Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Rapport för februari - övrig offentlig sektor på webben

Rapport för februari - övrig offentlig sektor på webben

Rapport för övrig offentlig sektors webbplatser under februari står sig när det gäller tillgänglighet, webbprestanda, informationssäkerhet och användarnas personliga integritet.


Om kategorin Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 4.0 av 5.

Se aktuell lista med övrig offentlig sektor


Februaris topplista för övrig offentlig sektor är här. Det är enbart startsidor som är testade, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Hoppa direkt till kategoribetyg:

 1. Övergripande betyg
 2. Webbstandard
 3. Tillgänglighet
 4. Webbprestanda
 5. Integritet & säkerhet

Maxbetyget är 5.0 och en webbplats kan inte få lägre än 1 i betyg. Om en webbplats saknas för en kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar alla enskilda betyg. Genomsnittet för nedan listade webbplatser är 3.9 av 5.

 1. Statistiska Centralbyrån – 4.90
 2. Polisen – 4.88
 3. Finanspolitiska rådet – 4.77
 4. Integritetsskydds­myndigheten – 4.72
 5. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.68
 6. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.63
 7. Myndigheten för press, radio och tv – 4.62
 8. Konstnärs­nämnden – 4.59
 9. Andra AP-fonden – 4.59
 10. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.57
 11. Plikt- och prövningsverket – 4.56
 12. Konsument­verket – 4.54
 13. eSamverka – 4.53
 14. Ekonomistyrnings­verket – 4.53
 15. Åklagar­myndigheten – 4.52
 16. Konjunktu­rinstitutet – 4.51
 17. Statens fastighetsverk – 4.49
 18. Svenska ILO-kommittén – 4.46
 19. Folkhälso­myndigheten – 4.45
 20. Medlings­institutet – 4.44
 21. Lagrådet – 4.43
 22. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.41
 23. Pensions­myndigheten – 4.41
 24. Diskriminerings­ombudsmannen – 4.40
 25. Havs och Vatten­myndigheten – 4.39
 26. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.38
 27. Arvsfonden – 4.38
 28. Kammar­kollegiet – 4.37
 29. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.37
 30. Kronofogden – 4.35
 31. Arbetsmiljö­verket – 4.34
 32. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.33
 33. Höglandsförbundet – 4.33
 34. Spel­inspektionen – 4.33
 35. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 4.32
 36. Val­myndigheten – 4.32
 37. Vetenskaps­rådet – 4.32
 38. Forskarskatte­nämnden – 4.30
 39. Statens servicecenter – 4.29
 40. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.28
 41. Svenska kraftnät – 4.28
 42. Trafikverket – 4.28
 43. Skatterätts­nämnden – 4.28
 44. Institutet för språk och folkminnen – 4.28
 45. Ekobrotts­myndigheten – 4.28
 46. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.26
 47. Energimarknads­inspektionen – 4.25
 48. Internet of Things Sverige – 4.25
 49. Nordiska Afrika­institutet – 4.24
 50. SWElife – 4.23
 51. Tillväxtverket – 4.23
 52. Post- och tele­styrelsen – 4.23
 53. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.22
 54. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.22
 55. Inspektionen för vård och omsorg – 4.21
 56. Skolverket – 4.19
 57. Lantmäteriet – 4.19
 58. Justitie­ombudsmannen – 4.18
 59. Försäkringskassan – 4.18
 60. Fortifikations­verket – 4.18
 61. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.17
 62. Trafikanalys – 4.16
 63. Rymdstyrelsen – 4.15
 64. Naturvårds­verket – 4.15
 65. Statens tjänste­pensions­verk – 4.15
 66. Barnombudsmannen – 4.13
 67. Brottsoffer­myndigheten – 4.13
 68. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.13
 69. Justitie­kanslern – 4.12
 70. Transport­styrelsen – 4.12
 71. Re:Source – 4.11
 72. Sveriges domstolar – 4.11
 73. Fjärde AP-fonden – 4.11
 74. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.11
 75. Göteborgs­regionen – 4.11
 76. Vinnova - Verket för innovations­system – 4.10
 77. Bokförings­nämnden – 4.10
 78. Jämställdhets­myndigheten – 4.09
 79. Nämnden mot diskriminering – 4.09
 80. Fondtorgsnämnden – 4.08
 81. Statens institutions­styrelse – 4.08
 82. Myndigheten för delaktighet – 4.07
 83. Total­försvarets forsknings­institut – 4.06
 84. Boråsregionen – 4.06
 85. Kemikalie­inspektionen – 4.06
 86. Sveriges författarfond – 4.05
 87. Kungliga biblioteket – 4.05
 88. Allmänna reklamations­nämnden – 4.05
 89. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 4.05
 90. Kriminal­vården – 4.04
 91. Skolforsknings­institutet – 4.04
 92. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.03
 93. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.03
 94. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.02
 95. Forskningsrådet Formas – 4.02
 96. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.02
 97. Kärnavfalls­fonden – 4.02
 98. Boverket – 4.01
 99. Upphandlings­myndigheten – 4.01
 100. Universitetskanslers­ämbetet – 4.00
 101. Inspektionen för strategiska produkter – 4.00
 102. Centrala Studiestöds­nämnden – 4.00
 103. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 3.99
 104. Jordbruks­verket – 3.99
 105. Ehälso­myndigheten – 3.99
 106. Livsmedels­verket – 3.98
 107. Käppala – 3.97
 108. Myndigheten för Kulturanalys – 3.97
 109. Tullverket – 3.95
 110. Smart Built Environment – 3.95
 111. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.95
 112. Tredje AP-fonden – 3.95
 113. Socialstyrelsen – 3.94
 114. SIO Grafen – 3.93
 115. Första AP-fonden – 3.92
 116. Sveriges ambassader och konsulat – 3.92
 117. Svenska Institutet – 3.91
 118. Riksrevisionen – 3.90
 119. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.90
 120. Afori – 3.90
 121. VästKom – 3.89
 122. Riksdagen – 3.88
 123. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.86
 124. Riksantikvarieämbetet – 3.86
 125. Arbetsförmedlingen – 3.86
 126. Riksbanken – 3.85
 127. InfraSweden – 3.85
 128. Säkerhets­polisen – 3.85
 129. Swedish Mining Innovation – 3.84
 130. Arbetsgivarverket – 3.84
 131. Riksarkivet – 3.83
 132. Arbets­domstolen – 3.82
 133. Försvarets materielverk – 3.82
 134. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.82
 135. Statskontoret – 3.81
 136. Statens Historiska Museer – 3.81
 137. Harpsunds­nämnden – 3.80
 138. Sameskol­styrelsen – 3.79
 139. Sjunde AP-fonden – 3.79
 140. Sjätte AP-fonden – 3.78
 141. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.78
 142. Länsstyrelserna – 3.77
 143. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.75
 144. Revisors­inspektionen – 3.73
 145. Läkemedels­verket – 3.72
 146. Överklagande­nämnden – 3.72
 147. Riksgälden – 3.71
 148. Migrationsverket – 3.71
 149. Inspektionen för social­försäkringen – 3.70
 150. Statens Geotekniska Institut – 3.70
 151. Genteknik­nämnden – 3.69
 152. Etikprövnings­myndigheten – 3.69
 153. Swedac – 3.69
 154. Kommers­kollegium – 3.69
 155. Exportkredit­nämnden – 3.68
 156. Luftfarts­verket – 3.68
 157. Patent- och registrerings­verket – 3.66
 158. InnovAir – 3.66
 159. Svenska ESF-rådet – 3.65
 160. Skogsstyrelsen – 3.65
 161. Energi­myndigheten – 3.65
 162. Skatteverket – 3.63
 163. Sjöfarts­verket – 3.62
 164. Skol­inspektionen – 3.62
 165. Brotts­förebyggande rådet – 3.61
 166. BioInnovation – 3.61
 167. Statens person­adress­register – 3.61
 168. Statens konstråd – 3.60
 169. Rättsmedicinal­verket – 3.59
 170. Institutet för rymdfysik – 3.59
 171. Elsäkerhets­verket – 3.57
 172. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.57
 173. Statens medieråd – 3.55
 174. Försvarets radioanstalt – 3.55
 175. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.54
 176. Metalliska material – 3.52
 177. Kärnavfallsrådet – 3.51
 178. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.49
 179. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.49
 180. Konkurrens­verket – 3.46
 181. Statens haveri­kommission – 3.46
 182. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.46
 183. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.46
 184. Process­industriell IT och automation – 3.46
 185. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.46
 186. Kust­bevakningen – 3.43
 187. Drive Sweden – 3.43
 188. Medtech4­Health – 3.38
 189. Försvarsmakten – 3.37
 190. Kulturrådet – 3.32
 191. Regeringen – 3.32
 192. Produktion2030 – 3.28
 193. Finans­inspektionen – 3.25
 194. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.24
 195. Folke Bernadotte­akademin – 3.23
 196. LIGHTer – 3.18
 197. Smartare elektroniksystem – 3.16
 198. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.14
 199. Fyrbodal – 3.10
 200. Bolagsverket – 3.03
 201. Polarforsknings­sekretariatet – 3.01
 202. Länstrafiken Kronoberg – 2.89
 203. Skånes kommuner – 2.88
 204. Viable cities – 2.86
 205. Sametinget – 2.77

Webbstandard hos övrig offentlig sektor

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god deltagare på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod. Dessutom ifall webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

Genomsnittet i webbstandard för nedan listade webbplatser är 4.2 av 5.

 1. Statistiska Centralbyrån – 4.86
 2. Havs och Vatten­myndigheten – 4.83
 3. Finanspolitiska rådet – 4.83
 4. Polisen – 4.83
 5. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.82
 6. Konjunktu­rinstitutet – 4.81
 7. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.80
 8. Plikt- och prövningsverket – 4.77
 9. Konsument­verket – 4.77
 10. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.77
 11. Andra AP-fonden – 4.77
 12. Vetenskaps­rådet – 4.76
 13. Nordiska Afrika­institutet – 4.76
 14. Statens fastighetsverk – 4.74
 15. Institutet för språk och folkminnen – 4.74
 16. Kammar­kollegiet – 4.74
 17. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.72
 18. eSamverka – 4.72
 19. VästKom – 4.72
 20. Forskningsrådet Formas – 4.72
 21. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.71
 22. Arvsfonden – 4.71
 23. Ekonomistyrnings­verket – 4.71
 24. Göteborgs­regionen – 4.71
 25. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.70
 26. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 4.70
 27. Myndigheten för press, radio och tv – 4.68
 28. BioInnovation – 4.67
 29. Integritetsskydds­myndigheten – 4.67
 30. Första AP-fonden – 4.67
 31. InnovAir – 4.66
 32. Riksdagen – 4.66
 33. Sameskol­styrelsen – 4.66
 34. Harpsunds­nämnden – 4.64
 35. InfraSweden – 4.64
 36. Svenska Institutet – 4.62
 37. Konstnärs­nämnden – 4.62
 38. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.62
 39. Universitetskanslers­ämbetet – 4.61
 40. Försäkringskassan – 4.61
 41. Internet of Things Sverige – 4.60
 42. Fortifikations­verket – 4.60
 43. Riksrevisionen – 4.60
 44. Energimarknads­inspektionen – 4.59
 45. Fondtorgsnämnden – 4.59
 46. Bokförings­nämnden – 4.58
 47. Forskarskatte­nämnden – 4.58
 48. Svenska ILO-kommittén – 4.57
 49. Statens medieråd – 4.56
 50. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.55
 51. Boråsregionen – 4.55
 52. Skatterätts­nämnden – 4.55
 53. Kronofogden – 4.53
 54. Re:Source – 4.52
 55. Kemikalie­inspektionen – 4.52
 56. Val­myndigheten – 4.52
 57. Upphandlings­myndigheten – 4.52
 58. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.52
 59. Total­försvarets forsknings­institut – 4.51
 60. Jordbruks­verket – 4.50
 61. Diskriminerings­ombudsmannen – 4.49
 62. Fjärde AP-fonden – 4.49
 63. Swedish Mining Innovation – 4.48
 64. Kärnavfalls­fonden – 4.46
 65. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.46
 66. Boverket – 4.45
 67. Justitie­ombudsmannen – 4.45
 68. Medtech4­Health – 4.44
 69. Höglandsförbundet – 4.44
 70. Process­industriell IT och automation – 4.43
 71. Jämställdhets­myndigheten – 4.43
 72. SIO Grafen – 4.42
 73. Kriminal­vården – 4.41
 74. Sveriges ambassader och konsulat – 4.41
 75. Myndigheten för delaktighet – 4.41
 76. Polarforsknings­sekretariatet – 4.41
 77. SWElife – 4.40
 78. Kungliga biblioteket – 4.40
 79. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 4.39
 80. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.39
 81. Svenska kraftnät – 4.38
 82. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 4.38
 83. Skolforsknings­institutet – 4.36
 84. Sjätte AP-fonden – 4.36
 85. Säkerhets­polisen – 4.35
 86. Luftfarts­verket – 4.35
 87. Lantmäteriet – 4.31
 88. Arbetsgivarverket – 4.31
 89. Tredje AP-fonden – 4.29
 90. Riksantikvarieämbetet – 4.29
 91. Migrationsverket – 4.28
 92. Statens Historiska Museer – 4.28
 93. Socialstyrelsen – 4.27
 94. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.27
 95. Trafikanalys – 4.25
 96. Swedac – 4.25
 97. Barnombudsmannen – 4.25
 98. Svenska ESF-rådet – 4.23
 99. Livsmedels­verket – 4.23
 100. Tillväxtverket – 4.22
 101. Åklagar­myndigheten – 4.22
 102. Trafikverket – 4.22
 103. Överklagande­nämnden för studiestöd – 4.22
 104. Riksarkivet – 4.21
 105. Kärnavfallsrådet – 4.19
 106. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.17
 107. Justitie­kanslern – 4.17
 108. Revisors­inspektionen – 4.17
 109. Brottsoffer­myndigheten – 4.16
 110. Statens konstråd – 4.14
 111. Fyrbodal – 4.14
 112. Skatteverket – 4.13
 113. LIGHTer – 4.12
 114. Viable cities – 4.12
 115. Sjunde AP-fonden – 4.12
 116. Statskontoret – 4.11
 117. Folkhälso­myndigheten – 4.11
 118. Drive Sweden – 4.09
 119. Energi­myndigheten – 4.07
 120. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.07
 121. Medlings­institutet – 4.07
 122. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.06
 123. Institutet för rymdfysik – 4.05
 124. Regeringen – 4.04
 125. Sveriges författarfond – 4.03
 126. Kommers­kollegium – 4.02
 127. Vinnova - Verket för innovations­system – 4.02
 128. Inspektionen för vård och omsorg – 4.01
 129. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.01
 130. Finans­inspektionen – 4.01
 131. Metalliska material – 4.00
 132. Statens servicecenter – 3.98
 133. Skolverket – 3.98
 134. Arbetsmiljö­verket – 3.98
 135. Sametinget – 3.98
 136. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.97
 137. Nämnden mot diskriminering – 3.97
 138. Exportkredit­nämnden – 3.97
 139. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.95
 140. Lagrådet – 3.95
 141. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.95
 142. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.95
 143. Transport­styrelsen – 3.91
 144. Brotts­förebyggande rådet – 3.90
 145. Arbetsförmedlingen – 3.90
 146. Genteknik­nämnden – 3.90
 147. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.89
 148. Etikprövnings­myndigheten – 3.89
 149. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.88
 150. Statens Geotekniska Institut – 3.88
 151. Tullverket – 3.88
 152. Läkemedels­verket – 3.88
 153. Ehälso­myndigheten – 3.88
 154. Patent- och registrerings­verket – 3.88
 155. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.87
 156. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.87
 157. Försvarets materielverk – 3.87
 158. Elsäkerhets­verket – 3.85
 159. Naturvårds­verket – 3.84
 160. Riksbanken – 3.83
 161. Länsstyrelserna – 3.83
 162. Post- och tele­styrelsen – 3.82
 163. Spel­inspektionen – 3.81
 164. Riksgälden – 3.81
 165. Käppala – 3.80
 166. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.80
 167. Afori – 3.78
 168. Smart Built Environment – 3.76
 169. Inspektionen för strategiska produkter – 3.75
 170. Sveriges domstolar – 3.75
 171. Pensions­myndigheten – 3.73
 172. Sjöfarts­verket – 3.72
 173. Statens haveri­kommission – 3.69
 174. Ekobrotts­myndigheten – 3.68
 175. Statens institutions­styrelse – 3.67
 176. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.66
 177. Skol­inspektionen – 3.66
 178. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.66
 179. Myndigheten för Kulturanalys – 3.64
 180. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.62
 181. Statens person­adress­register – 3.62
 182. Inspektionen för social­försäkringen – 3.60
 183. Överklagande­nämnden – 3.60
 184. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.58
 185. Rättsmedicinal­verket – 3.58
 186. Skogsstyrelsen – 3.58
 187. Statens tjänste­pensions­verk – 3.57
 188. Länstrafiken Kronoberg – 3.54
 189. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.51
 190. Kust­bevakningen – 3.48
 191. Arbets­domstolen – 3.48
 192. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.47
 193. Produktion2030 – 3.46
 194. Smartare elektroniksystem – 3.45
 195. Försvarsmakten – 3.40
 196. Rymdstyrelsen – 3.38
 197. Konkurrens­verket – 3.33
 198. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.32
 199. Folke Bernadotte­akademin – 3.29
 200. Försvarets radioanstalt – 3.21
 201. Allmänna reklamations­nämnden – 3.15
 202. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.11
 203. Kulturrådet – 2.70
 204. Skånes kommuner – 2.37
 205. Bolagsverket – 2.26

Tillgänglighet hos övrig offentlig sektor

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt både med verktyget Pa11y och Axe. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

Skillnaden mellan Axe och Pa11y är flera, bland annat att Axe bara räknar antal områden som en webbplats felar på och att Axe mer fokuserar på bekräftade fel. Betyget i Pa11y utgår från antalet unika fel snarare än unika sorters fel. Tanken är att dessa två ska balansera upp varandra.

Genomsnittet i tillgänglighet för nedan listade webbplatser är 4.1 av 5.

 1. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 5.00
 2. Statens fastighetsverk – 5.00
 3. Havs och Vatten­myndigheten – 5.00
 4. Statens servicecenter – 5.00
 5. Inspektionen för vård och omsorg – 5.00
 6. Myndigheten för psykologiskt försvar – 5.00
 7. Kammar­kollegiet – 5.00
 8. Trafikanalys – 5.00
 9. Konsument­verket – 5.00
 10. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 5.00
 11. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 5.00
 12. Lagrådet – 5.00
 13. Socialstyrelsen – 5.00
 14. Statistiska Centralbyrån – 5.00
 15. Åklagar­myndigheten – 5.00
 16. Käppala – 5.00
 17. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 5.00
 18. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 5.00
 19. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 5.00
 20. Myndigheten för press, radio och tv – 5.00
 21. Integritetsskydds­myndigheten – 5.00
 22. Diskriminerings­ombudsmannen – 5.00
 23. Ekobrotts­myndigheten – 5.00
 24. Ekonomistyrnings­verket – 5.00
 25. Göteborgs­regionen – 5.00
 26. Finanspolitiska rådet – 5.00
 27. Folkhälso­myndigheten – 5.00
 28. Polisen – 5.00
 29. Försäkringskassan – 5.00
 30. Rymdstyrelsen – 5.00
 31. Svenska ILO-kommittén – 4.98
 32. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.98
 33. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.97
 34. Kriminal­vården – 4.97
 35. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.97
 36. Spel­inspektionen – 4.97
 37. Trafikverket – 4.97
 38. Energimarknads­inspektionen – 4.97
 39. Försvarets materielverk – 4.97
 40. Myndigheten för delaktighet – 4.93
 41. eSamverka – 4.93
 42. Riksdagen – 4.90
 43. Upphandlings­myndigheten – 4.90
 44. Svenska kraftnät – 4.88
 45. Tillväxtverket – 4.88
 46. Sveriges Geologiska Undersökning – 4.88
 47. Arbetsmiljö­verket – 4.88
 48. Smart Built Environment – 4.68
 49. Boverket – 4.67
 50. Energi­myndigheten – 4.67
 51. Skolverket – 4.67
 52. Institutet för språk och folkminnen – 4.67
 53. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.67
 54. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.67
 55. Justitie­kanslern – 4.67
 56. Svenska institutet för europa­politiska studier – 4.67
 57. Plikt- och prövningsverket – 4.67
 58. Konstnärs­nämnden – 4.67
 59. Pensions­myndigheten – 4.67
 60. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 4.67
 61. Livsmedels­verket – 4.67
 62. Medlings­institutet – 4.67
 63. Allmänna reklamations­nämnden – 4.67
 64. Arvsfonden – 4.67
 65. Nordiska Afrika­institutet – 4.67
 66. Riksrevisionen – 4.67
 67. Centrala Studiestöds­nämnden – 4.63
 68. Kemikalie­inspektionen – 4.63
 69. Konjunktu­rinstitutet – 4.63
 70. Fortifikations­verket – 4.63
 71. Statens tjänste­pensions­verk – 4.62
 72. Höglandsförbundet – 4.58
 73. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.55
 74. Kungliga biblioteket – 4.55
 75. Fastighetsmäklar­inspektionen – 4.53
 76. Kronofogden – 4.33
 77. Post- och tele­styrelsen – 4.33
 78. Vetenskaps­rådet – 4.33
 79. Andra AP-fonden – 4.33
 80. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 4.33
 81. Fondtorgsnämnden – 4.33
 82. Forskningsrådet Formas – 4.33
 83. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.32
 84. Överklagande­nämnden för studiestöd – 4.32
 85. Kommers­kollegium – 4.30
 86. Tullverket – 4.30
 87. Barnombudsmannen – 4.30
 88. Skolforsknings­institutet – 4.30
 89. Myndigheten för Kulturanalys – 4.30
 90. Arbetsförmedlingen – 4.30
 91. Sameskol­styrelsen – 4.30
 92. Säkerhets­polisen – 4.28
 93. Sveriges domstolar – 4.28
 94. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 4.27
 95. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.25
 96. Riksantikvarieämbetet – 4.23
 97. Total­försvarets forsknings­institut – 4.22
 98. Elsäkerhets­verket – 4.22
 99. Inspektionen för social­försäkringen – 4.20
 100. Kust­bevakningen – 4.18
 101. Inspektionen för strategiska produkter – 4.17
 102. Statskontoret – 4.15
 103. Universitetskanslers­ämbetet – 4.13
 104. Skatterätts­nämnden – 4.13
 105. Skogsstyrelsen – 4.13
 106. Brotts­förebyggande rådet – 4.10
 107. Genteknik­nämnden – 4.08
 108. Naturvårds­verket – 4.05
 109. Migrationsverket – 4.00
 110. Skatteverket – 4.00
 111. Val­myndigheten – 4.00
 112. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.00
 113. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.00
 114. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.00
 115. Ehälso­myndigheten – 4.00
 116. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.00
 117. Statens person­adress­register – 3.97
 118. Lantmäteriet – 3.97
 119. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.97
 120. Nämnden mot diskriminering – 3.97
 121. Forskarskatte­nämnden – 3.97
 122. Sjöfarts­verket – 3.97
 123. Jordbruks­verket – 3.95
 124. SWElife – 3.95
 125. Bokförings­nämnden – 3.95
 126. Tredje AP-fonden – 3.93
 127. Jämställdhets­myndigheten – 3.93
 128. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.93
 129. Re:Source – 3.92
 130. Statens institutions­styrelse – 3.88
 131. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.88
 132. Svenska Institutet – 3.88
 133. Riksarkivet – 3.88
 134. Justitie­ombudsmannen – 3.88
 135. Swedac – 3.87
 136. Sveriges författarfond – 3.80
 137. Arbetsgivarverket – 3.80
 138. Kärnavfalls­fonden – 3.75
 139. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.67
 140. Kärnavfallsrådet – 3.67
 141. Brottsoffer­myndigheten – 3.67
 142. Regeringen – 3.67
 143. Statens konstråd – 3.65
 144. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.63
 145. Boråsregionen – 3.63
 146. Exportkredit­nämnden – 3.63
 147. Statens medieråd – 3.60
 148. Riksbanken – 3.60
 149. Patent- och registrerings­verket – 3.60
 150. Fjärde AP-fonden – 3.58
 151. Folke Bernadotte­akademin – 3.58
 152. VästKom – 3.57
 153. Harpsunds­nämnden – 3.55
 154. Transport­styrelsen – 3.55
 155. Afori – 3.55
 156. Arbets­domstolen – 3.55
 157. Skol­inspektionen – 3.53
 158. Polarforsknings­sekretariatet – 3.53
 159. Smartare elektroniksystem – 3.52
 160. Svenska ESF-rådet – 3.52
 161. SIO Grafen – 3.50
 162. Process­industriell IT och automation – 3.50
 163. Försvarsmakten – 3.47
 164. Internet of Things Sverige – 3.45
 165. Institutet för rymdfysik – 3.45
 166. Statens Historiska Museer – 3.45
 167. Rättsmedicinal­verket – 3.45
 168. Konkurrens­verket – 3.43
 169. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.43
 170. Sjätte AP-fonden – 3.43
 171. Kulturrådet – 3.42
 172. Viable cities – 3.42
 173. Finans­inspektionen – 3.42
 174. Drive Sweden – 3.38
 175. InnovAir – 3.33
 176. InfraSweden – 3.33
 177. Fyrbodal – 3.33
 178. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.33
 179. Första AP-fonden – 3.27
 180. Statens Geotekniska Institut – 3.25
 181. Etikprövnings­myndigheten – 3.23
 182. Swedish Mining Innovation – 3.22
 183. Luftfarts­verket – 3.22
 184. Revisors­inspektionen – 3.22
 185. BioInnovation – 3.20
 186. Riksgälden – 3.17
 187. LIGHTer – 3.13
 188. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.10
 189. Länstrafiken Kronoberg – 3.05
 190. Medtech4­Health – 3.00
 191. Sveriges ambassader och konsulat – 2.98
 192. Överklagande­nämnden – 2.98
 193. Produktion2030 – 2.95
 194. Försvarets radioanstalt – 2.95
 195. Metalliska material – 2.88
 196. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 2.88
 197. Sametinget – 2.83
 198. Läkemedels­verket – 2.80
 199. Sjunde AP-fonden – 2.80
 200. Länsstyrelserna – 2.72
 201. Statens haveri­kommission – 2.52
 202. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 2.38
 203. Sjukvårdsregion Mellansverige – 2.30
 204. Bolagsverket – 2.05
 205. Skånes kommuner – 1.70

Webbprestanda bland övrig offentlig sektor

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en ComHem 300 Mbit/s i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Lighthouse Performance.

Under semester på sommaren och jul/nyår körs testerna via mobilt bredband (4G via Telenor) - kolla vår changelog för att se hur det mättes i februari 2023.

Genomsnittet i prestanda för nedan listade webbplatser är 3.7 av 5.

 1. Andra AP-fonden – 4.85
 2. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.67
 3. Åklagar­myndigheten – 4.67
 4. Statistiska Centralbyrån – 4.63
 5. Nämnden mot diskriminering – 4.61
 6. Konstnärs­nämnden – 4.58
 7. SWElife – 4.54
 8. Etikprövnings­myndigheten – 4.53
 9. Första AP-fonden – 4.53
 10. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.52
 11. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.50
 12. Polisen – 4.48
 13. Val­myndigheten – 4.46
 14. Justitie­ombudsmannen – 4.44
 15. Fjärde AP-fonden – 4.43
 16. Myndigheten för press, radio och tv – 4.39
 17. Svenska ILO-kommittén – 4.38
 18. Medlings­institutet – 4.37
 19. Kärnavfalls­fonden – 4.35
 20. BioInnovation – 4.34
 21. Sveriges författarfond – 4.34
 22. Integritetsskydds­myndigheten – 4.33
 23. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.32
 24. Re:Source – 4.31
 25. Höglandsförbundet – 4.31
 26. Sveriges ambassader och konsulat – 4.31
 27. Barnombudsmannen – 4.31
 28. Konsument­verket – 4.29
 29. SIO Grafen – 4.25
 30. Sjunde AP-fonden – 4.24
 31. Ekobrotts­myndigheten – 4.23
 32. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.21
 33. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 4.19
 34. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.19
 35. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.16
 36. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.16
 37. Brottsoffer­myndigheten – 4.16
 38. Försvars­underrättelse­domstolen – 4.16
 39. Naturvårds­verket – 4.15
 40. Folkhälso­myndigheten – 4.14
 41. Bokförings­nämnden – 4.11
 42. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.10
 43. Tredje AP-fonden – 4.09
 44. Statens Historiska Museer – 4.09
 45. Sameskol­styrelsen – 4.09
 46. Internet of Things Sverige – 4.08
 47. Forskarskatte­nämnden – 4.08
 48. Transport­styrelsen – 4.07
 49. Finanspolitiska rådet – 4.07
 50. Statens fastighetsverk – 4.06
 51. Statens institutions­styrelse – 4.05
 52. Metalliska material – 4.04
 53. Rymdstyrelsen – 4.03
 54. Plikt- och prövningsverket – 4.02
 55. Post- och tele­styrelsen – 4.02
 56. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.02
 57. Arbetsmiljö­verket – 4.01
 58. Sveriges domstolar – 4.01
 59. Arbetsgivarverket – 4.00
 60. Spel­inspektionen – 3.99
 61. Boverket – 3.98
 62. Havs och Vatten­myndigheten – 3.98
 63. Allmänna reklamations­nämnden – 3.97
 64. Arbets­domstolen – 3.97
 65. Lantmäteriet – 3.95
 66. eSamverka – 3.93
 67. Inspektionen för strategiska produkter – 3.92
 68. Afori – 3.91
 69. Ekonomistyrnings­verket – 3.91
 70. Skatterätts­nämnden – 3.91
 71. Luftfarts­verket – 3.90
 72. Inspektionen för vård och omsorg – 3.89
 73. Pensions­myndigheten – 3.89
 74. Svenska Institutet – 3.88
 75. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.88
 76. Trafikverket – 3.88
 77. Jämställdhets­myndigheten – 3.88
 78. Svenska kraftnät – 3.87
 79. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.86
 80. Boråsregionen – 3.86
 81. Swedish Mining Innovation – 3.85
 82. Riksbanken – 3.85
 83. Länsstyrelserna – 3.85
 84. Swedac – 3.85
 85. Statskontoret – 3.84
 86. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 3.84
 87. Kronofogden – 3.84
 88. Statens Geotekniska Institut – 3.83
 89. Smart Built Environment – 3.83
 90. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.83
 91. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.83
 92. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 3.81
 93. Skolforsknings­institutet – 3.80
 94. Revisors­inspektionen – 3.80
 95. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.77
 96. Statens tjänste­pensions­verk – 3.76
 97. Konkurrens­verket – 3.76
 98. Statens haveri­kommission – 3.75
 99. Sjöfarts­verket – 3.75
 100. Lagrådet – 3.74
 101. Statens konstråd – 3.73
 102. Konjunktu­rinstitutet – 3.71
 103. Riksantikvarieämbetet – 3.71
 104. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.70
 105. Justitie­kanslern – 3.69
 106. Ehälso­myndigheten – 3.69
 107. Riksarkivet – 3.69
 108. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.67
 109. Säkerhets­polisen – 3.67
 110. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.67
 111. Göteborgs­regionen – 3.66
 112. Diskriminerings­ombudsmannen – 3.65
 113. Drive Sweden – 3.63
 114. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 3.63
 115. Upphandlings­myndigheten – 3.63
 116. Kammar­kollegiet – 3.62
 117. Myndigheten för Kulturanalys – 3.62
 118. Försvarets materielverk – 3.62
 119. Överklagande­nämnden – 3.61
 120. InfraSweden – 3.60
 121. Vetenskaps­rådet – 3.60
 122. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.60
 123. Harpsunds­nämnden – 3.59
 124. Institutet för språk och folkminnen – 3.59
 125. Skånes kommuner – 3.59
 126. Rättsmedicinal­verket – 3.59
 127. Kemikalie­inspektionen – 3.58
 128. Käppala – 3.58
 129. VästKom – 3.57
 130. Kust­bevakningen – 3.56
 131. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 3.54
 132. Patent- och registrerings­verket – 3.53
 133. InnovAir – 3.52
 134. Tullverket – 3.52
 135. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.52
 136. Arvsfonden – 3.51
 137. Medtech4­Health – 3.50
 138. Kommers­kollegium – 3.50
 139. Total­försvarets forsknings­institut – 3.50
 140. Trafikanalys – 3.50
 141. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.50
 142. Fortifikations­verket – 3.50
 143. Jordbruks­verket – 3.46
 144. Svenska ESF-rådet – 3.46
 145. Statens servicecenter – 3.45
 146. Myndigheten för delaktighet – 3.45
 147. Riksgälden – 3.45
 148. Universitetskanslers­ämbetet – 3.44
 149. Livsmedels­verket – 3.44
 150. Elsäkerhets­verket – 3.44
 151. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 3.41
 152. Skolverket – 3.38
 153. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.37
 154. Försvarets radioanstalt – 3.35
 155. Sjätte AP-fonden – 3.35
 156. Skol­inspektionen – 3.34
 157. Kärnavfallsrådet – 3.33
 158. Tillväxtverket – 3.32
 159. Läkemedels­verket – 3.32
 160. Finans­inspektionen – 3.31
 161. Forskningsrådet Formas – 3.31
 162. Exportkredit­nämnden – 3.30
 163. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.29
 164. Fondtorgsnämnden – 3.28
 165. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.27
 166. Energi­myndigheten – 3.26
 167. Försvarsmakten – 3.25
 168. LIGHTer – 3.24
 169. Statens person­adress­register – 3.23
 170. Kriminal­vården – 3.23
 171. Skogsstyrelsen – 3.22
 172. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.21
 173. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.13
 174. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.13
 175. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.12
 176. Arbetsförmedlingen – 3.11
 177. Energimarknads­inspektionen – 3.11
 178. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.11
 179. Nordiska Afrika­institutet – 3.09
 180. Riksdagen – 3.08
 181. Genteknik­nämnden – 3.05
 182. Statens medieråd – 3.04
 183. Produktion2030 – 3.03
 184. Kungliga biblioteket – 3.02
 185. Inspektionen för social­försäkringen – 3.01
 186. Institutet för rymdfysik – 2.99
 187. Migrationsverket – 2.99
 188. Fyrbodal – 2.98
 189. Brotts­förebyggande rådet – 2.97
 190. Regeringen – 2.92
 191. Försäkringskassan – 2.92
 192. Riksrevisionen – 2.90
 193. Folke Bernadotte­akademin – 2.87
 194. Socialstyrelsen – 2.85
 195. Skatteverket – 2.84
 196. Sjukvårdsregion Mellansverige – 2.82
 197. Kulturrådet – 2.78
 198. Polarforsknings­sekretariatet – 2.78
 199. Process­industriell IT och automation – 2.76
 200. Bolagsverket – 2.70
 201. Länstrafiken Kronoberg – 2.55
 202. Sametinget – 2.45
 203. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 2.39
 204. Smartare elektroniksystem – 2.38
 205. Viable cities – 2.31

Integritet och säkerhet hos övrig offentlig sektor

Integritets och säkerhetstesten kontrollerar hur bra webbplatsen värnar sina användares personliga integritet och har god informations­säkerhet. Det består av två olika tester:

Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 5 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnit testas åtminstone två gånger.

Genomsnittet i integritet och säkerhet för nedan listade webbplatser är 3.7 av 5.

 1. Polisen – 4.98
 2. Statistiska Centralbyrån – 4.94
 3. Finanspolitiska rådet – 4.92
 4. Pensions­myndigheten – 4.89
 5. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.88
 6. Havs och Vatten­myndigheten – 4.83
 7. Plikt- och prövningsverket – 4.83
 8. eSamverka – 4.82
 9. Konjunktu­rinstitutet – 4.81
 10. Göteborgs­regionen – 4.81
 11. Arvsfonden – 4.76
 12. Institutet för språk och folkminnen – 4.73
 13. Integritetsskydds­myndigheten – 4.69
 14. Fondtorgsnämnden – 4.69
 15. Boråsregionen – 4.66
 16. Energimarknads­inspektionen – 4.65
 17. Universitetskanslers­ämbetet – 4.64
 18. InfraSweden – 4.62
 19. Försäkringskassan – 4.58
 20. Vetenskaps­rådet – 4.57
 21. Statens medieråd – 4.55
 22. Ekonomistyrnings­verket – 4.54
 23. Statens fastighetsverk – 4.51
 24. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.51
 25. Nordiska Afrika­institutet – 4.50
 26. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.49
 27. VästKom – 4.49
 28. Forskningsrådet Formas – 4.49
 29. Riksrevisionen – 4.49
 30. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.48
 31. Kammar­kollegiet – 4.47
 32. Åklagar­myndigheten – 4.45
 33. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.42
 34. Brotts­förebyggande rådet – 4.42
 35. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.39
 36. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.39
 37. Institutet för rymdfysik – 4.38
 38. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.35
 39. Inspektionen för social­försäkringen – 4.31
 40. Riksdagen – 4.23
 41. Medlings­institutet – 4.20
 42. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.16
 43. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 4.16
 44. Fortifikations­verket – 4.16
 45. Tillväxtverket – 4.13
 46. Trafikanalys – 4.13
 47. Lagrådet – 4.07
 48. Konstnärs­nämnden – 4.06
 49. Andra AP-fonden – 4.06
 50. SWElife – 4.02
 51. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.99
 52. Internet of Things Sverige – 3.98
 53. Länsstyrelserna – 3.98
 54. Finans­inspektionen – 3.97
 55. Tullverket – 3.96
 56. Kungliga biblioteket – 3.94
 57. Diskriminerings­ombudsmannen – 3.94
 58. Institutet för mänskliga rättigheter – 3.92
 59. Konsument­verket – 3.89
 60. Kronofogden – 3.89
 61. Bolagsverket – 3.88
 62. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.88
 63. Myndigheten för Kulturanalys – 3.88
 64. Kriminal­vården – 3.87
 65. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.86
 66. Val­myndigheten – 3.86
 67. Försvarets radioanstalt – 3.86
 68. Total­försvarets forsknings­institut – 3.85
 69. Skol­inspektionen – 3.83
 70. Överklagande­nämnden – 3.83
 71. InnovAir – 3.82
 72. Tredje AP-fonden – 3.82
 73. Höglandsförbundet – 3.81
 74. Statens servicecenter – 3.80
 75. Justitie­kanslern – 3.80
 76. Produktion2030 – 3.77
 77. Sveriges författarfond – 3.77
 78. Kemikalie­inspektionen – 3.77
 79. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.77
 80. Socialstyrelsen – 3.77
 81. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.77
 82. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.77
 83. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.76
 84. Svenska ILO-kommittén – 3.74
 85. Svenska kraftnät – 3.74
 86. Fjärde AP-fonden – 3.74
 87. Rättsmedicinal­verket – 3.74
 88. Sameskol­styrelsen – 3.74
 89. Swedac – 3.73
 90. Lantmäteriet – 3.72
 91. Käppala – 3.72
 92. Svenska ESF-rådet – 3.71
 93. Trafikverket – 3.71
 94. Post- och tele­styrelsen – 3.68
 95. Drive Sweden – 3.67
 96. Myndigheten för press, radio och tv – 3.67
 97. Riksgälden – 3.67
 98. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 3.66
 99. Luftfarts­verket – 3.65
 100. Arbetsmiljö­verket – 3.65
 101. Swedish Mining Innovation – 3.64
 102. Nämnden mot diskriminering – 3.64
 103. LIGHTer – 3.63
 104. Skolverket – 3.63
 105. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.62
 106. Migrationsverket – 3.61
 107. Jämställdhets­myndigheten – 3.61
 108. Statskontoret – 3.60
 109. Spel­inspektionen – 3.60
 110. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.60
 111. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.59
 112. Kärnavfalls­fonden – 3.59
 113. Transport­styrelsen – 3.58
 114. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 3.58
 115. Re:Source – 3.57
 116. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.57
 117. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.56
 118. Ehälso­myndigheten – 3.56
 119. Harpsunds­nämnden – 3.55
 120. Statens person­adress­register – 3.54
 121. Riksbanken – 3.54
 122. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.52
 123. Sveriges domstolar – 3.52
 124. Genteknik­nämnden – 3.52
 125. Statens konstråd – 3.51
 126. Kust­bevakningen – 3.51
 127. Forskarskatte­nämnden – 3.51
 128. Skatterätts­nämnden – 3.51
 129. Skatteverket – 3.50
 130. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.48
 131. Barnombudsmannen – 3.48
 132. Brottsoffer­myndigheten – 3.48
 133. Process­industriell IT och automation – 3.47
 134. Exportkredit­nämnden – 3.46
 135. Etikprövnings­myndigheten – 3.45
 136. Svenska Institutet – 3.44
 137. Försvarets materielverk – 3.44
 138. Smartare elektroniksystem – 3.43
 139. Upphandlings­myndigheten – 3.43
 140. Bokförings­nämnden – 3.43
 141. Folkhälso­myndigheten – 3.43
 142. Boverket – 3.42
 143. Skånes kommuner – 3.41
 144. Skolforsknings­institutet – 3.37
 145. Arbets­domstolen – 3.37
 146. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.36
 147. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.35
 148. Sjätte AP-fonden – 3.34
 149. BioInnovation – 3.33
 150. Sjunde AP-fonden – 3.33
 151. Jordbruks­verket – 3.32
 152. Sjöfarts­verket – 3.32
 153. Statens tjänste­pensions­verk – 3.30
 154. Säkerhets­polisen – 3.29
 155. Kommers­kollegium – 3.29
 156. Första AP-fonden – 3.29
 157. Elsäkerhets­verket – 3.27
 158. Försvarsmakten – 3.27
 159. SIO Grafen – 3.25
 160. Medtech4­Health – 3.24
 161. Patent- och registrerings­verket – 3.24
 162. Läkemedels­verket – 3.23
 163. Myndigheten för delaktighet – 3.23
 164. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.23
 165. Fyrbodal – 3.23
 166. Arbetsförmedlingen – 3.22
 167. Naturvårds­verket – 3.21
 168. Regeringen – 3.20
 169. Statens Geotekniska Institut – 3.19
 170. Afori – 3.19
 171. Revisors­inspektionen – 3.18
 172. Konkurrens­verket – 3.17
 173. Allmänna reklamations­nämnden – 3.17
 174. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.16
 175. Statens institutions­styrelse – 3.15
 176. Livsmedels­verket – 3.13
 177. Justitie­ombudsmannen – 3.13
 178. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.12
 179. Skogsstyrelsen – 3.12
 180. Inspektionen för strategiska produkter – 3.08
 181. Ekobrotts­myndigheten – 3.08
 182. Statens Historiska Museer – 3.07
 183. Energi­myndigheten – 3.06
 184. Riksarkivet – 3.06
 185. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.05
 186. Inspektionen för vård och omsorg – 3.05
 187. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.05
 188. Sveriges ambassader och konsulat – 3.05
 189. Viable cities – 3.04
 190. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.04
 191. Rymdstyrelsen – 3.04
 192. Smart Built Environment – 3.03
 193. Kulturrådet – 3.00
 194. Arbetsgivarverket – 3.00
 195. Riksantikvarieämbetet – 2.90
 196. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 2.89
 197. Kärnavfallsrådet – 2.85
 198. Sametinget – 2.82
 199. Folke Bernadotte­akademin – 2.78
 200. Polarforsknings­sekretariatet – 2.77
 201. Länstrafiken Kronoberg – 2.75
 202. Statens haveri­kommission – 2.71
 203. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 2.63
 204. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 2.44
 205. Metalliska material – 2.36

5 senaste rapporterna

Till toppen