Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Novembers topplista för utbildning och forskning

Novembers topplista för utbildning och forskning

Bäst och sämst av utbildning och forskning. Hur står de sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard och användbarhet i November, 2019.


Om kategorin Utbildning och forskning

Högskolor, universitet, institut och andra verksamheter som bedriver forskning, utbildning eller akademisk verksamhet. Även samverkans­arenor likt science parks där minst en akademisk part är grundare.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 3.9 av 5.

Se aktuell lista med utbildning och forskning


Novembers topplista är här. Precis som tidigare är det enbart startsidor som är uppmätta, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Betyget för användbarhet är dock inte meningsfullt att normalisera då det handlar om för små skillnader mellan det bästa betygen och de genomsnittliga. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de tester som ännu inte har en egen kategori.

 1. Örebro universitet — 4.1
 2. Linné­universitetet — 3.7
 3. Kungliga Musik­högskolan — 3.6
 4. Mitt­universitetet — 3.4
 5. University­admission.se — 3.3
 6. Antagning.se — 3.2
 7. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) — 3.1
 8. Umeå universitet — 3.1
 9. Uppsala universitet — 3.1
 10. Luleå Tekniska Universitet (LTU) — 3.1
 11. Överklagande­nämnden för högskolan — 3.1
 12. Försvars­högskolan (FHS) — 3.1
 13. Högskolan i Halmstad — 3.0
 14. Dalarna Science Park — 3.0
 15. Högskolan Dalarna — 2.9
 16. Södertörns högskola — 2.9
 17. Johanneberg Science Park (Göteborg) — 2.9
 18. Luleå Science Park — 2.9
 19. Södertälje Science Park — 2.9
 20. Gymnastik- och idrotts­högskolan (GIH) — 2.9
 21. Högskolan i Gävle — 2.8
 22. Lunds Universitet — 2.8
 23. Malmö Universitet — 2.8
 24. Högskolans avskiljande­nämnd — 2.8
 25. Lindholmen Science Park (Göteborg) — 2.8
 26. Videum Science Park (Växjö) — 2.8
 27. Förbundet Folkhögskol­lärarna — 2.8
 28. Högskolan Kristianstad — 2.7
 29. Högskolan Väst — 2.7
 30. Universitets- och högskolerådet — 2.7
 31. Karlstad Innovation Park — 2.7
 32. Piteå Science Park — 2.7
 33. Högskolan i Skövde — 2.6
 34. Linköpings Universitet — 2.6
 35. Krinova Science Park (Kristianstad) — 2.6
 36. Mälardalens Högskola — 2.6
 37. Sophiahemmet högskola — 2.6
 38. Stockholms universitet (SU) — 2.5
 39. Karlstads Universitet — 2.5
 40. Sahlgrenska Science Park (Göteborg) — 2.5
 41. Uminova Innovation (Umeå) — 2.5
 42. Myndigheten för yrkes­högskolan — 2.5
 43. Norrköping Science Park — 2.5
 44. Science Park (Jönköping) — 2.5
 45. Skellefteå Science City — 2.5
 46. Västerås Science Park — 2.5
 47. Sveriges lantbruks­universitet (SLU) — 2.4
 48. Jönköpings Universitet — 2.4
 49. Alfred Nobel Science Park (Örebro) — 2.4
 50. Kalmar Science Park — 2.4
 51. Netport Science Park (Karlshamn) — 2.4
 52. Science Park Gotland (Visby) — 2.4
 53. Högskolan i Borås — 2.3
 54. Stockholms konstnärliga högskola — 2.3
 55. KI Innovations (Stockholm) — 2.3
 56. Medicon Village Science Park (Lund) — 2.3
 57. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) — 2.3
 58. Studera.nu — 2.3
 59. Göteborgs Universitet (GU) — 2.2
 60. Innovatum Science Center (Trollhättan) — 2.2
 61. Mjärdevi Science Park (Linköping) — 2.2
 62. Konstfack — 2.1
 63. Kista Science City (Stockholm) — 2.1
 64. Medeon Science Park (Malmö) — 2.1
 65. Sahlgrenska Akademin — 2.1
 66. Ideon Science Park (Lund) — 2.0
 67. Peak Region Science Park (Östersund) — 2.0
 68. Science Park Borås — 1.9
 69. Sandbacka Park (Sandviken) — 1.9
 70. Kungliga Konst­högskolan — 1.8
 71. Blue Science Park (Blekinge) — 1.8
 72. BizMaker (Västernorrland) — 1.7
 73. Chalmers tekniska högskola — 1.6

Webbstandard hos utbildning och forskning

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod.
Samt om webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. Umeå universitet — 4.2
 2. Linné­universitetet — 4.2
 3. Örebro universitet — 4.2
 4. Dalarna Science Park — 4.2
 5. Videum Science Park (Växjö) — 4.2
 6. Luleå Science Park — 4.0
 7. Antagning.se — 4.0
 8. University­admission.se — 4.0
 9. Gymnastik- och idrotts­högskolan (GIH) — 4.0
 10. Kungliga Musik­högskolan — 3.8
 11. Lindholmen Science Park (Göteborg) — 3.8
 12. Karlstad Innovation Park — 3.8
 13. Södertälje Science Park — 3.8
 14. Högskolan i Borås — 3.5
 15. Högskolan Kristianstad — 3.5
 16. Sveriges lantbruks­universitet (SLU) — 3.5
 17. Uppsala universitet — 3.5
 18. Mitt­universitetet — 3.5
 19. Sahlgrenska Science Park (Göteborg) — 3.5
 20. Johanneberg Science Park (Göteborg) — 3.5
 21. Piteå Science Park — 3.5
 22. Förbundet Folkhögskol­lärarna — 3.5
 23. Högskolan i Halmstad — 3.4
 24. Innovatum Science Center (Trollhättan) — 3.4
 25. Högskolan i Gävle — 3.2
 26. Kalmar Science Park — 3.2
 27. Mälardalens Högskola — 3.2
 28. Netport Science Park (Karlshamn) — 3.2
 29. Science Park Gotland (Visby) — 3.2
 30. Mjärdevi Science Park (Linköping) — 3.2
 31. Försvars­högskolan (FHS) — 3.2
 32. Studera.nu — 3.2
 33. Högskolan Väst — 3.1
 34. KI Innovations (Stockholm) — 3.1
 35. Högskolan Dalarna — 3.0
 36. Konstfack — 3.0
 37. Stockholms universitet (SU) — 3.0
 38. Karlstads Universitet — 3.0
 39. Jönköpings Universitet — 3.0
 40. Universitets- och högskolerådet — 3.0
 41. Linköpings Universitet — 3.0
 42. Luleå Tekniska Universitet (LTU) — 3.0
 43. Lunds Universitet — 3.0
 44. Myndigheten för yrkes­högskolan — 3.0
 45. Norrköping Science Park — 3.0
 46. Science Park (Jönköping) — 3.0
 47. Västerås Science Park — 3.0
 48. Sophiahemmet högskola — 3.0
 49. Överklagande­nämnden för högskolan — 2.9
 50. Högskolans avskiljande­nämnd — 2.9
 51. Ideon Science Park (Lund) — 2.9
 52. Högskolan i Skövde — 2.8
 53. Stockholms konstnärliga högskola — 2.8
 54. Södertörns högskola — 2.8
 55. Kungliga Konst­högskolan — 2.8
 56. Malmö Universitet — 2.8
 57. Alfred Nobel Science Park (Örebro) — 2.8
 58. Medicon Village Science Park (Lund) — 2.8
 59. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) — 2.8
 60. Skellefteå Science City — 2.8
 61. Sandbacka Park (Sandviken) — 2.7
 62. Göteborgs Universitet (GU) — 2.5
 63. Science Park Borås — 2.5
 64. Uminova Innovation (Umeå) — 2.5
 65. BizMaker (Västernorrland) — 2.4
 66. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) — 2.2
 67. Blue Science Park (Blekinge) — 2.2
 68. Krinova Science Park (Kristianstad) — 2.2
 69. Sahlgrenska Akademin — 2.2
 70. Kista Science City (Stockholm) — 2.1
 71. Chalmers tekniska högskola — 1.9
 72. Medeon Science Park (Malmö) — 1.9
 73. Peak Region Science Park (Östersund) — 1.8

Tillgänglighet hos utbildning och forskning

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt med två olika verktyg. Det ena heter Axe, det andra Pa11y. Inte alla webbplatser har varit möjliga att testa med båda verktygen, men åtminstone ett verktyg har körts. Axe är inställd på att kontrollera ifall WCAG 2.0 nivå AA efterlevs och Pa11y kör både WCAG samt amerikanska Section 508. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

 1. Örebro universitet — 5.0
 2. Södertörns högskola — 4.5
 3. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) — 4.5
 4. Linné­universitetet — 4.5
 5. Försvars­högskolan (FHS) — 4.5
 6. Kungliga Musik­högskolan — 4.0
 7. Uppsala universitet — 4.0
 8. Överklagande­nämnden för högskolan — 3.5
 9. Gymnastik- och idrotts­högskolan (GIH) — 3.0
 10. Högskolan i Skövde — 2.5
 11. Luleå Tekniska Universitet (LTU) — 2.5
 12. Lunds Universitet — 2.5
 13. Malmö Universitet — 2.5
 14. Johanneberg Science Park (Göteborg) — 2.5
 15. University­admission.se — 2.5
 16. Högskolan Dalarna — 2.0
 17. Högskolan Kristianstad — 2.0
 18. Kungliga Konst­högskolan — 2.0
 19. Linköpings Universitet — 2.0
 20. BizMaker (Västernorrland) — 2.0
 21. Luleå Science Park — 2.0
 22. Antagning.se — 2.0
 23. Göteborgs Universitet (GU) — 1.5
 24. Högskolan i Gävle — 1.5
 25. Högskolan i Borås — 1.5
 26. Högskolan i Halmstad — 1.5
 27. Konstfack — 1.5
 28. Sveriges lantbruks­universitet (SLU) — 1.5
 29. Karlstads Universitet — 1.5
 30. Umeå universitet — 1.5
 31. Universitets- och högskolerådet — 1.5
 32. Högskolans avskiljande­nämnd — 1.5
 33. Science Park Borås — 1.5
 34. Mitt­universitetet — 1.5
 35. Lindholmen Science Park (Göteborg) — 1.5
 36. Sahlgrenska Science Park (Göteborg) — 1.5
 37. Alfred Nobel Science Park (Örebro) — 1.5
 38. Dalarna Science Park — 1.5
 39. Karlstad Innovation Park — 1.5
 40. Kalmar Science Park — 1.5
 41. KI Innovations (Stockholm) — 1.5
 42. Kista Science City (Stockholm) — 1.5
 43. Krinova Science Park (Kristianstad) — 1.5
 44. Myndigheten för yrkes­högskolan — 1.5
 45. Netport Science Park (Karlshamn) — 1.5
 46. Norrköping Science Park — 1.5
 47. Piteå Science Park — 1.5
 48. Sandbacka Park (Sandviken) — 1.5
 49. Science Park Gotland (Visby) — 1.5
 50. Science Park (Jönköping) — 1.5
 51. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) — 1.5
 52. Västerås Science Park — 1.5
 53. Sahlgrenska Akademin — 1.5
 54. Förbundet Folkhögskol­lärarna — 1.5
 55. Studera.nu — 1.5
 56. Sophiahemmet högskola — 1.5
 57. Högskolan Väst — 1.0
 58. Stockholms konstnärliga högskola — 1.0
 59. Stockholms universitet (SU) — 1.0
 60. Chalmers tekniska högskola — 1.0
 61. Jönköpings Universitet — 1.0
 62. Uminova Innovation (Umeå) — 1.0
 63. Blue Science Park (Blekinge) — 1.0
 64. Ideon Science Park (Lund) — 1.0
 65. Innovatum Science Center (Trollhättan) — 1.0
 66. Medeon Science Park (Malmö) — 1.0
 67. Mälardalens Högskola — 1.0
 68. Medicon Village Science Park (Lund) — 1.0
 69. Peak Region Science Park (Östersund) — 1.0
 70. Mjärdevi Science Park (Linköping) — 1.0
 71. Skellefteå Science City — 1.0
 72. Södertälje Science Park — 1.0
 73. Videum Science Park (Växjö) — 1.0

Användbarhet inom utbildning och forskning

Användbarhet mäts än så länge enbart med Googles Pagespeed API v2. Det är en version som slutade supportas av Google sommaren 2018, men får duga tills vidare.

 1. Högskolan i Halmstad — 5.0
 2. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) — 5.0
 3. Universitets- och högskolerådet — 5.0
 4. Linné­universitetet — 5.0
 5. Lunds Universitet — 5.0
 6. Örebro universitet — 5.0
 7. Malmö Universitet — 5.0
 8. Överklagande­nämnden för högskolan — 5.0
 9. Högskolans avskiljande­nämnd — 5.0
 10. Lindholmen Science Park (Göteborg) — 5.0
 11. Uminova Innovation (Umeå) — 5.0
 12. Karlstad Innovation Park — 5.0
 13. KI Innovations (Stockholm) — 5.0
 14. Medeon Science Park (Malmö) — 5.0
 15. Norrköping Science Park — 5.0
 16. Peak Region Science Park (Östersund) — 5.0
 17. Skellefteå Science City — 5.0
 18. Västerås Science Park — 5.0
 19. Göteborgs Universitet (GU) — 4.0
 20. Högskolan Dalarna — 4.0
 21. Högskolan i Gävle — 4.0
 22. Högskolan i Borås — 4.0
 23. Högskolan Väst — 4.0
 24. Södertörns högskola — 4.0
 25. Jönköpings Universitet — 4.0
 26. Kungliga Musik­högskolan — 4.0
 27. Umeå universitet — 4.0
 28. Linköpings Universitet — 4.0
 29. Luleå Tekniska Universitet (LTU) — 4.0
 30. Science Park Borås — 4.0
 31. Mitt­universitetet — 4.0
 32. Sahlgrenska Science Park (Göteborg) — 4.0
 33. Alfred Nobel Science Park (Örebro) — 4.0
 34. Blue Science Park (Blekinge) — 4.0
 35. Dalarna Science Park — 4.0
 36. Ideon Science Park (Lund) — 4.0
 37. Johanneberg Science Park (Göteborg) — 4.0
 38. Kista Science City (Stockholm) — 4.0
 39. Krinova Science Park (Kristianstad) — 4.0
 40. Luleå Science Park — 4.0
 41. Medicon Village Science Park (Lund) — 4.0
 42. Netport Science Park (Karlshamn) — 4.0
 43. Piteå Science Park — 4.0
 44. Science Park Gotland (Visby) — 4.0
 45. Science Park (Jönköping) — 4.0
 46. Mjärdevi Science Park (Linköping) — 4.0
 47. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) — 4.0
 48. Videum Science Park (Växjö) — 4.0
 49. Förbundet Folkhögskol­lärarna — 4.0
 50. Försvars­högskolan (FHS) — 4.0
 51. Antagning.se — 4.0
 52. University­admission.se — 4.0
 53. Stockholms universitet (SU) — 3.0
 54. Högskolan Kristianstad — 2.0
 55. Stockholms konstnärliga högskola — 2.0
 56. Konstfack — 2.0
 57. Sveriges lantbruks­universitet (SLU) — 2.0
 58. Karlstads Universitet — 2.0
 59. Uppsala universitet — 2.0
 60. Mälardalens Högskola — 2.0
 61. Södertälje Science Park — 2.0
 62. Sahlgrenska Akademin — 2.0
 63. Studera.nu — 2.0
 64. Sophiahemmet högskola — 2.0
 65. Högskolan i Skövde — 1.0
 66. Chalmers tekniska högskola — 1.0
 67. Kungliga Konst­högskolan — 1.0
 68. BizMaker (Västernorrland) — 1.0
 69. Innovatum Science Center (Trollhättan) — 1.0
 70. Kalmar Science Park — 1.0
 71. Myndigheten för yrkes­högskolan — 1.0
 72. Sandbacka Park (Sandviken) — 1.0
 73. Gymnastik- och idrotts­högskolan (GIH) — 1.0

Webbprestanda bland utbildning och forskning

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en 4G-uppkoppling i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Pagespeed API v4.

 1. Mitt­universitetet — 4.3
 2. Krinova Science Park (Kristianstad) — 4.0
 3. Södertälje Science Park — 4.0
 4. Högskolan Dalarna — 3.7
 5. Högskolan i Skövde — 3.7
 6. Kungliga Musik­högskolan — 3.7
 7. Luleå Tekniska Universitet (LTU) — 3.7
 8. Myndigheten för yrkes­högskolan — 3.7
 9. Mälardalens Högskola — 3.7
 10. Sophiahemmet högskola — 3.7
 11. Högskolan i Gävle — 3.3
 12. Högskolan i Halmstad — 3.3
 13. Högskolan Väst — 3.3
 14. Örebro universitet — 3.3
 15. Överklagande­nämnden för högskolan — 3.3
 16. Högskolans avskiljande­nämnd — 3.3
 17. Uminova Innovation (Umeå) — 3.3
 18. Antagning.se — 3.3
 19. University­admission.se — 3.3
 20. Högskolan Kristianstad — 3.0
 21. Stockholms konstnärliga högskola — 3.0
 22. Stockholms universitet (SU) — 3.0
 23. Karlstads Universitet — 3.0
 24. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) — 3.0
 25. Umeå universitet — 3.0
 26. Universitets- och högskolerådet — 3.0
 27. Uppsala universitet — 3.0
 28. Linné­universitetet — 3.0
 29. Malmö Universitet — 3.0
 30. Skellefteå Science City — 3.0
 31. Förbundet Folkhögskol­lärarna — 3.0
 32. Linköpings Universitet — 2.7
 33. Lunds Universitet — 2.7
 34. Alfred Nobel Science Park (Örebro) — 2.7
 35. Johanneberg Science Park (Göteborg) — 2.7
 36. Kalmar Science Park — 2.7
 37. Medeon Science Park (Malmö) — 2.7
 38. Piteå Science Park — 2.7
 39. Science Park (Jönköping) — 2.7
 40. Sahlgrenska Akademin — 2.7
 41. Gymnastik- och idrotts­högskolan (GIH) — 2.7
 42. Södertörns högskola — 2.3
 43. Lindholmen Science Park (Göteborg) — 2.3
 44. Innovatum Science Center (Trollhättan) — 2.3
 45. Kista Science City (Stockholm) — 2.3
 46. Luleå Science Park — 2.3
 47. Medicon Village Science Park (Lund) — 2.3
 48. Norrköping Science Park — 2.3
 49. Peak Region Science Park (Östersund) — 2.3
 50. Västerås Science Park — 2.3
 51. Videum Science Park (Växjö) — 2.3
 52. Försvars­högskolan (FHS) — 2.3
 53. Göteborgs Universitet (GU) — 2.0
 54. Sveriges lantbruks­universitet (SLU) — 2.0
 55. Chalmers tekniska högskola — 2.0
 56. Jönköpings Universitet — 2.0
 57. Sahlgrenska Science Park (Göteborg) — 2.0
 58. Dalarna Science Park — 2.0
 59. Karlstad Innovation Park — 2.0
 60. Sandbacka Park (Sandviken) — 2.0
 61. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) — 2.0
 62. Studera.nu — 2.0
 63. Konstfack — 1.7
 64. Netport Science Park (Karlshamn) — 1.7
 65. Science Park Gotland (Visby) — 1.7
 66. Ideon Science Park (Lund) — 1.3
 67. KI Innovations (Stockholm) — 1.3
 68. Högskolan i Borås — 1.0
 69. Kungliga Konst­högskolan — 1.0
 70. Science Park Borås — 1.0
 71. BizMaker (Västernorrland) — 1.0
 72. Blue Science Park (Blekinge) — 1.0
 73. Mjärdevi Science Park (Linköping) — 1.0

5 senaste rapporterna

Till toppen