Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Juni 2021 – sammanställning av övrig offentlig sektor på webben

Juni 2021 – sammanställning av övrig offentlig sektor på webben

Rapport för övrig offentlig sektors webbplatser under juni står sig när det gäller tillgänglighet, webbprestanda och användbarhet.


Om kategorin Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 3.9 av 5.

Se aktuell lista med övrig offentlig sektor


Junis topplista för övrig offentlig sektor är här. Det är i vanlig ordning enbart startsidor som är testade, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Hoppa direkt till kategoribetyg:

 1. Övergripande betyg
 2. Webbstandard
 3. Tillgänglighet
 4. Webbprestanda
 5. Integritet & säkerhet

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de tester som ännu inte har en egen kategori.

 1. Polisen – 4.706
 2. Konjunktu­rinstitutet – 4.617
 3. Nationellt forensiskt centrum (NFC) – 4.566
 4. Myndigheten för press, radio och tv – 4.560
 5. Statens fastighetsverk – 4.445
 6. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) – 4.385
 7. Pensions­myndigheten – 4.356
 8. eSamverka – 4.339
 9. Andra AP-fonden – 4.288
 10. Fortifikations­verket – 4.203
 11. Åklagar­myndigheten – 4.192
 12. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.179
 13. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.155
 14. Medlings­institutet – 4.153
 15. Svenska Institutet (SI) – 4.144
 16. Tillväxtverket – 4.136
 17. Kemikalie­inspektionen – 4.121
 18. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.120
 19. Upphandlings­myndigheten – 4.111
 20. Ekonomistyrnings­verket (ESV) – 4.030
 21. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 3.987
 22. Nordiska Afrika­institutet – 3.959
 23. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) – 3.953
 24. Skolverket – 3.947
 25. Konsument­verket – 3.943
 26. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – 3.918
 27. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) – 3.915
 28. Riksrevisionen – 3.913
 29. Riksbanken – 3.897
 30. Ehälso­myndigheten – 3.895
 31. Justitie­ombudsmannen (JO) – 3.873
 32. Folkhälso­myndigheten – 3.870
 33. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) – 3.860
 34. SWElife – 3.837
 35. Bolagsverket – 3.827
 36. Bokförings­nämnden (BFN) – 3.821
 37. Boverket – 3.814
 38. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.811
 39. Finans­inspektionen (FI) – 3.811
 40. Kammar­kollegiet – 3.805
 41. Luftfarts­verket (LFV) – 3.805
 42. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.805
 43. Sveriges domstolar – 3.802
 44. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.787
 45. Myndigheten för delaktighet (MFD) – 3.778
 46. Barnombudsmannen – 3.774
 47. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) – 3.770
 48. Socialstyrelsen – 3.767
 49. Lantmäteriet – 3.760
 50. Rekrytering­smyndigheten – 3.758
 51. Jordbruks­verket – 3.747
 52. Svenska kraftnät – 3.746
 53. Kungliga biblioteket (KB) – 3.723
 54. Kriminal­vården – 3.719
 55. Myndigheten för Kulturanalys – 3.709
 56. Forskarskatte­nämnden – 3.707
 57. Arbetsmiljö­verket (AV) – 3.705
 58. Statens institutions­styrelse (SiS) – 3.699
 59. Arvsfonden – 3.697
 60. Spel­inspektionen – 3.676
 61. VästKom – 3.670
 62. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) – 3.660
 63. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) – 3.653
 64. Rymdstyrelsen – 3.653
 65. Tullverket – 3.651
 66. Statens servicecenter – 3.647
 67. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) – 3.647
 68. Integritetsskydds­myndigheten – 3.643
 69. Nämnden mot diskriminering – 3.633
 70. Statens medieråd – 3.631
 71. Riksgälden – 3.630
 72. Smart Built Environment – 3.620
 73. Vetenskaps­rådet (VR) – 3.620
 74. Universitetskanslers­ämbetet – 3.610
 75. Patent- och registrerings­verket (PRV) – 3.602
 76. Sveriges författarfond – 3.600
 77. Institutet för språk och folkminnen – 3.599
 78. Göteborgs­regionen – 3.599
 79. Skatteverket – 3.597
 80. Kust­bevakningen – 3.593
 81. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.588
 82. Statistiska Centralbyrån (SCB) – 3.585
 83. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) – 3.574
 84. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.571
 85. Transport­styrelsen – 3.570
 86. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) – 3.560
 87. Kärnavfalls­fonden – 3.553
 88. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) – 3.550
 89. Konkurrens­verket – 3.547
 90. Riksdagen – 3.547
 91. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) – 3.543
 92. Boråsregionen – 3.540
 93. Kommers­kollegium – 3.535
 94. Länsstyrelserna – 3.531
 95. Försäkringskassan (FK) – 3.526
 96. Revisors­inspektionen – 3.525
 97. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.523
 98. Läkemedels­verket – 3.513
 99. Sveriges ambassader och konsulat – 3.513
 100. Ekobrotts­myndigheten – 3.504
 101. Sjöfarts­verket – 3.502
 102. Skatterätts­nämnden – 3.499
 103. Lagrådet – 3.496
 104. Sameskol­styrelsen – 3.486
 105. Migrationsverket – 3.485
 106. Finanspolitiska rådet – 3.480
 107. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) – 3.476
 108. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.470
 109. Svenska ILO-kommittén – 3.469
 110. Post- och tele­styrelsen (PTS) – 3.460
 111. Statens haveri­kommission (SHK) – 3.456
 112. Första AP-fonden (AP1) – 3.450
 113. Skolforsknings­institutet – 3.449
 114. Sjunde AP-fonden (AP7) – 3.443
 115. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) – 3.438
 116. Statens person­adress­register (SPAR) – 3.428
 117. Harpsunds­nämnden – 3.413
 118. Trafikanalys – 3.413
 119. Riksantikvarieämbetet – 3.410
 120. Kronofogden – 3.404
 121. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) – 3.397
 122. InfraSweden – 3.393
 123. Arbets­domstolen (AD) – 3.393
 124. Justitie­kanslern – 3.388
 125. SIO Grafen – 3.367
 126. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.367
 127. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.365
 128. Säkerhets­polisen (SÄPO) – 3.363
 129. Överklagande­nämnden – 3.361
 130. Delegationen mot segregation – 3.359
 131. Statens konstråd – 3.351
 132. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) – 3.351
 133. Konstnärs­nämnden – 3.340
 134. Skol­inspektionen – 3.339
 135. Statens Historiska Museer – 3.329
 136. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) – 3.318
 137. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) – 3.302
 138. Forskningsrådet Formas – 3.299
 139. Tredje AP-fonden (AP3) – 3.293
 140. Livsmedels­verket – 3.293
 141. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) – 3.282
 142. Val­myndigheten – 3.281
 143. Naturvårds­verket – 3.279
 144. Elsäkerhets­verket – 3.271
 145. Svenska ESF-rådet – 3.253
 146. Riksarkivet – 3.252
 147. Exportkredit­nämnden (EKN) – 3.240
 148. BioInnovation – 3.195
 149. SIP STRIM – 3.180
 150. Trafikverket – 3.180
 151. Arbetsgivarverket – 3.171
 152. Arbetsförmedlingen – 3.169
 153. Internet of Things Sverige – 3.168
 154. LIGHTer – 3.165
 155. Skogsstyrelsen – 3.163
 156. Försvarets materielverk (FMV) – 3.161
 157. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 3.149
 158. Statskontoret – 3.140
 159. Försvarsmakten – 3.131
 160. Institutet för rymdfysik (IRF) – 3.123
 161. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.118
 162. Statens Geotekniska Institut – 3.109
 163. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) – 3.075
 164. Folke Bernadotte­akademin (FBA) – 3.061
 165. Genteknik­nämnden – 3.038
 166. Brottsoffer­myndigheten – 3.007
 167. Swedac – 2.985
 168. Energi­myndigheten – 2.967
 169. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 2.954
 170. Vinnova - Verket för innovations­system – 2.953
 171. InnovAir – 2.933
 172. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 2.931
 173. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) – 2.916
 174. Etikprövnings­myndigheten – 2.909
 175. Metalliska material – 2.905
 176. Drive Sweden – 2.893
 177. Fyrbodal – 2.871
 178. Produktion2030 – 2.861
 179. Sjätte AP-fonden (AP6) – 2.859
 180. Energimarknads­inspektionen – 2.833
 181. Rättsmedicinal­verket – 2.833
 182. Viable cities – 2.809
 183. Re:Source – 2.795
 184. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) – 2.781
 185. Fjärde AP-fonden (AP4) – 2.777
 186. Polarforsknings­sekretariatet – 2.754
 187. Regeringen – 2.747
 188. Kulturrådet – 2.732
 189. Process­industriell IT och automation (PiiA) – 2.705
 190. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) – 2.653
 191. Smartare elektroniksystem – 2.637
 192. Medtech4­Health – 2.611
 193. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) – 2.535
 194. Jämställdhets­myndigheten – 2.493
 195. Sametinget – 2.463
 196. Skaraborgs kommunal­förbund – 2.351
 197. Försvarets radioanstalt (FRA) – 2.210

Webbstandard hos övrig offentlig sektor

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod. Dessutom ifall webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. Statens fastighetsverk – 4.80
 2. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) – 4.80
 3. Tillväxtverket – 4.80
 4. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.80
 5. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.80
 6. Konjunktu­rinstitutet – 4.70
 7. Kemikalie­inspektionen – 4.60
 8. Skolverket – 4.50
 9. Andra AP-fonden – 4.50
 10. Polisen – 4.50
 11. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – 4.40
 12. Svenska Institutet (SI) – 4.40
 13. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) – 4.40
 14. Upphandlings­myndigheten – 4.40
 15. Myndigheten för press, radio och tv – 4.40
 16. Nordiska Afrika­institutet – 4.40
 17. Nationellt forensiskt centrum (NFC) – 4.30
 18. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) – 4.30
 19. Pensions­myndigheten – 4.30
 20. eSamverka – 4.30
 21. Riksrevisionen – 4.30
 22. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 4.30
 23. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) – 4.20
 24. Drive Sweden – 4.20
 25. Statens medieråd – 4.20
 26. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) – 4.20
 27. Medlings­institutet – 4.20
 28. Barnombudsmannen – 4.20
 29. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.20
 30. Bokförings­nämnden (BFN) – 4.20
 31. VästKom – 4.20
 32. Fortifikations­verket – 4.20
 33. Bolagsverket – 4.10
 34. Jordbruks­verket – 4.10
 35. Institutet för språk och folkminnen – 4.10
 36. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) – 4.10
 37. Riksbanken – 4.10
 38. Länsstyrelserna – 4.10
 39. Tullverket – 4.10
 40. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.10
 41. Sjöfarts­verket – 4.10
 42. Harpsunds­nämnden – 4.00
 43. SIO Grafen – 4.00
 44. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.00
 45. Kommers­kollegium – 4.00
 46. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) – 4.00
 47. Arbetsmiljö­verket (AV) – 4.00
 48. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.00
 49. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.00
 50. Sjunde AP-fonden (AP7) – 4.00
 51. Boverket – 3.90
 52. Universitetskanslers­ämbetet – 3.90
 53. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) – 3.90
 54. Ehälso­myndigheten – 3.90
 55. Ekobrotts­myndigheten – 3.90
 56. Försvarets materielverk (FMV) – 3.90
 57. Genteknik­nämnden – 3.90
 58. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) – 3.80
 59. InfraSweden – 3.80
 60. SWElife – 3.80
 61. Statens servicecenter – 3.80
 62. Lantmäteriet – 3.80
 63. Konkurrens­verket – 3.80
 64. Konsument­verket – 3.80
 65. Vetenskaps­rådet (VR) – 3.80
 66. Åklagar­myndigheten – 3.80
 67. Myndigheten för delaktighet (MFD) – 3.80
 68. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) – 3.80
 69. Ekonomistyrnings­verket (ESV) – 3.80
 70. Polarforsknings­sekretariatet – 3.80
 71. Finans­inspektionen (FI) – 3.80
 72. Forskarskatte­nämnden – 3.80
 73. Sameskol­styrelsen – 3.80
 74. Kungliga biblioteket (KB) – 3.70
 75. Kammar­kollegiet – 3.70
 76. Statens Historiska Museer – 3.70
 77. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) – 3.70
 78. Arvsfonden – 3.70
 79. Folkhälso­myndigheten – 3.70
 80. SIP STRIM – 3.60
 81. Statens haveri­kommission (SHK) – 3.60
 82. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) – 3.60
 83. Lagrådet – 3.60
 84. Patent- och registrerings­verket (PRV) – 3.60
 85. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.60
 86. Justitie­ombudsmannen (JO) – 3.60
 87. Skatterätts­nämnden – 3.60
 88. LIGHTer – 3.50
 89. Statens institutions­styrelse (SiS) – 3.50
 90. Smart Built Environment – 3.50
 91. Institutet för rymdfysik (IRF) – 3.50
 92. Svenska kraftnät – 3.50
 93. Kriminal­vården – 3.50
 94. Riksdagen – 3.50
 95. Luftfarts­verket (LFV) – 3.50
 96. Läkemedels­verket – 3.50
 97. Myndigheten för Kulturanalys – 3.50
 98. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.50
 99. Första AP-fonden (AP1) – 3.50
 100. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.50
 101. Skogsstyrelsen – 3.50
 102. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) – 3.40
 103. Säkerhets­polisen (SÄPO) – 3.40
 104. Naturvårds­verket – 3.40
 105. Konstnärs­nämnden – 3.40
 106. Tredje AP-fonden (AP3) – 3.40
 107. Riksantikvarieämbetet – 3.40
 108. Kust­bevakningen – 3.40
 109. Sveriges domstolar – 3.40
 110. Göteborgs­regionen – 3.40
 111. Revisors­inspektionen – 3.40
 112. BioInnovation – 3.30
 113. InnovAir – 3.30
 114. Socialstyrelsen – 3.30
 115. Livsmedels­verket – 3.30
 116. Transport­styrelsen – 3.30
 117. Sveriges ambassader och konsulat – 3.30
 118. Rekrytering­smyndigheten – 3.30
 119. Arbetsgivarverket – 3.30
 120. Exportkredit­nämnden (EKN) – 3.30
 121. Finanspolitiska rådet – 3.30
 122. Forskningsrådet Formas – 3.30
 123. Försäkringskassan (FK) – 3.30
 124. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) – 3.20
 125. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) – 3.20
 126. Svenska ILO-kommittén – 3.20
 127. Svenska ESF-rådet – 3.20
 128. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) – 3.20
 129. Spel­inspektionen – 3.20
 130. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.20
 131. Integritetsskydds­myndigheten – 3.20
 132. Riksarkivet – 3.20
 133. Riksgälden – 3.20
 134. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) – 3.10
 135. Internet of Things Sverige – 3.10
 136. Produktion2030 – 3.10
 137. Kärnavfalls­fonden – 3.10
 138. Skatteverket – 3.10
 139. Statistiska Centralbyrån (SCB) – 3.10
 140. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) – 3.10
 141. Fyrbodal – 3.10
 142. Folke Bernadotte­akademin (FBA) – 3.10
 143. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.10
 144. Delegationen mot segregation – 3.10
 145. Sametinget – 3.10
 146. Sjätte AP-fonden (AP6) – 3.10
 147. Energi­myndigheten – 3.00
 148. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) – 3.00
 149. Skol­inspektionen – 3.00
 150. Sveriges författarfond – 3.00
 151. Migrationsverket – 3.00
 152. Post- och tele­styrelsen (PTS) – 3.00
 153. Jämställdhets­myndigheten – 3.00
 154. Arbetsförmedlingen – 3.00
 155. Boråsregionen – 3.00
 156. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) – 3.00
 157. Försvarsmakten – 3.00
 158. Re:Source – 2.90
 159. Statens person­adress­register (SPAR) – 2.90
 160. Statskontoret – 2.90
 161. Val­myndigheten – 2.90
 162. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) – 2.90
 163. Trafikverket – 2.90
 164. Arbets­domstolen (AD) – 2.90
 165. Etikprövnings­myndigheten – 2.90
 166. Rymdstyrelsen – 2.90
 167. Överklagande­nämnden – 2.90
 168. Statens konstråd – 2.80
 169. Process­industriell IT och automation (PiiA) – 2.80
 170. Viable cities – 2.80
 171. Smartare elektroniksystem – 2.80
 172. Justitie­kanslern – 2.80
 173. Trafikanalys – 2.80
 174. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 2.80
 175. Strålsäkerhets­myndigheten – 2.80
 176. Skolforsknings­institutet – 2.80
 177. Brottsoffer­myndigheten – 2.80
 178. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) – 2.80
 179. Skaraborgs kommunal­förbund – 2.80
 180. Kronofogden – 2.70
 181. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 2.70
 182. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) – 2.70
 183. Elsäkerhets­verket – 2.70
 184. Regeringen – 2.70
 185. Rättsmedicinal­verket – 2.70
 186. Nämnden mot diskriminering – 2.60
 187. Energimarknads­inspektionen – 2.60
 188. Kulturrådet – 2.50
 189. Fjärde AP-fonden (AP4) – 2.50
 190. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) – 2.40
 191. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 2.40
 192. Metalliska material – 2.30
 193. Vinnova - Verket för innovations­system – 2.30
 194. Statens Geotekniska Institut – 2.20
 195. Swedac – 2.10
 196. Medtech4­Health – 1.90
 197. Försvarets radioanstalt (FRA) – 1.50

Tillgänglighet hos övrig offentlig sektor

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt både med verktyget Pa11y och Axe. Pa11y kör tester för både WCAG samt amerikanska Section 508. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

Skillnaden mellan Axe och Pa11y är flera, bland annat att Axe bara räknar antal områden som en webbplats felar på och att Axe mer fokuserar på bekräftade fel. Betyget i Pa11y utgår från antalet unika fel snarare än unika sorters fel. Tanken är att dessa två ska balansera upp varandra.

 1. Statens fastighetsverk – 5.00
 2. Nationellt forensiskt centrum (NFC) – 5.00
 3. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) – 5.00
 4. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) – 5.00
 5. Svenska Institutet (SI) – 5.00
 6. Konjunktu­rinstitutet – 5.00
 7. Pensions­myndigheten – 5.00
 8. Socialstyrelsen – 5.00
 9. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) – 5.00
 10. Åklagar­myndigheten – 5.00
 11. Luftfarts­verket (LFV) – 5.00
 12. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 5.00
 13. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 5.00
 14. Upphandlings­myndigheten – 5.00
 15. Andra AP-fonden – 5.00
 16. Myndigheten för press, radio och tv – 5.00
 17. eSamverka – 5.00
 18. Sveriges domstolar – 5.00
 19. Ekonomistyrnings­verket (ESV) – 5.00
 20. Elsäkerhets­verket – 5.00
 21. Folkhälso­myndigheten – 5.00
 22. Polisen – 5.00
 23. Rymdstyrelsen – 5.00
 24. Boverket – 4.50
 25. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) – 4.50
 26. Statens person­adress­register (SPAR) – 4.50
 27. Kungliga biblioteket (KB) – 4.50
 28. Kemikalie­inspektionen – 4.50
 29. Tillväxtverket – 4.50
 30. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) – 4.50
 31. Kriminal­vården – 4.50
 32. Riksdagen – 4.50
 33. Kust­bevakningen – 4.50
 34. Universitetskanslers­ämbetet – 4.50
 35. Statistiska Centralbyrån (SCB) – 4.50
 36. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.50
 37. Spel­inspektionen – 4.50
 38. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.50
 39. Rekrytering­smyndigheten – 4.50
 40. Nordiska Afrika­institutet – 4.50
 41. Ehälso­myndigheten – 4.50
 42. Fortifikations­verket – 4.50
 43. Riksgälden – 4.50
 44. Riksrevisionen – 4.50
 45. Statens Geotekniska Institut – 4.00
 46. Statens servicecenter – 4.00
 47. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – 4.00
 48. Svenska kraftnät – 4.00
 49. Trafikanalys – 4.00
 50. Konsument­verket – 4.00
 51. Kärnavfalls­fonden – 4.00
 52. Lagrådet – 4.00
 53. Medlings­institutet – 4.00
 54. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) – 4.00
 55. Skolforsknings­institutet – 4.00
 56. Myndigheten för delaktighet (MFD) – 4.00
 57. Arbetsmiljö­verket (AV) – 4.00
 58. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 4.00
 59. Nämnden mot diskriminering – 4.00
 60. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.00
 61. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) – 4.00
 62. Finans­inspektionen (FI) – 4.00
 63. Revisors­inspektionen – 4.00
 64. Justitie­ombudsmannen (JO) – 4.00
 65. Bolagsverket – 3.50
 66. Statens institutions­styrelse (SiS) – 3.50
 67. Smart Built Environment – 3.50
 68. Institutet för språk och folkminnen – 3.50
 69. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) – 3.50
 70. Sveriges författarfond – 3.50
 71. Kammar­kollegiet – 3.50
 72. Säkerhets­polisen (SÄPO) – 3.50
 73. Länsstyrelserna – 3.50
 74. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) – 3.50
 75. Riksantikvarieämbetet – 3.50
 76. Skatteverket – 3.50
 77. Transport­styrelsen – 3.50
 78. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) – 3.50
 79. Barnombudsmannen – 3.50
 80. Myndigheten för Kulturanalys – 3.50
 81. Arbets­domstolen (AD) – 3.50
 82. Arvsfonden – 3.50
 83. Boråsregionen – 3.50
 84. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.50
 85. Överklagande­nämnden – 3.50
 86. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) – 3.00
 87. Jordbruks­verket – 3.00
 88. Statens konstråd – 3.00
 89. Statens medieråd – 3.00
 90. SWElife – 3.00
 91. Skolverket – 3.00
 92. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) – 3.00
 93. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) – 3.00
 94. Svenska ILO-kommittén – 3.00
 95. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) – 3.00
 96. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) – 3.00
 97. Lantmäteriet – 3.00
 98. Justitie­kanslern – 3.00
 99. Svenska ESF-rådet – 3.00
 100. Riksbanken – 3.00
 101. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.00
 102. Konkurrens­verket – 3.00
 103. Konstnärs­nämnden – 3.00
 104. Post- och tele­styrelsen (PTS) – 3.00
 105. Val­myndigheten – 3.00
 106. Vetenskaps­rådet (VR) – 3.00
 107. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) – 3.00
 108. Läkemedels­verket – 3.00
 109. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.00
 110. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) – 3.00
 111. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) – 3.00
 112. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.00
 113. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) – 3.00
 114. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.00
 115. Integritetsskydds­myndigheten – 3.00
 116. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) – 3.00
 117. Arbetsförmedlingen – 3.00
 118. Patent- och registrerings­verket (PRV) – 3.00
 119. Ekobrotts­myndigheten – 3.00
 120. Exportkredit­nämnden (EKN) – 3.00
 121. Finanspolitiska rådet – 3.00
 122. Forskarskatte­nämnden – 3.00
 123. Forskningsrådet Formas – 3.00
 124. Riksarkivet – 3.00
 125. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.00
 126. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.00
 127. Delegationen mot segregation – 3.00
 128. Sjöfarts­verket – 3.00
 129. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) – 2.50
 130. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) – 2.50
 131. Energi­myndigheten – 2.50
 132. Statens haveri­kommission (SHK) – 2.50
 133. InfraSweden – 2.50
 134. Medtech4­Health – 2.50
 135. Viable cities – 2.50
 136. Skol­inspektionen – 2.50
 137. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) – 2.50
 138. Statskontoret – 2.50
 139. Institutet för rymdfysik (IRF) – 2.50
 140. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) – 2.50
 141. Migrationsverket – 2.50
 142. Kommers­kollegium – 2.50
 143. Tredje AP-fonden (AP3) – 2.50
 144. Kronofogden – 2.50
 145. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 2.50
 146. Swedac – 2.50
 147. Livsmedels­verket – 2.50
 148. Sveriges ambassader och konsulat – 2.50
 149. Bokförings­nämnden (BFN) – 2.50
 150. Brottsoffer­myndigheten – 2.50
 151. Polarforsknings­sekretariatet – 2.50
 152. Göteborgs­regionen – 2.50
 153. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 2.50
 154. Första AP-fonden (AP1) – 2.50
 155. Försvarets materielverk (FMV) – 2.50
 156. Försäkringskassan (FK) – 2.50
 157. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 2.50
 158. Genteknik­nämnden – 2.50
 159. Skogsstyrelsen – 2.50
 160. Harpsunds­nämnden – 2.00
 161. Internet of Things Sverige – 2.00
 162. Process­industriell IT och automation (PiiA) – 2.00
 163. Kulturrådet – 2.00
 164. Smartare elektroniksystem – 2.00
 165. Tullverket – 2.00
 166. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 2.00
 167. Statens Historiska Museer – 2.00
 168. Arbetsgivarverket – 2.00
 169. Etikprövnings­myndigheten – 2.00
 170. Energimarknads­inspektionen – 2.00
 171. VästKom – 2.00
 172. Regeringen – 2.00
 173. Försvarsmakten – 2.00
 174. Sjunde AP-fonden (AP7) – 2.00
 175. Skatterätts­nämnden – 2.00
 176. Drive Sweden – 1.50
 177. LIGHTer – 1.50
 178. InnovAir – 1.50
 179. Metalliska material – 1.50
 180. Re:Source – 1.50
 181. Naturvårds­verket – 1.50
 182. Trafikverket – 1.50
 183. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 1.50
 184. Fyrbodal – 1.50
 185. Skaraborgs kommunal­förbund – 1.50
 186. Fjärde AP-fonden (AP4) – 1.50
 187. Folke Bernadotte­akademin (FBA) – 1.50
 188. Försvarets radioanstalt (FRA) – 1.50
 189. Rättsmedicinal­verket – 1.50
 190. Sameskol­styrelsen – 1.50
 191. Sametinget – 1.50
 192. Sjätte AP-fonden (AP6) – 1.50
 193. BioInnovation – 1.00
 194. SIO Grafen – 1.00
 195. SIP STRIM – 1.00
 196. Produktion2030 – 1.00
 197. Jämställdhets­myndigheten – 1.00

Webbprestanda bland övrig offentlig sektor

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en ComHem 600 Mbit/s i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Lighthouse Performance.

Under semester på sommaren och jul/nyår körs testerna via mobilt bredband (4G via Telenor) - kolla vår changelog för att se hur det mättes i 6 2021

 1. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) – 5.00
 2. Svenska ILO-kommittén – 5.00
 3. Kärnavfalls­fonden – 5.00
 4. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 5.00
 5. Arbets­domstolen (AD) – 5.00
 6. Nämnden mot diskriminering – 5.00
 7. Finanspolitiska rådet – 5.00
 8. Sveriges ambassader och konsulat – 4.90
 9. SIO Grafen – 4.70
 10. SWElife – 4.70
 11. Sveriges författarfond – 4.70
 12. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.70
 13. Konjunktu­rinstitutet – 4.70
 14. Pensions­myndigheten – 4.70
 15. Myndigheten för press, radio och tv – 4.70
 16. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) – 4.70
 17. Forskarskatte­nämnden – 4.70
 18. Justitie­ombudsmannen (JO) – 4.70
 19. Polisen – 4.70
 20. Smart Built Environment – 4.60
 21. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) – 4.60
 22. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) – 4.60
 23. Konsument­verket – 4.60
 24. Åklagar­myndigheten – 4.60
 25. Transport­styrelsen – 4.60
 26. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.60
 27. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) – 4.60
 28. Andra AP-fonden – 4.60
 29. Arvsfonden – 4.60
 30. Ekonomistyrnings­verket (ESV) – 4.60
 31. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.60
 32. Göteborgs­regionen – 4.60
 33. VästKom – 4.60
 34. Rymdstyrelsen – 4.60
 35. Skatterätts­nämnden – 4.60
 36. Statens fastighetsverk – 4.50
 37. Jordbruks­verket – 4.50
 38. Skolverket – 4.50
 39. Svenska Institutet (SI) – 4.50
 40. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) – 4.50
 41. Kammar­kollegiet – 4.50
 42. Kemikalie­inspektionen – 4.50
 43. Tullverket – 4.50
 44. Kronofogden – 4.50
 45. Vetenskaps­rådet (VR) – 4.50
 46. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.50
 47. Spel­inspektionen – 4.50
 48. Medlings­institutet – 4.50
 49. Rekrytering­smyndigheten – 4.50
 50. Myndigheten för Kulturanalys – 4.50
 51. Bokförings­nämnden (BFN) – 4.50
 52. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) – 4.50
 53. eSamverka – 4.50
 54. Ehälso­myndigheten – 4.50
 55. Finans­inspektionen (FI) – 4.50
 56. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.50
 57. Fortifikations­verket – 4.50
 58. Statens konstråd – 4.40
 59. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – 4.40
 60. Riksbanken – 4.40
 61. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 4.40
 62. Försvars­underrättelse­domstolen – 4.40
 63. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 4.40
 64. Statens institutions­styrelse (SiS) – 4.30
 65. Metalliska material – 4.30
 66. Nationellt forensiskt centrum (NFC) – 4.30
 67. Lantmäteriet – 4.30
 68. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) – 4.30
 69. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) – 4.30
 70. Trafikverket – 4.30
 71. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.30
 72. Boråsregionen – 4.30
 73. Boverket – 4.20
 74. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) – 4.20
 75. Statens person­adress­register (SPAR) – 4.20
 76. Statskontoret – 4.20
 77. Tillväxtverket – 4.20
 78. Kommers­kollegium – 4.20
 79. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.20
 80. Statistiska Centralbyrån (SCB) – 4.20
 81. Livsmedels­verket – 4.20
 82. Barnombudsmannen – 4.20
 83. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.20
 84. Integritetsskydds­myndigheten – 4.20
 85. Sveriges domstolar – 4.20
 86. Revisors­inspektionen – 4.20
 87. BioInnovation – 4.10
 88. Skol­inspektionen – 4.10
 89. Svenska kraftnät – 4.10
 90. Migrationsverket – 4.10
 91. Naturvårds­verket – 4.10
 92. Lagrådet – 4.10
 93. Första AP-fonden (AP1) – 4.10
 94. Bolagsverket – 4.00
 95. Internet of Things Sverige – 4.00
 96. Statens servicecenter – 4.00
 97. Justitie­kanslern – 4.00
 98. Trafikanalys – 4.00
 99. Kriminal­vården – 4.00
 100. Socialstyrelsen – 4.00
 101. Swedac – 4.00
 102. Luftfarts­verket (LFV) – 4.00
 103. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) – 4.00
 104. Skolforsknings­institutet – 4.00
 105. Upphandlings­myndigheten – 4.00
 106. Myndigheten för delaktighet (MFD) – 4.00
 107. Folke Bernadotte­akademin (FBA) – 4.00
 108. Folkhälso­myndigheten – 4.00
 109. Harpsunds­nämnden – 3.90
 110. SIP STRIM – 3.90
 111. Statens haveri­kommission (SHK) – 3.90
 112. Statens medieråd – 3.90
 113. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) – 3.90
 114. Konkurrens­verket – 3.90
 115. Konstnärs­nämnden – 3.90
 116. Val­myndigheten – 3.90
 117. Statens Historiska Museer – 3.90
 118. Läkemedels­verket – 3.90
 119. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) – 3.90
 120. Arbetsgivarverket – 3.90
 121. Patent- och registrerings­verket (PRV) – 3.90
 122. Fjärde AP-fonden (AP4) – 3.90
 123. Försvarsmakten – 3.90
 124. Försäkringskassan (FK) – 3.90
 125. Delegationen mot segregation – 3.90
 126. Sjunde AP-fonden (AP7) – 3.90
 127. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) – 3.80
 128. LIGHTer – 3.80
 129. Tredje AP-fonden (AP3) – 3.80
 130. Post- och tele­styrelsen (PTS) – 3.80
 131. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.80
 132. Skatteverket – 3.80
 133. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.80
 134. Ekobrotts­myndigheten – 3.80
 135. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.80
 136. Sjöfarts­verket – 3.80
 137. Överklagande­nämnden – 3.80
 138. Svenska ESF-rådet – 3.70
 139. Exportkredit­nämnden (EKN) – 3.70
 140. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) – 3.70
 141. Forskningsrådet Formas – 3.70
 142. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) – 3.60
 143. Viable cities – 3.60
 144. Institutet för språk och folkminnen – 3.60
 145. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) – 3.60
 146. Riksantikvarieämbetet – 3.60
 147. Kust­bevakningen – 3.60
 148. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 3.60
 149. Nordiska Afrika­institutet – 3.60
 150. Arbetsförmedlingen – 3.60
 151. Fyrbodal – 3.60
 152. Riksarkivet – 3.60
 153. Rättsmedicinal­verket – 3.60
 154. Sameskol­styrelsen – 3.60
 155. Statens Geotekniska Institut – 3.50
 156. Kungliga biblioteket (KB) – 3.50
 157. Brottsoffer­myndigheten – 3.50
 158. Etikprövnings­myndigheten – 3.50
 159. Elsäkerhets­verket – 3.50
 160. Riksgälden – 3.50
 161. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) – 3.40
 162. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.40
 163. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.40
 164. Universitetskanslers­ämbetet – 3.30
 165. Arbetsmiljö­verket (AV) – 3.30
 166. Riksrevisionen – 3.30
 167. Skogsstyrelsen – 3.30
 168. Re:Source – 3.20
 169. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) – 3.20
 170. InnovAir – 3.10
 171. Produktion2030 – 3.10
 172. Länsstyrelserna – 3.10
 173. Riksdagen – 3.10
 174. Försvarets materielverk (FMV) – 3.10
 175. Genteknik­nämnden – 3.10
 176. Kulturrådet – 3.00
 177. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) – 3.00
 178. Institutet för rymdfysik (IRF) – 3.00
 179. Säkerhets­polisen (SÄPO) – 3.00
 180. Energimarknads­inspektionen – 3.00
 181. Regeringen – 3.00
 182. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) – 2.90
 183. Sjätte AP-fonden (AP6) – 2.90
 184. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) – 2.80
 185. InfraSweden – 2.70
 186. Medtech4­Health – 2.70
 187. Process­industriell IT och automation (PiiA) – 2.50
 188. Energi­myndigheten – 2.40
 189. Försvarets radioanstalt (FRA) – 2.40
 190. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) – 2.20
 191. Smartare elektroniksystem – 2.20
 192. Skaraborgs kommunal­förbund – 2.20
 193. Jämställdhets­myndigheten – 2.10
 194. Drive Sweden – 2.00
 195. Polarforsknings­sekretariatet – 1.40
 196. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) – 1.30
 197. Sametinget – 1.00

Integritet och säkerhet hos övrig offentlig sektor

Integritets och säkerhetstesten kontrollerar hur bra webbplatsen värnar sina användares personliga integritet och har god informationssäkerhet. Det består av två olika tester:

Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 15 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnits testas åtminstone två gånger.

 1. Polisen – 4.84
 2. Nationellt forensiskt centrum (NFC) – 4.76
 3. Konjunktu­rinstitutet – 4.50
 4. Myndigheten för press, radio och tv – 4.32
 5. eSamverka – 4.12
 6. Integritetsskydds­myndigheten – 4.11
 7. Energimarknads­inspektionen – 4.00
 8. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) – 3.86
 9. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) – 3.76
 10. Säkerhets­polisen (SÄPO) – 3.76
 11. Migrationsverket – 3.72
 12. Göteborgs­regionen – 3.71
 13. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) – 3.70
 14. Försvarets radioanstalt (FRA) – 3.68
 15. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.68
 16. Justitie­kanslern – 3.68
 17. Sameskol­styrelsen – 3.68
 18. Sveriges författarfond – 3.68
 19. Riksdagen – 3.67
 20. Fortifikations­verket – 3.40
 21. Post- och tele­styrelsen (PTS) – 3.32
 22. Statens fastighetsverk – 3.30
 23. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.24
 24. Pensions­myndigheten – 3.22
 25. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.18
 26. Åklagar­myndigheten – 3.18
 27. Riksrevisionen – 3.12
 28. Tullverket – 3.11
 29. Medlings­institutet – 3.09
 30. LIGHTer – 3.02
 31. Boråsregionen – 3.02
 32. Riksgälden – 2.98
 33. Svenska kraftnät – 2.96
 34. Val­myndigheten – 2.94
 35. Överklagande­nämnden – 2.90
 36. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 2.89
 37. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) – 2.88
 38. Spel­inspektionen – 2.84
 39. Statens medieråd – 2.83
 40. Kungliga biblioteket (KB) – 2.80
 41. Kemikalie­inspektionen – 2.80
 42. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) – 2.80
 43. Statens person­adress­register (SPAR) – 2.80
 44. Arbetsgivarverket – 2.74
 45. Justitie­ombudsmannen (JO) – 2.74
 46. Kust­bevakningen – 2.73
 47. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) – 2.70
 48. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) – 2.70
 49. Nämnden mot diskriminering – 2.70
 50. Kronofogden – 2.69
 51. Skatteverket – 2.64
 52. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) – 2.64
 53. Exportkredit­nämnden (EKN) – 2.64
 54. Luftfarts­verket (LFV) – 2.64
 55. Revisors­inspektionen – 2.64
 56. Sjöfarts­verket – 2.64
 57. Statens institutions­styrelse (SiS) – 2.64
 58. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 2.64
 59. Skol­inspektionen – 2.60
 60. InfraSweden – 2.60
 61. Lantmäteriet – 2.58
 62. Brottsoffer­myndigheten – 2.55
 63. Kammar­kollegiet – 2.50
 64. Ekonomistyrnings­verket (ESV) – 2.48
 65. Försvarsmakten – 2.45
 66. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) – 2.44
 67. Arbetsmiljö­verket (AV) – 2.43
 68. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 2.42
 69. Socialstyrelsen – 2.42
 70. Patent- och registrerings­verket (PRV) – 2.40
 71. Bolagsverket – 2.39
 72. Vinnova - Verket för innovations­system – 2.38
 73. Myndigheten för Kulturanalys – 2.36
 74. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 2.26
 75. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 2.26
 76. Riksbanken – 2.25
 77. Fjärde AP-fonden (AP4) – 2.22
 78. Institutet för språk och folkminnen – 2.20
 79. Transport­styrelsen – 2.20
 80. Andra AP-fonden – 2.20
 81. Kärnavfalls­fonden – 2.20
 82. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 2.20
 83. Sametinget – 2.20
 84. Statens Geotekniska Institut – 2.20
 85. Sveriges ambassader och konsulat – 2.20
 86. Skolforsknings­institutet – 2.20
 87. Rekrytering­smyndigheten – 2.20
 88. Internet of Things Sverige – 2.20
 89. Delegationen för cirkulär ekonomi – 2.20
 90. Boverket – 2.19
 91. Länsstyrelserna – 2.19
 92. Arbets­domstolen (AD) – 2.19
 93. Folkhälso­myndigheten – 2.19
 94. Skolverket – 2.19
 95. Tillväxtverket – 2.19
 96. Barnombudsmannen – 2.19
 97. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) – 2.18
 98. Trafikverket – 2.18
 99. Svenska ILO-kommittén – 2.18
 100. Vetenskaps­rådet (VR) – 2.18
 101. Sjunde AP-fonden (AP7) – 2.17
 102. Första AP-fonden (AP1) – 2.16
 103. VästKom – 2.16
 104. Kriminal­vården – 2.14
 105. Universitetskanslers­ämbetet – 2.14
 106. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) – 2.12
 107. Forskningsrådet Formas – 2.11
 108. Ehälso­myndigheten – 2.11
 109. Strålsäkerhets­myndigheten – 2.10
 110. Arvsfonden – 2.10
 111. Elsäkerhets­verket – 2.10
 112. Forskarskatte­nämnden – 2.10
 113. Försvarets materielverk (FMV) – 2.10
 114. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – 2.10
 115. Lagrådet – 2.10
 116. Livsmedels­verket – 2.10
 117. Myndigheten för delaktighet (MFD) – 2.10
 118. Nämnden för hemslöjds­frågor – 2.10
 119. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 2.10
 120. Rättsmedicinal­verket – 2.10
 121. Skatterätts­nämnden – 2.10
 122. Skogsstyrelsen – 2.10
 123. Statens servicecenter – 2.10
 124. Svenska ESF-rådet – 2.10
 125. Tredje AP-fonden (AP3) – 2.10
 126. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 2.10
 127. BioInnovation – 2.10
 128. Drive Sweden – 2.10
 129. InnovAir – 2.10
 130. Skaraborgs kommunal­förbund – 2.10
 131. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) – 2.09
 132. Bokförings­nämnden (BFN) – 2.09
 133. Kommers­kollegium – 2.09
 134. Konsument­verket – 2.09
 135. Rymdstyrelsen – 2.09
 136. Energi­myndigheten – 2.09
 137. Kulturrådet – 2.09
 138. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) – 2.09
 139. Metalliska material – 2.09
 140. Delegationen mot segregation – 2.09
 141. Finanspolitiska rådet – 2.08
 142. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) – 2.08
 143. Konkurrens­verket – 2.08
 144. Läkemedels­verket – 2.08
 145. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) – 2.07
 146. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 2.07
 147. Viable cities – 2.07
 148. Sveriges domstolar – 2.06
 149. Naturvårds­verket – 2.05
 150. Ekobrotts­myndigheten – 2.05
 151. Folke Bernadotte­akademin (FBA) – 2.05
 152. Statens haveri­kommission (SHK) – 2.05
 153. Medtech4­Health – 2.05
 154. Riksantikvarieämbetet – 2.04
 155. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) – 2.04
 156. Smart Built Environment – 2.04
 157. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) – 2.03
 158. Jordbruks­verket – 2.03
 159. Trafikanalys – 2.03
 160. Statistiska Centralbyrån (SCB) – 2.02
 161. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 2.02
 162. Upphandlings­myndigheten – 2.01
 163. Konstnärs­nämnden – 2.00
 164. Statens Historiska Museer – 2.00
 165. Finans­inspektionen (FI) – 1.98
 166. Statens konstråd – 1.98
 167. Statskontoret – 1.93
 168. Sjätte AP-fonden (AP6) – 1.86
 169. Institutet för rymdfysik (IRF) – 1.82
 170. Swedac – 1.80
 171. Jämställdhets­myndigheten – 1.79
 172. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) – 1.72
 173. Försäkringskassan (FK) – 1.71
 174. Regeringen – 1.68
 175. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) – 1.59
 176. Etikprövnings­myndigheten – 1.59
 177. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 1.56
 178. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) – 1.50
 179. Genteknik­nämnden – 1.50
 180. Harpsunds­nämnden – 1.50
 181. Polarforsknings­sekretariatet – 1.50
 182. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) – 1.50
 183. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) – 1.50
 184. Svenska Institutet (SI) – 1.50
 185. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) – 1.50
 186. SIO Grafen – 1.50
 187. SIP STRIM – 1.50
 188. Process­industriell IT och automation (PiiA) – 1.50
 189. Produktion2030 – 1.50
 190. Re:Source – 1.50
 191. Fyrbodal – 1.50
 192. Arbetsförmedlingen – 1.50
 193. Nordiska Afrika­institutet – 1.41
 194. Smartare elektroniksystem – 1.40
 195. Riksarkivet – 1.40
 196. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) – 1.36
 197. SWElife – 1.20
Till toppen