Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Bäst och sämst inom patient­organisationer i Oktober, 2019

Bäst och sämst inom patient­organisationer i Oktober, 2019

Rapport för patient­organisationers webbplatser under Oktober står sig när det gäller tillgänglighet, webbprestanda och användbarhet.


Om kategorin Patient­organisationer

Patient­föreningar och organisationer som bevakar individers rättigheter i samhället.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 3.7 av 5.

Se aktuell lista med patient­organisationer


Oktobers topplista är här. Precis som tidigare är det enbart startsidor som är uppmätta, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Betyget för användbarhet är dock inte meningsfullt att normalisera då det handlar om för små skillnader mellan det bästa betygen och de genomsnittliga. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de tester som ännu inte har en egen kategori.

 1. Föreningen Fragile-X — 3.8
 2. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 3.7
 3. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP — 3.7
 4. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 3.7
 5. Förbundet unga rörelse­hindrade — 3.6
 6. Svenska narkomanvårds­förbundet (SNVF) — 3.6
 7. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 3.6
 8. Förbundet Sällsynta diagnoser — 3.5
 9. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa — 3.5
 10. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 3.5
 11. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 3.4
 12. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 3.4
 13. Handikapp­förbunden (HSO) — 3.3
 14. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam — 3.3
 15. Bröstcancer­förbundet — 3.2
 16. Synskadades Riksförbud — 3.2
 17. Riksförbundet Cystisk Fibros — 3.2
 18. Svenska Down­föreningen — 3.2
 19. Ödemförbundet — 3.2
 20. Svenska Addisonföreningen — 3.2
 21. Svenska Marfan­föreningen — 3.1
 22. Länkarnas Riksförbund — 3.1
 23. Svenska Ryggföreningen — 3.1
 24. Cancerfonden — 3.1
 25. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) — 3.1
 26. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 3.1
 27. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 3.1
 28. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 3.1
 29. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige — 3.1
 30. Stroke-riksförbundet — 3.1
 31. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 3.1
 32. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 3.1
 33. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade — 3.1
 34. Riksorganisationen Unga reumatiker — 3.0
 35. Unga allergiker — 3.0
 36. Cancer Rehab Fonden — 2.9
 37. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) — 2.9
 38. Funktionsrätt Sverige — 2.9
 39. Ataxiföreningen — 2.9
 40. Stamnings­förbundet — 2.9
 41. Svenska föreningen för psykisk hälsa — 2.9
 42. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 2.9
 43. Melanom­föreningen — 2.9
 44. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 2.9
 45. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 2.9
 46. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 2.9
 47. Riksförbundet för leversjuka — 2.9
 48. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga — 2.9
 49. Alzheimerföreningen — 2.8
 50. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 2.8
 51. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 2.8
 52. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 2.8
 53. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 2.8
 54. Njurförbundet — 2.8
 55. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 2.8
 56. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 2.8
 57. Amningshjälpen — 2.7
 58. Barncancerföreningarna — 2.7
 59. Demens­förbundet — 2.7
 60. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 2.7
 61. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 2.7
 62. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 2.7
 63. Spädbarnsfonden — 2.7
 64. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 2.6
 65. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 2.6
 66. Psoriasis­förbundet — 2.6
 67. Apné­föreningen i Stockholm — 2.5
 68. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 2.5
 69. Riks­förbundet Balans — 2.5
 70. Svenska Vitiligo­förbundet — 2.5
 71. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 2.4
 72. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 2.4
 73. Prostatacancer­förbundet — 2.4
 74. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 2.4
 75. Schizofreni­förbundet — 2.4
 76. Svenska EB föreningen / Debra — 2.4
 77. Mun- och halscancerförbundet — 2.4
 78. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 2.4
 79. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 2.4
 80. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 2.4
 81. Astma och Allergi­förbundet — 2.4
 82. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 2.4
 83. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 2.4
 84. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 2.4
 85. Svensk Dysmeliförening — 2.4
 86. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 2.3
 87. Blodcancerförbundet — 2.3
 88. Riksförbundet för social och mental hälsa — 2.3
 89. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 2.3
 90. Svenska ödemförbundet — 2.3
 91. Afasiförbundet i Sverige — 2.3
 92. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 2.3
 93. Riksförbundet Noaks Ark — 2.3
 94. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 2.3
 95. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 2.3
 96. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 2.3
 97. Fibromyalgiförbundet — 2.2
 98. El­överkänsligas riks­förbund — 2.1
 99. Lungcancer­förbundet Stödet — 2.1
 100. Autism- och Asperger­förbundet — 2.1
 101. Svenska diabetes­förbundet — 2.1
 102. Svenska epilepsi­förbundet — 2.1
 103. Alopeiförbundet Sverige — 2.0
 104. De handikappades riksförbund (DHR) — 2.0
 105. Riksföreningen hjärnkraft — 1.9
 106. Reumatikerförbundet — 1.9
 107. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 1.9
 108. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) — 1.9
 109. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 1.9
 110. Hjärtebarns­förbundet — 1.8
 111. Spelberoendes Riksförbund — 1.8
 112. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 1.7
 113. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 1.7
 114. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 1.6
 115. Huvudvärks­förbundet — 1.5
 116. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 1.5
 117. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 1.4

Webbstandard hos patient­organisationer

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod.
Samt om webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP — 5.0
 2. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 5.0
 3. Svenska Marfan­föreningen — 4.7
 4. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) — 4.4
 5. Psoriasis­förbundet — 4.3
 6. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 4.3
 7. Svenska narkomanvårds­förbundet (SNVF) — 4.3
 8. Mun- och halscancerförbundet — 4.2
 9. Stroke-riksförbundet — 4.2
 10. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 4.1
 11. Bröstcancer­förbundet — 4.0
 12. Föreningen Fragile-X — 4.0
 13. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa — 4.0
 14. Svensk Dysmeliförening — 4.0
 15. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 4.0
 16. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 4.0
 17. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 4.0
 18. Alzheimerföreningen — 3.8
 19. Ataxiföreningen — 3.8
 20. Förbundet unga rörelse­hindrade — 3.8
 21. Handikapp­förbunden (HSO) — 3.8
 22. Svenska Down­föreningen — 3.8
 23. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 3.8
 24. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 3.8
 25. Melanom­föreningen — 3.8
 26. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 3.8
 27. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 3.8
 28. Unga allergiker — 3.8
 29. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 3.7
 30. Länkarnas Riksförbund — 3.7
 31. Svenska Ryggföreningen — 3.7
 32. Cancer Rehab Fonden — 3.6
 33. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 3.6
 34. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam — 3.6
 35. Riksförbundet Cystisk Fibros — 3.6
 36. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 3.6
 37. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade — 3.6
 38. Funktionsrätt Sverige — 3.6
 39. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 3.5
 40. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 3.5
 41. Förbundet Sällsynta diagnoser — 3.5
 42. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige — 3.5
 43. Synskadades Riksförbud — 3.5
 44. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 3.5
 45. Svenska Addisonföreningen — 3.4
 46. Ödemförbundet — 3.4
 47. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 3.3
 48. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga — 3.3
 49. Afasiförbundet i Sverige — 3.3
 50. Astma och Allergi­förbundet — 3.3
 51. Cancerfonden — 3.3
 52. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 3.3
 53. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 3.3
 54. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) — 3.3
 55. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 3.3
 56. Riksförbundet för social och mental hälsa — 3.3
 57. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 3.3
 58. Riksorganisationen Unga reumatiker — 3.3
 59. Spädbarnsfonden — 3.3
 60. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 3.3
 61. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 3.3
 62. Demens­förbundet — 3.2
 63. Stamnings­förbundet — 3.2
 64. Amningshjälpen — 3.1
 65. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 3.0
 66. Apné­föreningen i Stockholm — 3.0
 67. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 3.0
 68. Riks­förbundet Balans — 3.0
 69. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 3.0
 70. Riksförbundet för leversjuka — 3.0
 71. Schizofreni­förbundet — 3.0
 72. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 2.9
 73. Svenska ödemförbundet — 2.9
 74. Svenska föreningen för psykisk hälsa — 2.8
 75. Svenska Vitiligo­förbundet — 2.8
 76. Autism- och Asperger­förbundet — 2.8
 77. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 2.8
 78. Fibromyalgiförbundet — 2.8
 79. Reumatikerförbundet — 2.8
 80. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 2.8
 81. Riksförbundet Noaks Ark — 2.8
 82. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 2.8
 83. Svenska EB föreningen / Debra — 2.8
 84. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 2.7
 85. Hjärtebarns­förbundet — 2.7
 86. Njurförbundet — 2.7
 87. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 2.7
 88. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 2.7
 89. Barncancerföreningarna — 2.6
 90. Blodcancerförbundet — 2.5
 91. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 2.5
 92. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 2.5
 93. Prostatacancer­förbundet — 2.5
 94. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 2.5
 95. Riksföreningen hjärnkraft — 2.5
 96. Svenska diabetes­förbundet — 2.5
 97. Svenska epilepsi­förbundet — 2.5
 98. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 2.5
 99. Huvudvärks­förbundet — 2.3
 100. Lungcancer­förbundet Stödet — 2.3
 101. Alopeiförbundet Sverige — 2.3
 102. De handikappades riksförbund (DHR) — 2.3
 103. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 2.3
 104. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 2.3
 105. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 2.3
 106. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 2.2
 107. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 2.2
 108. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 2.0
 109. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) — 2.0
 110. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 2.0
 111. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 1.9
 112. Spelberoendes Riksförbund — 1.8
 113. El­överkänsligas riks­förbund — 1.7
 114. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 1.7
 115. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 1.3
 116. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 1.3
 117. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 1.0

Tillgänglighet hos patient­organisationer

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt med två olika verktyg. Det ena heter Axe, det andra Pa11y. Inte alla webbplatser har varit möjliga att testa med båda verktygen, men åtminstone ett verktyg har körts. Axe är inställd på att kontrollera ifall WCAG 2.0 nivå AA efterlevs och Pa11y kör både WCAG samt amerikanska Section 508. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

 1. Förbundet Sällsynta diagnoser — 5.0
 2. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam — 5.0
 3. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa — 5.0
 4. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 5.0
 5. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 5.0
 6. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 5.0
 7. Synskadades Riksförbud — 5.0
 8. Handikapp­förbunden (HSO) — 4.0
 9. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 4.0
 10. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 4.0
 11. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 3.0
 12. Förbundet unga rörelse­hindrade — 3.0
 13. Föreningen Fragile-X — 3.0
 14. Länkarnas Riksförbund — 3.0
 15. Melanom­föreningen — 3.0
 16. Riksförbundet Cystisk Fibros — 3.0
 17. Stroke-riksförbundet — 3.0
 18. Svenska Down­föreningen — 3.0
 19. Svenska föreningen för psykisk hälsa — 3.0
 20. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 3.0
 21. Svenska Ryggföreningen — 3.0
 22. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade — 3.0
 23. Ataxiföreningen — 2.0
 24. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 2.0
 25. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 2.0
 26. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 2.0
 27. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 2.0
 28. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige — 2.0
 29. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 2.0
 30. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 2.0
 31. Riksförbundet för leversjuka — 2.0
 32. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 2.0
 33. Stamnings­förbundet — 2.0
 34. Svenska Vitiligo­förbundet — 2.0
 35. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga — 2.0
 36. Unga allergiker — 2.0
 37. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 2.0
 38. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 2.0
 39. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 2.0
 40. Funktionsrätt Sverige — 2.0
 41. Afasiförbundet i Sverige — 1.0
 42. Alopeiförbundet Sverige — 1.0
 43. Alzheimerföreningen — 1.0
 44. Amningshjälpen — 1.0
 45. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 1.0
 46. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 1.0
 47. Apné­föreningen i Stockholm — 1.0
 48. Astma och Allergi­förbundet — 1.0
 49. Autism- och Asperger­förbundet — 1.0
 50. Barncancerföreningarna — 1.0
 51. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 1.0
 52. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 1.0
 53. Blodcancerförbundet — 1.0
 54. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 1.0
 55. Bröstcancer­förbundet — 1.0
 56. Cancerfonden — 1.0
 57. Cancer Rehab Fonden — 1.0
 58. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 1.0
 59. De handikappades riksförbund (DHR) — 1.0
 60. Demens­förbundet — 1.0
 61. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 1.0
 62. El­överkänsligas riks­förbund — 1.0
 63. Fibromyalgiförbundet — 1.0
 64. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 1.0
 65. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 1.0
 66. Riks­förbundet Balans — 1.0
 67. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 1.0
 68. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 1.0
 69. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) — 1.0
 70. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 1.0
 71. Hjärtebarns­förbundet — 1.0
 72. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 1.0
 73. Huvudvärks­förbundet — 1.0
 74. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 1.0
 75. Lungcancer­förbundet Stödet — 1.0
 76. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 1.0
 77. Mun- och halscancerförbundet — 1.0
 78. Njurförbundet — 1.0
 79. Prostatacancer­förbundet — 1.0
 80. Psoriasis­förbundet — 1.0
 81. Reumatikerförbundet — 1.0
 82. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 1.0
 83. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 1.0
 84. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 1.0
 85. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 1.0
 86. Riksförbundet Noaks Ark — 1.0
 87. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 1.0
 88. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 1.0
 89. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 1.0
 90. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) — 1.0
 91. Riksförbundet för social och mental hälsa — 1.0
 92. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 1.0
 93. Riksföreningen hjärnkraft — 1.0
 94. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 1.0
 95. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 1.0
 96. Riksorganisationen Unga reumatiker — 1.0
 97. Schizofreni­förbundet — 1.0
 98. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 1.0
 99. Spelberoendes Riksförbund — 1.0
 100. Spädbarnsfonden — 1.0
 101. Svensk Dysmeliförening — 1.0
 102. Svenska Addisonföreningen — 1.0
 103. Svenska narkomanvårds­förbundet (SNVF) — 1.0
 104. Svenska diabetes­förbundet — 1.0
 105. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 1.0
 106. Svenska EB föreningen / Debra — 1.0
 107. Svenska epilepsi­förbundet — 1.0
 108. Svenska Marfan­föreningen — 1.0
 109. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 1.0
 110. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 1.0
 111. Svenska ödemförbundet — 1.0
 112. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 1.0
 113. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 1.0
 114. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 1.0
 115. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) — 1.0
 116. Ödemförbundet — 1.0

Användbarhet inom patient­organisationer

Användbarhet mäts än så länge enbart med Googles Pagespeed API v2. Det är en version som slutade supportas av Google sommaren 2018, men får duga tills vidare.

 1. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 5.0
 2. Barncancerföreningarna — 5.0
 3. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 5.0
 4. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 5.0
 5. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 5.0
 6. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 5.0
 7. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 5.0
 8. Riks­förbundet Balans — 5.0
 9. Föreningen Fragile-X — 5.0
 10. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) — 5.0
 11. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 5.0
 12. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige — 5.0
 13. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa — 5.0
 14. Lungcancer­förbundet Stödet — 5.0
 15. Prostatacancer­förbundet — 5.0
 16. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 5.0
 17. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 5.0
 18. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 5.0
 19. Svenska narkomanvårds­förbundet (SNVF) — 5.0
 20. Svenska EB föreningen / Debra — 5.0
 21. Svenska Vitiligo­förbundet — 5.0
 22. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 5.0
 23. Synskadades Riksförbud — 5.0
 24. Unga allergiker — 5.0
 25. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 5.0
 26. Alopeiförbundet Sverige — 4.0
 27. Alzheimerföreningen — 4.0
 28. Amningshjälpen — 4.0
 29. Apné­föreningen i Stockholm — 4.0
 30. Autism- och Asperger­förbundet — 4.0
 31. Blodcancerförbundet — 4.0
 32. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 4.0
 33. Bröstcancer­förbundet — 4.0
 34. Cancerfonden — 4.0
 35. Cancer Rehab Fonden — 4.0
 36. Demens­förbundet — 4.0
 37. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 4.0
 38. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 4.0
 39. El­överkänsligas riks­förbund — 4.0
 40. Förbundet Sällsynta diagnoser — 4.0
 41. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 4.0
 42. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 4.0
 43. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 4.0
 44. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 4.0
 45. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 4.0
 46. Njurförbundet — 4.0
 47. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 4.0
 48. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 4.0
 49. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 4.0
 50. Riksförbundet Noaks Ark — 4.0
 51. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 4.0
 52. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 4.0
 53. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) — 4.0
 54. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 4.0
 55. Riksorganisationen Unga reumatiker — 4.0
 56. Schizofreni­förbundet — 4.0
 57. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 4.0
 58. Spelberoendes Riksförbund — 4.0
 59. Spädbarnsfonden — 4.0
 60. Stamnings­förbundet — 4.0
 61. Svenska Addisonföreningen — 4.0
 62. Svenska diabetes­förbundet — 4.0
 63. Svenska Marfan­föreningen — 4.0
 64. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 4.0
 65. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 4.0
 66. Svenska ödemförbundet — 4.0
 67. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 4.0
 68. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 4.0
 69. Ödemförbundet — 4.0
 70. Funktionsrätt Sverige — 4.0
 71. Fibromyalgiförbundet — 3.0
 72. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 3.0
 73. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 3.0
 74. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 3.0
 75. Svensk Dysmeliförening — 3.0
 76. Astma och Allergi­förbundet — 2.0
 77. Ataxiföreningen — 2.0
 78. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam — 2.0
 79. Melanom­föreningen — 2.0
 80. Reumatikerförbundet — 2.0
 81. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 2.0
 82. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 2.0
 83. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 2.0
 84. Afasiförbundet i Sverige — 1.0
 85. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 1.0
 86. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 1.0
 87. De handikappades riksförbund (DHR) — 1.0
 88. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 1.0
 89. Förbundet unga rörelse­hindrade — 1.0
 90. Handikapp­förbunden (HSO) — 1.0
 91. Hjärtebarns­förbundet — 1.0
 92. Huvudvärks­förbundet — 1.0
 93. Länkarnas Riksförbund — 1.0
 94. Mun- och halscancerförbundet — 1.0
 95. Psoriasis­förbundet — 1.0
 96. Riksförbundet för leversjuka — 1.0
 97. Riksförbundet för social och mental hälsa — 1.0
 98. Riksföreningen hjärnkraft — 1.0
 99. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 1.0
 100. Stroke-riksförbundet — 1.0
 101. Svenska Down­föreningen — 1.0
 102. Svenska epilepsi­förbundet — 1.0
 103. Svenska föreningen för psykisk hälsa — 1.0
 104. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 1.0
 105. Svenska Ryggföreningen — 1.0
 106. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 1.0
 107. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga — 1.0
 108. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade — 1.0
 109. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) — 1.0
 110. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 1.0
 111. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 1.0
 112. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 1.0

Webbprestanda bland patient­organisationer

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en 4G-uppkoppling i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Pagespeed API v4.

 1. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 5.0
 2. Förbundet unga rörelse­hindrade — 5.0
 3. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 5.0
 4. Riksförbundet för leversjuka — 5.0
 5. Riksorganisationen Unga reumatiker — 5.0
 6. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 5.0
 7. Svenska föreningen för psykisk hälsa — 5.0
 8. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 4.5
 9. Föreningen Fragile-X — 4.5
 10. Handikapp­förbunden (HSO) — 4.5
 11. Länkarnas Riksförbund — 4.5
 12. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 4.5
 13. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 4.5
 14. Svenska Addisonföreningen — 4.5
 15. Svenska Down­föreningen — 4.5
 16. Svenska Ryggföreningen — 4.5
 17. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga — 4.5
 18. Cancerfonden — 4.0
 19. El­överkänsligas riks­förbund — 4.0
 20. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) — 4.0
 21. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 4.0
 22. Njurförbundet — 4.0
 23. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 4.0
 24. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 4.0
 25. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 4.0
 26. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 4.0
 27. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade — 4.0
 28. Ataxiföreningen — 3.5
 29. Barncancerföreningarna — 3.5
 30. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 3.5
 31. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 3.5
 32. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 3.5
 33. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam — 3.5
 34. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 3.5
 35. Stamnings­förbundet — 3.5
 36. Stroke-riksförbundet — 3.5
 37. Ödemförbundet — 3.5
 38. Amningshjälpen — 3.0
 39. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 3.0
 40. Bröstcancer­förbundet — 3.0
 41. Cancer Rehab Fonden — 3.0
 42. De handikappades riksförbund (DHR) — 3.0
 43. Demens­förbundet — 3.0
 44. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 3.0
 45. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 3.0
 46. Förbundet Sällsynta diagnoser — 3.0
 47. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 3.0
 48. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige — 3.0
 49. Riksförbundet Cystisk Fibros — 3.0
 50. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 3.0
 51. Svenska narkomanvårds­förbundet (SNVF) — 3.0
 52. Svenska epilepsi­förbundet — 3.0
 53. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 3.0
 54. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 3.0
 55. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 3.0
 56. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 3.0
 57. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) — 3.0
 58. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 3.0
 59. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 3.0
 60. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 3.0
 61. Alzheimerföreningen — 2.5
 62. Blodcancerförbundet — 2.5
 63. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 2.5
 64. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 2.5
 65. Melanom­föreningen — 2.5
 66. Prostatacancer­förbundet — 2.5
 67. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 2.5
 68. Riksförbundet för social och mental hälsa — 2.5
 69. Riksföreningen hjärnkraft — 2.5
 70. Spädbarnsfonden — 2.5
 71. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 2.5
 72. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 2.5
 73. Funktionsrätt Sverige — 2.5
 74. Afasiförbundet i Sverige — 2.0
 75. Apné­föreningen i Stockholm — 2.0
 76. Astma och Allergi­förbundet — 2.0
 77. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 2.0
 78. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 2.0
 79. Fibromyalgiförbundet — 2.0
 80. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 2.0
 81. Mun- och halscancerförbundet — 2.0
 82. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 2.0
 83. Schizofreni­förbundet — 2.0
 84. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 2.0
 85. Svenska EB föreningen / Debra — 2.0
 86. Svenska Marfan­föreningen — 2.0
 87. Synskadades Riksförbud — 2.0
 88. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 1.5
 89. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 1.5
 90. Psoriasis­förbundet — 1.5
 91. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 1.5
 92. Svenska diabetes­förbundet — 1.5
 93. Alopeiförbundet Sverige — 1.0
 94. Autism- och Asperger­förbundet — 1.0
 95. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 1.0
 96. Riks­förbundet Balans — 1.0
 97. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 1.0
 98. Hjärtebarns­förbundet — 1.0
 99. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 1.0
 100. Huvudvärks­förbundet — 1.0
 101. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa — 1.0
 102. Lungcancer­förbundet Stödet — 1.0
 103. Reumatikerförbundet — 1.0
 104. Riksförbundet Noaks Ark — 1.0
 105. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 1.0
 106. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) — 1.0
 107. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 1.0
 108. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 1.0
 109. Spelberoendes Riksförbund — 1.0
 110. Svensk Dysmeliförening — 1.0
 111. Svenska ödemförbundet — 1.0
 112. Svenska Vitiligo­förbundet — 1.0
 113. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 1.0
 114. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 1.0
 115. Unga allergiker — 1.0

5 senaste rapporterna

Till toppen