Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Augusti 2019 – jämför övrig offentlig sektors prestation på webben

Augusti 2019 – jämför övrig offentlig sektors prestation på webben

Augustis lista över hur de olika webbplatserna, inom kategorin övrig offentlig sektor, står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, webbprestanda och användbarhet.


Om kategorin Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 3.8 av 5.

Se aktuell lista med övrig offentlig sektor


Augustis topplista för övrig offentlig sektor är här. Det är enbart startsidor som är uppmätta, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Betyget för användbarhet är dock inte meningsfullt att normalisera betyget på då det handlar om skillnader i enstaka procent mellan det bästa betygen och de genomsnittliga.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de övriga testerna, som; 404-felsida, HTTP/2 och de som rör webbstandard som HTML och CSS, samt Yellow Lab Tools.

 1. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.2
 2. Polisen — 4.2
 3. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 3.8
 4. Riksbanken — 3.8
 5. Svenska ILO-kommittén — 3.7
 6. Folkhälso­myndigheten — 3.7
 7. Spel­inspektionen — 3.6
 8. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 3.6
 9. Kammar­kollegiet — 3.5
 10. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 3.5
 11. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 3.5
 12. Andra AP-fonden — 3.5
 13. Nämnden för hemslöjds­frågor — 3.5
 14. Första AP-fonden (AP1) — 3.5
 15. Bolagsverket — 3.4
 16. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 3.4
 17. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 3.4
 18. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 3.4
 19. Medlings­institutet — 3.4
 20. Barnombudsmannen — 3.4
 21. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 3.4
 22. Statskontoret — 3.3
 23. Konkurrens­verket — 3.3
 24. Vetenskaps­rådet (VR) — 3.3
 25. Luftfarts­verket (LFV) — 3.3
 26. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 3.3
 27. Arbetsmiljö­verket (AV) — 3.3
 28. Nämnden mot diskriminering — 3.3
 29. Ekobrotts­myndigheten — 3.3
 30. Finans­inspektionen (FI) — 3.3
 31. Hyres­nämnden — 3.2
 32. Statens servicecenter — 3.2
 33. Jönköpings tingsrätt — 3.2
 34. Konsument­verket — 3.2
 35. Upphandlings­myndigheten — 3.2
 36. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 3.2
 37. Bokförings­nämnden (BFN) — 3.2
 38. Justitie­ombudsmannen (JO) — 3.2
 39. Boverket — 3.1
 40. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 3.1
 41. Harpsunds­nämnden — 3.1
 42. Energi­myndigheten — 3.1
 43. Statens medieråd — 3.1
 44. Lantmäteriet — 3.1
 45. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 3.1
 46. Länsstyrelserna — 3.1
 47. Tillväxtverket — 3.1
 48. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 3.1
 49. Trafikanalys — 3.1
 50. Universitetskanslers­ämbetet — 3.1
 51. Val­myndigheten — 3.1
 52. Högsta förvaltnings­domstolen — 3.1
 53. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 3.1
 54. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 3.1
 55. Göta hovrätt — 3.0
 56. Solna tingsrätt — 3.0
 57. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 3.0
 58. Statens ansvars­nämnd — 3.0
 59. Drive Sweden — 3.0
 60. Statens Geotekniska Institut — 3.0
 61. Statens haveri­kommission (SHK) — 3.0
 62. LIGHTer — 3.0
 63. Hovrätten för Nedre Norrland — 3.0
 64. Hovrätten för Västra Sverige — 3.0
 65. Hovrätten Övre Norrland — 3.0
 66. Hudiksvalls tingsrätt — 3.0
 67. Hässleholms tingsrätt — 3.0
 68. Stockholms tingsrätt — 3.0
 69. Kungliga biblioteket (KB) — 3.0
 70. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 3.0
 71. Svea hovrätt — 3.0
 72. Kalmar tingsrätt — 3.0
 73. Sveriges författarfond — 3.0
 74. Kammarrätten i Jönköping — 3.0
 75. Kammarrätten i Stockholm — 3.0
 76. Södertälje tingsrätt — 3.0
 77. Konjunktu­rinstitutet — 3.0
 78. Uddevalla tingsrätt — 3.0
 79. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 3.0
 80. Varbergs tingsrätt — 3.0
 81. Vänersborgs tingsrätt — 3.0
 82. Värmlands tingsrätt — 3.0
 83. Västmanlands tingsrätt — 3.0
 84. Linköpings tingsrätt — 3.0
 85. Växjö tingsrätt — 3.0
 86. Ångerman­lands tingsrätt — 3.0
 87. Malmö tingsrätt — 3.0
 88. Sveriges ambassader och konsulat — 3.0
 89. Mora tingsrätt — 3.0
 90. Alingsås tingsrätt — 3.0
 91. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 3.0
 92. Attunda tingsrätt — 3.0
 93. Nyköpings tingsrätt — 3.0
 94. eSam — 3.0
 95. Polarforsknings­sekretariatet — 3.0
 96. Falu tingsrätt — 3.0
 97. Försvarsmakten — 3.0
 98. Rättshjälp­smyndigheten — 3.0
 99. Förvaltningsrätten i Linköping — 3.0
 100. Skaraborgs tingsrätt — 3.0
 101. Gotlands tingsrätt — 3.0
 102. Skellefteå tingsrätt — 3.0
 103. Göteborgs tingsrätt — 2.9
 104. Halmstads tingsrätt — 2.9
 105. Smart Built Environment — 2.9
 106. Svenska ESF-rådet — 2.9
 107. Kammarrätten i Göteborg — 2.9
 108. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 2.9
 109. Kammarrätten i Sundsvall — 2.9
 110. Kemikamlie­inspektionen — 2.9
 111. Södertörns tingsrätt — 2.9
 112. Kust­bevakningen — 2.9
 113. Strålsäkerhets­myndigheten — 2.9
 114. Lunds tingsrätt — 2.9
 115. Lycksele tingsrätt — 2.9
 116. Örebro tingsrätt — 2.9
 117. Östersunds tingsrätt — 2.9
 118. Skolforsknings­institutet — 2.9
 119. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 2.9
 120. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 2.9
 121. Nacka tingsrätt — 2.9
 122. Blekinge tingsrätt — 2.9
 123. Sveriges domstolar — 2.9
 124. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 2.9
 125. Exportkredit­nämnden (EKN) — 2.9
 126. Revisors­inspektionen — 2.9
 127. Riksgälden — 2.9
 128. Delegationen mot segregation — 2.9
 129. Sameskol­styrelsen — 2.9
 130. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 2.9
 131. Förvaltningsrätten i Umeå — 2.9
 132. Statens fastighetsverk — 2.8
 133. SIO Grafen — 2.8
 134. SIP STRIM — 2.8
 135. Internet of Things Sverige — 2.8
 136. Statens institutions­styrelse (SiS) — 2.8
 137. Re:Source — 2.8
 138. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 2.8
 139. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 2.8
 140. Kristianstads tingsrätt — 2.8
 141. Pensions­myndigheten — 2.8
 142. Umeå tingsrätt — 2.8
 143. Riksdagen — 2.8
 144. Lagrådet — 2.8
 145. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 2.8
 146. Statens Historiska Museer — 2.8
 147. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 2.8
 148. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 2.8
 149. Arbets­domstolen (AD) — 2.8
 150. Nordiska Afrika­institutet — 2.8
 151. Norrtälje tingsrätt — 2.8
 152. Borås tingsrätt — 2.8
 153. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 2.8
 154. Ehälso­myndigheten — 2.8
 155. Göteborgs­regionen — 2.8
 156. Riksrevisionen — 2.8
 157. Försvars­underrättelse­domstolen — 2.8
 158. Försäkringskassan (FK) — 2.8
 159. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 2.8
 160. Sjunde AP-fonden (AP7) — 2.8
 161. Gävle tingsrätt — 2.8
 162. Helsingborgs tingsrätt — 2.7
 163. Institutet för språk och folkminnen — 2.7
 164. Högsta domstolen (HD) — 2.7
 165. Sundsvalls tingsrätt — 2.7
 166. Justitie­kanslern — 2.7
 167. Svenska kraftnät — 2.7
 168. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 2.7
 169. Myndigheten för press, radio och tv — 2.7
 170. Arbetsgivarverket — 2.7
 171. Norrköpings tingsrätt — 2.7
 172. Brottsoffer­myndigheten — 2.7
 173. Eksjö tingsrätt — 2.7
 174. Eskilstuna tingsrätt — 2.7
 175. VästKom — 2.7
 176. Forskarskatte­nämnden — 2.7
 177. Fortifikations­verket — 2.7
 178. Försvarets materielverk (FMV) — 2.7
 179. Rymdstyrelsen — 2.7
 180. Förvaltningsrätten Växjö — 2.7
 181. Sjätte AP-fonden (AP6) — 2.7
 182. Skatterätts­nämnden — 2.7
 183. Smartare elektroniksystem — 2.6
 184. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 2.6
 185. Institutet för rymdfysik (IRF) — 2.6
 186. Kriminal­vården — 2.6
 187. Kronofogden — 2.6
 188. Kärnavfalls­fonden — 2.6
 189. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 2.6
 190. Livsmedels­verket — 2.6
 191. Transport­styrelsen — 2.6
 192. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 2.6
 193. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 2.6
 194. Rättsmedicinal­verket — 2.6
 195. BioInnovation — 2.5
 196. Hovrätten för Skåne och Blekinge — 2.5
 197. Jordbruks­verket — 2.5
 198. Medtech4­Health — 2.5
 199. Produktion2030 — 2.5
 200. Viable cities — 2.5
 201. SWElife — 2.5
 202. Skolverket — 2.5
 203. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 2.5
 204. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 2.5
 205. Migrationsverket — 2.5
 206. Naturvårds­verket — 2.5
 207. Riksantikvarieämbetet — 2.5
 208. Swedac — 2.5
 209. Åklagar­myndigheten — 2.5
 210. Trafikverket — 2.5
 211. Vinnova - Verket för innovations­system — 2.5
 212. Rekrytering­smyndigheten — 2.5
 213. Datainspektionen (DI) — 2.5
 214. Elsäkerhets­verket — 2.5
 215. Skaraborgs kommunal­förbund — 2.5
 216. Regeringen — 2.5
 217. Riksarkivet — 2.5
 218. Skogsstyrelsen — 2.5
 219. Överklagande­nämnden — 2.5
 220. InfraSweden — 2.4
 221. Metalliska material — 2.4
 222. Statens person­adress­register (SPAR) — 2.4
 223. Svenska Institutet (SI) — 2.4
 224. Karolinska Institutet — 2.4
 225. Tredje AP-fonden (AP3) — 2.4
 226. Tullverket — 2.4
 227. Skatteverket — 2.4
 228. Energimarknads­inspektionen — 2.4
 229. Finanspolitiska rådet — 2.4
 230. Genteknik­nämnden — 2.4
 231. Kulturrådet — 2.3
 232. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 2.3
 233. Kommers­kollegium — 2.3
 234. Konstnärs­nämnden — 2.3
 235. Läkemedels­verket — 2.3
 236. Sjöfarts­verket — 2.3
 237. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 2.2
 238. Jämställdhets­myndigheten — 2.2
 239. Arvsfonden — 2.2
 240. Etikprövnings­myndigheten — 2.2
 241. Elegnämnden — 2.2
 242. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 2.2
 243. Boråsregionen — 2.2
 244. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 2.2
 245. InnovAir — 2.1
 246. Socialstyrelsen — 2.1
 247. Myndigheten för Kulturanalys — 2.1
 248. Fyrbodal — 2.1
 249. Fjärde AP-fonden (AP4) — 2.1
 250. Sametinget — 2.1
 251. Statens konstråd — 2.0
 252. Säkerhetspolisen (SÄPO) — 2.0
 253. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 2.0
 254. Forskningsrådet Formas — 2.0
 255. Försvarets radioanstalt (FRA) — 2.0
 256. Konstfack — 1.9
 257. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 1.8
 258. Skol­inspektionen — 1.8
 259. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 1.8

Webbstandard hos övrig offentlig sektor

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod.
Samt om webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. Upphandlings­myndigheten — 5.0
 2. Svenska ILO-kommittén — 4.8
 3. Jönköpings tingsrätt — 4.7
 4. Förvaltningsrätten i Linköping — 4.7
 5. Gävle tingsrätt — 4.7
 6. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 4.6
 7. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 4.5
 8. Första AP-fonden (AP1) — 4.5
 9. Kemikamlie­inspektionen — 4.4
 10. Harpsunds­nämnden — 4.3
 11. Statskontoret — 4.3
 12. Konkurrens­verket — 4.3
 13. Medlings­institutet — 4.3
 14. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 4.2
 15. SIO Grafen — 4.2
 16. SIP STRIM — 4.2
 17. SWElife — 4.2
 18. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 4.2
 19. Skolforsknings­institutet — 4.2
 20. Bokförings­nämnden (BFN) — 4.2
 21. eSam — 4.2
 22. Polarforsknings­sekretariatet — 4.2
 23. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 4.2
 24. Sameskol­styrelsen — 4.2
 25. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 4.1
 26. Göta hovrätt — 4.0
 27. Göteborgs tingsrätt — 4.0
 28. Bolagsverket — 4.0
 29. Solna tingsrätt — 4.0
 30. Halmstads tingsrätt — 4.0
 31. Drive Sweden — 4.0
 32. Helsingborgs tingsrätt — 4.0
 33. LIGHTer — 4.0
 34. Hovrätten för Nedre Norrland — 4.0
 35. Hovrätten för Västra Sverige — 4.0
 36. Hovrätten Övre Norrland — 4.0
 37. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.0
 38. Hudiksvalls tingsrätt — 4.0
 39. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 4.0
 40. Re:Source — 4.0
 41. Hässleholms tingsrätt — 4.0
 42. Högsta domstolen (HD) — 4.0
 43. Stockholms tingsrätt — 4.0
 44. Sundsvalls tingsrätt — 4.0
 45. Institutet för rymdfysik (IRF) — 4.0
 46. Svea hovrätt — 4.0
 47. Kalmar tingsrätt — 4.0
 48. Kammarrätten i Göteborg — 4.0
 49. Kammarrätten i Jönköping — 4.0
 50. Kammarrätten i Stockholm — 4.0
 51. Södertälje tingsrätt — 4.0
 52. Södertörns tingsrätt — 4.0
 53. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 4.0
 54. Kristianstads tingsrätt — 4.0
 55. Uddevalla tingsrätt — 4.0
 56. Varbergs tingsrätt — 4.0
 57. Vänersborgs tingsrätt — 4.0
 58. Värmlands tingsrätt — 4.0
 59. Västmanlands tingsrätt — 4.0
 60. Linköpings tingsrätt — 4.0
 61. Växjö tingsrätt — 4.0
 62. Ångerman­lands tingsrätt — 4.0
 63. Lunds tingsrätt — 4.0
 64. Lycksele tingsrätt — 4.0
 65. Örebro tingsrätt — 4.0
 66. Östersunds tingsrätt — 4.0
 67. Malmö tingsrätt — 4.0
 68. Högsta förvaltnings­domstolen — 4.0
 69. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 4.0
 70. Barnombudsmannen — 4.0
 71. Mora tingsrätt — 4.0
 72. Alingsås tingsrätt — 4.0
 73. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 4.0
 74. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 4.0
 75. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 4.0
 76. Attunda tingsrätt — 4.0
 77. Nacka tingsrätt — 4.0
 78. Blekinge tingsrätt — 4.0
 79. Norrköpings tingsrätt — 4.0
 80. Norrtälje tingsrätt — 4.0
 81. Nyköpings tingsrätt — 4.0
 82. Nämnden för hemslöjds­frågor — 4.0
 83. Sveriges domstolar — 4.0
 84. Ekobrotts­myndigheten — 4.0
 85. Eskilstuna tingsrätt — 4.0
 86. Exportkredit­nämnden (EKN) — 4.0
 87. Falu tingsrätt — 4.0
 88. Regeringen — 4.0
 89. Polisen — 4.0
 90. Rättshjälp­smyndigheten — 4.0
 91. Förvaltningsrätten i Umeå — 4.0
 92. Förvaltningsrätten Växjö — 4.0
 93. Skaraborgs tingsrätt — 4.0
 94. Gotlands tingsrätt — 4.0
 95. Skellefteå tingsrätt — 4.0
 96. Statens haveri­kommission (SHK) — 3.9
 97. Internet of Things Sverige — 3.9
 98. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 3.8
 99. Statens institutions­styrelse (SiS) — 3.8
 100. Viable cities — 3.8
 101. Smartare elektroniksystem — 3.8
 102. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 3.8
 103. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 3.8
 104. Länsstyrelserna — 3.8
 105. Tillväxtverket — 3.8
 106. Trafikanalys — 3.8
 107. Kust­bevakningen — 3.8
 108. Statens Historiska Museer — 3.8
 109. Spel­inspektionen — 3.8
 110. Luftfarts­verket (LFV) — 3.8
 111. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 3.8
 112. Arbetsmiljö­verket (AV) — 3.8
 113. Nämnden mot diskriminering — 3.8
 114. Finans­inspektionen (FI) — 3.8
 115. Justitie­ombudsmannen (JO) — 3.8
 116. Riksrevisionen — 3.8
 117. Försvars­underrättelse­domstolen — 3.8
 118. Rymdstyrelsen — 3.8
 119. Rättsmedicinal­verket — 3.8
 120. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 3.8
 121. Hyres­nämnden — 3.7
 122. Kammarrätten i Sundsvall — 3.7
 123. Institutet för språk och folkminnen — 3.6
 124. Riksbanken — 3.6
 125. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 3.6
 126. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 3.6
 127. Sjunde AP-fonden (AP7) — 3.6
 128. Boverket — 3.5
 129. BioInnovation — 3.5
 130. Energi­myndigheten — 3.5
 131. Statens fastighetsverk — 3.5
 132. InfraSweden — 3.5
 133. Lantmäteriet — 3.5
 134. Svenska ESF-rådet — 3.5
 135. Svenska Institutet (SI) — 3.5
 136. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 3.5
 137. Konjunktu­rinstitutet — 3.5
 138. Naturvårds­verket — 3.5
 139. Konsument­verket — 3.5
 140. Tredje AP-fonden (AP3) — 3.5
 141. Riksdagen — 3.5
 142. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 3.5
 143. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 3.5
 144. Vetenskaps­rådet (VR) — 3.5
 145. Andra AP-fonden — 3.5
 146. Arbets­domstolen (AD) — 3.5
 147. Energimarknads­inspektionen — 3.5
 148. Boråsregionen — 3.5
 149. Försvarets materielverk (FMV) — 3.5
 150. Delegationen mot segregation — 3.5
 151. Sametinget — 3.5
 152. Sjätte AP-fonden (AP6) — 3.5
 153. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 3.4
 154. Sveriges ambassader och konsulat — 3.4
 155. Riksgälden — 3.4
 156. Umeå tingsrätt — 3.3
 157. Borås tingsrätt — 3.3
 158. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 3.2
 159. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 3.2
 160. Produktion2030 — 3.2
 161. Statens servicecenter — 3.2
 162. Skolverket — 3.2
 163. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 3.2
 164. Konstfack — 3.2
 165. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 3.2
 166. Justitie­kanslern — 3.2
 167. Svenska kraftnät — 3.2
 168. Kammar­kollegiet — 3.2
 169. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 3.2
 170. Tullverket — 3.2
 171. Riksantikvarieämbetet — 3.2
 172. Kärnavfalls­fonden — 3.2
 173. Val­myndigheten — 3.2
 174. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 3.2
 175. Myndigheten för press, radio och tv — 3.2
 176. Arbetsgivarverket — 3.2
 177. Brottsoffer­myndigheten — 3.2
 178. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 3.2
 179. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 3.2
 180. Elsäkerhets­verket — 3.2
 181. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 3.2
 182. Folkhälso­myndigheten — 3.2
 183. Riksarkivet — 3.2
 184. Försvarsmakten — 3.2
 185. Genteknik­nämnden — 3.2
 186. Statens Geotekniska Institut — 3.1
 187. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 3.1
 188. Åklagar­myndigheten — 3.1
 189. Rekrytering­smyndigheten — 3.1
 190. Skaraborgs kommunal­förbund — 3.1
 191. Sjöfarts­verket — 3.1
 192. InnovAir — 3.0
 193. Medtech4­Health — 3.0
 194. Statens medieråd — 3.0
 195. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 3.0
 196. Kriminal­vården — 3.0
 197. Kronofogden — 3.0
 198. Universitetskanslers­ämbetet — 3.0
 199. Swedac — 3.0
 200. Transport­styrelsen — 3.0
 201. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 3.0
 202. Eksjö tingsrätt — 3.0
 203. Göteborgs­regionen — 3.0
 204. VästKom — 3.0
 205. Fyrbodal — 3.0
 206. Forskarskatte­nämnden — 3.0
 207. Fortifikations­verket — 3.0
 208. Skogsstyrelsen — 3.0
 209. Konstnärs­nämnden — 2.9
 210. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 2.9
 211. Strålsäkerhets­myndigheten — 2.9
 212. Fjärde AP-fonden (AP4) — 2.9
 213. Revisors­inspektionen — 2.9
 214. Statens ansvars­nämnd — 2.8
 215. Jordbruks­verket — 2.8
 216. Kulturrådet — 2.8
 217. Smart Built Environment — 2.8
 218. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 2.8
 219. Migrationsverket — 2.8
 220. Lagrådet — 2.8
 221. Skatteverket — 2.8
 222. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 2.8
 223. Livsmedels­verket — 2.8
 224. Läkemedels­verket — 2.8
 225. Vinnova - Verket för innovations­system — 2.8
 226. Arvsfonden — 2.8
 227. Etikprövnings­myndigheten — 2.8
 228. Datainspektionen (DI) — 2.8
 229. Finanspolitiska rådet — 2.8
 230. Forskningsrådet Formas — 2.8
 231. Försäkringskassan (FK) — 2.8
 232. Skatterätts­nämnden — 2.8
 233. Överklagande­nämnden — 2.8
 234. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 2.7
 235. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 2.7
 236. Sveriges författarfond — 2.6
 237. Statens konstråd — 2.5
 238. Statens person­adress­register (SPAR) — 2.5
 239. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 2.5
 240. Kungliga biblioteket (KB) — 2.5
 241. Pensions­myndigheten — 2.5
 242. Trafikverket — 2.5
 243. Myndigheten för Kulturanalys — 2.5
 244. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 2.5
 245. Ehälso­myndigheten — 2.5
 246. Elegnämnden — 2.5
 247. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 2.5
 248. Nordiska Afrika­institutet — 2.4
 249. Hovrätten för Skåne och Blekinge — 2.3
 250. Metalliska material — 2.2
 251. Säkerhetspolisen (SÄPO) — 2.2
 252. Kommers­kollegium — 2.2
 253. Jämställdhets­myndigheten — 2.2
 254. Karolinska Institutet — 2.1
 255. Skol­inspektionen — 2.0
 256. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 2.0
 257. Försvarets radioanstalt (FRA) — 2.0
 258. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 1.8
 259. Socialstyrelsen — 1.8

Tillgänglighet hos övrig offentlig sektor

Webbplatsernas tillgänglighet är mätt med två olika verktyg. Det ena heter Axe, det andra Pa11y. Inte alla webbplatser har varit möjliga att testa med båda verktygen, men åtminstone ett verktyg har körts. Axe är inställd på att kontrollera ifall WCAG 2.0 nivå AA efterlevs och Pa11y kör både WCAG samt amerikanska Section 508. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

 1. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 5.0
 2. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 5.0
 3. Riksbanken — 5.0
 4. Folkhälso­myndigheten — 5.0
 5. Polisen — 5.0
 6. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 4.5
 7. Svenska ILO-kommittén — 4.5
 8. Kungliga biblioteket (KB) — 4.5
 9. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 4.5
 10. Andra AP-fonden — 4.5
 11. Statens medieråd — 4.0
 12. Smart Built Environment — 4.0
 13. Trafikanalys — 4.0
 14. Spel­inspektionen — 4.0
 15. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 4.0
 16. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 3.5
 17. Statens ansvars­nämnd — 3.5
 18. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 3.5
 19. Statens servicecenter — 3.5
 20. Lantmäteriet — 3.5
 21. Kammar­kollegiet — 3.5
 22. Universitetskanslers­ämbetet — 3.5
 23. Strålsäkerhets­myndigheten — 3.5
 24. Medlings­institutet — 3.5
 25. Barnombudsmannen — 3.5
 26. Riksgälden — 3.5
 27. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 3.5
 28. Bolagsverket — 3.0
 29. Hyres­nämnden — 3.0
 30. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 3.0
 31. Länsstyrelserna — 3.0
 32. Tillväxtverket — 3.0
 33. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 3.0
 34. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 3.0
 35. Kärnavfalls­fonden — 3.0
 36. Lagrådet — 3.0
 37. Val­myndigheten — 3.0
 38. Vetenskaps­rådet (VR) — 3.0
 39. Nämnden mot diskriminering — 3.0
 40. Justitie­ombudsmannen (JO) — 3.0
 41. Boverket — 2.5
 42. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 2.5
 43. Statens institutions­styrelse (SiS) — 2.5
 44. Jordbruks­verket — 2.5
 45. Sveriges författarfond — 2.5
 46. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 2.5
 47. Pensions­myndigheten — 2.5
 48. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 2.5
 49. Luftfarts­verket (LFV) — 2.5
 50. Vinnova - Verket för innovations­system — 2.5
 51. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 2.5
 52. Upphandlings­myndigheten — 2.5
 53. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 2.5
 54. Arbets­domstolen (AD) — 2.5
 55. Nämnden för hemslöjds­frågor — 2.5
 56. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 2.5
 57. Finans­inspektionen (FI) — 2.5
 58. Forskarskatte­nämnden — 2.5
 59. Fortifikations­verket — 2.5
 60. Riksarkivet — 2.5
 61. Delegationen mot segregation — 2.5
 62. Överklagande­nämnden — 2.5
 63. Statens fastighetsverk — 2.0
 64. Statens Geotekniska Institut — 2.0
 65. Smartare elektroniksystem — 2.0
 66. Skol­inspektionen — 2.0
 67. Högsta domstolen (HD) — 2.0
 68. Statskontoret — 2.0
 69. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 2.0
 70. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 2.0
 71. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 2.0
 72. Svenska Institutet (SI) — 2.0
 73. Jönköpings tingsrätt — 2.0
 74. Svenska kraftnät — 2.0
 75. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 2.0
 76. Konkurrens­verket — 2.0
 77. Konstnärs­nämnden — 2.0
 78. Konsument­verket — 2.0
 79. Kriminal­vården — 2.0
 80. Riksantikvarieämbetet — 2.0
 81. Riksdagen — 2.0
 82. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 2.0
 83. Kust­bevakningen — 2.0
 84. Skatteverket — 2.0
 85. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 2.0
 86. Livsmedels­verket — 2.0
 87. Transport­styrelsen — 2.0
 88. Högsta förvaltnings­domstolen — 2.0
 89. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 2.0
 90. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 2.0
 91. eSam — 2.0
 92. Ehälso­myndigheten — 2.0
 93. Elegnämnden — 2.0
 94. Ekobrotts­myndigheten — 2.0
 95. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 2.0
 96. Finanspolitiska rådet — 2.0
 97. Forskningsrådet Formas — 2.0
 98. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 2.0
 99. Revisors­inspektionen — 2.0
 100. Försvars­underrättelse­domstolen — 2.0
 101. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 2.0
 102. Skatterätts­nämnden — 2.0
 103. Skogsstyrelsen — 2.0
 104. Göta hovrätt — 1.5
 105. Göteborgs tingsrätt — 1.5
 106. Solna tingsrätt — 1.5
 107. Halmstads tingsrätt — 1.5
 108. Harpsunds­nämnden — 1.5
 109. Energi­myndigheten — 1.5
 110. Drive Sweden — 1.5
 111. Helsingborgs tingsrätt — 1.5
 112. Statens haveri­kommission (SHK) — 1.5
 113. LIGHTer — 1.5
 114. Internet of Things Sverige — 1.5
 115. Hovrätten för Nedre Norrland — 1.5
 116. Hovrätten för Skåne och Blekinge — 1.5
 117. InfraSweden — 1.5
 118. Hovrätten för Västra Sverige — 1.5
 119. Medtech4­Health — 1.5
 120. Hovrätten Övre Norrland — 1.5
 121. Hudiksvalls tingsrätt — 1.5
 122. Re:Source — 1.5
 123. Statens person­adress­register (SPAR) — 1.5
 124. Hässleholms tingsrätt — 1.5
 125. Skolverket — 1.5
 126. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 1.5
 127. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 1.5
 128. Stockholms tingsrätt — 1.5
 129. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 1.5
 130. Sundsvalls tingsrätt — 1.5
 131. Institutet för rymdfysik (IRF) — 1.5
 132. Svea hovrätt — 1.5
 133. Justitie­kanslern — 1.5
 134. Svenska ESF-rådet — 1.5
 135. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 1.5
 136. Kalmar tingsrätt — 1.5
 137. Kammarrätten i Göteborg — 1.5
 138. Kammarrätten i Jönköping — 1.5
 139. Kammarrätten i Stockholm — 1.5
 140. Kammarrätten i Sundsvall — 1.5
 141. Säkerhetspolisen (SÄPO) — 1.5
 142. Karolinska Institutet — 1.5
 143. Södertälje tingsrätt — 1.5
 144. Kemikamlie­inspektionen — 1.5
 145. Södertörns tingsrätt — 1.5
 146. Migrationsverket — 1.5
 147. Kommers­kollegium — 1.5
 148. Konjunktu­rinstitutet — 1.5
 149. Naturvårds­verket — 1.5
 150. Tredje AP-fonden (AP3) — 1.5
 151. Kristianstads tingsrätt — 1.5
 152. Tullverket — 1.5
 153. Kronofogden — 1.5
 154. Uddevalla tingsrätt — 1.5
 155. Umeå tingsrätt — 1.5
 156. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 1.5
 157. Varbergs tingsrätt — 1.5
 158. Swedac — 1.5
 159. Vänersborgs tingsrätt — 1.5
 160. Värmlands tingsrätt — 1.5
 161. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 1.5
 162. Västmanlands tingsrätt — 1.5
 163. Linköpings tingsrätt — 1.5
 164. Växjö tingsrätt — 1.5
 165. Statens Historiska Museer — 1.5
 166. Åklagar­myndigheten — 1.5
 167. Ångerman­lands tingsrätt — 1.5
 168. Trafikverket — 1.5
 169. Lunds tingsrätt — 1.5
 170. Lycksele tingsrätt — 1.5
 171. Örebro tingsrätt — 1.5
 172. Östersunds tingsrätt — 1.5
 173. Malmö tingsrätt — 1.5
 174. Sveriges ambassader och konsulat — 1.5
 175. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 1.5
 176. Skolforsknings­institutet — 1.5
 177. Mora tingsrätt — 1.5
 178. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 1.5
 179. Rekrytering­smyndigheten — 1.5
 180. Alingsås tingsrätt — 1.5
 181. Myndigheten för Kulturanalys — 1.5
 182. Myndigheten för press, radio och tv — 1.5
 183. Arbetsgivarverket — 1.5
 184. Arbetsmiljö­verket (AV) — 1.5
 185. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 1.5
 186. Attunda tingsrätt — 1.5
 187. Nacka tingsrätt — 1.5
 188. Nordiska Afrika­institutet — 1.5
 189. Blekinge tingsrätt — 1.5
 190. Bokförings­nämnden (BFN) — 1.5
 191. Norrköpings tingsrätt — 1.5
 192. Norrtälje tingsrätt — 1.5
 193. Borås tingsrätt — 1.5
 194. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 1.5
 195. Nyköpings tingsrätt — 1.5
 196. Brottsoffer­myndigheten — 1.5
 197. Etikprövnings­myndigheten — 1.5
 198. Datainspektionen (DI) — 1.5
 199. Sveriges domstolar — 1.5
 200. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 1.5
 201. Polarforsknings­sekretariatet — 1.5
 202. Eksjö tingsrätt — 1.5
 203. Elsäkerhets­verket — 1.5
 204. Energimarknads­inspektionen — 1.5
 205. Göteborgs­regionen — 1.5
 206. Eskilstuna tingsrätt — 1.5
 207. VästKom — 1.5
 208. Boråsregionen — 1.5
 209. Exportkredit­nämnden (EKN) — 1.5
 210. Skaraborgs kommunal­förbund — 1.5
 211. Falu tingsrätt — 1.5
 212. Fjärde AP-fonden (AP4) — 1.5
 213. Regeringen — 1.5
 214. Första AP-fonden (AP1) — 1.5
 215. Försvarets materielverk (FMV) — 1.5
 216. Försvarets radioanstalt (FRA) — 1.5
 217. Riksrevisionen — 1.5
 218. Försäkringskassan (FK) — 1.5
 219. Rymdstyrelsen — 1.5
 220. Rättshjälp­smyndigheten — 1.5
 221. Förvaltningsrätten i Linköping — 1.5
 222. Rättsmedicinal­verket — 1.5
 223. Sameskol­styrelsen — 1.5
 224. Sametinget — 1.5
 225. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 1.5
 226. Förvaltningsrätten i Umeå — 1.5
 227. Sjunde AP-fonden (AP7) — 1.5
 228. Förvaltningsrätten Växjö — 1.5
 229. Sjätte AP-fonden (AP6) — 1.5
 230. Genteknik­nämnden — 1.5
 231. Skaraborgs tingsrätt — 1.5
 232. Gotlands tingsrätt — 1.5
 233. Skellefteå tingsrätt — 1.5
 234. Gävle tingsrätt — 1.5
 235. BioInnovation — 1.0
 236. SIO Grafen — 1.0
 237. SIP STRIM — 1.0
 238. InnovAir — 1.0
 239. Statens konstråd — 1.0
 240. Metalliska material — 1.0
 241. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 1.0
 242. Kulturrådet — 1.0
 243. Produktion2030 — 1.0
 244. Viable cities — 1.0
 245. SWElife — 1.0
 246. Institutet för språk och folkminnen — 1.0
 247. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 1.0
 248. Konstfack — 1.0
 249. Socialstyrelsen — 1.0
 250. Läkemedels­verket — 1.0
 251. Jämställdhets­myndigheten — 1.0
 252. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 1.0
 253. Arvsfonden — 1.0
 254. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 1.0
 255. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 1.0
 256. Fyrbodal — 1.0
 257. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 1.0
 258. Försvarsmakten — 1.0
 259. Sjöfarts­verket — 1.0

Användbarhet bland övrig offentlig sektor

Användbarhet mäts än så länge enbart med Googles Pagespeed API v2. Det är en version som slutade supportas av Google sommaren 2018, men får duga tills vidare.

 1. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 5.0
 2. Statens ansvars­nämnd — 5.0
 3. Harpsunds­nämnden — 5.0
 4. Energi­myndigheten — 5.0
 5. Metalliska material — 5.0
 6. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 5.0
 7. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 5.0
 8. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 5.0
 9. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 5.0
 10. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 5.0
 11. Lantmäteriet — 5.0
 12. Justitie­kanslern — 5.0
 13. Kammar­kollegiet — 5.0
 14. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 5.0
 15. Tredje AP-fonden (AP3) — 5.0
 16. Val­myndigheten — 5.0
 17. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 5.0
 18. Statens Historiska Museer — 5.0
 19. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 5.0
 20. Sveriges ambassader och konsulat — 5.0
 21. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 5.0
 22. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 5.0
 23. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 5.0
 24. Bokförings­nämnden (BFN) — 5.0
 25. Nämnden för hemslöjds­frågor — 5.0
 26. Datainspektionen (DI) — 5.0
 27. VästKom — 5.0
 28. Folkhälso­myndigheten — 5.0
 29. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 5.0
 30. Revisors­inspektionen — 5.0
 31. Polisen — 5.0
 32. Riksrevisionen — 5.0
 33. Försäkringskassan (FK) — 5.0
 34. Sameskol­styrelsen — 5.0
 35. Bolagsverket — 4.0
 36. Boverket — 4.0
 37. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 4.0
 38. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 4.0
 39. Drive Sweden — 4.0
 40. Statens fastighetsverk — 4.0
 41. SIP STRIM — 4.0
 42. Statens Geotekniska Institut — 4.0
 43. Statens haveri­kommission (SHK) — 4.0
 44. LIGHTer — 4.0
 45. Statens institutions­styrelse (SiS) — 4.0
 46. InfraSweden — 4.0
 47. Statens konstråd — 4.0
 48. Kulturrådet — 4.0
 49. Produktion2030 — 4.0
 50. Viable cities — 4.0
 51. Statens medieråd — 4.0
 52. Re:Source — 4.0
 53. Smartare elektroniksystem — 4.0
 54. Statens person­adress­register (SPAR) — 4.0
 55. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 4.0
 56. Statskontoret — 4.0
 57. Kungliga biblioteket (KB) — 4.0
 58. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 4.0
 59. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 4.0
 60. Institutet för rymdfysik (IRF) — 4.0
 61. Svenska ESF-rådet — 4.0
 62. Svenska kraftnät — 4.0
 63. Riksbanken — 4.0
 64. Karolinska Institutet — 4.0
 65. Länsstyrelserna — 4.0
 66. Tillväxtverket — 4.0
 67. Migrationsverket — 4.0
 68. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 4.0
 69. Konjunktu­rinstitutet — 4.0
 70. Trafikanalys — 4.0
 71. Konsument­verket — 4.0
 72. Kriminal­vården — 4.0
 73. Pensions­myndigheten — 4.0
 74. Kronofogden — 4.0
 75. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 4.0
 76. Universitetskanslers­ämbetet — 4.0
 77. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 4.0
 78. Socialstyrelsen — 4.0
 79. Vetenskaps­rådet (VR) — 4.0
 80. Strålsäkerhets­myndigheten — 4.0
 81. Swedac — 4.0
 82. Åklagar­myndigheten — 4.0
 83. Livsmedels­verket — 4.0
 84. Spel­inspektionen — 4.0
 85. Luftfarts­verket (LFV) — 4.0
 86. Trafikverket — 4.0
 87. Barnombudsmannen — 4.0
 88. Jämställdhets­myndigheten — 4.0
 89. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 4.0
 90. Upphandlings­myndigheten — 4.0
 91. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 4.0
 92. Myndigheten för Kulturanalys — 4.0
 93. Myndigheten för press, radio och tv — 4.0
 94. Arbetsgivarverket — 4.0
 95. Arbetsmiljö­verket (AV) — 4.0
 96. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 4.0
 97. Nordiska Afrika­institutet — 4.0
 98. Brottsoffer­myndigheten — 4.0
 99. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 4.0
 100. Nämnden mot diskriminering — 4.0
 101. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 4.0
 102. Ehälso­myndigheten — 4.0
 103. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 4.0
 104. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 4.0
 105. Polarforsknings­sekretariatet — 4.0
 106. Göteborgs­regionen — 4.0
 107. Exportkredit­nämnden (EKN) — 4.0
 108. Skaraborgs kommunal­förbund — 4.0
 109. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 4.0
 110. Finans­inspektionen (FI) — 4.0
 111. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 4.0
 112. Försvarets radioanstalt (FRA) — 4.0
 113. Justitie­ombudsmannen (JO) — 4.0
 114. Försvarsmakten — 4.0
 115. Delegationen mot segregation — 4.0
 116. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 4.0
 117. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 4.0
 118. Sjunde AP-fonden (AP7) — 4.0
 119. Sjätte AP-fonden (AP6) — 4.0
 120. Sjöfarts­verket — 4.0
 121. Skatterätts­nämnden — 4.0
 122. Skogsstyrelsen — 4.0
 123. Internet of Things Sverige — 3.0
 124. Statens servicecenter — 3.0
 125. Institutet för språk och folkminnen — 3.0
 126. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 3.0
 127. Konkurrens­verket — 3.0
 128. Riksantikvarieämbetet — 3.0
 129. Kust­bevakningen — 3.0
 130. Lagrådet — 3.0
 131. Etikprövnings­myndigheten — 3.0
 132. eSam — 3.0
 133. Elsäkerhets­verket — 3.0
 134. Första AP-fonden (AP1) — 3.0
 135. BioInnovation — 2.0
 136. InnovAir — 2.0
 137. Medtech4­Health — 2.0
 138. Skol­inspektionen — 2.0
 139. Skolverket — 2.0
 140. Svenska ILO-kommittén — 2.0
 141. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 2.0
 142. Kemikamlie­inspektionen — 2.0
 143. Tullverket — 2.0
 144. Riksdagen — 2.0
 145. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 2.0
 146. Skatteverket — 2.0
 147. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 2.0
 148. Vinnova - Verket för innovations­system — 2.0
 149. Skolforsknings­institutet — 2.0
 150. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 2.0
 151. Andra AP-fonden — 2.0
 152. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 2.0
 153. Arvsfonden — 2.0
 154. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 2.0
 155. Elegnämnden — 2.0
 156. Forskningsrådet Formas — 2.0
 157. Fortifikations­verket — 2.0
 158. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 2.0
 159. Göta hovrätt — 1.0
 160. Göteborgs tingsrätt — 1.0
 161. Solna tingsrätt — 1.0
 162. Halmstads tingsrätt — 1.0
 163. Helsingborgs tingsrätt — 1.0
 164. Hovrätten för Nedre Norrland — 1.0
 165. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 1.0
 166. Hovrätten för Skåne och Blekinge — 1.0
 167. Hovrätten för Västra Sverige — 1.0
 168. Jordbruks­verket — 1.0
 169. Hovrätten Övre Norrland — 1.0
 170. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 1.0
 171. Hudiksvalls tingsrätt — 1.0
 172. Hyres­nämnden — 1.0
 173. SWElife — 1.0
 174. Smart Built Environment — 1.0
 175. Hässleholms tingsrätt — 1.0
 176. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 1.0
 177. Högsta domstolen (HD) — 1.0
 178. Konstfack — 1.0
 179. Stockholms tingsrätt — 1.0
 180. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 1.0
 181. Sundsvalls tingsrätt — 1.0
 182. Svea hovrätt — 1.0
 183. Svenska Institutet (SI) — 1.0
 184. Jönköpings tingsrätt — 1.0
 185. Kalmar tingsrätt — 1.0
 186. Sveriges författarfond — 1.0
 187. Kammarrätten i Göteborg — 1.0
 188. Kammarrätten i Jönköping — 1.0
 189. Kammarrätten i Stockholm — 1.0
 190. Kammarrätten i Sundsvall — 1.0
 191. Säkerhetspolisen (SÄPO) — 1.0
 192. Södertälje tingsrätt — 1.0
 193. Södertörns tingsrätt — 1.0
 194. Kommers­kollegium — 1.0
 195. Naturvårds­verket — 1.0
 196. Konstnärs­nämnden — 1.0
 197. Kristianstads tingsrätt — 1.0
 198. Uddevalla tingsrätt — 1.0
 199. Umeå tingsrätt — 1.0
 200. Kärnavfalls­fonden — 1.0
 201. Varbergs tingsrätt — 1.0
 202. Vänersborgs tingsrätt — 1.0
 203. Värmlands tingsrätt — 1.0
 204. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 1.0
 205. Västmanlands tingsrätt — 1.0
 206. Linköpings tingsrätt — 1.0
 207. Växjö tingsrätt — 1.0
 208. Ångerman­lands tingsrätt — 1.0
 209. Transport­styrelsen — 1.0
 210. Lunds tingsrätt — 1.0
 211. Lycksele tingsrätt — 1.0
 212. Örebro tingsrätt — 1.0
 213. Läkemedels­verket — 1.0
 214. Östersunds tingsrätt — 1.0
 215. Malmö tingsrätt — 1.0
 216. Högsta förvaltnings­domstolen — 1.0
 217. Medlings­institutet — 1.0
 218. Mora tingsrätt — 1.0
 219. Rekrytering­smyndigheten — 1.0
 220. Alingsås tingsrätt — 1.0
 221. Arbets­domstolen (AD) — 1.0
 222. Attunda tingsrätt — 1.0
 223. Nacka tingsrätt — 1.0
 224. Blekinge tingsrätt — 1.0
 225. Norrköpings tingsrätt — 1.0
 226. Norrtälje tingsrätt — 1.0
 227. Borås tingsrätt — 1.0
 228. Nyköpings tingsrätt — 1.0
 229. Sveriges domstolar — 1.0
 230. Ekobrotts­myndigheten — 1.0
 231. Eksjö tingsrätt — 1.0
 232. Energimarknads­inspektionen — 1.0
 233. Eskilstuna tingsrätt — 1.0
 234. Fyrbodal — 1.0
 235. Boråsregionen — 1.0
 236. Falu tingsrätt — 1.0
 237. Finanspolitiska rådet — 1.0
 238. Fjärde AP-fonden (AP4) — 1.0
 239. Regeringen — 1.0
 240. Forskarskatte­nämnden — 1.0
 241. Försvarets materielverk (FMV) — 1.0
 242. Riksarkivet — 1.0
 243. Riksgälden — 1.0
 244. Försvars­underrättelse­domstolen — 1.0
 245. Rymdstyrelsen — 1.0
 246. Rättshjälp­smyndigheten — 1.0
 247. Förvaltningsrätten i Linköping — 1.0
 248. Rättsmedicinal­verket — 1.0
 249. Förvaltningsrätten i Umeå — 1.0
 250. Förvaltningsrätten Växjö — 1.0
 251. Genteknik­nämnden — 1.0
 252. Skaraborgs tingsrätt — 1.0
 253. Gotlands tingsrätt — 1.0
 254. Skellefteå tingsrätt — 1.0
 255. Överklagande­nämnden — 1.0
 256. Gävle tingsrätt — 1.0
 257. SIO Grafen — inte lyckats testa
 258. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — inte lyckats testa
 259. Sametinget — inte lyckats testa

Webbprestanda hos övrig offentlig sektor

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en 4G-uppkoppling i centrala Göteborg), samt Google Pagespeed v4.

 1. Sveriges författarfond — 5.0
 2. Göta hovrätt — 4.3
 3. Solna tingsrätt — 4.3
 4. Hovrätten för Nedre Norrland — 4.3
 5. Hovrätten för Skåne och Blekinge — 4.3
 6. Hovrätten för Västra Sverige — 4.3
 7. Hovrätten Övre Norrland — 4.3
 8. Hudiksvalls tingsrätt — 4.3
 9. Hyres­nämnden — 4.3
 10. Hässleholms tingsrätt — 4.3
 11. Stockholms tingsrätt — 4.3
 12. Svea hovrätt — 4.3
 13. Kalmar tingsrätt — 4.3
 14. Kammarrätten i Jönköping — 4.3
 15. Kammarrätten i Stockholm — 4.3
 16. Kammarrätten i Sundsvall — 4.3
 17. Södertälje tingsrätt — 4.3
 18. Uddevalla tingsrätt — 4.3
 19. Umeå tingsrätt — 4.3
 20. Varbergs tingsrätt — 4.3
 21. Vänersborgs tingsrätt — 4.3
 22. Värmlands tingsrätt — 4.3
 23. Västmanlands tingsrätt — 4.3
 24. Linköpings tingsrätt — 4.3
 25. Växjö tingsrätt — 4.3
 26. Ångerman­lands tingsrätt — 4.3
 27. Malmö tingsrätt — 4.3
 28. Högsta förvaltnings­domstolen — 4.3
 29. Mora tingsrätt — 4.3
 30. Alingsås tingsrätt — 4.3
 31. Attunda tingsrätt — 4.3
 32. Borås tingsrätt — 4.3
 33. Nyköpings tingsrätt — 4.3
 34. Eksjö tingsrätt — 4.3
 35. Falu tingsrätt — 4.3
 36. Första AP-fonden (AP1) — 4.3
 37. Rättshjälp­smyndigheten — 4.3
 38. Skaraborgs tingsrätt — 4.3
 39. Gotlands tingsrätt — 4.3
 40. Skellefteå tingsrätt — 4.3
 41. Göteborgs tingsrätt — 4.0
 42. Halmstads tingsrätt — 4.0
 43. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.0
 44. Jönköpings tingsrätt — 4.0
 45. Kammarrätten i Göteborg — 4.0
 46. Riksbanken — 4.0
 47. Södertörns tingsrätt — 4.0
 48. Konkurrens­verket — 4.0
 49. Konsument­verket — 4.0
 50. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 4.0
 51. Spel­inspektionen — 4.0
 52. Lunds tingsrätt — 4.0
 53. Lycksele tingsrätt — 4.0
 54. Örebro tingsrätt — 4.0
 55. Östersunds tingsrätt — 4.0
 56. Medlings­institutet — 4.0
 57. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 4.0
 58. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 4.0
 59. Andra AP-fonden — 4.0
 60. Nacka tingsrätt — 4.0
 61. Nordiska Afrika­institutet — 4.0
 62. Blekinge tingsrätt — 4.0
 63. Sveriges domstolar — 4.0
 64. Folkhälso­myndigheten — 4.0
 65. Polisen — 4.0
 66. Förvaltningsrätten i Umeå — 4.0
 67. Energi­myndigheten — 3.7
 68. Statens Geotekniska Institut — 3.7
 69. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 3.7
 70. Smart Built Environment — 3.7
 71. Statens servicecenter — 3.7
 72. Statskontoret — 3.7
 73. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 3.7
 74. Kammar­kollegiet — 3.7
 75. Kommers­kollegium — 3.7
 76. Konjunktu­rinstitutet — 3.7
 77. Kristianstads tingsrätt — 3.7
 78. Vetenskaps­rådet (VR) — 3.7
 79. Luftfarts­verket (LFV) — 3.7
 80. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 3.7
 81. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 3.7
 82. Arbets­domstolen (AD) — 3.7
 83. Arbetsmiljö­verket (AV) — 3.7
 84. Bokförings­nämnden (BFN) — 3.7
 85. Norrtälje tingsrätt — 3.7
 86. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 3.7
 87. Ehälso­myndigheten — 3.7
 88. Ekobrotts­myndigheten — 3.7
 89. Göteborgs­regionen — 3.7
 90. Försvarets materielverk (FMV) — 3.7
 91. Försvarsmakten — 3.7
 92. Förvaltningsrätten i Linköping — 3.7
 93. Bolagsverket — 3.3
 94. Boverket — 3.3
 95. Helsingborgs tingsrätt — 3.3
 96. Statens haveri­kommission (SHK) — 3.3
 97. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 3.3
 98. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 3.3
 99. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 3.3
 100. Sundsvalls tingsrätt — 3.3
 101. Svenska ESF-rådet — 3.3
 102. Karolinska Institutet — 3.3
 103. Pensions­myndigheten — 3.3
 104. Universitetskanslers­ämbetet — 3.3
 105. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 3.3
 106. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 3.3
 107. Transport­styrelsen — 3.3
 108. Läkemedels­verket — 3.3
 109. Sveriges ambassader och konsulat — 3.3
 110. Rekrytering­smyndigheten — 3.3
 111. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 3.3
 112. Norrköpings tingsrätt — 3.3
 113. Nämnden för hemslöjds­frågor — 3.3
 114. Nämnden mot diskriminering — 3.3
 115. eSam — 3.3
 116. Eskilstuna tingsrätt — 3.3
 117. Finans­inspektionen (FI) — 3.3
 118. Forskarskatte­nämnden — 3.3
 119. Fortifikations­verket — 3.3
 120. Revisors­inspektionen — 3.3
 121. Försvars­underrättelse­domstolen — 3.3
 122. Försäkringskassan (FK) — 3.3
 123. Rymdstyrelsen — 3.3
 124. Förvaltningsrätten Växjö — 3.3
 125. Skatterätts­nämnden — 3.3
 126. Överklagande­nämnden — 3.3
 127. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 3.0
 128. Statens ansvars­nämnd — 3.0
 129. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 3.0
 130. BioInnovation — 3.0
 131. Harpsunds­nämnden — 3.0
 132. Drive Sweden — 3.0
 133. Jordbruks­verket — 3.0
 134. Medtech4­Health — 3.0
 135. Metalliska material — 3.0
 136. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 3.0
 137. Statens medieråd — 3.0
 138. Institutet för språk och folkminnen — 3.0
 139. Högsta domstolen (HD) — 3.0
 140. Svenska ILO-kommittén — 3.0
 141. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 3.0
 142. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 3.0
 143. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 3.0
 144. Kust­bevakningen — 3.0
 145. Kärnavfalls­fonden — 3.0
 146. Lagrådet — 3.0
 147. Socialstyrelsen — 3.0
 148. Livsmedels­verket — 3.0
 149. Trafikverket — 3.0
 150. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 3.0
 151. Barnombudsmannen — 3.0
 152. Skolforsknings­institutet — 3.0
 153. Myndigheten för press, radio och tv — 3.0
 154. Arbetsgivarverket — 3.0
 155. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 3.0
 156. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 3.0
 157. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 3.0
 158. VästKom — 3.0
 159. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 3.0
 160. Finanspolitiska rådet — 3.0
 161. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 3.0
 162. Justitie­ombudsmannen (JO) — 3.0
 163. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 3.0
 164. Rättsmedicinal­verket — 3.0
 165. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 3.0
 166. Gävle tingsrätt — 3.0
 167. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 2.7
 168. Statens fastighetsverk — 2.7
 169. LIGHTer — 2.7
 170. Internet of Things Sverige — 2.7
 171. Statens person­adress­register (SPAR) — 2.7
 172. Skolverket — 2.7
 173. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 2.7
 174. Kungliga biblioteket (KB) — 2.7
 175. Justitie­kanslern — 2.7
 176. Svenska kraftnät — 2.7
 177. Kemikamlie­inspektionen — 2.7
 178. Länsstyrelserna — 2.7
 179. Tillväxtverket — 2.7
 180. Migrationsverket — 2.7
 181. Naturvårds­verket — 2.7
 182. Konstnärs­nämnden — 2.7
 183. Kronofogden — 2.7
 184. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 2.7
 185. Riksdagen — 2.7
 186. Val­myndigheten — 2.7
 187. Strålsäkerhets­myndigheten — 2.7
 188. Vinnova - Verket för innovations­system — 2.7
 189. Jämställdhets­myndigheten — 2.7
 190. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 2.7
 191. Arvsfonden — 2.7
 192. Brottsoffer­myndigheten — 2.7
 193. Polarforsknings­sekretariatet — 2.7
 194. Exportkredit­nämnden (EKN) — 2.7
 195. Riksgälden — 2.7
 196. Delegationen mot segregation — 2.7
 197. Genteknik­nämnden — 2.7
 198. SIP STRIM — 2.3
 199. Kulturrådet — 2.3
 200. Produktion2030 — 2.3
 201. Re:Source — 2.3
 202. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 2.3
 203. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 2.3
 204. Lantmäteriet — 2.3
 205. Säkerhetspolisen (SÄPO) — 2.3
 206. Tullverket — 2.3
 207. Riksantikvarieämbetet — 2.3
 208. Skatteverket — 2.3
 209. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 2.3
 210. Statens Historiska Museer — 2.3
 211. Åklagar­myndigheten — 2.3
 212. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 2.3
 213. Elsäkerhets­verket — 2.3
 214. Energimarknads­inspektionen — 2.3
 215. Boråsregionen — 2.3
 216. Skaraborgs kommunal­förbund — 2.3
 217. Fjärde AP-fonden (AP4) — 2.3
 218. Regeringen — 2.3
 219. Riksarkivet — 2.3
 220. Riksrevisionen — 2.3
 221. Sjunde AP-fonden (AP7) — 2.3
 222. Skogsstyrelsen — 2.3
 223. SIO Grafen — 2.0
 224. InnovAir — 2.0
 225. Statens institutions­styrelse (SiS) — 2.0
 226. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 2.0
 227. Viable cities — 2.0
 228. SWElife — 2.0
 229. Svenska Institutet (SI) — 2.0
 230. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 2.0
 231. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 2.0
 232. Trafikanalys — 2.0
 233. Kriminal­vården — 2.0
 234. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 2.0
 235. Swedac — 2.0
 236. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 2.0
 237. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 2.0
 238. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 2.0
 239. Etikprövnings­myndigheten — 2.0
 240. Elegnämnden — 2.0
 241. Fyrbodal — 2.0
 242. Sjätte AP-fonden (AP6) — 2.0
 243. Sjöfarts­verket — 2.0
 244. Statens konstråd — 1.7
 245. Smartare elektroniksystem — 1.7
 246. Skol­inspektionen — 1.7
 247. Institutet för rymdfysik (IRF) — 1.7
 248. Upphandlings­myndigheten — 1.7
 249. Myndigheten för Kulturanalys — 1.7
 250. Datainspektionen (DI) — 1.7
 251. Försvarets radioanstalt (FRA) — 1.7
 252. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 1.7
 253. Sameskol­styrelsen — 1.7
 254. Konstfack — 1.3
 255. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 1.3
 256. Forskningsrådet Formas — 1.3
 257. InfraSweden — 1.0
 258. Tredje AP-fonden (AP3) — 1.0
 259. Sametinget — 1.0

Notera att ibland har enskilda webbplatser inte testats på samtliga kriterier varje månad. Vissa webbplatsers teknik är inte alltid kompatibel med testerna, webbplatsen kan ha haft någon form av strul eller annan orsak.

Till toppen