Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Mars 2021 – sammanställning av övrig offentlig sektor på webben

Mars 2021 – sammanställning av övrig offentlig sektor på webben

Rapport för övrig offentlig sektors webbplatser under mars står sig när det gäller tillgänglighet, webbprestanda och användbarhet.


Om kategorin Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 3.8 av 5.

Se aktuell lista med övrig offentlig sektor


Mars topplista för övrig offentlig sektor är här. Det är i vanlig ordning enbart startsidor som är testade, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Hoppa direkt till kategoribetyg:

 1. Övergripande betyg
 2. Webbstandard
 3. Tillgänglighet
 4. Webbprestanda
 5. Integritet

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de tester som ännu inte har en egen kategori.

 1. Polisen – 4.693
 2. Myndigheten för press, radio och tv – 4.634
 3. Konjunktu­rinstitutet – 4.623
 4. Nationellt forensiskt centrum (NFC) – 4.614
 5. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) – 4.525
 6. Statens fastighetsverk – 4.386
 7. Svenska Institutet (SI) – 4.356
 8. Medlings­institutet – 4.311
 9. Åklagar­myndigheten – 4.286
 10. eSamverka – 4.279
 11. Folkhälso­myndigheten – 4.271
 12. Konsument­verket – 4.259
 13. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.239
 14. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.214
 15. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.191
 16. Ekonomistyrnings­verket (ESV) – 4.150
 17. Tillväxtverket – 4.066
 18. Luftfarts­verket (LFV) – 4.046
 19. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.036
 20. Pensions­myndigheten – 4.015
 21. Nordiska Afrika­institutet – 4.001
 22. Barnombudsmannen – 3.997
 23. Universitetskanslers­ämbetet – 3.996
 24. Sveriges domstolar – 3.989
 25. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) – 3.986
 26. Kemikamlie­inspektionen – 3.949
 27. Spel­inspektionen – 3.926
 28. Fortifikations­verket – 3.926
 29. Riksrevisionen – 3.921
 30. Statens institutions­styrelse (SiS) – 3.904
 31. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – 3.897
 32. Upphandlings­myndigheten – 3.888
 33. Justitie­ombudsmannen (JO) – 3.884
 34. Länsstyrelserna – 3.879
 35. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) – 3.870
 36. Svenska ILO-kommittén – 3.859
 37. Kammar­kollegiet – 3.854
 38. Rymdstyrelsen – 3.846
 39. Riksbanken – 3.844
 40. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.841
 41. Svenska kraftnät – 3.834
 42. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) – 3.826
 43. Post- och tele­styrelsen (PTS) – 3.821
 44. Ehälso­myndigheten – 3.817
 45. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) – 3.812
 46. Myndigheten för delaktighet (MFD) – 3.810
 47. Statens servicecenter – 3.791
 48. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) – 3.781
 49. Arbetsmiljö­verket (AV) – 3.772
 50. Statens ansvars­nämnd – 3.770
 51. Tullverket – 3.759
 52. Myndigheten för Kulturanalys – 3.756
 53. Forskarskatte­nämnden – 3.754
 54. Patent- och registrerings­verket (PRV) – 3.752
 55. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) – 3.748
 56. Bokförings­nämnden (BFN) – 3.736
 57. Kungliga biblioteket (KB) – 3.735
 58. Boverket – 3.724
 59. Rekrytering­smyndigheten – 3.711
 60. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.709
 61. Lagrådet – 3.698
 62. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) – 3.686
 63. SWElife – 3.685
 64. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) – 3.683
 65. Jordbruks­verket – 3.676
 66. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.676
 67. Arbetsförmedlingen – 3.675
 68. Lantmäteriet – 3.669
 69. Transport­styrelsen – 3.666
 70. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) – 3.660
 71. VästKom – 3.659
 72. Socialstyrelsen – 3.651
 73. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) – 3.649
 74. Skolverket – 3.646
 75. Smart Built Environment – 3.643
 76. Sveriges författarfond – 3.643
 77. Vetenskaps­rådet (VR) – 3.639
 78. Riksgälden – 3.634
 79. Revisors­inspektionen – 3.624
 80. Kärnavfalls­fonden – 3.621
 81. Konkurrens­verket – 3.620
 82. Finans­inspektionen (FI) – 3.618
 83. Bolagsverket – 3.589
 84. Kriminal­vården – 3.587
 85. Kust­bevakningen – 3.586
 86. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) – 3.583
 87. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) – 3.576
 88. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) – 3.567
 89. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) – 3.564
 90. Statens medieråd – 3.564
 91. Finanspolitiska rådet – 3.542
 92. Statens person­adress­register (SPAR) – 3.530
 93. Arvsfonden – 3.529
 94. Första AP-fonden (AP1) – 3.518
 95. Göteborgs­regionen – 3.516
 96. Nämnden mot diskriminering – 3.514
 97. Sveriges ambassader och konsulat – 3.511
 98. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.502
 99. Tredje AP-fonden (AP3) – 3.501
 100. Harpsunds­nämnden – 3.500
 101. Skatterätts­nämnden – 3.496
 102. Energi­myndigheten – 3.489
 103. Överklagande­nämnden – 3.489
 104. Integritetsskydds­myndigheten – 3.485
 105. Statens haveri­kommission (SHK) – 3.484
 106. Säkerhets­polisen (SÄPO) – 3.481
 107. Skatteverket – 3.479
 108. Kommers­kollegium – 3.477
 109. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) – 3.474
 110. Andra AP-fonden – 3.464
 111. Försvarets materielverk (FMV) – 3.455
 112. SIO Grafen – 3.454
 113. Riksdagen – 3.453
 114. Trafikanalys – 3.449
 115. Arbets­domstolen (AD) – 3.445
 116. Skolforsknings­institutet – 3.444
 117. Konstnärs­nämnden – 3.411
 118. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.408
 119. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) – 3.404
 120. Försäkringskassan (FK) – 3.396
 121. Justitie­kanslern – 3.394
 122. Statens Historiska Museer – 3.386
 123. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.371
 124. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) – 3.361
 125. Boråsregionen – 3.354
 126. Polarforsknings­sekretariatet – 3.345
 127. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 3.344
 128. Statistiska Centralbyrån (SCB) – 3.333
 129. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.324
 130. Elsäkerhets­verket – 3.319
 131. Riksarkivet – 3.318
 132. Migrationsverket – 3.312
 133. Trafikverket – 3.306
 134. Riksantikvarieämbetet – 3.295
 135. Val­myndigheten – 3.292
 136. Institutet för språk och folkminnen – 3.291
 137. Arbetsgivarverket – 3.286
 138. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.284
 139. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.279
 140. InfraSweden – 3.277
 141. Delegationen mot segregation – 3.274
 142. Sameskol­styrelsen – 3.274
 143. Skol­inspektionen – 3.262
 144. Forskningsrådet Formas – 3.261
 145. Läkemedels­verket – 3.254
 146. Kronofogden – 3.250
 147. Livsmedels­verket – 3.249
 148. Statskontoret – 3.234
 149. Svenska ESF-rådet – 3.230
 150. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.216
 151. Sjätte AP-fonden (AP6) – 3.204
 152. Exportkredit­nämnden (EKN) – 3.195
 153. Sjunde AP-fonden (AP7) – 3.194
 154. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) – 3.190
 155. Skogsstyrelsen – 3.180
 156. Internet of Things Sverige – 3.161
 157. Statens Geotekniska Institut – 3.116
 158. SIP STRIM – 3.110
 159. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) – 3.084
 160. Swedac – 3.078
 161. Institutet för rymdfysik (IRF) – 3.066
 162. Genteknik­nämnden – 3.061
 163. Rättsmedicinal­verket – 3.019
 164. Brottsoffer­myndigheten – 3.017
 165. BioInnovation – 3.001
 166. Metalliska material – 2.990
 167. Vinnova - Verket för innovations­system – 2.989
 168. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 2.966
 169. Naturvårds­verket – 2.965
 170. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) – 2.947
 171. Re:Source – 2.929
 172. Folke Bernadotte­akademin (FBA) – 2.913
 173. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) – 2.911
 174. Försvarsmakten – 2.910
 175. LIGHTer – 2.894
 176. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 2.882
 177. Etikprövnings­myndigheten – 2.879
 178. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) – 2.854
 179. Fyrbodal – 2.848
 180. Statens konstråd – 2.833
 181. Kulturrådet – 2.829
 182. Smartare elektroniksystem – 2.794
 183. Energimarknads­inspektionen – 2.774
 184. Drive Sweden – 2.736
 185. Skaraborgs kommunal­förbund – 2.735
 186. Fjärde AP-fonden (AP4) – 2.734
 187. InnovAir – 2.731
 188. Process­industriell IT och automation (PiiA) – 2.678
 189. Regeringen – 2.663
 190. Medtech4­Health – 2.636
 191. Viable cities – 2.630
 192. Ekobrotts­myndigheten – 2.624
 193. Sjöfarts­verket – 2.617
 194. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) – 2.516
 195. Jämställdhets­myndigheten – 2.488
 196. Sametinget – 2.302
 197. Produktion2030 – 2.236
 198. Försvarets radioanstalt (FRA) – 2.070

Webbstandard hos övrig offentlig sektor

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod. Dessutom ifall webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) – 4.90
 2. Statens fastighetsverk – 4.70
 3. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.70
 4. Svenska Institutet (SI) – 4.60
 5. Tillväxtverket – 4.60
 6. Konsument­verket – 4.60
 7. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) – 4.50
 8. Konjunktu­rinstitutet – 4.50
 9. Polisen – 4.50
 10. Skolverket – 4.40
 11. Kemikamlie­inspektionen – 4.40
 12. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.40
 13. Myndigheten för press, radio och tv – 4.40
 14. Nordiska Afrika­institutet – 4.40
 15. Riksrevisionen – 4.40
 16. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) – 4.30
 17. Nationellt forensiskt centrum (NFC) – 4.30
 18. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) – 4.30
 19. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – 4.30
 20. Medlings­institutet – 4.30
 21. Bokförings­nämnden (BFN) – 4.30
 22. InfraSweden – 4.20
 23. Kungliga biblioteket (KB) – 4.20
 24. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) – 4.20
 25. Länsstyrelserna – 4.20
 26. Tullverket – 4.20
 27. Barnombudsmannen – 4.20
 28. eSamverka – 4.20
 29. Harpsunds­nämnden – 4.10
 30. SIO Grafen – 4.10
 31. Jordbruks­verket – 4.10
 32. Riksbanken – 4.10
 33. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.10
 34. VästKom – 4.10
 35. Fortifikations­verket – 4.10
 36. Justitie­ombudsmannen (JO) – 4.10
 37. Genteknik­nämnden – 4.10
 38. Bolagsverket – 4.00
 39. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.00
 40. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) – 4.00
 41. Universitetskanslers­ämbetet – 4.00
 42. Luftfarts­verket (LFV) – 4.00
 43. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.00
 44. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) – 4.00
 45. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.00
 46. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.00
 47. Folkhälso­myndigheten – 4.00
 48. Statens ansvars­nämnd – 3.90
 49. Drive Sweden – 3.90
 50. Spel­inspektionen – 3.90
 51. Myndigheten för delaktighet (MFD) – 3.90
 52. Arbetsmiljö­verket (AV) – 3.90
 53. Sveriges domstolar – 3.90
 54. Statens institutions­styrelse (SiS) – 3.80
 55. Statens servicecenter – 3.80
 56. Svenska ILO-kommittén – 3.80
 57. Lantmäteriet – 3.80
 58. Konkurrens­verket – 3.80
 59. Lagrådet – 3.80
 60. Statens Historiska Museer – 3.80
 61. Åklagar­myndigheten – 3.80
 62. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) – 3.80
 63. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) – 3.80
 64. Forskarskatte­nämnden – 3.80
 65. Sameskol­styrelsen – 3.80
 66. Sjätte AP-fonden (AP6) – 3.80
 67. BioInnovation – 3.70
 68. Statens haveri­kommission (SHK) – 3.70
 69. SWElife – 3.70
 70. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) – 3.70
 71. Institutet för rymdfysik (IRF) – 3.70
 72. Svenska kraftnät – 3.70
 73. Kammar­kollegiet – 3.70
 74. Kommers­kollegium – 3.70
 75. Pensions­myndigheten – 3.70
 76. Post- och tele­styrelsen (PTS) – 3.70
 77. Kust­bevakningen – 3.70
 78. Vetenskaps­rådet (VR) – 3.70
 79. Integritetsskydds­myndigheten – 3.70
 80. Arbetsförmedlingen – 3.70
 81. Polarforsknings­sekretariatet – 3.70
 82. Första AP-fonden (AP1) – 3.70
 83. Institutet för språk och folkminnen – 3.60
 84. Tredje AP-fonden (AP3) – 3.60
 85. Riksantikvarieämbetet – 3.60
 86. Socialstyrelsen – 3.60
 87. Upphandlings­myndigheten – 3.60
 88. Myndigheten för Kulturanalys – 3.60
 89. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.60
 90. Arvsfonden – 3.60
 91. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) – 3.60
 92. Ehälso­myndigheten – 3.60
 93. Ekonomistyrnings­verket (ESV) – 3.60
 94. Göteborgs­regionen – 3.60
 95. Finans­inspektionen (FI) – 3.60
 96. Försvarets materielverk (FMV) – 3.60
 97. Rymdstyrelsen – 3.60
 98. Skatterätts­nämnden – 3.60
 99. Skogsstyrelsen – 3.60
 100. Boverket – 3.50
 101. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) – 3.50
 102. Energi­myndigheten – 3.50
 103. SIP STRIM – 3.50
 104. InnovAir – 3.50
 105. Smart Built Environment – 3.50
 106. Riksdagen – 3.50
 107. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) – 3.50
 108. Exportkredit­nämnden (EKN) – 3.50
 109. Revisors­inspektionen – 3.50
 110. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.50
 111. Säkerhets­polisen (SÄPO) – 3.40
 112. Transport­styrelsen – 3.40
 113. Läkemedels­verket – 3.40
 114. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) – 3.40
 115. Sjunde AP-fonden (AP7) – 3.40
 116. LIGHTer – 3.30
 117. Internet of Things Sverige – 3.30
 118. Statens person­adress­register (SPAR) – 3.30
 119. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) – 3.30
 120. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) – 3.30
 121. Migrationsverket – 3.30
 122. Livsmedels­verket – 3.30
 123. Sveriges ambassader och konsulat – 3.30
 124. Arbetsgivarverket – 3.30
 125. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.30
 126. Etikprövnings­myndigheten – 3.30
 127. Patent- och registrerings­verket (PRV) – 3.30
 128. Finanspolitiska rådet – 3.30
 129. Riksgälden – 3.30
 130. Försäkringskassan (FK) – 3.30
 131. Delegationen mot segregation – 3.30
 132. Rättsmedicinal­verket – 3.30
 133. Statens medieråd – 3.20
 134. Smartare elektroniksystem – 3.20
 135. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) – 3.20
 136. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) – 3.20
 137. Naturvårds­verket – 3.20
 138. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.20
 139. Trafikverket – 3.20
 140. Andra AP-fonden – 3.20
 141. Forskningsrådet Formas – 3.20
 142. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) – 3.10
 143. Process­industriell IT och automation (PiiA) – 3.10
 144. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) – 3.10
 145. Justitie­kanslern – 3.10
 146. Konstnärs­nämnden – 3.10
 147. Kärnavfalls­fonden – 3.10
 148. Skatteverket – 3.10
 149. Statistiska Centralbyrån (SCB) – 3.10
 150. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) – 3.10
 151. Rekrytering­smyndigheten – 3.10
 152. Boråsregionen – 3.10
 153. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.10
 154. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.10
 155. Sametinget – 3.10
 156. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) – 3.00
 157. Skol­inspektionen – 3.00
 158. Sveriges författarfond – 3.00
 159. Jämställdhets­myndigheten – 3.00
 160. Folke Bernadotte­akademin (FBA) – 3.00
 161. Riksarkivet – 3.00
 162. Försvarsmakten – 3.00
 163. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.00
 164. Statens konstråd – 2.90
 165. Re:Source – 2.90
 166. Statskontoret – 2.90
 167. Kriminal­vården – 2.90
 168. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 2.90
 169. Val­myndigheten – 2.90
 170. Strålsäkerhets­myndigheten – 2.90
 171. Arbets­domstolen (AD) – 2.90
 172. Fyrbodal – 2.90
 173. Viable cities – 2.80
 174. Svenska ESF-rådet – 2.80
 175. Trafikanalys – 2.80
 176. Vinnova - Verket för innovations­system – 2.80
 177. Skolforsknings­institutet – 2.80
 178. Brottsoffer­myndigheten – 2.80
 179. Skaraborgs kommunal­förbund – 2.80
 180. Överklagande­nämnden – 2.80
 181. Kulturrådet – 2.70
 182. Produktion2030 – 2.70
 183. Kronofogden – 2.70
 184. Elsäkerhets­verket – 2.70
 185. Medtech4­Health – 2.60
 186. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) – 2.60
 187. Nämnden mot diskriminering – 2.60
 188. Ekobrotts­myndigheten – 2.60
 189. Energimarknads­inspektionen – 2.60
 190. Fjärde AP-fonden (AP4) – 2.60
 191. Regeringen – 2.60
 192. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 2.50
 193. Sjöfarts­verket – 2.50
 194. Statens Geotekniska Institut – 2.40
 195. Metalliska material – 2.40
 196. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) – 2.40
 197. Swedac – 2.10
 198. Försvarets radioanstalt (FRA) – 1.70

Tillgänglighet hos övrig offentlig sektor

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt både med verktyget Pa11y och Axe. Pa11y kör tester för både WCAG samt amerikanska Section 508. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

Skillnaden mellan Axe och Pa11y är flera, bland annat att Axe bara räknar antal områden som en webbplats felar på och att Axe mer fokuserar på bekräftade fel. Betyget i Pa11y utgår från antalet unika fel snarare än unika sorters fel. Tanken är att dessa två ska balansera upp varandra.

 1. Statens fastighetsverk – 5.00
 2. Nationellt forensiskt centrum (NFC) – 5.00
 3. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) – 5.00
 4. Svenska Institutet (SI) – 5.00
 5. Konjunktu­rinstitutet – 5.00
 6. Pensions­myndigheten – 5.00
 7. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) – 5.00
 8. Åklagar­myndigheten – 5.00
 9. Luftfarts­verket (LFV) – 5.00
 10. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 5.00
 11. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) – 5.00
 12. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 5.00
 13. Myndigheten för press, radio och tv – 5.00
 14. eSamverka – 5.00
 15. Ekonomistyrnings­verket (ESV) – 5.00
 16. Elsäkerhets­verket – 5.00
 17. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) – 5.00
 18. Folkhälso­myndigheten – 5.00
 19. Polisen – 5.00
 20. Rymdstyrelsen – 5.00
 21. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) – 4.50
 22. Statens ansvars­nämnd – 4.50
 23. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) – 4.50
 24. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) – 4.50
 25. Statens person­adress­register (SPAR) – 4.50
 26. Statens servicecenter – 4.50
 27. Svenska ILO-kommittén – 4.50
 28. Kungliga biblioteket (KB) – 4.50
 29. Kemikamlie­inspektionen – 4.50
 30. Tillväxtverket – 4.50
 31. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) – 4.50
 32. Kriminal­vården – 4.50
 33. Riksdagen – 4.50
 34. Universitetskanslers­ämbetet – 4.50
 35. Skatteverket – 4.50
 36. Socialstyrelsen – 4.50
 37. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.50
 38. Spel­inspektionen – 4.50
 39. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.50
 40. Medlings­institutet – 4.50
 41. Rekrytering­smyndigheten – 4.50
 42. Upphandlings­myndigheten – 4.50
 43. Andra AP-fonden – 4.50
 44. Arbetsmiljö­verket (AV) – 4.50
 45. Sveriges domstolar – 4.50
 46. Ehälso­myndigheten – 4.50
 47. Patent- och registrerings­verket (PRV) – 4.50
 48. Fortifikations­verket – 4.50
 49. Riksgälden – 4.50
 50. Boverket – 4.00
 51. Statens institutions­styrelse (SiS) – 4.00
 52. Statens medieråd – 4.00
 53. Svenska kraftnät – 4.00
 54. Konsument­verket – 4.00
 55. Kärnavfalls­fonden – 4.00
 56. Lagrådet – 4.00
 57. Statistiska Centralbyrån (SCB) – 4.00
 58. Skolforsknings­institutet – 4.00
 59. Myndigheten för delaktighet (MFD) – 4.00
 60. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 4.00
 61. Nordiska Afrika­institutet – 4.00
 62. Nämnden mot diskriminering – 4.00
 63. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.00
 64. Revisors­inspektionen – 4.00
 65. Riksrevisionen – 4.00
 66. Överklagande­nämnden – 4.00
 67. Bolagsverket – 3.50
 68. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) – 3.50
 69. Statens Geotekniska Institut – 3.50
 70. Smart Built Environment – 3.50
 71. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) – 3.50
 72. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) – 3.50
 73. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – 3.50
 74. Sveriges författarfond – 3.50
 75. Kammar­kollegiet – 3.50
 76. Säkerhets­polisen (SÄPO) – 3.50
 77. Länsstyrelserna – 3.50
 78. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) – 3.50
 79. Trafikanalys – 3.50
 80. Post- och tele­styrelsen (PTS) – 3.50
 81. Riksantikvarieämbetet – 3.50
 82. Kust­bevakningen – 3.50
 83. Transport­styrelsen – 3.50
 84. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) – 3.50
 85. Barnombudsmannen – 3.50
 86. Myndigheten för Kulturanalys – 3.50
 87. Arbets­domstolen (AD) – 3.50
 88. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.50
 89. Arbetsförmedlingen – 3.50
 90. Boråsregionen – 3.50
 91. Finans­inspektionen (FI) – 3.50
 92. Justitie­ombudsmannen (JO) – 3.50
 93. Jordbruks­verket – 3.00
 94. Statens konstråd – 3.00
 95. Institutet för språk och folkminnen – 3.00
 96. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) – 3.00
 97. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) – 3.00
 98. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) – 3.00
 99. Lantmäteriet – 3.00
 100. Justitie­kanslern – 3.00
 101. Svenska ESF-rådet – 3.00
 102. Riksbanken – 3.00
 103. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.00
 104. Migrationsverket – 3.00
 105. Konkurrens­verket – 3.00
 106. Konstnärs­nämnden – 3.00
 107. Val­myndigheten – 3.00
 108. Vetenskaps­rådet (VR) – 3.00
 109. Läkemedels­verket – 3.00
 110. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.00
 111. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) – 3.00
 112. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) – 3.00
 113. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) – 3.00
 114. Polarforsknings­sekretariatet – 3.00
 115. Exportkredit­nämnden (EKN) – 3.00
 116. Finanspolitiska rådet – 3.00
 117. Forskarskatte­nämnden – 3.00
 118. Forskningsrådet Formas – 3.00
 119. Riksarkivet – 3.00
 120. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.00
 121. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.00
 122. Delegationen mot segregation – 3.00
 123. Energi­myndigheten – 2.50
 124. Statens haveri­kommission (SHK) – 2.50
 125. InfraSweden – 2.50
 126. Medtech4­Health – 2.50
 127. Process­industriell IT och automation (PiiA) – 2.50
 128. SWElife – 2.50
 129. Skol­inspektionen – 2.50
 130. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) – 2.50
 131. Statskontoret – 2.50
 132. Institutet för rymdfysik (IRF) – 2.50
 133. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) – 2.50
 134. Kommers­kollegium – 2.50
 135. Tredje AP-fonden (AP3) – 2.50
 136. Tullverket – 2.50
 137. Kronofogden – 2.50
 138. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 2.50
 139. Swedac – 2.50
 140. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) – 2.50
 141. Livsmedels­verket – 2.50
 142. Sveriges ambassader och konsulat – 2.50
 143. Arvsfonden – 2.50
 144. Bokförings­nämnden (BFN) – 2.50
 145. Brottsoffer­myndigheten – 2.50
 146. Nämnden för hemslöjds­frågor – 2.50
 147. Etikprövnings­myndigheten – 2.50
 148. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) – 2.50
 149. Ekobrotts­myndigheten – 2.50
 150. Göteborgs­regionen – 2.50
 151. Försvarets materielverk (FMV) – 2.50
 152. Försäkringskassan (FK) – 2.50
 153. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 2.50
 154. Skogsstyrelsen – 2.50
 155. Harpsunds­nämnden – 2.00
 156. Internet of Things Sverige – 2.00
 157. Kulturrådet – 2.00
 158. Smartare elektroniksystem – 2.00
 159. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 2.00
 160. Statens Historiska Museer – 2.00
 161. Arbetsgivarverket – 2.00
 162. Integritetsskydds­myndigheten – 2.00
 163. VästKom – 2.00
 164. Skaraborgs kommunal­förbund – 2.00
 165. Regeringen – 2.00
 166. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 2.00
 167. Första AP-fonden (AP1) – 2.00
 168. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 2.00
 169. Genteknik­nämnden – 2.00
 170. Skatterätts­nämnden – 2.00
 171. Drive Sweden – 1.50
 172. LIGHTer – 1.50
 173. InnovAir – 1.50
 174. Metalliska material – 1.50
 175. Produktion2030 – 1.50
 176. Viable cities – 1.50
 177. Re:Source – 1.50
 178. Skolverket – 1.50
 179. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) – 1.50
 180. Naturvårds­verket – 1.50
 181. Trafikverket – 1.50
 182. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 1.50
 183. Energimarknads­inspektionen – 1.50
 184. Fyrbodal – 1.50
 185. Fjärde AP-fonden (AP4) – 1.50
 186. Folke Bernadotte­akademin (FBA) – 1.50
 187. Försvarets radioanstalt (FRA) – 1.50
 188. Försvarsmakten – 1.50
 189. Rättsmedicinal­verket – 1.50
 190. Sameskol­styrelsen – 1.50
 191. Sametinget – 1.50
 192. Sjunde AP-fonden (AP7) – 1.50
 193. Sjätte AP-fonden (AP6) – 1.50
 194. Sjöfarts­verket – 1.50
 195. BioInnovation – 1.00
 196. SIO Grafen – 1.00
 197. SIP STRIM – 1.00
 198. Jämställdhets­myndigheten – 1.00

Webbprestanda bland övrig offentlig sektor

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en ComHem 600 Mbit/s i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Lighthouse Performance.

Under semester på sommaren och jul/nyår körs testerna via mobilt bredband (4G via Telenor) - kolla vår changelog för att se hur det mättes i 3 2021

 1. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) – 5.00
 2. Sveriges författarfond – 5.00
 3. Kärnavfalls­fonden – 5.00
 4. Åklagar­myndigheten – 5.00
 5. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 5.00
 6. Arbets­domstolen (AD) – 5.00
 7. Finanspolitiska rådet – 5.00
 8. Konjunktu­rinstitutet – 4.80
 9. Sveriges ambassader och konsulat – 4.80
 10. Ekonomistyrnings­verket (ESV) – 4.80
 11. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.70
 12. Nationellt forensiskt centrum (NFC) – 4.60
 13. Svenska ILO-kommittén – 4.60
 14. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.60
 15. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) – 4.60
 16. Myndigheten för press, radio och tv – 4.60
 17. Folkhälso­myndigheten – 4.60
 18. Polisen – 4.60
 19. Metalliska material – 4.50
 20. Pensions­myndigheten – 4.50
 21. Medlings­institutet – 4.50
 22. Barnombudsmannen – 4.50
 23. Forskarskatte­nämnden – 4.50
 24. Försvars­underrättelse­domstolen – 4.50
 25. SIO Grafen – 4.40
 26. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) – 4.40
 27. Konsument­verket – 4.40
 28. Spel­inspektionen – 4.40
 29. Transport­styrelsen – 4.40
 30. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) – 4.40
 31. Nämnden mot diskriminering – 4.40
 32. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.40
 33. VästKom – 4.40
 34. Justitie­ombudsmannen (JO) – 4.40
 35. Statens fastighetsverk – 4.30
 36. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) – 4.30
 37. Smart Built Environment – 4.30
 38. Statskontoret – 4.30
 39. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) – 4.30
 40. Svenska Institutet (SI) – 4.30
 41. Kammar­kollegiet – 4.30
 42. Post- och tele­styrelsen (PTS) – 4.30
 43. Universitetskanslers­ämbetet – 4.30
 44. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.30
 45. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) – 4.30
 46. Upphandlings­myndigheten – 4.30
 47. Arbetsgivarverket – 4.30
 48. Arvsfonden – 4.30
 49. Revisors­inspektionen – 4.30
 50. Skatterätts­nämnden – 4.30
 51. Boverket – 4.20
 52. Statens institutions­styrelse (SiS) – 4.20
 53. SWElife – 4.20
 54. Statens person­adress­register (SPAR) – 4.20
 55. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) – 4.20
 56. Svenska ESF-rådet – 4.20
 57. Konstnärs­nämnden – 4.20
 58. Tullverket – 4.20
 59. Vetenskaps­rådet (VR) – 4.20
 60. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.20
 61. eSamverka – 4.20
 62. Sveriges domstolar – 4.20
 63. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.20
 64. Första AP-fonden (AP1) – 4.20
 65. Rymdstyrelsen – 4.20
 66. Överklagande­nämnden – 4.20
 67. Statens medieråd – 4.10
 68. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) – 4.10
 69. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – 4.10
 70. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) – 4.10
 71. Länsstyrelserna – 4.10
 72. Trafikanalys – 4.10
 73. Kronofogden – 4.10
 74. Trafikverket – 4.10
 75. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.10
 76. Rekrytering­smyndigheten – 4.10
 77. Myndigheten för Kulturanalys – 4.10
 78. Göteborgs­regionen – 4.10
 79. Skolverket – 4.00
 80. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) – 4.00
 81. Lantmäteriet – 4.00
 82. Val­myndigheten – 4.00
 83. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.00
 84. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) – 4.00
 85. Ehälso­myndigheten – 4.00
 86. Finans­inspektionen (FI) – 4.00
 87. Riksarkivet – 4.00
 88. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 4.00
 89. Luftfarts­verket (LFV) – 3.90
 90. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) – 3.90
 91. Skolforsknings­institutet – 3.90
 92. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.90
 93. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.90
 94. Patent- och registrerings­verket (PRV) – 3.90
 95. Fortifikations­verket – 3.90
 96. Försvarets materielverk (FMV) – 3.90
 97. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) – 3.80
 98. Statens Geotekniska Institut – 3.80
 99. Justitie­kanslern – 3.80
 100. Svenska kraftnät – 3.80
 101. Riksbanken – 3.80
 102. Kommers­kollegium – 3.80
 103. Tredje AP-fonden (AP3) – 3.80
 104. Lagrådet – 3.80
 105. Socialstyrelsen – 3.80
 106. Swedac – 3.80
 107. Statens Historiska Museer – 3.80
 108. Myndigheten för delaktighet (MFD) – 3.80
 109. Statens ansvars­nämnd – 3.70
 110. Energi­myndigheten – 3.70
 111. Statens haveri­kommission (SHK) – 3.70
 112. Jordbruks­verket – 3.70
 113. Statens servicecenter – 3.70
 114. Skol­inspektionen – 3.70
 115. Säkerhets­polisen (SÄPO) – 3.70
 116. Kemikamlie­inspektionen – 3.70
 117. Tillväxtverket – 3.70
 118. Konkurrens­verket – 3.70
 119. Kriminal­vården – 3.70
 120. Kust­bevakningen – 3.70
 121. Nordiska Afrika­institutet – 3.70
 122. Integritetsskydds­myndigheten – 3.70
 123. Arbetsförmedlingen – 3.70
 124. Försäkringskassan (FK) – 3.70
 125. Livsmedels­verket – 3.60
 126. Bokförings­nämnden (BFN) – 3.60
 127. Harpsunds­nämnden – 3.50
 128. Internet of Things Sverige – 3.50
 129. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) – 3.50
 130. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.50
 131. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.50
 132. Fyrbodal – 3.50
 133. Sjunde AP-fonden (AP7) – 3.50
 134. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) – 3.40
 135. Re:Source – 3.40
 136. Forskningsrådet Formas – 3.40
 137. Riksgälden – 3.40
 138. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) – 3.30
 139. Andra AP-fonden – 3.30
 140. Brottsoffer­myndigheten – 3.30
 141. Boråsregionen – 3.30
 142. Folke Bernadotte­akademin (FBA) – 3.30
 143. Sjätte AP-fonden (AP6) – 3.30
 144. Naturvårds­verket – 3.20
 145. Riksantikvarieämbetet – 3.20
 146. Fjärde AP-fonden (AP4) – 3.20
 147. Regeringen – 3.20
 148. Försvarsmakten – 3.20
 149. Riksrevisionen – 3.20
 150. Rättsmedicinal­verket – 3.20
 151. BioInnovation – 3.10
 152. SIP STRIM – 3.10
 153. Institutet för språk och folkminnen – 3.10
 154. Skatteverket – 3.10
 155. Elsäkerhets­verket – 3.10
 156. Energimarknads­inspektionen – 3.10
 157. Delegationen mot segregation – 3.10
 158. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.10
 159. Sameskol­styrelsen – 3.10
 160. Sjöfarts­verket – 3.10
 161. Bolagsverket – 3.00
 162. LIGHTer – 3.00
 163. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) – 3.00
 164. Riksdagen – 3.00
 165. Statistiska Centralbyrån (SCB) – 3.00
 166. Polarforsknings­sekretariatet – 3.00
 167. Statens konstråd – 2.90
 168. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) – 2.90
 169. Migrationsverket – 2.90
 170. Vinnova - Verket för innovations­system – 2.90
 171. Arbetsmiljö­verket (AV) – 2.90
 172. Exportkredit­nämnden (EKN) – 2.90
 173. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) – 2.90
 174. Kulturrådet – 2.80
 175. Skaraborgs kommunal­förbund – 2.80
 176. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 2.80
 177. Skogsstyrelsen – 2.80
 178. Läkemedels­verket – 2.70
 179. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) – 2.60
 180. Viable cities – 2.60
 181. Kungliga biblioteket (KB) – 2.50
 182. Institutet för rymdfysik (IRF) – 2.50
 183. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) – 2.50
 184. Ekobrotts­myndigheten – 2.40
 185. Försvarets radioanstalt (FRA) – 2.40
 186. Genteknik­nämnden – 2.10
 187. Jämställdhets­myndigheten – 2.00
 188. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) – 1.90
 189. Etikprövnings­myndigheten – 1.80
 190. Drive Sweden – 1.70
 191. InnovAir – 1.70
 192. Medtech4­Health – 1.70
 193. Smartare elektroniksystem – 1.70
 194. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) – 1.70
 195. InfraSweden – 1.30
 196. Produktion2030 – 1.30
 197. Process­industriell IT och automation (PiiA) – 1.00
 198. Sametinget – 1.00

Integritet bland övrig offentlig sektor

Integriteten är hur bra webbplatsen värnar sina användares personliga integritet. Det är en mätning genom Dataskydd.net's lösning Webbkoll. Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 15 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnits testas åtminstone två gånger.

 1. Polisen – 4.93
 2. Nationellt forensiskt centrum (NFC) – 4.89
 3. Myndigheten för press, radio och tv – 4.85
 4. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) – 3.83
 5. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 2.99
 6. Integritetsskydds­myndigheten – 2.95
 7. eSamverka – 2.80
 8. Konjunktu­rinstitutet – 2.58
 9. Försvarsmakten – 2.50
 10. Kammar­kollegiet – 2.48
 11. Kriminal­vården – 2.45
 12. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 2.30
 13. Försäkringskassan (FK) – 2.27
 14. Statens fastighetsverk – 2.20
 15. Riksdagen – 2.18
 16. Säkerhets­polisen (SÄPO) – 2.18
 17. Institutet för rymdfysik (IRF) – 2.15
 18. Riksgälden – 2.13
 19. Sjätte AP-fonden (AP6) – 2.12
 20. Finans­inspektionen (FI) – 2.10
 21. Ekonomistyrnings­verket (ESV) – 2.05
 22. Arbetsmiljö­verket (AV) – 2.03
 23. InfraSweden – 1.88
 24. Medlings­institutet – 1.85
 25. LIGHTer – 1.85
 26. Trafikverket – 1.80
 27. Boråsregionen – 1.78
 28. Post- och tele­styrelsen (PTS) – 1.78
 29. Försvarets radioanstalt (FRA) – 1.78
 30. Justitie­kanslern – 1.78
 31. Sameskol­styrelsen – 1.78
 32. Sveriges författarfond – 1.78
 33. Fortifikations­verket – 1.73
 34. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) – 1.70
 35. Kronofogden – 1.65
 36. Nordiska Afrika­institutet – 1.64
 37. Myndigheten för Kulturanalys – 1.63
 38. Överklagande­nämnden – 1.63
 39. Skol­inspektionen – 1.63
 40. Migrationsverket – 1.60
 41. Svenska kraftnät – 1.60
 42. Swedac – 1.55
 43. Ehälso­myndigheten – 1.55
 44. Försvars­underrättelse­domstolen – 1.53
 45. Val­myndigheten – 1.53
 46. Socialstyrelsen – 1.50
 47. Riksbanken – 1.50
 48. Åklagar­myndigheten – 1.50
 49. SIO Grafen – 1.50
 50. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 1.48
 51. Lantmäteriet – 1.46
 52. Riksrevisionen – 1.44
 53. Patent- och registrerings­verket (PRV) – 1.40
 54. Vinnova - Verket för innovations­system – 1.38
 55. Forskarskatte­nämnden – 1.38
 56. Skatterätts­nämnden – 1.38
 57. Göteborgs­regionen – 1.35
 58. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) – 1.30
 59. Institutet för språk och folkminnen – 1.25
 60. Kungliga biblioteket (KB) – 1.25
 61. Pensions­myndigheten – 1.25
 62. Skatteverket – 1.25
 63. Statistiska Centralbyrån (SCB) – 1.25
 64. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) – 1.25
 65. Transport­styrelsen – 1.25
 66. Brottsoffer­myndigheten – 1.25
 67. Ekobrotts­myndigheten – 1.25
 68. Svenska ILO-kommittén – 1.25
 69. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) – 1.25
 70. Läkemedels­verket – 1.25
 71. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 1.25
 72. Nämnden för hemslöjds­frågor – 1.25
 73. Sjunde AP-fonden (AP7) – 1.25
 74. Statens konstråd – 1.25
 75. Fyrbodal – 1.25
 76. Delegationen för cirkulär ekonomi – 1.25
 77. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) – 1.18
 78. Sveriges domstolar – 1.09
 79. Bolagsverket – 1.00
 80. Boverket – 1.00
 81. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) – 1.00
 82. Länsstyrelserna – 1.00
 83. Naturvårds­verket – 1.00
 84. Riksantikvarieämbetet – 1.00
 85. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 1.00
 86. Strålsäkerhets­myndigheten – 1.00
 87. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) – 1.00
 88. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) – 1.00
 89. Andra AP-fonden – 1.00
 90. Arbets­domstolen (AD) – 1.00
 91. Arbetsgivarverket – 1.00
 92. Arvsfonden – 1.00
 93. Bokförings­nämnden (BFN) – 1.00
 94. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) – 1.00
 95. Etikprövnings­myndigheten – 1.00
 96. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) – 1.00
 97. Elsäkerhets­verket – 1.00
 98. Energimarknads­inspektionen – 1.00
 99. Exportkredit­nämnden (EKN) – 1.00
 100. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) – 1.00
 101. Finanspolitiska rådet – 1.00
 102. Fjärde AP-fonden (AP4) – 1.00
 103. Folke Bernadotte­akademin (FBA) – 1.00
 104. Folkhälso­myndigheten – 1.00
 105. Forskningsrådet Formas – 1.00
 106. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 1.00
 107. Första AP-fonden (AP1) – 1.00
 108. Försvarets materielverk (FMV) – 1.00
 109. Genteknik­nämnden – 1.00
 110. Harpsunds­nämnden – 1.00
 111. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) – 1.00
 112. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) – 1.00
 113. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – 1.00
 114. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) – 1.00
 115. Kemikamlie­inspektionen – 1.00
 116. Kommers­kollegium – 1.00
 117. Konkurrens­verket – 1.00
 118. Konstnärs­nämnden – 1.00
 119. Konsument­verket – 1.00
 120. Kust­bevakningen – 1.00
 121. Kärnavfalls­fonden – 1.00
 122. Lagrådet – 1.00
 123. Statens Historiska Museer – 1.00
 124. Livsmedels­verket – 1.00
 125. Spel­inspektionen – 1.00
 126. Luftfarts­verket (LFV) – 1.00
 127. Myndigheten för delaktighet (MFD) – 1.00
 128. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) – 1.00
 129. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 1.00
 130. Nämnden mot diskriminering – 1.00
 131. Polarforsknings­sekretariatet – 1.00
 132. Regeringen – 1.00
 133. Revisors­inspektionen – 1.00
 134. Riksarkivet – 1.00
 135. Justitie­ombudsmannen (JO) – 1.00
 136. Rymdstyrelsen – 1.00
 137. Rättsmedicinal­verket – 1.00
 138. Sametinget – 1.00
 139. Sjöfarts­verket – 1.00
 140. Skogsstyrelsen – 1.00
 141. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) – 1.00
 142. Statens ansvars­nämnd – 1.00
 143. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) – 1.00
 144. Energi­myndigheten – 1.00
 145. Statens Geotekniska Institut – 1.00
 146. Statens haveri­kommission (SHK) – 1.00
 147. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) – 1.00
 148. Statens institutions­styrelse (SiS) – 1.00
 149. Jordbruks­verket – 1.00
 150. Kulturrådet – 1.00
 151. Statens medieråd – 1.00
 152. Statens person­adress­register (SPAR) – 1.00
 153. Statens servicecenter – 1.00
 154. Skolverket – 1.00
 155. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) – 1.00
 156. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) – 1.00
 157. Statskontoret – 1.00
 158. Svenska ESF-rådet – 1.00
 159. Svenska Institutet (SI) – 1.00
 160. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) – 1.00
 161. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 1.00
 162. Tillväxtverket – 1.00
 163. Trafikanalys – 1.00
 164. Tredje AP-fonden (AP3) – 1.00
 165. Tullverket – 1.00
 166. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 1.00
 167. Universitetskanslers­ämbetet – 1.00
 168. Vetenskaps­rådet (VR) – 1.00
 169. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) – 1.00
 170. Sveriges ambassader och konsulat – 1.00
 171. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 1.00
 172. Barnombudsmannen – 1.00
 173. Jämställdhets­myndigheten – 1.00
 174. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) – 1.00
 175. Skolforsknings­institutet – 1.00
 176. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 1.00
 177. Rekrytering­smyndigheten – 1.00
 178. Upphandlings­myndigheten – 1.00
 179. BioInnovation – 1.00
 180. Drive Sweden – 1.00
 181. SIP STRIM – 1.00
 182. Internet of Things Sverige – 1.00
 183. InnovAir – 1.00
 184. Medtech4­Health – 1.00
 185. Metalliska material – 1.00
 186. Process­industriell IT och automation (PiiA) – 1.00
 187. Produktion2030 – 1.00
 188. Viable cities – 1.00
 189. Re:Source – 1.00
 190. Smartare elektroniksystem – 1.00
 191. SWElife – 1.00
 192. Smart Built Environment – 1.00
 193. VästKom – 1.00
 194. Skaraborgs kommunal­förbund – 1.00
 195. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 1.00
 196. Delegationen mot segregation – 1.00
 197. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 1.00
 198. Arbetsförmedlingen – 1.00
Till toppen