Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Bäst på webben av övrig offentlig sektor i juli, 2021

Bäst på webben av övrig offentlig sektor i juli, 2021

Jämförelse över hur övrig offentlig sektors webbplatser under juli står sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard och användbarhet.


Om kategorin Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 4.0 av 5.

Se aktuell lista med övrig offentlig sektor


Julis topplista för övrig offentlig sektor är här. Det är i vanlig ordning enbart startsidor som är testade, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Hoppa direkt till kategoribetyg:

 1. Övergripande betyg
 2. Webbstandard
 3. Tillgänglighet
 4. Webbprestanda
 5. Integritet & säkerhet

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de tester som ännu inte har en egen kategori.

 1. Konjunktu­rinstitutet – 4.688
 2. Polisen – 4.631
 3. Nationellt forensiskt centrum – 4.567
 4. Myndigheten för press, radio och tv – 4.555
 5. Statens fastighetsverk – 4.410
 6. eSamverka – 4.381
 7. Institutet för språk och folkminnen – 4.335
 8. Pensions­myndigheten – 4.304
 9. Medlings­institutet – 4.274
 10. Åklagar­myndigheten – 4.240
 11. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.234
 12. Havs och Vatten­myndigheten – 4.231
 13. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.202
 14. Tillväxtverket – 4.191
 15. Andra AP-fonden – 4.186
 16. Konsument­verket – 4.151
 17. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.149
 18. Ekonomistyrnings­verket – 4.143
 19. Fortifikations­verket – 4.135
 20. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.091
 21. Svenska Institutet – 4.083
 22. Kemikalie­inspektionen – 4.073
 23. Riksrevisionen – 3.993
 24. Upphandlings­myndigheten – 3.974
 25. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.957
 26. Nordiska Afrika­institutet – 3.951
 27. Inspektionen för vård och omsorg – 3.944
 28. Skolverket – 3.925
 29. Ekobrotts­myndigheten – 3.918
 30. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.917
 31. Brottsoffer­myndigheten – 3.916
 32. Riksbanken – 3.897
 33. Justitie­ombudsmannen – 3.872
 34. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 3.853
 35. Folkhälso­myndigheten – 3.853
 36. Integritetsskydds­myndigheten – 3.841
 37. Bolagsverket – 3.827
 38. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.825
 39. Kammar­kollegiet – 3.814
 40. Ehälso­myndigheten – 3.811
 41. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.794
 42. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 3.793
 43. Bokförings­nämnden – 3.791
 44. Boverket – 3.779
 45. SWElife – 3.766
 46. Tullverket – 3.763
 47. Total­försvarets forsknings­institut – 3.762
 48. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.758
 49. Arbetsmiljö­verket – 3.756
 50. Allmänna reklamations­nämnden – 3.755
 51. Inspektionen för social­försäkringen – 3.749
 52. Myndigheten för delaktighet – 3.749
 53. Kungliga biblioteket – 3.745
 54. Svenska kraftnät – 3.745
 55. Kust­bevakningen – 3.741
 56. Kriminal­vården – 3.732
 57. Arvsfonden – 3.731
 58. Barnombudsmannen – 3.721
 59. Länsstyrelserna – 3.715
 60. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.715
 61. Luftfarts­verket – 3.711
 62. Sveriges domstolar – 3.711
 63. Rekrytering­smyndigheten – 3.693
 64. Forskarskatte­nämnden – 3.693
 65. Statens servicecenter – 3.677
 66. Riksdagen – 3.670
 67. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.669
 68. Spel­inspektionen – 3.667
 69. Statens institutions­styrelse – 3.665
 70. VästKom – 3.662
 71. Försäkringskassan – 3.655
 72. Universitetskanslers­ämbetet – 3.639
 73. Inspektionen för strategiska produkter – 3.631
 74. Statistiska Centralbyrån – 3.631
 75. Nämnden mot diskriminering – 3.629
 76. Lagrådet – 3.621
 77. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 3.619
 78. Rymdstyrelsen – 3.619
 79. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.617
 80. Finans­inspektionen – 3.615
 81. Myndigheten för Kulturanalys – 3.613
 82. Riksantikvarieämbetet – 3.611
 83. Lantmäteriet – 3.607
 84. Statens haveri­kommission – 3.603
 85. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.601
 86. Sveriges författarfond – 3.600
 87. Socialstyrelsen – 3.594
 88. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.592
 89. Göteborgs­regionen – 3.584
 90. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.573
 91. Jordbruks­verket – 3.561
 92. Patent- och registrerings­verket – 3.561
 93. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.560
 94. Transport­styrelsen – 3.557
 95. Sjunde AP-fonden – 3.555
 96. Kärnavfalls­fonden – 3.553
 97. Höglandsförbundet – 3.550
 98. Vetenskaps­rådet – 3.549
 99. Boråsregionen – 3.546
 100. Smart Built Environment – 3.539
 101. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.533
 102. InfraSweden – 3.527
 103. Livsmedels­verket – 3.527
 104. Kommers­kollegium – 3.517
 105. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.502
 106. Skatteverket – 3.500
 107. Käppala – 3.488
 108. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.485
 109. Revisors­inspektionen – 3.483
 110. Skatterätts­nämnden – 3.481
 111. Finanspolitiska rådet – 3.480
 112. Post- och tele­styrelsen – 3.470
 113. Delegationen mot segregation – 3.462
 114. Statens medieråd – 3.461
 115. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.453
 116. Sameskol­styrelsen – 3.453
 117. Sjöfarts­verket – 3.445
 118. Kronofogden – 3.439
 119. Läkemedels­verket – 3.432
 120. Sveriges ambassader och konsulat – 3.432
 121. Svenska ILO-kommittén – 3.431
 122. Riksgälden – 3.427
 123. Arbetsförmedlingen – 3.415
 124. Säkerhets­polisen – 3.413
 125. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.395
 126. Harpsunds­nämnden – 3.392
 127. Överklagande­nämnden – 3.389
 128. Statens person­adress­register – 3.373
 129. Migrationsverket – 3.371
 130. SIO Grafen – 3.366
 131. Justitie­kanslern – 3.364
 132. Trafikanalys – 3.354
 133. Konkurrens­verket – 3.342
 134. Elsäkerhets­verket – 3.334
 135. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.318
 136. Statens Geotekniska Institut – 3.307
 137. Riksarkivet – 3.295
 138. Konstnärs­nämnden – 3.292
 139. Första AP-fonden – 3.281
 140. Tredje AP-fonden – 3.279
 141. Skolforsknings­institutet – 3.274
 142. Forskningsrådet Formas – 3.231
 143. Statens konstråd – 3.229
 144. Skol­inspektionen – 3.219
 145. Statens Historiska Museer – 3.216
 146. Försvarets materielverk – 3.210
 147. Exportkredit­nämnden – 3.198
 148. Val­myndigheten – 3.196
 149. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.193
 150. Svenska ESF-rådet – 3.178
 151. Trafikverket – 3.153
 152. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.151
 153. Naturvårds­verket – 3.149
 154. SIP STRIM – 3.134
 155. Statskontoret – 3.134
 156. Energi­myndigheten – 3.119
 157. Arbetsgivarverket – 3.117
 158. LIGHTer – 3.114
 159. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.098
 160. Internet of Things Sverige – 3.089
 161. Skogsstyrelsen – 3.077
 162. Arbets­domstolen – 3.060
 163. Diskriminerings­ombudsmannen – 3.059
 164. BioInnovation – 3.049
 165. Försvarsmakten – 3.033
 166. Sjätte AP-fonden – 3.020
 167. Genteknik­nämnden – 3.019
 168. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.014
 169. Folke Bernadotte­akademin – 3.011
 170. Statens tjänste­pensions­verk – 3.004
 171. Energimarknads­inspektionen – 3.000
 172. Institutet för rymdfysik – 2.983
 173. Swedac – 2.968
 174. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 2.933
 175. Drive Sweden – 2.917
 176. Metalliska material – 2.867
 177. InnovAir – 2.864
 178. Rättsmedicinal­verket – 2.861
 179. Vinnova - Verket för innovations­system – 2.851
 180. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 2.851
 181. Polarforsknings­sekretariatet – 2.845
 182. Fyrbodal – 2.843
 183. Överklagande­nämnden för studiestöd – 2.841
 184. Re:Source – 2.833
 185. Fjärde AP-fonden – 2.751
 186. Etikprövnings­myndigheten – 2.748
 187. Brotts­förebyggande rådet – 2.746
 188. Kulturrådet – 2.735
 189. Produktion2030 – 2.719
 190. Regeringen – 2.683
 191. Medtech4­Health – 2.612
 192. Process­industriell IT och automation – 2.587
 193. Smartare elektroniksystem – 2.570
 194. Jämställdhets­myndigheten – 2.528
 195. Viable cities – 2.507
 196. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 2.457
 197. Skaraborgs kommunal­förbund – 2.419
 198. Länstrafiken Kronoberg – 2.392
 199. Sametinget – 2.317
 200. Försvarets radioanstalt – 2.125

Webbstandard hos övrig offentlig sektor

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod. Dessutom ifall webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. Tillväxtverket – 5.00
 2. Statens fastighetsverk – 4.80
 3. Havs och Vatten­myndigheten – 4.80
 4. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.80
 5. Konjunktu­rinstitutet – 4.70
 6. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.70
 7. Institutet för språk och folkminnen – 4.60
 8. Kemikalie­inspektionen – 4.60
 9. Skolverket – 4.50
 10. Konsument­verket – 4.50
 11. Andra AP-fonden – 4.50
 12. Polisen – 4.50
 13. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 4.50
 14. Inspektionen för vård och omsorg – 4.40
 15. Svenska Institutet – 4.40
 16. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.40
 17. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.40
 18. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.40
 19. Upphandlings­myndigheten – 4.40
 20. Myndigheten för press, radio och tv – 4.40
 21. Nationellt forensiskt centrum – 4.30
 22. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.30
 23. Medlings­institutet – 4.30
 24. Nordiska Afrika­institutet – 4.30
 25. eSamverka – 4.30
 26. Riksrevisionen – 4.30
 27. Centrala Studiestöds­nämnden – 4.20
 28. Drive Sweden – 4.20
 29. InfraSweden – 4.20
 30. Statens medieråd – 4.20
 31. Inspektionen för social­försäkringen – 4.20
 32. Pensions­myndigheten – 4.20
 33. Barnombudsmannen – 4.20
 34. Arbetsmiljö­verket – 4.20
 35. Bokförings­nämnden – 4.20
 36. Ehälso­myndigheten – 4.20
 37. Ekonomistyrnings­verket – 4.20
 38. VästKom – 4.20
 39. Fortifikations­verket – 4.20
 40. Bolagsverket – 4.10
 41. Jordbruks­verket – 4.10
 42. Riksbanken – 4.10
 43. Länsstyrelserna – 4.10
 44. Tullverket – 4.10
 45. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.10
 46. Brottsoffer­myndigheten – 4.10
 47. Sjöfarts­verket – 4.10
 48. Harpsunds­nämnden – 4.00
 49. SIO Grafen – 4.00
 50. SWElife – 4.00
 51. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.00
 52. Kommers­kollegium – 4.00
 53. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.00
 54. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.00
 55. Sjunde AP-fonden – 4.00
 56. Boverket – 3.90
 57. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.90
 58. Universitetskanslers­ämbetet – 3.90
 59. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 3.90
 60. Myndigheten för delaktighet – 3.90
 61. Försäkringskassan – 3.90
 62. Genteknik­nämnden – 3.90
 63. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.80
 64. Statens servicecenter – 3.80
 65. Kammar­kollegiet – 3.80
 66. Total­försvarets forsknings­institut – 3.80
 67. Vetenskaps­rådet – 3.80
 68. Åklagar­myndigheten – 3.80
 69. Livsmedels­verket – 3.80
 70. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.80
 71. Polarforsknings­sekretariatet – 3.80
 72. Finans­inspektionen – 3.80
 73. Forskarskatte­nämnden – 3.80
 74. Sameskol­styrelsen – 3.80
 75. Kungliga biblioteket – 3.70
 76. Riksantikvarieämbetet – 3.70
 77. Riksdagen – 3.70
 78. Lagrådet – 3.70
 79. Statens Historiska Museer – 3.70
 80. Allmänna reklamations­nämnden – 3.70
 81. Arvsfonden – 3.70
 82. Folkhälso­myndigheten – 3.70
 83. Försvarets materielverk – 3.70
 84. SIP STRIM – 3.60
 85. Statens haveri­kommission – 3.60
 86. Inspektionen för strategiska produkter – 3.60
 87. Lantmäteriet – 3.60
 88. Kriminal­vården – 3.60
 89. Patent- och registrerings­verket – 3.60
 90. Ekobrotts­myndigheten – 3.60
 91. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.60
 92. Justitie­ombudsmannen – 3.60
 93. Skatterätts­nämnden – 3.60
 94. LIGHTer – 3.50
 95. Statens institutions­styrelse – 3.50
 96. Smart Built Environment – 3.50
 97. Institutet för rymdfysik – 3.50
 98. Svenska kraftnät – 3.50
 99. Luftfarts­verket – 3.50
 100. Läkemedels­verket – 3.50
 101. Myndigheten för Kulturanalys – 3.50
 102. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.50
 103. Integritetsskydds­myndigheten – 3.50
 104. Skogsstyrelsen – 3.50
 105. InnovAir – 3.40
 106. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.40
 107. Säkerhets­polisen – 3.40
 108. Konkurrens­verket – 3.40
 109. Kust­bevakningen – 3.40
 110. Göteborgs­regionen – 3.40
 111. Forskningsrådet Formas – 3.40
 112. Revisors­inspektionen – 3.40
 113. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.40
 114. BioInnovation – 3.30
 115. Svenska ESF-rådet – 3.30
 116. Konstnärs­nämnden – 3.30
 117. Socialstyrelsen – 3.30
 118. Transport­styrelsen – 3.30
 119. Sveriges ambassader och konsulat – 3.30
 120. Rekrytering­smyndigheten – 3.30
 121. Arbetsgivarverket – 3.30
 122. Sveriges domstolar – 3.30
 123. Arbetsförmedlingen – 3.30
 124. Exportkredit­nämnden – 3.30
 125. Finanspolitiska rådet – 3.30
 126. Folke Bernadotte­akademin – 3.30
 127. Första AP-fonden – 3.30
 128. Sjätte AP-fonden – 3.30
 129. Statens Geotekniska Institut – 3.20
 130. Statens tjänste­pensions­verk – 3.20
 131. Svenska ILO-kommittén – 3.20
 132. Naturvårds­verket – 3.20
 133. Tredje AP-fonden – 3.20
 134. Post- och tele­styrelsen – 3.20
 135. Spel­inspektionen – 3.20
 136. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.20
 137. Riksarkivet – 3.20
 138. Riksgälden – 3.20
 139. Delegationen mot segregation – 3.20
 140. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.10
 141. Internet of Things Sverige – 3.10
 142. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.10
 143. Kärnavfalls­fonden – 3.10
 144. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.10
 145. Skatteverket – 3.10
 146. Statistiska Centralbyrån – 3.10
 147. Fyrbodal – 3.10
 148. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.10
 149. Sametinget – 3.10
 150. Energi­myndigheten – 3.00
 151. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.00
 152. Process­industriell IT och automation – 3.00
 153. Viable cities – 3.00
 154. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.00
 155. Sveriges författarfond – 3.00
 156. Migrationsverket – 3.00
 157. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.00
 158. Trafikverket – 3.00
 159. Käppala – 3.00
 160. Jämställdhets­myndigheten – 3.00
 161. Skolforsknings­institutet – 3.00
 162. Energimarknads­inspektionen – 3.00
 163. Boråsregionen – 3.00
 164. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.00
 165. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.00
 166. Försvarsmakten – 3.00
 167. Re:Source – 2.90
 168. Statens person­adress­register – 2.90
 169. Skol­inspektionen – 2.90
 170. Statskontoret – 2.90
 171. Kronofogden – 2.90
 172. Val­myndigheten – 2.90
 173. Länstrafiken Kronoberg – 2.90
 174. Arbets­domstolen – 2.90
 175. Etikprövnings­myndigheten – 2.90
 176. Elsäkerhets­verket – 2.90
 177. Rättsmedicinal­verket – 2.90
 178. Statens konstråd – 2.80
 179. Justitie­kanslern – 2.80
 180. Strålsäkerhets­myndigheten – 2.80
 181. Diskriminerings­ombudsmannen – 2.80
 182. Rymdstyrelsen – 2.80
 183. Överklagande­nämnden – 2.80
 184. Trafikanalys – 2.70
 185. Sveriges Geologiska Undersökning – 2.70
 186. Höglandsförbundet – 2.70
 187. Smartare elektroniksystem – 2.60
 188. Brotts­förebyggande rådet – 2.60
 189. Nämnden mot diskriminering – 2.60
 190. Regeringen – 2.60
 191. Kulturrådet – 2.50
 192. Fjärde AP-fonden – 2.50
 193. Överklagande­nämnden för studiestöd – 2.40
 194. Metalliska material – 2.30
 195. Produktion2030 – 2.30
 196. Vinnova - Verket för innovations­system – 2.30
 197. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 2.30
 198. Swedac – 2.10
 199. Medtech4­Health – 1.90
 200. Försvarets radioanstalt – 1.60

Tillgänglighet hos övrig offentlig sektor

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt både med verktyget Pa11y och Axe. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

Skillnaden mellan Axe och Pa11y är flera, bland annat att Axe bara räknar antal områden som en webbplats felar på och att Axe mer fokuserar på bekräftade fel. Betyget i Pa11y utgår från antalet unika fel snarare än unika sorters fel. Tanken är att dessa två ska balansera upp varandra.

 1. Statens fastighetsverk – 5.00
 2. Nationellt forensiskt centrum – 5.00
 3. Havs och Vatten­myndigheten – 5.00
 4. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 5.00
 5. Svenska Institutet – 5.00
 6. Svenska kraftnät – 5.00
 7. Konjunktu­rinstitutet – 5.00
 8. Pensions­myndigheten – 5.00
 9. Riksdagen – 5.00
 10. Socialstyrelsen – 5.00
 11. Sveriges Geologiska Undersökning – 5.00
 12. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 5.00
 13. Åklagar­myndigheten – 5.00
 14. Luftfarts­verket – 5.00
 15. Käppala – 5.00
 16. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 5.00
 17. Medlings­institutet – 5.00
 18. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 5.00
 19. Upphandlings­myndigheten – 5.00
 20. Andra AP-fonden – 5.00
 21. Myndigheten för press, radio och tv – 5.00
 22. Nordiska Afrika­institutet – 5.00
 23. eSamverka – 5.00
 24. Sveriges domstolar – 5.00
 25. Ekobrotts­myndigheten – 5.00
 26. Ekonomistyrnings­verket – 5.00
 27. Elsäkerhets­verket – 5.00
 28. Folkhälso­myndigheten – 5.00
 29. Polisen – 5.00
 30. Rymdstyrelsen – 5.00
 31. Boverket – 4.50
 32. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.50
 33. Statens person­adress­register – 4.50
 34. Institutet för språk och folkminnen – 4.50
 35. Kungliga biblioteket – 4.50
 36. Inspektionen för vård och omsorg – 4.50
 37. Kemikalie­inspektionen – 4.50
 38. Tillväxtverket – 4.50
 39. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.50
 40. Kriminal­vården – 4.50
 41. Kust­bevakningen – 4.50
 42. Universitetskanslers­ämbetet – 4.50
 43. Statistiska Centralbyrån – 4.50
 44. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.50
 45. Spel­inspektionen – 4.50
 46. Höglandsförbundet – 4.50
 47. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.50
 48. Rekrytering­smyndigheten – 4.50
 49. Fortifikations­verket – 4.50
 50. Riksgälden – 4.50
 51. Riksrevisionen – 4.50
 52. Statens Geotekniska Institut – 4.00
 53. Statens servicecenter – 4.00
 54. Trafikanalys – 4.00
 55. Konsument­verket – 4.00
 56. Kärnavfalls­fonden – 4.00
 57. Lagrådet – 4.00
 58. Livsmedels­verket – 4.00
 59. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.00
 60. Skolforsknings­institutet – 4.00
 61. Myndigheten för delaktighet – 4.00
 62. Arbetsmiljö­verket – 4.00
 63. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 4.00
 64. Brottsoffer­myndigheten – 4.00
 65. Nämnden mot diskriminering – 4.00
 66. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.00
 67. Fastighetsmäklar­inspektionen – 4.00
 68. Finans­inspektionen – 4.00
 69. Revisors­inspektionen – 4.00
 70. Justitie­ombudsmannen – 4.00
 71. Bolagsverket – 3.50
 72. Statens institutions­styrelse – 3.50
 73. Smart Built Environment – 3.50
 74. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.50
 75. Inspektionen för social­försäkringen – 3.50
 76. Sveriges författarfond – 3.50
 77. Kammar­kollegiet – 3.50
 78. Säkerhets­polisen – 3.50
 79. Länsstyrelserna – 3.50
 80. Total­försvarets forsknings­institut – 3.50
 81. Riksantikvarieämbetet – 3.50
 82. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 3.50
 83. Skatteverket – 3.50
 84. Transport­styrelsen – 3.50
 85. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.50
 86. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.50
 87. Barnombudsmannen – 3.50
 88. Myndigheten för Kulturanalys – 3.50
 89. Arbets­domstolen – 3.50
 90. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.50
 91. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.50
 92. Arvsfonden – 3.50
 93. Integritetsskydds­myndigheten – 3.50
 94. Ehälso­myndigheten – 3.50
 95. Boråsregionen – 3.50
 96. Försvarets materielverk – 3.50
 97. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.50
 98. Överklagande­nämnden – 3.50
 99. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.00
 100. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.00
 101. Jordbruks­verket – 3.00
 102. Statens konstråd – 3.00
 103. Statens medieråd – 3.00
 104. SWElife – 3.00
 105. Skolverket – 3.00
 106. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.00
 107. Svenska ILO-kommittén – 3.00
 108. Inspektionen för strategiska produkter – 3.00
 109. Lantmäteriet – 3.00
 110. Justitie­kanslern – 3.00
 111. Svenska ESF-rådet – 3.00
 112. Riksbanken – 3.00
 113. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.00
 114. Konstnärs­nämnden – 3.00
 115. Tredje AP-fonden – 3.00
 116. Tullverket – 3.00
 117. Post- och tele­styrelsen – 3.00
 118. Val­myndigheten – 3.00
 119. Vetenskaps­rådet – 3.00
 120. Läkemedels­verket – 3.00
 121. Allmänna reklamations­nämnden – 3.00
 122. Brotts­förebyggande rådet – 3.00
 123. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.00
 124. Diskriminerings­ombudsmannen – 3.00
 125. Arbetsförmedlingen – 3.00
 126. Patent- och registrerings­verket – 3.00
 127. Exportkredit­nämnden – 3.00
 128. Finanspolitiska rådet – 3.00
 129. Forskarskatte­nämnden – 3.00
 130. Forskningsrådet Formas – 3.00
 131. Riksarkivet – 3.00
 132. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.00
 133. Försäkringskassan – 3.00
 134. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.00
 135. Delegationen mot segregation – 3.00
 136. Sjöfarts­verket – 3.00
 137. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 2.50
 138. Energi­myndigheten – 2.50
 139. Statens haveri­kommission – 2.50
 140. InfraSweden – 2.50
 141. Medtech4­Health – 2.50
 142. Process­industriell IT och automation – 2.50
 143. Skol­inspektionen – 2.50
 144. Statens tjänste­pensions­verk – 2.50
 145. Statskontoret – 2.50
 146. Institutet för rymdfysik – 2.50
 147. Svenska institutet för europa­politiska studier – 2.50
 148. Migrationsverket – 2.50
 149. Kommers­kollegium – 2.50
 150. Kronofogden – 2.50
 151. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 2.50
 152. Swedac – 2.50
 153. Sveriges ambassader och konsulat – 2.50
 154. Bokförings­nämnden – 2.50
 155. Polarforsknings­sekretariatet – 2.50
 156. Göteborgs­regionen – 2.50
 157. VästKom – 2.50
 158. Första AP-fonden – 2.50
 159. Genteknik­nämnden – 2.50
 160. Skogsstyrelsen – 2.50
 161. Harpsunds­nämnden – 2.00
 162. Internet of Things Sverige – 2.00
 163. Kulturrådet – 2.00
 164. Smartare elektroniksystem – 2.00
 165. Statens veterinär­medicinska anstalt – 2.00
 166. Konkurrens­verket – 2.00
 167. Statens Historiska Museer – 2.00
 168. Arbetsgivarverket – 2.00
 169. Etikprövnings­myndigheten – 2.00
 170. Energimarknads­inspektionen – 2.00
 171. Skaraborgs kommunal­förbund – 2.00
 172. Regeringen – 2.00
 173. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 2.00
 174. Försvarsmakten – 2.00
 175. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 2.00
 176. Sjunde AP-fonden – 2.00
 177. Skatterätts­nämnden – 2.00
 178. Drive Sweden – 1.50
 179. LIGHTer – 1.50
 180. InnovAir – 1.50
 181. Metalliska material – 1.50
 182. Re:Source – 1.50
 183. Naturvårds­verket – 1.50
 184. Trafikverket – 1.50
 185. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 1.50
 186. Fyrbodal – 1.50
 187. Fjärde AP-fonden – 1.50
 188. Folke Bernadotte­akademin – 1.50
 189. Försvarets radioanstalt – 1.50
 190. Rättsmedicinal­verket – 1.50
 191. Sameskol­styrelsen – 1.50
 192. Sametinget – 1.50
 193. Sjätte AP-fonden – 1.50
 194. BioInnovation – 1.00
 195. SIO Grafen – 1.00
 196. SIP STRIM – 1.00
 197. Produktion2030 – 1.00
 198. Viable cities – 1.00
 199. Länstrafiken Kronoberg – 1.00
 200. Jämställdhets­myndigheten – 1.00

Webbprestanda bland övrig offentlig sektor

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en ComHem 600 Mbit/s i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Lighthouse Performance.

Under semester på sommaren och jul/nyår körs testerna via mobilt bredband (4G via Telenor) - kolla vår changelog för att se hur det mättes i 7 2021

 1. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 5.00
 2. Kärnavfalls­fonden – 5.00
 3. Nämnden mot diskriminering – 5.00
 4. Finanspolitiska rådet – 5.00
 5. Sveriges ambassader och konsulat – 4.90
 6. Svenska ILO-kommittén – 4.80
 7. Åklagar­myndigheten – 4.80
 8. SIO Grafen – 4.70
 9. Sveriges författarfond – 4.70
 10. Konjunktu­rinstitutet – 4.70
 11. Justitie­ombudsmannen – 4.70
 12. Försvars­underrättelse­domstolen – 4.70
 13. Statens haveri­kommission – 4.60
 14. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.60
 15. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.60
 16. Pensions­myndigheten – 4.60
 17. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.60
 18. Transport­styrelsen – 4.60
 19. Allmänna reklamations­nämnden – 4.60
 20. Myndigheten för press, radio och tv – 4.60
 21. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.60
 22. Ekonomistyrnings­verket – 4.60
 23. Forskarskatte­nämnden – 4.60
 24. Inspektionen för strategiska produkter – 4.50
 25. Konsument­verket – 4.50
 26. Sveriges Geologiska Undersökning – 4.50
 27. Spel­inspektionen – 4.50
 28. Brottsoffer­myndigheten – 4.50
 29. Göteborgs­regionen – 4.50
 30. Rymdstyrelsen – 4.50
 31. Skatterätts­nämnden – 4.50
 32. Institutet för språk och folkminnen – 4.40
 33. Kammar­kollegiet – 4.40
 34. Tullverket – 4.40
 35. Kust­bevakningen – 4.40
 36. Statistiska Centralbyrån – 4.40
 37. Medlings­institutet – 4.40
 38. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.40
 39. Andra AP-fonden – 4.40
 40. Arvsfonden – 4.40
 41. eSamverka – 4.40
 42. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.40
 43. Statens fastighetsverk – 4.30
 44. Nationellt forensiskt centrum – 4.30
 45. Skolverket – 4.30
 46. Svenska Institutet – 4.30
 47. Riksbanken – 4.30
 48. Kronofogden – 4.30
 49. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.30
 50. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.30
 51. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 4.30
 52. Ehälso­myndigheten – 4.30
 53. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.30
 54. Polisen – 4.30
 55. Statens institutions­styrelse – 4.20
 56. Smart Built Environment – 4.20
 57. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.20
 58. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.20
 59. Svenska institutet för europa­politiska studier – 4.20
 60. Kemikalie­inspektionen – 4.20
 61. Myndigheten för Kulturanalys – 4.20
 62. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.20
 63. Fortifikations­verket – 4.20
 64. Boverket – 4.10
 65. Metalliska material – 4.10
 66. Havs och Vatten­myndigheten – 4.10
 67. Statskontoret – 4.10
 68. Lantmäteriet – 4.10
 69. Inspektionen för vård och omsorg – 4.10
 70. Kommers­kollegium – 4.10
 71. Vetenskaps­rådet – 4.10
 72. Trafikverket – 4.10
 73. Bokförings­nämnden – 4.10
 74. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.10
 75. Boråsregionen – 4.10
 76. Delegationen mot segregation – 4.10
 77. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 4.10
 78. Sjunde AP-fonden – 4.10
 79. Bolagsverket – 4.00
 80. SWElife – 4.00
 81. Swedac – 4.00
 82. Rekrytering­smyndigheten – 4.00
 83. Integritetsskydds­myndigheten – 4.00
 84. Arbetsförmedlingen – 4.00
 85. VästKom – 4.00
 86. Revisors­inspektionen – 4.00
 87. Överklagande­nämnden – 4.00
 88. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.90
 89. Statens konstråd – 3.90
 90. Statens person­adress­register – 3.90
 91. Statens servicecenter – 3.90
 92. Justitie­kanslern – 3.90
 93. Trafikanalys – 3.90
 94. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.90
 95. Lagrådet – 3.90
 96. Barnombudsmannen – 3.90
 97. Ekobrotts­myndigheten – 3.90
 98. Riksarkivet – 3.90
 99. Försäkringskassan – 3.90
 100. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.90
 101. Harpsunds­nämnden – 3.80
 102. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.80
 103. Konstnärs­nämnden – 3.80
 104. Riksantikvarieämbetet – 3.80
 105. Myndigheten för delaktighet – 3.80
 106. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.80
 107. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.80
 108. Fjärde AP-fonden – 3.80
 109. SIP STRIM – 3.70
 110. Skol­inspektionen – 3.70
 111. Kungliga biblioteket – 3.70
 112. Tillväxtverket – 3.70
 113. Naturvårds­verket – 3.70
 114. Livsmedels­verket – 3.70
 115. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 3.70
 116. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 3.70
 117. Arbetsgivarverket – 3.70
 118. Sveriges domstolar – 3.70
 119. Patent- och registrerings­verket – 3.70
 120. Finans­inspektionen – 3.70
 121. LIGHTer – 3.60
 122. Internet of Things Sverige – 3.60
 123. Jordbruks­verket – 3.60
 124. Länsstyrelserna – 3.60
 125. Migrationsverket – 3.60
 126. Konkurrens­verket – 3.60
 127. Kriminal­vården – 3.60
 128. Tredje AP-fonden – 3.60
 129. Luftfarts­verket – 3.60
 130. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.60
 131. Folkhälso­myndigheten – 3.60
 132. Sjöfarts­verket – 3.60
 133. BioInnovation – 3.50
 134. Svenska kraftnät – 3.50
 135. Post- och tele­styrelsen – 3.50
 136. Läkemedels­verket – 3.50
 137. Fyrbodal – 3.50
 138. Exportkredit­nämnden – 3.50
 139. Försvarsmakten – 3.50
 140. Re:Source – 3.40
 141. Val­myndigheten – 3.40
 142. Upphandlings­myndigheten – 3.40
 143. Elsäkerhets­verket – 3.40
 144. Folke Bernadotte­akademin – 3.40
 145. Första AP-fonden – 3.40
 146. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.40
 147. Rättsmedicinal­verket – 3.40
 148. Sameskol­styrelsen – 3.40
 149. Produktion2030 – 3.30
 150. Svenska ESF-rådet – 3.30
 151. Säkerhets­polisen – 3.30
 152. Total­försvarets forsknings­institut – 3.30
 153. Riksdagen – 3.30
 154. Skatteverket – 3.30
 155. Statens Historiska Museer – 3.30
 156. Höglandsförbundet – 3.30
 157. Arbets­domstolen – 3.30
 158. Arbetsmiljö­verket – 3.30
 159. Nordiska Afrika­institutet – 3.30
 160. Forskningsrådet Formas – 3.30
 161. Sjätte AP-fonden – 3.30
 162. Energi­myndigheten – 3.20
 163. Riksrevisionen – 3.20
 164. Universitetskanslers­ämbetet – 3.10
 165. Socialstyrelsen – 3.10
 166. Skolforsknings­institutet – 3.10
 167. Diskriminerings­ombudsmannen – 3.10
 168. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 3.00
 169. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.00
 170. Energimarknads­inspektionen – 3.00
 171. Genteknik­nämnden – 3.00
 172. Skogsstyrelsen – 3.00
 173. Kulturrådet – 2.90
 174. Statens tjänste­pensions­verk – 2.90
 175. Brotts­förebyggande rådet – 2.90
 176. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 2.80
 177. Statens Geotekniska Institut – 2.80
 178. Inspektionen för social­försäkringen – 2.80
 179. Försvarets materielverk – 2.80
 180. InfraSweden – 2.70
 181. Medtech4­Health – 2.70
 182. Etikprövnings­myndigheten – 2.70
 183. Regeringen – 2.70
 184. Käppala – 2.60
 185. Riksgälden – 2.60
 186. Drive Sweden – 2.50
 187. InnovAir – 2.50
 188. Viable cities – 2.50
 189. Statens medieråd – 2.50
 190. Vinnova - Verket för innovations­system – 2.50
 191. Institutet för rymdfysik – 2.40
 192. Jämställdhets­myndigheten – 2.30
 193. Smartare elektroniksystem – 2.20
 194. Länstrafiken Kronoberg – 2.10
 195. Polarforsknings­sekretariatet – 2.00
 196. Skaraborgs kommunal­förbund – 2.00
 197. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 1.90
 198. Försvarets radioanstalt – 1.90
 199. Process­industriell IT och automation – 1.40
 200. Sametinget – 1.00

Integritet och säkerhet hos övrig offentlig sektor

Integritets och säkerhetstesten kontrollerar hur bra webbplatsen värnar sina användares personliga integritet och har god informationssäkerhet. Det består av två olika tester:

Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 15 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnits testas åtminstone två gånger.

 1. Polisen – 4.84
 2. Nationellt forensiskt centrum – 4.76
 3. Konjunktu­rinstitutet – 4.63
 4. Energimarknads­inspektionen – 4.50
 5. Integritetsskydds­myndigheten – 4.35
 6. eSamverka – 4.34
 7. Myndigheten för press, radio och tv – 4.24
 8. Fastighetsmäklar­inspektionen – 4.10
 9. Säkerhets­polisen – 4.07
 10. Havs och Vatten­myndigheten – 4.05
 11. Migrationsverket – 4.04
 12. Göteborgs­regionen – 4.04
 13. Försvarets radioanstalt – 4.01
 14. Försvars­underrättelse­domstolen – 4.01
 15. Justitie­kanslern – 4.01
 16. Sameskol­styrelsen – 4.01
 17. Sveriges författarfond – 4.01
 18. Riksdagen – 4.00
 19. Total­försvarets forsknings­institut – 3.88
 20. Fortifikations­verket – 3.67
 21. Post- och tele­styrelsen – 3.64
 22. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.64
 23. Pensions­myndigheten – 3.52
 24. Statens fastighetsverk – 3.50
 25. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.48
 26. Tullverket – 3.41
 27. Åklagar­myndigheten – 3.38
 28. Riksrevisionen – 3.34
 29. Medlings­institutet – 3.31
 30. Inspektionen för social­försäkringen – 3.27
 31. LIGHTer – 3.24
 32. Boråsregionen – 3.24
 33. Riksgälden – 3.23
 34. Val­myndigheten – 3.21
 35. Svenska kraftnät – 3.17
 36. Överklagande­nämnden – 3.15
 37. Spel­inspektionen – 3.13
 38. Statens medieråd – 3.13
 39. Kungliga biblioteket – 3.10
 40. Kemikalie­inspektionen – 3.10
 41. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.10
 42. Statens person­adress­register – 3.10
 43. Kronofogden – 3.05
 44. Skatteverket – 3.04
 45. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 3.04
 46. Arbetsgivarverket – 3.03
 47. Justitie­ombudsmannen – 3.03
 48. Kust­bevakningen – 3.02
 49. Allmänna reklamations­nämnden – 3.00
 50. Inspektionen för strategiska produkter – 3.00
 51. Nämnden mot diskriminering – 3.00
 52. Diskriminerings­ombudsmannen – 2.93
 53. Exportkredit­nämnden – 2.93
 54. Luftfarts­verket – 2.93
 55. Revisors­inspektionen – 2.93
 56. Sjöfarts­verket – 2.93
 57. Statens institutions­styrelse – 2.93
 58. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 2.93
 59. Lantmäteriet – 2.86
 60. Skol­inspektionen – 2.85
 61. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 2.79
 62. Brottsoffer­myndigheten – 2.75
 63. Socialstyrelsen – 2.71
 64. Bolagsverket – 2.69
 65. InfraSweden – 2.68
 66. Vinnova - Verket för innovations­system – 2.67
 67. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 2.66
 68. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 2.64
 69. Ekonomistyrnings­verket – 2.61
 70. Kammar­kollegiet – 2.61
 71. Institutet för språk och folkminnen – 2.60
 72. Patent- och registrerings­verket – 2.57
 73. Arbetsmiljö­verket – 2.56
 74. Försvarsmakten – 2.55
 75. Myndigheten för Kulturanalys – 2.52
 76. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 2.46
 77. Riksbanken – 2.45
 78. Fjärde AP-fonden – 2.44
 79. VästKom – 2.42
 80. Transport­styrelsen – 2.40
 81. Andra AP-fonden – 2.40
 82. Kärnavfalls­fonden – 2.40
 83. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 2.40
 84. Sametinget – 2.40
 85. Statens Geotekniska Institut – 2.40
 86. Sveriges ambassader och konsulat – 2.40
 87. Skolforsknings­institutet – 2.40
 88. Rekrytering­smyndigheten – 2.40
 89. Internet of Things Sverige – 2.40
 90. Delegationen för cirkulär ekonomi – 2.40
 91. Boverket – 2.39
 92. Länsstyrelserna – 2.39
 93. Arbets­domstolen – 2.39
 94. Folkhälso­myndigheten – 2.39
 95. Skolverket – 2.39
 96. Tillväxtverket – 2.39
 97. Barnombudsmannen – 2.39
 98. Centrala Studiestöds­nämnden – 2.38
 99. Svenska ILO-kommittén – 2.38
 100. Vetenskaps­rådet – 2.38
 101. Första AP-fonden – 2.37
 102. Sjunde AP-fonden – 2.37
 103. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 2.36
 104. Sveriges domstolar – 2.35
 105. Trafikverket – 2.34
 106. Universitetskanslers­ämbetet – 2.34
 107. Forskningsrådet Formas – 2.33
 108. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 2.32
 109. Ehälso­myndigheten – 2.31
 110. Strålsäkerhets­myndigheten – 2.30
 111. Arvsfonden – 2.30
 112. Elsäkerhets­verket – 2.30
 113. Forskarskatte­nämnden – 2.30
 114. Försvarets materielverk – 2.30
 115. Inspektionen för vård och omsorg – 2.30
 116. Lagrådet – 2.30
 117. Livsmedels­verket – 2.30
 118. Myndigheten för delaktighet – 2.30
 119. Nämnden för hemslöjds­frågor – 2.30
 120. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 2.30
 121. Rättsmedicinal­verket – 2.30
 122. Skatterätts­nämnden – 2.30
 123. Skogsstyrelsen – 2.30
 124. Statens servicecenter – 2.30
 125. Svenska ESF-rådet – 2.30
 126. Tredje AP-fonden – 2.30
 127. BioInnovation – 2.30
 128. Drive Sweden – 2.30
 129. InnovAir – 2.30
 130. Skaraborgs kommunal­förbund – 2.30
 131. Sveriges Geologiska Undersökning – 2.29
 132. Bokförings­nämnden – 2.29
 133. Kommers­kollegium – 2.29
 134. Konsument­verket – 2.29
 135. Rymdstyrelsen – 2.29
 136. Energi­myndigheten – 2.29
 137. Kulturrådet – 2.29
 138. Svenska institutet för europa­politiska studier – 2.29
 139. Metalliska material – 2.29
 140. Delegationen mot segregation – 2.29
 141. Finanspolitiska rådet – 2.28
 142. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 2.28
 143. Konkurrens­verket – 2.28
 144. Läkemedels­verket – 2.28
 145. Statens veterinär­medicinska anstalt – 2.27
 146. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 2.27
 147. Viable cities – 2.27
 148. Naturvårds­verket – 2.25
 149. Ekobrotts­myndigheten – 2.25
 150. Folke Bernadotte­akademin – 2.25
 151. Statens haveri­kommission – 2.25
 152. Medtech4­Health – 2.25
 153. Riksantikvarieämbetet – 2.24
 154. Smart Built Environment – 2.24
 155. Myndigheten för tillgängliga medier – 2.23
 156. Jordbruks­verket – 2.23
 157. Trafikanalys – 2.23
 158. Överklagande­nämnden för studiestöd – 2.23
 159. Statistiska Centralbyrån – 2.22
 160. Upphandlings­myndigheten – 2.21
 161. Kriminal­vården – 2.21
 162. Konstnärs­nämnden – 2.20
 163. Statens Historiska Museer – 2.20
 164. Statens konstråd – 2.16
 165. Statskontoret – 2.16
 166. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 2.02
 167. Finans­inspektionen – 2.00
 168. Jämställdhets­myndigheten – 1.89
 169. Regeringen – 1.87
 170. Sjätte AP-fonden – 1.87
 171. Swedac – 1.85
 172. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 1.85
 173. Institutet för rymdfysik – 1.84
 174. Försäkringskassan – 1.78
 175. Produktion2030 – 1.70
 176. Brotts­förebyggande rådet – 1.69
 177. Etikprövnings­myndigheten – 1.69
 178. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 1.66
 179. Fyrbodal – 1.63
 180. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 1.60
 181. Genteknik­nämnden – 1.60
 182. Harpsunds­nämnden – 1.60
 183. Polarforsknings­sekretariatet – 1.60
 184. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 1.60
 185. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 1.60
 186. Svenska Institutet – 1.60
 187. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 1.60
 188. SIO Grafen – 1.60
 189. SIP STRIM – 1.60
 190. Process­industriell IT och automation – 1.60
 191. Re:Source – 1.60
 192. Arbetsförmedlingen – 1.60
 193. Smartare elektroniksystem – 1.50
 194. Nordiska Afrika­institutet – 1.48
 195. Riksarkivet – 1.42
 196. Statens tjänste­pensions­verk – 1.39
 197. SWElife – 1.26

5 senaste rapporterna