Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Lista över övrig offentlig sektors bästa webbplatser i Februari, 2020

Lista över övrig offentlig sektors bästa webbplatser i Februari, 2020

Rapport för övrig offentlig sektors webbplatser under februari står sig när det gäller tillgänglighet, webbprestanda och användbarhet.


Om kategorin Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 4.1 av 5.

Se aktuell lista med övrig offentlig sektor


Februaris topplista är här. Precis som tidigare är det enbart startsidor som är uppmätta, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Betyget för användbarhet är dock inte meningsfullt att normalisera då det handlar om för små skillnader mellan det bästa betygen och de genomsnittliga. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de tester som ännu inte har en egen kategori.

 1. Polisen — 4.6
 2. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.6
 3. Medlings­institutet — 4.5
 4. Konjunktu­rinstitutet — 4.3
 5. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 4.1
 6. Tillväxtverket — 4.0
 7. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 3.9
 8. Luftfarts­verket (LFV) — 3.9
 9. Svenska ILO-kommittén — 3.9
 10. Sveriges domstolar — 3.8
 11. Länsstyrelserna — 3.8
 12. Folkhälso­myndigheten — 3.8
 13. Justitie­ombudsmannen (JO) — 3.8
 14. Bolagsverket — 3.8
 15. Konkurrens­verket — 3.8
 16. Forskarskatte­nämnden — 3.8
 17. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 3.7
 18. Arbetsmiljö­verket (AV) — 3.7
 19. Andra AP-fonden — 3.7
 20. Barnombudsmannen — 3.7
 21. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 3.7
 22. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 3.6
 23. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 3.6
 24. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 3.6
 25. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 3.6
 26. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 3.6
 27. Svenska ESF-rådet — 3.6
 28. Tullverket — 3.6
 29. Nämnden för hemslöjds­frågor — 3.6
 30. Ekobrotts­myndigheten — 3.6
 31. Sveriges författarfond — 3.6
 32. Statens haveri­kommission (SHK) — 3.5
 33. Nordiska Afrika­institutet — 3.5
 34. Kammar­kollegiet — 3.5
 35. Genteknik­nämnden — 3.5
 36. Harpsunds­nämnden — 3.5
 37. Försvarets materielverk (FMV) — 3.5
 38. Spel­inspektionen — 3.5
 39. Statens Geotekniska Institut — 3.5
 40. Statens medieråd — 3.5
 41. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 3.4
 42. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 3.4
 43. Arbetsgivarverket — 3.4
 44. SIO Grafen — 3.4
 45. Vetenskaps­rådet (VR) — 3.4
 46. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 3.4
 47. Universitetskanslers­ämbetet — 3.4
 48. Riksrevisionen — 3.4
 49. Konsument­verket — 3.4
 50. Smartare elektroniksystem — 3.4
 51. Första AP-fonden (AP1) — 3.4
 52. Riksbanken — 3.4
 53. eSam — 3.4
 54. Val­myndigheten — 3.4
 55. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 3.3
 56. Lantmäteriet — 3.3
 57. Rättsmedicinal­verket — 3.3
 58. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 3.3
 59. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 3.3
 60. Statens servicecenter — 3.3
 61. Skatterätts­nämnden — 3.3
 62. Bokförings­nämnden (BFN) — 3.3
 63. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 3.3
 64. Arbets­domstolen (AD) — 3.3
 65. Drive Sweden — 3.3
 66. Svenska Institutet (SI) — 3.3
 67. Trafikanalys — 3.3
 68. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 3.3
 69. Finans­inspektionen (FI) — 3.3
 70. Skolverket — 3.3
 71. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 3.3
 72. Kungliga biblioteket (KB) — 3.3
 73. Försvarsmakten — 3.3
 74. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 3.2
 75. Institutet för språk och folkminnen — 3.2
 76. Statens fastighetsverk — 3.2
 77. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 3.2
 78. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 3.2
 79. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 3.2
 80. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 3.2
 81. Ehälso­myndigheten — 3.2
 82. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 3.2
 83. Revisors­inspektionen — 3.2
 84. Energi­myndigheten — 3.2
 85. BioInnovation — 3.2
 86. Riksdagen — 3.2
 87. Kalmar tingsrätt — 3.2
 88. Kammarrätten i Göteborg — 3.2
 89. Vänersborgs tingsrätt — 3.2
 90. Transport­styrelsen — 3.2
 91. Smart Built Environment — 3.2
 92. Försäkringskassan (FK) — 3.2
 93. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 3.2
 94. Boverket — 3.2
 95. Alingsås tingsrätt — 3.2
 96. Eksjö tingsrätt — 3.2
 97. Förvaltningsrätten i Linköping — 3.2
 98. Förvaltningsrätten Växjö — 3.2
 99. Jönköpings tingsrätt — 3.2
 100. Kammarrätten i Jönköping — 3.2
 101. Uddevalla tingsrätt — 3.2
 102. Fortifikations­verket — 3.2
 103. Förvaltningsrätten i Umeå — 3.2
 104. Gotlands tingsrätt — 3.2
 105. Hovrätten Övre Norrland — 3.2
 106. Högsta domstolen (HD) — 3.2
 107. Mora tingsrätt — 3.2
 108. Skellefteå tingsrätt — 3.2
 109. Stockholms tingsrätt — 3.2
 110. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 3.1
 111. Kriminal­vården — 3.1
 112. InfraSweden — 3.1
 113. Statens Historiska Museer — 3.1
 114. Falu tingsrätt — 3.1
 115. Hudiksvalls tingsrätt — 3.1
 116. Lycksele tingsrätt — 3.1
 117. Norrtälje tingsrätt — 3.1
 118. Västmanlands tingsrätt — 3.1
 119. Östersunds tingsrätt — 3.1
 120. Eskilstuna tingsrätt — 3.1
 121. Göteborgs tingsrätt — 3.1
 122. Halmstads tingsrätt — 3.1
 123. Helsingborgs tingsrätt — 3.1
 124. Hovrätten för Skåne och Blekinge — 3.1
 125. Kammarrätten i Stockholm — 3.1
 126. Kemikamlie­inspektionen — 3.1
 127. Nyköpings tingsrätt — 3.1
 128. Rättshjälp­smyndigheten — 3.1
 129. Södertälje tingsrätt — 3.1
 130. Umeå tingsrätt — 3.1
 131. Örebro tingsrätt — 3.1
 132. Göta hovrätt — 3.1
 133. Kristianstads tingsrätt — 3.1
 134. Lunds tingsrätt — 3.1
 135. Malmö tingsrätt — 3.1
 136. Värmlands tingsrätt — 3.1
 137. Jordbruks­verket — 3.1
 138. Exportkredit­nämnden (EKN) — 3.1
 139. LIGHTer — 3.1
 140. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 3.1
 141. Gävle tingsrätt — 3.1
 142. Hässleholms tingsrätt — 3.1
 143. Skaraborgs tingsrätt — 3.1
 144. Attunda tingsrätt — 3.1
 145. Blekinge tingsrätt — 3.1
 146. Solna tingsrätt — 3.1
 147. Sundsvalls tingsrätt — 3.1
 148. Ångerman­lands tingsrätt — 3.1
 149. Kammarrätten i Sundsvall — 3.1
 150. Kust­bevakningen — 3.1
 151. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 3.1
 152. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 3.1
 153. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 3.1
 154. Hovrätten för Västra Sverige — 3.1
 155. Tillits­delegationen — 3.1
 156. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 3.1
 157. Borås tingsrätt — 3.1
 158. Hovrätten för Nedre Norrland — 3.1
 159. Nacka tingsrätt — 3.1
 160. Hyres­nämnden — 3.1
 161. Sjunde AP-fonden (AP7) — 3.1
 162. Riksantikvarieämbetet — 3.1
 163. Institutet för rymdfysik (IRF) — 3.1
 164. Norrköpings tingsrätt — 3.0
 165. Södertörns tingsrätt — 3.0
 166. Växjö tingsrätt — 3.0
 167. Upphandlings­myndigheten — 3.0
 168. Elegnämnden — 3.0
 169. Försvars­underrättelse­domstolen — 3.0
 170. Riksarkivet — 3.0
 171. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 3.0
 172. Svea hovrätt — 3.0
 173. Statens institutions­styrelse (SiS) — 3.0
 174. Svenska kraftnät — 3.0
 175. Naturvårds­verket — 3.0
 176. Finanspolitiska rådet — 3.0
 177. Kärnavfalls­fonden — 3.0
 178. Rymdstyrelsen — 3.0
 179. Högsta förvaltnings­domstolen — 3.0
 180. Skolforsknings­institutet — 3.0
 181. Skogsstyrelsen — 3.0
 182. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 2.9
 183. Myndigheten för press, radio och tv — 2.9
 184. Varbergs tingsrätt — 2.9
 185. Kronofogden — 2.9
 186. Regeringen — 2.9
 187. Riksgälden — 2.9
 188. Kommers­kollegium — 2.9
 189. Pensions­myndigheten — 2.9
 190. Delegationen mot segregation — 2.9
 191. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 2.9
 192. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 2.8
 193. Polarforsknings­sekretariatet — 2.8
 194. Strålsäkerhets­myndigheten — 2.8
 195. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 2.8
 196. Lagrådet — 2.8
 197. Forskningsrådet Formas — 2.8
 198. Göteborgs­regionen — 2.8
 199. Migrationsverket — 2.8
 200. Sveriges ambassader och konsulat — 2.8
 201. Trafikverket — 2.8
 202. VästKom — 2.8
 203. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 2.8
 204. Vinnova - Verket för innovations­system — 2.8
 205. Nämnden mot diskriminering — 2.8
 206. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 2.8
 207. Statskontoret — 2.7
 208. SWElife — 2.7
 209. SIP STRIM — 2.7
 210. Överklagande­nämnden — 2.7
 211. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 2.7
 212. Sjöfarts­verket — 2.7
 213. Re:Source — 2.7
 214. Rekrytering­smyndigheten — 2.7
 215. Skaraborgs kommunal­förbund — 2.7
 216. Åklagar­myndigheten — 2.7
 217. Livsmedels­verket — 2.7
 218. Linköpings tingsrätt — 2.7
 219. Statens konstråd — 2.7
 220. Säkerhetspolisen (SÄPO) — 2.7
 221. Internet of Things Sverige — 2.7
 222. Boråsregionen — 2.7
 223. Tredje AP-fonden (AP3) — 2.6
 224. Brottsoffer­myndigheten — 2.6
 225. Viable cities — 2.6
 226. Justitie­kanslern — 2.6
 227. Konstnärs­nämnden — 2.6
 228. Datainspektionen (DI) — 2.6
 229. Arvsfonden — 2.6
 230. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 2.6
 231. Fyrbodal — 2.6
 232. Skatteverket — 2.6
 233. Läkemedels­verket — 2.6
 234. Karolinska Institutet — 2.6
 235. Statens ansvars­nämnd — 2.5
 236. Elsäkerhets­verket — 2.5
 237. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 2.5
 238. Jämställdhets­myndigheten — 2.5
 239. Fjärde AP-fonden (AP4) — 2.5
 240. Socialstyrelsen — 2.5
 241. Sameskol­styrelsen — 2.5
 242. Energimarknads­inspektionen — 2.4
 243. InnovAir — 2.4
 244. Etikprövnings­myndigheten — 2.4
 245. Statens person­adress­register (SPAR) — 2.4
 246. Kulturrådet — 2.4
 247. Sametinget — 2.4
 248. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 2.3
 249. Metalliska material — 2.3
 250. Myndigheten för Kulturanalys — 2.3
 251. Swedac — 2.3
 252. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 2.2
 253. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 2.2
 254. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 2.2
 255. Sjätte AP-fonden (AP6) — 2.2
 256. Medtech4­Health — 2.2
 257. Skol­inspektionen — 2.0
 258. Produktion2030 — 2.0
 259. Försvarets radioanstalt (FRA) — 1.8

Webbstandard hos övrig offentlig sektor

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod.
Samt om webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. Upphandlings­myndigheten — 5.0
 2. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 4.8
 3. Konjunktu­rinstitutet — 4.8
 4. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.7
 5. Polisen — 4.7
 6. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 4.6
 7. Medlings­institutet — 4.6
 8. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 4.6
 9. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 4.6
 10. Bolagsverket — 4.5
 11. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 4.5
 12. Länsstyrelserna — 4.5
 13. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 4.5
 14. Ekobrotts­myndigheten — 4.5
 15. Exportkredit­nämnden (EKN) — 4.5
 16. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 4.5
 17. Luftfarts­verket (LFV) — 4.5
 18. Nämnden för hemslöjds­frågor — 4.5
 19. Statens Geotekniska Institut — 4.5
 20. Barnombudsmannen — 4.5
 21. Tillväxtverket — 4.4
 22. Första AP-fonden (AP1) — 4.4
 23. Institutet för rymdfysik (IRF) — 4.4
 24. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 4.4
 25. Riksrevisionen — 4.4
 26. Smartare elektroniksystem — 4.4
 27. Statens haveri­kommission (SHK) — 4.3
 28. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 4.3
 29. Konkurrens­verket — 4.3
 30. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 4.3
 31. Harpsunds­nämnden — 4.3
 32. Nordiska Afrika­institutet — 4.2
 33. Lantmäteriet — 4.2
 34. Riksdagen — 4.2
 35. Finans­inspektionen (FI) — 4.2
 36. Genteknik­nämnden — 4.2
 37. Svenska ILO-kommittén — 4.2
 38. Kust­bevakningen — 4.2
 39. Statens Historiska Museer — 4.2
 40. Spel­inspektionen — 4.2
 41. Tullverket — 4.2
 42. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 4.2
 43. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 4.2
 44. Tillits­delegationen — 4.2
 45. Bokförings­nämnden (BFN) — 4.2
 46. eSam — 4.2
 47. Justitie­ombudsmannen (JO) — 4.1
 48. SIO Grafen — 4.1
 49. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 4.0
 50. Försvarets materielverk (FMV) — 4.0
 51. Rättsmedicinal­verket — 4.0
 52. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 4.0
 53. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 3.9
 54. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 3.9
 55. Naturvårds­verket — 3.9
 56. Andra AP-fonden — 3.9
 57. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 3.9
 58. Forskarskatte­nämnden — 3.9
 59. Konsument­verket — 3.9
 60. Sametinget — 3.9
 61. Statens fastighetsverk — 3.9
 62. Statens institutions­styrelse (SiS) — 3.9
 63. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 3.9
 64. Svenska ESF-rådet — 3.9
 65. Svenska Institutet (SI) — 3.9
 66. Tredje AP-fonden (AP3) — 3.9
 67. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 3.9
 68. BioInnovation — 3.9
 69. InfraSweden — 3.9
 70. Försvars­underrättelse­domstolen — 3.8
 71. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 3.8
 72. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 3.8
 73. Skolverket — 3.8
 74. Drive Sweden — 3.8
 75. LIGHTer — 3.8
 76. Sjunde AP-fonden (AP7) — 3.7
 77. Riksantikvarieämbetet — 3.7
 78. Regeringen — 3.7
 79. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 3.7
 80. Boverket — 3.6
 81. Arbetsmiljö­verket (AV) — 3.6
 82. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 3.6
 83. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 3.6
 84. Institutet för språk och folkminnen — 3.6
 85. Transport­styrelsen — 3.6
 86. Arbetsgivarverket — 3.6
 87. Brottsoffer­myndigheten — 3.6
 88. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 3.6
 89. Folkhälso­myndigheten — 3.6
 90. Försvarsmakten — 3.6
 91. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 3.6
 92. Kammar­kollegiet — 3.6
 93. Kronofogden — 3.6
 94. Myndigheten för press, radio och tv — 3.6
 95. Riksarkivet — 3.6
 96. Skatterätts­nämnden — 3.6
 97. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 3.6
 98. Svenska kraftnät — 3.6
 99. Val­myndigheten — 3.6
 100. Vetenskaps­rådet (VR) — 3.6
 101. SIP STRIM — 3.6
 102. Riksbanken — 3.5
 103. Arbets­domstolen (AD) — 3.5
 104. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 3.5
 105. Boråsregionen — 3.5
 106. Kemikamlie­inspektionen — 3.5
 107. Energi­myndigheten — 3.5
 108. Rymdstyrelsen — 3.4
 109. Trafikanalys — 3.4
 110. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 3.4
 111. Riksgälden — 3.4
 112. Sjöfarts­verket — 3.4
 113. Skaraborgs kommunal­förbund — 3.4
 114. Statskontoret — 3.3
 115. Justitie­kanslern — 3.3
 116. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 3.3
 117. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 3.3
 118. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 3.3
 119. Sveriges domstolar — 3.3
 120. Fortifikations­verket — 3.3
 121. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 3.3
 122. Skogsstyrelsen — 3.3
 123. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 3.3
 124. Statens medieråd — 3.3
 125. Universitetskanslers­ämbetet — 3.3
 126. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 3.3
 127. Göteborgs­regionen — 3.3
 128. Forskningsrådet Formas — 3.2
 129. Överklagande­nämnden — 3.2
 130. Säkerhetspolisen (SÄPO) — 3.2
 131. Finanspolitiska rådet — 3.2
 132. Kärnavfalls­fonden — 3.2
 133. Pensions­myndigheten — 3.1
 134. Socialstyrelsen — 3.1
 135. Vinnova - Verket för innovations­system — 3.1
 136. Delegationen mot segregation — 3.1
 137. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 3.1
 138. Konstnärs­nämnden — 3.1
 139. Nämnden mot diskriminering — 3.1
 140. Sveriges ambassader och konsulat — 3.0
 141. InnovAir — 3.0
 142. SWElife — 3.0
 143. Migrationsverket — 3.0
 144. Livsmedels­verket — 3.0
 145. VästKom — 3.0
 146. Polarforsknings­sekretariatet — 3.0
 147. Sameskol­styrelsen — 3.0
 148. Skolforsknings­institutet — 3.0
 149. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 2.9
 150. Skatteverket — 2.9
 151. Strålsäkerhets­myndigheten — 2.9
 152. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 2.9
 153. Arvsfonden — 2.9
 154. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 2.9
 155. Etikprövnings­myndigheten — 2.9
 156. Datainspektionen (DI) — 2.9
 157. Elegnämnden — 2.9
 158. Elsäkerhets­verket — 2.9
 159. Energimarknads­inspektionen — 2.9
 160. Fjärde AP-fonden (AP4) — 2.9
 161. Försäkringskassan (FK) — 2.9
 162. Kriminal­vården — 2.9
 163. Lagrådet — 2.9
 164. Jordbruks­verket — 2.9
 165. Statens servicecenter — 2.9
 166. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 2.9
 167. Läkemedels­verket — 2.9
 168. Kulturrådet — 2.9
 169. Kommers­kollegium — 2.8
 170. Revisors­inspektionen — 2.8
 171. Metalliska material — 2.8
 172. Ehälso­myndigheten — 2.8
 173. Trafikverket — 2.7
 174. Smart Built Environment — 2.7
 175. Åklagar­myndigheten — 2.7
 176. Rekrytering­smyndigheten — 2.7
 177. Internet of Things Sverige — 2.7
 178. Re:Source — 2.7
 179. Kungliga biblioteket (KB) — 2.6
 180. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 2.6
 181. Statens person­adress­register (SPAR) — 2.6
 182. Statens ansvars­nämnd — 2.6
 183. Myndigheten för Kulturanalys — 2.6
 184. Alingsås tingsrätt — 2.5
 185. Attunda tingsrätt — 2.5
 186. Blekinge tingsrätt — 2.5
 187. Borås tingsrätt — 2.5
 188. Eksjö tingsrätt — 2.5
 189. Eskilstuna tingsrätt — 2.5
 190. Falu tingsrätt — 2.5
 191. Förvaltningsrätten i Linköping — 2.5
 192. Förvaltningsrätten i Umeå — 2.5
 193. Förvaltningsrätten Växjö — 2.5
 194. Gotlands tingsrätt — 2.5
 195. Gävle tingsrätt — 2.5
 196. Göta hovrätt — 2.5
 197. Göteborgs tingsrätt — 2.5
 198. Halmstads tingsrätt — 2.5
 199. Helsingborgs tingsrätt — 2.5
 200. Hovrätten för Nedre Norrland — 2.5
 201. Hovrätten för Skåne och Blekinge — 2.5
 202. Hovrätten för Västra Sverige — 2.5
 203. Hovrätten Övre Norrland — 2.5
 204. Hudiksvalls tingsrätt — 2.5
 205. Hyres­nämnden — 2.5
 206. Hässleholms tingsrätt — 2.5
 207. Högsta domstolen (HD) — 2.5
 208. Jönköpings tingsrätt — 2.5
 209. Kalmar tingsrätt — 2.5
 210. Kammarrätten i Göteborg — 2.5
 211. Kammarrätten i Jönköping — 2.5
 212. Kammarrätten i Stockholm — 2.5
 213. Kammarrätten i Sundsvall — 2.5
 214. Kristianstads tingsrätt — 2.5
 215. Lunds tingsrätt — 2.5
 216. Lycksele tingsrätt — 2.5
 217. Malmö tingsrätt — 2.5
 218. Mora tingsrätt — 2.5
 219. Nacka tingsrätt — 2.5
 220. Norrköpings tingsrätt — 2.5
 221. Norrtälje tingsrätt — 2.5
 222. Nyköpings tingsrätt — 2.5
 223. Rättshjälp­smyndigheten — 2.5
 224. Skaraborgs tingsrätt — 2.5
 225. Skellefteå tingsrätt — 2.5
 226. Solna tingsrätt — 2.5
 227. Stockholms tingsrätt — 2.5
 228. Sundsvalls tingsrätt — 2.5
 229. Svea hovrätt — 2.5
 230. Södertälje tingsrätt — 2.5
 231. Södertörns tingsrätt — 2.5
 232. Uddevalla tingsrätt — 2.5
 233. Umeå tingsrätt — 2.5
 234. Vänersborgs tingsrätt — 2.5
 235. Värmlands tingsrätt — 2.5
 236. Västmanlands tingsrätt — 2.5
 237. Växjö tingsrätt — 2.5
 238. Ångerman­lands tingsrätt — 2.5
 239. Örebro tingsrätt — 2.5
 240. Östersunds tingsrätt — 2.5
 241. Högsta förvaltnings­domstolen — 2.5
 242. Swedac — 2.5
 243. Statens konstråd — 2.5
 244. Sveriges författarfond — 2.5
 245. Medtech4­Health — 2.5
 246. Produktion2030 — 2.5
 247. Fyrbodal — 2.5
 248. Karolinska Institutet — 2.4
 249. Sjätte AP-fonden (AP6) — 2.4
 250. Viable cities — 2.4
 251. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 2.3
 252. Jämställdhets­myndigheten — 2.3
 253. Skol­inspektionen — 2.3
 254. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 2.2
 255. Linköpings tingsrätt — 2.2
 256. Varbergs tingsrätt — 2.2
 257. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 2.2
 258. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 2.1
 259. Försvarets radioanstalt (FRA) — 2.0

Tillgänglighet hos övrig offentlig sektor

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt med verktyget Pa11y. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

 1. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 5.0
 2. Kungliga biblioteket (KB) — 5.0
 3. Strålsäkerhets­myndigheten — 5.0
 4. Alingsås tingsrätt — 5.0
 5. Andra AP-fonden — 5.0
 6. Attunda tingsrätt — 5.0
 7. Blekinge tingsrätt — 5.0
 8. Borås tingsrätt — 5.0
 9. Sveriges domstolar — 5.0
 10. Eksjö tingsrätt — 5.0
 11. Eskilstuna tingsrätt — 5.0
 12. Falu tingsrätt — 5.0
 13. Förvaltningsrätten i Linköping — 5.0
 14. Förvaltningsrätten i Umeå — 5.0
 15. Förvaltningsrätten Växjö — 5.0
 16. Gotlands tingsrätt — 5.0
 17. Gävle tingsrätt — 5.0
 18. Göta hovrätt — 5.0
 19. Göteborgs tingsrätt — 5.0
 20. Halmstads tingsrätt — 5.0
 21. Helsingborgs tingsrätt — 5.0
 22. Hovrätten för Nedre Norrland — 5.0
 23. Hovrätten för Skåne och Blekinge — 5.0
 24. Hovrätten för Västra Sverige — 5.0
 25. Hovrätten Övre Norrland — 5.0
 26. Hudiksvalls tingsrätt — 5.0
 27. Hässleholms tingsrätt — 5.0
 28. Högsta domstolen (HD) — 5.0
 29. Svenska ILO-kommittén — 5.0
 30. Jönköpings tingsrätt — 5.0
 31. Kalmar tingsrätt — 5.0
 32. Kammarrätten i Göteborg — 5.0
 33. Kammarrätten i Jönköping — 5.0
 34. Kammarrätten i Stockholm — 5.0
 35. Kammarrätten i Sundsvall — 5.0
 36. Konjunktu­rinstitutet — 5.0
 37. Kristianstads tingsrätt — 5.0
 38. Lunds tingsrätt — 5.0
 39. Lycksele tingsrätt — 5.0
 40. Malmö tingsrätt — 5.0
 41. Medlings­institutet — 5.0
 42. Mora tingsrätt — 5.0
 43. Nacka tingsrätt — 5.0
 44. Norrtälje tingsrätt — 5.0
 45. Nyköpings tingsrätt — 5.0
 46. Riksgälden — 5.0
 47. Polisen — 5.0
 48. Rättshjälp­smyndigheten — 5.0
 49. Skaraborgs tingsrätt — 5.0
 50. Skellefteå tingsrätt — 5.0
 51. Solna tingsrätt — 5.0
 52. Statens ansvars­nämnd — 5.0
 53. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 5.0
 54. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 5.0
 55. Stockholms tingsrätt — 5.0
 56. Sundsvalls tingsrätt — 5.0
 57. Svea hovrätt — 5.0
 58. Riksbanken — 5.0
 59. Södertälje tingsrätt — 5.0
 60. Södertörns tingsrätt — 5.0
 61. Uddevalla tingsrätt — 5.0
 62. Umeå tingsrätt — 5.0
 63. Varbergs tingsrätt — 5.0
 64. Vänersborgs tingsrätt — 5.0
 65. Värmlands tingsrätt — 5.0
 66. Västmanlands tingsrätt — 5.0
 67. Växjö tingsrätt — 5.0
 68. Ångerman­lands tingsrätt — 5.0
 69. Örebro tingsrätt — 5.0
 70. Östersunds tingsrätt — 5.0
 71. Högsta förvaltnings­domstolen — 5.0
 72. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 5.0
 73. Smart Built Environment — 5.0
 74. Lantmäteriet — 4.7
 75. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 4.7
 76. Norrköpings tingsrätt — 4.3
 77. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 4.0
 78. Elsäkerhets­verket — 4.0
 79. Folkhälso­myndigheten — 4.0
 80. Fortifikations­verket — 4.0
 81. Hyres­nämnden — 4.0
 82. Kärnavfalls­fonden — 4.0
 83. Lagrådet — 4.0
 84. Spel­inspektionen — 4.0
 85. Nordiska Afrika­institutet — 4.0
 86. Justitie­ombudsmannen (JO) — 4.0
 87. Statens medieråd — 4.0
 88. Statens servicecenter — 4.0
 89. Tillväxtverket — 4.0
 90. Trafikanalys — 4.0
 91. Val­myndigheten — 4.0
 92. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 4.0
 93. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 4.0
 94. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 3.7
 95. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 3.7
 96. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 3.7
 97. Boverket — 3.0
 98. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 3.0
 99. Länsstyrelserna — 3.0
 100. Pensions­myndigheten — 3.0
 101. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 3.0
 102. Transport­styrelsen — 3.0
 103. Arbets­domstolen (AD) — 3.0
 104. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 3.0
 105. Kammar­kollegiet — 3.0
 106. Nämnden för hemslöjds­frågor — 3.0
 107. Riksarkivet — 3.0
 108. Statens institutions­styrelse (SiS) — 3.0
 109. Jordbruks­verket — 3.0
 110. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 3.0
 111. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 3.0
 112. Sveriges författarfond — 3.0
 113. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 3.0
 114. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 3.0
 115. Universitetskanslers­ämbetet — 3.0
 116. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 3.0
 117. Barnombudsmannen — 3.0
 118. Delegationen mot segregation — 3.0
 119. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 2.7
 120. Linköpings tingsrätt — 2.7
 121. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 2.7
 122. Åklagar­myndigheten — 2.7
 123. Finans­inspektionen (FI) — 2.3
 124. Karolinska Institutet — 2.3
 125. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 2.3
 126. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 2.3
 127. Bolagsverket — 2.0
 128. Institutet för språk och folkminnen — 2.0
 129. Skatteverket — 2.0
 130. Socialstyrelsen — 2.0
 131. Swedac — 2.0
 132. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 2.0
 133. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 2.0
 134. Ehälso­myndigheten — 2.0
 135. Finanspolitiska rådet — 2.0
 136. Forskarskatte­nämnden — 2.0
 137. Försvars­underrättelse­domstolen — 2.0
 138. Konkurrens­verket — 2.0
 139. Konstnärs­nämnden — 2.0
 140. Konsument­verket — 2.0
 141. Kust­bevakningen — 2.0
 142. Livsmedels­verket — 2.0
 143. Luftfarts­verket (LFV) — 2.0
 144. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 2.0
 145. Nämnden mot diskriminering — 2.0
 146. Revisors­inspektionen — 2.0
 147. Skatterätts­nämnden — 2.0
 148. Skogsstyrelsen — 2.0
 149. Överklagande­nämnden — 2.0
 150. Statens fastighetsverk — 2.0
 151. Statens haveri­kommission (SHK) — 2.0
 152. Kulturrådet — 2.0
 153. Skol­inspektionen — 2.0
 154. Statskontoret — 2.0
 155. Svenska Institutet (SI) — 2.0
 156. Tullverket — 2.0
 157. Vetenskaps­rådet (VR) — 2.0
 158. Upphandlings­myndigheten — 2.0
 159. Smartare elektroniksystem — 2.0
 160. eSam — 2.0
 161. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 2.0
 162. Tillits­delegationen — 2.0
 163. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 1.7
 164. Vinnova - Verket för innovations­system — 1.7
 165. Arvsfonden — 1.7
 166. Genteknik­nämnden — 1.7
 167. Svenska kraftnät — 1.5
 168. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 1.3
 169. Kommers­kollegium — 1.3
 170. Energi­myndigheten — 1.3
 171. Migrationsverket — 1.0
 172. Naturvårds­verket — 1.0
 173. Riksantikvarieämbetet — 1.0
 174. Riksdagen — 1.0
 175. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 1.0
 176. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 1.0
 177. Trafikverket — 1.0
 178. Arbetsgivarverket — 1.0
 179. Arbetsmiljö­verket (AV) — 1.0
 180. Bokförings­nämnden (BFN) — 1.0
 181. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 1.0
 182. Brottsoffer­myndigheten — 1.0
 183. Etikprövnings­myndigheten — 1.0
 184. Datainspektionen (DI) — 1.0
 185. Elegnämnden — 1.0
 186. Ekobrotts­myndigheten — 1.0
 187. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 1.0
 188. Energimarknads­inspektionen — 1.0
 189. Exportkredit­nämnden (EKN) — 1.0
 190. Fjärde AP-fonden (AP4) — 1.0
 191. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 1.0
 192. Forskningsrådet Formas — 1.0
 193. Första AP-fonden (AP1) — 1.0
 194. Försvarets materielverk (FMV) — 1.0
 195. Försvarets radioanstalt (FRA) — 1.0
 196. Försvarsmakten — 1.0
 197. Försäkringskassan (FK) — 1.0
 198. Harpsunds­nämnden — 1.0
 199. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 1.0
 200. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 1.0
 201. Institutet för rymdfysik (IRF) — 1.0
 202. Justitie­kanslern — 1.0
 203. Kemikamlie­inspektionen — 1.0
 204. Kriminal­vården — 1.0
 205. Kronofogden — 1.0
 206. Statens Historiska Museer — 1.0
 207. Läkemedels­verket — 1.0
 208. Myndigheten för Kulturanalys — 1.0
 209. Myndigheten för press, radio och tv — 1.0
 210. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 1.0
 211. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 1.0
 212. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 1.0
 213. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 1.0
 214. Polarforsknings­sekretariatet — 1.0
 215. Regeringen — 1.0
 216. Riksrevisionen — 1.0
 217. Rymdstyrelsen — 1.0
 218. Rättsmedicinal­verket — 1.0
 219. Sameskol­styrelsen — 1.0
 220. Sametinget — 1.0
 221. Sjunde AP-fonden (AP7) — 1.0
 222. Sjätte AP-fonden (AP6) — 1.0
 223. Sjöfarts­verket — 1.0
 224. Statens Geotekniska Institut — 1.0
 225. Statens konstråd — 1.0
 226. Statens person­adress­register (SPAR) — 1.0
 227. Skolverket — 1.0
 228. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 1.0
 229. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 1.0
 230. Svenska ESF-rådet — 1.0
 231. Säkerhetspolisen (SÄPO) — 1.0
 232. Tredje AP-fonden (AP3) — 1.0
 233. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 1.0
 234. Sveriges ambassader och konsulat — 1.0
 235. Jämställdhets­myndigheten — 1.0
 236. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 1.0
 237. Skolforsknings­institutet — 1.0
 238. Rekrytering­smyndigheten — 1.0
 239. BioInnovation — 1.0
 240. Drive Sweden — 1.0
 241. SIO Grafen — 1.0
 242. SIP STRIM — 1.0
 243. LIGHTer — 1.0
 244. Internet of Things Sverige — 1.0
 245. InnovAir — 1.0
 246. InfraSweden — 1.0
 247. Medtech4­Health — 1.0
 248. Metalliska material — 1.0
 249. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 1.0
 250. Produktion2030 — 1.0
 251. Viable cities — 1.0
 252. Re:Source — 1.0
 253. SWElife — 1.0
 254. Göteborgs­regionen — 1.0
 255. VästKom — 1.0
 256. Fyrbodal — 1.0
 257. Boråsregionen — 1.0
 258. Skaraborgs kommunal­förbund — 1.0
 259. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 1.0

Webbprestanda bland övrig offentlig sektor

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en ComHem 600 Mbit/s i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Pagespeed API v4.

 1. Sveriges författarfond — 4.9
 2. Polisen — 4.9
 3. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.8
 4. Falu tingsrätt — 4.5
 5. Hovrätten för Västra Sverige — 4.5
 6. Hudiksvalls tingsrätt — 4.5
 7. Lycksele tingsrätt — 4.5
 8. Norrtälje tingsrätt — 4.5
 9. Västmanlands tingsrätt — 4.5
 10. Östersunds tingsrätt — 4.5
 11. Alingsås tingsrätt — 4.5
 12. Eksjö tingsrätt — 4.5
 13. Förvaltningsrätten i Linköping — 4.5
 14. Förvaltningsrätten Växjö — 4.5
 15. Gävle tingsrätt — 4.5
 16. Jönköpings tingsrätt — 4.5
 17. Kammarrätten i Jönköping — 4.5
 18. Uddevalla tingsrätt — 4.5
 19. Kalmar tingsrätt — 4.4
 20. Kammarrätten i Göteborg — 4.4
 21. Vänersborgs tingsrätt — 4.4
 22. Hässleholms tingsrätt — 4.4
 23. Norrköpings tingsrätt — 4.4
 24. Skaraborgs tingsrätt — 4.4
 25. Sveriges domstolar — 4.4
 26. Eskilstuna tingsrätt — 4.4
 27. Göteborgs tingsrätt — 4.4
 28. Halmstads tingsrätt — 4.4
 29. Helsingborgs tingsrätt — 4.4
 30. Hovrätten för Skåne och Blekinge — 4.4
 31. Kammarrätten i Stockholm — 4.4
 32. Nyköpings tingsrätt — 4.4
 33. Rättshjälp­smyndigheten — 4.4
 34. Södertälje tingsrätt — 4.4
 35. Umeå tingsrätt — 4.4
 36. Varbergs tingsrätt — 4.4
 37. Örebro tingsrätt — 4.4
 38. Förvaltningsrätten i Umeå — 4.3
 39. Gotlands tingsrätt — 4.3
 40. Hovrätten Övre Norrland — 4.3
 41. Hyres­nämnden — 4.3
 42. Högsta domstolen (HD) — 4.3
 43. Mora tingsrätt — 4.3
 44. Skellefteå tingsrätt — 4.3
 45. Stockholms tingsrätt — 4.3
 46. Andra AP-fonden — 4.3
 47. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 4.3
 48. Svea hovrätt — 4.3
 49. Attunda tingsrätt — 4.3
 50. Blekinge tingsrätt — 4.3
 51. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 4.3
 52. Konkurrens­verket — 4.3
 53. Medlings­institutet — 4.3
 54. Solna tingsrätt — 4.3
 55. Sundsvalls tingsrätt — 4.3
 56. Ångerman­lands tingsrätt — 4.3
 57. Göta hovrätt — 4.3
 58. Kriminal­vården — 4.3
 59. Kristianstads tingsrätt — 4.3
 60. Lunds tingsrätt — 4.3
 61. Malmö tingsrätt — 4.3
 62. Nacka tingsrätt — 4.3
 63. Värmlands tingsrätt — 4.3
 64. Södertörns tingsrätt — 4.2
 65. Arbetsmiljö­verket (AV) — 4.2
 66. Borås tingsrätt — 4.2
 67. Hovrätten för Nedre Norrland — 4.2
 68. Kammarrätten i Sundsvall — 4.2
 69. Försvarets materielverk (FMV) — 4.1
 70. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 4.1
 71. Bolagsverket — 4.0
 72. Ekobrotts­myndigheten — 4.0
 73. Folkhälso­myndigheten — 4.0
 74. Försvarsmakten — 4.0
 75. Linköpings tingsrätt — 4.0
 76. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 4.0
 77. Växjö tingsrätt — 4.0
 78. Högsta förvaltnings­domstolen — 4.0
 79. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 3.9
 80. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 3.9
 81. Vetenskaps­rådet (VR) — 3.9
 82. Arbets­domstolen (AD) — 3.9
 83. Kommers­kollegium — 3.9
 84. Justitie­ombudsmannen (JO) — 3.9
 85. Skolforsknings­institutet — 3.9
 86. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 3.9
 87. Kammar­kollegiet — 3.8
 88. Smart Built Environment — 3.8
 89. Energi­myndigheten — 3.8
 90. Svenska ESF-rådet — 3.8
 91. Re:Source — 3.8
 92. Ehälso­myndigheten — 3.7
 93. Luftfarts­verket (LFV) — 3.7
 94. Forskarskatte­nämnden — 3.7
 95. Rymdstyrelsen — 3.7
 96. Institutet för språk och folkminnen — 3.6
 97. Bokförings­nämnden (BFN) — 3.6
 98. Konsument­verket — 3.6
 99. Revisors­inspektionen — 3.6
 100. Arbetsgivarverket — 3.6
 101. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 3.6
 102. Rättsmedicinal­verket — 3.6
 103. Transport­styrelsen — 3.5
 104. SIO Grafen — 3.5
 105. Polarforsknings­sekretariatet — 3.5
 106. Statens haveri­kommission (SHK) — 3.5
 107. Rekrytering­smyndigheten — 3.5
 108. Genteknik­nämnden — 3.4
 109. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 3.4
 110. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 3.4
 111. Statens medieråd — 3.4
 112. Universitetskanslers­ämbetet — 3.4
 113. Försäkringskassan (FK) — 3.4
 114. Statens Geotekniska Institut — 3.4
 115. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 3.4
 116. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 3.3
 117. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 3.3
 118. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 3.3
 119. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 3.3
 120. Kungliga biblioteket (KB) — 3.3
 121. Nämnden mot diskriminering — 3.3
 122. Riksbanken — 3.3
 123. Statens servicecenter — 3.3
 124. Tillväxtverket — 3.3
 125. Jämställdhets­myndigheten — 3.3
 126. eSam — 3.3
 127. Statens fastighetsverk — 3.2
 128. Elegnämnden — 3.2
 129. Val­myndigheten — 3.2
 130. Sveriges ambassader och konsulat — 3.2
 131. Finans­inspektionen (FI) — 3.1
 132. Konjunktu­rinstitutet — 3.1
 133. SWElife — 3.1
 134. Försvars­underrättelse­domstolen — 3.1
 135. Livsmedels­verket — 3.1
 136. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 3.1
 137. Nämnden för hemslöjds­frågor — 3.1
 138. BioInnovation — 3.1
 139. Boverket — 3.0
 140. Migrationsverket — 3.0
 141. Pensions­myndigheten — 3.0
 142. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 3.0
 143. Spel­inspektionen — 3.0
 144. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 3.0
 145. Tullverket — 3.0
 146. VästKom — 3.0
 147. Fyrbodal — 3.0
 148. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 2.9
 149. Karolinska Institutet — 2.9
 150. Barnombudsmannen — 2.9
 151. LIGHTer — 2.9
 152. Riksantikvarieämbetet — 2.9
 153. Första AP-fonden (AP1) — 2.9
 154. Kärnavfalls­fonden — 2.9
 155. Myndigheten för press, radio och tv — 2.9
 156. Överklagande­nämnden — 2.9
 157. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 2.9
 158. Svenska kraftnät — 2.9
 159. Åklagar­myndigheten — 2.9
 160. Länsstyrelserna — 2.9
 161. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 2.9
 162. Skatterätts­nämnden — 2.9
 163. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 2.9
 164. Drive Sweden — 2.9
 165. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 2.8
 166. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 2.8
 167. Läkemedels­verket — 2.8
 168. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 2.8
 169. Skaraborgs kommunal­förbund — 2.8
 170. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 2.8
 171. Naturvårds­verket — 2.7
 172. Justitie­kanslern — 2.7
 173. Kronofogden — 2.7
 174. Kust­bevakningen — 2.7
 175. Jordbruks­verket — 2.7
 176. Säkerhetspolisen (SÄPO) — 2.7
 177. Göteborgs­regionen — 2.7
 178. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 2.7
 179. Riksdagen — 2.6
 180. Regeringen — 2.6
 181. Skolverket — 2.6
 182. Statskontoret — 2.6
 183. Statens institutions­styrelse (SiS) — 2.6
 184. Delegationen mot segregation — 2.6
 185. Arvsfonden — 2.6
 186. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 2.5
 187. Finanspolitiska rådet — 2.5
 188. Fjärde AP-fonden (AP4) — 2.5
 189. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 2.5
 190. Trafikanalys — 2.5
 191. Datainspektionen (DI) — 2.5
 192. Kemikamlie­inspektionen — 2.5
 193. Konstnärs­nämnden — 2.5
 194. Statens Historiska Museer — 2.5
 195. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 2.5
 196. Riksarkivet — 2.5
 197. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 2.5
 198. Metalliska material — 2.5
 199. Svenska ILO-kommittén — 2.4
 200. Exportkredit­nämnden (EKN) — 2.4
 201. Viable cities — 2.4
 202. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 2.4
 203. Strålsäkerhets­myndigheten — 2.4
 204. Harpsunds­nämnden — 2.4
 205. Statens konstråd — 2.4
 206. Internet of Things Sverige — 2.4
 207. Smartare elektroniksystem — 2.4
 208. Lantmäteriet — 2.4
 209. Fortifikations­verket — 2.4
 210. Lagrådet — 2.4
 211. Statens person­adress­register (SPAR) — 2.4
 212. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 2.4
 213. Nordiska Afrika­institutet — 2.3
 214. Skogsstyrelsen — 2.3
 215. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 2.3
 216. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 2.3
 217. Brottsoffer­myndigheten — 2.3
 218. Trafikverket — 2.3
 219. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 2.3
 220. Energimarknads­inspektionen — 2.3
 221. Swedac — 2.2
 222. Sjöfarts­verket — 2.2
 223. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 2.2
 224. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 2.2
 225. Boråsregionen — 2.2
 226. Riksrevisionen — 2.2
 227. Sameskol­styrelsen — 2.2
 228. Skatteverket — 2.1
 229. Elsäkerhets­verket — 2.1
 230. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 2.1
 231. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 2.0
 232. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 2.0
 233. Institutet för rymdfysik (IRF) — 2.0
 234. Sjunde AP-fonden (AP7) — 2.0
 235. Skol­inspektionen — 2.0
 236. Svenska Institutet (SI) — 2.0
 237. Tillits­delegationen — 2.0
 238. Vinnova - Verket för innovations­system — 1.9
 239. Riksgälden — 1.9
 240. Myndigheten för Kulturanalys — 1.9
 241. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 1.9
 242. Sjätte AP-fonden (AP6) — 1.8
 243. Kulturrådet — 1.8
 244. Forskningsrådet Formas — 1.8
 245. Etikprövnings­myndigheten — 1.8
 246. Statens ansvars­nämnd — 1.8
 247. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 1.8
 248. SIP STRIM — 1.8
 249. Försvarets radioanstalt (FRA) — 1.7
 250. Medtech4­Health — 1.7
 251. InnovAir — 1.6
 252. Socialstyrelsen — 1.6
 253. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 1.5
 254. Tredje AP-fonden (AP3) — 1.4
 255. InfraSweden — 1.4
 256. Upphandlings­myndigheten — 1.4
 257. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 1.2
 258. Produktion2030 — 1.2
 259. Sametinget — 1.0

Integritet bland övrig offentlig sektor

Integriteten är hur bra webbplatsen värnar sina användares personliga integritet. Det är en mätning genom Dataskydd.net's lösning Webbkoll. Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 15 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnits testas åtminstone två gånger.

 1. Datainspektionen (DI) — 4.0
 2. Polisen — 4.0
 3. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.0
 4. Riksdagen — 3.0
 5. Arbetsmiljö­verket (AV) — 3.0
 6. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 3.0
 7. Försvarsmakten — 3.0
 8. Kammar­kollegiet — 3.0
 9. Sjätte AP-fonden (AP6) — 3.0
 10. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 3.0
 11. Riksgälden — 2.5
 12. InfraSweden — 2.5
 13. Kungliga biblioteket (KB) — 2.0
 14. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 2.0
 15. Pensions­myndigheten — 2.0
 16. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 2.0
 17. Skatteverket — 2.0
 18. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 2.0
 19. Trafikverket — 2.0
 20. Transport­styrelsen — 2.0
 21. Brottsoffer­myndigheten — 2.0
 22. Ehälso­myndigheten — 2.0
 23. Elegnämnden — 2.0
 24. Ekobrotts­myndigheten — 2.0
 25. Finans­inspektionen (FI) — 2.0
 26. Forskarskatte­nämnden — 2.0
 27. Försvarets radioanstalt (FRA) — 2.0
 28. Försäkringskassan (FK) — 2.0
 29. Svenska ILO-kommittén — 2.0
 30. Konjunktu­rinstitutet — 2.0
 31. Kriminal­vården — 2.0
 32. Kronofogden — 2.0
 33. Lagrådet — 2.0
 34. Medlings­institutet — 2.0
 35. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 2.0
 36. Nordiska Afrika­institutet — 2.0
 37. Nämnden för hemslöjds­frågor — 2.0
 38. Sameskol­styrelsen — 2.0
 39. Sjunde AP-fonden (AP7) — 2.0
 40. Skatterätts­nämnden — 2.0
 41. Säkerhetspolisen (SÄPO) — 2.0
 42. Val­myndigheten — 2.0
 43. SIO Grafen — 2.0
 44. LIGHTer — 2.0
 45. Fyrbodal — 2.0
 46. Bolagsverket — 1.0
 47. Boverket — 1.0
 48. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 1.0
 49. Institutet för språk och folkminnen — 1.0
 50. Lantmäteriet — 1.0
 51. Länsstyrelserna — 1.0
 52. Migrationsverket — 1.0
 53. Naturvårds­verket — 1.0
 54. Riksantikvarieämbetet — 1.0
 55. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 1.0
 56. Socialstyrelsen — 1.0
 57. Strålsäkerhets­myndigheten — 1.0
 58. Swedac — 1.0
 59. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 1.0
 60. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 1.0
 61. Vinnova - Verket för innovations­system — 1.0
 62. Alingsås tingsrätt — 1.0
 63. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 1.0
 64. Andra AP-fonden — 1.0
 65. Arbets­domstolen (AD) — 1.0
 66. Arbetsgivarverket — 1.0
 67. Arvsfonden — 1.0
 68. Attunda tingsrätt — 1.0
 69. Blekinge tingsrätt — 1.0
 70. Borås tingsrätt — 1.0
 71. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 1.0
 72. Etikprövnings­myndigheten — 1.0
 73. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 1.0
 74. Sveriges domstolar — 1.0
 75. Eksjö tingsrätt — 1.0
 76. Elsäkerhets­verket — 1.0
 77. Energimarknads­inspektionen — 1.0
 78. Eskilstuna tingsrätt — 1.0
 79. Exportkredit­nämnden (EKN) — 1.0
 80. Falu tingsrätt — 1.0
 81. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 1.0
 82. Finanspolitiska rådet — 1.0
 83. Fjärde AP-fonden (AP4) — 1.0
 84. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 1.0
 85. Folkhälso­myndigheten — 1.0
 86. Forskningsrådet Formas — 1.0
 87. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 1.0
 88. Fortifikations­verket — 1.0
 89. Första AP-fonden (AP1) — 1.0
 90. Försvarets materielverk (FMV) — 1.0
 91. Försvars­underrättelse­domstolen — 1.0
 92. Förvaltningsrätten i Linköping — 1.0
 93. Förvaltningsrätten i Umeå — 1.0
 94. Förvaltningsrätten Växjö — 1.0
 95. Genteknik­nämnden — 1.0
 96. Gotlands tingsrätt — 1.0
 97. Gävle tingsrätt — 1.0
 98. Göta hovrätt — 1.0
 99. Göteborgs tingsrätt — 1.0
 100. Halmstads tingsrätt — 1.0
 101. Harpsunds­nämnden — 1.0
 102. Helsingborgs tingsrätt — 1.0
 103. Hovrätten för Nedre Norrland — 1.0
 104. Hovrätten för Skåne och Blekinge — 1.0
 105. Hovrätten för Västra Sverige — 1.0
 106. Hovrätten Övre Norrland — 1.0
 107. Hudiksvalls tingsrätt — 1.0
 108. Hyres­nämnden — 1.0
 109. Hässleholms tingsrätt — 1.0
 110. Högsta domstolen (HD) — 1.0
 111. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 1.0
 112. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 1.0
 113. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 1.0
 114. Institutet för rymdfysik (IRF) — 1.0
 115. Justitie­kanslern — 1.0
 116. Jönköpings tingsrätt — 1.0
 117. Kalmar tingsrätt — 1.0
 118. Kammarrätten i Göteborg — 1.0
 119. Kammarrätten i Jönköping — 1.0
 120. Kammarrätten i Stockholm — 1.0
 121. Kammarrätten i Sundsvall — 1.0
 122. Karolinska Institutet — 1.0
 123. Kemikamlie­inspektionen — 1.0
 124. Kommers­kollegium — 1.0
 125. Konkurrens­verket — 1.0
 126. Konstnärs­nämnden — 1.0
 127. Konsument­verket — 1.0
 128. Kristianstads tingsrätt — 1.0
 129. Kust­bevakningen — 1.0
 130. Kärnavfalls­fonden — 1.0
 131. Linköpings tingsrätt — 1.0
 132. Statens Historiska Museer — 1.0
 133. Livsmedels­verket — 1.0
 134. Spel­inspektionen — 1.0
 135. Luftfarts­verket (LFV) — 1.0
 136. Lunds tingsrätt — 1.0
 137. Lycksele tingsrätt — 1.0
 138. Läkemedels­verket — 1.0
 139. Malmö tingsrätt — 1.0
 140. Mora tingsrätt — 1.0
 141. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 1.0
 142. Myndigheten för Kulturanalys — 1.0
 143. Myndigheten för press, radio och tv — 1.0
 144. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 1.0
 145. Nacka tingsrätt — 1.0
 146. Norrköpings tingsrätt — 1.0
 147. Norrtälje tingsrätt — 1.0
 148. Nyköpings tingsrätt — 1.0
 149. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 1.0
 150. Nämnden mot diskriminering — 1.0
 151. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 1.0
 152. Polarforsknings­sekretariatet — 1.0
 153. Regeringen — 1.0
 154. Revisors­inspektionen — 1.0
 155. Riksarkivet — 1.0
 156. Justitie­ombudsmannen (JO) — 1.0
 157. Riksrevisionen — 1.0
 158. Rymdstyrelsen — 1.0
 159. Rättshjälp­smyndigheten — 1.0
 160. Rättsmedicinal­verket — 1.0
 161. Sjöfarts­verket — 1.0
 162. Skaraborgs tingsrätt — 1.0
 163. Skellefteå tingsrätt — 1.0
 164. Skogsstyrelsen — 1.0
 165. Överklagande­nämnden — 1.0
 166. Solna tingsrätt — 1.0
 167. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 1.0
 168. Statens ansvars­nämnd — 1.0
 169. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 1.0
 170. Energi­myndigheten — 1.0
 171. Statens fastighetsverk — 1.0
 172. Statens Geotekniska Institut — 1.0
 173. Statens haveri­kommission (SHK) — 1.0
 174. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 1.0
 175. Statens institutions­styrelse (SiS) — 1.0
 176. Jordbruks­verket — 1.0
 177. Statens konstråd — 1.0
 178. Kulturrådet — 1.0
 179. Statens medieråd — 1.0
 180. Statens person­adress­register (SPAR) — 1.0
 181. Statens servicecenter — 1.0
 182. Skol­inspektionen — 1.0
 183. Skolverket — 1.0
 184. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 1.0
 185. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 1.0
 186. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 1.0
 187. Statskontoret — 1.0
 188. Stockholms tingsrätt — 1.0
 189. Sundsvalls tingsrätt — 1.0
 190. Svea hovrätt — 1.0
 191. Svenska ESF-rådet — 1.0
 192. Svenska Institutet (SI) — 1.0
 193. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 1.0
 194. Svenska kraftnät — 1.0
 195. Sveriges författarfond — 1.0
 196. Riksbanken — 1.0
 197. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 1.0
 198. Södertälje tingsrätt — 1.0
 199. Södertörns tingsrätt — 1.0
 200. Tillväxtverket — 1.0
 201. Trafikanalys — 1.0
 202. Tredje AP-fonden (AP3) — 1.0
 203. Tullverket — 1.0
 204. Uddevalla tingsrätt — 1.0
 205. Umeå tingsrätt — 1.0
 206. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 1.0
 207. Universitetskanslers­ämbetet — 1.0
 208. Varbergs tingsrätt — 1.0
 209. Vetenskaps­rådet (VR) — 1.0
 210. Vänersborgs tingsrätt — 1.0
 211. Värmlands tingsrätt — 1.0
 212. Västmanlands tingsrätt — 1.0
 213. Växjö tingsrätt — 1.0
 214. Åklagar­myndigheten — 1.0
 215. Ångerman­lands tingsrätt — 1.0
 216. Örebro tingsrätt — 1.0
 217. Östersunds tingsrätt — 1.0
 218. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 1.0
 219. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 1.0
 220. Högsta förvaltnings­domstolen — 1.0
 221. Sveriges ambassader och konsulat — 1.0
 222. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 1.0
 223. Barnombudsmannen — 1.0
 224. Jämställdhets­myndigheten — 1.0
 225. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 1.0
 226. Skolforsknings­institutet — 1.0
 227. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 1.0
 228. Rekrytering­smyndigheten — 1.0
 229. Upphandlings­myndigheten — 1.0
 230. BioInnovation — 1.0
 231. Drive Sweden — 1.0
 232. SIP STRIM — 1.0
 233. Internet of Things Sverige — 1.0
 234. InnovAir — 1.0
 235. Medtech4­Health — 1.0
 236. Metalliska material — 1.0
 237. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 1.0
 238. Produktion2030 — 1.0
 239. Re:Source — 1.0
 240. Smartare elektroniksystem — 1.0
 241. SWElife — 1.0
 242. Smart Built Environment — 1.0
 243. eSam — 1.0
 244. Göteborgs­regionen — 1.0
 245. VästKom — 1.0
 246. Boråsregionen — 1.0
 247. Skaraborgs kommunal­förbund — 1.0
 248. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 1.0
 249. Delegationen mot segregation — 1.0
 250. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 1.0
 251. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 1.0
 252. Tillits­delegationen — 1.0

5 senaste rapporterna