Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Januari 2020 – sammanställning av patient­organisationer på webben

Januari 2020 – sammanställning av patient­organisationer på webben

Rapport för patient­organisationers webbplatser under Januari står sig när det gäller tillgänglighet, webbprestanda och användbarhet.


Om kategorin Patient­organisationer

Patient­föreningar och organisationer som bevakar individers rättigheter i samhället.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 3.5 av 5.

Se aktuell lista med patient­organisationer


Januaris topplista är här. Precis som tidigare är det enbart startsidor som är uppmätta, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Betyget för användbarhet är dock inte meningsfullt att normalisera då det handlar om för små skillnader mellan det bästa betygen och de genomsnittliga. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de tester som ännu inte har en egen kategori.

 1. Handikapp­förbunden (HSO) — 3.7
 2. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 3.7
 3. Förbundet unga rörelse­hindrade — 3.6
 4. Svenska föreningen för psykisk hälsa — 3.6
 5. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 3.5
 6. Svenska Ryggföreningen — 3.5
 7. Föreningen Fragile-X — 3.4
 8. Svenska narkomanvårds­förbundet (SNVF) — 3.4
 9. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 3.4
 10. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam — 3.3
 11. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa — 3.3
 12. Svenska Down­föreningen — 3.3
 13. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 3.3
 14. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 3.3
 15. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga — 3.3
 16. Ödemförbundet — 3.3
 17. Länkarnas Riksförbund — 3.2
 18. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 3.2
 19. Riksförbundet för leversjuka — 3.2
 20. Stroke-riksförbundet — 3.2
 21. Svenska Marfan­föreningen — 3.2
 22. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 3.2
 23. Synskadades Riksförbud — 3.2
 24. Ataxiföreningen — 3.1
 25. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP — 3.1
 26. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige — 3.1
 27. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) — 3.1
 28. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 3.0
 29. Bröstcancer­förbundet — 3.0
 30. Cancerfonden — 3.0
 31. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 3.0
 32. Förbundet Sällsynta diagnoser — 3.0
 33. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) — 3.0
 34. Melanom­föreningen — 3.0
 35. Riksförbundet Cystisk Fibros — 3.0
 36. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade — 3.0
 37. Afasiförbundet i Sverige — 2.9
 38. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 2.9
 39. Demens­förbundet — 2.9
 40. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 2.9
 41. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 2.9
 42. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 2.8
 43. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 2.8
 44. Psoriasis­förbundet — 2.8
 45. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 2.8
 46. Spädbarnsfonden — 2.8
 47. Svenska Addisonföreningen — 2.8
 48. Unga allergiker — 2.8
 49. Amningshjälpen — 2.7
 50. Barncancerföreningarna — 2.7
 51. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 2.7
 52. Njurförbundet — 2.7
 53. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 2.7
 54. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 2.7
 55. Stamnings­förbundet — 2.7
 56. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 2.7
 57. Svenska epilepsi­förbundet — 2.7
 58. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 2.7
 59. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 2.7
 60. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 2.7
 61. Alzheimerföreningen — 2.6
 62. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 2.6
 63. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 2.6
 64. Riksförbundet för social och mental hälsa — 2.6
 65. Funktionsrätt Sverige — 2.5
 66. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 2.5
 67. Riksorganisationen Unga reumatiker — 2.5
 68. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 2.5
 69. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 2.5
 70. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 2.5
 71. Cancer Rehab Fonden — 2.4
 72. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 2.4
 73. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 2.4
 74. Mun- och halscancerförbundet — 2.4
 75. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 2.4
 76. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 2.3
 77. Apné­föreningen i Stockholm — 2.3
 78. Astma och Allergi­förbundet — 2.3
 79. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 2.3
 80. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 2.3
 81. Svensk Dysmeliförening — 2.3
 82. Svenska EB föreningen / Debra — 2.3
 83. Svenska Vitiligo­förbundet — 2.3
 84. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 2.2
 85. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 2.2
 86. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 2.2
 87. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 2.2
 88. Prostatacancer­förbundet — 2.2
 89. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 2.2
 90. Riksförbundet Noaks Ark — 2.2
 91. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 2.2
 92. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 2.2
 93. Schizofreni­förbundet — 2.2
 94. Riks­förbundet Balans — 2.1
 95. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 2.1
 96. Hjärtebarns­förbundet — 2.1
 97. Lungcancer­förbundet Stödet — 2.1
 98. Riksföreningen hjärnkraft — 2.1
 99. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 2.1
 100. Autism- och Asperger­förbundet — 2.0
 101. Blodcancerförbundet — 2.0
 102. De handikappades riksförbund (DHR) — 2.0
 103. Fibromyalgiförbundet — 2.0
 104. Svenska diabetes­förbundet — 2.0
 105. Svenska ödemförbundet — 1.9
 106. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 1.9
 107. Alopeiförbundet Sverige — 1.8
 108. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 1.8
 109. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 1.8
 110. SHEDO — 1.8
 111. Spelberoendes Riksförbund — 1.8
 112. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 1.8
 113. El­överkänsligas riks­förbund — 1.7
 114. Huvudvärks­förbundet — 1.7
 115. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 1.7
 116. Reumatikerförbundet — 1.6
 117. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) — 1.6
 118. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 1.4

Webbstandard hos patient­organisationer

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod.
Samt om webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 4.5
 2. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP — 4.2
 3. Svenska Marfan­föreningen — 4.2
 4. Psoriasis­förbundet — 4.0
 5. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 4.0
 6. Svenska narkomanvårds­förbundet (SNVF) — 4.0
 7. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 4.0
 8. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa — 3.8
 9. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 3.8
 10. Stroke-riksförbundet — 3.8
 11. Svensk Dysmeliförening — 3.8
 12. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 3.8
 13. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) — 3.8
 14. Afasiförbundet i Sverige — 3.6
 15. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 3.6
 16. Demens­förbundet — 3.6
 17. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 3.6
 18. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige — 3.6
 19. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 3.6
 20. Spädbarnsfonden — 3.6
 21. Stamnings­förbundet — 3.6
 22. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 3.6
 23. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 3.6
 24. Unga allergiker — 3.6
 25. Bröstcancer­förbundet — 3.5
 26. Föreningen Fragile-X — 3.5
 27. Handikapp­förbunden (HSO) — 3.5
 28. Melanom­föreningen — 3.5
 29. Mun- och halscancerförbundet — 3.5
 30. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 3.5
 31. Synskadades Riksförbud — 3.5
 32. Ödemförbundet — 3.5
 33. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 3.4
 34. Förbundet Sällsynta diagnoser — 3.4
 35. Svenska Ryggföreningen — 3.4
 36. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 3.3
 37. Svenska Addisonföreningen — 3.3
 38. Alzheimerföreningen — 3.2
 39. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 3.2
 40. Ataxiföreningen — 3.2
 41. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 3.2
 42. Förbundet unga rörelse­hindrade — 3.2
 43. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam — 3.2
 44. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 3.2
 45. Riksförbundet Noaks Ark — 3.2
 46. Riksförbundet Cystisk Fibros — 3.2
 47. Riksorganisationen Unga reumatiker — 3.2
 48. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 3.2
 49. Svenska Down­föreningen — 3.2
 50. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 3.2
 51. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 3.2
 52. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga — 3.2
 53. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade — 3.2
 54. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 3.2
 55. Cancerfonden — 3.1
 56. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 3.1
 57. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 3.1
 58. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) — 3.1
 59. Länkarnas Riksförbund — 3.1
 60. Svenska epilepsi­förbundet — 3.1
 61. Amningshjälpen — 3.0
 62. Apné­föreningen i Stockholm — 3.0
 63. Astma och Allergi­förbundet — 3.0
 64. Barncancerföreningarna — 3.0
 65. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 3.0
 66. Riks­förbundet Balans — 3.0
 67. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 3.0
 68. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 3.0
 69. Svenska föreningen för psykisk hälsa — 3.0
 70. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 3.0
 71. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 2.9
 72. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 2.9
 73. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 2.9
 74. Riksförbundet för social och mental hälsa — 2.9
 75. Schizofreni­förbundet — 2.9
 76. Cancer Rehab Fonden — 2.8
 77. Funktionsrätt Sverige — 2.8
 78. Njurförbundet — 2.8
 79. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 2.8
 80. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 2.8
 81. Svenska EB föreningen / Debra — 2.8
 82. Svenska ödemförbundet — 2.8
 83. Svenska Vitiligo­förbundet — 2.8
 84. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 2.8
 85. Autism- och Asperger­förbundet — 2.7
 86. Hjärtebarns­förbundet — 2.6
 87. SHEDO — 2.6
 88. Riksförbundet för leversjuka — 2.6
 89. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 2.6
 90. Blodcancerförbundet — 2.5
 91. Fibromyalgiförbundet — 2.5
 92. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 2.5
 93. Huvudvärks­förbundet — 2.5
 94. Prostatacancer­förbundet — 2.5
 95. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 2.5
 96. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 2.4
 97. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 2.4
 98. Alopeiförbundet Sverige — 2.3
 99. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 2.3
 100. De handikappades riksförbund (DHR) — 2.3
 101. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 2.3
 102. Svenska diabetes­förbundet — 2.3
 103. El­överkänsligas riks­förbund — 2.2
 104. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 2.2
 105. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 2.2
 106. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 2.2
 107. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) — 2.2
 108. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 2.2
 109. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 2.2
 110. Reumatikerförbundet — 2.0
 111. Spelberoendes Riksförbund — 2.0
 112. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 2.0
 113. Lungcancer­förbundet Stödet — 1.9
 114. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 1.8
 115. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 1.8
 116. Riksföreningen hjärnkraft — 1.6
 117. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 1.4
 118. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 1.2

Tillgänglighet hos patient­organisationer

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt med verktyget Pa11y. Pa11y kör tester för både WCAG samt amerikanska Section 508. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

 1. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam — 5.0
 2. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa — 5.0
 3. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 5.0
 4. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 5.0
 5. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 5.0
 6. Synskadades Riksförbud — 5.0
 7. Förbundet Sällsynta diagnoser — 4.0
 8. Handikapp­förbunden (HSO) — 4.0
 9. Riksföreningen hjärnkraft — 4.0
 10. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 4.0
 11. Svenska föreningen för psykisk hälsa — 4.0
 12. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 4.0
 13. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 3.0
 14. Förbundet unga rörelse­hindrade — 3.0
 15. Föreningen Fragile-X — 3.0
 16. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 3.0
 17. Länkarnas Riksförbund — 3.0
 18. Melanom­föreningen — 3.0
 19. Riksförbundet Cystisk Fibros — 3.0
 20. Stroke-riksförbundet — 3.0
 21. Svenska Down­föreningen — 3.0
 22. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 3.0
 23. Svenska Ryggföreningen — 3.0
 24. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade — 3.0
 25. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 2.0
 26. Ataxiföreningen — 2.0
 27. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 2.0
 28. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 2.0
 29. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 2.0
 30. Funktionsrätt Sverige — 2.0
 31. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP — 2.0
 32. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige — 2.0
 33. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 2.0
 34. Riksförbundet för leversjuka — 2.0
 35. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 2.0
 36. Svenska Vitiligo­förbundet — 2.0
 37. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga — 2.0
 38. Unga allergiker — 2.0
 39. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 2.0
 40. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 2.0
 41. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 2.0
 42. Afasiförbundet i Sverige — 1.0
 43. Alopeiförbundet Sverige — 1.0
 44. Alzheimerföreningen — 1.0
 45. Amningshjälpen — 1.0
 46. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 1.0
 47. Apné­föreningen i Stockholm — 1.0
 48. Astma och Allergi­förbundet — 1.0
 49. Autism- och Asperger­förbundet — 1.0
 50. Barncancerföreningarna — 1.0
 51. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 1.0
 52. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 1.0
 53. Blodcancerförbundet — 1.0
 54. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 1.0
 55. Bröstcancer­förbundet — 1.0
 56. Cancerfonden — 1.0
 57. Cancer Rehab Fonden — 1.0
 58. De handikappades riksförbund (DHR) — 1.0
 59. Demens­förbundet — 1.0
 60. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 1.0
 61. El­överkänsligas riks­förbund — 1.0
 62. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 1.0
 63. Fibromyalgiförbundet — 1.0
 64. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 1.0
 65. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 1.0
 66. Riks­förbundet Balans — 1.0
 67. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 1.0
 68. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 1.0
 69. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) — 1.0
 70. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 1.0
 71. Hjärtebarns­förbundet — 1.0
 72. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 1.0
 73. Huvudvärks­förbundet — 1.0
 74. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 1.0
 75. Lungcancer­förbundet Stödet — 1.0
 76. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 1.0
 77. Mun- och halscancerförbundet — 1.0
 78. SHEDO — 1.0
 79. Njurförbundet — 1.0
 80. Prostatacancer­förbundet — 1.0
 81. Psoriasis­förbundet — 1.0
 82. Reumatikerförbundet — 1.0
 83. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 1.0
 84. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 1.0
 85. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 1.0
 86. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 1.0
 87. Riksförbundet Noaks Ark — 1.0
 88. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 1.0
 89. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 1.0
 90. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 1.0
 91. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 1.0
 92. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) — 1.0
 93. Riksförbundet för social och mental hälsa — 1.0
 94. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 1.0
 95. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 1.0
 96. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 1.0
 97. Riksorganisationen Unga reumatiker — 1.0
 98. Schizofreni­förbundet — 1.0
 99. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 1.0
 100. Spelberoendes Riksförbund — 1.0
 101. Spädbarnsfonden — 1.0
 102. Stamnings­förbundet — 1.0
 103. Svensk Dysmeliförening — 1.0
 104. Svenska Addisonföreningen — 1.0
 105. Svenska narkomanvårds­förbundet (SNVF) — 1.0
 106. Svenska diabetes­förbundet — 1.0
 107. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 1.0
 108. Svenska EB föreningen / Debra — 1.0
 109. Svenska epilepsi­förbundet — 1.0
 110. Svenska Marfan­föreningen — 1.0
 111. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 1.0
 112. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 1.0
 113. Svenska ödemförbundet — 1.0
 114. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 1.0
 115. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 1.0
 116. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 1.0
 117. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) — 1.0
 118. Ödemförbundet — 1.0

Webbprestanda bland patient­organisationer

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en 4G-uppkoppling i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Pagespeed API v4.

 1. Riksförbundet för leversjuka — 5.0
 2. Svenska föreningen för psykisk hälsa — 5.0
 3. Handikapp­förbunden (HSO) — 4.7
 4. Svenska Ryggföreningen — 4.7
 5. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga — 4.7
 6. Förbundet unga rörelse­hindrade — 4.3
 7. Föreningen Fragile-X — 4.3
 8. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 4.3
 9. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 4.3
 10. Svenska Down­föreningen — 4.3
 11. Ataxiföreningen — 4.0
 12. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 4.0
 13. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) — 4.0
 14. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 4.0
 15. Länkarnas Riksförbund — 4.0
 16. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 4.0
 17. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 4.0
 18. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 4.0
 19. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 3.7
 20. Cancerfonden — 3.7
 21. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam — 3.7
 22. Njurförbundet — 3.7
 23. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 3.7
 24. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 3.7
 25. Ödemförbundet — 3.7
 26. Amningshjälpen — 3.3
 27. Barncancerföreningarna — 3.3
 28. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige — 3.3
 29. Stroke-riksförbundet — 3.3
 30. Svenska Addisonföreningen — 3.3
 31. Svenska narkomanvårds­förbundet (SNVF) — 3.3
 32. Svenska epilepsi­förbundet — 3.3
 33. Svenska Marfan­föreningen — 3.3
 34. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 3.3
 35. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade — 3.3
 36. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) — 3.3
 37. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 3.3
 38. Afasiförbundet i Sverige — 3.0
 39. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 3.0
 40. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 3.0
 41. Bröstcancer­förbundet — 3.0
 42. Demens­förbundet — 3.0
 43. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 3.0
 44. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 3.0
 45. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 3.0
 46. Lungcancer­förbundet Stödet — 3.0
 47. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 3.0
 48. Riksförbundet Cystisk Fibros — 3.0
 49. Riksförbundet för social och mental hälsa — 3.0
 50. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 3.0
 51. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 3.0
 52. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 3.0
 53. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 3.0
 54. Synskadades Riksförbud — 3.0
 55. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 3.0
 56. Alzheimerföreningen — 2.7
 57. Cancer Rehab Fonden — 2.7
 58. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 2.7
 59. Funktionsrätt Sverige — 2.7
 60. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 2.7
 61. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 2.7
 62. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 2.7
 63. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa — 2.7
 64. Melanom­föreningen — 2.7
 65. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 2.7
 66. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 2.7
 67. Riksföreningen hjärnkraft — 2.7
 68. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 2.7
 69. Spädbarnsfonden — 2.7
 70. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 2.7
 71. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 2.7
 72. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 2.3
 73. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 2.3
 74. De handikappades riksförbund (DHR) — 2.3
 75. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 2.3
 76. Förbundet Sällsynta diagnoser — 2.3
 77. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 2.3
 78. Prostatacancer­förbundet — 2.3
 79. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 2.3
 80. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 2.3
 81. Riksorganisationen Unga reumatiker — 2.3
 82. Stamnings­förbundet — 2.3
 83. Svenska EB föreningen / Debra — 2.3
 84. Svenska Vitiligo­förbundet — 2.3
 85. Unga allergiker — 2.3
 86. Apné­föreningen i Stockholm — 2.0
 87. Astma och Allergi­förbundet — 2.0
 88. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP — 2.0
 89. Fibromyalgiförbundet — 2.0
 90. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 2.0
 91. Mun- och halscancerförbundet — 2.0
 92. Psoriasis­förbundet — 2.0
 93. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 2.0
 94. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 2.0
 95. Schizofreni­förbundet — 2.0
 96. Spelberoendes Riksförbund — 2.0
 97. Svenska diabetes­förbundet — 2.0
 98. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 2.0
 99. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 2.0
 100. Alopeiförbundet Sverige — 1.7
 101. Blodcancerförbundet — 1.7
 102. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 1.7
 103. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 1.7
 104. Hjärtebarns­förbundet — 1.7
 105. Autism- och Asperger­förbundet — 1.3
 106. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 1.3
 107. El­överkänsligas riks­förbund — 1.3
 108. Riks­förbundet Balans — 1.3
 109. SHEDO — 1.3
 110. Reumatikerförbundet — 1.3
 111. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 1.3
 112. Svensk Dysmeliförening — 1.3
 113. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 1.3
 114. Huvudvärks­förbundet — 1.0
 115. Riksförbundet Noaks Ark — 1.0
 116. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 1.0
 117. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) — 1.0
 118. Svenska ödemförbundet — 1.0

Integritet bland patient­organisationer

Integriteten är hur bra webbplatsen värnar sina användares personliga integritet. Det är en mätning genom Dataskydd.net's lösning Webbkoll. Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 15 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnits testas åtminstone två gånger.

 1. Bröstcancer­förbundet — 2.0
 2. Cancerfonden — 2.0
 3. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 2.0
 4. Förbundet Sällsynta diagnoser — 2.0
 5. Hjärtebarns­förbundet — 2.0
 6. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 2.0
 7. Riksförbundet Cystisk Fibros — 2.0
 8. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 2.0
 9. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 1.8
 10. Riksförbundet Noaks Ark — 1.3
 11. Afasiförbundet i Sverige — 1.0
 12. Alopeiförbundet Sverige — 1.0
 13. Alzheimerföreningen — 1.0
 14. Amningshjälpen — 1.0
 15. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 1.0
 16. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 1.0
 17. Apné­föreningen i Stockholm — 1.0
 18. Astma och Allergi­förbundet — 1.0
 19. Ataxiföreningen — 1.0
 20. Autism- och Asperger­förbundet — 1.0
 21. Barncancerföreningarna — 1.0
 22. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 1.0
 23. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 1.0
 24. Blodcancerförbundet — 1.0
 25. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 1.0
 26. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 1.0
 27. Cancer Rehab Fonden — 1.0
 28. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 1.0
 29. De handikappades riksförbund (DHR) — 1.0
 30. Demens­förbundet — 1.0
 31. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 1.0
 32. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 1.0
 33. El­överkänsligas riks­förbund — 1.0
 34. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 1.0
 35. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP — 1.0
 36. Fibromyalgiförbundet — 1.0
 37. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 1.0
 38. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 1.0
 39. Riks­förbundet Balans — 1.0
 40. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 1.0
 41. Föreningen Fragile-X — 1.0
 42. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 1.0
 43. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) — 1.0
 44. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 1.0
 45. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige — 1.0
 46. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam — 1.0
 47. Handikapp­förbunden (HSO) — 1.0
 48. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 1.0
 49. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 1.0
 50. Huvudvärks­förbundet — 1.0
 51. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 1.0
 52. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa — 1.0
 53. Lungcancer­förbundet Stödet — 1.0
 54. Länkarnas Riksförbund — 1.0
 55. Melanom­föreningen — 1.0
 56. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 1.0
 57. Mun- och halscancerförbundet — 1.0
 58. Njurförbundet — 1.0
 59. Prostatacancer­förbundet — 1.0
 60. Psoriasis­förbundet — 1.0
 61. Reumatikerförbundet — 1.0
 62. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 1.0
 63. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 1.0
 64. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 1.0
 65. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 1.0
 66. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 1.0
 67. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 1.0
 68. Riksförbundet för leversjuka — 1.0
 69. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) — 1.0
 70. Riksförbundet för social och mental hälsa — 1.0
 71. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 1.0
 72. Riksföreningen hjärnkraft — 1.0
 73. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 1.0
 74. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 1.0
 75. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 1.0
 76. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 1.0
 77. Riksorganisationen Unga reumatiker — 1.0
 78. Schizofreni­förbundet — 1.0
 79. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 1.0
 80. Spelberoendes Riksförbund — 1.0
 81. Spädbarnsfonden — 1.0
 82. Stamnings­förbundet — 1.0
 83. Stroke-riksförbundet — 1.0
 84. Svensk Dysmeliförening — 1.0
 85. Svenska Addisonföreningen — 1.0
 86. Svenska diabetes­förbundet — 1.0
 87. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 1.0
 88. Svenska Down­föreningen — 1.0
 89. Svenska EB föreningen / Debra — 1.0
 90. Svenska epilepsi­förbundet — 1.0
 91. Svenska föreningen för psykisk hälsa — 1.0
 92. Svenska Marfan­föreningen — 1.0
 93. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 1.0
 94. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 1.0
 95. Svenska ödemförbundet — 1.0
 96. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 1.0
 97. Svenska Ryggföreningen — 1.0
 98. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 1.0
 99. Svenska Vitiligo­förbundet — 1.0
 100. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 1.0
 101. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 1.0
 102. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 1.0
 103. Synskadades Riksförbud — 1.0
 104. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 1.0
 105. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga — 1.0
 106. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade — 1.0
 107. Unga allergiker — 1.0
 108. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) — 1.0
 109. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 1.0
 110. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 1.0
 111. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 1.0
 112. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 1.0
 113. Funktionsrätt Sverige — 1.0
 114. SHEDO — 1.0
Till toppen