Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Augusti 2019 – jämför patient­organisationers prestation på webben

Augusti 2019 – jämför patient­organisationers prestation på webben

Augustis lista över hur de olika webbplatserna, inom kategorin patient­organisationer, står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, webbprestanda och användbarhet.


Om kategorin Patient­organisationer

Patient­föreningar och organisationer som bevakar individers rättigheter i samhället.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 3.5 av 5.

Se aktuell lista med patient­organisationer


Augustis topplista för patient­organisationer är här. Det är enbart startsidor som är uppmätta, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Betyget för användbarhet är dock inte meningsfullt att normalisera betyget på då det handlar om skillnader i enstaka procent mellan det bästa betygen och de genomsnittliga.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de övriga testerna, som; 404-felsida, HTTP/2 och de som rör webbstandard som HTML och CSS, samt Yellow Lab Tools.

 1. Svenska narkomanvårds­förbundet (SNVF) — 3.7
 2. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 3.7
 3. Förbundet unga rörelse­hindrade — 3.6
 4. Föreningen Fragile-X — 3.6
 5. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa — 3.6
 6. Spelberoendes Riksförbund — 3.6
 7. Handikapp­förbunden (HSO) — 3.4
 8. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 3.4
 9. Synskadades Riksförbud — 3.4
 10. Ödemförbundet — 3.4
 11. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam — 3.3
 12. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 3.3
 13. Svenska Marfan­föreningen — 3.2
 14. Bröstcancer­förbundet — 3.1
 15. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 3.1
 16. Unga allergiker — 3.1
 17. Ataxiföreningen — 3.0
 18. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 3.0
 19. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) — 3.0
 20. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige — 3.0
 21. Länkarnas Riksförbund — 3.0
 22. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 3.0
 23. Riksförbundet för leversjuka — 3.0
 24. Stamnings­förbundet — 3.0
 25. Svenska Addisonföreningen — 3.0
 26. Svenska Down­föreningen — 3.0
 27. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 3.0
 28. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 3.0
 29. Amningshjälpen — 2.9
 30. Cancerfonden — 2.9
 31. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 2.9
 32. Svenska Ryggföreningen — 2.9
 33. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga — 2.9
 34. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade — 2.9
 35. Alzheimerföreningen — 2.8
 36. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 2.8
 37. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 2.8
 38. Melanom­föreningen — 2.8
 39. Mun- och halscancerförbundet — 2.8
 40. Svenska föreningen för psykisk hälsa — 2.8
 41. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 2.8
 42. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) — 2.8
 43. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 2.8
 44. Cancer Rehab Fonden — 2.7
 45. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 2.7
 46. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 2.7
 47. Riksförbundet Cystisk Fibros — 2.7
 48. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 2.6
 49. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 2.6
 50. Förbundet Sällsynta diagnoser — 2.6
 51. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 2.6
 52. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 2.6
 53. Riksorganisationen Unga reumatiker — 2.6
 54. Stroke-riksförbundet — 2.6
 55. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 2.6
 56. Barncancerföreningarna — 2.5
 57. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 2.5
 58. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 2.5
 59. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP — 2.5
 60. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 2.5
 61. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 2.5
 62. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 2.5
 63. Spädbarnsfonden — 2.5
 64. Svenska EB föreningen / Debra — 2.5
 65. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 2.5
 66. Demens­förbundet — 2.4
 67. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 2.4
 68. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 2.4
 69. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 2.4
 70. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 2.4
 71. Riksförbundet för social och mental hälsa — 2.4
 72. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 2.4
 73. Schizofreni­förbundet — 2.4
 74. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 2.4
 75. Svenska Vitiligo­förbundet — 2.4
 76. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 2.4
 77. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 2.4
 78. Afasiförbundet i Sverige — 2.3
 79. Apné­föreningen i Stockholm — 2.3
 80. Astma och Allergi­förbundet — 2.3
 81. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 2.3
 82. Fibromyalgiförbundet — 2.3
 83. Riks­förbundet Balans — 2.3
 84. Prostatacancer­förbundet — 2.3
 85. Psoriasis­förbundet — 2.3
 86. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 2.3
 87. Autism- och Asperger­förbundet — 2.2
 88. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 2.2
 89. De handikappades riksförbund (DHR) — 2.2
 90. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 2.2
 91. Riksföreningen hjärnkraft — 2.2
 92. Svenska epilepsi­förbundet — 2.2
 93. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 2.1
 94. Blodcancerförbundet — 2.1
 95. El­överkänsligas riks­förbund — 2.1
 96. Njurförbundet — 2.1
 97. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 2.1
 98. Svenska diabetes­förbundet — 2.1
 99. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 2.1
 100. Lungcancer­förbundet Stödet — 2.0
 101. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 2.0
 102. Svensk Dysmeliförening — 2.0
 103. Svenska ödemförbundet — 2.0
 104. Hjärtebarns­förbundet — 1.9
 105. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 1.9
 106. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 1.8
 107. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 1.8
 108. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 1.8
 109. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) — 1.7
 110. Alopeiförbundet Sverige — 1.6
 111. Reumatikerförbundet — 1.6
 112. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 1.6
 113. Riksförbundet Noaks Ark — 1.5
 114. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 1.5
 115. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 1.3
 116. Huvudvärks­förbundet — 1.3

Webbstandard hos patient­organisationer

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod.
Samt om webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 5.0
 2. Spelberoendes Riksförbund — 4.7
 3. Svenska Marfan­föreningen — 4.7
 4. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) — 4.4
 5. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 4.3
 6. Mun- och halscancerförbundet — 4.2
 7. Psoriasis­förbundet — 4.2
 8. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 4.2
 9. Stroke-riksförbundet — 4.2
 10. Svenska narkomanvårds­förbundet (SNVF) — 4.2
 11. Svenska Addisonföreningen — 4.1
 12. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 4.1
 13. Bröstcancer­förbundet — 4.0
 14. Föreningen Fragile-X — 4.0
 15. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa — 4.0
 16. Svensk Dysmeliförening — 4.0
 17. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 4.0
 18. Alzheimerföreningen — 3.8
 19. Ataxiföreningen — 3.8
 20. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 3.8
 21. Förbundet unga rörelse­hindrade — 3.8
 22. Handikapp­förbunden (HSO) — 3.8
 23. Melanom­föreningen — 3.8
 24. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 3.8
 25. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 3.8
 26. Svenska Down­föreningen — 3.8
 27. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 3.8
 28. Synskadades Riksförbud — 3.8
 29. Unga allergiker — 3.8
 30. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 3.8
 31. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 3.7
 32. Länkarnas Riksförbund — 3.7
 33. Svenska Ryggföreningen — 3.7
 34. Cancer Rehab Fonden — 3.6
 35. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 3.6
 36. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam — 3.6
 37. Riksförbundet Cystisk Fibros — 3.6
 38. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade — 3.6
 39. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 3.5
 40. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 3.5
 41. Förbundet Sällsynta diagnoser — 3.5
 42. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige — 3.5
 43. Riksförbundet för leversjuka — 3.5
 44. Riksorganisationen Unga reumatiker — 3.5
 45. Svenska föreningen för psykisk hälsa — 3.5
 46. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 3.5
 47. Amningshjälpen — 3.4
 48. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 3.4
 49. Ödemförbundet — 3.4
 50. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 3.3
 51. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga — 3.3
 52. Afasiförbundet i Sverige — 3.2
 53. Astma och Allergi­förbundet — 3.2
 54. Cancerfonden — 3.2
 55. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 3.2
 56. Demens­förbundet — 3.2
 57. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 3.2
 58. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) — 3.2
 59. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 3.2
 60. Riksförbundet för social och mental hälsa — 3.2
 61. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 3.2
 62. Spädbarnsfonden — 3.2
 63. Stamnings­förbundet — 3.2
 64. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 3.2
 65. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 3.2
 66. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 3.0
 67. Apné­föreningen i Stockholm — 3.0
 68. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 3.0
 69. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP — 3.0
 70. Riks­förbundet Balans — 3.0
 71. Schizofreni­förbundet — 3.0
 72. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 2.9
 73. Svenska ödemförbundet — 2.9
 74. Autism- och Asperger­förbundet — 2.8
 75. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 2.8
 76. Fibromyalgiförbundet — 2.8
 77. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 2.8
 78. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 2.8
 79. Svenska EB föreningen / Debra — 2.8
 80. Svenska Vitiligo­förbundet — 2.8
 81. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 2.7
 82. Hjärtebarns­förbundet — 2.7
 83. Njurförbundet — 2.7
 84. Prostatacancer­förbundet — 2.7
 85. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 2.7
 86. Barncancerföreningarna — 2.6
 87. Blodcancerförbundet — 2.5
 88. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 2.5
 89. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 2.5
 90. Riksföreningen hjärnkraft — 2.5
 91. Svenska diabetes­förbundet — 2.5
 92. Svenska epilepsi­förbundet — 2.5
 93. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 2.5
 94. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 2.3
 95. Lungcancer­förbundet Stödet — 2.3
 96. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 2.3
 97. De handikappades riksförbund (DHR) — 2.2
 98. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 2.2
 99. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 2.2
 100. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 2.2
 101. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 2.2
 102. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 2.2
 103. Reumatikerförbundet — 2.2
 104. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 2.2
 105. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 2.2
 106. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 2.2
 107. Huvudvärks­förbundet — 2.0
 108. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 2.0
 109. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) — 2.0
 110. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 1.9
 111. Riksförbundet Noaks Ark — 1.8
 112. El­överkänsligas riks­förbund — 1.7
 113. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 1.7
 114. Alopeiförbundet Sverige — 1.5
 115. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 1.3
 116. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 1.0

Tillgänglighet hos patient­organisationer

Webbplatsernas tillgänglighet är mätt med två olika verktyg. Det ena heter Axe, det andra Pa11y. Inte alla webbplatser har varit möjliga att testa med båda verktygen, men åtminstone ett verktyg har körts. Axe är inställd på att kontrollera ifall WCAG 2.0 nivå AA efterlevs och Pa11y kör både WCAG samt amerikanska Section 508. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

 1. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa — 5.0
 2. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam — 4.0
 3. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 4.0
 4. Synskadades Riksförbud — 4.0
 5. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 3.5
 6. Förbundet unga rörelse­hindrade — 3.0
 7. Föreningen Fragile-X — 3.0
 8. Handikapp­förbunden (HSO) — 3.0
 9. Melanom­föreningen — 3.0
 10. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 3.0
 11. Spelberoendes Riksförbund — 3.0
 12. Svenska föreningen för psykisk hälsa — 3.0
 13. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 3.0
 14. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 3.0
 15. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 2.5
 16. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 2.5
 17. Länkarnas Riksförbund — 2.5
 18. Mun- och halscancerförbundet — 2.5
 19. Svenska narkomanvårds­förbundet (SNVF) — 2.5
 20. Svenska Down­föreningen — 2.5
 21. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 2.5
 22. Svenska Ryggföreningen — 2.5
 23. Svenska Vitiligo­förbundet — 2.5
 24. Unga allergiker — 2.5
 25. Ödemförbundet — 2.5
 26. Ataxiföreningen — 2.0
 27. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 2.0
 28. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 2.0
 29. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 2.0
 30. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP — 2.0
 31. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige — 2.0
 32. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 2.0
 33. Riksförbundet Cystisk Fibros — 2.0
 34. Riksförbundet för leversjuka — 2.0
 35. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 2.0
 36. Stamnings­förbundet — 2.0
 37. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga — 2.0
 38. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade — 2.0
 39. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 2.0
 40. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 2.0
 41. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 2.0
 42. Alopeiförbundet Sverige — 1.5
 43. Alzheimerföreningen — 1.5
 44. Amningshjälpen — 1.5
 45. Astma och Allergi­förbundet — 1.5
 46. Autism- och Asperger­förbundet — 1.5
 47. Barncancerföreningarna — 1.5
 48. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 1.5
 49. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 1.5
 50. Blodcancerförbundet — 1.5
 51. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 1.5
 52. Bröstcancer­förbundet — 1.5
 53. Cancerfonden — 1.5
 54. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 1.5
 55. De handikappades riksförbund (DHR) — 1.5
 56. Demens­förbundet — 1.5
 57. El­överkänsligas riks­förbund — 1.5
 58. Fibromyalgiförbundet — 1.5
 59. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 1.5
 60. Förbundet Sällsynta diagnoser — 1.5
 61. Riks­förbundet Balans — 1.5
 62. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 1.5
 63. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 1.5
 64. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) — 1.5
 65. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 1.5
 66. Hjärtebarns­förbundet — 1.5
 67. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 1.5
 68. Lungcancer­förbundet Stödet — 1.5
 69. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 1.5
 70. Prostatacancer­förbundet — 1.5
 71. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 1.5
 72. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 1.5
 73. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 1.5
 74. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) — 1.5
 75. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 1.5
 76. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 1.5
 77. Riksorganisationen Unga reumatiker — 1.5
 78. Schizofreni­förbundet — 1.5
 79. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 1.5
 80. Svensk Dysmeliförening — 1.5
 81. Svenska Addisonföreningen — 1.5
 82. Svenska diabetes­förbundet — 1.5
 83. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 1.5
 84. Svenska EB föreningen / Debra — 1.5
 85. Svenska Marfan­föreningen — 1.5
 86. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 1.5
 87. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 1.5
 88. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 1.5
 89. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) — 1.5
 90. Afasiförbundet i Sverige — 1.0
 91. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 1.0
 92. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 1.0
 93. Apné­föreningen i Stockholm — 1.0
 94. Cancer Rehab Fonden — 1.0
 95. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 1.0
 96. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 1.0
 97. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 1.0
 98. Huvudvärks­förbundet — 1.0
 99. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 1.0
 100. Njurförbundet — 1.0
 101. Psoriasis­förbundet — 1.0
 102. Reumatikerförbundet — 1.0
 103. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 1.0
 104. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 1.0
 105. Riksförbundet Noaks Ark — 1.0
 106. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 1.0
 107. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 1.0
 108. Riksförbundet för social och mental hälsa — 1.0
 109. Riksföreningen hjärnkraft — 1.0
 110. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 1.0
 111. Spädbarnsfonden — 1.0
 112. Stroke-riksförbundet — 1.0
 113. Svenska epilepsi­förbundet — 1.0
 114. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 1.0
 115. Svenska ödemförbundet — 1.0
 116. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 1.0

Användbarhet bland patient­organisationer

Användbarhet mäts än så länge enbart med Googles Pagespeed API v2. Det är en version som slutade supportas av Google sommaren 2018, men får duga tills vidare.

 1. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 5.0
 2. Barncancerföreningarna — 5.0
 3. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 5.0
 4. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 5.0
 5. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 5.0
 6. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 5.0
 7. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 5.0
 8. Riks­förbundet Balans — 5.0
 9. Föreningen Fragile-X — 5.0
 10. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) — 5.0
 11. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 5.0
 12. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige — 5.0
 13. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa — 5.0
 14. Lungcancer­förbundet Stödet — 5.0
 15. Melanom­föreningen — 5.0
 16. Prostatacancer­förbundet — 5.0
 17. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 5.0
 18. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 5.0
 19. Spelberoendes Riksförbund — 5.0
 20. Svenska narkomanvårds­förbundet (SNVF) — 5.0
 21. Svenska EB föreningen / Debra — 5.0
 22. Svenska Vitiligo­förbundet — 5.0
 23. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 5.0
 24. Synskadades Riksförbud — 5.0
 25. Unga allergiker — 5.0
 26. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 5.0
 27. Alopeiförbundet Sverige — 4.0
 28. Alzheimerföreningen — 4.0
 29. Amningshjälpen — 4.0
 30. Apné­föreningen i Stockholm — 4.0
 31. Autism- och Asperger­förbundet — 4.0
 32. Blodcancerförbundet — 4.0
 33. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 4.0
 34. Bröstcancer­förbundet — 4.0
 35. Cancerfonden — 4.0
 36. Cancer Rehab Fonden — 4.0
 37. De handikappades riksförbund (DHR) — 4.0
 38. Demens­förbundet — 4.0
 39. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 4.0
 40. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 4.0
 41. El­överkänsligas riks­förbund — 4.0
 42. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP — 4.0
 43. Fibromyalgiförbundet — 4.0
 44. Förbundet Sällsynta diagnoser — 4.0
 45. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 4.0
 46. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 4.0
 47. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 4.0
 48. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 4.0
 49. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 4.0
 50. Njurförbundet — 4.0
 51. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 4.0
 52. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 4.0
 53. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 4.0
 54. Riksförbundet Noaks Ark — 4.0
 55. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 4.0
 56. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 4.0
 57. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) — 4.0
 58. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 4.0
 59. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 4.0
 60. Riksorganisationen Unga reumatiker — 4.0
 61. Schizofreni­förbundet — 4.0
 62. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 4.0
 63. Spädbarnsfonden — 4.0
 64. Stamnings­förbundet — 4.0
 65. Svenska Addisonföreningen — 4.0
 66. Svenska diabetes­förbundet — 4.0
 67. Svenska Marfan­föreningen — 4.0
 68. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 4.0
 69. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 4.0
 70. Svenska ödemförbundet — 4.0
 71. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 4.0
 72. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 4.0
 73. Ödemförbundet — 4.0
 74. Astma och Allergi­förbundet — 3.0
 75. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 3.0
 76. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 3.0
 77. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 3.0
 78. Ataxiföreningen — 2.0
 79. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 2.0
 80. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam — 2.0
 81. Reumatikerförbundet — 2.0
 82. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 2.0
 83. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 2.0
 84. Riksförbundet för social och mental hälsa — 2.0
 85. Afasiförbundet i Sverige — 1.0
 86. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 1.0
 87. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 1.0
 88. Förbundet unga rörelse­hindrade — 1.0
 89. Handikapp­förbunden (HSO) — 1.0
 90. Hjärtebarns­förbundet — 1.0
 91. Huvudvärks­förbundet — 1.0
 92. Länkarnas Riksförbund — 1.0
 93. Mun- och halscancerförbundet — 1.0
 94. Psoriasis­förbundet — 1.0
 95. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 1.0
 96. Riksförbundet Cystisk Fibros — 1.0
 97. Riksförbundet för leversjuka — 1.0
 98. Riksföreningen hjärnkraft — 1.0
 99. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 1.0
 100. Stroke-riksförbundet — 1.0
 101. Svensk Dysmeliförening — 1.0
 102. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 1.0
 103. Svenska Down­föreningen — 1.0
 104. Svenska epilepsi­förbundet — 1.0
 105. Svenska föreningen för psykisk hälsa — 1.0
 106. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 1.0
 107. Svenska Ryggföreningen — 1.0
 108. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 1.0
 109. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga — 1.0
 110. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade — 1.0
 111. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) — 1.0
 112. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 1.0
 113. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 1.0
 114. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 1.0
 115. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — inte lyckats testa
 116. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — inte lyckats testa

Webbprestanda hos patient­organisationer

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en 4G-uppkoppling i centrala Göteborg), samt Google Pagespeed v4.

 1. Förbundet unga rörelse­hindrade — 4.7
 2. Handikapp­förbunden (HSO) — 4.7
 3. Riksförbundet för leversjuka — 4.7
 4. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga — 4.3
 5. Ataxiföreningen — 4.0
 6. Föreningen Fragile-X — 4.0
 7. Länkarnas Riksförbund — 4.0
 8. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 4.0
 9. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 4.0
 10. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 4.0
 11. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 4.0
 12. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 3.7
 13. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 3.7
 14. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) — 3.7
 15. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam — 3.7
 16. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 3.7
 17. Stamnings­förbundet — 3.7
 18. Svenska Down­föreningen — 3.7
 19. Svenska Ryggföreningen — 3.7
 20. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade — 3.7
 21. Ödemförbundet — 3.7
 22. Amningshjälpen — 3.3
 23. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 3.3
 24. Cancerfonden — 3.3
 25. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 3.3
 26. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 3.3
 27. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 3.3
 28. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige — 3.3
 29. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 3.3
 30. Spelberoendes Riksförbund — 3.3
 31. Stroke-riksförbundet — 3.3
 32. Svenska narkomanvårds­förbundet (SNVF) — 3.3
 33. Svenska epilepsi­förbundet — 3.3
 34. Svenska Marfan­föreningen — 3.3
 35. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 3.3
 36. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 3.3
 37. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 3.0
 38. Bröstcancer­förbundet — 3.0
 39. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 3.0
 40. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 3.0
 41. Mun- och halscancerförbundet — 3.0
 42. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 3.0
 43. Riksföreningen hjärnkraft — 3.0
 44. Svenska Addisonföreningen — 3.0
 45. Svenska föreningen för psykisk hälsa — 3.0
 46. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 3.0
 47. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 3.0
 48. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 3.0
 49. Afasiförbundet i Sverige — 2.7
 50. Alzheimerföreningen — 2.7
 51. Barncancerföreningarna — 2.7
 52. Cancer Rehab Fonden — 2.7
 53. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 2.7
 54. El­överkänsligas riks­förbund — 2.7
 55. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 2.7
 56. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 2.7
 57. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa — 2.7
 58. Riksförbundet för social och mental hälsa — 2.7
 59. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 2.7
 60. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 2.7
 61. Spädbarnsfonden — 2.7
 62. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 2.7
 63. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 2.7
 64. Synskadades Riksförbud — 2.7
 65. Unga allergiker — 2.7
 66. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) — 2.7
 67. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 2.7
 68. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 2.5
 69. De handikappades riksförbund (DHR) — 2.3
 70. Demens­förbundet — 2.3
 71. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 2.3
 72. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 2.3
 73. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP — 2.3
 74. Riksorganisationen Unga reumatiker — 2.3
 75. Svenska EB föreningen / Debra — 2.3
 76. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 2.3
 77. Apné­föreningen i Stockholm — 2.0
 78. Fibromyalgiförbundet — 2.0
 79. Förbundet Sällsynta diagnoser — 2.0
 80. Njurförbundet — 2.0
 81. Prostatacancer­förbundet — 2.0
 82. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 2.0
 83. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 2.0
 84. Riksförbundet Cystisk Fibros — 2.0
 85. Schizofreni­förbundet — 2.0
 86. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 2.0
 87. Astma och Allergi­förbundet — 1.7
 88. Autism- och Asperger­förbundet — 1.7
 89. Blodcancerförbundet — 1.7
 90. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 1.7
 91. Hjärtebarns­förbundet — 1.7
 92. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 1.7
 93. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 1.7
 94. Svenska diabetes­förbundet — 1.7
 95. Svenska Vitiligo­förbundet — 1.7
 96. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 1.3
 97. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 1.3
 98. Riks­förbundet Balans — 1.3
 99. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 1.3
 100. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 1.3
 101. Lungcancer­förbundet Stödet — 1.3
 102. Melanom­föreningen — 1.3
 103. Psoriasis­förbundet — 1.3
 104. Reumatikerförbundet — 1.3
 105. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 1.3
 106. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 1.3
 107. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 1.3
 108. Alopeiförbundet Sverige — 1.0
 109. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 1.0
 110. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 1.0
 111. Huvudvärks­förbundet — 1.0
 112. Riksförbundet Noaks Ark — 1.0
 113. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 1.0
 114. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) — 1.0
 115. Svensk Dysmeliförening — 1.0
 116. Svenska ödemförbundet — 1.0

Notera att ibland har enskilda webbplatser inte testats på samtliga kriterier varje månad. Vissa webbplatsers teknik är inte alltid kompatibel med testerna, webbplatsen kan ha haft någon form av strul eller annan orsak.

Till toppen