Gå direkt till sidans huvudinnehåll

September 2021 – övrig offentlig sektor på webben

September 2021 – övrig offentlig sektor på webben

Rapport för övrig offentlig sektors webbplatser under september står sig när det gäller tillgänglighet, webbprestanda och användbarhet.


Om kategorin Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 3.9 av 5.

Se aktuell lista med övrig offentlig sektor


Septembers topplista för övrig offentlig sektor är här. Det är i vanlig ordning enbart startsidor som är testade, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Hoppa direkt till kategoribetyg:

 1. Övergripande betyg
 2. Webbstandard
 3. Tillgänglighet
 4. Webbprestanda
 5. Integritet & säkerhet

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de tester som ännu inte har en egen kategori.

 1. Polisen – 4.693
 2. Myndigheten för press, radio och tv – 4.660
 3. Nationellt forensiskt centrum – 4.620
 4. Konjunktu­rinstitutet – 4.563
 5. Statens fastighetsverk – 4.375
 6. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.353
 7. Institutet för språk och folkminnen – 4.352
 8. Medlings­institutet – 4.330
 9. Konsument­verket – 4.313
 10. eSamverka – 4.311
 11. Tillväxtverket – 4.273
 12. Pensions­myndigheten – 4.204
 13. Åklagar­myndigheten – 4.192
 14. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.172
 15. Ekonomistyrnings­verket – 4.115
 16. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.103
 17. Svenska Institutet – 4.082
 18. Andra AP-fonden – 4.075
 19. Folkhälso­myndigheten – 4.070
 20. Brottsoffer­myndigheten – 4.048
 21. Fortifikations­verket – 4.019
 22. Havs och Vatten­myndigheten – 3.986
 23. Kemikalie­inspektionen – 3.984
 24. Riksrevisionen – 3.971
 25. Upphandlings­myndigheten – 3.935
 26. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 3.933
 27. Integritetsskydds­myndigheten – 3.923
 28. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.920
 29. Nordiska Afrika­institutet – 3.901
 30. Kammar­kollegiet – 3.896
 31. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.879
 32. Skolverket – 3.861
 33. Riksbanken – 3.853
 34. Arbetsmiljö­verket – 3.835
 35. Bolagsverket – 3.827
 36. Justitie­ombudsmannen – 3.807
 37. Inspektionen för vård och omsorg – 3.795
 38. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 3.781
 39. Ekobrotts­myndigheten – 3.777
 40. SWElife – 3.773
 41. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.762
 42. Total­försvarets forsknings­institut – 3.760
 43. Rekrytering­smyndigheten – 3.755
 44. Boverket – 3.754
 45. Lantmäteriet – 3.753
 46. Skatteverket – 3.741
 47. Ehälso­myndigheten – 3.739
 48. Tullverket – 3.729
 49. Bokförings­nämnden – 3.729
 50. Boråsregionen – 3.727
 51. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.715
 52. Svenska kraftnät – 3.710
 53. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.709
 54. Barnombudsmannen – 3.707
 55. Luftfarts­verket – 3.703
 56. Allmänna reklamations­nämnden – 3.703
 57. Svenska ILO-kommittén – 3.700
 58. Sveriges domstolar – 3.694
 59. Statens servicecenter – 3.692
 60. Socialstyrelsen – 3.689
 61. Justitie­kanslern – 3.686
 62. Inspektionen för strategiska produkter – 3.677
 63. Kust­bevakningen – 3.672
 64. Finans­inspektionen – 3.670
 65. Riksdagen – 3.669
 66. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.659
 67. Länsstyrelserna – 3.658
 68. Käppala – 3.657
 69. Statens institutions­styrelse – 3.644
 70. Forskarskatte­nämnden – 3.640
 71. Kungliga biblioteket – 3.636
 72. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.635
 73. Myndigheten för Kulturanalys – 3.633
 74. Kommers­kollegium – 3.631
 75. VästKom – 3.619
 76. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.615
 77. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.611
 78. Sveriges författarfond – 3.607
 79. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 3.605
 80. Jordbruks­verket – 3.604
 81. Post- och tele­styrelsen – 3.593
 82. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.592
 83. Riksantikvarieämbetet – 3.588
 84. Kärnavfalls­fonden – 3.587
 85. Arvsfonden – 3.584
 86. Inspektionen för social­försäkringen – 3.582
 87. Rymdstyrelsen – 3.578
 88. Statens medieråd – 3.577
 89. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.568
 90. Höglandsförbundet – 3.567
 91. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.563
 92. Nämnden mot diskriminering – 3.560
 93. Försäkringskassan – 3.557
 94. Sjunde AP-fonden – 3.553
 95. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.549
 96. Spel­inspektionen – 3.539
 97. Universitetskanslers­ämbetet – 3.532
 98. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.530
 99. Statens haveri­kommission – 3.521
 100. Kriminal­vården – 3.521
 101. Revisors­inspektionen – 3.517
 102. Finanspolitiska rådet – 3.513
 103. Lagrådet – 3.509
 104. Vetenskaps­rådet – 3.503
 105. Patent- och registrerings­verket – 3.503
 106. Smart Built Environment – 3.486
 107. Riksarkivet – 3.484
 108. InfraSweden – 3.458
 109. Läkemedels­verket – 3.441
 110. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.434
 111. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.427
 112. Transport­styrelsen – 3.427
 113. Statistiska Centralbyrån – 3.422
 114. Delegationen mot segregation – 3.421
 115. Göteborgs­regionen – 3.413
 116. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.410
 117. Migrationsverket – 3.404
 118. Statens Geotekniska Institut – 3.397
 119. Konkurrens­verket – 3.396
 120. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.378
 121. Första AP-fonden – 3.373
 122. Sameskol­styrelsen – 3.371
 123. Trafikanalys – 3.347
 124. Sveriges ambassader och konsulat – 3.347
 125. Harpsunds­nämnden – 3.345
 126. Arbetsförmedlingen – 3.345
 127. Livsmedels­verket – 3.344
 128. Försvarets materielverk – 3.341
 129. Riksgälden – 3.339
 130. SIO Grafen – 3.333
 131. Skatterätts­nämnden – 3.315
 132. Sjöfarts­verket – 3.305
 133. Skolforsknings­institutet – 3.302
 134. Myndigheten för delaktighet – 3.289
 135. Diskriminerings­ombudsmannen – 3.286
 136. Säkerhets­polisen – 3.285
 137. Val­myndigheten – 3.276
 138. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.276
 139. Statens Historiska Museer – 3.271
 140. Överklagande­nämnden – 3.269
 141. Arbets­domstolen – 3.260
 142. Statens konstråd – 3.233
 143. Elsäkerhets­verket – 3.228
 144. Exportkredit­nämnden – 3.221
 145. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.211
 146. Tredje AP-fonden – 3.210
 147. Forskningsrådet Formas – 3.209
 148. Statens person­adress­register – 3.206
 149. Kärnavfallsrådet – 3.201
 150. Institutet för rymdfysik – 3.187
 151. BioInnovation – 3.152
 152. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.149
 153. Svenska ESF-rådet – 3.130
 154. Skol­inspektionen – 3.122
 155. Skogsstyrelsen – 3.109
 156. Trafikverket – 3.085
 157. Internet of Things Sverige – 3.084
 158. Arbetsgivarverket – 3.071
 159. Kronofogden – 3.048
 160. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.048
 161. InnovAir – 3.037
 162. Försvarsmakten – 3.035
 163. LIGHTer – 3.026
 164. SIP STRIM – 3.021
 165. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.021
 166. Statens tjänste­pensions­verk – 3.015
 167. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.001
 168. Energimarknads­inspektionen – 3.000
 169. Naturvårds­verket – 2.989
 170. Genteknik­nämnden – 2.979
 171. Sjätte AP-fonden – 2.958
 172. Folke Bernadotte­akademin – 2.923
 173. Swedac – 2.911
 174. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 2.903
 175. Rättsmedicinal­verket – 2.888
 176. Konstnärs­nämnden – 2.870
 177. Statskontoret – 2.858
 178. Regeringen – 2.858
 179. Energi­myndigheten – 2.857
 180. Etikprövnings­myndigheten – 2.831
 181. Fyrbodal – 2.816
 182. Kulturrådet – 2.811
 183. Viable cities – 2.811
 184. Produktion2030 – 2.805
 185. Överklagande­nämnden för studiestöd – 2.805
 186. Drive Sweden – 2.797
 187. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 2.778
 188. Process­industriell IT och automation – 2.773
 189. Polarforsknings­sekretariatet – 2.772
 190. Metalliska material – 2.771
 191. Re:Source – 2.695
 192. Smartare elektroniksystem – 2.640
 193. Brotts­förebyggande rådet – 2.622
 194. Fjärde AP-fonden – 2.603
 195. Skaraborgs kommunal­förbund – 2.582
 196. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 2.543
 197. Medtech4­Health – 2.540
 198. Jämställdhets­myndigheten – 2.369
 199. Sametinget – 2.227
 200. Länstrafiken Kronoberg – 2.222
 201. Försvarets radioanstalt – 2.219

Webbstandard hos övrig offentlig sektor

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod. Dessutom ifall webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. Tillväxtverket – 5.00
 2. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 5.00
 3. Institutet för språk och folkminnen – 4.90
 4. Statens fastighetsverk – 4.80
 5. Havs och Vatten­myndigheten – 4.70
 6. Skolverket – 4.70
 7. Konjunktu­rinstitutet – 4.70
 8. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.70
 9. Myndigheten för press, radio och tv – 4.70
 10. Polisen – 4.70
 11. Kemikalie­inspektionen – 4.60
 12. Konsument­verket – 4.60
 13. Nationellt forensiskt centrum – 4.50
 14. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.50
 15. Andra AP-fonden – 4.50
 16. Brottsoffer­myndigheten – 4.50
 17. Inspektionen för vård och omsorg – 4.40
 18. Svenska Institutet – 4.40
 19. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.40
 20. Nordiska Afrika­institutet – 4.40
 21. Medlings­institutet – 4.30
 22. Bokförings­nämnden – 4.30
 23. eSamverka – 4.30
 24. Riksrevisionen – 4.30
 25. Centrala Studiestöds­nämnden – 4.20
 26. Drive Sweden – 4.20
 27. InfraSweden – 4.20
 28. Jordbruks­verket – 4.20
 29. Statens medieråd – 4.20
 30. Inspektionen för social­försäkringen – 4.20
 31. Länsstyrelserna – 4.20
 32. Tullverket – 4.20
 33. Barnombudsmannen – 4.20
 34. Upphandlings­myndigheten – 4.20
 35. Arbetsmiljö­verket – 4.20
 36. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.20
 37. Ehälso­myndigheten – 4.20
 38. Ekonomistyrnings­verket – 4.20
 39. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.20
 40. VästKom – 4.20
 41. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 4.20
 42. Bolagsverket – 4.10
 43. SIO Grafen – 4.10
 44. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.10
 45. Svenska ILO-kommittén – 4.10
 46. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.10
 47. Riksbanken – 4.10
 48. Pensions­myndigheten – 4.10
 49. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.10
 50. Fortifikations­verket – 4.10
 51. Sjöfarts­verket – 4.10
 52. Boverket – 4.00
 53. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 4.00
 54. Harpsunds­nämnden – 4.00
 55. SWElife – 4.00
 56. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.00
 57. Kommers­kollegium – 4.00
 58. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.00
 59. Sjunde AP-fonden – 4.00
 60. Genteknik­nämnden – 4.00
 61. InnovAir – 3.90
 62. Institutet för rymdfysik – 3.90
 63. Universitetskanslers­ämbetet – 3.90
 64. Skatteverket – 3.90
 65. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 3.90
 66. Statens servicecenter – 3.80
 67. Kammar­kollegiet – 3.80
 68. Total­försvarets forsknings­institut – 3.80
 69. Riksantikvarieämbetet – 3.80
 70. Vetenskaps­rådet – 3.80
 71. Statens Historiska Museer – 3.80
 72. Åklagar­myndigheten – 3.80
 73. Livsmedels­verket – 3.80
 74. Kärnavfallsrådet – 3.80
 75. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.80
 76. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.80
 77. Finans­inspektionen – 3.80
 78. Forskarskatte­nämnden – 3.80
 79. Sameskol­styrelsen – 3.80
 80. Kungliga biblioteket – 3.70
 81. Inspektionen för strategiska produkter – 3.70
 82. Lantmäteriet – 3.70
 83. Svenska kraftnät – 3.70
 84. Riksdagen – 3.70
 85. Allmänna reklamations­nämnden – 3.70
 86. Myndigheten för delaktighet – 3.70
 87. Arvsfonden – 3.70
 88. Sveriges domstolar – 3.70
 89. Polarforsknings­sekretariatet – 3.70
 90. Folkhälso­myndigheten – 3.70
 91. Försvarets materielverk – 3.70
 92. Statens haveri­kommission – 3.60
 93. Statens institutions­styrelse – 3.60
 94. Lagrådet – 3.60
 95. Luftfarts­verket – 3.60
 96. Läkemedels­verket – 3.60
 97. Käppala – 3.60
 98. Integritetsskydds­myndigheten – 3.60
 99. Patent- och registrerings­verket – 3.60
 100. Finanspolitiska rådet – 3.60
 101. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.60
 102. Justitie­ombudsmannen – 3.60
 103. Skatterätts­nämnden – 3.60
 104. BioInnovation – 3.50
 105. SIP STRIM – 3.50
 106. LIGHTer – 3.50
 107. Smart Built Environment – 3.50
 108. Justitie­kanslern – 3.50
 109. Socialstyrelsen – 3.50
 110. Transport­styrelsen – 3.50
 111. Rekrytering­smyndigheten – 3.50
 112. Myndigheten för Kulturanalys – 3.50
 113. Arbetsförmedlingen – 3.50
 114. Exportkredit­nämnden – 3.50
 115. Skogsstyrelsen – 3.50
 116. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.40
 117. Säkerhets­polisen – 3.40
 118. Konkurrens­verket – 3.40
 119. Post- och tele­styrelsen – 3.40
 120. Kust­bevakningen – 3.40
 121. Kärnavfalls­fonden – 3.40
 122. Första AP-fonden – 3.40
 123. Revisors­inspektionen – 3.40
 124. Försäkringskassan – 3.40
 125. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.40
 126. Sjätte AP-fonden – 3.40
 127. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.30
 128. Process­industriell IT och automation – 3.30
 129. Svenska ESF-rådet – 3.30
 130. Konstnärs­nämnden – 3.30
 131. Sveriges ambassader och konsulat – 3.30
 132. Arbetsgivarverket – 3.30
 133. Boråsregionen – 3.30
 134. Forskningsrådet Formas – 3.30
 135. Statens Geotekniska Institut – 3.20
 136. Statens tjänste­pensions­verk – 3.20
 137. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.20
 138. Migrationsverket – 3.20
 139. Naturvårds­verket – 3.20
 140. Tredje AP-fonden – 3.20
 141. Spel­inspektionen – 3.20
 142. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.20
 143. Göteborgs­regionen – 3.20
 144. Riksarkivet – 3.20
 145. Riksgälden – 3.20
 146. Försvarsmakten – 3.20
 147. Internet of Things Sverige – 3.10
 148. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.10
 149. Kriminal­vården – 3.10
 150. Statistiska Centralbyrån – 3.10
 151. Höglandsförbundet – 3.10
 152. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.10
 153. Delegationen mot segregation – 3.10
 154. Rättsmedicinal­verket – 3.10
 155. Sametinget – 3.10
 156. Energi­myndigheten – 3.00
 157. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.00
 158. Sveriges författarfond – 3.00
 159. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.00
 160. Trafikverket – 3.00
 161. Skolforsknings­institutet – 3.00
 162. Ekobrotts­myndigheten – 3.00
 163. Energimarknads­inspektionen – 3.00
 164. Fyrbodal – 3.00
 165. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.00
 166. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.00
 167. Statens konstråd – 2.90
 168. Kulturrådet – 2.90
 169. Statens person­adress­register – 2.90
 170. Skol­inspektionen – 2.90
 171. Statskontoret – 2.90
 172. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 2.90
 173. Val­myndigheten – 2.90
 174. Länstrafiken Kronoberg – 2.90
 175. Arbets­domstolen – 2.90
 176. Etikprövnings­myndigheten – 2.90
 177. Elsäkerhets­verket – 2.90
 178. Folke Bernadotte­akademin – 2.90
 179. Rymdstyrelsen – 2.90
 180. Re:Source – 2.80
 181. Smartare elektroniksystem – 2.80
 182. Strålsäkerhets­myndigheten – 2.80
 183. Nämnden mot diskriminering – 2.80
 184. Diskriminerings­ombudsmannen – 2.80
 185. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 2.80
 186. Överklagande­nämnden – 2.80
 187. Viable cities – 2.70
 188. Trafikanalys – 2.70
 189. Sveriges Geologiska Undersökning – 2.60
 190. Jämställdhets­myndigheten – 2.60
 191. Regeringen – 2.60
 192. Produktion2030 – 2.50
 193. Kronofogden – 2.50
 194. Vinnova - Verket för innovations­system – 2.50
 195. Fjärde AP-fonden – 2.50
 196. Överklagande­nämnden för studiestöd – 2.40
 197. Metalliska material – 2.30
 198. Brotts­förebyggande rådet – 2.20
 199. Swedac – 2.10
 200. Medtech4­Health – 1.90
 201. Försvarets radioanstalt – 1.50

Tillgänglighet hos övrig offentlig sektor

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt både med verktyget Pa11y och Axe. Pa11y kör tester för både WCAG samt amerikanska Section 508. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

Skillnaden mellan Axe och Pa11y är flera, bland annat att Axe bara räknar antal områden som en webbplats felar på och att Axe mer fokuserar på bekräftade fel. Betyget i Pa11y utgår från antalet unika fel snarare än unika sorters fel. Tanken är att dessa två ska balansera upp varandra.

 1. Statens fastighetsverk – 5.00
 2. Nationellt forensiskt centrum – 5.00
 3. Havs och Vatten­myndigheten – 5.00
 4. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 5.00
 5. Svenska Institutet – 5.00
 6. Svenska kraftnät – 5.00
 7. Kammar­kollegiet – 5.00
 8. Konjunktu­rinstitutet – 5.00
 9. Pensions­myndigheten – 5.00
 10. Riksdagen – 5.00
 11. Socialstyrelsen – 5.00
 12. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 5.00
 13. Åklagar­myndigheten – 5.00
 14. Luftfarts­verket – 5.00
 15. Käppala – 5.00
 16. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 5.00
 17. Medlings­institutet – 5.00
 18. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 5.00
 19. Upphandlings­myndigheten – 5.00
 20. Myndigheten för press, radio och tv – 5.00
 21. Nordiska Afrika­institutet – 5.00
 22. eSamverka – 5.00
 23. Sveriges domstolar – 5.00
 24. Ekobrotts­myndigheten – 5.00
 25. Elsäkerhets­verket – 5.00
 26. Folkhälso­myndigheten – 5.00
 27. Polisen – 5.00
 28. Rymdstyrelsen – 5.00
 29. Boverket – 4.50
 30. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.50
 31. Statens person­adress­register – 4.50
 32. Statens servicecenter – 4.50
 33. Institutet för språk och folkminnen – 4.50
 34. Kungliga biblioteket – 4.50
 35. Inspektionen för vård och omsorg – 4.50
 36. Kemikalie­inspektionen – 4.50
 37. Tillväxtverket – 4.50
 38. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.50
 39. Konsument­verket – 4.50
 40. Kriminal­vården – 4.50
 41. Kust­bevakningen – 4.50
 42. Universitetskanslers­ämbetet – 4.50
 43. Statistiska Centralbyrån – 4.50
 44. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.50
 45. Sveriges Geologiska Undersökning – 4.50
 46. Spel­inspektionen – 4.50
 47. Höglandsförbundet – 4.50
 48. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.50
 49. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.50
 50. Rekrytering­smyndigheten – 4.50
 51. Andra AP-fonden – 4.50
 52. Integritetsskydds­myndigheten – 4.50
 53. Ekonomistyrnings­verket – 4.50
 54. Fortifikations­verket – 4.50
 55. Riksgälden – 4.50
 56. Riksrevisionen – 4.50
 57. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 4.00
 58. Statens Geotekniska Institut – 4.00
 59. Trafikanalys – 4.00
 60. Kärnavfalls­fonden – 4.00
 61. Lagrådet – 4.00
 62. Skatteverket – 4.00
 63. Skolforsknings­institutet – 4.00
 64. Arbetsmiljö­verket – 4.00
 65. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.00
 66. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 4.00
 67. Brottsoffer­myndigheten – 4.00
 68. Nämnden mot diskriminering – 4.00
 69. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.00
 70. Fastighetsmäklar­inspektionen – 4.00
 71. Finans­inspektionen – 4.00
 72. Revisors­inspektionen – 4.00
 73. Riksarkivet – 4.00
 74. Justitie­ombudsmannen – 4.00
 75. Bolagsverket – 3.50
 76. Statens institutions­styrelse – 3.50
 77. Smart Built Environment – 3.50
 78. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.50
 79. Inspektionen för social­försäkringen – 3.50
 80. Inspektionen för strategiska produkter – 3.50
 81. Lantmäteriet – 3.50
 82. Justitie­kanslern – 3.50
 83. Sveriges författarfond – 3.50
 84. Säkerhets­polisen – 3.50
 85. Länsstyrelserna – 3.50
 86. Kommers­kollegium – 3.50
 87. Total­försvarets forsknings­institut – 3.50
 88. Riksantikvarieämbetet – 3.50
 89. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 3.50
 90. Livsmedels­verket – 3.50
 91. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.50
 92. Barnombudsmannen – 3.50
 93. Myndigheten för Kulturanalys – 3.50
 94. Arbets­domstolen – 3.50
 95. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.50
 96. Arvsfonden – 3.50
 97. Ehälso­myndigheten – 3.50
 98. Boråsregionen – 3.50
 99. Försvarets materielverk – 3.50
 100. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.50
 101. Överklagande­nämnden – 3.50
 102. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.00
 103. Jordbruks­verket – 3.00
 104. Statens konstråd – 3.00
 105. Statens medieråd – 3.00
 106. SWElife – 3.00
 107. Skolverket – 3.00
 108. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.00
 109. Svenska ILO-kommittén – 3.00
 110. Svenska ESF-rådet – 3.00
 111. Riksbanken – 3.00
 112. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.00
 113. Konstnärs­nämnden – 3.00
 114. Tullverket – 3.00
 115. Post- och tele­styrelsen – 3.00
 116. Val­myndigheten – 3.00
 117. Vetenskaps­rådet – 3.00
 118. Transport­styrelsen – 3.00
 119. Läkemedels­verket – 3.00
 120. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.00
 121. Allmänna reklamations­nämnden – 3.00
 122. Brotts­förebyggande rådet – 3.00
 123. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.00
 124. Arbetsförmedlingen – 3.00
 125. Patent- och registrerings­verket – 3.00
 126. Exportkredit­nämnden – 3.00
 127. Finanspolitiska rådet – 3.00
 128. Forskarskatte­nämnden – 3.00
 129. Forskningsrådet Formas – 3.00
 130. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.00
 131. Försäkringskassan – 3.00
 132. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.00
 133. Delegationen mot segregation – 3.00
 134. Sjöfarts­verket – 3.00
 135. Skogsstyrelsen – 3.00
 136. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 2.50
 137. Energi­myndigheten – 2.50
 138. Statens haveri­kommission – 2.50
 139. InfraSweden – 2.50
 140. Medtech4­Health – 2.50
 141. Process­industriell IT och automation – 2.50
 142. Skol­inspektionen – 2.50
 143. Statens tjänste­pensions­verk – 2.50
 144. Statens veterinär­medicinska anstalt – 2.50
 145. Statskontoret – 2.50
 146. Institutet för rymdfysik – 2.50
 147. Svenska institutet för europa­politiska studier – 2.50
 148. Migrationsverket – 2.50
 149. Tredje AP-fonden – 2.50
 150. Kronofogden – 2.50
 151. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 2.50
 152. Swedac – 2.50
 153. Sveriges ambassader och konsulat – 2.50
 154. Kärnavfallsrådet – 2.50
 155. Myndigheten för delaktighet – 2.50
 156. Bokförings­nämnden – 2.50
 157. Diskriminerings­ombudsmannen – 2.50
 158. Polarforsknings­sekretariatet – 2.50
 159. Göteborgs­regionen – 2.50
 160. VästKom – 2.50
 161. Regeringen – 2.50
 162. Första AP-fonden – 2.50
 163. Genteknik­nämnden – 2.50
 164. Harpsunds­nämnden – 2.00
 165. Internet of Things Sverige – 2.00
 166. Smartare elektroniksystem – 2.00
 167. Konkurrens­verket – 2.00
 168. Statens Historiska Museer – 2.00
 169. Arbetsgivarverket – 2.00
 170. Etikprövnings­myndigheten – 2.00
 171. Energimarknads­inspektionen – 2.00
 172. Skaraborgs kommunal­förbund – 2.00
 173. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 2.00
 174. Försvarsmakten – 2.00
 175. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 2.00
 176. Sjunde AP-fonden – 2.00
 177. Skatterätts­nämnden – 2.00
 178. Drive Sweden – 1.50
 179. LIGHTer – 1.50
 180. InnovAir – 1.50
 181. Metalliska material – 1.50
 182. Kulturrådet – 1.50
 183. Viable cities – 1.50
 184. Re:Source – 1.50
 185. Naturvårds­verket – 1.50
 186. Trafikverket – 1.50
 187. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 1.50
 188. Fyrbodal – 1.50
 189. Fjärde AP-fonden – 1.50
 190. Folke Bernadotte­akademin – 1.50
 191. Försvarets radioanstalt – 1.50
 192. Rättsmedicinal­verket – 1.50
 193. Sameskol­styrelsen – 1.50
 194. Sametinget – 1.50
 195. Sjätte AP-fonden – 1.50
 196. BioInnovation – 1.00
 197. SIO Grafen – 1.00
 198. SIP STRIM – 1.00
 199. Produktion2030 – 1.00
 200. Länstrafiken Kronoberg – 1.00
 201. Jämställdhets­myndigheten – 1.00

Webbprestanda bland övrig offentlig sektor

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en ComHem 600 Mbit/s i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Lighthouse Performance.

Under semester på sommaren och jul/nyår körs testerna via mobilt bredband (4G via Telenor) - kolla vår changelog för att se hur det mättes i 9 2021

 1. Konsument­verket – 4.90
 2. Sveriges författarfond – 4.70
 3. Kärnavfalls­fonden – 4.70
 4. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.70
 5. Myndigheten för press, radio och tv – 4.70
 6. Finanspolitiska rådet – 4.70
 7. Åklagar­myndigheten – 4.60
 8. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.60
 9. Ekonomistyrnings­verket – 4.60
 10. Folkhälso­myndigheten – 4.60
 11. Medlings­institutet – 4.50
 12. Diskriminerings­ombudsmannen – 4.50
 13. Boråsregionen – 4.50
 14. Sveriges ambassader och konsulat – 4.40
 15. SIO Grafen – 4.30
 16. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.30
 17. Nationellt forensiskt centrum – 4.30
 18. SWElife – 4.30
 19. Svenska ILO-kommittén – 4.30
 20. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.30
 21. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.30
 22. Konjunktu­rinstitutet – 4.30
 23. Pensions­myndigheten – 4.30
 24. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.30
 25. Allmänna reklamations­nämnden – 4.30
 26. Arbets­domstolen – 4.30
 27. Brottsoffer­myndigheten – 4.30
 28. Nämnden mot diskriminering – 4.30
 29. Forskarskatte­nämnden – 4.30
 30. Justitie­ombudsmannen – 4.30
 31. Polisen – 4.30
 32. Rymdstyrelsen – 4.30
 33. Statens haveri­kommission – 4.20
 34. Smart Built Environment – 4.20
 35. Inspektionen för strategiska produkter – 4.20
 36. Svenska institutet för europa­politiska studier – 4.20
 37. Tullverket – 4.20
 38. Sveriges Geologiska Undersökning – 4.20
 39. Ekobrotts­myndigheten – 4.20
 40. Revisors­inspektionen – 4.20
 41. Riksarkivet – 4.20
 42. Delegationen mot segregation – 4.20
 43. Sjunde AP-fonden – 4.20
 44. Statens fastighetsverk – 4.10
 45. Svenska Institutet – 4.10
 46. Riksbanken – 4.10
 47. Tillväxtverket – 4.10
 48. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.10
 49. eSamverka – 4.10
 50. Fastighetsmäklar­inspektionen – 4.10
 51. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.10
 52. Bolagsverket – 4.00
 53. Statens institutions­styrelse – 4.00
 54. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.00
 55. Justitie­kanslern – 4.00
 56. Kust­bevakningen – 4.00
 57. Transport­styrelsen – 4.00
 58. Myndigheten för Kulturanalys – 4.00
 59. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.00
 60. Försvars­underrättelse­domstolen – 4.00
 61. Kommers­kollegium – 3.90
 62. Konkurrens­verket – 3.90
 63. Spel­inspektionen – 3.90
 64. Trafikverket – 3.90
 65. Höglandsförbundet – 3.90
 66. Barnombudsmannen – 3.90
 67. Arvsfonden – 3.90
 68. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.90
 69. Göteborgs­regionen – 3.90
 70. Boverket – 3.80
 71. Jordbruks­verket – 3.80
 72. Statens konstråd – 3.80
 73. Institutet för språk och folkminnen – 3.80
 74. Kemikalie­inspektionen – 3.80
 75. Trafikanalys – 3.80
 76. Post- och tele­styrelsen – 3.80
 77. Vetenskaps­rådet – 3.80
 78. Swedac – 3.80
 79. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 3.80
 80. Rekrytering­smyndigheten – 3.80
 81. Andra AP-fonden – 3.80
 82. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.80
 83. Ehälso­myndigheten – 3.80
 84. VästKom – 3.80
 85. Finans­inspektionen – 3.80
 86. Fortifikations­verket – 3.80
 87. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.70
 88. BioInnovation – 3.70
 89. Skolverket – 3.70
 90. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.70
 91. Lantmäteriet – 3.70
 92. Kammar­kollegiet – 3.70
 93. Total­försvarets forsknings­institut – 3.70
 94. Bokförings­nämnden – 3.70
 95. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.70
 96. Första AP-fonden – 3.70
 97. Försäkringskassan – 3.70
 98. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.70
 99. Skatterätts­nämnden – 3.70
 100. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.60
 101. Internet of Things Sverige – 3.60
 102. Metalliska material – 3.60
 103. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.60
 104. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 3.60
 105. Arbetsmiljö­verket – 3.60
 106. Folke Bernadotte­akademin – 3.60
 107. Harpsunds­nämnden – 3.50
 108. Tredje AP-fonden – 3.50
 109. Riksantikvarieämbetet – 3.50
 110. Val­myndigheten – 3.50
 111. Statens Historiska Museer – 3.50
 112. Upphandlings­myndigheten – 3.50
 113. Fyrbodal – 3.50
 114. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.50
 115. Produktion2030 – 3.40
 116. Havs och Vatten­myndigheten – 3.40
 117. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.40
 118. Inspektionen för vård och omsorg – 3.40
 119. Migrationsverket – 3.40
 120. Kronofogden – 3.40
 121. Lagrådet – 3.40
 122. Statistiska Centralbyrån – 3.40
 123. Luftfarts­verket – 3.40
 124. Läkemedels­verket – 3.40
 125. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.40
 126. Arbetsgivarverket – 3.40
 127. Integritetsskydds­myndigheten – 3.40
 128. Patent- och registrerings­verket – 3.40
 129. Statens servicecenter – 3.30
 130. Naturvårds­verket – 3.30
 131. Kriminal­vården – 3.30
 132. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 3.30
 133. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.30
 134. Forskningsrådet Formas – 3.30
 135. Överklagande­nämnden – 3.30
 136. SIP STRIM – 3.20
 137. Statens person­adress­register – 3.20
 138. Länsstyrelserna – 3.20
 139. Skatteverket – 3.20
 140. Socialstyrelsen – 3.20
 141. Livsmedels­verket – 3.20
 142. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.20
 143. Käppala – 3.20
 144. Arbetsförmedlingen – 3.20
 145. Försvarsmakten – 3.20
 146. Statens Geotekniska Institut – 3.10
 147. LIGHTer – 3.10
 148. Viable cities – 3.10
 149. Statens medieråd – 3.10
 150. Skol­inspektionen – 3.10
 151. Kungliga biblioteket – 3.10
 152. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 3.10
 153. Myndigheten för delaktighet – 3.10
 154. Fjärde AP-fonden – 3.10
 155. Försvarets materielverk – 3.10
 156. Rättsmedicinal­verket – 3.10
 157. Svenska ESF-rådet – 3.00
 158. Svenska kraftnät – 3.00
 159. Nordiska Afrika­institutet – 3.00
 160. Energimarknads­inspektionen – 3.00
 161. Regeringen – 3.00
 162. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.00
 163. Sameskol­styrelsen – 3.00
 164. Sjöfarts­verket – 3.00
 165. Re:Source – 2.90
 166. Statens tjänste­pensions­verk – 2.90
 167. Statskontoret – 2.90
 168. Exportkredit­nämnden – 2.90
 169. Riksrevisionen – 2.90
 170. Sjätte AP-fonden – 2.90
 171. Skogsstyrelsen – 2.90
 172. Kulturrådet – 2.80
 173. Brotts­förebyggande rådet – 2.80
 174. Etikprövnings­myndigheten – 2.80
 175. Sveriges domstolar – 2.80
 176. Elsäkerhets­verket – 2.80
 177. Riksdagen – 2.70
 178. Kärnavfallsrådet – 2.70
 179. Skolforsknings­institutet – 2.70
 180. InnovAir – 2.60
 181. Institutet för rymdfysik – 2.60
 182. Säkerhets­polisen – 2.60
 183. Universitetskanslers­ämbetet – 2.60
 184. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 2.50
 185. Konstnärs­nämnden – 2.40
 186. Skaraborgs kommunal­förbund – 2.40
 187. Försvarets radioanstalt – 2.40
 188. Genteknik­nämnden – 2.40
 189. InfraSweden – 2.30
 190. Medtech4­Health – 2.30
 191. Smartare elektroniksystem – 2.20
 192. Inspektionen för social­försäkringen – 2.20
 193. Riksgälden – 2.20
 194. Jämställdhets­myndigheten – 2.10
 195. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 2.00
 196. Energi­myndigheten – 1.80
 197. Drive Sweden – 1.80
 198. Process­industriell IT och automation – 1.80
 199. Polarforsknings­sekretariatet – 1.60
 200. Länstrafiken Kronoberg – 1.30
 201. Sametinget – 1.00

Integritet och säkerhet hos övrig offentlig sektor

Integritets och säkerhetstesten kontrollerar hur bra webbplatsen värnar sina användares personliga integritet och har god informationssäkerhet. Det består av två olika tester:

Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 15 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnits testas åtminstone två gånger.

 1. Energimarknads­inspektionen – 5.00
 2. Polisen – 4.83
 3. Nationellt forensiskt centrum – 4.74
 4. Integritetsskydds­myndigheten – 4.54
 5. Myndigheten för press, radio och tv – 4.36
 6. Konjunktu­rinstitutet – 4.23
 7. Havs och Vatten­myndigheten – 4.13
 8. eSamverka – 4.06
 9. Riksdagen – 4.01
 10. Total­försvarets forsknings­institut – 3.82
 11. Migrationsverket – 3.75
 12. Post- och tele­styrelsen – 3.72
 13. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.71
 14. Justitie­kanslern – 3.71
 15. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.67
 16. Göteborgs­regionen – 3.61
 17. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.61
 18. Sameskol­styrelsen – 3.57
 19. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.56
 20. Skatteverket – 3.56
 21. Statens fastighetsverk – 3.56
 22. Fortifikations­verket – 3.51
 23. Säkerhets­polisen – 3.49
 24. Institutet för språk och folkminnen – 3.41
 25. Försvarets radioanstalt – 3.39
 26. Sveriges författarfond – 3.39
 27. Pensions­myndigheten – 3.36
 28. Riksrevisionen – 3.35
 29. Lantmäteriet – 3.34
 30. Åklagar­myndigheten – 3.24
 31. Kronofogden – 3.22
 32. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.14
 33. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 3.12
 34. Statens medieråd – 3.09
 35. Riksgälden – 3.07
 36. Boråsregionen – 3.06
 37. LIGHTer – 3.06
 38. Socialstyrelsen – 3.04
 39. Inspektionen för social­försäkringen – 2.94
 40. Överklagande­nämnden – 2.92
 41. Skol­inspektionen – 2.92
 42. Svenska kraftnät – 2.89
 43. Medlings­institutet – 2.86
 44. Val­myndigheten – 2.82
 45. Sveriges domstolar – 2.82
 46. Inspektionen för strategiska produkter – 2.80
 47. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 2.80
 48. Nämnden mot diskriminering – 2.80
 49. Tullverket – 2.80
 50. Sjöfarts­verket – 2.74
 51. Kust­bevakningen – 2.74
 52. Diskriminerings­ombudsmannen – 2.74
 53. Svenska ILO-kommittén – 2.73
 54. Kungliga biblioteket – 2.73
 55. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 2.72
 56. Kriminal­vården – 2.70
 57. Statens person­adress­register – 2.67
 58. Bolagsverket – 2.67
 59. Allmänna reklamations­nämnden – 2.67
 60. Kemikalie­inspektionen – 2.67
 61. Käppala – 2.66
 62. InfraSweden – 2.63
 63. Kammar­kollegiet – 2.62
 64. Justitie­ombudsmannen – 2.61
 65. Luftfarts­verket – 2.61
 66. Spel­inspektionen – 2.61
 67. Statens institutions­styrelse – 2.61
 68. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 2.61
 69. Exportkredit­nämnden – 2.61
 70. Arbetsgivarverket – 2.61
 71. Försvarsmakten – 2.60
 72. Arbetsmiljö­verket – 2.59
 73. VästKom – 2.56
 74. Ekonomistyrnings­verket – 2.52
 75. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 2.50
 76. Delegationen för cirkulär ekonomi – 2.50
 77. Myndigheten för Kulturanalys – 2.49
 78. Revisors­inspektionen – 2.45
 79. Statens servicecenter – 2.44
 80. Andra AP-fonden – 2.43
 81. Patent- och registrerings­verket – 2.41
 82. Rättsmedicinal­verket – 2.40
 83. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 2.40
 84. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 2.38
 85. Rekrytering­smyndigheten – 2.38
 86. Sveriges ambassader och konsulat – 2.33
 87. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 2.33
 88. Riksbanken – 2.30
 89. Ehälso­myndigheten – 2.28
 90. Första AP-fonden – 2.27
 91. Brottsoffer­myndigheten – 2.25
 92. Sjunde AP-fonden – 2.24
 93. Statens Geotekniska Institut – 2.23
 94. Fjärde AP-fonden – 2.22
 95. Tillväxtverket – 2.20
 96. Konkurrens­verket – 2.20
 97. Arvsfonden – 2.20
 98. Myndigheten för tillgängliga medier – 2.20
 99. Delegationen mot segregation – 2.20
 100. Barnombudsmannen – 2.20
 101. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 2.20
 102. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 2.20
 103. Finanspolitiska rådet – 2.20
 104. Smart Built Environment – 2.20
 105. Elsäkerhets­verket – 2.20
 106. Nämnden för hemslöjds­frågor – 2.20
 107. Drive Sweden – 2.20
 108. Kärnavfalls­fonden – 2.20
 109. Svenska ESF-rådet – 2.20
 110. Naturvårds­verket – 2.20
 111. Energi­myndigheten – 2.20
 112. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 2.20
 113. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 2.20
 114. Statens veterinär­medicinska anstalt – 2.20
 115. Viable cities – 2.20
 116. Skogsstyrelsen – 2.20
 117. Skatterätts­nämnden – 2.20
 118. Konsument­verket – 2.20
 119. InnovAir – 2.20
 120. Metalliska material – 2.20
 121. Skaraborgs kommunal­förbund – 2.20
 122. Universitetskanslers­ämbetet – 2.20
 123. Folke Bernadotte­akademin – 2.20
 124. Höglandsförbundet – 2.14
 125. Länstrafiken Kronoberg – 2.14
 126. Regeringen – 2.14
 127. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 2.13
 128. Ekobrotts­myndigheten – 2.13
 129. Forskningsrådet Formas – 2.11
 130. Upphandlings­myndigheten – 2.11
 131. Skolverket – 2.11
 132. Statistiska Centralbyrån – 2.11
 133. Vetenskaps­rådet – 2.11
 134. Kulturrådet – 2.11
 135. Arbets­domstolen – 2.11
 136. Medtech4­Health – 2.11
 137. Boverket – 2.11
 138. Lagrådet – 2.11
 139. Läkemedels­verket – 2.11
 140. Bokförings­nämnden – 2.11
 141. Forskarskatte­nämnden – 2.11
 142. Folkhälso­myndigheten – 2.11
 143. Transport­styrelsen – 2.11
 144. Internet of Things Sverige – 2.11
 145. Försvarets materielverk – 2.11
 146. Trafikanalys – 2.11
 147. Centrala Studiestöds­nämnden – 2.11
 148. Svenska institutet för europa­politiska studier – 2.11
 149. Konstnärs­nämnden – 2.11
 150. Riksantikvarieämbetet – 2.11
 151. Kommers­kollegium – 2.11
 152. BioInnovation – 2.11
 153. Trafikverket – 2.11
 154. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 2.11
 155. Livsmedels­verket – 2.11
 156. Jordbruks­verket – 2.11
 157. Sveriges Geologiska Undersökning – 2.11
 158. Tredje AP-fonden – 2.11
 159. Länsstyrelserna – 2.11
 160. Myndigheten för delaktighet – 2.11
 161. Rymdstyrelsen – 2.11
 162. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 2.10
 163. Statens konstråd – 2.08
 164. Överklagande­nämnden för studiestöd – 2.06
 165. Skolforsknings­institutet – 2.00
 166. Statens Historiska Museer – 2.00
 167. Statens haveri­kommission – 2.00
 168. Inspektionen för vård och omsorg – 2.00
 169. Statskontoret – 2.00
 170. Strålsäkerhets­myndigheten – 2.00
 171. Sametinget – 2.00
 172. Jämställdhets­myndigheten – 1.98
 173. Institutet för rymdfysik – 1.95
 174. Sjätte AP-fonden – 1.95
 175. Finans­inspektionen – 1.95
 176. Produktion2030 – 1.88
 177. Swedac – 1.81
 178. Kärnavfallsrådet – 1.80
 179. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 1.75
 180. Etikprövnings­myndigheten – 1.69
 181. Svenska Institutet – 1.60
 182. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 1.60
 183. Arbetsförmedlingen – 1.60
 184. SIP STRIM – 1.60
 185. Fyrbodal – 1.60
 186. Försäkringskassan – 1.56
 187. Brotts­förebyggande rådet – 1.56
 188. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 1.56
 189. Genteknik­nämnden – 1.56
 190. Process­industriell IT och automation – 1.56
 191. Re:Source – 1.56
 192. Smartare elektroniksystem – 1.56
 193. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 1.56
 194. Polarforsknings­sekretariatet – 1.50
 195. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 1.50
 196. Harpsunds­nämnden – 1.50
 197. SIO Grafen – 1.50
 198. Nordiska Afrika­institutet – 1.37
 199. Riksarkivet – 1.30
 200. Statens tjänste­pensions­verk – 1.28
 201. SWElife – 1.19
Till toppen