Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Hur bra var övrig offentlig sektor på webben i februari, 2021?

Hur bra var övrig offentlig sektor på webben i februari, 2021?

Rapport för övrig offentlig sektors webbplatser under februari står sig när det gäller tillgänglighet, webbprestanda och användbarhet.


Om kategorin Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 3.9 av 5.

Se aktuell lista med övrig offentlig sektor


Februaris topplista för övrig offentlig sektor är här. Det är i vanlig ordning enbart startsidor som är testade, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Hoppa direkt till kategoribetyg:

 1. Övergripande betyg
 2. Webbstandard
 3. Tillgänglighet
 4. Webbprestanda
 5. Integritet

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de tester som ännu inte har en egen kategori.

 1. Polisen – 4.621
 2. Nationellt forensiskt centrum (NFC) – 4.543
 3. Myndigheten för press, radio och tv – 4.539
 4. Svenska Institutet (SI) – 4.326
 5. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) – 4.318
 6. Konjunktu­rinstitutet – 4.307
 7. Medlings­institutet – 4.281
 8. eSamverka – 4.264
 9. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.235
 10. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.195
 11. Statens fastighetsverk – 4.189
 12. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.177
 13. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.159
 14. Folkhälso­myndigheten – 4.069
 15. Tillväxtverket – 4.040
 16. Svenska ILO-kommittén – 3.988
 17. Justitie­ombudsmannen (JO) – 3.988
 18. Nordiska Afrika­institutet – 3.928
 19. Statens ansvars­nämnd – 3.905
 20. Riksrevisionen – 3.891
 21. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – 3.881
 22. Pensions­myndigheten – 3.875
 23. Åklagar­myndigheten – 3.871
 24. Rättshjälp­smyndigheten – 3.855
 25. Kammar­kollegiet – 3.850
 26. Kemikamlie­inspektionen – 3.843
 27. Barnombudsmannen – 3.824
 28. Sveriges domstolar – 3.821
 29. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) – 3.814
 30. Konsument­verket – 3.812
 31. Statens institutions­styrelse (SiS) – 3.798
 32. Fortifikations­verket – 3.785
 33. Kammarrätten i Göteborg – 3.773
 34. Ekonomistyrnings­verket (ESV) – 3.773
 35. Luftfarts­verket (LFV) – 3.772
 36. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.746
 37. Universitetskanslers­ämbetet – 3.741
 38. Boverket – 3.731
 39. Smart Built Environment – 3.726
 40. Bolagsverket – 3.725
 41. Forskarskatte­nämnden – 3.722
 42. Länsstyrelserna – 3.718
 43. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) – 3.716
 44. Myndigheten för delaktighet (MFD) – 3.716
 45. Arbetsmiljö­verket (AV) – 3.715
 46. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) – 3.712
 47. Post- och tele­styrelsen (PTS) – 3.684
 48. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.681
 49. Patent- och registrerings­verket (PRV) – 3.676
 50. Riksbanken – 3.671
 51. Hyres­nämnden – 3.669
 52. Ehälso­myndigheten – 3.666
 53. Myndigheten för Kulturanalys – 3.654
 54. Bokförings­nämnden (BFN) – 3.646
 55. Finanspolitiska rådet – 3.646
 56. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) – 3.644
 57. Jordbruks­verket – 3.632
 58. Vetenskaps­rådet (VR) – 3.629
 59. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) – 3.612
 60. Konkurrens­verket – 3.612
 61. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) – 3.600
 62. Lantmäteriet – 3.594
 63. Lagrådet – 3.578
 64. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) – 3.574
 65. Harpsunds­nämnden – 3.559
 66. Tullverket – 3.558
 67. Arbetsförmedlingen – 3.558
 68. Transport­styrelsen – 3.555
 69. Rymdstyrelsen – 3.551
 70. Spel­inspektionen – 3.547
 71. Sveriges författarfond – 3.542
 72. Kärnavfalls­fonden – 3.536
 73. Rekrytering­smyndigheten – 3.532
 74. Skolverket – 3.527
 75. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.527
 76. VästKom – 3.522
 77. Svenska kraftnät – 3.516
 78. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) – 3.511
 79. Statens servicecenter – 3.506
 80. Finans­inspektionen (FI) – 3.491
 81. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) – 3.479
 82. SWElife – 3.478
 83. Skatterätts­nämnden – 3.478
 84. Kust­bevakningen – 3.470
 85. Skolforsknings­institutet – 3.466
 86. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) – 3.466
 87. Riksgälden – 3.463
 88. Kungliga biblioteket (KB) – 3.462
 89. Andra AP-fonden – 3.461
 90. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) – 3.457
 91. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) – 3.450
 92. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.425
 93. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) – 3.425
 94. Energi­myndigheten – 3.419
 95. Statens medieråd – 3.416
 96. Göteborgs­regionen – 3.411
 97. Första AP-fonden (AP1) – 3.411
 98. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) – 3.405
 99. Nämnden mot diskriminering – 3.395
 100. Socialstyrelsen – 3.394
 101. Överklagande­nämnden – 3.390
 102. Statens haveri­kommission (SHK) – 3.387
 103. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) – 3.385
 104. Arvsfonden – 3.383
 105. InfraSweden – 3.379
 106. Arbets­domstolen (AD) – 3.379
 107. Försäkringskassan (FK) – 3.379
 108. Skatteverket – 3.376
 109. Statens Historiska Museer – 3.376
 110. Skol­inspektionen – 3.375
 111. Tredje AP-fonden (AP3) – 3.373
 112. Sveriges ambassader och konsulat – 3.372
 113. Riksdagen – 3.347
 114. Statens Geotekniska Institut – 3.340
 115. Kommers­kollegium – 3.335
 116. Upphandlings­myndigheten – 3.328
 117. Boråsregionen – 3.328
 118. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.326
 119. Konstnärs­nämnden – 3.314
 120. Säkerhets­polisen (SÄPO) – 3.306
 121. Försvarets materielverk (FMV) – 3.306
 122. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) – 3.296
 123. Kriminal­vården – 3.283
 124. Statistiska Centralbyrån (SCB) – 3.280
 125. Elsäkerhets­verket – 3.269
 126. Delegationen mot segregation – 3.264
 127. SIO Grafen – 3.262
 128. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.243
 129. Integritetsskydds­myndigheten – 3.229
 130. Läkemedels­verket – 3.226
 131. Kronofogden – 3.217
 132. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) – 3.215
 133. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 3.209
 134. Polarforsknings­sekretariatet – 3.208
 135. Val­myndigheten – 3.196
 136. Institutet för språk och folkminnen – 3.195
 137. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.188
 138. Migrationsverket – 3.178
 139. Statens person­adress­register (SPAR) – 3.176
 140. Trafikanalys – 3.169
 141. Justitie­kanslern – 3.167
 142. Revisors­inspektionen – 3.164
 143. Statskontoret – 3.131
 144. Kammarrätten i Sundsvall – 3.122
 145. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.107
 146. Forskningsrådet Formas – 3.104
 147. Skogsstyrelsen – 3.102
 148. Riksarkivet – 3.101
 149. SIP STRIM – 3.093
 150. Sjunde AP-fonden (AP7) – 3.074
 151. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.071
 152. Trafikverket – 3.044
 153. Exportkredit­nämnden (EKN) – 3.037
 154. Arbetsgivarverket – 3.035
 155. Sameskol­styrelsen – 3.013
 156. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) – 3.011
 157. Livsmedels­verket – 2.996
 158. Naturvårds­verket – 2.989
 159. Riksantikvarieämbetet – 2.985
 160. Internet of Things Sverige – 2.974
 161. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 2.974
 162. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) – 2.973
 163. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 2.963
 164. Institutet för rymdfysik (IRF) – 2.939
 165. Genteknik­nämnden – 2.930
 166. Etikprövnings­myndigheten – 2.922
 167. Vinnova - Verket för innovations­system – 2.895
 168. Rättsmedicinal­verket – 2.891
 169. Svenska ESF-rådet – 2.883
 170. InnovAir – 2.842
 171. Försvarsmakten – 2.837
 172. Brottsoffer­myndigheten – 2.829
 173. Smartare elektroniksystem – 2.821
 174. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 2.813
 175. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) – 2.810
 176. Fyrbodal – 2.801
 177. Kulturrådet – 2.795
 178. Metalliska material – 2.776
 179. Swedac – 2.768
 180. Folke Bernadotte­akademin (FBA) – 2.765
 181. Statens konstråd – 2.696
 182. BioInnovation – 2.689
 183. Process­industriell IT och automation (PiiA) – 2.688
 184. Fjärde AP-fonden (AP4) – 2.664
 185. Drive Sweden – 2.644
 186. Skaraborgs kommunal­förbund – 2.641
 187. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) – 2.636
 188. Sjätte AP-fonden (AP6) – 2.633
 189. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) – 2.614
 190. Re:Source – 2.608
 191. Regeringen – 2.594
 192. LIGHTer – 2.593
 193. Energimarknads­inspektionen – 2.591
 194. Sjöfarts­verket – 2.590
 195. Ekobrotts­myndigheten – 2.583
 196. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) – 2.519
 197. Viable cities – 2.447
 198. Medtech4­Health – 2.377
 199. Jämställdhets­myndigheten – 2.333
 200. Sametinget – 2.186
 201. Försvarets radioanstalt (FRA) – 2.011
 202. Produktion2030 – 1.923

Webbstandard hos övrig offentlig sektor

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod. Dessutom ifall webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) – 4.90
 2. Tillväxtverket – 4.80
 3. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.70
 4. Svenska Institutet (SI) – 4.60
 5. Statens fastighetsverk – 4.50
 6. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) – 4.50
 7. Konjunktu­rinstitutet – 4.50
 8. Polisen – 4.50
 9. Kemikamlie­inspektionen – 4.40
 10. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.40
 11. Myndigheten för press, radio och tv – 4.40
 12. Nordiska Afrika­institutet – 4.40
 13. Riksrevisionen – 4.40
 14. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) – 4.30
 15. Nationellt forensiskt centrum (NFC) – 4.30
 16. Skolverket – 4.30
 17. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – 4.30
 18. Medlings­institutet – 4.30
 19. InfraSweden – 4.20
 20. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) – 4.20
 21. Länsstyrelserna – 4.20
 22. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.20
 23. Barnombudsmannen – 4.20
 24. Bokförings­nämnden (BFN) – 4.20
 25. eSamverka – 4.20
 26. Harpsunds­nämnden – 4.10
 27. Tullverket – 4.10
 28. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.10
 29. VästKom – 4.10
 30. Fortifikations­verket – 4.10
 31. Justitie­ombudsmannen (JO) – 4.10
 32. Genteknik­nämnden – 4.10
 33. Bolagsverket – 4.00
 34. SIO Grafen – 4.00
 35. Jordbruks­verket – 4.00
 36. Riksbanken – 4.00
 37. Kommers­kollegium – 4.00
 38. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) – 4.00
 39. Universitetskanslers­ämbetet – 4.00
 40. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.00
 41. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.00
 42. Drive Sweden – 3.90
 43. Kammar­kollegiet – 3.90
 44. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.90
 45. Luftfarts­verket (LFV) – 3.90
 46. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) – 3.90
 47. Arbetsmiljö­verket (AV) – 3.90
 48. Boverket – 3.80
 49. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) – 3.80
 50. Svenska ILO-kommittén – 3.80
 51. Lantmäteriet – 3.80
 52. Konkurrens­verket – 3.80
 53. Statens Historiska Museer – 3.80
 54. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) – 3.80
 55. Myndigheten för delaktighet (MFD) – 3.80
 56. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) – 3.80
 57. Forskarskatte­nämnden – 3.80
 58. Statens ansvars­nämnd – 3.70
 59. BioInnovation – 3.70
 60. Statens haveri­kommission (SHK) – 3.70
 61. Smart Built Environment – 3.70
 62. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) – 3.70
 63. Institutet för rymdfysik (IRF) – 3.70
 64. Svenska kraftnät – 3.70
 65. Konsument­verket – 3.70
 66. Pensions­myndigheten – 3.70
 67. Post- och tele­styrelsen (PTS) – 3.70
 68. Lagrådet – 3.70
 69. Vetenskaps­rådet (VR) – 3.70
 70. Integritetsskydds­myndigheten – 3.70
 71. Arbetsförmedlingen – 3.70
 72. Patent- och registrerings­verket (PRV) – 3.70
 73. Delegationen mot segregation – 3.70
 74. Sameskol­styrelsen – 3.70
 75. InnovAir – 3.60
 76. Statens servicecenter – 3.60
 77. Institutet för språk och folkminnen – 3.60
 78. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) – 3.60
 79. Tredje AP-fonden (AP3) – 3.60
 80. Kust­bevakningen – 3.60
 81. Arvsfonden – 3.60
 82. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) – 3.60
 83. Ehälso­myndigheten – 3.60
 84. Polarforsknings­sekretariatet – 3.60
 85. Göteborgs­regionen – 3.60
 86. Finans­inspektionen (FI) – 3.60
 87. Folkhälso­myndigheten – 3.60
 88. Försvarets materielverk (FMV) – 3.60
 89. Rymdstyrelsen – 3.60
 90. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.60
 91. Skatterätts­nämnden – 3.60
 92. Skogsstyrelsen – 3.60
 93. Energi­myndigheten – 3.50
 94. SIP STRIM – 3.50
 95. Statens institutions­styrelse (SiS) – 3.50
 96. SWElife – 3.50
 97. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) – 3.50
 98. Kungliga biblioteket (KB) – 3.50
 99. Kammarrätten i Göteborg – 3.50
 100. Riksdagen – 3.50
 101. Myndigheten för Kulturanalys – 3.50
 102. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.50
 103. Första AP-fonden (AP1) – 3.50
 104. Rättshjälp­smyndigheten – 3.50
 105. Hyres­nämnden – 3.40
 106. Säkerhets­polisen (SÄPO) – 3.40
 107. Riksantikvarieämbetet – 3.40
 108. Livsmedels­verket – 3.40
 109. Transport­styrelsen – 3.40
 110. Läkemedels­verket – 3.40
 111. Andra AP-fonden – 3.40
 112. Riksgälden – 3.40
 113. Sjunde AP-fonden (AP7) – 3.40
 114. LIGHTer – 3.30
 115. Process­industriell IT och automation (PiiA) – 3.30
 116. Skol­inspektionen – 3.30
 117. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) – 3.30
 118. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) – 3.30
 119. Migrationsverket – 3.30
 120. Socialstyrelsen – 3.30
 121. Åklagar­myndigheten – 3.30
 122. Arbetsgivarverket – 3.30
 123. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.30
 124. Etikprövnings­myndigheten – 3.30
 125. Sveriges domstolar – 3.30
 126. Exportkredit­nämnden (EKN) – 3.30
 127. Finanspolitiska rådet – 3.30
 128. Försäkringskassan (FK) – 3.30
 129. Statens medieråd – 3.20
 130. Smartare elektroniksystem – 3.20
 131. Naturvårds­verket – 3.20
 132. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.20
 133. Spel­inspektionen – 3.20
 134. Trafikverket – 3.20
 135. Sveriges ambassader och konsulat – 3.20
 136. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) – 3.10
 137. Statens Geotekniska Institut – 3.10
 138. Internet of Things Sverige – 3.10
 139. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) – 3.10
 140. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) – 3.10
 141. Konstnärs­nämnden – 3.10
 142. Kärnavfalls­fonden – 3.10
 143. Statistiska Centralbyrån (SCB) – 3.10
 144. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) – 3.10
 145. Skolforsknings­institutet – 3.10
 146. Rekrytering­smyndigheten – 3.10
 147. Upphandlings­myndigheten – 3.10
 148. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) – 3.10
 149. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) – 3.10
 150. Ekonomistyrnings­verket (ESV) – 3.10
 151. Fyrbodal – 3.10
 152. Boråsregionen – 3.10
 153. Forskningsrådet Formas – 3.10
 154. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.10
 155. Rättsmedicinal­verket – 3.10
 156. Sametinget – 3.10
 157. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) – 3.00
 158. Sveriges författarfond – 3.00
 159. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.00
 160. Jämställdhets­myndigheten – 3.00
 161. Elsäkerhets­verket – 3.00
 162. Folke Bernadotte­akademin (FBA) – 3.00
 163. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.00
 164. Riksarkivet – 3.00
 165. Försvarsmakten – 3.00
 166. Sjätte AP-fonden (AP6) – 3.00
 167. Statens konstråd – 2.90
 168. Re:Source – 2.90
 169. Statens person­adress­register (SPAR) – 2.90
 170. Statskontoret – 2.90
 171. Kriminal­vården – 2.90
 172. Skatteverket – 2.90
 173. Val­myndigheten – 2.90
 174. Strålsäkerhets­myndigheten – 2.90
 175. Arbets­domstolen (AD) – 2.90
 176. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 2.90
 177. Justitie­kanslern – 2.80
 178. Svenska ESF-rådet – 2.80
 179. Trafikanalys – 2.80
 180. Brottsoffer­myndigheten – 2.80
 181. Skaraborgs kommunal­förbund – 2.80
 182. Överklagande­nämnden – 2.80
 183. Kulturrådet – 2.70
 184. Kronofogden – 2.70
 185. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 2.70
 186. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) – 2.70
 187. Revisors­inspektionen – 2.70
 188. Produktion2030 – 2.60
 189. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) – 2.60
 190. Nämnden mot diskriminering – 2.60
 191. Ekobrotts­myndigheten – 2.60
 192. Energimarknads­inspektionen – 2.60
 193. Fjärde AP-fonden (AP4) – 2.60
 194. Regeringen – 2.60
 195. Viable cities – 2.50
 196. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 2.50
 197. Sjöfarts­verket – 2.50
 198. Medtech4­Health – 2.30
 199. Metalliska material – 2.30
 200. Kammarrätten i Sundsvall – 2.20
 201. Swedac – 2.20
 202. Försvarets radioanstalt (FRA) – 1.60

Tillgänglighet hos övrig offentlig sektor

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt både med verktyget Pa11y och Axe. Pa11y kör tester för både WCAG samt amerikanska Section 508. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

Skillnaden mellan Axe och Pa11y är flera, bland annat att Axe bara räknar antal områden som en webbplats felar på och att Axe mer fokuserar på bekräftade fel. Betyget i Pa11y utgår från antalet unika fel snarare än unika sorters fel. Tanken är att dessa två ska balansera upp varandra.

 1. Statens fastighetsverk – 5.00
 2. Nationellt forensiskt centrum (NFC) – 5.00
 3. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) – 5.00
 4. Svenska Institutet (SI) – 5.00
 5. Konjunktu­rinstitutet – 5.00
 6. Pensions­myndigheten – 5.00
 7. Riksdagen – 5.00
 8. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) – 5.00
 9. Åklagar­myndigheten – 5.00
 10. Luftfarts­verket (LFV) – 5.00
 11. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 5.00
 12. Medlings­institutet – 5.00
 13. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 5.00
 14. Myndigheten för press, radio och tv – 5.00
 15. eSamverka – 5.00
 16. Ekonomistyrnings­verket (ESV) – 5.00
 17. Elsäkerhets­verket – 5.00
 18. Folkhälso­myndigheten – 5.00
 19. Polisen – 5.00
 20. Rymdstyrelsen – 5.00
 21. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) – 4.50
 22. Statens ansvars­nämnd – 4.50
 23. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) – 4.50
 24. Smart Built Environment – 4.50
 25. Statens servicecenter – 4.50
 26. Svenska ILO-kommittén – 4.50
 27. Kungliga biblioteket (KB) – 4.50
 28. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – 4.50
 29. Kammarrätten i Göteborg – 4.50
 30. Kemikamlie­inspektionen – 4.50
 31. Tillväxtverket – 4.50
 32. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) – 4.50
 33. Kriminal­vården – 4.50
 34. Skatteverket – 4.50
 35. Socialstyrelsen – 4.50
 36. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.50
 37. Spel­inspektionen – 4.50
 38. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.50
 39. Andra AP-fonden – 4.50
 40. Arbetsmiljö­verket (AV) – 4.50
 41. Sveriges domstolar – 4.50
 42. Patent- och registrerings­verket (PRV) – 4.50
 43. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) – 4.50
 44. Fortifikations­verket – 4.50
 45. Riksgälden – 4.50
 46. Rättshjälp­smyndigheten – 4.50
 47. Boverket – 4.00
 48. Statens institutions­styrelse (SiS) – 4.00
 49. Hyres­nämnden – 4.00
 50. Statens medieråd – 4.00
 51. Universitetskanslers­ämbetet – 4.00
 52. Kärnavfalls­fonden – 4.00
 53. Lagrådet – 4.00
 54. Statistiska Centralbyrån (SCB) – 4.00
 55. Skolforsknings­institutet – 4.00
 56. Rekrytering­smyndigheten – 4.00
 57. Myndigheten för delaktighet (MFD) – 4.00
 58. Nordiska Afrika­institutet – 4.00
 59. Nämnden mot diskriminering – 4.00
 60. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.00
 61. Finans­inspektionen (FI) – 4.00
 62. Revisors­inspektionen – 4.00
 63. Justitie­ombudsmannen (JO) – 4.00
 64. Riksrevisionen – 4.00
 65. Överklagande­nämnden – 4.00
 66. Bolagsverket – 3.50
 67. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) – 3.50
 68. Statens Geotekniska Institut – 3.50
 69. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) – 3.50
 70. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) – 3.50
 71. Sveriges författarfond – 3.50
 72. Kammar­kollegiet – 3.50
 73. Kammarrätten i Sundsvall – 3.50
 74. Säkerhets­polisen (SÄPO) – 3.50
 75. Länsstyrelserna – 3.50
 76. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) – 3.50
 77. Trafikanalys – 3.50
 78. Konsument­verket – 3.50
 79. Tredje AP-fonden (AP3) – 3.50
 80. Post- och tele­styrelsen (PTS) – 3.50
 81. Riksantikvarieämbetet – 3.50
 82. Transport­styrelsen – 3.50
 83. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) – 3.50
 84. Barnombudsmannen – 3.50
 85. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) – 3.50
 86. Myndigheten för Kulturanalys – 3.50
 87. Arbets­domstolen (AD) – 3.50
 88. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.50
 89. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.50
 90. Ehälso­myndigheten – 3.50
 91. Arbetsförmedlingen – 3.50
 92. Boråsregionen – 3.50
 93. Skogsstyrelsen – 3.50
 94. Jordbruks­verket – 3.00
 95. Statens konstråd – 3.00
 96. Skol­inspektionen – 3.00
 97. Institutet för språk och folkminnen – 3.00
 98. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) – 3.00
 99. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) – 3.00
 100. Lantmäteriet – 3.00
 101. Justitie­kanslern – 3.00
 102. Svenska ESF-rådet – 3.00
 103. Svenska kraftnät – 3.00
 104. Riksbanken – 3.00
 105. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.00
 106. Migrationsverket – 3.00
 107. Konkurrens­verket – 3.00
 108. Konstnärs­nämnden – 3.00
 109. Kust­bevakningen – 3.00
 110. Val­myndigheten – 3.00
 111. Vetenskaps­rådet (VR) – 3.00
 112. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) – 3.00
 113. Läkemedels­verket – 3.00
 114. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.00
 115. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) – 3.00
 116. Polarforsknings­sekretariatet – 3.00
 117. Exportkredit­nämnden (EKN) – 3.00
 118. Finanspolitiska rådet – 3.00
 119. Forskarskatte­nämnden – 3.00
 120. Forskningsrådet Formas – 3.00
 121. Riksarkivet – 3.00
 122. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.00
 123. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.00
 124. Sjätte AP-fonden (AP6) – 3.00
 125. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) – 2.50
 126. Energi­myndigheten – 2.50
 127. Statens haveri­kommission (SHK) – 2.50
 128. InfraSweden – 2.50
 129. Medtech4­Health – 2.50
 130. Process­industriell IT och automation (PiiA) – 2.50
 131. SWElife – 2.50
 132. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) – 2.50
 133. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) – 2.50
 134. Statskontoret – 2.50
 135. Institutet för rymdfysik (IRF) – 2.50
 136. Kommers­kollegium – 2.50
 137. Kronofogden – 2.50
 138. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 2.50
 139. Swedac – 2.50
 140. Sveriges ambassader och konsulat – 2.50
 141. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) – 2.50
 142. Upphandlings­myndigheten – 2.50
 143. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) – 2.50
 144. Arvsfonden – 2.50
 145. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) – 2.50
 146. Brottsoffer­myndigheten – 2.50
 147. Nämnden för hemslöjds­frågor – 2.50
 148. Etikprövnings­myndigheten – 2.50
 149. Ekobrotts­myndigheten – 2.50
 150. Försvarets materielverk (FMV) – 2.50
 151. Försäkringskassan (FK) – 2.50
 152. Delegationen mot segregation – 2.50
 153. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 2.50
 154. Genteknik­nämnden – 2.50
 155. Harpsunds­nämnden – 2.00
 156. Kulturrådet – 2.00
 157. Smartare elektroniksystem – 2.00
 158. Statens person­adress­register (SPAR) – 2.00
 159. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) – 2.00
 160. Tullverket – 2.00
 161. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 2.00
 162. Statens Historiska Museer – 2.00
 163. Livsmedels­verket – 2.00
 164. Bokförings­nämnden (BFN) – 2.00
 165. Göteborgs­regionen – 2.00
 166. VästKom – 2.00
 167. Skaraborgs kommunal­förbund – 2.00
 168. Regeringen – 2.00
 169. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 2.00
 170. Skatterätts­nämnden – 2.00
 171. Drive Sweden – 1.50
 172. Internet of Things Sverige – 1.50
 173. InnovAir – 1.50
 174. Produktion2030 – 1.50
 175. Viable cities – 1.50
 176. Re:Source – 1.50
 177. Skolverket – 1.50
 178. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) – 1.50
 179. Naturvårds­verket – 1.50
 180. Arbetsgivarverket – 1.50
 181. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 1.50
 182. Integritetsskydds­myndigheten – 1.50
 183. Energimarknads­inspektionen – 1.50
 184. Fyrbodal – 1.50
 185. Fjärde AP-fonden (AP4) – 1.50
 186. Folke Bernadotte­akademin (FBA) – 1.50
 187. Första AP-fonden (AP1) – 1.50
 188. Försvarets radioanstalt (FRA) – 1.50
 189. Försvarsmakten – 1.50
 190. Rättsmedicinal­verket – 1.50
 191. Sameskol­styrelsen – 1.50
 192. Sametinget – 1.50
 193. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 1.50
 194. Sjunde AP-fonden (AP7) – 1.50
 195. Sjöfarts­verket – 1.50
 196. BioInnovation – 1.00
 197. SIO Grafen – 1.00
 198. SIP STRIM – 1.00
 199. LIGHTer – 1.00
 200. Metalliska material – 1.00
 201. Trafikverket – 1.00
 202. Jämställdhets­myndigheten – 1.00

Webbprestanda bland övrig offentlig sektor

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en ComHem 600 Mbit/s i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Lighthouse Performance.

Under semester på sommaren och jul/nyår körs testerna via mobilt bredband (4G via Telenor) - kolla vår changelog för att se hur det mättes i 2 2021

 1. Sveriges författarfond – 5.00
 2. Kärnavfalls­fonden – 5.00
 3. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 5.00
 4. Arbets­domstolen (AD) – 5.00
 5. Finanspolitiska rådet – 5.00
 6. Sveriges ambassader och konsulat – 4.80
 7. Ekonomistyrnings­verket (ESV) – 4.80
 8. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.70
 9. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) – 4.60
 10. Nationellt forensiskt centrum (NFC) – 4.60
 11. Svenska ILO-kommittén – 4.60
 12. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.60
 13. Konjunktu­rinstitutet – 4.60
 14. Konsument­verket – 4.60
 15. Åklagar­myndigheten – 4.60
 16. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) – 4.60
 17. Myndigheten för press, radio och tv – 4.60
 18. Folkhälso­myndigheten – 4.60
 19. Första AP-fonden (AP1) – 4.60
 20. Polisen – 4.60
 21. Metalliska material – 4.50
 22. SWElife – 4.50
 23. Svenska Institutet (SI) – 4.50
 24. Spel­inspektionen – 4.50
 25. Barnombudsmannen – 4.50
 26. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.50
 27. Forskarskatte­nämnden – 4.50
 28. Justitie­ombudsmannen (JO) – 4.50
 29. Försvars­underrättelse­domstolen – 4.50
 30. Statens institutions­styrelse (SiS) – 4.40
 31. Hyres­nämnden – 4.40
 32. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) – 4.40
 33. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) – 4.40
 34. Transport­styrelsen – 4.40
 35. Medlings­institutet – 4.40
 36. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) – 4.40
 37. Nämnden mot diskriminering – 4.40
 38. Sveriges domstolar – 4.40
 39. Ehälso­myndigheten – 4.40
 40. VästKom – 4.40
 41. Statskontoret – 4.30
 42. Kammar­kollegiet – 4.30
 43. Kammarrätten i Göteborg – 4.30
 44. Kammarrätten i Sundsvall – 4.30
 45. Konstnärs­nämnden – 4.30
 46. Vetenskaps­rådet (VR) – 4.30
 47. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.30
 48. eSamverka – 4.30
 49. Revisors­inspektionen – 4.30
 50. Skatterätts­nämnden – 4.30
 51. Boverket – 4.20
 52. Statens fastighetsverk – 4.20
 53. Statens medieråd – 4.20
 54. Statens person­adress­register (SPAR) – 4.20
 55. Smart Built Environment – 4.20
 56. Skol­inspektionen – 4.20
 57. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) – 4.20
 58. Lantmäteriet – 4.20
 59. Konkurrens­verket – 4.20
 60. Tullverket – 4.20
 61. Kronofogden – 4.20
 62. Universitetskanslers­ämbetet – 4.20
 63. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.20
 64. Myndigheten för Kulturanalys – 4.20
 65. Göteborgs­regionen – 4.20
 66. Rättshjälp­smyndigheten – 4.20
 67. Överklagande­nämnden – 4.20
 68. Harpsunds­nämnden – 4.10
 69. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) – 4.10
 70. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) – 4.10
 71. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – 4.10
 72. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) – 4.10
 73. Pensions­myndigheten – 4.10
 74. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.10
 75. Skolforsknings­institutet – 4.10
 76. Rekrytering­smyndigheten – 4.10
 77. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) – 4.10
 78. Bolagsverket – 4.00
 79. Statens ansvars­nämnd – 4.00
 80. Skolverket – 4.00
 81. Kemikamlie­inspektionen – 4.00
 82. Kust­bevakningen – 4.00
 83. Val­myndigheten – 4.00
 84. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.00
 85. Statens Historiska Museer – 4.00
 86. Upphandlings­myndigheten – 4.00
 87. Arbetsgivarverket – 4.00
 88. Arvsfonden – 4.00
 89. Bokförings­nämnden (BFN) – 4.00
 90. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 4.00
 91. Arbetsförmedlingen – 4.00
 92. Patent- och registrerings­verket (PRV) – 4.00
 93. Boråsregionen – 4.00
 94. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.00
 95. Fortifikations­verket – 4.00
 96. Försäkringskassan (FK) – 4.00
 97. Justitie­kanslern – 3.90
 98. Riksbanken – 3.90
 99. Tillväxtverket – 3.90
 100. Post- och tele­styrelsen (PTS) – 3.90
 101. Luftfarts­verket (LFV) – 3.90
 102. Trafikverket – 3.90
 103. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.90
 104. Rymdstyrelsen – 3.90
 105. Statens haveri­kommission (SHK) – 3.80
 106. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) – 3.80
 107. Länsstyrelserna – 3.80
 108. Naturvårds­verket – 3.80
 109. Trafikanalys – 3.80
 110. Socialstyrelsen – 3.80
 111. Försvarets materielverk (FMV) – 3.80
 112. Rättsmedicinal­verket – 3.80
 113. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) – 3.70
 114. Energi­myndigheten – 3.70
 115. SIO Grafen – 3.70
 116. Jordbruks­verket – 3.70
 117. Statens servicecenter – 3.70
 118. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) – 3.70
 119. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) – 3.70
 120. Svenska kraftnät – 3.70
 121. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.70
 122. Lagrådet – 3.70
 123. Livsmedels­verket – 3.70
 124. Integritetsskydds­myndigheten – 3.70
 125. Fjärde AP-fonden (AP4) – 3.70
 126. Forskningsrådet Formas – 3.70
 127. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.70
 128. Statens Geotekniska Institut – 3.60
 129. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) – 3.60
 130. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) – 3.60
 131. Myndigheten för delaktighet (MFD) – 3.60
 132. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.60
 133. Finans­inspektionen (FI) – 3.60
 134. Folke Bernadotte­akademin (FBA) – 3.60
 135. SIP STRIM – 3.50
 136. Internet of Things Sverige – 3.50
 137. Svenska ESF-rådet – 3.50
 138. Kommers­kollegium – 3.50
 139. Tredje AP-fonden (AP3) – 3.50
 140. Riksarkivet – 3.50
 141. Sameskol­styrelsen – 3.50
 142. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) – 3.40
 143. Säkerhets­polisen (SÄPO) – 3.40
 144. Statistiska Centralbyrån (SCB) – 3.40
 145. Andra AP-fonden – 3.40
 146. Nordiska Afrika­institutet – 3.40
 147. Fyrbodal – 3.40
 148. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.40
 149. Sjunde AP-fonden (AP7) – 3.40
 150. Polarforsknings­sekretariatet – 3.30
 151. Elsäkerhets­verket – 3.30
 152. Exportkredit­nämnden (EKN) – 3.30
 153. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.30
 154. Riksgälden – 3.30
 155. Försvarsmakten – 3.30
 156. Delegationen mot segregation – 3.30
 157. Sjöfarts­verket – 3.30
 158. Kriminal­vården – 3.20
 159. Swedac – 3.20
 160. Brottsoffer­myndigheten – 3.20
 161. Regeringen – 3.20
 162. Riksrevisionen – 3.20
 163. Kulturrådet – 3.10
 164. Re:Source – 3.10
 165. Institutet för språk och folkminnen – 3.10
 166. Skatteverket – 3.10
 167. Läkemedels­verket – 3.10
 168. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.10
 169. Arbetsmiljö­verket (AV) – 3.10
 170. Ekobrotts­myndigheten – 3.10
 171. Energimarknads­inspektionen – 3.10
 172. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.10
 173. InnovAir – 3.00
 174. Viable cities – 3.00
 175. Migrationsverket – 3.00
 176. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) – 3.00
 177. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) – 3.00
 178. Sjätte AP-fonden (AP6) – 3.00
 179. Riksdagen – 2.90
 180. Kungliga biblioteket (KB) – 2.80
 181. Skogsstyrelsen – 2.80
 182. LIGHTer – 2.70
 183. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) – 2.70
 184. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) – 2.70
 185. Försvarets radioanstalt (FRA) – 2.70
 186. Statens konstråd – 2.60
 187. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) – 2.60
 188. BioInnovation – 2.50
 189. Riksantikvarieämbetet – 2.50
 190. Etikprövnings­myndigheten – 2.50
 191. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) – 2.40
 192. Smartare elektroniksystem – 2.20
 193. Jämställdhets­myndigheten – 2.10
 194. InfraSweden – 2.00
 195. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) – 1.90
 196. Medtech4­Health – 1.80
 197. Institutet för rymdfysik (IRF) – 1.80
 198. Genteknik­nämnden – 1.80
 199. Drive Sweden – 1.70
 200. Process­industriell IT och automation (PiiA) – 1.50
 201. Produktion2030 – 1.00
 202. Sametinget – 1.00

Integritet bland övrig offentlig sektor

Integriteten är hur bra webbplatsen värnar sina användares personliga integritet. Det är en mätning genom Dataskydd.net's lösning Webbkoll. Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 15 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnits testas åtminstone två gånger.

 1. Polisen – 4.98
 2. Nationellt forensiskt centrum (NFC) – 4.97
 3. Myndigheten för press, radio och tv – 4.90
 4. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) – 3.60
 5. Integritetsskydds­myndigheten – 3.53
 6. Kammar­kollegiet – 3.33
 7. Försvarsmakten – 3.00
 8. Försäkringskassan (FK) – 2.86
 9. eSamverka – 2.85
 10. Riksdagen – 2.68
 11. Institutet för rymdfysik (IRF) – 2.63
 12. Sjätte AP-fonden (AP6) – 2.63
 13. Säkerhets­polisen (SÄPO) – 2.63
 14. Ekonomistyrnings­verket (ESV) – 2.60
 15. Statens fastighetsverk – 2.60
 16. Riksgälden – 2.58
 17. Arbetsmiljö­verket (AV) – 2.57
 18. Kriminal­vården – 2.43
 19. Ehälso­myndigheten – 2.40
 20. Finans­inspektionen (FI) – 2.40
 21. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 2.37
 22. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 2.34
 23. Riksbanken – 2.33
 24. SIO Grafen – 2.33
 25. Konjunktu­rinstitutet – 2.27
 26. Trafikverket – 2.20
 27. Fortifikations­verket – 2.15
 28. InfraSweden – 2.13
 29. Lantmäteriet – 2.07
 30. Socialstyrelsen – 2.00
 31. Skatterätts­nämnden – 2.00
 32. Kronofogden – 1.93
 33. Medlings­institutet – 1.93
 34. LIGHTer – 1.93
 35. Nordiska Afrika­institutet – 1.93
 36. Försvarets radioanstalt (FRA) – 1.90
 37. Justitie­kanslern – 1.90
 38. Sameskol­styrelsen – 1.90
 39. Sveriges författarfond – 1.90
 40. Boråsregionen – 1.90
 41. Överklagande­nämnden – 1.83
 42. Skol­inspektionen – 1.83
 43. Post- och tele­styrelsen (PTS) – 1.83
 44. Val­myndigheten – 1.80
 45. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 1.77
 46. Vinnova - Verket för innovations­system – 1.75
 47. Forskarskatte­nämnden – 1.75
 48. Myndigheten för Kulturanalys – 1.75
 49. Patent- och registrerings­verket (PRV) – 1.73
 50. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) – 1.70
 51. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) – 1.67
 52. Pensions­myndigheten – 1.67
 53. Statistiska Centralbyrån (SCB) – 1.67
 54. Swedac – 1.67
 55. Brottsoffer­myndigheten – 1.67
 56. Svenska ILO-kommittén – 1.67
 57. Läkemedels­verket – 1.67
 58. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 1.67
 59. Nämnden för hemslöjds­frågor – 1.67
 60. Sjunde AP-fonden (AP7) – 1.67
 61. Statens konstråd – 1.67
 62. Åklagar­myndigheten – 1.67
 63. Fyrbodal – 1.67
 64. Delegationen för cirkulär ekonomi – 1.67
 65. Svenska kraftnät – 1.60
 66. Institutet för språk och folkminnen – 1.50
 67. Kungliga biblioteket (KB) – 1.50
 68. Skatteverket – 1.50
 69. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) – 1.50
 70. Transport­styrelsen – 1.50
 71. Ekobrotts­myndigheten – 1.50
 72. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) – 1.50
 73. Migrationsverket – 1.40
 74. Försvars­underrättelse­domstolen – 1.23
 75. Bolagsverket – 1.00
 76. Boverket – 1.00
 77. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) – 1.00
 78. Länsstyrelserna – 1.00
 79. Naturvårds­verket – 1.00
 80. Riksantikvarieämbetet – 1.00
 81. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 1.00
 82. Strålsäkerhets­myndigheten – 1.00
 83. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) – 1.00
 84. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) – 1.00
 85. Andra AP-fonden – 1.00
 86. Arbets­domstolen (AD) – 1.00
 87. Arbetsgivarverket – 1.00
 88. Arvsfonden – 1.00
 89. Bokförings­nämnden (BFN) – 1.00
 90. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) – 1.00
 91. Etikprövnings­myndigheten – 1.00
 92. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) – 1.00
 93. Sveriges domstolar – 1.00
 94. Elsäkerhets­verket – 1.00
 95. Energimarknads­inspektionen – 1.00
 96. Exportkredit­nämnden (EKN) – 1.00
 97. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) – 1.00
 98. Finanspolitiska rådet – 1.00
 99. Fjärde AP-fonden (AP4) – 1.00
 100. Folke Bernadotte­akademin (FBA) – 1.00
 101. Folkhälso­myndigheten – 1.00
 102. Forskningsrådet Formas – 1.00
 103. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 1.00
 104. Första AP-fonden (AP1) – 1.00
 105. Försvarets materielverk (FMV) – 1.00
 106. Genteknik­nämnden – 1.00
 107. Harpsunds­nämnden – 1.00
 108. Hyres­nämnden – 1.00
 109. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) – 1.00
 110. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) – 1.00
 111. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – 1.00
 112. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) – 1.00
 113. Kammarrätten i Göteborg – 1.00
 114. Kammarrätten i Sundsvall – 1.00
 115. Kemikamlie­inspektionen – 1.00
 116. Kommers­kollegium – 1.00
 117. Konkurrens­verket – 1.00
 118. Konstnärs­nämnden – 1.00
 119. Konsument­verket – 1.00
 120. Kust­bevakningen – 1.00
 121. Kärnavfalls­fonden – 1.00
 122. Lagrådet – 1.00
 123. Statens Historiska Museer – 1.00
 124. Livsmedels­verket – 1.00
 125. Spel­inspektionen – 1.00
 126. Luftfarts­verket (LFV) – 1.00
 127. Myndigheten för delaktighet (MFD) – 1.00
 128. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) – 1.00
 129. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 1.00
 130. Nämnden mot diskriminering – 1.00
 131. Polarforsknings­sekretariatet – 1.00
 132. Regeringen – 1.00
 133. Revisors­inspektionen – 1.00
 134. Riksarkivet – 1.00
 135. Justitie­ombudsmannen (JO) – 1.00
 136. Riksrevisionen – 1.00
 137. Rymdstyrelsen – 1.00
 138. Rättshjälp­smyndigheten – 1.00
 139. Rättsmedicinal­verket – 1.00
 140. Sametinget – 1.00
 141. Sjöfarts­verket – 1.00
 142. Skogsstyrelsen – 1.00
 143. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) – 1.00
 144. Statens ansvars­nämnd – 1.00
 145. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) – 1.00
 146. Energi­myndigheten – 1.00
 147. Statens Geotekniska Institut – 1.00
 148. Statens haveri­kommission (SHK) – 1.00
 149. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) – 1.00
 150. Statens institutions­styrelse (SiS) – 1.00
 151. Jordbruks­verket – 1.00
 152. Kulturrådet – 1.00
 153. Statens medieråd – 1.00
 154. Statens person­adress­register (SPAR) – 1.00
 155. Statens servicecenter – 1.00
 156. Skolverket – 1.00
 157. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) – 1.00
 158. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) – 1.00
 159. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) – 1.00
 160. Statskontoret – 1.00
 161. Svenska ESF-rådet – 1.00
 162. Svenska Institutet (SI) – 1.00
 163. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) – 1.00
 164. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 1.00
 165. Tillväxtverket – 1.00
 166. Trafikanalys – 1.00
 167. Tredje AP-fonden (AP3) – 1.00
 168. Tullverket – 1.00
 169. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 1.00
 170. Universitetskanslers­ämbetet – 1.00
 171. Vetenskaps­rådet (VR) – 1.00
 172. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) – 1.00
 173. Sveriges ambassader och konsulat – 1.00
 174. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 1.00
 175. Barnombudsmannen – 1.00
 176. Jämställdhets­myndigheten – 1.00
 177. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) – 1.00
 178. Skolforsknings­institutet – 1.00
 179. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 1.00
 180. Rekrytering­smyndigheten – 1.00
 181. Upphandlings­myndigheten – 1.00
 182. BioInnovation – 1.00
 183. Drive Sweden – 1.00
 184. SIP STRIM – 1.00
 185. Internet of Things Sverige – 1.00
 186. InnovAir – 1.00
 187. Medtech4­Health – 1.00
 188. Metalliska material – 1.00
 189. Process­industriell IT och automation (PiiA) – 1.00
 190. Produktion2030 – 1.00
 191. Viable cities – 1.00
 192. Re:Source – 1.00
 193. Smartare elektroniksystem – 1.00
 194. SWElife – 1.00
 195. Smart Built Environment – 1.00
 196. Göteborgs­regionen – 1.00
 197. VästKom – 1.00
 198. Skaraborgs kommunal­förbund – 1.00
 199. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 1.00
 200. Delegationen mot segregation – 1.00
 201. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 1.00
 202. Arbetsförmedlingen – 1.00
Till toppen