Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Jämför övrig offentlig sektors webbplatser i oktober

Jämför övrig offentlig sektors webbplatser i oktober

Rapport för övrig offentlig sektors webbplatser står sig under oktober när det gäller tillgänglighet, webbprestanda, informationssäkerhet och användarnas personliga integritet.


Om kategorin Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 4.0 av 5.

Se aktuell lista med övrig offentlig sektor


Oktobers topplista för övrig offentlig sektor är här. Det är enbart startsidor som är testade. Felsidor anropas avsiktligt för att testa 404-meddelanden, vi tittar efter filer som har med webbstandard att göra. Exempelvis robots.txt och sitemaps.

Hoppa direkt till kategoribetyg:

 1. Totalbetyg
 2. Webbstandard
 3. Tillgänglighet
 4. Webbprestanda
 5. Integritet & säkerhet

Maxbetyget är 5 och en webbplats kan inte få lägre än 1 i betyg. Ibland har inte samtliga tester lyckats köra på en webbplats sedan föregående månad. I de fallen kommer det senast fungerande testet räknas med i betyget.

Totalbetyg

Det övergripande betyget summerar alla enskilda betyg. Genomsnittet för nedan listade webbplatser är 4.0 av 5.

 1. Polisen – 4.86
 2. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.77
 3. Statistiska Centralbyrån – 4.71
 4. Finanspolitiska rådet – 4.68
 5. Folkhälso­myndigheten – 4.68
 6. Kommunalförbundet Hälsingland – 4.67
 7. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.66
 8. Val­myndigheten – 4.60
 9. Myndigheten för press, radio och tv – 4.59
 10. Integritetsskydds­myndigheten – 4.56
 11. Lagrådet – 4.55
 12. Plikt- och prövningsverket – 4.53
 13. Andra AP-fonden – 4.53
 14. Kronofogden – 4.52
 15. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.50
 16. Ekobrotts­myndigheten – 4.50
 17. Forskarskatte­nämnden – 4.48
 18. Pensions­myndigheten – 4.47
 19. Konjunktu­rinstitutet – 4.47
 20. Tillväxtverket – 4.46
 21. Statens fastighetsverk – 4.45
 22. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.45
 23. Konstnärs­nämnden – 4.44
 24. Försäkringskassan – 4.42
 25. Internet of Things Sverige – 4.42
 26. Energimarknads­inspektionen – 4.42
 27. Vetenskaps­rådet – 4.41
 28. Institutet för språk och folkminnen – 4.41
 29. Medlings­institutet – 4.41
 30. Riksdagen – 4.41
 31. Åklagar­myndigheten – 4.41
 32. eSamverka – 4.40
 33. Diskriminerings­ombudsmannen – 4.39
 34. Post- och tele­styrelsen – 4.37
 35. Skatterätts­nämnden – 4.37
 36. Arbetsgivarverket – 4.35
 37. Havs och Vatten­myndigheten – 4.33
 38. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.33
 39. Arvsfonden – 4.32
 40. Svenska ILO-kommittén – 4.32
 41. Kemikalie­inspektionen – 4.32
 42. Konsument­verket – 4.31
 43. Kammar­kollegiet – 4.31
 44. Fortifikations­verket – 4.30
 45. Justitie­ombudsmannen – 4.30
 46. SWElife – 4.30
 47. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.29
 48. Bokförings­nämnden – 4.27
 49. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.27
 50. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.27
 51. Svenska kraftnät – 4.25
 52. Trafikverket – 4.24
 53. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.24
 54. Fondtorgsnämnden – 4.23
 55. VästKom – 4.23
 56. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.22
 57. Barnombudsmannen – 4.21
 58. Upphandlings­myndigheten – 4.21
 59. Skolverket – 4.21
 60. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.21
 61. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 4.21
 62. Transport­styrelsen – 4.20
 63. Justitie­kanslern – 4.20
 64. Sveriges författarfond – 4.20
 65. Jämställdhets­myndigheten – 4.19
 66. Skolforsknings­institutet – 4.19
 67. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.18
 68. Jordbruks­verket – 4.18
 69. Spel­inspektionen – 4.18
 70. Ekonomistyrnings­verket – 4.17
 71. Forskningsrådet Formas – 4.17
 72. Re:Source – 4.16
 73. Arbetsmiljö­verket – 4.16
 74. Tullverket – 4.16
 75. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 4.16
 76. Harpsunds­nämnden – 4.15
 77. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.14
 78. Total­försvarets forsknings­institut – 4.14
 79. Arbetsförmedlingen – 4.14
 80. Höglandsförbundet – 4.14
 81. Universitetskanslers­ämbetet – 4.13
 82. Myndigheten för Kulturanalys – 4.13
 83. Brottsoffer­myndigheten – 4.12
 84. Försvars­underrättelse­domstolen – 4.12
 85. Statens institutions­styrelse – 4.12
 86. Centrala Studiestöds­nämnden – 4.10
 87. Tredje AP-fonden – 4.10
 88. Sjunde AP-fonden – 4.10
 89. Sveriges ambassader och konsulat – 4.09
 90. Kärnavfalls­fonden – 4.08
 91. Kommers­kollegium – 4.08
 92. Luftfarts­verket – 4.08
 93. Trafikanalys – 4.07
 94. Afori – 4.07
 95. Fjärde AP-fonden – 4.07
 96. Ehälso­myndigheten – 4.07
 97. Göteborgs­regionen – 4.07
 98. Inspektionen för vård och omsorg – 4.07
 99. Nordiska Afrika­institutet – 4.06
 100. Göliska IT – 4.06
 101. InnovAir – 4.05
 102. Boråsregionen – 4.05
 103. Naturvårds­verket – 4.05
 104. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.03
 105. Socialstyrelsen – 4.02
 106. Kungliga biblioteket – 4.02
 107. Första AP-fonden – 4.02
 108. Statens tjänste­pensions­verk – 4.01
 109. Riksrevisionen – 4.01
 110. InfraSweden – 4.00
 111. Käppala – 4.00
 112. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 4.00
 113. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.99
 114. Boverket – 3.99
 115. Riksgälden – 3.97
 116. Länsstyrelserna – 3.97
 117. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.97
 118. Sveriges domstolar – 3.96
 119. Läkemedels­verket – 3.96
 120. Inspektionen för strategiska produkter – 3.95
 121. Sjätte AP-fonden – 3.95
 122. Allmänna reklamations­nämnden – 3.94
 123. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.93
 124. Kriminal­vården – 3.93
 125. Riksbanken – 3.93
 126. Nämnden mot diskriminering – 3.93
 127. Svenska Institutet – 3.92
 128. Inspektionen för social­försäkringen – 3.92
 129. Livsmedels­verket – 3.92
 130. Migrationsverket – 3.91
 131. Rymdstyrelsen – 3.90
 132. Statens konstråd – 3.90
 133. Riksarkivet – 3.90
 134. Medtech4­Health – 3.89
 135. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.88
 136. Statens servicecenter – 3.87
 137. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.85
 138. LIGHTer – 3.85
 139. Myndigheten för delaktighet – 3.85
 140. Säkerhets­polisen – 3.84
 141. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.84
 142. SIO Grafen – 3.83
 143. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.80
 144. Sjöfarts­verket – 3.80
 145. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.79
 146. Exportkredit­nämnden – 3.77
 147. Kulturrådet – 3.77
 148. Försvarets radioanstalt – 3.77
 149. Institutet för rymdfysik – 3.76
 150. Brotts­förebyggande rådet – 3.76
 151. Kust­bevakningen – 3.76
 152. Swedish Mining Innovation – 3.75
 153. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.75
 154. Lantmäteriet – 3.74
 155. Vinnova – 3.72
 156. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.72
 157. Skol­inspektionen – 3.72
 158. Konkurrens­verket – 3.71
 159. Revisors­inspektionen – 3.71
 160. Statens Geotekniska Institut – 3.71
 161. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.70
 162. Smart Built Environment – 3.70
 163. Genteknik­nämnden – 3.70
 164. Statens medieråd – 3.70
 165. Statens Historiska Museer – 3.69
 166. Skatteverket – 3.69
 167. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.69
 168. Försvarets materielverk – 3.69
 169. Riksantikvarieämbetet – 3.68
 170. Statens person­adress­register – 3.67
 171. Patent- och registrerings­verket – 3.66
 172. Process­industriell IT och automation – 3.65
 173. Swedac – 3.65
 174. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.64
 175. Arbets­domstolen – 3.64
 176. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.64
 177. Rättsmedicinal­verket – 3.63
 178. Statskontoret – 3.60
 179. Skogsstyrelsen – 3.57
 180. Drive Sweden – 3.57
 181. Sameskol­styrelsen – 3.57
 182. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.56
 183. Överklagande­nämnden – 3.56
 184. Regeringen – 3.56
 185. Energi­myndigheten – 3.56
 186. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.52
 187. Metalliska material – 3.49
 188. Polarforsknings­sekretariatet – 3.48
 189. Svenska ESF-rådet – 3.47
 190. Statens haveri­kommission – 3.47
 191. Etikprövnings­myndigheten – 3.45
 192. Smartare elektroniksystem – 3.45
 193. Bolagsverket – 3.43
 194. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.43
 195. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.41
 196. BioInnovation – 3.41
 197. Produktion2030 – 3.40
 198. Försvarsmakten – 3.40
 199. Elsäkerhets­verket – 3.36
 200. Finans­inspektionen – 3.32
 201. Folke Bernadotte­akademin – 3.31
 202. Vafabmiljö – 3.28
 203. Viable cities – 3.15
 204. Fyrbodal – 3.13
 205. Sametinget – 3.11
 206. Skånes kommuner – 3.07
 207. Länstrafiken Kronoberg – 2.98
 208. Kärnavfallsrådet – 2.48

Webbstandard hos övrig offentlig sektor

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god deltagare på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod.

Genomsnittet i webbstandard för nedan listade webbplatser är 4.1 av 5.

 1. Polisen – 4.85
 2. Folkhälso­myndigheten – 4.78
 3. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.73
 4. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.72
 5. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.69
 6. Kommunalförbundet Hälsingland – 4.69
 7. Vetenskaps­rådet – 4.65
 8. Kemikalie­inspektionen – 4.64
 9. Institutet för språk och folkminnen – 4.63
 10. Havs och Vatten­myndigheten – 4.62
 11. Konjunktu­rinstitutet – 4.62
 12. Kronofogden – 4.62
 13. Göteborgs­regionen – 4.61
 14. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.60
 15. Nordiska Afrika­institutet – 4.60
 16. Arvsfonden – 4.59
 17. VästKom – 4.59
 18. Plikt- och prövningsverket – 4.58
 19. Val­myndigheten – 4.58
 20. InnovAir – 4.57
 21. Konsument­verket – 4.56
 22. Myndigheten för press, radio och tv – 4.56
 23. Kammar­kollegiet – 4.55
 24. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.55
 25. Lagrådet – 4.54
 26. Upphandlings­myndigheten – 4.54
 27. Energimarknads­inspektionen – 4.54
 28. Harpsunds­nämnden – 4.53
 29. Försäkringskassan – 4.53
 30. Statens fastighetsverk – 4.52
 31. Universitetskanslers­ämbetet – 4.52
 32. Andra AP-fonden – 4.52
 33. InfraSweden – 4.51
 34. Integritetsskydds­myndigheten – 4.51
 35. Forskningsrådet Formas – 4.51
 36. Sjunde AP-fonden – 4.51
 37. Internet of Things Sverige – 4.50
 38. Fortifikations­verket – 4.49
 39. Forskarskatte­nämnden – 4.48
 40. Första AP-fonden – 4.48
 41. Skatterätts­nämnden – 4.48
 42. Medtech4­Health – 4.46
 43. Statistiska Centralbyrån – 4.45
 44. Fondtorgsnämnden – 4.45
 45. Svenska ILO-kommittén – 4.44
 46. Transport­styrelsen – 4.43
 47. Ekonomistyrnings­verket – 4.43
 48. BioInnovation – 4.42
 49. Statens medieråd – 4.42
 50. Afori – 4.42
 51. Riksrevisionen – 4.42
 52. Konstnärs­nämnden – 4.41
 53. Arbetsförmedlingen – 4.41
 54. Kriminal­vården – 4.40
 55. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.39
 56. Jordbruks­verket – 4.38
 57. Re:Source – 4.38
 58. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.38
 59. Boråsregionen – 4.38
 60. Svenska Institutet – 4.37
 61. Ekobrotts­myndigheten – 4.37
 62. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 4.37
 63. Swedish Mining Innovation – 4.36
 64. Migrationsverket – 4.36
 65. SIO Grafen – 4.34
 66. Process­industriell IT och automation – 4.34
 67. Kärnavfalls­fonden – 4.34
 68. Polarforsknings­sekretariatet – 4.33
 69. Total­försvarets forsknings­institut – 4.32
 70. Diskriminerings­ombudsmannen – 4.32
 71. Smartare elektroniksystem – 4.31
 72. Kungliga biblioteket – 4.28
 73. Sveriges domstolar – 4.28
 74. Justitie­ombudsmannen – 4.28
 75. Göliska IT – 4.27
 76. Sveriges ambassader och konsulat – 4.26
 77. Fjärde AP-fonden – 4.26
 78. Svenska kraftnät – 4.25
 79. Trafikverket – 4.24
 80. Jämställdhets­myndigheten – 4.24
 81. Skolforsknings­institutet – 4.24
 82. Arbetsgivarverket – 4.24
 83. Post- och tele­styrelsen – 4.23
 84. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 4.23
 85. Barnombudsmannen – 4.22
 86. Sameskol­styrelsen – 4.22
 87. LIGHTer – 4.21
 88. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 4.20
 89. Socialstyrelsen – 4.20
 90. Åklagar­myndigheten – 4.20
 91. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 4.20
 92. Säkerhets­polisen – 4.19
 93. Sjätte AP-fonden – 4.19
 94. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 4.18
 95. SWElife – 4.17
 96. Tredje AP-fonden – 4.16
 97. Käppala – 4.16
 98. Finanspolitiska rådet – 4.16
 99. Riksantikvarieämbetet – 4.15
 100. eSamverka – 4.15
 101. Swedac – 4.14
 102. Justitie­kanslern – 4.13
 103. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.13
 104. Institutet för rymdfysik – 4.12
 105. Statens Historiska Museer – 4.12
 106. Överklagande­nämnden för studiestöd – 4.12
 107. Drive Sweden – 4.11
 108. Trafikanalys – 4.11
 109. Statens konstråd – 4.10
 110. Produktion2030 – 4.08
 111. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.08
 112. Riksarkivet – 4.07
 113. Pensions­myndigheten – 4.05
 114. Skatteverket – 4.05
 115. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.05
 116. Viable cities – 4.03
 117. Vinnova – 4.03
 118. Bokförings­nämnden – 4.03
 119. Höglandsförbundet – 4.02
 120. Statens tjänste­pensions­verk – 4.01
 121. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.01
 122. Riksgälden – 4.01
 123. Boverket – 4.00
 124. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 4.00
 125. Tillväxtverket – 4.00
 126. Myndigheten för delaktighet – 4.00
 127. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 3.99
 128. Statskontoret – 3.98
 129. Kommers­kollegium – 3.98
 130. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.98
 131. Medlings­institutet – 3.98
 132. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.97
 133. Revisors­inspektionen – 3.97
 134. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.96
 135. Luftfarts­verket – 3.95
 136. Naturvårds­verket – 3.93
 137. Brottsoffer­myndigheten – 3.92
 138. Ehälso­myndigheten – 3.92
 139. Brotts­förebyggande rådet – 3.91
 140. Sveriges författarfond – 3.90
 141. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.90
 142. Fyrbodal – 3.88
 143. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.88
 144. Exportkredit­nämnden – 3.87
 145. Läkemedels­verket – 3.86
 146. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.86
 147. Sametinget – 3.86
 148. Tullverket – 3.85
 149. Arbetsmiljö­verket – 3.83
 150. Genteknik­nämnden – 3.83
 151. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.82
 152. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.81
 153. Finans­inspektionen – 3.81
 154. Inspektionen för vård och omsorg – 3.80
 155. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.79
 156. Energi­myndigheten – 3.78
 157. Metalliska material – 3.78
 158. Folke Bernadotte­akademin – 3.78
 159. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.77
 160. Regeringen – 3.75
 161. Spel­inspektionen – 3.73
 162. Skol­inspektionen – 3.71
 163. Riksbanken – 3.71
 164. Konkurrens­verket – 3.71
 165. Riksdagen – 3.71
 166. Patent- och registrerings­verket – 3.70
 167. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.69
 168. Elsäkerhets­verket – 3.69
 169. Smart Built Environment – 3.68
 170. Nämnden mot diskriminering – 3.68
 171. Livsmedels­verket – 3.64
 172. Allmänna reklamations­nämnden – 3.62
 173. Svenska ESF-rådet – 3.61
 174. Inspektionen för strategiska produkter – 3.60
 175. Överklagande­nämnden – 3.60
 176. Statens institutions­styrelse – 3.59
 177. Myndigheten för Kulturanalys – 3.59
 178. Rättsmedicinal­verket – 3.57
 179. Statens person­adress­register – 3.55
 180. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.55
 181. Statens haveri­kommission – 3.54
 182. Lantmäteriet – 3.54
 183. Sjöfarts­verket – 3.54
 184. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.53
 185. Skolverket – 3.53
 186. Inspektionen för social­försäkringen – 3.53
 187. Länstrafiken Kronoberg – 3.53
 188. Statens servicecenter – 3.52
 189. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.47
 190. Skogsstyrelsen – 3.46
 191. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.44
 192. Kust­bevakningen – 3.43
 193. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.42
 194. Länsstyrelserna – 3.37
 195. Statens Geotekniska Institut – 3.35
 196. Vafabmiljö – 3.35
 197. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.31
 198. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.28
 199. Rymdstyrelsen – 3.23
 200. Etikprövnings­myndigheten – 3.21
 201. Försvarets radioanstalt – 3.16
 202. Kulturrådet – 3.13
 203. Försvarsmakten – 3.12
 204. Försvarets materielverk – 3.08
 205. Arbets­domstolen – 3.00
 206. Skånes kommuner – 2.40
 207. Bolagsverket – 2.25
 208. Kärnavfallsrådet – 2.14

Tillgänglighet hos övrig offentlig sektor

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt både med verktyget Pa11y och Axe. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

Skillnaden mellan Axe och Pa11y är flera. Bland annat att Axe bara räknar antal områden som en webbplats felar på och att Axe mer fokuserar på bekräftade fel. Betyget i Pa11y utgår från antalet unika fel snarare än unika sorters fel. Tanken är att dessa två ska balansera upp varandra.

Det finns andra Webperf-tester som påverkar betyget i tillgänglighet, exempelvis om det finns en sidtitel och huvudrubrik på webbplatsens 404-sida.

Genomsnittet i tillgänglighet för nedan listade webbplatser är 4.5 av 5.

 1. Statens fastighetsverk – 5.00
 2. Havs och Vatten­myndigheten – 5.00
 3. Statens tjänste­pensions­verk – 5.00
 4. Inspektionen för vård och omsorg – 5.00
 5. Myndigheten för psykologiskt försvar – 5.00
 6. Kammar­kollegiet – 5.00
 7. Tillväxtverket – 5.00
 8. Trafikanalys – 5.00
 9. Konsument­verket – 5.00
 10. Pensions­myndigheten – 5.00
 11. Post- och tele­styrelsen – 5.00
 12. Riksdagen – 5.00
 13. Lagrådet – 5.00
 14. Socialstyrelsen – 5.00
 15. Vetenskaps­rådet – 5.00
 16. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 5.00
 17. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 5.00
 18. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 5.00
 19. Andra AP-fonden – 5.00
 20. Myndigheten för press, radio och tv – 5.00
 21. Arbetsgivarverket – 5.00
 22. Integritetsskydds­myndigheten – 5.00
 23. Diskriminerings­ombudsmannen – 5.00
 24. Göteborgs­regionen – 5.00
 25. Finanspolitiska rådet – 5.00
 26. Folkhälso­myndigheten – 5.00
 27. Polisen – 5.00
 28. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 5.00
 29. Svenska ILO-kommittén – 4.98
 30. Ehälso­myndigheten – 4.98
 31. Försäkringskassan – 4.98
 32. Konjunktu­rinstitutet – 4.97
 33. Nordiska Afrika­institutet – 4.97
 34. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 4.95
 35. Institutet för språk och folkminnen – 4.95
 36. Svenska institutet för europa­politiska studier – 4.95
 37. Plikt- och prövningsverket – 4.95
 38. Konstnärs­nämnden – 4.95
 39. Statistiska Centralbyrån – 4.95
 40. Livsmedels­verket – 4.95
 41. Energimarknads­inspektionen – 4.95
 42. Justitie­ombudsmannen – 4.95
 43. Riksrevisionen – 4.95
 44. Vinnova – 4.93
 45. Skolforsknings­institutet – 4.93
 46. Brottsoffer­myndigheten – 4.93
 47. Centrala Studiestöds­nämnden – 4.92
 48. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.92
 49. Kemikalie­inspektionen – 4.92
 50. Kronofogden – 4.92
 51. Åklagar­myndigheten – 4.92
 52. eSamverka – 4.92
 53. Fortifikations­verket – 4.92
 54. Skatterätts­nämnden – 4.92
 55. Boverket – 4.90
 56. Justitie­kanslern – 4.90
 57. Säkerhets­polisen – 4.90
 58. Kommers­kollegium – 4.90
 59. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.90
 60. Medlings­institutet – 4.90
 61. Ekobrotts­myndigheten – 4.90
 62. Ekonomistyrnings­verket – 4.90
 63. Kommunalförbundet Hälsingland – 4.90
 64. Överklagande­nämnden för studiestöd – 4.88
 65. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 4.88
 66. Regeringen – 4.88
 67. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 4.88
 68. Statens servicecenter – 4.87
 69. Tullverket – 4.87
 70. Riksantikvarieämbetet – 4.87
 71. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.87
 72. Höglandsförbundet – 4.87
 73. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.87
 74. Myndigheten för delaktighet – 4.87
 75. Myndigheten för Kulturanalys – 4.87
 76. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.87
 77. Arbetsmiljö­verket – 4.87
 78. Val­myndigheten – 4.85
 79. Arbetsförmedlingen – 4.85
 80. Statens institutions­styrelse – 4.83
 81. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 4.83
 82. SWElife – 4.82
 83. Kungliga biblioteket – 4.82
 84. Kriminal­vården – 4.82
 85. Tredje AP-fonden – 4.82
 86. Sveriges Geologiska Undersökning – 4.82
 87. Fastighetsmäklar­inspektionen – 4.82
 88. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 4.80
 89. Energi­myndigheten – 4.80
 90. Jordbruks­verket – 4.80
 91. Trafikverket – 4.80
 92. Forskarskatte­nämnden – 4.80
 93. Svenska kraftnät – 4.78
 94. Jämställdhets­myndigheten – 4.78
 95. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 4.78
 96. Skogsstyrelsen – 4.78
 97. Re:Source – 4.77
 98. Kust­bevakningen – 4.77
 99. Spel­inspektionen – 4.77
 100. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.75
 101. Sjöfarts­verket – 4.75
 102. Skol­inspektionen – 4.73
 103. Svenska Institutet – 4.73
 104. Bokförings­nämnden – 4.73
 105. Elsäkerhets­verket – 4.73
 106. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.73
 107. Statskontoret – 4.72
 108. Sameskol­styrelsen – 4.72
 109. Kulturrådet – 4.70
 110. Inspektionen för strategiska produkter – 4.70
 111. Universitetskanslers­ämbetet – 4.70
 112. Total­försvarets forsknings­institut – 4.68
 113. Sveriges domstolar – 4.68
 114. Statens konstråd – 4.67
 115. Lantmäteriet – 4.67
 116. Upphandlings­myndigheten – 4.67
 117. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.67
 118. Arvsfonden – 4.67
 119. Swedac – 4.65
 120. Barnombudsmannen – 4.65
 121. Brotts­förebyggande rådet – 4.65
 122. Genteknik­nämnden – 4.65
 123. Exportkredit­nämnden – 4.63
 124. Försvarets materielverk – 4.63
 125. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.62
 126. Riksbanken – 4.62
 127. Konkurrens­verket – 4.62
 128. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.60
 129. Transport­styrelsen – 4.60
 130. Forskningsrådet Formas – 4.60
 131. Skolverket – 4.58
 132. Migrationsverket – 4.58
 133. Polarforsknings­sekretariatet – 4.57
 134. Process­industriell IT och automation – 4.55
 135. Skatteverket – 4.55
 136. Göliska IT – 4.55
 137. Sveriges författarfond – 4.52
 138. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 4.52
 139. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.50
 140. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.50
 141. Medtech4­Health – 4.47
 142. Inspektionen för social­försäkringen – 4.47
 143. Riksarkivet – 4.45
 144. Smart Built Environment – 4.43
 145. VästKom – 4.43
 146. Läkemedels­verket – 4.42
 147. Rättsmedicinal­verket – 4.42
 148. Smartare elektroniksystem – 4.40
 149. Luftfarts­verket – 4.40
 150. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.40
 151. Patent- och registrerings­verket – 4.40
 152. Käppala – 4.38
 153. Sjunde AP-fonden – 4.38
 154. Statens Historiska Museer – 4.35
 155. Statens person­adress­register – 4.33
 156. Fondtorgsnämnden – 4.33
 157. Skaraborgs kommunal­förbund – 4.32
 158. Fjärde AP-fonden – 4.32
 159. Sjätte AP-fonden – 4.32
 160. Allmänna reklamations­nämnden – 4.30
 161. Institutet för rymdfysik – 4.28
 162. Försvars­underrättelse­domstolen – 4.28
 163. Nämnden mot diskriminering – 4.25
 164. Boråsregionen – 4.23
 165. Första AP-fonden – 4.22
 166. Statens veterinär­medicinska anstalt – 4.17
 167. Harpsunds­nämnden – 4.15
 168. Sveriges ambassader och konsulat – 4.15
 169. Internet of Things Sverige – 4.12
 170. Arbets­domstolen – 4.08
 171. Statens Geotekniska Institut – 4.07
 172. Naturvårds­verket – 4.07
 173. Kärnavfalls­fonden – 4.02
 174. Finans­inspektionen – 4.00
 175. InnovAir – 3.97
 176. Svenska ESF-rådet – 3.95
 177. Folke Bernadotte­akademin – 3.93
 178. Drive Sweden – 3.92
 179. Statens medieråd – 3.85
 180. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.82
 181. Metalliska material – 3.78
 182. Fyrbodal – 3.73
 183. SIO Grafen – 3.72
 184. Viable cities – 3.70
 185. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.67
 186. Swedish Mining Innovation – 3.65
 187. Etikprövnings­myndigheten – 3.65
 188. LIGHTer – 3.63
 189. BioInnovation – 3.58
 190. InfraSweden – 3.53
 191. Överklagande­nämnden – 3.53
 192. Försvarets radioanstalt – 3.52
 193. Rymdstyrelsen – 3.52
 194. Revisors­inspektionen – 3.50
 195. Sametinget – 3.50
 196. Vafabmiljö – 3.47
 197. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.43
 198. Riksgälden – 3.42
 199. Bolagsverket – 3.35
 200. Afori – 3.32
 201. Statens haveri­kommission – 3.30
 202. Länsstyrelserna – 3.28
 203. Länstrafiken Kronoberg – 3.18
 204. Produktion2030 – 3.15
 205. Försvarsmakten – 3.12
 206. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.02
 207. Skånes kommuner – 1.98
 208. Kärnavfallsrådet – 1.00

Webbprestanda bland övrig offentlig sektor

Webbprestandan, alltså webbplatsens hastighet, mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan, samt Google Lighthouse Performance. Internet­uppkopplingen där anropen görs påverkar dessa två betyg. Anropen görs antingen från ett datacenter i Norden med 100 Mbit/s uppkoppling alternativt från en uppkoppling på upp till 1Gbit/s via svenska Bahnhof. Dessa två tester recenserar prestanda på serversidan och hur pass prestanda­optimerat innehåll som bilder är.
Dessutom görs tester med Yellow Lab Tools som i större utsträckning utvärderar kvaliteten på hur hantverket är utfört ur klientens perspektiv.

Genomsnittet i prestanda för nedan listade webbplatser är 3.9 av 5.

 1. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.87
 2. Lagrådet – 4.79
 3. Andra AP-fonden – 4.75
 4. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.74
 5. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.67
 6. Statistiska Centralbyrån – 4.64
 7. SIO Grafen – 4.62
 8. Ekobrotts­myndigheten – 4.62
 9. Första AP-fonden – 4.62
 10. Post- och tele­styrelsen – 4.60
 11. Nämnden mot diskriminering – 4.57
 12. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.54
 13. Folkhälso­myndigheten – 4.54
 14. Val­myndigheten – 4.52
 15. Åklagar­myndigheten – 4.52
 16. Arbetsgivarverket – 4.50
 17. Myndigheten för press, radio och tv – 4.44
 18. Kärnavfalls­fonden – 4.43
 19. Sveriges ambassader och konsulat – 4.41
 20. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.39
 21. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 4.37
 22. SWElife – 4.36
 23. Justitie­kanslern – 4.36
 24. Sjunde AP-fonden – 4.35
 25. Barnombudsmannen – 4.33
 26. Höglandsförbundet – 4.32
 27. LIGHTer – 4.31
 28. Skolforsknings­institutet – 4.31
 29. Upphandlings­myndigheten – 4.31
 30. Fjärde AP-fonden – 4.31
 31. Sveriges författarfond – 4.30
 32. Polisen – 4.29
 33. Statens haveri­kommission – 4.27
 34. Svenska ILO-kommittén – 4.27
 35. Re:Source – 4.26
 36. Konstnärs­nämnden – 4.26
 37. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.24
 38. Konsument­verket – 4.24
 39. Transport­styrelsen – 4.24
 40. Medlings­institutet – 4.24
 41. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.23
 42. Forskarskatte­nämnden – 4.23
 43. Afori – 4.22
 44. Diskriminerings­ombudsmannen – 4.20
 45. Försvars­underrättelse­domstolen – 4.20
 46. Tredje AP-fonden – 4.19
 47. Bokförings­nämnden – 4.17
 48. Riksdagen – 4.16
 49. Finanspolitiska rådet – 4.16
 50. Statens institutions­styrelse – 4.15
 51. Länsstyrelserna – 4.14
 52. Statens fastighetsverk – 4.13
 53. Internet of Things Sverige – 4.12
 54. Statens konstråd – 4.12
 55. Arbetsmiljö­verket – 4.11
 56. Skatterätts­nämnden – 4.11
 57. Etikprövnings­myndigheten – 4.10
 58. Plikt- och prövningsverket – 4.09
 59. Trafikverket – 4.09
 60. Allmänna reklamations­nämnden – 4.09
 61. Polarforsknings­sekretariatet – 4.09
 62. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 4.09
 63. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.07
 64. Havs och Vatten­myndigheten – 4.05
 65. Integritetsskydds­myndigheten – 4.05
 66. Ekonomistyrnings­verket – 4.05
 67. Riksarkivet – 4.05
 68. VästKom – 4.03
 69. Rymdstyrelsen – 4.03
 70. Svenska Institutet – 4.02
 71. eSamverka – 4.02
 72. Metalliska material – 3.99
 73. Säkerhets­polisen – 3.99
 74. Konjunktu­rinstitutet – 3.99
 75. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 3.99
 76. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.99
 77. Smart Built Environment – 3.98
 78. Inspektionen för vård och omsorg – 3.98
 79. Sjätte AP-fonden – 3.98
 80. Kommunalförbundet Hälsingland – 3.98
 81. Swedish Mining Innovation – 3.97
 82. Fortifikations­verket – 3.97
 83. BioInnovation – 3.96
 84. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 3.96
 85. Produktion2030 – 3.94
 86. Kronofogden – 3.93
 87. Vetenskaps­rådet – 3.92
 88. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.92
 89. Spel­inspektionen – 3.92
 90. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.92
 91. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.91
 92. Försvarsmakten – 3.91
 93. Inspektionen för strategiska produkter – 3.90
 94. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.90
 95. Naturvårds­verket – 3.90
 96. Tullverket – 3.90
 97. Harpsunds­nämnden – 3.89
 98. Tillväxtverket – 3.89
 99. Riksbanken – 3.87
 100. Sameskol­styrelsen – 3.85
 101. Institutet för språk och folkminnen – 3.84
 102. Kemikalie­inspektionen – 3.83
 103. Trafikanalys – 3.83
 104. Justitie­ombudsmannen – 3.83
 105. Swedac – 3.82
 106. Myndigheten för Kulturanalys – 3.82
 107. Energimarknads­inspektionen – 3.82
 108. Statens Geotekniska Institut – 3.81
 109. Statskontoret – 3.81
 110. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 3.81
 111. Brottsoffer­myndigheten – 3.81
 112. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.81
 113. Fondtorgsnämnden – 3.81
 114. Försvarets materielverk – 3.81
 115. InfraSweden – 3.80
 116. Smartare elektroniksystem – 3.80
 117. Statens person­adress­register – 3.80
 118. Kammar­kollegiet – 3.80
 119. Revisors­inspektionen – 3.79
 120. Kommers­kollegium – 3.78
 121. InnovAir – 3.77
 122. Konkurrens­verket – 3.77
 123. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.77
 124. Jämställdhets­myndigheten – 3.77
 125. Luftfarts­verket – 3.76
 126. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 3.75
 127. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.75
 128. Göliska IT – 3.75
 129. Sjöfarts­verket – 3.74
 130. Svenska ESF-rådet – 3.73
 131. Pensions­myndigheten – 3.73
 132. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 3.73
 133. Drive Sweden – 3.72
 134. Svenska kraftnät – 3.72
 135. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.72
 136. Kust­bevakningen – 3.71
 137. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.71
 138. Arbets­domstolen – 3.71
 139. Sveriges domstolar – 3.71
 140. Boråsregionen – 3.71
 141. Regeringen – 3.71
 142. Käppala – 3.70
 143. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.69
 144. Forskningsrådet Formas – 3.69
 145. Försäkringskassan – 3.69
 146. Arbetsförmedlingen – 3.68
 147. Statens Historiska Museer – 3.67
 148. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.67
 149. Göteborgs­regionen – 3.66
 150. Inspektionen för social­försäkringen – 3.64
 151. Universitetskanslers­ämbetet – 3.64
 152. Boverket – 3.63
 153. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.63
 154. Arvsfonden – 3.63
 155. Lantmäteriet – 3.62
 156. Rättsmedicinal­verket – 3.62
 157. Vinnova – 3.61
 158. Ehälso­myndigheten – 3.61
 159. Försvarets radioanstalt – 3.60
 160. Total­försvarets forsknings­institut – 3.59
 161. Skånes kommuner – 3.59
 162. Skolverket – 3.58
 163. Riksrevisionen – 3.58
 164. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.58
 165. Myndigheten för delaktighet – 3.56
 166. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.56
 167. Skatteverket – 3.53
 168. Kungliga biblioteket – 3.52
 169. Riksgälden – 3.52
 170. Energi­myndigheten – 3.50
 171. Jordbruks­verket – 3.50
 172. Exportkredit­nämnden – 3.49
 173. Finans­inspektionen – 3.49
 174. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.48
 175. Statens tjänste­pensions­verk – 3.48
 176. Riksantikvarieämbetet – 3.48
 177. Elsäkerhets­verket – 3.47
 178. Medtech4­Health – 3.46
 179. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.46
 180. Nordiska Afrika­institutet – 3.46
 181. Statens medieråd – 3.45
 182. Livsmedels­verket – 3.45
 183. Skol­inspektionen – 3.42
 184. Process­industriell IT och automation – 3.41
 185. Patent- och registrerings­verket – 3.40
 186. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.39
 187. Sametinget – 3.39
 188. Vafabmiljö – 3.38
 189. Läkemedels­verket – 3.38
 190. Bolagsverket – 3.37
 191. Migrationsverket – 3.37
 192. Överklagande­nämnden – 3.37
 193. Statens servicecenter – 3.36
 194. Brotts­förebyggande rådet – 3.31
 195. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.31
 196. Kriminal­vården – 3.27
 197. Kulturrådet – 3.25
 198. Institutet för rymdfysik – 3.25
 199. Folke Bernadotte­akademin – 3.24
 200. Fyrbodal – 3.22
 201. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.17
 202. Skogsstyrelsen – 3.16
 203. Socialstyrelsen – 3.12
 204. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.08
 205. Viable cities – 3.05
 206. Genteknik­nämnden – 3.03
 207. Kärnavfallsrådet – 3.00
 208. Länstrafiken Kronoberg – 2.91

Integritet och säkerhet hos övrig offentlig sektor

Integritets- och säkerhetstesten kontrollerar hur bra webbplatsen värnar om sina användares personliga integritet och har god informations­säkerhet. Det består av flera olika tester:

Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 5 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnit testas åtminstone en gång med varje test.

Genomsnittet i integritet och säkerhet för nedan listade webbplatser är 3.7 av 5.

 1. Polisen – 4.92
 2. Statistiska Centralbyrån – 4.75
 3. Kommunalförbundet Hälsingland – 4.74
 4. Folkhälso­myndigheten – 4.71
 5. Pensions­myndigheten – 4.67
 6. Fondtorgsnämnden – 4.67
 7. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.64
 8. Göteborgs­regionen – 4.61
 9. Plikt- och prövningsverket – 4.60
 10. Finanspolitiska rådet – 4.59
 11. Havs och Vatten­myndigheten – 4.58
 12. Institutet för språk och folkminnen – 4.57
 13. Arvsfonden – 4.55
 14. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.50
 15. InfraSweden – 4.47
 16. Energimarknads­inspektionen – 4.47
 17. Integritetsskydds­myndigheten – 4.45
 18. Boråsregionen – 4.45
 19. Forskningsrådet Formas – 4.44
 20. Kemikalie­inspektionen – 4.42
 21. Konjunktu­rinstitutet – 4.41
 22. Kronofogden – 4.39
 23. Åklagar­myndigheten – 4.38
 24. Statens medieråd – 4.35
 25. Tillväxtverket – 4.35
 26. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.34
 27. Riksgälden – 4.34
 28. Försäkringskassan – 4.33
 29. Universitetskanslers­ämbetet – 4.32
 30. Vetenskaps­rådet – 4.31
 31. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.31
 32. Nordiska Afrika­institutet – 4.31
 33. eSamverka – 4.31
 34. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.28
 35. Statens fastighetsverk – 4.27
 36. Riksrevisionen – 4.25
 37. Kammar­kollegiet – 4.23
 38. Medlings­institutet – 4.22
 39. Brotts­förebyggande rådet – 4.20
 40. VästKom – 4.20
 41. Internet of Things Sverige – 4.18
 42. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.17
 43. Inspektionen för social­försäkringen – 4.17
 44. Val­myndigheten – 4.16
 45. Riksdagen – 4.14
 46. Ekobrotts­myndigheten – 4.10
 47. Finans­inspektionen – 4.10
 48. Institutet för rymdfysik – 4.09
 49. Länsstyrelserna – 4.09
 50. Svenska kraftnät – 4.08
 51. Trafikverket – 4.08
 52. Fortifikations­verket – 4.08
 53. Migrationsverket – 4.06
 54. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.04
 55. Afori – 4.04
 56. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.03
 57. Tredje AP-fonden – 4.01
 58. Tullverket – 4.00
 59. Justitie­ombudsmannen – 4.00
 60. Harpsunds­nämnden – 3.96
 61. SWElife – 3.96
 62. Lagrådet – 3.96
 63. Upphandlings­myndigheten – 3.96
 64. InnovAir – 3.94
 65. Myndigheten för Kulturanalys – 3.94
 66. Käppala – 3.93
 67. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.93
 68. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.92
 69. Luftfarts­verket – 3.92
 70. Andra AP-fonden – 3.92
 71. Ekonomistyrnings­verket – 3.91
 72. Post- och tele­styrelsen – 3.89
 73. Försvarets radioanstalt – 3.89
 74. Trafikanalys – 3.87
 75. Drive Sweden – 3.85
 76. Institutet för mänskliga rättigheter – 3.85
 77. Konstnärs­nämnden – 3.84
 78. Socialstyrelsen – 3.84
 79. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.84
 80. Total­försvarets forsknings­institut – 3.83
 81. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.83
 82. Göliska IT – 3.82
 83. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.81
 84. Sveriges författarfond – 3.81
 85. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.81
 86. Diskriminerings­ombudsmannen – 3.81
 87. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.81
 88. Re:Source – 3.79
 89. Myndigheten för press, radio och tv – 3.79
 90. Konsument­verket – 3.77
 91. Kriminal­vården – 3.77
 92. Forskarskatte­nämnden – 3.75
 93. Jordbruks­verket – 3.73
 94. Swedac – 3.72
 95. Svenska ILO-kommittén – 3.71
 96. Kärnavfalls­fonden – 3.68
 97. Skolforsknings­institutet – 3.68
 98. Skolverket – 3.67
 99. Bolagsverket – 3.66
 100. Skånes kommuner – 3.65
 101. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.64
 102. Jämställdhets­myndigheten – 3.64
 103. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.64
 104. Rättsmedicinal­verket – 3.63
 105. Kust­bevakningen – 3.61
 106. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.60
 107. Statskontoret – 3.60
 108. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 3.60
 109. LIGHTer – 3.59
 110. Säkerhets­polisen – 3.59
 111. Sveriges domstolar – 3.59
 112. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.59
 113. Rymdstyrelsen – 3.58
 114. Överklagande­nämnden – 3.58
 115. Boverket – 3.57
 116. Spel­inspektionen – 3.57
 117. Arbetsförmedlingen – 3.56
 118. Skol­inspektionen – 3.55
 119. Svenska Institutet – 3.55
 120. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.55
 121. Bokförings­nämnden – 3.54
 122. Fjärde AP-fonden – 3.53
 123. Försvarsmakten – 3.52
 124. Skatterätts­nämnden – 3.52
 125. Statens servicecenter – 3.51
 126. Kommers­kollegium – 3.51
 127. Arbetsgivarverket – 3.51
 128. Arbetsmiljö­verket – 3.50
 129. Produktion2030 – 3.49
 130. Swedish Mining Innovation – 3.48
 131. Kungliga biblioteket – 3.48
 132. Medtech4­Health – 3.47
 133. Kulturrådet – 3.47
 134. Statens person­adress­register – 3.47
 135. Genteknik­nämnden – 3.47
 136. Justitie­kanslern – 3.44
 137. Riksbanken – 3.43
 138. Patent- och registrerings­verket – 3.43
 139. Försvarets materielverk – 3.43
 140. Statens konstråd – 3.41
 141. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.41
 142. SIO Grafen – 3.40
 143. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.38
 144. Höglandsförbundet – 3.36
 145. Barnombudsmannen – 3.36
 146. Nämnden mot diskriminering – 3.35
 147. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.34
 148. Läkemedels­verket – 3.33
 149. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.32
 150. Lantmäteriet – 3.32
 151. Skatteverket – 3.32
 152. BioInnovation – 3.31
 153. Sameskol­styrelsen – 3.31
 154. Exportkredit­nämnden – 3.30
 155. Första AP-fonden – 3.30
 156. Sjätte AP-fonden – 3.30
 157. Sjunde AP-fonden – 3.29
 158. Statens institutions­styrelse – 3.28
 159. Vafabmiljö – 3.28
 160. Vinnova – 3.28
 161. Sveriges ambassader och konsulat – 3.28
 162. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.25
 163. Transport­styrelsen – 3.24
 164. Ehälso­myndigheten – 3.24
 165. Sjöfarts­verket – 3.23
 166. Allmänna reklamations­nämnden – 3.21
 167. Etikprövnings­myndigheten – 3.21
 168. Process­industriell IT och automation – 3.17
 169. Riksantikvarieämbetet – 3.17
 170. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.17
 171. Statens tjänste­pensions­verk – 3.16
 172. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.15
 173. Naturvårds­verket – 3.13
 174. Revisors­inspektionen – 3.13
 175. Smartare elektroniksystem – 3.12
 176. Brottsoffer­myndigheten – 3.11
 177. Inspektionen för strategiska produkter – 3.10
 178. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.09
 179. Livsmedels­verket – 3.08
 180. Regeringen – 3.08
 181. Fyrbodal – 3.07
 182. Folke Bernadotte­akademin – 3.05
 183. Riksarkivet – 3.05
 184. Statens Geotekniska Institut – 3.04
 185. Viable cities – 3.03
 186. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.03
 187. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.03
 188. Konkurrens­verket – 3.02
 189. Svenska ESF-rådet – 3.01
 190. Statens Historiska Museer – 2.98
 191. Skogsstyrelsen – 2.98
 192. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 2.96
 193. Strålsäkerhets­myndigheten – 2.94
 194. Inspektionen för vård och omsorg – 2.93
 195. Svenska institutet för europa­politiska studier – 2.92
 196. Arbets­domstolen – 2.92
 197. Energi­myndigheten – 2.88
 198. Smart Built Environment – 2.86
 199. Polarforsknings­sekretariatet – 2.86
 200. Elsäkerhets­verket – 2.85
 201. Sametinget – 2.85
 202. Sjukvårdsregion Mellansverige – 2.82
 203. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 2.77
 204. Myndigheten för delaktighet – 2.66
 205. Länstrafiken Kronoberg – 2.60
 206. Statens haveri­kommission – 2.47
 207. Metalliska material – 2.40
 208. Kärnavfallsrådet – 1.94

5 senaste rapporterna