Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Rapporter

Bäst av offentlig sektor i november 2023

Bäst av offentlig sektor i november 2023

Se novembers lista över hur offentlig sektors webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.

Hur bra var webbmötes­produkter i november, 2023

Se novembers lista över hur webbmötes­produkters webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.

Jämförelse av bankernas webbplatser i november, 2023

Se novembers lista över hur bank­tjänsters webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.

Novembers topplista för biblioteks­tjänster

Jämförelse över hur biblioteks­tjänsters webbplatser står sig under november när det gäller webbtillgänglighet, webbstandard och informationssäkerhet.

Samhälls­service i november, 2023

Jämförelse över hur samhälls­services webbplatser står sig under november när det gäller webbtillgänglighet, webbstandard och informationssäkerhet.

Bäst på ehandel i november, 2023

Jämförelse över hur ehandels webbplatser står sig under november när det gäller webbtillgänglighet, webbstandard och informationssäkerhet.

Bästa storbolag i november, 2023

Bäst och sämst av omx. Hur står de sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard, personlig integritet och informationssäkerhet i november, 2023.

Bästa fackförbundet i november, 2023

Bäst och sämst av facken. Hur står de sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard, personlig integritet och informationssäkerhet i november, 2023.

Insamlings­organisationers resultat i november, 2023

Rapport för insamlings­organisationers webbplatser står sig under november när det gäller tillgänglighet, webbprestanda, informationssäkerhet och användarnas personliga integritet.

Novembers topplista för medier 2023

Bäst och sämst av medier. Hur står de sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard, personlig integritet och informationssäkerhet i november, 2023.

Rapport för kultur­verksamhet under november

Se novembers lista över hur kultur­verksamhets webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.

Politiska partiers på webben i november, 2023

Jämförelse över hur politiska partiers webbplatser står sig under november när det gäller webbtillgänglighet, webbstandard och informationssäkerhet.

Hur bra var regionerna i november, 2023?

Se novembers lista över hur regioners webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.

Vem är bäst på ehandel i oktober, 2023

Bäst och sämst av ehandel. Hur står de sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard, personlig integritet och informationssäkerhet i oktober, 2023.

Digitala bank­tjänster under oktober

Bäst och sämst av bank­tjänster. Hur står de sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard, personlig integritet och informationssäkerhet i oktober, 2023.

Playtjänsters webbplatser i oktober, 2023

Jämförelse över hur playtjänsters webbplatser står sig under oktober när det gäller webbtillgänglighet, webbstandard och informationssäkerhet.

Bästa biblioteks­tjänsten i oktober, 2023

Se oktobers lista över hur biblioteks­tjänsters webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.

Oktobers topplista för webbmötes­produkter

Se oktobers lista över hur webbmötes­produkters webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.

Hjälpinformations tillgänglighet i oktober

Rapport för hjälpinformations webbplatser står sig under oktober när det gäller tillgänglighet, webbprestanda, informationssäkerhet och användarnas personliga integritet.

Bästa digitalbyrån i oktober, 2023

Rapport för webbyråer och digitala konsulters webbplatser står sig under oktober när det gäller tillgänglighet, webbprestanda, informationssäkerhet och användarnas personliga integritet.

Jämför övrigt digitalts prestation i oktober

Jämförelse över hur övrigt digitalts webbplatser står sig under oktober när det gäller webbtillgänglighet, webbstandard och informationssäkerhet.

Bolag som ägs av offentlig sektor – oktober 2023

Jämförelse över hur bolag ägda av offentlig sektors webbplatser står sig under oktober när det gäller webbtillgänglighet, webbstandard och informationssäkerhet.

Svenska storbolags resultat i oktober, 2023

Rapport för omxs webbplatser står sig under oktober när det gäller tillgänglighet, webbprestanda, informationssäkerhet och användarnas personliga integritet.

Jämför turist­webbplatserna i oktober

Bäst och sämst av turist­webbplatser. Hur står de sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard, personlig integritet och informationssäkerhet i oktober, 2023.

Rapport för GDPR-säkra molnleverantörer under oktober

Se oktobers lista över hur bra molnleverantörers webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.

Rapport: Mediewebbplatser i oktober, 2023

Se oktobers lista över hur mediers webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.

Bästa kultur­verksamheterna i oktober, 2023

Jämförelse över hur kultur­verksamhets webbplatser står sig under oktober när det gäller webbtillgänglighet, webbstandard och informationssäkerhet.

Patient­organisationer i oktober 2023

Bäst och sämst av patient­organisationer. Hur står de sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard, personlig integritet och informationssäkerhet i oktober, 2023.

Insamlings­organisationer på webben i oktober 2023

Se oktobers lista över hur insamlings­organisationers webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.

Oktobers bästa politikerwebbplats

Jämförelse över hur politiska partiers webbplatser står sig under oktober när det gäller webbtillgänglighet, webbstandard och informationssäkerhet.

Kommunernas resultat i oktober

Rapport för kommuners webbplatser står sig under oktober när det gäller tillgänglighet, webbprestanda, informationssäkerhet och användarnas personliga integritet.

Svenska regioners webbplatser i oktober

Bäst och sämst av regioner. Hur står de sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard, personlig integritet och informationssäkerhet i oktober, 2023.

Bäst av offentlig sektor i september 2023

Bäst och sämst av offentlig sektor. Hur står de sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard, personlig integritet och informationssäkerhet i september, 2023.

Rapport för webbmötes­produkter under september

Bäst och sämst av webbmötes­produkter. Hur står de sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard, personlig integritet och informationssäkerhet i september, 2023.

Septembers topplista för hjälpinformation

Rapport för hjälpinformations webbplatser står sig under september när det gäller tillgänglighet, webbprestanda, informationssäkerhet och användarnas personliga integritet.

Hur bra var bank­tjänster i september, 2023?

Jämförelse över hur bank­tjänsters webbplatser står sig under september när det gäller webbtillgänglighet, webbstandard och informationssäkerhet.

Rapport för playtjänster under september

Jämförelse över hur playtjänsters webbplatser står sig under september när det gäller webbtillgänglighet, webbstandard och informationssäkerhet.

Septembers topplista för bra molnleverantörer

Rapport för bra molnleverantörers webbplatser står sig under september när det gäller tillgänglighet, webbprestanda, informationssäkerhet och användarnas personliga integritet.

Bäst på webben av medier i september, 2023

Se septembers lista över hur mediers webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.

Rapport för patient­organisationer under september

Rapport för patient­organisationers webbplatser står sig under september när det gäller tillgänglighet, webbprestanda, informationssäkerhet och användarnas personliga integritet.

Bästa regionen på webben under september, 2023

Bäst och sämst av regioner. Hur står de sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard, personlig integritet och informationssäkerhet i september, 2023.

Septembers topplista för kommuner

Se septembers lista över hur kommuners webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.

Elastx främsta molntjänst-leverantör i augusti

Bäst och sämst av bra molnleverantörer. Hur står de sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard, personlig integritet och informationssäkerhet i augusti, 2023.

Rapport för svenska storbolag i juli

Rapport för omxs webbplatser står sig under juli när det gäller tillgänglighet, webbprestanda, informationssäkerhet och användarnas personliga integritet.

Bäst och sämst inom hälso- och sjukvård i juli, 2023

Se julis lista över hur hälso- och sjukvårds webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.

Bäst av alla i offentlig sektor i juni 2023

Bäst och sämst av offentlig sektor. Hur står de sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard, personlig integritet och informationssäkerhet i juni, 2023.

Webbmötes­produkter i juni, 2023

Jämförelse över hur webbmötes­produkters webbplatser under juni står sig när det gäller webbtillgänglighet, webbstandard och informationssäkerhet.

Transport­tjänsters resultat på webben i juni, 2023

Se junis lista över hur transport­tjänsters webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.

Junis topplista för samhälls­service

Bäst och sämst av samhälls­service. Hur står de sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard, personlig integritet och informationssäkerhet i juni, 2023.

Offentlig sektors bolag på webben i juni, 2023

Se junis lista över hur bolag ägda av offentlig sektors webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.

Hur bra var övrigt digitalt i juni, 2023?

Bäst och sämst av övrigt digitalt. Hur står de sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard, personlig integritet och informationssäkerhet i juni, 2023.

Rapport för utbildning och forskning under juni

Bäst och sämst av utbildning och forskning. Hur står de sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard, personlig integritet och informationssäkerhet i juni, 2023.

Bästa facket i juni, 2023

Jämförelse över hur fackens webbplatser under juni står sig när det gäller webbtillgänglighet, webbstandard och informationssäkerhet.

Rapport för juni – patient­organisationer

Jämförelse över hur patient­organisationers webbplatser under juni står sig när det gäller webbtillgänglighet, webbstandard och informationssäkerhet.

Junis topplista för hälso-, sjuk- och tandvård

Rapport för hälso- och sjukvårds webbplatser under juni står sig när det gäller tillgänglighet, webbprestanda, informationssäkerhet och användarnas personliga integritet.

Mediers webbplatser i juni, 2023

Jämförelse över hur mediers webbplatser under juni står sig när det gäller webbtillgänglighet, webbstandard och informationssäkerhet.

Offentlig sektors webbtjänsters resultat i juni, 2023

Se junis lista över hur offentlig sektors webbtjänsters webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.

Övrig offentlig sektor i juni, 2023

Bäst och sämst av övrig offentlig sektor. Hur står de sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard, personlig integritet och informationssäkerhet i juni, 2023.

Bästa kommunerna i juni, 2023

Bäst och sämst av kommuner. Hur står de sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard, personlig integritet och informationssäkerhet i juni, 2023.

Majs topplista för bra molnleverantörer

Se majs lista över hur bra molnleverantörers webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.

Aprils topplista för offentlig sektor

Rapport för offentlig sektors webbplatser under april står sig när det gäller tillgänglighet, webbprestanda, informationssäkerhet och användarnas personliga integritet.

Svensk samhälls­service i april 2023

Rapport för samhälls­services webbplatser under april står sig när det gäller tillgänglighet, webbprestanda, informationssäkerhet och användarnas personliga integritet.

Bra molnleverantörer och deras webbplatser i april 2023

Se aprils lista över hur bra molnleverantörers webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.

Offentligägda bolag i april 2023

Rapport för bolag ägda av offentlig sektors webbplatser under april står sig när det gäller tillgänglighet, webbprestanda, informationssäkerhet och användarnas personliga integritet.

Bästa svenska digitalkonsulten i april 2023

Rapport för webbyråer och digitala konsulters webbplatser under april står sig när det gäller tillgänglighet, webbprestanda, informationssäkerhet och användarnas personliga integritet.

Intresse­organisationer och tankesmedjor i april 2023

Bäst och sämst av tankesmedjor och intresse­organisationer. Hur står de sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard, personlig integritet och informationssäkerhet i april, 2023.

Patient­organisationerna i april 2023

Jämförelse över hur patient­organisationers webbplatser under april står sig när det gäller webbtillgänglighet, webbstandard och informationssäkerhet.

Aprils topplista för kultur­verksamhet

Bäst och sämst av kultur­verksamhet. Hur står de sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard, personlig integritet och informationssäkerhet i april, 2023.

Hälso-, sjuk- och tandvård på webben i april

Rapport för hälso- och sjukvårds webbplatser under april står sig när det gäller tillgänglighet, webbprestanda, informationssäkerhet och användarnas personliga integritet.

Topplista för nyhetswebbplatser i april

Jämförelse över hur mediers webbplatser under april står sig när det gäller webbtillgänglighet, webbstandard och informationssäkerhet.

Sveriges regioner på webben under april, 2023

Rapport för regioners webbplatser under april står sig när det gäller tillgänglighet, webbprestanda, informationssäkerhet och användarnas personliga integritet.

Bästa kommunen på webben i april

Se aprils lista över hur kommuners webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.

April 2023 – politiska partier

Jämförelse över hur politiska partiers webbplatser under april står sig när det gäller webbtillgänglighet, webbstandard och informationssäkerhet.

Mars topplista för offentlig sektor

Jämförelse över hur offentlig sektors webbplatser under mars står sig när det gäller webbtillgänglighet, webbstandard och informationssäkerhet.

Bolag ägda av offentlig sektors resultat i mars, 2023

Se mars lista över hur bolag ägda av offentlig sektors webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.

Rapport för mars - utbildning och forskning på webben

Se mars lista över hur utbildning och forsknings webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.

Mars topplista för kultur­verksamhet

Jämförelse över hur kultur­verksamhets webbplatser under mars står sig när det gäller webbtillgänglighet, webbstandard och informationssäkerhet.

Hur står sig medier på webben i mars, 2023?

Rapport för mediers webbplatser under mars står sig när det gäller tillgänglighet, webbprestanda, informationssäkerhet och användarnas personliga integritet.

Rapport: Regioners kvalitet på webben mars, 2023

Se mars lista över hur regioners webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.

Bästa kommunen mars 2023

Se mars lista över hur kommuners webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.

Samhälls­service på webben i februari, 2023

Se februaris lista över hur samhälls­services webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.

Annat digitalt på webben i februari, 2023?

Bäst och sämst av övrigt digitalt. Hur står de sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard, personlig integritet och informationssäkerhet i februari, 2023.

Kulturens bästa webbplats i februari, 2023

Bäst och sämst av kultur­verksamhet. Hur står de sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard, personlig integritet och informationssäkerhet i februari, 2023.

Bästa tidningen under februari, 2023?

Rapport för mediers webbplatser under februari står sig när det gäller tillgänglighet, webbprestanda, informationssäkerhet och användarnas personliga integritet.

Etjänster från offentlig sektor i februari, 2023?

Jämförelse över hur offentlig sektors webbtjänsters webbplatser under februari står sig när det gäller webbtillgänglighet, webbstandard och informationssäkerhet.

Regionernas rapport för februari 2023

Se februaris lista över hur regioners webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.

Hur presterar kommunerna på webben i februari 2023?

Se februaris lista över hur kommuners webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.

Vilket riksdagsparti är bäst februari 2023?

Se februaris lista över hur politiska partiers webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.

Bäst av alla i offentlig sektor i januari, 2023

Se januaris lista över hur offentlig sektors webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.

Storbolagens bästa webbplatser i januari, 2023

Rapport för omxs webbplatser under januari står sig när det gäller tillgänglighet, webbprestanda, informationssäkerhet och användarnas personliga integritet.

Offentlig sektors bästa bolag i januari, 2023

Jämförelse över hur bolag ägda av offentlig sektors webbplatser under januari står sig när det gäller webbtillgänglighet, webbstandard och informationssäkerhet.

Bästa digitala byrån i januari, 2023

Se januaris lista över hur webbyråer och digitala konsulters webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.

Januaris topplista för övrig offentlig sektor

Jämförelse över hur övrig offentlig sektors webbplatser under januari står sig när det gäller webbtillgänglighet, webbstandard och informationssäkerhet.

Svenska regioners webbplatser i januari, 2023

Jämförelse över hur regioners webbplatser under januari står sig när det gäller webbtillgänglighet, webbstandard och informationssäkerhet.

Bästa kommunwebben i januari, 2023

Rapport för kommuners webbplatser under januari står sig när det gäller tillgänglighet, webbprestanda, informationssäkerhet och användarnas personliga integritet.

Politiska partier i januari, 2023

Jämförelse över hur politiska partiers webbplatser under januari står sig när det gäller webbtillgänglighet, webbstandard och informationssäkerhet.

Vinnarna inom offentlig sektor i december, 2022

Se decembers lista över hur offentlig sektors webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.

Bästa apotek och samhälls­service i december, 2022

Se decembers lista över hur samhälls­services webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.

GDPR-säkra molnleverantörer december 2022

Rapport för bra molnleverantörers webbplatser under december står sig när det gäller tillgänglighet, webbprestanda, informationssäkerhet och användarnas personliga integritet.

Turist­webbplatser – hur bra är de i december 2022

Se decembers lista över hur turist­webbplatsers webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.

Bästa webbyrån i slutet av 2022

Rapport för webbyråer och digitala konsulters webbplatser under december står sig när det gäller tillgänglighet, webbprestanda, informationssäkerhet och användarnas personliga integritet.

Bästa facket i slutet av 2022

Se decembers lista över hur fackens webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.

Regionernas resultat i december, 2022

Rapport för regioners webbplatser under december står sig när det gäller tillgänglighet, webbprestanda, informationssäkerhet och användarnas personliga integritet.

Bästa kommunen på webben i december 2022

Se decembers lista över hur kommuners webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.

Bäst av offentlig sektor i november 2022

Se novembers lista över hur offentlig sektors webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.

Novembers bästa webbyråer och digitala konsulter

Rapport för webbyråer och digitala konsulters webbplatser under november står sig när det gäller tillgänglighet, webbprestanda, informationssäkerhet och användarnas personliga integritet.

Bäst och sämst inom fackförbund i november, 2022

Se novembers lista över hur fackens webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.

Novembers topplista för kultur­verksamhet

Se novembers lista över hur kultur­verksamhets webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.

Kommuners resultat på webben i november, 2022?

Rapport för kommuners webbplatser under november står sig när det gäller tillgänglighet, webbprestanda, informationssäkerhet och användarnas personliga integritet.

Bäst av alla i offentlig sektor oktober 2022

Bäst och sämst av offentlig sektor. Hur står de sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard, personlig integritet och informationssäkerhet i oktober, 2022.

Bäst av samhälls­service i oktober 2022

Jämförelse över hur samhälls­services webbplatser under oktober står sig när det gäller webbtillgänglighet, webbstandard och informationssäkerhet.

GDPR-säkra molnleverantörer i oktober, 2022

Jämförelse över hur bra molnleverantörers webbplatser under oktober står sig när det gäller webbtillgänglighet, webbstandard och informationssäkerhet.

Offentlig sektors turist­webbplatser i oktober, 2022

Se oktobers lista över hur turist­webbplatsers webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.

OMX30 på webben i oktober, 2022

Se oktobers lista över hur omxs webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.

Bolag ägda av offentlig sektor - oktober 2022

Rapport för bolag ägda av offentlig sektors webbplatser under oktober står sig när det gäller tillgänglighet, webbprestanda, informationssäkerhet och användarnas personliga integritet.

Oktobers topplista för utbildning och forskning

Se oktobers lista över hur utbildning och forsknings webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.

Vem var bäst av regionerna i oktober, 2022?

Bäst och sämst av regioner. Hur står de sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard, personlig integritet och informationssäkerhet i oktober, 2022.

Bästa kommunen i oktober 2022?

Jämförelse över hur kommuners webbplatser under oktober står sig när det gäller webbtillgänglighet, webbstandard och informationssäkerhet.

Bäst av alla i offentlig sektor i september, 2022

Septembers lista över hur offentlig sektors webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.

GDPR-säkra molnleverantörer i september 2022

Rapport för bra molnleverantörers webbplatser under september står sig när det gäller tillgänglighet, webbprestanda, informationssäkerhet och användarnas personliga integritet.

Bästa digitala konsulten i Sverige, september 2022

Jämförelse över hur webbyråer och digitala konsulters webbplatser under september står sig när det gäller webbtillgänglighet, webbstandard och informationssäkerhet.

Mediers kvalitet på webben september, 2022

Rapport för mediers webbplatser under september står sig när det gäller tillgänglighet, webbprestanda, informationssäkerhet och användarnas personliga integritet.

Bäst av offentlig sektor i augusti, 2022

Jämförelse över hur offentlig sektors webbplatser under augusti står sig när det gäller webbtillgänglighet, webbstandard och informationssäkerhet.

Bästa storbolag på webben i augusti, 2022?

Bäst och sämst av omx. Hur står de sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard, personlig integritet och informationssäkerhet i augusti, 2022.

Augustis topplista för övrigt digitalt

Augustis lista över hur övrigt digitalts webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.

Främsta webbyrån i augusti, 2022

Jämförelse över hur webbyråer och digitala konsulters webbplatser under augusti står sig när det gäller webbtillgänglighet, webbstandard och informationssäkerhet.

Augusti 2022 – patient­organisationer

Rapport för patient­organisationers webbplatser under augusti står sig när det gäller tillgänglighet, webbprestanda, informationssäkerhet och användarnas personliga integritet.

Rapport för augusti: Hälso- och sjukvård på webben

Rapport för hälso- och sjukvårds webbplatser under augusti står sig när det gäller tillgänglighet, webbprestanda, informationssäkerhet och användarnas personliga integritet.

Rapport: Mediers kvalitet på webben i augusti, 2022

Augustis lista över hur mediers webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.

Regionernas resultat på webben i augusti, 2022

Bäst och sämst av regionerna. Hur står de sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard, personlig integritet och informationssäkerhet i augusti, 2022.

Bästa kommunerna i augusti, 2022

Jämförelse över hur kommuners webbplatser under augusti står sig när det gäller webbtillgänglighet, webbstandard och informationssäkerhet.

Julis topplista för offentlig sektor

Rapport för offentlig sektors webbplatser under juli står sig när det gäller tillgänglighet, webbprestanda, informationssäkerhet och användarnas personliga integritet.

Julis topplista för molnleverantörer

Julis lista över hur bra molnleverantörers webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.

Hur bra var OMX30 på webben i juli, 2022?

Bäst och sämst av OMX30. Hur står de sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard, personlig integritet och informationssäkerhet i juli, 2022.

Bäst på webben? Offentligägda bolag i juli, 2022

Rapport för bolag ägda av offentlig sektors webbplatser under juli står sig när det gäller tillgänglighet, webbprestanda, informationssäkerhet och användarnas personliga integritet.

Julis topplista för insamlings­organisationer

Bäst och sämst av insamlings­organisationer. Hur står de sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard, personlig integritet och informationssäkerhet i juli, 2022.

Julis topplista för hälso- och sjukvård

Bäst och sämst av hälso- och sjukvård. Hur står de sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard, personlig integritet och informationssäkerhet i juli, 2022.

Hur bra var medier på webben i juli, 2022?

Rapport för mediers webbplatser under juli står sig när det gäller tillgänglighet, webbprestanda, informationssäkerhet och användarnas personliga integritet.

Bäst inom offentlig sektor i juni, 2022

Bäst och sämst av offentlig sektor. Hur står de sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard, personlig integritet och informationssäkerhet i juni, 2022.

Bästa turist­webbplatserna i juni, 2022

Rapport för turist­webbplatsers webbplatser under juni står sig när det gäller tillgänglighet, webbprestanda, informationssäkerhet och användarnas personliga integritet.

Molnleverantörer på webben under juni, 2022?

Jämförelse över hur bra molnleverantörers webbplatser under juni står sig när det gäller webbtillgänglighet, webbstandard och informationssäkerhet.

Juni 2022 – jämför OMX30s prestation på webben

Junis lista över hur omxs webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.

Patient­organisationers resultat i juni, 2022

Junis lista över hur patient­organisationers webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.

Bästa statliga myndigheterna i juni, 2022

Junis lista över hur övrig offentlig sektors webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.

Kommunernas resultat på webben i juni, 2022

Junis lista över hur kommuners webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.

Bäst av offentlig sektor i maj 2022

Bäst och sämst av offentlig sektor. Hur står de sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard, personlig integritet och informationssäkerhet i maj, 2022.

Majs topplista för trygga molnleverantörer

Jämförelse över hur bra molnleverantörers webbplatser under maj står sig när det gäller webbtillgänglighet, webbstandard och informationssäkerhet.

Maj 2022 – jämför bolag ägda av offentlig sektor

Majs lista över hur bolag ägda av offentlig sektors webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.

Rapport: OMX30s kvalitet på webben i maj, 2022

Majs lista över hur OMX30s webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.

Webbyrån med bästa egna hemsidan i maj, 2022

Bäst och sämst av webbyråer och digitala konsulter. Hur står de sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard, personlig integritet och informationssäkerhet i maj, 2022.

Rapport: Fackens kvalitet på webben maj, 2022

Majs lista över hur fackens webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.

Majs topplista för kultur­verksamhet

Bäst och sämst av kultur­verksamhet. Hur står de sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard, personlig integritet och informationssäkerhet i maj, 2022.

Bäst på webben av medier i maj, 2022

Jämförelse över hur mediers webbplatser under maj står sig när det gäller webbtillgänglighet, webbstandard och informationssäkerhet.

Sveriges bästa region i maj, 2022

Bäst och sämst av regioner. Hur står de sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard, personlig integritet och informationssäkerhet i maj, 2022.

Topplista över politiska partier i maj, 2022

Jämförelse över hur politiska partiers webbplatser under maj står sig när det gäller webbtillgänglighet, webbstandard och informationssäkerhet.

Majs topplista för kommuner

Jämförelse över hur kommuners webbplatser under maj står sig när det gäller webbtillgänglighet, webbstandard och informationssäkerhet.

Aprils topplista för medier

Rapport för mediers webbplatser under April står sig när det gäller tillgänglighet, webbprestanda och användbarhet.

Regionerna på webben i april 2022

Aprils lista över hur regioners webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda och användbarhet.

Bäst av regionerna i januari, 2022

Jämförelse över hur regioners webbplatser under januari står sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard och användbarhet.

Bäst i offentlig sektor i december, 2021

Decembers lista över hur offentlig sektors webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda och användbarhet.

Decembers topplista för samhälls­service

Bäst och sämst av samhälls­service. Hur står de sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard och användbarhet i december, 2021.

December 2021 – molnleverantörer

Bäst och sämst av bra molnleverantörer. Hur står de sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard och användbarhet i december, 2021.

Bästa webbyrån på webben i december, 2021?

Jämförelse över hur it-bolag och webbyråers webbplatser under december står sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard och användbarhet.

Offentlig sektors webbtjänster i december, 2021

Decembers lista över hur offentlig sektors webbtjänsters webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda och användbarhet.

Bästa kommuner på webben i december

Decembers lista över hur kommuners webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda och användbarhet.

Novembers topplista för medier

Bäst och sämst av medier. Hur står de sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard och användbarhet i november, 2021.

Regionernas prestation på webben i november

Novembers lista över hur regioners webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda och användbarhet.

Rapport för oktober - facken på webben

Jämförelse över hur fackens webbplatser under oktober står sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard och användbarhet.

Bästa kommunen i oktober, 2021

Oktobers lista över hur kommuners webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda och användbarhet.