Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Rapport: Övrig offentlig sektors kvalitet på webben april, 2021

Rapport: Övrig offentlig sektors kvalitet på webben april, 2021

Bäst och sämst av övrig offentlig sektor. Hur står de sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard och användbarhet i April, 2021.


Om kategorin Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 3.8 av 5.

Se aktuell lista med övrig offentlig sektor


Aprils topplista för övrig offentlig sektor är här. Det är i vanlig ordning enbart startsidor som är testade, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Hoppa direkt till kategoribetyg:

 1. Övergripande betyg
 2. Webbstandard
 3. Tillgänglighet
 4. Webbprestanda
 5. Integritet

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de tester som ännu inte har en egen kategori.

 1. Polisen – 4.686
 2. Myndigheten för press, radio och tv – 4.643
 3. Nationellt forensiskt centrum (NFC) – 4.607
 4. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.538
 5. Konjunktu­rinstitutet – 4.525
 6. Pensions­myndigheten – 4.381
 7. Statens fastighetsverk – 4.359
 8. Medlings­institutet – 4.359
 9. eSamverka – 4.281
 10. Upphandlings­myndigheten – 4.248
 11. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.228
 12. Konsument­verket – 4.225
 13. Åklagar­myndigheten – 4.221
 14. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) – 4.186
 15. Tillväxtverket – 4.179
 16. Svenska Institutet (SI) – 4.147
 17. Ekonomistyrnings­verket (ESV) – 4.132
 18. Folkhälso­myndigheten – 4.104
 19. Fortifikations­verket – 4.081
 20. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – 4.022
 21. Nordiska Afrika­institutet – 4.019
 22. Kemikamlie­inspektionen – 4.011
 23. Boverket – 3.994
 24. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 3.993
 25. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.992
 26. Arbetsmiljö­verket (AV) – 3.962
 27. Luftfarts­verket (LFV) – 3.903
 28. Ehälso­myndigheten – 3.900
 29. Sveriges domstolar – 3.893
 30. Barnombudsmannen – 3.854
 31. Kammar­kollegiet – 3.850
 32. Svenska kraftnät – 3.834
 33. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.829
 34. Post- och tele­styrelsen (PTS) – 3.821
 35. Länsstyrelserna – 3.820
 36. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.819
 37. Forskarskatte­nämnden – 3.817
 38. Riksbanken – 3.804
 39. Statens institutions­styrelse (SiS) – 3.782
 40. Bokförings­nämnden (BFN) – 3.770
 41. Transport­styrelsen – 3.767
 42. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) – 3.765
 43. Riksrevisionen – 3.752
 44. Statens medieråd – 3.736
 45. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) – 3.729
 46. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) – 3.725
 47. Arvsfonden – 3.725
 48. Justitie­ombudsmannen (JO) – 3.715
 49. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) – 3.714
 50. Jordbruks­verket – 3.707
 51. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) – 3.703
 52. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) – 3.700
 53. Spel­inspektionen – 3.694
 54. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.693
 55. Patent- och registrerings­verket (PRV) – 3.689
 56. Universitetskanslers­ämbetet – 3.682
 57. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) – 3.667
 58. Statens servicecenter – 3.665
 59. VästKom – 3.662
 60. Kungliga biblioteket (KB) – 3.660
 61. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) – 3.660
 62. Myndigheten för Kulturanalys – 3.653
 63. Lantmäteriet – 3.647
 64. Lagrådet – 3.645
 65. Myndigheten för delaktighet (MFD) – 3.645
 66. Smart Built Environment – 3.632
 67. Tullverket – 3.622
 68. Rekrytering­smyndigheten – 3.619
 69. Bolagsverket – 3.614
 70. Konkurrens­verket – 3.614
 71. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) – 3.611
 72. Kriminal­vården – 3.611
 73. Socialstyrelsen – 3.611
 74. Skolverket – 3.608
 75. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) – 3.608
 76. Andra AP-fonden – 3.605
 77. Riksgälden – 3.595
 78. Vetenskaps­rådet (VR) – 3.589
 79. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.582
 80. Kärnavfalls­fonden – 3.579
 81. SWElife – 3.575
 82. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) – 3.569
 83. Revisors­inspektionen – 3.561
 84. Nämnden mot diskriminering – 3.557
 85. Sveriges författarfond – 3.543
 86. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) – 3.536
 87. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) – 3.521
 88. Kommers­kollegium – 3.509
 89. Energi­myndigheten – 3.505
 90. Skolforsknings­institutet – 3.503
 91. Sveriges ambassader och konsulat – 3.500
 92. Finanspolitiska rådet – 3.500
 93. Skatterätts­nämnden – 3.496
 94. Statens Historiska Museer – 3.492
 95. Harpsunds­nämnden – 3.490
 96. Första AP-fonden (AP1) – 3.474
 97. Läkemedels­verket – 3.458
 98. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.452
 99. Boråsregionen – 3.444
 100. Statens haveri­kommission (SHK) – 3.442
 101. Riksdagen – 3.436
 102. Göteborgs­regionen – 3.432
 103. Försäkringskassan (FK) – 3.430
 104. Finans­inspektionen (FI) – 3.423
 105. Sjöfarts­verket – 3.410
 106. Justitie­kanslern – 3.405
 107. Svenska ILO-kommittén – 3.398
 108. Statens person­adress­register (SPAR) – 3.395
 109. Riksarkivet – 3.395
 110. SIO Grafen – 3.393
 111. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.393
 112. Rymdstyrelsen – 3.391
 113. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.389
 114. Integritetsskydds­myndigheten – 3.381
 115. Statskontoret – 3.371
 116. Trafikanalys – 3.366
 117. Polarforsknings­sekretariatet – 3.353
 118. Arbets­domstolen (AD) – 3.350
 119. Konstnärs­nämnden – 3.349
 120. Arbetsförmedlingen – 3.346
 121. Överklagande­nämnden – 3.346
 122. Tredje AP-fonden (AP3) – 3.344
 123. Skatteverket – 3.344
 124. BioInnovation – 3.337
 125. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.334
 126. Delegationen mot segregation – 3.333
 127. Val­myndigheten – 3.326
 128. InfraSweden – 3.320
 129. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.320
 130. Säkerhets­polisen (SÄPO) – 3.317
 131. Försvarets materielverk (FMV) – 3.316
 132. Sameskol­styrelsen – 3.306
 133. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) – 3.297
 134. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.285
 135. Trafikverket – 3.282
 136. Elsäkerhets­verket – 3.279
 137. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 3.276
 138. Sjunde AP-fonden (AP7) – 3.271
 139. Kust­bevakningen – 3.267
 140. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) – 3.249
 141. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) – 3.233
 142. Livsmedels­verket – 3.232
 143. Kronofogden – 3.231
 144. Statistiska Centralbyrån (SCB) – 3.219
 145. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) – 3.219
 146. Statens konstråd – 3.208
 147. Svenska ESF-rådet – 3.204
 148. Institutet för språk och folkminnen – 3.201
 149. Skogsstyrelsen – 3.199
 150. SIP STRIM – 3.194
 151. Arbetsgivarverket – 3.184
 152. Skol­inspektionen – 3.170
 153. Forskningsrådet Formas – 3.169
 154. Naturvårds­verket – 3.141
 155. Rättsmedicinal­verket – 3.123
 156. Riksantikvarieämbetet – 3.122
 157. Exportkredit­nämnden (EKN) – 3.119
 158. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) – 3.100
 159. Brottsoffer­myndigheten – 3.099
 160. Internet of Things Sverige – 3.091
 161. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) – 3.081
 162. Swedac – 3.078
 163. Etikprövnings­myndigheten – 3.019
 164. Sjätte AP-fonden (AP6) – 2.991
 165. Folke Bernadotte­akademin (FBA) – 2.977
 166. LIGHTer – 2.957
 167. Institutet för rymdfysik (IRF) – 2.946
 168. Genteknik­nämnden – 2.926
 169. Statens Geotekniska Institut – 2.914
 170. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 2.896
 171. Migrationsverket – 2.882
 172. Metalliska material – 2.875
 173. Fyrbodal – 2.871
 174. Re:Source – 2.870
 175. Försvarsmakten – 2.866
 176. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) – 2.834
 177. Viable cities – 2.807
 178. Vinnova - Verket för innovations­system – 2.793
 179. Drive Sweden – 2.771
 180. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 2.761
 181. Energimarknads­inspektionen – 2.750
 182. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) – 2.721
 183. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) – 2.686
 184. Smartare elektroniksystem – 2.682
 185. Process­industriell IT och automation (PiiA) – 2.638
 186. InnovAir – 2.617
 187. Fjärde AP-fonden (AP4) – 2.606
 188. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) – 2.601
 189. Jämställdhets­myndigheten – 2.536
 190. Kulturrådet – 2.529
 191. Ekobrotts­myndigheten – 2.483
 192. Regeringen – 2.455
 193. Sametinget – 2.446
 194. Medtech4­Health – 2.364
 195. Skaraborgs kommunal­förbund – 2.330
 196. Produktion2030 – 2.224
 197. Försvarets radioanstalt (FRA) – 2.015

Webbstandard hos övrig offentlig sektor

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod. Dessutom ifall webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. Tillväxtverket – 4.90
 2. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) – 4.80
 3. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.80
 4. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.70
 5. Statens fastighetsverk – 4.60
 6. Kemikamlie­inspektionen – 4.60
 7. Konjunktu­rinstitutet – 4.50
 8. Konsument­verket – 4.50
 9. Polisen – 4.50
 10. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – 4.40
 11. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) – 4.40
 12. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.40
 13. Upphandlings­myndigheten – 4.40
 14. Myndigheten för press, radio och tv – 4.40
 15. Nordiska Afrika­institutet – 4.40
 16. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 4.40
 17. Nationellt forensiskt centrum (NFC) – 4.30
 18. Skolverket – 4.30
 19. Pensions­myndigheten – 4.30
 20. Medlings­institutet – 4.30
 21. Riksrevisionen – 4.30
 22. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) – 4.20
 23. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) – 4.20
 24. Svenska Institutet (SI) – 4.20
 25. Barnombudsmannen – 4.20
 26. Arbetsmiljö­verket (AV) – 4.20
 27. Bokförings­nämnden (BFN) – 4.20
 28. eSamverka – 4.20
 29. VästKom – 4.20
 30. Fortifikations­verket – 4.20
 31. Bolagsverket – 4.10
 32. InfraSweden – 4.10
 33. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) – 4.10
 34. Länsstyrelserna – 4.10
 35. Tullverket – 4.10
 36. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.10
 37. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.10
 38. Sjöfarts­verket – 4.10
 39. Harpsunds­nämnden – 4.00
 40. SIO Grafen – 4.00
 41. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.00
 42. Kommers­kollegium – 4.00
 43. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) – 4.00
 44. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.00
 45. Sjunde AP-fonden (AP7) – 4.00
 46. Boverket – 3.90
 47. Drive Sweden – 3.90
 48. Jordbruks­verket – 3.90
 49. Riksbanken – 3.90
 50. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) – 3.90
 51. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) – 3.80
 52. Statens servicecenter – 3.80
 53. Svenska kraftnät – 3.80
 54. Konkurrens­verket – 3.80
 55. Universitetskanslers­ämbetet – 3.80
 56. Vetenskaps­rådet (VR) – 3.80
 57. Åklagar­myndigheten – 3.80
 58. Luftfarts­verket (LFV) – 3.80
 59. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) – 3.80
 60. Ekonomistyrnings­verket (ESV) – 3.80
 61. Forskarskatte­nämnden – 3.80
 62. Sameskol­styrelsen – 3.80
 63. Statens haveri­kommission (SHK) – 3.70
 64. Statens medieråd – 3.70
 65. Institutet för språk och folkminnen – 3.70
 66. Kungliga biblioteket (KB) – 3.70
 67. Kammar­kollegiet – 3.70
 68. Lagrådet – 3.70
 69. Statens Historiska Museer – 3.70
 70. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) – 3.70
 71. Arvsfonden – 3.70
 72. Integritetsskydds­myndigheten – 3.70
 73. Folkhälso­myndigheten – 3.70
 74. SIP STRIM – 3.60
 75. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) – 3.60
 76. Lantmäteriet – 3.60
 77. Post- och tele­styrelsen (PTS) – 3.60
 78. Kust­bevakningen – 3.60
 79. Myndigheten för delaktighet (MFD) – 3.60
 80. Ehälso­myndigheten – 3.60
 81. Patent- och registrerings­verket (PRV) – 3.60
 82. Polarforsknings­sekretariatet – 3.60
 83. Försvarets materielverk (FMV) – 3.60
 84. Justitie­ombudsmannen (JO) – 3.60
 85. Genteknik­nämnden – 3.60
 86. Skatterätts­nämnden – 3.60
 87. BioInnovation – 3.50
 88. Energi­myndigheten – 3.50
 89. Statens institutions­styrelse (SiS) – 3.50
 90. Smart Built Environment – 3.50
 91. Institutet för rymdfysik (IRF) – 3.50
 92. Riksantikvarieämbetet – 3.50
 93. Transport­styrelsen – 3.50
 94. Myndigheten för Kulturanalys – 3.50
 95. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.50
 96. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.50
 97. Första AP-fonden (AP1) – 3.50
 98. Skogsstyrelsen – 3.50
 99. LIGHTer – 3.40
 100. SWElife – 3.40
 101. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) – 3.40
 102. Säkerhets­polisen (SÄPO) – 3.40
 103. Tredje AP-fonden (AP3) – 3.40
 104. Riksdagen – 3.40
 105. Andra AP-fonden – 3.40
 106. Sveriges domstolar – 3.40
 107. Göteborgs­regionen – 3.40
 108. Revisors­inspektionen – 3.40
 109. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.40
 110. InnovAir – 3.30
 111. Socialstyrelsen – 3.30
 112. Livsmedels­verket – 3.30
 113. Läkemedels­verket – 3.30
 114. Sveriges ambassader och konsulat – 3.30
 115. Arbetsgivarverket – 3.30
 116. Exportkredit­nämnden (EKN) – 3.30
 117. Finans­inspektionen (FI) – 3.30
 118. Finanspolitiska rådet – 3.30
 119. Försäkringskassan (FK) – 3.30
 120. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) – 3.20
 121. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) – 3.20
 122. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) – 3.20
 123. Svenska ILO-kommittén – 3.20
 124. Naturvårds­verket – 3.20
 125. Konstnärs­nämnden – 3.20
 126. Spel­inspektionen – 3.20
 127. Trafikverket – 3.20
 128. Rekrytering­smyndigheten – 3.20
 129. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.20
 130. Forskningsrådet Formas – 3.20
 131. Riksgälden – 3.20
 132. Rättsmedicinal­verket – 3.20
 133. Internet of Things Sverige – 3.10
 134. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) – 3.10
 135. Kriminal­vården – 3.10
 136. Kärnavfalls­fonden – 3.10
 137. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.10
 138. Statistiska Centralbyrån (SCB) – 3.10
 139. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) – 3.10
 140. Arbetsförmedlingen – 3.10
 141. Folke Bernadotte­akademin (FBA) – 3.10
 142. Riksarkivet – 3.10
 143. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.10
 144. Delegationen mot segregation – 3.10
 145. Sametinget – 3.10
 146. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) – 3.00
 147. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) – 3.00
 148. Sveriges författarfond – 3.00
 149. Jämställdhets­myndigheten – 3.00
 150. Etikprövnings­myndigheten – 3.00
 151. Fyrbodal – 3.00
 152. Boråsregionen – 3.00
 153. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) – 3.00
 154. Försvarsmakten – 3.00
 155. Statens konstråd – 2.90
 156. Process­industriell IT och automation (PiiA) – 2.90
 157. Re:Source – 2.90
 158. Statens person­adress­register (SPAR) – 2.90
 159. Skol­inspektionen – 2.90
 160. Statskontoret – 2.90
 161. Skatteverket – 2.90
 162. Val­myndigheten – 2.90
 163. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) – 2.90
 164. Arbets­domstolen (AD) – 2.90
 165. Rymdstyrelsen – 2.90
 166. Sjätte AP-fonden (AP6) – 2.90
 167. Överklagande­nämnden – 2.90
 168. Viable cities – 2.80
 169. Smartare elektroniksystem – 2.80
 170. Justitie­kanslern – 2.80
 171. Trafikanalys – 2.80
 172. Skolforsknings­institutet – 2.80
 173. Brottsoffer­myndigheten – 2.80
 174. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) – 2.80
 175. Skaraborgs kommunal­förbund – 2.80
 176. Kronofogden – 2.70
 177. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 2.70
 178. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) – 2.70
 179. Elsäkerhets­verket – 2.70
 180. Produktion2030 – 2.60
 181. Migrationsverket – 2.60
 182. Nämnden mot diskriminering – 2.60
 183. Ekobrotts­myndigheten – 2.60
 184. Energimarknads­inspektionen – 2.60
 185. Fjärde AP-fonden (AP4) – 2.50
 186. Metalliska material – 2.30
 187. Svenska ESF-rådet – 2.30
 188. Vinnova - Verket för innovations­system – 2.30
 189. Kulturrådet – 2.20
 190. Strålsäkerhets­myndigheten – 2.20
 191. Swedac – 2.10
 192. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) – 2.00
 193. Medtech4­Health – 1.90
 194. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 1.90
 195. Statens Geotekniska Institut – 1.70
 196. Regeringen – 1.70
 197. Försvarets radioanstalt (FRA) – 1.60

Tillgänglighet hos övrig offentlig sektor

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt både med verktyget Pa11y och Axe. Pa11y kör tester för både WCAG samt amerikanska Section 508. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

Skillnaden mellan Axe och Pa11y är flera, bland annat att Axe bara räknar antal områden som en webbplats felar på och att Axe mer fokuserar på bekräftade fel. Betyget i Pa11y utgår från antalet unika fel snarare än unika sorters fel. Tanken är att dessa två ska balansera upp varandra.

 1. Boverket – 5.00
 2. Statens fastighetsverk – 5.00
 3. Nationellt forensiskt centrum (NFC) – 5.00
 4. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) – 5.00
 5. Svenska Institutet (SI) – 5.00
 6. Konjunktu­rinstitutet – 5.00
 7. Pensions­myndigheten – 5.00
 8. Riksdagen – 5.00
 9. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) – 5.00
 10. Åklagar­myndigheten – 5.00
 11. Luftfarts­verket (LFV) – 5.00
 12. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 5.00
 13. Medlings­institutet – 5.00
 14. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 5.00
 15. Upphandlings­myndigheten – 5.00
 16. Andra AP-fonden – 5.00
 17. Myndigheten för press, radio och tv – 5.00
 18. eSamverka – 5.00
 19. Ekonomistyrnings­verket (ESV) – 5.00
 20. Elsäkerhets­verket – 5.00
 21. Folkhälso­myndigheten – 5.00
 22. Polisen – 5.00
 23. Rymdstyrelsen – 5.00
 24. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) – 4.50
 25. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) – 4.50
 26. Statens person­adress­register (SPAR) – 4.50
 27. Kungliga biblioteket (KB) – 4.50
 28. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – 4.50
 29. Kemikamlie­inspektionen – 4.50
 30. Tillväxtverket – 4.50
 31. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) – 4.50
 32. Kriminal­vården – 4.50
 33. Universitetskanslers­ämbetet – 4.50
 34. Skatteverket – 4.50
 35. Socialstyrelsen – 4.50
 36. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.50
 37. Spel­inspektionen – 4.50
 38. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.50
 39. Rekrytering­smyndigheten – 4.50
 40. Arbetsmiljö­verket (AV) – 4.50
 41. Sveriges domstolar – 4.50
 42. Ehälso­myndigheten – 4.50
 43. Fortifikations­verket – 4.50
 44. Riksgälden – 4.50
 45. Statens medieråd – 4.00
 46. Statens servicecenter – 4.00
 47. Svenska kraftnät – 4.00
 48. Trafikanalys – 4.00
 49. Konsument­verket – 4.00
 50. Kärnavfalls­fonden – 4.00
 51. Lagrådet – 4.00
 52. Statistiska Centralbyrån (SCB) – 4.00
 53. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) – 4.00
 54. Skolforsknings­institutet – 4.00
 55. Myndigheten för delaktighet (MFD) – 4.00
 56. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 4.00
 57. Nordiska Afrika­institutet – 4.00
 58. Nämnden mot diskriminering – 4.00
 59. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.00
 60. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) – 4.00
 61. Revisors­inspektionen – 4.00
 62. Justitie­ombudsmannen (JO) – 4.00
 63. Riksrevisionen – 4.00
 64. Bolagsverket – 3.50
 65. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) – 3.50
 66. Statens Geotekniska Institut – 3.50
 67. Statens institutions­styrelse (SiS) – 3.50
 68. Smart Built Environment – 3.50
 69. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) – 3.50
 70. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) – 3.50
 71. Sveriges författarfond – 3.50
 72. Kammar­kollegiet – 3.50
 73. Säkerhets­polisen (SÄPO) – 3.50
 74. Länsstyrelserna – 3.50
 75. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) – 3.50
 76. Post- och tele­styrelsen (PTS) – 3.50
 77. Riksantikvarieämbetet – 3.50
 78. Kust­bevakningen – 3.50
 79. Transport­styrelsen – 3.50
 80. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) – 3.50
 81. Barnombudsmannen – 3.50
 82. Myndigheten för Kulturanalys – 3.50
 83. Arbets­domstolen (AD) – 3.50
 84. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.50
 85. Boråsregionen – 3.50
 86. Finans­inspektionen (FI) – 3.50
 87. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.50
 88. Överklagande­nämnden – 3.50
 89. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.33
 90. Jordbruks­verket – 3.00
 91. Statens konstråd – 3.00
 92. Institutet för språk och folkminnen – 3.00
 93. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) – 3.00
 94. Svenska ILO-kommittén – 3.00
 95. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) – 3.00
 96. Lantmäteriet – 3.00
 97. Justitie­kanslern – 3.00
 98. Svenska ESF-rådet – 3.00
 99. Riksbanken – 3.00
 100. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.00
 101. Konkurrens­verket – 3.00
 102. Konstnärs­nämnden – 3.00
 103. Val­myndigheten – 3.00
 104. Vetenskaps­rådet (VR) – 3.00
 105. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) – 3.00
 106. Läkemedels­verket – 3.00
 107. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) – 3.00
 108. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) – 3.00
 109. Arvsfonden – 3.00
 110. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) – 3.00
 111. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) – 3.00
 112. Arbetsförmedlingen – 3.00
 113. Patent- och registrerings­verket (PRV) – 3.00
 114. Polarforsknings­sekretariatet – 3.00
 115. Exportkredit­nämnden (EKN) – 3.00
 116. Finanspolitiska rådet – 3.00
 117. Forskarskatte­nämnden – 3.00
 118. Forskningsrådet Formas – 3.00
 119. Riksarkivet – 3.00
 120. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.00
 121. Delegationen mot segregation – 3.00
 122. Statens haveri­kommission (SHK) – 2.67
 123. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 2.67
 124. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) – 2.50
 125. Energi­myndigheten – 2.50
 126. InfraSweden – 2.50
 127. Medtech4­Health – 2.50
 128. Process­industriell IT och automation (PiiA) – 2.50
 129. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) – 2.50
 130. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) – 2.50
 131. Statskontoret – 2.50
 132. Institutet för rymdfysik (IRF) – 2.50
 133. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) – 2.50
 134. Migrationsverket – 2.50
 135. Kommers­kollegium – 2.50
 136. Tredje AP-fonden (AP3) – 2.50
 137. Kronofogden – 2.50
 138. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 2.50
 139. Swedac – 2.50
 140. Livsmedels­verket – 2.50
 141. Vinnova - Verket för innovations­system – 2.50
 142. Sveriges ambassader och konsulat – 2.50
 143. Bokförings­nämnden (BFN) – 2.50
 144. Brottsoffer­myndigheten – 2.50
 145. Nämnden för hemslöjds­frågor – 2.50
 146. Ekobrotts­myndigheten – 2.50
 147. Göteborgs­regionen – 2.50
 148. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 2.50
 149. Första AP-fonden (AP1) – 2.50
 150. Försvarets materielverk (FMV) – 2.50
 151. Försäkringskassan (FK) – 2.50
 152. Skogsstyrelsen – 2.50
 153. Harpsunds­nämnden – 2.00
 154. Internet of Things Sverige – 2.00
 155. Kulturrådet – 2.00
 156. Smartare elektroniksystem – 2.00
 157. SWElife – 2.00
 158. Skol­inspektionen – 2.00
 159. Tullverket – 2.00
 160. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 2.00
 161. Statens Historiska Museer – 2.00
 162. Arbetsgivarverket – 2.00
 163. Etikprövnings­myndigheten – 2.00
 164. Integritetsskydds­myndigheten – 2.00
 165. VästKom – 2.00
 166. Regeringen – 2.00
 167. Sjunde AP-fonden (AP7) – 2.00
 168. Sjöfarts­verket – 2.00
 169. Genteknik­nämnden – 2.00
 170. Skatterätts­nämnden – 2.00
 171. Drive Sweden – 1.50
 172. LIGHTer – 1.50
 173. InnovAir – 1.50
 174. Metalliska material – 1.50
 175. Produktion2030 – 1.50
 176. Viable cities – 1.50
 177. Re:Source – 1.50
 178. Skolverket – 1.50
 179. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) – 1.50
 180. Naturvårds­verket – 1.50
 181. Trafikverket – 1.50
 182. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 1.50
 183. Energimarknads­inspektionen – 1.50
 184. Fyrbodal – 1.50
 185. Skaraborgs kommunal­förbund – 1.50
 186. Fjärde AP-fonden (AP4) – 1.50
 187. Folke Bernadotte­akademin (FBA) – 1.50
 188. Försvarets radioanstalt (FRA) – 1.50
 189. Försvarsmakten – 1.50
 190. Rättsmedicinal­verket – 1.50
 191. Sameskol­styrelsen – 1.50
 192. Sametinget – 1.50
 193. Sjätte AP-fonden (AP6) – 1.50
 194. BioInnovation – 1.00
 195. SIO Grafen – 1.00
 196. SIP STRIM – 1.00
 197. Jämställdhets­myndigheten – 1.00

Webbprestanda bland övrig offentlig sektor

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en ComHem 600 Mbit/s i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Lighthouse Performance.

Under semester på sommaren och jul/nyår körs testerna via mobilt bredband (4G via Telenor) - kolla vår changelog för att se hur det mättes i 4 2021

 1. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) – 5.00
 2. Kärnavfalls­fonden – 5.00
 3. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 5.00
 4. Finanspolitiska rådet – 5.00
 5. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.80
 6. Sveriges ambassader och konsulat – 4.80
 7. Nämnden mot diskriminering – 4.80
 8. Nationellt forensiskt centrum (NFC) – 4.70
 9. Svenska ILO-kommittén – 4.70
 10. Sveriges författarfond – 4.70
 11. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.70
 12. Åklagar­myndigheten – 4.70
 13. Arbets­domstolen (AD) – 4.70
 14. Polisen – 4.70
 15. Konjunktu­rinstitutet – 4.60
 16. Pensions­myndigheten – 4.60
 17. Myndigheten för press, radio och tv – 4.60
 18. Ekonomistyrnings­verket (ESV) – 4.60
 19. SWElife – 4.50
 20. Statskontoret – 4.50
 21. Post- och tele­styrelsen (PTS) – 4.50
 22. Spel­inspektionen – 4.50
 23. Medlings­institutet – 4.50
 24. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) – 4.50
 25. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) – 4.50
 26. VästKom – 4.50
 27. Forskarskatte­nämnden – 4.50
 28. Riksarkivet – 4.50
 29. Försvars­underrättelse­domstolen – 4.50
 30. Statens fastighetsverk – 4.40
 31. Smart Built Environment – 4.40
 32. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) – 4.40
 33. Kammar­kollegiet – 4.40
 34. Konsument­verket – 4.40
 35. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.40
 36. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) – 4.40
 37. Transport­styrelsen – 4.40
 38. Arvsfonden – 4.40
 39. Sveriges domstolar – 4.40
 40. Ehälso­myndigheten – 4.40
 41. Folkhälso­myndigheten – 4.40
 42. Revisors­inspektionen – 4.40
 43. Skatterätts­nämnden – 4.40
 44. SIO Grafen – 4.30
 45. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) – 4.30
 46. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) – 4.30
 47. Kronofogden – 4.30
 48. Val­myndigheten – 4.30
 49. eSamverka – 4.30
 50. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.30
 51. Boverket – 4.20
 52. Statens institutions­styrelse (SiS) – 4.20
 53. Metalliska material – 4.20
 54. Statens medieråd – 4.20
 55. Tullverket – 4.20
 56. Trafikverket – 4.20
 57. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.20
 58. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.20
 59. Skolverket – 4.10
 60. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) – 4.10
 61. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – 4.10
 62. Svenska Institutet (SI) – 4.10
 63. Länsstyrelserna – 4.10
 64. Statens Historiska Museer – 4.10
 65. Barnombudsmannen – 4.10
 66. Skolforsknings­institutet – 4.10
 67. Upphandlings­myndigheten – 4.10
 68. Arbetsgivarverket – 4.10
 69. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.10
 70. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) – 4.10
 71. Första AP-fonden (AP1) – 4.10
 72. Justitie­ombudsmannen (JO) – 4.10
 73. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) – 4.00
 74. BioInnovation – 4.00
 75. Statens person­adress­register (SPAR) – 4.00
 76. Lantmäteriet – 4.00
 77. Svenska ESF-rådet – 4.00
 78. Riksbanken – 4.00
 79. Konstnärs­nämnden – 4.00
 80. Vetenskaps­rådet (VR) – 4.00
 81. Myndigheten för Kulturanalys – 4.00
 82. Nordiska Afrika­institutet – 4.00
 83. Bokförings­nämnden (BFN) – 4.00
 84. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 4.00
 85. Göteborgs­regionen – 4.00
 86. Boråsregionen – 4.00
 87. Fortifikations­verket – 4.00
 88. Skol­inspektionen – 3.90
 89. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) – 3.90
 90. Justitie­kanslern – 3.90
 91. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.90
 92. Swedac – 3.90
 93. Luftfarts­verket (LFV) – 3.90
 94. Patent- och registrerings­verket (PRV) – 3.90
 95. Försäkringskassan (FK) – 3.90
 96. Rymdstyrelsen – 3.90
 97. Överklagande­nämnden – 3.90
 98. Harpsunds­nämnden – 3.80
 99. Statens haveri­kommission (SHK) – 3.80
 100. Jordbruks­verket – 3.80
 101. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) – 3.80
 102. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) – 3.80
 103. Svenska kraftnät – 3.80
 104. Kemikamlie­inspektionen – 3.80
 105. Konkurrens­verket – 3.80
 106. Naturvårds­verket – 3.80
 107. Trafikanalys – 3.80
 108. Lagrådet – 3.80
 109. Socialstyrelsen – 3.80
 110. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) – 3.80
 111. Statens konstråd – 3.70
 112. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) – 3.70
 113. Kommers­kollegium – 3.70
 114. Arbetsförmedlingen – 3.70
 115. Finans­inspektionen (FI) – 3.70
 116. Folke Bernadotte­akademin (FBA) – 3.70
 117. Rättsmedicinal­verket – 3.70
 118. Energi­myndigheten – 3.60
 119. Statens Geotekniska Institut – 3.60
 120. Internet of Things Sverige – 3.60
 121. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) – 3.60
 122. Livsmedels­verket – 3.60
 123. Rekrytering­smyndigheten – 3.60
 124. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.60
 125. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.60
 126. Fyrbodal – 3.60
 127. Sjöfarts­verket – 3.60
 128. SIP STRIM – 3.50
 129. Tillväxtverket – 3.50
 130. Tredje AP-fonden (AP3) – 3.50
 131. Myndigheten för delaktighet (MFD) – 3.50
 132. Arbetsmiljö­verket (AV) – 3.50
 133. Brottsoffer­myndigheten – 3.50
 134. Försvarets materielverk (FMV) – 3.50
 135. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.50
 136. Re:Source – 3.40
 137. Statens servicecenter – 3.40
 138. Läkemedels­verket – 3.40
 139. Andra AP-fonden – 3.40
 140. Integritetsskydds­myndigheten – 3.40
 141. Forskningsrådet Formas – 3.40
 142. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) – 3.30
 143. Kriminal­vården – 3.30
 144. Riksdagen – 3.30
 145. Universitetskanslers­ämbetet – 3.30
 146. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.30
 147. Elsäkerhets­verket – 3.30
 148. Försvarsmakten – 3.30
 149. Delegationen mot segregation – 3.30
 150. Sameskol­styrelsen – 3.30
 151. LIGHTer – 3.20
 152. Kungliga biblioteket (KB) – 3.20
 153. Säkerhets­polisen (SÄPO) – 3.20
 154. Polarforsknings­sekretariatet – 3.20
 155. Exportkredit­nämnden (EKN) – 3.20
 156. Riksgälden – 3.20
 157. Sjätte AP-fonden (AP6) – 3.20
 158. Skogsstyrelsen – 3.20
 159. Bolagsverket – 3.10
 160. Viable cities – 3.10
 161. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) – 3.10
 162. Energimarknads­inspektionen – 3.10
 163. Fjärde AP-fonden (AP4) – 3.10
 164. Kust­bevakningen – 3.00
 165. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.00
 166. Regeringen – 3.00
 167. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.00
 168. Sjunde AP-fonden (AP7) – 3.00
 169. Skatteverket – 2.90
 170. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 2.90
 171. Institutet för språk och folkminnen – 2.80
 172. Riksrevisionen – 2.80
 173. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) – 2.70
 174. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) – 2.70
 175. Etikprövnings­myndigheten – 2.70
 176. Migrationsverket – 2.60
 177. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) – 2.60
 178. Statistiska Centralbyrån (SCB) – 2.60
 179. Skaraborgs kommunal­förbund – 2.60
 180. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) – 2.50
 181. Riksantikvarieämbetet – 2.50
 182. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) – 2.50
 183. Kulturrådet – 2.40
 184. Institutet för rymdfysik (IRF) – 2.40
 185. Försvarets radioanstalt (FRA) – 2.40
 186. Genteknik­nämnden – 2.40
 187. InfraSweden – 2.20
 188. Jämställdhets­myndigheten – 2.10
 189. Smartare elektroniksystem – 2.00
 190. Drive Sweden – 1.90
 191. Ekobrotts­myndigheten – 1.90
 192. InnovAir – 1.70
 193. Medtech4­Health – 1.70
 194. Process­industriell IT och automation (PiiA) – 1.50
 195. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) – 1.50
 196. Produktion2030 – 1.40
 197. Sametinget – 1.00

Integritet bland övrig offentlig sektor

Integriteten är hur bra webbplatsen värnar sina användares personliga integritet. Det är en mätning genom Dataskydd.net's lösning Webbkoll. Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 15 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnits testas åtminstone två gånger.

 1. Myndigheten för press, radio och tv – 4.80
 2. Polisen – 4.80
 3. Nationellt forensiskt centrum (NFC) – 4.70
 4. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) – 3.73
 5. Konjunktu­rinstitutet – 2.76
 6. eSamverka – 2.75
 7. Integritetsskydds­myndigheten – 2.60
 8. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 2.54
 9. Kriminal­vården – 2.39
 10. Riksdagen – 2.18
 11. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 2.15
 12. Försvarsmakten – 2.00
 13. Kammar­kollegiet – 1.99
 14. Statens fastighetsverk – 1.95
 15. Sjätte AP-fonden (AP6) – 1.90
 16. Säkerhets­polisen (SÄPO) – 1.90
 17. Institutet för rymdfysik (IRF) – 1.85
 18. InfraSweden – 1.81
 19. Migrationsverket – 1.80
 20. Finans­inspektionen (FI) – 1.80
 21. Medlings­institutet – 1.80
 22. Svenska kraftnät – 1.80
 23. LIGHTer – 1.80
 24. Boråsregionen – 1.74
 25. Post- och tele­styrelsen (PTS) – 1.73
 26. Ekonomistyrnings­verket (ESV) – 1.73
 27. Arbetsmiljö­verket (AV) – 1.70
 28. Fortifikations­verket – 1.70
 29. Försvarets radioanstalt (FRA) – 1.70
 30. Försvars­underrättelse­domstolen – 1.70
 31. Justitie­kanslern – 1.70
 32. Sameskol­styrelsen – 1.70
 33. Sveriges författarfond – 1.70
 34. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) – 1.68
 35. Riksgälden – 1.68
 36. Riksrevisionen – 1.60
 37. Göteborgs­regionen – 1.55
 38. Kronofogden – 1.50
 39. Myndigheten för Kulturanalys – 1.50
 40. Överklagande­nämnden – 1.50
 41. Skol­inspektionen – 1.50
 42. Åklagar­myndigheten – 1.50
 43. Swedac – 1.45
 44. Pensions­myndigheten – 1.40
 45. Trafikverket – 1.40
 46. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) – 1.38
 47. Val­myndigheten – 1.36
 48. Patent- och registrerings­verket (PRV) – 1.35
 49. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 1.30
 50. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) – 1.25
 51. Lantmäteriet – 1.20
 52. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) – 1.20
 53. Jämställdhets­myndigheten – 1.19
 54. Brottsoffer­myndigheten – 1.18
 55. Riksbanken – 1.13
 56. Sveriges domstolar – 1.09
 57. Ehälso­myndigheten – 1.09
 58. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) – 1.06
 59. Bolagsverket – 1.00
 60. Boverket – 1.00
 61. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) – 1.00
 62. Institutet för språk och folkminnen – 1.00
 63. Kungliga biblioteket (KB) – 1.00
 64. Länsstyrelserna – 1.00
 65. Naturvårds­verket – 1.00
 66. Riksantikvarieämbetet – 1.00
 67. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 1.00
 68. Skatteverket – 1.00
 69. Socialstyrelsen – 1.00
 70. Statistiska Centralbyrån (SCB) – 1.00
 71. Strålsäkerhets­myndigheten – 1.00
 72. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) – 1.00
 73. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) – 1.00
 74. Transport­styrelsen – 1.00
 75. Vinnova - Verket för innovations­system – 1.00
 76. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) – 1.00
 77. Andra AP-fonden – 1.00
 78. Arbets­domstolen (AD) – 1.00
 79. Arbetsgivarverket – 1.00
 80. Arvsfonden – 1.00
 81. Bokförings­nämnden (BFN) – 1.00
 82. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) – 1.00
 83. Etikprövnings­myndigheten – 1.00
 84. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) – 1.00
 85. Ekobrotts­myndigheten – 1.00
 86. Elsäkerhets­verket – 1.00
 87. Energimarknads­inspektionen – 1.00
 88. Exportkredit­nämnden (EKN) – 1.00
 89. Finanspolitiska rådet – 1.00
 90. Fjärde AP-fonden (AP4) – 1.00
 91. Folke Bernadotte­akademin (FBA) – 1.00
 92. Folkhälso­myndigheten – 1.00
 93. Forskarskatte­nämnden – 1.00
 94. Forskningsrådet Formas – 1.00
 95. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 1.00
 96. Första AP-fonden (AP1) – 1.00
 97. Försvarets materielverk (FMV) – 1.00
 98. Försäkringskassan (FK) – 1.00
 99. Genteknik­nämnden – 1.00
 100. Harpsunds­nämnden – 1.00
 101. Svenska ILO-kommittén – 1.00
 102. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) – 1.00
 103. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) – 1.00
 104. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – 1.00
 105. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) – 1.00
 106. Kemikamlie­inspektionen – 1.00
 107. Kommers­kollegium – 1.00
 108. Konkurrens­verket – 1.00
 109. Konstnärs­nämnden – 1.00
 110. Konsument­verket – 1.00
 111. Kust­bevakningen – 1.00
 112. Kärnavfalls­fonden – 1.00
 113. Lagrådet – 1.00
 114. Statens Historiska Museer – 1.00
 115. Livsmedels­verket – 1.00
 116. Spel­inspektionen – 1.00
 117. Luftfarts­verket (LFV) – 1.00
 118. Läkemedels­verket – 1.00
 119. Myndigheten för delaktighet (MFD) – 1.00
 120. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) – 1.00
 121. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 1.00
 122. Nordiska Afrika­institutet – 1.00
 123. Nämnden för hemslöjds­frågor – 1.00
 124. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 1.00
 125. Nämnden mot diskriminering – 1.00
 126. Polarforsknings­sekretariatet – 1.00
 127. Regeringen – 1.00
 128. Revisors­inspektionen – 1.00
 129. Riksarkivet – 1.00
 130. Justitie­ombudsmannen (JO) – 1.00
 131. Rymdstyrelsen – 1.00
 132. Rättsmedicinal­verket – 1.00
 133. Sametinget – 1.00
 134. Sjunde AP-fonden (AP7) – 1.00
 135. Sjöfarts­verket – 1.00
 136. Skatterätts­nämnden – 1.00
 137. Skogsstyrelsen – 1.00
 138. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) – 1.00
 139. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) – 1.00
 140. Energi­myndigheten – 1.00
 141. Statens Geotekniska Institut – 1.00
 142. Statens haveri­kommission (SHK) – 1.00
 143. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) – 1.00
 144. Statens institutions­styrelse (SiS) – 1.00
 145. Jordbruks­verket – 1.00
 146. Statens konstråd – 1.00
 147. Kulturrådet – 1.00
 148. Statens medieråd – 1.00
 149. Statens person­adress­register (SPAR) – 1.00
 150. Statens servicecenter – 1.00
 151. Skolverket – 1.00
 152. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) – 1.00
 153. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) – 1.00
 154. Statskontoret – 1.00
 155. Svenska ESF-rådet – 1.00
 156. Svenska Institutet (SI) – 1.00
 157. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) – 1.00
 158. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 1.00
 159. Tillväxtverket – 1.00
 160. Trafikanalys – 1.00
 161. Tredje AP-fonden (AP3) – 1.00
 162. Tullverket – 1.00
 163. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 1.00
 164. Universitetskanslers­ämbetet – 1.00
 165. Vetenskaps­rådet (VR) – 1.00
 166. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) – 1.00
 167. Sveriges ambassader och konsulat – 1.00
 168. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 1.00
 169. Barnombudsmannen – 1.00
 170. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) – 1.00
 171. Skolforsknings­institutet – 1.00
 172. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 1.00
 173. Rekrytering­smyndigheten – 1.00
 174. Upphandlings­myndigheten – 1.00
 175. BioInnovation – 1.00
 176. Drive Sweden – 1.00
 177. SIO Grafen – 1.00
 178. SIP STRIM – 1.00
 179. Internet of Things Sverige – 1.00
 180. InnovAir – 1.00
 181. Medtech4­Health – 1.00
 182. Metalliska material – 1.00
 183. Process­industriell IT och automation (PiiA) – 1.00
 184. Produktion2030 – 1.00
 185. Viable cities – 1.00
 186. Re:Source – 1.00
 187. Smartare elektroniksystem – 1.00
 188. SWElife – 1.00
 189. Smart Built Environment – 1.00
 190. VästKom – 1.00
 191. Fyrbodal – 1.00
 192. Skaraborgs kommunal­förbund – 1.00
 193. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 1.00
 194. Delegationen mot segregation – 1.00
 195. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 1.00
 196. Arbetsförmedlingen – 1.00
 197. Delegationen för cirkulär ekonomi – 1.00
Till toppen