Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Hur står sig utbildning och forskning på webben i Januari, 2020?

Hur står sig utbildning och forskning på webben i Januari, 2020?

Jämförelse över hur utbildning och forsknings webbplatser under Januari står sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard och användbarhet.


Om kategorin Utbildning och forskning

Högskolor, universitet, institut och andra verksamheter som bedriver forskning, utbildning eller akademisk verksamhet. Även samverkans­arenor likt science parks där minst en akademisk part är grundare.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 3.3 av 5.

Se aktuell lista med utbildning och forskning


Januaris topplista är här. Precis som tidigare är det enbart startsidor som är uppmätta, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Betyget för användbarhet är dock inte meningsfullt att normalisera då det handlar om för små skillnader mellan det bästa betygen och de genomsnittliga. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de tester som ännu inte har en egen kategori.

 1. Örebro universitet — 4.1
 2. Linné­universitetet — 3.6
 3. Kungliga Musik­högskolan — 3.5
 4. Luleå Tekniska Universitet (LTU) — 3.4
 5. Högskolan Kristianstad — 3.2
 6. Södertörns högskola — 3.2
 7. Umeå universitet — 3.2
 8. Uppsala universitet — 3.2
 9. Johanneberg Science Park (Göteborg) — 3.2
 10. Södertälje Science Park — 3.2
 11. Antagning.se — 3.2
 12. University­admission.se — 3.2
 13. Gymnastik- och idrotts­högskolan (GIH) — 3.2
 14. Högskolan i Gävle — 3.1
 15. Överklagande­nämnden för högskolan — 3.1
 16. Videum Science Park (Växjö) — 3.1
 17. Sophiahemmet högskola — 3.1
 18. Högskolan Dalarna — 3.0
 19. Lindholmen Science Park (Göteborg) — 3.0
 20. Dalarna Science Park — 3.0
 21. Piteå Science Park — 3.0
 22. Linköpings Universitet — 2.9
 23. Luleå Science Park — 2.9
 24. Mälardalens Högskola — 2.9
 25. Förbundet Folkhögskol­lärarna — 2.9
 26. Högskolan i Halmstad — 2.8
 27. Högskolan i Skövde — 2.8
 28. Högskolan Väst — 2.8
 29. Jönköpings Universitet — 2.8
 30. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) — 2.8
 31. Universitets- och högskolerådet — 2.8
 32. Mitt­universitetet — 2.8
 33. Karlstad Innovation Park — 2.8
 34. Kungliga Konst­högskolan — 2.7
 35. Högskolans avskiljande­nämnd — 2.7
 36. Lunds Universitet — 2.6
 37. Krinova Science Park (Kristianstad) — 2.6
 38. Myndigheten för yrkes­högskolan — 2.6
 39. Försvars­högskolan (FHS) — 2.6
 40. Högskolan i Borås — 2.5
 41. Stockholms universitet (SU) — 2.5
 42. Sahlgrenska Science Park (Göteborg) — 2.5
 43. Uminova Innovation (Umeå) — 2.5
 44. Innovatum Science Center (Trollhättan) — 2.5
 45. Kalmar Science Park — 2.5
 46. Netport Science Park (Karlshamn) — 2.5
 47. Science Park Gotland (Visby) — 2.5
 48. Stockholms konstnärliga högskola — 2.4
 49. Sveriges lantbruks­universitet (SLU) — 2.4
 50. Karlstads Universitet — 2.4
 51. Malmö Universitet — 2.4
 52. Kista Science City (Stockholm) — 2.4
 53. Norrköping Science Park — 2.4
 54. Science Park (Jönköping) — 2.4
 55. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) — 2.4
 56. Skellefteå Science City — 2.4
 57. Västerås Science Park — 2.4
 58. Studera.nu — 2.4
 59. Göteborgs Universitet (GU) — 2.3
 60. KI Innovations (Stockholm) — 2.3
 61. Mjärdevi Science Park (Linköping) — 2.3
 62. Alfred Nobel Science Park (Örebro) — 2.2
 63. Medicon Village Science Park (Lund) — 2.2
 64. Sahlgrenska Akademin — 2.2
 65. Medeon Science Park (Malmö) — 2.1
 66. Konstfack — 2.0
 67. Chalmers tekniska högskola — 2.0
 68. Ideon Science Park (Lund) — 2.0
 69. Science Park Borås — 1.9
 70. BizMaker (Västernorrland) — 1.9
 71. Peak Region Science Park (Östersund) — 1.9
 72. Blue Science Park (Blekinge) — 1.8
 73. Sandbacka Park (Sandviken) — 1.8

Webbstandard hos utbildning och forskning

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod.
Samt om webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. Umeå universitet — 4.0
 2. Linné­universitetet — 4.0
 3. Dalarna Science Park — 4.0
 4. Videum Science Park (Växjö) — 4.0
 5. Örebro universitet — 3.9
 6. Lindholmen Science Park (Göteborg) — 3.9
 7. Högskolan i Borås — 3.8
 8. Luleå Science Park — 3.8
 9. Piteå Science Park — 3.8
 10. Högskolan Kristianstad — 3.7
 11. Gymnastik- och idrotts­högskolan (GIH) — 3.7
 12. Högskolan i Gävle — 3.6
 13. Södertörns högskola — 3.6
 14. Jönköpings Universitet — 3.6
 15. Kungliga Musik­högskolan — 3.6
 16. Karlstad Innovation Park — 3.6
 17. Johanneberg Science Park (Göteborg) — 3.6
 18. Mälardalens Högskola — 3.6
 19. Södertälje Science Park — 3.6
 20. Mitt­universitetet — 3.5
 21. Antagning.se — 3.5
 22. University­admission.se — 3.5
 23. Luleå Tekniska Universitet (LTU) — 3.4
 24. Sahlgrenska Science Park (Göteborg) — 3.4
 25. Netport Science Park (Karlshamn) — 3.4
 26. Förbundet Folkhögskol­lärarna — 3.4
 27. Högskolan Dalarna — 3.3
 28. Högskolan i Halmstad — 3.3
 29. Sveriges lantbruks­universitet (SLU) — 3.3
 30. Uppsala universitet — 3.3
 31. Innovatum Science Center (Trollhättan) — 3.2
 32. Kalmar Science Park — 3.2
 33. Kista Science City (Stockholm) — 3.2
 34. Science Park Gotland (Visby) — 3.2
 35. Mjärdevi Science Park (Linköping) — 3.2
 36. Försvars­högskolan (FHS) — 3.2
 37. Sophiahemmet högskola — 3.2
 38. Högskolan Väst — 3.0
 39. Linköpings Universitet — 3.0
 40. KI Innovations (Stockholm) — 3.0
 41. Norrköping Science Park — 3.0
 42. Science Park (Jönköping) — 3.0
 43. Konstfack — 2.9
 44. Karlstads Universitet — 2.9
 45. Universitets- och högskolerådet — 2.9
 46. Lunds Universitet — 2.9
 47. Västerås Science Park — 2.9
 48. Studera.nu — 2.9
 49. Överklagande­nämnden för högskolan — 2.8
 50. Högskolans avskiljande­nämnd — 2.8
 51. Alfred Nobel Science Park (Örebro) — 2.8
 52. BizMaker (Västernorrland) — 2.8
 53. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) — 2.8
 54. Högskolan i Skövde — 2.7
 55. Stockholms konstnärliga högskola — 2.7
 56. Malmö Universitet — 2.7
 57. Ideon Science Park (Lund) — 2.7
 58. Myndigheten för yrkes­högskolan — 2.7
 59. Medicon Village Science Park (Lund) — 2.7
 60. Göteborgs Universitet (GU) — 2.6
 61. Stockholms universitet (SU) — 2.6
 62. Kungliga Konst­högskolan — 2.6
 63. Science Park Borås — 2.6
 64. Skellefteå Science City — 2.5
 65. Sahlgrenska Akademin — 2.5
 66. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) — 2.4
 67. Uminova Innovation (Umeå) — 2.4
 68. Blue Science Park (Blekinge) — 2.4
 69. Krinova Science Park (Kristianstad) — 2.3
 70. Medeon Science Park (Malmö) — 2.2
 71. Sandbacka Park (Sandviken) — 2.2
 72. Chalmers tekniska högskola — 2.1
 73. Peak Region Science Park (Östersund) — 2.1

Tillgänglighet hos utbildning och forskning

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt med verktyget Pa11y. Pa11y kör tester för både WCAG samt amerikanska Section 508. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

 1. Södertörns högskola — 5.0
 2. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) — 5.0
 3. Uppsala universitet — 5.0
 4. Linné­universitetet — 5.0
 5. Örebro universitet — 5.0
 6. Överklagande­nämnden för högskolan — 5.0
 7. Kungliga Musik­högskolan — 4.0
 8. Mitt­universitetet — 4.0
 9. Gymnastik- och idrotts­högskolan (GIH) — 4.0
 10. Högskolan i Skövde — 3.0
 11. Högskolan Kristianstad — 3.0
 12. Luleå Tekniska Universitet (LTU) — 3.0
 13. Johanneberg Science Park (Göteborg) — 3.0
 14. Mälardalens Högskola — 3.0
 15. Försvars­högskolan (FHS) — 3.0
 16. Antagning.se — 3.0
 17. University­admission.se — 3.0
 18. Högskolan Dalarna — 2.0
 19. Kungliga Konst­högskolan — 2.0
 20. Linköpings Universitet — 2.0
 21. Luleå Science Park — 2.0
 22. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) — 2.0
 23. Göteborgs Universitet (GU) — 1.0
 24. Högskolan i Gävle — 1.0
 25. Högskolan i Borås — 1.0
 26. Högskolan i Halmstad — 1.0
 27. Högskolan Väst — 1.0
 28. Stockholms konstnärliga högskola — 1.0
 29. Konstfack — 1.0
 30. Stockholms universitet (SU) — 1.0
 31. Sveriges lantbruks­universitet (SLU) — 1.0
 32. Karlstads Universitet — 1.0
 33. Chalmers tekniska högskola — 1.0
 34. Jönköpings Universitet — 1.0
 35. Umeå universitet — 1.0
 36. Universitets- och högskolerådet — 1.0
 37. Lunds Universitet — 1.0
 38. Malmö Universitet — 1.0
 39. Högskolans avskiljande­nämnd — 1.0
 40. Science Park Borås — 1.0
 41. Lindholmen Science Park (Göteborg) — 1.0
 42. Sahlgrenska Science Park (Göteborg) — 1.0
 43. Uminova Innovation (Umeå) — 1.0
 44. Alfred Nobel Science Park (Örebro) — 1.0
 45. BizMaker (Västernorrland) — 1.0
 46. Blue Science Park (Blekinge) — 1.0
 47. Dalarna Science Park — 1.0
 48. Ideon Science Park (Lund) — 1.0
 49. Karlstad Innovation Park — 1.0
 50. Innovatum Science Center (Trollhättan) — 1.0
 51. Kalmar Science Park — 1.0
 52. KI Innovations (Stockholm) — 1.0
 53. Kista Science City (Stockholm) — 1.0
 54. Krinova Science Park (Kristianstad) — 1.0
 55. Myndigheten för yrkes­högskolan — 1.0
 56. Medeon Science Park (Malmö) — 1.0
 57. Medicon Village Science Park (Lund) — 1.0
 58. Netport Science Park (Karlshamn) — 1.0
 59. Norrköping Science Park — 1.0
 60. Peak Region Science Park (Östersund) — 1.0
 61. Piteå Science Park — 1.0
 62. Sandbacka Park (Sandviken) — 1.0
 63. Science Park Gotland (Visby) — 1.0
 64. Science Park (Jönköping) — 1.0
 65. Mjärdevi Science Park (Linköping) — 1.0
 66. Skellefteå Science City — 1.0
 67. Södertälje Science Park — 1.0
 68. Västerås Science Park — 1.0
 69. Videum Science Park (Växjö) — 1.0
 70. Sahlgrenska Akademin — 1.0
 71. Förbundet Folkhögskol­lärarna — 1.0
 72. Studera.nu — 1.0
 73. Sophiahemmet högskola — 1.0

Webbprestanda bland utbildning och forskning

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en 4G-uppkoppling i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Pagespeed API v4.

 1. Örebro universitet — 4.3
 2. Sophiahemmet högskola — 4.3
 3. Luleå Tekniska Universitet (LTU) — 4.0
 4. Krinova Science Park (Kristianstad) — 4.0
 5. Södertälje Science Park — 4.0
 6. Högskolan Dalarna — 3.7
 7. Högskolan i Gävle — 3.7
 8. Högskolan Väst — 3.7
 9. Kungliga Konst­högskolan — 3.7
 10. Kungliga Musik­högskolan — 3.7
 11. Universitets- och högskolerådet — 3.7
 12. Linköpings Universitet — 3.7
 13. Överklagande­nämnden för högskolan — 3.7
 14. Högskolans avskiljande­nämnd — 3.7
 15. Uminova Innovation (Umeå) — 3.7
 16. Myndigheten för yrkes­högskolan — 3.7
 17. University­admission.se — 3.7
 18. Högskolan i Halmstad — 3.3
 19. Högskolan i Skövde — 3.3
 20. Högskolan Kristianstad — 3.3
 21. Stockholms universitet (SU) — 3.3
 22. Umeå universitet — 3.3
 23. Linné­universitetet — 3.3
 24. Johanneberg Science Park (Göteborg) — 3.3
 25. Skellefteå Science City — 3.3
 26. Förbundet Folkhögskol­lärarna — 3.3
 27. Antagning.se — 3.3
 28. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) — 3.0
 29. Uppsala universitet — 3.0
 30. Lunds Universitet — 3.0
 31. Malmö Universitet — 3.0
 32. Lindholmen Science Park (Göteborg) — 3.0
 33. Piteå Science Park — 3.0
 34. Videum Science Park (Växjö) — 3.0
 35. Gymnastik- och idrotts­högskolan (GIH) — 3.0
 36. Göteborgs Universitet (GU) — 2.7
 37. Stockholms konstnärliga högskola — 2.7
 38. Södertörns högskola — 2.7
 39. Jönköpings Universitet — 2.7
 40. Karlstad Innovation Park — 2.7
 41. Medeon Science Park (Malmö) — 2.7
 42. Västerås Science Park — 2.7
 43. Sahlgrenska Akademin — 2.7
 44. Studera.nu — 2.7
 45. Chalmers tekniska högskola — 2.3
 46. Alfred Nobel Science Park (Örebro) — 2.3
 47. Innovatum Science Center (Trollhättan) — 2.3
 48. Kalmar Science Park — 2.3
 49. Luleå Science Park — 2.3
 50. Mälardalens Högskola — 2.3
 51. Norrköping Science Park — 2.3
 52. Peak Region Science Park (Östersund) — 2.3
 53. Science Park Gotland (Visby) — 2.3
 54. Science Park (Jönköping) — 2.3
 55. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) — 2.3
 56. Sveriges lantbruks­universitet (SLU) — 2.0
 57. Karlstads Universitet — 2.0
 58. Mitt­universitetet — 2.0
 59. Sahlgrenska Science Park (Göteborg) — 2.0
 60. Dalarna Science Park — 2.0
 61. KI Innovations (Stockholm) — 2.0
 62. Kista Science City (Stockholm) — 2.0
 63. Medicon Village Science Park (Lund) — 2.0
 64. Netport Science Park (Karlshamn) — 2.0
 65. Försvars­högskolan (FHS) — 2.0
 66. Ideon Science Park (Lund) — 1.7
 67. Sandbacka Park (Sandviken) — 1.7
 68. Högskolan i Borås — 1.3
 69. Konstfack — 1.3
 70. Science Park Borås — 1.3
 71. Mjärdevi Science Park (Linköping) — 1.3
 72. BizMaker (Västernorrland) — 1.0
 73. Blue Science Park (Blekinge) — 1.0

Integritet bland utbildning och forskning

Integriteten är hur bra webbplatsen värnar sina användares personliga integritet. Det är en mätning genom Dataskydd.net's lösning Webbkoll. Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 15 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnits testas åtminstone två gånger.

 1. Örebro universitet — 3.5
 2. Dalarna Science Park — 3.0
 3. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) — 2.5
 4. Karlstads Universitet — 2.0
 5. Kungliga Musik­högskolan — 2.0
 6. Luleå Tekniska Universitet (LTU) — 2.0
 7. Mitt­universitetet — 2.0
 8. Mjärdevi Science Park (Linköping) — 2.0
 9. Högskolan i Gävle — 1.0
 10. Konstfack — 1.0
 11. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) — 1.0
 12. Försvars­högskolan (FHS) — 1.0
 13. Gymnastik- och idrotts­högskolan (GIH) — 1.0
 14. Göteborgs Universitet (GU) — 1.0
 15. Högskolan Dalarna — 1.0
 16. Högskolan i Borås — 1.0
 17. Högskolan i Halmstad — 1.0
 18. Högskolan i Skövde — 1.0
 19. Högskolan Kristianstad — 1.0
 20. Högskolan Väst — 1.0
 21. Kungliga Konst­högskolan — 1.0
 22. Linköpings Universitet — 1.0
 23. Linné­universitetet — 1.0
 24. Lunds Universitet — 1.0
 25. Malmö Universitet — 1.0
 26. Myndigheten för yrkes­högskolan — 1.0
 27. Mälardalens Högskola — 1.0
 28. Stockholms konstnärliga högskola — 1.0
 29. Stockholms universitet (SU) — 1.0
 30. Sveriges lantbruks­universitet (SLU) — 1.0
 31. Södertörns högskola — 1.0
 32. Umeå universitet — 1.0
 33. Universitets- och högskolerådet — 1.0
 34. Uppsala universitet — 1.0
 35. Överklagande­nämnden för högskolan — 1.0
 36. Högskolans avskiljande­nämnd — 1.0
 37. Förbundet Folkhögskol­lärarna — 1.0
 38. Antagning.se — 1.0
 39. University­admission.se — 1.0
 40. Studera.nu — 1.0
 41. Sophiahemmet högskola — 1.0
 42. Science Park Borås — 1.0
 43. Lindholmen Science Park (Göteborg) — 1.0
 44. Sahlgrenska Science Park (Göteborg) — 1.0
 45. Uminova Innovation (Umeå) — 1.0
 46. Alfred Nobel Science Park (Örebro) — 1.0
 47. BizMaker (Västernorrland) — 1.0
 48. Blue Science Park (Blekinge) — 1.0
 49. Ideon Science Park (Lund) — 1.0
 50. Karlstad Innovation Park — 1.0
 51. Innovatum Science Center (Trollhättan) — 1.0
 52. Johanneberg Science Park (Göteborg) — 1.0
 53. Kalmar Science Park — 1.0
 54. KI Innovations (Stockholm) — 1.0
 55. Kista Science City (Stockholm) — 1.0
 56. Krinova Science Park (Kristianstad) — 1.0
 57. Luleå Science Park — 1.0
 58. Medeon Science Park (Malmö) — 1.0
 59. Medicon Village Science Park (Lund) — 1.0
 60. Netport Science Park (Karlshamn) — 1.0
 61. Norrköping Science Park — 1.0
 62. Peak Region Science Park (Östersund) — 1.0
 63. Piteå Science Park — 1.0
 64. Sandbacka Park (Sandviken) — 1.0
 65. Science Park Gotland (Visby) — 1.0
 66. Science Park (Jönköping) — 1.0
 67. Skellefteå Science City — 1.0
 68. Södertälje Science Park — 1.0
 69. Västerås Science Park — 1.0
 70. Videum Science Park (Växjö) — 1.0
 71. Sahlgrenska Akademin — 1.0
 72. Chalmers tekniska högskola — 1.0
 73. Jönköpings Universitet — 1.0
Till toppen