Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Hur stod sig övrig offentlig sektor på webben under maj, 2021?

Hur stod sig övrig offentlig sektor på webben under maj, 2021?

Bäst och sämst av övrig offentlig sektor. Hur står de sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard och användbarhet i maj, 2021.


Om kategorin Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 3.9 av 5.

Se aktuell lista med övrig offentlig sektor


Majs topplista för övrig offentlig sektor är här. Det är i vanlig ordning enbart startsidor som är testade, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Hoppa direkt till kategoribetyg:

 1. Övergripande betyg
 2. Webbstandard
 3. Tillgänglighet
 4. Webbprestanda
 5. Integritet & säkerhet

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de tester som ännu inte har en egen kategori.

 1. Polisen – 4.640
 2. Nationellt forensiskt centrum (NFC) – 4.547
 3. Myndigheten för press, radio och tv – 4.547
 4. Konjunktu­rinstitutet – 4.537
 5. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) – 4.430
 6. Statens fastighetsverk – 4.429
 7. eSamverka – 4.389
 8. Andra AP-fonden – 4.281
 9. Pensions­myndigheten – 4.275
 10. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.198
 11. Åklagar­myndigheten – 4.197
 12. Upphandlings­myndigheten – 4.168
 13. Medlings­institutet – 4.161
 14. Konsument­verket – 4.154
 15. Fortifikations­verket – 4.143
 16. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.117
 17. Folkhälso­myndigheten – 4.023
 18. Ekonomistyrnings­verket (ESV) – 4.017
 19. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.013
 20. Svenska Institutet (SI) – 4.009
 21. Arbetsmiljö­verket (AV) – 4.002
 22. Tillväxtverket – 3.989
 23. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 3.987
 24. Kemikalie­inspektionen – 3.981
 25. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – 3.944
 26. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.892
 27. Riksrevisionen – 3.891
 28. Boverket – 3.880
 29. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) – 3.837
 30. Kammar­kollegiet – 3.823
 31. Riksbanken – 3.823
 32. Skolverket – 3.818
 33. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) – 3.803
 34. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.797
 35. Post- och tele­styrelsen (PTS) – 3.793
 36. Justitie­ombudsmannen (JO) – 3.783
 37. Sveriges domstolar – 3.760
 38. Länsstyrelserna – 3.759
 39. Svenska kraftnät – 3.757
 40. Barnombudsmannen – 3.755
 41. Myndigheten för delaktighet (MFD) – 3.752
 42. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) – 3.750
 43. Ehälso­myndigheten – 3.746
 44. Kungliga biblioteket (KB) – 3.730
 45. Bokförings­nämnden (BFN) – 3.721
 46. Tullverket – 3.718
 47. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.717
 48. Spel­inspektionen – 3.693
 49. Forskarskatte­nämnden – 3.693
 50. Nordiska Afrika­institutet – 3.684
 51. Bolagsverket – 3.677
 52. Lantmäteriet – 3.657
 53. Statens institutions­styrelse (SiS) – 3.655
 54. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) – 3.654
 55. Rekrytering­smyndigheten – 3.651
 56. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.642
 57. Kust­bevakningen – 3.635
 58. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) – 3.626
 59. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) – 3.623
 60. Lagrådet – 3.619
 61. Myndigheten för Kulturanalys – 3.616
 62. Universitetskanslers­ämbetet – 3.613
 63. Transport­styrelsen – 3.610
 64. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) – 3.607
 65. Arvsfonden – 3.605
 66. Sveriges författarfond – 3.600
 67. VästKom – 3.600
 68. Riksgälden – 3.594
 69. Socialstyrelsen – 3.593
 70. Smart Built Environment – 3.590
 71. Riksdagen – 3.587
 72. Patent- och registrerings­verket (PRV) – 3.578
 73. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) – 3.567
 74. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) – 3.567
 75. Göteborgs­regionen – 3.563
 76. Revisors­inspektionen – 3.555
 77. Kärnavfalls­fonden – 3.553
 78. Luftfarts­verket (LFV) – 3.548
 79. Jordbruks­verket – 3.547
 80. Statens servicecenter – 3.544
 81. Integritetsskydds­myndigheten – 3.536
 82. Konkurrens­verket – 3.535
 83. Statens medieråd – 3.531
 84. Rymdstyrelsen – 3.522
 85. Nämnden mot diskriminering – 3.520
 86. Skolforsknings­institutet – 3.519
 87. Vetenskaps­rådet (VR) – 3.510
 88. Finans­inspektionen (FI) – 3.509
 89. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) – 3.508
 90. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.507
 91. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.503
 92. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.497
 93. Kommers­kollegium – 3.495
 94. Boråsregionen – 3.494
 95. Sjöfarts­verket – 3.492
 96. Överklagande­nämnden – 3.489
 97. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) – 3.481
 98. Finanspolitiska rådet – 3.480
 99. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.478
 100. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) – 3.473
 101. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) – 3.470
 102. Svenska ILO-kommittén – 3.468
 103. Försäkringskassan (FK) – 3.461
 104. Kriminal­vården – 3.458
 105. Statens haveri­kommission (SHK) – 3.453
 106. Skatterätts­nämnden – 3.452
 107. Sameskol­styrelsen – 3.440
 108. Första AP-fonden (AP1) – 3.436
 109. Försvarets materielverk (FMV) – 3.423
 110. Harpsunds­nämnden – 3.395
 111. Arbets­domstolen (AD) – 3.393
 112. Justitie­kanslern – 3.383
 113. Statens person­adress­register (SPAR) – 3.382
 114. Säkerhets­polisen (SÄPO) – 3.382
 115. Val­myndigheten – 3.373
 116. Statens Historiska Museer – 3.369
 117. Trafikanalys – 3.362
 118. Sveriges ambassader och konsulat – 3.360
 119. Skatteverket – 3.352
 120. SWElife – 3.350
 121. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) – 3.335
 122. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.326
 123. Statistiska Centralbyrån (SCB) – 3.322
 124. SIO Grafen – 3.313
 125. Skol­inspektionen – 3.312
 126. Riksarkivet – 3.304
 127. Läkemedels­verket – 3.302
 128. Ekobrotts­myndigheten – 3.299
 129. Elsäkerhets­verket – 3.299
 130. Konstnärs­nämnden – 3.295
 131. BioInnovation – 3.294
 132. Forskningsrådet Formas – 3.283
 133. Delegationen mot segregation – 3.279
 134. Sjunde AP-fonden (AP7) – 3.278
 135. InfraSweden – 3.273
 136. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 3.255
 137. Livsmedels­verket – 3.251
 138. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) – 3.240
 139. Skogsstyrelsen – 3.221
 140. Statens konstråd – 3.208
 141. Trafikverket – 3.205
 142. Institutet för språk och folkminnen – 3.203
 143. Kronofogden – 3.203
 144. Arbetsgivarverket – 3.203
 145. SIP STRIM – 3.189
 146. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) – 3.182
 147. Svenska ESF-rådet – 3.181
 148. Exportkredit­nämnden (EKN) – 3.138
 149. Brottsoffer­myndigheten – 3.121
 150. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) – 3.119
 151. Riksantikvarieämbetet – 3.107
 152. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) – 3.103
 153. Arbetsförmedlingen – 3.094
 154. Internet of Things Sverige – 3.069
 155. Naturvårds­verket – 3.068
 156. Migrationsverket – 3.066
 157. Statskontoret – 3.058
 158. Statens Geotekniska Institut – 3.056
 159. LIGHTer – 3.053
 160. Polarforsknings­sekretariatet – 3.053
 161. Tredje AP-fonden (AP3) – 3.052
 162. Försvarsmakten – 3.013
 163. Folke Bernadotte­akademin (FBA) – 3.003
 164. Rättsmedicinal­verket – 2.984
 165. Metalliska material – 2.947
 166. Institutet för rymdfysik (IRF) – 2.918
 167. Viable cities – 2.912
 168. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) – 2.907
 169. Energi­myndigheten – 2.893
 170. Sjätte AP-fonden (AP6) – 2.891
 171. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 2.889
 172. Swedac – 2.880
 173. Genteknik­nämnden – 2.864
 174. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 2.858
 175. InnovAir – 2.805
 176. Re:Source – 2.797
 177. Vinnova - Verket för innovations­system – 2.797
 178. Fyrbodal – 2.767
 179. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) – 2.763
 180. Drive Sweden – 2.760
 181. Etikprövnings­myndigheten – 2.698
 182. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 2.697
 183. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) – 2.681
 184. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) – 2.677
 185. Kulturrådet – 2.662
 186. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) – 2.651
 187. Regeringen – 2.642
 188. Smartare elektroniksystem – 2.637
 189. Fjärde AP-fonden (AP4) – 2.607
 190. Energimarknads­inspektionen – 2.603
 191. Process­industriell IT och automation (PiiA) – 2.583
 192. Jämställdhets­myndigheten – 2.503
 193. Skaraborgs kommunal­förbund – 2.423
 194. Medtech4­Health – 2.340
 195. Sametinget – 2.301
 196. Försvarets radioanstalt (FRA) – 2.236
 197. Produktion2030 – 2.194

Webbstandard hos övrig offentlig sektor

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod. Dessutom ifall webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. Tillväxtverket – 5.00
 2. Statens fastighetsverk – 4.80
 3. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) – 4.80
 4. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.80
 5. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.80
 6. Kemikalie­inspektionen – 4.60
 7. Skolverket – 4.50
 8. Konjunktu­rinstitutet – 4.50
 9. Konsument­verket – 4.50
 10. Andra AP-fonden – 4.50
 11. Polisen – 4.50
 12. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – 4.40
 13. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) – 4.40
 14. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.40
 15. Upphandlings­myndigheten – 4.40
 16. Myndigheten för press, radio och tv – 4.40
 17. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 4.40
 18. Nationellt forensiskt centrum (NFC) – 4.30
 19. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) – 4.30
 20. Pensions­myndigheten – 4.30
 21. eSamverka – 4.30
 22. Riksrevisionen – 4.30
 23. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) – 4.20
 24. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) – 4.20
 25. Svenska Institutet (SI) – 4.20
 26. Medlings­institutet – 4.20
 27. Barnombudsmannen – 4.20
 28. Arbetsmiljö­verket (AV) – 4.20
 29. Bokförings­nämnden (BFN) – 4.20
 30. VästKom – 4.20
 31. Fortifikations­verket – 4.20
 32. Bolagsverket – 4.10
 33. Riksbanken – 4.10
 34. Länsstyrelserna – 4.10
 35. Tullverket – 4.10
 36. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.10
 37. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.10
 38. Sjöfarts­verket – 4.10
 39. Harpsunds­nämnden – 4.00
 40. Drive Sweden – 4.00
 41. SIO Grafen – 4.00
 42. InfraSweden – 4.00
 43. Statens medieråd – 4.00
 44. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.00
 45. Kommers­kollegium – 4.00
 46. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.00
 47. Sjunde AP-fonden (AP7) – 4.00
 48. Boverket – 3.90
 49. Jordbruks­verket – 3.90
 50. Universitetskanslers­ämbetet – 3.90
 51. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) – 3.90
 52. Nordiska Afrika­institutet – 3.90
 53. Statens servicecenter – 3.80
 54. Institutet för språk och folkminnen – 3.80
 55. Lantmäteriet – 3.80
 56. Svenska kraftnät – 3.80
 57. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) – 3.80
 58. Konkurrens­verket – 3.80
 59. Vetenskaps­rådet (VR) – 3.80
 60. Åklagar­myndigheten – 3.80
 61. Luftfarts­verket (LFV) – 3.80
 62. Myndigheten för delaktighet (MFD) – 3.80
 63. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) – 3.80
 64. Ekonomistyrnings­verket (ESV) – 3.80
 65. Polarforsknings­sekretariatet – 3.80
 66. Finans­inspektionen (FI) – 3.80
 67. Forskarskatte­nämnden – 3.80
 68. Försvarets materielverk (FMV) – 3.80
 69. Sameskol­styrelsen – 3.80
 70. Kungliga biblioteket (KB) – 3.70
 71. Kammar­kollegiet – 3.70
 72. Lagrådet – 3.70
 73. Statens Historiska Museer – 3.70
 74. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) – 3.70
 75. Arvsfonden – 3.70
 76. Integritetsskydds­myndigheten – 3.70
 77. Folkhälso­myndigheten – 3.70
 78. Genteknik­nämnden – 3.70
 79. SIP STRIM – 3.60
 80. Statens haveri­kommission (SHK) – 3.60
 81. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) – 3.60
 82. Post- och tele­styrelsen (PTS) – 3.60
 83. Ehälso­myndigheten – 3.60
 84. Patent- och registrerings­verket (PRV) – 3.60
 85. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.60
 86. Skatterätts­nämnden – 3.60
 87. BioInnovation – 3.50
 88. LIGHTer – 3.50
 89. Statens institutions­styrelse (SiS) – 3.50
 90. Smart Built Environment – 3.50
 91. Institutet för rymdfysik (IRF) – 3.50
 92. Riksantikvarieämbetet – 3.50
 93. Riksdagen – 3.50
 94. Transport­styrelsen – 3.50
 95. Myndigheten för Kulturanalys – 3.50
 96. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.50
 97. Första AP-fonden (AP1) – 3.50
 98. Skogsstyrelsen – 3.50
 99. SWElife – 3.40
 100. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) – 3.40
 101. Säkerhets­polisen (SÄPO) – 3.40
 102. Tredje AP-fonden (AP3) – 3.40
 103. Kust­bevakningen – 3.40
 104. Sveriges domstolar – 3.40
 105. Ekobrotts­myndigheten – 3.40
 106. Göteborgs­regionen – 3.40
 107. Revisors­inspektionen – 3.40
 108. Justitie­ombudsmannen (JO) – 3.40
 109. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) – 3.30
 110. InnovAir – 3.30
 111. Svenska ESF-rådet – 3.30
 112. Socialstyrelsen – 3.30
 113. Livsmedels­verket – 3.30
 114. Läkemedels­verket – 3.30
 115. Sveriges ambassader och konsulat – 3.30
 116. Arbetsgivarverket – 3.30
 117. Exportkredit­nämnden (EKN) – 3.30
 118. Finanspolitiska rådet – 3.30
 119. Försäkringskassan (FK) – 3.30
 120. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) – 3.20
 121. Svenska ILO-kommittén – 3.20
 122. Naturvårds­verket – 3.20
 123. Konstnärs­nämnden – 3.20
 124. Spel­inspektionen – 3.20
 125. Trafikverket – 3.20
 126. Rekrytering­smyndigheten – 3.20
 127. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.20
 128. Forskningsrådet Formas – 3.20
 129. Riksarkivet – 3.20
 130. Riksgälden – 3.20
 131. Delegationen mot segregation – 3.20
 132. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) – 3.10
 133. Internet of Things Sverige – 3.10
 134. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) – 3.10
 135. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) – 3.10
 136. Kriminal­vården – 3.10
 137. Kärnavfalls­fonden – 3.10
 138. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.10
 139. Statistiska Centralbyrån (SCB) – 3.10
 140. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) – 3.10
 141. Folke Bernadotte­akademin (FBA) – 3.10
 142. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.10
 143. Sametinget – 3.10
 144. Energi­myndigheten – 3.00
 145. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) – 3.00
 146. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) – 3.00
 147. Sveriges författarfond – 3.00
 148. Jämställdhets­myndigheten – 3.00
 149. Arbetsförmedlingen – 3.00
 150. Fyrbodal – 3.00
 151. Boråsregionen – 3.00
 152. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) – 3.00
 153. Försvarsmakten – 3.00
 154. Rättsmedicinal­verket – 3.00
 155. Statens konstråd – 2.90
 156. Re:Source – 2.90
 157. Statens person­adress­register (SPAR) – 2.90
 158. Skol­inspektionen – 2.90
 159. Statskontoret – 2.90
 160. Skatteverket – 2.90
 161. Val­myndigheten – 2.90
 162. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) – 2.90
 163. Arbets­domstolen (AD) – 2.90
 164. Etikprövnings­myndigheten – 2.90
 165. Rymdstyrelsen – 2.90
 166. Sjätte AP-fonden (AP6) – 2.90
 167. Överklagande­nämnden – 2.90
 168. Process­industriell IT och automation (PiiA) – 2.80
 169. Viable cities – 2.80
 170. Smartare elektroniksystem – 2.80
 171. Justitie­kanslern – 2.80
 172. Trafikanalys – 2.80
 173. Strålsäkerhets­myndigheten – 2.80
 174. Skolforsknings­institutet – 2.80
 175. Brottsoffer­myndigheten – 2.80
 176. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) – 2.80
 177. Skaraborgs kommunal­förbund – 2.80
 178. Kronofogden – 2.70
 179. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 2.70
 180. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) – 2.70
 181. Elsäkerhets­verket – 2.70
 182. Produktion2030 – 2.60
 183. Migrationsverket – 2.60
 184. Nämnden mot diskriminering – 2.60
 185. Energimarknads­inspektionen – 2.60
 186. Regeringen – 2.60
 187. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 2.60
 188. Fjärde AP-fonden (AP4) – 2.50
 189. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 2.50
 190. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) – 2.40
 191. Metalliska material – 2.30
 192. Vinnova - Verket för innovations­system – 2.30
 193. Kulturrådet – 2.20
 194. Statens Geotekniska Institut – 2.10
 195. Swedac – 2.10
 196. Medtech4­Health – 1.90
 197. Försvarets radioanstalt (FRA) – 1.60

Tillgänglighet hos övrig offentlig sektor

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt både med verktyget Pa11y och Axe. Pa11y kör tester för både WCAG samt amerikanska Section 508. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

Skillnaden mellan Axe och Pa11y är flera, bland annat att Axe bara räknar antal områden som en webbplats felar på och att Axe mer fokuserar på bekräftade fel. Betyget i Pa11y utgår från antalet unika fel snarare än unika sorters fel. Tanken är att dessa två ska balansera upp varandra.

 1. Boverket – 5.00
 2. Statens fastighetsverk – 5.00
 3. Nationellt forensiskt centrum (NFC) – 5.00
 4. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) – 5.00
 5. Svenska Institutet (SI) – 5.00
 6. Konjunktu­rinstitutet – 5.00
 7. Pensions­myndigheten – 5.00
 8. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) – 5.00
 9. Åklagar­myndigheten – 5.00
 10. Luftfarts­verket (LFV) – 5.00
 11. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 5.00
 12. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 5.00
 13. Upphandlings­myndigheten – 5.00
 14. Andra AP-fonden – 5.00
 15. Myndigheten för press, radio och tv – 5.00
 16. eSamverka – 5.00
 17. Ekonomistyrnings­verket (ESV) – 5.00
 18. Elsäkerhets­verket – 5.00
 19. Folkhälso­myndigheten – 5.00
 20. Polisen – 5.00
 21. Rymdstyrelsen – 5.00
 22. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) – 4.50
 23. Statens person­adress­register (SPAR) – 4.50
 24. Kungliga biblioteket (KB) – 4.50
 25. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – 4.50
 26. Kemikalie­inspektionen – 4.50
 27. Tillväxtverket – 4.50
 28. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) – 4.50
 29. Kriminal­vården – 4.50
 30. Riksdagen – 4.50
 31. Kust­bevakningen – 4.50
 32. Universitetskanslers­ämbetet – 4.50
 33. Skatteverket – 4.50
 34. Socialstyrelsen – 4.50
 35. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.50
 36. Spel­inspektionen – 4.50
 37. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.50
 38. Rekrytering­smyndigheten – 4.50
 39. Arbetsmiljö­verket (AV) – 4.50
 40. Sveriges domstolar – 4.50
 41. Ehälso­myndigheten – 4.50
 42. Fortifikations­verket – 4.50
 43. Riksgälden – 4.50
 44. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) – 4.00
 45. Statens servicecenter – 4.00
 46. Svenska kraftnät – 4.00
 47. Trafikanalys – 4.00
 48. Konsument­verket – 4.00
 49. Kärnavfalls­fonden – 4.00
 50. Lagrådet – 4.00
 51. Statistiska Centralbyrån (SCB) – 4.00
 52. Medlings­institutet – 4.00
 53. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) – 4.00
 54. Skolforsknings­institutet – 4.00
 55. Myndigheten för delaktighet (MFD) – 4.00
 56. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 4.00
 57. Nordiska Afrika­institutet – 4.00
 58. Nämnden mot diskriminering – 4.00
 59. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.00
 60. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) – 4.00
 61. Revisors­inspektionen – 4.00
 62. Justitie­ombudsmannen (JO) – 4.00
 63. Riksrevisionen – 4.00
 64. Bolagsverket – 3.50
 65. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) – 3.50
 66. Statens Geotekniska Institut – 3.50
 67. Statens institutions­styrelse (SiS) – 3.50
 68. Smart Built Environment – 3.50
 69. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) – 3.50
 70. Sveriges författarfond – 3.50
 71. Kammar­kollegiet – 3.50
 72. Säkerhets­polisen (SÄPO) – 3.50
 73. Länsstyrelserna – 3.50
 74. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) – 3.50
 75. Post- och tele­styrelsen (PTS) – 3.50
 76. Riksantikvarieämbetet – 3.50
 77. Transport­styrelsen – 3.50
 78. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) – 3.50
 79. Barnombudsmannen – 3.50
 80. Myndigheten för Kulturanalys – 3.50
 81. Arbets­domstolen (AD) – 3.50
 82. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.50
 83. Arbetsförmedlingen – 3.50
 84. Boråsregionen – 3.50
 85. Finans­inspektionen (FI) – 3.50
 86. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.50
 87. Överklagande­nämnden – 3.50
 88. Jordbruks­verket – 3.00
 89. Statens konstråd – 3.00
 90. Institutet för språk och folkminnen – 3.00
 91. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) – 3.00
 92. Svenska ILO-kommittén – 3.00
 93. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) – 3.00
 94. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) – 3.00
 95. Lantmäteriet – 3.00
 96. Justitie­kanslern – 3.00
 97. Svenska ESF-rådet – 3.00
 98. Riksbanken – 3.00
 99. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.00
 100. Konkurrens­verket – 3.00
 101. Konstnärs­nämnden – 3.00
 102. Val­myndigheten – 3.00
 103. Vetenskaps­rådet (VR) – 3.00
 104. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) – 3.00
 105. Läkemedels­verket – 3.00
 106. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) – 3.00
 107. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) – 3.00
 108. Arvsfonden – 3.00
 109. Patent- och registrerings­verket (PRV) – 3.00
 110. Exportkredit­nämnden (EKN) – 3.00
 111. Finanspolitiska rådet – 3.00
 112. Forskarskatte­nämnden – 3.00
 113. Forskningsrådet Formas – 3.00
 114. Riksarkivet – 3.00
 115. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.00
 116. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.00
 117. Delegationen mot segregation – 3.00
 118. Sjöfarts­verket – 3.00
 119. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) – 2.50
 120. Energi­myndigheten – 2.50
 121. Statens haveri­kommission (SHK) – 2.50
 122. InfraSweden – 2.50
 123. Medtech4­Health – 2.50
 124. Process­industriell IT och automation (PiiA) – 2.50
 125. Viable cities – 2.50
 126. Statens medieråd – 2.50
 127. Skol­inspektionen – 2.50
 128. Skolverket – 2.50
 129. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) – 2.50
 130. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) – 2.50
 131. Statskontoret – 2.50
 132. Institutet för rymdfysik (IRF) – 2.50
 133. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) – 2.50
 134. Migrationsverket – 2.50
 135. Kommers­kollegium – 2.50
 136. Tredje AP-fonden (AP3) – 2.50
 137. Kronofogden – 2.50
 138. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 2.50
 139. Swedac – 2.50
 140. Livsmedels­verket – 2.50
 141. Vinnova - Verket för innovations­system – 2.50
 142. Sveriges ambassader och konsulat – 2.50
 143. Bokförings­nämnden (BFN) – 2.50
 144. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) – 2.50
 145. Brottsoffer­myndigheten – 2.50
 146. Nämnden för hemslöjds­frågor – 2.50
 147. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) – 2.50
 148. Ekobrotts­myndigheten – 2.50
 149. Polarforsknings­sekretariatet – 2.50
 150. Göteborgs­regionen – 2.50
 151. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 2.50
 152. Första AP-fonden (AP1) – 2.50
 153. Försvarets materielverk (FMV) – 2.50
 154. Försäkringskassan (FK) – 2.50
 155. Genteknik­nämnden – 2.50
 156. Skogsstyrelsen – 2.50
 157. Harpsunds­nämnden – 2.00
 158. Internet of Things Sverige – 2.00
 159. Kulturrådet – 2.00
 160. Smartare elektroniksystem – 2.00
 161. SWElife – 2.00
 162. Tullverket – 2.00
 163. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 2.00
 164. Statens Historiska Museer – 2.00
 165. Arbetsgivarverket – 2.00
 166. Etikprövnings­myndigheten – 2.00
 167. Integritetsskydds­myndigheten – 2.00
 168. VästKom – 2.00
 169. Regeringen – 2.00
 170. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 2.00
 171. Sjunde AP-fonden (AP7) – 2.00
 172. Skatterätts­nämnden – 2.00
 173. Drive Sweden – 1.50
 174. LIGHTer – 1.50
 175. InnovAir – 1.50
 176. Metalliska material – 1.50
 177. Produktion2030 – 1.50
 178. Re:Source – 1.50
 179. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) – 1.50
 180. Naturvårds­verket – 1.50
 181. Trafikverket – 1.50
 182. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 1.50
 183. Energimarknads­inspektionen – 1.50
 184. Fyrbodal – 1.50
 185. Skaraborgs kommunal­förbund – 1.50
 186. Fjärde AP-fonden (AP4) – 1.50
 187. Folke Bernadotte­akademin (FBA) – 1.50
 188. Försvarets radioanstalt (FRA) – 1.50
 189. Försvarsmakten – 1.50
 190. Rättsmedicinal­verket – 1.50
 191. Sameskol­styrelsen – 1.50
 192. Sametinget – 1.50
 193. Sjätte AP-fonden (AP6) – 1.50
 194. BioInnovation – 1.00
 195. SIO Grafen – 1.00
 196. SIP STRIM – 1.00
 197. Jämställdhets­myndigheten – 1.00

Webbprestanda bland övrig offentlig sektor

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en ComHem 600 Mbit/s i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Lighthouse Performance.

Under semester på sommaren och jul/nyår körs testerna via mobilt bredband (4G via Telenor) - kolla vår changelog för att se hur det mättes i 5 2021

 1. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) – 5.00
 2. Svenska ILO-kommittén – 5.00
 3. Kärnavfalls­fonden – 5.00
 4. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 5.00
 5. Arbets­domstolen (AD) – 5.00
 6. Finanspolitiska rådet – 5.00
 7. Sveriges författarfond – 4.70
 8. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.70
 9. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.70
 10. Kammar­kollegiet – 4.60
 11. Konjunktu­rinstitutet – 4.60
 12. Åklagar­myndigheten – 4.60
 13. Spel­inspektionen – 4.60
 14. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) – 4.60
 15. Andra AP-fonden – 4.60
 16. Myndigheten för press, radio och tv – 4.60
 17. eSamverka – 4.60
 18. Ekonomistyrnings­verket (ESV) – 4.60
 19. Forskarskatte­nämnden – 4.60
 20. Justitie­ombudsmannen (JO) – 4.60
 21. Metalliska material – 4.50
 22. Konsument­verket – 4.50
 23. Tullverket – 4.50
 24. Transport­styrelsen – 4.50
 25. Sveriges ambassader och konsulat – 4.50
 26. Medlings­institutet – 4.50
 27. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) – 4.50
 28. Arvsfonden – 4.50
 29. VästKom – 4.50
 30. Försvars­underrättelse­domstolen – 4.50
 31. Statens fastighetsverk – 4.40
 32. SIO Grafen – 4.40
 33. Smart Built Environment – 4.40
 34. Statskontoret – 4.40
 35. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) – 4.40
 36. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) – 4.40
 37. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.40
 38. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) – 4.40
 39. Upphandlings­myndigheten – 4.40
 40. Nämnden mot diskriminering – 4.40
 41. Sveriges domstolar – 4.40
 42. Göteborgs­regionen – 4.40
 43. Folkhälso­myndigheten – 4.40
 44. Revisors­inspektionen – 4.40
 45. Skatterätts­nämnden – 4.40
 46. Överklagande­nämnden – 4.40
 47. BioInnovation – 4.30
 48. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) – 4.30
 49. Post- och tele­styrelsen (PTS) – 4.30
 50. Val­myndigheten – 4.30
 51. Skolforsknings­institutet – 4.30
 52. Arbetsmiljö­verket (AV) – 4.30
 53. Fortifikations­verket – 4.30
 54. Polisen – 4.30
 55. Boverket – 4.20
 56. Nationellt forensiskt centrum (NFC) – 4.20
 57. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) – 4.20
 58. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – 4.20
 59. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) – 4.20
 60. Svenska Institutet (SI) – 4.20
 61. Länsstyrelserna – 4.20
 62. Pensions­myndigheten – 4.20
 63. Kronofogden – 4.20
 64. Kust­bevakningen – 4.20
 65. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.20
 66. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.20
 67. Ehälso­myndigheten – 4.20
 68. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.20
 69. Statens institutions­styrelse (SiS) – 4.10
 70. Statens konstråd – 4.10
 71. Skolverket – 4.10
 72. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) – 4.10
 73. Lantmäteriet – 4.10
 74. Statens Historiska Museer – 4.10
 75. Barnombudsmannen – 4.10
 76. Arbetsgivarverket – 4.10
 77. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.10
 78. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) – 4.10
 79. SWElife – 4.00
 80. Statens person­adress­register (SPAR) – 4.00
 81. Skol­inspektionen – 4.00
 82. Justitie­kanslern – 4.00
 83. Riksbanken – 4.00
 84. Kommers­kollegium – 4.00
 85. Naturvårds­verket – 4.00
 86. Konstnärs­nämnden – 4.00
 87. Socialstyrelsen – 4.00
 88. Vetenskaps­rådet (VR) – 4.00
 89. Livsmedels­verket – 4.00
 90. Trafikverket – 4.00
 91. Rekrytering­smyndigheten – 4.00
 92. Myndigheten för Kulturanalys – 4.00
 93. Bokförings­nämnden (BFN) – 4.00
 94. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 4.00
 95. Ekobrotts­myndigheten – 4.00
 96. Boråsregionen – 4.00
 97. Första AP-fonden (AP1) – 4.00
 98. Försvarets materielverk (FMV) – 4.00
 99. Riksarkivet – 4.00
 100. Rymdstyrelsen – 4.00
 101. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 4.00
 102. Statens haveri­kommission (SHK) – 3.90
 103. Jordbruks­verket – 3.90
 104. Statens medieråd – 3.90
 105. Lagrådet – 3.90
 106. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.90
 107. Harpsunds­nämnden – 3.80
 108. SIP STRIM – 3.80
 109. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) – 3.80
 110. Kemikalie­inspektionen – 3.80
 111. Konkurrens­verket – 3.80
 112. Trafikanalys – 3.80
 113. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.80
 114. Myndigheten för delaktighet (MFD) – 3.80
 115. Patent- och registrerings­verket (PRV) – 3.80
 116. Finans­inspektionen (FI) – 3.80
 117. Försvarsmakten – 3.80
 118. Rättsmedicinal­verket – 3.80
 119. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) – 3.70
 120. Statens Geotekniska Institut – 3.70
 121. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) – 3.70
 122. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.70
 123. Integritetsskydds­myndigheten – 3.70
 124. Folke Bernadotte­akademin (FBA) – 3.70
 125. Forskningsrådet Formas – 3.70
 126. Sjöfarts­verket – 3.70
 127. Bolagsverket – 3.60
 128. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) – 3.60
 129. Svenska kraftnät – 3.60
 130. Kriminal­vården – 3.60
 131. Swedac – 3.60
 132. Elsäkerhets­verket – 3.60
 133. Fyrbodal – 3.60
 134. Försäkringskassan (FK) – 3.60
 135. Skogsstyrelsen – 3.60
 136. Internet of Things Sverige – 3.50
 137. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) – 3.50
 138. Kungliga biblioteket (KB) – 3.50
 139. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.50
 140. Brottsoffer­myndigheten – 3.50
 141. Riksrevisionen – 3.50
 142. Viable cities – 3.40
 143. Statens servicecenter – 3.40
 144. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) – 3.40
 145. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) – 3.40
 146. Sameskol­styrelsen – 3.40
 147. Re:Source – 3.30
 148. Svenska ESF-rådet – 3.30
 149. Riksdagen – 3.30
 150. Universitetskanslers­ämbetet – 3.30
 151. Statistiska Centralbyrån (SCB) – 3.30
 152. Luftfarts­verket (LFV) – 3.30
 153. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 3.30
 154. Nordiska Afrika­institutet – 3.30
 155. Riksgälden – 3.30
 156. Delegationen mot segregation – 3.30
 157. Sjätte AP-fonden (AP6) – 3.30
 158. Läkemedels­verket – 3.20
 159. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) – 3.20
 160. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.20
 161. Säkerhets­polisen (SÄPO) – 3.10
 162. Tillväxtverket – 3.10
 163. Skatteverket – 3.10
 164. Energimarknads­inspektionen – 3.10
 165. Exportkredit­nämnden (EKN) – 3.10
 166. Fjärde AP-fonden (AP4) – 3.10
 167. Sjunde AP-fonden (AP7) – 3.10
 168. Polarforsknings­sekretariatet – 3.00
 169. LIGHTer – 2.90
 170. Kulturrådet – 2.90
 171. Institutet för språk och folkminnen – 2.90
 172. Migrationsverket – 2.90
 173. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) – 2.80
 174. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 2.80
 175. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) – 2.70
 176. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) – 2.70
 177. Arbetsförmedlingen – 2.70
 178. Regeringen – 2.70
 179. Försvarets radioanstalt (FRA) – 2.70
 180. Tredje AP-fonden (AP3) – 2.60
 181. Riksantikvarieämbetet – 2.60
 182. Skaraborgs kommunal­förbund – 2.60
 183. InnovAir – 2.50
 184. Institutet för rymdfysik (IRF) – 2.50
 185. Genteknik­nämnden – 2.50
 186. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) – 2.40
 187. Etikprövnings­myndigheten – 2.40
 188. InfraSweden – 2.20
 189. Process­industriell IT och automation (PiiA) – 2.20
 190. Jämställdhets­myndigheten – 2.10
 191. Energi­myndigheten – 2.00
 192. Smartare elektroniksystem – 2.00
 193. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) – 1.80
 194. Drive Sweden – 1.70
 195. Produktion2030 – 1.50
 196. Medtech4­Health – 1.30
 197. Sametinget – 1.00

Integritet och säkerhet hos övrig offentlig sektor

Integritets och säkerhetstesten kontrollerar hur bra webbplatsen värnar sina användares personliga integritet och har god informationssäkerhet. Det består av två olika tester:

Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 15 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnits testas åtminstone två gånger.

 1. Polisen – 4.81
 2. Nationellt forensiskt centrum (NFC) – 4.72
 3. Myndigheten för press, radio och tv – 4.46
 4. Konjunktu­rinstitutet – 4.00
 5. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) – 3.81
 6. eSamverka – 3.73
 7. Integritetsskydds­myndigheten – 3.59
 8. Säkerhets­polisen (SÄPO) – 3.23
 9. Migrationsverket – 3.17
 10. Göteborgs­regionen – 3.14
 11. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) – 3.11
 12. Försvarets radioanstalt (FRA) – 3.11
 13. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.11
 14. Justitie­kanslern – 3.11
 15. Sameskol­styrelsen – 3.11
 16. Sveriges författarfond – 3.11
 17. Energimarknads­inspektionen – 3.00
 18. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) – 3.00
 19. Fortifikations­verket – 2.91
 20. Statens fastighetsverk – 2.86
 21. Post- och tele­styrelsen (PTS) – 2.74
 22. Medlings­institutet – 2.74
 23. Riksdagen – 2.71
 24. Pensions­myndigheten – 2.70
 25. Åklagar­myndigheten – 2.67
 26. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 2.62
 27. Riksrevisionen – 2.60
 28. LIGHTer – 2.60
 29. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 2.56
 30. Svenska kraftnät – 2.56
 31. Tullverket – 2.49
 32. Val­myndigheten – 2.49
 33. Boråsregionen – 2.48
 34. Överklagande­nämnden – 2.43
 35. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 2.39
 36. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) – 2.33
 37. InfraSweden – 2.30
 38. Kungliga biblioteket (KB) – 2.29
 39. Brottsoffer­myndigheten – 2.29
 40. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) – 2.29
 41. Statens person­adress­register (SPAR) – 2.29
 42. Kammar­kollegiet – 2.27
 43. Ekonomistyrnings­verket (ESV) – 2.26
 44. Arbetsgivarverket – 2.24
 45. Spel­inspektionen – 2.24
 46. Justitie­ombudsmannen (JO) – 2.24
 47. Statens medieråd – 2.24
 48. Kust­bevakningen – 2.23
 49. Försvarsmakten – 2.21
 50. Riksgälden – 2.18
 51. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) – 2.14
 52. Arbetsmiljö­verket (AV) – 2.14
 53. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) – 2.14
 54. Nämnden mot diskriminering – 2.14
 55. Kemikalie­inspektionen – 2.13
 56. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) – 2.10
 57. Exportkredit­nämnden (EKN) – 2.10
 58. Luftfarts­verket (LFV) – 2.10
 59. Patent- och registrerings­verket (PRV) – 2.10
 60. Revisors­inspektionen – 2.10
 61. Sjöfarts­verket – 2.10
 62. Statens institutions­styrelse (SiS) – 2.10
 63. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 2.10
 64. Kronofogden – 2.09
 65. Kriminal­vården – 2.07
 66. Myndigheten för Kulturanalys – 2.04
 67. Lantmäteriet – 2.00
 68. Skol­inspektionen – 2.00
 69. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 1.99
 70. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 1.94
 71. Trafikverket – 1.89
 72. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 1.89
 73. Skatteverket – 1.86
 74. Transport­styrelsen – 1.86
 75. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) – 1.86
 76. Kärnavfalls­fonden – 1.86
 77. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 1.86
 78. Sametinget – 1.86
 79. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 1.86
 80. Skolforsknings­institutet – 1.86
 81. Rekrytering­smyndigheten – 1.86
 82. Internet of Things Sverige – 1.86
 83. Delegationen för cirkulär ekonomi – 1.86
 84. Bolagsverket – 1.84
 85. Länsstyrelserna – 1.84
 86. Arbets­domstolen (AD) – 1.84
 87. Folkhälso­myndigheten – 1.84
 88. Skolverket – 1.84
 89. Riksbanken – 1.84
 90. Tillväxtverket – 1.84
 91. Barnombudsmannen – 1.84
 92. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) – 1.83
 93. Vetenskaps­rådet (VR) – 1.83
 94. Sjätte AP-fonden (AP6) – 1.81
 95. Socialstyrelsen – 1.80
 96. Fjärde AP-fonden (AP4) – 1.80
 97. Andra AP-fonden – 1.79
 98. Universitetskanslers­ämbetet – 1.77
 99. Första AP-fonden (AP1) – 1.76
 100. Institutet för rymdfysik (IRF) – 1.76
 101. Sjunde AP-fonden (AP7) – 1.76
 102. Statens Geotekniska Institut – 1.75
 103. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) – 1.74
 104. Finans­inspektionen (FI) – 1.74
 105. Ehälso­myndigheten – 1.73
 106. Boverket – 1.71
 107. Institutet för språk och folkminnen – 1.71
 108. Strålsäkerhets­myndigheten – 1.71
 109. Arvsfonden – 1.71
 110. Elsäkerhets­verket – 1.71
 111. Forskarskatte­nämnden – 1.71
 112. Försvarets materielverk (FMV) – 1.71
 113. Lagrådet – 1.71
 114. Livsmedels­verket – 1.71
 115. Myndigheten för delaktighet (MFD) – 1.71
 116. Nämnden för hemslöjds­frågor – 1.71
 117. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 1.71
 118. Rättsmedicinal­verket – 1.71
 119. Skatterätts­nämnden – 1.71
 120. Skogsstyrelsen – 1.71
 121. Statens servicecenter – 1.71
 122. Svenska ESF-rådet – 1.71
 123. Tredje AP-fonden (AP3) – 1.71
 124. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 1.71
 125. Sveriges ambassader och konsulat – 1.71
 126. BioInnovation – 1.71
 127. Drive Sweden – 1.71
 128. InnovAir – 1.71
 129. VästKom – 1.71
 130. Skaraborgs kommunal­förbund – 1.71
 131. Sveriges domstolar – 1.71
 132. Bokförings­nämnden (BFN) – 1.70
 133. Svenska ILO-kommittén – 1.70
 134. Kommers­kollegium – 1.70
 135. Konsument­verket – 1.70
 136. Rymdstyrelsen – 1.70
 137. Energi­myndigheten – 1.70
 138. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) – 1.70
 139. Metalliska material – 1.70
 140. Delegationen mot segregation – 1.70
 141. Finanspolitiska rådet – 1.69
 142. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) – 1.69
 143. Konkurrens­verket – 1.69
 144. Läkemedels­verket – 1.69
 145. Swedac – 1.67
 146. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) – 1.67
 147. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) – 1.67
 148. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 1.67
 149. Viable cities – 1.67
 150. Vinnova - Verket för innovations­system – 1.66
 151. Naturvårds­verket – 1.64
 152. Ekobrotts­myndigheten – 1.64
 153. Folke Bernadotte­akademin (FBA) – 1.64
 154. Statens haveri­kommission (SHK) – 1.64
 155. Medtech4­Health – 1.64
 156. Riksantikvarieämbetet – 1.63
 157. Statens konstråd – 1.63
 158. Smart Built Environment – 1.63
 159. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – 1.63
 160. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) – 1.61
 161. Trafikanalys – 1.61
 162. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) – 1.61
 163. Kulturrådet – 1.61
 164. Statistiska Centralbyrån (SCB) – 1.60
 165. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) – 1.60
 166. Upphandlings­myndigheten – 1.59
 167. Forskningsrådet Formas – 1.57
 168. Konstnärs­nämnden – 1.57
 169. Statens Historiska Museer – 1.57
 170. Jordbruks­verket – 1.54
 171. Jämställdhets­myndigheten – 1.49
 172. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) – 1.41
 173. Etikprövnings­myndigheten – 1.41
 174. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 1.37
 175. Statskontoret – 1.34
 176. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) – 1.29
 177. Genteknik­nämnden – 1.29
 178. Harpsunds­nämnden – 1.29
 179. Polarforsknings­sekretariatet – 1.29
 180. Regeringen – 1.29
 181. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) – 1.29
 182. Svenska Institutet (SI) – 1.29
 183. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) – 1.29
 184. SIO Grafen – 1.29
 185. Process­industriell IT och automation (PiiA) – 1.29
 186. Produktion2030 – 1.29
 187. Re:Source – 1.29
 188. Arbetsförmedlingen – 1.29
 189. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) – 1.25
 190. SIP STRIM – 1.25
 191. Smartare elektroniksystem – 1.25
 192. Försäkringskassan (FK) – 1.23
 193. Riksarkivet – 1.18
 194. Fyrbodal – 1.17
 195. Nordiska Afrika­institutet – 1.13
 196. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) – 1.10
 197. SWElife – 1.04
Till toppen