Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Februari 2020 – sammanställning av utbildning och forskning på webben

Februari 2020 – sammanställning av utbildning och forskning på webben

Jämförelse över hur utbildning och forsknings webbplatser under februari står sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard och användbarhet.


Om kategorin Utbildning och forskning

Högskolor, universitet, institut och andra verksamheter som bedriver forskning, utbildning eller akademisk verksamhet. Även samverkans­arenor likt science parks där minst en akademisk part är grundare.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 3.7 av 5.

Se aktuell lista med utbildning och forskning


Februaris topplista är här. Precis som tidigare är det enbart startsidor som är uppmätta, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Betyget för användbarhet är dock inte meningsfullt att normalisera då det handlar om för små skillnader mellan det bästa betygen och de genomsnittliga. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de tester som ännu inte har en egen kategori.

 1. Örebro universitet — 4.5
 2. Kungliga Musik­högskolan — 3.7
 3. Luleå Tekniska Universitet (LTU) — 3.7
 4. Sandbacka Park (Sandviken) — 3.7
 5. Linné­universitetet — 3.5
 6. Högskolan i Gävle — 3.5
 7. Högskolan Dalarna — 3.5
 8. Högskolan Kristianstad — 3.5
 9. Mälardalens Högskola — 3.5
 10. University­admission.se — 3.4
 11. Högskolan i Halmstad — 3.4
 12. Högskolan i Skövde — 3.4
 13. Antagning.se — 3.4
 14. Uppsala universitet — 3.3
 15. Södertörns högskola — 3.3
 16. Linköpings Universitet — 3.3
 17. Umeå universitet — 3.2
 18. Södertälje Science Park — 3.2
 19. Överklagande­nämnden för högskolan — 3.2
 20. Gymnastik- och idrotts­högskolan (GIH) — 3.2
 21. Videum Science Park (Växjö) — 3.1
 22. Högskolan Väst — 3.1
 23. Jönköpings Universitet — 3.1
 24. Johanneberg Science Park (Göteborg) — 3.1
 25. Sophiahemmet högskola — 3.0
 26. Högskolan i Borås — 3.0
 27. Luleå Science Park — 3.0
 28. Försvars­högskolan (FHS) — 2.9
 29. Piteå Science Park — 2.9
 30. Lindholmen Science Park (Göteborg) — 2.9
 31. Förbundet Folkhögskol­lärarna — 2.9
 32. Dalarna Science Park — 2.9
 33. Högskolans avskiljande­nämnd — 2.9
 34. Kungliga Konst­högskolan — 2.9
 35. Karlstad Innovation Park — 2.8
 36. Krinova Science Park (Kristianstad) — 2.8
 37. Lunds Universitet — 2.8
 38. Karlstads Universitet — 2.8
 39. Kalmar Science Park — 2.7
 40. Västerås Science Park — 2.7
 41. Myndigheten för yrkes­högskolan — 2.7
 42. Ideon Science Park (Lund) — 2.7
 43. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) — 2.7
 44. Uminova Innovation (Umeå) — 2.7
 45. Mitt­universitetet — 2.6
 46. Stockholms konstnärliga högskola — 2.6
 47. Sveriges lantbruks­universitet (SLU) — 2.6
 48. Science Park Gotland (Visby) — 2.6
 49. Sahlgrenska Akademin — 2.6
 50. Skellefteå Science City — 2.6
 51. Science Park (Jönköping) — 2.6
 52. Konstfack — 2.6
 53. Stockholms universitet (SU) — 2.5
 54. Göteborgs Universitet (GU) — 2.5
 55. Medicon Village Science Park (Lund) — 2.5
 56. Innovatum Science Center (Trollhättan) — 2.4
 57. Kista Science City (Stockholm) — 2.4
 58. Norrköping Science Park — 2.4
 59. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) — 2.4
 60. Universitets- och högskolerådet — 2.4
 61. Netport Science Park (Karlshamn) — 2.4
 62. Mjärdevi Science Park (Linköping) — 2.3
 63. Studera.nu — 2.3
 64. Alfred Nobel Science Park (Örebro) — 2.2
 65. Sahlgrenska Science Park (Göteborg) — 2.2
 66. KI Innovations (Stockholm) — 2.2
 67. Science Park Borås — 2.2
 68. Medeon Science Park (Malmö) — 2.1
 69. Chalmers tekniska högskola — 2.1
 70. Malmö Universitet — 2.1
 71. Peak Region Science Park (Östersund) — 2.0
 72. BizMaker (Västernorrland) — 1.9
 73. Blue Science Park (Blekinge) — 1.9

Webbstandard hos utbildning och forskning

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod.
Samt om webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. Sandbacka Park (Sandviken) — 4.8
 2. Antagning.se — 4.7
 3. University­admission.se — 4.7
 4. Örebro universitet — 4.7
 5. Kungliga Musik­högskolan — 4.2
 6. Mälardalens Högskola — 4.2
 7. Umeå universitet — 4.1
 8. Dalarna Science Park — 4.1
 9. Högskolan i Borås — 3.9
 10. Högskolan Kristianstad — 3.9
 11. Linné­universitetet — 3.9
 12. Sveriges lantbruks­universitet (SLU) — 3.9
 13. Högskolan i Halmstad — 3.8
 14. Uppsala universitet — 3.8
 15. Videum Science Park (Växjö) — 3.8
 16. Gymnastik- och idrotts­högskolan (GIH) — 3.8
 17. Luleå Science Park — 3.8
 18. Högskolan i Gävle — 3.6
 19. Luleå Tekniska Universitet (LTU) — 3.6
 20. Södertörns högskola — 3.6
 21. Kalmar Science Park — 3.6
 22. Jönköpings Universitet — 3.5
 23. Högskolan i Skövde — 3.4
 24. Lindholmen Science Park (Göteborg) — 3.4
 25. Karlstad Innovation Park — 3.4
 26. Södertälje Science Park — 3.4
 27. Högskolan Väst — 3.4
 28. Konstfack — 3.4
 29. Johanneberg Science Park (Göteborg) — 3.3
 30. Högskolan Dalarna — 3.3
 31. Karlstads Universitet — 3.3
 32. Linköpings Universitet — 3.3
 33. Stockholms konstnärliga högskola — 3.3
 34. Stockholms universitet (SU) — 3.3
 35. Science Park (Jönköping) — 3.3
 36. Västerås Science Park — 3.3
 37. Lunds Universitet — 3.2
 38. Kungliga Konst­högskolan — 3.1
 39. Mitt­universitetet — 3.1
 40. Förbundet Folkhögskol­lärarna — 3.1
 41. Science Park Gotland (Visby) — 3.1
 42. Överklagande­nämnden för högskolan — 3.1
 43. Högskolans avskiljande­nämnd — 3.1
 44. Myndigheten för yrkes­högskolan — 3.1
 45. Sahlgrenska Science Park (Göteborg) — 3.0
 46. Innovatum Science Center (Trollhättan) — 3.0
 47. Kista Science City (Stockholm) — 3.0
 48. Alfred Nobel Science Park (Örebro) — 3.0
 49. Försvars­högskolan (FHS) — 2.9
 50. Uminova Innovation (Umeå) — 2.9
 51. Medicon Village Science Park (Lund) — 2.9
 52. Skellefteå Science City — 2.9
 53. Piteå Science Park — 2.9
 54. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) — 2.8
 55. Studera.nu — 2.8
 56. Netport Science Park (Karlshamn) — 2.8
 57. Mjärdevi Science Park (Linköping) — 2.8
 58. Göteborgs Universitet (GU) — 2.6
 59. Science Park Borås — 2.6
 60. Sahlgrenska Akademin — 2.6
 61. Krinova Science Park (Kristianstad) — 2.6
 62. KI Innovations (Stockholm) — 2.5
 63. Universitets- och högskolerådet — 2.5
 64. Sophiahemmet högskola — 2.5
 65. Norrköping Science Park — 2.5
 66. BizMaker (Västernorrland) — 2.5
 67. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) — 2.3
 68. Blue Science Park (Blekinge) — 2.3
 69. Malmö Universitet — 2.2
 70. Ideon Science Park (Lund) — 2.2
 71. Medeon Science Park (Malmö) — 1.8
 72. Chalmers tekniska högskola — 1.8
 73. Peak Region Science Park (Östersund) — 1.8

Tillgänglighet hos utbildning och forskning

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt med verktyget Pa11y. Pa11y kör tester för både WCAG samt amerikanska Section 508. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

 1. Linné­universitetet — 5.0
 2. Södertörns högskola — 5.0
 3. Uppsala universitet — 5.0
 4. Örebro universitet — 5.0
 5. Överklagande­nämnden för högskolan — 5.0
 6. Gymnastik- och idrotts­högskolan (GIH) — 4.0
 7. Kungliga Musik­högskolan — 4.0
 8. Luleå Tekniska Universitet (LTU) — 4.0
 9. Mitt­universitetet — 4.0
 10. Försvars­högskolan (FHS) — 3.7
 11. Konstfack — 3.0
 12. Mälardalens Högskola — 3.0
 13. Högskolan Dalarna — 2.7
 14. Högskolan i Skövde — 2.3
 15. Högskolan Kristianstad — 2.3
 16. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) — 2.3
 17. Johanneberg Science Park (Göteborg) — 2.3
 18. Science Park Gotland (Visby) — 2.3
 19. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) — 2.0
 20. Kungliga Konst­högskolan — 2.0
 21. Linköpings Universitet — 2.0
 22. Luleå Science Park — 2.0
 23. University­admission.se — 1.7
 24. Högskolan i Gävle — 1.0
 25. Göteborgs Universitet (GU) — 1.0
 26. Högskolan i Borås — 1.0
 27. Högskolan i Halmstad — 1.0
 28. Högskolan Väst — 1.0
 29. Karlstads Universitet — 1.0
 30. Lunds Universitet — 1.0
 31. Malmö Universitet — 1.0
 32. Myndigheten för yrkes­högskolan — 1.0
 33. Stockholms konstnärliga högskola — 1.0
 34. Stockholms universitet (SU) — 1.0
 35. Sveriges lantbruks­universitet (SLU) — 1.0
 36. Umeå universitet — 1.0
 37. Universitets- och högskolerådet — 1.0
 38. Högskolans avskiljande­nämnd — 1.0
 39. Förbundet Folkhögskol­lärarna — 1.0
 40. Antagning.se — 1.0
 41. Studera.nu — 1.0
 42. Sophiahemmet högskola — 1.0
 43. Science Park Borås — 1.0
 44. Lindholmen Science Park (Göteborg) — 1.0
 45. Sahlgrenska Science Park (Göteborg) — 1.0
 46. Uminova Innovation (Umeå) — 1.0
 47. Alfred Nobel Science Park (Örebro) — 1.0
 48. BizMaker (Västernorrland) — 1.0
 49. Blue Science Park (Blekinge) — 1.0
 50. Dalarna Science Park — 1.0
 51. Ideon Science Park (Lund) — 1.0
 52. Karlstad Innovation Park — 1.0
 53. Innovatum Science Center (Trollhättan) — 1.0
 54. Kalmar Science Park — 1.0
 55. KI Innovations (Stockholm) — 1.0
 56. Kista Science City (Stockholm) — 1.0
 57. Krinova Science Park (Kristianstad) — 1.0
 58. Medeon Science Park (Malmö) — 1.0
 59. Medicon Village Science Park (Lund) — 1.0
 60. Netport Science Park (Karlshamn) — 1.0
 61. Norrköping Science Park — 1.0
 62. Peak Region Science Park (Östersund) — 1.0
 63. Piteå Science Park — 1.0
 64. Sandbacka Park (Sandviken) — 1.0
 65. Science Park (Jönköping) — 1.0
 66. Mjärdevi Science Park (Linköping) — 1.0
 67. Skellefteå Science City — 1.0
 68. Södertälje Science Park — 1.0
 69. Västerås Science Park — 1.0
 70. Videum Science Park (Växjö) — 1.0
 71. Sahlgrenska Akademin — 1.0
 72. Chalmers tekniska högskola — 1.0
 73. Jönköpings Universitet — 1.0

Webbprestanda bland utbildning och forskning

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en ComHem 600 Mbit/s i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Pagespeed API v4.

 1. Örebro universitet — 4.7
 2. Ideon Science Park (Lund) — 4.3
 3. Sophiahemmet högskola — 4.0
 4. Högskolan Dalarna — 3.9
 5. Linköpings Universitet — 3.9
 6. Högskolan i Halmstad — 3.8
 7. Södertälje Science Park — 3.8
 8. Luleå Tekniska Universitet (LTU) — 3.8
 9. Högskolan i Gävle — 3.8
 10. Krinova Science Park (Kristianstad) — 3.8
 11. Högskolan Väst — 3.7
 12. Högskolan i Skövde — 3.6
 13. Högskolans avskiljande­nämnd — 3.5
 14. Kungliga Musik­högskolan — 3.4
 15. Johanneberg Science Park (Göteborg) — 3.4
 16. Överklagande­nämnden för högskolan — 3.4
 17. Myndigheten för yrkes­högskolan — 3.3
 18. Umeå universitet — 3.3
 19. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) — 3.3
 20. Uminova Innovation (Umeå) — 3.3
 21. Förbundet Folkhögskol­lärarna — 3.3
 22. Antagning.se — 3.2
 23. University­admission.se — 3.2
 24. Linné­universitetet — 3.1
 25. Skellefteå Science City — 3.1
 26. Högskolan Kristianstad — 3.0
 27. Lunds Universitet — 3.0
 28. Videum Science Park (Växjö) — 2.9
 29. Sahlgrenska Akademin — 2.9
 30. Kungliga Konst­högskolan — 2.9
 31. Stockholms konstnärliga högskola — 2.8
 32. Karlstads Universitet — 2.8
 33. Uppsala universitet — 2.8
 34. Piteå Science Park — 2.7
 35. Stockholms universitet (SU) — 2.7
 36. Universitets- och högskolerådet — 2.6
 37. Gymnastik- och idrotts­högskolan (GIH) — 2.6
 38. Göteborgs Universitet (GU) — 2.6
 39. Västerås Science Park — 2.6
 40. Sandbacka Park (Sandviken) — 2.5
 41. Chalmers tekniska högskola — 2.5
 42. Jönköpings Universitet — 2.5
 43. Karlstad Innovation Park — 2.4
 44. Medeon Science Park (Malmö) — 2.4
 45. Norrköping Science Park — 2.4
 46. Studera.nu — 2.4
 47. Medicon Village Science Park (Lund) — 2.4
 48. Malmö Universitet — 2.2
 49. Innovatum Science Center (Trollhättan) — 2.2
 50. Mälardalens Högskola — 2.1
 51. Lindholmen Science Park (Göteborg) — 2.1
 52. Peak Region Science Park (Östersund) — 2.1
 53. Försvars­högskolan (FHS) — 2.0
 54. Kalmar Science Park — 2.0
 55. Kista Science City (Stockholm) — 2.0
 56. Luleå Science Park — 2.0
 57. Science Park (Jönköping) — 2.0
 58. KI Innovations (Stockholm) — 1.9
 59. Dalarna Science Park — 1.8
 60. Netport Science Park (Karlshamn) — 1.8
 61. Södertörns högskola — 1.7
 62. Science Park Gotland (Visby) — 1.7
 63. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) — 1.6
 64. Sveriges lantbruks­universitet (SLU) — 1.5
 65. Högskolan i Borås — 1.5
 66. Alfred Nobel Science Park (Örebro) — 1.4
 67. Sahlgrenska Science Park (Göteborg) — 1.4
 68. Mjärdevi Science Park (Linköping) — 1.4
 69. Mitt­universitetet — 1.3
 70. Konstfack — 1.3
 71. Science Park Borås — 1.3
 72. BizMaker (Västernorrland) — 1.0
 73. Blue Science Park (Blekinge) — 1.0

Integritet bland utbildning och forskning

Integriteten är hur bra webbplatsen värnar sina användares personliga integritet. Det är en mätning genom Dataskydd.net's lösning Webbkoll. Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 15 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnits testas åtminstone två gånger.

 1. Örebro universitet — 3.5
 2. Dalarna Science Park — 3.0
 3. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) — 2.5
 4. Försvars­högskolan (FHS) — 2.0
 5. Karlstads Universitet — 2.0
 6. Kungliga Musik­högskolan — 2.0
 7. Luleå Tekniska Universitet (LTU) — 2.0
 8. Mitt­universitetet — 2.0
 9. Mjärdevi Science Park (Linköping) — 2.0
 10. Högskolan i Gävle — 1.0
 11. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) — 1.0
 12. Gymnastik- och idrotts­högskolan (GIH) — 1.0
 13. Göteborgs Universitet (GU) — 1.0
 14. Högskolan Dalarna — 1.0
 15. Högskolan i Borås — 1.0
 16. Högskolan i Halmstad — 1.0
 17. Högskolan i Skövde — 1.0
 18. Högskolan Kristianstad — 1.0
 19. Högskolan Väst — 1.0
 20. Kungliga Konst­högskolan — 1.0
 21. Linköpings Universitet — 1.0
 22. Linné­universitetet — 1.0
 23. Lunds Universitet — 1.0
 24. Malmö Universitet — 1.0
 25. Myndigheten för yrkes­högskolan — 1.0
 26. Mälardalens Högskola — 1.0
 27. Stockholms konstnärliga högskola — 1.0
 28. Stockholms universitet (SU) — 1.0
 29. Sveriges lantbruks­universitet (SLU) — 1.0
 30. Södertörns högskola — 1.0
 31. Umeå universitet — 1.0
 32. Universitets- och högskolerådet — 1.0
 33. Uppsala universitet — 1.0
 34. Överklagande­nämnden för högskolan — 1.0
 35. Högskolans avskiljande­nämnd — 1.0
 36. Förbundet Folkhögskol­lärarna — 1.0
 37. Antagning.se — 1.0
 38. University­admission.se — 1.0
 39. Studera.nu — 1.0
 40. Sophiahemmet högskola — 1.0
 41. Science Park Borås — 1.0
 42. Lindholmen Science Park (Göteborg) — 1.0
 43. Sahlgrenska Science Park (Göteborg) — 1.0
 44. Uminova Innovation (Umeå) — 1.0
 45. Alfred Nobel Science Park (Örebro) — 1.0
 46. Ideon Science Park (Lund) — 1.0
 47. Karlstad Innovation Park — 1.0
 48. Innovatum Science Center (Trollhättan) — 1.0
 49. Johanneberg Science Park (Göteborg) — 1.0
 50. Kalmar Science Park — 1.0
 51. KI Innovations (Stockholm) — 1.0
 52. Kista Science City (Stockholm) — 1.0
 53. Luleå Science Park — 1.0
 54. Medeon Science Park (Malmö) — 1.0
 55. Medicon Village Science Park (Lund) — 1.0
 56. Netport Science Park (Karlshamn) — 1.0
 57. Peak Region Science Park (Östersund) — 1.0
 58. Piteå Science Park — 1.0
 59. Sandbacka Park (Sandviken) — 1.0
 60. Science Park Gotland (Visby) — 1.0
 61. Science Park (Jönköping) — 1.0
 62. Skellefteå Science City — 1.0
 63. Södertälje Science Park — 1.0
 64. Videum Science Park (Växjö) — 1.0
 65. Sahlgrenska Akademin — 1.0
 66. Chalmers tekniska högskola — 1.0
 67. Jönköpings Universitet — 1.0
Till toppen