Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Januaris topplista för övrig offentlig sektor

Januaris topplista för övrig offentlig sektor

Jämförelse över hur övrig offentlig sektors webbplatser under januari står sig när det gäller webbtillgänglighet, webbstandard och informationssäkerhet.


Om kategorin Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 4.0 av 5.

Se aktuell lista med övrig offentlig sektor


Januaris topplista för övrig offentlig sektor är här. Det är enbart startsidor som är testade, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Hoppa direkt till kategoribetyg:

 1. Övergripande betyg
 2. Webbstandard
 3. Tillgänglighet
 4. Webbprestanda
 5. Integritet & säkerhet

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar alla enskilda betyg. Genomsnittet för nedan listade webbplatser är 3.9 av 5.

 1. Polisen – 4.87
 2. Statistiska Centralbyrån – 4.77
 3. Integritetsskydds­myndigheten – 4.72
 4. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.68
 5. Myndigheten för press, radio och tv – 4.62
 6. Andra AP-fonden – 4.60
 7. Konjunktu­rinstitutet – 4.59
 8. Konstnärs­nämnden – 4.57
 9. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.54
 10. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.52
 11. Åklagar­myndigheten – 4.51
 12. Pensions­myndigheten – 4.47
 13. Konsument­verket – 4.46
 14. eSamverka – 4.46
 15. Folkhälso­myndigheten – 4.45
 16. Svenska ILO-kommittén – 4.43
 17. Ekonomistyrnings­verket – 4.42
 18. Plikt- och prövningsverket – 4.41
 19. Medlings­institutet – 4.40
 20. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.36
 21. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.34
 22. Spel­inspektionen – 4.33
 23. Diskriminerings­ombudsmannen – 4.33
 24. Vetenskaps­rådet – 4.33
 25. Nordiska Afrika­institutet – 4.32
 26. Arvsfonden – 4.31
 27. Skatterätts­nämnden – 4.31
 28. Institutet för språk och folkminnen – 4.31
 29. Val­myndigheten – 4.30
 30. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.30
 31. Lagrådet – 4.29
 32. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.29
 33. Höglandsförbundet – 4.29
 34. Havs och Vatten­myndigheten – 4.29
 35. Statens fastighetsverk – 4.28
 36. Försäkringskassan – 4.28
 37. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.27
 38. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 4.25
 39. Statens servicecenter – 4.25
 40. Trafikverket – 4.24
 41. SWElife – 4.23
 42. Forskarskatte­nämnden – 4.23
 43. Fortifikations­verket – 4.23
 44. Kammar­kollegiet – 4.23
 45. Inspektionen för vård och omsorg – 4.22
 46. Ekobrotts­myndigheten – 4.22
 47. Arbetsmiljö­verket – 4.22
 48. Skolverket – 4.21
 49. Internet of Things Sverige – 4.21
 50. Tillväxtverket – 4.20
 51. Justitie­ombudsmannen – 4.20
 52. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.19
 53. Trafikanalys – 4.19
 54. Barnombudsmannen – 4.19
 55. Energimarknads­inspektionen – 4.17
 56. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 4.16
 57. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.16
 58. Rymdstyrelsen – 4.15
 59. Kronofogden – 4.15
 60. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.13
 61. Statens tjänste­pensions­verk – 4.13
 62. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.12
 63. Naturvårds­verket – 4.11
 64. Kemikalie­inspektionen – 4.11
 65. Allmänna reklamations­nämnden – 4.08
 66. Kungliga biblioteket – 4.08
 67. Delegationen mot segregation – 4.08
 68. Post- och tele­styrelsen – 4.07
 69. Bokförings­nämnden – 4.07
 70. Fjärde AP-fonden – 4.07
 71. Svenska kraftnät – 4.06
 72. Justitie­kanslern – 4.06
 73. Vinnova - Verket för innovations­system – 4.05
 74. Sveriges författarfond – 4.05
 75. Finanspolitiska rådet – 4.05
 76. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.04
 77. Nämnden mot diskriminering – 4.04
 78. Centrala Studiestöds­nämnden – 4.03
 79. Göteborgs­regionen – 4.03
 80. Kriminal­vården – 4.03
 81. Säkerhets­polisen – 4.03
 82. Jämställdhets­myndigheten – 4.02
 83. Sveriges domstolar – 4.02
 84. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.02
 85. Kärnavfalls­fonden – 4.01
 86. Transport­styrelsen – 4.00
 87. Livsmedels­verket – 4.00
 88. Fondtorgsnämnden – 3.99
 89. Boråsregionen – 3.99
 90. Universitetskanslers­ämbetet – 3.99
 91. Jordbruks­verket – 3.99
 92. Upphandlings­myndigheten – 3.99
 93. Total­försvarets forsknings­institut – 3.98
 94. Re:Source – 3.97
 95. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.96
 96. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.95
 97. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.95
 98. Ehälso­myndigheten – 3.95
 99. Käppala – 3.95
 100. Brottsoffer­myndigheten – 3.95
 101. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.94
 102. Statens institutions­styrelse – 3.94
 103. Riksrevisionen – 3.93
 104. Inspektionen för strategiska produkter – 3.93
 105. Riksarkivet – 3.93
 106. Myndigheten för Kulturanalys – 3.93
 107. Tullverket – 3.91
 108. Myndigheten för delaktighet – 3.91
 109. Sveriges ambassader och konsulat – 3.90
 110. VästKom – 3.90
 111. Tredje AP-fonden – 3.90
 112. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 3.89
 113. Smart Built Environment – 3.88
 114. Riksdagen – 3.88
 115. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.88
 116. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.86
 117. Socialstyrelsen – 3.86
 118. Riksantikvarieämbetet – 3.86
 119. Arbetsgivarverket – 3.86
 120. Forskningsrådet Formas – 3.82
 121. SIO Grafen – 3.81
 122. Regeringen – 3.81
 123. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.81
 124. Riksbanken – 3.80
 125. Svenska Institutet – 3.80
 126. Första AP-fonden – 3.79
 127. Arbetsförmedlingen – 3.79
 128. Arbets­domstolen – 3.79
 129. Revisors­inspektionen – 3.77
 130. Boverket – 3.76
 131. InfraSweden – 3.76
 132. Afori – 3.76
 133. Statskontoret – 3.76
 134. Statens Historiska Museer – 3.76
 135. Harpsunds­nämnden – 3.75
 136. Skolforsknings­institutet – 3.74
 137. Statens Geotekniska Institut – 3.74
 138. Skatteverket – 3.73
 139. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.73
 140. Finans­inspektionen – 3.72
 141. Kommers­kollegium – 3.71
 142. Sjunde AP-fonden – 3.71
 143. Länsstyrelserna – 3.70
 144. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.69
 145. Försvarets materielverk – 3.68
 146. Sjätte AP-fonden – 3.68
 147. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.68
 148. Sameskol­styrelsen – 3.67
 149. Exportkredit­nämnden – 3.65
 150. Swedish Mining Innovation – 3.65
 151. Överklagande­nämnden – 3.63
 152. Patent- och registrerings­verket – 3.62
 153. Skol­inspektionen – 3.62
 154. Etikprövnings­myndigheten – 3.62
 155. Swedac – 3.62
 156. Riksgälden – 3.62
 157. Inspektionen för social­försäkringen – 3.62
 158. Lantmäteriet – 3.60
 159. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.60
 160. Svenska ESF-rådet – 3.60
 161. Energi­myndigheten – 3.60
 162. Statens person­adress­register – 3.59
 163. Statens medieråd – 3.59
 164. Migrationsverket – 3.59
 165. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.58
 166. BioInnovation – 3.57
 167. Luftfarts­verket – 3.55
 168. Kust­bevakningen – 3.55
 169. Rättsmedicinal­verket – 3.55
 170. Statens haveri­kommission – 3.53
 171. Kärnavfallsrådet – 3.53
 172. Brotts­förebyggande rådet – 3.52
 173. Läkemedels­verket – 3.52
 174. Metalliska material – 3.52
 175. Sjöfarts­verket – 3.51
 176. Statens konstråd – 3.51
 177. Institutet för rymdfysik – 3.51
 178. Skogsstyrelsen – 3.49
 179. Konkurrens­verket – 3.46
 180. Elsäkerhets­verket – 3.46
 181. InnovAir – 3.46
 182. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.45
 183. Försvarsmakten – 3.41
 184. Drive Sweden – 3.41
 185. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.41
 186. Genteknik­nämnden – 3.41
 187. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.40
 188. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.39
 189. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.33
 190. Process­industriell IT och automation – 3.31
 191. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.31
 192. LIGHTer – 3.29
 193. Produktion2030 – 3.28
 194. Kulturrådet – 3.24
 195. Försvarets radioanstalt – 3.21
 196. Folke Bernadotte­akademin – 3.15
 197. Medtech4­Health – 3.14
 198. Smartare elektroniksystem – 3.11
 199. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.09
 200. Fyrbodal – 3.08
 201. Bolagsverket – 2.99
 202. Viable cities – 2.89
 203. Polarforsknings­sekretariatet – 2.88
 204. Skånes kommuner – 2.85
 205. Sametinget – 2.78
 206. Länstrafiken Kronoberg – 2.76

Webbstandard hos övrig offentlig sektor

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god deltagare på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod. Dessutom ifall webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

Genomsnittet i webbstandard för nedan listade webbplatser är 4.1 av 5.

 1. Statistiska Centralbyrån – 4.88
 2. Konjunktu­rinstitutet – 4.82
 3. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.82
 4. Polisen – 4.80
 5. Konsument­verket – 4.77
 6. Andra AP-fonden – 4.77
 7. Havs och Vatten­myndigheten – 4.76
 8. Vetenskaps­rådet – 4.76
 9. Nordiska Afrika­institutet – 4.76
 10. Finanspolitiska rådet – 4.75
 11. Kammar­kollegiet – 4.74
 12. eSamverka – 4.73
 13. Statens fastighetsverk – 4.72
 14. Institutet för språk och folkminnen – 4.72
 15. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.72
 16. Universitetskanslers­ämbetet – 4.72
 17. VästKom – 4.72
 18. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.71
 19. Arvsfonden – 4.71
 20. Ekonomistyrnings­verket – 4.71
 21. Göteborgs­regionen – 4.71
 22. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.70
 23. Myndigheten för press, radio och tv – 4.68
 24. BioInnovation – 4.67
 25. Integritetsskydds­myndigheten – 4.67
 26. Första AP-fonden – 4.67
 27. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.66
 28. Forskningsrådet Formas – 4.66
 29. Sameskol­styrelsen – 4.66
 30. InfraSweden – 4.65
 31. Harpsunds­nämnden – 4.64
 32. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.64
 33. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 4.64
 34. InnovAir – 4.63
 35. Riksdagen – 4.63
 36. Svenska Institutet – 4.62
 37. Konstnärs­nämnden – 4.62
 38. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.62
 39. Sjunde AP-fonden – 4.61
 40. Internet of Things Sverige – 4.60
 41. Fortifikations­verket – 4.60
 42. Energimarknads­inspektionen – 4.59
 43. Fondtorgsnämnden – 4.59
 44. Riksrevisionen – 4.59
 45. Forskarskatte­nämnden – 4.58
 46. Svenska ILO-kommittén – 4.57
 47. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.57
 48. Statens medieråd – 4.56
 49. Skatterätts­nämnden – 4.56
 50. Bokförings­nämnden – 4.55
 51. Boråsregionen – 4.55
 52. Re:Source – 4.52
 53. Jordbruks­verket – 4.50
 54. Kemikalie­inspektionen – 4.50
 55. Val­myndigheten – 4.50
 56. Upphandlings­myndigheten – 4.49
 57. Diskriminerings­ombudsmannen – 4.49
 58. Fjärde AP-fonden – 4.49
 59. Swedish Mining Innovation – 4.48
 60. Kronofogden – 4.48
 61. Kärnavfalls­fonden – 4.46
 62. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.46
 63. Justitie­ombudsmannen – 4.46
 64. Jämställdhets­myndigheten – 4.45
 65. Process­industriell IT och automation – 4.43
 66. Myndigheten för delaktighet – 4.43
 67. SIO Grafen – 4.42
 68. SWElife – 4.42
 69. Höglandsförbundet – 4.42
 70. Kriminal­vården – 4.41
 71. Sveriges ambassader och konsulat – 4.41
 72. Kungliga biblioteket – 4.40
 73. Försäkringskassan – 4.40
 74. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 4.39
 75. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.39
 76. Skolforsknings­institutet – 4.37
 77. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 4.37
 78. Försvarets materielverk – 4.37
 79. Sjätte AP-fonden – 4.36
 80. Säkerhets­polisen – 4.35
 81. Luftfarts­verket – 4.35
 82. Arbetsgivarverket – 4.31
 83. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 4.30
 84. Tredje AP-fonden – 4.29
 85. Riksantikvarieämbetet – 4.29
 86. Migrationsverket – 4.28
 87. Socialstyrelsen – 4.28
 88. Statens Historiska Museer – 4.28
 89. Barnombudsmannen – 4.28
 90. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.27
 91. Afori – 4.26
 92. Trafikanalys – 4.25
 93. Swedac – 4.25
 94. Åklagar­myndigheten – 4.25
 95. Riksarkivet – 4.25
 96. Tillväxtverket – 4.22
 97. Trafikverket – 4.22
 98. Överklagande­nämnden för studiestöd – 4.22
 99. Boverket – 4.19
 100. Kärnavfallsrådet – 4.19
 101. Svenska kraftnät – 4.18
 102. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 4.18
 103. Medtech4­Health – 4.17
 104. Justitie­kanslern – 4.17
 105. Svenska ESF-rådet – 4.17
 106. Revisors­inspektionen – 4.17
 107. Drive Sweden – 4.14
 108. Viable cities – 4.14
 109. Statens tjänste­pensions­verk – 4.14
 110. Folkhälso­myndigheten – 4.14
 111. Statens konstråd – 4.13
 112. Statskontoret – 4.13
 113. Skatteverket – 4.13
 114. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.12
 115. LIGHTer – 4.10
 116. Fyrbodal – 4.10
 117. Regeringen – 4.10
 118. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.06
 119. Vinnova - Verket för innovations­system – 4.06
 120. Institutet för rymdfysik – 4.05
 121. Sveriges författarfond – 4.04
 122. Kommers­kollegium – 4.02
 123. Delegationen mot segregation – 4.02
 124. Inspektionen för vård och omsorg – 4.01
 125. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.01
 126. Total­försvarets forsknings­institut – 4.01
 127. Skaraborgs kommunal­förbund – 4.01
 128. Energi­myndigheten – 4.00
 129. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.99
 130. Metalliska material – 3.98
 131. Skolverket – 3.98
 132. Arbetsmiljö­verket – 3.98
 133. Sametinget – 3.98
 134. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.97
 135. Exportkredit­nämnden – 3.97
 136. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.96
 137. Lagrådet – 3.96
 138. Riksgälden – 3.95
 139. Statens servicecenter – 3.93
 140. Ehälso­myndigheten – 3.92
 141. Etikprövnings­myndigheten – 3.91
 142. Arbetsförmedlingen – 3.91
 143. Polarforsknings­sekretariatet – 3.91
 144. Genteknik­nämnden – 3.90
 145. Brotts­förebyggande rådet – 3.89
 146. Statens Geotekniska Institut – 3.88
 147. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.88
 148. Tullverket – 3.88
 149. Patent- och registrerings­verket – 3.88
 150. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.87
 151. Läkemedels­verket – 3.87
 152. Elsäkerhets­verket – 3.86
 153. Finans­inspektionen – 3.85
 154. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.84
 155. Riksbanken – 3.83
 156. Länsstyrelserna – 3.83
 157. Naturvårds­verket – 3.82
 158. Konkurrens­verket – 3.81
 159. Spel­inspektionen – 3.81
 160. Lantmäteriet – 3.79
 161. Pensions­myndigheten – 3.78
 162. Sjöfarts­verket – 3.78
 163. Inspektionen för strategiska produkter – 3.75
 164. Käppala – 3.75
 165. Livsmedels­verket – 3.74
 166. Sveriges domstolar – 3.74
 167. Plikt- och prövningsverket – 3.73
 168. Transport­styrelsen – 3.73
 169. Smart Built Environment – 3.72
 170. Medlings­institutet – 3.70
 171. Statens haveri­kommission – 3.69
 172. Ekobrotts­myndigheten – 3.69
 173. Statens institutions­styrelse – 3.68
 174. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.67
 175. Skol­inspektionen – 3.67
 176. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.67
 177. Brottsoffer­myndigheten – 3.66
 178. Allmänna reklamations­nämnden – 3.65
 179. Myndigheten för Kulturanalys – 3.64
 180. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.62
 181. Statens person­adress­register – 3.62
 182. Post- och tele­styrelsen – 3.62
 183. Inspektionen för social­försäkringen – 3.61
 184. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.61
 185. Överklagande­nämnden – 3.60
 186. Rättsmedicinal­verket – 3.58
 187. Skogsstyrelsen – 3.58
 188. Länstrafiken Kronoberg – 3.53
 189. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.52
 190. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.51
 191. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.49
 192. Kust­bevakningen – 3.48
 193. Arbets­domstolen – 3.47
 194. Nämnden mot diskriminering – 3.47
 195. Produktion2030 – 3.46
 196. Smartare elektroniksystem – 3.44
 197. Försvarsmakten – 3.40
 198. Rymdstyrelsen – 3.40
 199. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.38
 200. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.32
 201. Folke Bernadotte­akademin – 3.30
 202. Försvarets radioanstalt – 3.21
 203. Kulturrådet – 2.93
 204. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 2.66
 205. Skånes kommuner – 2.37
 206. Bolagsverket – 2.26

Tillgänglighet hos övrig offentlig sektor

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt både med verktyget Pa11y och Axe. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

Skillnaden mellan Axe och Pa11y är flera, bland annat att Axe bara räknar antal områden som en webbplats felar på och att Axe mer fokuserar på bekräftade fel. Betyget i Pa11y utgår från antalet unika fel snarare än unika sorters fel. Tanken är att dessa två ska balansera upp varandra.

Genomsnittet i tillgänglighet för nedan listade webbplatser är 4.1 av 5.

 1. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 5.00
 2. Statens fastighetsverk – 5.00
 3. Havs och Vatten­myndigheten – 5.00
 4. Statens servicecenter – 5.00
 5. Inspektionen för vård och omsorg – 5.00
 6. Myndigheten för psykologiskt försvar – 5.00
 7. Kammar­kollegiet – 5.00
 8. Trafikanalys – 5.00
 9. Konsument­verket – 5.00
 10. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 5.00
 11. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 5.00
 12. Socialstyrelsen – 5.00
 13. Åklagar­myndigheten – 5.00
 14. Käppala – 5.00
 15. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 5.00
 16. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 5.00
 17. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 5.00
 18. Myndigheten för press, radio och tv – 5.00
 19. Integritetsskydds­myndigheten – 5.00
 20. Diskriminerings­ombudsmannen – 5.00
 21. Ekonomistyrnings­verket – 5.00
 22. Göteborgs­regionen – 5.00
 23. Folkhälso­myndigheten – 5.00
 24. Polisen – 5.00
 25. Försäkringskassan – 5.00
 26. Rymdstyrelsen – 5.00
 27. Svenska ILO-kommittén – 4.98
 28. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.98
 29. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.97
 30. Konjunktu­rinstitutet – 4.97
 31. Kriminal­vården – 4.97
 32. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.97
 33. Spel­inspektionen – 4.97
 34. Trafikverket – 4.97
 35. Energimarknads­inspektionen – 4.97
 36. Försvarets materielverk – 4.97
 37. Höglandsförbundet – 4.95
 38. Universitetskanslers­ämbetet – 4.93
 39. Myndigheten för delaktighet – 4.93
 40. eSamverka – 4.93
 41. Riksdagen – 4.90
 42. Upphandlings­myndigheten – 4.90
 43. Svenska kraftnät – 4.88
 44. Tillväxtverket – 4.88
 45. Sveriges Geologiska Undersökning – 4.88
 46. Arbetsmiljö­verket – 4.88
 47. Smart Built Environment – 4.68
 48. Boverket – 4.67
 49. Skolverket – 4.67
 50. Institutet för språk och folkminnen – 4.67
 51. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.67
 52. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.67
 53. Justitie­kanslern – 4.67
 54. Svenska institutet för europa­politiska studier – 4.67
 55. Kemikalie­inspektionen – 4.67
 56. Plikt- och prövningsverket – 4.67
 57. Konstnärs­nämnden – 4.67
 58. Pensions­myndigheten – 4.67
 59. Statistiska Centralbyrån – 4.67
 60. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 4.67
 61. Livsmedels­verket – 4.67
 62. Medlings­institutet – 4.67
 63. Allmänna reklamations­nämnden – 4.67
 64. Arvsfonden – 4.67
 65. Nordiska Afrika­institutet – 4.67
 66. Ekobrotts­myndigheten – 4.67
 67. Riksrevisionen – 4.67
 68. Delegationen mot segregation – 4.67
 69. Centrala Studiestöds­nämnden – 4.63
 70. Fastighetsmäklar­inspektionen – 4.63
 71. Fortifikations­verket – 4.63
 72. Statens tjänste­pensions­verk – 4.62
 73. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.55
 74. Kungliga biblioteket – 4.55
 75. Energi­myndigheten – 4.33
 76. Post- och tele­styrelsen – 4.33
 77. Lagrådet – 4.33
 78. Vetenskaps­rådet – 4.33
 79. Vinnova - Verket för innovations­system – 4.33
 80. Andra AP-fonden – 4.33
 81. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 4.33
 82. Fondtorgsnämnden – 4.33
 83. Regeringen – 4.33
 84. Forskningsrådet Formas – 4.33
 85. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.32
 86. Överklagande­nämnden för studiestöd – 4.32
 87. Kommers­kollegium – 4.30
 88. Tullverket – 4.30
 89. Barnombudsmannen – 4.30
 90. Myndigheten för Kulturanalys – 4.30
 91. Arbetsförmedlingen – 4.30
 92. Sameskol­styrelsen – 4.30
 93. Säkerhets­polisen – 4.28
 94. Sveriges domstolar – 4.28
 95. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.25
 96. Riksantikvarieämbetet – 4.23
 97. Total­försvarets forsknings­institut – 4.22
 98. Elsäkerhets­verket – 4.22
 99. Justitie­ombudsmannen – 4.22
 100. Inspektionen för social­försäkringen – 4.20
 101. Statskontoret – 4.18
 102. Kust­bevakningen – 4.18
 103. Inspektionen för strategiska produkter – 4.17
 104. Skatterätts­nämnden – 4.13
 105. Skogsstyrelsen – 4.13
 106. Brotts­förebyggande rådet – 4.08
 107. Genteknik­nämnden – 4.08
 108. Naturvårds­verket – 4.05
 109. Skatteverket – 4.00
 110. Val­myndigheten – 4.00
 111. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.00
 112. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.00
 113. Ehälso­myndigheten – 4.00
 114. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.00
 115. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 4.00
 116. Statens person­adress­register – 3.97
 117. Lantmäteriet – 3.97
 118. Migrationsverket – 3.97
 119. Nämnden mot diskriminering – 3.97
 120. Forskarskatte­nämnden – 3.97
 121. Sjöfarts­verket – 3.97
 122. Jordbruks­verket – 3.95
 123. SWElife – 3.95
 124. Bokförings­nämnden – 3.95
 125. Tredje AP-fonden – 3.93
 126. Jämställdhets­myndigheten – 3.93
 127. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.93
 128. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.93
 129. Re:Source – 3.92
 130. Statens institutions­styrelse – 3.88
 131. Svenska Institutet – 3.88
 132. Riksarkivet – 3.88
 133. Swedac – 3.87
 134. Finans­inspektionen – 3.87
 135. Försvarsmakten – 3.85
 136. Sveriges författarfond – 3.80
 137. Arbetsgivarverket – 3.80
 138. Kulturrådet – 3.75
 139. Kärnavfalls­fonden – 3.75
 140. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.67
 141. Kärnavfallsrådet – 3.67
 142. Brottsoffer­myndigheten – 3.67
 143. Statens konstråd – 3.65
 144. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.63
 145. Patent- och registrerings­verket – 3.63
 146. Boråsregionen – 3.63
 147. Exportkredit­nämnden – 3.63
 148. Folke Bernadotte­akademin – 3.63
 149. Statens medieråd – 3.60
 150. Riksbanken – 3.60
 151. Skolforsknings­institutet – 3.60
 152. Fjärde AP-fonden – 3.58
 153. VästKom – 3.57
 154. Harpsunds­nämnden – 3.55
 155. Transport­styrelsen – 3.55
 156. Arbets­domstolen – 3.55
 157. Skol­inspektionen – 3.53
 158. Polarforsknings­sekretariatet – 3.53
 159. Svenska ESF-rådet – 3.52
 160. SIO Grafen – 3.50
 161. Process­industriell IT och automation – 3.50
 162. Smartare elektroniksystem – 3.48
 163. Internet of Things Sverige – 3.45
 164. Institutet för rymdfysik – 3.45
 165. Statens Historiska Museer – 3.45
 166. Rättsmedicinal­verket – 3.45
 167. Konkurrens­verket – 3.43
 168. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.43
 169. Viable cities – 3.42
 170. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.40
 171. Sjätte AP-fonden – 3.40
 172. Drive Sweden – 3.38
 173. Kronofogden – 3.38
 174. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.38
 175. Fyrbodal – 3.35
 176. InnovAir – 3.33
 177. InfraSweden – 3.33
 178. Första AP-fonden – 3.27
 179. Statens Geotekniska Institut – 3.25
 180. Etikprövnings­myndigheten – 3.23
 181. Swedish Mining Innovation – 3.22
 182. Luftfarts­verket – 3.22
 183. Finanspolitiska rådet – 3.22
 184. Revisors­inspektionen – 3.22
 185. BioInnovation – 3.20
 186. Afori – 3.18
 187. Riksgälden – 3.17
 188. LIGHTer – 3.13
 189. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.10
 190. Länstrafiken Kronoberg – 3.05
 191. Medtech4­Health – 3.00
 192. Sveriges ambassader och konsulat – 2.98
 193. Överklagande­nämnden – 2.98
 194. Produktion2030 – 2.95
 195. Försvarets radioanstalt – 2.95
 196. Metalliska material – 2.88
 197. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 2.88
 198. Sametinget – 2.83
 199. Läkemedels­verket – 2.80
 200. Sjunde AP-fonden – 2.80
 201. Länsstyrelserna – 2.72
 202. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 2.67
 203. Statens haveri­kommission – 2.52
 204. Sjukvårdsregion Mellansverige – 2.30
 205. Bolagsverket – 2.05
 206. Skånes kommuner – 1.70

Webbprestanda bland övrig offentlig sektor

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en ComHem 300 Mbit/s i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Lighthouse Performance.

Under semester på sommaren och jul/nyår körs testerna via mobilt bredband (4G via Telenor) - kolla vår changelog för att se hur det mättes i januari 2023.

Genomsnittet i prestanda för nedan listade webbplatser är 3.5 av 5.

 1. Andra AP-fonden – 4.90
 2. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.66
 3. Åklagar­myndigheten – 4.55
 4. SWElife – 4.50
 5. Konstnärs­nämnden – 4.50
 6. Statistiska Centralbyrån – 4.45
 7. Nämnden mot diskriminering – 4.42
 8. Myndigheten för press, radio och tv – 4.39
 9. Val­myndigheten – 4.36
 10. Barnombudsmannen – 4.35
 11. Sveriges författarfond – 4.34
 12. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.34
 13. Polisen – 4.34
 14. Kärnavfalls­fonden – 4.33
 15. Integritetsskydds­myndigheten – 4.33
 16. Re:Source – 4.32
 17. Etikprövnings­myndigheten – 4.30
 18. Folkhälso­myndigheten – 4.29
 19. Svenska ILO-kommittén – 4.27
 20. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 4.27
 21. Fjärde AP-fonden – 4.27
 22. Justitie­ombudsmannen – 4.27
 23. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.26
 24. Sveriges ambassader och konsulat – 4.21
 25. Finanspolitiska rådet – 4.21
 26. Medlings­institutet – 4.20
 27. Ekobrotts­myndigheten – 4.20
 28. BioInnovation – 4.18
 29. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.17
 30. Konsument­verket – 4.11
 31. Riksarkivet – 4.10
 32. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.07
 33. Höglandsförbundet – 4.07
 34. Metalliska material – 4.05
 35. Naturvårds­verket – 4.05
 36. Första AP-fonden – 4.04
 37. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.03
 38. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.03
 39. Skatterätts­nämnden – 4.03
 40. Arbetsgivarverket – 4.00
 41. Allmänna reklamations­nämnden – 3.99
 42. Bokförings­nämnden – 3.99
 43. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.99
 44. Säkerhets­polisen – 3.97
 45. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.97
 46. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.97
 47. Internet of Things Sverige – 3.96
 48. Pensions­myndigheten – 3.96
 49. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.93
 50. Inspektionen för vård och omsorg – 3.92
 51. Plikt- och prövningsverket – 3.92
 52. Rymdstyrelsen – 3.92
 53. Tredje AP-fonden – 3.90
 54. Post- och tele­styrelsen – 3.90
 55. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.90
 56. Statens Historiska Museer – 3.90
 57. Transport­styrelsen – 3.90
 58. Kronofogden – 3.88
 59. eSamverka – 3.88
 60. Institutet för mänskliga rättigheter – 3.86
 61. Sjunde AP-fonden – 3.86
 62. Statens Geotekniska Institut – 3.85
 63. Forskarskatte­nämnden – 3.84
 64. Arbets­domstolen – 3.83
 65. Skolforsknings­institutet – 3.82
 66. Brottsoffer­myndigheten – 3.82
 67. SIO Grafen – 3.81
 68. Statens haveri­kommission – 3.79
 69. Spel­inspektionen – 3.79
 70. Revisors­inspektionen – 3.79
 71. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 3.77
 72. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.77
 73. Lagrådet – 3.75
 74. Kust­bevakningen – 3.73
 75. Arbetsmiljö­verket – 3.73
 76. Ekonomistyrnings­verket – 3.73
 77. Trafikverket – 3.71
 78. Afori – 3.71
 79. LIGHTer – 3.70
 80. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 3.69
 81. Fortifikations­verket – 3.69
 82. Konkurrens­verket – 3.67
 83. Inspektionen för strategiska produkter – 3.66
 84. Drive Sweden – 3.65
 85. Statens institutions­styrelse – 3.65
 86. Sveriges domstolar – 3.65
 87. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.64
 88. Konjunktu­rinstitutet – 3.64
 89. Vetenskaps­rådet – 3.64
 90. Sameskol­styrelsen – 3.64
 91. Riksantikvarieämbetet – 3.63
 92. Boråsregionen – 3.63
 93. Boverket – 3.62
 94. Smart Built Environment – 3.62
 95. Kemikalie­inspektionen – 3.61
 96. VästKom – 3.60
 97. Länsstyrelserna – 3.59
 98. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.57
 99. Havs och Vatten­myndigheten – 3.56
 100. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 3.56
 101. Swedac – 3.55
 102. Upphandlings­myndigheten – 3.55
 103. Trafikanalys – 3.54
 104. Swedish Mining Innovation – 3.52
 105. Statens tjänste­pensions­verk – 3.52
 106. Jämställdhets­myndigheten – 3.52
 107. Diskriminerings­ombudsmannen – 3.52
 108. Delegationen mot segregation – 3.52
 109. Regeringen – 3.51
 110. Myndigheten för Kulturanalys – 3.49
 111. Svenska Institutet – 3.48
 112. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.48
 113. Kommers­kollegium – 3.48
 114. Skånes kommuner – 3.48
 115. Jordbruks­verket – 3.47
 116. Statskontoret – 3.47
 117. Riksbanken – 3.47
 118. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.47
 119. Justitie­kanslern – 3.46
 120. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.45
 121. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.44
 122. Ehälso­myndigheten – 3.44
 123. Patent- och registrerings­verket – 3.44
 124. Svenska kraftnät – 3.43
 125. Finans­inspektionen – 3.43
 126. Harpsunds­nämnden – 3.42
 127. Energi­myndigheten – 3.42
 128. Käppala – 3.42
 129. Statens servicecenter – 3.40
 130. Kärnavfallsrådet – 3.39
 131. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.38
 132. Göteborgs­regionen – 3.38
 133. Rättsmedicinal­verket – 3.36
 134. Institutet för språk och folkminnen – 3.35
 135. Tullverket – 3.35
 136. Överklagande­nämnden – 3.35
 137. Svenska ESF-rådet – 3.34
 138. Statens konstråd – 3.33
 139. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.33
 140. Försäkringskassan – 3.33
 141. Tillväxtverket – 3.31
 142. Luftfarts­verket – 3.31
 143. Arvsfonden – 3.28
 144. Riksdagen – 3.27
 145. Sjöfarts­verket – 3.27
 146. Livsmedels­verket – 3.26
 147. Skol­inspektionen – 3.25
 148. Nordiska Afrika­institutet – 3.25
 149. Kriminal­vården – 3.24
 150. Försvarsmakten – 3.24
 151. InfraSweden – 3.21
 152. Skatteverket – 3.21
 153. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.20
 154. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.19
 155. Kungliga biblioteket – 3.18
 156. Statens medieråd – 3.17
 157. Skolverket – 3.17
 158. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.17
 159. Total­försvarets forsknings­institut – 3.16
 160. Statens fastighetsverk – 3.14
 161. Sjätte AP-fonden – 3.14
 162. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 3.13
 163. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.12
 164. Exportkredit­nämnden – 3.11
 165. Försvarets materielverk – 3.09
 166. Kammar­kollegiet – 3.08
 167. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.07
 168. Elsäkerhets­verket – 3.06
 169. Medtech4­Health – 3.05
 170. Produktion2030 – 3.04
 171. Lantmäteriet – 3.04
 172. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.04
 173. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 3.01
 174. Statens person­adress­register – 2.97
 175. Riksgälden – 2.94
 176. Universitetskanslers­ämbetet – 2.93
 177. Myndigheten för delaktighet – 2.93
 178. Fyrbodal – 2.93
 179. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 2.92
 180. Riksrevisionen – 2.92
 181. Fondtorgsnämnden – 2.86
 182. InnovAir – 2.84
 183. Arbetsförmedlingen – 2.83
 184. Energimarknads­inspektionen – 2.83
 185. Försvarets radioanstalt – 2.81
 186. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 2.79
 187. Genteknik­nämnden – 2.79
 188. Inspektionen för social­försäkringen – 2.73
 189. Folke Bernadotte­akademin – 2.72
 190. Skogsstyrelsen – 2.72
 191. Läkemedels­verket – 2.71
 192. Institutet för rymdfysik – 2.69
 193. Bolagsverket – 2.68
 194. Forskningsrådet Formas – 2.67
 195. Skaraborgs kommunal­förbund – 2.66
 196. Brotts­förebyggande rådet – 2.58
 197. Migrationsverket – 2.55
 198. Socialstyrelsen – 2.54
 199. Sametinget – 2.49
 200. Polarforsknings­sekretariatet – 2.46
 201. Kulturrådet – 2.42
 202. Viable cities – 2.36
 203. Process­industriell IT och automation – 2.26
 204. Smartare elektroniksystem – 2.25
 205. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 2.18
 206. Länstrafiken Kronoberg – 2.10

Integritet och säkerhet hos övrig offentlig sektor

Integritets och säkerhetstesten kontrollerar hur bra webbplatsen värnar sina användares personliga integritet och har god informations­säkerhet. Det består av två olika tester:

Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 5 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnit testas åtminstone två gånger.

Genomsnittet i integritet och säkerhet för nedan listade webbplatser är 3.7 av 5.

 1. Polisen – 4.98
 2. Pensions­myndigheten – 4.89
 3. Statistiska Centralbyrån – 4.88
 4. Plikt- och prövningsverket – 4.83
 5. eSamverka – 4.82
 6. Konjunktu­rinstitutet – 4.81
 7. Göteborgs­regionen – 4.81
 8. Arvsfonden – 4.76
 9. Institutet för språk och folkminnen – 4.73
 10. Integritetsskydds­myndigheten – 4.69
 11. Fondtorgsnämnden – 4.69
 12. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.67
 13. Boråsregionen – 4.66
 14. Energimarknads­inspektionen – 4.65
 15. InfraSweden – 4.62
 16. Vetenskaps­rådet – 4.57
 17. Riksrevisionen – 4.57
 18. Statens medieråd – 4.55
 19. Ekonomistyrnings­verket – 4.54
 20. Havs och Vatten­myndigheten – 4.53
 21. Statens fastighetsverk – 4.51
 22. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.50
 23. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.49
 24. Nordiska Afrika­institutet – 4.49
 25. VästKom – 4.49
 26. Forskningsrådet Formas – 4.49
 27. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.48
 28. Kammar­kollegiet – 4.47
 29. Åklagar­myndigheten – 4.45
 30. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.42
 31. Brotts­förebyggande rådet – 4.42
 32. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.39
 33. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.39
 34. Institutet för rymdfysik – 4.38
 35. Inspektionen för social­försäkringen – 4.31
 36. Medlings­institutet – 4.31
 37. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.25
 38. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 4.16
 39. Fortifikations­verket – 4.16
 40. Finanspolitiska rådet – 4.15
 41. Tillväxtverket – 4.13
 42. Trafikanalys – 4.13
 43. Lagrådet – 4.07
 44. Konstnärs­nämnden – 4.06
 45. Riksdagen – 4.06
 46. Andra AP-fonden – 4.06
 47. SWElife – 4.02
 48. Universitetskanslers­ämbetet – 4.00
 49. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.99
 50. Internet of Things Sverige – 3.98
 51. Länsstyrelserna – 3.98
 52. Finans­inspektionen – 3.97
 53. Tullverket – 3.96
 54. Institutet för mänskliga rättigheter – 3.92
 55. Val­myndigheten – 3.90
 56. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.89
 57. Konsument­verket – 3.89
 58. Kronofogden – 3.89
 59. Skolverket – 3.88
 60. Myndigheten för Kulturanalys – 3.88
 61. Kriminal­vården – 3.87
 62. Kungliga biblioteket – 3.86
 63. Diskriminerings­ombudsmannen – 3.86
 64. Försvarets radioanstalt – 3.86
 65. Total­försvarets forsknings­institut – 3.85
 66. Skol­inspektionen – 3.83
 67. Försäkringskassan – 3.83
 68. Överklagande­nämnden – 3.83
 69. InnovAir – 3.82
 70. Tredje AP-fonden – 3.82
 71. Höglandsförbundet – 3.81
 72. Statens servicecenter – 3.80
 73. Justitie­kanslern – 3.80
 74. Käppala – 3.78
 75. Produktion2030 – 3.77
 76. Sveriges författarfond – 3.77
 77. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.77
 78. Socialstyrelsen – 3.77
 79. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.77
 80. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.76
 81. Svenska ILO-kommittén – 3.74
 82. Svenska kraftnät – 3.74
 83. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 3.74
 84. Fjärde AP-fonden – 3.74
 85. Rättsmedicinal­verket – 3.74
 86. Sameskol­styrelsen – 3.74
 87. Swedac – 3.73
 88. Bolagsverket – 3.72
 89. Trafikverket – 3.71
 90. Skolforsknings­institutet – 3.71
 91. Riksgälden – 3.70
 92. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.69
 93. Drive Sweden – 3.68
 94. Statens person­adress­register – 3.68
 95. Kemikalie­inspektionen – 3.68
 96. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.67
 97. Myndigheten för press, radio och tv – 3.67
 98. Luftfarts­verket – 3.65
 99. Swedish Mining Innovation – 3.64
 100. Säkerhets­polisen – 3.64
 101. Arbetsmiljö­verket – 3.64
 102. Nämnden mot diskriminering – 3.64
 103. LIGHTer – 3.63
 104. Migrationsverket – 3.61
 105. Jämställdhets­myndigheten – 3.61
 106. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.61
 107. Statskontoret – 3.60
 108. Post- och tele­styrelsen – 3.60
 109. Spel­inspektionen – 3.60
 110. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.60
 111. Kärnavfalls­fonden – 3.59
 112. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 3.59
 113. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.59
 114. Transport­styrelsen – 3.58
 115. Re:Source – 3.57
 116. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.57
 117. Harpsunds­nämnden – 3.55
 118. Riksbanken – 3.54
 119. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.52
 120. Sveriges domstolar – 3.52
 121. Statens konstråd – 3.51
 122. Kust­bevakningen – 3.51
 123. Forskarskatte­nämnden – 3.51
 124. Genteknik­nämnden – 3.51
 125. Skatterätts­nämnden – 3.51
 126. Skatteverket – 3.50
 127. Svenska ESF-rådet – 3.49
 128. Ehälso­myndigheten – 3.49
 129. Sjöfarts­verket – 3.49
 130. Barnombudsmannen – 3.48
 131. Process­industriell IT och automation – 3.47
 132. Lantmäteriet – 3.47
 133. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.47
 134. Exportkredit­nämnden – 3.46
 135. Etikprövnings­myndigheten – 3.45
 136. Svenska Institutet – 3.44
 137. Folkhälso­myndigheten – 3.44
 138. Försvarets materielverk – 3.44
 139. Smartare elektroniksystem – 3.42
 140. Skånes kommuner – 3.41
 141. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.41
 142. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.40
 143. Arbets­domstolen – 3.37
 144. Regeringen – 3.36
 145. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.36
 146. Bokförings­nämnden – 3.35
 147. Delegationen mot segregation – 3.35
 148. Boverket – 3.34
 149. Sjätte AP-fonden – 3.34
 150. BioInnovation – 3.33
 151. Sjunde AP-fonden – 3.33
 152. Jordbruks­verket – 3.32
 153. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.31
 154. Statens tjänste­pensions­verk – 3.30
 155. Kommers­kollegium – 3.29
 156. Första AP-fonden – 3.28
 157. Upphandlings­myndigheten – 3.27
 158. Elsäkerhets­verket – 3.27
 159. Försvarsmakten – 3.27
 160. Rymdstyrelsen – 3.26
 161. SIO Grafen – 3.25
 162. Medtech4­Health – 3.24
 163. Patent- och registrerings­verket – 3.24
 164. Läkemedels­verket – 3.23
 165. Myndigheten för delaktighet – 3.23
 166. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.23
 167. Fyrbodal – 3.23
 168. Arbetsförmedlingen – 3.22
 169. Naturvårds­verket – 3.21
 170. Statens Geotekniska Institut – 3.19
 171. Afori – 3.19
 172. Revisors­inspektionen – 3.18
 173. Kulturrådet – 3.17
 174. Allmänna reklamations­nämnden – 3.17
 175. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.16
 176. Statens institutions­styrelse – 3.15
 177. Brottsoffer­myndigheten – 3.15
 178. Livsmedels­verket – 3.13
 179. Justitie­ombudsmannen – 3.13
 180. Skogsstyrelsen – 3.12
 181. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.11
 182. Inspektionen för strategiska produkter – 3.08
 183. Ekobrotts­myndigheten – 3.08
 184. Statens Historiska Museer – 3.07
 185. Riksarkivet – 3.06
 186. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.05
 187. Inspektionen för vård och omsorg – 3.05
 188. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.05
 189. Sveriges ambassader och konsulat – 3.05
 190. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.04
 191. Viable cities – 3.03
 192. Smart Built Environment – 3.03
 193. Konkurrens­verket – 3.01
 194. Arbetsgivarverket – 3.00
 195. Statens haveri­kommission – 2.91
 196. Riksantikvarieämbetet – 2.90
 197. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 2.89
 198. Polarforsknings­sekretariatet – 2.89
 199. Kärnavfallsrådet – 2.85
 200. Sametinget – 2.82
 201. Energi­myndigheten – 2.78
 202. Folke Bernadotte­akademin – 2.77
 203. Länstrafiken Kronoberg – 2.75
 204. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 2.63
 205. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 2.44
 206. Metalliska material – 2.36

5 senaste rapporterna

Till toppen