Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Bästa myndighet och övrig offentlig sektor i december

Bästa myndighet och övrig offentlig sektor i december

Bäst och sämst av övrig offentlig sektor. Hur står de sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard, personlig integritet och informationssäkerhet i december, 2022.


Om kategorin Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 4.0 av 5.

Se aktuell lista med övrig offentlig sektor


Decembers topplista för övrig offentlig sektor är här. Det är enbart startsidor som är testade, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Hoppa direkt till kategoribetyg:

 1. Övergripande betyg
 2. Webbstandard
 3. Tillgänglighet
 4. Webbprestanda
 5. Integritet & säkerhet

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar alla enskilda betyg. Genomsnittet för nedan listade webbplatser är 3.9 av 5.

 1. Polisen – 4.87
 2. Statistiska Centralbyrån – 4.74
 3. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.73
 4. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.68
 5. Integritetsskydds­myndigheten – 4.63
 6. Myndigheten för press, radio och tv – 4.62
 7. Konjunktu­rinstitutet – 4.60
 8. Plikt- och prövningsverket – 4.60
 9. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.58
 10. Andra AP-fonden – 4.58
 11. Åklagar­myndigheten – 4.54
 12. Konstnärs­nämnden – 4.53
 13. Folkhälso­myndigheten – 4.53
 14. Ekonomistyrnings­verket – 4.52
 15. Statens fastighetsverk – 4.50
 16. Institutet för språk och folkminnen – 4.46
 17. Svenska ILO-kommittén – 4.45
 18. eSamverka – 4.41
 19. Kammar­kollegiet – 4.40
 20. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.39
 21. Havs och Vatten­myndigheten – 4.38
 22. Pensions­myndigheten – 4.36
 23. Vetenskaps­rådet – 4.35
 24. Energimarknads­inspektionen – 4.34
 25. Spel­inspektionen – 4.34
 26. Transport­styrelsen – 4.34
 27. Val­myndigheten – 4.33
 28. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.33
 29. Arvsfonden – 4.31
 30. Skolverket – 4.30
 31. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.30
 32. Kronofogden – 4.29
 33. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.29
 34. Lagrådet – 4.28
 35. SWElife – 4.28
 36. Diskriminerings­ombudsmannen – 4.28
 37. Nordiska Afrika­institutet – 4.28
 38. Skatterätts­nämnden – 4.27
 39. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.27
 40. Höglandsförbundet – 4.27
 41. Försäkringskassan – 4.27
 42. Konsument­verket – 4.26
 43. Internet of Things Sverige – 4.25
 44. Arbetsmiljö­verket – 4.25
 45. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 4.25
 46. Barnombudsmannen – 4.25
 47. Vinnova - Verket för innovations­system – 4.24
 48. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.24
 49. Statens servicecenter – 4.23
 50. Trafikverket – 4.23
 51. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.22
 52. Medlings­institutet – 4.22
 53. Tillväxtverket – 4.22
 54. Forskarskatte­nämnden – 4.21
 55. Trafikanalys – 4.20
 56. Inspektionen för vård och omsorg – 4.19
 57. Rymdstyrelsen – 4.18
 58. Jämställdhets­myndigheten – 4.16
 59. Fortifikations­verket – 4.16
 60. Justitie­ombudsmannen – 4.15
 61. Ekobrotts­myndigheten – 4.14
 62. Naturvårds­verket – 4.14
 63. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.13
 64. Kriminal­vården – 4.13
 65. Svenska Institutet – 4.11
 66. Fjärde AP-fonden – 4.11
 67. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 4.11
 68. Statens tjänste­pensions­verk – 4.11
 69. Svenska kraftnät – 4.10
 70. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.10
 71. Göteborgs­regionen – 4.10
 72. Justitie­kanslern – 4.09
 73. Nämnden mot diskriminering – 4.09
 74. Allmänna reklamations­nämnden – 4.09
 75. Bokförings­nämnden – 4.09
 76. Kemikalie­inspektionen – 4.09
 77. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.08
 78. Re:Source – 4.08
 79. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.07
 80. Sveriges domstolar – 4.07
 81. Post- och tele­styrelsen – 4.07
 82. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.06
 83. Sveriges författarfond – 4.05
 84. Brottsoffer­myndigheten – 4.05
 85. Universitetskanslers­ämbetet – 4.05
 86. Centrala Studiestöds­nämnden – 4.04
 87. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.03
 88. Finanspolitiska rådet – 4.03
 89. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.03
 90. Boråsregionen – 4.03
 91. Riksdagen – 4.03
 92. Inspektionen för strategiska produkter – 4.01
 93. Total­försvarets forsknings­institut – 4.01
 94. Riksrevisionen – 4.01
 95. Käppala – 4.01
 96. Statens institutions­styrelse – 4.00
 97. Myndigheten för delaktighet – 4.00
 98. Upphandlings­myndigheten – 4.00
 99. Säkerhets­polisen – 3.99
 100. Jordbruks­verket – 3.98
 101. Kärnavfalls­fonden – 3.98
 102. Forskningsrådet Formas – 3.97
 103. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.97
 104. Livsmedels­verket – 3.97
 105. Kungliga biblioteket – 3.96
 106. Riksarkivet – 3.96
 107. Tullverket – 3.96
 108. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.95
 109. Myndigheten för Kulturanalys – 3.95
 110. Socialstyrelsen – 3.95
 111. Riksbanken – 3.95
 112. Tredje AP-fonden – 3.94
 113. Sveriges ambassader och konsulat – 3.93
 114. Boverket – 3.93
 115. Smart Built Environment – 3.93
 116. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.91
 117. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.90
 118. Länsstyrelserna – 3.89
 119. VästKom – 3.89
 120. Första AP-fonden – 3.88
 121. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.86
 122. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.86
 123. Statskontoret – 3.86
 124. SIO Grafen – 3.85
 125. Migrationsverket – 3.84
 126. Arbets­domstolen – 3.84
 127. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.82
 128. Statens Historiska Museer – 3.81
 129. Harpsunds­nämnden – 3.80
 130. Afori – 3.79
 131. Statens haveri­kommission – 3.78
 132. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.78
 133. Riksantikvarieämbetet – 3.78
 134. Arbetsförmedlingen – 3.78
 135. Skol­inspektionen – 3.76
 136. Försvarets materielverk – 3.75
 137. Sameskol­styrelsen – 3.75
 138. Sjunde AP-fonden – 3.75
 139. Riksgälden – 3.75
 140. Skatteverket – 3.74
 141. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.74
 142. Ehälso­myndigheten – 3.74
 143. InfraSweden – 3.73
 144. InnovAir – 3.72
 145. Finans­inspektionen – 3.72
 146. Överklagande­nämnden – 3.72
 147. Swedish Mining Innovation – 3.72
 148. Exportkredit­nämnden – 3.71
 149. Statens Geotekniska Institut – 3.71
 150. Inspektionen för social­försäkringen – 3.71
 151. Statens konstråd – 3.70
 152. Skolforsknings­institutet – 3.69
 153. Sjätte AP-fonden – 3.69
 154. Läkemedels­verket – 3.69
 155. Etikprövnings­myndigheten – 3.68
 156. Kommers­kollegium – 3.68
 157. Regeringen – 3.68
 158. Luftfarts­verket – 3.66
 159. Arbetsgivarverket – 3.65
 160. Lantmäteriet – 3.65
 161. Institutet för rymdfysik – 3.65
 162. Kulturrådet – 3.64
 163. Revisors­inspektionen – 3.63
 164. Swedac – 3.62
 165. Elsäkerhets­verket – 3.62
 166. Statens person­adress­register – 3.61
 167. Rättsmedicinal­verket – 3.60
 168. Skogsstyrelsen – 3.60
 169. Medtech4­Health – 3.60
 170. Statens medieråd – 3.60
 171. Patent- och registrerings­verket – 3.58
 172. Energi­myndigheten – 3.57
 173. BioInnovation – 3.57
 174. Sjöfarts­verket – 3.57
 175. Brotts­förebyggande rådet – 3.55
 176. Svenska ESF-rådet – 3.54
 177. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.54
 178. Metalliska material – 3.53
 179. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.53
 180. Delegationen mot segregation – 3.51
 181. Kust­bevakningen – 3.49
 182. Kärnavfallsrådet – 3.47
 183. LIGHTer – 3.46
 184. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.45
 185. Genteknik­nämnden – 3.44
 186. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.44
 187. Konkurrens­verket – 3.44
 188. Process­industriell IT och automation – 3.40
 189. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.38
 190. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.37
 191. Produktion2030 – 3.36
 192. Försvarsmakten – 3.36
 193. Folke Bernadotte­akademin – 3.35
 194. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.31
 195. Drive Sweden – 3.28
 196. Bolagsverket – 3.27
 197. Smartare elektroniksystem – 3.19
 198. Fyrbodal – 3.18
 199. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.11
 200. Polarforsknings­sekretariatet – 3.09
 201. Försvarets radioanstalt – 2.99
 202. Viable cities – 2.96
 203. Länstrafiken Kronoberg – 2.85
 204. Skånes kommuner – 2.83
 205. Sametinget – 2.75

Webbstandard hos övrig offentlig sektor

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god deltagare på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod. Dessutom ifall webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

Genomsnittet i webbstandard för nedan listade webbplatser är 4.2 av 5.

 1. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.82
 2. Konjunktu­rinstitutet – 4.81
 3. Polisen – 4.80
 4. Plikt- och prövningsverket – 4.77
 5. Konsument­verket – 4.77
 6. Statistiska Centralbyrån – 4.77
 7. Andra AP-fonden – 4.77
 8. Havs och Vatten­myndigheten – 4.76
 9. Vetenskaps­rådet – 4.76
 10. Nordiska Afrika­institutet – 4.76
 11. Statens fastighetsverk – 4.75
 12. Kammar­kollegiet – 4.74
 13. Institutet för språk och folkminnen – 4.73
 14. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.72
 15. Tillväxtverket – 4.72
 16. eSamverka – 4.72
 17. VästKom – 4.72
 18. Forskningsrådet Formas – 4.72
 19. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.71
 20. Arvsfonden – 4.71
 21. Ekonomistyrnings­verket – 4.71
 22. Göteborgs­regionen – 4.71
 23. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.70
 24. Finanspolitiska rådet – 4.70
 25. Folkhälso­myndigheten – 4.70
 26. Riksdagen – 4.69
 27. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.69
 28. Myndigheten för press, radio och tv – 4.68
 29. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 4.68
 30. Integritetsskydds­myndigheten – 4.67
 31. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.66
 32. Sameskol­styrelsen – 4.66
 33. BioInnovation – 4.65
 34. Första AP-fonden – 4.65
 35. Harpsunds­nämnden – 4.64
 36. InnovAir – 4.63
 37. Svenska Institutet – 4.62
 38. Konstnärs­nämnden – 4.62
 39. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.62
 40. Internet of Things Sverige – 4.60
 41. Kriminal­vården – 4.60
 42. Fortifikations­verket – 4.60
 43. Energimarknads­inspektionen – 4.59
 44. Riksrevisionen – 4.59
 45. Forskarskatte­nämnden – 4.58
 46. Statens medieråd – 4.56
 47. Skatterätts­nämnden – 4.56
 48. Bokförings­nämnden – 4.55
 49. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.55
 50. Boråsregionen – 4.55
 51. Re:Source – 4.52
 52. Svenska ILO-kommittén – 4.51
 53. Kemikalie­inspektionen – 4.51
 54. Jordbruks­verket – 4.50
 55. Val­myndigheten – 4.50
 56. InfraSweden – 4.49
 57. Upphandlings­myndigheten – 4.49
 58. Diskriminerings­ombudsmannen – 4.49
 59. Fjärde AP-fonden – 4.49
 60. Swedish Mining Innovation – 4.48
 61. Kronofogden – 4.48
 62. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.48
 63. Försvarets materielverk – 4.46
 64. Säkerhets­polisen – 4.45
 65. Jämställdhets­myndigheten – 4.45
 66. Justitie­ombudsmannen – 4.45
 67. Process­industriell IT och automation – 4.43
 68. SIO Grafen – 4.42
 69. Statens haveri­kommission – 4.42
 70. SWElife – 4.42
 71. Barnombudsmannen – 4.42
 72. Kärnavfalls­fonden – 4.41
 73. Sveriges ambassader och konsulat – 4.41
 74. Myndigheten för delaktighet – 4.41
 75. Polarforsknings­sekretariatet – 4.41
 76. Försäkringskassan – 4.40
 77. Kungliga biblioteket – 4.39
 78. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 4.39
 79. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.39
 80. Läkemedels­verket – 4.38
 81. Riksarkivet – 4.38
 82. Skolforsknings­institutet – 4.37
 83. Sjätte AP-fonden – 4.36
 84. Luftfarts­verket – 4.35
 85. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 4.35
 86. Riksbanken – 4.33
 87. Migrationsverket – 4.31
 88. Höglandsförbundet – 4.31
 89. Arbetsgivarverket – 4.31
 90. Medtech4­Health – 4.30
 91. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 4.30
 92. Tredje AP-fonden – 4.29
 93. Riksantikvarieämbetet – 4.29
 94. Socialstyrelsen – 4.28
 95. Statens Historiska Museer – 4.28
 96. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.27
 97. Trafikanalys – 4.25
 98. Swedac – 4.25
 99. Åklagar­myndigheten – 4.24
 100. Statens konstråd – 4.22
 101. Trafikverket – 4.22
 102. Överklagande­nämnden för studiestöd – 4.22
 103. Universitetskanslers­ämbetet – 4.20
 104. Kärnavfallsrådet – 4.19
 105. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.17
 106. Justitie­kanslern – 4.17
 107. Svenska ESF-rådet – 4.17
 108. Svenska kraftnät – 4.17
 109. Revisors­inspektionen – 4.17
 110. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 4.14
 111. Statskontoret – 4.13
 112. Skatteverket – 4.13
 113. Fyrbodal – 4.13
 114. Viable cities – 4.12
 115. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.12
 116. Post- och tele­styrelsen – 4.12
 117. Folke Bernadotte­akademin – 4.11
 118. LIGHTer – 4.10
 119. Drive Sweden – 4.09
 120. Sjunde AP-fonden – 4.09
 121. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.06
 122. Institutet för rymdfysik – 4.05
 123. Vinnova - Verket för innovations­system – 4.05
 124. Energi­myndigheten – 4.04
 125. Sveriges författarfond – 4.04
 126. Svenska institutet för europa­politiska studier – 4.02
 127. Kommers­kollegium – 4.02
 128. Regeringen – 4.02
 129. Inspektionen för vård och omsorg – 4.01
 130. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.01
 131. Total­försvarets forsknings­institut – 4.01
 132. Sveriges Geologiska Undersökning – 4.01
 133. Skaraborgs kommunal­förbund – 4.01
 134. Arbetsmiljö­verket – 4.00
 135. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.99
 136. Metalliska material – 3.98
 137. Skolverket – 3.98
 138. Boverket – 3.97
 139. Nämnden mot diskriminering – 3.97
 140. Exportkredit­nämnden – 3.97
 141. Lagrådet – 3.96
 142. Riksgälden – 3.95
 143. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.94
 144. Smartare elektroniksystem – 3.94
 145. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.94
 146. Ehälso­myndigheten – 3.94
 147. Genteknik­nämnden – 3.93
 148. Statens servicecenter – 3.92
 149. Arbetsförmedlingen – 3.91
 150. Brotts­förebyggande rådet – 3.89
 151. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.88
 152. Tullverket – 3.88
 153. Etikprövnings­myndigheten – 3.88
 154. Statens Geotekniska Institut – 3.87
 155. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.87
 156. Patent- och registrerings­verket – 3.86
 157. Elsäkerhets­verket – 3.86
 158. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.85
 159. Finans­inspektionen – 3.85
 160. Naturvårds­verket – 3.84
 161. Länsstyrelserna – 3.83
 162. Konkurrens­verket – 3.83
 163. Transport­styrelsen – 3.83
 164. Spel­inspektionen – 3.82
 165. Pensions­myndigheten – 3.78
 166. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.77
 167. Smart Built Environment – 3.76
 168. Lantmäteriet – 3.76
 169. Afori – 3.76
 170. Käppala – 3.75
 171. Livsmedels­verket – 3.74
 172. Medlings­institutet – 3.74
 173. Sveriges domstolar – 3.74
 174. Inspektionen för strategiska produkter – 3.73
 175. Sjöfarts­verket – 3.73
 176. Ekobrotts­myndigheten – 3.69
 177. Statens institutions­styrelse – 3.68
 178. Skol­inspektionen – 3.67
 179. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.66
 180. Brottsoffer­myndigheten – 3.66
 181. Statens tjänste­pensions­verk – 3.64
 182. Myndigheten för Kulturanalys – 3.64
 183. Inspektionen för social­försäkringen – 3.61
 184. Allmänna reklamations­nämnden – 3.61
 185. Överklagande­nämnden – 3.60
 186. Rättsmedicinal­verket – 3.58
 187. Skogsstyrelsen – 3.58
 188. Länstrafiken Kronoberg – 3.53
 189. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.52
 190. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.50
 191. Produktion2030 – 3.49
 192. Kust­bevakningen – 3.48
 193. Sametinget – 3.48
 194. Arbets­domstolen – 3.44
 195. Försvarsmakten – 3.40
 196. Rymdstyrelsen – 3.40
 197. Delegationen mot segregation – 3.40
 198. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.39
 199. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.38
 200. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.35
 201. Statens person­adress­register – 3.29
 202. Kulturrådet – 2.95
 203. Försvarets radioanstalt – 2.92
 204. Bolagsverket – 2.60
 205. Skånes kommuner – 2.37

Tillgänglighet hos övrig offentlig sektor

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt både med verktyget Pa11y och Axe. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

Skillnaden mellan Axe och Pa11y är flera, bland annat att Axe bara räknar antal områden som en webbplats felar på och att Axe mer fokuserar på bekräftade fel. Betyget i Pa11y utgår från antalet unika fel snarare än unika sorters fel. Tanken är att dessa två ska balansera upp varandra.

Genomsnittet i tillgänglighet för nedan listade webbplatser är 4.1 av 5.

 1. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 5.00
 2. Statens fastighetsverk – 5.00
 3. Havs och Vatten­myndigheten – 5.00
 4. Statens servicecenter – 5.00
 5. Inspektionen för vård och omsorg – 5.00
 6. Myndigheten för psykologiskt försvar – 5.00
 7. Kammar­kollegiet – 5.00
 8. Trafikanalys – 5.00
 9. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 5.00
 10. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 5.00
 11. Socialstyrelsen – 5.00
 12. Åklagar­myndigheten – 5.00
 13. Käppala – 5.00
 14. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 5.00
 15. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 5.00
 16. Allmänna reklamations­nämnden – 5.00
 17. Myndigheten för press, radio och tv – 5.00
 18. Integritetsskydds­myndigheten – 5.00
 19. Diskriminerings­ombudsmannen – 5.00
 20. Ekonomistyrnings­verket – 5.00
 21. Göteborgs­regionen – 5.00
 22. Folkhälso­myndigheten – 5.00
 23. Polisen – 5.00
 24. Försäkringskassan – 5.00
 25. Rymdstyrelsen – 5.00
 26. Svenska ILO-kommittén – 4.98
 27. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.98
 28. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.97
 29. Konjunktu­rinstitutet – 4.97
 30. Kriminal­vården – 4.97
 31. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.97
 32. Spel­inspektionen – 4.97
 33. Trafikverket – 4.97
 34. Energimarknads­inspektionen – 4.97
 35. Höglandsförbundet – 4.95
 36. Myndigheten för delaktighet – 4.93
 37. Arbetsmiljö­verket – 4.93
 38. eSamverka – 4.93
 39. Riksdagen – 4.90
 40. Upphandlings­myndigheten – 4.90
 41. Svenska kraftnät – 4.88
 42. Tillväxtverket – 4.88
 43. Sveriges Geologiska Undersökning – 4.87
 44. Kulturrådet – 4.75
 45. Smart Built Environment – 4.72
 46. Boverket – 4.67
 47. Skolverket – 4.67
 48. Institutet för språk och folkminnen – 4.67
 49. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.67
 50. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.67
 51. Justitie­kanslern – 4.67
 52. Svenska Institutet – 4.67
 53. Svenska institutet för europa­politiska studier – 4.67
 54. Kemikalie­inspektionen – 4.67
 55. Plikt- och prövningsverket – 4.67
 56. Statistiska Centralbyrån – 4.67
 57. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 4.67
 58. Livsmedels­verket – 4.67
 59. Transport­styrelsen – 4.67
 60. Arvsfonden – 4.67
 61. Nordiska Afrika­institutet – 4.67
 62. Riksrevisionen – 4.67
 63. Centrala Studiestöds­nämnden – 4.63
 64. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.63
 65. Fastighetsmäklar­inspektionen – 4.63
 66. Fortifikations­verket – 4.63
 67. Försvarets materielverk – 4.63
 68. Statens tjänste­pensions­verk – 4.62
 69. Säkerhets­polisen – 4.62
 70. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.55
 71. Kungliga biblioteket – 4.55
 72. Pensions­myndigheten – 4.55
 73. Universitetskanslers­ämbetet – 4.53
 74. Konstnärs­nämnden – 4.33
 75. Post- och tele­styrelsen – 4.33
 76. Lagrådet – 4.33
 77. Vetenskaps­rådet – 4.33
 78. Vinnova - Verket för innovations­system – 4.33
 79. Medlings­institutet – 4.33
 80. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 4.33
 81. Arbetsförmedlingen – 4.33
 82. Ekobrotts­myndigheten – 4.33
 83. Forskningsrådet Formas – 4.33
 84. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.33
 85. Statens person­adress­register – 4.32
 86. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.32
 87. Överklagande­nämnden för studiestöd – 4.32
 88. Kommers­kollegium – 4.30
 89. Tullverket – 4.30
 90. Barnombudsmannen – 4.30
 91. Andra AP-fonden – 4.30
 92. Myndigheten för Kulturanalys – 4.30
 93. Sameskol­styrelsen – 4.30
 94. Sveriges domstolar – 4.28
 95. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 4.27
 96. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.25
 97. Riksantikvarieämbetet – 4.23
 98. Total­försvarets forsknings­institut – 4.22
 99. Elsäkerhets­verket – 4.22
 100. Justitie­ombudsmannen – 4.22
 101. Inspektionen för social­försäkringen – 4.20
 102. Statskontoret – 4.18
 103. Kust­bevakningen – 4.18
 104. Inspektionen för strategiska produkter – 4.17
 105. Skatterätts­nämnden – 4.13
 106. Skogsstyrelsen – 4.13
 107. Brotts­förebyggande rådet – 4.08
 108. Genteknik­nämnden – 4.08
 109. Naturvårds­verket – 4.05
 110. Migrationsverket – 4.00
 111. Kronofogden – 4.00
 112. Skatteverket – 4.00
 113. Val­myndigheten – 4.00
 114. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.00
 115. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.00
 116. Ehälso­myndigheten – 4.00
 117. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.00
 118. Lantmäteriet – 3.97
 119. Nämnden mot diskriminering – 3.97
 120. Forskarskatte­nämnden – 3.97
 121. Sjöfarts­verket – 3.97
 122. Jordbruks­verket – 3.95
 123. SWElife – 3.95
 124. Bokförings­nämnden – 3.95
 125. Tredje AP-fonden – 3.93
 126. Jämställdhets­myndigheten – 3.93
 127. Re:Source – 3.92
 128. Statens institutions­styrelse – 3.88
 129. Riksarkivet – 3.88
 130. Swedac – 3.87
 131. Finans­inspektionen – 3.87
 132. Försvarsmakten – 3.85
 133. Delegationen mot segregation – 3.83
 134. Sveriges författarfond – 3.80
 135. Arbetsgivarverket – 3.80
 136. Kärnavfalls­fonden – 3.75
 137. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.73
 138. Kärnavfallsrådet – 3.70
 139. Konsument­verket – 3.67
 140. Brottsoffer­myndigheten – 3.67
 141. Statens konstråd – 3.65
 142. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.63
 143. Riksbanken – 3.63
 144. Boråsregionen – 3.63
 145. Exportkredit­nämnden – 3.63
 146. Statens medieråd – 3.60
 147. Skolforsknings­institutet – 3.60
 148. Energi­myndigheten – 3.58
 149. VästKom – 3.57
 150. Fjärde AP-fonden – 3.57
 151. Harpsunds­nämnden – 3.55
 152. Arbets­domstolen – 3.55
 153. Folke Bernadotte­akademin – 3.55
 154. Skol­inspektionen – 3.53
 155. Polarforsknings­sekretariatet – 3.53
 156. Statens haveri­kommission – 3.52
 157. Svenska ESF-rådet – 3.52
 158. Patent- och registrerings­verket – 3.52
 159. SIO Grafen – 3.50
 160. Process­industriell IT och automation – 3.50
 161. Smartare elektroniksystem – 3.50
 162. Drive Sweden – 3.48
 163. Internet of Things Sverige – 3.45
 164. Institutet för rymdfysik – 3.45
 165. Statens Historiska Museer – 3.45
 166. Rättsmedicinal­verket – 3.45
 167. Viable cities – 3.43
 168. Konkurrens­verket – 3.43
 169. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.43
 170. Sjätte AP-fonden – 3.40
 171. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.38
 172. Fyrbodal – 3.35
 173. InnovAir – 3.33
 174. InfraSweden – 3.33
 175. Regeringen – 3.33
 176. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.33
 177. Första AP-fonden – 3.32
 178. Medtech4­Health – 3.28
 179. Statens Geotekniska Institut – 3.25
 180. Etikprövnings­myndigheten – 3.23
 181. Swedish Mining Innovation – 3.22
 182. Luftfarts­verket – 3.22
 183. Finanspolitiska rådet – 3.22
 184. Revisors­inspektionen – 3.22
 185. BioInnovation – 3.20
 186. Afori – 3.18
 187. Riksgälden – 3.17
 188. LIGHTer – 3.13
 189. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.10
 190. Länsstyrelserna – 3.07
 191. Länstrafiken Kronoberg – 3.05
 192. Sveriges ambassader och konsulat – 2.98
 193. Överklagande­nämnden – 2.98
 194. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 2.97
 195. Produktion2030 – 2.95
 196. Metalliska material – 2.88
 197. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 2.88
 198. Sametinget – 2.83
 199. Läkemedels­verket – 2.80
 200. Sjunde AP-fonden – 2.78
 201. Bolagsverket – 2.67
 202. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 2.67
 203. Sjukvårdsregion Mellansverige – 2.30
 204. Försvarets radioanstalt – 1.73
 205. Skånes kommuner – 1.72

Webbprestanda bland övrig offentlig sektor

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en ComHem 300 Mbit/s i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Lighthouse Performance.

Under semester på sommaren och jul/nyår körs testerna via mobilt bredband (4G via Telenor) - kolla vår changelog för att se hur det mättes i december 2022.

Genomsnittet i prestanda för nedan listade webbplatser är 3.7 av 5.

 1. Andra AP-fonden – 4.83
 2. Åklagar­myndigheten – 4.75
 3. SWElife – 4.69
 4. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.67
 5. Konstnärs­nämnden – 4.62
 6. Statistiska Centralbyrån – 4.62
 7. Nämnden mot diskriminering – 4.61
 8. Folkhälso­myndigheten – 4.58
 9. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.54
 10. Etikprövnings­myndigheten – 4.53
 11. Val­myndigheten – 4.46
 12. Fjärde AP-fonden – 4.43
 13. Svenska ILO-kommittén – 4.42
 14. Kärnavfalls­fonden – 4.42
 15. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.38
 16. Myndigheten för press, radio och tv – 4.38
 17. Justitie­ombudsmannen – 4.38
 18. Konsument­verket – 4.37
 19. Re:Source – 4.36
 20. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.36
 21. Sveriges ambassader och konsulat – 4.35
 22. Barnombudsmannen – 4.35
 23. Sveriges författarfond – 4.34
 24. Finanspolitiska rådet – 4.34
 25. Första AP-fonden – 4.34
 26. Polisen – 4.34
 27. Försvars­underrättelse­domstolen – 4.32
 28. LIGHTer – 4.31
 29. Brottsoffer­myndigheten – 4.30
 30. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.27
 31. Medlings­institutet – 4.26
 32. Statens fastighetsverk – 4.25
 33. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 4.25
 34. BioInnovation – 4.21
 35. Transport­styrelsen – 4.16
 36. Sjunde AP-fonden – 4.16
 37. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.15
 38. Ekobrotts­myndigheten – 4.15
 39. Internet of Things Sverige – 4.12
 40. Plikt- och prövningsverket – 4.12
 41. Naturvårds­verket – 4.12
 42. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.12
 43. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.10
 44. Inspektionen för strategiska produkter – 4.09
 45. Tredje AP-fonden – 4.09
 46. Metalliska material – 4.08
 47. Statens Historiska Museer – 4.08
 48. Bokförings­nämnden – 4.08
 49. Riksarkivet – 4.07
 50. Kronofogden – 4.06
 51. Spel­inspektionen – 4.05
 52. Arbets­domstolen – 4.04
 53. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.04
 54. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.02
 55. Integritetsskydds­myndigheten – 4.01
 56. Rymdstyrelsen – 4.00
 57. Skatterätts­nämnden – 3.98
 58. Skolforsknings­institutet – 3.96
 59. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.96
 60. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.95
 61. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.95
 62. Riksbanken – 3.94
 63. Sameskol­styrelsen – 3.93
 64. Allmänna reklamations­nämnden – 3.91
 65. Säkerhets­polisen – 3.90
 66. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.90
 67. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.90
 68. Länsstyrelserna – 3.89
 69. Statens Geotekniska Institut – 3.88
 70. Statens institutions­styrelse – 3.88
 71. Smart Built Environment – 3.88
 72. SIO Grafen – 3.86
 73. Statens konstråd – 3.86
 74. Höglandsförbundet – 3.85
 75. Statskontoret – 3.84
 76. Jämställdhets­myndigheten – 3.84
 77. Arbetsmiljö­verket – 3.84
 78. Sveriges domstolar – 3.84
 79. Boråsregionen – 3.84
 80. Energi­myndigheten – 3.83
 81. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.83
 82. Ekonomistyrnings­verket – 3.83
 83. Forskarskatte­nämnden – 3.83
 84. Inspektionen för vård och omsorg – 3.82
 85. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 3.82
 86. Kemikalie­inspektionen – 3.81
 87. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 3.81
 88. Boverket – 3.80
 89. Svenska Institutet – 3.79
 90. Trafikanalys – 3.79
 91. Post- och tele­styrelsen – 3.79
 92. Kust­bevakningen – 3.79
 93. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.77
 94. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.77
 95. Swedish Mining Innovation – 3.76
 96. Statens haveri­kommission – 3.75
 97. Pensions­myndigheten – 3.75
 98. Luftfarts­verket – 3.75
 99. Göteborgs­regionen – 3.75
 100. Drive Sweden – 3.74
 101. Afori – 3.74
 102. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.73
 103. Lagrådet – 3.72
 104. Statens tjänste­pensions­verk – 3.71
 105. Kammar­kollegiet – 3.71
 106. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 3.71
 107. Vetenskaps­rådet – 3.71
 108. Trafikverket – 3.71
 109. Institutet för språk och folkminnen – 3.70
 110. Arbetsgivarverket – 3.70
 111. Regeringen – 3.69
 112. Konjunktu­rinstitutet – 3.68
 113. Fortifikations­verket – 3.68
 114. Riksantikvarieämbetet – 3.67
 115. Havs och Vatten­myndigheten – 3.66
 116. Käppala – 3.66
 117. eSamverka – 3.66
 118. Finans­inspektionen – 3.66
 119. Försvarets materielverk – 3.64
 120. Harpsunds­nämnden – 3.62
 121. Delegationen mot segregation – 3.62
 122. Svenska kraftnät – 3.61
 123. Myndigheten för Kulturanalys – 3.61
 124. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.60
 125. Skol­inspektionen – 3.59
 126. Justitie­kanslern – 3.59
 127. Patent- och registrerings­verket – 3.59
 128. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 3.58
 129. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.57
 130. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.57
 131. Elsäkerhets­verket – 3.57
 132. Rättsmedicinal­verket – 3.56
 133. Överklagande­nämnden – 3.56
 134. VästKom – 3.55
 135. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 3.54
 136. Riksgälden – 3.54
 137. Tullverket – 3.52
 138. Sjöfarts­verket – 3.52
 139. Skolverket – 3.51
 140. Konkurrens­verket – 3.50
 141. Kommers­kollegium – 3.49
 142. Riksdagen – 3.49
 143. Swedac – 3.48
 144. Upphandlings­myndigheten – 3.48
 145. Jordbruks­verket – 3.46
 146. Livsmedels­verket – 3.46
 147. Energimarknads­inspektionen – 3.46
 148. Revisors­inspektionen – 3.41
 149. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.40
 150. Total­försvarets forsknings­institut – 3.38
 151. Skånes kommuner – 3.38
 152. Tillväxtverket – 3.36
 153. Diskriminerings­ombudsmannen – 3.35
 154. InnovAir – 3.34
 155. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.34
 156. Produktion2030 – 3.33
 157. Universitetskanslers­ämbetet – 3.33
 158. Kärnavfallsrådet – 3.33
 159. InfraSweden – 3.31
 160. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.30
 161. Myndigheten för delaktighet – 3.30
 162. Arvsfonden – 3.29
 163. Exportkredit­nämnden – 3.29
 164. Läkemedels­verket – 3.28
 165. Försäkringskassan – 3.28
 166. Lantmäteriet – 3.25
 167. Statens servicecenter – 3.24
 168. Skatteverket – 3.24
 169. Statens person­adress­register – 3.23
 170. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.23
 171. Kulturrådet – 3.20
 172. Institutet för rymdfysik – 3.20
 173. Kriminal­vården – 3.20
 174. Medtech4­Health – 3.19
 175. Svenska ESF-rådet – 3.19
 176. Nordiska Afrika­institutet – 3.19
 177. Forskningsrådet Formas – 3.19
 178. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.18
 179. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.18
 180. Folke Bernadotte­akademin – 3.17
 181. Kungliga biblioteket – 3.16
 182. Riksrevisionen – 3.16
 183. Migrationsverket – 3.15
 184. Fyrbodal – 3.14
 185. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.13
 186. Statens medieråd – 3.11
 187. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.10
 188. Sjätte AP-fonden – 3.08
 189. Ehälso­myndigheten – 3.07
 190. Inspektionen för social­försäkringen – 3.05
 191. Polarforsknings­sekretariatet – 3.04
 192. Genteknik­nämnden – 3.04
 193. Försvarets radioanstalt – 2.93
 194. Skogsstyrelsen – 2.92
 195. Socialstyrelsen – 2.90
 196. Brotts­förebyggande rådet – 2.83
 197. Försvarsmakten – 2.83
 198. Arbetsförmedlingen – 2.80
 199. Process­industriell IT och automation – 2.65
 200. Bolagsverket – 2.61
 201. Smartare elektroniksystem – 2.54
 202. Länstrafiken Kronoberg – 2.51
 203. Sametinget – 2.48
 204. Viable cities – 2.39
 205. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 2.24

Integritet och säkerhet hos övrig offentlig sektor

Integritets och säkerhetstesten kontrollerar hur bra webbplatsen värnar sina användares personliga integritet och har god informations­säkerhet. Det består av två olika tester:

Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 5 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnit testas åtminstone två gånger.

Genomsnittet i integritet och säkerhet för nedan listade webbplatser är 3.6 av 5.

 1. Polisen – 4.98
 2. Pensions­myndigheten – 4.89
 3. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.89
 4. Plikt- och prövningsverket – 4.83
 5. Konjunktu­rinstitutet – 4.81
 6. Arvsfonden – 4.76
 7. Institutet för språk och folkminnen – 4.73
 8. Integritetsskydds­myndigheten – 4.69
 9. eSamverka – 4.66
 10. Boråsregionen – 4.66
 11. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.65
 12. Energimarknads­inspektionen – 4.65
 13. Göteborgs­regionen – 4.64
 14. Statistiska Centralbyrån – 4.63
 15. Vetenskaps­rådet – 4.57
 16. Riksrevisionen – 4.57
 17. Statens medieråd – 4.55
 18. Ekonomistyrnings­verket – 4.54
 19. Havs och Vatten­myndigheten – 4.53
 20. Nordiska Afrika­institutet – 4.50
 21. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.49
 22. VästKom – 4.49
 23. Kammar­kollegiet – 4.47
 24. Åklagar­myndigheten – 4.45
 25. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.42
 26. Brotts­förebyggande rådet – 4.42
 27. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.39
 28. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.39
 29. Institutet för rymdfysik – 4.38
 30. Statens fastighetsverk – 4.33
 31. Forskningsrådet Formas – 4.32
 32. Inspektionen för social­försäkringen – 4.31
 33. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.31
 34. Riksdagen – 4.23
 35. Medlings­institutet – 4.23
 36. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.16
 37. Finanspolitiska rådet – 4.16
 38. Trafikanalys – 4.14
 39. Tillväxtverket – 4.13
 40. Lagrådet – 4.07
 41. Konstnärs­nämnden – 4.06
 42. Andra AP-fonden – 4.06
 43. InfraSweden – 4.04
 44. SWElife – 4.02
 45. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.99
 46. Fortifikations­verket – 3.99
 47. Internet of Things Sverige – 3.98
 48. Länsstyrelserna – 3.98
 49. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.98
 50. Finans­inspektionen – 3.97
 51. Tullverket – 3.96
 52. Institutet för mänskliga rättigheter – 3.92
 53. Universitetskanslers­ämbetet – 3.92
 54. Val­myndigheten – 3.90
 55. Konsument­verket – 3.89
 56. Skolverket – 3.88
 57. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.88
 58. Myndigheten för Kulturanalys – 3.88
 59. Kriminal­vården – 3.87
 60. Kungliga biblioteket – 3.86
 61. Diskriminerings­ombudsmannen – 3.86
 62. Total­försvarets forsknings­institut – 3.85
 63. Skol­inspektionen – 3.83
 64. Försäkringskassan – 3.83
 65. Överklagande­nämnden – 3.83
 66. InnovAir – 3.82
 67. Tredje AP-fonden – 3.82
 68. Justitie­kanslern – 3.80
 69. Käppala – 3.78
 70. Produktion2030 – 3.77
 71. Sveriges författarfond – 3.77
 72. Socialstyrelsen – 3.77
 73. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.76
 74. Svenska ILO-kommittén – 3.74
 75. Svenska kraftnät – 3.74
 76. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 3.74
 77. Fjärde AP-fonden – 3.74
 78. Rättsmedicinal­verket – 3.74
 79. Sameskol­styrelsen – 3.74
 80. Kronofogden – 3.73
 81. Swedac – 3.73
 82. Bolagsverket – 3.72
 83. Trafikverket – 3.71
 84. Skolforsknings­institutet – 3.70
 85. Riksgälden – 3.70
 86. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.67
 87. Drive Sweden – 3.67
 88. Statens servicecenter – 3.67
 89. Myndigheten för press, radio och tv – 3.67
 90. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.66
 91. Luftfarts­verket – 3.65
 92. Swedish Mining Innovation – 3.64
 93. Nämnden mot diskriminering – 3.64
 94. LIGHTer – 3.63
 95. Säkerhets­polisen – 3.63
 96. Statens person­adress­register – 3.62
 97. Migrationsverket – 3.61
 98. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.61
 99. Jämställdhets­myndigheten – 3.61
 100. Försvarets radioanstalt – 3.61
 101. Statskontoret – 3.60
 102. Post- och tele­styrelsen – 3.60
 103. Spel­inspektionen – 3.60
 104. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.60
 105. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.60
 106. Kärnavfalls­fonden – 3.59
 107. Höglandsförbundet – 3.59
 108. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 3.59
 109. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.59
 110. Transport­styrelsen – 3.58
 111. Re:Source – 3.57
 112. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.57
 113. Harpsunds­nämnden – 3.55
 114. Process­industriell IT och automation – 3.55
 115. Riksbanken – 3.54
 116. Medtech4­Health – 3.53
 117. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.52
 118. Sveriges domstolar – 3.52
 119. Statens konstråd – 3.51
 120. Kemikalie­inspektionen – 3.51
 121. Kust­bevakningen – 3.51
 122. Skatteverket – 3.50
 123. Barnombudsmannen – 3.50
 124. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.48
 125. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.47
 126. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.47
 127. Etikprövnings­myndigheten – 3.46
 128. Fyrbodal – 3.46
 129. Exportkredit­nämnden – 3.46
 130. Svenska Institutet – 3.44
 131. Folkhälso­myndigheten – 3.44
 132. Försvarets materielverk – 3.44
 133. Smartare elektroniksystem – 3.43
 134. Skånes kommuner – 3.41
 135. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.40
 136. Genteknik­nämnden – 3.40
 137. Regeringen – 3.37
 138. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.36
 139. Arbets­domstolen – 3.36
 140. Bokförings­nämnden – 3.35
 141. Forskarskatte­nämnden – 3.35
 142. Skatterätts­nämnden – 3.35
 143. Boverket – 3.34
 144. Sjätte AP-fonden – 3.34
 145. Svenska ESF-rådet – 3.33
 146. Sjunde AP-fonden – 3.33
 147. Jordbruks­verket – 3.32
 148. Delegationen mot segregation – 3.32
 149. Sjöfarts­verket – 3.32
 150. Lantmäteriet – 3.30
 151. Kommers­kollegium – 3.29
 152. Upphandlings­myndigheten – 3.29
 153. Elsäkerhets­verket – 3.27
 154. Försvarsmakten – 3.27
 155. Rymdstyrelsen – 3.26
 156. BioInnovation – 3.25
 157. SIO Grafen – 3.25
 158. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.24
 159. Patent- och registrerings­verket – 3.24
 160. Läkemedels­verket – 3.23
 161. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.23
 162. Arbetsförmedlingen – 3.22
 163. Naturvårds­verket – 3.21
 164. Afori – 3.21
 165. Första AP-fonden – 3.21
 166. Statens Geotekniska Institut – 3.19
 167. Revisors­inspektionen – 3.18
 168. Allmänna reklamations­nämnden – 3.17
 169. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.16
 170. Ehälso­myndigheten – 3.16
 171. Statens institutions­styrelse – 3.15
 172. Arbetsmiljö­verket – 3.15
 173. Statens tjänste­pensions­verk – 3.13
 174. Skogsstyrelsen – 3.11
 175. Inspektionen för strategiska produkter – 3.08
 176. Ekobrotts­myndigheten – 3.08
 177. Statens Historiska Museer – 3.07
 178. Myndigheten för delaktighet – 3.06
 179. Riksarkivet – 3.06
 180. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.05
 181. Inspektionen för vård och omsorg – 3.05
 182. Sveriges ambassader och konsulat – 3.05
 183. Viable cities – 3.04
 184. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.04
 185. Kulturrådet – 3.00
 186. Konkurrens­verket – 3.00
 187. Brottsoffer­myndigheten – 2.98
 188. Folke Bernadotte­akademin – 2.98
 189. Svenska institutet för europa­politiska studier – 2.97
 190. Livsmedels­verket – 2.96
 191. Justitie­ombudsmannen – 2.96
 192. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 2.93
 193. Riksantikvarieämbetet – 2.90
 194. Smart Built Environment – 2.87
 195. Kärnavfallsrådet – 2.85
 196. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 2.84
 197. Arbetsgivarverket – 2.83
 198. Sametinget – 2.82
 199. Statens haveri­kommission – 2.80
 200. Polarforsknings­sekretariatet – 2.77
 201. Länstrafiken Kronoberg – 2.75
 202. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 2.72
 203. Energi­myndigheten – 2.61
 204. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 2.44
 205. Metalliska material – 2.36

5 senaste rapporterna