Gå direkt till sidans huvudinnehåll

December 2019 – sammanställning av övrig offentlig sektor på webben

December 2019 – sammanställning av övrig offentlig sektor på webben

Decembers lista över hur övrig offentlig sektors webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda och användbarhet.


Om kategorin Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 3.8 av 5.

Se aktuell lista med övrig offentlig sektor


Decembers topplista är här. Precis som tidigare är det enbart startsidor som är uppmätta, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Betyget för användbarhet är dock inte meningsfullt att normalisera då det handlar om för små skillnader mellan det bästa betygen och de genomsnittliga. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de tester som ännu inte har en egen kategori.

 1. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.4
 2. Medlings­institutet — 4.4
 3. Polisen — 4.4
 4. Svenska ILO-kommittén — 4.1
 5. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 3.8
 6. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 3.7
 7. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 3.6
 8. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 3.6
 9. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 3.6
 10. Folkhälso­myndigheten — 3.6
 11. Bolagsverket — 3.5
 12. Kammar­kollegiet — 3.5
 13. Riksbanken — 3.5
 14. Tillväxtverket — 3.5
 15. Luftfarts­verket (LFV) — 3.5
 16. Andra AP-fonden — 3.5
 17. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 3.5
 18. Nämnden för hemslöjds­frågor — 3.5
 19. Justitie­ombudsmannen (JO) — 3.5
 20. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 3.4
 21. Smart Built Environment — 3.4
 22. Lantmäteriet — 3.4
 23. Konkurrens­verket — 3.4
 24. Val­myndigheten — 3.4
 25. Barnombudsmannen — 3.4
 26. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 3.3
 27. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 3.3
 28. Vetenskaps­rådet (VR) — 3.3
 29. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 3.3
 30. Sveriges domstolar — 3.3
 31. Ekobrotts­myndigheten — 3.3
 32. Första AP-fonden (AP1) — 3.3
 33. Drive Sweden — 3.2
 34. Statens medieråd — 3.2
 35. Smartare elektroniksystem — 3.2
 36. Länsstyrelserna — 3.2
 37. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 3.2
 38. Spel­inspektionen — 3.2
 39. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 3.2
 40. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 3.2
 41. eSam — 3.2
 42. Regeringen — 3.2
 43. Forskarskatte­nämnden — 3.2
 44. Solna tingsrätt — 3.1
 45. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 3.1
 46. Halmstads tingsrätt — 3.1
 47. Energi­myndigheten — 3.1
 48. Statens Geotekniska Institut — 3.1
 49. Statens haveri­kommission (SHK) — 3.1
 50. Hässleholms tingsrätt — 3.1
 51. Svea hovrätt — 3.1
 52. Kalmar tingsrätt — 3.1
 53. Södertälje tingsrätt — 3.1
 54. Kemikamlie­inspektionen — 3.1
 55. Södertörns tingsrätt — 3.1
 56. Trafikanalys — 3.1
 57. Uddevalla tingsrätt — 3.1
 58. Umeå tingsrätt — 3.1
 59. Kust­bevakningen — 3.1
 60. Varbergs tingsrätt — 3.1
 61. Värmlands tingsrätt — 3.1
 62. Västmanlands tingsrätt — 3.1
 63. Ångerman­lands tingsrätt — 3.1
 64. Lunds tingsrätt — 3.1
 65. Malmö tingsrätt — 3.1
 66. Mora tingsrätt — 3.1
 67. Alingsås tingsrätt — 3.1
 68. Upphandlings­myndigheten — 3.1
 69. Arbetsmiljö­verket (AV) — 3.1
 70. Blekinge tingsrätt — 3.1
 71. Norrtälje tingsrätt — 3.1
 72. Borås tingsrätt — 3.1
 73. Nyköpings tingsrätt — 3.1
 74. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 3.1
 75. Eksjö tingsrätt — 3.1
 76. Eskilstuna tingsrätt — 3.1
 77. Försvarsmakten — 3.1
 78. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 3.1
 79. Förvaltningsrätten Växjö — 3.1
 80. Skaraborgs tingsrätt — 3.1
 81. Skellefteå tingsrätt — 3.1
 82. Gävle tingsrätt — 3.1
 83. Göta hovrätt — 3.0
 84. Statens ansvars­nämnd — 3.0
 85. Harpsunds­nämnden — 3.0
 86. Statens fastighetsverk — 3.0
 87. SIO Grafen — 3.0
 88. Helsingborgs tingsrätt — 3.0
 89. Statens institutions­styrelse (SiS) — 3.0
 90. Hudiksvalls tingsrätt — 3.0
 91. Hyres­nämnden — 3.0
 92. Stockholms tingsrätt — 3.0
 93. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 3.0
 94. Sundsvalls tingsrätt — 3.0
 95. Svenska ESF-rådet — 3.0
 96. Jönköpings tingsrätt — 3.0
 97. Sveriges författarfond — 3.0
 98. Kammarrätten i Jönköping — 3.0
 99. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 3.0
 100. Växjö tingsrätt — 3.0
 101. Statens Historiska Museer — 3.0
 102. Åklagar­myndigheten — 3.0
 103. Lycksele tingsrätt — 3.0
 104. Örebro tingsrätt — 3.0
 105. Östersunds tingsrätt — 3.0
 106. Vinnova - Verket för innovations­system — 3.0
 107. Sveriges ambassader och konsulat — 3.0
 108. Arbets­domstolen (AD) — 3.0
 109. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 3.0
 110. Attunda tingsrätt — 3.0
 111. Nacka tingsrätt — 3.0
 112. Nämnden mot diskriminering — 3.0
 113. Revisors­inspektionen — 3.0
 114. Rättshjälp­smyndigheten — 3.0
 115. Förvaltningsrätten i Umeå — 3.0
 116. Boverket — 2.9
 117. LIGHTer — 2.9
 118. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 2.9
 119. Högsta domstolen (HD) — 2.9
 120. Statskontoret — 2.9
 121. Kungliga biblioteket (KB) — 2.9
 122. Svenska kraftnät — 2.9
 123. Kammarrätten i Göteborg — 2.9
 124. Kammarrätten i Sundsvall — 2.9
 125. Konjunktu­rinstitutet — 2.9
 126. Tillits­delegationen — 2.9
 127. Kristianstads tingsrätt — 2.9
 128. Pensions­myndigheten — 2.9
 129. Universitetskanslers­ämbetet — 2.9
 130. Linköpings tingsrätt — 2.9
 131. Skolforsknings­institutet — 2.9
 132. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 2.9
 133. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 2.9
 134. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 2.9
 135. Polarforsknings­sekretariatet — 2.9
 136. Göteborgs­regionen — 2.9
 137. Finans­inspektionen (FI) — 2.9
 138. Skatterätts­nämnden — 2.9
 139. Gotlands tingsrätt — 2.9
 140. Göteborgs tingsrätt — 2.8
 141. Hovrätten för Nedre Norrland — 2.8
 142. Hovrätten för Skåne och Blekinge — 2.8
 143. Statens servicecenter — 2.8
 144. Institutet för språk och folkminnen — 2.8
 145. Institutet för rymdfysik (IRF) — 2.8
 146. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 2.8
 147. Kammarrätten i Stockholm — 2.8
 148. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 2.8
 149. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 2.8
 150. Konsument­verket — 2.8
 151. Kriminal­vården — 2.8
 152. Kronofogden — 2.8
 153. Riksdagen — 2.8
 154. Strålsäkerhets­myndigheten — 2.8
 155. Trafikverket — 2.8
 156. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 2.8
 157. Högsta förvaltnings­domstolen — 2.8
 158. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 2.8
 159. Nordiska Afrika­institutet — 2.8
 160. Bokförings­nämnden (BFN) — 2.8
 161. Ehälso­myndigheten — 2.8
 162. Försvarets materielverk (FMV) — 2.8
 163. Riksrevisionen — 2.8
 164. Försäkringskassan (FK) — 2.8
 165. Rymdstyrelsen — 2.8
 166. Delegationen mot segregation — 2.8
 167. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 2.8
 168. BioInnovation — 2.7
 169. Internet of Things Sverige — 2.7
 170. Re:Source — 2.7
 171. SWElife — 2.7
 172. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 2.7
 173. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 2.7
 174. Justitie­kanslern — 2.7
 175. Riksantikvarieämbetet — 2.7
 176. Swedac — 2.7
 177. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 2.7
 178. Transport­styrelsen — 2.7
 179. Norrköpings tingsrätt — 2.7
 180. Brottsoffer­myndigheten — 2.7
 181. Elsäkerhets­verket — 2.7
 182. VästKom — 2.7
 183. Exportkredit­nämnden (EKN) — 2.7
 184. Skaraborgs kommunal­förbund — 2.7
 185. Falu tingsrätt — 2.7
 186. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 2.7
 187. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 2.7
 188. Förvaltningsrätten i Linköping — 2.7
 189. Genteknik­nämnden — 2.7
 190. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 2.6
 191. SIP STRIM — 2.6
 192. Tullverket — 2.6
 193. Kärnavfalls­fonden — 2.6
 194. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 2.6
 195. Vänersborgs tingsrätt — 2.6
 196. Myndigheten för press, radio och tv — 2.6
 197. Arbetsgivarverket — 2.6
 198. Fortifikations­verket — 2.6
 199. Riksarkivet — 2.6
 200. Riksgälden — 2.6
 201. Försvars­underrättelse­domstolen — 2.6
 202. Rättsmedicinal­verket — 2.6
 203. Sameskol­styrelsen — 2.6
 204. Sjunde AP-fonden (AP7) — 2.6
 205. InnovAir — 2.5
 206. Hovrätten för Västra Sverige — 2.5
 207. Medtech4­Health — 2.5
 208. Skolverket — 2.5
 209. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 2.5
 210. Svenska Institutet (SI) — 2.5
 211. Migrationsverket — 2.5
 212. Kommers­kollegium — 2.5
 213. Naturvårds­verket — 2.5
 214. Tredje AP-fonden (AP3) — 2.5
 215. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 2.5
 216. Lagrådet — 2.5
 217. Socialstyrelsen — 2.5
 218. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 2.5
 219. Datainspektionen (DI) — 2.5
 220. Elegnämnden — 2.5
 221. Energimarknads­inspektionen — 2.5
 222. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 2.5
 223. Skogsstyrelsen — 2.5
 224. Överklagande­nämnden — 2.5
 225. InfraSweden — 2.4
 226. Hovrätten Övre Norrland — 2.4
 227. Metalliska material — 2.4
 228. Viable cities — 2.4
 229. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 2.4
 230. Säkerhetspolisen (SÄPO) — 2.4
 231. Konstnärs­nämnden — 2.4
 232. Rekrytering­smyndigheten — 2.4
 233. Arvsfonden — 2.4
 234. Fyrbodal — 2.4
 235. Boråsregionen — 2.4
 236. Sjätte AP-fonden (AP6) — 2.4
 237. Jordbruks­verket — 2.3
 238. Statens person­adress­register (SPAR) — 2.3
 239. Karolinska Institutet — 2.3
 240. Skatteverket — 2.3
 241. Livsmedels­verket — 2.3
 242. Läkemedels­verket — 2.3
 243. Etikprövnings­myndigheten — 2.3
 244. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 2.3
 245. Forskningsrådet Formas — 2.3
 246. Kulturrådet — 2.2
 247. Jämställdhets­myndigheten — 2.2
 248. Finanspolitiska rådet — 2.2
 249. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 2.2
 250. Fjärde AP-fonden (AP4) — 2.1
 251. Sametinget — 2.1
 252. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 2.0
 253. Produktion2030 — 2.0
 254. Myndigheten för Kulturanalys — 2.0
 255. Försvarets radioanstalt (FRA) — 2.0
 256. Sjöfarts­verket — 2.0
 257. Skol­inspektionen — 1.9
 258. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 1.9
 259. Statens konstråd — 1.7

Webbstandard hos övrig offentlig sektor

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod.
Samt om webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. Upphandlings­myndigheten — 5.0
 2. Svenska ILO-kommittén — 4.8
 3. Medlings­institutet — 4.8
 4. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 4.6
 5. Smartare elektroniksystem — 4.5
 6. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 4.5
 7. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 4.5
 8. Första AP-fonden (AP1) — 4.5
 9. Kemikamlie­inspektionen — 4.4
 10. Harpsunds­nämnden — 4.3
 11. Konkurrens­verket — 4.3
 12. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 4.2
 13. SIO Grafen — 4.2
 14. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.2
 15. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 4.2
 16. Bokförings­nämnden (BFN) — 4.2
 17. eSam — 4.2
 18. Polisen — 4.2
 19. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 4.1
 20. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 4.1
 21. Bolagsverket — 4.0
 22. Drive Sweden — 4.0
 23. Statens Geotekniska Institut — 4.0
 24. LIGHTer — 4.0
 25. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 4.0
 26. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 4.0
 27. Institutet för rymdfysik (IRF) — 4.0
 28. Länsstyrelserna — 4.0
 29. Tillväxtverket — 4.0
 30. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 4.0
 31. Tillits­delegationen — 4.0
 32. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 4.0
 33. Barnombudsmannen — 4.0
 34. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 4.0
 35. Nämnden för hemslöjds­frågor — 4.0
 36. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 4.0
 37. Ekobrotts­myndigheten — 4.0
 38. Exportkredit­nämnden (EKN) — 4.0
 39. Regeringen — 4.0
 40. Rättshjälp­smyndigheten — 4.0
 41. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 4.0
 42. Genteknik­nämnden — 4.0
 43. Statens haveri­kommission (SHK) — 3.9
 44. Nordiska Afrika­institutet — 3.9
 45. Boverket — 3.8
 46. SIP STRIM — 3.8
 47. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 3.8
 48. Lantmäteriet — 3.8
 49. Trafikanalys — 3.8
 50. Tullverket — 3.8
 51. Riksdagen — 3.8
 52. Kust­bevakningen — 3.8
 53. Statens Historiska Museer — 3.8
 54. Spel­inspektionen — 3.8
 55. Luftfarts­verket (LFV) — 3.8
 56. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 3.8
 57. Finans­inspektionen (FI) — 3.8
 58. Justitie­ombudsmannen (JO) — 3.8
 59. Riksrevisionen — 3.8
 60. Försvars­underrättelse­domstolen — 3.8
 61. Rymdstyrelsen — 3.8
 62. Delegationen mot segregation — 3.8
 63. Rättsmedicinal­verket — 3.8
 64. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 3.8
 65. InnovAir — 3.6
 66. SWElife — 3.6
 67. Riksbanken — 3.6
 68. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 3.6
 69. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 3.6
 70. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 3.6
 71. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 3.5
 72. BioInnovation — 3.5
 73. Energi­myndigheten — 3.5
 74. Statens fastighetsverk — 3.5
 75. Statens institutions­styrelse (SiS) — 3.5
 76. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 3.5
 77. Svenska ESF-rådet — 3.5
 78. Svenska Institutet (SI) — 3.5
 79. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 3.5
 80. Naturvårds­verket — 3.5
 81. Konsument­verket — 3.5
 82. Tredje AP-fonden (AP3) — 3.5
 83. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 3.5
 84. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 3.5
 85. Vetenskaps­rådet (VR) — 3.5
 86. Vinnova - Verket för innovations­system — 3.5
 87. Andra AP-fonden — 3.5
 88. Arbets­domstolen (AD) — 3.5
 89. Arbetsmiljö­verket (AV) — 3.5
 90. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 3.5
 91. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 3.5
 92. Nämnden mot diskriminering — 3.5
 93. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 3.5
 94. Energimarknads­inspektionen — 3.5
 95. Boråsregionen — 3.5
 96. Forskarskatte­nämnden — 3.5
 97. Försvarets materielverk (FMV) — 3.5
 98. Sametinget — 3.5
 99. Sveriges ambassader och konsulat — 3.4
 100. Skolforsknings­institutet — 3.4
 101. Polarforsknings­sekretariatet — 3.4
 102. Sameskol­styrelsen — 3.4
 103. Sjunde AP-fonden (AP7) — 3.4
 104. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 3.3
 105. Statskontoret — 3.3
 106. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 3.2
 107. InfraSweden — 3.2
 108. Viable cities — 3.2
 109. Skolverket — 3.2
 110. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 3.2
 111. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 3.2
 112. Justitie­kanslern — 3.2
 113. Svenska kraftnät — 3.2
 114. Kammar­kollegiet — 3.2
 115. Konjunktu­rinstitutet — 3.2
 116. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 3.2
 117. Kronofogden — 3.2
 118. Riksantikvarieämbetet — 3.2
 119. Kärnavfalls­fonden — 3.2
 120. Val­myndigheten — 3.2
 121. Trafikverket — 3.2
 122. Myndigheten för press, radio och tv — 3.2
 123. Brottsoffer­myndigheten — 3.2
 124. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 3.2
 125. Folkhälso­myndigheten — 3.2
 126. Riksarkivet — 3.2
 127. Försvarsmakten — 3.2
 128. Skatterätts­nämnden — 3.2
 129. Internet of Things Sverige — 3.1
 130. Re:Source — 3.1
 131. Åklagar­myndigheten — 3.1
 132. Rekrytering­smyndigheten — 3.1
 133. Skaraborgs kommunal­förbund — 3.1
 134. Riksgälden — 3.1
 135. Sjöfarts­verket — 3.1
 136. Medtech4­Health — 3.0
 137. Kulturrådet — 3.0
 138. Produktion2030 — 3.0
 139. Statens medieråd — 3.0
 140. Institutet för språk och folkminnen — 3.0
 141. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 3.0
 142. Universitetskanslers­ämbetet — 3.0
 143. Socialstyrelsen — 3.0
 144. Swedac — 3.0
 145. Transport­styrelsen — 3.0
 146. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 3.0
 147. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 3.0
 148. Arbetsgivarverket — 3.0
 149. Sveriges domstolar — 3.0
 150. Göteborgs­regionen — 3.0
 151. VästKom — 3.0
 152. Fyrbodal — 3.0
 153. Forskningsrådet Formas — 3.0
 154. Fortifikations­verket — 3.0
 155. Skogsstyrelsen — 3.0
 156. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 2.9
 157. Konstnärs­nämnden — 2.9
 158. Fjärde AP-fonden (AP4) — 2.9
 159. Revisors­inspektionen — 2.9
 160. Statens ansvars­nämnd — 2.8
 161. Jordbruks­verket — 2.8
 162. Smart Built Environment — 2.8
 163. Statens servicecenter — 2.8
 164. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 2.8
 165. Säkerhetspolisen (SÄPO) — 2.8
 166. Migrationsverket — 2.8
 167. Kriminal­vården — 2.8
 168. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 2.8
 169. Lagrådet — 2.8
 170. Skatteverket — 2.8
 171. Strålsäkerhets­myndigheten — 2.8
 172. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 2.8
 173. Läkemedels­verket — 2.8
 174. Arvsfonden — 2.8
 175. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 2.8
 176. Etikprövnings­myndigheten — 2.8
 177. Datainspektionen (DI) — 2.8
 178. Elegnämnden — 2.8
 179. Elsäkerhets­verket — 2.8
 180. Finanspolitiska rådet — 2.8
 181. Försäkringskassan (FK) — 2.8
 182. Överklagande­nämnden — 2.8
 183. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 2.7
 184. Sveriges författarfond — 2.6
 185. Statens person­adress­register (SPAR) — 2.5
 186. Kungliga biblioteket (KB) — 2.5
 187. Pensions­myndigheten — 2.5
 188. Livsmedels­verket — 2.5
 189. Myndigheten för Kulturanalys — 2.5
 190. Ehälso­myndigheten — 2.5
 191. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 2.5
 192. Sjätte AP-fonden (AP6) — 2.5
 193. Statens konstråd — 2.2
 194. Metalliska material — 2.2
 195. Karolinska Institutet — 2.2
 196. Kommers­kollegium — 2.2
 197. Jämställdhets­myndigheten — 2.2
 198. Göta hovrätt — 2.0
 199. Göteborgs tingsrätt — 2.0
 200. Solna tingsrätt — 2.0
 201. Halmstads tingsrätt — 2.0
 202. Helsingborgs tingsrätt — 2.0
 203. Hovrätten för Nedre Norrland — 2.0
 204. Hovrätten för Skåne och Blekinge — 2.0
 205. Hovrätten för Västra Sverige — 2.0
 206. Hovrätten Övre Norrland — 2.0
 207. Hudiksvalls tingsrätt — 2.0
 208. Hyres­nämnden — 2.0
 209. Hässleholms tingsrätt — 2.0
 210. Skol­inspektionen — 2.0
 211. Högsta domstolen (HD) — 2.0
 212. Stockholms tingsrätt — 2.0
 213. Sundsvalls tingsrätt — 2.0
 214. Svea hovrätt — 2.0
 215. Jönköpings tingsrätt — 2.0
 216. Kalmar tingsrätt — 2.0
 217. Kammarrätten i Göteborg — 2.0
 218. Kammarrätten i Jönköping — 2.0
 219. Kammarrätten i Stockholm — 2.0
 220. Kammarrätten i Sundsvall — 2.0
 221. Södertälje tingsrätt — 2.0
 222. Södertörns tingsrätt — 2.0
 223. Kristianstads tingsrätt — 2.0
 224. Uddevalla tingsrätt — 2.0
 225. Umeå tingsrätt — 2.0
 226. Varbergs tingsrätt — 2.0
 227. Vänersborgs tingsrätt — 2.0
 228. Värmlands tingsrätt — 2.0
 229. Västmanlands tingsrätt — 2.0
 230. Linköpings tingsrätt — 2.0
 231. Växjö tingsrätt — 2.0
 232. Ångerman­lands tingsrätt — 2.0
 233. Lunds tingsrätt — 2.0
 234. Lycksele tingsrätt — 2.0
 235. Örebro tingsrätt — 2.0
 236. Östersunds tingsrätt — 2.0
 237. Malmö tingsrätt — 2.0
 238. Högsta förvaltnings­domstolen — 2.0
 239. Mora tingsrätt — 2.0
 240. Alingsås tingsrätt — 2.0
 241. Attunda tingsrätt — 2.0
 242. Nacka tingsrätt — 2.0
 243. Blekinge tingsrätt — 2.0
 244. Norrköpings tingsrätt — 2.0
 245. Norrtälje tingsrätt — 2.0
 246. Borås tingsrätt — 2.0
 247. Nyköpings tingsrätt — 2.0
 248. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 2.0
 249. Eksjö tingsrätt — 2.0
 250. Eskilstuna tingsrätt — 2.0
 251. Falu tingsrätt — 2.0
 252. Försvarets radioanstalt (FRA) — 2.0
 253. Förvaltningsrätten i Linköping — 2.0
 254. Förvaltningsrätten i Umeå — 2.0
 255. Förvaltningsrätten Växjö — 2.0
 256. Skaraborgs tingsrätt — 2.0
 257. Gotlands tingsrätt — 2.0
 258. Skellefteå tingsrätt — 2.0
 259. Gävle tingsrätt — 2.0

Tillgänglighet hos övrig offentlig sektor

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt med två olika verktyg. Det ena heter Axe, det andra Pa11y. Inte alla webbplatser har varit möjliga att testa med båda verktygen, men åtminstone ett verktyg har körts. Axe är inställd på att kontrollera ifall WCAG 2.0 nivå AA efterlevs och Pa11y kör både WCAG samt amerikanska Section 508. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

 1. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 5.0
 2. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 5.0
 3. Riksbanken — 5.0
 4. Folkhälso­myndigheten — 5.0
 5. Polisen — 5.0
 6. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 4.5
 7. Svenska ILO-kommittén — 4.5
 8. Lantmäteriet — 4.5
 9. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 4.5
 10. Medlings­institutet — 4.5
 11. Andra AP-fonden — 4.5
 12. Statens medieråd — 4.0
 13. Smart Built Environment — 4.0
 14. Kungliga biblioteket (KB) — 4.0
 15. Spel­inspektionen — 4.0
 16. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 4.0
 17. Riksgälden — 4.0
 18. Göta hovrätt — 3.5
 19. Göteborgs tingsrätt — 3.5
 20. Solna tingsrätt — 3.5
 21. Halmstads tingsrätt — 3.5
 22. Statens ansvars­nämnd — 3.5
 23. Helsingborgs tingsrätt — 3.5
 24. Hovrätten för Nedre Norrland — 3.5
 25. Hovrätten för Skåne och Blekinge — 3.5
 26. Hovrätten för Västra Sverige — 3.5
 27. Hovrätten Övre Norrland — 3.5
 28. Hudiksvalls tingsrätt — 3.5
 29. Hässleholms tingsrätt — 3.5
 30. Statens servicecenter — 3.5
 31. Högsta domstolen (HD) — 3.5
 32. Stockholms tingsrätt — 3.5
 33. Sundsvalls tingsrätt — 3.5
 34. Svea hovrätt — 3.5
 35. Jönköpings tingsrätt — 3.5
 36. Kalmar tingsrätt — 3.5
 37. Kammar­kollegiet — 3.5
 38. Kammarrätten i Göteborg — 3.5
 39. Kammarrätten i Jönköping — 3.5
 40. Kammarrätten i Stockholm — 3.5
 41. Kammarrätten i Sundsvall — 3.5
 42. Södertälje tingsrätt — 3.5
 43. Södertörns tingsrätt — 3.5
 44. Trafikanalys — 3.5
 45. Kristianstads tingsrätt — 3.5
 46. Uddevalla tingsrätt — 3.5
 47. Umeå tingsrätt — 3.5
 48. Val­myndigheten — 3.5
 49. Varbergs tingsrätt — 3.5
 50. Strålsäkerhets­myndigheten — 3.5
 51. Vänersborgs tingsrätt — 3.5
 52. Värmlands tingsrätt — 3.5
 53. Västmanlands tingsrätt — 3.5
 54. Växjö tingsrätt — 3.5
 55. Ångerman­lands tingsrätt — 3.5
 56. Lunds tingsrätt — 3.5
 57. Lycksele tingsrätt — 3.5
 58. Örebro tingsrätt — 3.5
 59. Östersunds tingsrätt — 3.5
 60. Malmö tingsrätt — 3.5
 61. Högsta förvaltnings­domstolen — 3.5
 62. Barnombudsmannen — 3.5
 63. Mora tingsrätt — 3.5
 64. Alingsås tingsrätt — 3.5
 65. Attunda tingsrätt — 3.5
 66. Nacka tingsrätt — 3.5
 67. Blekinge tingsrätt — 3.5
 68. Norrköpings tingsrätt — 3.5
 69. Norrtälje tingsrätt — 3.5
 70. Borås tingsrätt — 3.5
 71. Nyköpings tingsrätt — 3.5
 72. Eksjö tingsrätt — 3.5
 73. Eskilstuna tingsrätt — 3.5
 74. Falu tingsrätt — 3.5
 75. Förvaltningsrätten i Linköping — 3.5
 76. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 3.5
 77. Förvaltningsrätten i Umeå — 3.5
 78. Förvaltningsrätten Växjö — 3.5
 79. Skaraborgs tingsrätt — 3.5
 80. Gotlands tingsrätt — 3.5
 81. Skellefteå tingsrätt — 3.5
 82. Gävle tingsrätt — 3.5
 83. Bolagsverket — 3.0
 84. Hyres­nämnden — 3.0
 85. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 3.0
 86. Tillväxtverket — 3.0
 87. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 3.0
 88. Pensions­myndigheten — 3.0
 89. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 3.0
 90. Kärnavfalls­fonden — 3.0
 91. Lagrådet — 3.0
 92. Vetenskaps­rådet (VR) — 3.0
 93. Linköpings tingsrätt — 3.0
 94. Luftfarts­verket (LFV) — 3.0
 95. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 3.0
 96. Sveriges domstolar — 3.0
 97. Elsäkerhets­verket — 3.0
 98. Justitie­ombudsmannen (JO) — 3.0
 99. Boverket — 2.5
 100. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 2.5
 101. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 2.5
 102. Statens institutions­styrelse (SiS) — 2.5
 103. Jordbruks­verket — 2.5
 104. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 2.5
 105. Sveriges författarfond — 2.5
 106. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 2.5
 107. Länsstyrelserna — 2.5
 108. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 2.5
 109. Universitetskanslers­ämbetet — 2.5
 110. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 2.5
 111. Transport­styrelsen — 2.5
 112. Vinnova - Verket för innovations­system — 2.5
 113. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 2.5
 114. Upphandlings­myndigheten — 2.5
 115. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 2.5
 116. Arbets­domstolen (AD) — 2.5
 117. Nämnden för hemslöjds­frågor — 2.5
 118. Forskarskatte­nämnden — 2.5
 119. Fortifikations­verket — 2.5
 120. Riksarkivet — 2.5
 121. Överklagande­nämnden — 2.5
 122. Energi­myndigheten — 2.0
 123. Statens fastighetsverk — 2.0
 124. Statens haveri­kommission (SHK) — 2.0
 125. Smartare elektroniksystem — 2.0
 126. Skol­inspektionen — 2.0
 127. Statskontoret — 2.0
 128. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 2.0
 129. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 2.0
 130. Svenska Institutet (SI) — 2.0
 131. Svenska kraftnät — 2.0
 132. Kommers­kollegium — 2.0
 133. Konkurrens­verket — 2.0
 134. Konstnärs­nämnden — 2.0
 135. Konsument­verket — 2.0
 136. Tillits­delegationen — 2.0
 137. Tullverket — 2.0
 138. Riksantikvarieämbetet — 2.0
 139. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 2.0
 140. Kust­bevakningen — 2.0
 141. Skatteverket — 2.0
 142. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 2.0
 143. Swedac — 2.0
 144. Livsmedels­verket — 2.0
 145. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 2.0
 146. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 2.0
 147. Nämnden mot diskriminering — 2.0
 148. eSam — 2.0
 149. Ehälso­myndigheten — 2.0
 150. Elegnämnden — 2.0
 151. Ekobrotts­myndigheten — 2.0
 152. Boråsregionen — 2.0
 153. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 2.0
 154. Finans­inspektionen (FI) — 2.0
 155. Finanspolitiska rådet — 2.0
 156. Forskningsrådet Formas — 2.0
 157. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 2.0
 158. Revisors­inspektionen — 2.0
 159. Försvars­underrättelse­domstolen — 2.0
 160. Delegationen mot segregation — 2.0
 161. Skatterätts­nämnden — 2.0
 162. Skogsstyrelsen — 2.0
 163. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 1.5
 164. Harpsunds­nämnden — 1.5
 165. Drive Sweden — 1.5
 166. Statens Geotekniska Institut — 1.5
 167. LIGHTer — 1.5
 168. Internet of Things Sverige — 1.5
 169. InfraSweden — 1.5
 170. Medtech4­Health — 1.5
 171. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 1.5
 172. Re:Source — 1.5
 173. Statens person­adress­register (SPAR) — 1.5
 174. Skolverket — 1.5
 175. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 1.5
 176. Institutet för språk och folkminnen — 1.5
 177. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 1.5
 178. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 1.5
 179. Institutet för rymdfysik (IRF) — 1.5
 180. Justitie­kanslern — 1.5
 181. Svenska ESF-rådet — 1.5
 182. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 1.5
 183. Säkerhetspolisen (SÄPO) — 1.5
 184. Karolinska Institutet — 1.5
 185. Kemikamlie­inspektionen — 1.5
 186. Migrationsverket — 1.5
 187. Konjunktu­rinstitutet — 1.5
 188. Naturvårds­verket — 1.5
 189. Kriminal­vården — 1.5
 190. Tredje AP-fonden (AP3) — 1.5
 191. Kronofogden — 1.5
 192. Riksdagen — 1.5
 193. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 1.5
 194. Socialstyrelsen — 1.5
 195. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 1.5
 196. Statens Historiska Museer — 1.5
 197. Åklagar­myndigheten — 1.5
 198. Trafikverket — 1.5
 199. Sveriges ambassader och konsulat — 1.5
 200. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 1.5
 201. Skolforsknings­institutet — 1.5
 202. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 1.5
 203. Rekrytering­smyndigheten — 1.5
 204. Myndigheten för Kulturanalys — 1.5
 205. Myndigheten för press, radio och tv — 1.5
 206. Arbetsgivarverket — 1.5
 207. Arbetsmiljö­verket (AV) — 1.5
 208. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 1.5
 209. Arvsfonden — 1.5
 210. Nordiska Afrika­institutet — 1.5
 211. Bokförings­nämnden (BFN) — 1.5
 212. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 1.5
 213. Brottsoffer­myndigheten — 1.5
 214. Etikprövnings­myndigheten — 1.5
 215. Datainspektionen (DI) — 1.5
 216. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 1.5
 217. Polarforsknings­sekretariatet — 1.5
 218. Energimarknads­inspektionen — 1.5
 219. Göteborgs­regionen — 1.5
 220. VästKom — 1.5
 221. Exportkredit­nämnden (EKN) — 1.5
 222. Skaraborgs kommunal­förbund — 1.5
 223. Fjärde AP-fonden (AP4) — 1.5
 224. Regeringen — 1.5
 225. Första AP-fonden (AP1) — 1.5
 226. Försvarets materielverk (FMV) — 1.5
 227. Försvarets radioanstalt (FRA) — 1.5
 228. Riksrevisionen — 1.5
 229. Försäkringskassan (FK) — 1.5
 230. Rymdstyrelsen — 1.5
 231. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 1.5
 232. Rättshjälp­smyndigheten — 1.5
 233. Rättsmedicinal­verket — 1.5
 234. Sameskol­styrelsen — 1.5
 235. Sametinget — 1.5
 236. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 1.5
 237. Sjunde AP-fonden (AP7) — 1.5
 238. Sjätte AP-fonden (AP6) — 1.5
 239. Genteknik­nämnden — 1.5
 240. BioInnovation — 1.0
 241. SIO Grafen — 1.0
 242. SIP STRIM — 1.0
 243. InnovAir — 1.0
 244. Statens konstråd — 1.0
 245. Metalliska material — 1.0
 246. Kulturrådet — 1.0
 247. Produktion2030 — 1.0
 248. Viable cities — 1.0
 249. SWElife — 1.0
 250. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 1.0
 251. Läkemedels­verket — 1.0
 252. Jämställdhets­myndigheten — 1.0
 253. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 1.0
 254. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 1.0
 255. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 1.0
 256. Fyrbodal — 1.0
 257. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 1.0
 258. Försvarsmakten — 1.0
 259. Sjöfarts­verket — 1.0

Användbarhet inom övrig offentlig sektor

Användbarhet mäts än så länge enbart med Googles Pagespeed API v2. Det är en version som slutade supportas av Google sommaren 2018, men får duga tills vidare.

 1. Statens ansvars­nämnd — 5.0
 2. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 5.0
 3. Harpsunds­nämnden — 5.0
 4. Energi­myndigheten — 5.0
 5. InnovAir — 5.0
 6. Medtech4­Health — 5.0
 7. Metalliska material — 5.0
 8. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 5.0
 9. Smart Built Environment — 5.0
 10. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 5.0
 11. Svenska ILO-kommittén — 5.0
 12. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 5.0
 13. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 5.0
 14. Lantmäteriet — 5.0
 15. Justitie­kanslern — 5.0
 16. Kammar­kollegiet — 5.0
 17. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 5.0
 18. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 5.0
 19. Trafikanalys — 5.0
 20. Tredje AP-fonden (AP3) — 5.0
 21. Tillits­delegationen — 5.0
 22. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 5.0
 23. Val­myndigheten — 5.0
 24. Swedac — 5.0
 25. Statens Historiska Museer — 5.0
 26. Luftfarts­verket (LFV) — 5.0
 27. Vinnova - Verket för innovations­system — 5.0
 28. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 5.0
 29. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 5.0
 30. Medlings­institutet — 5.0
 31. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 5.0
 32. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 5.0
 33. Nämnden för hemslöjds­frågor — 5.0
 34. Datainspektionen (DI) — 5.0
 35. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 5.0
 36. Polarforsknings­sekretariatet — 5.0
 37. VästKom — 5.0
 38. Folkhälso­myndigheten — 5.0
 39. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 5.0
 40. Riksrevisionen — 5.0
 41. Försäkringskassan (FK) — 5.0
 42. Sameskol­styrelsen — 5.0
 43. Göteborgs tingsrätt — 4.0
 44. Bolagsverket — 4.0
 45. Solna tingsrätt — 4.0
 46. Boverket — 4.0
 47. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 4.0
 48. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 4.0
 49. Halmstads tingsrätt — 4.0
 50. BioInnovation — 4.0
 51. Drive Sweden — 4.0
 52. Statens fastighetsverk — 4.0
 53. Helsingborgs tingsrätt — 4.0
 54. SIP STRIM — 4.0
 55. Statens Geotekniska Institut — 4.0
 56. Statens haveri­kommission (SHK) — 4.0
 57. LIGHTer — 4.0
 58. Internet of Things Sverige — 4.0
 59. Statens institutions­styrelse (SiS) — 4.0
 60. InfraSweden — 4.0
 61. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.0
 62. Hudiksvalls tingsrätt — 4.0
 63. Kulturrådet — 4.0
 64. Produktion2030 — 4.0
 65. Hyres­nämnden — 4.0
 66. Viable cities — 4.0
 67. Statens medieråd — 4.0
 68. Re:Source — 4.0
 69. Smartare elektroniksystem — 4.0
 70. Statens person­adress­register (SPAR) — 4.0
 71. Hässleholms tingsrätt — 4.0
 72. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 4.0
 73. Statskontoret — 4.0
 74. Stockholms tingsrätt — 4.0
 75. Kungliga biblioteket (KB) — 4.0
 76. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 4.0
 77. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 4.0
 78. Sundsvalls tingsrätt — 4.0
 79. Institutet för rymdfysik (IRF) — 4.0
 80. Svea hovrätt — 4.0
 81. Svenska ESF-rådet — 4.0
 82. Jönköpings tingsrätt — 4.0
 83. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 4.0
 84. Svenska kraftnät — 4.0
 85. Kalmar tingsrätt — 4.0
 86. Riksbanken — 4.0
 87. Karolinska Institutet — 4.0
 88. Södertälje tingsrätt — 4.0
 89. Kemikamlie­inspektionen — 4.0
 90. Södertörns tingsrätt — 4.0
 91. Länsstyrelserna — 4.0
 92. Tillväxtverket — 4.0
 93. Migrationsverket — 4.0
 94. Konjunktu­rinstitutet — 4.0
 95. Konkurrens­verket — 4.0
 96. Konsument­verket — 4.0
 97. Kriminal­vården — 4.0
 98. Kristianstads tingsrätt — 4.0
 99. Pensions­myndigheten — 4.0
 100. Kronofogden — 4.0
 101. Uddevalla tingsrätt — 4.0
 102. Umeå tingsrätt — 4.0
 103. Kust­bevakningen — 4.0
 104. Universitetskanslers­ämbetet — 4.0
 105. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 4.0
 106. Socialstyrelsen — 4.0
 107. Varbergs tingsrätt — 4.0
 108. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 4.0
 109. Vetenskaps­rådet (VR) — 4.0
 110. Strålsäkerhets­myndigheten — 4.0
 111. Vänersborgs tingsrätt — 4.0
 112. Värmlands tingsrätt — 4.0
 113. Västmanlands tingsrätt — 4.0
 114. Linköpings tingsrätt — 4.0
 115. Växjö tingsrätt — 4.0
 116. Åklagar­myndigheten — 4.0
 117. Livsmedels­verket — 4.0
 118. Ångerman­lands tingsrätt — 4.0
 119. Spel­inspektionen — 4.0
 120. Trafikverket — 4.0
 121. Lunds tingsrätt — 4.0
 122. Lycksele tingsrätt — 4.0
 123. Örebro tingsrätt — 4.0
 124. Östersunds tingsrätt — 4.0
 125. Malmö tingsrätt — 4.0
 126. Sveriges ambassader och konsulat — 4.0
 127. Barnombudsmannen — 4.0
 128. Jämställdhets­myndigheten — 4.0
 129. Mora tingsrätt — 4.0
 130. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 4.0
 131. Alingsås tingsrätt — 4.0
 132. Upphandlings­myndigheten — 4.0
 133. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 4.0
 134. Myndigheten för Kulturanalys — 4.0
 135. Myndigheten för press, radio och tv — 4.0
 136. Arbetsmiljö­verket (AV) — 4.0
 137. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 4.0
 138. Attunda tingsrätt — 4.0
 139. Nacka tingsrätt — 4.0
 140. Blekinge tingsrätt — 4.0
 141. Norrköpings tingsrätt — 4.0
 142. Norrtälje tingsrätt — 4.0
 143. Borås tingsrätt — 4.0
 144. Nyköpings tingsrätt — 4.0
 145. Brottsoffer­myndigheten — 4.0
 146. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 4.0
 147. Nämnden mot diskriminering — 4.0
 148. Sveriges domstolar — 4.0
 149. Ehälso­myndigheten — 4.0
 150. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 4.0
 151. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 4.0
 152. Eksjö tingsrätt — 4.0
 153. Elsäkerhets­verket — 4.0
 154. Göteborgs­regionen — 4.0
 155. Eskilstuna tingsrätt — 4.0
 156. Exportkredit­nämnden (EKN) — 4.0
 157. Skaraborgs kommunal­förbund — 4.0
 158. Falu tingsrätt — 4.0
 159. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 4.0
 160. Finans­inspektionen (FI) — 4.0
 161. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 4.0
 162. Revisors­inspektionen — 4.0
 163. Försvarets radioanstalt (FRA) — 4.0
 164. Justitie­ombudsmannen (JO) — 4.0
 165. Polisen — 4.0
 166. Försvarsmakten — 4.0
 167. Delegationen mot segregation — 4.0
 168. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 4.0
 169. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 4.0
 170. Förvaltningsrätten i Umeå — 4.0
 171. Sjunde AP-fonden (AP7) — 4.0
 172. Förvaltningsrätten Växjö — 4.0
 173. Sjätte AP-fonden (AP6) — 4.0
 174. Sjöfarts­verket — 4.0
 175. Skaraborgs tingsrätt — 4.0
 176. Skatterätts­nämnden — 4.0
 177. Gotlands tingsrätt — 4.0
 178. Skellefteå tingsrätt — 4.0
 179. Skogsstyrelsen — 4.0
 180. Gävle tingsrätt — 4.0
 181. Göta hovrätt — 3.0
 182. Statens servicecenter — 3.0
 183. Institutet för språk och folkminnen — 3.0
 184. Högsta domstolen (HD) — 3.0
 185. Kammarrätten i Göteborg — 3.0
 186. Kammarrätten i Jönköping — 3.0
 187. Kammarrätten i Stockholm — 3.0
 188. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 3.0
 189. Kammarrätten i Sundsvall — 3.0
 190. Riksantikvarieämbetet — 3.0
 191. Riksdagen — 3.0
 192. Arbetsgivarverket — 3.0
 193. Etikprövnings­myndigheten — 3.0
 194. eSam — 3.0
 195. Regeringen — 3.0
 196. Forskarskatte­nämnden — 3.0
 197. Första AP-fonden (AP1) — 3.0
 198. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 3.0
 199. Statens konstråd — 2.0
 200. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 2.0
 201. Skol­inspektionen — 2.0
 202. Skolverket — 2.0
 203. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 2.0
 204. Tullverket — 2.0
 205. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 2.0
 206. Skatteverket — 2.0
 207. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 2.0
 208. Skolforsknings­institutet — 2.0
 209. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 2.0
 210. Andra AP-fonden — 2.0
 211. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 2.0
 212. Arvsfonden — 2.0
 213. Nordiska Afrika­institutet — 2.0
 214. Bokförings­nämnden (BFN) — 2.0
 215. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 2.0
 216. Elegnämnden — 2.0
 217. Forskningsrådet Formas — 2.0
 218. Fortifikations­verket — 2.0
 219. Hovrätten för Nedre Norrland — 1.0
 220. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 1.0
 221. Hovrätten för Skåne och Blekinge — 1.0
 222. Hovrätten för Västra Sverige — 1.0
 223. Jordbruks­verket — 1.0
 224. Hovrätten Övre Norrland — 1.0
 225. SWElife — 1.0
 226. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 1.0
 227. Svenska Institutet (SI) — 1.0
 228. Sveriges författarfond — 1.0
 229. Säkerhetspolisen (SÄPO) — 1.0
 230. Kommers­kollegium — 1.0
 231. Naturvårds­verket — 1.0
 232. Konstnärs­nämnden — 1.0
 233. Kärnavfalls­fonden — 1.0
 234. Lagrådet — 1.0
 235. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 1.0
 236. Transport­styrelsen — 1.0
 237. Läkemedels­verket — 1.0
 238. Högsta förvaltnings­domstolen — 1.0
 239. Rekrytering­smyndigheten — 1.0
 240. Arbets­domstolen (AD) — 1.0
 241. Ekobrotts­myndigheten — 1.0
 242. Energimarknads­inspektionen — 1.0
 243. Fyrbodal — 1.0
 244. Boråsregionen — 1.0
 245. Finanspolitiska rådet — 1.0
 246. Fjärde AP-fonden (AP4) — 1.0
 247. Försvarets materielverk (FMV) — 1.0
 248. Riksarkivet — 1.0
 249. Riksgälden — 1.0
 250. Försvars­underrättelse­domstolen — 1.0
 251. Rymdstyrelsen — 1.0
 252. Rättshjälp­smyndigheten — 1.0
 253. Förvaltningsrätten i Linköping — 1.0
 254. Rättsmedicinal­verket — 1.0
 255. Genteknik­nämnden — 1.0
 256. Överklagande­nämnden — 1.0
 257. SIO Grafen — inte lyckats testa
 258. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — inte lyckats testa
 259. Sametinget — inte lyckats testa

Webbprestanda bland övrig offentlig sektor

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en 4G-uppkoppling i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Pagespeed API v4.

 1. Sveriges författarfond — 5.0
 2. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.7
 3. Polisen — 4.7
 4. Göta hovrätt — 4.3
 5. Solna tingsrätt — 4.3
 6. Halmstads tingsrätt — 4.3
 7. Hovrätten för Nedre Norrland — 4.3
 8. Hovrätten för Skåne och Blekinge — 4.3
 9. Hyres­nämnden — 4.3
 10. Hässleholms tingsrätt — 4.3
 11. Svea hovrätt — 4.3
 12. Kalmar tingsrätt — 4.3
 13. Kammarrätten i Jönköping — 4.3
 14. Södertälje tingsrätt — 4.3
 15. Södertörns tingsrätt — 4.3
 16. Kommers­kollegium — 4.3
 17. Uddevalla tingsrätt — 4.3
 18. Umeå tingsrätt — 4.3
 19. Varbergs tingsrätt — 4.3
 20. Värmlands tingsrätt — 4.3
 21. Västmanlands tingsrätt — 4.3
 22. Ångerman­lands tingsrätt — 4.3
 23. Lunds tingsrätt — 4.3
 24. Malmö tingsrätt — 4.3
 25. Högsta förvaltnings­domstolen — 4.3
 26. Medlings­institutet — 4.3
 27. Mora tingsrätt — 4.3
 28. Alingsås tingsrätt — 4.3
 29. Blekinge tingsrätt — 4.3
 30. Norrtälje tingsrätt — 4.3
 31. Borås tingsrätt — 4.3
 32. Nyköpings tingsrätt — 4.3
 33. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 4.3
 34. Sveriges domstolar — 4.3
 35. Ekobrotts­myndigheten — 4.3
 36. Eksjö tingsrätt — 4.3
 37. Eskilstuna tingsrätt — 4.3
 38. Rättshjälp­smyndigheten — 4.3
 39. Förvaltningsrätten Växjö — 4.3
 40. Skaraborgs tingsrätt — 4.3
 41. Skellefteå tingsrätt — 4.3
 42. Gävle tingsrätt — 4.3
 43. Bolagsverket — 4.0
 44. Helsingborgs tingsrätt — 4.0
 45. Hudiksvalls tingsrätt — 4.0
 46. Smart Built Environment — 4.0
 47. Institutet för språk och folkminnen — 4.0
 48. Högsta domstolen (HD) — 4.0
 49. Stockholms tingsrätt — 4.0
 50. Sundsvalls tingsrätt — 4.0
 51. Jönköpings tingsrätt — 4.0
 52. Kammarrätten i Göteborg — 4.0
 53. Kammarrätten i Sundsvall — 4.0
 54. Konkurrens­verket — 4.0
 55. Kriminal­vården — 4.0
 56. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 4.0
 57. Linköpings tingsrätt — 4.0
 58. Växjö tingsrätt — 4.0
 59. Åklagar­myndigheten — 4.0
 60. Lycksele tingsrätt — 4.0
 61. Örebro tingsrätt — 4.0
 62. Östersunds tingsrätt — 4.0
 63. Skolforsknings­institutet — 4.0
 64. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 4.0
 65. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 4.0
 66. Andra AP-fonden — 4.0
 67. Arbets­domstolen (AD) — 4.0
 68. Attunda tingsrätt — 4.0
 69. Nacka tingsrätt — 4.0
 70. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 4.0
 71. Göteborgs­regionen — 4.0
 72. Regeringen — 4.0
 73. Revisors­inspektionen — 4.0
 74. Försvarets materielverk (FMV) — 4.0
 75. Justitie­ombudsmannen (JO) — 4.0
 76. Försvarsmakten — 4.0
 77. Förvaltningsrätten i Linköping — 4.0
 78. Förvaltningsrätten i Umeå — 4.0
 79. Drive Sweden — 3.7
 80. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 3.7
 81. SWElife — 3.7
 82. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 3.7
 83. Svenska ESF-rådet — 3.7
 84. Kammar­kollegiet — 3.7
 85. Kammarrätten i Stockholm — 3.7
 86. Tillväxtverket — 3.7
 87. Konjunktu­rinstitutet — 3.7
 88. Kristianstads tingsrätt — 3.7
 89. Vetenskaps­rådet (VR) — 3.7
 90. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 3.7
 91. Luftfarts­verket (LFV) — 3.7
 92. Sveriges ambassader och konsulat — 3.7
 93. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 3.7
 94. eSam — 3.7
 95. Ehälso­myndigheten — 3.7
 96. Folkhälso­myndigheten — 3.7
 97. Forskarskatte­nämnden — 3.7
 98. Första AP-fonden (AP1) — 3.7
 99. Rymdstyrelsen — 3.7
 100. Gotlands tingsrätt — 3.7
 101. Göteborgs tingsrätt — 3.3
 102. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 3.3
 103. Energi­myndigheten — 3.3
 104. Statens fastighetsverk — 3.3
 105. Statens Geotekniska Institut — 3.3
 106. Statens haveri­kommission (SHK) — 3.3
 107. Hovrätten för Västra Sverige — 3.3
 108. Statens medieråd — 3.3
 109. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 3.3
 110. Statskontoret — 3.3
 111. Svenska ILO-kommittén — 3.3
 112. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 3.3
 113. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 3.3
 114. Svenska kraftnät — 3.3
 115. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 3.3
 116. Pensions­myndigheten — 3.3
 117. Kust­bevakningen — 3.3
 118. Universitetskanslers­ämbetet — 3.3
 119. Val­myndigheten — 3.3
 120. Transport­styrelsen — 3.3
 121. Läkemedels­verket — 3.3
 122. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 3.3
 123. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 3.3
 124. Arbetsgivarverket — 3.3
 125. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 3.3
 126. Arbetsmiljö­verket (AV) — 3.3
 127. Bokförings­nämnden (BFN) — 3.3
 128. Nämnden för hemslöjds­frågor — 3.3
 129. Nämnden mot diskriminering — 3.3
 130. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 3.3
 131. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 3.3
 132. Försäkringskassan (FK) — 3.3
 133. Överklagande­nämnden — 3.3
 134. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 3.0
 135. BioInnovation — 3.0
 136. SIO Grafen — 3.0
 137. Internet of Things Sverige — 3.0
 138. Statens institutions­styrelse (SiS) — 3.0
 139. Hovrätten Övre Norrland — 3.0
 140. Metalliska material — 3.0
 141. Re:Source — 3.0
 142. Statens servicecenter — 3.0
 143. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 3.0
 144. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 3.0
 145. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 3.0
 146. Riksbanken — 3.0
 147. Säkerhetspolisen (SÄPO) — 3.0
 148. Kemikamlie­inspektionen — 3.0
 149. Länsstyrelserna — 3.0
 150. Naturvårds­verket — 3.0
 151. Konstnärs­nämnden — 3.0
 152. Kronofogden — 3.0
 153. Riksantikvarieämbetet — 3.0
 154. Kärnavfalls­fonden — 3.0
 155. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 3.0
 156. Statens Historiska Museer — 3.0
 157. Trafikverket — 3.0
 158. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 3.0
 159. Barnombudsmannen — 3.0
 160. Rekrytering­smyndigheten — 3.0
 161. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 3.0
 162. Arvsfonden — 3.0
 163. Norrköpings tingsrätt — 3.0
 164. Elegnämnden — 3.0
 165. Polarforsknings­sekretariatet — 3.0
 166. VästKom — 3.0
 167. Fyrbodal — 3.0
 168. Skaraborgs kommunal­förbund — 3.0
 169. Falu tingsrätt — 3.0
 170. Fortifikations­verket — 3.0
 171. Riksarkivet — 3.0
 172. Försvars­underrättelse­domstolen — 3.0
 173. Rättsmedicinal­verket — 3.0
 174. Genteknik­nämnden — 3.0
 175. Skatterätts­nämnden — 3.0
 176. Statens ansvars­nämnd — 2.7
 177. Harpsunds­nämnden — 2.7
 178. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 2.7
 179. Smartare elektroniksystem — 2.7
 180. Skolverket — 2.7
 181. Kungliga biblioteket (KB) — 2.7
 182. Justitie­kanslern — 2.7
 183. Karolinska Institutet — 2.7
 184. Migrationsverket — 2.7
 185. Konsument­verket — 2.7
 186. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 2.7
 187. Socialstyrelsen — 2.7
 188. Strålsäkerhets­myndigheten — 2.7
 189. Swedac — 2.7
 190. Vänersborgs tingsrätt — 2.7
 191. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 2.7
 192. Vinnova - Verket för innovations­system — 2.7
 193. Jämställdhets­myndigheten — 2.7
 194. Myndigheten för press, radio och tv — 2.7
 195. Nordiska Afrika­institutet — 2.7
 196. Brottsoffer­myndigheten — 2.7
 197. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 2.7
 198. Elsäkerhets­verket — 2.7
 199. Energimarknads­inspektionen — 2.7
 200. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 2.7
 201. Finanspolitiska rådet — 2.7
 202. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 2.7
 203. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 2.7
 204. Boverket — 2.3
 205. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 2.3
 206. SIP STRIM — 2.3
 207. LIGHTer — 2.3
 208. Jordbruks­verket — 2.3
 209. Medtech4­Health — 2.3
 210. Statens person­adress­register (SPAR) — 2.3
 211. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 2.3
 212. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 2.3
 213. Lantmäteriet — 2.3
 214. Institutet för rymdfysik (IRF) — 2.3
 215. Svenska Institutet (SI) — 2.3
 216. Tullverket — 2.3
 217. Riksdagen — 2.3
 218. Lagrådet — 2.3
 219. Spel­inspektionen — 2.3
 220. Etikprövnings­myndigheten — 2.3
 221. Boråsregionen — 2.3
 222. Finans­inspektionen (FI) — 2.3
 223. Fjärde AP-fonden (AP4) — 2.3
 224. Riksrevisionen — 2.3
 225. Delegationen mot segregation — 2.3
 226. Skogsstyrelsen — 2.3
 227. Viable cities — 2.0
 228. Skol­inspektionen — 2.0
 229. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 2.0
 230. Trafikanalys — 2.0
 231. Skatteverket — 2.0
 232. Livsmedels­verket — 2.0
 233. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 2.0
 234. Exportkredit­nämnden (EKN) — 2.0
 235. Forskningsrådet Formas — 2.0
 236. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 2.0
 237. Sjunde AP-fonden (AP7) — 2.0
 238. Sjätte AP-fonden (AP6) — 2.0
 239. InnovAir — 1.7
 240. Statens konstråd — 1.7
 241. Kulturrådet — 1.7
 242. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 1.7
 243. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 1.7
 244. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 1.7
 245. Datainspektionen (DI) — 1.7
 246. Försvarets radioanstalt (FRA) — 1.7
 247. Riksgälden — 1.7
 248. Sameskol­styrelsen — 1.7
 249. InfraSweden — 1.3
 250. Tredje AP-fonden (AP3) — 1.3
 251. Upphandlings­myndigheten — 1.3
 252. Myndigheten för Kulturanalys — 1.3
 253. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 1.3
 254. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 1.3
 255. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 1.0
 256. Produktion2030 — 1.0
 257. Tillits­delegationen — 1.0
 258. Sametinget — 1.0
 259. Sjöfarts­verket — 1.0

Integritet bland övrig offentlig sektor

Integriteten är hur bra webbplatsen värnar sina användares personliga integritet. Det är en mätning genom Dataskydd.net's lösning Webbkoll. Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 15 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnits testas åtminstone två gånger.

 1. Polisen — 3.5
 2. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 3.5
 3. Datainspektionen (DI) — 3.3
 4. Riksdagen — 3.0
 5. Arbetsmiljö­verket (AV) — 3.0
 6. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 3.0
 7. Försvarsmakten — 3.0
 8. Kammar­kollegiet — 3.0
 9. Sjätte AP-fonden (AP6) — 3.0
 10. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 3.0
 11. Riksgälden — 2.8
 12. InfraSweden — 2.5
 13. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 2.0
 14. Kungliga biblioteket (KB) — 2.0
 15. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 2.0
 16. Pensions­myndigheten — 2.0
 17. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 2.0
 18. Skatteverket — 2.0
 19. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 2.0
 20. Trafikverket — 2.0
 21. Transport­styrelsen — 2.0
 22. Brottsoffer­myndigheten — 2.0
 23. Ehälso­myndigheten — 2.0
 24. Elegnämnden — 2.0
 25. Ekobrotts­myndigheten — 2.0
 26. Finans­inspektionen (FI) — 2.0
 27. Forskarskatte­nämnden — 2.0
 28. Försvarets radioanstalt (FRA) — 2.0
 29. Försäkringskassan (FK) — 2.0
 30. Svenska ILO-kommittén — 2.0
 31. Kriminal­vården — 2.0
 32. Kronofogden — 2.0
 33. Lagrådet — 2.0
 34. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 2.0
 35. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 2.0
 36. Nordiska Afrika­institutet — 2.0
 37. Nämnden för hemslöjds­frågor — 2.0
 38. Sameskol­styrelsen — 2.0
 39. Sjunde AP-fonden (AP7) — 2.0
 40. Säkerhetspolisen (SÄPO) — 2.0
 41. Val­myndigheten — 2.0
 42. SIO Grafen — 2.0
 43. LIGHTer — 2.0
 44. Fyrbodal — 2.0
 45. Swedac — 1.8
 46. Skatterätts­nämnden — 1.8
 47. Medlings­institutet — 1.6
 48. Institutet för rymdfysik (IRF) — 1.3
 49. Bolagsverket — 1.0
 50. Boverket — 1.0
 51. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 1.0
 52. Institutet för språk och folkminnen — 1.0
 53. Lantmäteriet — 1.0
 54. Länsstyrelserna — 1.0
 55. Migrationsverket — 1.0
 56. Naturvårds­verket — 1.0
 57. Riksantikvarieämbetet — 1.0
 58. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 1.0
 59. Socialstyrelsen — 1.0
 60. Strålsäkerhets­myndigheten — 1.0
 61. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 1.0
 62. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 1.0
 63. Vinnova - Verket för innovations­system — 1.0
 64. Alingsås tingsrätt — 1.0
 65. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 1.0
 66. Andra AP-fonden — 1.0
 67. Arbets­domstolen (AD) — 1.0
 68. Arbetsgivarverket — 1.0
 69. Arvsfonden — 1.0
 70. Attunda tingsrätt — 1.0
 71. Blekinge tingsrätt — 1.0
 72. Bokförings­nämnden (BFN) — 1.0
 73. Borås tingsrätt — 1.0
 74. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 1.0
 75. Etikprövnings­myndigheten — 1.0
 76. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 1.0
 77. Sveriges domstolar — 1.0
 78. Eksjö tingsrätt — 1.0
 79. Elsäkerhets­verket — 1.0
 80. Energimarknads­inspektionen — 1.0
 81. Eskilstuna tingsrätt — 1.0
 82. Exportkredit­nämnden (EKN) — 1.0
 83. Falu tingsrätt — 1.0
 84. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 1.0
 85. Finanspolitiska rådet — 1.0
 86. Fjärde AP-fonden (AP4) — 1.0
 87. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 1.0
 88. Folkhälso­myndigheten — 1.0
 89. Forskningsrådet Formas — 1.0
 90. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 1.0
 91. Fortifikations­verket — 1.0
 92. Första AP-fonden (AP1) — 1.0
 93. Försvarets materielverk (FMV) — 1.0
 94. Försvars­underrättelse­domstolen — 1.0
 95. Förvaltningsrätten i Linköping — 1.0
 96. Förvaltningsrätten i Umeå — 1.0
 97. Förvaltningsrätten Växjö — 1.0
 98. Genteknik­nämnden — 1.0
 99. Gotlands tingsrätt — 1.0
 100. Gävle tingsrätt — 1.0
 101. Göta hovrätt — 1.0
 102. Göteborgs tingsrätt — 1.0
 103. Halmstads tingsrätt — 1.0
 104. Harpsunds­nämnden — 1.0
 105. Helsingborgs tingsrätt — 1.0
 106. Hovrätten för Nedre Norrland — 1.0
 107. Hovrätten för Skåne och Blekinge — 1.0
 108. Hovrätten för Västra Sverige — 1.0
 109. Hovrätten Övre Norrland — 1.0
 110. Hudiksvalls tingsrätt — 1.0
 111. Hyres­nämnden — 1.0
 112. Hässleholms tingsrätt — 1.0
 113. Högsta domstolen (HD) — 1.0
 114. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 1.0
 115. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 1.0
 116. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 1.0
 117. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 1.0
 118. Justitie­kanslern — 1.0
 119. Jönköpings tingsrätt — 1.0
 120. Kalmar tingsrätt — 1.0
 121. Kammarrätten i Göteborg — 1.0
 122. Kammarrätten i Jönköping — 1.0
 123. Kammarrätten i Stockholm — 1.0
 124. Kammarrätten i Sundsvall — 1.0
 125. Karolinska Institutet — 1.0
 126. Kemikamlie­inspektionen — 1.0
 127. Kommers­kollegium — 1.0
 128. Konjunktu­rinstitutet — 1.0
 129. Konkurrens­verket — 1.0
 130. Konstnärs­nämnden — 1.0
 131. Konsument­verket — 1.0
 132. Kristianstads tingsrätt — 1.0
 133. Kust­bevakningen — 1.0
 134. Kärnavfalls­fonden — 1.0
 135. Linköpings tingsrätt — 1.0
 136. Statens Historiska Museer — 1.0
 137. Livsmedels­verket — 1.0
 138. Spel­inspektionen — 1.0
 139. Luftfarts­verket (LFV) — 1.0
 140. Lunds tingsrätt — 1.0
 141. Lycksele tingsrätt — 1.0
 142. Läkemedels­verket — 1.0
 143. Malmö tingsrätt — 1.0
 144. Mora tingsrätt — 1.0
 145. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 1.0
 146. Myndigheten för Kulturanalys — 1.0
 147. Myndigheten för press, radio och tv — 1.0
 148. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 1.0
 149. Nacka tingsrätt — 1.0
 150. Norrköpings tingsrätt — 1.0
 151. Norrtälje tingsrätt — 1.0
 152. Nyköpings tingsrätt — 1.0
 153. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 1.0
 154. Nämnden mot diskriminering — 1.0
 155. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 1.0
 156. Polarforsknings­sekretariatet — 1.0
 157. Regeringen — 1.0
 158. Revisors­inspektionen — 1.0
 159. Riksarkivet — 1.0
 160. Justitie­ombudsmannen (JO) — 1.0
 161. Riksrevisionen — 1.0
 162. Rymdstyrelsen — 1.0
 163. Rättshjälp­smyndigheten — 1.0
 164. Rättsmedicinal­verket — 1.0
 165. Sametinget — 1.0
 166. Sjöfarts­verket — 1.0
 167. Skaraborgs tingsrätt — 1.0
 168. Skellefteå tingsrätt — 1.0
 169. Skogsstyrelsen — 1.0
 170. Överklagande­nämnden — 1.0
 171. Solna tingsrätt — 1.0
 172. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 1.0
 173. Statens ansvars­nämnd — 1.0
 174. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 1.0
 175. Energi­myndigheten — 1.0
 176. Statens fastighetsverk — 1.0
 177. Statens Geotekniska Institut — 1.0
 178. Statens haveri­kommission (SHK) — 1.0
 179. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 1.0
 180. Statens institutions­styrelse (SiS) — 1.0
 181. Jordbruks­verket — 1.0
 182. Statens konstråd — 1.0
 183. Kulturrådet — 1.0
 184. Statens medieråd — 1.0
 185. Statens person­adress­register (SPAR) — 1.0
 186. Statens servicecenter — 1.0
 187. Skol­inspektionen — 1.0
 188. Skolverket — 1.0
 189. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 1.0
 190. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 1.0
 191. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 1.0
 192. Statskontoret — 1.0
 193. Stockholms tingsrätt — 1.0
 194. Sundsvalls tingsrätt — 1.0
 195. Svea hovrätt — 1.0
 196. Svenska ESF-rådet — 1.0
 197. Svenska Institutet (SI) — 1.0
 198. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 1.0
 199. Svenska kraftnät — 1.0
 200. Sveriges författarfond — 1.0
 201. Riksbanken — 1.0
 202. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 1.0
 203. Södertälje tingsrätt — 1.0
 204. Södertörns tingsrätt — 1.0
 205. Tillväxtverket — 1.0
 206. Trafikanalys — 1.0
 207. Tredje AP-fonden (AP3) — 1.0
 208. Tullverket — 1.0
 209. Uddevalla tingsrätt — 1.0
 210. Umeå tingsrätt — 1.0
 211. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 1.0
 212. Universitetskanslers­ämbetet — 1.0
 213. Varbergs tingsrätt — 1.0
 214. Vetenskaps­rådet (VR) — 1.0
 215. Vänersborgs tingsrätt — 1.0
 216. Värmlands tingsrätt — 1.0
 217. Västmanlands tingsrätt — 1.0
 218. Växjö tingsrätt — 1.0
 219. Åklagar­myndigheten — 1.0
 220. Ångerman­lands tingsrätt — 1.0
 221. Örebro tingsrätt — 1.0
 222. Östersunds tingsrätt — 1.0
 223. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 1.0
 224. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 1.0
 225. Högsta förvaltnings­domstolen — 1.0
 226. Sveriges ambassader och konsulat — 1.0
 227. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 1.0
 228. Barnombudsmannen — 1.0
 229. Jämställdhets­myndigheten — 1.0
 230. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 1.0
 231. Skolforsknings­institutet — 1.0
 232. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 1.0
 233. Rekrytering­smyndigheten — 1.0
 234. Upphandlings­myndigheten — 1.0
 235. BioInnovation — 1.0
 236. Drive Sweden — 1.0
 237. SIP STRIM — 1.0
 238. Internet of Things Sverige — 1.0
 239. InnovAir — 1.0
 240. Medtech4­Health — 1.0
 241. Metalliska material — 1.0
 242. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 1.0
 243. Produktion2030 — 1.0
 244. Viable cities — 1.0
 245. Re:Source — 1.0
 246. Smartare elektroniksystem — 1.0
 247. SWElife — 1.0
 248. Smart Built Environment — 1.0
 249. eSam — 1.0
 250. Göteborgs­regionen — 1.0
 251. VästKom — 1.0
 252. Boråsregionen — 1.0
 253. Skaraborgs kommunal­förbund — 1.0
 254. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 1.0
 255. Delegationen mot segregation — 1.0
 256. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 1.0
 257. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 1.0
 258. Tillits­delegationen — 1.0
Till toppen