Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Hur bra var utbildning och forskning på webben under September, 2019?

Hur bra var utbildning och forskning på webben under September, 2019?

Rapport för utbildning och forsknings webbplatser under September står sig när det gäller tillgänglighet, webbprestanda och användbarhet.


Om kategorin Utbildning och forskning

Högskolor, universitet, institut och andra verksamheter som bedriver forskning, utbildning eller akademisk verksamhet. Även samverkans­arenor likt science parks där minst en akademisk part är grundare.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 3.9 av 5.

Se aktuell lista med utbildning och forskning


Septembers topplista är här. Precis som tidigare är det enbart startsidor som är uppmätta, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Betyget för användbarhet är dock inte meningsfullt att normalisera då det handlar om för små skillnader mellan det bästa betygen och de genomsnittliga. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de tester som ännu inte har en egen kategori.

 1. Örebro universitet — 4.4
 2. Kungliga Musik­högskolan — 3.4
 3. Mitt­universitetet — 3.4
 4. Dalarna Science Park — 3.4
 5. Antagning.se — 3.4
 6. University­admission.se — 3.4
 7. Luleå Tekniska Universitet (LTU) — 3.3
 8. Linköpings Universitet — 3.2
 9. Linné­universitetet — 3.2
 10. Förbundet Folkhögskol­lärarna — 3.2
 11. Sophiahemmet högskola — 3.2
 12. Överklagande­nämnden för högskolan — 3.2
 13. Högskolans avskiljande­nämnd — 3.2
 14. Gymnastik- och idrotts­högskolan (GIH) — 3.2
 15. Malmö Universitet — 3.1
 16. Universitets- och högskolerådet — 3.1
 17. Högskolan Dalarna — 3.1
 18. Umeå universitet — 3.1
 19. Lindholmen Science Park (Göteborg) — 3.1
 20. Videum Science Park (Växjö) — 3.1
 21. Högskolan i Gävle — 3.0
 22. Högskolan Kristianstad — 3.0
 23. Luleå Science Park — 3.0
 24. Södertälje Science Park — 3.0
 25. Högskolan i Halmstad — 2.9
 26. Högskolan Väst — 2.9
 27. Försvars­högskolan (FHS) — 2.9
 28. Piteå Science Park — 2.9
 29. Alfred Nobel Science Park (Örebro) — 2.8
 30. Johanneberg Science Park (Göteborg) — 2.8
 31. Lunds Universitet — 2.8
 32. Studera.nu — 2.8
 33. Science Park Gotland (Visby) — 2.8
 34. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) — 2.7
 35. Uppsala universitet — 2.7
 36. Skellefteå Science City — 2.7
 37. Mälardalens Högskola — 2.7
 38. Sahlgrenska Science Park (Göteborg) — 2.7
 39. Uminova Innovation (Umeå) — 2.7
 40. Netport Science Park (Karlshamn) — 2.7
 41. Myndigheten för yrkes­högskolan — 2.6
 42. Karlstad Innovation Park — 2.6
 43. Högskolan i Borås — 2.6
 44. Sveriges lantbruks­universitet (SLU) — 2.6
 45. Krinova Science Park (Kristianstad) — 2.6
 46. Science Park (Jönköping) — 2.6
 47. KI Innovations (Stockholm) — 2.5
 48. Norrköping Science Park — 2.5
 49. Karlstads Universitet — 2.4
 50. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) — 2.4
 51. Göteborgs Universitet (GU) — 2.4
 52. Jönköpings Universitet — 2.4
 53. Högskolan i Skövde — 2.3
 54. Stockholms konstnärliga högskola — 2.3
 55. Stockholms universitet (SU) — 2.3
 56. Södertörns högskola — 2.3
 57. Medeon Science Park (Malmö) — 2.3
 58. Mjärdevi Science Park (Linköping) — 2.3
 59. Ideon Science Park (Lund) — 2.3
 60. Konstfack — 2.3
 61. Kalmar Science Park — 2.2
 62. Medicon Village Science Park (Lund) — 2.2
 63. Innovatum Science Center (Trollhättan) — 2.2
 64. Blue Science Park (Blekinge) — 2.1
 65. Västerås Science Park — 2.1
 66. Sahlgrenska Akademin — 2.1
 67. Peak Region Science Park (Östersund) — 2.1
 68. Sandbacka Park (Sandviken) — 2.0
 69. Kista Science City (Stockholm) — 1.9
 70. Science Park Borås — 1.9
 71. Kungliga Konst­högskolan — 1.9
 72. Chalmers tekniska högskola — 1.6
 73. BizMaker (Västernorrland) — 1.6

Webbstandard hos utbildning och forskning

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod.
Samt om webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. Örebro universitet — 4.6
 2. Dalarna Science Park — 4.3
 3. Videum Science Park (Växjö) — 4.3
 4. Gymnastik- och idrotts­högskolan (GIH) — 4.1
 5. Antagning.se — 4.0
 6. University­admission.se — 4.0
 7. Luleå Science Park — 4.0
 8. Kungliga Musik­högskolan — 3.8
 9. Linné­universitetet — 3.8
 10. Lindholmen Science Park (Göteborg) — 3.8
 11. Södertälje Science Park — 3.8
 12. Sophiahemmet högskola — 3.6
 13. Högskolan i Borås — 3.5
 14. Högskolan Kristianstad — 3.5
 15. Mitt­universitetet — 3.5
 16. Sveriges lantbruks­universitet (SLU) — 3.5
 17. Umeå universitet — 3.5
 18. Universitets- och högskolerådet — 3.5
 19. Förbundet Folkhögskol­lärarna — 3.5
 20. Sahlgrenska Science Park (Göteborg) — 3.5
 21. Karlstad Innovation Park — 3.5
 22. Johanneberg Science Park (Göteborg) — 3.5
 23. Science Park Gotland (Visby) — 3.5
 24. Innovatum Science Center (Trollhättan) — 3.4
 25. KI Innovations (Stockholm) — 3.4
 26. Högskolan i Gävle — 3.3
 27. Linköpings Universitet — 3.3
 28. Mälardalens Högskola — 3.3
 29. Södertörns högskola — 3.3
 30. Uppsala universitet — 3.3
 31. Studera.nu — 3.3
 32. Kalmar Science Park — 3.3
 33. Netport Science Park (Karlshamn) — 3.3
 34. Piteå Science Park — 3.3
 35. Mjärdevi Science Park (Linköping) — 3.3
 36. Högskolan i Halmstad — 3.1
 37. Högskolan Väst — 3.1
 38. Konstfack — 3.0
 39. Försvars­högskolan (FHS) — 3.0
 40. Högskolan Dalarna — 3.0
 41. Karlstads Universitet — 3.0
 42. Luleå Tekniska Universitet (LTU) — 3.0
 43. Lunds Universitet — 3.0
 44. Malmö Universitet — 3.0
 45. Myndigheten för yrkes­högskolan — 3.0
 46. Stockholms konstnärliga högskola — 3.0
 47. Norrköping Science Park — 3.0
 48. Science Park (Jönköping) — 3.0
 49. Överklagande­nämnden för högskolan — 2.9
 50. Högskolans avskiljande­nämnd — 2.9
 51. Ideon Science Park (Lund) — 2.9
 52. Alfred Nobel Science Park (Örebro) — 2.8
 53. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) — 2.8
 54. Högskolan i Skövde — 2.8
 55. Kungliga Konst­högskolan — 2.8
 56. Stockholms universitet (SU) — 2.8
 57. Medicon Village Science Park (Lund) — 2.8
 58. Skellefteå Science City — 2.8
 59. Sandbacka Park (Sandviken) — 2.7
 60. Jönköpings Universitet — 2.6
 61. Göteborgs Universitet (GU) — 2.5
 62. Science Park Borås — 2.5
 63. Uminova Innovation (Umeå) — 2.5
 64. Västerås Science Park — 2.5
 65. BizMaker (Västernorrland) — 2.4
 66. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) — 2.3
 67. Blue Science Park (Blekinge) — 2.3
 68. Krinova Science Park (Kristianstad) — 2.3
 69. Sahlgrenska Akademin — 2.3
 70. Kista Science City (Stockholm) — 2.1
 71. Medeon Science Park (Malmö) — 1.9
 72. Chalmers tekniska högskola — 1.9
 73. Peak Region Science Park (Östersund) — 1.8

Tillgänglighet hos utbildning och forskning

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt med två olika verktyg. Det ena heter Axe, det andra Pa11y. Inte alla webbplatser har varit möjliga att testa med båda verktygen, men åtminstone ett verktyg har körts. Axe är inställd på att kontrollera ifall WCAG 2.0 nivå AA efterlevs och Pa11y kör både WCAG samt amerikanska Section 508. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

 1. Försvars­högskolan (FHS) — 5.0
 2. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) — 5.0
 3. Linné­universitetet — 5.0
 4. Uppsala universitet — 5.0
 5. Örebro universitet — 5.0
 6. Gymnastik- och idrotts­högskolan (GIH) — 4.0
 7. Johanneberg Science Park (Göteborg) — 2.0
 8. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) — 1.0
 9. Högskolan i Borås — 1.0
 10. Högskolan Väst — 1.0
 11. Karlstads Universitet — 1.0
 12. Myndigheten för yrkes­högskolan — 1.0
 13. Science Park Borås — 1.0
 14. Karlstad Innovation Park — 1.0
 15. Innovatum Science Center (Trollhättan) — 1.0
 16. Kalmar Science Park — 1.0
 17. Peak Region Science Park (Östersund) — 1.0
 18. Science Park (Jönköping) — 1.0
 19. Mjärdevi Science Park (Linköping) — 1.0
 20. Skellefteå Science City — 1.0
 21. Västerås Science Park — 1.0
 22. Chalmers tekniska högskola — 1.0
 23. Jönköpings Universitet — 1.0

Användbarhet inom utbildning och forskning

Användbarhet mäts än så länge enbart med Googles Pagespeed API v2. Det är en version som slutade supportas av Google sommaren 2018, men får duga tills vidare.

 1. Malmö Universitet — 5.0
 2. Universitets- och högskolerådet — 5.0
 3. Örebro universitet — 5.0
 4. Överklagande­nämnden för högskolan — 5.0
 5. Högskolans avskiljande­nämnd — 5.0
 6. Lindholmen Science Park (Göteborg) — 5.0
 7. Uminova Innovation (Umeå) — 5.0
 8. Karlstad Innovation Park — 5.0
 9. KI Innovations (Stockholm) — 5.0
 10. Medeon Science Park (Malmö) — 5.0
 11. Peak Region Science Park (Östersund) — 5.0
 12. Skellefteå Science City — 5.0
 13. Västerås Science Park — 5.0
 14. Högskolan i Gävle — 4.0
 15. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) — 4.0
 16. Försvars­högskolan (FHS) — 4.0
 17. Göteborgs Universitet (GU) — 4.0
 18. Högskolan Dalarna — 4.0
 19. Högskolan i Borås — 4.0
 20. Högskolan i Halmstad — 4.0
 21. Högskolan Väst — 4.0
 22. Kungliga Musik­högskolan — 4.0
 23. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) — 4.0
 24. Linköpings Universitet — 4.0
 25. Linné­universitetet — 4.0
 26. Luleå Tekniska Universitet (LTU) — 4.0
 27. Lunds Universitet — 4.0
 28. Mitt­universitetet — 4.0
 29. Södertörns högskola — 4.0
 30. Umeå universitet — 4.0
 31. Förbundet Folkhögskol­lärarna — 4.0
 32. Antagning.se — 4.0
 33. University­admission.se — 4.0
 34. Studera.nu — 4.0
 35. Science Park Borås — 4.0
 36. Sahlgrenska Science Park (Göteborg) — 4.0
 37. Alfred Nobel Science Park (Örebro) — 4.0
 38. Blue Science Park (Blekinge) — 4.0
 39. Dalarna Science Park — 4.0
 40. Ideon Science Park (Lund) — 4.0
 41. Johanneberg Science Park (Göteborg) — 4.0
 42. Kista Science City (Stockholm) — 4.0
 43. Krinova Science Park (Kristianstad) — 4.0
 44. Luleå Science Park — 4.0
 45. Medicon Village Science Park (Lund) — 4.0
 46. Netport Science Park (Karlshamn) — 4.0
 47. Norrköping Science Park — 4.0
 48. Piteå Science Park — 4.0
 49. Science Park (Jönköping) — 4.0
 50. Mjärdevi Science Park (Linköping) — 4.0
 51. Videum Science Park (Växjö) — 4.0
 52. Jönköpings Universitet — 4.0
 53. Science Park Gotland (Visby) — 3.0
 54. Konstfack — 2.0
 55. Karlstads Universitet — 2.0
 56. Mälardalens Högskola — 2.0
 57. Stockholms konstnärliga högskola — 2.0
 58. Stockholms universitet (SU) — 2.0
 59. Sveriges lantbruks­universitet (SLU) — 2.0
 60. Uppsala universitet — 2.0
 61. Södertälje Science Park — 2.0
 62. Sahlgrenska Akademin — 2.0
 63. Gymnastik- och idrotts­högskolan (GIH) — 1.0
 64. Högskolan i Skövde — 1.0
 65. Kungliga Konst­högskolan — 1.0
 66. Sophiahemmet högskola — 1.0
 67. BizMaker (Västernorrland) — 1.0
 68. Innovatum Science Center (Trollhättan) — 1.0
 69. Kalmar Science Park — 1.0
 70. Sandbacka Park (Sandviken) — 1.0
 71. Chalmers tekniska högskola — 1.0

Webbprestanda bland utbildning och forskning

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en 4G-uppkoppling i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Pagespeed API v4.

 1. Sophiahemmet högskola — 4.5
 2. Örebro universitet — 4.4
 3. Högskolan Väst — 4.0
 4. Luleå Tekniska Universitet (LTU) — 4.0
 5. Högskolan Dalarna — 3.7
 6. Linköpings Universitet — 3.7
 7. Överklagande­nämnden för högskolan — 3.7
 8. Högskolans avskiljande­nämnd — 3.7
 9. Myndigheten för yrkes­högskolan — 3.5
 10. Uminova Innovation (Umeå) — 3.5
 11. Kungliga Musik­högskolan — 3.3
 12. Mitt­universitetet — 3.3
 13. Förbundet Folkhögskol­lärarna — 3.3
 14. Högskolan i Gävle — 3.0
 15. Gymnastik- och idrotts­högskolan (GIH) — 3.0
 16. Högskolan i Halmstad — 3.0
 17. Högskolan Kristianstad — 3.0
 18. Umeå universitet — 3.0
 19. Antagning.se — 3.0
 20. University­admission.se — 3.0
 21. Alfred Nobel Science Park (Örebro) — 3.0
 22. Krinova Science Park (Kristianstad) — 3.0
 23. Skellefteå Science City — 3.0
 24. Södertälje Science Park — 3.0
 25. Högskolan i Skövde — 2.7
 26. Mälardalens Högskola — 2.7
 27. Piteå Science Park — 2.7
 28. Karlstads Universitet — 2.5
 29. Lunds Universitet — 2.5
 30. Malmö Universitet — 2.5
 31. Universitets- och högskolerådet — 2.5
 32. Medeon Science Park (Malmö) — 2.5
 33. Science Park (Jönköping) — 2.5
 34. Sahlgrenska Akademin — 2.5
 35. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) — 2.3
 36. Försvars­högskolan (FHS) — 2.3
 37. Stockholms universitet (SU) — 2.3
 38. Lindholmen Science Park (Göteborg) — 2.3
 39. Dalarna Science Park — 2.3
 40. Johanneberg Science Park (Göteborg) — 2.3
 41. Göteborgs Universitet (GU) — 2.0
 42. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) — 2.0
 43. Linné­universitetet — 2.0
 44. Stockholms konstnärliga högskola — 2.0
 45. Sveriges lantbruks­universitet (SLU) — 2.0
 46. Uppsala universitet — 2.0
 47. Studera.nu — 2.0
 48. Kalmar Science Park — 2.0
 49. Netport Science Park (Karlshamn) — 2.0
 50. Peak Region Science Park (Östersund) — 2.0
 51. Sandbacka Park (Sandviken) — 2.0
 52. Science Park Gotland (Visby) — 2.0
 53. Videum Science Park (Växjö) — 2.0
 54. Sahlgrenska Science Park (Göteborg) — 1.7
 55. Karlstad Innovation Park — 1.7
 56. Västerås Science Park — 1.7
 57. Chalmers tekniska högskola — 1.7
 58. Jönköpings Universitet — 1.7
 59. Konstfack — 1.5
 60. Högskolan i Borås — 1.5
 61. Innovatum Science Center (Trollhättan) — 1.5
 62. Luleå Science Park — 1.5
 63. Norrköping Science Park — 1.5
 64. Ideon Science Park (Lund) — 1.3
 65. Medicon Village Science Park (Lund) — 1.3
 66. Kungliga Konst­högskolan — 1.0
 67. Södertörns högskola — 1.0
 68. Science Park Borås — 1.0
 69. BizMaker (Västernorrland) — 1.0
 70. Blue Science Park (Blekinge) — 1.0
 71. KI Innovations (Stockholm) — 1.0
 72. Kista Science City (Stockholm) — 1.0
 73. Mjärdevi Science Park (Linköping) — 1.0

5 senaste rapporterna

Till toppen