Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Changelog – justeringar som är viktiga att känna till

I ett försök till god transparens följer här tidpunkter och insatser som påverkar bedömningar och betyg på Webperf. Listan uppdateras allt eftersom förändringar sker.

Innehållsförteckning:


Google Lighthouse version 11.3 införs (2023-11-11)

Webperf går idag från Lighthouse 10.2 till 11.3 av Lighthouse. Det behöver inte vara samma version som det du använder via pagespeed.web.dev då Lighthouse/Pagespeed brukar släpa efter Webperf.se

Google Lighthouse utgör ett antal av testerna på Webperf. Så vad påverkas? Bland annat att 13 nya tillgänglighetstester införts i den senaste versionen:

 • aria-allowed-role
 • aria-dialog-name
 • aria-text
 • html-xml-lang-mismatch
 • image-redundant-alt
 • input-button-name
 • label-content-name-mismatch
 • link-in-text-block
 • select-name
 • skip-link
 • table–duplicate-name
 • table-fake-caption
 • td-has-header

Kvalitet på frontend – Yellow Lab Tools version 3.0 (2023-11-02)

Yellow Lab Tools (YLT), eller Kvalitet på frontend som testet kallas i Webperf Core, har kommit i en ny version. Yellow Lab Tools 3.0.0 är nu tre veckor gammal och införs från och med ikväll för alla webbplatser utan premium här på Webperf.se, men givetvis kommer även de med premium att köra mot YLT 3 innan månadsrapporterna för november sammanställs.

Sätts kakor utan samtycke? (2023-09-14)

Kontrollerar och betygssätter om kakor från kända webbanalysverktyg sätts utan samtycke. Webperf-testerna är automatiserade vilket gör att om det sätts en kaka är det utan samtycke eftersom inget sådant kan ges. Du som vill läsa koden kollar in Spårning och integritetstestet på Github.

Kollar efter fler analysverktyg (2023-09-06)

Sedan början av september körs en uppdaterad version av Webperf Core-testet för spårning. För de webbplatser som har fler än ett verktyg för analys som testet känner igen innebär det lägre betyg då man får avdrag ju fler referenser till analysverktyg som hittas.

Vill du läsa koden för vilka nya verktyg som letas efter så finns den på vår Github.

Ny snabbare uppkoppling – mycket snabbare (2023-05-31)

Sedan sista maj körs tester från en uppkoppling med teoretisk hastighet om 1Gbit/s via Bahnhof. För de med premium körs även fortsättningsvis också med Glesys från Falkenberg och Hetzner från Helsingfors men då med 100 Mbit/s. Det kan komma att ändras, men påverkar endast betygen för Lighthouse-prestanda och Sitespeed.io som är beroende av hastigheten. Hastigheten består i testningssynpunkt av fler delar än man kanske först tänker sig. Under optimala omständigheter är följande tre mätvärden viktiga:

 1. Nedladdningshastighet: Detta refererar till mängden data (oftast mätt i megabit per sekund, Mbps) som din internetanslutning kan överföra från internet till din dator per sekund. Nedladdningshastigheten påverkar hur snabbt testservern kan ta emot material från webbplatsen som testas.
  Om webbplatsen har stora filer blir detta extra viktigt.
 2. Uppladdningshastighet: Mängden data som internetanslutningen kan skicka till internet per sekund. Uppladdningshastigheten blir viktig ifall man skickar stora filer, vilket inte är så troligt utifrån Webperf-testerna.
 3. Svarstid (Ping): Tiden det tar för data att resa från din dator eller enhet till mottagarens server och tillbaka igen. Det mäts i millisekunder (ms). Ju lägre ping, desto bättre. En hög ping kan leda till fördröjningar, vilket kan göra stor skillnad i Webperfs testsammanhang ifall en webbplats har massor med filer.

Den nya internetuppkopplingen har cirka 800 Mbit/s upp- och nedhastighet, samt cirka 8-25 ms ping, under de första dagarnas tester.

Pa11y-betyget är rättat för er med nedslag på kontraster (2023-04-30)

Några har hört av sig om att de inte alls har för dåliga kontraster mellan förgrund och bakgrund, vilket Pa11y ibland påstått med de nya hårdare nivå AAA-kraven på WCAG som vi följer just för Pa11y. Efter lite grävande visade det sig att Pa11y har det här som ett bekräftat fel – pa11y reports false positives for color contrast #633

För dig som slaviskt följer betygen på Webperf.se är det bra att känna till att nya Pa11y-testet lades till efter april sammanställdes och har inte påverkat någon webbplats i någon riktning för just de sammanställningarna. De tester som rapporterats av Pa11y under april med kontrastbrister är nu raderade, vilket kan göra att vissa webbplatser får ett högre betyg på tillgänglighet och på totalen.
Beslutet blev att bortse från kontrastfel för Pa11y-testet tills dess den bristen är fixad. Det höjer betygen för både de som faktiskt har bristande kontrast och de som falskeligen fick anmärkningar.

Mer info följer i sinom tid.

Pa11y-betyget är tillbaka (2023-04-19)

Axe-baserade Pa11y-testet introducerades på Webperf.se i slutet av mars, men drogs snart tillbaka då det var oklart hur stabilt testet var och hur betygsgrunden egentligen såg ut.

Nu har förvirringen dock retts ut. Webperf Core v4 som numera används anropar Pa11y med instruktionen att köra Axe-motorn (--runner axe) och Pa11y-dokumentationen förklarar att då blir det med nivå AAA av WCAG. Tidigare kördes Pa11y med WCAG 2 nivå AA, vilket förklarar varför så många fler fick brister runt kontrastförhållanden efter skiftet. Det är nämligen högre krav på kontrast i nivå AAA än nivå AA.

"Level AA requires a contrast ratio of at least 4.5:1 for normal text and 3:1 for large text, and a contrast ratio of at least 3:1 for graphics and user interface components (such as form input borders). Level AAA requires a contrast ratio of at least 7:1 for normal text and 4.5:1 for large text."
– What is AA vs AAA? (www.getstark.co/support/education/what-is-aa-vs-aaa)

Ifall du vill ha ett verktyg som hjälper dig räkna ut kontrastförhållanden mellan två olika färger så testa gärna contrastchecker.com

Epost inte längre en del av totalbetyget (2023-04-15)

E-posttestet har körts på Webperf.se sedan 15:e mars. Det ut utvärderar inställningar som SPF, DNS, MX och mycket mer för att kolla om man som besökare kan räkna med någon sorts digital brevhemlighet om man kontaktar organisationen per mejl, exempelvis genom ett kontaktformulär på webbplatsen.

Sedan klockan 17 den 15:e april ingår betyget i webbplatsens totalbetyg, däremot i delbetyget Integritet & säkerhet. Det innebär att e-posttestet, likt PWA-testet, inte påverkar webbplatsens totalbetyg varken i positiv eller negativ riktning.

Uppgraderat till Webperf Core v4 och Axe-baserade Pa11y (2023-03-28)

Under dagen började den senaste koden av version 4.x av hela testpaketet Webperf Core att köras generellt på alla webbplatser, samt att den senaste Node-versionen av Pa11y installerats. Nya Pa11y har Axe i bakgrunden men betygen är inte identiska med det Axe-test vi har genom Lighthouse.

Webperf Core v4 innebär att samtliga tester på Webperf.se är uppdaterade. Exakt vad som ändrar betyg för en enskild webbplats beror förstås på, men exempelvis är det större skillnader i 404-testet som numera kollar språkkod för att se ifall texten bör vara på svenska eller engelska. Lite mindre skillnader är det i energieffektivitetstestet men där referensvärdet är uppdaterat. På grund av denna uppdatering kan det också för en tid förekomma vissa buggar som förhoppningsvis hinner rätas ut innan betygen sammanställs för april.

E-posttestet körs nu skarpt (2023-03-15)

Eposttestet från version 4 av Webperf Core har under sena kvällen börjat köras på alla webbplatser som listas på Webperf.se

Resultatet på detta test påverkar utöver totalbetyget också delbetygen för Integritet & säkerhet, hastighet, samt webbstandard.

Mer information om eposttestet på Github.

Provkör mjukvarutestet skarpt (2023-03-14)

Mjukvaratestet från version 4 av Webperf Core har använts ett tag av några. Bland annat har offentlig sektors webbplatsers prestation fångats upp av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) som mejlat ut om detta.

Därför känns det logiskt att börja fasa in det testet även fast inget annat från version 4 är infört. Det här kommer påverka dels totalbetyget för en webbplats men också dess delbetyg för Integritet & säkerhet.

Läs mer om testet på Github.

Uppgraderat till Lighthouse 10 (2023-02-11)

Från och med klockan 22:30 den elfte februari är det den senaste versionen (10.0) av Lighthouse som används på Webperf.se, vilket syns först hos de som har Webperf Premium då de testas åtminstone dagligen.

Vad är nytt med Lighthouse 10?

Den största skillnaden som rapporterats påverkar nog Webperfs prestandabetyg som baseras på Lighthouse, snarare än SEO, God praxis, mfl. Detta då man överger Time To Interactive (TTI) som prestandamått och låter de 10% som TTI hade på betyget istället förstärka Cumulative Layout Shift (CLS) som numera står för 25% av hela betyget.
Mer om nyheterna i Google Lighthouse 10

Sitespeed.io flyttas till Telenor 5G i Göteborg (2023-02-07)

Från och med 7:e februari kommer alla icke-premium att likt tidigare testas från en mobil uppkoppling. De enda testerna som är beroende av uppkopplings­hastighet är Sitespeed.io och Lighthouse prestanda. Till skillnad från i Webperfs barndom blir det nu på en 5G-anslutning i centrala Göteborg. Mot tidigare när det var 4G som gällde.
Exempel på hastighet för denna 5G är nu 6:e februari 54 Mbit/s i nedladdning, 31 Mbit/s upp och 30 millisekunder i svarstid. Är du inte tekniskt lagd så är innebörden av detta att det fortfarande är en snabb uppkoppling, men att premium-webbar har fördelen med lägre svarstid.

Här uppstår oavsiktligen en skillnad i relation till de som har Webperf Premium. Men det är oklart vilka som har mest nytta av detta för sina betyg. För de med redan höga betyg kommer det inte göra någon skillnad.
Premium-webbar har 100 Mbit/s från ett av Glesys datacenter i Sverige. Icke-premium med tyngre innehåll kan ha nytta av de upp till 800 Mbit/s som mätts upp på Webperfs 5G-anslutning.

Säkerhet och integritet har en ny lista med i vilket land IP-adresser hör hemma (2022-12-27)

Webperf återanvänder IP2Locations LITE data som kan laddas ner på http://www.ip2location.com. Datakällan är licensierad enligt Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0.

Den föregående listan var tio månader gammal. Avsikten framöver är att uppdatera till den senaste listan en gång per månad. Det minskar risken för att en IP-adress klassificeras som tillhörande fel land, exempelvis de länder som inte ingår i EU.

HTTP & tekniktestet något grinigare (2022-08-31)

En användare på Webperfs Slack-kanal tog under dagen upp exemplet att vissa testade webbplatser inte alls tycktes få varken avdrag eller betyg när det gäller eventuell förekomst av QUIC/HTTP 3.

Efter lusläsning av testets kod upptäcktes att vid timeout på läsning av resultat från testtjänsten HTTP/3 Check fick de långsamma webbplatserna inget avdrag om de inte hann ge svar på testet inom timeout. Från och med ikväll ändras default! Utgångspunkten är att en webbplats inte anses stödja QUIC/HTTP3 om inget svar lämnas inom testdatorns timeout/väntetid. Det kan göra att en webbplats som innan ändringen lyckades ha 5.0 i detta test numera halkar ner till 4.27 av 5 möjliga.

Kvalitet på frontend, Yellow Lab Tools, är tillbaka (2022-02-02)

För första gången under 2022 körs Yellow Lab Tools återigen. Sedan det kördes tidigare, under 2021, finns skillnader. Precis som flera av de andra testerna sedan övergången till Webperf Core 3-testerna kan det här testet påverka mer än ett kategoribetyg. Resultatet av Yellow Lab Tools-tester påverkar en webbplats betyg i webbstandard, hastighet och integritet & säkerhet.
En annan skillnad är att vi nu bytt bort Docker-versionen av Yellow Lab Tools och kör istället NodeJS-varianten.

Nya tester och nya betyg (2022-01-01)

Alla tester från och med 2022 är via Webperf Core version 3. Det innebär att ett enskilt test kan påverka mer än ett betyg. Det kommer mer info om exakt vad detta innebär senare under VT 2022.

Sitespeed.io på 4G i glesbygd (2021-12-19)

Mellan 19:e december och 10:e januari körs testerna från en 4G-uppkoppling i glesbygd med varierande hastighet. Detta ger ett lägre betyg till nästan alla på just sitespeed.io, lite extra svårt för de med många eller tunga filer.

Aktuell hastighet enligt Bredbandskollen är 16 Mbit/s ner, 12 Mbit/s upp och en svarstid på 37 millisekunder. Dock brukar 4G variera rätt mycket.

Sitespeed.io återigen på snabb uppkoppling (2021-08-29)

Alla Sitespeed.io-tester som körts från och med 29:e augusti körs återigen på en trådad bredbandsuppkoppling, inte längre 4G i glesbygd. Detta kommer ge bättre betyg till de med tyngre filer eller många filer.

Aktuell hastighet enligt Bredbandskollen är 320 Mbit/s i nedladdning, 13 Mbit/s upp och 9 ms i svarstid.

Pa11y uppgraderat till 6.0.1 (2021-07-03)

Idag uppdaterades Pa11y till version 6.0.1 från version 5.3
Så här långt ser de listade webbplatserna ut att få lägre betyg med den nyare versionen.

Direkt efter uppdateringen sjönk genomsnittet för alla listade webbplatser från 2,12 (junis siffror) till 1,93 av 5.

Sitespeed.io på 4G i glesbygd över sommaren (2021-06-09)

De prestandatester som körs av Sitespeed.io kommer från och med 9:e juni att vara körda på ett mobilt bredband på 4G i glesbygden. Normalt sett är det 300-600 Mbit/s bredband.

Yellow Lab Tools numera på version 2.0 (2021-06-05)

Gael Metais släppte Yellow Lab Tools v2 i februari, men först nyligen upptäckte vi det som en Docker-image.

Integritet och säkerhet, samt nytt deltest i PageXray (2021-04-24 -> 2021-05-06)

Integritet och säkerhet är ett nytt kategoribetyg likt de vi har för tillgänglighet, hastighet och webbstandard. Det i sig påverkar inte totalbetyget, men kommer att synas som ett summerande betyg i månadsrapporterna från och med maj 2021.

Något som däremot påverkar både en webbplats totalbetyg och kategoribetyget för integritet & säkerhet är det nya integritetstestet som till stor del är baserat på PageXray. Det började trimmas in 24:e april 2021 och har fram till 6:e maj genomgått en del justeringar.

HTTPv3 och QUIC blir poänggivande i tekniktestet (2021-04-10)

Vid en körning i april av de drygt 2500 webbplatserna som Webperf.se bevakar visade det sig att 181 hade stöd för den kommande standarden HTTPv3 och QUIC. Därför har vi valt att uppmuntra de som ligger i framkant genom att justera det betyget lite till deras fördel. Tekniktestet kommer från och med 10:e april att omfördela poäng på följande sätt:

 • Om stöd för HTTPv3 finns får man +0.2 poäng
 • Finns stöd för QUIC stöd ges +0.2 poäng

De som varken stödjer HTTPv3 eller QUIC kommer få se sitt betyg på just detta test sjunka med 0,4.

Standardfiler: Tillåter redirect för robots.txt (2021-03-16)

Deltestet för standardfiler började från och med eftermiddagen 16:e mars att tillåta redirect (HTTP 301 och 302) vid anrop av robots.txt
Robots.txt antas fortfarande ligga i roten på webbplatsen, men för de webbplatser som hänvisar vidare till annan plats så kommer den hänvisningen att följas.

Detta påverkar inte särskilt många webbplatser, men de som blir påverkade så är det till det bättre. Exempelvis för Digitaliseringsmyndigheten (DIGG) ledde denna förändring till att delbetyget ökade från 1,0 till 4,25. Med tanke på att Webperf i dagsläget har cirka 15 olika delbetyg kan det så klart göra en del skillnad i hur webbplatserna rankar i topplistor framöver.

ESNI-kollen borta från HTTP-testet (2021-03-01)

Första mars togs kollen av ESNI bort från HTTP-testet.
Redan vid introduktionen var vi som jobbar med Webperf-testerna lite tveksamma till ESNIcheck och det möttes av en del berättigade frågor om både hur etablerad ESNI är som standard och om ens en marginell minoritet av webbplatserna på Webperf drog nytta av denna teknik. Vi introducerade ESNI så här i början av 2021:

ESNI-kontroll (DNS-kontroll). Om webbplatsen stödjer ESNI får den en poäng. (Obs! Vi funderar på att ta bort detta test tills dess det är mer etablerat.)

Borttaganden av ESNI innebär att nästan alla webbplatser fick en poäng högre betyg i HTTP-delbetyget. Detta uppdaterade test låg till grund för de tester som sedan blev månadsrapporterna för mars.

Hur miljövänlig är webbplatsen? (2021-02-06)

Under januari har vi undersökt det API som erbjuds av websitecarbon.com och nu byggt ett test efter ett tips från Daniel Göransson som är aktiv på vår Slack-kanal. Nivåerna av de initiala betygen är lite simpelt kalibrerade på tester av de knappt 300 kommunernas resultat.

 • 5:a om < 0.8
 • 4:a om < 1.2
 • 3:a om < 2
 • 2:a om <= 4
 • 1:a om > 4

För att se hur de svenska kommunerna presterade inom miljövänlig webb i början av januari, kolla in följande rapport.

HTTP & tekniktest ersätter IPv6-testet och HTTP/2-testet (2021-02-06)

Med start 6:e februari så pensioneras HTTP/2-testet och IPv6-testet uppgraderas till att kontrollera följande saker:

 • Omdirigeras användarna korrekt från HTTP till HTTPS?
 • Vilka (säkra) versioner av TLS stöds? Stöd för gamla och osäkra varianter får man inga poäng inom denna del.
 • Stöds både IPv4 och IPv6?
 • Finns ett ESNI-record i DNS:en?
 • Vilka versioner av HTTP stöds?

Utöver de nya delarna av testet finns det flera fördelar. Bland annat att knappt hälften av de som listas på Webperf.se ens gick att testa med HTTP/2-testet. En annan bra sak är att betyget på test som är "binära", alltså om en webbplats har eller inte har en viss teknik, är svåra att ge ett vettigt betyg i skalen 1-5. Därför tror vi att det nya testet är både mer relevant och inte minst mer rättvist.
Som alltid är vi som jobbar med testerna öppna för att ändra oss och uppskattar återkoppling. Enklast är att du ansluter till vår Slack-grupp.

Sitespeed.io återigen på 600 Mbps (2021-01-14)

Sitespeed-tester med datum 14:e januari 2021 och framåt är återigen på ComHem 600 Mbps, 8-20 ms ping. Detta aktiverades förstås efter månadsrapporterna för januari sammanställts.

Standardfilstestet letar nu efter security.txt (2021-01-01)

De webbplatser som från och med första januari inte har en security.txt får ett poäng i avdrag i delbetyget för standardfiler. Vi kommer snart ha en artikel om security.txt här på Webperf, men tills vidare kan du läsa på securitytxt.org för att få lite koll.

EDIT 2021-01-08:
Mer information om testet av security.txt

Nya betyg för integritet / Webbkoll (2020-12-31)

Från och med sista december 2020 kommer nya betyg att sättas för Webbkoll av Dataskydd.net
Den stora skillnaden är för de flesta inte att de får väsentlig annorlunda betyg utan snarare att det går från att enbart handla om heltal till att bli decimaler mellan 1-5. Att diversifiera betygsnivåerna är något vi ska försöka göra med de andra testerna under 2021. Exempelvis HTML, CSS och hastighet enligt Google Lighthouse står näst på tur. När de betygen ändras kommer det en anteckning här i changeloggen.

Sitespeed-testerna åter på 4G i glesbygd (2020-12-02)

Alla tester av Sitespeed.io kommer från den andra december att köras på en Telenor 4G-uppkoppling som ifrån glesbygden i Dalsland. Annars körs den från en 600 Mbit/s på Com Hem. Den bästa som uppmätts på denna 4G på denna plats har följande egenskaper:

 • 20,7 Mbit/s nedströms
 • 14,7 Mbit/s uppströms
 • 38 millisekunder i ping, då mot Oslo som är närmaste storstad

Precis som under sommaren simulerar detta på sätt och vis ett förändrat beteende och förändrade förutsättningar som hör säsongerna till. Hur funkar din webbplats när folk åker till fjällen? Dessa förutsättningar kommer att gälla året ut.

404-testet justerat (2020-11-19)

Johan Kronberg har inkommit med ny kod för vårt 404-test. De har kört det med Webperf Core på hans arbetsplats några månader och det handlar om att inte fastna i Cloudflare Web Application Firewall genom att ha en mer generell user-agent. Före denna justering var det ett 60-tal av webbplatserna som inte gick att testa med denna metod.

Yellow Lab Tools betyg med ett gäng decimaler (2020-11-07)

Betyget för Yellow Lab Tools har förändrats. Poängen är att få fler decimaler i totalbetyget så nu är inte Yellow Lab Tools betyg längre enbart i heltal 1-5.

Så här fungerar vårt test med Yellow Lab Tools

IPv6 är ett nytt test (2020-09-27)

Från och med 27:e september kontrolleras om en webbplats stödjer IPv6 eller inte. Ifall den gör det får den betyg 5, om inte blir betyget en 3:a. Testt kontrollerar inte ifall en webbplats som kör med IPv6 även erbjuder IPv4, vilket är vad som är att förvänta under fera år framåt.

Pa11y inaktiveras (2020-09-25)

Under kvällen inaktiverades Pa11y-testet. Detta beror på att testet inte gick att uppdateras från version 5.1 till 5.3 (eller nyare) i testningsmiljön utan att krascha. Det finns en 6.0 alpha som lockar på sikt. Webperf fortsätter att vilja ha flera olika tester för samma sak även när ett av testerna kan ses om mycket mer exakt än konkurrenterna, men just nu är den version av Pa11y vi kan använda alltför föråldrad.

I konkurrens med allt annat som behövs på Webperf byggs det på en uppdaterad testmiljö. Den nuvarande är cirka ett år gammal. När den nya kommer blir den mer aktuell med respektive tests uppdateringar. Dessutom finns bättre hårdvara som väntar på att tas i bruk, vilket kommer gynna exempelvis Sitespeed-testerna. Mer om detta i senare uppdateringar.

Justerat HTML-testet (2020-08-06)

Idag har HTML-testet uppdaterats. I samband med bytet av CSS-testet (vilket delvis använder samma W3C-test) upptäcktes att HTML-testet även räknade med fel i CSS-kod. Det innebär att de webbplatser som haft fel i sin CSS haft det till nackdel även i sitt betyg för HTML. En förmildrande omständighet är dock att det aktuella W3C-testet inte anger särskilt många fel, men det har säkerligen dragit ner betygen lite på ett antal webbplatser.

Denna brist lagades innan augustis månadsrapporter skapades.

Modernare CSS-test (2020-08-05)

De CSS-valideringar som körts från och med klockan 15 idag 5:e augusti kommer att använda W3C:s nyare CSS-test. Det äldre testet har inte riktigt hängt med i utvecklingen och det var verkligen dags att göra något åt det.

Många nypublicerade webbplatser har enligt det äldre W3C-verktyget angetts ha upp till flera hundra felaktigheter, trots att de följt gällande webbstandard. Ett exempel är Trelleborgs nysläppta webbplats som med W3C:s äldre verktyg angavs ha hela 721 st fel på sin CSS, medan det nya verktyget istället anger 23 st. Det finns kritik mot det nya verktyget, men desto mer mot det äldre. Så för att hellre fria än fälla byter vi nu till det nyare verktyget.

Lägre hastighet för Sitespeed 21 juni-2 augusti (2020-06-21)

Nu tar Webperf semester! Det innebär att Sitespeed körs med väsentligt lägre hastighet.

Istället för 400 Mbit/s ned och 10s i svarstid blir det istället cirka 16 Mbit/s ner och 40 ms i svarstid. Från och med 21:a juni till 2:a augusti.

Detta beror på att testmiljön följer med till en sommarstuga och där finns enbart en 4G-uppkoppling. Realistiskt på sätt och viss hur svenskar kan ha det under sommaren men mindre jämförbart mellan webbplatser än annars då uppkopplingen är mindre stabil jämfört med det trådade bredbandet resten av året. Ta Sitespeed-resultat på Webperf under denna period med ro (om du nu inte optimerar för de med sämre uppkoppling) och tänk på att detta kommer påverka rapporterna för juli månad.

Frågor? Ställ dem gärna i vår Slack-kanal

Test av RSS-flöden förbättrat (2020-06-13)

De webbplatser som har oembed men saknar RSS-flöde.

Exempelvis kunde kod som såg ut som nedan tidigare misstas för att vara RSS-flöden:

<link rel="alternate" type="application/json+oembed" href="http://example.com/wp-json/oembed/1.0/embed?url=http%3A%2F%2Fexample.com%2Fbust%2F" />

Detta då det bara kollades efter rel=”alternate” vilket inte uteslöt oembed. Det handlar oftast om webbplatser byggda med Wordpress som inte har RSS i sin metadata. Dessa webbplatser fick tidigare 0,5 för mycket i delbetyget för standardfiler.

Tillgänglighetstestet Axe tillbaka (2020-06-12)

Från och med 12:e juni körs återigen tillgänglighetstestet Axe igen. Detta genom Googles Lighthouse-API.

Testet påverkar både kategoribetyget för tillgänglighet, tillsammans med Pa11y, samt att det är ett av ett drygt tiotal betyg som påverkar totalbetyget.

Progressiv webbapp - PWA (2020-06-10)

Första dygnen var PWA-testet betygsgrundande, men efter en diskussion i vår Slack-kanal togs det bort. Det hann inte påverka någon månadsrapport.

Ambitionen med PWA-testet är att det ska ses som information till den som har för avsikt att bygga sin webbplats som en PWA (Progressive Web App). Testet kommer köras cirka var 4-6 vecka och tills vidare inte vara betygsgrundande.

Test av följsamhet till praxis och sökmotoroptimering / SEO (2020-06-05)

I slutet av maj påbörjades testerna av om webbplatserna följer god praxis för webben eller inte. Det kan handla om att webbplatsen använder utdaterade Javascript-ramverk, inte är responsiv, med mera.

I början på juni kom de första SEO-testerna igång. De påverkar en webbplats totalbetyg lika mycket som andra deltest, men räknas inte in i något kategoribetyg.

Båda testerna är omarbetningar av Google Lighthouse API.

Webbprestanda med Google Lighthouse API (2020-05-25)

Från och med slutet på maj byttes Google Pagespeed API version 4 ut mot Lighthouse API. Det påverkar totalbetyg lika mycket som alla andra betyg samt att det räknas med i kategoribetyget för hastighet (tillsammans med Sitespeed och Yellow Lab Tools).

404-testet justerat (2020-02-20)

Fram till idag har det varit webbplatsens första statuskod som räknats. Har den inte varit just 404 har webbplatsen inte fått godkänt just på delen för rätt statuskod. Det har handlat om ett avdrag om 2 av 5 möjliga i det betyget.

Från och med kvällen 20:e februari kommer 404-testet att acceptera hänvisningar så länge som man i slutändan landar på en adress som har statuskod 404. Ett exempel på när detta var ett problem var om webbplatsen skiftat från/till www-prefixet och först hänvisar med en 301/302 till med eller utan www och först senare gav ifrån sig en 404. De webbplatserna kommer nu få två poäng bättre på detta betyg.

Bättre betyg i Sitespeed.io att vänta framöver (2020-01-14)

Från och med 14:e januari 2020 körs inte testerna för Sitespeed.io längre på en mobiluppkoppling på 4G-nätet. Det är rimligt att anta att det kommer ge fler webbplatser högre betyg på just Sitespeed eftersom betyget baseras på speedindex. Speedindex är en siffra om exakt hur lång tid det tar att ladda hem och visa upp en webbsida. Mer detaljer om Speedindex hos Sitespeed.io

Nu är, enligt Bredbandskollen, svarstiden under 20 millisekunder vilket är cirka en tredjedel mot tidigare och gynnnar de med många filer på sin webbplats. Nu är nedladdningshastigheten 200-300 Mbit/s till skillnad mot vanligtvis 4-20 Mbit/s tidigare, vilket gör skillnad för de med tyngre filer.

Testet med standardfiler påverkar totalbetyg och kategoribetyget för webbstandard (2020-01-11)

Från 11:e januari 2020 tillkom testet av standardfiler. Det påverkar både en webbplats totalbetyg men också kategoribetyget för om en webbplats följer webbstandard.

Alla webbplatser kan inte testas utifrån alla kriterier, men för delbetyget om webbstandard är det numera sex olika betyg istället för fem som utgör genomsnittet. För totalbetyget är det som mest elva olika tester som räknas samman.

Axe och användbarhet från Google Pagespeed API v2 plockas bort (2019-12-30)

Axe är tänkt att återkomma, men användbarhetsbetyget tas bort vid årskiftet. Detta kommer påverka webbplatsernas totalbetyg (som är ett genomsnitt av alla testers betyg) och att kategoribetyget för tillgänglighet tills vidare enbart baseras på Pa11y.

HTML-varningar ska inte räknas som fel (2019-12-07)

HTML-testet går via W3C och i dagarna tycks det åtminstone ibland vara så att varningar har räknats som fel. För vissa webbplatser har detta varit kännbart, exempelvis om inga fel funnits men där man haft några varningar. Då kan man ha fått en tre eller fyra i betyg istället för en femma som det är tänkt.

Just för HTML-testet sparas det inte ner något mer från utfört test än den sammanfattande texten som syns på respektive webbplats sida. Därför går det inte att säga om detta test har fungerat på olika sätt över tid. Vi bör nog utgå från att denna brist funnits sedan start sommaren 2018.

2019-12-21 Uppdatering

Nu är allt i sin ordning igen. Gissningsvis var det fel på W3C:s egen HTML-kod, för Webperf har inte hunnit med någon åtgärd.


<