Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Bäst på webben? patient­organisationers resultat Maj, 2020

Bäst på webben? patient­organisationers resultat Maj, 2020

Majs lista över hur patient­organisationers webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda och användbarhet.


Om kategorin Patient­organisationer

Patient­föreningar och organisationer som bevakar individers rättigheter i samhället.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 3.5 av 5.

Se aktuell lista med patient­organisationer


Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Betyget för användbarhet är dock inte meningsfullt att normalisera då det handlar om för små skillnader mellan det bästa betygen och de genomsnittliga. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de tester som ännu inte har en egen kategori.

 1. Riksförbundet för leversjuka — 3.9
 2. Förbundet unga rörelse­hindrade — 3.8
 3. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP — 3.7
 4. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam — 3.6
 5. Länkarnas Riksförbund — 3.6
 6. Svenska narkomanvårds­förbundet (SNVF) — 3.6
 7. Njurförbundet — 3.5
 8. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 3.5
 9. Föreningen Fragile-X — 3.4
 10. Melanom­föreningen — 3.4
 11. Svenska Addisonföreningen — 3.4
 12. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga — 3.4
 13. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 3.4
 14. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 3.3
 15. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 3.3
 16. Ödemförbundet — 3.3
 17. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa — 3.2
 18. Svenska Down­föreningen — 3.2
 19. Svenska Marfan­föreningen — 3.2
 20. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) — 3.2
 21. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 3.2
 22. Afasiförbundet i Sverige — 3.1
 23. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 3.1
 24. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige — 3.1
 25. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 3.1
 26. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 3.1
 27. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 3.1
 28. Ataxiföreningen — 3.0
 29. Bröstcancer­förbundet — 3.0
 30. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 3.0
 31. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) — 3.0
 32. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 3.0
 33. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 3.0
 34. Synskadades Riksförbud — 3.0
 35. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade — 3.0
 36. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 3.0
 37. Apné­föreningen i Stockholm — 2.9
 38. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 2.9
 39. Förbundet Sällsynta diagnoser — 2.9
 40. Astma och Allergi­förbundet — 2.8
 41. Demens­förbundet — 2.8
 42. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 2.8
 43. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 2.8
 44. Riksförbundet Cystisk Fibros — 2.8
 45. Stamnings­förbundet — 2.8
 46. Svenska ödemförbundet — 2.8
 47. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 2.8
 48. Unga allergiker — 2.8
 49. Alzheimerföreningen — 2.7
 50. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 2.7
 51. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 2.7
 52. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 2.7
 53. Mun- och halscancerförbundet — 2.7
 54. Psoriasis­förbundet — 2.7
 55. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 2.7
 56. Spädbarnsfonden — 2.7
 57. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 2.7
 58. Svenska EB föreningen / Debra — 2.7
 59. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 2.7
 60. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 2.7
 61. Amningshjälpen — 2.6
 62. Barncancerföreningarna — 2.6
 63. Cancerfonden — 2.6
 64. Cancer Rehab Fonden — 2.6
 65. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 2.6
 66. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 2.6
 67. Funktionsrätt Sverige — 2.6
 68. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 2.6
 69. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 2.6
 70. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 2.6
 71. Riksförbundet Noaks Ark — 2.6
 72. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 2.6
 73. Riksförbundet för social och mental hälsa — 2.6
 74. Riksorganisationen Unga reumatiker — 2.6
 75. Stroke-riksförbundet — 2.6
 76. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 2.5
 77. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 2.5
 78. Svenska epilepsi­förbundet — 2.5
 79. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 2.5
 80. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 2.4
 81. Lungcancer­förbundet Stödet — 2.4
 82. Prostatacancer­förbundet — 2.4
 83. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 2.4
 84. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 2.4
 85. Svensk Dysmeliförening — 2.4
 86. Svenska diabetes­förbundet — 2.4
 87. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 2.4
 88. Svenska Vitiligo­förbundet — 2.4
 89. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 2.3
 90. Hjärtebarns­förbundet — 2.3
 91. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 2.2
 92. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 2.2
 93. De handikappades riksförbund (DHR) — 2.2
 94. Fibromyalgiförbundet — 2.2
 95. Riks­förbundet Balans — 2.2
 96. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 2.2
 97. Handikapp­förbunden (HSO) — 2.2
 98. Riksföreningen hjärnkraft — 2.2
 99. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 2.2
 100. Schizofreni­förbundet — 2.2
 101. Spelberoendes Riksförbund — 2.2
 102. Autism- och Asperger­förbundet — 2.1
 103. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 2.1
 104. El­överkänsligas riks­förbund — 2.1
 105. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 2.1
 106. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 2.1
 107. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 2.1
 108. Blodcancerförbundet — 2.0
 109. Reumatikerförbundet — 2.0
 110. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 2.0
 111. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) — 2.0
 112. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 1.9
 113. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 1.9
 114. Alopeiförbundet Sverige — 1.8
 115. Huvudvärks­förbundet — 1.6
 116. SHEDO — 1.6

Webbstandard hos patient­organisationer

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod.
Samt om webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP — 5.0
 2. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 4.5
 3. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 4.4
 4. Melanom­föreningen — 4.3
 5. Afasiförbundet i Sverige — 4.2
 6. Riksförbundet för leversjuka — 4.2
 7. Stamnings­förbundet — 4.2
 8. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 4.2
 9. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa — 4.0
 10. Njurförbundet — 4.0
 11. Psoriasis­förbundet — 4.0
 12. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 4.0
 13. Svenska narkomanvårds­förbundet (SNVF) — 4.0
 14. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 4.0
 15. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 4.0
 16. Svenska Addisonföreningen — 3.9
 17. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 3.8
 18. Astma och Allergi­förbundet — 3.8
 19. Länkarnas Riksförbund — 3.8
 20. Svenska Marfan­föreningen — 3.8
 21. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga — 3.8
 22. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) — 3.8
 23. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 3.6
 24. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige — 3.6
 25. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 3.6
 26. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 3.6
 27. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 3.6
 28. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 3.6
 29. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 3.6
 30. Spädbarnsfonden — 3.6
 31. Svenska EB föreningen / Debra — 3.6
 32. Svenska epilepsi­förbundet — 3.6
 33. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 3.6
 34. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 3.6
 35. Unga allergiker — 3.6
 36. Bröstcancer­förbundet — 3.5
 37. Mun- och halscancerförbundet — 3.5
 38. Stroke-riksförbundet — 3.5
 39. Svensk Dysmeliförening — 3.5
 40. Synskadades Riksförbud — 3.5
 41. Ödemförbundet — 3.5
 42. Alzheimerföreningen — 3.4
 43. Demens­förbundet — 3.4
 44. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 3.4
 45. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 3.4
 46. Förbundet Sällsynta diagnoser — 3.4
 47. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam — 3.4
 48. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 3.4
 49. Hjärtebarns­förbundet — 3.4
 50. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 3.4
 51. Svenska ödemförbundet — 3.4
 52. Föreningen Fragile-X — 3.3
 53. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) — 3.3
 54. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 3.3
 55. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 3.3
 56. Ataxiföreningen — 3.2
 57. Förbundet unga rörelse­hindrade — 3.2
 58. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 3.2
 59. Riksförbundet Cystisk Fibros — 3.2
 60. Riksorganisationen Unga reumatiker — 3.2
 61. Svenska Down­föreningen — 3.2
 62. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 3.2
 63. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 3.2
 64. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade — 3.2
 65. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 3.2
 66. De handikappades riksförbund (DHR) — 3.1
 67. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 3.1
 68. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 3.1
 69. Riksförbundet för social och mental hälsa — 3.1
 70. Amningshjälpen — 3.0
 71. Apné­föreningen i Stockholm — 3.0
 72. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 3.0
 73. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 3.0
 74. Riks­förbundet Balans — 3.0
 75. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 3.0
 76. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 3.0
 77. Riksförbundet Noaks Ark — 3.0
 78. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 3.0
 79. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 3.0
 80. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 3.0
 81. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 3.0
 82. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 2.9
 83. Blodcancerförbundet — 2.9
 84. Cancerfonden — 2.9
 85. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 2.9
 86. Prostatacancer­förbundet — 2.9
 87. Schizofreni­förbundet — 2.9
 88. Autism- och Asperger­förbundet — 2.8
 89. Barncancerföreningarna — 2.8
 90. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 2.8
 91. Cancer Rehab Fonden — 2.8
 92. Funktionsrätt Sverige — 2.8
 93. Lungcancer­förbundet Stödet — 2.8
 94. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) — 2.8
 95. Spelberoendes Riksförbund — 2.8
 96. Svenska diabetes­förbundet — 2.8
 97. Svenska Vitiligo­förbundet — 2.8
 98. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 2.7
 99. Fibromyalgiförbundet — 2.7
 100. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 2.6
 101. Reumatikerförbundet — 2.6
 102. Riksföreningen hjärnkraft — 2.6
 103. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 2.5
 104. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 2.5
 105. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 2.5
 106. Alopeiförbundet Sverige — 2.4
 107. Huvudvärks­förbundet — 2.4
 108. SHEDO — 2.4
 109. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 2.4
 110. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 2.3
 111. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 2.2
 112. Handikapp­förbunden (HSO) — 2.2
 113. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 2.2
 114. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 2.2
 115. El­överkänsligas riks­förbund — 2.1
 116. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 1.5

Tillgänglighet hos patient­organisationer

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt med verktyget Pa11y. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

 1. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam — 5.0
 2. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa — 5.0
 3. Riksförbundet för leversjuka — 5.0
 4. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 5.0
 5. Synskadades Riksförbud — 5.0
 6. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 4.0
 7. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 4.0
 8. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 4.0
 9. Förbundet unga rörelse­hindrade — 3.0
 10. Förbundet Sällsynta diagnoser — 3.0
 11. Föreningen Fragile-X — 3.0
 12. Länkarnas Riksförbund — 3.0
 13. Melanom­föreningen — 3.0
 14. Riksförbundet Cystisk Fibros — 3.0
 15. Svenska Down­föreningen — 3.0
 16. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 3.0
 17. Svenska Vitiligo­förbundet — 3.0
 18. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade — 3.0
 19. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 2.0
 20. Ataxiföreningen — 2.0
 21. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 2.0
 22. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 2.0
 23. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 2.0
 24. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 2.0
 25. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 2.0
 26. Funktionsrätt Sverige — 2.0
 27. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP — 2.0
 28. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 2.0
 29. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige — 2.0
 30. Handikapp­förbunden (HSO) — 2.0
 31. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 2.0
 32. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga — 2.0
 33. Unga allergiker — 2.0
 34. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 2.0
 35. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 2.0
 36. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 2.0
 37. Afasiförbundet i Sverige — 1.0
 38. Alopeiförbundet Sverige — 1.0
 39. Alzheimerföreningen — 1.0
 40. Amningshjälpen — 1.0
 41. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 1.0
 42. Apné­föreningen i Stockholm — 1.0
 43. Astma och Allergi­förbundet — 1.0
 44. Autism- och Asperger­förbundet — 1.0
 45. Barncancerföreningarna — 1.0
 46. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 1.0
 47. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 1.0
 48. Blodcancerförbundet — 1.0
 49. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 1.0
 50. Bröstcancer­förbundet — 1.0
 51. Cancerfonden — 1.0
 52. Cancer Rehab Fonden — 1.0
 53. De handikappades riksförbund (DHR) — 1.0
 54. Demens­förbundet — 1.0
 55. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 1.0
 56. El­överkänsligas riks­förbund — 1.0
 57. Fibromyalgiförbundet — 1.0
 58. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 1.0
 59. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 1.0
 60. Riks­förbundet Balans — 1.0
 61. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 1.0
 62. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 1.0
 63. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) — 1.0
 64. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 1.0
 65. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 1.0
 66. Hjärtebarns­förbundet — 1.0
 67. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 1.0
 68. Huvudvärks­förbundet — 1.0
 69. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 1.0
 70. Lungcancer­förbundet Stödet — 1.0
 71. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 1.0
 72. Mun- och halscancerförbundet — 1.0
 73. SHEDO — 1.0
 74. Njurförbundet — 1.0
 75. Prostatacancer­förbundet — 1.0
 76. Psoriasis­förbundet — 1.0
 77. Reumatikerförbundet — 1.0
 78. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 1.0
 79. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 1.0
 80. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 1.0
 81. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 1.0
 82. Riksförbundet Noaks Ark — 1.0
 83. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 1.0
 84. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 1.0
 85. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 1.0
 86. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) — 1.0
 87. Riksförbundet för social och mental hälsa — 1.0
 88. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 1.0
 89. Riksföreningen hjärnkraft — 1.0
 90. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 1.0
 91. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 1.0
 92. Riksorganisationen Unga reumatiker — 1.0
 93. Schizofreni­förbundet — 1.0
 94. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 1.0
 95. Spelberoendes Riksförbund — 1.0
 96. Spädbarnsfonden — 1.0
 97. Stamnings­förbundet — 1.0
 98. Stroke-riksförbundet — 1.0
 99. Svensk Dysmeliförening — 1.0
 100. Svenska Addisonföreningen — 1.0
 101. Svenska narkomanvårds­förbundet (SNVF) — 1.0
 102. Svenska diabetes­förbundet — 1.0
 103. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 1.0
 104. Svenska EB föreningen / Debra — 1.0
 105. Svenska epilepsi­förbundet — 1.0
 106. Svenska Marfan­föreningen — 1.0
 107. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 1.0
 108. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 1.0
 109. Svenska ödemförbundet — 1.0
 110. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 1.0
 111. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 1.0
 112. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 1.0
 113. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 1.0
 114. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 1.0
 115. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) — 1.0
 116. Ödemförbundet — 1.0

Webbprestanda bland patient­organisationer

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en ComHem 600 Mbit/s i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Pagespeed API v4.

 1. Förbundet unga rörelse­hindrade — 4.7
 2. Svenska Marfan­föreningen — 4.5
 3. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 4.3
 4. Föreningen Fragile-X — 4.3
 5. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam — 4.3
 6. Länkarnas Riksförbund — 4.3
 7. Njurförbundet — 4.3
 8. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 4.3
 9. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga — 4.3
 10. Apné­föreningen i Stockholm — 4.0
 11. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) — 4.0
 12. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 4.0
 13. Riksförbundet för leversjuka — 4.0
 14. Svenska Addisonföreningen — 4.0
 15. Svenska Down­föreningen — 4.0
 16. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 4.0
 17. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 3.7
 18. Ataxiföreningen — 3.7
 19. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 3.7
 20. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 3.7
 21. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 3.7
 22. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 3.7
 23. Svenska narkomanvårds­förbundet (SNVF) — 3.7
 24. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) — 3.7
 25. Ödemförbundet — 3.7
 26. Cancer Rehab Fonden — 3.5
 27. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 3.5
 28. Barncancerföreningarna — 3.3
 29. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige — 3.3
 30. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 3.3
 31. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade — 3.3
 32. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 3.0
 33. Bröstcancer­förbundet — 3.0
 34. Cancerfonden — 3.0
 35. Demens­förbundet — 3.0
 36. El­överkänsligas riks­förbund — 3.0
 37. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 3.0
 38. Funktionsrätt Sverige — 3.0
 39. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP — 3.0
 40. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 3.0
 41. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 3.0
 42. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 3.0
 43. Lungcancer­förbundet Stödet — 3.0
 44. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 3.0
 45. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 3.0
 46. Riksförbundet Noaks Ark — 3.0
 47. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 3.0
 48. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 3.0
 49. Svenska ödemförbundet — 3.0
 50. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 3.0
 51. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 3.0
 52. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 3.0
 53. Afasiförbundet i Sverige — 2.7
 54. Alzheimerföreningen — 2.7
 55. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 2.7
 56. Handikapp­förbunden (HSO) — 2.7
 57. Melanom­föreningen — 2.7
 58. Mun- och halscancerförbundet — 2.7
 59. Riksförbundet för social och mental hälsa — 2.7
 60. Svenska diabetes­förbundet — 2.7
 61. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 2.7
 62. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 2.7
 63. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 2.5
 64. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 2.5
 65. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 2.5
 66. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 2.5
 67. Riksorganisationen Unga reumatiker — 2.5
 68. Amningshjälpen — 2.3
 69. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 2.3
 70. Fibromyalgiförbundet — 2.3
 71. Prostatacancer­förbundet — 2.3
 72. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 2.3
 73. Riksföreningen hjärnkraft — 2.3
 74. Spädbarnsfonden — 2.3
 75. Svenska EB föreningen / Debra — 2.3
 76. Svenska Vitiligo­förbundet — 2.3
 77. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 2.3
 78. Synskadades Riksförbud — 2.3
 79. Astma och Allergi­förbundet — 2.0
 80. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 2.0
 81. Förbundet Sällsynta diagnoser — 2.0
 82. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 2.0
 83. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 2.0
 84. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 2.0
 85. Riksförbundet Cystisk Fibros — 2.0
 86. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 2.0
 87. Schizofreni­förbundet — 2.0
 88. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 2.0
 89. Spelberoendes Riksförbund — 2.0
 90. Stroke-riksförbundet — 2.0
 91. Svensk Dysmeliförening — 2.0
 92. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 2.0
 93. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 2.0
 94. Unga allergiker — 2.0
 95. Autism- och Asperger­förbundet — 1.7
 96. De handikappades riksförbund (DHR) — 1.7
 97. Psoriasis­förbundet — 1.7
 98. Riks­förbundet Balans — 1.5
 99. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 1.5
 100. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa — 1.5
 101. Reumatikerförbundet — 1.5
 102. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 1.5
 103. Blodcancerförbundet — 1.3
 104. Hjärtebarns­förbundet — 1.3
 105. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 1.3
 106. Svenska epilepsi­förbundet — 1.3
 107. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 1.3
 108. Alopeiförbundet Sverige — 1.0
 109. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 1.0
 110. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 1.0
 111. Huvudvärks­förbundet — 1.0
 112. SHEDO — 1.0
 113. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 1.0
 114. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) — 1.0
 115. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 1.0
 116. Stamnings­förbundet — 1.0

Integritet bland patient­organisationer

Integriteten är hur bra webbplatsen värnar sina användares personliga integritet. Det är en mätning genom Dataskydd.net's lösning Webbkoll. Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 15 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnits testas åtminstone två gånger.

 1. Bröstcancer­förbundet — 2.0
 2. Cancerfonden — 2.0
 3. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 2.0
 4. Förbundet Sällsynta diagnoser — 2.0
 5. Hjärtebarns­förbundet — 2.0
 6. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 2.0
 7. Riksförbundet Cystisk Fibros — 2.0
 8. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 2.0
 9. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 1.8
 10. Amningshjälpen — 1.4
 11. Svenska epilepsi­förbundet — 1.3
 12. Afasiförbundet i Sverige — 1.0
 13. Alopeiförbundet Sverige — 1.0
 14. Alzheimerföreningen — 1.0
 15. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 1.0
 16. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 1.0
 17. Apné­föreningen i Stockholm — 1.0
 18. Astma och Allergi­förbundet — 1.0
 19. Ataxiföreningen — 1.0
 20. Autism- och Asperger­förbundet — 1.0
 21. Barncancerföreningarna — 1.0
 22. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 1.0
 23. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 1.0
 24. Blodcancerförbundet — 1.0
 25. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 1.0
 26. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 1.0
 27. Cancer Rehab Fonden — 1.0
 28. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 1.0
 29. De handikappades riksförbund (DHR) — 1.0
 30. Demens­förbundet — 1.0
 31. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 1.0
 32. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 1.0
 33. El­överkänsligas riks­förbund — 1.0
 34. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 1.0
 35. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP — 1.0
 36. Fibromyalgiförbundet — 1.0
 37. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 1.0
 38. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 1.0
 39. Riks­förbundet Balans — 1.0
 40. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 1.0
 41. Föreningen Fragile-X — 1.0
 42. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 1.0
 43. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) — 1.0
 44. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 1.0
 45. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige — 1.0
 46. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam — 1.0
 47. Handikapp­förbunden (HSO) — 1.0
 48. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 1.0
 49. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 1.0
 50. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 1.0
 51. Huvudvärks­förbundet — 1.0
 52. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 1.0
 53. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa — 1.0
 54. Lungcancer­förbundet Stödet — 1.0
 55. Länkarnas Riksförbund — 1.0
 56. Melanom­föreningen — 1.0
 57. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 1.0
 58. Mun- och halscancerförbundet — 1.0
 59. Njurförbundet — 1.0
 60. Prostatacancer­förbundet — 1.0
 61. Psoriasis­förbundet — 1.0
 62. Reumatikerförbundet — 1.0
 63. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 1.0
 64. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 1.0
 65. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 1.0
 66. Riksförbundet Noaks Ark — 1.0
 67. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 1.0
 68. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 1.0
 69. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 1.0
 70. Riksförbundet för leversjuka — 1.0
 71. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) — 1.0
 72. Riksförbundet för social och mental hälsa — 1.0
 73. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 1.0
 74. Riksföreningen hjärnkraft — 1.0
 75. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 1.0
 76. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 1.0
 77. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 1.0
 78. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 1.0
 79. Riksorganisationen Unga reumatiker — 1.0
 80. Schizofreni­förbundet — 1.0
 81. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 1.0
 82. Spelberoendes Riksförbund — 1.0
 83. Spädbarnsfonden — 1.0
 84. Stamnings­förbundet — 1.0
 85. Stroke-riksförbundet — 1.0
 86. Svensk Dysmeliförening — 1.0
 87. Svenska Addisonföreningen — 1.0
 88. Svenska diabetes­förbundet — 1.0
 89. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 1.0
 90. Svenska Down­föreningen — 1.0
 91. Svenska EB föreningen / Debra — 1.0
 92. Svenska Marfan­föreningen — 1.0
 93. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 1.0
 94. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 1.0
 95. Svenska ödemförbundet — 1.0
 96. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 1.0
 97. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 1.0
 98. Svenska Vitiligo­förbundet — 1.0
 99. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 1.0
 100. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 1.0
 101. Synskadades Riksförbud — 1.0
 102. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 1.0
 103. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga — 1.0
 104. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade — 1.0
 105. Unga allergiker — 1.0
 106. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) — 1.0
 107. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 1.0
 108. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 1.0
 109. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 1.0
 110. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 1.0
 111. Funktionsrätt Sverige — 1.0
 112. SHEDO — 1.0

5 senaste rapporterna

Till toppen