Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Bäst på webben? Övrig offentlig sektors resultat i april, 2022

Bäst på webben? Övrig offentlig sektors resultat i april, 2022

Rapport för övrig offentlig sektors webbplatser under April står sig när det gäller tillgänglighet, webbprestanda och användbarhet.


Om kategorin Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 4.0 av 5.

Se aktuell lista med övrig offentlig sektor


Aprils topplista för övrig offentlig sektor är här. Det är enbart startsidor som är testade, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Hoppa direkt till kategoribetyg:

 1. Övergripande betyg
 2. Webbstandard
 3. Tillgänglighet
 4. Webbprestanda
 5. Integritet & säkerhet

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar alla enskilda betyg. Genomsnittet för nedan listade webbplatser är 3.9 av 5.

 1. Polisen – 4.89
 2. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.78
 3. Integritetsskydds­myndigheten – 4.62
 4. Myndigheten för press, radio och tv – 4.59
 5. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.56
 6. Statens fastighetsverk – 4.54
 7. Folkhälso­myndigheten – 4.53
 8. Åklagar­myndigheten – 4.49
 9. Konjunktu­rinstitutet – 4.48
 10. Svenska ILO-kommittén – 4.44
 11. Konsument­verket – 4.43
 12. Medlings­institutet – 4.42
 13. eSamverka – 4.40
 14. Spel­inspektionen – 4.38
 15. Plikt- och prövningsmyndigheten – 4.36
 16. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.36
 17. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.34
 18. Justitie­kanslern – 4.32
 19. Institutet för språk och folkminnen – 4.31
 20. Ekonomistyrnings­verket – 4.31
 21. Lantmäteriet – 4.30
 22. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.30
 23. Tillväxtverket – 4.28
 24. Kammar­kollegiet – 4.28
 25. Arvsfonden – 4.26
 26. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.26
 27. Nordiska Afrika­institutet – 4.25
 28. Skolverket – 4.25
 29. Ekobrotts­myndigheten – 4.24
 30. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.23
 31. Skatterätts­nämnden – 4.23
 32. Justitie­ombudsmannen – 4.23
 33. Forskarskatte­nämnden – 4.23
 34. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.21
 35. Transport­styrelsen – 4.19
 36. Brottsoffer­myndigheten – 4.19
 37. Havs och Vatten­myndigheten – 4.18
 38. Barnombudsmannen – 4.18
 39. Pensions­myndigheten – 4.18
 40. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 4.17
 41. Vetenskaps­rådet – 4.17
 42. Kriminal­vården – 4.15
 43. Statens servicecenter – 4.15
 44. Riksbanken – 4.15
 45. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 4.14
 46. Val­myndigheten – 4.14
 47. Sveriges domstolar – 4.13
 48. Kemikalie­inspektionen – 4.13
 49. Höglandsförbundet – 4.12
 50. Kronofogden – 4.12
 51. Länsstyrelserna – 4.12
 52. Arbetsmiljö­verket – 4.11
 53. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.10
 54. Allmänna reklamations­nämnden – 4.10
 55. Lagrådet – 4.09
 56. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.08
 57. Andra AP-fonden – 4.08
 58. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.08
 59. Bolagsverket – 4.07
 60. Finans­inspektionen – 4.06
 61. Sveriges författarfond – 4.05
 62. Svenska Institutet – 4.05
 63. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.04
 64. Bokförings­nämnden – 4.04
 65. Rekrytering­smyndigheten – 4.03
 66. Jämställdhets­myndigheten – 4.02
 67. Universitetskanslers­ämbetet – 4.01
 68. Centrala Studiestöds­nämnden – 4.01
 69. Riksdagen – 4.01
 70. Riksrevisionen – 4.00
 71. Total­försvarets forsknings­institut – 4.00
 72. Nämnden mot diskriminering – 4.00
 73. Boverket – 3.99
 74. Trafikanalys – 3.99
 75. Jordbruks­verket – 3.99
 76. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.98
 77. Första AP-fonden – 3.97
 78. Inspektionen för vård och omsorg – 3.97
 79. Statens tjänste­pensions­verk – 3.95
 80. Göteborgs­regionen – 3.95
 81. Post- och tele­styrelsen – 3.94
 82. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.94
 83. Statens institutions­styrelse – 3.94
 84. Käppala – 3.93
 85. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.93
 86. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.92
 87. Smart Built Environment – 3.92
 88. Kungliga biblioteket – 3.91
 89. Fortifikations­verket – 3.91
 90. Ehälso­myndigheten – 3.91
 91. Sveriges ambassader och konsulat – 3.90
 92. Sameskol­styrelsen – 3.90
 93. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 3.90
 94. Statens haveri­kommission – 3.89
 95. Socialstyrelsen – 3.88
 96. SWElife – 3.88
 97. Arbetsförmedlingen – 3.88
 98. Rymdstyrelsen – 3.88
 99. Migrationsverket – 3.87
 100. Upphandlings­myndigheten – 3.86
 101. Boråsregionen – 3.86
 102. Kärnavfalls­fonden – 3.86
 103. Sjunde AP-fonden – 3.86
 104. Myndigheten för Kulturanalys – 3.85
 105. Naturvårds­verket – 3.85
 106. Finanspolitiska rådet – 3.85
 107. VästKom – 3.85
 108. Tullverket – 3.85
 109. Inspektionen för strategiska produkter – 3.84
 110. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.84
 111. Swedac – 3.83
 112. Svenska kraftnät – 3.83
 113. SIO Grafen – 3.83
 114. Säkerhets­polisen – 3.83
 115. Statens konstråd – 3.83
 116. Energimarknads­inspektionen – 3.83
 117. Institutet för mänskliga rättigheter – 3.82
 118. Diskriminerings­ombudsmannen – 3.82
 119. Trafikverket – 3.82
 120. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.82
 121. Skolforsknings­institutet – 3.81
 122. Arbetsgivarverket – 3.81
 123. Svenska ESF-rådet – 3.80
 124. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.80
 125. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.79
 126. Skatteverket – 3.79
 127. SIP STRIM – 3.79
 128. Statens Historiska Museer – 3.78
 129. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.77
 130. Riksantikvarieämbetet – 3.76
 131. Harpsunds­nämnden – 3.75
 132. Statens medieråd – 3.75
 133. Statistiska Centralbyrån – 3.74
 134. Riksarkivet – 3.73
 135. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.73
 136. Myndigheten för delaktighet – 3.72
 137. Försäkringskassan – 3.72
 138. Statskontoret – 3.72
 139. Arbets­domstolen – 3.72
 140. Livsmedels­verket – 3.71
 141. Riksgälden – 3.70
 142. Tredje AP-fonden – 3.68
 143. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.67
 144. Statens Geotekniska Institut – 3.67
 145. Etikprövnings­myndigheten – 3.67
 146. Kommers­kollegium – 3.66
 147. Regeringen – 3.66
 148. Internet of Things Sverige – 3.63
 149. Överklagande­nämnden – 3.62
 150. Luftfarts­verket – 3.62
 151. Patent- och registrerings­verket – 3.62
 152. BioInnovation – 3.61
 153. Elsäkerhets­verket – 3.60
 154. Revisors­inspektionen – 3.60
 155. Statens person­adress­register – 3.60
 156. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.59
 157. LIGHTer – 3.59
 158. Konstnärs­nämnden – 3.58
 159. Inspektionen för social­försäkringen – 3.58
 160. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.57
 161. Fjärde AP-fonden – 3.55
 162. Sjöfarts­verket – 3.55
 163. Försvarsmakten – 3.54
 164. InfraSweden – 3.54
 165. Konkurrens­verket – 3.53
 166. Forskningsrådet Formas – 3.53
 167. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.52
 168. Energi­myndigheten – 3.52
 169. Rättsmedicinal­verket – 3.52
 170. Institutet för rymdfysik – 3.52
 171. Skogsstyrelsen – 3.51
 172. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.50
 173. InnovAir – 3.49
 174. Försvarets materielverk – 3.48
 175. Sjätte AP-fonden – 3.47
 176. Exportkredit­nämnden – 3.44
 177. Läkemedels­verket – 3.44
 178. Metalliska material – 3.44
 179. Kärnavfallsrådet – 3.42
 180. Drive Sweden – 3.41
 181. Kust­bevakningen – 3.41
 182. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.41
 183. Kulturrådet – 3.40
 184. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.39
 185. Produktion2030 – 3.37
 186. Delegationen mot segregation – 3.36
 187. Skol­inspektionen – 3.36
 188. Medtech4­Health – 3.33
 189. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.33
 190. Folke Bernadotte­akademin – 3.29
 191. Process­industriell IT och automation – 3.28
 192. Smartare elektroniksystem – 3.27
 193. Genteknik­nämnden – 3.24
 194. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.18
 195. Fyrbodal – 3.16
 196. Re:Source – 3.08
 197. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.01
 198. Polarforsknings­sekretariatet – 2.99
 199. Länstrafiken Kronoberg – 2.96
 200. Brotts­förebyggande rådet – 2.92
 201. Viable cities – 2.88
 202. Försvarets radioanstalt – 2.79
 203. Sametinget – 2.71

Webbstandard hos övrig offentlig sektor

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god deltagare på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod. Dessutom ifall webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

Genomsnittet i webbstandard för nedan listade webbplatser är 4.1 av 5.

 1. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.86
 2. Polisen – 4.83
 3. Havs och Vatten­myndigheten – 4.80
 4. Tillväxtverket – 4.80
 5. Konsument­verket – 4.78
 6. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.77
 7. Statens fastighetsverk – 4.76
 8. Institutet för språk och folkminnen – 4.74
 9. Kammar­kollegiet – 4.73
 10. Arvsfonden – 4.71
 11. Drive Sweden – 4.69
 12. Kriminal­vården – 4.69
 13. Myndigheten för press, radio och tv – 4.68
 14. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 4.68
 15. Folkhälso­myndigheten – 4.67
 16. InnovAir – 4.66
 17. Länsstyrelserna – 4.66
 18. Sjunde AP-fonden – 4.66
 19. Konjunktu­rinstitutet – 4.65
 20. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.61
 21. Fortifikations­verket – 4.60
 22. Nordiska Afrika­institutet – 4.59
 23. Andra AP-fonden – 4.58
 24. Svenska Institutet – 4.57
 25. Integritetsskydds­myndigheten – 4.57
 26. eSamverka – 4.56
 27. Forskarskatte­nämnden – 4.56
 28. Sameskol­styrelsen – 4.56
 29. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.55
 30. Skatterätts­nämnden – 4.55
 31. SWElife – 4.54
 32. Bokförings­nämnden – 4.54
 33. Vinnova - Verket för innovations­system – 4.51
 34. Jämställdhets­myndigheten – 4.51
 35. Harpsunds­nämnden – 4.50
 36. Svenska ILO-kommittén – 4.50
 37. Universitetskanslers­ämbetet – 4.50
 38. BioInnovation – 4.49
 39. Polarforsknings­sekretariatet – 4.49
 40. Riksrevisionen – 4.49
 41. Process­industriell IT och automation – 4.48
 42. Finanspolitiska rådet – 4.48
 43. Justitie­ombudsmannen – 4.48
 44. Statens medieråd – 4.47
 45. Upphandlings­myndigheten – 4.47
 46. Boverket – 4.46
 47. Sveriges ambassader och konsulat – 4.46
 48. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.46
 49. Jordbruks­verket – 4.45
 50. Göteborgs­regionen – 4.45
 51. Statens haveri­kommission – 4.44
 52. Kemikalie­inspektionen – 4.44
 53. Total­försvarets forsknings­institut – 4.44
 54. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.44
 55. InfraSweden – 4.43
 56. Plikt- och prövningsmyndigheten – 4.43
 57. SIO Grafen – 4.42
 58. Energimarknads­inspektionen – 4.42
 59. VästKom – 4.42
 60. Vetenskaps­rådet – 4.41
 61. Ekonomistyrnings­verket – 4.41
 62. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.39
 63. Barnombudsmannen – 4.39
 64. Boråsregionen – 4.38
 65. Forskningsrådet Formas – 4.38
 66. Kungliga biblioteket – 4.36
 67. Val­myndigheten – 4.36
 68. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.36
 69. Lantmäteriet – 4.35
 70. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 4.35
 71. Första AP-fonden – 4.35
 72. Re:Source – 4.34
 73. Justitie­kanslern – 4.34
 74. Finans­inspektionen – 4.34
 75. Delegationen mot segregation – 4.34
 76. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.33
 77. Skolforsknings­institutet – 4.33
 78. Kronofogden – 4.32
 79. Höglandsförbundet – 4.32
 80. Sjätte AP-fonden – 4.32
 81. Arbetsgivarverket – 4.31
 82. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.31
 83. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 4.30
 84. SIP STRIM – 4.29
 85. Trafikanalys – 4.28
 86. Socialstyrelsen – 4.28
 87. Statens Historiska Museer – 4.28
 88. Migrationsverket – 4.27
 89. Luftfarts­verket – 4.27
 90. Tredje AP-fonden – 4.26
 91. Svenska ESF-rådet – 4.25
 92. Kärnavfalls­fonden – 4.24
 93. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.24
 94. Swedac – 4.22
 95. Överklagande­nämnden för studiestöd – 4.22
 96. Åklagar­myndigheten – 4.21
 97. LIGHTer – 4.19
 98. Försvarets materielverk – 4.19
 99. Medtech4­Health – 4.16
 100. Statens tjänste­pensions­verk – 4.15
 101. Statskontoret – 4.15
 102. Riksantikvarieämbetet – 4.15
 103. Statens konstråd – 4.14
 104. Skatteverket – 4.13
 105. Fyrbodal – 4.13
 106. Revisors­inspektionen – 4.13
 107. Internet of Things Sverige – 4.12
 108. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.12
 109. Energi­myndigheten – 4.09
 110. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.09
 111. Kärnavfallsrådet – 4.09
 112. Skaraborgs kommunal­förbund – 4.08
 113. Riksarkivet – 4.08
 114. Institutet för rymdfysik – 4.05
 115. Arbetsmiljö­verket – 4.05
 116. Svenska institutet för europa­politiska studier – 4.04
 117. Medlings­institutet – 4.04
 118. Sveriges författarfond – 4.03
 119. Inspektionen för vård och omsorg – 4.02
 120. Sveriges Geologiska Undersökning – 4.02
 121. Sametinget – 4.02
 122. Kommers­kollegium – 4.01
 123. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 4.01
 124. Säkerhets­polisen – 4.00
 125. Nämnden mot diskriminering – 4.00
 126. Fastighetsmäklar­inspektionen – 4.00
 127. Arbets­domstolen – 3.99
 128. Produktion2030 – 3.96
 129. Skolverket – 3.96
 130. Ehälso­myndigheten – 3.95
 131. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.94
 132. Riksbanken – 3.94
 133. Statens servicecenter – 3.93
 134. Statens Geotekniska Institut – 3.92
 135. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.91
 136. Brottsoffer­myndigheten – 3.91
 137. Elsäkerhets­verket – 3.90
 138. Försvarsmakten – 3.89
 139. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.88
 140. Arbetsförmedlingen – 3.88
 141. Patent- och registrerings­verket – 3.87
 142. Tullverket – 3.86
 143. Riksdagen – 3.85
 144. Myndigheten för delaktighet – 3.85
 145. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.84
 146. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.84
 147. Konkurrens­verket – 3.84
 148. Ekobrotts­myndigheten – 3.83
 149. Spel­inspektionen – 3.82
 150. Regeringen – 3.82
 151. Bolagsverket – 3.79
 152. Transport­styrelsen – 3.78
 153. Sjöfarts­verket – 3.78
 154. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.76
 155. Pensions­myndigheten – 3.76
 156. Svenska kraftnät – 3.75
 157. Sveriges domstolar – 3.75
 158. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.75
 159. Smartare elektroniksystem – 3.73
 160. Käppala – 3.72
 161. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.72
 162. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.71
 163. Inspektionen för strategiska produkter – 3.71
 164. Statens institutions­styrelse – 3.70
 165. Smart Built Environment – 3.70
 166. Läkemedels­verket – 3.69
 167. Skogsstyrelsen – 3.69
 168. Folke Bernadotte­akademin – 3.68
 169. Riksgälden – 3.68
 170. Naturvårds­verket – 3.67
 171. Lagrådet – 3.66
 172. Viable cities – 3.64
 173. Myndigheten för Kulturanalys – 3.64
 174. Trafikverket – 3.63
 175. Allmänna reklamations­nämnden – 3.63
 176. Statistiska Centralbyrån – 3.62
 177. Försäkringskassan – 3.62
 178. Etikprövnings­myndigheten – 3.61
 179. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.61
 180. Exportkredit­nämnden – 3.60
 181. Överklagande­nämnden – 3.60
 182. Konstnärs­nämnden – 3.58
 183. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.58
 184. Genteknik­nämnden – 3.58
 185. Rättsmedicinal­verket – 3.56
 186. Livsmedels­verket – 3.55
 187. Länstrafiken Kronoberg – 3.53
 188. Kulturrådet – 3.52
 189. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.50
 190. Skol­inspektionen – 3.50
 191. Rekrytering­smyndigheten – 3.50
 192. Inspektionen för social­försäkringen – 3.48
 193. Metalliska material – 3.47
 194. Post- och tele­styrelsen – 3.45
 195. Kust­bevakningen – 3.45
 196. Diskriminerings­ombudsmannen – 3.42
 197. Fjärde AP-fonden – 3.40
 198. Rymdstyrelsen – 3.40
 199. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.39
 200. Statens person­adress­register – 3.26
 201. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 2.85
 202. Försvarets radioanstalt – 2.61
 203. Brotts­förebyggande rådet – 2.39

Tillgänglighet hos övrig offentlig sektor

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt både med verktyget Pa11y och Axe. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

Skillnaden mellan Axe och Pa11y är flera, bland annat att Axe bara räknar antal områden som en webbplats felar på och att Axe mer fokuserar på bekräftade fel. Betyget i Pa11y utgår från antalet unika fel snarare än unika sorters fel. Tanken är att dessa två ska balansera upp varandra.

Genomsnittet i tillgänglighet för nedan listade webbplatser är 4.6 av 5.

 1. Bolagsverket – 5.00
 2. Boverket – 5.00
 3. Statens fastighetsverk – 5.00
 4. Havs och Vatten­myndigheten – 5.00
 5. Statens servicecenter – 5.00
 6. Skolverket – 5.00
 7. Statens tjänste­pensions­verk – 5.00
 8. Institutet för språk och folkminnen – 5.00
 9. Justitie­kanslern – 5.00
 10. Svenska Institutet – 5.00
 11. Svenska institutet för europa­politiska studier – 5.00
 12. Myndigheten för psykologiskt försvar – 5.00
 13. Kammar­kollegiet – 5.00
 14. Länsstyrelserna – 5.00
 15. Migrationsverket – 5.00
 16. Plikt- och prövningsmyndigheten – 5.00
 17. Trafikanalys – 5.00
 18. Konsument­verket – 5.00
 19. Kronofogden – 5.00
 20. Riksdagen – 5.00
 21. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 5.00
 22. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 5.00
 23. Lagrådet – 5.00
 24. Val­myndigheten – 5.00
 25. Socialstyrelsen – 5.00
 26. Statistiska Centralbyrån – 5.00
 27. Åklagar­myndigheten – 5.00
 28. Vinnova - Verket för innovations­system – 5.00
 29. Käppala – 5.00
 30. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 5.00
 31. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 5.00
 32. Medlings­institutet – 5.00
 33. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 5.00
 34. Allmänna reklamations­nämnden – 5.00
 35. Myndigheten för press, radio och tv – 5.00
 36. Myndigheten för tillgängliga medier – 5.00
 37. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 5.00
 38. Brottsoffer­myndigheten – 5.00
 39. Integritetsskydds­myndigheten – 5.00
 40. Arbetsförmedlingen – 5.00
 41. Ekonomistyrnings­verket – 5.00
 42. Energimarknads­inspektionen – 5.00
 43. Göteborgs­regionen – 5.00
 44. Folkhälso­myndigheten – 5.00
 45. Polisen – 5.00
 46. Riksrevisionen – 5.00
 47. Försäkringskassan – 5.00
 48. Rymdstyrelsen – 5.00
 49. Statens konstråd – 4.97
 50. Svenska ILO-kommittén – 4.97
 51. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.97
 52. Livsmedels­verket – 4.97
 53. Överklagande­nämnden för studiestöd – 4.97
 54. Centrala Studiestöds­nämnden – 4.95
 55. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 4.95
 56. Energi­myndigheten – 4.95
 57. Jordbruks­verket – 4.95
 58. Statens medieråd – 4.95
 59. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.95
 60. Lantmäteriet – 4.95
 61. Svenska ESF-rådet – 4.95
 62. Riksbanken – 4.95
 63. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.95
 64. Kommers­kollegium – 4.95
 65. Konjunktu­rinstitutet – 4.95
 66. Kriminal­vården – 4.95
 67. Vetenskaps­rådet – 4.95
 68. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.95
 69. Spel­inspektionen – 4.95
 70. Barnombudsmannen – 4.95
 71. Myndigheten för Kulturanalys – 4.95
 72. Sveriges domstolar – 4.95
 73. Fastighetsmäklar­inspektionen – 4.95
 74. Regeringen – 4.95
 75. Forskarskatte­nämnden – 4.95
 76. Fortifikations­verket – 4.95
 77. Sjöfarts­verket – 4.95
 78. Kemikalie­inspektionen – 4.92
 79. Höglandsförbundet – 4.92
 80. Bokförings­nämnden – 4.92
 81. Forskningsrådet Formas – 4.92
 82. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 4.90
 83. SWElife – 4.90
 84. Säkerhets­polisen – 4.90
 85. Tredje AP-fonden – 4.90
 86. Tullverket – 4.90
 87. Jämställdhets­myndigheten – 4.90
 88. eSamverka – 4.90
 89. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.90
 90. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 4.90
 91. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.88
 92. Försvarets materielverk – 4.88
 93. Riksantikvarieämbetet – 4.85
 94. Upphandlings­myndigheten – 4.85
 95. Harpsunds­nämnden – 4.83
 96. Statens institutions­styrelse – 4.83
 97. Kungliga biblioteket – 4.83
 98. Inspektionen för vård och omsorg – 4.83
 99. Svenska kraftnät – 4.83
 100. Tillväxtverket – 4.83
 101. Total­försvarets forsknings­institut – 4.83
 102. Transport­styrelsen – 4.83
 103. Elsäkerhets­verket – 4.83
 104. Folke Bernadotte­akademin – 4.83
 105. Skol­inspektionen – 4.80
 106. Inspektionen för social­försäkringen – 4.80
 107. Universitetskanslers­ämbetet – 4.80
 108. Swedac – 4.80
 109. Sveriges Geologiska Undersökning – 4.80
 110. Finans­inspektionen – 4.80
 111. Smartare elektroniksystem – 4.78
 112. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.78
 113. Polarforsknings­sekretariatet – 4.78
 114. VästKom – 4.78
 115. SIO Grafen – 4.75
 116. Process­industriell IT och automation – 4.75
 117. Delegationen mot segregation – 4.75
 118. Skogsstyrelsen – 4.75
 119. Statskontoret – 4.72
 120. Inspektionen för strategiska produkter – 4.72
 121. Arbetsmiljö­verket – 4.72
 122. Ehälso­myndigheten – 4.72
 123. Internet of Things Sverige – 4.70
 124. Re:Source – 4.70
 125. Kust­bevakningen – 4.70
 126. Myndigheten för delaktighet – 4.70
 127. Arbetsgivarverket – 4.70
 128. Fjärde AP-fonden – 4.70
 129. Skatterätts­nämnden – 4.70
 130. Drive Sweden – 4.67
 131. Viable cities – 4.67
 132. Institutet för rymdfysik – 4.67
 133. Statens Historiska Museer – 4.67
 134. Rättsmedicinal­verket – 4.67
 135. Konkurrens­verket – 4.65
 136. Sameskol­styrelsen – 4.65
 137. LIGHTer – 4.62
 138. Kulturrådet – 4.62
 139. Genteknik­nämnden – 4.60
 140. Naturvårds­verket – 4.58
 141. Trafikverket – 4.58
 142. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 4.58
 143. Sjätte AP-fonden – 4.58
 144. Kärnavfallsrådet – 4.55
 145. Exportkredit­nämnden – 4.55
 146. Smart Built Environment – 4.53
 147. Fyrbodal – 4.53
 148. InnovAir – 4.50
 149. Pensions­myndigheten – 4.50
 150. Skatteverket – 4.50
 151. Arvsfonden – 4.50
 152. Nordiska Afrika­institutet – 4.50
 153. Ekobrotts­myndigheten – 4.50
 154. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 4.50
 155. InfraSweden – 4.47
 156. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.47
 157. Länstrafiken Kronoberg – 4.47
 158. Första AP-fonden – 4.47
 159. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 4.45
 160. Andra AP-fonden – 4.45
 161. Patent- och registrerings­verket – 4.45
 162. Riksgälden – 4.45
 163. Etikprövnings­myndigheten – 4.35
 164. SIP STRIM – 4.33
 165. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.33
 166. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.33
 167. Justitie­ombudsmannen – 4.33
 168. BioInnovation – 4.30
 169. Statens haveri­kommission – 4.28
 170. Riksarkivet – 4.28
 171. Försvarsmakten – 4.28
 172. Sveriges författarfond – 4.20
 173. Skaraborgs kommunal­förbund – 4.15
 174. Försvars­underrättelse­domstolen – 4.15
 175. Statens veterinär­medicinska anstalt – 4.05
 176. Arbets­domstolen – 4.05
 177. Sveriges ambassader och konsulat – 4.03
 178. Post- och tele­styrelsen – 4.00
 179. Luftfarts­verket – 4.00
 180. Statens person­adress­register – 3.98
 181. Nämnden mot diskriminering – 3.95
 182. Boråsregionen – 3.95
 183. Medtech4­Health – 3.92
 184. Produktion2030 – 3.92
 185. Skolforsknings­institutet – 3.90
 186. Statens Geotekniska Institut – 3.88
 187. Konstnärs­nämnden – 3.88
 188. Sjunde AP-fonden – 3.85
 189. Metalliska material – 3.83
 190. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.83
 191. Finanspolitiska rådet – 3.83
 192. Sametinget – 3.75
 193. Kärnavfalls­fonden – 3.62
 194. Läkemedels­verket – 3.17
 195. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.00
 196. Rekrytering­smyndigheten – 3.00
 197. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.00
 198. Diskriminerings­ombudsmannen – 3.00
 199. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.00
 200. Överklagande­nämnden – 2.98
 201. Revisors­inspektionen – 2.83
 202. Brotts­förebyggande rådet – 2.62
 203. Försvarets radioanstalt – 2.33

Webbprestanda bland övrig offentlig sektor

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en ComHem 300 Mbit/s i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Lighthouse Performance.

Under semester på sommaren och jul/nyår körs testerna via mobilt bredband (4G via Telenor) - kolla vår changelog för att se hur det mättes i april 2022.

Genomsnittet i prestanda för nedan listade webbplatser är 3.6 av 5.

 1. Åklagar­myndigheten – 4.68
 2. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.67
 3. Justitie­ombudsmannen – 4.66
 4. Andra AP-fonden – 4.60
 5. Sameskol­styrelsen – 4.55
 6. Arbets­domstolen – 4.54
 7. Ekobrotts­myndigheten – 4.49
 8. Folkhälso­myndigheten – 4.49
 9. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.47
 10. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.43
 11. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.38
 12. Kärnavfalls­fonden – 4.38
 13. Sveriges ambassader och konsulat – 4.35
 14. Sveriges författarfond – 4.34
 15. Barnombudsmannen – 4.34
 16. Polisen – 4.34
 17. Svenska ILO-kommittén – 4.33
 18. Riksbanken – 4.33
 19. Försvars­underrättelse­domstolen – 4.32
 20. Skolforsknings­institutet – 4.28
 21. Finanspolitiska rådet – 4.28
 22. Första AP-fonden – 4.25
 23. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.22
 24. Konsument­verket – 4.21
 25. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.21
 26. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.19
 27. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 4.18
 28. Nämnden mot diskriminering – 4.18
 29. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.16
 30. Myndigheten för press, radio och tv – 4.15
 31. Integritetsskydds­myndigheten – 4.15
 32. Forskarskatte­nämnden – 4.14
 33. Sjunde AP-fonden – 4.13
 34. Spel­inspektionen – 4.12
 35. LIGHTer – 4.11
 36. Finans­inspektionen – 4.11
 37. Statens fastighetsverk – 4.08
 38. Skatterätts­nämnden – 4.08
 39. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.07
 40. Medlings­institutet – 4.06
 41. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.04
 42. BioInnovation – 4.03
 43. Statens veterinär­medicinska anstalt – 4.01
 44. Statens Historiska Museer – 3.99
 45. Brottsoffer­myndigheten – 3.99
 46. Transport­styrelsen – 3.97
 47. Riksarkivet – 3.97
 48. SIO Grafen – 3.96
 49. Rekrytering­smyndigheten – 3.96
 50. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 3.93
 51. Val­myndigheten – 3.93
 52. Bokförings­nämnden – 3.93
 53. SIP STRIM – 3.92
 54. Etikprövnings­myndigheten – 3.92
 55. Statens haveri­kommission – 3.91
 56. Plikt- och prövningsmyndigheten – 3.91
 57. Trafikverket – 3.91
 58. Jämställdhets­myndigheten – 3.90
 59. Delegationen mot segregation – 3.90
 60. eSamverka – 3.88
 61. Naturvårds­verket – 3.86
 62. Regeringen – 3.86
 63. Arbetsgivarverket – 3.85
 64. Statens konstråd – 3.82
 65. Statens institutions­styrelse – 3.81
 66. Konstnärs­nämnden – 3.81
 67. Ekonomistyrnings­verket – 3.81
 68. Konkurrens­verket – 3.80
 69. Metalliska material – 3.79
 70. Inspektionen för strategiska produkter – 3.79
 71. Inspektionen för vård och omsorg – 3.79
 72. Arbetsmiljö­verket – 3.77
 73. Länsstyrelserna – 3.75
 74. Post- och tele­styrelsen – 3.75
 75. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.75
 76. Allmänna reklamations­nämnden – 3.74
 77. Diskriminerings­ombudsmannen – 3.73
 78. Rymdstyrelsen – 3.73
 79. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.73
 80. VästKom – 3.72
 81. Statskontoret – 3.71
 82. Vetenskaps­rådet – 3.70
 83. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.70
 84. Bolagsverket – 3.69
 85. Harpsunds­nämnden – 3.69
 86. SWElife – 3.69
 87. Justitie­kanslern – 3.69
 88. Kronofogden – 3.69
 89. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.69
 90. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.68
 91. Pensions­myndigheten – 3.68
 92. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.68
 93. Revisors­inspektionen – 3.68
 94. Smart Built Environment – 3.67
 95. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.67
 96. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.63
 97. Käppala – 3.63
 98. Göteborgs­regionen – 3.62
 99. Lagrådet – 3.61
 100. Ehälso­myndigheten – 3.61
 101. Jordbruks­verket – 3.59
 102. Statens Geotekniska Institut – 3.58
 103. Kust­bevakningen – 3.58
 104. Rättsmedicinal­verket – 3.58
 105. Statistiska Centralbyrån – 3.57
 106. Swedac – 3.57
 107. Fjärde AP-fonden – 3.57
 108. Försvarets materielverk – 3.57
 109. Sjöfarts­verket – 3.55
 110. Konjunktu­rinstitutet – 3.54
 111. Trafikanalys – 3.54
 112. Havs och Vatten­myndigheten – 3.53
 113. Universitetskanslers­ämbetet – 3.52
 114. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.52
 115. Sveriges domstolar – 3.52
 116. Kemikalie­inspektionen – 3.51
 117. Boråsregionen – 3.51
 118. Institutet för mänskliga rättigheter – 3.49
 119. Tredje AP-fonden – 3.49
 120. Elsäkerhets­verket – 3.48
 121. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.46
 122. Produktion2030 – 3.46
 123. Lantmäteriet – 3.45
 124. Skatteverket – 3.45
 125. Folke Bernadotte­akademin – 3.44
 126. Kommers­kollegium – 3.43
 127. Riksantikvarieämbetet – 3.41
 128. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 3.40
 129. Boverket – 3.39
 130. Tillväxtverket – 3.39
 131. Överklagande­nämnden – 3.38
 132. Livsmedels­verket – 3.36
 133. Försäkringskassan – 3.34
 134. Svenska ESF-rådet – 3.33
 135. Statens medieråd – 3.32
 136. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.32
 137. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.32
 138. Kriminal­vården – 3.31
 139. Patent- och registrerings­verket – 3.31
 140. Statens tjänste­pensions­verk – 3.30
 141. Institutet för språk och folkminnen – 3.30
 142. Re:Source – 3.29
 143. Statens person­adress­register – 3.29
 144. Nordiska Afrika­institutet – 3.29
 145. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.29
 146. Svenska kraftnät – 3.28
 147. Höglandsförbundet – 3.27
 148. Svenska Institutet – 3.26
 149. Arvsfonden – 3.26
 150. Genteknik­nämnden – 3.25
 151. Upphandlings­myndigheten – 3.24
 152. Kammar­kollegiet – 3.23
 153. Försvarsmakten – 3.23
 154. Skol­inspektionen – 3.22
 155. Drive Sweden – 3.21
 156. Luftfarts­verket – 3.21
 157. Kärnavfallsrådet – 3.21
 158. Myndigheten för Kulturanalys – 3.21
 159. Kungliga biblioteket – 3.20
 160. Säkerhets­polisen – 3.19
 161. Total­försvarets forsknings­institut – 3.18
 162. Riksdagen – 3.18
 163. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 3.18
 164. Statens servicecenter – 3.17
 165. Fyrbodal – 3.17
 166. Tullverket – 3.16
 167. Skolverket – 3.15
 168. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 3.15
 169. Läkemedels­verket – 3.14
 170. Myndigheten för delaktighet – 3.12
 171. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.10
 172. Energimarknads­inspektionen – 3.09
 173. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.07
 174. Exportkredit­nämnden – 3.06
 175. Migrationsverket – 3.04
 176. Skogsstyrelsen – 3.04
 177. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.00
 178. Inspektionen för social­försäkringen – 2.98
 179. Försvarets radioanstalt – 2.97
 180. Kulturrådet – 2.96
 181. Arbetsförmedlingen – 2.96
 182. Fastighetsmäklar­inspektionen – 2.96
 183. Forskningsrådet Formas – 2.95
 184. Sjätte AP-fonden – 2.92
 185. Energi­myndigheten – 2.91
 186. InnovAir – 2.91
 187. Institutet för rymdfysik – 2.90
 188. Fortifikations­verket – 2.88
 189. Riksgälden – 2.88
 190. Polarforsknings­sekretariatet – 2.82
 191. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 2.80
 192. Internet of Things Sverige – 2.79
 193. InfraSweden – 2.79
 194. Riksrevisionen – 2.79
 195. Socialstyrelsen – 2.78
 196. Smartare elektroniksystem – 2.77
 197. Brotts­förebyggande rådet – 2.73
 198. Medtech4­Health – 2.54
 199. Process­industriell IT och automation – 2.50
 200. Länstrafiken Kronoberg – 2.41
 201. Viable cities – 2.26
 202. Sametinget – 2.21
 203. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 2.06

Integritet och säkerhet hos övrig offentlig sektor

Integritets och säkerhetstesten kontrollerar hur bra webbplatsen värnar sina användares personliga integritet och har god informations­säkerhet. Det består av två olika tester:

Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 5 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnit testas åtminstone två gånger.

Genomsnittet i integritet och säkerhet för nedan listade webbplatser är 3.4 av 5.

 1. Polisen – 4.98
 2. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.76
 3. Integritetsskydds­myndigheten – 4.69
 4. Pensions­myndigheten – 4.66
 5. Institutet för språk och folkminnen – 4.57
 6. Ekonomistyrnings­verket – 4.54
 7. Arvsfonden – 4.48
 8. Kammar­kollegiet – 4.38
 9. Statens fastighetsverk – 4.37
 10. Institutet för rymdfysik – 4.29
 11. Åklagar­myndigheten – 4.26
 12. Medlings­institutet – 4.26
 13. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.22
 14. Tillväxtverket – 4.21
 15. Finans­inspektionen – 4.20
 16. Fortifikations­verket – 4.16
 17. Andra AP-fonden – 4.05
 18. InfraSweden – 4.01
 19. Havs och Vatten­myndigheten – 4.01
 20. Plikt- och prövningsmyndigheten – 4.00
 21. eSamverka – 3.99
 22. Konjunktu­rinstitutet – 3.98
 23. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.94
 24. Trafikanalys – 3.92
 25. Vetenskaps­rådet – 3.91
 26. Riksrevisionen – 3.91
 27. Myndigheten för psykologiskt försvar – 3.89
 28. Swedac – 3.89
 29. Bolagsverket – 3.86
 30. InnovAir – 3.86
 31. Total­försvarets forsknings­institut – 3.85
 32. Myndigheten för Kulturanalys – 3.85
 33. Göteborgs­regionen – 3.82
 34. Statens servicecenter – 3.81
 35. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.81
 36. Justitie­kanslern – 3.80
 37. Kriminal­vården – 3.80
 38. Institutet för mänskliga rättigheter – 3.79
 39. Energimarknads­inspektionen – 3.79
 40. Sveriges författarfond – 3.77
 41. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 3.77
 42. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.77
 43. Boråsregionen – 3.77
 44. Statens medieråd – 3.76
 45. Konsument­verket – 3.74
 46. Myndigheten för press, radio och tv – 3.74
 47. Skol­inspektionen – 3.73
 48. Riksgälden – 3.73
 49. Överklagande­nämnden – 3.73
 50. Lantmäteriet – 3.72
 51. Käppala – 3.72
 52. Jämställdhets­myndigheten – 3.71
 53. Säkerhets­polisen – 3.70
 54. Rekrytering­smyndigheten – 3.70
 55. VästKom – 3.69
 56. Nämnden mot diskriminering – 3.68
 57. Produktion2030 – 3.67
 58. SIP STRIM – 3.66
 59. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 3.66
 60. Nordiska Afrika­institutet – 3.66
 61. Statskontoret – 3.65
 62. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.65
 63. Svenska ESF-rådet – 3.64
 64. Socialstyrelsen – 3.64
 65. Diskriminerings­ombudsmannen – 3.64
 66. Försvarets materielverk – 3.64
 67. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.63
 68. Internet of Things Sverige – 3.62
 69. Riksbanken – 3.62
 70. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.62
 71. Statens konstråd – 3.61
 72. SWElife – 3.61
 73. Migrationsverket – 3.61
 74. Tullverket – 3.61
 75. Post- och tele­styrelsen – 3.60
 76. Höglandsförbundet – 3.60
 77. Skolforsknings­institutet – 3.60
 78. Skolverket – 3.58
 79. Luftfarts­verket – 3.58
 80. LIGHTer – 3.56
 81. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.56
 82. Tredje AP-fonden – 3.56
 83. Val­myndigheten – 3.56
 84. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.56
 85. Sameskol­styrelsen – 3.56
 86. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.55
 87. Arbetsmiljö­verket – 3.55
 88. Svenska Institutet – 3.54
 89. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 3.53
 90. Kronofogden – 3.52
 91. Kemikalie­inspektionen – 3.51
 92. Spel­inspektionen – 3.50
 93. Process­industriell IT och automation – 3.49
 94. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.49
 95. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.47
 96. Svenska ILO-kommittén – 3.47
 97. Inspektionen för social­försäkringen – 3.47
 98. Folkhälso­myndigheten – 3.47
 99. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.47
 100. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.46
 101. Transport­styrelsen – 3.46
 102. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.45
 103. Barnombudsmannen – 3.44
 104. Fyrbodal – 3.44
 105. Försvarets radioanstalt – 3.44
 106. Kust­bevakningen – 3.41
 107. Medtech4­Health – 3.40
 108. Kungliga biblioteket – 3.40
 109. Sjunde AP-fonden – 3.40
 110. Etikprövnings­myndigheten – 3.39
 111. Drive Sweden – 3.38
 112. Skatteverket – 3.37
 113. Delegationen mot segregation – 3.37
 114. Myndigheten för delaktighet – 3.36
 115. Statens person­adress­register – 3.35
 116. Harpsunds­nämnden – 3.34
 117. Forskarskatte­nämnden – 3.34
 118. Länsstyrelserna – 3.33
 119. Bokförings­nämnden – 3.33
 120. Första AP-fonden – 3.33
 121. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.32
 122. Skatterätts­nämnden – 3.32
 123. Försvarsmakten – 3.31
 124. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.31
 125. Rättsmedicinal­verket – 3.31
 126. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.30
 127. Riksdagen – 3.29
 128. Läkemedels­verket – 3.29
 129. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.27
 130. Smartare elektroniksystem – 3.25
 131. Statistiska Centralbyrån – 3.25
 132. Sveriges domstolar – 3.25
 133. Folke Bernadotte­akademin – 3.25
 134. BioInnovation – 3.24
 135. Elsäkerhets­verket – 3.24
 136. Forskningsrådet Formas – 3.24
 137. Naturvårds­verket – 3.23
 138. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.23
 139. Brotts­förebyggande rådet – 3.23
 140. Lagrådet – 3.22
 141. Ekobrotts­myndigheten – 3.21
 142. Riksantikvarieämbetet – 3.20
 143. SIO Grafen – 3.19
 144. Svenska kraftnät – 3.19
 145. Upphandlings­myndigheten – 3.19
 146. Brottsoffer­myndigheten – 3.19
 147. Trafikverket – 3.18
 148. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.18
 149. Statens Geotekniska Institut – 3.17
 150. Universitetskanslers­ämbetet – 3.16
 151. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.16
 152. Arbetsförmedlingen – 3.16
 153. Revisors­inspektionen – 3.16
 154. Patent- och registrerings­verket – 3.13
 155. Kommers­kollegium – 3.12
 156. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.12
 157. Boverket – 3.10
 158. Allmänna reklamations­nämnden – 3.10
 159. Försäkringskassan – 3.10
 160. Konkurrens­verket – 3.06
 161. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.04
 162. Inspektionen för strategiska produkter – 3.04
 163. Smart Built Environment – 3.01
 164. Statens Historiska Museer – 3.01
 165. Sveriges ambassader och konsulat – 3.01
 166. Sjöfarts­verket – 3.01
 167. Justitie­ombudsmannen – 3.00
 168. Överklagande­nämnden för studiestöd – 2.98
 169. Finanspolitiska rådet – 2.98
 170. Genteknik­nämnden – 2.96
 171. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 2.95
 172. Statens haveri­kommission – 2.92
 173. Kulturrådet – 2.92
 174. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 2.91
 175. Jordbruks­verket – 2.90
 176. Arbetsgivarverket – 2.90
 177. Arbets­domstolen – 2.89
 178. Regeringen – 2.87
 179. Rymdstyrelsen – 2.86
 180. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 2.83
 181. Energi­myndigheten – 2.82
 182. Viable cities – 2.82
 183. Kärnavfallsrådet – 2.82
 184. Statens institutions­styrelse – 2.81
 185. Konstnärs­nämnden – 2.80
 186. Sametinget – 2.79
 187. Livsmedels­verket – 2.77
 188. Fjärde AP-fonden – 2.74
 189. Kärnavfalls­fonden – 2.72
 190. Ehälso­myndigheten – 2.72
 191. Polarforsknings­sekretariatet – 2.72
 192. Skogsstyrelsen – 2.72
 193. Re:Source – 2.71
 194. Svenska institutet för europa­politiska studier – 2.71
 195. Länstrafiken Kronoberg – 2.71
 196. Riksarkivet – 2.70
 197. Inspektionen för vård och omsorg – 2.68
 198. Sjätte AP-fonden – 2.68
 199. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 2.67
 200. Statens tjänste­pensions­verk – 2.63
 201. Exportkredit­nämnden – 2.61
 202. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 2.52
 203. Metalliska material – 2.40

5 senaste rapporterna