Gå direkt till sidans huvudinnehåll

September 2020 – jämför utbildning och forsknings prestation på webben

September 2020 – jämför utbildning och forsknings prestation på webben

Rapport för utbildning och forsknings webbplatser under September står sig när det gäller tillgänglighet, webbprestanda och användbarhet.


Om kategorin Utbildning och forskning

Högskolor, universitet, institut och andra verksamheter som bedriver forskning, utbildning eller akademisk verksamhet. Även samverkans­arenor likt science parks där minst en akademisk part är grundare.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 3.9 av 5.

Se aktuell lista med utbildning och forskning


Septembers topplista för utbildning och forskning är här. Precis som vanligt är det enbart startsidor som är uppmätta, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de tester som ännu inte har en egen kategori.

 1. Örebro universitet — 4.3
 2. Science Park Skövde — 4.0
 3. Kungliga Konst­högskolan — 4.0
 4. Mitt­universitetet — 3.7
 5. Försvars­högskolan (FHS) — 3.7
 6. Högskolan i Borås — 3.6
 7. Umeå universitet — 3.6
 8. Södertörns högskola — 3.5
 9. Kungliga Musik­högskolan — 3.5
 10. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) — 3.5
 11. Linné­universitetet — 3.5
 12. Luleå Tekniska Universitet (LTU) — 3.5
 13. Luleå Science Park — 3.5
 14. Göteborgs Universitet (GU) — 3.4
 15. Uppsala universitet — 3.4
 16. Överklagande­nämnden för högskolan — 3.4
 17. Högskolan Dalarna — 3.3
 18. Högskolan i Gävle — 3.2
 19. Högskolan i Skövde — 3.2
 20. Malmö Universitet — 3.2
 21. Mälardalens Högskola — 3.2
 22. Sahlgrenska Akademin — 3.2
 23. University­admission.se — 3.2
 24. Kalmar Science Park — 3.1
 25. Antagning.se — 3.1
 26. Högskolan Kristianstad — 3.0
 27. Konstfack — 3.0
 28. Universitets- och högskolerådet — 3.0
 29. Lindholmen Science Park (Göteborg) — 3.0
 30. Piteå Science Park — 3.0
 31. Science Park Gotland (Visby) — 3.0
 32. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) — 3.0
 33. Studera.nu — 3.0
 34. Gymnastik- och idrotts­högskolan (GIH) — 3.0
 35. Linköpings Universitet — 2.9
 36. Stockholms konstnärliga högskola — 2.8
 37. Sveriges lantbruks­universitet (SLU) — 2.8
 38. Lunds Universitet — 2.8
 39. Högskolans avskiljande­nämnd — 2.8
 40. Sahlgrenska Science Park (Göteborg) — 2.8
 41. Uminova Innovation (Umeå) — 2.8
 42. Karlstad Innovation Park — 2.8
 43. Kista Science City (Stockholm) — 2.8
 44. Sandbacka Park (Sandviken) — 2.8
 45. Science Park (Jönköping) — 2.8
 46. Mjärdevi Science Park (Linköping) — 2.8
 47. Sophiahemmet högskola — 2.8
 48. Karlstads Universitet — 2.7
 49. Jönköpings Universitet — 2.7
 50. Dalarna Science Park — 2.7
 51. Krinova Science Park (Kristianstad) — 2.7
 52. Myndigheten för yrkes­högskolan — 2.7
 53. Netport Science Park (Karlshamn) — 2.7
 54. Skellefteå Science City — 2.7
 55. Videum Science Park (Växjö) — 2.7
 56. Högskolan i Halmstad — 2.6
 57. Stockholms universitet (SU) — 2.6
 58. Ideon Science Park (Lund) — 2.6
 59. Södertälje Science Park — 2.6
 60. Högskolan Väst — 2.5
 61. Västerås Science Park — 2.5
 62. Alfred Nobel Science Park (Örebro) — 2.4
 63. BizMaker (Västernorrland) — 2.4
 64. Johanneberg Science Park (Göteborg) — 2.4
 65. KI Innovations (Stockholm) — 2.4
 66. Medicon Village Science Park (Lund) — 2.4
 67. Innovatum Science Center (Trollhättan) — 2.2
 68. Medeon Science Park (Malmö) — 2.2
 69. Norrköping Science Park — 2.2
 70. Peak Region Science Park (Östersund) — 2.2
 71. Science Park Borås — 2.1
 72. Blue Science Park (Blekinge) — 2.1
 73. Chalmers tekniska högskola — 1.8

Webbstandard hos utbildning och forskning

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod, samt om webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. Mitt­universitetet — 4.6
 2. Luleå Science Park — 4.5
 3. Örebro universitet — 4.3
 4. Science Park Skövde — 4.2
 5. Södertörns högskola — 4.1
 6. Lindholmen Science Park (Göteborg) — 4.1
 7. Mälardalens Högskola — 4.1
 8. Piteå Science Park — 4.1
 9. Högskolan i Gävle — 4.0
 10. Göteborgs Universitet (GU) — 3.9
 11. Högskolan i Borås — 3.9
 12. Kungliga Konst­högskolan — 3.9
 13. Försvars­högskolan (FHS) — 3.9
 14. Stockholms konstnärliga högskola — 3.8
 15. Umeå universitet — 3.8
 16. Universitets- och högskolerådet — 3.8
 17. Luleå Tekniska Universitet (LTU) — 3.8
 18. Dalarna Science Park — 3.8
 19. Karlstad Innovation Park — 3.8
 20. Sandbacka Park (Sandviken) — 3.8
 21. Science Park Gotland (Visby) — 3.8
 22. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) — 3.8
 23. Videum Science Park (Växjö) — 3.8
 24. Antagning.se — 3.8
 25. University­admission.se — 3.8
 26. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) — 3.7
 27. Södertälje Science Park — 3.7
 28. Högskolan Dalarna — 3.6
 29. Högskolan i Skövde — 3.6
 30. Sveriges lantbruks­universitet (SLU) — 3.6
 31. Kungliga Musik­högskolan — 3.6
 32. Uppsala universitet — 3.6
 33. Lunds Universitet — 3.6
 34. Studera.nu — 3.6
 35. Överklagande­nämnden för högskolan — 3.5
 36. Högskolans avskiljande­nämnd — 3.5
 37. Kalmar Science Park — 3.5
 38. Kista Science City (Stockholm) — 3.5
 39. Netport Science Park (Karlshamn) — 3.5
 40. Mjärdevi Science Park (Linköping) — 3.5
 41. Högskolan Kristianstad — 3.4
 42. Konstfack — 3.4
 43. Linköpings Universitet — 3.4
 44. Linné­universitetet — 3.4
 45. Malmö Universitet — 3.4
 46. Västerås Science Park — 3.4
 47. Sahlgrenska Akademin — 3.4
 48. Sahlgrenska Science Park (Göteborg) — 3.3
 49. Science Park (Jönköping) — 3.3
 50. Uminova Innovation (Umeå) — 3.2
 51. Alfred Nobel Science Park (Örebro) — 3.2
 52. BizMaker (Västernorrland) — 3.2
 53. Medicon Village Science Park (Lund) — 3.2
 54. Sophiahemmet högskola — 3.2
 55. Gymnastik- och idrotts­högskolan (GIH) — 3.2
 56. Karlstads Universitet — 3.1
 57. Jönköpings Universitet — 3.1
 58. Skellefteå Science City — 3.1
 59. Högskolan i Halmstad — 3.0
 60. Stockholms universitet (SU) — 3.0
 61. Science Park Borås — 3.0
 62. Blue Science Park (Blekinge) — 3.0
 63. Innovatum Science Center (Trollhättan) — 3.0
 64. Johanneberg Science Park (Göteborg) — 3.0
 65. KI Innovations (Stockholm) — 3.0
 66. Medeon Science Park (Malmö) — 3.0
 67. Ideon Science Park (Lund) — 2.9
 68. Krinova Science Park (Kristianstad) — 2.9
 69. Myndigheten för yrkes­högskolan — 2.9
 70. Högskolan Väst — 2.8
 71. Peak Region Science Park (Östersund) — 2.6
 72. Norrköping Science Park — 2.5
 73. Chalmers tekniska högskola — 2.3

Tillgänglighet hos utbildning och forskning

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt både med verktyget Pa11y och Axe. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

Skillnaden mellan Axe och Pa11y är flera, bland annat att Axe bara räknar antal områden som en webbplats felar på och att Axe mer fokuserar på bekräftade fel. Betyget i Pa11y utgår från antalet unika fel snarare än unika sorters fel. Tanken är att dessa två ska balansera upp varandra.

 1. Science Park Skövde — 5.0
 2. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) — 5.0
 3. Uppsala universitet — 5.0
 4. Örebro universitet — 5.0
 5. Göteborgs Universitet (GU) — 4.5
 6. Högskolan i Borås — 4.5
 7. Södertörns högskola — 4.5
 8. Kungliga Konst­högskolan — 4.5
 9. Kungliga Musik­högskolan — 4.5
 10. Umeå universitet — 4.5
 11. Linné­universitetet — 4.5
 12. Överklagande­nämnden för högskolan — 4.5
 13. Sahlgrenska Akademin — 4.5
 14. Försvars­högskolan (FHS) — 4.5
 15. Högskolan Dalarna — 4.0
 16. Luleå Tekniska Universitet (LTU) — 4.0
 17. Mitt­universitetet — 4.0
 18. Högskolan i Skövde — 3.5
 19. Jönköpings Universitet — 3.5
 20. Gymnastik- och idrotts­högskolan (GIH) — 3.5
 21. Konstfack — 3.0
 22. Kalmar Science Park — 3.0
 23. Universitets- och högskolerådet — 2.5
 24. Lunds Universitet — 2.5
 25. Malmö Universitet — 2.5
 26. Högskolans avskiljande­nämnd — 2.5
 27. Luleå Science Park — 2.5
 28. Mälardalens Högskola — 2.5
 29. Antagning.se — 2.5
 30. Studera.nu — 2.5
 31. Högskolan i Gävle — 2.0
 32. Karlstads Universitet — 2.0
 33. Lindholmen Science Park (Göteborg) — 2.0
 34. Sahlgrenska Science Park (Göteborg) — 2.0
 35. Karlstad Innovation Park — 2.0
 36. Norrköping Science Park — 2.0
 37. Science Park (Jönköping) — 2.0
 38. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) — 2.0
 39. University­admission.se — 2.0
 40. Högskolan Kristianstad — 1.5
 41. Högskolan Väst — 1.5
 42. Stockholms universitet (SU) — 1.5
 43. Sveriges lantbruks­universitet (SLU) — 1.5
 44. Linköpings Universitet — 1.5
 45. Uminova Innovation (Umeå) — 1.5
 46. Alfred Nobel Science Park (Örebro) — 1.5
 47. BizMaker (Västernorrland) — 1.5
 48. Blue Science Park (Blekinge) — 1.5
 49. Dalarna Science Park — 1.5
 50. KI Innovations (Stockholm) — 1.5
 51. Kista Science City (Stockholm) — 1.5
 52. Krinova Science Park (Kristianstad) — 1.5
 53. Myndigheten för yrkes­högskolan — 1.5
 54. Netport Science Park (Karlshamn) — 1.5
 55. Peak Region Science Park (Östersund) — 1.5
 56. Piteå Science Park — 1.5
 57. Sandbacka Park (Sandviken) — 1.5
 58. Science Park Gotland (Visby) — 1.5
 59. Västerås Science Park — 1.5
 60. Högskolan i Halmstad — 1.0
 61. Stockholms konstnärliga högskola — 1.0
 62. Chalmers tekniska högskola — 1.0
 63. Science Park Borås — 1.0
 64. Ideon Science Park (Lund) — 1.0
 65. Innovatum Science Center (Trollhättan) — 1.0
 66. Johanneberg Science Park (Göteborg) — 1.0
 67. Medeon Science Park (Malmö) — 1.0
 68. Medicon Village Science Park (Lund) — 1.0
 69. Mjärdevi Science Park (Linköping) — 1.0
 70. Skellefteå Science City — 1.0
 71. Södertälje Science Park — 1.0
 72. Videum Science Park (Växjö) — 1.0
 73. Sophiahemmet högskola — 1.0

Webbprestanda bland utbildning och forskning

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en ComHem 600 Mbit/s i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Lighthouse Performance.

 1. Kungliga Konst­högskolan — 4.0
 2. Science Park Skövde — 3.7
 3. Örebro universitet — 3.7
 4. Malmö Universitet — 3.7
 5. Högskolan Kristianstad — 3.3
 6. Linné­universitetet — 3.3
 7. Krinova Science Park (Kristianstad) — 3.3
 8. Myndigheten för yrkes­högskolan — 3.3
 9. Skellefteå Science City — 3.3
 10. University­admission.se — 3.3
 11. Högskolan i Borås — 3.0
 12. Högskolan i Halmstad — 3.0
 13. Kungliga Musik­högskolan — 3.0
 14. Umeå universitet — 3.0
 15. Linköpings Universitet — 3.0
 16. Luleå Tekniska Universitet (LTU) — 3.0
 17. Överklagande­nämnden för högskolan — 3.0
 18. Uminova Innovation (Umeå) — 3.0
 19. Ideon Science Park (Lund) — 3.0
 20. Piteå Science Park — 3.0
 21. Försvars­högskolan (FHS) — 3.0
 22. Sophiahemmet högskola — 3.0
 23. Högskolan Dalarna — 2.7
 24. Högskolan Väst — 2.7
 25. Stockholms universitet (SU) — 2.7
 26. Karlstads Universitet — 2.7
 27. Uppsala universitet — 2.7
 28. Science Park Gotland (Visby) — 2.7
 29. Science Park (Jönköping) — 2.7
 30. Antagning.se — 2.7
 31. Gymnastik- och idrotts­högskolan (GIH) — 2.7
 32. Kista Science City (Stockholm) — 2.5
 33. Mjärdevi Science Park (Linköping) — 2.5
 34. Göteborgs Universitet (GU) — 2.3
 35. Högskolan i Gävle — 2.3
 36. Högskolan i Skövde — 2.3
 37. Stockholms konstnärliga högskola — 2.3
 38. Konstfack — 2.3
 39. Kalmar Science Park — 2.3
 40. Luleå Science Park — 2.3
 41. Mälardalens Högskola — 2.3
 42. Sahlgrenska Akademin — 2.3
 43. Studera.nu — 2.3
 44. Sveriges lantbruks­universitet (SLU) — 2.0
 45. Södertörns högskola — 2.0
 46. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) — 2.0
 47. Universitets- och högskolerådet — 2.0
 48. Lunds Universitet — 2.0
 49. Högskolans avskiljande­nämnd — 2.0
 50. Lindholmen Science Park (Göteborg) — 2.0
 51. Sahlgrenska Science Park (Göteborg) — 2.0
 52. Dalarna Science Park — 2.0
 53. Innovatum Science Center (Trollhättan) — 2.0
 54. Johanneberg Science Park (Göteborg) — 2.0
 55. Medeon Science Park (Malmö) — 2.0
 56. Netport Science Park (Karlshamn) — 2.0
 57. Peak Region Science Park (Östersund) — 2.0
 58. Sandbacka Park (Sandviken) — 2.0
 59. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) — 2.0
 60. Jönköpings Universitet — 1.7
 61. Mitt­universitetet — 1.7
 62. KI Innovations (Stockholm) — 1.7
 63. Medicon Village Science Park (Lund) — 1.7
 64. Norrköping Science Park — 1.7
 65. Södertälje Science Park — 1.7
 66. Videum Science Park (Växjö) — 1.7
 67. Chalmers tekniska högskola — 1.3
 68. Västerås Science Park — 1.3
 69. Science Park Borås — 1.0
 70. Alfred Nobel Science Park (Örebro) — 1.0
 71. BizMaker (Västernorrland) — 1.0
 72. Blue Science Park (Blekinge) — 1.0
 73. Karlstad Innovation Park — 1.0

Integritet bland utbildning och forskning

Integriteten är hur bra webbplatsen värnar sina användares personliga integritet. Det är en mätning genom Dataskydd.net's lösning Webbkoll. Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 15 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnits testas åtminstone två gånger.

 1. Örebro universitet — 3.5
 2. Mitt­universitetet — 3.0
 3. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) — 2.5
 4. Konstfack — 2.0
 5. Karlstads Universitet — 2.0
 6. Kungliga Musik­högskolan — 2.0
 7. Luleå Tekniska Universitet (LTU) — 2.0
 8. Sophiahemmet högskola — 2.0
 9. Försvars­högskolan (FHS) — 1.6
 10. Kungliga Konst­högskolan — 1.3
 11. Umeå universitet — 1.2
 12. Högskolan i Gävle — 1.0
 13. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) — 1.0
 14. Gymnastik- och idrotts­högskolan (GIH) — 1.0
 15. Göteborgs Universitet (GU) — 1.0
 16. Högskolan Dalarna — 1.0
 17. Högskolan i Borås — 1.0
 18. Högskolan i Halmstad — 1.0
 19. Högskolan i Skövde — 1.0
 20. Högskolan Kristianstad — 1.0
 21. Högskolan Väst — 1.0
 22. Linköpings Universitet — 1.0
 23. Linné­universitetet — 1.0
 24. Lunds Universitet — 1.0
 25. Malmö Universitet — 1.0
 26. Myndigheten för yrkes­högskolan — 1.0
 27. Mälardalens Högskola — 1.0
 28. Stockholms konstnärliga högskola — 1.0
 29. Stockholms universitet (SU) — 1.0
 30. Sveriges lantbruks­universitet (SLU) — 1.0
 31. Södertörns högskola — 1.0
 32. Universitets- och högskolerådet — 1.0
 33. Uppsala universitet — 1.0
 34. Överklagande­nämnden för högskolan — 1.0
 35. Högskolans avskiljande­nämnd — 1.0
 36. Antagning.se — 1.0
 37. University­admission.se — 1.0
 38. Studera.nu — 1.0
 39. Science Park Borås — 1.0
 40. Lindholmen Science Park (Göteborg) — 1.0
 41. Sahlgrenska Science Park (Göteborg) — 1.0
 42. Uminova Innovation (Umeå) — 1.0
 43. Alfred Nobel Science Park (Örebro) — 1.0
 44. BizMaker (Västernorrland) — 1.0
 45. Blue Science Park (Blekinge) — 1.0
 46. Dalarna Science Park — 1.0
 47. Ideon Science Park (Lund) — 1.0
 48. Karlstad Innovation Park — 1.0
 49. Innovatum Science Center (Trollhättan) — 1.0
 50. Johanneberg Science Park (Göteborg) — 1.0
 51. Kalmar Science Park — 1.0
 52. KI Innovations (Stockholm) — 1.0
 53. Kista Science City (Stockholm) — 1.0
 54. Krinova Science Park (Kristianstad) — 1.0
 55. Luleå Science Park — 1.0
 56. Medeon Science Park (Malmö) — 1.0
 57. Medicon Village Science Park (Lund) — 1.0
 58. Netport Science Park (Karlshamn) — 1.0
 59. Norrköping Science Park — 1.0
 60. Peak Region Science Park (Östersund) — 1.0
 61. Piteå Science Park — 1.0
 62. Sandbacka Park (Sandviken) — 1.0
 63. Science Park Gotland (Visby) — 1.0
 64. Science Park (Jönköping) — 1.0
 65. Mjärdevi Science Park (Linköping) — 1.0
 66. Skellefteå Science City — 1.0
 67. Södertälje Science Park — 1.0
 68. Västerås Science Park — 1.0
 69. Videum Science Park (Växjö) — 1.0
 70. Sahlgrenska Akademin — 1.0
 71. Chalmers tekniska högskola — 1.0
 72. Jönköpings Universitet — 1.0
 73. Science Park Skövde — 1.0

5 senaste rapporterna