Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Hur stod sig övrig offentlig sektor på webben under augusti, 2021?

Hur stod sig övrig offentlig sektor på webben under augusti, 2021?

Augustis lista över hur övrig offentlig sektors webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda och användbarhet.


Om kategorin Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 3.9 av 5.

Se aktuell lista med övrig offentlig sektor


Augustis topplista för övrig offentlig sektor är här. Det är i vanlig ordning enbart startsidor som är testade, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Hoppa direkt till kategoribetyg:

 1. Övergripande betyg
 2. Webbstandard
 3. Tillgänglighet
 4. Webbprestanda
 5. Integritet & säkerhet

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de tester som ännu inte har en egen kategori.

 1. Polisen – 4.703
 2. Nationellt forensiskt centrum – 4.633
 3. Konjunktu­rinstitutet – 4.622
 4. Myndigheten för press, radio och tv – 4.453
 5. Statens fastighetsverk – 4.401
 6. Institutet för språk och folkminnen – 4.375
 7. eSamverka – 4.365
 8. Pensions­myndigheten – 4.331
 9. Andra AP-fonden – 4.245
 10. Tillväxtverket – 4.236
 11. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.209
 12. Konsument­verket – 4.139
 13. Åklagar­myndigheten – 4.112
 14. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.084
 15. Svenska Institutet – 4.083
 16. Brottsoffer­myndigheten – 4.083
 17. Kemikalie­inspektionen – 4.079
 18. Medlings­institutet – 4.077
 19. Kammar­kollegiet – 4.049
 20. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.023
 21. Havs och Vatten­myndigheten – 3.969
 22. Ekonomistyrnings­verket – 3.967
 23. Riksrevisionen – 3.955
 24. Integritetsskydds­myndigheten – 3.953
 25. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.929
 26. Fortifikations­verket – 3.865
 27. Skolverket – 3.863
 28. Nordiska Afrika­institutet – 3.856
 29. Rekrytering­smyndigheten – 3.855
 30. Upphandlings­myndigheten – 3.833
 31. Ehälso­myndigheten – 3.815
 32. Kungliga biblioteket – 3.766
 33. Kust­bevakningen – 3.766
 34. Boverket – 3.758
 35. Sveriges domstolar – 3.745
 36. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.741
 37. Kriminal­vården – 3.731
 38. VästKom – 3.731
 39. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.727
 40. Inspektionen för vård och omsorg – 3.725
 41. Bokförings­nämnden – 3.719
 42. Folkhälso­myndigheten – 3.719
 43. Allmänna reklamations­nämnden – 3.714
 44. Riksbanken – 3.710
 45. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.710
 46. Barnombudsmannen – 3.699
 47. Bolagsverket – 3.689
 48. Justitie­ombudsmannen – 3.668
 49. SWElife – 3.667
 50. Statens institutions­styrelse – 3.663
 51. Spel­inspektionen – 3.662
 52. Socialstyrelsen – 3.655
 53. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.653
 54. Universitetskanslers­ämbetet – 3.651
 55. Myndigheten för Kulturanalys – 3.649
 56. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.641
 57. Riksdagen – 3.640
 58. Nämnden mot diskriminering – 3.639
 59. Finans­inspektionen – 3.625
 60. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.621
 61. Arvsfonden – 3.620
 62. Inspektionen för strategiska produkter – 3.617
 63. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 3.616
 64. Rymdstyrelsen – 3.615
 65. Statens servicecenter – 3.605
 66. Ekobrotts­myndigheten – 3.603
 67. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 3.593
 68. Smart Built Environment – 3.591
 69. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.591
 70. Tullverket – 3.589
 71. Göteborgs­regionen – 3.587
 72. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.583
 73. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.579
 74. Länsstyrelserna – 3.575
 75. Transport­styrelsen – 3.574
 76. Käppala – 3.570
 77. Svenska kraftnät – 3.564
 78. Försäkringskassan – 3.559
 79. Total­försvarets forsknings­institut – 3.555
 80. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.552
 81. Kärnavfalls­fonden – 3.551
 82. Arbetsmiljö­verket – 3.550
 83. Forskarskatte­nämnden – 3.548
 84. Höglandsförbundet – 3.540
 85. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.534
 86. Luftfarts­verket – 3.529
 87. Skatteverket – 3.499
 88. Post- och tele­styrelsen – 3.498
 89. Sveriges ambassader och konsulat – 3.498
 90. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.487
 91. Lagrådet – 3.487
 92. Lantmäteriet – 3.481
 93. Finanspolitiska rådet – 3.480
 94. Patent- och registrerings­verket – 3.479
 95. Sameskol­styrelsen – 3.476
 96. Riksantikvarieämbetet – 3.463
 97. Skatterätts­nämnden – 3.459
 98. Riksarkivet – 3.457
 99. Migrationsverket – 3.447
 100. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.445
 101. Jordbruks­verket – 3.437
 102. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.433
 103. Statens medieråd – 3.417
 104. Riksgälden – 3.416
 105. Vetenskaps­rådet – 3.411
 106. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.408
 107. Inspektionen för social­försäkringen – 3.399
 108. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.393
 109. Arbets­domstolen – 3.391
 110. Kommers­kollegium – 3.389
 111. Delegationen mot segregation – 3.389
 112. Statens person­adress­register – 3.378
 113. Livsmedels­verket – 3.375
 114. Statistiska Centralbyrån – 3.368
 115. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 3.367
 116. Myndigheten för delaktighet – 3.367
 117. Konkurrens­verket – 3.359
 118. Svenska ILO-kommittén – 3.355
 119. Kronofogden – 3.348
 120. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.337
 121. Sjunde AP-fonden – 3.334
 122. InfraSweden – 3.333
 123. Boråsregionen – 3.329
 124. Statens Geotekniska Institut – 3.321
 125. Sveriges författarfond – 3.315
 126. Försvarets materielverk – 3.314
 127. Justitie­kanslern – 3.306
 128. Diskriminerings­ombudsmannen – 3.305
 129. Elsäkerhets­verket – 3.305
 130. Harpsunds­nämnden – 3.303
 131. Skolforsknings­institutet – 3.298
 132. Arbetsförmedlingen – 3.293
 133. Revisors­inspektionen – 3.291
 134. Statens haveri­kommission – 3.275
 135. Läkemedels­verket – 3.271
 136. Överklagande­nämnden – 3.266
 137. SIO Grafen – 3.253
 138. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.218
 139. Statens konstråd – 3.216
 140. Sjöfarts­verket – 3.210
 141. Statens Historiska Museer – 3.187
 142. Svenska ESF-rådet – 3.179
 143. Exportkredit­nämnden – 3.177
 144. Trafikanalys – 3.173
 145. Tredje AP-fonden – 3.170
 146. Naturvårds­verket – 3.165
 147. Arbetsgivarverket – 3.138
 148. Kärnavfallsrådet – 3.131
 149. Statens tjänste­pensions­verk – 3.112
 150. Skol­inspektionen – 3.093
 151. LIGHTer – 3.085
 152. Internet of Things Sverige – 3.085
 153. Första AP-fonden – 3.062
 154. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.060
 155. Regeringen – 3.059
 156. SIP STRIM – 3.023
 157. Säkerhets­polisen – 3.018
 158. Forskningsrådet Formas – 3.008
 159. Folke Bernadotte­akademin – 3.005
 160. Energimarknads­inspektionen – 3.000
 161. Trafikverket – 2.995
 162. Försvarsmakten – 2.987
 163. Val­myndigheten – 2.985
 164. Skogsstyrelsen – 2.981
 165. Institutet för rymdfysik – 2.972
 166. Swedac – 2.967
 167. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 2.965
 168. Rättsmedicinal­verket – 2.962
 169. InnovAir – 2.910
 170. Genteknik­nämnden – 2.893
 171. Sjätte AP-fonden – 2.889
 172. Statens veterinär­medicinska anstalt – 2.886
 173. Vinnova - Verket för innovations­system – 2.882
 174. Drive Sweden – 2.864
 175. BioInnovation – 2.861
 176. Konstnärs­nämnden – 2.857
 177. Fyrbodal – 2.835
 178. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 2.832
 179. Re:Source – 2.823
 180. Metalliska material – 2.808
 181. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 2.805
 182. Etikprövnings­myndigheten – 2.802
 183. Statskontoret – 2.798
 184. Överklagande­nämnden för studiestöd – 2.794
 185. Energi­myndigheten – 2.783
 186. Kulturrådet – 2.759
 187. Viable cities – 2.749
 188. Process­industriell IT och automation – 2.689
 189. Brotts­förebyggande rådet – 2.623
 190. Medtech4­Health – 2.613
 191. Produktion2030 – 2.611
 192. Polarforsknings­sekretariatet – 2.601
 193. Fjärde AP-fonden – 2.579
 194. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 2.578
 195. Jämställdhets­myndigheten – 2.519
 196. Smartare elektroniksystem – 2.503
 197. Länstrafiken Kronoberg – 2.427
 198. Skaraborgs kommunal­förbund – 2.377
 199. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 2.363
 200. Sametinget – 2.183
 201. Försvarets radioanstalt – 1.939

Webbstandard hos övrig offentlig sektor

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod. Dessutom ifall webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. Tillväxtverket – 5.00
 2. Statens fastighetsverk – 4.80
 3. Havs och Vatten­myndigheten – 4.80
 4. Konjunktu­rinstitutet – 4.70
 5. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.70
 6. Institutet för språk och folkminnen – 4.60
 7. Kemikalie­inspektionen – 4.60
 8. Skolverket – 4.50
 9. Konsument­verket – 4.50
 10. Andra AP-fonden – 4.50
 11. Brottsoffer­myndigheten – 4.50
 12. Polisen – 4.50
 13. Inspektionen för vård och omsorg – 4.40
 14. Svenska Institutet – 4.40
 15. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.40
 16. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.40
 17. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.40
 18. Upphandlings­myndigheten – 4.40
 19. Myndigheten för press, radio och tv – 4.40
 20. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 4.40
 21. Nationellt forensiskt centrum – 4.30
 22. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.30
 23. Medlings­institutet – 4.30
 24. Nordiska Afrika­institutet – 4.30
 25. eSamverka – 4.30
 26. Riksrevisionen – 4.30
 27. Drive Sweden – 4.20
 28. Inspektionen för social­försäkringen – 4.20
 29. Barnombudsmannen – 4.20
 30. Bokförings­nämnden – 4.20
 31. Ehälso­myndigheten – 4.20
 32. Ekonomistyrnings­verket – 4.20
 33. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.20
 34. VästKom – 4.20
 35. Bolagsverket – 4.10
 36. Jordbruks­verket – 4.10
 37. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.10
 38. Riksbanken – 4.10
 39. Länsstyrelserna – 4.10
 40. Pensions­myndigheten – 4.10
 41. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.10
 42. Sjöfarts­verket – 4.10
 43. Centrala Studiestöds­nämnden – 4.00
 44. Harpsunds­nämnden – 4.00
 45. SIO Grafen – 4.00
 46. InfraSweden – 4.00
 47. Statens medieråd – 4.00
 48. SWElife – 4.00
 49. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.00
 50. Kommers­kollegium – 4.00
 51. Arbetsmiljö­verket – 4.00
 52. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.00
 53. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.00
 54. Fortifikations­verket – 4.00
 55. Boverket – 3.90
 56. Tullverket – 3.90
 57. Universitetskanslers­ämbetet – 3.90
 58. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 3.90
 59. Genteknik­nämnden – 3.90
 60. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.80
 61. InnovAir – 3.80
 62. Statens servicecenter – 3.80
 63. Kammar­kollegiet – 3.80
 64. Total­försvarets forsknings­institut – 3.80
 65. Vetenskaps­rådet – 3.80
 66. Livsmedels­verket – 3.80
 67. Kärnavfallsrådet – 3.80
 68. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.80
 69. Finans­inspektionen – 3.80
 70. Forskarskatte­nämnden – 3.80
 71. Sameskol­styrelsen – 3.80
 72. Sjunde AP-fonden – 3.80
 73. Kungliga biblioteket – 3.70
 74. Riksdagen – 3.70
 75. Lagrådet – 3.70
 76. Statens Historiska Museer – 3.70
 77. Allmänna reklamations­nämnden – 3.70
 78. Myndigheten för delaktighet – 3.70
 79. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.70
 80. Arvsfonden – 3.70
 81. Folkhälso­myndigheten – 3.70
 82. Försvarets materielverk – 3.70
 83. Inspektionen för strategiska produkter – 3.60
 84. Lantmäteriet – 3.60
 85. Kriminal­vården – 3.60
 86. Riksantikvarieämbetet – 3.60
 87. Åklagar­myndigheten – 3.60
 88. Integritetsskydds­myndigheten – 3.60
 89. Patent- och registrerings­verket – 3.60
 90. Ekobrotts­myndigheten – 3.60
 91. Polarforsknings­sekretariatet – 3.60
 92. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.60
 93. Justitie­ombudsmannen – 3.60
 94. Skatterätts­nämnden – 3.60
 95. LIGHTer – 3.50
 96. Statens institutions­styrelse – 3.50
 97. Smart Built Environment – 3.50
 98. Institutet för rymdfysik – 3.50
 99. Svenska kraftnät – 3.50
 100. Luftfarts­verket – 3.50
 101. Läkemedels­verket – 3.50
 102. Rekrytering­smyndigheten – 3.50
 103. Myndigheten för Kulturanalys – 3.50
 104. Skogsstyrelsen – 3.50
 105. Statens haveri­kommission – 3.40
 106. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.40
 107. Säkerhets­polisen – 3.40
 108. Konkurrens­verket – 3.40
 109. Naturvårds­verket – 3.40
 110. Kust­bevakningen – 3.40
 111. Transport­styrelsen – 3.40
 112. Göteborgs­regionen – 3.40
 113. Forskningsrådet Formas – 3.40
 114. Revisors­inspektionen – 3.40
 115. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.30
 116. SIP STRIM – 3.30
 117. Svenska ESF-rådet – 3.30
 118. Konstnärs­nämnden – 3.30
 119. Socialstyrelsen – 3.30
 120. Sveriges ambassader och konsulat – 3.30
 121. Arbetsgivarverket – 3.30
 122. Sveriges domstolar – 3.30
 123. Arbetsförmedlingen – 3.30
 124. Exportkredit­nämnden – 3.30
 125. Finanspolitiska rådet – 3.30
 126. Första AP-fonden – 3.30
 127. Försäkringskassan – 3.30
 128. Sjätte AP-fonden – 3.30
 129. BioInnovation – 3.20
 130. Statens Geotekniska Institut – 3.20
 131. Statens tjänste­pensions­verk – 3.20
 132. Svenska ILO-kommittén – 3.20
 133. Tredje AP-fonden – 3.20
 134. Post- och tele­styrelsen – 3.20
 135. Spel­inspektionen – 3.20
 136. Riksarkivet – 3.20
 137. Riksgälden – 3.20
 138. Internet of Things Sverige – 3.10
 139. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.10
 140. Kärnavfalls­fonden – 3.10
 141. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.10
 142. Skatteverket – 3.10
 143. Statistiska Centralbyrån – 3.10
 144. Folke Bernadotte­akademin – 3.10
 145. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.10
 146. Delegationen mot segregation – 3.10
 147. Sametinget – 3.10
 148. Energi­myndigheten – 3.00
 149. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.00
 150. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.00
 151. Sveriges författarfond – 3.00
 152. Migrationsverket – 3.00
 153. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.00
 154. Trafikverket – 3.00
 155. Käppala – 3.00
 156. Jämställdhets­myndigheten – 3.00
 157. Skolforsknings­institutet – 3.00
 158. Energimarknads­inspektionen – 3.00
 159. Boråsregionen – 3.00
 160. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.00
 161. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.00
 162. Process­industriell IT och automation – 2.90
 163. Re:Source – 2.90
 164. Statens person­adress­register – 2.90
 165. Skol­inspektionen – 2.90
 166. Statskontoret – 2.90
 167. Kronofogden – 2.90
 168. Val­myndigheten – 2.90
 169. Länstrafiken Kronoberg – 2.90
 170. Arbets­domstolen – 2.90
 171. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 2.90
 172. Etikprövnings­myndigheten – 2.90
 173. Elsäkerhets­verket – 2.90
 174. Fyrbodal – 2.90
 175. Rättsmedicinal­verket – 2.90
 176. Statens konstråd – 2.80
 177. Viable cities – 2.80
 178. Justitie­kanslern – 2.80
 179. Strålsäkerhets­myndigheten – 2.80
 180. Diskriminerings­ombudsmannen – 2.80
 181. Försvarsmakten – 2.80
 182. Rymdstyrelsen – 2.80
 183. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 2.80
 184. Överklagande­nämnden – 2.80
 185. Trafikanalys – 2.70
 186. Sveriges Geologiska Undersökning – 2.70
 187. Höglandsförbundet – 2.70
 188. Nämnden mot diskriminering – 2.70
 189. Smartare elektroniksystem – 2.60
 190. Brotts­förebyggande rådet – 2.60
 191. Regeringen – 2.60
 192. Kulturrådet – 2.50
 193. Produktion2030 – 2.50
 194. Fjärde AP-fonden – 2.50
 195. Överklagande­nämnden för studiestöd – 2.40
 196. Metalliska material – 2.30
 197. Vinnova - Verket för innovations­system – 2.30
 198. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 2.30
 199. Swedac – 2.10
 200. Medtech4­Health – 1.90
 201. Försvarets radioanstalt – 1.60

Tillgänglighet hos övrig offentlig sektor

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt både med verktyget Pa11y och Axe. Pa11y kör tester för både WCAG samt amerikanska Section 508. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

Skillnaden mellan Axe och Pa11y är flera, bland annat att Axe bara räknar antal områden som en webbplats felar på och att Axe mer fokuserar på bekräftade fel. Betyget i Pa11y utgår från antalet unika fel snarare än unika sorters fel. Tanken är att dessa två ska balansera upp varandra.

 1. Statens fastighetsverk – 5.00
 2. Nationellt forensiskt centrum – 5.00
 3. Havs och Vatten­myndigheten – 5.00
 4. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 5.00
 5. Svenska Institutet – 5.00
 6. Svenska kraftnät – 5.00
 7. Kammar­kollegiet – 5.00
 8. Konjunktu­rinstitutet – 5.00
 9. Pensions­myndigheten – 5.00
 10. Riksdagen – 5.00
 11. Sveriges Geologiska Undersökning – 5.00
 12. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 5.00
 13. Åklagar­myndigheten – 5.00
 14. Luftfarts­verket – 5.00
 15. Käppala – 5.00
 16. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 5.00
 17. Medlings­institutet – 5.00
 18. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 5.00
 19. Upphandlings­myndigheten – 5.00
 20. Andra AP-fonden – 5.00
 21. Myndigheten för press, radio och tv – 5.00
 22. Nordiska Afrika­institutet – 5.00
 23. eSamverka – 5.00
 24. Sveriges domstolar – 5.00
 25. Ekobrotts­myndigheten – 5.00
 26. Ekonomistyrnings­verket – 5.00
 27. Elsäkerhets­verket – 5.00
 28. Folkhälso­myndigheten – 5.00
 29. Polisen – 5.00
 30. Rymdstyrelsen – 5.00
 31. Boverket – 4.50
 32. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.50
 33. Statens person­adress­register – 4.50
 34. Statens servicecenter – 4.50
 35. Institutet för språk och folkminnen – 4.50
 36. Kungliga biblioteket – 4.50
 37. Inspektionen för vård och omsorg – 4.50
 38. Kemikalie­inspektionen – 4.50
 39. Tillväxtverket – 4.50
 40. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.50
 41. Kriminal­vården – 4.50
 42. Kust­bevakningen – 4.50
 43. Universitetskanslers­ämbetet – 4.50
 44. Socialstyrelsen – 4.50
 45. Statistiska Centralbyrån – 4.50
 46. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.50
 47. Spel­inspektionen – 4.50
 48. Höglandsförbundet – 4.50
 49. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.50
 50. Rekrytering­smyndigheten – 4.50
 51. Fortifikations­verket – 4.50
 52. Riksgälden – 4.50
 53. Riksrevisionen – 4.50
 54. Statens Geotekniska Institut – 4.00
 55. Trafikanalys – 4.00
 56. Konsument­verket – 4.00
 57. Kärnavfalls­fonden – 4.00
 58. Lagrådet – 4.00
 59. Livsmedels­verket – 4.00
 60. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.00
 61. Skolforsknings­institutet – 4.00
 62. Arbetsmiljö­verket – 4.00
 63. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 4.00
 64. Brottsoffer­myndigheten – 4.00
 65. Nämnden mot diskriminering – 4.00
 66. Integritetsskydds­myndigheten – 4.00
 67. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.00
 68. Fastighetsmäklar­inspektionen – 4.00
 69. Revisors­inspektionen – 4.00
 70. Justitie­ombudsmannen – 4.00
 71. Bolagsverket – 3.50
 72. Statens institutions­styrelse – 3.50
 73. Smart Built Environment – 3.50
 74. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.50
 75. Inspektionen för social­försäkringen – 3.50
 76. Sveriges författarfond – 3.50
 77. Säkerhets­polisen – 3.50
 78. Länsstyrelserna – 3.50
 79. Total­försvarets forsknings­institut – 3.50
 80. Riksantikvarieämbetet – 3.50
 81. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 3.50
 82. Skatteverket – 3.50
 83. Transport­styrelsen – 3.50
 84. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.50
 85. Barnombudsmannen – 3.50
 86. Myndigheten för Kulturanalys – 3.50
 87. Arbets­domstolen – 3.50
 88. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.50
 89. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.50
 90. Arvsfonden – 3.50
 91. Ehälso­myndigheten – 3.50
 92. Boråsregionen – 3.50
 93. Finans­inspektionen – 3.50
 94. Försvarets materielverk – 3.50
 95. Riksarkivet – 3.50
 96. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.50
 97. Överklagande­nämnden – 3.50
 98. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.00
 99. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.00
 100. Jordbruks­verket – 3.00
 101. Statens konstråd – 3.00
 102. Statens medieråd – 3.00
 103. SWElife – 3.00
 104. Skolverket – 3.00
 105. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.00
 106. Svenska ILO-kommittén – 3.00
 107. Inspektionen för strategiska produkter – 3.00
 108. Lantmäteriet – 3.00
 109. Justitie­kanslern – 3.00
 110. Svenska ESF-rådet – 3.00
 111. Riksbanken – 3.00
 112. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.00
 113. Konstnärs­nämnden – 3.00
 114. Tredje AP-fonden – 3.00
 115. Tullverket – 3.00
 116. Post- och tele­styrelsen – 3.00
 117. Vetenskaps­rådet – 3.00
 118. Läkemedels­verket – 3.00
 119. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.00
 120. Allmänna reklamations­nämnden – 3.00
 121. Brotts­förebyggande rådet – 3.00
 122. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.00
 123. Diskriminerings­ombudsmannen – 3.00
 124. Arbetsförmedlingen – 3.00
 125. Patent- och registrerings­verket – 3.00
 126. Exportkredit­nämnden – 3.00
 127. Finanspolitiska rådet – 3.00
 128. Regeringen – 3.00
 129. Forskarskatte­nämnden – 3.00
 130. Forskningsrådet Formas – 3.00
 131. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.00
 132. Försäkringskassan – 3.00
 133. Delegationen mot segregation – 3.00
 134. Sjöfarts­verket – 3.00
 135. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 2.50
 136. Energi­myndigheten – 2.50
 137. Statens haveri­kommission – 2.50
 138. InfraSweden – 2.50
 139. Medtech4­Health – 2.50
 140. Process­industriell IT och automation – 2.50
 141. Skol­inspektionen – 2.50
 142. Statens tjänste­pensions­verk – 2.50
 143. Statskontoret – 2.50
 144. Institutet för rymdfysik – 2.50
 145. Svenska institutet för europa­politiska studier – 2.50
 146. Migrationsverket – 2.50
 147. Kommers­kollegium – 2.50
 148. Kronofogden – 2.50
 149. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 2.50
 150. Val­myndigheten – 2.50
 151. Swedac – 2.50
 152. Sveriges ambassader och konsulat – 2.50
 153. Kärnavfallsrådet – 2.50
 154. Myndigheten för delaktighet – 2.50
 155. Bokförings­nämnden – 2.50
 156. Polarforsknings­sekretariatet – 2.50
 157. Göteborgs­regionen – 2.50
 158. VästKom – 2.50
 159. Första AP-fonden – 2.50
 160. Genteknik­nämnden – 2.50
 161. Skogsstyrelsen – 2.50
 162. Harpsunds­nämnden – 2.00
 163. Internet of Things Sverige – 2.00
 164. Smartare elektroniksystem – 2.00
 165. Statens veterinär­medicinska anstalt – 2.00
 166. Konkurrens­verket – 2.00
 167. Statens Historiska Museer – 2.00
 168. Arbetsgivarverket – 2.00
 169. Etikprövnings­myndigheten – 2.00
 170. Energimarknads­inspektionen – 2.00
 171. Skaraborgs kommunal­förbund – 2.00
 172. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 2.00
 173. Försvarsmakten – 2.00
 174. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 2.00
 175. Sjunde AP-fonden – 2.00
 176. Skatterätts­nämnden – 2.00
 177. Drive Sweden – 1.50
 178. LIGHTer – 1.50
 179. InnovAir – 1.50
 180. Metalliska material – 1.50
 181. Kulturrådet – 1.50
 182. Viable cities – 1.50
 183. Re:Source – 1.50
 184. Naturvårds­verket – 1.50
 185. Trafikverket – 1.50
 186. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 1.50
 187. Fyrbodal – 1.50
 188. Fjärde AP-fonden – 1.50
 189. Folke Bernadotte­akademin – 1.50
 190. Försvarets radioanstalt – 1.50
 191. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 1.50
 192. Rättsmedicinal­verket – 1.50
 193. Sameskol­styrelsen – 1.50
 194. Sametinget – 1.50
 195. Sjätte AP-fonden – 1.50
 196. BioInnovation – 1.00
 197. SIO Grafen – 1.00
 198. SIP STRIM – 1.00
 199. Produktion2030 – 1.00
 200. Länstrafiken Kronoberg – 1.00
 201. Jämställdhets­myndigheten – 1.00

Webbprestanda bland övrig offentlig sektor

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en ComHem 600 Mbit/s i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Lighthouse Performance.

Under semester på sommaren och jul/nyår körs testerna via mobilt bredband (4G via Telenor) - kolla vår changelog för att se hur det mättes i 8 2021

 1. Kärnavfalls­fonden – 5.00
 2. Arbets­domstolen – 5.00
 3. Finanspolitiska rådet – 5.00
 4. Sveriges ambassader och konsulat – 4.90
 5. Nämnden mot diskriminering – 4.90
 6. Nationellt forensiskt centrum – 4.70
 7. SIO Grafen – 4.60
 8. Konjunktu­rinstitutet – 4.60
 9. Transport­styrelsen – 4.60
 10. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.60
 11. Justitie­ombudsmannen – 4.60
 12. Polisen – 4.60
 13. Svenska ILO-kommittén – 4.50
 14. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.50
 15. Sveriges författarfond – 4.50
 16. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.50
 17. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.50
 18. Kust­bevakningen – 4.50
 19. Sveriges Geologiska Undersökning – 4.50
 20. Åklagar­myndigheten – 4.50
 21. Spel­inspektionen – 4.50
 22. Höglandsförbundet – 4.50
 23. Brottsoffer­myndigheten – 4.50
 24. Göteborgs­regionen – 4.50
 25. Forskarskatte­nämnden – 4.50
 26. Rymdstyrelsen – 4.50
 27. Smart Built Environment – 4.40
 28. Institutet för språk och folkminnen – 4.40
 29. Inspektionen för strategiska produkter – 4.40
 30. Kammar­kollegiet – 4.40
 31. Konsument­verket – 4.40
 32. Pensions­myndigheten – 4.40
 33. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.40
 34. Allmänna reklamations­nämnden – 4.40
 35. Andra AP-fonden – 4.40
 36. Bokförings­nämnden – 4.40
 37. Diskriminerings­ombudsmannen – 4.40
 38. eSamverka – 4.40
 39. Skatterätts­nämnden – 4.40
 40. Bolagsverket – 4.30
 41. Statens fastighetsverk – 4.30
 42. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.30
 43. Svenska Institutet – 4.30
 44. Medlings­institutet – 4.30
 45. Rekrytering­smyndigheten – 4.30
 46. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 4.30
 47. VästKom – 4.30
 48. Riksarkivet – 4.30
 49. Statens institutions­styrelse – 4.20
 50. Svenska institutet för europa­politiska studier – 4.20
 51. Kemikalie­inspektionen – 4.20
 52. Kronofogden – 4.20
 53. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.20
 54. Myndigheten för Kulturanalys – 4.20
 55. Ehälso­myndigheten – 4.20
 56. Ekonomistyrnings­verket – 4.20
 57. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.20
 58. Fortifikations­verket – 4.20
 59. Skolverket – 4.10
 60. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.10
 61. Lantmäteriet – 4.10
 62. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.10
 63. Kommers­kollegium – 4.10
 64. Tredje AP-fonden – 4.10
 65. Vetenskaps­rådet – 4.10
 66. Swedac – 4.10
 67. Trafikverket – 4.10
 68. Myndigheten för press, radio och tv – 4.10
 69. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.10
 70. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.10
 71. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 4.10
 72. Delegationen mot segregation – 4.10
 73. Statens haveri­kommission – 4.00
 74. Havs och Vatten­myndigheten – 4.00
 75. Riksbanken – 4.00
 76. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.00
 77. Arvsfonden – 4.00
 78. Integritetsskydds­myndigheten – 4.00
 79. Patent- och registrerings­verket – 4.00
 80. Boråsregionen – 4.00
 81. Finans­inspektionen – 4.00
 82. Revisors­inspektionen – 4.00
 83. Försvars­underrättelse­domstolen – 4.00
 84. Boverket – 3.90
 85. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.90
 86. Statens konstråd – 3.90
 87. Statens person­adress­register – 3.90
 88. Statens servicecenter – 3.90
 89. Tillväxtverket – 3.90
 90. Migrationsverket – 3.90
 91. Tullverket – 3.90
 92. Lagrådet – 3.90
 93. Metalliska material – 3.80
 94. SWElife – 3.80
 95. Riksantikvarieämbetet – 3.80
 96. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.80
 97. Socialstyrelsen – 3.80
 98. Statistiska Centralbyrån – 3.80
 99. Statens Historiska Museer – 3.80
 100. Barnombudsmannen – 3.80
 101. Arbetsgivarverket – 3.80
 102. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.80
 103. Fyrbodal – 3.80
 104. Försäkringskassan – 3.80
 105. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.80
 106. Jordbruks­verket – 3.70
 107. Kungliga biblioteket – 3.70
 108. Inspektionen för vård och omsorg – 3.70
 109. Konkurrens­verket – 3.70
 110. Val­myndigheten – 3.70
 111. Käppala – 3.70
 112. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 3.70
 113. Myndigheten för delaktighet – 3.70
 114. Sveriges domstolar – 3.70
 115. Fjärde AP-fonden – 3.70
 116. Folke Bernadotte­akademin – 3.70
 117. Harpsunds­nämnden – 3.60
 118. SIP STRIM – 3.60
 119. Internet of Things Sverige – 3.60
 120. Justitie­kanslern – 3.60
 121. Naturvårds­verket – 3.60
 122. Trafikanalys – 3.60
 123. Kriminal­vården – 3.60
 124. Post- och tele­styrelsen – 3.60
 125. Livsmedels­verket – 3.60
 126. Luftfarts­verket – 3.60
 127. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.60
 128. Folkhälso­myndigheten – 3.60
 129. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.60
 130. LIGHTer – 3.50
 131. Svenska kraftnät – 3.50
 132. Skolforsknings­institutet – 3.50
 133. Försvarsmakten – 3.50
 134. Rättsmedicinal­verket – 3.50
 135. Sameskol­styrelsen – 3.50
 136. Sjunde AP-fonden – 3.50
 137. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.40
 138. BioInnovation – 3.40
 139. Re:Source – 3.40
 140. Läkemedels­verket – 3.40
 141. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.40
 142. Arbetsförmedlingen – 3.40
 143. Exportkredit­nämnden – 3.40
 144. Överklagande­nämnden – 3.40
 145. Kulturrådet – 3.30
 146. Svenska ESF-rådet – 3.30
 147. Skatteverket – 3.30
 148. Elsäkerhets­verket – 3.30
 149. Regeringen – 3.30
 150. Statens tjänste­pensions­verk – 3.20
 151. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.20
 152. Universitetskanslers­ämbetet – 3.20
 153. Arbetsmiljö­verket – 3.20
 154. Produktion2030 – 3.10
 155. Statskontoret – 3.10
 156. Riksdagen – 3.10
 157. Riksrevisionen – 3.10
 158. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 3.00
 159. Konstnärs­nämnden – 3.00
 160. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.00
 161. Kärnavfallsrådet – 3.00
 162. Ekobrotts­myndigheten – 3.00
 163. Energimarknads­inspektionen – 3.00
 164. Första AP-fonden – 3.00
 165. Sjätte AP-fonden – 3.00
 166. Statens Geotekniska Institut – 2.90
 167. Skol­inspektionen – 2.90
 168. Länsstyrelserna – 2.90
 169. Forskningsrådet Formas – 2.90
 170. Viable cities – 2.80
 171. Statens medieråd – 2.80
 172. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 2.80
 173. Nordiska Afrika­institutet – 2.80
 174. Försvarets materielverk – 2.80
 175. Medtech4­Health – 2.70
 176. Inspektionen för social­försäkringen – 2.70
 177. Total­försvarets forsknings­institut – 2.70
 178. Upphandlings­myndigheten – 2.70
 179. Etikprövnings­myndigheten – 2.70
 180. InfraSweden – 2.60
 181. Säkerhets­polisen – 2.60
 182. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 2.60
 183. Brotts­förebyggande rådet – 2.60
 184. Riksgälden – 2.60
 185. Skogsstyrelsen – 2.60
 186. Sjöfarts­verket – 2.50
 187. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 2.40
 188. Genteknik­nämnden – 2.40
 189. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 2.30
 190. Drive Sweden – 2.20
 191. Smartare elektroniksystem – 2.20
 192. Institutet för rymdfysik – 2.20
 193. Jämställdhets­myndigheten – 2.20
 194. Försvarets radioanstalt – 2.20
 195. InnovAir – 2.10
 196. Länstrafiken Kronoberg – 2.10
 197. Process­industriell IT och automation – 1.90
 198. Skaraborgs kommunal­förbund – 1.80
 199. Energi­myndigheten – 1.40
 200. Polarforsknings­sekretariatet – 1.40
 201. Sametinget – 1.00

Integritet och säkerhet hos övrig offentlig sektor

Integritets och säkerhetstesten kontrollerar hur bra webbplatsen värnar sina användares personliga integritet och har god informationssäkerhet. Det består av två olika tester:

Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 15 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnits testas åtminstone två gånger.

 1. Energimarknads­inspektionen – 5.00
 2. Polisen – 4.85
 3. Nationellt forensiskt centrum – 4.75
 4. Konjunktu­rinstitutet – 4.58
 5. Integritetsskydds­myndigheten – 4.53
 6. eSamverka – 4.41
 7. Myndigheten för press, radio och tv – 4.22
 8. Fastighetsmäklar­inspektionen – 4.18
 9. Riksdagen – 4.17
 10. Migrationsverket – 4.14
 11. Göteborgs­regionen – 4.14
 12. Försvars­underrättelse­domstolen – 4.11
 13. Justitie­kanslern – 4.11
 14. Sameskol­styrelsen – 4.11
 15. Havs och Vatten­myndigheten – 3.90
 16. Total­försvarets forsknings­institut – 3.89
 17. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.84
 18. Säkerhets­polisen – 3.80
 19. Post- och tele­styrelsen – 3.76
 20. Försvarets radioanstalt – 3.75
 21. Sveriges författarfond – 3.75
 22. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.70
 23. Pensions­myndigheten – 3.65
 24. Statens fastighetsverk – 3.64
 25. Tullverket – 3.46
 26. Åklagar­myndigheten – 3.45
 27. Fortifikations­verket – 3.43
 28. Riksrevisionen – 3.41
 29. LIGHTer – 3.32
 30. Riksgälden – 3.31
 31. Statens medieråd – 3.28
 32. Skatteverket – 3.25
 33. Överklagande­nämnden – 3.24
 34. Kungliga biblioteket – 3.20
 35. Spel­inspektionen – 3.20
 36. Kemikalie­inspektionen – 3.18
 37. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.18
 38. Statens person­adress­register – 3.18
 39. Kronofogden – 3.15
 40. Arbetsgivarverket – 3.11
 41. Kust­bevakningen – 3.10
 42. Medlings­institutet – 3.10
 43. Allmänna reklamations­nämnden – 3.09
 44. Inspektionen för strategiska produkter – 3.09
 45. Nämnden mot diskriminering – 3.09
 46. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 3.07
 47. Boråsregionen – 3.05
 48. Diskriminerings­ombudsmannen – 3.02
 49. Exportkredit­nämnden – 3.02
 50. Sjöfarts­verket – 3.02
 51. Statens institutions­styrelse – 3.02
 52. Val­myndigheten – 3.00
 53. Inspektionen för social­försäkringen – 2.99
 54. Svenska kraftnät – 2.98
 55. Skol­inspektionen – 2.96
 56. Institutet för språk och folkminnen – 2.90
 57. Socialstyrelsen – 2.88
 58. Justitie­ombudsmannen – 2.85
 59. Vinnova - Verket för innovations­system – 2.83
 60. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 2.82
 61. Lantmäteriet – 2.79
 62. Luftfarts­verket – 2.75
 63. Revisors­inspektionen – 2.75
 64. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 2.75
 65. Brottsoffer­myndigheten – 2.71
 66. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 2.71
 67. Kammar­kollegiet – 2.64
 68. Försvarsmakten – 2.59
 69. Myndigheten för Kulturanalys – 2.58
 70. Sveriges ambassader och konsulat – 2.55
 71. Sveriges domstolar – 2.54
 72. Bolagsverket – 2.54
 73. Rekrytering­smyndigheten – 2.53
 74. VästKom – 2.53
 75. InfraSweden – 2.52
 76. Svenska ILO-kommittén – 2.52
 77. Andra AP-fonden – 2.51
 78. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 2.51
 79. Ekonomistyrnings­verket – 2.49
 80. Statens Geotekniska Institut – 2.46
 81. Transport­styrelsen – 2.45
 82. Arbetsmiljö­verket – 2.45
 83. Kärnavfalls­fonden – 2.45
 84. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 2.45
 85. Rättsmedicinal­verket – 2.45
 86. Internet of Things Sverige – 2.45
 87. Käppala – 2.45
 88. Boverket – 2.45
 89. Länsstyrelserna – 2.45
 90. Arbets­domstolen – 2.45
 91. Skolverket – 2.45
 92. Tillväxtverket – 2.45
 93. Barnombudsmannen – 2.45
 94. Patent- och registrerings­verket – 2.43
 95. Sjunde AP-fonden – 2.43
 96. Universitetskanslers­ämbetet – 2.40
 97. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 2.39
 98. Ehälso­myndigheten – 2.38
 99. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 2.38
 100. Arvsfonden – 2.36
 101. Elsäkerhets­verket – 2.36
 102. Försvarets materielverk – 2.36
 103. Myndigheten för delaktighet – 2.36
 104. Nämnden för hemslöjds­frågor – 2.36
 105. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 2.36
 106. Skatterätts­nämnden – 2.36
 107. Skogsstyrelsen – 2.36
 108. Svenska ESF-rådet – 2.36
 109. Drive Sweden – 2.36
 110. InnovAir – 2.36
 111. Skaraborgs kommunal­förbund – 2.36
 112. Sveriges Geologiska Undersökning – 2.35
 113. Konsument­verket – 2.35
 114. Rymdstyrelsen – 2.35
 115. Energi­myndigheten – 2.35
 116. Kulturrådet – 2.35
 117. Metalliska material – 2.35
 118. Delegationen mot segregation – 2.35
 119. Finanspolitiska rådet – 2.35
 120. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 2.35
 121. Konkurrens­verket – 2.35
 122. Statens veterinär­medicinska anstalt – 2.34
 123. Viable cities – 2.34
 124. Riksbanken – 2.33
 125. Naturvårds­verket – 2.32
 126. Folke Bernadotte­akademin – 2.32
 127. Medtech4­Health – 2.32
 128. Fjärde AP-fonden – 2.31
 129. Smart Built Environment – 2.31
 130. Myndigheten för tillgängliga medier – 2.30
 131. Överklagande­nämnden för studiestöd – 2.29
 132. Kriminal­vården – 2.29
 133. Upphandlings­myndigheten – 2.28
 134. Sametinget – 2.27
 135. Skolforsknings­institutet – 2.27
 136. Delegationen för cirkulär ekonomi – 2.27
 137. Folkhälso­myndigheten – 2.26
 138. Centrala Studiestöds­nämnden – 2.25
 139. Vetenskaps­rådet – 2.25
 140. Första AP-fonden – 2.25
 141. Statens konstråd – 2.22
 142. Forskningsrådet Formas – 2.20
 143. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 2.20
 144. Strålsäkerhets­myndigheten – 2.18
 145. Trafikverket – 2.18
 146. Forskarskatte­nämnden – 2.18
 147. Inspektionen för vård och omsorg – 2.18
 148. Lagrådet – 2.18
 149. Livsmedels­verket – 2.18
 150. Statens servicecenter – 2.18
 151. Tredje AP-fonden – 2.18
 152. BioInnovation – 2.18
 153. Bokförings­nämnden – 2.17
 154. Kommers­kollegium – 2.17
 155. Svenska institutet för europa­politiska studier – 2.17
 156. Läkemedels­verket – 2.16
 157. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 2.15
 158. Ekobrotts­myndigheten – 2.14
 159. Statens haveri­kommission – 2.14
 160. Riksantikvarieämbetet – 2.13
 161. Jordbruks­verket – 2.12
 162. Trafikanalys – 2.12
 163. Statistiska Centralbyrån – 2.11
 164. Konstnärs­nämnden – 2.09
 165. Statens Historiska Museer – 2.09
 166. Statskontoret – 2.04
 167. Finans­inspektionen – 2.01
 168. Höglandsförbundet – 2.00
 169. Länstrafiken Kronoberg – 2.00
 170. Regeringen – 1.96
 171. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 1.93
 172. Jämställdhets­myndigheten – 1.90
 173. Försäkringskassan – 1.88
 174. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 1.88
 175. Institutet för rymdfysik – 1.86
 176. Swedac – 1.85
 177. Sjätte AP-fonden – 1.79
 178. Etikprövnings­myndigheten – 1.75
 179. Brotts­förebyggande rådet – 1.72
 180. Fyrbodal – 1.67
 181. Genteknik­nämnden – 1.64
 182. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 1.64
 183. Svenska Institutet – 1.64
 184. SIP STRIM – 1.64
 185. Process­industriell IT och automation – 1.64
 186. Produktion2030 – 1.64
 187. Re:Source – 1.64
 188. Arbetsförmedlingen – 1.64
 189. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 1.60
 190. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 1.55
 191. Harpsunds­nämnden – 1.55
 192. Polarforsknings­sekretariatet – 1.55
 193. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 1.55
 194. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 1.55
 195. SIO Grafen – 1.55
 196. Nordiska Afrika­institutet – 1.54
 197. Riksarkivet – 1.48
 198. Smartare elektroniksystem – 1.45
 199. Statens tjänste­pensions­verk – 1.44
 200. SWElife – 1.27
 201. Kärnavfallsrådet – 1.00
Till toppen