Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Mars 2020 – jämför patient­organisationers prestation på webben

Mars 2020 – jämför patient­organisationers prestation på webben

Bäst och sämst av patient­organisationer. Hur står de sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard och användbarhet i mars, 2020.


Om kategorin Patient­organisationer

Patient­föreningar och organisationer som bevakar individers rättigheter i samhället.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 3.7 av 5.

Se aktuell lista med patient­organisationer


Mars topplista är här. Precis som tidigare är det enbart startsidor som är uppmätta, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Betyget för användbarhet är dock inte meningsfullt att normalisera då det handlar om för små skillnader mellan det bästa betygen och de genomsnittliga. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de tester som ännu inte har en egen kategori.

 1. Riksförbundet för leversjuka — 3.9
 2. Förbundet unga rörelse­hindrade — 3.8
 3. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP — 3.7
 4. Länkarnas Riksförbund — 3.6
 5. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 3.5
 6. Föreningen Fragile-X — 3.4
 7. Melanom­föreningen — 3.4
 8. Svenska narkomanvårds­förbundet (SNVF) — 3.4
 9. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 3.4
 10. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam — 3.3
 11. Svenska Down­föreningen — 3.3
 12. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa — 3.2
 13. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 3.2
 14. Svenska Marfan­föreningen — 3.2
 15. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 3.2
 16. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 3.2
 17. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 3.2
 18. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 3.2
 19. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga — 3.2
 20. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) — 3.2
 21. Ödemförbundet — 3.2
 22. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 3.1
 23. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 3.1
 24. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 3.1
 25. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 3.1
 26. Ataxiföreningen — 3.0
 27. Bröstcancer­förbundet — 3.0
 28. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 3.0
 29. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) — 3.0
 30. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige — 3.0
 31. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 3.0
 32. Njurförbundet — 3.0
 33. Riksförbundet Cystisk Fibros — 3.0
 34. Stamnings­förbundet — 3.0
 35. Svenska Addisonföreningen — 3.0
 36. Synskadades Riksförbud — 3.0
 37. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade — 3.0
 38. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 3.0
 39. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 2.9
 40. Unga allergiker — 2.9
 41. Afasiförbundet i Sverige — 2.8
 42. Astma och Allergi­förbundet — 2.8
 43. Demens­förbundet — 2.8
 44. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 2.8
 45. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 2.8
 46. Psoriasis­förbundet — 2.8
 47. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 2.8
 48. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 2.7
 49. Barncancerföreningarna — 2.7
 50. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 2.7
 51. Förbundet Sällsynta diagnoser — 2.7
 52. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 2.7
 53. Mun- och halscancerförbundet — 2.7
 54. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 2.7
 55. Spädbarnsfonden — 2.7
 56. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 2.7
 57. Svenska EB föreningen / Debra — 2.7
 58. Svenska ödemförbundet — 2.7
 59. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 2.7
 60. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 2.7
 61. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 2.6
 62. Cancerfonden — 2.6
 63. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 2.6
 64. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 2.6
 65. Funktionsrätt Sverige — 2.6
 66. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 2.6
 67. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 2.6
 68. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 2.6
 69. Riksförbundet för social och mental hälsa — 2.6
 70. Riksorganisationen Unga reumatiker — 2.6
 71. Stroke-riksförbundet — 2.6
 72. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 2.5
 73. Amningshjälpen — 2.4
 74. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 2.4
 75. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 2.4
 76. Cancer Rehab Fonden — 2.4
 77. De handikappades riksförbund (DHR) — 2.4
 78. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 2.4
 79. Prostatacancer­förbundet — 2.4
 80. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 2.4
 81. Riksförbundet Noaks Ark — 2.4
 82. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 2.4
 83. Schizofreni­förbundet — 2.4
 84. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 2.4
 85. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 2.4
 86. Svenska Vitiligo­förbundet — 2.4
 87. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 2.3
 88. Handikapp­förbunden (HSO) — 2.3
 89. Lungcancer­förbundet Stödet — 2.3
 90. Svensk Dysmeliförening — 2.3
 91. Alzheimerföreningen — 2.2
 92. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 2.2
 93. Blodcancerförbundet — 2.2
 94. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 2.2
 95. Riks­förbundet Balans — 2.2
 96. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 2.2
 97. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 2.2
 98. Spelberoendes Riksförbund — 2.2
 99. Svenska diabetes­förbundet — 2.2
 100. Svenska epilepsi­förbundet — 2.2
 101. Apné­föreningen i Stockholm — 2.1
 102. Autism- och Asperger­förbundet — 2.1
 103. El­överkänsligas riks­förbund — 2.1
 104. Hjärtebarns­förbundet — 2.1
 105. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 2.1
 106. Riksföreningen hjärnkraft — 2.1
 107. Fibromyalgiförbundet — 2.0
 108. Reumatikerförbundet — 2.0
 109. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 2.0
 110. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) — 2.0
 111. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 2.0
 112. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 1.9
 113. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 1.9
 114. Alopeiförbundet Sverige — 1.8
 115. Huvudvärks­förbundet — 1.7
 116. SHEDO — 1.6

Webbstandard hos patient­organisationer

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod.
Samt om webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP — 5.0
 2. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 4.4
 3. Melanom­föreningen — 4.3
 4. Riksförbundet för leversjuka — 4.2
 5. Stamnings­förbundet — 4.2
 6. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 4.2
 7. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa — 4.0
 8. Psoriasis­förbundet — 4.0
 9. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 4.0
 10. Svenska narkomanvårds­förbundet (SNVF) — 4.0
 11. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 4.0
 12. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 4.0
 13. Astma och Allergi­förbundet — 3.8
 14. Länkarnas Riksförbund — 3.8
 15. Njurförbundet — 3.8
 16. Svenska Marfan­föreningen — 3.8
 17. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) — 3.8
 18. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 3.8
 19. Afasiförbundet i Sverige — 3.6
 20. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 3.6
 21. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 3.6
 22. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 3.6
 23. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 3.6
 24. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 3.6
 25. Spädbarnsfonden — 3.6
 26. Svenska EB föreningen / Debra — 3.6
 27. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 3.6
 28. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 3.6
 29. Svenska ödemförbundet — 3.6
 30. Unga allergiker — 3.6
 31. Bröstcancer­förbundet — 3.5
 32. Mun- och halscancerförbundet — 3.5
 33. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 3.5
 34. Stroke-riksförbundet — 3.5
 35. Svensk Dysmeliförening — 3.5
 36. Synskadades Riksförbud — 3.5
 37. Ödemförbundet — 3.5
 38. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 3.4
 39. Demens­förbundet — 3.4
 40. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 3.4
 41. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 3.4
 42. Förbundet Sällsynta diagnoser — 3.4
 43. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige — 3.4
 44. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 3.4
 45. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 3.4
 46. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 3.4
 47. Föreningen Fragile-X — 3.3
 48. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) — 3.3
 49. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 3.3
 50. Svenska Addisonföreningen — 3.3
 51. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 3.3
 52. Ataxiföreningen — 3.2
 53. Förbundet unga rörelse­hindrade — 3.2
 54. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 3.2
 55. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam — 3.2
 56. Riksförbundet Cystisk Fibros — 3.2
 57. Riksorganisationen Unga reumatiker — 3.2
 58. Svenska Down­föreningen — 3.2
 59. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 3.2
 60. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga — 3.2
 61. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade — 3.2
 62. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 3.2
 63. De handikappades riksförbund (DHR) — 3.1
 64. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 3.1
 65. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 3.1
 66. Riksförbundet för social och mental hälsa — 3.1
 67. Amningshjälpen — 3.0
 68. Apné­föreningen i Stockholm — 3.0
 69. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 3.0
 70. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 3.0
 71. Riks­förbundet Balans — 3.0
 72. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 3.0
 73. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 3.0
 74. Riksförbundet Noaks Ark — 3.0
 75. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 3.0
 76. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 3.0
 77. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 3.0
 78. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 2.9
 79. Blodcancerförbundet — 2.9
 80. Cancerfonden — 2.9
 81. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 2.9
 82. Hjärtebarns­förbundet — 2.9
 83. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 2.9
 84. Prostatacancer­förbundet — 2.9
 85. Schizofreni­förbundet — 2.9
 86. Svenska epilepsi­förbundet — 2.9
 87. Alzheimerföreningen — 2.8
 88. Autism- och Asperger­förbundet — 2.8
 89. Barncancerföreningarna — 2.8
 90. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 2.8
 91. Cancer Rehab Fonden — 2.8
 92. Funktionsrätt Sverige — 2.8
 93. Lungcancer­förbundet Stödet — 2.8
 94. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) — 2.8
 95. Spelberoendes Riksförbund — 2.8
 96. Svenska diabetes­förbundet — 2.8
 97. Svenska Vitiligo­förbundet — 2.8
 98. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 2.7
 99. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 2.6
 100. Huvudvärks­förbundet — 2.6
 101. Reumatikerförbundet — 2.6
 102. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 2.5
 103. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 2.5
 104. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 2.5
 105. Alopeiförbundet Sverige — 2.4
 106. SHEDO — 2.4
 107. Riksföreningen hjärnkraft — 2.4
 108. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 2.4
 109. Fibromyalgiförbundet — 2.3
 110. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 2.3
 111. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 2.2
 112. Handikapp­förbunden (HSO) — 2.2
 113. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 2.2
 114. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 2.2
 115. El­överkänsligas riks­förbund — 2.1
 116. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 1.5

Tillgänglighet hos patient­organisationer

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt med verktyget Pa11y. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

 1. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam — 5.0
 2. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa — 5.0
 3. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 5.0
 4. Riksförbundet för leversjuka — 5.0
 5. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 5.0
 6. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 5.0
 7. Synskadades Riksförbud — 5.0
 8. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 4.0
 9. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 4.0
 10. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 4.0
 11. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 3.0
 12. Förbundet unga rörelse­hindrade — 3.0
 13. Föreningen Fragile-X — 3.0
 14. Länkarnas Riksförbund — 3.0
 15. Melanom­föreningen — 3.0
 16. Riksförbundet Cystisk Fibros — 3.0
 17. Svenska Down­föreningen — 3.0
 18. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 3.0
 19. Svenska Vitiligo­förbundet — 3.0
 20. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade — 3.0
 21. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 2.0
 22. Ataxiföreningen — 2.0
 23. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 2.0
 24. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 2.0
 25. Funktionsrätt Sverige — 2.0
 26. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP — 2.0
 27. Förbundet Sällsynta diagnoser — 2.0
 28. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 2.0
 29. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige — 2.0
 30. Handikapp­förbunden (HSO) — 2.0
 31. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 2.0
 32. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga — 2.0
 33. Unga allergiker — 2.0
 34. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 2.0
 35. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 2.0
 36. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 2.0
 37. Afasiförbundet i Sverige — 1.0
 38. Alopeiförbundet Sverige — 1.0
 39. Alzheimerföreningen — 1.0
 40. Amningshjälpen — 1.0
 41. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 1.0
 42. Apné­föreningen i Stockholm — 1.0
 43. Astma och Allergi­förbundet — 1.0
 44. Autism- och Asperger­förbundet — 1.0
 45. Barncancerföreningarna — 1.0
 46. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 1.0
 47. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 1.0
 48. Blodcancerförbundet — 1.0
 49. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 1.0
 50. Bröstcancer­förbundet — 1.0
 51. Cancerfonden — 1.0
 52. Cancer Rehab Fonden — 1.0
 53. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 1.0
 54. De handikappades riksförbund (DHR) — 1.0
 55. Demens­förbundet — 1.0
 56. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 1.0
 57. El­överkänsligas riks­förbund — 1.0
 58. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 1.0
 59. Fibromyalgiförbundet — 1.0
 60. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 1.0
 61. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 1.0
 62. Riks­förbundet Balans — 1.0
 63. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 1.0
 64. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 1.0
 65. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) — 1.0
 66. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 1.0
 67. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 1.0
 68. Hjärtebarns­förbundet — 1.0
 69. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 1.0
 70. Huvudvärks­förbundet — 1.0
 71. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 1.0
 72. Lungcancer­förbundet Stödet — 1.0
 73. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 1.0
 74. Mun- och halscancerförbundet — 1.0
 75. SHEDO — 1.0
 76. Njurförbundet — 1.0
 77. Prostatacancer­förbundet — 1.0
 78. Psoriasis­förbundet — 1.0
 79. Reumatikerförbundet — 1.0
 80. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 1.0
 81. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 1.0
 82. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 1.0
 83. Riksförbundet Noaks Ark — 1.0
 84. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 1.0
 85. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 1.0
 86. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 1.0
 87. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) — 1.0
 88. Riksförbundet för social och mental hälsa — 1.0
 89. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 1.0
 90. Riksföreningen hjärnkraft — 1.0
 91. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 1.0
 92. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 1.0
 93. Riksorganisationen Unga reumatiker — 1.0
 94. Schizofreni­förbundet — 1.0
 95. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 1.0
 96. Spelberoendes Riksförbund — 1.0
 97. Spädbarnsfonden — 1.0
 98. Stamnings­förbundet — 1.0
 99. Stroke-riksförbundet — 1.0
 100. Svensk Dysmeliförening — 1.0
 101. Svenska Addisonföreningen — 1.0
 102. Svenska narkomanvårds­förbundet (SNVF) — 1.0
 103. Svenska diabetes­förbundet — 1.0
 104. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 1.0
 105. Svenska EB föreningen / Debra — 1.0
 106. Svenska epilepsi­förbundet — 1.0
 107. Svenska Marfan­föreningen — 1.0
 108. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 1.0
 109. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 1.0
 110. Svenska ödemförbundet — 1.0
 111. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 1.0
 112. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 1.0
 113. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 1.0
 114. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 1.0
 115. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) — 1.0
 116. Ödemförbundet — 1.0

Webbprestanda bland patient­organisationer

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en ComHem 600 Mbit/s i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Pagespeed API v4.

 1. Förbundet unga rörelse­hindrade — 4.7
 2. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 4.7
 3. Svenska Marfan­föreningen — 4.5
 4. Föreningen Fragile-X — 4.3
 5. Länkarnas Riksförbund — 4.3
 6. Svenska Down­föreningen — 4.3
 7. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga — 4.3
 8. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 4.0
 9. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) — 4.0
 10. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 4.0
 11. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 4.0
 12. Riksförbundet för leversjuka — 4.0
 13. Svenska Addisonföreningen — 4.0
 14. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 4.0
 15. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 3.7
 16. Ataxiföreningen — 3.7
 17. Barncancerföreningarna — 3.7
 18. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam — 3.7
 19. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 3.7
 20. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 3.7
 21. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) — 3.7
 22. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 3.5
 23. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 3.5
 24. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 3.5
 25. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 3.5
 26. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 3.3
 27. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 3.3
 28. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige — 3.3
 29. Njurförbundet — 3.3
 30. Svenska narkomanvårds­förbundet (SNVF) — 3.3
 31. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 3.3
 32. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade — 3.3
 33. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 3.3
 34. Ödemförbundet — 3.3
 35. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 3.0
 36. Bröstcancer­förbundet — 3.0
 37. Cancerfonden — 3.0
 38. Demens­förbundet — 3.0
 39. El­överkänsligas riks­förbund — 3.0
 40. Funktionsrätt Sverige — 3.0
 41. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP — 3.0
 42. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 3.0
 43. Handikapp­förbunden (HSO) — 3.0
 44. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 3.0
 45. Riksförbundet Cystisk Fibros — 3.0
 46. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 3.0
 47. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 3.0
 48. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 3.0
 49. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 3.0
 50. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 3.0
 51. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 3.0
 52. Afasiförbundet i Sverige — 2.7
 53. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 2.7
 54. Cancer Rehab Fonden — 2.7
 55. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 2.7
 56. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 2.7
 57. Lungcancer­förbundet Stödet — 2.7
 58. Melanom­föreningen — 2.7
 59. Mun- och halscancerförbundet — 2.7
 60. Riksförbundet för social och mental hälsa — 2.7
 61. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 2.7
 62. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 2.5
 63. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 2.5
 64. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 2.5
 65. Riksförbundet Noaks Ark — 2.5
 66. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 2.5
 67. Riksorganisationen Unga reumatiker — 2.5
 68. Unga allergiker — 2.5
 69. Alzheimerföreningen — 2.3
 70. Amningshjälpen — 2.3
 71. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 2.3
 72. Fibromyalgiförbundet — 2.3
 73. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 2.3
 74. Prostatacancer­förbundet — 2.3
 75. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 2.3
 76. Riksföreningen hjärnkraft — 2.3
 77. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 2.3
 78. Schizofreni­förbundet — 2.3
 79. Spädbarnsfonden — 2.3
 80. Stamnings­förbundet — 2.3
 81. Svenska EB föreningen / Debra — 2.3
 82. Svenska Vitiligo­förbundet — 2.3
 83. Synskadades Riksförbud — 2.3
 84. Astma och Allergi­förbundet — 2.0
 85. Blodcancerförbundet — 2.0
 86. De handikappades riksförbund (DHR) — 2.0
 87. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 2.0
 88. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 2.0
 89. Psoriasis­förbundet — 2.0
 90. Spelberoendes Riksförbund — 2.0
 91. Stroke-riksförbundet — 2.0
 92. Svenska diabetes­förbundet — 2.0
 93. Svenska epilepsi­förbundet — 2.0
 94. Svenska ödemförbundet — 2.0
 95. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 2.0
 96. Autism- och Asperger­förbundet — 1.7
 97. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 1.7
 98. Reumatikerförbundet — 1.7
 99. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 1.7
 100. Svensk Dysmeliförening — 1.7
 101. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 1.5
 102. Förbundet Sällsynta diagnoser — 1.5
 103. Riks­förbundet Balans — 1.5
 104. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa — 1.5
 105. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 1.5
 106. Hjärtebarns­förbundet — 1.3
 107. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 1.3
 108. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 1.3
 109. Alopeiförbundet Sverige — 1.0
 110. Apné­föreningen i Stockholm — 1.0
 111. Huvudvärks­förbundet — 1.0
 112. SHEDO — 1.0
 113. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 1.0
 114. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) — 1.0
 115. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 1.0
 116. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 1.0

Integritet bland patient­organisationer

Integriteten är hur bra webbplatsen värnar sina användares personliga integritet. Det är en mätning genom Dataskydd.net's lösning Webbkoll. Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 15 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnits testas åtminstone två gånger.

 1. Bröstcancer­förbundet — 2.0
 2. Cancerfonden — 2.0
 3. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 2.0
 4. Förbundet Sällsynta diagnoser — 2.0
 5. Hjärtebarns­förbundet — 2.0
 6. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 2.0
 7. Riksförbundet Cystisk Fibros — 2.0
 8. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 2.0
 9. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 1.3
 10. Riksförbundet Noaks Ark — 1.3
 11. Afasiförbundet i Sverige — 1.0
 12. Alopeiförbundet Sverige — 1.0
 13. Alzheimerföreningen — 1.0
 14. Amningshjälpen — 1.0
 15. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 1.0
 16. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 1.0
 17. Apné­föreningen i Stockholm — 1.0
 18. Astma och Allergi­förbundet — 1.0
 19. Ataxiföreningen — 1.0
 20. Autism- och Asperger­förbundet — 1.0
 21. Barncancerföreningarna — 1.0
 22. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 1.0
 23. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 1.0
 24. Blodcancerförbundet — 1.0
 25. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 1.0
 26. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 1.0
 27. Cancer Rehab Fonden — 1.0
 28. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 1.0
 29. De handikappades riksförbund (DHR) — 1.0
 30. Demens­förbundet — 1.0
 31. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 1.0
 32. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 1.0
 33. El­överkänsligas riks­förbund — 1.0
 34. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 1.0
 35. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP — 1.0
 36. Fibromyalgiförbundet — 1.0
 37. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 1.0
 38. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 1.0
 39. Riks­förbundet Balans — 1.0
 40. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 1.0
 41. Föreningen Fragile-X — 1.0
 42. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 1.0
 43. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) — 1.0
 44. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 1.0
 45. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige — 1.0
 46. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam — 1.0
 47. Handikapp­förbunden (HSO) — 1.0
 48. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 1.0
 49. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 1.0
 50. Huvudvärks­förbundet — 1.0
 51. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 1.0
 52. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa — 1.0
 53. Lungcancer­förbundet Stödet — 1.0
 54. Länkarnas Riksförbund — 1.0
 55. Melanom­föreningen — 1.0
 56. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 1.0
 57. Mun- och halscancerförbundet — 1.0
 58. Njurförbundet — 1.0
 59. Prostatacancer­förbundet — 1.0
 60. Psoriasis­förbundet — 1.0
 61. Reumatikerförbundet — 1.0
 62. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 1.0
 63. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 1.0
 64. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 1.0
 65. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 1.0
 66. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 1.0
 67. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 1.0
 68. Riksförbundet för leversjuka — 1.0
 69. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) — 1.0
 70. Riksförbundet för social och mental hälsa — 1.0
 71. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 1.0
 72. Riksföreningen hjärnkraft — 1.0
 73. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 1.0
 74. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 1.0
 75. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 1.0
 76. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 1.0
 77. Riksorganisationen Unga reumatiker — 1.0
 78. Schizofreni­förbundet — 1.0
 79. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 1.0
 80. Spelberoendes Riksförbund — 1.0
 81. Spädbarnsfonden — 1.0
 82. Stamnings­förbundet — 1.0
 83. Stroke-riksförbundet — 1.0
 84. Svensk Dysmeliförening — 1.0
 85. Svenska Addisonföreningen — 1.0
 86. Svenska diabetes­förbundet — 1.0
 87. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 1.0
 88. Svenska Down­föreningen — 1.0
 89. Svenska EB föreningen / Debra — 1.0
 90. Svenska epilepsi­förbundet — 1.0
 91. Svenska Marfan­föreningen — 1.0
 92. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 1.0
 93. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 1.0
 94. Svenska ödemförbundet — 1.0
 95. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 1.0
 96. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 1.0
 97. Svenska Vitiligo­förbundet — 1.0
 98. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 1.0
 99. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 1.0
 100. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 1.0
 101. Synskadades Riksförbud — 1.0
 102. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 1.0
 103. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga — 1.0
 104. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade — 1.0
 105. Unga allergiker — 1.0
 106. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) — 1.0
 107. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 1.0
 108. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 1.0
 109. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 1.0
 110. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 1.0
 111. Funktionsrätt Sverige — 1.0
 112. SHEDO — 1.0

5 senaste rapporterna