Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Bäst och sämst inom patient­organisationer i September, 2019

Bäst och sämst inom patient­organisationer i September, 2019

Jämförelse över patient­organisationers webbplatser under September står sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard och användbarhet.


Om kategorin Patient­organisationer

Patient­föreningar och organisationer som bevakar individers rättigheter i samhället.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 3.5 av 5.

Se aktuell lista med patient­organisationer


Septembers topplista är här. Precis som tidigare är det enbart startsidor som är uppmätta, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Betyget för användbarhet är dock inte meningsfullt att normalisera då det handlar om för små skillnader mellan det bästa betygen och de genomsnittliga. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de tester som ännu inte har en egen kategori.

 1. Förbundet unga rörelse­hindrade — 3.9
 2. Föreningen Fragile-X — 3.9
 3. Svenska Marfan­föreningen — 3.9
 4. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 3.8
 5. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa — 3.8
 6. Funktionsrätt Sverige — 3.6
 7. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 3.6
 8. Svenska narkomanvårds­förbundet (SNVF) — 3.6
 9. Bröstcancer­förbundet — 3.5
 10. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam — 3.5
 11. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 3.4
 12. Handikapp­förbunden (HSO) — 3.4
 13. Svenska Addisonföreningen — 3.4
 14. Cancerfonden — 3.4
 15. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) — 3.4
 16. Svenska Ryggföreningen — 3.4
 17. Ataxiföreningen — 3.3
 18. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 3.3
 19. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 3.3
 20. Riksförbundet Cystisk Fibros — 3.3
 21. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 3.2
 22. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 3.2
 23. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige — 3.2
 24. Riksförbundet för leversjuka — 3.2
 25. Cancer Rehab Fonden — 3.2
 26. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) — 3.2
 27. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 3.2
 28. Länkarnas Riksförbund — 3.1
 29. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 3.1
 30. Riksorganisationen Unga reumatiker — 3.1
 31. Unga allergiker — 3.1
 32. Ödemförbundet — 3.1
 33. Stamnings­förbundet — 3.1
 34. Stroke-riksförbundet — 3.1
 35. Alzheimerföreningen — 3.1
 36. Svenska Down­föreningen — 3.1
 37. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 3.1
 38. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 3.1
 39. Förbundet Sällsynta diagnoser — 3.0
 40. Melanom­föreningen — 3.0
 41. Synskadades Riksförbud — 3.0
 42. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga — 3.0
 43. Barncancerföreningarna — 2.9
 44. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 2.9
 45. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 2.9
 46. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 2.9
 47. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 2.9
 48. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 2.9
 49. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 2.9
 50. Amningshjälpen — 2.8
 51. Demens­förbundet — 2.8
 52. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 2.8
 53. Mun- och halscancerförbundet — 2.8
 54. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade — 2.8
 55. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 2.8
 56. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 2.8
 57. Psoriasis­förbundet — 2.8
 58. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 2.7
 59. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 2.7
 60. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 2.7
 61. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 2.7
 62. Afasiförbundet i Sverige — 2.6
 63. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP — 2.6
 64. Schizofreni­förbundet — 2.6
 65. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 2.6
 66. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 2.6
 67. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 2.6
 68. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 2.6
 69. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 2.6
 70. Riksförbundet för social och mental hälsa — 2.6
 71. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 2.6
 72. Blodcancerförbundet — 2.5
 73. Fibromyalgiförbundet — 2.5
 74. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 2.5
 75. Spädbarnsfonden — 2.5
 76. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 2.5
 77. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 2.5
 78. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 2.4
 79. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 2.4
 80. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 2.4
 81. Svenska Vitiligo­förbundet — 2.4
 82. Njurförbundet — 2.4
 83. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 2.4
 84. Prostatacancer­förbundet — 2.4
 85. Svenska EB föreningen / Debra — 2.4
 86. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 2.4
 87. Svenska föreningen för psykisk hälsa — 2.4
 88. Apné­föreningen i Stockholm — 2.3
 89. Riks­förbundet Balans — 2.3
 90. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 2.3
 91. Astma och Allergi­förbundet — 2.3
 92. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 2.3
 93. Autism- och Asperger­förbundet — 2.3
 94. De handikappades riksförbund (DHR) — 2.3
 95. Lungcancer­förbundet Stödet — 2.3
 96. Svenska epilepsi­förbundet — 2.2
 97. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 2.2
 98. Svenska ödemförbundet — 2.2
 99. Svensk Dysmeliförening — 2.1
 100. El­överkänsligas riks­förbund — 2.1
 101. Spelberoendes Riksförbund — 2.1
 102. Svenska diabetes­förbundet — 2.1
 103. Riksföreningen hjärnkraft — 2.1
 104. Alopeiförbundet Sverige — 2.0
 105. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 2.0
 106. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 2.0
 107. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 1.9
 108. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 1.9
 109. Hjärtebarns­förbundet — 1.9
 110. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 1.9
 111. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) — 1.8
 112. Reumatikerförbundet — 1.8
 113. Riksförbundet Noaks Ark — 1.8
 114. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 1.8
 115. Huvudvärks­förbundet — 1.7
 116. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 1.7
 117. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 1.3

Webbstandard hos patient­organisationer

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod.
Samt om webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 5.0
 2. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa — 4.7
 3. Svenska Marfan­föreningen — 4.7
 4. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) — 4.4
 5. Psoriasis­förbundet — 4.3
 6. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 4.3
 7. Svenska narkomanvårds­förbundet (SNVF) — 4.3
 8. Mun- och halscancerförbundet — 4.2
 9. Stroke-riksförbundet — 4.2
 10. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 4.1
 11. Bröstcancer­förbundet — 4.0
 12. Föreningen Fragile-X — 4.0
 13. Svensk Dysmeliförening — 4.0
 14. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 4.0
 15. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 4.0
 16. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 4.0
 17. Funktionsrätt Sverige — 3.9
 18. Alzheimerföreningen — 3.8
 19. Ataxiföreningen — 3.8
 20. Förbundet unga rörelse­hindrade — 3.8
 21. Handikapp­förbunden (HSO) — 3.8
 22. Svenska Down­föreningen — 3.8
 23. Ödemförbundet — 3.8
 24. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 3.8
 25. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 3.8
 26. Melanom­föreningen — 3.8
 27. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 3.8
 28. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 3.8
 29. Unga allergiker — 3.8
 30. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 3.7
 31. Länkarnas Riksförbund — 3.7
 32. Svenska Ryggföreningen — 3.7
 33. Cancer Rehab Fonden — 3.6
 34. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 3.6
 35. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam — 3.6
 36. Riksförbundet Cystisk Fibros — 3.6
 37. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 3.6
 38. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade — 3.6
 39. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 3.5
 40. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 3.5
 41. Förbundet Sällsynta diagnoser — 3.5
 42. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige — 3.5
 43. Riksförbundet för leversjuka — 3.5
 44. Riksorganisationen Unga reumatiker — 3.5
 45. Synskadades Riksförbud — 3.5
 46. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 3.5
 47. Amningshjälpen — 3.4
 48. Svenska Addisonföreningen — 3.4
 49. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 3.3
 50. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga — 3.3
 51. Afasiförbundet i Sverige — 3.3
 52. Astma och Allergi­förbundet — 3.3
 53. Cancerfonden — 3.3
 54. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 3.3
 55. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 3.3
 56. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) — 3.3
 57. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 3.3
 58. Riksförbundet för social och mental hälsa — 3.3
 59. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 3.3
 60. Spädbarnsfonden — 3.3
 61. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 3.3
 62. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 3.3
 63. Demens­förbundet — 3.2
 64. Stamnings­förbundet — 3.2
 65. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 3.0
 66. Apné­föreningen i Stockholm — 3.0
 67. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 3.0
 68. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP — 3.0
 69. Riks­förbundet Balans — 3.0
 70. Schizofreni­förbundet — 3.0
 71. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 2.9
 72. Svenska ödemförbundet — 2.9
 73. Svenska föreningen för psykisk hälsa — 2.8
 74. Svenska Vitiligo­förbundet — 2.8
 75. Autism- och Asperger­förbundet — 2.8
 76. Blodcancerförbundet — 2.8
 77. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 2.8
 78. Fibromyalgiförbundet — 2.8
 79. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 2.8
 80. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 2.8
 81. Svenska EB föreningen / Debra — 2.8
 82. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 2.7
 83. Hjärtebarns­förbundet — 2.7
 84. Njurförbundet — 2.7
 85. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 2.7
 86. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 2.7
 87. Barncancerföreningarna — 2.6
 88. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 2.5
 89. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 2.5
 90. Prostatacancer­förbundet — 2.5
 91. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 2.5
 92. Riksföreningen hjärnkraft — 2.5
 93. Svenska diabetes­förbundet — 2.5
 94. Svenska epilepsi­förbundet — 2.5
 95. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 2.5
 96. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 2.3
 97. Huvudvärks­förbundet — 2.3
 98. Lungcancer­förbundet Stödet — 2.3
 99. Alopeiförbundet Sverige — 2.3
 100. De handikappades riksförbund (DHR) — 2.3
 101. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 2.3
 102. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 2.3
 103. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 2.3
 104. Reumatikerförbundet — 2.3
 105. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 2.3
 106. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 2.3
 107. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 2.2
 108. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 2.2
 109. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 2.0
 110. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) — 2.0
 111. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 1.9
 112. Riksförbundet Noaks Ark — 1.8
 113. Spelberoendes Riksförbund — 1.8
 114. El­överkänsligas riks­förbund — 1.7
 115. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 1.7
 116. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 1.3
 117. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 1.0

Tillgänglighet hos patient­organisationer

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt med två olika verktyg. Det ena heter Axe, det andra Pa11y. Inte alla webbplatser har varit möjliga att testa med båda verktygen, men åtminstone ett verktyg har körts. Axe är inställd på att kontrollera ifall WCAG 2.0 nivå AA efterlevs och Pa11y kör både WCAG samt amerikanska Section 508. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

 1. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam — 5.0
 2. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa — 5.0
 3. Melanom­föreningen — 4.0
 4. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 4.0
 5. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 3.0
 6. Svenska Down­föreningen — 3.0
 7. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 2.0
 8. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga — 2.0
 9. Amningshjälpen — 1.0
 10. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 1.0
 11. Apné­föreningen i Stockholm — 1.0
 12. Astma och Allergi­förbundet — 1.0
 13. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 1.0
 14. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 1.0
 15. El­överkänsligas riks­förbund — 1.0
 16. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 1.0
 17. Förbundet Sällsynta diagnoser — 1.0
 18. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 1.0
 19. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 1.0
 20. Prostatacancer­förbundet — 1.0
 21. Spädbarnsfonden — 1.0
 22. Svenska narkomanvårds­förbundet (SNVF) — 1.0
 23. Svenska diabetes­förbundet — 1.0
 24. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 1.0
 25. Svenska EB föreningen / Debra — 1.0
 26. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 1.0
 27. Ödemförbundet — 1.0

Användbarhet inom patient­organisationer

Användbarhet mäts än så länge enbart med Googles Pagespeed API v2. Det är en version som slutade supportas av Google sommaren 2018, men får duga tills vidare.

 1. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 5.0
 2. Barncancerföreningarna — 5.0
 3. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 5.0
 4. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 5.0
 5. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 5.0
 6. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 5.0
 7. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 5.0
 8. Riks­förbundet Balans — 5.0
 9. Föreningen Fragile-X — 5.0
 10. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) — 5.0
 11. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 5.0
 12. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige — 5.0
 13. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa — 5.0
 14. Lungcancer­förbundet Stödet — 5.0
 15. Melanom­föreningen — 5.0
 16. Prostatacancer­förbundet — 5.0
 17. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 5.0
 18. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 5.0
 19. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 5.0
 20. Svenska narkomanvårds­förbundet (SNVF) — 5.0
 21. Svenska EB föreningen / Debra — 5.0
 22. Svenska Vitiligo­förbundet — 5.0
 23. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 5.0
 24. Synskadades Riksförbud — 5.0
 25. Unga allergiker — 5.0
 26. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 5.0
 27. Alopeiförbundet Sverige — 4.0
 28. Alzheimerföreningen — 4.0
 29. Amningshjälpen — 4.0
 30. Apné­föreningen i Stockholm — 4.0
 31. Autism- och Asperger­förbundet — 4.0
 32. Blodcancerförbundet — 4.0
 33. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 4.0
 34. Bröstcancer­förbundet — 4.0
 35. Cancerfonden — 4.0
 36. Cancer Rehab Fonden — 4.0
 37. Demens­förbundet — 4.0
 38. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 4.0
 39. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 4.0
 40. El­överkänsligas riks­förbund — 4.0
 41. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP — 4.0
 42. Fibromyalgiförbundet — 4.0
 43. Förbundet Sällsynta diagnoser — 4.0
 44. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 4.0
 45. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 4.0
 46. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 4.0
 47. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 4.0
 48. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 4.0
 49. Njurförbundet — 4.0
 50. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 4.0
 51. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 4.0
 52. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 4.0
 53. Riksförbundet Noaks Ark — 4.0
 54. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 4.0
 55. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 4.0
 56. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) — 4.0
 57. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 4.0
 58. Riksorganisationen Unga reumatiker — 4.0
 59. Schizofreni­förbundet — 4.0
 60. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 4.0
 61. Spelberoendes Riksförbund — 4.0
 62. Spädbarnsfonden — 4.0
 63. Stamnings­förbundet — 4.0
 64. Svenska Addisonföreningen — 4.0
 65. Svenska diabetes­förbundet — 4.0
 66. Svenska Marfan­föreningen — 4.0
 67. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 4.0
 68. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 4.0
 69. Svenska ödemförbundet — 4.0
 70. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 4.0
 71. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 4.0
 72. Ödemförbundet — 4.0
 73. Funktionsrätt Sverige — 4.0
 74. Astma och Allergi­förbundet — 3.0
 75. De handikappades riksförbund (DHR) — 3.0
 76. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 3.0
 77. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 3.0
 78. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 3.0
 79. Ataxiföreningen — 2.0
 80. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 2.0
 81. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam — 2.0
 82. Reumatikerförbundet — 2.0
 83. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 2.0
 84. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 2.0
 85. Afasiförbundet i Sverige — 1.0
 86. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 1.0
 87. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 1.0
 88. Förbundet unga rörelse­hindrade — 1.0
 89. Handikapp­förbunden (HSO) — 1.0
 90. Hjärtebarns­förbundet — 1.0
 91. Huvudvärks­förbundet — 1.0
 92. Länkarnas Riksförbund — 1.0
 93. Mun- och halscancerförbundet — 1.0
 94. Psoriasis­förbundet — 1.0
 95. Riksförbundet för leversjuka — 1.0
 96. Riksförbundet för social och mental hälsa — 1.0
 97. Riksföreningen hjärnkraft — 1.0
 98. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 1.0
 99. Stroke-riksförbundet — 1.0
 100. Svensk Dysmeliförening — 1.0
 101. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 1.0
 102. Svenska Down­föreningen — 1.0
 103. Svenska epilepsi­förbundet — 1.0
 104. Svenska föreningen för psykisk hälsa — 1.0
 105. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 1.0
 106. Svenska Ryggföreningen — 1.0
 107. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 1.0
 108. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga — 1.0
 109. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade — 1.0
 110. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) — 1.0
 111. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 1.0
 112. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 1.0
 113. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 1.0

Webbprestanda bland patient­organisationer

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en 4G-uppkoppling i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Pagespeed API v4.

 1. Förbundet unga rörelse­hindrade — 5.0
 2. Riksförbundet för leversjuka — 5.0
 3. Handikapp­förbunden (HSO) — 4.7
 4. Svenska Ryggföreningen — 4.7
 5. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 4.5
 6. Länkarnas Riksförbund — 4.5
 7. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 4.5
 8. Svenska Addisonföreningen — 4.5
 9. Föreningen Fragile-X — 4.3
 10. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 4.3
 11. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga — 4.3
 12. Ataxiföreningen — 4.0
 13. Cancerfonden — 4.0
 14. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) — 4.0
 15. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam — 4.0
 16. Svenska Down­föreningen — 4.0
 17. Svenska Marfan­föreningen — 4.0
 18. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 4.0
 19. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 4.0
 20. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 3.7
 21. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 3.7
 22. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 3.5
 23. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 3.5
 24. Stamnings­förbundet — 3.5
 25. Stroke-riksförbundet — 3.5
 26. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 3.5
 27. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 3.5
 28. Barncancerföreningarna — 3.3
 29. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 3.3
 30. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 3.3
 31. Afasiförbundet i Sverige — 3.0
 32. Amningshjälpen — 3.0
 33. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 3.0
 34. Bröstcancer­förbundet — 3.0
 35. Cancer Rehab Fonden — 3.0
 36. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 3.0
 37. Förbundet Sällsynta diagnoser — 3.0
 38. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 3.0
 39. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige — 3.0
 40. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 3.0
 41. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 3.0
 42. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 3.0
 43. Riksförbundet Cystisk Fibros — 3.0
 44. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 3.0
 45. Riksorganisationen Unga reumatiker — 3.0
 46. Svenska narkomanvårds­förbundet (SNVF) — 3.0
 47. Svenska epilepsi­förbundet — 3.0
 48. Svenska föreningen för psykisk hälsa — 3.0
 49. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 3.0
 50. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 3.0
 51. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade — 3.0
 52. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) — 3.0
 53. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 3.0
 54. Funktionsrätt Sverige — 3.0
 55. Alzheimerföreningen — 2.7
 56. Demens­förbundet — 2.7
 57. El­överkänsligas riks­förbund — 2.7
 58. Mun- och halscancerförbundet — 2.7
 59. Riksförbundet för social och mental hälsa — 2.7
 60. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 2.7
 61. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 2.5
 62. De handikappades riksförbund (DHR) — 2.5
 63. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa — 2.5
 64. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 2.5
 65. Riksföreningen hjärnkraft — 2.5
 66. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 2.5
 67. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 2.5
 68. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 2.5
 69. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 2.3
 70. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 2.3
 71. Prostatacancer­förbundet — 2.3
 72. Spelberoendes Riksförbund — 2.3
 73. Blodcancerförbundet — 2.0
 74. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 2.0
 75. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 2.0
 76. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP — 2.0
 77. Fibromyalgiförbundet — 2.0
 78. Njurförbundet — 2.0
 79. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 2.0
 80. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 2.0
 81. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 2.0
 82. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 2.0
 83. Schizofreni­förbundet — 2.0
 84. Spädbarnsfonden — 2.0
 85. Svenska EB föreningen / Debra — 2.0
 86. Synskadades Riksförbud — 2.0
 87. Unga allergiker — 2.0
 88. Ödemförbundet — 2.0
 89. Astma och Allergi­förbundet — 1.7
 90. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 1.7
 91. Lungcancer­förbundet Stödet — 1.7
 92. Melanom­föreningen — 1.7
 93. Svenska Vitiligo­förbundet — 1.7
 94. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 1.7
 95. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 1.5
 96. Apné­föreningen i Stockholm — 1.5
 97. Huvudvärks­förbundet — 1.5
 98. Psoriasis­förbundet — 1.5
 99. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 1.5
 100. Svenska diabetes­förbundet — 1.5
 101. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 1.5
 102. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 1.3
 103. Alopeiförbundet Sverige — 1.0
 104. Autism- och Asperger­förbundet — 1.0
 105. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 1.0
 106. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 1.0
 107. Riks­förbundet Balans — 1.0
 108. Hjärtebarns­förbundet — 1.0
 109. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 1.0
 110. Reumatikerförbundet — 1.0
 111. Riksförbundet Noaks Ark — 1.0
 112. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 1.0
 113. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) — 1.0
 114. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 1.0
 115. Svensk Dysmeliförening — 1.0
 116. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 1.0
 117. Svenska ödemförbundet — 1.0
Till toppen