Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Bäst på webben? utbildning och forsknings resultat December, 2019

Bäst på webben? utbildning och forsknings resultat December, 2019

Decembers lista över hur utbildning och forsknings webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda och användbarhet.


Om kategorin Utbildning och forskning

Högskolor, universitet, institut och andra verksamheter som bedriver forskning, utbildning eller akademisk verksamhet. Även samverkans­arenor likt science parks där minst en akademisk part är grundare.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 4.0 av 5.

Se aktuell lista med utbildning och forskning


Decembers topplista är här. Precis som tidigare är det enbart startsidor som är uppmätta, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Betyget för användbarhet är dock inte meningsfullt att normalisera då det handlar om för små skillnader mellan det bästa betygen och de genomsnittliga. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de tester som ännu inte har en egen kategori.

 1. Örebro universitet — 4.4
 2. Linné­universitetet — 3.8
 3. Kungliga Musik­högskolan — 3.5
 4. Överklagande­nämnden för högskolan — 3.2
 5. Uppsala universitet — 3.1
 6. Luleå Tekniska Universitet (LTU) — 3.1
 7. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) — 3.0
 8. Umeå universitet — 3.0
 9. Linköpings Universitet — 3.0
 10. Mitt­universitetet — 3.0
 11. Högskolan Dalarna — 2.9
 12. Högskolan i Gävle — 2.9
 13. Högskolan Kristianstad — 2.9
 14. Södertörns högskola — 2.9
 15. Dalarna Science Park — 2.9
 16. Antagning.se — 2.9
 17. University­admission.se — 2.9
 18. Gymnastik- och idrotts­högskolan (GIH) — 2.9
 19. Högskolan i Halmstad — 2.8
 20. Högskolans avskiljande­nämnd — 2.8
 21. Lindholmen Science Park (Göteborg) — 2.8
 22. Piteå Science Park — 2.8
 23. Södertälje Science Park — 2.8
 24. Videum Science Park (Växjö) — 2.8
 25. Sophiahemmet högskola — 2.8
 26. Högskolan Väst — 2.7
 27. Lunds Universitet — 2.7
 28. Malmö Universitet — 2.7
 29. Johanneberg Science Park (Göteborg) — 2.7
 30. Mälardalens Högskola — 2.7
 31. Förbundet Folkhögskol­lärarna — 2.7
 32. Försvars­högskolan (FHS) — 2.7
 33. Jönköpings Universitet — 2.6
 34. Universitets- och högskolerådet — 2.6
 35. Sahlgrenska Science Park (Göteborg) — 2.6
 36. Karlstad Innovation Park — 2.6
 37. Luleå Science Park — 2.6
 38. Skellefteå Science City — 2.6
 39. Högskolan i Skövde — 2.5
 40. Karlstads Universitet — 2.5
 41. Uminova Innovation (Umeå) — 2.5
 42. Krinova Science Park (Kristianstad) — 2.5
 43. Myndigheten för yrkes­högskolan — 2.5
 44. Netport Science Park (Karlshamn) — 2.5
 45. Norrköping Science Park — 2.5
 46. Science Park Gotland (Visby) — 2.5
 47. Science Park (Jönköping) — 2.5
 48. Västerås Science Park — 2.5
 49. Studera.nu — 2.5
 50. Stockholms universitet (SU) — 2.4
 51. Sveriges lantbruks­universitet (SLU) — 2.4
 52. Alfred Nobel Science Park (Örebro) — 2.4
 53. Göteborgs Universitet (GU) — 2.3
 54. Högskolan i Borås — 2.3
 55. Kalmar Science Park — 2.3
 56. Kista Science City (Stockholm) — 2.3
 57. Mjärdevi Science Park (Linköping) — 2.3
 58. Stockholms konstnärliga högskola — 2.2
 59. KI Innovations (Stockholm) — 2.2
 60. Medicon Village Science Park (Lund) — 2.2
 61. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) — 2.2
 62. Sahlgrenska Akademin — 2.2
 63. Konstfack — 2.1
 64. Kungliga Konst­högskolan — 2.1
 65. BizMaker (Västernorrland) — 2.1
 66. Ideon Science Park (Lund) — 2.1
 67. Innovatum Science Center (Trollhättan) — 2.0
 68. Medeon Science Park (Malmö) — 2.0
 69. Peak Region Science Park (Östersund) — 2.0
 70. Science Park Borås — 1.9
 71. Blue Science Park (Blekinge) — 1.8
 72. Chalmers tekniska högskola — 1.6
 73. Sandbacka Park (Sandviken) — 1.5

Webbstandard hos utbildning och forskning

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod.
Samt om webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. Umeå universitet — 4.2
 2. Linné­universitetet — 4.2
 3. Örebro universitet — 4.2
 4. Dalarna Science Park — 4.2
 5. Videum Science Park (Växjö) — 4.2
 6. Luleå Science Park — 4.0
 7. Antagning.se — 4.0
 8. University­admission.se — 4.0
 9. Gymnastik- och idrotts­högskolan (GIH) — 4.0
 10. Kungliga Musik­högskolan — 3.8
 11. Lindholmen Science Park (Göteborg) — 3.8
 12. Karlstad Innovation Park — 3.8
 13. Mälardalens Högskola — 3.8
 14. Södertälje Science Park — 3.8
 15. Högskolan i Borås — 3.5
 16. Högskolan Kristianstad — 3.5
 17. Sveriges lantbruks­universitet (SLU) — 3.5
 18. Uppsala universitet — 3.5
 19. Mitt­universitetet — 3.5
 20. Sahlgrenska Science Park (Göteborg) — 3.5
 21. Johanneberg Science Park (Göteborg) — 3.5
 22. Netport Science Park (Karlshamn) — 3.5
 23. Piteå Science Park — 3.5
 24. Förbundet Folkhögskol­lärarna — 3.5
 25. Högskolan i Halmstad — 3.4
 26. Innovatum Science Center (Trollhättan) — 3.4
 27. Kista Science City (Stockholm) — 3.4
 28. Högskolan i Gävle — 3.2
 29. Södertörns högskola — 3.2
 30. Kalmar Science Park — 3.2
 31. Science Park Gotland (Visby) — 3.2
 32. Mjärdevi Science Park (Linköping) — 3.2
 33. Studera.nu — 3.2
 34. Högskolan Väst — 3.1
 35. BizMaker (Västernorrland) — 3.1
 36. KI Innovations (Stockholm) — 3.1
 37. Högskolan Dalarna — 3.0
 38. Konstfack — 3.0
 39. Stockholms universitet (SU) — 3.0
 40. Karlstads Universitet — 3.0
 41. Jönköpings Universitet — 3.0
 42. Universitets- och högskolerådet — 3.0
 43. Linköpings Universitet — 3.0
 44. Luleå Tekniska Universitet (LTU) — 3.0
 45. Lunds Universitet — 3.0
 46. Myndigheten för yrkes­högskolan — 3.0
 47. Norrköping Science Park — 3.0
 48. Science Park (Jönköping) — 3.0
 49. Västerås Science Park — 3.0
 50. Sophiahemmet högskola — 3.0
 51. Överklagande­nämnden för högskolan — 2.9
 52. Högskolans avskiljande­nämnd — 2.9
 53. Ideon Science Park (Lund) — 2.9
 54. Högskolan i Skövde — 2.8
 55. Stockholms konstnärliga högskola — 2.8
 56. Kungliga Konst­högskolan — 2.8
 57. Malmö Universitet — 2.8
 58. Alfred Nobel Science Park (Örebro) — 2.8
 59. Medicon Village Science Park (Lund) — 2.8
 60. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) — 2.8
 61. Skellefteå Science City — 2.8
 62. Försvars­högskolan (FHS) — 2.8
 63. Göteborgs Universitet (GU) — 2.5
 64. Science Park Borås — 2.5
 65. Uminova Innovation (Umeå) — 2.5
 66. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) — 2.2
 67. Blue Science Park (Blekinge) — 2.2
 68. Krinova Science Park (Kristianstad) — 2.2
 69. Sahlgrenska Akademin — 2.2
 70. Chalmers tekniska högskola — 1.9
 71. Medeon Science Park (Malmö) — 1.9
 72. Peak Region Science Park (Östersund) — 1.8
 73. Sandbacka Park (Sandviken) — 1.5

Tillgänglighet hos utbildning och forskning

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt med två olika verktyg. Det ena heter Axe, det andra Pa11y. Inte alla webbplatser har varit möjliga att testa med båda verktygen, men åtminstone ett verktyg har körts. Axe är inställd på att kontrollera ifall WCAG 2.0 nivå AA efterlevs och Pa11y kör både WCAG samt amerikanska Section 508. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

 1. Örebro universitet — 5.0
 2. Södertörns högskola — 4.5
 3. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) — 4.5
 4. Linné­universitetet — 4.5
 5. Kungliga Musik­högskolan — 4.0
 6. Uppsala universitet — 4.0
 7. Överklagande­nämnden för högskolan — 3.5
 8. Mitt­universitetet — 3.5
 9. Försvars­högskolan (FHS) — 3.5
 10. Gymnastik- och idrotts­högskolan (GIH) — 3.0
 11. Högskolan i Skövde — 2.5
 12. Högskolan Kristianstad — 2.5
 13. Luleå Tekniska Universitet (LTU) — 2.5
 14. Lunds Universitet — 2.5
 15. Malmö Universitet — 2.5
 16. Högskolan Dalarna — 2.0
 17. Kungliga Konst­högskolan — 2.0
 18. Linköpings Universitet — 2.0
 19. Johanneberg Science Park (Göteborg) — 2.0
 20. Luleå Science Park — 2.0
 21. Mälardalens Högskola — 2.0
 22. Antagning.se — 2.0
 23. Göteborgs Universitet (GU) — 1.5
 24. Högskolan i Gävle — 1.5
 25. Högskolan i Borås — 1.5
 26. Högskolan i Halmstad — 1.5
 27. Konstfack — 1.5
 28. Sveriges lantbruks­universitet (SLU) — 1.5
 29. Karlstads Universitet — 1.5
 30. Umeå universitet — 1.5
 31. Universitets- och högskolerådet — 1.5
 32. Högskolans avskiljande­nämnd — 1.5
 33. Science Park Borås — 1.5
 34. Lindholmen Science Park (Göteborg) — 1.5
 35. Sahlgrenska Science Park (Göteborg) — 1.5
 36. Alfred Nobel Science Park (Örebro) — 1.5
 37. BizMaker (Västernorrland) — 1.5
 38. Dalarna Science Park — 1.5
 39. Karlstad Innovation Park — 1.5
 40. Kalmar Science Park — 1.5
 41. KI Innovations (Stockholm) — 1.5
 42. Kista Science City (Stockholm) — 1.5
 43. Krinova Science Park (Kristianstad) — 1.5
 44. Myndigheten för yrkes­högskolan — 1.5
 45. Netport Science Park (Karlshamn) — 1.5
 46. Norrköping Science Park — 1.5
 47. Piteå Science Park — 1.5
 48. Sandbacka Park (Sandviken) — 1.5
 49. Science Park Gotland (Visby) — 1.5
 50. Science Park (Jönköping) — 1.5
 51. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) — 1.5
 52. Västerås Science Park — 1.5
 53. Sahlgrenska Akademin — 1.5
 54. Förbundet Folkhögskol­lärarna — 1.5
 55. University­admission.se — 1.5
 56. Studera.nu — 1.5
 57. Sophiahemmet högskola — 1.5
 58. Högskolan Väst — 1.0
 59. Stockholms konstnärliga högskola — 1.0
 60. Stockholms universitet (SU) — 1.0
 61. Chalmers tekniska högskola — 1.0
 62. Jönköpings Universitet — 1.0
 63. Uminova Innovation (Umeå) — 1.0
 64. Blue Science Park (Blekinge) — 1.0
 65. Ideon Science Park (Lund) — 1.0
 66. Innovatum Science Center (Trollhättan) — 1.0
 67. Medeon Science Park (Malmö) — 1.0
 68. Medicon Village Science Park (Lund) — 1.0
 69. Peak Region Science Park (Östersund) — 1.0
 70. Mjärdevi Science Park (Linköping) — 1.0
 71. Skellefteå Science City — 1.0
 72. Södertälje Science Park — 1.0
 73. Videum Science Park (Växjö) — 1.0

Användbarhet inom utbildning och forskning

Användbarhet mäts än så länge enbart med Googles Pagespeed API v2. Det är en version som slutade supportas av Google sommaren 2018, men får duga tills vidare.

 1. Högskolan i Halmstad — 5.0
 2. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) — 5.0
 3. Universitets- och högskolerådet — 5.0
 4. Linné­universitetet — 5.0
 5. Örebro universitet — 5.0
 6. Malmö Universitet — 5.0
 7. Överklagande­nämnden för högskolan — 5.0
 8. Högskolans avskiljande­nämnd — 5.0
 9. Lindholmen Science Park (Göteborg) — 5.0
 10. Sahlgrenska Science Park (Göteborg) — 5.0
 11. Uminova Innovation (Umeå) — 5.0
 12. Karlstad Innovation Park — 5.0
 13. KI Innovations (Stockholm) — 5.0
 14. Medeon Science Park (Malmö) — 5.0
 15. Mälardalens Högskola — 5.0
 16. Norrköping Science Park — 5.0
 17. Peak Region Science Park (Östersund) — 5.0
 18. Skellefteå Science City — 5.0
 19. Västerås Science Park — 5.0
 20. Göteborgs Universitet (GU) — 4.0
 21. Högskolan Dalarna — 4.0
 22. Högskolan i Gävle — 4.0
 23. Högskolan i Borås — 4.0
 24. Högskolan Väst — 4.0
 25. Jönköpings Universitet — 4.0
 26. Kungliga Musik­högskolan — 4.0
 27. Umeå universitet — 4.0
 28. Linköpings Universitet — 4.0
 29. Luleå Tekniska Universitet (LTU) — 4.0
 30. Lunds Universitet — 4.0
 31. Science Park Borås — 4.0
 32. Mitt­universitetet — 4.0
 33. Alfred Nobel Science Park (Örebro) — 4.0
 34. BizMaker (Västernorrland) — 4.0
 35. Blue Science Park (Blekinge) — 4.0
 36. Dalarna Science Park — 4.0
 37. Ideon Science Park (Lund) — 4.0
 38. Johanneberg Science Park (Göteborg) — 4.0
 39. Kista Science City (Stockholm) — 4.0
 40. Krinova Science Park (Kristianstad) — 4.0
 41. Luleå Science Park — 4.0
 42. Medicon Village Science Park (Lund) — 4.0
 43. Netport Science Park (Karlshamn) — 4.0
 44. Piteå Science Park — 4.0
 45. Science Park Gotland (Visby) — 4.0
 46. Science Park (Jönköping) — 4.0
 47. Mjärdevi Science Park (Linköping) — 4.0
 48. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) — 4.0
 49. Videum Science Park (Växjö) — 4.0
 50. Förbundet Folkhögskol­lärarna — 4.0
 51. Försvars­högskolan (FHS) — 4.0
 52. Antagning.se — 4.0
 53. University­admission.se — 4.0
 54. Högskolan Kristianstad — 3.0
 55. Södertörns högskola — 3.0
 56. Studera.nu — 3.0
 57. Stockholms konstnärliga högskola — 2.0
 58. Konstfack — 2.0
 59. Stockholms universitet (SU) — 2.0
 60. Sveriges lantbruks­universitet (SLU) — 2.0
 61. Karlstads Universitet — 2.0
 62. Uppsala universitet — 2.0
 63. Södertälje Science Park — 2.0
 64. Sahlgrenska Akademin — 2.0
 65. Sophiahemmet högskola — 2.0
 66. Högskolan i Skövde — 1.0
 67. Chalmers tekniska högskola — 1.0
 68. Kungliga Konst­högskolan — 1.0
 69. Innovatum Science Center (Trollhättan) — 1.0
 70. Kalmar Science Park — 1.0
 71. Myndigheten för yrkes­högskolan — 1.0
 72. Sandbacka Park (Sandviken) — 1.0
 73. Gymnastik- och idrotts­högskolan (GIH) — 1.0

Webbprestanda bland utbildning och forskning

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en 4G-uppkoppling i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Pagespeed API v4.

 1. Örebro universitet — 4.3
 2. Sophiahemmet högskola — 4.3
 3. Linköpings Universitet — 4.0
 4. Högskolan Dalarna — 3.7
 5. Högskolan i Gävle — 3.7
 6. Luleå Tekniska Universitet (LTU) — 3.7
 7. Överklagande­nämnden för högskolan — 3.7
 8. Krinova Science Park (Kristianstad) — 3.7
 9. Myndigheten för yrkes­högskolan — 3.7
 10. Södertälje Science Park — 3.7
 11. Högskolan i Skövde — 3.3
 12. Högskolan Väst — 3.3
 13. Kungliga Musik­högskolan — 3.3
 14. Linné­universitetet — 3.3
 15. Högskolans avskiljande­nämnd — 3.3
 16. Uminova Innovation (Umeå) — 3.3
 17. Skellefteå Science City — 3.3
 18. Högskolan Kristianstad — 3.0
 19. Stockholms universitet (SU) — 3.0
 20. Uppsala universitet — 3.0
 21. Piteå Science Park — 3.0
 22. Sahlgrenska Akademin — 3.0
 23. Högskolan i Halmstad — 2.7
 24. Stockholms konstnärliga högskola — 2.7
 25. Karlstads Universitet — 2.7
 26. Jönköpings Universitet — 2.7
 27. Umeå universitet — 2.7
 28. Universitets- och högskolerådet — 2.7
 29. Lunds Universitet — 2.7
 30. Malmö Universitet — 2.7
 31. Science Park (Jönköping) — 2.7
 32. Förbundet Folkhögskol­lärarna — 2.7
 33. University­admission.se — 2.7
 34. Studera.nu — 2.7
 35. Gymnastik- och idrotts­högskolan (GIH) — 2.7
 36. Göteborgs Universitet (GU) — 2.3
 37. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) — 2.3
 38. Mitt­universitetet — 2.3
 39. Lindholmen Science Park (Göteborg) — 2.3
 40. Alfred Nobel Science Park (Örebro) — 2.3
 41. Johanneberg Science Park (Göteborg) — 2.3
 42. Kalmar Science Park — 2.3
 43. Medeon Science Park (Malmö) — 2.3
 44. Norrköping Science Park — 2.3
 45. Peak Region Science Park (Östersund) — 2.3
 46. Västerås Science Park — 2.3
 47. Videum Science Park (Växjö) — 2.3
 48. Försvars­högskolan (FHS) — 2.3
 49. Antagning.se — 2.3
 50. Sveriges lantbruks­universitet (SLU) — 2.0
 51. Södertörns högskola — 2.0
 52. Chalmers tekniska högskola — 2.0
 53. Kungliga Konst­högskolan — 2.0
 54. Sahlgrenska Science Park (Göteborg) — 2.0
 55. Medicon Village Science Park (Lund) — 2.0
 56. Netport Science Park (Karlshamn) — 2.0
 57. Science Park Gotland (Visby) — 2.0
 58. Konstfack — 1.7
 59. Dalarna Science Park — 1.7
 60. Ideon Science Park (Lund) — 1.7
 61. Karlstad Innovation Park — 1.7
 62. Innovatum Science Center (Trollhättan) — 1.7
 63. Mälardalens Högskola — 1.7
 64. Sandbacka Park (Sandviken) — 1.7
 65. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) — 1.7
 66. Kista Science City (Stockholm) — 1.3
 67. Luleå Science Park — 1.3
 68. Mjärdevi Science Park (Linköping) — 1.3
 69. Högskolan i Borås — 1.0
 70. Science Park Borås — 1.0
 71. BizMaker (Västernorrland) — 1.0
 72. Blue Science Park (Blekinge) — 1.0
 73. KI Innovations (Stockholm) — 1.0

Integritet bland utbildning och forskning

Integriteten är hur bra webbplatsen värnar sina användares personliga integritet. Det är en mätning genom Dataskydd.net's lösning Webbkoll. Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 15 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnits testas åtminstone två gånger.

 1. Örebro universitet — 3.1
 2. Dalarna Science Park — 3.0
 3. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) — 2.5
 4. Mitt­universitetet — 2.5
 5. Karlstads Universitet — 2.0
 6. Kungliga Musik­högskolan — 2.0
 7. Luleå Tekniska Universitet (LTU) — 2.0
 8. Mjärdevi Science Park (Linköping) — 2.0
 9. Högskolan i Gävle — 1.0
 10. Konstfack — 1.0
 11. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) — 1.0
 12. Försvars­högskolan (FHS) — 1.0
 13. Gymnastik- och idrotts­högskolan (GIH) — 1.0
 14. Göteborgs Universitet (GU) — 1.0
 15. Högskolan Dalarna — 1.0
 16. Högskolan i Borås — 1.0
 17. Högskolan i Halmstad — 1.0
 18. Högskolan i Skövde — 1.0
 19. Högskolan Kristianstad — 1.0
 20. Högskolan Väst — 1.0
 21. Kungliga Konst­högskolan — 1.0
 22. Linköpings Universitet — 1.0
 23. Linné­universitetet — 1.0
 24. Lunds Universitet — 1.0
 25. Malmö Universitet — 1.0
 26. Myndigheten för yrkes­högskolan — 1.0
 27. Mälardalens Högskola — 1.0
 28. Stockholms konstnärliga högskola — 1.0
 29. Stockholms universitet (SU) — 1.0
 30. Sveriges lantbruks­universitet (SLU) — 1.0
 31. Södertörns högskola — 1.0
 32. Umeå universitet — 1.0
 33. Universitets- och högskolerådet — 1.0
 34. Uppsala universitet — 1.0
 35. Överklagande­nämnden för högskolan — 1.0
 36. Högskolans avskiljande­nämnd — 1.0
 37. Förbundet Folkhögskol­lärarna — 1.0
 38. Antagning.se — 1.0
 39. University­admission.se — 1.0
 40. Studera.nu — 1.0
 41. Sophiahemmet högskola — 1.0
 42. Science Park Borås — 1.0
 43. Lindholmen Science Park (Göteborg) — 1.0
 44. Sahlgrenska Science Park (Göteborg) — 1.0
 45. Uminova Innovation (Umeå) — 1.0
 46. Alfred Nobel Science Park (Örebro) — 1.0
 47. BizMaker (Västernorrland) — 1.0
 48. Blue Science Park (Blekinge) — 1.0
 49. Ideon Science Park (Lund) — 1.0
 50. Karlstad Innovation Park — 1.0
 51. Innovatum Science Center (Trollhättan) — 1.0
 52. Johanneberg Science Park (Göteborg) — 1.0
 53. Kalmar Science Park — 1.0
 54. KI Innovations (Stockholm) — 1.0
 55. Kista Science City (Stockholm) — 1.0
 56. Krinova Science Park (Kristianstad) — 1.0
 57. Luleå Science Park — 1.0
 58. Medeon Science Park (Malmö) — 1.0
 59. Medicon Village Science Park (Lund) — 1.0
 60. Netport Science Park (Karlshamn) — 1.0
 61. Norrköping Science Park — 1.0
 62. Peak Region Science Park (Östersund) — 1.0
 63. Piteå Science Park — 1.0
 64. Sandbacka Park (Sandviken) — 1.0
 65. Science Park Gotland (Visby) — 1.0
 66. Science Park (Jönköping) — 1.0
 67. Skellefteå Science City — 1.0
 68. Södertälje Science Park — 1.0
 69. Västerås Science Park — 1.0
 70. Videum Science Park (Växjö) — 1.0
 71. Sahlgrenska Akademin — 1.0
 72. Chalmers tekniska högskola — 1.0
 73. Jönköpings Universitet — 1.0

5 senaste rapporterna