Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Hur står sig övrig offentlig sektor på webben i mars, 2020?

Hur står sig övrig offentlig sektor på webben i mars, 2020?

Rapport för övrig offentlig sektors webbplatser under mars står sig när det gäller tillgänglighet, webbprestanda och användbarhet.


Om kategorin Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 4.0 av 5.

Se aktuell lista med övrig offentlig sektor


Mars topplista är här. Precis som tidigare är det enbart startsidor som är uppmätta, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Betyget för användbarhet är dock inte meningsfullt att normalisera då det handlar om för små skillnader mellan det bästa betygen och de genomsnittliga. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de tester som ännu inte har en egen kategori.

 1. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.4
 2. Polisen — 4.4
 3. Medlings­institutet — 4.2
 4. Svenska ILO-kommittén — 3.9
 5. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 3.9
 6. Konjunktu­rinstitutet — 3.8
 7. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 3.8
 8. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 3.7
 9. Riksbanken — 3.6
 10. Sveriges domstolar — 3.6
 11. Genteknik­nämnden — 3.6
 12. Göta hovrätt — 3.4
 13. Göteborgs tingsrätt — 3.4
 14. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 3.4
 15. Halmstads tingsrätt — 3.4
 16. SIO Grafen — 3.4
 17. Helsingborgs tingsrätt — 3.4
 18. Hovrätten för Skåne och Blekinge — 3.4
 19. Hovrätten för Västra Sverige — 3.4
 20. Hovrätten Övre Norrland — 3.4
 21. Hässleholms tingsrätt — 3.4
 22. Stockholms tingsrätt — 3.4
 23. Jönköpings tingsrätt — 3.4
 24. Kalmar tingsrätt — 3.4
 25. Kammarrätten i Göteborg — 3.4
 26. Kammarrätten i Jönköping — 3.4
 27. Kammarrätten i Stockholm — 3.4
 28. Länsstyrelserna — 3.4
 29. Tillväxtverket — 3.4
 30. Konkurrens­verket — 3.4
 31. Kristianstads tingsrätt — 3.4
 32. Uddevalla tingsrätt — 3.4
 33. Umeå tingsrätt — 3.4
 34. Värmlands tingsrätt — 3.4
 35. Ångerman­lands tingsrätt — 3.4
 36. Luftfarts­verket (LFV) — 3.4
 37. Lunds tingsrätt — 3.4
 38. Örebro tingsrätt — 3.4
 39. Östersunds tingsrätt — 3.4
 40. Malmö tingsrätt — 3.4
 41. Högsta förvaltnings­domstolen — 3.4
 42. Mora tingsrätt — 3.4
 43. Alingsås tingsrätt — 3.4
 44. Andra AP-fonden — 3.4
 45. Nacka tingsrätt — 3.4
 46. Blekinge tingsrätt — 3.4
 47. Norrtälje tingsrätt — 3.4
 48. Borås tingsrätt — 3.4
 49. Nyköpings tingsrätt — 3.4
 50. Nämnden för hemslöjds­frågor — 3.4
 51. Eksjö tingsrätt — 3.4
 52. Eskilstuna tingsrätt — 3.4
 53. Falu tingsrätt — 3.4
 54. Forskarskatte­nämnden — 3.4
 55. Justitie­ombudsmannen (JO) — 3.4
 56. Rättshjälp­smyndigheten — 3.4
 57. Förvaltningsrätten i Linköping — 3.4
 58. Förvaltningsrätten i Umeå — 3.4
 59. Förvaltningsrätten Växjö — 3.4
 60. Skaraborgs tingsrätt — 3.4
 61. Gotlands tingsrätt — 3.4
 62. Skellefteå tingsrätt — 3.4
 63. Gävle tingsrätt — 3.4
 64. Solna tingsrätt — 3.3
 65. Hovrätten för Nedre Norrland — 3.3
 66. Hudiksvalls tingsrätt — 3.3
 67. Hyres­nämnden — 3.3
 68. Högsta domstolen (HD) — 3.3
 69. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 3.3
 70. Sundsvalls tingsrätt — 3.3
 71. Svea hovrätt — 3.3
 72. Sveriges författarfond — 3.3
 73. Kammar­kollegiet — 3.3
 74. Kammarrätten i Sundsvall — 3.3
 75. Södertälje tingsrätt — 3.3
 76. Södertörns tingsrätt — 3.3
 77. Varbergs tingsrätt — 3.3
 78. Vänersborgs tingsrätt — 3.3
 79. Västmanlands tingsrätt — 3.3
 80. Linköpings tingsrätt — 3.3
 81. Växjö tingsrätt — 3.3
 82. Lycksele tingsrätt — 3.3
 83. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 3.3
 84. Barnombudsmannen — 3.3
 85. Attunda tingsrätt — 3.3
 86. Ehälso­myndigheten — 3.3
 87. Bolagsverket — 3.2
 88. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 3.2
 89. Jordbruks­verket — 3.2
 90. Kungliga biblioteket (KB) — 3.2
 91. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 3.2
 92. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 3.2
 93. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 3.2
 94. Trafikanalys — 3.2
 95. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 3.2
 96. Val­myndigheten — 3.2
 97. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 3.2
 98. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 3.2
 99. Arbets­domstolen (AD) — 3.2
 100. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 3.2
 101. Arbetsmiljö­verket (AV) — 3.2
 102. Norrköpings tingsrätt — 3.2
 103. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 3.2
 104. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 3.2
 105. Folkhälso­myndigheten — 3.2
 106. Skatterätts­nämnden — 3.2
 107. InfraSweden — 3.1
 108. Smartare elektroniksystem — 3.1
 109. Statens servicecenter — 3.1
 110. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 3.1
 111. Pensions­myndigheten — 3.1
 112. Nordiska Afrika­institutet — 3.1
 113. eSam — 3.1
 114. Första AP-fonden (AP1) — 3.1
 115. Boverket — 3.0
 116. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 3.0
 117. Harpsunds­nämnden — 3.0
 118. Statens fastighetsverk — 3.0
 119. Statens Geotekniska Institut — 3.0
 120. Statens haveri­kommission (SHK) — 3.0
 121. Statens institutions­styrelse (SiS) — 3.0
 122. Statens medieråd — 3.0
 123. Smart Built Environment — 3.0
 124. Skolverket — 3.0
 125. Institutet för språk och folkminnen — 3.0
 126. Lantmäteriet — 3.0
 127. Svenska ESF-rådet — 3.0
 128. Kemikamlie­inspektionen — 3.0
 129. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 3.0
 130. Konsument­verket — 3.0
 131. Tullverket — 3.0
 132. Riksdagen — 3.0
 133. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 3.0
 134. Universitetskanslers­ämbetet — 3.0
 135. Spel­inspektionen — 3.0
 136. Transport­styrelsen — 3.0
 137. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 3.0
 138. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 3.0
 139. Arbetsgivarverket — 3.0
 140. Ekobrotts­myndigheten — 3.0
 141. Fyrbodal — 3.0
 142. Finans­inspektionen (FI) — 3.0
 143. Fortifikations­verket — 3.0
 144. Revisors­inspektionen — 3.0
 145. Försvarsmakten — 3.0
 146. Rymdstyrelsen — 3.0
 147. Rättsmedicinal­verket — 3.0
 148. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 3.0
 149. LIGHTer — 2.9
 150. Viable cities — 2.9
 151. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 2.9
 152. Institutet för rymdfysik (IRF) — 2.9
 153. Svenska Institutet (SI) — 2.9
 154. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 2.9
 155. Riksantikvarieämbetet — 2.9
 156. Kärnavfalls­fonden — 2.9
 157. Vetenskaps­rådet (VR) — 2.9
 158. Statens Historiska Museer — 2.9
 159. Trafikverket — 2.9
 160. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 2.9
 161. Skolforsknings­institutet — 2.9
 162. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 2.9
 163. Finanspolitiska rådet — 2.9
 164. Försvars­underrättelse­domstolen — 2.9
 165. Försäkringskassan (FK) — 2.9
 166. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 2.9
 167. Delegationen mot segregation — 2.9
 168. BioInnovation — 2.8
 169. Drive Sweden — 2.8
 170. SIP STRIM — 2.8
 171. SWElife — 2.8
 172. Statskontoret — 2.8
 173. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 2.8
 174. Kommers­kollegium — 2.8
 175. Naturvårds­verket — 2.8
 176. Tillits­delegationen — 2.8
 177. Kronofogden — 2.8
 178. Kust­bevakningen — 2.8
 179. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 2.8
 180. Strålsäkerhets­myndigheten — 2.8
 181. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 2.8
 182. Åklagar­myndigheten — 2.8
 183. Vinnova - Verket för innovations­system — 2.8
 184. Upphandlings­myndigheten — 2.8
 185. Bokförings­nämnden (BFN) — 2.8
 186. Nämnden mot diskriminering — 2.8
 187. Elegnämnden — 2.8
 188. Exportkredit­nämnden (EKN) — 2.8
 189. Regeringen — 2.8
 190. Försvarets materielverk (FMV) — 2.8
 191. Riksarkivet — 2.8
 192. Riksgälden — 2.8
 193. Riksrevisionen — 2.8
 194. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 2.8
 195. Sjunde AP-fonden (AP7) — 2.8
 196. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 2.7
 197. Internet of Things Sverige — 2.7
 198. Lagrådet — 2.7
 199. Sveriges ambassader och konsulat — 2.7
 200. Rekrytering­smyndigheten — 2.7
 201. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 2.7
 202. Göteborgs­regionen — 2.7
 203. VästKom — 2.7
 204. Sjätte AP-fonden (AP6) — 2.7
 205. Energi­myndigheten — 2.6
 206. Metalliska material — 2.6
 207. Re:Source — 2.6
 208. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 2.6
 209. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 2.6
 210. Svenska kraftnät — 2.6
 211. Säkerhetspolisen (SÄPO) — 2.6
 212. Konstnärs­nämnden — 2.6
 213. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 2.6
 214. Myndigheten för press, radio och tv — 2.6
 215. Datainspektionen (DI) — 2.6
 216. Polarforsknings­sekretariatet — 2.6
 217. Boråsregionen — 2.6
 218. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 2.6
 219. Sameskol­styrelsen — 2.6
 220. Skogsstyrelsen — 2.6
 221. Överklagande­nämnden — 2.6
 222. Statens ansvars­nämnd — 2.5
 223. Statens konstråd — 2.4
 224. Kulturrådet — 2.4
 225. Justitie­kanslern — 2.4
 226. Migrationsverket — 2.4
 227. Kriminal­vården — 2.4
 228. Skatteverket — 2.4
 229. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 2.4
 230. Swedac — 2.4
 231. Livsmedels­verket — 2.4
 232. Läkemedels­verket — 2.4
 233. Brottsoffer­myndigheten — 2.4
 234. Elsäkerhets­verket — 2.4
 235. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 2.4
 236. Fjärde AP-fonden (AP4) — 2.4
 237. Forskningsrådet Formas — 2.4
 238. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 2.4
 239. InnovAir — 2.3
 240. Statens person­adress­register (SPAR) — 2.3
 241. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 2.3
 242. Tredje AP-fonden (AP3) — 2.3
 243. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 2.3
 244. Karolinska Institutet — 2.2
 245. Socialstyrelsen — 2.2
 246. Jämställdhets­myndigheten — 2.2
 247. Arvsfonden — 2.2
 248. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 2.2
 249. Energimarknads­inspektionen — 2.2
 250. Skaraborgs kommunal­förbund — 2.2
 251. Sjöfarts­verket — 2.2
 252. Medtech4­Health — 2.1
 253. Etikprövnings­myndigheten — 2.1
 254. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 2.0
 255. Produktion2030 — 2.0
 256. Skol­inspektionen — 2.0
 257. Myndigheten för Kulturanalys — 2.0
 258. Sametinget — 2.0
 259. Försvarets radioanstalt (FRA) — 1.8

Webbstandard hos övrig offentlig sektor

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod.
Samt om webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. Medlings­institutet — 4.5
 2. Svenska ILO-kommittén — 4.4
 3. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.3
 4. Upphandlings­myndigheten — 4.3
 5. Polisen — 4.3
 6. Harpsunds­nämnden — 4.2
 7. InfraSweden — 4.2
 8. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 4.2
 9. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 4.2
 10. Institutet för rymdfysik (IRF) — 4.2
 11. Konjunktu­rinstitutet — 4.2
 12. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 4.2
 13. Genteknik­nämnden — 4.2
 14. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 4.1
 15. Länsstyrelserna — 4.1
 16. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 4.1
 17. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 4.1
 18. SIO Grafen — 4.0
 19. SIP STRIM — 4.0
 20. Tillväxtverket — 4.0
 21. Luftfarts­verket (LFV) — 4.0
 22. Barnombudsmannen — 4.0
 23. Första AP-fonden (AP1) — 4.0
 24. Rättsmedicinal­verket — 4.0
 25. Drive Sweden — 3.9
 26. Skolverket — 3.9
 27. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 3.9
 28. Kemikamlie­inspektionen — 3.9
 29. Konkurrens­verket — 3.9
 30. Trafikanalys — 3.9
 31. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 3.9
 32. LIGHTer — 3.8
 33. Viable cities — 3.8
 34. Smartare elektroniksystem — 3.8
 35. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 3.8
 36. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 3.8
 37. Svenska Institutet (SI) — 3.8
 38. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 3.8
 39. Nordiska Afrika­institutet — 3.8
 40. eSam — 3.8
 41. Forskarskatte­nämnden — 3.8
 42. Riksrevisionen — 3.8
 43. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 3.8
 44. Statens Geotekniska Institut — 3.7
 45. Svenska ESF-rådet — 3.7
 46. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 3.7
 47. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 3.7
 48. Nämnden för hemslöjds­frågor — 3.7
 49. Regeringen — 3.7
 50. Statens haveri­kommission (SHK) — 3.6
 51. Jordbruks­verket — 3.6
 52. Riksbanken — 3.6
 53. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 3.6
 54. Riksantikvarieämbetet — 3.6
 55. Statens Historiska Museer — 3.6
 56. Trafikverket — 3.6
 57. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 3.6
 58. Fyrbodal — 3.6
 59. Exportkredit­nämnden (EKN) — 3.6
 60. Justitie­ombudsmannen (JO) — 3.6
 61. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 3.6
 62. Sjunde AP-fonden (AP7) — 3.6
 63. Bolagsverket — 3.5
 64. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 3.5
 65. Lantmäteriet — 3.5
 66. Tillits­delegationen — 3.5
 67. Riksdagen — 3.5
 68. Vinnova - Verket för innovations­system — 3.5
 69. Arbetsgivarverket — 3.5
 70. Arbetsmiljö­verket (AV) — 3.5
 71. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 3.5
 72. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 3.5
 73. Ekobrotts­myndigheten — 3.5
 74. Finanspolitiska rådet — 3.5
 75. Skatterätts­nämnden — 3.5
 76. BioInnovation — 3.4
 77. Internet of Things Sverige — 3.4
 78. Institutet för språk och folkminnen — 3.4
 79. Kommers­kollegium — 3.4
 80. Tredje AP-fonden (AP3) — 3.4
 81. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 3.4
 82. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 3.4
 83. Sveriges domstolar — 3.4
 84. Ehälso­myndigheten — 3.4
 85. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 3.4
 86. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 3.4
 87. Forskningsrådet Formas — 3.4
 88. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 3.4
 89. Delegationen mot segregation — 3.4
 90. Sjätte AP-fonden (AP6) — 3.4
 91. Statens fastighetsverk — 3.3
 92. InnovAir — 3.3
 93. Statens medieråd — 3.3
 94. Naturvårds­verket — 3.3
 95. Konsument­verket — 3.3
 96. Tullverket — 3.3
 97. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 3.3
 98. Kust­bevakningen — 3.3
 99. Universitetskanslers­ämbetet — 3.3
 100. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 3.3
 101. Finans­inspektionen (FI) — 3.3
 102. Folkhälso­myndigheten — 3.3
 103. Fortifikations­verket — 3.3
 104. Rymdstyrelsen — 3.3
 105. Skogsstyrelsen — 3.3
 106. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 3.2
 107. SWElife — 3.2
 108. Statens servicecenter — 3.2
 109. Kammar­kollegiet — 3.2
 110. Pensions­myndigheten — 3.2
 111. Val­myndigheten — 3.2
 112. Skolforsknings­institutet — 3.2
 113. Göteborgs­regionen — 3.2
 114. Riksarkivet — 3.2
 115. Försvars­underrättelse­domstolen — 3.2
 116. Försäkringskassan (FK) — 3.2
 117. Sameskol­styrelsen — 3.2
 118. Boverket — 3.1
 119. Statens institutions­styrelse (SiS) — 3.1
 120. Svenska kraftnät — 3.1
 121. Kronofogden — 3.1
 122. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 3.1
 123. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 3.1
 124. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 3.1
 125. Andra AP-fonden — 3.1
 126. Arbets­domstolen (AD) — 3.1
 127. Myndigheten för press, radio och tv — 3.1
 128. Elegnämnden — 3.1
 129. Sametinget — 3.1
 130. Göta hovrätt — 3.0
 131. Göteborgs tingsrätt — 3.0
 132. Solna tingsrätt — 3.0
 133. Halmstads tingsrätt — 3.0
 134. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 3.0
 135. Helsingborgs tingsrätt — 3.0
 136. Hovrätten för Nedre Norrland — 3.0
 137. Hovrätten för Skåne och Blekinge — 3.0
 138. Hovrätten för Västra Sverige — 3.0
 139. Medtech4­Health — 3.0
 140. Hovrätten Övre Norrland — 3.0
 141. Statens konstråd — 3.0
 142. Hudiksvalls tingsrätt — 3.0
 143. Produktion2030 — 3.0
 144. Hyres­nämnden — 3.0
 145. Re:Source — 3.0
 146. Hässleholms tingsrätt — 3.0
 147. Högsta domstolen (HD) — 3.0
 148. Statskontoret — 3.0
 149. Stockholms tingsrätt — 3.0
 150. Sundsvalls tingsrätt — 3.0
 151. Svea hovrätt — 3.0
 152. Jönköpings tingsrätt — 3.0
 153. Kalmar tingsrätt — 3.0
 154. Kammarrätten i Göteborg — 3.0
 155. Kammarrätten i Jönköping — 3.0
 156. Kammarrätten i Stockholm — 3.0
 157. Kammarrätten i Sundsvall — 3.0
 158. Södertälje tingsrätt — 3.0
 159. Södertörns tingsrätt — 3.0
 160. Migrationsverket — 3.0
 161. Kristianstads tingsrätt — 3.0
 162. Uddevalla tingsrätt — 3.0
 163. Umeå tingsrätt — 3.0
 164. Kärnavfalls­fonden — 3.0
 165. Vetenskaps­rådet (VR) — 3.0
 166. Swedac — 3.0
 167. Vänersborgs tingsrätt — 3.0
 168. Värmlands tingsrätt — 3.0
 169. Västmanlands tingsrätt — 3.0
 170. Linköpings tingsrätt — 3.0
 171. Växjö tingsrätt — 3.0
 172. Ångerman­lands tingsrätt — 3.0
 173. Lunds tingsrätt — 3.0
 174. Lycksele tingsrätt — 3.0
 175. Örebro tingsrätt — 3.0
 176. Östersunds tingsrätt — 3.0
 177. Malmö tingsrätt — 3.0
 178. Högsta förvaltnings­domstolen — 3.0
 179. Sveriges ambassader och konsulat — 3.0
 180. Mora tingsrätt — 3.0
 181. Rekrytering­smyndigheten — 3.0
 182. Alingsås tingsrätt — 3.0
 183. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 3.0
 184. Attunda tingsrätt — 3.0
 185. Nacka tingsrätt — 3.0
 186. Blekinge tingsrätt — 3.0
 187. Bokförings­nämnden (BFN) — 3.0
 188. Norrköpings tingsrätt — 3.0
 189. Norrtälje tingsrätt — 3.0
 190. Borås tingsrätt — 3.0
 191. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 3.0
 192. Nyköpings tingsrätt — 3.0
 193. Eksjö tingsrätt — 3.0
 194. Eskilstuna tingsrätt — 3.0
 195. VästKom — 3.0
 196. Boråsregionen — 3.0
 197. Falu tingsrätt — 3.0
 198. Revisors­inspektionen — 3.0
 199. Försvarets materielverk (FMV) — 3.0
 200. Försvarsmakten — 3.0
 201. Rättshjälp­smyndigheten — 3.0
 202. Förvaltningsrätten i Linköping — 3.0
 203. Förvaltningsrätten i Umeå — 3.0
 204. Förvaltningsrätten Växjö — 3.0
 205. Skaraborgs tingsrätt — 3.0
 206. Gotlands tingsrätt — 3.0
 207. Skellefteå tingsrätt — 3.0
 208. Gävle tingsrätt — 3.0
 209. Metalliska material — 2.9
 210. Kungliga biblioteket (KB) — 2.9
 211. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 2.9
 212. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 2.9
 213. Konstnärs­nämnden — 2.9
 214. Kriminal­vården — 2.9
 215. Spel­inspektionen — 2.9
 216. Transport­styrelsen — 2.9
 217. Brottsoffer­myndigheten — 2.9
 218. Nämnden mot diskriminering — 2.9
 219. Polarforsknings­sekretariatet — 2.9
 220. Energi­myndigheten — 2.8
 221. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 2.8
 222. Kulturrådet — 2.8
 223. Sveriges författarfond — 2.8
 224. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 2.8
 225. Säkerhetspolisen (SÄPO) — 2.8
 226. Lagrådet — 2.8
 227. Skatteverket — 2.8
 228. Varbergs tingsrätt — 2.8
 229. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 2.8
 230. Åklagar­myndigheten — 2.8
 231. Etikprövnings­myndigheten — 2.8
 232. Skaraborgs kommunal­förbund — 2.8
 233. Riksgälden — 2.8
 234. Sjöfarts­verket — 2.8
 235. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 2.7
 236. Justitie­kanslern — 2.7
 237. Strålsäkerhets­myndigheten — 2.7
 238. Datainspektionen (DI) — 2.7
 239. Överklagande­nämnden — 2.7
 240. Statens person­adress­register (SPAR) — 2.6
 241. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 2.6
 242. Socialstyrelsen — 2.6
 243. Livsmedels­verket — 2.6
 244. Läkemedels­verket — 2.6
 245. Energimarknads­inspektionen — 2.6
 246. Fjärde AP-fonden (AP4) — 2.6
 247. Statens ansvars­nämnd — 2.5
 248. Smart Built Environment — 2.5
 249. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 2.5
 250. Karolinska Institutet — 2.5
 251. Arvsfonden — 2.5
 252. Elsäkerhets­verket — 2.5
 253. Jämställdhets­myndigheten — 2.4
 254. Myndigheten för Kulturanalys — 2.4
 255. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 2.4
 256. Skol­inspektionen — 2.3
 257. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 2.3
 258. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 2.1
 259. Försvarets radioanstalt (FRA) — 1.9

Tillgänglighet hos övrig offentlig sektor

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt med verktyget Pa11y. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

 1. Göta hovrätt — 5.0
 2. Göteborgs tingsrätt — 5.0
 3. Solna tingsrätt — 5.0
 4. Halmstads tingsrätt — 5.0
 5. Statens ansvars­nämnd — 5.0
 6. Helsingborgs tingsrätt — 5.0
 7. Hovrätten för Nedre Norrland — 5.0
 8. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 5.0
 9. Hovrätten för Skåne och Blekinge — 5.0
 10. Hovrätten för Västra Sverige — 5.0
 11. Hovrätten Övre Norrland — 5.0
 12. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 5.0
 13. Hudiksvalls tingsrätt — 5.0
 14. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 5.0
 15. Smart Built Environment — 5.0
 16. Hässleholms tingsrätt — 5.0
 17. Högsta domstolen (HD) — 5.0
 18. Svenska ILO-kommittén — 5.0
 19. Stockholms tingsrätt — 5.0
 20. Kungliga biblioteket (KB) — 5.0
 21. Lantmäteriet — 5.0
 22. Sundsvalls tingsrätt — 5.0
 23. Svea hovrätt — 5.0
 24. Jönköpings tingsrätt — 5.0
 25. Kalmar tingsrätt — 5.0
 26. Kammarrätten i Göteborg — 5.0
 27. Riksbanken — 5.0
 28. Kammarrätten i Jönköping — 5.0
 29. Kammarrätten i Stockholm — 5.0
 30. Kammarrätten i Sundsvall — 5.0
 31. Södertälje tingsrätt — 5.0
 32. Södertörns tingsrätt — 5.0
 33. Konjunktu­rinstitutet — 5.0
 34. Kristianstads tingsrätt — 5.0
 35. Uddevalla tingsrätt — 5.0
 36. Umeå tingsrätt — 5.0
 37. Varbergs tingsrätt — 5.0
 38. Strålsäkerhets­myndigheten — 5.0
 39. Vänersborgs tingsrätt — 5.0
 40. Värmlands tingsrätt — 5.0
 41. Västmanlands tingsrätt — 5.0
 42. Linköpings tingsrätt — 5.0
 43. Växjö tingsrätt — 5.0
 44. Ångerman­lands tingsrätt — 5.0
 45. Spel­inspektionen — 5.0
 46. Lunds tingsrätt — 5.0
 47. Lycksele tingsrätt — 5.0
 48. Örebro tingsrätt — 5.0
 49. Östersunds tingsrätt — 5.0
 50. Malmö tingsrätt — 5.0
 51. Högsta förvaltnings­domstolen — 5.0
 52. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 5.0
 53. Medlings­institutet — 5.0
 54. Mora tingsrätt — 5.0
 55. Alingsås tingsrätt — 5.0
 56. Andra AP-fonden — 5.0
 57. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 5.0
 58. Attunda tingsrätt — 5.0
 59. Nacka tingsrätt — 5.0
 60. Blekinge tingsrätt — 5.0
 61. Norrtälje tingsrätt — 5.0
 62. Borås tingsrätt — 5.0
 63. Nyköpings tingsrätt — 5.0
 64. Sveriges domstolar — 5.0
 65. Eksjö tingsrätt — 5.0
 66. Eskilstuna tingsrätt — 5.0
 67. Falu tingsrätt — 5.0
 68. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 5.0
 69. Riksgälden — 5.0
 70. Polisen — 5.0
 71. Rättshjälp­smyndigheten — 5.0
 72. Förvaltningsrätten i Linköping — 5.0
 73. Förvaltningsrätten i Umeå — 5.0
 74. Förvaltningsrätten Växjö — 5.0
 75. Skaraborgs tingsrätt — 5.0
 76. Gotlands tingsrätt — 5.0
 77. Skellefteå tingsrätt — 5.0
 78. Gävle tingsrätt — 5.0
 79. Hyres­nämnden — 4.0
 80. Statens medieråd — 4.0
 81. Statens servicecenter — 4.0
 82. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 4.0
 83. Tillväxtverket — 4.0
 84. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 4.0
 85. Trafikanalys — 4.0
 86. Kärnavfalls­fonden — 4.0
 87. Lagrådet — 4.0
 88. Val­myndigheten — 4.0
 89. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 4.0
 90. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 4.0
 91. Nordiska Afrika­institutet — 4.0
 92. Norrköpings tingsrätt — 4.0
 93. Elsäkerhets­verket — 4.0
 94. Folkhälso­myndigheten — 4.0
 95. Fortifikations­verket — 4.0
 96. Justitie­ombudsmannen (JO) — 4.0
 97. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 4.0
 98. Boverket — 3.0
 99. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 3.0
 100. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 3.0
 101. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 3.0
 102. Jordbruks­verket — 3.0
 103. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 3.0
 104. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 3.0
 105. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 3.0
 106. Sveriges författarfond — 3.0
 107. Kammar­kollegiet — 3.0
 108. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 3.0
 109. Länsstyrelserna — 3.0
 110. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 3.0
 111. Pensions­myndigheten — 3.0
 112. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 3.0
 113. Universitetskanslers­ämbetet — 3.0
 114. Åklagar­myndigheten — 3.0
 115. Transport­styrelsen — 3.0
 116. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 3.0
 117. Barnombudsmannen — 3.0
 118. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 3.0
 119. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 3.0
 120. Arbets­domstolen (AD) — 3.0
 121. Nämnden för hemslöjds­frågor — 3.0
 122. Ehälso­myndigheten — 3.0
 123. Finans­inspektionen (FI) — 3.0
 124. Riksarkivet — 3.0
 125. Delegationen mot segregation — 3.0
 126. Genteknik­nämnden — 3.0
 127. Bolagsverket — 2.0
 128. Statens fastighetsverk — 2.0
 129. Statens haveri­kommission (SHK) — 2.0
 130. Statens institutions­styrelse (SiS) — 2.0
 131. Kulturrådet — 2.0
 132. Smartare elektroniksystem — 2.0
 133. Skol­inspektionen — 2.0
 134. Institutet för språk och folkminnen — 2.0
 135. Statskontoret — 2.0
 136. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 2.0
 137. Svenska Institutet (SI) — 2.0
 138. Säkerhetspolisen (SÄPO) — 2.0
 139. Karolinska Institutet — 2.0
 140. Konkurrens­verket — 2.0
 141. Konstnärs­nämnden — 2.0
 142. Konsument­verket — 2.0
 143. Tillits­delegationen — 2.0
 144. Tullverket — 2.0
 145. Riksantikvarieämbetet — 2.0
 146. Riksdagen — 2.0
 147. Kust­bevakningen — 2.0
 148. Skatteverket — 2.0
 149. Socialstyrelsen — 2.0
 150. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 2.0
 151. Vetenskaps­rådet (VR) — 2.0
 152. Swedac — 2.0
 153. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 2.0
 154. Livsmedels­verket — 2.0
 155. Luftfarts­verket (LFV) — 2.0
 156. Läkemedels­verket — 2.0
 157. Upphandlings­myndigheten — 2.0
 158. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 2.0
 159. Nämnden mot diskriminering — 2.0
 160. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 2.0
 161. eSam — 2.0
 162. Finanspolitiska rådet — 2.0
 163. Forskarskatte­nämnden — 2.0
 164. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 2.0
 165. Revisors­inspektionen — 2.0
 166. Försvars­underrättelse­domstolen — 2.0
 167. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 2.0
 168. Skatterätts­nämnden — 2.0
 169. Skogsstyrelsen — 2.0
 170. Överklagande­nämnden — 2.0
 171. BioInnovation — 1.0
 172. Harpsunds­nämnden — 1.0
 173. Energi­myndigheten — 1.0
 174. Drive Sweden — 1.0
 175. SIO Grafen — 1.0
 176. SIP STRIM — 1.0
 177. Statens Geotekniska Institut — 1.0
 178. LIGHTer — 1.0
 179. Internet of Things Sverige — 1.0
 180. InnovAir — 1.0
 181. InfraSweden — 1.0
 182. Medtech4­Health — 1.0
 183. Statens konstråd — 1.0
 184. Metalliska material — 1.0
 185. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 1.0
 186. Produktion2030 — 1.0
 187. Viable cities — 1.0
 188. Re:Source — 1.0
 189. SWElife — 1.0
 190. Statens person­adress­register (SPAR) — 1.0
 191. Skolverket — 1.0
 192. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 1.0
 193. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 1.0
 194. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 1.0
 195. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 1.0
 196. Institutet för rymdfysik (IRF) — 1.0
 197. Justitie­kanslern — 1.0
 198. Svenska ESF-rådet — 1.0
 199. Svenska kraftnät — 1.0
 200. Kemikamlie­inspektionen — 1.0
 201. Migrationsverket — 1.0
 202. Kommers­kollegium — 1.0
 203. Naturvårds­verket — 1.0
 204. Kriminal­vården — 1.0
 205. Tredje AP-fonden (AP3) — 1.0
 206. Kronofogden — 1.0
 207. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 1.0
 208. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 1.0
 209. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 1.0
 210. Statens Historiska Museer — 1.0
 211. Trafikverket — 1.0
 212. Vinnova - Verket för innovations­system — 1.0
 213. Sveriges ambassader och konsulat — 1.0
 214. Jämställdhets­myndigheten — 1.0
 215. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 1.0
 216. Skolforsknings­institutet — 1.0
 217. Rekrytering­smyndigheten — 1.0
 218. Myndigheten för Kulturanalys — 1.0
 219. Myndigheten för press, radio och tv — 1.0
 220. Arbetsgivarverket — 1.0
 221. Arbetsmiljö­verket (AV) — 1.0
 222. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 1.0
 223. Arvsfonden — 1.0
 224. Bokförings­nämnden (BFN) — 1.0
 225. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 1.0
 226. Brottsoffer­myndigheten — 1.0
 227. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 1.0
 228. Etikprövnings­myndigheten — 1.0
 229. Datainspektionen (DI) — 1.0
 230. Elegnämnden — 1.0
 231. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 1.0
 232. Ekobrotts­myndigheten — 1.0
 233. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 1.0
 234. Polarforsknings­sekretariatet — 1.0
 235. Energimarknads­inspektionen — 1.0
 236. Göteborgs­regionen — 1.0
 237. VästKom — 1.0
 238. Fyrbodal — 1.0
 239. Boråsregionen — 1.0
 240. Exportkredit­nämnden (EKN) — 1.0
 241. Skaraborgs kommunal­förbund — 1.0
 242. Fjärde AP-fonden (AP4) — 1.0
 243. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 1.0
 244. Regeringen — 1.0
 245. Forskningsrådet Formas — 1.0
 246. Första AP-fonden (AP1) — 1.0
 247. Försvarets materielverk (FMV) — 1.0
 248. Försvarets radioanstalt (FRA) — 1.0
 249. Försvarsmakten — 1.0
 250. Riksrevisionen — 1.0
 251. Försäkringskassan (FK) — 1.0
 252. Rymdstyrelsen — 1.0
 253. Rättsmedicinal­verket — 1.0
 254. Sameskol­styrelsen — 1.0
 255. Sametinget — 1.0
 256. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 1.0
 257. Sjunde AP-fonden (AP7) — 1.0
 258. Sjätte AP-fonden (AP6) — 1.0
 259. Sjöfarts­verket — 1.0

Webbprestanda bland övrig offentlig sektor

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en ComHem 600 Mbit/s i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Pagespeed API v4.

 1. Sveriges författarfond — 5.0
 2. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.7
 3. Polisen — 4.7
 4. Göta hovrätt — 4.3
 5. Göteborgs tingsrätt — 4.3
 6. Halmstads tingsrätt — 4.3
 7. Helsingborgs tingsrätt — 4.3
 8. Hovrätten för Skåne och Blekinge — 4.3
 9. Hovrätten för Västra Sverige — 4.3
 10. Hovrätten Övre Norrland — 4.3
 11. Hyres­nämnden — 4.3
 12. Hässleholms tingsrätt — 4.3
 13. Stockholms tingsrätt — 4.3
 14. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 4.3
 15. Jönköpings tingsrätt — 4.3
 16. Kalmar tingsrätt — 4.3
 17. Kammarrätten i Göteborg — 4.3
 18. Kammarrätten i Jönköping — 4.3
 19. Kammarrätten i Stockholm — 4.3
 20. Kristianstads tingsrätt — 4.3
 21. Uddevalla tingsrätt — 4.3
 22. Umeå tingsrätt — 4.3
 23. Varbergs tingsrätt — 4.3
 24. Värmlands tingsrätt — 4.3
 25. Ångerman­lands tingsrätt — 4.3
 26. Lunds tingsrätt — 4.3
 27. Örebro tingsrätt — 4.3
 28. Östersunds tingsrätt — 4.3
 29. Malmö tingsrätt — 4.3
 30. Högsta förvaltnings­domstolen — 4.3
 31. Medlings­institutet — 4.3
 32. Mora tingsrätt — 4.3
 33. Alingsås tingsrätt — 4.3
 34. Nacka tingsrätt — 4.3
 35. Blekinge tingsrätt — 4.3
 36. Norrtälje tingsrätt — 4.3
 37. Borås tingsrätt — 4.3
 38. Nyköpings tingsrätt — 4.3
 39. Sveriges domstolar — 4.3
 40. Eksjö tingsrätt — 4.3
 41. Eskilstuna tingsrätt — 4.3
 42. Falu tingsrätt — 4.3
 43. Rättshjälp­smyndigheten — 4.3
 44. Förvaltningsrätten i Linköping — 4.3
 45. Förvaltningsrätten i Umeå — 4.3
 46. Förvaltningsrätten Växjö — 4.3
 47. Skaraborgs tingsrätt — 4.3
 48. Gotlands tingsrätt — 4.3
 49. Skellefteå tingsrätt — 4.3
 50. Gävle tingsrätt — 4.3
 51. Bolagsverket — 4.0
 52. Solna tingsrätt — 4.0
 53. SIO Grafen — 4.0
 54. Hovrätten för Nedre Norrland — 4.0
 55. Hudiksvalls tingsrätt — 4.0
 56. Högsta domstolen (HD) — 4.0
 57. Sundsvalls tingsrätt — 4.0
 58. Svea hovrätt — 4.0
 59. Kammarrätten i Sundsvall — 4.0
 60. Södertälje tingsrätt — 4.0
 61. Södertörns tingsrätt — 4.0
 62. Konkurrens­verket — 4.0
 63. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 4.0
 64. Vänersborgs tingsrätt — 4.0
 65. Västmanlands tingsrätt — 4.0
 66. Linköpings tingsrätt — 4.0
 67. Växjö tingsrätt — 4.0
 68. Luftfarts­verket (LFV) — 4.0
 69. Lycksele tingsrätt — 4.0
 70. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 4.0
 71. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 4.0
 72. Andra AP-fonden — 4.0
 73. Arbets­domstolen (AD) — 4.0
 74. Attunda tingsrätt — 4.0
 75. Norrköpings tingsrätt — 4.0
 76. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 4.0
 77. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 4.0
 78. Revisors­inspektionen — 4.0
 79. Statens institutions­styrelse (SiS) — 3.7
 80. Smart Built Environment — 3.7
 81. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 3.7
 82. Kammar­kollegiet — 3.7
 83. Riksbanken — 3.7
 84. Konsument­verket — 3.7
 85. Vetenskaps­rådet (VR) — 3.7
 86. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 3.7
 87. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 3.7
 88. Skolforsknings­institutet — 3.7
 89. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 3.7
 90. Arbetsmiljö­verket (AV) — 3.7
 91. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 3.7
 92. Bokförings­nämnden (BFN) — 3.7
 93. Ehälso­myndigheten — 3.7
 94. Folkhälso­myndigheten — 3.7
 95. Forskarskatte­nämnden — 3.7
 96. Försvarets materielverk (FMV) — 3.7
 97. Justitie­ombudsmannen (JO) — 3.7
 98. Försvarsmakten — 3.7
 99. Rymdstyrelsen — 3.7
 100. Rättsmedicinal­verket — 3.7
 101. Genteknik­nämnden — 3.5
 102. Boverket — 3.3
 103. Energi­myndigheten — 3.3
 104. Statens fastighetsverk — 3.3
 105. Statens Geotekniska Institut — 3.3
 106. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 3.3
 107. Jordbruks­verket — 3.3
 108. SWElife — 3.3
 109. Statens servicecenter — 3.3
 110. Institutet för språk och folkminnen — 3.3
 111. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 3.3
 112. Statskontoret — 3.3
 113. Svenska ILO-kommittén — 3.3
 114. Kungliga biblioteket (KB) — 3.3
 115. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 3.3
 116. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 3.3
 117. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 3.3
 118. Konjunktu­rinstitutet — 3.3
 119. Pensions­myndigheten — 3.3
 120. Tullverket — 3.3
 121. Kronofogden — 3.3
 122. Universitetskanslers­ämbetet — 3.3
 123. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 3.3
 124. Val­myndigheten — 3.3
 125. Åklagar­myndigheten — 3.3
 126. Spel­inspektionen — 3.3
 127. Transport­styrelsen — 3.3
 128. Sveriges ambassader och konsulat — 3.3
 129. Barnombudsmannen — 3.3
 130. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 3.3
 131. Rekrytering­smyndigheten — 3.3
 132. Arbetsgivarverket — 3.3
 133. Nämnden för hemslöjds­frågor — 3.3
 134. Nämnden mot diskriminering — 3.3
 135. eSam — 3.3
 136. Elegnämnden — 3.3
 137. Ekobrotts­myndigheten — 3.3
 138. VästKom — 3.3
 139. Finans­inspektionen (FI) — 3.3
 140. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 3.3
 141. Försvars­underrättelse­domstolen — 3.3
 142. Försäkringskassan (FK) — 3.3
 143. Skatterätts­nämnden — 3.3
 144. Överklagande­nämnden — 3.3
 145. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 3.0
 146. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 3.0
 147. BioInnovation — 3.0
 148. Statens haveri­kommission (SHK) — 3.0
 149. Metalliska material — 3.0
 150. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 3.0
 151. Re:Source — 3.0
 152. Smartare elektroniksystem — 3.0
 153. Svenska ESF-rådet — 3.0
 154. Svenska kraftnät — 3.0
 155. Länsstyrelserna — 3.0
 156. Tillväxtverket — 3.0
 157. Kommers­kollegium — 3.0
 158. Naturvårds­verket — 3.0
 159. Konstnärs­nämnden — 3.0
 160. Kust­bevakningen — 3.0
 161. Kärnavfalls­fonden — 3.0
 162. Strålsäkerhets­myndigheten — 3.0
 163. Statens Historiska Museer — 3.0
 164. Jämställdhets­myndigheten — 3.0
 165. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 3.0
 166. Myndigheten för press, radio och tv — 3.0
 167. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 3.0
 168. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 3.0
 169. Polarforsknings­sekretariatet — 3.0
 170. Göteborgs­regionen — 3.0
 171. Fyrbodal — 3.0
 172. Finanspolitiska rådet — 3.0
 173. Fjärde AP-fonden (AP4) — 3.0
 174. Första AP-fonden (AP1) — 3.0
 175. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 3.0
 176. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 2.7
 177. Viable cities — 2.7
 178. Statens medieråd — 2.7
 179. Statens person­adress­register (SPAR) — 2.7
 180. Skolverket — 2.7
 181. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 2.7
 182. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 2.7
 183. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 2.7
 184. Justitie­kanslern — 2.7
 185. Säkerhetspolisen (SÄPO) — 2.7
 186. Kemikamlie­inspektionen — 2.7
 187. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 2.7
 188. Riksantikvarieämbetet — 2.7
 189. Riksdagen — 2.7
 190. Lagrådet — 2.7
 191. Livsmedels­verket — 2.7
 192. Trafikverket — 2.7
 193. Vinnova - Verket för innovations­system — 2.7
 194. Arvsfonden — 2.7
 195. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 2.7
 196. Boråsregionen — 2.7
 197. Exportkredit­nämnden (EKN) — 2.7
 198. Regeringen — 2.7
 199. Riksarkivet — 2.7
 200. Delegationen mot segregation — 2.7
 201. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 2.7
 202. Harpsunds­nämnden — 2.5
 203. Internet of Things Sverige — 2.5
 204. Statens konstråd — 2.5
 205. Tillits­delegationen — 2.5
 206. Drive Sweden — 2.3
 207. LIGHTer — 2.3
 208. Kulturrådet — 2.3
 209. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 2.3
 210. Lantmäteriet — 2.3
 211. Karolinska Institutet — 2.3
 212. Migrationsverket — 2.3
 213. Trafikanalys — 2.3
 214. Läkemedels­verket — 2.3
 215. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 2.3
 216. Brottsoffer­myndigheten — 2.3
 217. Datainspektionen (DI) — 2.3
 218. Elsäkerhets­verket — 2.3
 219. Energimarknads­inspektionen — 2.3
 220. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 2.3
 221. Fortifikations­verket — 2.3
 222. Riksrevisionen — 2.3
 223. Sameskol­styrelsen — 2.3
 224. Sjunde AP-fonden (AP7) — 2.3
 225. Statens ansvars­nämnd — 2.0
 226. Institutet för rymdfysik (IRF) — 2.0
 227. Svenska Institutet (SI) — 2.0
 228. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 2.0
 229. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 2.0
 230. Kriminal­vården — 2.0
 231. Skatteverket — 2.0
 232. Swedac — 2.0
 233. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 2.0
 234. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 2.0
 235. Myndigheten för Kulturanalys — 2.0
 236. Nordiska Afrika­institutet — 2.0
 237. Skaraborgs kommunal­förbund — 2.0
 238. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 2.0
 239. Riksgälden — 2.0
 240. Sjätte AP-fonden (AP6) — 2.0
 241. Sjöfarts­verket — 2.0
 242. Skogsstyrelsen — 2.0
 243. Skol­inspektionen — 1.7
 244. Socialstyrelsen — 1.7
 245. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 1.7
 246. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 1.7
 247. Forskningsrådet Formas — 1.7
 248. Försvarets radioanstalt (FRA) — 1.7
 249. SIP STRIM — 1.5
 250. InfraSweden — 1.5
 251. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 1.5
 252. Etikprövnings­myndigheten — 1.5
 253. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 1.5
 254. Medtech4­Health — 1.3
 255. Tredje AP-fonden (AP3) — 1.3
 256. Upphandlings­myndigheten — 1.3
 257. InnovAir — 1.0
 258. Produktion2030 — 1.0
 259. Sametinget — 1.0

Integritet bland övrig offentlig sektor

Integriteten är hur bra webbplatsen värnar sina användares personliga integritet. Det är en mätning genom Dataskydd.net's lösning Webbkoll. Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 15 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnits testas åtminstone två gånger.

 1. Datainspektionen (DI) — 4.0
 2. Polisen — 3.9
 3. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 3.9
 4. Riksdagen — 3.0
 5. Arbetsmiljö­verket (AV) — 3.0
 6. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 3.0
 7. Försvarsmakten — 3.0
 8. Kammar­kollegiet — 3.0
 9. Sjätte AP-fonden (AP6) — 3.0
 10. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 3.0
 11. Riksgälden — 2.5
 12. InfraSweden — 2.5
 13. Transport­styrelsen — 2.3
 14. Kriminal­vården — 2.1
 15. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 2.0
 16. Kungliga biblioteket (KB) — 2.0
 17. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 2.0
 18. Pensions­myndigheten — 2.0
 19. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 2.0
 20. Skatteverket — 2.0
 21. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 2.0
 22. Trafikverket — 2.0
 23. Brottsoffer­myndigheten — 2.0
 24. Ehälso­myndigheten — 2.0
 25. Elegnämnden — 2.0
 26. Ekobrotts­myndigheten — 2.0
 27. Forskarskatte­nämnden — 2.0
 28. Försvarets radioanstalt (FRA) — 2.0
 29. Försäkringskassan (FK) — 2.0
 30. Svenska ILO-kommittén — 2.0
 31. Kronofogden — 2.0
 32. Medlings­institutet — 2.0
 33. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 2.0
 34. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 2.0
 35. Nordiska Afrika­institutet — 2.0
 36. Nämnden för hemslöjds­frågor — 2.0
 37. Sameskol­styrelsen — 2.0
 38. Sjunde AP-fonden (AP7) — 2.0
 39. Skatterätts­nämnden — 2.0
 40. Säkerhetspolisen (SÄPO) — 2.0
 41. Val­myndigheten — 2.0
 42. SIO Grafen — 2.0
 43. LIGHTer — 2.0
 44. Fyrbodal — 2.0
 45. Finans­inspektionen (FI) — 1.8
 46. Lagrådet — 1.8
 47. Konjunktu­rinstitutet — 1.5
 48. Riksbanken — 1.4
 49. Boråsregionen — 1.3
 50. Socialstyrelsen — 1.3
 51. Fortifikations­verket — 1.3
 52. Läkemedels­verket — 1.3
 53. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 1.3
 54. Bolagsverket — 1.0
 55. Boverket — 1.0
 56. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 1.0
 57. Institutet för språk och folkminnen — 1.0
 58. Lantmäteriet — 1.0
 59. Länsstyrelserna — 1.0
 60. Migrationsverket — 1.0
 61. Naturvårds­verket — 1.0
 62. Riksantikvarieämbetet — 1.0
 63. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 1.0
 64. Strålsäkerhets­myndigheten — 1.0
 65. Swedac — 1.0
 66. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 1.0
 67. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 1.0
 68. Vinnova - Verket för innovations­system — 1.0
 69. Alingsås tingsrätt — 1.0
 70. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 1.0
 71. Andra AP-fonden — 1.0
 72. Arbets­domstolen (AD) — 1.0
 73. Arbetsgivarverket — 1.0
 74. Arvsfonden — 1.0
 75. Attunda tingsrätt — 1.0
 76. Blekinge tingsrätt — 1.0
 77. Bokförings­nämnden (BFN) — 1.0
 78. Borås tingsrätt — 1.0
 79. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 1.0
 80. Etikprövnings­myndigheten — 1.0
 81. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 1.0
 82. Sveriges domstolar — 1.0
 83. Eksjö tingsrätt — 1.0
 84. Elsäkerhets­verket — 1.0
 85. Energimarknads­inspektionen — 1.0
 86. Eskilstuna tingsrätt — 1.0
 87. Exportkredit­nämnden (EKN) — 1.0
 88. Falu tingsrätt — 1.0
 89. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 1.0
 90. Finanspolitiska rådet — 1.0
 91. Fjärde AP-fonden (AP4) — 1.0
 92. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 1.0
 93. Folkhälso­myndigheten — 1.0
 94. Forskningsrådet Formas — 1.0
 95. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 1.0
 96. Första AP-fonden (AP1) — 1.0
 97. Försvarets materielverk (FMV) — 1.0
 98. Försvars­underrättelse­domstolen — 1.0
 99. Förvaltningsrätten i Linköping — 1.0
 100. Förvaltningsrätten i Umeå — 1.0
 101. Förvaltningsrätten Växjö — 1.0
 102. Genteknik­nämnden — 1.0
 103. Gotlands tingsrätt — 1.0
 104. Gävle tingsrätt — 1.0
 105. Göta hovrätt — 1.0
 106. Göteborgs tingsrätt — 1.0
 107. Halmstads tingsrätt — 1.0
 108. Harpsunds­nämnden — 1.0
 109. Helsingborgs tingsrätt — 1.0
 110. Hovrätten för Nedre Norrland — 1.0
 111. Hovrätten för Skåne och Blekinge — 1.0
 112. Hovrätten för Västra Sverige — 1.0
 113. Hovrätten Övre Norrland — 1.0
 114. Hudiksvalls tingsrätt — 1.0
 115. Hyres­nämnden — 1.0
 116. Hässleholms tingsrätt — 1.0
 117. Högsta domstolen (HD) — 1.0
 118. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 1.0
 119. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 1.0
 120. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 1.0
 121. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 1.0
 122. Institutet för rymdfysik (IRF) — 1.0
 123. Justitie­kanslern — 1.0
 124. Jönköpings tingsrätt — 1.0
 125. Kalmar tingsrätt — 1.0
 126. Kammarrätten i Göteborg — 1.0
 127. Kammarrätten i Jönköping — 1.0
 128. Kammarrätten i Stockholm — 1.0
 129. Kammarrätten i Sundsvall — 1.0
 130. Karolinska Institutet — 1.0
 131. Kemikamlie­inspektionen — 1.0
 132. Kommers­kollegium — 1.0
 133. Konkurrens­verket — 1.0
 134. Konstnärs­nämnden — 1.0
 135. Konsument­verket — 1.0
 136. Kristianstads tingsrätt — 1.0
 137. Kust­bevakningen — 1.0
 138. Kärnavfalls­fonden — 1.0
 139. Linköpings tingsrätt — 1.0
 140. Statens Historiska Museer — 1.0
 141. Livsmedels­verket — 1.0
 142. Spel­inspektionen — 1.0
 143. Luftfarts­verket (LFV) — 1.0
 144. Lunds tingsrätt — 1.0
 145. Lycksele tingsrätt — 1.0
 146. Malmö tingsrätt — 1.0
 147. Mora tingsrätt — 1.0
 148. Myndigheten för Kulturanalys — 1.0
 149. Myndigheten för press, radio och tv — 1.0
 150. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 1.0
 151. Nacka tingsrätt — 1.0
 152. Norrköpings tingsrätt — 1.0
 153. Norrtälje tingsrätt — 1.0
 154. Nyköpings tingsrätt — 1.0
 155. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 1.0
 156. Nämnden mot diskriminering — 1.0
 157. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 1.0
 158. Polarforsknings­sekretariatet — 1.0
 159. Regeringen — 1.0
 160. Revisors­inspektionen — 1.0
 161. Riksarkivet — 1.0
 162. Justitie­ombudsmannen (JO) — 1.0
 163. Riksrevisionen — 1.0
 164. Rymdstyrelsen — 1.0
 165. Rättshjälp­smyndigheten — 1.0
 166. Rättsmedicinal­verket — 1.0
 167. Sametinget — 1.0
 168. Sjöfarts­verket — 1.0
 169. Skaraborgs tingsrätt — 1.0
 170. Skellefteå tingsrätt — 1.0
 171. Skogsstyrelsen — 1.0
 172. Överklagande­nämnden — 1.0
 173. Solna tingsrätt — 1.0
 174. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 1.0
 175. Statens ansvars­nämnd — 1.0
 176. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 1.0
 177. Energi­myndigheten — 1.0
 178. Statens fastighetsverk — 1.0
 179. Statens Geotekniska Institut — 1.0
 180. Statens haveri­kommission (SHK) — 1.0
 181. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 1.0
 182. Statens institutions­styrelse (SiS) — 1.0
 183. Jordbruks­verket — 1.0
 184. Statens konstråd — 1.0
 185. Kulturrådet — 1.0
 186. Statens medieråd — 1.0
 187. Statens person­adress­register (SPAR) — 1.0
 188. Statens servicecenter — 1.0
 189. Skol­inspektionen — 1.0
 190. Skolverket — 1.0
 191. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 1.0
 192. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 1.0
 193. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 1.0
 194. Statskontoret — 1.0
 195. Stockholms tingsrätt — 1.0
 196. Sundsvalls tingsrätt — 1.0
 197. Svea hovrätt — 1.0
 198. Svenska ESF-rådet — 1.0
 199. Svenska Institutet (SI) — 1.0
 200. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 1.0
 201. Svenska kraftnät — 1.0
 202. Sveriges författarfond — 1.0
 203. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 1.0
 204. Södertälje tingsrätt — 1.0
 205. Södertörns tingsrätt — 1.0
 206. Tillväxtverket — 1.0
 207. Trafikanalys — 1.0
 208. Tredje AP-fonden (AP3) — 1.0
 209. Tullverket — 1.0
 210. Uddevalla tingsrätt — 1.0
 211. Umeå tingsrätt — 1.0
 212. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 1.0
 213. Universitetskanslers­ämbetet — 1.0
 214. Varbergs tingsrätt — 1.0
 215. Vetenskaps­rådet (VR) — 1.0
 216. Vänersborgs tingsrätt — 1.0
 217. Värmlands tingsrätt — 1.0
 218. Västmanlands tingsrätt — 1.0
 219. Växjö tingsrätt — 1.0
 220. Åklagar­myndigheten — 1.0
 221. Ångerman­lands tingsrätt — 1.0
 222. Örebro tingsrätt — 1.0
 223. Östersunds tingsrätt — 1.0
 224. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 1.0
 225. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 1.0
 226. Högsta förvaltnings­domstolen — 1.0
 227. Sveriges ambassader och konsulat — 1.0
 228. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 1.0
 229. Barnombudsmannen — 1.0
 230. Jämställdhets­myndigheten — 1.0
 231. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 1.0
 232. Skolforsknings­institutet — 1.0
 233. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 1.0
 234. Rekrytering­smyndigheten — 1.0
 235. Upphandlings­myndigheten — 1.0
 236. BioInnovation — 1.0
 237. Drive Sweden — 1.0
 238. SIP STRIM — 1.0
 239. Internet of Things Sverige — 1.0
 240. InnovAir — 1.0
 241. Medtech4­Health — 1.0
 242. Metalliska material — 1.0
 243. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 1.0
 244. Produktion2030 — 1.0
 245. Viable cities — 1.0
 246. Re:Source — 1.0
 247. Smartare elektroniksystem — 1.0
 248. SWElife — 1.0
 249. Smart Built Environment — 1.0
 250. eSam — 1.0
 251. Göteborgs­regionen — 1.0
 252. VästKom — 1.0
 253. Skaraborgs kommunal­förbund — 1.0
 254. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 1.0
 255. Delegationen mot segregation — 1.0
 256. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 1.0
 257. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 1.0
 258. Tillits­delegationen — 1.0

5 senaste rapporterna