Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Bäst på webben? utbildning och forsknings resultat Oktober, 2019

Bäst på webben? utbildning och forsknings resultat Oktober, 2019

Oktobers lista över hur utbildning och forsknings webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda och användbarhet.


Om kategorin Utbildning och forskning

Högskolor, universitet, institut och andra verksamheter som bedriver forskning, utbildning eller akademisk verksamhet. Även samverkans­arenor likt science parks där minst en akademisk part är grundare.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 3.3 av 5.

Se aktuell lista med utbildning och forskning


Oktobers topplista är här. Precis som tidigare är det enbart startsidor som är uppmätta, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Betyget för användbarhet är dock inte meningsfullt att normalisera då det handlar om för små skillnader mellan det bästa betygen och de genomsnittliga. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de tester som ännu inte har en egen kategori.

 1. Örebro universitet — 4.4
 2. Linné­universitetet — 3.6
 3. Kungliga Musik­högskolan — 3.3
 4. Luleå Tekniska Universitet (LTU) — 3.3
 5. Umeå universitet — 3.3
 6. University­admission.se — 3.3
 7. Högskolan i Halmstad — 3.3
 8. Överklagande­nämnden för högskolan — 3.3
 9. Dalarna Science Park — 3.2
 10. Karlstad Innovation Park — 3.1
 11. Luleå Science Park — 3.1
 12. Linköpings Universitet — 3.1
 13. Antagning.se — 3.1
 14. Johanneberg Science Park (Göteborg) — 3.1
 15. Videum Science Park (Växjö) — 3.1
 16. Gymnastik- och idrotts­högskolan (GIH) — 3.1
 17. Högskolan i Gävle — 3.0
 18. Försvars­högskolan (FHS) — 3.0
 19. Högskolan Dalarna — 3.0
 20. Mitt­universitetet — 3.0
 21. Universitets- och högskolerådet — 3.0
 22. Lindholmen Science Park (Göteborg) — 3.0
 23. Högskolan Väst — 2.9
 24. Stockholms universitet (SU) — 2.9
 25. Södertörns högskola — 2.9
 26. Förbundet Folkhögskol­lärarna — 2.9
 27. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) — 2.8
 28. Högskolans avskiljande­nämnd — 2.8
 29. Uppsala universitet — 2.8
 30. Sophiahemmet högskola — 2.8
 31. Södertälje Science Park — 2.8
 32. Högskolan i Skövde — 2.7
 33. Högskolan Kristianstad — 2.7
 34. Mälardalens Högskola — 2.7
 35. Uminova Innovation (Umeå) — 2.7
 36. Myndigheten för yrkes­högskolan — 2.6
 37. Sahlgrenska Science Park (Göteborg) — 2.6
 38. Mjärdevi Science Park (Linköping) — 2.6
 39. Högskolan i Borås — 2.6
 40. Malmö Universitet — 2.6
 41. Studera.nu — 2.6
 42. Krinova Science Park (Kristianstad) — 2.6
 43. Piteå Science Park — 2.6
 44. Science Park (Jönköping) — 2.6
 45. Skellefteå Science City — 2.6
 46. Västerås Science Park — 2.6
 47. Netport Science Park (Karlshamn) — 2.5
 48. Science Park Gotland (Visby) — 2.5
 49. Karlstads Universitet — 2.4
 50. Lunds Universitet — 2.4
 51. Norrköping Science Park — 2.4
 52. KI Innovations (Stockholm) — 2.4
 53. Konstfack — 2.3
 54. Göteborgs Universitet (GU) — 2.3
 55. Stockholms konstnärliga högskola — 2.3
 56. Sveriges lantbruks­universitet (SLU) — 2.3
 57. Kalmar Science Park — 2.3
 58. Sahlgrenska Akademin — 2.3
 59. Innovatum Science Center (Trollhättan) — 2.3
 60. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) — 2.3
 61. Medicon Village Science Park (Lund) — 2.2
 62. Jönköpings Universitet — 2.2
 63. Alfred Nobel Science Park (Örebro) — 2.2
 64. Ideon Science Park (Lund) — 2.2
 65. Medeon Science Park (Malmö) — 2.2
 66. Science Park Borås — 2.1
 67. Peak Region Science Park (Östersund) — 2.1
 68. Kungliga Konst­högskolan — 2.0
 69. Blue Science Park (Blekinge) — 2.0
 70. Kista Science City (Stockholm) — 1.9
 71. Sandbacka Park (Sandviken) — 1.8
 72. BizMaker (Västernorrland) — 1.7
 73. Chalmers tekniska högskola — 1.6

Webbstandard hos utbildning och forskning

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod.
Samt om webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. Umeå universitet — 4.3
 2. Örebro universitet — 4.3
 3. Dalarna Science Park — 4.3
 4. Videum Science Park (Växjö) — 4.3
 5. Gymnastik- och idrotts­högskolan (GIH) — 4.1
 6. Antagning.se — 4.0
 7. University­admission.se — 4.0
 8. Luleå Science Park — 4.0
 9. Kungliga Musik­högskolan — 3.8
 10. Linné­universitetet — 3.8
 11. Lindholmen Science Park (Göteborg) — 3.8
 12. Karlstad Innovation Park — 3.8
 13. Södertälje Science Park — 3.8
 14. Högskolan i Halmstad — 3.6
 15. Högskolan i Borås — 3.5
 16. Högskolan Kristianstad — 3.5
 17. Sveriges lantbruks­universitet (SLU) — 3.5
 18. Universitets- och högskolerådet — 3.5
 19. Uppsala universitet — 3.5
 20. Förbundet Folkhögskol­lärarna — 3.5
 21. Sahlgrenska Science Park (Göteborg) — 3.5
 22. Johanneberg Science Park (Göteborg) — 3.5
 23. Science Park Gotland (Visby) — 3.5
 24. Innovatum Science Center (Trollhättan) — 3.4
 25. Högskolan i Gävle — 3.3
 26. Försvars­högskolan (FHS) — 3.3
 27. Linköpings Universitet — 3.3
 28. Mälardalens Högskola — 3.3
 29. Södertörns högskola — 3.3
 30. Studera.nu — 3.3
 31. Sophiahemmet högskola — 3.3
 32. Kalmar Science Park — 3.3
 33. Netport Science Park (Karlshamn) — 3.3
 34. Piteå Science Park — 3.3
 35. Mjärdevi Science Park (Linköping) — 3.3
 36. Högskolan Väst — 3.1
 37. KI Innovations (Stockholm) — 3.1
 38. Konstfack — 3.0
 39. Högskolan Dalarna — 3.0
 40. Karlstads Universitet — 3.0
 41. Luleå Tekniska Universitet (LTU) — 3.0
 42. Lunds Universitet — 3.0
 43. Myndigheten för yrkes­högskolan — 3.0
 44. Stockholms konstnärliga högskola — 3.0
 45. Stockholms universitet (SU) — 3.0
 46. Norrköping Science Park — 3.0
 47. Science Park (Jönköping) — 3.0
 48. Västerås Science Park — 3.0
 49. Överklagande­nämnden för högskolan — 2.9
 50. Högskolans avskiljande­nämnd — 2.9
 51. Ideon Science Park (Lund) — 2.9
 52. Alfred Nobel Science Park (Örebro) — 2.8
 53. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) — 2.8
 54. Högskolan i Skövde — 2.8
 55. Kungliga Konst­högskolan — 2.8
 56. Malmö Universitet — 2.8
 57. Mitt­universitetet — 2.8
 58. Medicon Village Science Park (Lund) — 2.8
 59. Skellefteå Science City — 2.8
 60. Sandbacka Park (Sandviken) — 2.7
 61. Göteborgs Universitet (GU) — 2.5
 62. Science Park Borås — 2.5
 63. Uminova Innovation (Umeå) — 2.5
 64. BizMaker (Västernorrland) — 2.4
 65. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) — 2.3
 66. Blue Science Park (Blekinge) — 2.3
 67. Krinova Science Park (Kristianstad) — 2.3
 68. Sahlgrenska Akademin — 2.3
 69. Jönköpings Universitet — 2.3
 70. Kista Science City (Stockholm) — 2.1
 71. Medeon Science Park (Malmö) — 1.9
 72. Chalmers tekniska högskola — 1.9
 73. Peak Region Science Park (Östersund) — 1.8

Tillgänglighet hos utbildning och forskning

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt med två olika verktyg. Det ena heter Axe, det andra Pa11y. Inte alla webbplatser har varit möjliga att testa med båda verktygen, men åtminstone ett verktyg har körts. Axe är inställd på att kontrollera ifall WCAG 2.0 nivå AA efterlevs och Pa11y kör både WCAG samt amerikanska Section 508. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

 1. Försvars­högskolan (FHS) — 5.0
 2. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) — 5.0
 3. Linné­universitetet — 5.0
 4. Stockholms universitet (SU) — 5.0
 5. Södertörns högskola — 5.0
 6. Uppsala universitet — 5.0
 7. Örebro universitet — 5.0
 8. Överklagande­nämnden för högskolan — 5.0
 9. Gymnastik- och idrotts­högskolan (GIH) — 4.0
 10. Kungliga Musik­högskolan — 4.0
 11. Högskolan i Skövde — 3.0
 12. Luleå Tekniska Universitet (LTU) — 3.0
 13. University­admission.se — 3.0
 14. Johanneberg Science Park (Göteborg) — 3.0
 15. Konstfack — 2.0
 16. Högskolan Dalarna — 2.0
 17. Högskolan Kristianstad — 2.0
 18. Kungliga Konst­högskolan — 2.0
 19. Linköpings Universitet — 2.0
 20. BizMaker (Västernorrland) — 2.0
 21. Luleå Science Park — 2.0
 22. Högskolan i Gävle — 1.0
 23. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) — 1.0
 24. Göteborgs Universitet (GU) — 1.0
 25. Högskolan i Borås — 1.0
 26. Högskolan i Halmstad — 1.0
 27. Högskolan Väst — 1.0
 28. Karlstads Universitet — 1.0
 29. Lunds Universitet — 1.0
 30. Malmö Universitet — 1.0
 31. Mitt­universitetet — 1.0
 32. Myndigheten för yrkes­högskolan — 1.0
 33. Mälardalens Högskola — 1.0
 34. Stockholms konstnärliga högskola — 1.0
 35. Sveriges lantbruks­universitet (SLU) — 1.0
 36. Umeå universitet — 1.0
 37. Universitets- och högskolerådet — 1.0
 38. Högskolans avskiljande­nämnd — 1.0
 39. Förbundet Folkhögskol­lärarna — 1.0
 40. Antagning.se — 1.0
 41. Studera.nu — 1.0
 42. Sophiahemmet högskola — 1.0
 43. Science Park Borås — 1.0
 44. Lindholmen Science Park (Göteborg) — 1.0
 45. Sahlgrenska Science Park (Göteborg) — 1.0
 46. Uminova Innovation (Umeå) — 1.0
 47. Alfred Nobel Science Park (Örebro) — 1.0
 48. Blue Science Park (Blekinge) — 1.0
 49. Dalarna Science Park — 1.0
 50. Ideon Science Park (Lund) — 1.0
 51. Karlstad Innovation Park — 1.0
 52. Innovatum Science Center (Trollhättan) — 1.0
 53. Kalmar Science Park — 1.0
 54. KI Innovations (Stockholm) — 1.0
 55. Kista Science City (Stockholm) — 1.0
 56. Krinova Science Park (Kristianstad) — 1.0
 57. Medeon Science Park (Malmö) — 1.0
 58. Medicon Village Science Park (Lund) — 1.0
 59. Netport Science Park (Karlshamn) — 1.0
 60. Norrköping Science Park — 1.0
 61. Peak Region Science Park (Östersund) — 1.0
 62. Piteå Science Park — 1.0
 63. Sandbacka Park (Sandviken) — 1.0
 64. Science Park Gotland (Visby) — 1.0
 65. Science Park (Jönköping) — 1.0
 66. Mjärdevi Science Park (Linköping) — 1.0
 67. Skellefteå Science City — 1.0
 68. Södertälje Science Park — 1.0
 69. Västerås Science Park — 1.0
 70. Videum Science Park (Växjö) — 1.0
 71. Sahlgrenska Akademin — 1.0
 72. Chalmers tekniska högskola — 1.0
 73. Jönköpings Universitet — 1.0

Användbarhet inom utbildning och forskning

Användbarhet mäts än så länge enbart med Googles Pagespeed API v2. Det är en version som slutade supportas av Google sommaren 2018, men får duga tills vidare.

 1. Högskolan i Halmstad — 5.0
 2. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) — 5.0
 3. Linné­universitetet — 5.0
 4. Malmö Universitet — 5.0
 5. Universitets- och högskolerådet — 5.0
 6. Örebro universitet — 5.0
 7. Överklagande­nämnden för högskolan — 5.0
 8. Högskolans avskiljande­nämnd — 5.0
 9. Lindholmen Science Park (Göteborg) — 5.0
 10. Uminova Innovation (Umeå) — 5.0
 11. Karlstad Innovation Park — 5.0
 12. KI Innovations (Stockholm) — 5.0
 13. Medeon Science Park (Malmö) — 5.0
 14. Peak Region Science Park (Östersund) — 5.0
 15. Skellefteå Science City — 5.0
 16. Västerås Science Park — 5.0
 17. Högskolan i Gävle — 4.0
 18. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) — 4.0
 19. Försvars­högskolan (FHS) — 4.0
 20. Göteborgs Universitet (GU) — 4.0
 21. Högskolan Dalarna — 4.0
 22. Högskolan i Borås — 4.0
 23. Högskolan Väst — 4.0
 24. Linköpings Universitet — 4.0
 25. Luleå Tekniska Universitet (LTU) — 4.0
 26. Lunds Universitet — 4.0
 27. Mitt­universitetet — 4.0
 28. Södertörns högskola — 4.0
 29. Umeå universitet — 4.0
 30. Förbundet Folkhögskol­lärarna — 4.0
 31. Antagning.se — 4.0
 32. University­admission.se — 4.0
 33. Studera.nu — 4.0
 34. Science Park Borås — 4.0
 35. Sahlgrenska Science Park (Göteborg) — 4.0
 36. Alfred Nobel Science Park (Örebro) — 4.0
 37. Blue Science Park (Blekinge) — 4.0
 38. Dalarna Science Park — 4.0
 39. Ideon Science Park (Lund) — 4.0
 40. Johanneberg Science Park (Göteborg) — 4.0
 41. Kista Science City (Stockholm) — 4.0
 42. Krinova Science Park (Kristianstad) — 4.0
 43. Luleå Science Park — 4.0
 44. Medicon Village Science Park (Lund) — 4.0
 45. Netport Science Park (Karlshamn) — 4.0
 46. Norrköping Science Park — 4.0
 47. Piteå Science Park — 4.0
 48. Science Park (Jönköping) — 4.0
 49. Mjärdevi Science Park (Linköping) — 4.0
 50. Videum Science Park (Växjö) — 4.0
 51. Jönköpings Universitet — 4.0
 52. Stockholms universitet (SU) — 3.0
 53. Science Park Gotland (Visby) — 3.0
 54. Sahlgrenska Akademin — 3.0
 55. Konstfack — 2.0
 56. Högskolan Kristianstad — 2.0
 57. Karlstads Universitet — 2.0
 58. Kungliga Musik­högskolan — 2.0
 59. Mälardalens Högskola — 2.0
 60. Stockholms konstnärliga högskola — 2.0
 61. Sveriges lantbruks­universitet (SLU) — 2.0
 62. Uppsala universitet — 2.0
 63. Sophiahemmet högskola — 2.0
 64. Södertälje Science Park — 2.0
 65. Gymnastik- och idrotts­högskolan (GIH) — 1.0
 66. Högskolan i Skövde — 1.0
 67. Kungliga Konst­högskolan — 1.0
 68. BizMaker (Västernorrland) — 1.0
 69. Innovatum Science Center (Trollhättan) — 1.0
 70. Kalmar Science Park — 1.0
 71. Sandbacka Park (Sandviken) — 1.0
 72. Chalmers tekniska högskola — 1.0

Webbprestanda bland utbildning och forskning

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en 4G-uppkoppling i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Pagespeed API v4.

 1. Luleå Tekniska Universitet (LTU) — 4.5
 2. Örebro universitet — 4.5
 3. Högskolan i Gävle — 4.0
 4. Högskolan Dalarna — 4.0
 5. Högskolan i Halmstad — 4.0
 6. Högskolan i Skövde — 4.0
 7. Högskolan Väst — 4.0
 8. Linköpings Universitet — 4.0
 9. Mitt­universitetet — 4.0
 10. Sophiahemmet högskola — 4.0
 11. Krinova Science Park (Kristianstad) — 4.0
 12. Kungliga Musik­högskolan — 3.5
 13. Myndigheten för yrkes­högskolan — 3.5
 14. Mälardalens Högskola — 3.5
 15. Umeå universitet — 3.5
 16. Överklagande­nämnden för högskolan — 3.5
 17. Högskolans avskiljande­nämnd — 3.5
 18. Uminova Innovation (Umeå) — 3.5
 19. Sahlgrenska Akademin — 3.5
 20. Linné­universitetet — 3.0
 21. Universitets- och högskolerådet — 3.0
 22. Förbundet Folkhögskol­lärarna — 3.0
 23. Antagning.se — 3.0
 24. University­admission.se — 3.0
 25. Karlstad Innovation Park — 3.0
 26. Johanneberg Science Park (Göteborg) — 3.0
 27. Södertälje Science Park — 3.0
 28. Gymnastik- och idrotts­högskolan (GIH) — 2.5
 29. Göteborgs Universitet (GU) — 2.5
 30. Högskolan Kristianstad — 2.5
 31. Karlstads Universitet — 2.5
 32. Malmö Universitet — 2.5
 33. Stockholms konstnärliga högskola — 2.5
 34. Stockholms universitet (SU) — 2.5
 35. Lindholmen Science Park (Göteborg) — 2.5
 36. Kalmar Science Park — 2.5
 37. Medeon Science Park (Malmö) — 2.5
 38. Science Park (Jönköping) — 2.5
 39. Skellefteå Science City — 2.5
 40. Videum Science Park (Växjö) — 2.5
 41. Jönköpings Universitet — 2.5
 42. Konstfack — 2.0
 43. Försvars­högskolan (FHS) — 2.0
 44. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) — 2.0
 45. Lunds Universitet — 2.0
 46. Studera.nu — 2.0
 47. Dalarna Science Park — 2.0
 48. Innovatum Science Center (Trollhättan) — 2.0
 49. Luleå Science Park — 2.0
 50. Norrköping Science Park — 2.0
 51. Peak Region Science Park (Östersund) — 2.0
 52. Piteå Science Park — 2.0
 53. Västerås Science Park — 2.0
 54. Chalmers tekniska högskola — 2.0
 55. Högskolan i Borås — 1.5
 56. Sveriges lantbruks­universitet (SLU) — 1.5
 57. Södertörns högskola — 1.5
 58. Uppsala universitet — 1.5
 59. Medicon Village Science Park (Lund) — 1.5
 60. Sandbacka Park (Sandviken) — 1.5
 61. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) — 1.0
 62. Kungliga Konst­högskolan — 1.0
 63. Science Park Borås — 1.0
 64. Sahlgrenska Science Park (Göteborg) — 1.0
 65. Alfred Nobel Science Park (Örebro) — 1.0
 66. BizMaker (Västernorrland) — 1.0
 67. Blue Science Park (Blekinge) — 1.0
 68. Ideon Science Park (Lund) — 1.0
 69. KI Innovations (Stockholm) — 1.0
 70. Kista Science City (Stockholm) — 1.0
 71. Netport Science Park (Karlshamn) — 1.0
 72. Science Park Gotland (Visby) — 1.0
 73. Mjärdevi Science Park (Linköping) — 1.0
Till toppen