Gå direkt till sidans huvudinnehåll

November 2021 – jämför övrig offentlig sektors prestation på webben

November 2021 – jämför övrig offentlig sektors prestation på webben

Bäst och sämst av övrig offentlig sektor. Hur står de sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard och användbarhet i november, 2021.


Om kategorin Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 4.0 av 5.

Se aktuell lista med övrig offentlig sektor


Novembers topplista för övrig offentlig sektor är här. Det är i vanlig ordning enbart startsidor som är testade, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Hoppa direkt till kategoribetyg:

 1. Övergripande betyg
 2. Webbstandard
 3. Tillgänglighet
 4. Webbprestanda
 5. Integritet & säkerhet

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de tester som ännu inte har en egen kategori.

 1. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.767
 2. Myndigheten för press, radio och tv – 4.680
 3. Polisen – 4.640
 4. Konjunktu­rinstitutet – 4.630
 5. Nationellt forensiskt centrum – 4.573
 6. Institutet för språk och folkminnen – 4.537
 7. Statens fastighetsverk – 4.467
 8. eSamverka – 4.378
 9. Kammar­kollegiet – 4.342
 10. Pensions­myndigheten – 4.319
 11. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.295
 12. Tillväxtverket – 4.273
 13. Upphandlings­myndigheten – 4.201
 14. Åklagar­myndigheten – 4.192
 15. Konsument­verket – 4.188
 16. Rekrytering­smyndigheten – 4.172
 17. Havs och Vatten­myndigheten – 4.165
 18. Plikt- och prövningsmyndigheten – 4.161
 19. Folkhälso­myndigheten – 4.160
 20. Riksrevisionen – 4.147
 21. Medlings­institutet – 4.134
 22. Svenska Institutet – 4.132
 23. Svenska ILO-kommittén – 4.120
 24. Andra AP-fonden – 4.104
 25. Fortifikations­verket – 4.077
 26. Statens servicecenter – 4.067
 27. Integritetsskydds­myndigheten – 4.061
 28. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.059
 29. Ekonomistyrnings­verket – 4.059
 30. Brottsoffer­myndigheten – 4.053
 31. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.051
 32. Kronofogden – 4.024
 33. Naturvårds­verket – 4.021
 34. Arvsfonden – 4.002
 35. Höglandsförbundet – 3.999
 36. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.974
 37. Spel­inspektionen – 3.973
 38. Allmänna reklamations­nämnden – 3.973
 39. Kemikalie­inspektionen – 3.969
 40. Skolverket – 3.966
 41. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.959
 42. Inspektionen för vård och omsorg – 3.953
 43. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 3.953
 44. Riksdagen – 3.947
 45. Diskriminerings­ombudsmannen – 3.946
 46. Göteborgs­regionen – 3.937
 47. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.919
 48. Nordiska Afrika­institutet – 3.913
 49. Riksbanken – 3.911
 50. Länsstyrelserna – 3.909
 51. Justitie­ombudsmannen – 3.900
 52. Ehälso­myndigheten – 3.886
 53. Universitetskanslers­ämbetet – 3.876
 54. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 3.863
 55. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.861
 56. Total­försvarets forsknings­institut – 3.853
 57. Socialstyrelsen – 3.832
 58. Bolagsverket – 3.823
 59. Svenska kraftnät – 3.818
 60. Ekobrotts­myndigheten – 3.805
 61. Luftfarts­verket – 3.792
 62. Boverket – 3.791
 63. Justitie­kanslern – 3.780
 64. Barnombudsmannen – 3.773
 65. Käppala – 3.770
 66. Myndigheten för Kulturanalys – 3.770
 67. VästKom – 3.765
 68. Statens medieråd – 3.752
 69. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.750
 70. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.747
 71. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.747
 72. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.747
 73. Val­myndigheten – 3.743
 74. Skatteverket – 3.741
 75. Kungliga biblioteket – 3.738
 76. Inspektionen för strategiska produkter – 3.733
 77. Riksgälden – 3.726
 78. Bokförings­nämnden – 3.722
 79. Post- och tele­styrelsen – 3.721
 80. Kust­bevakningen – 3.719
 81. Statens institutions­styrelse – 3.714
 82. Riksantikvarieämbetet – 3.714
 83. Tullverket – 3.701
 84. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.701
 85. Inspektionen för social­försäkringen – 3.699
 86. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.693
 87. Sveriges domstolar – 3.691
 88. Forskarskatte­nämnden – 3.687
 89. Lagrådet – 3.682
 90. Rymdstyrelsen – 3.679
 91. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 3.667
 92. Finans­inspektionen – 3.667
 93. SWElife – 3.658
 94. Kriminal­vården – 3.657
 95. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.643
 96. Jordbruks­verket – 3.638
 97. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.631
 98. Nämnden mot diskriminering – 3.627
 99. Lantmäteriet – 3.625
 100. Vetenskaps­rådet – 3.625
 101. Boråsregionen – 3.623
 102. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.621
 103. Sveriges författarfond – 3.613
 104. Kommers­kollegium – 3.612
 105. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.594
 106. Livsmedels­verket – 3.585
 107. Smart Built Environment – 3.581
 108. Revisors­inspektionen – 3.566
 109. Finanspolitiska rådet – 3.563
 110. Sjöfarts­verket – 3.561
 111. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.560
 112. Statistiska Centralbyrån – 3.554
 113. Kärnavfalls­fonden – 3.553
 114. Statens Geotekniska Institut – 3.551
 115. Statens haveri­kommission – 3.549
 116. Myndigheten för delaktighet – 3.549
 117. Migrationsverket – 3.546
 118. Första AP-fonden – 3.517
 119. Försäkringskassan – 3.517
 120. Sameskol­styrelsen – 3.512
 121. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.502
 122. Transport­styrelsen – 3.500
 123. Sjunde AP-fonden – 3.500
 124. Arbetsmiljö­verket – 3.491
 125. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.483
 126. Statens konstråd – 3.482
 127. Konkurrens­verket – 3.481
 128. Skatterätts­nämnden – 3.469
 129. Riksarkivet – 3.468
 130. Säkerhets­polisen – 3.451
 131. Läkemedels­verket – 3.448
 132. Harpsunds­nämnden – 3.447
 133. Sveriges ambassader och konsulat – 3.444
 134. SIO Grafen – 3.427
 135. Genteknik­nämnden – 3.423
 136. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.419
 137. Institutet för rymdfysik – 3.418
 138. InfraSweden – 3.415
 139. Överklagande­nämnden – 3.398
 140. Arbets­domstolen – 3.393
 141. Statens person­adress­register – 3.386
 142. Forskningsrådet Formas – 3.381
 143. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.380
 144. Statens Historiska Museer – 3.337
 145. Trafikverket – 3.333
 146. Statens tjänste­pensions­verk – 3.325
 147. Delegationen mot segregation – 3.314
 148. Patent- och registrerings­verket – 3.310
 149. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.307
 150. Arbetsförmedlingen – 3.305
 151. Energi­myndigheten – 3.296
 152. Kärnavfallsrådet – 3.291
 153. Tredje AP-fonden – 3.287
 154. Trafikanalys – 3.285
 155. Elsäkerhets­verket – 3.265
 156. Skolforsknings­institutet – 3.251
 157. Svenska ESF-rådet – 3.245
 158. Konstnärs­nämnden – 3.243
 159. Försvarets materielverk – 3.229
 160. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.197
 161. Exportkredit­nämnden – 3.195
 162. Regeringen – 3.175
 163. BioInnovation – 3.166
 164. InnovAir – 3.158
 165. LIGHTer – 3.153
 166. Skol­inspektionen – 3.153
 167. Internet of Things Sverige – 3.133
 168. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.117
 169. SIP STRIM – 3.114
 170. Skogsstyrelsen – 3.102
 171. Försvarsmakten – 3.077
 172. Sjätte AP-fonden – 3.074
 173. Rättsmedicinal­verket – 3.071
 174. Etikprövnings­myndigheten – 3.060
 175. Energimarknads­inspektionen – 3.000
 176. Arbetsgivarverket – 2.984
 177. Folke Bernadotte­akademin – 2.965
 178. Fyrbodal – 2.963
 179. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 2.957
 180. Drive Sweden – 2.925
 181. Swedac – 2.909
 182. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 2.903
 183. Metalliska material – 2.895
 184. Re:Source – 2.877
 185. Medtech4­Health – 2.869
 186. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 2.826
 187. Statskontoret – 2.825
 188. Överklagande­nämnden för studiestöd – 2.823
 189. Process­industriell IT och automation – 2.801
 190. Produktion2030 – 2.800
 191. Viable cities – 2.796
 192. Kulturrådet – 2.753
 193. Fjärde AP-fonden – 2.712
 194. Smartare elektroniksystem – 2.687
 195. Brotts­förebyggande rådet – 2.645
 196. Skaraborgs kommunal­förbund – 2.639
 197. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 2.624
 198. Polarforsknings­sekretariatet – 2.563
 199. Länstrafiken Kronoberg – 2.501
 200. Jämställdhets­myndigheten – 2.391
 201. Sametinget – 2.227
 202. Försvarets radioanstalt – 2.114

Webbstandard hos övrig offentlig sektor

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod. Dessutom ifall webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. Institutet för språk och folkminnen – 5.00
 2. Tillväxtverket – 5.00
 3. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 5.00
 4. Statens fastighetsverk – 4.90
 5. Havs och Vatten­myndigheten – 4.80
 6. Konjunktu­rinstitutet – 4.70
 7. Myndigheten för press, radio och tv – 4.70
 8. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 4.70
 9. Skolverket – 4.60
 10. Konsument­verket – 4.60
 11. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.60
 12. Kemikalie­inspektionen – 4.50
 13. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.50
 14. Universitetskanslers­ämbetet – 4.50
 15. Vinnova - Verket för innovations­system – 4.50
 16. Brottsoffer­myndigheten – 4.50
 17. Polisen – 4.50
 18. Nationellt forensiskt centrum – 4.40
 19. Inspektionen för vård och omsorg – 4.40
 20. Svenska Institutet – 4.40
 21. Kammar­kollegiet – 4.40
 22. Länsstyrelserna – 4.40
 23. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.40
 24. Upphandlings­myndigheten – 4.40
 25. Statens medieråd – 4.30
 26. Plikt- och prövningsmyndigheten – 4.30
 27. Medlings­institutet – 4.30
 28. Rekrytering­smyndigheten – 4.30
 29. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.30
 30. Arvsfonden – 4.30
 31. Bokförings­nämnden – 4.30
 32. eSamverka – 4.30
 33. Ehälso­myndigheten – 4.30
 34. Riksrevisionen – 4.30
 35. Drive Sweden – 4.20
 36. InnovAir – 4.20
 37. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.20
 38. Svenska ILO-kommittén – 4.20
 39. Barnombudsmannen – 4.20
 40. Göteborgs­regionen – 4.20
 41. VästKom – 4.20
 42. Bolagsverket – 4.10
 43. Centrala Studiestöds­nämnden – 4.10
 44. Harpsunds­nämnden – 4.10
 45. SWElife – 4.10
 46. Statens servicecenter – 4.10
 47. Inspektionen för social­försäkringen – 4.10
 48. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.10
 49. Riksbanken – 4.10
 50. Tullverket – 4.10
 51. Arbetsmiljö­verket – 4.10
 52. Nordiska Afrika­institutet – 4.10
 53. Fortifikations­verket – 4.10
 54. Sjöfarts­verket – 4.10
 55. Genteknik­nämnden – 4.10
 56. SIO Grafen – 4.00
 57. Jordbruks­verket – 4.00
 58. Institutet för rymdfysik – 4.00
 59. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.00
 60. Kommers­kollegium – 4.00
 61. Naturvårds­verket – 4.00
 62. Pensions­myndigheten – 4.00
 63. Kronofogden – 4.00
 64. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.00
 65. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.00
 66. Ekonomistyrnings­verket – 4.00
 67. Folkhälso­myndigheten – 4.00
 68. Sjunde AP-fonden – 4.00
 69. Boverket – 3.90
 70. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.90
 71. InfraSweden – 3.90
 72. Skatteverket – 3.90
 73. Vetenskaps­rådet – 3.90
 74. Spel­inspektionen – 3.90
 75. Allmänna reklamations­nämnden – 3.90
 76. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.90
 77. Försvarets materielverk – 3.90
 78. Statens tjänste­pensions­verk – 3.80
 79. Total­försvarets forsknings­institut – 3.80
 80. Riksantikvarieämbetet – 3.80
 81. Lagrådet – 3.80
 82. Statens Historiska Museer – 3.80
 83. Åklagar­myndigheten – 3.80
 84. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 3.80
 85. Andra AP-fonden – 3.80
 86. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.80
 87. Finans­inspektionen – 3.80
 88. Sameskol­styrelsen – 3.80
 89. SIP STRIM – 3.70
 90. Inspektionen för strategiska produkter – 3.70
 91. Riksdagen – 3.70
 92. Myndigheten för delaktighet – 3.70
 93. Integritetsskydds­myndigheten – 3.70
 94. Forskarskatte­nämnden – 3.70
 95. Justitie­ombudsmannen – 3.70
 96. Statens institutions­styrelse – 3.60
 97. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.60
 98. Kungliga biblioteket – 3.60
 99. Svenska kraftnät – 3.60
 100. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.60
 101. Livsmedels­verket – 3.60
 102. Luftfarts­verket – 3.60
 103. Käppala – 3.60
 104. Kärnavfallsrådet – 3.60
 105. Myndigheten för Kulturanalys – 3.60
 106. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.60
 107. Första AP-fonden – 3.60
 108. Riksgälden – 3.60
 109. Sjätte AP-fonden – 3.60
 110. Skogsstyrelsen – 3.60
 111. BioInnovation – 3.50
 112. Energi­myndigheten – 3.50
 113. Statens haveri­kommission – 3.50
 114. LIGHTer – 3.50
 115. Justitie­kanslern – 3.50
 116. Socialstyrelsen – 3.50
 117. Läkemedels­verket – 3.50
 118. Skatterätts­nämnden – 3.50
 119. Statens Geotekniska Institut – 3.40
 120. Smart Built Environment – 3.40
 121. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.40
 122. Svenska ESF-rådet – 3.40
 123. Konkurrens­verket – 3.40
 124. Kriminal­vården – 3.40
 125. Post- och tele­styrelsen – 3.40
 126. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.40
 127. Höglandsförbundet – 3.40
 128. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.40
 129. Diskriminerings­ombudsmannen – 3.40
 130. Sveriges domstolar – 3.40
 131. Arbetsförmedlingen – 3.40
 132. Exportkredit­nämnden – 3.40
 133. Finanspolitiska rådet – 3.40
 134. Forskningsrådet Formas – 3.40
 135. Revisors­inspektionen – 3.40
 136. Försäkringskassan – 3.40
 137. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.30
 138. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.30
 139. Säkerhets­polisen – 3.30
 140. Konstnärs­nämnden – 3.30
 141. Kust­bevakningen – 3.30
 142. Val­myndigheten – 3.30
 143. Transport­styrelsen – 3.30
 144. Sveriges ambassader och konsulat – 3.30
 145. Polarforsknings­sekretariatet – 3.30
 146. Rättsmedicinal­verket – 3.30
 147. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.30
 148. Process­industriell IT och automation – 3.20
 149. Statens person­adress­register – 3.20
 150. Migrationsverket – 3.20
 151. Tredje AP-fonden – 3.20
 152. Statistiska Centralbyrån – 3.20
 153. Patent- och registrerings­verket – 3.20
 154. Riksarkivet – 3.20
 155. Försvarsmakten – 3.20
 156. Internet of Things Sverige – 3.10
 157. Lantmäteriet – 3.10
 158. Kärnavfalls­fonden – 3.10
 159. Arbetsgivarverket – 3.10
 160. Ekobrotts­myndigheten – 3.10
 161. Fyrbodal – 3.10
 162. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.10
 163. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.10
 164. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.10
 165. Sametinget – 3.10
 166. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.00
 167. Viable cities – 3.00
 168. Sveriges författarfond – 3.00
 169. Trafikverket – 3.00
 170. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.00
 171. Skolforsknings­institutet – 3.00
 172. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.00
 173. Energimarknads­inspektionen – 3.00
 174. Boråsregionen – 3.00
 175. Statens konstråd – 2.90
 176. Kulturrådet – 2.90
 177. Re:Source – 2.90
 178. Smartare elektroniksystem – 2.90
 179. Statskontoret – 2.90
 180. Länstrafiken Kronoberg – 2.90
 181. Arbets­domstolen – 2.90
 182. Folke Bernadotte­akademin – 2.90
 183. Rymdstyrelsen – 2.90
 184. Delegationen mot segregation – 2.90
 185. Etikprövnings­myndigheten – 2.80
 186. Nämnden mot diskriminering – 2.80
 187. Elsäkerhets­verket – 2.80
 188. Överklagande­nämnden – 2.80
 189. Skol­inspektionen – 2.70
 190. Trafikanalys – 2.70
 191. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 2.70
 192. Regeringen – 2.70
 193. Sveriges Geologiska Undersökning – 2.60
 194. Jämställdhets­myndigheten – 2.60
 195. Medtech4­Health – 2.50
 196. Produktion2030 – 2.50
 197. Fjärde AP-fonden – 2.40
 198. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 2.40
 199. Metalliska material – 2.30
 200. Swedac – 2.20
 201. Brotts­förebyggande rådet – 2.00
 202. Försvarets radioanstalt – 1.40

Tillgänglighet hos övrig offentlig sektor

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt både med verktyget Pa11y och Axe. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

Skillnaden mellan Axe och Pa11y är flera, bland annat att Axe bara räknar antal områden som en webbplats felar på och att Axe mer fokuserar på bekräftade fel. Betyget i Pa11y utgår från antalet unika fel snarare än unika sorters fel. Tanken är att dessa två ska balansera upp varandra.

 1. Statens fastighetsverk – 5.00
 2. Nationellt forensiskt centrum – 5.00
 3. Havs och Vatten­myndigheten – 5.00
 4. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 5.00
 5. Svenska Institutet – 5.00
 6. Svenska kraftnät – 5.00
 7. Kammar­kollegiet – 5.00
 8. Konjunktu­rinstitutet – 5.00
 9. Pensions­myndigheten – 5.00
 10. Riksdagen – 5.00
 11. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 5.00
 12. Socialstyrelsen – 5.00
 13. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 5.00
 14. Åklagar­myndigheten – 5.00
 15. Luftfarts­verket – 5.00
 16. Käppala – 5.00
 17. Upphandlings­myndigheten – 5.00
 18. Andra AP-fonden – 5.00
 19. Myndigheten för press, radio och tv – 5.00
 20. Nordiska Afrika­institutet – 5.00
 21. Diskriminerings­ombudsmannen – 5.00
 22. eSamverka – 5.00
 23. Sveriges domstolar – 5.00
 24. Ekobrotts­myndigheten – 5.00
 25. Elsäkerhets­verket – 5.00
 26. Göteborgs­regionen – 5.00
 27. Folkhälso­myndigheten – 5.00
 28. Polisen – 5.00
 29. Rymdstyrelsen – 5.00
 30. Boverket – 4.50
 31. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.50
 32. Statens person­adress­register – 4.50
 33. Statens servicecenter – 4.50
 34. Institutet för språk och folkminnen – 4.50
 35. Svenska ILO-kommittén – 4.50
 36. Kungliga biblioteket – 4.50
 37. Inspektionen för vård och omsorg – 4.50
 38. Kemikalie­inspektionen – 4.50
 39. Tillväxtverket – 4.50
 40. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.50
 41. Plikt- och prövningsmyndigheten – 4.50
 42. Kriminal­vården – 4.50
 43. Kust­bevakningen – 4.50
 44. Universitetskanslers­ämbetet – 4.50
 45. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.50
 46. Sveriges Geologiska Undersökning – 4.50
 47. Spel­inspektionen – 4.50
 48. Höglandsförbundet – 4.50
 49. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.50
 50. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.50
 51. Rekrytering­smyndigheten – 4.50
 52. Integritetsskydds­myndigheten – 4.50
 53. Ekonomistyrnings­verket – 4.50
 54. Fortifikations­verket – 4.50
 55. Riksgälden – 4.50
 56. Riksrevisionen – 4.50
 57. Statens Geotekniska Institut – 4.00
 58. Naturvårds­verket – 4.00
 59. Konsument­verket – 4.00
 60. Post- och tele­styrelsen – 4.00
 61. Kärnavfalls­fonden – 4.00
 62. Lagrådet – 4.00
 63. Skatteverket – 4.00
 64. Statistiska Centralbyrån – 4.00
 65. Medlings­institutet – 4.00
 66. Skolforsknings­institutet – 4.00
 67. Allmänna reklamations­nämnden – 4.00
 68. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.00
 69. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 4.00
 70. Nämnden mot diskriminering – 4.00
 71. Fastighetsmäklar­inspektionen – 4.00
 72. Revisors­inspektionen – 4.00
 73. Riksarkivet – 4.00
 74. Justitie­ombudsmannen – 4.00
 75. Bolagsverket – 3.50
 76. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.50
 77. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.50
 78. Statens institutions­styrelse – 3.50
 79. Smart Built Environment – 3.50
 80. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.50
 81. Inspektionen för social­försäkringen – 3.50
 82. Inspektionen för strategiska produkter – 3.50
 83. Lantmäteriet – 3.50
 84. Justitie­kanslern – 3.50
 85. Sveriges författarfond – 3.50
 86. Säkerhets­polisen – 3.50
 87. Länsstyrelserna – 3.50
 88. Migrationsverket – 3.50
 89. Kommers­kollegium – 3.50
 90. Total­försvarets forsknings­institut – 3.50
 91. Trafikanalys – 3.50
 92. Kronofogden – 3.50
 93. Riksantikvarieämbetet – 3.50
 94. Vetenskaps­rådet – 3.50
 95. Livsmedels­verket – 3.50
 96. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.50
 97. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.50
 98. Barnombudsmannen – 3.50
 99. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 3.50
 100. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 3.50
 101. Myndigheten för delaktighet – 3.50
 102. Myndigheten för Kulturanalys – 3.50
 103. Arbets­domstolen – 3.50
 104. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.50
 105. Arvsfonden – 3.50
 106. Brottsoffer­myndigheten – 3.50
 107. Ehälso­myndigheten – 3.50
 108. Boråsregionen – 3.50
 109. Finans­inspektionen – 3.50
 110. Försvarets materielverk – 3.50
 111. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.50
 112. Överklagande­nämnden – 3.50
 113. Energi­myndigheten – 3.00
 114. Jordbruks­verket – 3.00
 115. Statens konstråd – 3.00
 116. Statens medieråd – 3.00
 117. Skolverket – 3.00
 118. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.00
 119. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.00
 120. Tredje AP-fonden – 3.00
 121. Val­myndigheten – 3.00
 122. Transport­styrelsen – 3.00
 123. Läkemedels­verket – 3.00
 124. Brotts­förebyggande rådet – 3.00
 125. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.00
 126. Arbetsförmedlingen – 3.00
 127. Patent- och registrerings­verket – 3.00
 128. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.00
 129. Exportkredit­nämnden – 3.00
 130. Finanspolitiska rådet – 3.00
 131. Regeringen – 3.00
 132. Forskarskatte­nämnden – 3.00
 133. Forskningsrådet Formas – 3.00
 134. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.00
 135. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.00
 136. Försäkringskassan – 3.00
 137. Delegationen mot segregation – 3.00
 138. Sjöfarts­verket – 3.00
 139. Genteknik­nämnden – 3.00
 140. Skogsstyrelsen – 3.00
 141. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 2.50
 142. Statens haveri­kommission – 2.50
 143. InfraSweden – 2.50
 144. Medtech4­Health – 2.50
 145. Process­industriell IT och automation – 2.50
 146. SWElife – 2.50
 147. Skol­inspektionen – 2.50
 148. Statens tjänste­pensions­verk – 2.50
 149. Statskontoret – 2.50
 150. Institutet för rymdfysik – 2.50
 151. Svenska ESF-rådet – 2.50
 152. Svenska institutet för europa­politiska studier – 2.50
 153. Riksbanken – 2.50
 154. Konkurrens­verket – 2.50
 155. Konstnärs­nämnden – 2.50
 156. Tullverket – 2.50
 157. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 2.50
 158. Swedac – 2.50
 159. Sveriges ambassader och konsulat – 2.50
 160. Kärnavfallsrådet – 2.50
 161. Arbetsmiljö­verket – 2.50
 162. Bokförings­nämnden – 2.50
 163. Polarforsknings­sekretariatet – 2.50
 164. VästKom – 2.50
 165. Första AP-fonden – 2.50
 166. Försvarsmakten – 2.50
 167. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 2.50
 168. Harpsunds­nämnden – 2.00
 169. Internet of Things Sverige – 2.00
 170. Smartare elektroniksystem – 2.00
 171. Statens veterinär­medicinska anstalt – 2.00
 172. Statens Historiska Museer – 2.00
 173. Arbetsgivarverket – 2.00
 174. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 2.00
 175. Etikprövnings­myndigheten – 2.00
 176. Energimarknads­inspektionen – 2.00
 177. Skaraborgs kommunal­förbund – 2.00
 178. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 2.00
 179. Sjunde AP-fonden – 2.00
 180. Skatterätts­nämnden – 2.00
 181. Drive Sweden – 1.50
 182. LIGHTer – 1.50
 183. InnovAir – 1.50
 184. Metalliska material – 1.50
 185. Kulturrådet – 1.50
 186. Viable cities – 1.50
 187. Re:Source – 1.50
 188. Trafikverket – 1.50
 189. Fyrbodal – 1.50
 190. Fjärde AP-fonden – 1.50
 191. Folke Bernadotte­akademin – 1.50
 192. Försvarets radioanstalt – 1.50
 193. Rättsmedicinal­verket – 1.50
 194. Sameskol­styrelsen – 1.50
 195. Sametinget – 1.50
 196. Sjätte AP-fonden – 1.50
 197. BioInnovation – 1.00
 198. SIO Grafen – 1.00
 199. SIP STRIM – 1.00
 200. Produktion2030 – 1.00
 201. Länstrafiken Kronoberg – 1.00
 202. Jämställdhets­myndigheten – 1.00

Webbprestanda bland övrig offentlig sektor

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en ComHem 600 Mbit/s i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Lighthouse Performance.

Under semester på sommaren och jul/nyår körs testerna via mobilt bredband (4G via Telenor) - kolla vår changelog för att se hur det mättes i 11 2021

 1. SIO Grafen – 5.00
 2. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 5.00
 3. Svenska ILO-kommittén – 5.00
 4. Kärnavfalls­fonden – 5.00
 5. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 5.00
 6. Arbets­domstolen – 5.00
 7. Sveriges ambassader och konsulat – 4.90
 8. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.90
 9. Sveriges författarfond – 4.70
 10. Konjunktu­rinstitutet – 4.70
 11. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.70
 12. Transport­styrelsen – 4.70
 13. Myndigheten för press, radio och tv – 4.70
 14. Nämnden mot diskriminering – 4.70
 15. Finanspolitiska rådet – 4.70
 16. Folkhälso­myndigheten – 4.70
 17. Forskarskatte­nämnden – 4.70
 18. Justitie­ombudsmannen – 4.70
 19. Statens haveri­kommission – 4.60
 20. Statens konstråd – 4.60
 21. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.60
 22. Inspektionen för strategiska produkter – 4.60
 23. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.60
 24. Plikt- och prövningsmyndigheten – 4.60
 25. Naturvårds­verket – 4.60
 26. Konsument­verket – 4.60
 27. Pensions­myndigheten – 4.60
 28. Val­myndigheten – 4.60
 29. Sveriges Geologiska Undersökning – 4.60
 30. Åklagar­myndigheten – 4.60
 31. Spel­inspektionen – 4.60
 32. Höglandsförbundet – 4.60
 33. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.60
 34. Rekrytering­smyndigheten – 4.60
 35. Allmänna reklamations­nämnden – 4.60
 36. Arvsfonden – 4.60
 37. Brottsoffer­myndigheten – 4.60
 38. Diskriminerings­ombudsmannen – 4.60
 39. Ekonomistyrnings­verket – 4.60
 40. Rymdstyrelsen – 4.60
 41. Skatterätts­nämnden – 4.60
 42. Statens fastighetsverk – 4.50
 43. Smart Built Environment – 4.50
 44. Institutet för språk och folkminnen – 4.50
 45. Svenska institutet för europa­politiska studier – 4.50
 46. Kammar­kollegiet – 4.50
 47. Kronofogden – 4.50
 48. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.50
 49. Medlings­institutet – 4.50
 50. Andra AP-fonden – 4.50
 51. Myndigheten för Kulturanalys – 4.50
 52. eSamverka – 4.50
 53. VästKom – 4.50
 54. Boråsregionen – 4.50
 55. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.50
 56. Skolverket – 4.40
 57. Svenska Institutet – 4.40
 58. Riksbanken – 4.40
 59. Tullverket – 4.40
 60. Kust­bevakningen – 4.40
 61. Trafikverket – 4.40
 62. Upphandlings­myndigheten – 4.40
 63. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.40
 64. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 4.40
 65. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.40
 66. Ehälso­myndigheten – 4.40
 67. Revisors­inspektionen – 4.40
 68. Försvars­underrättelse­domstolen – 4.40
 69. Statens institutions­styrelse – 4.30
 70. Metalliska material – 4.30
 71. Nationellt forensiskt centrum – 4.30
 72. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.30
 73. Riksantikvarieämbetet – 4.30
 74. Livsmedels­verket – 4.30
 75. Polisen – 4.30
 76. Jordbruks­verket – 4.20
 77. Lantmäteriet – 4.20
 78. Inspektionen för vård och omsorg – 4.20
 79. Länsstyrelserna – 4.20
 80. Migrationsverket – 4.20
 81. Barnombudsmannen – 4.20
 82. Integritetsskydds­myndigheten – 4.20
 83. Ekobrotts­myndigheten – 4.20
 84. Första AP-fonden – 4.20
 85. Delegationen mot segregation – 4.20
 86. Boverket – 4.10
 87. Statens servicecenter – 4.10
 88. Tillväxtverket – 4.10
 89. Lagrådet – 4.10
 90. Statistiska Centralbyrån – 4.10
 91. Vetenskaps­rådet – 4.10
 92. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.10
 93. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.10
 94. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.10
 95. Etikprövnings­myndigheten – 4.10
 96. Finans­inspektionen – 4.10
 97. Fortifikations­verket – 4.10
 98. Riksarkivet – 4.10
 99. Bolagsverket – 4.00
 100. Havs och Vatten­myndigheten – 4.00
 101. Justitie­kanslern – 4.00
 102. Kemikalie­inspektionen – 4.00
 103. Riksdagen – 4.00
 104. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 4.00
 105. Sjöfarts­verket – 4.00
 106. Överklagande­nämnden – 4.00
 107. Kommers­kollegium – 3.90
 108. Konkurrens­verket – 3.90
 109. Folke Bernadotte­akademin – 3.90
 110. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.90
 111. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.80
 112. Harpsunds­nämnden – 3.80
 113. Internet of Things Sverige – 3.80
 114. Skol­inspektionen – 3.80
 115. Svenska ESF-rådet – 3.80
 116. Konstnärs­nämnden – 3.80
 117. Trafikanalys – 3.80
 118. Socialstyrelsen – 3.80
 119. Swedac – 3.80
 120. Statens Historiska Museer – 3.80
 121. Käppala – 3.80
 122. Myndigheten för delaktighet – 3.80
 123. Göteborgs­regionen – 3.80
 124. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.80
 125. Fjärde AP-fonden – 3.80
 126. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.80
 127. BioInnovation – 3.70
 128. LIGHTer – 3.70
 129. Statens medieråd – 3.70
 130. Re:Source – 3.70
 131. SWElife – 3.70
 132. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.70
 133. Svenska kraftnät – 3.70
 134. Total­försvarets forsknings­institut – 3.70
 135. Kriminal­vården – 3.70
 136. Post- och tele­styrelsen – 3.70
 137. Luftfarts­verket – 3.70
 138. Arbetsgivarverket – 3.70
 139. Regeringen – 3.70
 140. Forskningsrådet Formas – 3.70
 141. Rättsmedicinal­verket – 3.70
 142. Genteknik­nämnden – 3.70
 143. Statens Geotekniska Institut – 3.60
 144. Kungliga biblioteket – 3.60
 145. Tredje AP-fonden – 3.60
 146. Läkemedels­verket – 3.60
 147. Sameskol­styrelsen – 3.60
 148. Sjunde AP-fonden – 3.60
 149. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.50
 150. Nordiska Afrika­institutet – 3.50
 151. Bokförings­nämnden – 3.50
 152. Riksgälden – 3.50
 153. Riksrevisionen – 3.50
 154. SIP STRIM – 3.40
 155. Produktion2030 – 3.40
 156. Statens person­adress­register – 3.40
 157. Statens tjänste­pensions­verk – 3.40
 158. Säkerhets­polisen – 3.40
 159. Skatteverket – 3.40
 160. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.40
 161. Kärnavfallsrådet – 3.40
 162. Arbetsmiljö­verket – 3.40
 163. Patent- och registrerings­verket – 3.40
 164. Försvarsmakten – 3.40
 165. Försäkringskassan – 3.40
 166. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.30
 167. Institutet för rymdfysik – 3.30
 168. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 3.30
 169. Universitetskanslers­ämbetet – 3.30
 170. Arbetsförmedlingen – 3.30
 171. Fyrbodal – 3.30
 172. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.20
 173. Sveriges domstolar – 3.20
 174. Elsäkerhets­verket – 3.20
 175. Exportkredit­nämnden – 3.20
 176. Skolforsknings­institutet – 3.10
 177. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.10
 178. Sjätte AP-fonden – 3.10
 179. Energimarknads­inspektionen – 3.00
 180. Medtech4­Health – 2.90
 181. Kulturrådet – 2.90
 182. Inspektionen för social­försäkringen – 2.90
 183. Brotts­förebyggande rådet – 2.90
 184. InnovAir – 2.80
 185. Försvarets materielverk – 2.80
 186. Skogsstyrelsen – 2.80
 187. Energi­myndigheten – 2.70
 188. InfraSweden – 2.70
 189. Statskontoret – 2.70
 190. Viable cities – 2.50
 191. Länstrafiken Kronoberg – 2.50
 192. Skaraborgs kommunal­förbund – 2.50
 193. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 2.40
 194. Försvarets radioanstalt – 2.40
 195. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 2.30
 196. Smartare elektroniksystem – 2.30
 197. Överklagande­nämnden för studiestöd – 2.20
 198. Jämställdhets­myndigheten – 2.20
 199. Drive Sweden – 2.10
 200. Process­industriell IT och automation – 2.00
 201. Polarforsknings­sekretariatet – 2.00
 202. Sametinget – 1.00

Integritet och säkerhet hos övrig offentlig sektor

Integritets och säkerhetstesten kontrollerar hur bra webbplatsen värnar sina användares personliga integritet och har god informationssäkerhet. Det består av två olika tester:

Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 5 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnit testas åtminstone två gånger.

 1. Energimarknads­inspektionen – 5.00
 2. Polisen – 4.82
 3. Nationellt forensiskt centrum – 4.72
 4. Myndigheten för press, radio och tv – 4.60
 5. Integritetsskydds­myndigheten – 4.24
 6. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 3.96
 7. Total­försvarets forsknings­institut – 3.90
 8. Justitie­kanslern – 3.80
 9. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 3.48
 10. Val­myndigheten – 3.40
 11. Pensions­myndigheten – 3.40
 12. Konjunktu­rinstitutet – 3.39
 13. eSamverka – 3.32
 14. Diskriminerings­ombudsmannen – 3.32
 15. Riksdagen – 3.28
 16. Statens fastighetsverk – 3.20
 17. Fortifikations­verket – 3.18
 18. Havs och Vatten­myndigheten – 3.16
 19. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.10
 20. Kronofogden – 2.93
 21. Vinnova - Verket för innovations­system – 2.85
 22. Riksrevisionen – 2.68
 23. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 2.68
 24. Säkerhets­polisen – 2.60
 25. Fastighetsmäklar­inspektionen – 2.60
 26. Statens servicecenter – 2.58
 27. Svenska kraftnät – 2.57
 28. Höglandsförbundet – 2.52
 29. Sveriges författarfond – 2.52
 30. Sameskol­styrelsen – 2.52
 31. Försvars­underrättelse­domstolen – 2.52
 32. Lantmäteriet – 2.52
 33. Försvarets radioanstalt – 2.52
 34. Institutet för språk och folkminnen – 2.52
 35. Kammar­kollegiet – 2.51
 36. Åklagar­myndigheten – 2.48
 37. Medlings­institutet – 2.45
 38. Post- och tele­styrelsen – 2.44
 39. Boråsregionen – 2.43
 40. InfraSweden – 2.40
 41. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 2.38
 42. Riksbanken – 2.33
 43. LIGHTer – 2.32
 44. Arbetsmiljö­verket – 2.32
 45. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 2.32
 46. Statens medieråd – 2.31
 47. Kriminal­vården – 2.30
 48. Socialstyrelsen – 2.28
 49. Trafikverket – 2.24
 50. Riksgälden – 2.24
 51. Delegationen för cirkulär ekonomi – 2.22
 52. Ekonomistyrnings­verket – 2.20
 53. Försvarsmakten – 2.20
 54. Skatteverket – 2.15
 55. Svenska ILO-kommittén – 2.12
 56. Rekrytering­smyndigheten – 2.10
 57. Plikt- och prövningsmyndigheten – 2.10
 58. Överklagande­nämnden – 2.08
 59. Patent- och registrerings­verket – 2.08
 60. Myndigheten för Kulturanalys – 2.06
 61. Sveriges domstolar – 2.02
 62. Andra AP-fonden – 1.98
 63. Jämställdhets­myndigheten – 1.96
 64. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 1.96
 65. Nämnden för hemslöjds­frågor – 1.94
 66. Institutet för rymdfysik – 1.93
 67. Sjätte AP-fonden – 1.93
 68. Finans­inspektionen – 1.93
 69. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 1.92
 70. Kungliga biblioteket – 1.90
 71. Skol­inspektionen – 1.84
 72. Göteborgs­regionen – 1.80
 73. Inspektionen för social­försäkringen – 1.80
 74. Spel­inspektionen – 1.78
 75. Bolagsverket – 1.75
 76. Inspektionen för strategiska produkter – 1.75
 77. Allmänna reklamations­nämnden – 1.75
 78. Luftfarts­verket – 1.73
 79. Käppala – 1.73
 80. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 1.73
 81. Justitie­ombudsmannen – 1.73
 82. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 1.68
 83. Centrala Studiestöds­nämnden – 1.67
 84. Regeringen – 1.63
 85. Migrationsverket – 1.60
 86. Statens person­adress­register – 1.60
 87. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 1.60
 88. Swedac – 1.60
 89. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 1.60
 90. Ehälso­myndigheten – 1.60
 91. Kemikalie­inspektionen – 1.60
 92. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 1.60
 93. Tullverket – 1.60
 94. Nämnden mot diskriminering – 1.60
 95. Arvsfonden – 1.60
 96. Revisors­inspektionen – 1.58
 97. Statens institutions­styrelse – 1.58
 98. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 1.58
 99. Exportkredit­nämnden – 1.58
 100. Sjöfarts­verket – 1.58
 101. Livsmedels­verket – 1.58
 102. Kust­bevakningen – 1.58
 103. Tredje AP-fonden – 1.58
 104. Statens Geotekniska Institut – 1.56
 105. Etikprövnings­myndigheten – 1.55
 106. Första AP-fonden – 1.53
 107. VästKom – 1.52
 108. Brottsoffer­myndigheten – 1.50
 109. Länsstyrelserna – 1.50
 110. Naturvårds­verket – 1.50
 111. BioInnovation – 1.50
 112. Barnombudsmannen – 1.50
 113. Finanspolitiska rådet – 1.50
 114. Arbets­domstolen – 1.50
 115. Sveriges Geologiska Undersökning – 1.50
 116. Svenska institutet för europa­politiska studier – 1.50
 117. Folke Bernadotte­akademin – 1.50
 118. Kulturrådet – 1.50
 119. Folkhälso­myndigheten – 1.50
 120. Metalliska material – 1.50
 121. Elsäkerhets­verket – 1.50
 122. Upphandlings­myndigheten – 1.50
 123. Sveriges ambassader och konsulat – 1.50
 124. Inspektionen för vård och omsorg – 1.50
 125. Konstnärs­nämnden – 1.50
 126. Forskarskatte­nämnden – 1.50
 127. Länstrafiken Kronoberg – 1.50
 128. Skaraborgs kommunal­förbund – 1.50
 129. InnovAir – 1.50
 130. Delegationen mot segregation – 1.50
 131. Myndigheten för delaktighet – 1.50
 132. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 1.50
 133. Överklagande­nämnden för studiestöd – 1.48
 134. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 1.44
 135. Fjärde AP-fonden – 1.44
 136. Ekobrotts­myndigheten – 1.44
 137. Kommers­kollegium – 1.40
 138. Statskontoret – 1.40
 139. Energi­myndigheten – 1.40
 140. Jordbruks­verket – 1.40
 141. Internet of Things Sverige – 1.40
 142. Skatterätts­nämnden – 1.40
 143. Arbetsgivarverket – 1.40
 144. Riksantikvarieämbetet – 1.40
 145. Smart Built Environment – 1.40
 146. Sametinget – 1.40
 147. Produktion2030 – 1.40
 148. Kärnavfalls­fonden – 1.40
 149. Svenska ESF-rådet – 1.40
 150. Strålsäkerhets­myndigheten – 1.40
 151. Drive Sweden – 1.40
 152. Kärnavfallsrådet – 1.40
 153. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 1.40
 154. Försvarets materielverk – 1.40
 155. Myndigheten för tillgängliga medier – 1.40
 156. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 1.40
 157. Boverket – 1.40
 158. Statens Historiska Museer – 1.40
 159. Bokförings­nämnden – 1.40
 160. Statistiska Centralbyrån – 1.40
 161. Medtech4­Health – 1.40
 162. Trafikanalys – 1.40
 163. Skogsstyrelsen – 1.40
 164. Vetenskaps­rådet – 1.40
 165. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 1.40
 166. Konsument­verket – 1.40
 167. Viable cities – 1.40
 168. Skolverket – 1.40
 169. Statens haveri­kommission – 1.40
 170. Tillväxtverket – 1.40
 171. Fyrbodal – 1.40
 172. Forskningsrådet Formas – 1.40
 173. Rättsmedicinal­verket – 1.40
 174. Rymdstyrelsen – 1.40
 175. Lagrådet – 1.40
 176. Läkemedels­verket – 1.40
 177. Sjunde AP-fonden – 1.40
 178. Konkurrens­verket – 1.40
 179. Statens veterinär­medicinska anstalt – 1.40
 180. Transport­styrelsen – 1.40
 181. Brotts­förebyggande rådet – 1.40
 182. Universitetskanslers­ämbetet – 1.40
 183. Skolforsknings­institutet – 1.40
 184. Statens konstråd – 1.36
 185. Re:Source – 1.33
 186. Arbetsförmedlingen – 1.33
 187. Försäkringskassan – 1.30
 188. Nordiska Afrika­institutet – 1.25
 189. Svenska Institutet – 1.25
 190. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 1.25
 191. Process­industriell IT och automation – 1.25
 192. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 1.25
 193. SIP STRIM – 1.20
 194. Genteknik­nämnden – 1.20
 195. Smartare elektroniksystem – 1.20
 196. Polarforsknings­sekretariatet – 1.20
 197. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 1.20
 198. Harpsunds­nämnden – 1.20
 199. SIO Grafen – 1.20
 200. Statens tjänste­pensions­verk – 1.15
 201. Riksarkivet – 1.12
 202. SWElife – 1.12

5 senaste rapporterna