Gå direkt till sidans huvudinnehåll

November 2019 – jämför övrig offentlig sektors prestation på webben

November 2019 – jämför övrig offentlig sektors prestation på webben

Novembers lista över hur övrig offentlig sektors webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda och användbarhet.


Om kategorin Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 3.8 av 5.

Se aktuell lista med övrig offentlig sektor


Novembers topplista är här. Precis som tidigare är det enbart startsidor som är uppmätta, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Betyget för användbarhet är dock inte meningsfullt att normalisera då det handlar om för små skillnader mellan det bästa betygen och de genomsnittliga. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de tester som ännu inte har en egen kategori.

 1. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.4
 2. Medlings­institutet — 4.4
 3. Svenska ILO-kommittén — 4.2
 4. Polisen — 4.2
 5. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 4.0
 6. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 3.8
 7. Riksbanken — 3.7
 8. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 3.7
 9. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 3.6
 10. Folkhälso­myndigheten — 3.6
 11. Bolagsverket — 3.5
 12. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 3.5
 13. Kammar­kollegiet — 3.5
 14. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 3.5
 15. Luftfarts­verket (LFV) — 3.5
 16. Barnombudsmannen — 3.5
 17. Andra AP-fonden — 3.5
 18. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 3.5
 19. Nämnden för hemslöjds­frågor — 3.5
 20. Justitie­ombudsmannen (JO) — 3.5
 21. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 3.4
 22. Val­myndigheten — 3.4
 23. Spel­inspektionen — 3.4
 24. Länsstyrelserna — 3.3
 25. Tillväxtverket — 3.3
 26. Konkurrens­verket — 3.3
 27. Vetenskaps­rådet (VR) — 3.3
 28. Nämnden mot diskriminering — 3.3
 29. Sveriges domstolar — 3.3
 30. Ekobrotts­myndigheten — 3.3
 31. Boverket — 3.2
 32. Statens Geotekniska Institut — 3.2
 33. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 3.2
 34. Smartare elektroniksystem — 3.2
 35. Lantmäteriet — 3.2
 36. Konsument­verket — 3.2
 37. Tillits­delegationen — 3.2
 38. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 3.2
 39. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 3.2
 40. Upphandlings­myndigheten — 3.2
 41. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 3.2
 42. Arbetsmiljö­verket (AV) — 3.2
 43. Forskarskatte­nämnden — 3.2
 44. Solna tingsrätt — 3.1
 45. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 3.1
 46. Drive Sweden — 3.1
 47. SIO Grafen — 3.1
 48. Hudiksvalls tingsrätt — 3.1
 49. Statens medieråd — 3.1
 50. Stockholms tingsrätt — 3.1
 51. Sundsvalls tingsrätt — 3.1
 52. Jönköpings tingsrätt — 3.1
 53. Kalmar tingsrätt — 3.1
 54. Södertälje tingsrätt — 3.1
 55. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 3.1
 56. Trafikanalys — 3.1
 57. Uddevalla tingsrätt — 3.1
 58. Umeå tingsrätt — 3.1
 59. Varbergs tingsrätt — 3.1
 60. Vänersborgs tingsrätt — 3.1
 61. Värmlands tingsrätt — 3.1
 62. Linköpings tingsrätt — 3.1
 63. Lunds tingsrätt — 3.1
 64. Lycksele tingsrätt — 3.1
 65. Östersunds tingsrätt — 3.1
 66. Vinnova - Verket för innovations­system — 3.1
 67. Malmö tingsrätt — 3.1
 68. Alingsås tingsrätt — 3.1
 69. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 3.1
 70. Attunda tingsrätt — 3.1
 71. Nacka tingsrätt — 3.1
 72. Blekinge tingsrätt — 3.1
 73. Norrköpings tingsrätt — 3.1
 74. Borås tingsrätt — 3.1
 75. Eskilstuna tingsrätt — 3.1
 76. Första AP-fonden (AP1) — 3.1
 77. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 3.1
 78. Förvaltningsrätten Växjö — 3.1
 79. Skaraborgs tingsrätt — 3.1
 80. Gotlands tingsrätt — 3.1
 81. Skellefteå tingsrätt — 3.1
 82. Göta hovrätt — 3.0
 83. Göteborgs tingsrätt — 3.0
 84. Halmstads tingsrätt — 3.0
 85. Statens ansvars­nämnd — 3.0
 86. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 3.0
 87. Energi­myndigheten — 3.0
 88. Helsingborgs tingsrätt — 3.0
 89. Statens haveri­kommission (SHK) — 3.0
 90. LIGHTer — 3.0
 91. Hässleholms tingsrätt — 3.0
 92. Statens servicecenter — 3.0
 93. Högsta domstolen (HD) — 3.0
 94. Kungliga biblioteket (KB) — 3.0
 95. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 3.0
 96. Svea hovrätt — 3.0
 97. Svenska ESF-rådet — 3.0
 98. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 3.0
 99. Kammarrätten i Göteborg — 3.0
 100. Kammarrätten i Jönköping — 3.0
 101. Kammarrätten i Stockholm — 3.0
 102. Kammarrätten i Sundsvall — 3.0
 103. Kemikamlie­inspektionen — 3.0
 104. Södertörns tingsrätt — 3.0
 105. Kust­bevakningen — 3.0
 106. Västmanlands tingsrätt — 3.0
 107. Växjö tingsrätt — 3.0
 108. Ångerman­lands tingsrätt — 3.0
 109. Trafikverket — 3.0
 110. Mora tingsrätt — 3.0
 111. Arbets­domstolen (AD) — 3.0
 112. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 3.0
 113. Bokförings­nämnden (BFN) — 3.0
 114. Norrtälje tingsrätt — 3.0
 115. Nyköpings tingsrätt — 3.0
 116. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 3.0
 117. eSam — 3.0
 118. Eksjö tingsrätt — 3.0
 119. Falu tingsrätt — 3.0
 120. Finans­inspektionen (FI) — 3.0
 121. Revisors­inspektionen — 3.0
 122. Försvarsmakten — 3.0
 123. Rättshjälp­smyndigheten — 3.0
 124. Förvaltningsrätten i Umeå — 3.0
 125. Skatterätts­nämnden — 3.0
 126. Harpsunds­nämnden — 2.9
 127. Statens institutions­styrelse (SiS) — 2.9
 128. Hyres­nämnden — 2.9
 129. Statskontoret — 2.9
 130. Sveriges författarfond — 2.9
 131. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 2.9
 132. Kristianstads tingsrätt — 2.9
 133. Riksdagen — 2.9
 134. Universitetskanslers­ämbetet — 2.9
 135. Strålsäkerhets­myndigheten — 2.9
 136. Statens Historiska Museer — 2.9
 137. Örebro tingsrätt — 2.9
 138. Sveriges ambassader och konsulat — 2.9
 139. Skolforsknings­institutet — 2.9
 140. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 2.9
 141. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 2.9
 142. Ehälso­myndigheten — 2.9
 143. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 2.9
 144. Rymdstyrelsen — 2.9
 145. Gävle tingsrätt — 2.9
 146. Statens fastighetsverk — 2.8
 147. Hovrätten för Nedre Norrland — 2.8
 148. Hovrätten för Skåne och Blekinge — 2.8
 149. Hovrätten för Västra Sverige — 2.8
 150. Hovrätten Övre Norrland — 2.8
 151. Re:Source — 2.8
 152. Smart Built Environment — 2.8
 153. Konjunktu­rinstitutet — 2.8
 154. Pensions­myndigheten — 2.8
 155. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 2.8
 156. Högsta förvaltnings­domstolen — 2.8
 157. Myndigheten för press, radio och tv — 2.8
 158. Polarforsknings­sekretariatet — 2.8
 159. Göteborgs­regionen — 2.8
 160. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 2.8
 161. Riksrevisionen — 2.8
 162. Försvars­underrättelse­domstolen — 2.8
 163. Försäkringskassan (FK) — 2.8
 164. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 2.8
 165. Förvaltningsrätten i Linköping — 2.8
 166. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 2.8
 167. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 2.7
 168. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 2.7
 169. Institutet för rymdfysik (IRF) — 2.7
 170. Justitie­kanslern — 2.7
 171. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 2.7
 172. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 2.7
 173. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 2.7
 174. Swedac — 2.7
 175. Åklagar­myndigheten — 2.7
 176. Transport­styrelsen — 2.7
 177. Elsäkerhets­verket — 2.7
 178. VästKom — 2.7
 179. Fortifikations­verket — 2.7
 180. Sameskol­styrelsen — 2.7
 181. Sjunde AP-fonden (AP7) — 2.7
 182. BioInnovation — 2.6
 183. InnovAir — 2.6
 184. Institutet för språk och folkminnen — 2.6
 185. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 2.6
 186. Svenska kraftnät — 2.6
 187. Kriminal­vården — 2.6
 188. Tullverket — 2.6
 189. Kronofogden — 2.6
 190. Riksantikvarieämbetet — 2.6
 191. Kärnavfalls­fonden — 2.6
 192. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 2.6
 193. Arbetsgivarverket — 2.6
 194. Brottsoffer­myndigheten — 2.6
 195. Exportkredit­nämnden (EKN) — 2.6
 196. Skaraborgs kommunal­förbund — 2.6
 197. Regeringen — 2.6
 198. Försvarets materielverk (FMV) — 2.6
 199. Riksgälden — 2.6
 200. Rättsmedicinal­verket — 2.6
 201. SIP STRIM — 2.5
 202. Internet of Things Sverige — 2.5
 203. Skolverket — 2.5
 204. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 2.5
 205. Svenska Institutet (SI) — 2.5
 206. Karolinska Institutet — 2.5
 207. Migrationsverket — 2.5
 208. Naturvårds­verket — 2.5
 209. Tredje AP-fonden (AP3) — 2.5
 210. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 2.5
 211. Lagrådet — 2.5
 212. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 2.5
 213. Rekrytering­smyndigheten — 2.5
 214. Nordiska Afrika­institutet — 2.5
 215. Datainspektionen (DI) — 2.5
 216. Elegnämnden — 2.5
 217. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 2.5
 218. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 2.5
 219. Skogsstyrelsen — 2.5
 220. Överklagande­nämnden — 2.5
 221. InfraSweden — 2.4
 222. Jordbruks­verket — 2.4
 223. Metalliska material — 2.4
 224. SWElife — 2.4
 225. Säkerhetspolisen (SÄPO) — 2.4
 226. Kommers­kollegium — 2.4
 227. Etikprövnings­myndigheten — 2.4
 228. Energimarknads­inspektionen — 2.4
 229. Fyrbodal — 2.4
 230. Finanspolitiska rådet — 2.4
 231. Riksarkivet — 2.4
 232. Delegationen mot segregation — 2.4
 233. Sjätte AP-fonden (AP6) — 2.4
 234. Genteknik­nämnden — 2.4
 235. Medtech4­Health — 2.3
 236. Viable cities — 2.3
 237. Statens person­adress­register (SPAR) — 2.3
 238. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 2.3
 239. Konstnärs­nämnden — 2.3
 240. Skatteverket — 2.3
 241. Socialstyrelsen — 2.3
 242. Livsmedels­verket — 2.3
 243. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 2.3
 244. Fjärde AP-fonden (AP4) — 2.3
 245. Forskningsrådet Formas — 2.3
 246. Läkemedels­verket — 2.2
 247. Jämställdhets­myndigheten — 2.2
 248. Arvsfonden — 2.2
 249. Boråsregionen — 2.2
 250. Sjöfarts­verket — 2.2
 251. Kulturrådet — 2.1
 252. Produktion2030 — 2.1
 253. Myndigheten för Kulturanalys — 2.1
 254. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 2.1
 255. Sametinget — 2.1
 256. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 2.0
 257. Försvarets radioanstalt (FRA) — 1.9
 258. Statens konstråd — 1.8
 259. Skol­inspektionen — 1.8

Webbstandard hos övrig offentlig sektor

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod.
Samt om webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. Upphandlings­myndigheten — 5.0
 2. Svenska ILO-kommittén — 4.8
 3. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 4.8
 4. Medlings­institutet — 4.8
 5. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 4.6
 6. Smartare elektroniksystem — 4.5
 7. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 4.5
 8. Första AP-fonden (AP1) — 4.5
 9. Kemikamlie­inspektionen — 4.4
 10. Harpsunds­nämnden — 4.3
 11. Konkurrens­verket — 4.3
 12. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 4.2
 13. SIO Grafen — 4.2
 14. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.2
 15. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 4.2
 16. Bokförings­nämnden (BFN) — 4.2
 17. eSam — 4.2
 18. Polisen — 4.2
 19. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 4.1
 20. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 4.1
 21. Bolagsverket — 4.0
 22. Drive Sweden — 4.0
 23. Statens Geotekniska Institut — 4.0
 24. LIGHTer — 4.0
 25. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 4.0
 26. Institutet för rymdfysik (IRF) — 4.0
 27. Länsstyrelserna — 4.0
 28. Tillväxtverket — 4.0
 29. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 4.0
 30. Tillits­delegationen — 4.0
 31. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 4.0
 32. Barnombudsmannen — 4.0
 33. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 4.0
 34. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 4.0
 35. Nämnden för hemslöjds­frågor — 4.0
 36. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 4.0
 37. Ekobrotts­myndigheten — 4.0
 38. Exportkredit­nämnden (EKN) — 4.0
 39. Regeringen — 4.0
 40. Rättshjälp­smyndigheten — 4.0
 41. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 4.0
 42. Statens haveri­kommission (SHK) — 3.9
 43. Boverket — 3.8
 44. SIP STRIM — 3.8
 45. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 3.8
 46. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 3.8
 47. Lantmäteriet — 3.8
 48. Trafikanalys — 3.8
 49. Tullverket — 3.8
 50. Riksdagen — 3.8
 51. Kust­bevakningen — 3.8
 52. Statens Historiska Museer — 3.8
 53. Spel­inspektionen — 3.8
 54. Luftfarts­verket (LFV) — 3.8
 55. Trafikverket — 3.8
 56. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 3.8
 57. Arbetsmiljö­verket (AV) — 3.8
 58. Nämnden mot diskriminering — 3.8
 59. Finans­inspektionen (FI) — 3.8
 60. Justitie­ombudsmannen (JO) — 3.8
 61. Riksrevisionen — 3.8
 62. Försvars­underrättelse­domstolen — 3.8
 63. Rymdstyrelsen — 3.8
 64. Rättsmedicinal­verket — 3.8
 65. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 3.8
 66. InnovAir — 3.6
 67. SWElife — 3.6
 68. Riksbanken — 3.6
 69. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 3.6
 70. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 3.6
 71. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 3.6
 72. BioInnovation — 3.5
 73. Energi­myndigheten — 3.5
 74. Statens fastighetsverk — 3.5
 75. Statens institutions­styrelse (SiS) — 3.5
 76. Skolverket — 3.5
 77. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 3.5
 78. Svenska ESF-rådet — 3.5
 79. Svenska Institutet (SI) — 3.5
 80. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 3.5
 81. Naturvårds­verket — 3.5
 82. Konsument­verket — 3.5
 83. Tredje AP-fonden (AP3) — 3.5
 84. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 3.5
 85. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 3.5
 86. Vetenskaps­rådet (VR) — 3.5
 87. Vinnova - Verket för innovations­system — 3.5
 88. Andra AP-fonden — 3.5
 89. Arbets­domstolen (AD) — 3.5
 90. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 3.5
 91. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 3.5
 92. Energimarknads­inspektionen — 3.5
 93. Boråsregionen — 3.5
 94. Forskarskatte­nämnden — 3.5
 95. Försvarets materielverk (FMV) — 3.5
 96. Sametinget — 3.5
 97. Sveriges ambassader och konsulat — 3.4
 98. Skolforsknings­institutet — 3.4
 99. Polarforsknings­sekretariatet — 3.4
 100. Sameskol­styrelsen — 3.4
 101. Sjunde AP-fonden (AP7) — 3.4
 102. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 3.3
 103. Statskontoret — 3.3
 104. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 3.2
 105. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 3.2
 106. InfraSweden — 3.2
 107. Viable cities — 3.2
 108. Statens servicecenter — 3.2
 109. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 3.2
 110. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 3.2
 111. Justitie­kanslern — 3.2
 112. Svenska kraftnät — 3.2
 113. Kammar­kollegiet — 3.2
 114. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 3.2
 115. Riksantikvarieämbetet — 3.2
 116. Kärnavfalls­fonden — 3.2
 117. Val­myndigheten — 3.2
 118. Myndigheten för press, radio och tv — 3.2
 119. Arbetsgivarverket — 3.2
 120. Brottsoffer­myndigheten — 3.2
 121. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 3.2
 122. Folkhälso­myndigheten — 3.2
 123. Forskningsrådet Formas — 3.2
 124. Riksarkivet — 3.2
 125. Försvarsmakten — 3.2
 126. Genteknik­nämnden — 3.2
 127. Skatterätts­nämnden — 3.2
 128. Internet of Things Sverige — 3.1
 129. Re:Source — 3.1
 130. Åklagar­myndigheten — 3.1
 131. Rekrytering­smyndigheten — 3.1
 132. Skaraborgs kommunal­förbund — 3.1
 133. Riksgälden — 3.1
 134. Sjöfarts­verket — 3.1
 135. Medtech4­Health — 3.0
 136. Produktion2030 — 3.0
 137. Statens medieråd — 3.0
 138. Institutet för språk och folkminnen — 3.0
 139. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 3.0
 140. Konjunktu­rinstitutet — 3.0
 141. Kronofogden — 3.0
 142. Universitetskanslers­ämbetet — 3.0
 143. Socialstyrelsen — 3.0
 144. Swedac — 3.0
 145. Transport­styrelsen — 3.0
 146. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 3.0
 147. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 3.0
 148. Sveriges domstolar — 3.0
 149. Göteborgs­regionen — 3.0
 150. VästKom — 3.0
 151. Fyrbodal — 3.0
 152. Fortifikations­verket — 3.0
 153. Skogsstyrelsen — 3.0
 154. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 2.9
 155. Konstnärs­nämnden — 2.9
 156. Fjärde AP-fonden (AP4) — 2.9
 157. Revisors­inspektionen — 2.9
 158. Statens ansvars­nämnd — 2.8
 159. Jordbruks­verket — 2.8
 160. Kulturrådet — 2.8
 161. Smart Built Environment — 2.8
 162. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 2.8
 163. Säkerhetspolisen (SÄPO) — 2.8
 164. Migrationsverket — 2.8
 165. Kriminal­vården — 2.8
 166. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 2.8
 167. Lagrådet — 2.8
 168. Skatteverket — 2.8
 169. Strålsäkerhets­myndigheten — 2.8
 170. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 2.8
 171. Läkemedels­verket — 2.8
 172. Arvsfonden — 2.8
 173. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 2.8
 174. Etikprövnings­myndigheten — 2.8
 175. Datainspektionen (DI) — 2.8
 176. Elegnämnden — 2.8
 177. Elsäkerhets­verket — 2.8
 178. Finanspolitiska rådet — 2.8
 179. Försäkringskassan (FK) — 2.8
 180. Delegationen mot segregation — 2.8
 181. Överklagande­nämnden — 2.8
 182. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 2.7
 183. Sveriges författarfond — 2.6
 184. Statens person­adress­register (SPAR) — 2.5
 185. Kungliga biblioteket (KB) — 2.5
 186. Pensions­myndigheten — 2.5
 187. Livsmedels­verket — 2.5
 188. Myndigheten för Kulturanalys — 2.5
 189. Ehälso­myndigheten — 2.5
 190. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 2.5
 191. Sjätte AP-fonden (AP6) — 2.5
 192. Nordiska Afrika­institutet — 2.4
 193. Hovrätten för Västra Sverige — 2.3
 194. Statens konstråd — 2.2
 195. Metalliska material — 2.2
 196. Karolinska Institutet — 2.2
 197. Kommers­kollegium — 2.2
 198. Jämställdhets­myndigheten — 2.2
 199. Göta hovrätt — 2.0
 200. Göteborgs tingsrätt — 2.0
 201. Solna tingsrätt — 2.0
 202. Halmstads tingsrätt — 2.0
 203. Hovrätten för Nedre Norrland — 2.0
 204. Hovrätten för Skåne och Blekinge — 2.0
 205. Hovrätten Övre Norrland — 2.0
 206. Hudiksvalls tingsrätt — 2.0
 207. Hyres­nämnden — 2.0
 208. Hässleholms tingsrätt — 2.0
 209. Skol­inspektionen — 2.0
 210. Högsta domstolen (HD) — 2.0
 211. Stockholms tingsrätt — 2.0
 212. Sundsvalls tingsrätt — 2.0
 213. Svea hovrätt — 2.0
 214. Jönköpings tingsrätt — 2.0
 215. Kalmar tingsrätt — 2.0
 216. Kammarrätten i Göteborg — 2.0
 217. Kammarrätten i Jönköping — 2.0
 218. Kammarrätten i Stockholm — 2.0
 219. Kammarrätten i Sundsvall — 2.0
 220. Södertälje tingsrätt — 2.0
 221. Södertörns tingsrätt — 2.0
 222. Kristianstads tingsrätt — 2.0
 223. Uddevalla tingsrätt — 2.0
 224. Umeå tingsrätt — 2.0
 225. Varbergs tingsrätt — 2.0
 226. Vänersborgs tingsrätt — 2.0
 227. Värmlands tingsrätt — 2.0
 228. Västmanlands tingsrätt — 2.0
 229. Linköpings tingsrätt — 2.0
 230. Växjö tingsrätt — 2.0
 231. Ångerman­lands tingsrätt — 2.0
 232. Lunds tingsrätt — 2.0
 233. Lycksele tingsrätt — 2.0
 234. Örebro tingsrätt — 2.0
 235. Östersunds tingsrätt — 2.0
 236. Malmö tingsrätt — 2.0
 237. Högsta förvaltnings­domstolen — 2.0
 238. Mora tingsrätt — 2.0
 239. Alingsås tingsrätt — 2.0
 240. Attunda tingsrätt — 2.0
 241. Nacka tingsrätt — 2.0
 242. Blekinge tingsrätt — 2.0
 243. Norrköpings tingsrätt — 2.0
 244. Norrtälje tingsrätt — 2.0
 245. Borås tingsrätt — 2.0
 246. Nyköpings tingsrätt — 2.0
 247. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 2.0
 248. Eksjö tingsrätt — 2.0
 249. Eskilstuna tingsrätt — 2.0
 250. Falu tingsrätt — 2.0
 251. Försvarets radioanstalt (FRA) — 2.0
 252. Förvaltningsrätten i Linköping — 2.0
 253. Förvaltningsrätten i Umeå — 2.0
 254. Förvaltningsrätten Växjö — 2.0
 255. Skaraborgs tingsrätt — 2.0
 256. Gotlands tingsrätt — 2.0
 257. Skellefteå tingsrätt — 2.0
 258. Gävle tingsrätt — 2.0
 259. Helsingborgs tingsrätt — 1.7

Tillgänglighet hos övrig offentlig sektor

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt med två olika verktyg. Det ena heter Axe, det andra Pa11y. Inte alla webbplatser har varit möjliga att testa med båda verktygen, men åtminstone ett verktyg har körts. Axe är inställd på att kontrollera ifall WCAG 2.0 nivå AA efterlevs och Pa11y kör både WCAG samt amerikanska Section 508. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

 1. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 5.0
 2. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 5.0
 3. Riksbanken — 5.0
 4. Folkhälso­myndigheten — 5.0
 5. Polisen — 5.0
 6. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 4.5
 7. Svenska ILO-kommittén — 4.5
 8. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 4.5
 9. Medlings­institutet — 4.5
 10. Andra AP-fonden — 4.5
 11. Statens medieråd — 4.0
 12. Smart Built Environment — 4.0
 13. Kungliga biblioteket (KB) — 4.0
 14. Spel­inspektionen — 4.0
 15. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 4.0
 16. Riksgälden — 4.0
 17. Göta hovrätt — 3.5
 18. Göteborgs tingsrätt — 3.5
 19. Solna tingsrätt — 3.5
 20. Halmstads tingsrätt — 3.5
 21. Statens ansvars­nämnd — 3.5
 22. Helsingborgs tingsrätt — 3.5
 23. Hovrätten för Nedre Norrland — 3.5
 24. Hovrätten för Skåne och Blekinge — 3.5
 25. Hovrätten för Västra Sverige — 3.5
 26. Hovrätten Övre Norrland — 3.5
 27. Hudiksvalls tingsrätt — 3.5
 28. Hässleholms tingsrätt — 3.5
 29. Högsta domstolen (HD) — 3.5
 30. Stockholms tingsrätt — 3.5
 31. Lantmäteriet — 3.5
 32. Sundsvalls tingsrätt — 3.5
 33. Svea hovrätt — 3.5
 34. Jönköpings tingsrätt — 3.5
 35. Kalmar tingsrätt — 3.5
 36. Kammar­kollegiet — 3.5
 37. Kammarrätten i Göteborg — 3.5
 38. Kammarrätten i Jönköping — 3.5
 39. Kammarrätten i Stockholm — 3.5
 40. Kammarrätten i Sundsvall — 3.5
 41. Södertälje tingsrätt — 3.5
 42. Södertörns tingsrätt — 3.5
 43. Trafikanalys — 3.5
 44. Kristianstads tingsrätt — 3.5
 45. Uddevalla tingsrätt — 3.5
 46. Umeå tingsrätt — 3.5
 47. Val­myndigheten — 3.5
 48. Varbergs tingsrätt — 3.5
 49. Strålsäkerhets­myndigheten — 3.5
 50. Vänersborgs tingsrätt — 3.5
 51. Värmlands tingsrätt — 3.5
 52. Västmanlands tingsrätt — 3.5
 53. Linköpings tingsrätt — 3.5
 54. Växjö tingsrätt — 3.5
 55. Ångerman­lands tingsrätt — 3.5
 56. Lunds tingsrätt — 3.5
 57. Lycksele tingsrätt — 3.5
 58. Örebro tingsrätt — 3.5
 59. Östersunds tingsrätt — 3.5
 60. Malmö tingsrätt — 3.5
 61. Högsta förvaltnings­domstolen — 3.5
 62. Barnombudsmannen — 3.5
 63. Mora tingsrätt — 3.5
 64. Alingsås tingsrätt — 3.5
 65. Attunda tingsrätt — 3.5
 66. Nacka tingsrätt — 3.5
 67. Blekinge tingsrätt — 3.5
 68. Norrköpings tingsrätt — 3.5
 69. Norrtälje tingsrätt — 3.5
 70. Borås tingsrätt — 3.5
 71. Nyköpings tingsrätt — 3.5
 72. Eksjö tingsrätt — 3.5
 73. Eskilstuna tingsrätt — 3.5
 74. Falu tingsrätt — 3.5
 75. Förvaltningsrätten i Linköping — 3.5
 76. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 3.5
 77. Förvaltningsrätten i Umeå — 3.5
 78. Förvaltningsrätten Växjö — 3.5
 79. Skaraborgs tingsrätt — 3.5
 80. Gotlands tingsrätt — 3.5
 81. Skellefteå tingsrätt — 3.5
 82. Gävle tingsrätt — 3.5
 83. Bolagsverket — 3.0
 84. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 3.0
 85. Hyres­nämnden — 3.0
 86. Statens servicecenter — 3.0
 87. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 3.0
 88. Länsstyrelserna — 3.0
 89. Tillväxtverket — 3.0
 90. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 3.0
 91. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 3.0
 92. Kärnavfalls­fonden — 3.0
 93. Lagrådet — 3.0
 94. Vetenskaps­rådet (VR) — 3.0
 95. Nämnden mot diskriminering — 3.0
 96. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 3.0
 97. Sveriges domstolar — 3.0
 98. Elsäkerhets­verket — 3.0
 99. Justitie­ombudsmannen (JO) — 3.0
 100. Boverket — 2.5
 101. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 2.5
 102. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 2.5
 103. Statens institutions­styrelse (SiS) — 2.5
 104. Jordbruks­verket — 2.5
 105. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 2.5
 106. Sveriges författarfond — 2.5
 107. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 2.5
 108. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 2.5
 109. Pensions­myndigheten — 2.5
 110. Universitetskanslers­ämbetet — 2.5
 111. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 2.5
 112. Luftfarts­verket (LFV) — 2.5
 113. Transport­styrelsen — 2.5
 114. Vinnova - Verket för innovations­system — 2.5
 115. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 2.5
 116. Upphandlings­myndigheten — 2.5
 117. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 2.5
 118. Arbets­domstolen (AD) — 2.5
 119. Nämnden för hemslöjds­frågor — 2.5
 120. Ehälso­myndigheten — 2.5
 121. Forskarskatte­nämnden — 2.5
 122. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 2.5
 123. Fortifikations­verket — 2.5
 124. Riksarkivet — 2.5
 125. Överklagande­nämnden — 2.5
 126. Energi­myndigheten — 2.0
 127. Statens fastighetsverk — 2.0
 128. Statens haveri­kommission (SHK) — 2.0
 129. Smartare elektroniksystem — 2.0
 130. Skol­inspektionen — 2.0
 131. Statskontoret — 2.0
 132. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 2.0
 133. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 2.0
 134. Svenska Institutet (SI) — 2.0
 135. Svenska kraftnät — 2.0
 136. Karolinska Institutet — 2.0
 137. Kommers­kollegium — 2.0
 138. Konkurrens­verket — 2.0
 139. Konstnärs­nämnden — 2.0
 140. Konsument­verket — 2.0
 141. Tillits­delegationen — 2.0
 142. Tullverket — 2.0
 143. Riksantikvarieämbetet — 2.0
 144. Riksdagen — 2.0
 145. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 2.0
 146. Kust­bevakningen — 2.0
 147. Skatteverket — 2.0
 148. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 2.0
 149. Livsmedels­verket — 2.0
 150. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 2.0
 151. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 2.0
 152. eSam — 2.0
 153. Elegnämnden — 2.0
 154. Ekobrotts­myndigheten — 2.0
 155. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 2.0
 156. Finans­inspektionen (FI) — 2.0
 157. Finanspolitiska rådet — 2.0
 158. Forskningsrådet Formas — 2.0
 159. Revisors­inspektionen — 2.0
 160. Försvars­underrättelse­domstolen — 2.0
 161. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 2.0
 162. Delegationen mot segregation — 2.0
 163. Skatterätts­nämnden — 2.0
 164. Skogsstyrelsen — 2.0
 165. Harpsunds­nämnden — 1.5
 166. Drive Sweden — 1.5
 167. Statens Geotekniska Institut — 1.5
 168. LIGHTer — 1.5
 169. Internet of Things Sverige — 1.5
 170. InfraSweden — 1.5
 171. Medtech4­Health — 1.5
 172. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 1.5
 173. Re:Source — 1.5
 174. Statens person­adress­register (SPAR) — 1.5
 175. Skolverket — 1.5
 176. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 1.5
 177. Institutet för språk och folkminnen — 1.5
 178. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 1.5
 179. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 1.5
 180. Institutet för rymdfysik (IRF) — 1.5
 181. Justitie­kanslern — 1.5
 182. Svenska ESF-rådet — 1.5
 183. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 1.5
 184. Säkerhetspolisen (SÄPO) — 1.5
 185. Kemikamlie­inspektionen — 1.5
 186. Migrationsverket — 1.5
 187. Konjunktu­rinstitutet — 1.5
 188. Naturvårds­verket — 1.5
 189. Kriminal­vården — 1.5
 190. Tredje AP-fonden (AP3) — 1.5
 191. Kronofogden — 1.5
 192. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 1.5
 193. Socialstyrelsen — 1.5
 194. Swedac — 1.5
 195. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 1.5
 196. Statens Historiska Museer — 1.5
 197. Åklagar­myndigheten — 1.5
 198. Trafikverket — 1.5
 199. Sveriges ambassader och konsulat — 1.5
 200. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 1.5
 201. Skolforsknings­institutet — 1.5
 202. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 1.5
 203. Rekrytering­smyndigheten — 1.5
 204. Myndigheten för Kulturanalys — 1.5
 205. Myndigheten för press, radio och tv — 1.5
 206. Arbetsgivarverket — 1.5
 207. Arbetsmiljö­verket (AV) — 1.5
 208. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 1.5
 209. Arvsfonden — 1.5
 210. Nordiska Afrika­institutet — 1.5
 211. Bokförings­nämnden (BFN) — 1.5
 212. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 1.5
 213. Brottsoffer­myndigheten — 1.5
 214. Etikprövnings­myndigheten — 1.5
 215. Datainspektionen (DI) — 1.5
 216. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 1.5
 217. Polarforsknings­sekretariatet — 1.5
 218. Energimarknads­inspektionen — 1.5
 219. Göteborgs­regionen — 1.5
 220. VästKom — 1.5
 221. Boråsregionen — 1.5
 222. Exportkredit­nämnden (EKN) — 1.5
 223. Skaraborgs kommunal­förbund — 1.5
 224. Fjärde AP-fonden (AP4) — 1.5
 225. Regeringen — 1.5
 226. Första AP-fonden (AP1) — 1.5
 227. Försvarets materielverk (FMV) — 1.5
 228. Försvarets radioanstalt (FRA) — 1.5
 229. Riksrevisionen — 1.5
 230. Försäkringskassan (FK) — 1.5
 231. Rymdstyrelsen — 1.5
 232. Rättshjälp­smyndigheten — 1.5
 233. Rättsmedicinal­verket — 1.5
 234. Sameskol­styrelsen — 1.5
 235. Sametinget — 1.5
 236. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 1.5
 237. Sjunde AP-fonden (AP7) — 1.5
 238. Sjätte AP-fonden (AP6) — 1.5
 239. Genteknik­nämnden — 1.5
 240. BioInnovation — 1.0
 241. SIO Grafen — 1.0
 242. SIP STRIM — 1.0
 243. InnovAir — 1.0
 244. Statens konstråd — 1.0
 245. Metalliska material — 1.0
 246. Kulturrådet — 1.0
 247. Produktion2030 — 1.0
 248. Viable cities — 1.0
 249. SWElife — 1.0
 250. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 1.0
 251. Läkemedels­verket — 1.0
 252. Jämställdhets­myndigheten — 1.0
 253. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 1.0
 254. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 1.0
 255. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 1.0
 256. Fyrbodal — 1.0
 257. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 1.0
 258. Försvarsmakten — 1.0
 259. Sjöfarts­verket — 1.0

Användbarhet inom övrig offentlig sektor

Användbarhet mäts än så länge enbart med Googles Pagespeed API v2. Det är en version som slutade supportas av Google sommaren 2018, men får duga tills vidare.

 1. Statens ansvars­nämnd — 5.0
 2. Harpsunds­nämnden — 5.0
 3. Energi­myndigheten — 5.0
 4. InnovAir — 5.0
 5. Metalliska material — 5.0
 6. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 5.0
 7. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 5.0
 8. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 5.0
 9. Svenska ILO-kommittén — 5.0
 10. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 5.0
 11. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 5.0
 12. Lantmäteriet — 5.0
 13. Justitie­kanslern — 5.0
 14. Kammar­kollegiet — 5.0
 15. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 5.0
 16. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 5.0
 17. Trafikanalys — 5.0
 18. Konsument­verket — 5.0
 19. Tredje AP-fonden (AP3) — 5.0
 20. Tillits­delegationen — 5.0
 21. Val­myndigheten — 5.0
 22. Statens Historiska Museer — 5.0
 23. Luftfarts­verket (LFV) — 5.0
 24. Vinnova - Verket för innovations­system — 5.0
 25. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 5.0
 26. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 5.0
 27. Medlings­institutet — 5.0
 28. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 5.0
 29. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 5.0
 30. Datainspektionen (DI) — 5.0
 31. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 5.0
 32. Polarforsknings­sekretariatet — 5.0
 33. VästKom — 5.0
 34. Folkhälso­myndigheten — 5.0
 35. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 5.0
 36. Polisen — 5.0
 37. Riksrevisionen — 5.0
 38. Försäkringskassan (FK) — 5.0
 39. Sameskol­styrelsen — 5.0
 40. Göteborgs tingsrätt — 4.0
 41. Bolagsverket — 4.0
 42. Solna tingsrätt — 4.0
 43. Boverket — 4.0
 44. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 4.0
 45. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 4.0
 46. Halmstads tingsrätt — 4.0
 47. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 4.0
 48. BioInnovation — 4.0
 49. Drive Sweden — 4.0
 50. Statens fastighetsverk — 4.0
 51. Helsingborgs tingsrätt — 4.0
 52. SIP STRIM — 4.0
 53. Statens Geotekniska Institut — 4.0
 54. Statens haveri­kommission (SHK) — 4.0
 55. LIGHTer — 4.0
 56. Internet of Things Sverige — 4.0
 57. Statens institutions­styrelse (SiS) — 4.0
 58. InfraSweden — 4.0
 59. Hudiksvalls tingsrätt — 4.0
 60. Kulturrådet — 4.0
 61. Produktion2030 — 4.0
 62. Hyres­nämnden — 4.0
 63. Viable cities — 4.0
 64. Statens medieråd — 4.0
 65. Re:Source — 4.0
 66. Smartare elektroniksystem — 4.0
 67. Statens person­adress­register (SPAR) — 4.0
 68. Hässleholms tingsrätt — 4.0
 69. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 4.0
 70. Statskontoret — 4.0
 71. Stockholms tingsrätt — 4.0
 72. Kungliga biblioteket (KB) — 4.0
 73. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 4.0
 74. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 4.0
 75. Sundsvalls tingsrätt — 4.0
 76. Institutet för rymdfysik (IRF) — 4.0
 77. Svea hovrätt — 4.0
 78. Svenska ESF-rådet — 4.0
 79. Jönköpings tingsrätt — 4.0
 80. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 4.0
 81. Svenska kraftnät — 4.0
 82. Kalmar tingsrätt — 4.0
 83. Riksbanken — 4.0
 84. Karolinska Institutet — 4.0
 85. Södertälje tingsrätt — 4.0
 86. Kemikamlie­inspektionen — 4.0
 87. Södertörns tingsrätt — 4.0
 88. Länsstyrelserna — 4.0
 89. Tillväxtverket — 4.0
 90. Migrationsverket — 4.0
 91. Konjunktu­rinstitutet — 4.0
 92. Kriminal­vården — 4.0
 93. Kristianstads tingsrätt — 4.0
 94. Pensions­myndigheten — 4.0
 95. Kronofogden — 4.0
 96. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 4.0
 97. Uddevalla tingsrätt — 4.0
 98. Umeå tingsrätt — 4.0
 99. Kust­bevakningen — 4.0
 100. Universitetskanslers­ämbetet — 4.0
 101. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 4.0
 102. Socialstyrelsen — 4.0
 103. Varbergs tingsrätt — 4.0
 104. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 4.0
 105. Vetenskaps­rådet (VR) — 4.0
 106. Strålsäkerhets­myndigheten — 4.0
 107. Swedac — 4.0
 108. Vänersborgs tingsrätt — 4.0
 109. Värmlands tingsrätt — 4.0
 110. Västmanlands tingsrätt — 4.0
 111. Linköpings tingsrätt — 4.0
 112. Växjö tingsrätt — 4.0
 113. Åklagar­myndigheten — 4.0
 114. Livsmedels­verket — 4.0
 115. Ångerman­lands tingsrätt — 4.0
 116. Spel­inspektionen — 4.0
 117. Trafikverket — 4.0
 118. Lunds tingsrätt — 4.0
 119. Lycksele tingsrätt — 4.0
 120. Örebro tingsrätt — 4.0
 121. Östersunds tingsrätt — 4.0
 122. Malmö tingsrätt — 4.0
 123. Sveriges ambassader och konsulat — 4.0
 124. Barnombudsmannen — 4.0
 125. Jämställdhets­myndigheten — 4.0
 126. Mora tingsrätt — 4.0
 127. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 4.0
 128. Alingsås tingsrätt — 4.0
 129. Upphandlings­myndigheten — 4.0
 130. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 4.0
 131. Myndigheten för Kulturanalys — 4.0
 132. Myndigheten för press, radio och tv — 4.0
 133. Arbetsmiljö­verket (AV) — 4.0
 134. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 4.0
 135. Attunda tingsrätt — 4.0
 136. Nacka tingsrätt — 4.0
 137. Nordiska Afrika­institutet — 4.0
 138. Blekinge tingsrätt — 4.0
 139. Norrköpings tingsrätt — 4.0
 140. Norrtälje tingsrätt — 4.0
 141. Borås tingsrätt — 4.0
 142. Nyköpings tingsrätt — 4.0
 143. Brottsoffer­myndigheten — 4.0
 144. Nämnden för hemslöjds­frågor — 4.0
 145. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 4.0
 146. Nämnden mot diskriminering — 4.0
 147. Sveriges domstolar — 4.0
 148. Ehälso­myndigheten — 4.0
 149. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 4.0
 150. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 4.0
 151. Eksjö tingsrätt — 4.0
 152. Elsäkerhets­verket — 4.0
 153. Göteborgs­regionen — 4.0
 154. Eskilstuna tingsrätt — 4.0
 155. Exportkredit­nämnden (EKN) — 4.0
 156. Skaraborgs kommunal­förbund — 4.0
 157. Falu tingsrätt — 4.0
 158. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 4.0
 159. Finans­inspektionen (FI) — 4.0
 160. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 4.0
 161. Revisors­inspektionen — 4.0
 162. Försvarets radioanstalt (FRA) — 4.0
 163. Justitie­ombudsmannen (JO) — 4.0
 164. Försvarsmakten — 4.0
 165. Delegationen mot segregation — 4.0
 166. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 4.0
 167. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 4.0
 168. Förvaltningsrätten i Umeå — 4.0
 169. Sjunde AP-fonden (AP7) — 4.0
 170. Förvaltningsrätten Växjö — 4.0
 171. Sjätte AP-fonden (AP6) — 4.0
 172. Sjöfarts­verket — 4.0
 173. Skaraborgs tingsrätt — 4.0
 174. Skatterätts­nämnden — 4.0
 175. Gotlands tingsrätt — 4.0
 176. Skellefteå tingsrätt — 4.0
 177. Skogsstyrelsen — 4.0
 178. Gävle tingsrätt — 4.0
 179. Göta hovrätt — 3.0
 180. Statens servicecenter — 3.0
 181. Högsta domstolen (HD) — 3.0
 182. Kammarrätten i Göteborg — 3.0
 183. Kammarrätten i Jönköping — 3.0
 184. Kammarrätten i Stockholm — 3.0
 185. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 3.0
 186. Kammarrätten i Sundsvall — 3.0
 187. Konkurrens­verket — 3.0
 188. Riksantikvarieämbetet — 3.0
 189. Arbetsgivarverket — 3.0
 190. Etikprövnings­myndigheten — 3.0
 191. eSam — 3.0
 192. Forskarskatte­nämnden — 3.0
 193. Första AP-fonden (AP1) — 3.0
 194. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 3.0
 195. Medtech4­Health — 2.0
 196. Statens konstråd — 2.0
 197. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 2.0
 198. Skol­inspektionen — 2.0
 199. Skolverket — 2.0
 200. Institutet för språk och folkminnen — 2.0
 201. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 2.0
 202. Tullverket — 2.0
 203. Riksdagen — 2.0
 204. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 2.0
 205. Skatteverket — 2.0
 206. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 2.0
 207. Skolforsknings­institutet — 2.0
 208. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 2.0
 209. Andra AP-fonden — 2.0
 210. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 2.0
 211. Arvsfonden — 2.0
 212. Bokförings­nämnden (BFN) — 2.0
 213. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 2.0
 214. Elegnämnden — 2.0
 215. Regeringen — 2.0
 216. Forskningsrådet Formas — 2.0
 217. Fortifikations­verket — 2.0
 218. Genteknik­nämnden — 2.0
 219. Hovrätten för Nedre Norrland — 1.0
 220. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 1.0
 221. Hovrätten för Skåne och Blekinge — 1.0
 222. Hovrätten för Västra Sverige — 1.0
 223. Jordbruks­verket — 1.0
 224. Hovrätten Övre Norrland — 1.0
 225. SWElife — 1.0
 226. Smart Built Environment — 1.0
 227. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 1.0
 228. Svenska Institutet (SI) — 1.0
 229. Sveriges författarfond — 1.0
 230. Säkerhetspolisen (SÄPO) — 1.0
 231. Kommers­kollegium — 1.0
 232. Naturvårds­verket — 1.0
 233. Konstnärs­nämnden — 1.0
 234. Kärnavfalls­fonden — 1.0
 235. Lagrådet — 1.0
 236. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 1.0
 237. Transport­styrelsen — 1.0
 238. Läkemedels­verket — 1.0
 239. Högsta förvaltnings­domstolen — 1.0
 240. Arbets­domstolen (AD) — 1.0
 241. Ekobrotts­myndigheten — 1.0
 242. Energimarknads­inspektionen — 1.0
 243. Fyrbodal — 1.0
 244. Boråsregionen — 1.0
 245. Finanspolitiska rådet — 1.0
 246. Fjärde AP-fonden (AP4) — 1.0
 247. Försvarets materielverk (FMV) — 1.0
 248. Riksarkivet — 1.0
 249. Riksgälden — 1.0
 250. Försvars­underrättelse­domstolen — 1.0
 251. Rymdstyrelsen — 1.0
 252. Rättshjälp­smyndigheten — 1.0
 253. Förvaltningsrätten i Linköping — 1.0
 254. Rättsmedicinal­verket — 1.0
 255. Överklagande­nämnden — 1.0
 256. SIO Grafen — inte lyckats testa
 257. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — inte lyckats testa
 258. Sametinget — inte lyckats testa

Webbprestanda bland övrig offentlig sektor

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en 4G-uppkoppling i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Pagespeed API v4.

 • Sveriges författarfond — 4.7
 • Göta hovrätt — 4.3
 • Solna tingsrätt — 4.3
 • Helsingborgs tingsrätt — 4.3
 • Hovrätten för Nedre Norrland — 4.3
 • Hovrätten för Skåne och Blekinge — 4.3
 • Hovrätten Övre Norrland — 4.3
 • Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.3
 • Hudiksvalls tingsrätt — 4.3
 • Högsta domstolen (HD) — 4.3
 • Stockholms tingsrätt — 4.3
 • Sundsvalls tingsrätt — 4.3
 • Jönköpings tingsrätt — 4.3
 • Kalmar tingsrätt — 4.3
 • Kammarrätten i Göteborg — 4.3
 • Kammarrätten i Jönköping — 4.3
 • Kammarrätten i Stockholm — 4.3
 • Kammarrätten i Sundsvall — 4.3
 • Södertälje tingsrätt — 4.3
 • Uddevalla tingsrätt — 4.3
 • Umeå tingsrätt — 4.3
 • Varbergs tingsrätt — 4.3
 • Vänersborgs tingsrätt — 4.3
 • Värmlands tingsrätt — 4.3
 • Linköpings tingsrätt — 4.3
 • Lunds tingsrätt — 4.3
 • Lycksele tingsrätt — 4.3
 • Östersunds tingsrätt — 4.3
 • Malmö tingsrätt — 4.3
 • Högsta förvaltnings­domstolen — 4.3
 • Medlings­institutet — 4.3
 • Alingsås tingsrätt — 4.3
 • Attunda tingsrätt — 4.3
 • Nacka tingsrätt — 4.3
 • Blekinge tingsrätt — 4.3
 • Norrköpings tingsrätt — 4.3
 • Borås tingsrätt — 4.3
 • Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 4.3
 • Sveriges domstolar — 4.3
 • Ekobrotts­myndigheten — 4.3
 • Eskilstuna tingsrätt — 4.3
 • Rättshjälp­smyndigheten — 4.3
 • Förvaltningsrätten i Linköping — 4.3
 • Förvaltningsrätten Växjö — 4.3
 • Skaraborgs tingsrätt — 4.3
 • Gotlands tingsrätt — 4.3
 • Skellefteå tingsrätt — 4.3
 • Göteborgs tingsrätt — 4.0
 • Bolagsverket — 4.0
 • Halmstads tingsrätt — 4.0
 • Hovrätten för Västra Sverige — 4.0
 • Hyres­nämnden — 4.0
 • Hässleholms tingsrätt — 4.0
 • Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 4.0
 • Svea hovrätt — 4.0
 • Södertörns tingsrätt — 4.0
 • Konkurrens­verket — 4.0
 • Västmanlands tingsrätt — 4.0
 • Växjö tingsrätt — 4.0
 • Ångerman­lands tingsrätt — 4.0
 • Luftfarts­verket (LFV) — 4.0
 • Skolforsknings­institutet — 4.0
 • Mora tingsrätt — 4.0
 • Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 4.0
 • Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 4.0
 • Andra AP-fonden — 4.0
 • Arbets­domstolen (AD) — 4.0
 • Norrtälje tingsrätt — 4.0
 • Nyköpings tingsrätt — 4.0
 • Myndigheten för stöd till tros­samfund — 4.0
 • Eksjö tingsrätt — 4.0
 • Falu tingsrätt — 4.0
 • Revisors­inspektionen — 4.0
 • Justitie­ombudsmannen (JO) — 4.0
 • Polisen — 4.0
 • Rymdstyrelsen — 4.0
 • Förvaltningsrätten i Umeå — 4.0
 • Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 3.7
 • Statens Geotekniska Institut — 3.7
 • Institutet för språk och folkminnen — 3.7
 • Svenska ILO-kommittén — 3.7
 • Svenska ESF-rådet — 3.7
 • Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 3.7
 • Kammar­kollegiet — 3.7
 • Riksbanken — 3.7
 • Kommers­kollegium — 3.7
 • Konjunktu­rinstitutet — 3.7
 • Konsument­verket — 3.7
 • Kristianstads tingsrätt — 3.7
 • Vetenskaps­rådet (VR) — 3.7
 • Örebro tingsrätt — 3.7
 • Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 3.7
 • Bokförings­nämnden (BFN) — 3.7
 • Nämnden för hemslöjds­frågor — 3.7
 • Ehälso­myndigheten — 3.7
 • Göteborgs­regionen — 3.7
 • Folkhälso­myndigheten — 3.7
 • Forskarskatte­nämnden — 3.7
 • Försvarsmakten — 3.7
 • Gävle tingsrätt — 3.7
 • SIO Grafen — 3.5
 • Boverket — 3.3
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 3.3
 • Drive Sweden — 3.3
 • Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 3.3
 • Re:Source — 3.3
 • Smart Built Environment — 3.3
 • Statens servicecenter — 3.3
 • Statskontoret — 3.3
 • Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 3.3
 • Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 3.3
 • Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 3.3
 • Pensions­myndigheten — 3.3
 • Universitetskanslers­ämbetet — 3.3
 • Val­myndigheten — 3.3
 • Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 3.3
 • Transport­styrelsen — 3.3
 • Sveriges ambassader och konsulat — 3.3
 • Barnombudsmannen — 3.3
 • Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 3.3
 • Rekrytering­smyndigheten — 3.3
 • Myndigheten för press, radio och tv — 3.3
 • Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 3.3
 • Arbetsmiljö­verket (AV) — 3.3
 • Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 3.3
 • Nämnden mot diskriminering — 3.3
 • eSam — 3.3
 • Patent- och registrerings­verket (PRV) — 3.3
 • Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 3.3
 • Fortifikations­verket — 3.3
 • Försvarets materielverk (FMV) — 3.3
 • Försvars­underrättelse­domstolen — 3.3
 • Försäkringskassan (FK) — 3.3
 • Skatterätts­nämnden — 3.3
 • Överklagande­nämnden — 3.3
 • Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 3.0
 • Energi­myndigheten — 3.0
 • Statens haveri­kommission (SHK) — 3.0
 • Metalliska material — 3.0
 • Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 3.0
 • Statens medieråd — 3.0
 • Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 3.0
 • Kungliga biblioteket (KB) — 3.0
 • Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 3.0
 • Säkerhetspolisen (SÄPO) — 3.0
 • Karolinska Institutet — 3.0
 • Länsstyrelserna — 3.0
 • Tillväxtverket — 3.0
 • Kriminal­vården — 3.0
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 3.0
 • Kust­bevakningen — 3.0
 • Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 3.0
 • Strålsäkerhets­myndigheten — 3.0
 • Swedac — 3.0
 • Åklagar­myndigheten — 3.0
 • Spel­inspektionen — 3.0
 • Trafikverket — 3.0
 • Läkemedels­verket — 3.0
 • Vinnova - Verket för innovations­system — 3.0
 • DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 3.0
 • Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 3.0
 • Arbetsgivarverket — 3.0
 • Nordiska Afrika­institutet — 3.0
 • Elegnämnden — 3.0
 • VästKom — 3.0
 • Fyrbodal — 3.0
 • Finanspolitiska rådet — 3.0
 • Fjärde AP-fonden (AP4) — 3.0
 • Första AP-fonden (AP1) — 3.0
 • Rättsmedicinal­verket — 3.0
 • Statens ansvars­nämnd — 2.7
 • BioInnovation — 2.7
 • Statens fastighetsverk — 2.7
 • LIGHTer — 2.7
 • Statens institutions­styrelse (SiS) — 2.7
 • Jordbruks­verket — 2.7
 • Smartare elektroniksystem — 2.7
 • SWElife — 2.7
 • Skolverket — 2.7
 • Justitie­kanslern — 2.7
 • Kemikamlie­inspektionen — 2.7
 • Migrationsverket — 2.7
 • Naturvårds­verket — 2.7
 • Konstnärs­nämnden — 2.7
 • Kronofogden — 2.7
 • Post- och tele­styrelsen (PTS) — 2.7
 • Riksantikvarieämbetet — 2.7
 • Riksdagen — 2.7
 • Kärnavfalls­fonden — 2.7
 • Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 2.7
 • Statens Historiska Museer — 2.7
 • Jämställdhets­myndigheten — 2.7
 • Etikprövnings­myndigheten — 2.7
 • Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 2.7
 • Polarforsknings­sekretariatet — 2.7
 • Elsäkerhets­verket — 2.7
 • Skaraborgs kommunal­förbund — 2.7
 • Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 2.7
 • Finans­inspektionen (FI) — 2.7
 • Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 2.7
 • Government Offices of Sweden (Regeringen) — 2.7
 • Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 2.7
 • Tillits­delegationen — 2.5
 • Harpsunds­nämnden — 2.3
 • Internet of Things Sverige — 2.3
 • Medtech4­Health — 2.3
 • Statens person­adress­register (SPAR) — 2.3
 • Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 2.3
 • Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 2.3
 • Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 2.3
 • Lantmäteriet — 2.3
 • Svenska Institutet (SI) — 2.3
 • Svenska kraftnät — 2.3
 • Tullverket — 2.3
 • Lagrådet — 2.3
 • Arvsfonden — 2.3
 • Brottsoffer­myndigheten — 2.3
 • Energimarknads­inspektionen — 2.3
 • Boråsregionen — 2.3
 • Regeringen — 2.3
 • Riksrevisionen — 2.3
 • Sjunde AP-fonden (AP7) — 2.3
 • Genteknik­nämnden — 2.3
 • SIP STRIM — 2.0
 • InnovAir — 2.0
 • Statens konstråd — 2.0
 • Institutet för rymdfysik (IRF) — 2.0
 • Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 2.0
 • Trafikanalys — 2.0
 • Skatteverket — 2.0
 • Statistiska Centralbyrån (SCB) — 2.0
 • Livsmedels­verket — 2.0
 • Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 2.0
 • Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 2.0
 • Riksarkivet — 2.0
 • Delegationen mot segregation — 2.0
 • Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 2.0
 • Sameskol­styrelsen — 2.0
 • Sjätte AP-fonden (AP6) — 2.0
 • Skogsstyrelsen — 2.0
 • Kulturrådet — 1.7
 • Viable cities — 1.7
 • Skol­inspektionen — 1.7
 • Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 1.7
 • Socialstyrelsen — 1.7
 • Upphandlings­myndigheten — 1.7
 • Myndigheten för delaktighet (MFD) — 1.7
 • Myndigheten för Kulturanalys — 1.7
 • Datainspektionen (DI) — 1.7
 • Exportkredit­nämnden (EKN) — 1.7
 • Forskningsrådet Formas — 1.7
 • Riksgälden — 1.7
 • Sjöfarts­verket — 1.7
 • InfraSweden — 1.3
 • Produktion2030 — 1.3
 • Tredje AP-fonden (AP3) — 1.3
 • Försvarets radioanstalt (FRA) — 1.3
 • Process­industriell IT och automation (PiiA) — 1.0
 • Sametinget — 1.0
 • Till toppen