Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Hur står sig övrig offentlig sektor på webben i oktober, 2021?

Hur står sig övrig offentlig sektor på webben i oktober, 2021?

Oktobers lista över hur övrig offentlig sektors webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda och användbarhet.


Om kategorin Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 3.8 av 5.

Se aktuell lista med övrig offentlig sektor


Oktobers topplista för övrig offentlig sektor är här. Det är i vanlig ordning enbart startsidor som är testade, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Hoppa direkt till kategoribetyg:

 1. Övergripande betyg
 2. Webbstandard
 3. Tillgänglighet
 4. Webbprestanda
 5. Integritet & säkerhet

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de tester som ännu inte har en egen kategori.

 1. Polisen – 4.760
 2. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.722
 3. Nationellt forensiskt centrum – 4.687
 4. Myndigheten för press, radio och tv – 4.680
 5. Konjunktu­rinstitutet – 4.570
 6. Institutet för språk och folkminnen – 4.483
 7. Statens fastighetsverk – 4.459
 8. eSamverka – 4.318
 9. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.274
 10. Konsument­verket – 4.265
 11. Integritetsskydds­myndigheten – 4.255
 12. Tillväxtverket – 4.220
 13. Kammar­kollegiet – 4.211
 14. Medlings­institutet – 4.196
 15. Åklagar­myndigheten – 4.184
 16. Svenska Institutet – 4.177
 17. Pensions­myndigheten – 4.175
 18. Brottsoffer­myndigheten – 4.137
 19. Ekonomistyrnings­verket – 4.135
 20. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.124
 21. Fortifikations­verket – 4.103
 22. Rekrytering­smyndigheten – 4.090
 23. Statens servicecenter – 4.078
 24. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.071
 25. Folkhälso­myndigheten – 4.053
 26. Inspektionen för vård och omsorg – 4.034
 27. Höglandsförbundet – 4.019
 28. Kemikalie­inspektionen – 4.015
 29. Diskriminerings­ombudsmannen – 4.009
 30. Andra AP-fonden – 4.005
 31. Upphandlings­myndigheten – 3.995
 32. Försäkringskassan – 3.991
 33. Arbetsmiljö­verket – 3.985
 34. Spel­inspektionen – 3.973
 35. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.971
 36. Svenska ILO-kommittén – 3.967
 37. Skolverket – 3.966
 38. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 3.953
 39. Riksdagen – 3.940
 40. Nordiska Afrika­institutet – 3.935
 41. Kronofogden – 3.930
 42. Ekobrotts­myndigheten – 3.898
 43. Justitie­ombudsmannen – 3.893
 44. Havs och Vatten­myndigheten – 3.876
 45. Arvsfonden – 3.872
 46. Riksrevisionen – 3.868
 47. Luftfarts­verket – 3.864
 48. Total­försvarets forsknings­institut – 3.863
 49. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.855
 50. Riksbanken – 3.853
 51. Socialstyrelsen – 3.839
 52. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 3.831
 53. Bolagsverket – 3.827
 54. Universitetskanslers­ämbetet – 3.819
 55. Skatteverket – 3.815
 56. Bokförings­nämnden – 3.815
 57. Ehälso­myndigheten – 3.815
 58. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 3.811
 59. Boverket – 3.807
 60. Justitie­kanslern – 3.793
 61. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.791
 62. SWElife – 3.786
 63. Statens institutions­styrelse – 3.777
 64. Allmänna reklamations­nämnden – 3.777
 65. Barnombudsmannen – 3.775
 66. Myndigheten för Kulturanalys – 3.758
 67. Inspektionen för strategiska produkter – 3.753
 68. Lantmäteriet – 3.741
 69. VästKom – 3.731
 70. Sveriges domstolar – 3.728
 71. Finans­inspektionen – 3.727
 72. Tullverket – 3.723
 73. Post- och tele­styrelsen – 3.719
 74. Svenska kraftnät – 3.717
 75. Käppala – 3.715
 76. Statens medieråd – 3.703
 77. Forskarskatte­nämnden – 3.687
 78. Naturvårds­verket – 3.685
 79. Lagrådet – 3.684
 80. Kommers­kollegium – 3.681
 81. Kungliga biblioteket – 3.679
 82. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.679
 83. Riksgälden – 3.671
 84. Inspektionen för social­försäkringen – 3.669
 85. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.652
 86. Revisors­inspektionen – 3.649
 87. Riksantikvarieämbetet – 3.647
 88. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.643
 89. Rymdstyrelsen – 3.643
 90. Jordbruks­verket – 3.639
 91. Kust­bevakningen – 3.631
 92. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.627
 93. Nämnden mot diskriminering – 3.627
 94. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.626
 95. Smart Built Environment – 3.620
 96. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.617
 97. Sveriges författarfond – 3.607
 98. Länsstyrelserna – 3.604
 99. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.603
 100. Patent- och registrerings­verket – 3.593
 101. Kriminal­vården – 3.582
 102. Statens Geotekniska Institut – 3.578
 103. Livsmedels­verket – 3.567
 104. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.560
 105. Statistiska Centralbyrån – 3.543
 106. Riksarkivet – 3.539
 107. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.536
 108. InfraSweden – 3.525
 109. Statens haveri­kommission – 3.520
 110. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.519
 111. Finanspolitiska rådet – 3.517
 112. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.513
 113. Göteborgs­regionen – 3.513
 114. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.511
 115. Myndigheten för delaktighet – 3.492
 116. Boråsregionen – 3.485
 117. Första AP-fonden – 3.485
 118. Skatterätts­nämnden – 3.481
 119. Sameskol­styrelsen – 3.479
 120. Läkemedels­verket – 3.475
 121. Konkurrens­verket – 3.465
 122. Harpsunds­nämnden – 3.447
 123. Sveriges ambassader och konsulat – 3.441
 124. Transport­styrelsen – 3.439
 125. Statens konstråd – 3.419
 126. Institutet för rymdfysik – 3.419
 127. Vetenskaps­rådet – 3.417
 128. Säkerhets­polisen – 3.411
 129. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.411
 130. Arbetsförmedlingen – 3.410
 131. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.410
 132. Trafikanalys – 3.409
 133. SIO Grafen – 3.407
 134. Statens tjänste­pensions­verk – 3.405
 135. Skolforsknings­institutet – 3.396
 136. Statens person­adress­register – 3.391
 137. Exportkredit­nämnden – 3.383
 138. Kärnavfalls­fonden – 3.367
 139. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.361
 140. Sjunde AP-fonden – 3.351
 141. Överklagande­nämnden – 3.346
 142. Kärnavfallsrådet – 3.342
 143. Statens Historiska Museer – 3.341
 144. Tredje AP-fonden – 3.331
 145. Arbets­domstolen – 3.327
 146. Migrationsverket – 3.311
 147. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.311
 148. Trafikverket – 3.310
 149. Sjöfarts­verket – 3.295
 150. Elsäkerhets­verket – 3.293
 151. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.288
 152. Skol­inspektionen – 3.287
 153. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.287
 154. Forskningsrådet Formas – 3.285
 155. Skogsstyrelsen – 3.279
 156. Val­myndigheten – 3.273
 157. Delegationen mot segregation – 3.249
 158. Konstnärs­nämnden – 3.244
 159. SIP STRIM – 3.221
 160. BioInnovation – 3.219
 161. Svenska ESF-rådet – 3.208
 162. Försvarets materielverk – 3.201
 163. Sjätte AP-fonden – 3.194
 164. Internet of Things Sverige – 3.146
 165. InnovAir – 3.143
 166. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.142
 167. LIGHTer – 3.103
 168. Statskontoret – 3.103
 169. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.085
 170. Rättsmedicinal­verket – 3.066
 171. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.061
 172. Swedac – 3.038
 173. Genteknik­nämnden – 3.017
 174. Försvarsmakten – 3.001
 175. Energimarknads­inspektionen – 3.000
 176. Arbetsgivarverket – 2.997
 177. Energi­myndigheten – 2.992
 178. Viable cities – 2.971
 179. Folke Bernadotte­akademin – 2.971
 180. Fyrbodal – 2.967
 181. Regeringen – 2.967
 182. Drive Sweden – 2.940
 183. Metalliska material – 2.925
 184. Etikprövnings­myndigheten – 2.905
 185. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 2.887
 186. Kulturrådet – 2.881
 187. Medtech4­Health – 2.827
 188. Överklagande­nämnden för studiestöd – 2.819
 189. Process­industriell IT och automation – 2.805
 190. Re:Source – 2.778
 191. Fjärde AP-fonden – 2.747
 192. Produktion2030 – 2.717
 193. Smartare elektroniksystem – 2.691
 194. Polarforsknings­sekretariatet – 2.584
 195. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 2.549
 196. Brotts­förebyggande rådet – 2.536
 197. Skaraborgs kommunal­förbund – 2.525
 198. Länstrafiken Kronoberg – 2.472
 199. Jämställdhets­myndigheten – 2.375
 200. Försvarets radioanstalt – 2.234
 201. Sametinget – 2.227

Webbstandard hos övrig offentlig sektor

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod. Dessutom ifall webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 5.00
 2. Statens fastighetsverk – 4.90
 3. Tillväxtverket – 4.90
 4. Institutet för språk och folkminnen – 4.80
 5. Myndigheten för press, radio och tv – 4.70
 6. Polisen – 4.70
 7. Havs och Vatten­myndigheten – 4.60
 8. Skolverket – 4.60
 9. Konsument­verket – 4.60
 10. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.60
 11. Nationellt forensiskt centrum – 4.50
 12. Svenska Institutet – 4.50
 13. Kemikalie­inspektionen – 4.50
 14. Konjunktu­rinstitutet – 4.50
 15. Vinnova - Verket för innovations­system – 4.50
 16. Brottsoffer­myndigheten – 4.50
 17. Försäkringskassan – 4.50
 18. Inspektionen för vård och omsorg – 4.40
 19. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.40
 20. Upphandlings­myndigheten – 4.40
 21. InfraSweden – 4.30
 22. Universitetskanslers­ämbetet – 4.30
 23. Medlings­institutet – 4.30
 24. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.30
 25. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.30
 26. Bokförings­nämnden – 4.30
 27. Integritetsskydds­myndigheten – 4.30
 28. Ehälso­myndigheten – 4.30
 29. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 4.30
 30. Drive Sweden – 4.20
 31. InnovAir – 4.20
 32. Statens servicecenter – 4.20
 33. Kammar­kollegiet – 4.20
 34. Tullverket – 4.20
 35. Barnombudsmannen – 4.20
 36. Arbetsmiljö­verket – 4.20
 37. Arvsfonden – 4.20
 38. Nordiska Afrika­institutet – 4.20
 39. Ekonomistyrnings­verket – 4.20
 40. Riksrevisionen – 4.20
 41. Bolagsverket – 4.10
 42. Centrala Studiestöds­nämnden – 4.10
 43. Harpsunds­nämnden – 4.10
 44. SIO Grafen – 4.10
 45. Statens medieråd – 4.10
 46. SWElife – 4.10
 47. Svenska ILO-kommittén – 4.10
 48. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.10
 49. Riksbanken – 4.10
 50. Länsstyrelserna – 4.10
 51. Rekrytering­smyndigheten – 4.10
 52. eSamverka – 4.10
 53. VästKom – 4.10
 54. Fortifikations­verket – 4.10
 55. Sjöfarts­verket – 4.10
 56. Genteknik­nämnden – 4.10
 57. Boverket – 4.00
 58. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 4.00
 59. Jordbruks­verket – 4.00
 60. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.00
 61. Inspektionen för social­försäkringen – 4.00
 62. Institutet för rymdfysik – 4.00
 63. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.00
 64. Kommers­kollegium – 4.00
 65. Total­försvarets forsknings­institut – 4.00
 66. Pensions­myndigheten – 4.00
 67. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.00
 68. Folkhälso­myndigheten – 4.00
 69. Spel­inspektionen – 3.90
 70. Allmänna reklamations­nämnden – 3.90
 71. Statens tjänste­pensions­verk – 3.80
 72. Kronofogden – 3.80
 73. Riksantikvarieämbetet – 3.80
 74. Lagrådet – 3.80
 75. Skatteverket – 3.80
 76. Statens Historiska Museer – 3.80
 77. Åklagar­myndigheten – 3.80
 78. Livsmedels­verket – 3.80
 79. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 3.80
 80. Kärnavfallsrådet – 3.80
 81. Andra AP-fonden – 3.80
 82. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.80
 83. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.80
 84. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.80
 85. Patent- och registrerings­verket – 3.80
 86. Finans­inspektionen – 3.80
 87. Sameskol­styrelsen – 3.80
 88. Sjunde AP-fonden – 3.80
 89. SIP STRIM – 3.70
 90. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.70
 91. Inspektionen för strategiska produkter – 3.70
 92. Riksdagen – 3.70
 93. Luftfarts­verket – 3.70
 94. Myndigheten för delaktighet – 3.70
 95. Forskarskatte­nämnden – 3.70
 96. Försvarets materielverk – 3.70
 97. Justitie­ombudsmannen – 3.70
 98. Sjätte AP-fonden – 3.70
 99. Statens haveri­kommission – 3.60
 100. Statens institutions­styrelse – 3.60
 101. Kungliga biblioteket – 3.60
 102. Svenska kraftnät – 3.60
 103. Käppala – 3.60
 104. Myndigheten för Kulturanalys – 3.60
 105. Sveriges domstolar – 3.60
 106. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.60
 107. Första AP-fonden – 3.60
 108. Riksgälden – 3.60
 109. Skogsstyrelsen – 3.60
 110. Statens Geotekniska Institut – 3.50
 111. LIGHTer – 3.50
 112. Smart Built Environment – 3.50
 113. Justitie­kanslern – 3.50
 114. Socialstyrelsen – 3.50
 115. Läkemedels­verket – 3.50
 116. Höglandsförbundet – 3.50
 117. Exportkredit­nämnden – 3.50
 118. Revisors­inspektionen – 3.50
 119. Skatterätts­nämnden – 3.50
 120. Process­industriell IT och automation – 3.40
 121. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.40
 122. Svenska ESF-rådet – 3.40
 123. Konkurrens­verket – 3.40
 124. Post- och tele­styrelsen – 3.40
 125. Kust­bevakningen – 3.40
 126. Vetenskaps­rådet – 3.40
 127. Diskriminerings­ombudsmannen – 3.40
 128. Arbetsförmedlingen – 3.40
 129. Forskningsrådet Formas – 3.40
 130. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.40
 131. BioInnovation – 3.30
 132. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.30
 133. Säkerhets­polisen – 3.30
 134. Konstnärs­nämnden – 3.30
 135. Tredje AP-fonden – 3.30
 136. Sveriges ambassader och konsulat – 3.30
 137. Polarforsknings­sekretariatet – 3.30
 138. Finanspolitiska rådet – 3.30
 139. Statens person­adress­register – 3.20
 140. Ekobrotts­myndigheten – 3.20
 141. Regeringen – 3.20
 142. Riksarkivet – 3.20
 143. Delegationen mot segregation – 3.20
 144. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.10
 145. Internet of Things Sverige – 3.10
 146. Lantmäteriet – 3.10
 147. Naturvårds­verket – 3.10
 148. Kriminal­vården – 3.10
 149. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.10
 150. Val­myndigheten – 3.10
 151. Transport­styrelsen – 3.10
 152. Arbetsgivarverket – 3.10
 153. Etikprövnings­myndigheten – 3.10
 154. Göteborgs­regionen – 3.10
 155. Fyrbodal – 3.10
 156. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.10
 157. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.10
 158. Försvarsmakten – 3.10
 159. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.10
 160. Rättsmedicinal­verket – 3.10
 161. Sametinget – 3.10
 162. Energi­myndigheten – 3.00
 163. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.00
 164. Viable cities – 3.00
 165. Sveriges författarfond – 3.00
 166. Kärnavfalls­fonden – 3.00
 167. Statistiska Centralbyrån – 3.00
 168. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.00
 169. Trafikverket – 3.00
 170. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.00
 171. Länstrafiken Kronoberg – 3.00
 172. Skolforsknings­institutet – 3.00
 173. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.00
 174. Energimarknads­inspektionen – 3.00
 175. Statens konstråd – 2.90
 176. Kulturrådet – 2.90
 177. Re:Source – 2.90
 178. Smartare elektroniksystem – 2.90
 179. Skol­inspektionen – 2.90
 180. Statskontoret – 2.90
 181. Migrationsverket – 2.90
 182. Arbets­domstolen – 2.90
 183. Elsäkerhets­verket – 2.90
 184. Boråsregionen – 2.90
 185. Folke Bernadotte­akademin – 2.90
 186. Rymdstyrelsen – 2.90
 187. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 2.90
 188. Strålsäkerhets­myndigheten – 2.80
 189. Nämnden mot diskriminering – 2.80
 190. Överklagande­nämnden – 2.80
 191. Trafikanalys – 2.70
 192. Sveriges Geologiska Undersökning – 2.70
 193. Jämställdhets­myndigheten – 2.60
 194. Delegationen för cirkulär ekonomi – 2.60
 195. Medtech4­Health – 2.50
 196. Produktion2030 – 2.50
 197. Fjärde AP-fonden – 2.50
 198. Metalliska material – 2.40
 199. Swedac – 2.10
 200. Brotts­förebyggande rådet – 2.00
 201. Försvarets radioanstalt – 1.70

Tillgänglighet hos övrig offentlig sektor

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt både med verktyget Pa11y och Axe. Pa11y kör tester för både WCAG samt amerikanska Section 508. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

Skillnaden mellan Axe och Pa11y är flera, bland annat att Axe bara räknar antal områden som en webbplats felar på och att Axe mer fokuserar på bekräftade fel. Betyget i Pa11y utgår från antalet unika fel snarare än unika sorters fel. Tanken är att dessa två ska balansera upp varandra.

 1. Statens fastighetsverk – 5.00
 2. Nationellt forensiskt centrum – 5.00
 3. Havs och Vatten­myndigheten – 5.00
 4. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 5.00
 5. Svenska Institutet – 5.00
 6. Svenska kraftnät – 5.00
 7. Kammar­kollegiet – 5.00
 8. Konjunktu­rinstitutet – 5.00
 9. Riksdagen – 5.00
 10. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 5.00
 11. Socialstyrelsen – 5.00
 12. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 5.00
 13. Åklagar­myndigheten – 5.00
 14. Luftfarts­verket – 5.00
 15. Käppala – 5.00
 16. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 5.00
 17. Upphandlings­myndigheten – 5.00
 18. Andra AP-fonden – 5.00
 19. Myndigheten för press, radio och tv – 5.00
 20. Nordiska Afrika­institutet – 5.00
 21. Diskriminerings­ombudsmannen – 5.00
 22. eSamverka – 5.00
 23. Sveriges domstolar – 5.00
 24. Ekobrotts­myndigheten – 5.00
 25. Elsäkerhets­verket – 5.00
 26. Folkhälso­myndigheten – 5.00
 27. Polisen – 5.00
 28. Rymdstyrelsen – 5.00
 29. Boverket – 4.50
 30. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.50
 31. Statens person­adress­register – 4.50
 32. Statens servicecenter – 4.50
 33. Institutet för språk och folkminnen – 4.50
 34. Kungliga biblioteket – 4.50
 35. Inspektionen för vård och omsorg – 4.50
 36. Kemikalie­inspektionen – 4.50
 37. Tillväxtverket – 4.50
 38. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.50
 39. Kriminal­vården – 4.50
 40. Kust­bevakningen – 4.50
 41. Universitetskanslers­ämbetet – 4.50
 42. Statistiska Centralbyrån – 4.50
 43. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.50
 44. Sveriges Geologiska Undersökning – 4.50
 45. Spel­inspektionen – 4.50
 46. Höglandsförbundet – 4.50
 47. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.50
 48. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.50
 49. Rekrytering­smyndigheten – 4.50
 50. Integritetsskydds­myndigheten – 4.50
 51. Ekonomistyrnings­verket – 4.50
 52. Fortifikations­verket – 4.50
 53. Riksgälden – 4.50
 54. Riksrevisionen – 4.50
 55. Statens Geotekniska Institut – 4.00
 56. Svenska ILO-kommittén – 4.00
 57. Naturvårds­verket – 4.00
 58. Trafikanalys – 4.00
 59. Konsument­verket – 4.00
 60. Pensions­myndigheten – 4.00
 61. Post- och tele­styrelsen – 4.00
 62. Kärnavfalls­fonden – 4.00
 63. Lagrådet – 4.00
 64. Skatteverket – 4.00
 65. Livsmedels­verket – 4.00
 66. Medlings­institutet – 4.00
 67. Skolforsknings­institutet – 4.00
 68. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.00
 69. Arbetsmiljö­verket – 4.00
 70. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 4.00
 71. Brottsoffer­myndigheten – 4.00
 72. Nämnden mot diskriminering – 4.00
 73. Fastighetsmäklar­inspektionen – 4.00
 74. Revisors­inspektionen – 4.00
 75. Riksarkivet – 4.00
 76. Justitie­ombudsmannen – 4.00
 77. Bolagsverket – 3.50
 78. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.50
 79. Statens institutions­styrelse – 3.50
 80. Smart Built Environment – 3.50
 81. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.50
 82. Inspektionen för social­försäkringen – 3.50
 83. Inspektionen för strategiska produkter – 3.50
 84. Lantmäteriet – 3.50
 85. Justitie­kanslern – 3.50
 86. Sveriges författarfond – 3.50
 87. Säkerhets­polisen – 3.50
 88. Länsstyrelserna – 3.50
 89. Migrationsverket – 3.50
 90. Kommers­kollegium – 3.50
 91. Total­försvarets forsknings­institut – 3.50
 92. Kronofogden – 3.50
 93. Riksantikvarieämbetet – 3.50
 94. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.50
 95. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.50
 96. Barnombudsmannen – 3.50
 97. Myndigheten för delaktighet – 3.50
 98. Myndigheten för Kulturanalys – 3.50
 99. Arbets­domstolen – 3.50
 100. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.50
 101. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.50
 102. Arvsfonden – 3.50
 103. Ehälso­myndigheten – 3.50
 104. Boråsregionen – 3.50
 105. Finans­inspektionen – 3.50
 106. Försvarets materielverk – 3.50
 107. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.50
 108. Överklagande­nämnden – 3.50
 109. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.00
 110. Jordbruks­verket – 3.00
 111. Statens konstråd – 3.00
 112. Statens medieråd – 3.00
 113. Skolverket – 3.00
 114. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.00
 115. Svenska ESF-rådet – 3.00
 116. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.00
 117. Tredje AP-fonden – 3.00
 118. Val­myndigheten – 3.00
 119. Vetenskaps­rådet – 3.00
 120. Transport­styrelsen – 3.00
 121. Läkemedels­verket – 3.00
 122. Allmänna reklamations­nämnden – 3.00
 123. Brotts­förebyggande rådet – 3.00
 124. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.00
 125. Arbetsförmedlingen – 3.00
 126. Patent- och registrerings­verket – 3.00
 127. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.00
 128. Exportkredit­nämnden – 3.00
 129. Finanspolitiska rådet – 3.00
 130. Forskarskatte­nämnden – 3.00
 131. Forskningsrådet Formas – 3.00
 132. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.00
 133. Försäkringskassan – 3.00
 134. Delegationen mot segregation – 3.00
 135. Sjöfarts­verket – 3.00
 136. Skogsstyrelsen – 3.00
 137. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 2.50
 138. Energi­myndigheten – 2.50
 139. Statens haveri­kommission – 2.50
 140. InfraSweden – 2.50
 141. Medtech4­Health – 2.50
 142. Process­industriell IT och automation – 2.50
 143. SWElife – 2.50
 144. Skol­inspektionen – 2.50
 145. Statens tjänste­pensions­verk – 2.50
 146. Statens veterinär­medicinska anstalt – 2.50
 147. Statskontoret – 2.50
 148. Institutet för rymdfysik – 2.50
 149. Svenska institutet för europa­politiska studier – 2.50
 150. Riksbanken – 2.50
 151. Konkurrens­verket – 2.50
 152. Konstnärs­nämnden – 2.50
 153. Tullverket – 2.50
 154. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 2.50
 155. Swedac – 2.50
 156. Sveriges ambassader och konsulat – 2.50
 157. Kärnavfallsrådet – 2.50
 158. Bokförings­nämnden – 2.50
 159. Polarforsknings­sekretariatet – 2.50
 160. Göteborgs­regionen – 2.50
 161. VästKom – 2.50
 162. Regeringen – 2.50
 163. Första AP-fonden – 2.50
 164. Försvarsmakten – 2.50
 165. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 2.50
 166. Genteknik­nämnden – 2.50
 167. Harpsunds­nämnden – 2.00
 168. Internet of Things Sverige – 2.00
 169. Smartare elektroniksystem – 2.00
 170. Statens Historiska Museer – 2.00
 171. Arbetsgivarverket – 2.00
 172. Etikprövnings­myndigheten – 2.00
 173. Energimarknads­inspektionen – 2.00
 174. Skaraborgs kommunal­förbund – 2.00
 175. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 2.00
 176. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 2.00
 177. Sjunde AP-fonden – 2.00
 178. Skatterätts­nämnden – 2.00
 179. Drive Sweden – 1.50
 180. LIGHTer – 1.50
 181. InnovAir – 1.50
 182. Metalliska material – 1.50
 183. Kulturrådet – 1.50
 184. Viable cities – 1.50
 185. Re:Source – 1.50
 186. Trafikverket – 1.50
 187. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 1.50
 188. Fyrbodal – 1.50
 189. Fjärde AP-fonden – 1.50
 190. Folke Bernadotte­akademin – 1.50
 191. Försvarets radioanstalt – 1.50
 192. Rättsmedicinal­verket – 1.50
 193. Sameskol­styrelsen – 1.50
 194. Sametinget – 1.50
 195. Sjätte AP-fonden – 1.50
 196. BioInnovation – 1.00
 197. SIO Grafen – 1.00
 198. SIP STRIM – 1.00
 199. Produktion2030 – 1.00
 200. Länstrafiken Kronoberg – 1.00
 201. Jämställdhets­myndigheten – 1.00

Webbprestanda bland övrig offentlig sektor

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en ComHem 600 Mbit/s i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Lighthouse Performance.

Under semester på sommaren och jul/nyår körs testerna via mobilt bredband (4G via Telenor) - kolla vår changelog för att se hur det mättes i 10 2021

 1. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 5.00
 2. Svenska ILO-kommittén – 5.00
 3. Naturvårds­verket – 5.00
 4. Konsument­verket – 5.00
 5. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 5.00
 6. Sveriges ambassader och konsulat – 4.90
 7. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.80
 8. SIO Grafen – 4.70
 9. Nationellt forensiskt centrum – 4.70
 10. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.70
 11. Sveriges författarfond – 4.70
 12. Konjunktu­rinstitutet – 4.70
 13. Transport­styrelsen – 4.70
 14. Arbets­domstolen – 4.70
 15. Myndigheten för press, radio och tv – 4.70
 16. Nämnden mot diskriminering – 4.70
 17. Ekonomistyrnings­verket – 4.70
 18. Finanspolitiska rådet – 4.70
 19. Forskarskatte­nämnden – 4.70
 20. Justitie­ombudsmannen – 4.70
 21. Polisen – 4.70
 22. Statens institutions­styrelse – 4.60
 23. SWElife – 4.60
 24. Smart Built Environment – 4.60
 25. Institutet för språk och folkminnen – 4.60
 26. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.60
 27. Inspektionen för strategiska produkter – 4.60
 28. Pensions­myndigheten – 4.60
 29. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.60
 30. Sveriges Geologiska Undersökning – 4.60
 31. Spel­inspektionen – 4.60
 32. Höglandsförbundet – 4.60
 33. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.60
 34. Brottsoffer­myndigheten – 4.60
 35. Diskriminerings­ombudsmannen – 4.60
 36. Göteborgs­regionen – 4.60
 37. Rymdstyrelsen – 4.60
 38. Skatterätts­nämnden – 4.60
 39. Statens fastighetsverk – 4.50
 40. Lantmäteriet – 4.50
 41. Svenska Institutet – 4.50
 42. Tullverket – 4.50
 43. Kronofogden – 4.50
 44. Åklagar­myndigheten – 4.50
 45. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.50
 46. Arvsfonden – 4.50
 47. eSamverka – 4.50
 48. Ekobrotts­myndigheten – 4.50
 49. VästKom – 4.50
 50. Finans­inspektionen – 4.50
 51. Revisors­inspektionen – 4.50
 52. Riksarkivet – 4.50
 53. Skolverket – 4.40
 54. Inspektionen för vård och omsorg – 4.40
 55. Kammar­kollegiet – 4.40
 56. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.40
 57. Swedac – 4.40
 58. Trafikverket – 4.40
 59. Medlings­institutet – 4.40
 60. Rekrytering­smyndigheten – 4.40
 61. Andra AP-fonden – 4.40
 62. Myndigheten för Kulturanalys – 4.40
 63. Arbetsmiljö­verket – 4.40
 64. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.40
 65. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 4.40
 66. Statens konstråd – 4.30
 67. Metalliska material – 4.30
 68. Kärnavfalls­fonden – 4.30
 69. Allmänna reklamations­nämnden – 4.30
 70. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 4.30
 71. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.30
 72. BioInnovation – 4.20
 73. Statens haveri­kommission – 4.20
 74. Jordbruks­verket – 4.20
 75. Kemikalie­inspektionen – 4.20
 76. Kommers­kollegium – 4.20
 77. Riksantikvarieämbetet – 4.20
 78. Barnombudsmannen – 4.20
 79. Boverket – 4.10
 80. Statens servicecenter – 4.10
 81. Statskontoret – 4.10
 82. Trafikanalys – 4.10
 83. Lagrådet – 4.10
 84. Statistiska Centralbyrån – 4.10
 85. Luftfarts­verket – 4.10
 86. Fortifikations­verket – 4.10
 87. Första AP-fonden – 4.10
 88. Försäkringskassan – 4.10
 89. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 4.10
 90. Bolagsverket – 4.00
 91. Justitie­kanslern – 4.00
 92. Riksbanken – 4.00
 93. Riksdagen – 4.00
 94. Vetenskaps­rådet – 4.00
 95. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.00
 96. Bokförings­nämnden – 4.00
 97. Ehälso­myndigheten – 4.00
 98. Boråsregionen – 4.00
 99. Folke Bernadotte­akademin – 4.00
 100. Folkhälso­myndigheten – 4.00
 101. Försvars­underrättelse­domstolen – 4.00
 102. Rättsmedicinal­verket – 4.00
 103. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 4.00
 104. SIP STRIM – 3.90
 105. Internet of Things Sverige – 3.90
 106. Tillväxtverket – 3.90
 107. Konkurrens­verket – 3.90
 108. Konstnärs­nämnden – 3.90
 109. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.90
 110. Socialstyrelsen – 3.90
 111. Livsmedels­verket – 3.90
 112. Integritetsskydds­myndigheten – 3.90
 113. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.80
 114. Harpsunds­nämnden – 3.80
 115. Statens medieråd – 3.80
 116. Skol­inspektionen – 3.80
 117. Statens tjänste­pensions­verk – 3.80
 118. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.80
 119. Migrationsverket – 3.80
 120. Kust­bevakningen – 3.80
 121. Skatteverket – 3.80
 122. Statens Historiska Museer – 3.80
 123. Läkemedels­verket – 3.80
 124. Arbetsgivarverket – 3.80
 125. Arbetsförmedlingen – 3.80
 126. Fjärde AP-fonden – 3.80
 127. Havs och Vatten­myndigheten – 3.70
 128. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.70
 129. Kriminal­vården – 3.70
 130. Tredje AP-fonden – 3.70
 131. Post- och tele­styrelsen – 3.70
 132. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 3.70
 133. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.70
 134. Patent- och registrerings­verket – 3.70
 135. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.70
 136. Överklagande­nämnden – 3.70
 137. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.60
 138. Val­myndigheten – 3.60
 139. Exportkredit­nämnden – 3.60
 140. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.60
 141. Forskningsrådet Formas – 3.60
 142. Sjunde AP-fonden – 3.60
 143. Statens Geotekniska Institut – 3.50
 144. LIGHTer – 3.50
 145. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.50
 146. Total­försvarets forsknings­institut – 3.50
 147. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.50
 148. Käppala – 3.50
 149. Myndigheten för delaktighet – 3.50
 150. Fyrbodal – 3.50
 151. Sameskol­styrelsen – 3.50
 152. Sjätte AP-fonden – 3.50
 153. Kulturrådet – 3.40
 154. Statens person­adress­register – 3.40
 155. Säkerhets­polisen – 3.40
 156. Kärnavfallsrådet – 3.40
 157. Skolforsknings­institutet – 3.40
 158. Upphandlings­myndigheten – 3.40
 159. Nordiska Afrika­institutet – 3.40
 160. Viable cities – 3.30
 161. Kungliga biblioteket – 3.30
 162. Institutet för rymdfysik – 3.30
 163. Svenska ESF-rådet – 3.30
 164. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 3.30
 165. Universitetskanslers­ämbetet – 3.30
 166. Försvarsmakten – 3.30
 167. Skogsstyrelsen – 3.30
 168. Re:Source – 3.20
 169. Svenska kraftnät – 3.20
 170. Sveriges domstolar – 3.20
 171. Elsäkerhets­verket – 3.20
 172. Riksgälden – 3.20
 173. Delegationen mot segregation – 3.20
 174. Länsstyrelserna – 3.10
 175. Sjöfarts­verket – 3.10
 176. Produktion2030 – 3.00
 177. Brotts­förebyggande rådet – 3.00
 178. Energimarknads­inspektionen – 3.00
 179. Regeringen – 3.00
 180. Försvarets materielverk – 3.00
 181. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 2.90
 182. Inspektionen för social­försäkringen – 2.90
 183. Etikprövnings­myndigheten – 2.90
 184. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 2.80
 185. Genteknik­nämnden – 2.80
 186. InnovAir – 2.70
 187. Medtech4­Health – 2.70
 188. Energi­myndigheten – 2.60
 189. InfraSweden – 2.60
 190. Länstrafiken Kronoberg – 2.50
 191. Riksrevisionen – 2.50
 192. Försvarets radioanstalt – 2.40
 193. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 2.30
 194. Smartare elektroniksystem – 2.30
 195. Drive Sweden – 2.20
 196. Jämställdhets­myndigheten – 2.20
 197. Polarforsknings­sekretariatet – 2.10
 198. Överklagande­nämnden för studiestöd – 2.00
 199. Skaraborgs kommunal­förbund – 2.00
 200. Process­industriell IT och automation – 1.60
 201. Sametinget – 1.00

Integritet och säkerhet hos övrig offentlig sektor

Integritets och säkerhetstesten kontrollerar hur bra webbplatsen värnar sina användares personliga integritet och har god informationssäkerhet. Det består av två olika tester:

Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 15 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnit testas åtminstone två gånger.

 1. Energimarknads­inspektionen – 5.00
 2. Polisen – 4.82
 3. Nationellt forensiskt centrum – 4.74
 4. Integritetsskydds­myndigheten – 4.48
 5. Myndigheten för press, radio och tv – 4.44
 6. Konjunktu­rinstitutet – 3.93
 7. Riksdagen – 3.85
 8. eSamverka – 3.83
 9. Total­försvarets forsknings­institut – 3.77
 10. Justitie­kanslern – 3.72
 11. Havs och Vatten­myndigheten – 3.57
 12. Statens fastighetsverk – 3.44
 13. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.44
 14. Post- och tele­styrelsen – 3.40
 15. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.40
 16. Fortifikations­verket – 3.39
 17. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.33
 18. Institutet för språk och folkminnen – 3.28
 19. Göteborgs­regionen – 3.28
 20. Riksrevisionen – 3.25
 21. Sameskol­styrelsen – 3.22
 22. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.20
 23. Skatteverket – 3.20
 24. Pensions­myndigheten – 3.20
 25. Migrationsverket – 3.17
 26. Lantmäteriet – 3.17
 27. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 3.13
 28. Säkerhets­polisen – 3.13
 29. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.10
 30. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 3.10
 31. Åklagar­myndigheten – 3.05
 32. Sveriges författarfond – 3.00
 33. Försvarets radioanstalt – 3.00
 34. Kronofogden – 2.91
 35. Statens medieråd – 2.88
 36. Socialstyrelsen – 2.86
 37. Diskriminerings­ombudsmannen – 2.85
 38. LIGHTer – 2.83
 39. Boråsregionen – 2.83
 40. Riksgälden – 2.83
 41. Sveriges domstolar – 2.73
 42. Överklagande­nämnden – 2.67
 43. Skol­inspektionen – 2.67
 44. Svenska kraftnät – 2.65
 45. Medlings­institutet – 2.63
 46. Kriminal­vården – 2.62
 47. Svenska ILO-kommittén – 2.61
 48. Statens servicecenter – 2.58
 49. Inspektionen för social­försäkringen – 2.54
 50. InfraSweden – 2.53
 51. Val­myndigheten – 2.53
 52. Kammar­kollegiet – 2.53
 53. Tullverket – 2.50
 54. Nämnden mot diskriminering – 2.50
 55. Inspektionen för strategiska produkter – 2.50
 56. Försvarsmakten – 2.50
 57. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 2.50
 58. Delegationen för cirkulär ekonomi – 2.50
 59. Arbetsmiljö­verket – 2.48
 60. Käppala – 2.45
 61. Sjöfarts­verket – 2.45
 62. Kust­bevakningen – 2.45
 63. Kungliga biblioteket – 2.44
 64. Ekonomistyrnings­verket – 2.44
 65. Spel­inspektionen – 2.40
 66. Höglandsförbundet – 2.38
 67. Myndigheten för Kulturanalys – 2.37
 68. Statens person­adress­register – 2.33
 69. Rekrytering­smyndigheten – 2.33
 70. Allmänna reklamations­nämnden – 2.33
 71. Kemikalie­inspektionen – 2.33
 72. Bolagsverket – 2.33
 73. Riksbanken – 2.31
 74. VästKom – 2.30
 75. Exportkredit­nämnden – 2.29
 76. Statens institutions­styrelse – 2.29
 77. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 2.29
 78. Luftfarts­verket – 2.29
 79. Justitie­ombudsmannen – 2.29
 80. Patent- och registrerings­verket – 2.29
 81. Andra AP-fonden – 2.28
 82. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 2.25
 83. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 2.22
 84. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 2.22
 85. Rättsmedicinal­verket – 2.20
 86. Arbetsgivarverket – 2.19
 87. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 2.13
 88. Trafikverket – 2.13
 89. Ehälso­myndigheten – 2.13
 90. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 2.10
 91. Revisors­inspektionen – 2.09
 92. Överklagande­nämnden för studiestöd – 2.08
 93. Statens Geotekniska Institut – 2.05
 94. Första AP-fonden – 2.03
 95. Konsument­verket – 2.00
 96. InnovAir – 2.00
 97. Statens veterinär­medicinska anstalt – 2.00
 98. Elsäkerhets­verket – 2.00
 99. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 2.00
 100. Barnombudsmannen – 2.00
 101. Svenska ESF-rådet – 2.00
 102. Arvsfonden – 2.00
 103. Naturvårds­verket – 2.00
 104. Skatterätts­nämnden – 2.00
 105. Nämnden för hemslöjds­frågor – 2.00
 106. Myndigheten för tillgängliga medier – 2.00
 107. Skogsstyrelsen – 2.00
 108. Skaraborgs kommunal­förbund – 2.00
 109. Konkurrens­verket – 2.00
 110. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 2.00
 111. Länstrafiken Kronoberg – 2.00
 112. Finanspolitiska rådet – 2.00
 113. Folke Bernadotte­akademin – 2.00
 114. Energi­myndigheten – 2.00
 115. Universitetskanslers­ämbetet – 2.00
 116. Delegationen mot segregation – 2.00
 117. Tillväxtverket – 2.00
 118. Viable cities – 2.00
 119. Sveriges ambassader och konsulat – 2.00
 120. Metalliska material – 2.00
 121. Sjunde AP-fonden – 2.00
 122. Drive Sweden – 2.00
 123. Brottsoffer­myndigheten – 2.00
 124. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 2.00
 125. Kärnavfalls­fonden – 2.00
 126. Smart Built Environment – 2.00
 127. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 2.00
 128. Fjärde AP-fonden – 1.98
 129. Jämställdhets­myndigheten – 1.98
 130. Institutet för rymdfysik – 1.95
 131. Regeringen – 1.95
 132. Finans­inspektionen – 1.95
 133. Sjätte AP-fonden – 1.94
 134. Ekobrotts­myndigheten – 1.92
 135. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 1.92
 136. Statens konstråd – 1.90
 137. Medtech4­Health – 1.89
 138. Länsstyrelserna – 1.89
 139. Myndigheten för delaktighet – 1.89
 140. Rymdstyrelsen – 1.89
 141. Internet of Things Sverige – 1.89
 142. Arbets­domstolen – 1.89
 143. Skolverket – 1.89
 144. Kulturrådet – 1.89
 145. Boverket – 1.89
 146. Transport­styrelsen – 1.89
 147. Försvarets materielverk – 1.89
 148. Sveriges Geologiska Undersökning – 1.89
 149. Upphandlings­myndigheten – 1.89
 150. Svenska institutet för europa­politiska studier – 1.89
 151. Bokförings­nämnden – 1.89
 152. Folkhälso­myndigheten – 1.89
 153. Statistiska Centralbyrån – 1.89
 154. BioInnovation – 1.89
 155. Livsmedels­verket – 1.89
 156. Vetenskaps­rådet – 1.89
 157. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 1.89
 158. Riksantikvarieämbetet – 1.89
 159. Centrala Studiestöds­nämnden – 1.89
 160. Konstnärs­nämnden – 1.89
 161. Tredje AP-fonden – 1.89
 162. Forskningsrådet Formas – 1.89
 163. Kommers­kollegium – 1.89
 164. Jordbruks­verket – 1.89
 165. Läkemedels­verket – 1.89
 166. Forskarskatte­nämnden – 1.89
 167. Trafikanalys – 1.89
 168. Lagrådet – 1.89
 169. Strålsäkerhets­myndigheten – 1.75
 170. Statens haveri­kommission – 1.75
 171. Statens Historiska Museer – 1.75
 172. Sametinget – 1.75
 173. Kärnavfallsrådet – 1.75
 174. Statskontoret – 1.75
 175. Produktion2030 – 1.75
 176. Inspektionen för vård och omsorg – 1.75
 177. Skolforsknings­institutet – 1.75
 178. Swedac – 1.70
 179. Etikprövnings­myndigheten – 1.65
 180. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 1.63
 181. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 1.54
 182. SIP STRIM – 1.50
 183. Svenska Institutet – 1.50
 184. Fyrbodal – 1.50
 185. Arbetsförmedlingen – 1.50
 186. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 1.50
 187. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 1.50
 188. Genteknik­nämnden – 1.44
 189. Process­industriell IT och automation – 1.44
 190. Re:Source – 1.44
 191. Brotts­förebyggande rådet – 1.44
 192. Smartare elektroniksystem – 1.44
 193. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 1.44
 194. Försäkringskassan – 1.43
 195. Harpsunds­nämnden – 1.38
 196. Polarforsknings­sekretariatet – 1.38
 197. SIO Grafen – 1.38
 198. Nordiska Afrika­institutet – 1.30
 199. Riksarkivet – 1.23
 200. Statens tjänste­pensions­verk – 1.21
 201. SWElife – 1.10
Till toppen