Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Lista över övrig offentlig sektors bästa webbplatser i Januari, 2020

Lista över övrig offentlig sektors bästa webbplatser i Januari, 2020

Jämförelse över hur övrig offentlig sektors webbplatser under Januari står sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard och användbarhet.


Om kategorin Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 3.9 av 5.

Se aktuell lista med övrig offentlig sektor


Januaris topplista är här. Precis som tidigare är det enbart startsidor som är uppmätta, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Betyget för användbarhet är dock inte meningsfullt att normalisera då det handlar om för små skillnader mellan det bästa betygen och de genomsnittliga. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de tester som ännu inte har en egen kategori.

 1. Medlings­institutet — 4.4
 2. Polisen — 4.4
 3. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.1
 4. Svenska ILO-kommittén — 4.1
 5. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 3.8
 6. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 3.7
 7. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 3.7
 8. Tillväxtverket — 3.6
 9. Sveriges domstolar — 3.6
 10. Folkhälso­myndigheten — 3.6
 11. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 3.5
 12. Riksbanken — 3.5
 13. Forskarskatte­nämnden — 3.5
 14. Justitie­ombudsmannen (JO) — 3.5
 15. Bolagsverket — 3.4
 16. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 3.4
 17. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 3.4
 18. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 3.4
 19. Kemikamlie­inspektionen — 3.4
 20. Länsstyrelserna — 3.4
 21. Konjunktu­rinstitutet — 3.4
 22. Konkurrens­verket — 3.4
 23. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 3.4
 24. Andra AP-fonden — 3.4
 25. Arbetsmiljö­verket (AV) — 3.4
 26. Nordiska Afrika­institutet — 3.4
 27. Nämnden för hemslöjds­frågor — 3.4
 28. Ekobrotts­myndigheten — 3.4
 29. SIO Grafen — 3.3
 30. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 3.3
 31. Sveriges författarfond — 3.3
 32. Kammar­kollegiet — 3.3
 33. Luftfarts­verket (LFV) — 3.3
 34. Barnombudsmannen — 3.3
 35. Arbets­domstolen (AD) — 3.3
 36. Första AP-fonden (AP1) — 3.3
 37. Genteknik­nämnden — 3.3
 38. Boverket — 3.2
 39. Harpsunds­nämnden — 3.2
 40. Drive Sweden — 3.2
 41. Statens Geotekniska Institut — 3.2
 42. Statens medieråd — 3.2
 43. Smart Built Environment — 3.2
 44. Statens servicecenter — 3.2
 45. Kungliga biblioteket (KB) — 3.2
 46. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 3.2
 47. Lantmäteriet — 3.2
 48. Svenska ESF-rådet — 3.2
 49. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 3.2
 50. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 3.2
 51. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 3.2
 52. Universitetskanslers­ämbetet — 3.2
 53. Val­myndigheten — 3.2
 54. Spel­inspektionen — 3.2
 55. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 3.2
 56. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 3.2
 57. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 3.2
 58. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 3.2
 59. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 3.2
 60. Bokförings­nämnden (BFN) — 3.2
 61. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 3.2
 62. eSam — 3.2
 63. Försvarets materielverk (FMV) — 3.2
 64. Skatterätts­nämnden — 3.2
 65. Statens haveri­kommission (SHK) — 3.1
 66. LIGHTer — 3.1
 67. Smartare elektroniksystem — 3.1
 68. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 3.1
 69. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 3.1
 70. Försvarsmakten — 3.1
 71. Energi­myndigheten — 3.0
 72. Statens fastighetsverk — 3.0
 73. Statens institutions­styrelse (SiS) — 3.0
 74. Svenska Institutet (SI) — 3.0
 75. Svenska kraftnät — 3.0
 76. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 3.0
 77. Trafikanalys — 3.0
 78. Konsument­verket — 3.0
 79. Tullverket — 3.0
 80. Riksdagen — 3.0
 81. Kust­bevakningen — 3.0
 82. Vetenskaps­rådet (VR) — 3.0
 83. Vinnova - Verket för innovations­system — 3.0
 84. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 3.0
 85. Skolforsknings­institutet — 3.0
 86. Upphandlings­myndigheten — 3.0
 87. Nämnden mot diskriminering — 3.0
 88. Ehälso­myndigheten — 3.0
 89. Elegnämnden — 3.0
 90. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 3.0
 91. Finans­inspektionen (FI) — 3.0
 92. Finanspolitiska rådet — 3.0
 93. Regeringen — 3.0
 94. Revisors­inspektionen — 3.0
 95. Riksarkivet — 3.0
 96. Riksrevisionen — 3.0
 97. Rymdstyrelsen — 3.0
 98. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 3.0
 99. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 3.0
 100. Göta hovrätt — 2.9
 101. Göteborgs tingsrätt — 2.9
 102. Solna tingsrätt — 2.9
 103. Halmstads tingsrätt — 2.9
 104. BioInnovation — 2.9
 105. Helsingborgs tingsrätt — 2.9
 106. Hovrätten för Nedre Norrland — 2.9
 107. Hovrätten för Skåne och Blekinge — 2.9
 108. Hovrätten för Västra Sverige — 2.9
 109. Jordbruks­verket — 2.9
 110. Hovrätten Övre Norrland — 2.9
 111. Hudiksvalls tingsrätt — 2.9
 112. SWElife — 2.9
 113. Hässleholms tingsrätt — 2.9
 114. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 2.9
 115. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 2.9
 116. Högsta domstolen (HD) — 2.9
 117. Stockholms tingsrätt — 2.9
 118. Sundsvalls tingsrätt — 2.9
 119. Svea hovrätt — 2.9
 120. Jönköpings tingsrätt — 2.9
 121. Kalmar tingsrätt — 2.9
 122. Kammarrätten i Göteborg — 2.9
 123. Kammarrätten i Jönköping — 2.9
 124. Kammarrätten i Sundsvall — 2.9
 125. Södertälje tingsrätt — 2.9
 126. Södertörns tingsrätt — 2.9
 127. Kriminal­vården — 2.9
 128. Kristianstads tingsrätt — 2.9
 129. Uddevalla tingsrätt — 2.9
 130. Umeå tingsrätt — 2.9
 131. Kärnavfalls­fonden — 2.9
 132. Lagrådet — 2.9
 133. Vänersborgs tingsrätt — 2.9
 134. Värmlands tingsrätt — 2.9
 135. Västmanlands tingsrätt — 2.9
 136. Växjö tingsrätt — 2.9
 137. Statens Historiska Museer — 2.9
 138. Åklagar­myndigheten — 2.9
 139. Ångerman­lands tingsrätt — 2.9
 140. Lunds tingsrätt — 2.9
 141. Lycksele tingsrätt — 2.9
 142. Örebro tingsrätt — 2.9
 143. Östersunds tingsrätt — 2.9
 144. Malmö tingsrätt — 2.9
 145. Högsta förvaltnings­domstolen — 2.9
 146. Mora tingsrätt — 2.9
 147. Alingsås tingsrätt — 2.9
 148. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 2.9
 149. Attunda tingsrätt — 2.9
 150. Nacka tingsrätt — 2.9
 151. Blekinge tingsrätt — 2.9
 152. Norrköpings tingsrätt — 2.9
 153. Norrtälje tingsrätt — 2.9
 154. Borås tingsrätt — 2.9
 155. Eksjö tingsrätt — 2.9
 156. Eskilstuna tingsrätt — 2.9
 157. Falu tingsrätt — 2.9
 158. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 2.9
 159. Försvars­underrättelse­domstolen — 2.9
 160. Försäkringskassan (FK) — 2.9
 161. Rättshjälp­smyndigheten — 2.9
 162. Delegationen mot segregation — 2.9
 163. Förvaltningsrätten i Linköping — 2.9
 164. Förvaltningsrätten i Umeå — 2.9
 165. Sjunde AP-fonden (AP7) — 2.9
 166. Förvaltningsrätten Växjö — 2.9
 167. Skaraborgs tingsrätt — 2.9
 168. Gotlands tingsrätt — 2.9
 169. Skellefteå tingsrätt — 2.9
 170. Gävle tingsrätt — 2.9
 171. Internet of Things Sverige — 2.8
 172. Hyres­nämnden — 2.8
 173. Skolverket — 2.8
 174. Institutet för språk och folkminnen — 2.8
 175. Statskontoret — 2.8
 176. Institutet för rymdfysik (IRF) — 2.8
 177. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 2.8
 178. Kommers­kollegium — 2.8
 179. Naturvårds­verket — 2.8
 180. Kronofogden — 2.8
 181. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 2.8
 182. Varbergs tingsrätt — 2.8
 183. Strålsäkerhets­myndigheten — 2.8
 184. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 2.8
 185. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 2.8
 186. Transport­styrelsen — 2.8
 187. Sveriges ambassader och konsulat — 2.8
 188. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 2.8
 189. Arbetsgivarverket — 2.8
 190. Polarforsknings­sekretariatet — 2.8
 191. Fortifikations­verket — 2.8
 192. Riksgälden — 2.8
 193. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 2.8
 194. Skogsstyrelsen — 2.8
 195. SIP STRIM — 2.7
 196. Kammarrätten i Stockholm — 2.7
 197. Tillits­delegationen — 2.7
 198. Pensions­myndigheten — 2.7
 199. Skatteverket — 2.7
 200. Swedac — 2.7
 201. Trafikverket — 2.7
 202. Rekrytering­smyndigheten — 2.7
 203. VästKom — 2.7
 204. Fyrbodal — 2.7
 205. Exportkredit­nämnden (EKN) — 2.7
 206. Forskningsrådet Formas — 2.7
 207. Rättsmedicinal­verket — 2.7
 208. Statens ansvars­nämnd — 2.6
 209. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 2.6
 210. InnovAir — 2.6
 211. InfraSweden — 2.6
 212. Re:Source — 2.6
 213. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 2.6
 214. Karolinska Institutet — 2.6
 215. Konstnärs­nämnden — 2.6
 216. Riksantikvarieämbetet — 2.6
 217. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 2.6
 218. Myndigheten för press, radio och tv — 2.6
 219. Arvsfonden — 2.6
 220. Brottsoffer­myndigheten — 2.6
 221. Datainspektionen (DI) — 2.6
 222. Göteborgs­regionen — 2.6
 223. Boråsregionen — 2.6
 224. Skaraborgs kommunal­förbund — 2.6
 225. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 2.6
 226. Sameskol­styrelsen — 2.6
 227. Överklagande­nämnden — 2.6
 228. Viable cities — 2.5
 229. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 2.5
 230. Säkerhetspolisen (SÄPO) — 2.5
 231. Läkemedels­verket — 2.5
 232. Nyköpings tingsrätt — 2.5
 233. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 2.4
 234. Justitie­kanslern — 2.4
 235. Migrationsverket — 2.4
 236. Tredje AP-fonden (AP3) — 2.4
 237. Linköpings tingsrätt — 2.4
 238. Livsmedels­verket — 2.4
 239. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 2.4
 240. Elsäkerhets­verket — 2.4
 241. Fjärde AP-fonden (AP4) — 2.4
 242. Sjätte AP-fonden (AP6) — 2.4
 243. Sjöfarts­verket — 2.4
 244. Medtech4­Health — 2.3
 245. Statens person­adress­register (SPAR) — 2.3
 246. Socialstyrelsen — 2.3
 247. Jämställdhets­myndigheten — 2.3
 248. Etikprövnings­myndigheten — 2.3
 249. Statens konstråd — 2.2
 250. Metalliska material — 2.2
 251. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 2.2
 252. Energimarknads­inspektionen — 2.2
 253. Kulturrådet — 2.1
 254. Myndigheten för Kulturanalys — 2.1
 255. Produktion2030 — 2.0
 256. Sametinget — 2.0
 257. Skol­inspektionen — 1.8
 258. Försvarets radioanstalt (FRA) — 1.8
 259. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 1.6

Webbstandard hos övrig offentlig sektor

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod.
Samt om webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. Svenska ILO-kommittén — 4.8
 2. Medlings­institutet — 4.7
 3. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 4.6
 4. Harpsunds­nämnden — 4.5
 5. Kemikamlie­inspektionen — 4.5
 6. Upphandlings­myndigheten — 4.3
 7. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 4.3
 8. Polisen — 4.3
 9. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 4.2
 10. Smartare elektroniksystem — 4.2
 11. Tillväxtverket — 4.2
 12. Konjunktu­rinstitutet — 4.2
 13. Första AP-fonden (AP1) — 4.2
 14. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 4.1
 15. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 4.1
 16. Drive Sweden — 4.1
 17. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.1
 18. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 4.1
 19. Länsstyrelserna — 4.1
 20. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 4.1
 21. SIO Grafen — 4.0
 22. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 4.0
 23. Luftfarts­verket (LFV) — 4.0
 24. Barnombudsmannen — 4.0
 25. Riksrevisionen — 4.0
 26. Rättsmedicinal­verket — 4.0
 27. Konkurrens­verket — 3.9
 28. Tullverket — 3.9
 29. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 3.9
 30. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 3.9
 31. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 3.9
 32. LIGHTer — 3.8
 33. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 3.8
 34. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 3.8
 35. Institutet för rymdfysik (IRF) — 3.8
 36. Svenska Institutet (SI) — 3.8
 37. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 3.8
 38. Nordiska Afrika­institutet — 3.8
 39. eSam — 3.8
 40. Forskarskatte­nämnden — 3.8
 41. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 3.8
 42. Genteknik­nämnden — 3.8
 43. Bolagsverket — 3.7
 44. Statens Geotekniska Institut — 3.7
 45. Svenska ESF-rådet — 3.7
 46. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 3.7
 47. Vinnova - Verket för innovations­system — 3.7
 48. Arbetsmiljö­verket (AV) — 3.7
 49. Nämnden för hemslöjds­frågor — 3.7
 50. Regeringen — 3.7
 51. SIP STRIM — 3.6
 52. Statens haveri­kommission (SHK) — 3.6
 53. InfraSweden — 3.6
 54. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 3.6
 55. Trafikanalys — 3.6
 56. Statens Historiska Museer — 3.6
 57. Trafikverket — 3.6
 58. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 3.6
 59. Exportkredit­nämnden (EKN) — 3.6
 60. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 3.6
 61. Forskningsrådet Formas — 3.6
 62. Justitie­ombudsmannen (JO) — 3.6
 63. Delegationen mot segregation — 3.6
 64. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 3.6
 65. Sjunde AP-fonden (AP7) — 3.6
 66. InnovAir — 3.5
 67. Skolverket — 3.5
 68. Lantmäteriet — 3.5
 69. Tillits­delegationen — 3.5
 70. Riksdagen — 3.5
 71. Spel­inspektionen — 3.5
 72. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 3.5
 73. Arbetsgivarverket — 3.5
 74. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 3.5
 75. Bokförings­nämnden (BFN) — 3.5
 76. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 3.5
 77. Ekobrotts­myndigheten — 3.5
 78. Finanspolitiska rådet — 3.5
 79. Folkhälso­myndigheten — 3.5
 80. Försvarets materielverk (FMV) — 3.5
 81. Skatterätts­nämnden — 3.5
 82. BioInnovation — 3.4
 83. Internet of Things Sverige — 3.4
 84. SWElife — 3.4
 85. Riksbanken — 3.4
 86. Tredje AP-fonden (AP3) — 3.4
 87. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 3.4
 88. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 3.4
 89. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 3.4
 90. Boverket — 3.3
 91. Energi­myndigheten — 3.3
 92. Statens fastighetsverk — 3.3
 93. Statens medieråd — 3.3
 94. Naturvårds­verket — 3.3
 95. Konsument­verket — 3.3
 96. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 3.3
 97. Kust­bevakningen — 3.3
 98. Universitetskanslers­ämbetet — 3.3
 99. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 3.3
 100. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 3.3
 101. Sveriges domstolar — 3.3
 102. Polarforsknings­sekretariatet — 3.3
 103. Finans­inspektionen (FI) — 3.3
 104. Fortifikations­verket — 3.3
 105. Rymdstyrelsen — 3.3
 106. Skogsstyrelsen — 3.3
 107. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 3.2
 108. Jordbruks­verket — 3.2
 109. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 3.2
 110. Viable cities — 3.2
 111. Statens servicecenter — 3.2
 112. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 3.2
 113. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 3.2
 114. Kammar­kollegiet — 3.2
 115. Riksantikvarieämbetet — 3.2
 116. Val­myndigheten — 3.2
 117. Vetenskaps­rådet (VR) — 3.2
 118. Sveriges ambassader och konsulat — 3.2
 119. Skolforsknings­institutet — 3.2
 120. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 3.2
 121. Boråsregionen — 3.2
 122. Revisors­inspektionen — 3.2
 123. Riksarkivet — 3.2
 124. Försvars­underrättelse­domstolen — 3.2
 125. Försäkringskassan (FK) — 3.2
 126. Sameskol­styrelsen — 3.2
 127. Statens institutions­styrelse (SiS) — 3.1
 128. Svenska kraftnät — 3.1
 129. Kronofogden — 3.1
 130. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 3.1
 131. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 3.1
 132. Andra AP-fonden — 3.1
 133. Arbets­domstolen (AD) — 3.1
 134. Myndigheten för press, radio och tv — 3.1
 135. Nämnden mot diskriminering — 3.1
 136. Elegnämnden — 3.1
 137. Sametinget — 3.1
 138. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 3.0
 139. Medtech4­Health — 3.0
 140. Produktion2030 — 3.0
 141. Re:Source — 3.0
 142. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 3.0
 143. Statskontoret — 3.0
 144. Kärnavfalls­fonden — 3.0
 145. Socialstyrelsen — 3.0
 146. Swedac — 3.0
 147. Åklagar­myndigheten — 3.0
 148. Rekrytering­smyndigheten — 3.0
 149. Göteborgs­regionen — 3.0
 150. VästKom — 3.0
 151. Fyrbodal — 3.0
 152. Skaraborgs kommunal­förbund — 3.0
 153. Riksgälden — 3.0
 154. Försvarsmakten — 3.0
 155. Sjöfarts­verket — 3.0
 156. Institutet för språk och folkminnen — 2.9
 157. Kungliga biblioteket (KB) — 2.9
 158. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 2.9
 159. Justitie­kanslern — 2.9
 160. Kriminal­vården — 2.9
 161. Brottsoffer­myndigheten — 2.9
 162. Ehälso­myndigheten — 2.9
 163. Statens ansvars­nämnd — 2.8
 164. Statens konstråd — 2.8
 165. Kulturrådet — 2.8
 166. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 2.8
 167. Migrationsverket — 2.8
 168. Lagrådet — 2.8
 169. Skatteverket — 2.8
 170. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 2.8
 171. Etikprövnings­myndigheten — 2.8
 172. Smart Built Environment — 2.7
 173. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 2.7
 174. Konstnärs­nämnden — 2.7
 175. Strålsäkerhets­myndigheten — 2.7
 176. Transport­styrelsen — 2.7
 177. Arvsfonden — 2.7
 178. Datainspektionen (DI) — 2.7
 179. Fjärde AP-fonden (AP4) — 2.7
 180. Statens person­adress­register (SPAR) — 2.6
 181. Sveriges författarfond — 2.6
 182. Säkerhetspolisen (SÄPO) — 2.6
 183. Läkemedels­verket — 2.6
 184. Myndigheten för Kulturanalys — 2.6
 185. Sjätte AP-fonden (AP6) — 2.6
 186. Livsmedels­verket — 2.5
 187. Elsäkerhets­verket — 2.5
 188. Energimarknads­inspektionen — 2.5
 189. Överklagande­nämnden — 2.5
 190. Pensions­myndigheten — 2.4
 191. Jämställdhets­myndigheten — 2.4
 192. Karolinska Institutet — 2.3
 193. Kommers­kollegium — 2.3
 194. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 2.3
 195. Metalliska material — 2.1
 196. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 2.1
 197. Göta hovrätt — 1.9
 198. Göteborgs tingsrätt — 1.9
 199. Solna tingsrätt — 1.9
 200. Halmstads tingsrätt — 1.9
 201. Helsingborgs tingsrätt — 1.9
 202. Hovrätten för Nedre Norrland — 1.9
 203. Hovrätten för Skåne och Blekinge — 1.9
 204. Hovrätten för Västra Sverige — 1.9
 205. Hovrätten Övre Norrland — 1.9
 206. Hudiksvalls tingsrätt — 1.9
 207. Hyres­nämnden — 1.9
 208. Hässleholms tingsrätt — 1.9
 209. Skol­inspektionen — 1.9
 210. Högsta domstolen (HD) — 1.9
 211. Stockholms tingsrätt — 1.9
 212. Sundsvalls tingsrätt — 1.9
 213. Svea hovrätt — 1.9
 214. Jönköpings tingsrätt — 1.9
 215. Kalmar tingsrätt — 1.9
 216. Kammarrätten i Göteborg — 1.9
 217. Kammarrätten i Jönköping — 1.9
 218. Kammarrätten i Stockholm — 1.9
 219. Kammarrätten i Sundsvall — 1.9
 220. Södertälje tingsrätt — 1.9
 221. Södertörns tingsrätt — 1.9
 222. Kristianstads tingsrätt — 1.9
 223. Uddevalla tingsrätt — 1.9
 224. Umeå tingsrätt — 1.9
 225. Vänersborgs tingsrätt — 1.9
 226. Värmlands tingsrätt — 1.9
 227. Västmanlands tingsrätt — 1.9
 228. Växjö tingsrätt — 1.9
 229. Ångerman­lands tingsrätt — 1.9
 230. Lunds tingsrätt — 1.9
 231. Lycksele tingsrätt — 1.9
 232. Örebro tingsrätt — 1.9
 233. Östersunds tingsrätt — 1.9
 234. Malmö tingsrätt — 1.9
 235. Högsta förvaltnings­domstolen — 1.9
 236. Mora tingsrätt — 1.9
 237. Alingsås tingsrätt — 1.9
 238. Attunda tingsrätt — 1.9
 239. Nacka tingsrätt — 1.9
 240. Blekinge tingsrätt — 1.9
 241. Norrköpings tingsrätt — 1.9
 242. Norrtälje tingsrätt — 1.9
 243. Borås tingsrätt — 1.9
 244. Nyköpings tingsrätt — 1.9
 245. Eksjö tingsrätt — 1.9
 246. Eskilstuna tingsrätt — 1.9
 247. Falu tingsrätt — 1.9
 248. Försvarets radioanstalt (FRA) — 1.9
 249. Rättshjälp­smyndigheten — 1.9
 250. Förvaltningsrätten i Linköping — 1.9
 251. Förvaltningsrätten i Umeå — 1.9
 252. Förvaltningsrätten Växjö — 1.9
 253. Skaraborgs tingsrätt — 1.9
 254. Gotlands tingsrätt — 1.9
 255. Skellefteå tingsrätt — 1.9
 256. Gävle tingsrätt — 1.9
 257. Varbergs tingsrätt — 1.6
 258. Linköpings tingsrätt — 1.6
 259. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 1.3

Tillgänglighet hos övrig offentlig sektor

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt med verktyget Pa11y. Pa11y kör tester för både WCAG samt amerikanska Section 508. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

 1. Göta hovrätt — 5.0
 2. Göteborgs tingsrätt — 5.0
 3. Solna tingsrätt — 5.0
 4. Halmstads tingsrätt — 5.0
 5. Statens ansvars­nämnd — 5.0
 6. Helsingborgs tingsrätt — 5.0
 7. Hovrätten för Nedre Norrland — 5.0
 8. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 5.0
 9. Hovrätten för Skåne och Blekinge — 5.0
 10. Hovrätten för Västra Sverige — 5.0
 11. Hovrätten Övre Norrland — 5.0
 12. Hudiksvalls tingsrätt — 5.0
 13. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 5.0
 14. Smart Built Environment — 5.0
 15. Hässleholms tingsrätt — 5.0
 16. Högsta domstolen (HD) — 5.0
 17. Svenska ILO-kommittén — 5.0
 18. Stockholms tingsrätt — 5.0
 19. Kungliga biblioteket (KB) — 5.0
 20. Lantmäteriet — 5.0
 21. Sundsvalls tingsrätt — 5.0
 22. Svea hovrätt — 5.0
 23. Jönköpings tingsrätt — 5.0
 24. Kalmar tingsrätt — 5.0
 25. Kammarrätten i Göteborg — 5.0
 26. Riksbanken — 5.0
 27. Kammarrätten i Jönköping — 5.0
 28. Kammarrätten i Stockholm — 5.0
 29. Kammarrätten i Sundsvall — 5.0
 30. Södertälje tingsrätt — 5.0
 31. Södertörns tingsrätt — 5.0
 32. Kristianstads tingsrätt — 5.0
 33. Uddevalla tingsrätt — 5.0
 34. Umeå tingsrätt — 5.0
 35. Varbergs tingsrätt — 5.0
 36. Strålsäkerhets­myndigheten — 5.0
 37. Vänersborgs tingsrätt — 5.0
 38. Värmlands tingsrätt — 5.0
 39. Västmanlands tingsrätt — 5.0
 40. Växjö tingsrätt — 5.0
 41. Ångerman­lands tingsrätt — 5.0
 42. Lunds tingsrätt — 5.0
 43. Lycksele tingsrätt — 5.0
 44. Örebro tingsrätt — 5.0
 45. Östersunds tingsrätt — 5.0
 46. Malmö tingsrätt — 5.0
 47. Högsta förvaltnings­domstolen — 5.0
 48. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 5.0
 49. Medlings­institutet — 5.0
 50. Mora tingsrätt — 5.0
 51. Alingsås tingsrätt — 5.0
 52. Andra AP-fonden — 5.0
 53. Attunda tingsrätt — 5.0
 54. Nacka tingsrätt — 5.0
 55. Blekinge tingsrätt — 5.0
 56. Norrköpings tingsrätt — 5.0
 57. Norrtälje tingsrätt — 5.0
 58. Borås tingsrätt — 5.0
 59. Nyköpings tingsrätt — 5.0
 60. Sveriges domstolar — 5.0
 61. Eksjö tingsrätt — 5.0
 62. Eskilstuna tingsrätt — 5.0
 63. Falu tingsrätt — 5.0
 64. Folkhälso­myndigheten — 5.0
 65. Riksgälden — 5.0
 66. Polisen — 5.0
 67. Rättshjälp­smyndigheten — 5.0
 68. Förvaltningsrätten i Linköping — 5.0
 69. Förvaltningsrätten i Umeå — 5.0
 70. Förvaltningsrätten Växjö — 5.0
 71. Skaraborgs tingsrätt — 5.0
 72. Gotlands tingsrätt — 5.0
 73. Skellefteå tingsrätt — 5.0
 74. Gävle tingsrätt — 5.0
 75. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.0
 76. Hyres­nämnden — 4.0
 77. Statens medieråd — 4.0
 78. Statens servicecenter — 4.0
 79. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 4.0
 80. Karolinska Institutet — 4.0
 81. Tillväxtverket — 4.0
 82. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 4.0
 83. Trafikanalys — 4.0
 84. Kärnavfalls­fonden — 4.0
 85. Lagrådet — 4.0
 86. Val­myndigheten — 4.0
 87. Spel­inspektionen — 4.0
 88. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 4.0
 89. Nordiska Afrika­institutet — 4.0
 90. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 4.0
 91. Elsäkerhets­verket — 4.0
 92. Justitie­ombudsmannen (JO) — 4.0
 93. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 4.0
 94. Boverket — 3.0
 95. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 3.0
 96. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 3.0
 97. Statens institutions­styrelse (SiS) — 3.0
 98. Jordbruks­verket — 3.0
 99. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 3.0
 100. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 3.0
 101. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 3.0
 102. Svenska kraftnät — 3.0
 103. Sveriges författarfond — 3.0
 104. Kammar­kollegiet — 3.0
 105. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 3.0
 106. Länsstyrelserna — 3.0
 107. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 3.0
 108. Pensions­myndigheten — 3.0
 109. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 3.0
 110. Universitetskanslers­ämbetet — 3.0
 111. Transport­styrelsen — 3.0
 112. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 3.0
 113. Barnombudsmannen — 3.0
 114. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 3.0
 115. Upphandlings­myndigheten — 3.0
 116. Arbets­domstolen (AD) — 3.0
 117. Nämnden för hemslöjds­frågor — 3.0
 118. Fortifikations­verket — 3.0
 119. Riksarkivet — 3.0
 120. Bolagsverket — 2.0
 121. Energi­myndigheten — 2.0
 122. Statens fastighetsverk — 2.0
 123. Statens haveri­kommission (SHK) — 2.0
 124. Smartare elektroniksystem — 2.0
 125. Skol­inspektionen — 2.0
 126. Institutet för språk och folkminnen — 2.0
 127. Statskontoret — 2.0
 128. Svenska Institutet (SI) — 2.0
 129. Kommers­kollegium — 2.0
 130. Konkurrens­verket — 2.0
 131. Konstnärs­nämnden — 2.0
 132. Konsument­verket — 2.0
 133. Tillits­delegationen — 2.0
 134. Tullverket — 2.0
 135. Riksdagen — 2.0
 136. Kust­bevakningen — 2.0
 137. Skatteverket — 2.0
 138. Socialstyrelsen — 2.0
 139. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 2.0
 140. Vetenskaps­rådet (VR) — 2.0
 141. Swedac — 2.0
 142. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 2.0
 143. Linköpings tingsrätt — 2.0
 144. Livsmedels­verket — 2.0
 145. Luftfarts­verket (LFV) — 2.0
 146. Vinnova - Verket för innovations­system — 2.0
 147. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 2.0
 148. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 2.0
 149. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 2.0
 150. Arvsfonden — 2.0
 151. Nämnden mot diskriminering — 2.0
 152. eSam — 2.0
 153. Ehälso­myndigheten — 2.0
 154. Finans­inspektionen (FI) — 2.0
 155. Finanspolitiska rådet — 2.0
 156. Regeringen — 2.0
 157. Forskarskatte­nämnden — 2.0
 158. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 2.0
 159. Revisors­inspektionen — 2.0
 160. Försvars­underrättelse­domstolen — 2.0
 161. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 2.0
 162. Delegationen mot segregation — 2.0
 163. Skatterätts­nämnden — 2.0
 164. Skogsstyrelsen — 2.0
 165. Överklagande­nämnden — 2.0
 166. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 1.0
 167. BioInnovation — 1.0
 168. Harpsunds­nämnden — 1.0
 169. Drive Sweden — 1.0
 170. SIO Grafen — 1.0
 171. SIP STRIM — 1.0
 172. Statens Geotekniska Institut — 1.0
 173. LIGHTer — 1.0
 174. Internet of Things Sverige — 1.0
 175. InnovAir — 1.0
 176. InfraSweden — 1.0
 177. Medtech4­Health — 1.0
 178. Statens konstråd — 1.0
 179. Metalliska material — 1.0
 180. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 1.0
 181. Kulturrådet — 1.0
 182. Produktion2030 — 1.0
 183. Viable cities — 1.0
 184. Re:Source — 1.0
 185. SWElife — 1.0
 186. Statens person­adress­register (SPAR) — 1.0
 187. Skolverket — 1.0
 188. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 1.0
 189. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 1.0
 190. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 1.0
 191. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 1.0
 192. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 1.0
 193. Institutet för rymdfysik (IRF) — 1.0
 194. Justitie­kanslern — 1.0
 195. Svenska ESF-rådet — 1.0
 196. Säkerhetspolisen (SÄPO) — 1.0
 197. Kemikamlie­inspektionen — 1.0
 198. Migrationsverket — 1.0
 199. Konjunktu­rinstitutet — 1.0
 200. Naturvårds­verket — 1.0
 201. Kriminal­vården — 1.0
 202. Tredje AP-fonden (AP3) — 1.0
 203. Kronofogden — 1.0
 204. Riksantikvarieämbetet — 1.0
 205. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 1.0
 206. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 1.0
 207. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 1.0
 208. Statens Historiska Museer — 1.0
 209. Åklagar­myndigheten — 1.0
 210. Trafikverket — 1.0
 211. Läkemedels­verket — 1.0
 212. Sveriges ambassader och konsulat — 1.0
 213. Jämställdhets­myndigheten — 1.0
 214. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 1.0
 215. Skolforsknings­institutet — 1.0
 216. Rekrytering­smyndigheten — 1.0
 217. Myndigheten för Kulturanalys — 1.0
 218. Myndigheten för press, radio och tv — 1.0
 219. Arbetsgivarverket — 1.0
 220. Arbetsmiljö­verket (AV) — 1.0
 221. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 1.0
 222. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 1.0
 223. Bokförings­nämnden (BFN) — 1.0
 224. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 1.0
 225. Brottsoffer­myndigheten — 1.0
 226. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 1.0
 227. Etikprövnings­myndigheten — 1.0
 228. Datainspektionen (DI) — 1.0
 229. Elegnämnden — 1.0
 230. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 1.0
 231. Ekobrotts­myndigheten — 1.0
 232. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 1.0
 233. Polarforsknings­sekretariatet — 1.0
 234. Energimarknads­inspektionen — 1.0
 235. Göteborgs­regionen — 1.0
 236. VästKom — 1.0
 237. Fyrbodal — 1.0
 238. Boråsregionen — 1.0
 239. Exportkredit­nämnden (EKN) — 1.0
 240. Skaraborgs kommunal­förbund — 1.0
 241. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 1.0
 242. Fjärde AP-fonden (AP4) — 1.0
 243. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 1.0
 244. Forskningsrådet Formas — 1.0
 245. Första AP-fonden (AP1) — 1.0
 246. Försvarets materielverk (FMV) — 1.0
 247. Försvarets radioanstalt (FRA) — 1.0
 248. Försvarsmakten — 1.0
 249. Riksrevisionen — 1.0
 250. Försäkringskassan (FK) — 1.0
 251. Rymdstyrelsen — 1.0
 252. Rättsmedicinal­verket — 1.0
 253. Sameskol­styrelsen — 1.0
 254. Sametinget — 1.0
 255. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 1.0
 256. Sjunde AP-fonden (AP7) — 1.0
 257. Sjätte AP-fonden (AP6) — 1.0
 258. Sjöfarts­verket — 1.0
 259. Genteknik­nämnden — 1.0

Webbprestanda bland övrig offentlig sektor

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en 4G-uppkoppling i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Pagespeed API v4.

 1. Sveriges författarfond — 5.0
 2. Medlings­institutet — 4.7
 3. Polisen — 4.7
 4. Kriminal­vården — 4.5
 5. Göta hovrätt — 4.3
 6. Göteborgs tingsrätt — 4.3
 7. Solna tingsrätt — 4.3
 8. Halmstads tingsrätt — 4.3
 9. Helsingborgs tingsrätt — 4.3
 10. Hovrätten för Nedre Norrland — 4.3
 11. Hovrätten för Skåne och Blekinge — 4.3
 12. Hovrätten för Västra Sverige — 4.3
 13. Hovrätten Övre Norrland — 4.3
 14. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.3
 15. Hudiksvalls tingsrätt — 4.3
 16. Hyres­nämnden — 4.3
 17. Hässleholms tingsrätt — 4.3
 18. Högsta domstolen (HD) — 4.3
 19. Stockholms tingsrätt — 4.3
 20. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 4.3
 21. Sundsvalls tingsrätt — 4.3
 22. Svea hovrätt — 4.3
 23. Jönköpings tingsrätt — 4.3
 24. Kalmar tingsrätt — 4.3
 25. Kammarrätten i Göteborg — 4.3
 26. Kammarrätten i Jönköping — 4.3
 27. Kammarrätten i Sundsvall — 4.3
 28. Södertälje tingsrätt — 4.3
 29. Södertörns tingsrätt — 4.3
 30. Kommers­kollegium — 4.3
 31. Kristianstads tingsrätt — 4.3
 32. Uddevalla tingsrätt — 4.3
 33. Umeå tingsrätt — 4.3
 34. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 4.3
 35. Varbergs tingsrätt — 4.3
 36. Vänersborgs tingsrätt — 4.3
 37. Värmlands tingsrätt — 4.3
 38. Västmanlands tingsrätt — 4.3
 39. Växjö tingsrätt — 4.3
 40. Ångerman­lands tingsrätt — 4.3
 41. Lunds tingsrätt — 4.3
 42. Lycksele tingsrätt — 4.3
 43. Örebro tingsrätt — 4.3
 44. Östersunds tingsrätt — 4.3
 45. Malmö tingsrätt — 4.3
 46. Högsta förvaltnings­domstolen — 4.3
 47. Mora tingsrätt — 4.3
 48. Alingsås tingsrätt — 4.3
 49. Arbets­domstolen (AD) — 4.3
 50. Attunda tingsrätt — 4.3
 51. Nacka tingsrätt — 4.3
 52. Blekinge tingsrätt — 4.3
 53. Bokförings­nämnden (BFN) — 4.3
 54. Norrköpings tingsrätt — 4.3
 55. Norrtälje tingsrätt — 4.3
 56. Borås tingsrätt — 4.3
 57. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 4.3
 58. Sveriges domstolar — 4.3
 59. Ekobrotts­myndigheten — 4.3
 60. Eksjö tingsrätt — 4.3
 61. Eskilstuna tingsrätt — 4.3
 62. Falu tingsrätt — 4.3
 63. Rättshjälp­smyndigheten — 4.3
 64. Förvaltningsrätten i Linköping — 4.3
 65. Förvaltningsrätten i Umeå — 4.3
 66. Förvaltningsrätten Växjö — 4.3
 67. Skaraborgs tingsrätt — 4.3
 68. Gotlands tingsrätt — 4.3
 69. Skellefteå tingsrätt — 4.3
 70. Gävle tingsrätt — 4.3
 71. Bolagsverket — 4.0
 72. Statens Geotekniska Institut — 4.0
 73. Smart Built Environment — 4.0
 74. Riksbanken — 4.0
 75. Konkurrens­verket — 4.0
 76. Linköpings tingsrätt — 4.0
 77. Åklagar­myndigheten — 4.0
 78. Skolforsknings­institutet — 4.0
 79. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 4.0
 80. Andra AP-fonden — 4.0
 81. Arbetsmiljö­verket (AV) — 4.0
 82. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 4.0
 83. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 4.0
 84. Folkhälso­myndigheten — 4.0
 85. Forskarskatte­nämnden — 4.0
 86. Försvarets materielverk (FMV) — 4.0
 87. Justitie­ombudsmannen (JO) — 4.0
 88. Försvarsmakten — 4.0
 89. Genteknik­nämnden — 4.0
 90. Boverket — 3.7
 91. Energi­myndigheten — 3.7
 92. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 3.7
 93. Statens servicecenter — 3.7
 94. Institutet för språk och folkminnen — 3.7
 95. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 3.7
 96. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 3.7
 97. Svenska ESF-rådet — 3.7
 98. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 3.7
 99. Kammar­kollegiet — 3.7
 100. Kammarrätten i Stockholm — 3.7
 101. Konjunktu­rinstitutet — 3.7
 102. Konsument­verket — 3.7
 103. Kust­bevakningen — 3.7
 104. Universitetskanslers­ämbetet — 3.7
 105. Vetenskaps­rådet (VR) — 3.7
 106. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 3.7
 107. Luftfarts­verket (LFV) — 3.7
 108. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 3.7
 109. Nämnden mot diskriminering — 3.7
 110. eSam — 3.7
 111. Ehälso­myndigheten — 3.7
 112. Elegnämnden — 3.7
 113. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 3.7
 114. Revisors­inspektionen — 3.7
 115. Rymdstyrelsen — 3.7
 116. SIO Grafen — 3.5
 117. BioInnovation — 3.3
 118. Statens fastighetsverk — 3.3
 119. Statens haveri­kommission (SHK) — 3.3
 120. Statens institutions­styrelse (SiS) — 3.3
 121. Statens medieråd — 3.3
 122. SWElife — 3.3
 123. Statskontoret — 3.3
 124. Svenska ILO-kommittén — 3.3
 125. Kungliga biblioteket (KB) — 3.3
 126. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 3.3
 127. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 3.3
 128. Svenska kraftnät — 3.3
 129. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 3.3
 130. Länsstyrelserna — 3.3
 131. Tillväxtverket — 3.3
 132. Pensions­myndigheten — 3.3
 133. Kronofogden — 3.3
 134. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 3.3
 135. Val­myndigheten — 3.3
 136. Spel­inspektionen — 3.3
 137. Transport­styrelsen — 3.3
 138. Läkemedels­verket — 3.3
 139. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 3.3
 140. Sveriges ambassader och konsulat — 3.3
 141. Barnombudsmannen — 3.3
 142. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 3.3
 143. Rekrytering­smyndigheten — 3.3
 144. Nämnden för hemslöjds­frågor — 3.3
 145. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 3.3
 146. Polarforsknings­sekretariatet — 3.3
 147. VästKom — 3.3
 148. Finans­inspektionen (FI) — 3.3
 149. Finanspolitiska rådet — 3.3
 150. Första AP-fonden (AP1) — 3.3
 151. Riksarkivet — 3.3
 152. Försvars­underrättelse­domstolen — 3.3
 153. Försäkringskassan (FK) — 3.3
 154. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 3.3
 155. Skatterätts­nämnden — 3.3
 156. Överklagande­nämnden — 3.3
 157. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 3.0
 158. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 3.0
 159. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 3.0
 160. Harpsunds­nämnden — 3.0
 161. Drive Sweden — 3.0
 162. LIGHTer — 3.0
 163. Internet of Things Sverige — 3.0
 164. Jordbruks­verket — 3.0
 165. Metalliska material — 3.0
 166. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 3.0
 167. Re:Source — 3.0
 168. Skolverket — 3.0
 169. Säkerhetspolisen (SÄPO) — 3.0
 170. Karolinska Institutet — 3.0
 171. Kemikamlie­inspektionen — 3.0
 172. Naturvårds­verket — 3.0
 173. Konstnärs­nämnden — 3.0
 174. Kärnavfalls­fonden — 3.0
 175. Lagrådet — 3.0
 176. Skatteverket — 3.0
 177. Strålsäkerhets­myndigheten — 3.0
 178. Swedac — 3.0
 179. Statens Historiska Museer — 3.0
 180. Livsmedels­verket — 3.0
 181. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 3.0
 182. Jämställdhets­myndigheten — 3.0
 183. Myndigheten för press, radio och tv — 3.0
 184. Arbetsgivarverket — 3.0
 185. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 3.0
 186. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 3.0
 187. Arvsfonden — 3.0
 188. Nordiska Afrika­institutet — 3.0
 189. Nyköpings tingsrätt — 3.0
 190. Brottsoffer­myndigheten — 3.0
 191. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 3.0
 192. Göteborgs­regionen — 3.0
 193. Fyrbodal — 3.0
 194. Skaraborgs kommunal­förbund — 3.0
 195. Fjärde AP-fonden (AP4) — 3.0
 196. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 3.0
 197. Regeringen — 3.0
 198. Rättsmedicinal­verket — 3.0
 199. Statens person­adress­register (SPAR) — 2.7
 200. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 2.7
 201. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 2.7
 202. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 2.7
 203. Lantmäteriet — 2.7
 204. Justitie­kanslern — 2.7
 205. Svenska Institutet (SI) — 2.7
 206. Migrationsverket — 2.7
 207. Tullverket — 2.7
 208. Riksantikvarieämbetet — 2.7
 209. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 2.7
 210. Vinnova - Verket för innovations­system — 2.7
 211. Boråsregionen — 2.7
 212. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 2.7
 213. Fortifikations­verket — 2.7
 214. Riksrevisionen — 2.7
 215. Delegationen mot segregation — 2.7
 216. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 2.7
 217. Sjunde AP-fonden (AP7) — 2.7
 218. Skogsstyrelsen — 2.7
 219. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 2.5
 220. SIP STRIM — 2.3
 221. InnovAir — 2.3
 222. Viable cities — 2.3
 223. Smartare elektroniksystem — 2.3
 224. Institutet för rymdfysik (IRF) — 2.3
 225. Trafikanalys — 2.3
 226. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 2.3
 227. Riksdagen — 2.3
 228. Etikprövnings­myndigheten — 2.3
 229. Datainspektionen (DI) — 2.3
 230. Elsäkerhets­verket — 2.3
 231. Energimarknads­inspektionen — 2.3
 232. Exportkredit­nämnden (EKN) — 2.3
 233. Forskningsrådet Formas — 2.3
 234. Sameskol­styrelsen — 2.3
 235. Sjätte AP-fonden (AP6) — 2.3
 236. Sjöfarts­verket — 2.3
 237. Statens ansvars­nämnd — 2.0
 238. Medtech4­Health — 2.0
 239. Statens konstråd — 2.0
 240. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 2.0
 241. Skol­inspektionen — 2.0
 242. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 2.0
 243. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 2.0
 244. Tillits­delegationen — 2.0
 245. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 2.0
 246. Trafikverket — 2.0
 247. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 2.0
 248. Myndigheten för Kulturanalys — 2.0
 249. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 2.0
 250. Riksgälden — 2.0
 251. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 2.0
 252. InfraSweden — 1.7
 253. Kulturrådet — 1.7
 254. Tredje AP-fonden (AP3) — 1.7
 255. Socialstyrelsen — 1.7
 256. Upphandlings­myndigheten — 1.7
 257. Försvarets radioanstalt (FRA) — 1.7
 258. Produktion2030 — 1.0
 259. Sametinget — 1.0

Integritet bland övrig offentlig sektor

Integriteten är hur bra webbplatsen värnar sina användares personliga integritet. Det är en mätning genom Dataskydd.net's lösning Webbkoll. Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 15 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnits testas åtminstone två gånger.

 1. Datainspektionen (DI) — 3.5
 2. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 3.5
 3. Polisen — 3.5
 4. Arbetsmiljö­verket (AV) — 3.0
 5. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 3.0
 6. Försvarsmakten — 3.0
 7. Kammar­kollegiet — 3.0
 8. Riksdagen — 3.0
 9. Sjätte AP-fonden (AP6) — 3.0
 10. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 3.0
 11. Riksgälden — 2.8
 12. InfraSweden — 2.5
 13. Brottsoffer­myndigheten — 2.0
 14. Ehälso­myndigheten — 2.0
 15. Ekobrotts­myndigheten — 2.0
 16. Elegnämnden — 2.0
 17. Finans­inspektionen (FI) — 2.0
 18. Forskarskatte­nämnden — 2.0
 19. Fyrbodal — 2.0
 20. Försvarets radioanstalt (FRA) — 2.0
 21. Försäkringskassan (FK) — 2.0
 22. Kriminal­vården — 2.0
 23. Kronofogden — 2.0
 24. Kungliga biblioteket (KB) — 2.0
 25. Lagrådet — 2.0
 26. LIGHTer — 2.0
 27. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 2.0
 28. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 2.0
 29. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 2.0
 30. Nordiska Afrika­institutet — 2.0
 31. Nämnden för hemslöjds­frågor — 2.0
 32. Pensions­myndigheten — 2.0
 33. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 2.0
 34. Sameskol­styrelsen — 2.0
 35. SIO Grafen — 2.0
 36. Sjunde AP-fonden (AP7) — 2.0
 37. Skatterätts­nämnden — 2.0
 38. Skatteverket — 2.0
 39. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 2.0
 40. Svenska ILO-kommittén — 2.0
 41. Säkerhetspolisen (SÄPO) — 2.0
 42. Trafikverket — 2.0
 43. Transport­styrelsen — 2.0
 44. Val­myndigheten — 2.0
 45. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 2.0
 46. Medlings­institutet — 1.8
 47. Swedac — 1.5
 48. Institutet för rymdfysik (IRF) — 1.3
 49. Alingsås tingsrätt — 1.0
 50. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 1.0
 51. Andra AP-fonden — 1.0
 52. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 1.0
 53. Arbets­domstolen (AD) — 1.0
 54. Arbetsgivarverket — 1.0
 55. Arvsfonden — 1.0
 56. Attunda tingsrätt — 1.0
 57. Barnombudsmannen — 1.0
 58. BioInnovation — 1.0
 59. Blekinge tingsrätt — 1.0
 60. Bokförings­nämnden (BFN) — 1.0
 61. Bolagsverket — 1.0
 62. Borås tingsrätt — 1.0
 63. Boråsregionen — 1.0
 64. Boverket — 1.0
 65. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 1.0
 66. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 1.0
 67. Delegationen mot segregation — 1.0
 68. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 1.0
 69. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 1.0
 70. Drive Sweden — 1.0
 71. Eksjö tingsrätt — 1.0
 72. Elsäkerhets­verket — 1.0
 73. Energi­myndigheten — 1.0
 74. Energimarknads­inspektionen — 1.0
 75. eSam — 1.0
 76. Eskilstuna tingsrätt — 1.0
 77. Etikprövnings­myndigheten — 1.0
 78. Exportkredit­nämnden (EKN) — 1.0
 79. Falu tingsrätt — 1.0
 80. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 1.0
 81. Finanspolitiska rådet — 1.0
 82. Fjärde AP-fonden (AP4) — 1.0
 83. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 1.0
 84. Folkhälso­myndigheten — 1.0
 85. Forskningsrådet Formas — 1.0
 86. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 1.0
 87. Fortifikations­verket — 1.0
 88. Första AP-fonden (AP1) — 1.0
 89. Försvarets materielverk (FMV) — 1.0
 90. Försvars­underrättelse­domstolen — 1.0
 91. Förvaltningsrätten Växjö — 1.0
 92. Förvaltningsrätten i Linköping — 1.0
 93. Förvaltningsrätten i Umeå — 1.0
 94. Genteknik­nämnden — 1.0
 95. Gotlands tingsrätt — 1.0
 96. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 1.0
 97. Gävle tingsrätt — 1.0
 98. Göta hovrätt — 1.0
 99. Göteborgs tingsrätt — 1.0
 100. Göteborgs­regionen — 1.0
 101. Halmstads tingsrätt — 1.0
 102. Harpsunds­nämnden — 1.0
 103. Helsingborgs tingsrätt — 1.0
 104. Hovrätten för Nedre Norrland — 1.0
 105. Hovrätten för Skåne och Blekinge — 1.0
 106. Hovrätten för Västra Sverige — 1.0
 107. Hovrätten Övre Norrland — 1.0
 108. Hudiksvalls tingsrätt — 1.0
 109. Hyres­nämnden — 1.0
 110. Hässleholms tingsrätt — 1.0
 111. Högsta domstolen (HD) — 1.0
 112. Högsta förvaltnings­domstolen — 1.0
 113. InnovAir — 1.0
 114. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 1.0
 115. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 1.0
 116. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 1.0
 117. Institutet för språk och folkminnen — 1.0
 118. Internet of Things Sverige — 1.0
 119. Jordbruks­verket — 1.0
 120. Justitie­kanslern — 1.0
 121. Justitie­ombudsmannen (JO) — 1.0
 122. Jämställdhets­myndigheten — 1.0
 123. Jönköpings tingsrätt — 1.0
 124. Kalmar tingsrätt — 1.0
 125. Kammarrätten i Göteborg — 1.0
 126. Kammarrätten i Jönköping — 1.0
 127. Kammarrätten i Stockholm — 1.0
 128. Kammarrätten i Sundsvall — 1.0
 129. Karolinska Institutet — 1.0
 130. Kemikamlie­inspektionen — 1.0
 131. Kommers­kollegium — 1.0
 132. Konjunktu­rinstitutet — 1.0
 133. Konkurrens­verket — 1.0
 134. Konstnärs­nämnden — 1.0
 135. Konsument­verket — 1.0
 136. Kristianstads tingsrätt — 1.0
 137. Kulturrådet — 1.0
 138. Kust­bevakningen — 1.0
 139. Kärnavfalls­fonden — 1.0
 140. Lantmäteriet — 1.0
 141. Linköpings tingsrätt — 1.0
 142. Luftfarts­verket (LFV) — 1.0
 143. Lunds tingsrätt — 1.0
 144. Lycksele tingsrätt — 1.0
 145. Läkemedels­verket — 1.0
 146. Länsstyrelserna — 1.0
 147. Malmö tingsrätt — 1.0
 148. Medtech4­Health — 1.0
 149. Metalliska material — 1.0
 150. Migrationsverket — 1.0
 151. Mora tingsrätt — 1.0
 152. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 1.0
 153. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 1.0
 154. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 1.0
 155. Myndigheten för Kulturanalys — 1.0
 156. Myndigheten för press, radio och tv — 1.0
 157. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 1.0
 158. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 1.0
 159. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 1.0
 160. Nacka tingsrätt — 1.0
 161. Naturvårds­verket — 1.0
 162. Norrköpings tingsrätt — 1.0
 163. Norrtälje tingsrätt — 1.0
 164. Nyköpings tingsrätt — 1.0
 165. Nämnden mot diskriminering — 1.0
 166. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 1.0
 167. Polarforsknings­sekretariatet — 1.0
 168. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 1.0
 169. Produktion2030 — 1.0
 170. Re:Source — 1.0
 171. Regeringen — 1.0
 172. Rekrytering­smyndigheten — 1.0
 173. Revisors­inspektionen — 1.0
 174. Riksantikvarieämbetet — 1.0
 175. Riksarkivet — 1.0
 176. Riksbanken — 1.0
 177. Riksrevisionen — 1.0
 178. Rymdstyrelsen — 1.0
 179. Rättsmedicinal­verket — 1.0
 180. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 1.0
 181. SIP STRIM — 1.0
 182. Sjöfarts­verket — 1.0
 183. Skaraborgs kommunal­förbund — 1.0
 184. Skaraborgs tingsrätt — 1.0
 185. Skellefteå tingsrätt — 1.0
 186. Skogsstyrelsen — 1.0
 187. Skol­inspektionen — 1.0
 188. Skolforsknings­institutet — 1.0
 189. Skolverket — 1.0
 190. Smart Built Environment — 1.0
 191. Smartare elektroniksystem — 1.0
 192. Socialstyrelsen — 1.0
 193. Solna tingsrätt — 1.0
 194. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 1.0
 195. Spel­inspektionen — 1.0
 196. Statens ansvars­nämnd — 1.0
 197. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 1.0
 198. Statens fastighetsverk — 1.0
 199. Statens Geotekniska Institut — 1.0
 200. Statens haveri­kommission (SHK) — 1.0
 201. Statens Historiska Museer — 1.0
 202. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 1.0
 203. Statens institutions­styrelse (SiS) — 1.0
 204. Statens konstråd — 1.0
 205. Statens medieråd — 1.0
 206. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 1.0
 207. Statens person­adress­register (SPAR) — 1.0
 208. Statens servicecenter — 1.0
 209. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 1.0
 210. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 1.0
 211. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 1.0
 212. Statskontoret — 1.0
 213. Stockholms tingsrätt — 1.0
 214. Strålsäkerhets­myndigheten — 1.0
 215. Sundsvalls tingsrätt — 1.0
 216. Svea hovrätt — 1.0
 217. Svenska ESF-rådet — 1.0
 218. Svenska Institutet (SI) — 1.0
 219. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 1.0
 220. Svenska kraftnät — 1.0
 221. Sveriges ambassader och konsulat — 1.0
 222. Sveriges domstolar — 1.0
 223. Sveriges författarfond — 1.0
 224. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 1.0
 225. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 1.0
 226. SWElife — 1.0
 227. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 1.0
 228. Södertälje tingsrätt — 1.0
 229. Södertörns tingsrätt — 1.0
 230. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 1.0
 231. Tillväxtverket — 1.0
 232. Trafikanalys — 1.0
 233. Tredje AP-fonden (AP3) — 1.0
 234. Tullverket — 1.0
 235. Uddevalla tingsrätt — 1.0
 236. Umeå tingsrätt — 1.0
 237. Universitetskanslers­ämbetet — 1.0
 238. Upphandlings­myndigheten — 1.0
 239. Varbergs tingsrätt — 1.0
 240. Vetenskaps­rådet (VR) — 1.0
 241. Viable cities — 1.0
 242. Vinnova - Verket för innovations­system — 1.0
 243. Vänersborgs tingsrätt — 1.0
 244. Värmlands tingsrätt — 1.0
 245. VästKom — 1.0
 246. Västmanlands tingsrätt — 1.0
 247. Växjö tingsrätt — 1.0
 248. Åklagar­myndigheten — 1.0
 249. Ångerman­lands tingsrätt — 1.0
 250. Örebro tingsrätt — 1.0
 251. Östersunds tingsrätt — 1.0
 252. Överklagande­nämnden — 1.0
 253. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 1.0
 254. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 1.0
 255. Livsmedels­verket — 1.0
 256. Rättshjälp­smyndigheten — 1.0
 257. Sametinget — 1.0
 258. Tillits­delegationen — 1.0
Till toppen