Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Augusti 2019 – jämför övrigt viktigt för ett digitalt sveriges prestation på webben

Augusti 2019 – jämför övrigt viktigt för ett digitalt sveriges prestation på webben

Augustis lista över hur de olika webbplatserna, inom kategorin övrigt viktigt för ett digitalt sverige, står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, webbprestanda och användbarhet.


Om kategorin Övrigt viktigt för ett digitalt och hållbart Sverige

Andra webbplatser och tjänster för ett fungerande digitalt och hållbart samhälle.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 3.9 av 5.

Se aktuell lista med övrigt viktigt för ett digitalt och hållbart sverige


Augustis topplista för övrigt viktigt för ett digitalt sverige är här. Det är enbart startsidor som är uppmätta, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Betyget för användbarhet är dock inte meningsfullt att normalisera betyget på då det handlar om skillnader i enstaka procent mellan det bästa betygen och de genomsnittliga.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de övriga testerna, som; 404-felsida, HTTP/2 och de som rör webbstandard som HTML och CSS, samt Yellow Lab Tools.

 1. Design Guidelines (Region Halland) — 3.9
 2. Digitaliserad (Region Halland) — 3.8
 3. Skoldigitplan (SKL) — 3.4
 4. Internet­stiftelsen — 3.3
 5. Dataskydd.net — 3.3
 6. Stoppa spionerna — 3.3
 7. IT & Telekom­företagen (Almega) — 3.3
 8. Bredbands­kollen — 3.2
 9. Wikipedia — 3.2
 10. Webbdagarna (IDG) — 3.2
 11. Spetspatienterna — 3.1
 12. Telia Wholesale (fd Skanova) — 3.0
 13. Svenska Unescorådet — 3.0
 14. Efterlevande­guiden — 3.0
 15. Svenska Handelsbanken — 3.0
 16. Digidel — 3.0
 17. Min myndighets­post — 3.0
 18. BankID — 3.0
 19. Svensk Nationell Datatjänst (SND, Göteborgs Universitet) — 3.0
 20. AI Innovation of Sweden — 2.9
 21. AI Competence for Sweden — 2.8
 22. Projekt Runeberg — 2.8
 23. Estonia­samlingen — 2.8
 24. Skolbanken — 2.8
 25. Nationella Diabetes­registret (NDR) — 2.8
 26. Mina Meddelanden — 2.7
 27. Svensk Film­databas — 2.6
 28. Föreningen Vetenskap och Folkbildning — 2.6
 29. Nordea — 2.6
 30. Digitala lektioner (Internetstiftelsen) — 2.6
 31. KIA-index — 2.5
 32. Svenska Film­institutet — 2.5
 33. Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) — 2.5
 34. Svenska Bankföreningen — 2.5
 35. Vården i siffror (Inera) — 2.5
 36. Nationellt kunskapsc­entrum för dövblind­frågor (Lund) — 2.5
 37. Sitevision — 2.5
 38. IAB Sverige — 2.4
 39. Svenskarna och internet (Internetstiftelsen) — 2.4
 40. Geoforum Sverige — 2.4
 41. Dataföreningen — 2.3
 42. Folkbildnings­rådet (SKL, mfl) — 2.3
 43. Almedalsveckan (Region Gotland) — 2.3
 44. Humanisterna — 2.2
 45. Sveriges advokat­samfund — 2.2
 46. Vitalis (Svenska Mässan) — 2.2
 47. Forsknings­konsortiet Digital förvaltning (Göteborgs Universitet) — 2.2
 48. Globala målen (United Nations Development Programme - UNDP) — 2.2
 49. Digilär (Natur & Kultur) — 2.1
 50. AI Sustainability Center — 2.1
 51. Studiefrämjandet — 2.0
 52. Swedbank — 1.9
 53. Klarna — 1.9
 54. Swish — 1.8
 55. Summit and Friends — 1.6

Webbstandard hos övrigt viktigt för ett digitalt sverige

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod.
Samt om webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. Digitaliserad (Region Halland) — 5.0
 2. Spetspatienterna — 4.8
 3. Skoldigitplan (SKL) — 4.7
 4. Webbdagarna (IDG) — 4.7
 5. Design Guidelines (Region Halland) — 4.6
 6. Föreningen Vetenskap och Folkbildning — 4.2
 7. IT & Telekom­företagen (Almega) — 4.2
 8. Telia Wholesale (fd Skanova) — 4.1
 9. Efterlevande­guiden — 4.0
 10. Digitala lektioner (Internetstiftelsen) — 4.0
 11. AI Innovation of Sweden — 3.9
 12. Wikipedia — 3.9
 13. Nationella Diabetes­registret (NDR) — 3.9
 14. AI Competence for Sweden — 3.8
 15. Dataskydd.net — 3.8
 16. Stoppa spionerna — 3.8
 17. Svenska Unescorådet — 3.8
 18. Skolbanken — 3.8
 19. Digidel — 3.8
 20. Svensk Nationell Datatjänst (SND, Göteborgs Universitet) — 3.8
 21. Svensk Film­databas — 3.7
 22. Bredbands­kollen — 3.5
 23. KIA-index — 3.5
 24. IAB Sverige — 3.5
 25. Svenskarna och internet (Internetstiftelsen) — 3.5
 26. BankID — 3.5
 27. Min myndighets­post — 3.4
 28. AI Sustainability Center — 3.4
 29. Almedalsveckan (Region Gotland) — 3.3
 30. Internet­stiftelsen — 3.2
 31. Dataföreningen — 3.2
 32. Estonia­samlingen — 3.2
 33. Svenska Bankföreningen — 3.2
 34. Forsknings­konsortiet Digital förvaltning (Göteborgs Universitet) — 3.2
 35. Svenska Film­institutet — 3.0
 36. Mina Meddelanden — 3.0
 37. Swish — 3.0
 38. Folkbildnings­rådet (SKL, mfl) — 3.0
 39. Nationellt kunskapsc­entrum för dövblind­frågor (Lund) — 3.0
 40. Sveriges advokat­samfund — 2.9
 41. Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) — 2.8
 42. Swedbank — 2.8
 43. Nordea — 2.8
 44. Vården i siffror (Inera) — 2.8
 45. Humanisterna — 2.7
 46. Geoforum Sverige — 2.6
 47. Globala målen (United Nations Development Programme - UNDP) — 2.6
 48. Vitalis (Svenska Mässan) — 2.5
 49. Projekt Runeberg — 2.3
 50. Digilär (Natur & Kultur) — 2.2
 51. Sitevision — 2.2
 52. Studiefrämjandet — 2.1
 53. Svenska Handelsbanken — 2.0
 54. Summit and Friends — 1.9
 55. Klarna — 1.8

Tillgänglighet hos övrigt viktigt för ett digitalt sverige

Webbplatsernas tillgänglighet är mätt med två olika verktyg. Det ena heter Axe, det andra Pa11y. Inte alla webbplatser har varit möjliga att testa med båda verktygen, men åtminstone ett verktyg har körts. Axe är inställd på att kontrollera ifall WCAG 2.0 nivå AA efterlevs och Pa11y kör både WCAG samt amerikanska Section 508. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

 1. Design Guidelines (Region Halland) — 4.0
 2. Internet­stiftelsen — 3.5
 3. Svenska Unescorådet — 3.5
 4. Min myndighets­post — 3.5
 5. Telia Wholesale (fd Skanova) — 2.5
 6. Skoldigitplan (SKL) — 2.5
 7. Spetspatienterna — 2.5
 8. AI Competence for Sweden — 2.0
 9. Bredbands­kollen — 2.0
 10. Projekt Runeberg — 2.0
 11. Svenska Film­institutet — 2.0
 12. Wikipedia — 2.0
 13. Digitaliserad (Region Halland) — 2.0
 14. Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) — 2.0
 15. Svenska Handelsbanken — 2.0
 16. Mina Meddelanden — 2.0
 17. Digidel — 2.0
 18. Almedalsveckan (Region Gotland) — 2.0
 19. Svensk Nationell Datatjänst (SND, Göteborgs Universitet) — 2.0
 20. Dataskydd.net — 1.5
 21. Stoppa spionerna — 1.5
 22. AI Innovation of Sweden — 1.5
 23. KIA-index — 1.5
 24. Svensk Film­databas — 1.5
 25. Efterlevande­guiden — 1.5
 26. Estonia­samlingen — 1.5
 27. Humanisterna — 1.5
 28. Skolbanken — 1.5
 29. Webbdagarna (IDG) — 1.5
 30. IAB Sverige — 1.5
 31. Vitalis (Svenska Mässan) — 1.5
 32. Nordea — 1.5
 33. Svenska Bankföreningen — 1.5
 34. Swish — 1.5
 35. Svenskarna och internet (Internetstiftelsen) — 1.5
 36. Digilär (Natur & Kultur) — 1.5
 37. IT & Telekom­företagen (Almega) — 1.5
 38. Geoforum Sverige — 1.5
 39. Folkbildnings­rådet (SKL, mfl) — 1.5
 40. Studiefrämjandet — 1.5
 41. Klarna — 1.5
 42. Nationella Diabetes­registret (NDR) — 1.5
 43. Nationellt kunskapsc­entrum för dövblind­frågor (Lund) — 1.5
 44. Summit and Friends — 1.5
 45. Sitevision — 1.5
 46. Dataföreningen — 1.0
 47. Föreningen Vetenskap och Folkbildning — 1.0
 48. Sveriges advokat­samfund — 1.0
 49. Swedbank — 1.0
 50. Digitala lektioner (Internetstiftelsen) — 1.0
 51. Forsknings­konsortiet Digital förvaltning (Göteborgs Universitet) — 1.0
 52. Globala målen (United Nations Development Programme - UNDP) — 1.0
 53. BankID — 1.0
 54. Vården i siffror (Inera) — 1.0
 55. AI Sustainability Center — 1.0

Användbarhet bland övrigt viktigt för ett digitalt sverige

Användbarhet mäts än så länge enbart med Googles Pagespeed API v2. Det är en version som slutade supportas av Google sommaren 2018, men får duga tills vidare.

 1. Dataskydd.net — 5.0
 2. Efterlevande­guiden — 5.0
 3. Design Guidelines (Region Halland) — 5.0
 4. Webbdagarna (IDG) — 5.0
 5. IT & Telekom­företagen (Almega) — 5.0
 6. Spetspatienterna — 5.0
 7. Internet­stiftelsen — 4.0
 8. Bredbands­kollen — 4.0
 9. Stoppa spionerna — 4.0
 10. Dataföreningen — 4.0
 11. AI Innovation of Sweden — 4.0
 12. KIA-index — 4.0
 13. Svensk Film­databas — 4.0
 14. Svenska Film­institutet — 4.0
 15. Föreningen Vetenskap och Folkbildning — 4.0
 16. Humanisterna — 4.0
 17. Digitaliserad (Region Halland) — 4.0
 18. IAB Sverige — 4.0
 19. Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) — 4.0
 20. Svenska Handelsbanken — 4.0
 21. Nordea — 4.0
 22. Svenska Bankföreningen — 4.0
 23. Mina Meddelanden — 4.0
 24. Digidel — 4.0
 25. Folkbildnings­rådet (SKL, mfl) — 4.0
 26. Min myndighets­post — 4.0
 27. Digitala lektioner (Internetstiftelsen) — 4.0
 28. Klarna — 4.0
 29. Forsknings­konsortiet Digital förvaltning (Göteborgs Universitet) — 4.0
 30. Globala målen (United Nations Development Programme - UNDP) — 4.0
 31. BankID — 4.0
 32. Vården i siffror (Inera) — 4.0
 33. Nationella Diabetes­registret (NDR) — 4.0
 34. Nationellt kunskapsc­entrum för dövblind­frågor (Lund) — 4.0
 35. AI Sustainability Center — 4.0
 36. Sitevision — 4.0
 37. Vitalis (Svenska Mässan) — 3.0
 38. Geoforum Sverige — 3.0
 39. Svensk Nationell Datatjänst (SND, Göteborgs Universitet) — 3.0
 40. AI Competence for Sweden — 2.0
 41. Svenska Unescorådet — 2.0
 42. Skoldigitplan (SKL) — 2.0
 43. Almedalsveckan (Region Gotland) — 2.0
 44. Studiefrämjandet — 2.0
 45. Telia Wholesale (fd Skanova) — 1.0
 46. Projekt Runeberg — 1.0
 47. Estonia­samlingen — 1.0
 48. Sveriges advokat­samfund — 1.0
 49. Wikipedia — 1.0
 50. Skolbanken — 1.0
 51. Swedbank — 1.0
 52. Swish — 1.0
 53. Svenskarna och internet (Internetstiftelsen) — 1.0
 54. Digilär (Natur & Kultur) — 1.0
 55. Summit and Friends — 1.0

Webbprestanda hos övrigt viktigt för ett digitalt sverige

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en 4G-uppkoppling i centrala Göteborg), samt Google Pagespeed v4.

 1. Projekt Runeberg — 5.0
 2. Estonia­samlingen — 4.7
 3. Digitaliserad (Region Halland) — 4.3
 4. Bredbands­kollen — 4.0
 5. Skoldigitplan (SKL) — 4.0
 6. Svenska Handelsbanken — 4.0
 7. Wikipedia — 3.7
 8. Skolbanken — 3.7
 9. Sitevision — 3.7
 10. Internet­stiftelsen — 3.3
 11. Stoppa spionerna — 3.3
 12. IT & Telekom­företagen (Almega) — 3.3
 13. Dataskydd.net — 3.0
 14. Sveriges advokat­samfund — 3.0
 15. Design Guidelines (Region Halland) — 3.0
 16. Webbdagarna (IDG) — 3.0
 17. Nordea — 3.0
 18. Geoforum Sverige — 3.0
 19. Svensk Nationell Datatjänst (SND, Göteborgs Universitet) — 3.0
 20. Vården i siffror (Inera) — 3.0
 21. Telia Wholesale (fd Skanova) — 2.7
 22. AI Innovation of Sweden — 2.7
 23. Svenska Unescorådet — 2.7
 24. Efterlevande­guiden — 2.7
 25. Mina Meddelanden — 2.7
 26. Digilär (Natur & Kultur) — 2.7
 27. Digidel — 2.7
 28. Nationellt kunskapsc­entrum för dövblind­frågor (Lund) — 2.7
 29. AI Competence for Sweden — 2.3
 30. Svensk Film­databas — 2.3
 31. Svenska Film­institutet — 2.3
 32. Vitalis (Svenska Mässan) — 2.3
 33. Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) — 2.3
 34. Svenska Bankföreningen — 2.3
 35. Studiefrämjandet — 2.3
 36. Globala målen (United Nations Development Programme - UNDP) — 2.3
 37. BankID — 2.3
 38. Nationella Diabetes­registret (NDR) — 2.3
 39. Humanisterna — 2.0
 40. Svenskarna och internet (Internetstiftelsen) — 2.0
 41. Almedalsveckan (Region Gotland) — 2.0
 42. Klarna — 2.0
 43. Summit and Friends — 2.0
 44. Dataföreningen — 1.7
 45. KIA-index — 1.7
 46. Föreningen Vetenskap och Folkbildning — 1.7
 47. Swedbank — 1.7
 48. Folkbildnings­rådet (SKL, mfl) — 1.7
 49. Digitala lektioner (Internetstiftelsen) — 1.7
 50. Min myndighets­post — 1.5
 51. IAB Sverige — 1.3
 52. Forsknings­konsortiet Digital förvaltning (Göteborgs Universitet) — 1.3
 53. Spetspatienterna — 1.3
 54. Swish — 1.0
 55. AI Sustainability Center — 1.0

Notera att ibland har enskilda webbplatser inte testats på samtliga kriterier varje månad. Vissa webbplatsers teknik är inte alltid kompatibel med testerna, webbplatsen kan ha haft någon form av strul eller annan orsak.

5 senaste rapporterna