Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Lista över patient­organisationers bästa webbplatser i september, 2020

Lista över patient­organisationers bästa webbplatser i september, 2020

Jämförelse över hur patient­organisationers webbplatser under September står sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard och användbarhet.


Om kategorin Patient­organisationer

Patient­föreningar och organisationer som bevakar individers rättigheter i samhället.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 3.5 av 5.

Se aktuell lista med patient­organisationer


Septembers topplista för patient­organisationer är här. Precis som vanligt är det enbart startsidor som är uppmätta, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de tester som ännu inte har en egen kategori.

 1. Riksförbundet för leversjuka — 4.0
 2. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 3.8
 3. Melanom­föreningen — 3.7
 4. Svenska Marfan­föreningen — 3.7
 5. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 3.6
 6. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 3.5
 7. Föreningen Fragile-X — 3.5
 8. Svenska Addisonföreningen — 3.5
 9. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 3.4
 10. Stamnings­förbundet — 3.4
 11. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 3.4
 12. Synskadades Riksförbud — 3.4
 13. Ataxiföreningen — 3.3
 14. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 3.3
 15. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 3.3
 16. Funktionsrätt Sverige — 3.3
 17. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 3.3
 18. Svenska Down­föreningen — 3.3
 19. Svenska EB föreningen / Debra — 3.3
 20. Bröstcancer­förbundet — 3.2
 21. Fibromyalgiförbundet — 3.2
 22. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 3.2
 23. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 3.2
 24. Länkarnas Riksförbund — 3.2
 25. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 3.2
 26. Svenska epilepsi­förbundet — 3.2
 27. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 3.2
 28. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 3.2
 29. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 3.2
 30. Unga allergiker — 3.2
 31. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 3.2
 32. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 3.1
 33. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 3.1
 34. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 3.1
 35. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 3.1
 36. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 3.1
 37. Afasiförbundet i Sverige — 3.0
 38. Amningshjälpen — 3.0
 39. Handikapp­förbunden (HSO) — 3.0
 40. Lungcancer­förbundet Stödet — 3.0
 41. Mun- och halscancerförbundet — 3.0
 42. Njurförbundet — 3.0
 43. Psoriasis­förbundet — 3.0
 44. Riksförbundet Cystisk Fibros — 3.0
 45. Svenska ödemförbundet — 3.0
 46. Svenska Vitiligo­förbundet — 3.0
 47. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 3.0
 48. Astma och Allergi­förbundet — 2.9
 49. Demens­förbundet — 2.9
 50. Förbundet Sällsynta diagnoser — 2.9
 51. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 2.9
 52. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 2.9
 53. Riksförbundet för social och mental hälsa — 2.9
 54. Spelberoendes Riksförbund — 2.9
 55. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 2.9
 56. Blodcancerförbundet — 2.8
 57. Cancer Rehab Fonden — 2.8
 58. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 2.8
 59. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 2.8
 60. Prostatacancer­förbundet — 2.8
 61. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 2.8
 62. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 2.8
 63. Svensk Dysmeliförening — 2.8
 64. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 2.8
 65. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 2.8
 66. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 2.8
 67. Alzheimerföreningen — 2.7
 68. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 2.7
 69. Barncancerföreningarna — 2.7
 70. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 2.7
 71. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 2.7
 72. Magtarmförbundet — 2.7
 73. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 2.7
 74. Svenska diabetes­förbundet — 2.7
 75. De handikappades riksförbund (DHR) — 2.6
 76. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 2.6
 77. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 2.6
 78. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 2.6
 79. Riksförbundet Noaks Ark — 2.6
 80. Riksorganisationen Unga reumatiker — 2.6
 81. Spädbarnsfonden — 2.6
 82. Apné­föreningen i Stockholm — 2.5
 83. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 2.5
 84. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 2.5
 85. Riks­förbundet Balans — 2.5
 86. Reumatikerförbundet — 2.5
 87. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 2.5
 88. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 2.5
 89. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 2.4
 90. Hjärtebarns­förbundet — 2.4
 91. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 2.4
 92. Cancerfonden — 2.3
 93. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 2.3
 94. Schizofreni­förbundet — 2.3
 95. Alopeciförbundet Sverige — 2.2
 96. Autism- och Asperger­förbundet — 2.2
 97. El­överkänsligas riks­förbund — 2.2
 98. SHEDO — 2.2
 99. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 2.2
 100. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 2.1
 101. Huvudvärks­förbundet — 1.8

Webbstandard hos patient­organisationer

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod, samt om webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. Svenska Marfan­föreningen — 4.7
 2. Riksförbundet för leversjuka — 4.4
 3. Afasiförbundet i Sverige — 4.3
 4. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 4.3
 5. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 4.3
 6. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 4.3
 7. Stamnings­förbundet — 4.3
 8. Svenska EB föreningen / Debra — 4.3
 9. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 4.2
 10. Melanom­föreningen — 4.2
 11. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 4.2
 12. Svenska Addisonföreningen — 4.2
 13. Svenska epilepsi­förbundet — 4.2
 14. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 4.2
 15. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 4.2
 16. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 4.2
 17. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 4.1
 18. Psoriasis­förbundet — 4.1
 19. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 4.1
 20. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 4.0
 21. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 4.0
 22. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 4.0
 23. Bröstcancer­förbundet — 3.9
 24. Demens­förbundet — 3.8
 25. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 3.8
 26. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 3.8
 27. Njurförbundet — 3.8
 28. Riksförbundet Noaks Ark — 3.8
 29. Svenska ödemförbundet — 3.8
 30. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 3.7
 31. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 3.7
 32. Funktionsrätt Sverige — 3.7
 33. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 3.7
 34. Spädbarnsfonden — 3.7
 35. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 3.7
 36. Unga allergiker — 3.7
 37. Alzheimerföreningen — 3.6
 38. Ataxiföreningen — 3.6
 39. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 3.6
 40. Föreningen Fragile-X — 3.6
 41. Svensk Dysmeliförening — 3.6
 42. Synskadades Riksförbud — 3.6
 43. Amningshjälpen — 3.5
 44. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 3.5
 45. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 3.5
 46. Riks­förbundet Balans — 3.5
 47. Magtarmförbundet — 3.5
 48. Riksorganisationen Unga reumatiker — 3.5
 49. Svenska Down­föreningen — 3.5
 50. Astma och Allergi­förbundet — 3.4
 51. De handikappades riksförbund (DHR) — 3.4
 52. Fibromyalgiförbundet — 3.4
 53. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 3.4
 54. Länkarnas Riksförbund — 3.4
 55. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 3.4
 56. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 3.3
 57. Cancer Rehab Fonden — 3.3
 58. Förbundet Sällsynta diagnoser — 3.3
 59. Lungcancer­förbundet Stödet — 3.3
 60. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 3.3
 61. Riksförbundet Cystisk Fibros — 3.3
 62. Spelberoendes Riksförbund — 3.3
 63. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 3.3
 64. Apné­föreningen i Stockholm — 3.2
 65. Blodcancerförbundet — 3.2
 66. Handikapp­förbunden (HSO) — 3.2
 67. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 3.2
 68. Mun- och halscancerförbundet — 3.2
 69. Prostatacancer­förbundet — 3.2
 70. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 3.2
 71. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 3.2
 72. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 3.2
 73. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 3.2
 74. Svenska Vitiligo­förbundet — 3.2
 75. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 3.2
 76. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 3.2
 77. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 3.1
 78. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 3.1
 79. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 3.1
 80. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 3.1
 81. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 3.1
 82. Barncancerföreningarna — 3.0
 83. Svenska diabetes­förbundet — 3.0
 84. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 3.0
 85. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 3.0
 86. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 2.9
 87. Hjärtebarns­förbundet — 2.9
 88. SHEDO — 2.9
 89. Riksförbundet för social och mental hälsa — 2.9
 90. Cancerfonden — 2.8
 91. Reumatikerförbundet — 2.8
 92. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 2.8
 93. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 2.8
 94. Schizofreni­förbundet — 2.8
 95. Alopeciförbundet Sverige — 2.7
 96. Autism- och Asperger­förbundet — 2.7
 97. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 2.7
 98. El­överkänsligas riks­förbund — 2.6
 99. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 2.5
 100. Huvudvärks­förbundet — 2.3
 101. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 2.2

Tillgänglighet hos patient­organisationer

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt både med verktyget Pa11y och Axe. Pa11y kör tester för både WCAG samt amerikanska Section 508. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

Skillnaden mellan Axe och Pa11y är flera, bland annat att Axe bara räknar antal områden som en webbplats felar på och att Axe mer fokuserar på bekräftade fel. Betyget i Pa11y utgår från antalet unika fel snarare än unika sorters fel. Tanken är att dessa två ska balansera upp varandra.

 1. Riksförbundet för leversjuka — 5.0
 2. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 5.0
 3. Synskadades Riksförbud — 5.0
 4. Svenska Addisonföreningen — 4.5
 5. Föreningen Fragile-X — 4.0
 6. Svenska Vitiligo­förbundet — 4.0
 7. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 4.0
 8. Länkarnas Riksförbund — 3.5
 9. Melanom­föreningen — 3.5
 10. Riksförbundet Cystisk Fibros — 3.5
 11. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 3.5
 12. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 3.0
 13. Funktionsrätt Sverige — 3.0
 14. Handikapp­förbunden (HSO) — 3.0
 15. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 3.0
 16. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 3.0
 17. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 3.0
 18. Svenska Down­föreningen — 3.0
 19. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 3.0
 20. Unga allergiker — 3.0
 21. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 3.0
 22. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 3.0
 23. Ataxiföreningen — 2.5
 24. Barncancerföreningarna — 2.5
 25. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 2.5
 26. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 2.5
 27. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 2.5
 28. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 2.5
 29. Fibromyalgiförbundet — 2.5
 30. Förbundet Sällsynta diagnoser — 2.5
 31. Reumatikerförbundet — 2.5
 32. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 2.5
 33. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 2.5
 34. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 2.5
 35. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 2.5
 36. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 2.5
 37. Amningshjälpen — 2.0
 38. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 2.0
 39. Cancer Rehab Fonden — 2.0
 40. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 2.0
 41. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 2.0
 42. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 2.0
 43. Lungcancer­förbundet Stödet — 2.0
 44. Mun- och halscancerförbundet — 2.0
 45. SHEDO — 2.0
 46. Prostatacancer­förbundet — 2.0
 47. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 2.0
 48. Spelberoendes Riksförbund — 2.0
 49. Stamnings­förbundet — 2.0
 50. Svensk Dysmeliförening — 2.0
 51. Svenska diabetes­förbundet — 2.0
 52. Svenska Marfan­föreningen — 2.0
 53. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 2.0
 54. Afasiförbundet i Sverige — 1.5
 55. Alopeciförbundet Sverige — 1.5
 56. Astma och Allergi­förbundet — 1.5
 57. Autism- och Asperger­förbundet — 1.5
 58. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 1.5
 59. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 1.5
 60. Bröstcancer­förbundet — 1.5
 61. De handikappades riksförbund (DHR) — 1.5
 62. Demens­förbundet — 1.5
 63. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 1.5
 64. El­överkänsligas riks­förbund — 1.5
 65. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 1.5
 66. Riks­förbundet Balans — 1.5
 67. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 1.5
 68. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 1.5
 69. Hjärtebarns­förbundet — 1.5
 70. Huvudvärks­förbundet — 1.5
 71. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 1.5
 72. Njurförbundet — 1.5
 73. Psoriasis­förbundet — 1.5
 74. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 1.5
 75. Riksförbundet Noaks Ark — 1.5
 76. Magtarmförbundet — 1.5
 77. Riksförbundet för social och mental hälsa — 1.5
 78. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 1.5
 79. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 1.5
 80. Riksorganisationen Unga reumatiker — 1.5
 81. Schizofreni­förbundet — 1.5
 82. Spädbarnsfonden — 1.5
 83. Svenska EB föreningen / Debra — 1.5
 84. Svenska epilepsi­förbundet — 1.5
 85. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 1.5
 86. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 1.5
 87. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 1.5
 88. Alzheimerföreningen — 1.0
 89. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 1.0
 90. Apné­föreningen i Stockholm — 1.0
 91. Blodcancerförbundet — 1.0
 92. Cancerfonden — 1.0
 93. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 1.0
 94. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 1.0
 95. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 1.0
 96. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 1.0
 97. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 1.0
 98. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 1.0
 99. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 1.0
 100. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 1.0
 101. Svenska ödemförbundet — 1.0

Webbprestanda bland patient­organisationer

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en ComHem 600 Mbit/s i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Lighthouse Performance.

 1. Ataxiföreningen — 4.0
 2. Föreningen Fragile-X — 4.0
 3. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 4.0
 4. Riksförbundet för social och mental hälsa — 4.0
 5. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 4.0
 6. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 3.7
 7. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 3.7
 8. Fibromyalgiförbundet — 3.7
 9. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 3.7
 10. Riksförbundet för leversjuka — 3.7
 11. Svenska Down­föreningen — 3.7
 12. Svenska Marfan­föreningen — 3.7
 13. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 3.7
 14. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 3.7
 15. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 3.7
 16. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 3.7
 17. Svenska ödemförbundet — 3.5
 18. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 3.3
 19. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 3.3
 20. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 3.3
 21. Lungcancer­förbundet Stödet — 3.3
 22. Melanom­föreningen — 3.3
 23. Mun- och halscancerförbundet — 3.3
 24. Njurförbundet — 3.3
 25. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 3.3
 26. Blodcancerförbundet — 3.0
 27. Bröstcancer­förbundet — 3.0
 28. Funktionsrätt Sverige — 3.0
 29. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 3.0
 30. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 3.0
 31. Länkarnas Riksförbund — 3.0
 32. Prostatacancer­förbundet — 3.0
 33. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 3.0
 34. Spelberoendes Riksförbund — 3.0
 35. Svenska EB föreningen / Debra — 3.0
 36. Alzheimerföreningen — 2.7
 37. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 2.7
 38. Handikapp­förbunden (HSO) — 2.7
 39. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 2.7
 40. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 2.7
 41. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 2.7
 42. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 2.7
 43. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 2.7
 44. Svenska diabetes­förbundet — 2.7
 45. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 2.7
 46. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 2.7
 47. Synskadades Riksförbud — 2.7
 48. Astma och Allergi­förbundet — 2.5
 49. Cancer Rehab Fonden — 2.5
 50. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 2.5
 51. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 2.5
 52. Stamnings­förbundet — 2.5
 53. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 2.5
 54. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 2.5
 55. Unga allergiker — 2.5
 56. Amningshjälpen — 2.3
 57. Barncancerföreningarna — 2.3
 58. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 2.3
 59. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 2.3
 60. Demens­förbundet — 2.3
 61. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 2.3
 62. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 2.3
 63. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 2.3
 64. Svenska Addisonföreningen — 2.3
 65. Svenska epilepsi­förbundet — 2.3
 66. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 2.3
 67. Apné­föreningen i Stockholm — 2.0
 68. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 2.0
 69. Cancerfonden — 2.0
 70. De handikappades riksförbund (DHR) — 2.0
 71. El­överkänsligas riks­förbund — 2.0
 72. Förbundet Sällsynta diagnoser — 2.0
 73. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 2.0
 74. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 2.0
 75. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 2.0
 76. Psoriasis­förbundet — 2.0
 77. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 2.0
 78. Riksförbundet Cystisk Fibros — 2.0
 79. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 2.0
 80. Schizofreni­förbundet — 2.0
 81. Svensk Dysmeliförening — 2.0
 82. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 2.0
 83. Autism- och Asperger­förbundet — 1.7
 84. Hjärtebarns­förbundet — 1.7
 85. Spädbarnsfonden — 1.7
 86. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 1.7
 87. Afasiförbundet i Sverige — 1.5
 88. Alopeciförbundet Sverige — 1.5
 89. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 1.5
 90. Reumatikerförbundet — 1.5
 91. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 1.5
 92. Svenska Vitiligo­förbundet — 1.5
 93. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 1.5
 94. Riks­förbundet Balans — 1.3
 95. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 1.3
 96. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 1.0
 97. Huvudvärks­förbundet — 1.0
 98. SHEDO — 1.0
 99. Riksförbundet Noaks Ark — 1.0
 100. Magtarmförbundet — 1.0
 101. Riksorganisationen Unga reumatiker — 1.0

Integritet bland patient­organisationer

Integriteten är hur bra webbplatsen värnar sina användares personliga integritet. Det är en mätning genom Dataskydd.net's lösning Webbkoll. Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 15 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnits testas åtminstone två gånger.

 1. Amningshjälpen — 2.5
 2. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 2.3
 3. Bröstcancer­förbundet — 2.0
 4. Cancerfonden — 2.0
 5. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 2.0
 6. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 2.0
 7. Förbundet Sällsynta diagnoser — 2.0
 8. Hjärtebarns­förbundet — 2.0
 9. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 2.0
 10. Riksförbundet Cystisk Fibros — 2.0
 11. Svenska epilepsi­förbundet — 2.0
 12. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 2.0
 13. Magtarmförbundet — 1.7
 14. Stamnings­förbundet — 1.7
 15. Afasiförbundet i Sverige — 1.0
 16. Alopeciförbundet Sverige — 1.0
 17. Alzheimerföreningen — 1.0
 18. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 1.0
 19. Apné­föreningen i Stockholm — 1.0
 20. Astma och Allergi­förbundet — 1.0
 21. Ataxiföreningen — 1.0
 22. Autism- och Asperger­förbundet — 1.0
 23. Barncancerföreningarna — 1.0
 24. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 1.0
 25. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 1.0
 26. Blodcancerförbundet — 1.0
 27. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 1.0
 28. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 1.0
 29. Cancer Rehab Fonden — 1.0
 30. De handikappades riksförbund (DHR) — 1.0
 31. Demens­förbundet — 1.0
 32. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 1.0
 33. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 1.0
 34. El­överkänsligas riks­förbund — 1.0
 35. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 1.0
 36. Fibromyalgiförbundet — 1.0
 37. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 1.0
 38. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 1.0
 39. Riks­förbundet Balans — 1.0
 40. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 1.0
 41. Föreningen Fragile-X — 1.0
 42. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 1.0
 43. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 1.0
 44. Handikapp­förbunden (HSO) — 1.0
 45. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 1.0
 46. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 1.0
 47. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 1.0
 48. Huvudvärks­förbundet — 1.0
 49. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 1.0
 50. Lungcancer­förbundet Stödet — 1.0
 51. Länkarnas Riksförbund — 1.0
 52. Melanom­föreningen — 1.0
 53. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 1.0
 54. Mun- och halscancerförbundet — 1.0
 55. Njurförbundet — 1.0
 56. Prostatacancer­förbundet — 1.0
 57. Psoriasis­förbundet — 1.0
 58. Reumatikerförbundet — 1.0
 59. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 1.0
 60. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 1.0
 61. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 1.0
 62. Riksförbundet Noaks Ark — 1.0
 63. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 1.0
 64. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 1.0
 65. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 1.0
 66. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 1.0
 67. Riksförbundet för leversjuka — 1.0
 68. Riksförbundet för social och mental hälsa — 1.0
 69. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 1.0
 70. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 1.0
 71. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 1.0
 72. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 1.0
 73. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 1.0
 74. Riksorganisationen Unga reumatiker — 1.0
 75. Schizofreni­förbundet — 1.0
 76. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 1.0
 77. Spelberoendes Riksförbund — 1.0
 78. Spädbarnsfonden — 1.0
 79. Svensk Dysmeliförening — 1.0
 80. Svenska Addisonföreningen — 1.0
 81. Svenska diabetes­förbundet — 1.0
 82. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 1.0
 83. Svenska Down­föreningen — 1.0
 84. Svenska EB föreningen / Debra — 1.0
 85. Svenska Marfan­föreningen — 1.0
 86. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 1.0
 87. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 1.0
 88. Svenska ödemförbundet — 1.0
 89. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 1.0
 90. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 1.0
 91. Svenska Vitiligo­förbundet — 1.0
 92. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 1.0
 93. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 1.0
 94. Synskadades Riksförbud — 1.0
 95. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 1.0
 96. Unga allergiker — 1.0
 97. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 1.0
 98. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 1.0
 99. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 1.0
 100. Funktionsrätt Sverige — 1.0
 101. SHEDO — 1.0
Till toppen