Gå direkt till sidans huvudinnehåll

September 2019 – sammanställning av övrig offentlig sektor på webben

September 2019 – sammanställning av övrig offentlig sektor på webben

Jämförelse över övrig offentlig sektors webbplatser under September står sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard och användbarhet.


Om kategorin Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 3.9 av 5.

Se aktuell lista med övrig offentlig sektor


Septembers topplista är här. Precis som tidigare är det enbart startsidor som är uppmätta, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Betyget för användbarhet är dock inte meningsfullt att normalisera då det handlar om för små skillnader mellan det bästa betygen och de genomsnittliga. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de tester som ännu inte har en egen kategori.

 1. Polisen — 4.3
 2. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.1
 3. Ekobrotts­myndigheten — 3.9
 4. Första AP-fonden (AP1) — 3.9
 5. Arbetsmiljö­verket (AV) — 3.9
 6. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 3.8
 7. Harpsunds­nämnden — 3.7
 8. Bokförings­nämnden (BFN) — 3.7
 9. Svenska ILO-kommittén — 3.7
 10. Kammarrätten i Göteborg — 3.7
 11. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 3.7
 12. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 3.7
 13. SIO Grafen — 3.7
 14. Nämnden för hemslöjds­frågor — 3.6
 15. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 3.6
 16. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 3.6
 17. Spel­inspektionen — 3.6
 18. Bolagsverket — 3.5
 19. Kammar­kollegiet — 3.5
 20. Statens Geotekniska Institut — 3.5
 21. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 3.5
 22. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 3.4
 23. Justitie­ombudsmannen (JO) — 3.4
 24. Drive Sweden — 3.4
 25. Statens haveri­kommission (SHK) — 3.4
 26. Barnombudsmannen — 3.4
 27. Institutet för språk och folkminnen — 3.4
 28. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 3.4
 29. Finans­inspektionen (FI) — 3.4
 30. Konkurrens­verket — 3.4
 31. Konsument­verket — 3.4
 32. Statskontoret — 3.4
 33. Upphandlings­myndigheten — 3.4
 34. LIGHTer — 3.4
 35. Andra AP-fonden — 3.3
 36. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 3.3
 37. Nämnden mot diskriminering — 3.3
 38. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 3.3
 39. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 3.3
 40. Smart Built Environment — 3.3
 41. Medlings­institutet — 3.3
 42. Tillits­delegationen — 3.3
 43. Sveriges ambassader och konsulat — 3.3
 44. Länsstyrelserna — 3.3
 45. Folkhälso­myndigheten — 3.3
 46. Svenska ESF-rådet — 3.3
 47. SIP STRIM — 3.3
 48. Boverket — 3.2
 49. Försvarsmakten — 3.2
 50. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 3.2
 51. Kust­bevakningen — 3.2
 52. Energi­myndigheten — 3.2
 53. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 3.2
 54. eSam — 3.2
 55. Kemikamlie­inspektionen — 3.2
 56. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 3.2
 57. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 3.2
 58. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 3.2
 59. Riksbanken — 3.2
 60. Kalmar tingsrätt — 3.1
 61. Brottsoffer­myndigheten — 3.1
 62. Försvarets materielverk (FMV) — 3.1
 63. Justitie­kanslern — 3.1
 64. Konjunktu­rinstitutet — 3.1
 65. Luftfarts­verket (LFV) — 3.1
 66. Riksrevisionen — 3.1
 67. Statens institutions­styrelse (SiS) — 3.1
 68. Statens servicecenter — 3.1
 69. Tillväxtverket — 3.1
 70. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 3.1
 71. Hässleholms tingsrätt — 3.1
 72. Statens fastighetsverk — 3.1
 73. Universitetskanslers­ämbetet — 3.1
 74. Vetenskaps­rådet (VR) — 3.1
 75. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 3.1
 76. Val­myndigheten — 3.1
 77. Revisors­inspektionen — 3.1
 78. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 3.1
 79. Lantmäteriet — 3.0
 80. Blekinge tingsrätt — 3.0
 81. Ehälso­myndigheten — 3.0
 82. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 3.0
 83. Falu tingsrätt — 3.0
 84. Försäkringskassan (FK) — 3.0
 85. Kammarrätten i Jönköping — 3.0
 86. Kammarrätten i Sundsvall — 3.0
 87. Mora tingsrätt — 3.0
 88. Nacka tingsrätt — 3.0
 89. Rättshjälp­smyndigheten — 3.0
 90. Skellefteå tingsrätt — 3.0
 91. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 3.0
 92. Svenska kraftnät — 3.0
 93. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 3.0
 94. Ångerman­lands tingsrätt — 3.0
 95. Sjunde AP-fonden (AP7) — 2.9
 96. Försvars­underrättelse­domstolen — 2.9
 97. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 2.9
 98. Åklagar­myndigheten — 2.9
 99. Skolforsknings­institutet — 2.9
 100. Arbets­domstolen (AD) — 2.9
 101. Nordiska Afrika­institutet — 2.9
 102. Trafikverket — 2.9
 103. Naturvårds­verket — 2.9
 104. Pensions­myndigheten — 2.9
 105. Datainspektionen (DI) — 2.9
 106. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 2.9
 107. Karolinska Institutet — 2.9
 108. Statens Historiska Museer — 2.9
 109. Myndigheten för press, radio och tv — 2.9
 110. Trafikanalys — 2.9
 111. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 2.9
 112. Göteborgs­regionen — 2.9
 113. Riksdagen — 2.9
 114. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 2.9
 115. Arbetsgivarverket — 2.9
 116. Attunda tingsrätt — 2.9
 117. Förvaltningsrätten i Umeå — 2.9
 118. Gotlands tingsrätt — 2.9
 119. Gävle tingsrätt — 2.9
 120. Göta hovrätt — 2.9
 121. Halmstads tingsrätt — 2.9
 122. Hudiksvalls tingsrätt — 2.9
 123. Jönköpings tingsrätt — 2.9
 124. Kriminal­vården — 2.9
 125. Linköpings tingsrätt — 2.9
 126. Lycksele tingsrätt — 2.9
 127. Malmö tingsrätt — 2.9
 128. Norrtälje tingsrätt — 2.9
 129. Rymdstyrelsen — 2.9
 130. Svea hovrätt — 2.9
 131. Södertälje tingsrätt — 2.9
 132. Södertörns tingsrätt — 2.9
 133. Umeå tingsrätt — 2.9
 134. Värmlands tingsrätt — 2.9
 135. BioInnovation — 2.9
 136. Viable cities — 2.9
 137. Rättsmedicinal­verket — 2.9
 138. Kammarrätten i Stockholm — 2.8
 139. Sameskol­styrelsen — 2.8
 140. Sveriges författarfond — 2.8
 141. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 2.8
 142. Skatterätts­nämnden — 2.8
 143. Statens ansvars­nämnd — 2.8
 144. Sveriges domstolar — 2.8
 145. Exportkredit­nämnden (EKN) — 2.8
 146. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 2.8
 147. Forskarskatte­nämnden — 2.8
 148. Institutet för rymdfysik (IRF) — 2.8
 149. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 2.8
 150. Västmanlands tingsrätt — 2.8
 151. Smartare elektroniksystem — 2.8
 152. Strålsäkerhets­myndigheten — 2.8
 153. Vinnova - Verket för innovations­system — 2.8
 154. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 2.8
 155. Norrköpings tingsrätt — 2.8
 156. Riksgälden — 2.8
 157. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 2.8
 158. Tredje AP-fonden (AP3) — 2.8
 159. VästKom — 2.8
 160. Swedac — 2.7
 161. Re:Source — 2.7
 162. Skaraborgs kommunal­förbund — 2.7
 163. Alingsås tingsrätt — 2.7
 164. Eksjö tingsrätt — 2.7
 165. Eskilstuna tingsrätt — 2.7
 166. Förvaltningsrätten Växjö — 2.7
 167. Göteborgs tingsrätt — 2.7
 168. Hyres­nämnden — 2.7
 169. Högsta domstolen (HD) — 2.7
 170. Lunds tingsrätt — 2.7
 171. Nyköpings tingsrätt — 2.7
 172. Skaraborgs tingsrätt — 2.7
 173. Solna tingsrätt — 2.7
 174. Stockholms tingsrätt — 2.7
 175. Sundsvalls tingsrätt — 2.7
 176. Vänersborgs tingsrätt — 2.7
 177. Örebro tingsrätt — 2.7
 178. Östersunds tingsrätt — 2.7
 179. Transport­styrelsen — 2.7
 180. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 2.7
 181. Kronofogden — 2.7
 182. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 2.7
 183. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 2.7
 184. Rekrytering­smyndigheten — 2.7
 185. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 2.7
 186. Fortifikations­verket — 2.7
 187. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 2.7
 188. Statens person­adress­register (SPAR) — 2.7
 189. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 2.7
 190. Uddevalla tingsrätt — 2.7
 191. Metalliska material — 2.7
 192. Migrationsverket — 2.6
 193. Kristianstads tingsrätt — 2.6
 194. Lagrådet — 2.6
 195. Sjätte AP-fonden (AP6) — 2.6
 196. Statens medieråd — 2.6
 197. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 2.6
 198. Konstnärs­nämnden — 2.6
 199. InfraSweden — 2.6
 200. Regeringen — 2.6
 201. Överklagande­nämnden — 2.6
 202. Borås tingsrätt — 2.6
 203. Helsingborgs tingsrätt — 2.6
 204. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 2.6
 205. Kärnavfalls­fonden — 2.6
 206. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 2.6
 207. Riksantikvarieämbetet — 2.6
 208. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 2.6
 209. Delegationen mot segregation — 2.6
 210. Polarforsknings­sekretariatet — 2.6
 211. Internet of Things Sverige — 2.6
 212. Elsäkerhets­verket — 2.5
 213. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 2.5
 214. Förvaltningsrätten i Linköping — 2.5
 215. Hovrätten för Nedre Norrland — 2.5
 216. Hovrätten för Västra Sverige — 2.5
 217. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 2.5
 218. Växjö tingsrätt — 2.5
 219. Kungliga biblioteket (KB) — 2.4
 220. Arvsfonden — 2.4
 221. Riksarkivet — 2.4
 222. Skolverket — 2.4
 223. Svenska Institutet (SI) — 2.4
 224. Finanspolitiska rådet — 2.4
 225. Sametinget — 2.4
 226. Varbergs tingsrätt — 2.4
 227. Genteknik­nämnden — 2.4
 228. Fjärde AP-fonden (AP4) — 2.4
 229. Sjöfarts­verket — 2.4
 230. Elegnämnden — 2.4
 231. Skogsstyrelsen — 2.4
 232. Jämställdhets­myndigheten — 2.4
 233. Jordbruks­verket — 2.3
 234. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 2.3
 235. Produktion2030 — 2.3
 236. Fyrbodal — 2.3
 237. Socialstyrelsen — 2.3
 238. Tullverket — 2.3
 239. Hovrätten Övre Norrland — 2.3
 240. Högsta förvaltnings­domstolen — 2.3
 241. Boråsregionen — 2.3
 242. Skatteverket — 2.3
 243. Etikprövnings­myndigheten — 2.2
 244. Kommers­kollegium — 2.2
 245. Läkemedels­verket — 2.2
 246. Medtech4­Health — 2.2
 247. SWElife — 2.2
 248. Livsmedels­verket — 2.1
 249. Statens konstråd — 2.1
 250. Energimarknads­inspektionen — 2.1
 251. Säkerhetspolisen (SÄPO) — 2.1
 252. Forskningsrådet Formas — 2.0
 253. Kulturrådet — 2.0
 254. InnovAir — 2.0
 255. Myndigheten för Kulturanalys — 1.9
 256. Försvarets radioanstalt (FRA) — 1.9
 257. Hovrätten för Skåne och Blekinge — 1.8
 258. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 1.7
 259. Skol­inspektionen — 1.7

Webbstandard hos övrig offentlig sektor

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod.
Samt om webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. Upphandlings­myndigheten — 5.0
 2. Svenska ILO-kommittén — 4.8
 3. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 4.6
 4. Första AP-fonden (AP1) — 4.5
 5. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 4.5
 6. Kemikamlie­inspektionen — 4.4
 7. Harpsunds­nämnden — 4.3
 8. Konkurrens­verket — 4.3
 9. Medlings­institutet — 4.3
 10. Polisen — 4.3
 11. SIO Grafen — 4.3
 12. SIP STRIM — 4.3
 13. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 4.3
 14. Bokförings­nämnden (BFN) — 4.2
 15. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 4.2
 16. eSam — 4.2
 17. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 4.1
 18. Bolagsverket — 4.0
 19. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 4.0
 20. Institutet för språk och folkminnen — 4.0
 21. Länsstyrelserna — 4.0
 22. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 4.0
 23. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 4.0
 24. Ekobrotts­myndigheten — 4.0
 25. Exportkredit­nämnden (EKN) — 4.0
 26. Kammarrätten i Göteborg — 4.0
 27. Nämnden för hemslöjds­frågor — 4.0
 28. Regeringen — 4.0
 29. Rättshjälp­smyndigheten — 4.0
 30. Rättsmedicinal­verket — 4.0
 31. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 4.0
 32. Statens Geotekniska Institut — 4.0
 33. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.0
 34. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 4.0
 35. Barnombudsmannen — 4.0
 36. Drive Sweden — 4.0
 37. LIGHTer — 4.0
 38. Tillits­delegationen — 4.0
 39. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 3.9
 40. Statens haveri­kommission (SHK) — 3.9
 41. Försvars­underrättelse­domstolen — 3.8
 42. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 3.8
 43. Trafikverket — 3.8
 44. Arbetsmiljö­verket (AV) — 3.8
 45. Finans­inspektionen (FI) — 3.8
 46. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 3.8
 47. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 3.8
 48. Institutet för rymdfysik (IRF) — 3.8
 49. Kust­bevakningen — 3.8
 50. Statens Historiska Museer — 3.8
 51. Spel­inspektionen — 3.8
 52. Luftfarts­verket (LFV) — 3.8
 53. Nämnden mot diskriminering — 3.8
 54. Justitie­ombudsmannen (JO) — 3.8
 55. Riksrevisionen — 3.8
 56. Rymdstyrelsen — 3.8
 57. Statens institutions­styrelse (SiS) — 3.8
 58. Tillväxtverket — 3.8
 59. Trafikanalys — 3.8
 60. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 3.8
 61. Smartare elektroniksystem — 3.8
 62. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 3.8
 63. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 3.6
 64. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 3.6
 65. Boverket — 3.5
 66. Lantmäteriet — 3.5
 67. Naturvårds­verket — 3.5
 68. Riksdagen — 3.5
 69. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 3.5
 70. Vinnova - Verket för innovations­system — 3.5
 71. Andra AP-fonden — 3.5
 72. Arbets­domstolen (AD) — 3.5
 73. Försvarets materielverk (FMV) — 3.5
 74. Konsument­verket — 3.5
 75. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 3.5
 76. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 3.5
 77. Sametinget — 3.5
 78. Energi­myndigheten — 3.5
 79. Statens fastighetsverk — 3.5
 80. Svenska ESF-rådet — 3.5
 81. Svenska Institutet (SI) — 3.5
 82. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 3.5
 83. Tredje AP-fonden (AP3) — 3.5
 84. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 3.5
 85. BioInnovation — 3.5
 86. InfraSweden — 3.5
 87. Viable cities — 3.5
 88. Boråsregionen — 3.5
 89. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 3.4
 90. Polarforsknings­sekretariatet — 3.4
 91. Riksgälden — 3.4
 92. Sameskol­styrelsen — 3.4
 93. Sjunde AP-fonden (AP7) — 3.4
 94. Riksbanken — 3.4
 95. Sveriges ambassader och konsulat — 3.4
 96. Skolforsknings­institutet — 3.4
 97. Internet of Things Sverige — 3.4
 98. SWElife — 3.4
 99. Statskontoret — 3.3
 100. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 3.3
 101. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 3.3
 102. Riksantikvarieämbetet — 3.3
 103. Arbetsgivarverket — 3.3
 104. Brottsoffer­myndigheten — 3.3
 105. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 3.3
 106. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 3.3
 107. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 3.3
 108. Folkhälso­myndigheten — 3.3
 109. Försvarsmakten — 3.3
 110. Genteknik­nämnden — 3.3
 111. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 3.3
 112. Justitie­kanslern — 3.3
 113. Kammar­kollegiet — 3.3
 114. Konjunktu­rinstitutet — 3.3
 115. Myndigheten för press, radio och tv — 3.3
 116. Riksarkivet — 3.3
 117. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 3.3
 118. Statens servicecenter — 3.3
 119. Skolverket — 3.3
 120. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 3.3
 121. Svenska kraftnät — 3.3
 122. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 3.3
 123. Tullverket — 3.3
 124. Val­myndigheten — 3.3
 125. Vetenskaps­rådet (VR) — 3.3
 126. Kärnavfalls­fonden — 3.2
 127. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 3.1
 128. Konstnärs­nämnden — 3.1
 129. Sjöfarts­verket — 3.1
 130. Åklagar­myndigheten — 3.1
 131. Rekrytering­smyndigheten — 3.1
 132. Re:Source — 3.1
 133. Skaraborgs kommunal­förbund — 3.1
 134. Swedac — 3.0
 135. Transport­styrelsen — 3.0
 136. Forskarskatte­nämnden — 3.0
 137. Fortifikations­verket — 3.0
 138. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 3.0
 139. Kronofogden — 3.0
 140. Skogsstyrelsen — 3.0
 141. Statens medieråd — 3.0
 142. Universitetskanslers­ämbetet — 3.0
 143. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 3.0
 144. InnovAir — 3.0
 145. Medtech4­Health — 3.0
 146. Produktion2030 — 3.0
 147. Göteborgs­regionen — 3.0
 148. VästKom — 3.0
 149. Fyrbodal — 3.0
 150. Fjärde AP-fonden (AP4) — 2.9
 151. Revisors­inspektionen — 2.9
 152. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 2.9
 153. Finanspolitiska rådet — 2.8
 154. Statens ansvars­nämnd — 2.8
 155. Migrationsverket — 2.8
 156. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 2.8
 157. Skatteverket — 2.8
 158. Strålsäkerhets­myndigheten — 2.8
 159. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 2.8
 160. Arvsfonden — 2.8
 161. Etikprövnings­myndigheten — 2.8
 162. Datainspektionen (DI) — 2.8
 163. Elsäkerhets­verket — 2.8
 164. Forskningsrådet Formas — 2.8
 165. Försäkringskassan (FK) — 2.8
 166. Kriminal­vården — 2.8
 167. Lagrådet — 2.8
 168. Läkemedels­verket — 2.8
 169. Skatterätts­nämnden — 2.8
 170. Överklagande­nämnden — 2.8
 171. Jordbruks­verket — 2.8
 172. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 2.8
 173. Smart Built Environment — 2.8
 174. Delegationen mot segregation — 2.8
 175. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 2.7
 176. Sveriges författarfond — 2.6
 177. Kungliga biblioteket (KB) — 2.5
 178. Pensions­myndigheten — 2.5
 179. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 2.5
 180. Ehälso­myndigheten — 2.5
 181. Elegnämnden — 2.5
 182. Energimarknads­inspektionen — 2.5
 183. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 2.5
 184. Karolinska Institutet — 2.5
 185. Livsmedels­verket — 2.5
 186. Myndigheten för Kulturanalys — 2.5
 187. Sjätte AP-fonden (AP6) — 2.5
 188. Statens konstråd — 2.5
 189. Statens person­adress­register (SPAR) — 2.5
 190. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 2.5
 191. Nordiska Afrika­institutet — 2.4
 192. Socialstyrelsen — 2.3
 193. Kommers­kollegium — 2.3
 194. Säkerhetspolisen (SÄPO) — 2.3
 195. Jämställdhets­myndigheten — 2.3
 196. Metalliska material — 2.3
 197. Alingsås tingsrätt — 2.0
 198. Attunda tingsrätt — 2.0
 199. Blekinge tingsrätt — 2.0
 200. Borås tingsrätt — 2.0
 201. Sveriges domstolar — 2.0
 202. Eksjö tingsrätt — 2.0
 203. Eskilstuna tingsrätt — 2.0
 204. Falu tingsrätt — 2.0
 205. Försvarets radioanstalt (FRA) — 2.0
 206. Förvaltningsrätten i Linköping — 2.0
 207. Förvaltningsrätten i Umeå — 2.0
 208. Förvaltningsrätten Växjö — 2.0
 209. Gotlands tingsrätt — 2.0
 210. Gävle tingsrätt — 2.0
 211. Göta hovrätt — 2.0
 212. Göteborgs tingsrätt — 2.0
 213. Halmstads tingsrätt — 2.0
 214. Hovrätten för Nedre Norrland — 2.0
 215. Hovrätten för Skåne och Blekinge — 2.0
 216. Hovrätten för Västra Sverige — 2.0
 217. Hovrätten Övre Norrland — 2.0
 218. Hudiksvalls tingsrätt — 2.0
 219. Hyres­nämnden — 2.0
 220. Hässleholms tingsrätt — 2.0
 221. Högsta domstolen (HD) — 2.0
 222. Jönköpings tingsrätt — 2.0
 223. Kalmar tingsrätt — 2.0
 224. Kammarrätten i Jönköping — 2.0
 225. Kammarrätten i Stockholm — 2.0
 226. Kammarrätten i Sundsvall — 2.0
 227. Kristianstads tingsrätt — 2.0
 228. Linköpings tingsrätt — 2.0
 229. Lunds tingsrätt — 2.0
 230. Lycksele tingsrätt — 2.0
 231. Malmö tingsrätt — 2.0
 232. Mora tingsrätt — 2.0
 233. Nacka tingsrätt — 2.0
 234. Norrköpings tingsrätt — 2.0
 235. Norrtälje tingsrätt — 2.0
 236. Nyköpings tingsrätt — 2.0
 237. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 2.0
 238. Skaraborgs tingsrätt — 2.0
 239. Skellefteå tingsrätt — 2.0
 240. Solna tingsrätt — 2.0
 241. Skol­inspektionen — 2.0
 242. Stockholms tingsrätt — 2.0
 243. Sundsvalls tingsrätt — 2.0
 244. Svea hovrätt — 2.0
 245. Södertälje tingsrätt — 2.0
 246. Södertörns tingsrätt — 2.0
 247. Uddevalla tingsrätt — 2.0
 248. Umeå tingsrätt — 2.0
 249. Vänersborgs tingsrätt — 2.0
 250. Värmlands tingsrätt — 2.0
 251. Västmanlands tingsrätt — 2.0
 252. Växjö tingsrätt — 2.0
 253. Ångerman­lands tingsrätt — 2.0
 254. Örebro tingsrätt — 2.0
 255. Östersunds tingsrätt — 2.0
 256. Högsta förvaltnings­domstolen — 2.0
 257. Kulturrådet — 1.8
 258. Helsingborgs tingsrätt — 1.7
 259. Varbergs tingsrätt — 1.7

Tillgänglighet hos övrig offentlig sektor

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt med två olika verktyg. Det ena heter Axe, det andra Pa11y. Inte alla webbplatser har varit möjliga att testa med båda verktygen, men åtminstone ett verktyg har körts. Axe är inställd på att kontrollera ifall WCAG 2.0 nivå AA efterlevs och Pa11y kör både WCAG samt amerikanska Section 508. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

 1. Blekinge tingsrätt — 5.0
 2. Falu tingsrätt — 5.0
 3. Hässleholms tingsrätt — 5.0
 4. Svenska ILO-kommittén — 5.0
 5. Kriminal­vården — 5.0
 6. Mora tingsrätt — 5.0
 7. Nacka tingsrätt — 5.0
 8. Polisen — 5.0
 9. Skellefteå tingsrätt — 5.0
 10. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 5.0
 11. Västmanlands tingsrätt — 5.0
 12. Ångerman­lands tingsrätt — 5.0
 13. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 5.0
 14. Smart Built Environment — 5.0
 15. Boverket — 3.0
 16. Kammar­kollegiet — 3.0
 17. Kammarrätten i Sundsvall — 3.0
 18. Norrköpings tingsrätt — 3.0
 19. Jordbruks­verket — 3.0
 20. Barnombudsmannen — 3.0
 21. Socialstyrelsen — 2.0
 22. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 2.0
 23. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 2.0
 24. Kommers­kollegium — 2.0
 25. Konkurrens­verket — 2.0
 26. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 2.0
 27. Skatterätts­nämnden — 2.0
 28. Överklagande­nämnden — 2.0
 29. Statens Geotekniska Institut — 2.0
 30. Svenska Institutet (SI) — 2.0
 31. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 2.0
 32. Säkerhetspolisen (SÄPO) — 1.5
 33. Swedac — 1.0
 34. Trafikverket — 1.0
 35. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 1.0
 36. Etikprövnings­myndigheten — 1.0
 37. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 1.0
 38. Energimarknads­inspektionen — 1.0
 39. Exportkredit­nämnden (EKN) — 1.0
 40. Forskningsrådet Formas — 1.0
 41. Försvarsmakten — 1.0
 42. Genteknik­nämnden — 1.0
 43. Kronofogden — 1.0
 44. Statens Historiska Museer — 1.0
 45. Läkemedels­verket — 1.0
 46. Myndigheten för Kulturanalys — 1.0
 47. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 1.0
 48. Polarforsknings­sekretariatet — 1.0
 49. Regeringen — 1.0
 50. Rättshjälp­smyndigheten — 1.0
 51. Sjöfarts­verket — 1.0
 52. Skolverket — 1.0
 53. Tullverket — 1.0
 54. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 1.0
 55. Internet of Things Sverige — 1.0
 56. InnovAir — 1.0
 57. Produktion2030 — 1.0
 58. VästKom — 1.0
 59. Fyrbodal — 1.0
 60. Boråsregionen — 1.0

Användbarhet inom övrig offentlig sektor

Användbarhet mäts än så länge enbart med Googles Pagespeed API v2. Det är en version som slutade supportas av Google sommaren 2018, men får duga tills vidare.

 1. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 5.0
 2. Lantmäteriet — 5.0
 3. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 5.0
 4. Bokförings­nämnden (BFN) — 5.0
 5. Datainspektionen (DI) — 5.0
 6. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 5.0
 7. Folkhälso­myndigheten — 5.0
 8. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 5.0
 9. Försäkringskassan (FK) — 5.0
 10. Harpsunds­nämnden — 5.0
 11. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 5.0
 12. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 5.0
 13. Justitie­kanslern — 5.0
 14. Kammar­kollegiet — 5.0
 15. Konsument­verket — 5.0
 16. Statens Historiska Museer — 5.0
 17. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 5.0
 18. Nämnden för hemslöjds­frågor — 5.0
 19. Revisors­inspektionen — 5.0
 20. Polisen — 5.0
 21. Riksrevisionen — 5.0
 22. Sameskol­styrelsen — 5.0
 23. Statens ansvars­nämnd — 5.0
 24. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 5.0
 25. Energi­myndigheten — 5.0
 26. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 5.0
 27. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 5.0
 28. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 5.0
 29. Tredje AP-fonden (AP3) — 5.0
 30. Val­myndigheten — 5.0
 31. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 5.0
 32. Sveriges ambassader och konsulat — 5.0
 33. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 5.0
 34. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 5.0
 35. Metalliska material — 5.0
 36. Smart Built Environment — 5.0
 37. VästKom — 5.0
 38. Tillits­delegationen — 5.0
 39. Bolagsverket — 4.0
 40. Boverket — 4.0
 41. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 4.0
 42. Kungliga biblioteket (KB) — 4.0
 43. Länsstyrelserna — 4.0
 44. Migrationsverket — 4.0
 45. Pensions­myndigheten — 4.0
 46. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 4.0
 47. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 4.0
 48. Socialstyrelsen — 4.0
 49. Strålsäkerhets­myndigheten — 4.0
 50. Swedac — 4.0
 51. Trafikverket — 4.0
 52. Alingsås tingsrätt — 4.0
 53. Arbetsgivarverket — 4.0
 54. Arbetsmiljö­verket (AV) — 4.0
 55. Attunda tingsrätt — 4.0
 56. Blekinge tingsrätt — 4.0
 57. Borås tingsrätt — 4.0
 58. Brottsoffer­myndigheten — 4.0
 59. Sveriges domstolar — 4.0
 60. Ehälso­myndigheten — 4.0
 61. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 4.0
 62. Eksjö tingsrätt — 4.0
 63. Elsäkerhets­verket — 4.0
 64. Eskilstuna tingsrätt — 4.0
 65. Exportkredit­nämnden (EKN) — 4.0
 66. Falu tingsrätt — 4.0
 67. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 4.0
 68. Finans­inspektionen (FI) — 4.0
 69. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 4.0
 70. Försvarets radioanstalt (FRA) — 4.0
 71. Försvarsmakten — 4.0
 72. Förvaltningsrätten i Umeå — 4.0
 73. Förvaltningsrätten Växjö — 4.0
 74. Gotlands tingsrätt — 4.0
 75. Gävle tingsrätt — 4.0
 76. Göta hovrätt — 4.0
 77. Göteborgs tingsrätt — 4.0
 78. Halmstads tingsrätt — 4.0
 79. Helsingborgs tingsrätt — 4.0
 80. Hudiksvalls tingsrätt — 4.0
 81. Hyres­nämnden — 4.0
 82. Hässleholms tingsrätt — 4.0
 83. Högsta domstolen (HD) — 4.0
 84. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 4.0
 85. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 4.0
 86. Institutet för rymdfysik (IRF) — 4.0
 87. Jönköpings tingsrätt — 4.0
 88. Kalmar tingsrätt — 4.0
 89. Kammarrätten i Jönköping — 4.0
 90. Kammarrätten i Stockholm — 4.0
 91. Kammarrätten i Sundsvall — 4.0
 92. Karolinska Institutet — 4.0
 93. Konjunktu­rinstitutet — 4.0
 94. Kriminal­vården — 4.0
 95. Kristianstads tingsrätt — 4.0
 96. Kronofogden — 4.0
 97. Linköpings tingsrätt — 4.0
 98. Livsmedels­verket — 4.0
 99. Spel­inspektionen — 4.0
 100. Luftfarts­verket (LFV) — 4.0
 101. Lunds tingsrätt — 4.0
 102. Lycksele tingsrätt — 4.0
 103. Malmö tingsrätt — 4.0
 104. Mora tingsrätt — 4.0
 105. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 4.0
 106. Myndigheten för Kulturanalys — 4.0
 107. Myndigheten för press, radio och tv — 4.0
 108. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 4.0
 109. Nacka tingsrätt — 4.0
 110. Nordiska Afrika­institutet — 4.0
 111. Norrköpings tingsrätt — 4.0
 112. Norrtälje tingsrätt — 4.0
 113. Nyköpings tingsrätt — 4.0
 114. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 4.0
 115. Nämnden mot diskriminering — 4.0
 116. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 4.0
 117. Polarforsknings­sekretariatet — 4.0
 118. Justitie­ombudsmannen (JO) — 4.0
 119. Sjunde AP-fonden (AP7) — 4.0
 120. Sjätte AP-fonden (AP6) — 4.0
 121. Sjöfarts­verket — 4.0
 122. Skaraborgs tingsrätt — 4.0
 123. Skatterätts­nämnden — 4.0
 124. Skellefteå tingsrätt — 4.0
 125. Skogsstyrelsen — 4.0
 126. Solna tingsrätt — 4.0
 127. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 4.0
 128. Statens fastighetsverk — 4.0
 129. Statens Geotekniska Institut — 4.0
 130. Statens haveri­kommission (SHK) — 4.0
 131. Statens institutions­styrelse (SiS) — 4.0
 132. Statens konstråd — 4.0
 133. Kulturrådet — 4.0
 134. Statens medieråd — 4.0
 135. Statens person­adress­register (SPAR) — 4.0
 136. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 4.0
 137. Statskontoret — 4.0
 138. Stockholms tingsrätt — 4.0
 139. Sundsvalls tingsrätt — 4.0
 140. Svea hovrätt — 4.0
 141. Svenska ESF-rådet — 4.0
 142. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 4.0
 143. Svenska kraftnät — 4.0
 144. Riksbanken — 4.0
 145. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 4.0
 146. Södertälje tingsrätt — 4.0
 147. Södertörns tingsrätt — 4.0
 148. Tillväxtverket — 4.0
 149. Trafikanalys — 4.0
 150. Uddevalla tingsrätt — 4.0
 151. Umeå tingsrätt — 4.0
 152. Universitetskanslers­ämbetet — 4.0
 153. Varbergs tingsrätt — 4.0
 154. Vetenskaps­rådet (VR) — 4.0
 155. Vänersborgs tingsrätt — 4.0
 156. Värmlands tingsrätt — 4.0
 157. Västmanlands tingsrätt — 4.0
 158. Växjö tingsrätt — 4.0
 159. Åklagar­myndigheten — 4.0
 160. Ångerman­lands tingsrätt — 4.0
 161. Örebro tingsrätt — 4.0
 162. Östersunds tingsrätt — 4.0
 163. Barnombudsmannen — 4.0
 164. Jämställdhets­myndigheten — 4.0
 165. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 4.0
 166. Upphandlings­myndigheten — 4.0
 167. Drive Sweden — 4.0
 168. SIP STRIM — 4.0
 169. LIGHTer — 4.0
 170. InfraSweden — 4.0
 171. Produktion2030 — 4.0
 172. Viable cities — 4.0
 173. Re:Source — 4.0
 174. Smartare elektroniksystem — 4.0
 175. Göteborgs­regionen — 4.0
 176. Skaraborgs kommunal­förbund — 4.0
 177. Delegationen mot segregation — 4.0
 178. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 4.0
 179. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 4.0
 180. Institutet för språk och folkminnen — 3.0
 181. Etikprövnings­myndigheten — 3.0
 182. Första AP-fonden (AP1) — 3.0
 183. Konkurrens­verket — 3.0
 184. Kust­bevakningen — 3.0
 185. Statens servicecenter — 3.0
 186. eSam — 3.0
 187. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 3.0
 188. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 2.0
 189. Riksantikvarieämbetet — 2.0
 190. Riksdagen — 2.0
 191. Skatteverket — 2.0
 192. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 2.0
 193. Vinnova - Verket för innovations­system — 2.0
 194. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 2.0
 195. Andra AP-fonden — 2.0
 196. Arvsfonden — 2.0
 197. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 2.0
 198. Elegnämnden — 2.0
 199. Forskningsrådet Formas — 2.0
 200. Fortifikations­verket — 2.0
 201. Svenska ILO-kommittén — 2.0
 202. Kemikamlie­inspektionen — 2.0
 203. Lagrådet — 2.0
 204. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 2.0
 205. Regeringen — 2.0
 206. Skol­inspektionen — 2.0
 207. Skolverket — 2.0
 208. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 2.0
 209. Tullverket — 2.0
 210. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 2.0
 211. Skolforsknings­institutet — 2.0
 212. BioInnovation — 2.0
 213. Internet of Things Sverige — 2.0
 214. InnovAir — 2.0
 215. Naturvårds­verket — 1.0
 216. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 1.0
 217. Transport­styrelsen — 1.0
 218. Arbets­domstolen (AD) — 1.0
 219. Energimarknads­inspektionen — 1.0
 220. Finanspolitiska rådet — 1.0
 221. Fjärde AP-fonden (AP4) — 1.0
 222. Forskarskatte­nämnden — 1.0
 223. Försvarets materielverk (FMV) — 1.0
 224. Försvars­underrättelse­domstolen — 1.0
 225. Förvaltningsrätten i Linköping — 1.0
 226. Genteknik­nämnden — 1.0
 227. Hovrätten för Nedre Norrland — 1.0
 228. Hovrätten för Skåne och Blekinge — 1.0
 229. Hovrätten för Västra Sverige — 1.0
 230. Hovrätten Övre Norrland — 1.0
 231. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 1.0
 232. Kammarrätten i Göteborg — 1.0
 233. Kommers­kollegium — 1.0
 234. Konstnärs­nämnden — 1.0
 235. Kärnavfalls­fonden — 1.0
 236. Läkemedels­verket — 1.0
 237. Medlings­institutet — 1.0
 238. Riksarkivet — 1.0
 239. Riksgälden — 1.0
 240. Rymdstyrelsen — 1.0
 241. Rättshjälp­smyndigheten — 1.0
 242. Rättsmedicinal­verket — 1.0
 243. Överklagande­nämnden — 1.0
 244. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 1.0
 245. Jordbruks­verket — 1.0
 246. Svenska Institutet (SI) — 1.0
 247. Sveriges författarfond — 1.0
 248. Säkerhetspolisen (SÄPO) — 1.0
 249. Högsta förvaltnings­domstolen — 1.0
 250. Rekrytering­smyndigheten — 1.0
 251. Medtech4­Health — 1.0
 252. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 1.0
 253. SWElife — 1.0
 254. Fyrbodal — 1.0
 255. Boråsregionen — 1.0

Webbprestanda bland övrig offentlig sektor

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en 4G-uppkoppling i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Pagespeed API v4.

 1. Sveriges författarfond — 5.0
 2. Första AP-fonden (AP1) — 4.5
 3. Försvarets materielverk (FMV) — 4.5
 4. Kammarrätten i Göteborg — 4.5
 5. Rättshjälp­smyndigheten — 4.5
 6. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 4.5
 7. Andra AP-fonden — 4.3
 8. Ekobrotts­myndigheten — 4.3
 9. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 4.3
 10. Polisen — 4.1
 11. Alingsås tingsrätt — 4.0
 12. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 4.0
 13. Arbets­domstolen (AD) — 4.0
 14. Arbetsmiljö­verket (AV) — 4.0
 15. Attunda tingsrätt — 4.0
 16. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 4.0
 17. Sveriges domstolar — 4.0
 18. Ehälso­myndigheten — 4.0
 19. Eksjö tingsrätt — 4.0
 20. Eskilstuna tingsrätt — 4.0
 21. Falu tingsrätt — 4.0
 22. Försvarsmakten — 4.0
 23. Förvaltningsrätten i Linköping — 4.0
 24. Förvaltningsrätten i Umeå — 4.0
 25. Förvaltningsrätten Växjö — 4.0
 26. Gotlands tingsrätt — 4.0
 27. Gävle tingsrätt — 4.0
 28. Göta hovrätt — 4.0
 29. Göteborgs tingsrätt — 4.0
 30. Halmstads tingsrätt — 4.0
 31. Helsingborgs tingsrätt — 4.0
 32. Hovrätten för Nedre Norrland — 4.0
 33. Hovrätten för Västra Sverige — 4.0
 34. Hovrätten Övre Norrland — 4.0
 35. Hudiksvalls tingsrätt — 4.0
 36. Hyres­nämnden — 4.0
 37. Hässleholms tingsrätt — 4.0
 38. Högsta domstolen (HD) — 4.0
 39. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 4.0
 40. Jönköpings tingsrätt — 4.0
 41. Kalmar tingsrätt — 4.0
 42. Kammarrätten i Jönköping — 4.0
 43. Konkurrens­verket — 4.0
 44. Linköpings tingsrätt — 4.0
 45. Spel­inspektionen — 4.0
 46. Lunds tingsrätt — 4.0
 47. Lycksele tingsrätt — 4.0
 48. Malmö tingsrätt — 4.0
 49. Medlings­institutet — 4.0
 50. Mora tingsrätt — 4.0
 51. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 4.0
 52. Nacka tingsrätt — 4.0
 53. Nordiska Afrika­institutet — 4.0
 54. Norrköpings tingsrätt — 4.0
 55. Norrtälje tingsrätt — 4.0
 56. Nyköpings tingsrätt — 4.0
 57. Skaraborgs tingsrätt — 4.0
 58. Skellefteå tingsrätt — 4.0
 59. Solna tingsrätt — 4.0
 60. Statens Geotekniska Institut — 4.0
 61. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.0
 62. Statens servicecenter — 4.0
 63. Statskontoret — 4.0
 64. Stockholms tingsrätt — 4.0
 65. Sundsvalls tingsrätt — 4.0
 66. Svea hovrätt — 4.0
 67. Södertälje tingsrätt — 4.0
 68. Södertörns tingsrätt — 4.0
 69. Uddevalla tingsrätt — 4.0
 70. Umeå tingsrätt — 4.0
 71. Vänersborgs tingsrätt — 4.0
 72. Värmlands tingsrätt — 4.0
 73. Västmanlands tingsrätt — 4.0
 74. Växjö tingsrätt — 4.0
 75. Ångerman­lands tingsrätt — 4.0
 76. Örebro tingsrätt — 4.0
 77. Östersunds tingsrätt — 4.0
 78. Högsta förvaltnings­domstolen — 4.0
 79. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 4.0
 80. Smart Built Environment — 4.0
 81. Göteborgs­regionen — 4.0
 82. Blekinge tingsrätt — 3.7
 83. Bokförings­nämnden (BFN) — 3.7
 84. Kammar­kollegiet — 3.7
 85. Kammarrätten i Sundsvall — 3.7
 86. Karolinska Institutet — 3.7
 87. Justitie­ombudsmannen (JO) — 3.7
 88. Överklagande­nämnden — 3.7
 89. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 3.7
 90. Universitetskanslers­ämbetet — 3.7
 91. Bolagsverket — 3.5
 92. Boverket — 3.5
 93. Institutet för språk och folkminnen — 3.5
 94. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 3.5
 95. Borås tingsrätt — 3.5
 96. Folkhälso­myndigheten — 3.5
 97. Harpsunds­nämnden — 3.5
 98. Kammarrätten i Stockholm — 3.5
 99. Kommers­kollegium — 3.5
 100. Konjunktu­rinstitutet — 3.5
 101. Konsument­verket — 3.5
 102. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 3.5
 103. Revisors­inspektionen — 3.5
 104. Statens haveri­kommission (SHK) — 3.5
 105. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 3.5
 106. Svenska ESF-rådet — 3.5
 107. Varbergs tingsrätt — 3.5
 108. Skolforsknings­institutet — 3.5
 109. Rekrytering­smyndigheten — 3.5
 110. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 3.3
 111. Naturvårds­verket — 3.3
 112. Pensions­myndigheten — 3.3
 113. Transport­styrelsen — 3.3
 114. Forskarskatte­nämnden — 3.3
 115. Försvars­underrättelse­domstolen — 3.3
 116. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 3.3
 117. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 3.3
 118. Kristianstads tingsrätt — 3.3
 119. Kust­bevakningen — 3.3
 120. Nämnden mot diskriminering — 3.3
 121. Rättsmedicinal­verket — 3.3
 122. Skatterätts­nämnden — 3.3
 123. Riksbanken — 3.3
 124. Vetenskaps­rådet (VR) — 3.3
 125. Sveriges ambassader och konsulat — 3.3
 126. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 3.3
 127. Barnombudsmannen — 3.3
 128. Drive Sweden — 3.3
 129. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 3.0
 130. Strålsäkerhets­myndigheten — 3.0
 131. Swedac — 3.0
 132. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 3.0
 133. Brottsoffer­myndigheten — 3.0
 134. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 3.0
 135. Finans­inspektionen (FI) — 3.0
 136. Finanspolitiska rådet — 3.0
 137. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 3.0
 138. Fortifikations­verket — 3.0
 139. Försäkringskassan (FK) — 3.0
 140. Hovrätten för Skåne och Blekinge — 3.0
 141. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 3.0
 142. Justitie­kanslern — 3.0
 143. Konstnärs­nämnden — 3.0
 144. Kärnavfalls­fonden — 3.0
 145. Lagrådet — 3.0
 146. Läkemedels­verket — 3.0
 147. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 3.0
 148. Nämnden för hemslöjds­frågor — 3.0
 149. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 3.0
 150. Rymdstyrelsen — 3.0
 151. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 3.0
 152. Energi­myndigheten — 3.0
 153. Statens fastighetsverk — 3.0
 154. Statens person­adress­register (SPAR) — 3.0
 155. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 3.0
 156. Svenska kraftnät — 3.0
 157. Val­myndigheten — 3.0
 158. Åklagar­myndigheten — 3.0
 159. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 3.0
 160. BioInnovation — 3.0
 161. SIO Grafen — 3.0
 162. Metalliska material — 3.0
 163. eSam — 3.0
 164. VästKom — 3.0
 165. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 3.0
 166. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 2.7
 167. Arvsfonden — 2.7
 168. Energimarknads­inspektionen — 2.7
 169. Fjärde AP-fonden (AP4) — 2.7
 170. Genteknik­nämnden — 2.7
 171. Kronofogden — 2.7
 172. Myndigheten för press, radio och tv — 2.7
 173. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 2.7
 174. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 2.7
 175. Internet of Things Sverige — 2.7
 176. Länsstyrelserna — 2.5
 177. Migrationsverket — 2.5
 178. Trafikverket — 2.5
 179. Vinnova - Verket för innovations­system — 2.5
 180. Arbetsgivarverket — 2.5
 181. Elegnämnden — 2.5
 182. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 2.5
 183. Svenska ILO-kommittén — 2.5
 184. Kemikamlie­inspektionen — 2.5
 185. Luftfarts­verket (LFV) — 2.5
 186. Riksgälden — 2.5
 187. Statens ansvars­nämnd — 2.5
 188. Statens institutions­styrelse (SiS) — 2.5
 189. Jordbruks­verket — 2.5
 190. Skolverket — 2.5
 191. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 2.5
 192. Tillväxtverket — 2.5
 193. Jämställdhets­myndigheten — 2.5
 194. LIGHTer — 2.5
 195. Fyrbodal — 2.5
 196. Säkerhetspolisen (SÄPO) — 2.4
 197. Lantmäteriet — 2.3
 198. Riksantikvarieämbetet — 2.3
 199. Socialstyrelsen — 2.3
 200. Datainspektionen (DI) — 2.3
 201. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 2.3
 202. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 2.3
 203. Riksarkivet — 2.3
 204. Sjunde AP-fonden (AP7) — 2.3
 205. Re:Source — 2.3
 206. Boråsregionen — 2.3
 207. Skaraborgs kommunal­förbund — 2.3
 208. Delegationen mot segregation — 2.3
 209. Kungliga biblioteket (KB) — 2.0
 210. Riksdagen — 2.0
 211. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 2.0
 212. Etikprövnings­myndigheten — 2.0
 213. Elsäkerhets­verket — 2.0
 214. Statens Historiska Museer — 2.0
 215. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 2.0
 216. Polarforsknings­sekretariatet — 2.0
 217. Regeringen — 2.0
 218. Riksrevisionen — 2.0
 219. Sjätte AP-fonden (AP6) — 2.0
 220. Kulturrådet — 2.0
 221. Statens medieråd — 2.0
 222. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 2.0
 223. Svenska Institutet (SI) — 2.0
 224. Trafikanalys — 2.0
 225. Tullverket — 2.0
 226. SIP STRIM — 2.0
 227. Medtech4­Health — 2.0
 228. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 2.0
 229. Viable cities — 2.0
 230. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 2.0
 231. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 2.0
 232. Institutet för rymdfysik (IRF) — 1.7
 233. Smartare elektroniksystem — 1.7
 234. Skatteverket — 1.5
 235. Exportkredit­nämnden (EKN) — 1.5
 236. Forskningsrådet Formas — 1.5
 237. Sjöfarts­verket — 1.5
 238. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 1.5
 239. Produktion2030 — 1.5
 240. SWElife — 1.5
 241. Livsmedels­verket — 1.3
 242. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 1.3
 243. Statens konstråd — 1.3
 244. Skol­inspektionen — 1.3
 245. InnovAir — 1.3
 246. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 1.0
 247. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 1.0
 248. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 1.0
 249. Försvarets radioanstalt (FRA) — 1.0
 250. Kriminal­vården — 1.0
 251. Myndigheten för Kulturanalys — 1.0
 252. Sameskol­styrelsen — 1.0
 253. Sametinget — 1.0
 254. Skogsstyrelsen — 1.0
 255. Tredje AP-fonden (AP3) — 1.0
 256. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 1.0
 257. Upphandlings­myndigheten — 1.0
 258. InfraSweden — 1.0
 259. Tillits­delegationen — 1.0
Till toppen