Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Decembers rapport för övrig offentlig sektor på webben

Decembers rapport för övrig offentlig sektor på webben

Rapport för övrig offentlig sektors webbplatser under december står sig när det gäller tillgänglighet, webbprestanda och användbarhet.


Om kategorin Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 3.9 av 5.

Se aktuell lista med övrig offentlig sektor


Decembers topplista för övrig offentlig sektor är här. Det är i vanlig ordning enbart startsidor som är testade, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Hoppa direkt till kategoribetyg:

 1. Övergripande betyg
 2. Webbstandard
 3. Tillgänglighet
 4. Webbprestanda
 5. Integritet & säkerhet

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de tester som ännu inte har en egen kategori.

 1. Polisen – 4.760
 2. Nationellt forensiskt centrum – 4.753
 3. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.669
 4. Myndigheten för press, radio och tv – 4.627
 5. Konjunktu­rinstitutet – 4.443
 6. Statens fastighetsverk – 4.387
 7. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.337
 8. Institutet för språk och folkminnen – 4.290
 9. Pensions­myndigheten – 4.269
 10. Kammar­kollegiet – 4.205
 11. eSamverka – 4.191
 12. Integritetsskydds­myndigheten – 4.173
 13. Folkhälso­myndigheten – 4.171
 14. Åklagar­myndigheten – 4.159
 15. Konsument­verket – 4.140
 16. Arbetsmiljö­verket – 4.103
 17. Vinnova - Verket för innovations­system – 4.074
 18. Arvsfonden – 4.071
 19. Svenska Institutet – 4.069
 20. Upphandlings­myndigheten – 4.038
 21. Ekonomistyrnings­verket – 4.030
 22. Svenska ILO-kommittén – 3.979
 23. Andra AP-fonden – 3.975
 24. Riksrevisionen – 3.966
 25. Medlings­institutet – 3.964
 26. Lantmäteriet – 3.958
 27. Naturvårds­verket – 3.942
 28. Universitetskanslers­ämbetet – 3.938
 29. Havs och Vatten­myndigheten – 3.935
 30. Inspektionen för vård och omsorg – 3.919
 31. Statens servicecenter – 3.909
 32. Plikt- och prövningsmyndigheten – 3.905
 33. Justitie­kanslern – 3.904
 34. Tillväxtverket – 3.897
 35. Nordiska Afrika­institutet – 3.883
 36. Diskriminerings­ombudsmannen – 3.868
 37. Svenska kraftnät – 3.854
 38. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.851
 39. Post- och tele­styrelsen – 3.851
 40. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.841
 41. Rekrytering­smyndigheten – 3.840
 42. Riksbanken – 3.837
 43. Spel­inspektionen – 3.837
 44. Allmänna reklamations­nämnden – 3.836
 45. Brottsoffer­myndigheten – 3.836
 46. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.819
 47. Riksdagen – 3.816
 48. Göteborgs­regionen – 3.807
 49. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.777
 50. Ekobrotts­myndigheten – 3.769
 51. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 3.767
 52. Bolagsverket – 3.760
 53. Justitie­ombudsmannen – 3.750
 54. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.744
 55. Höglandsförbundet – 3.743
 56. Fortifikations­verket – 3.737
 57. Total­försvarets forsknings­institut – 3.735
 58. Boverket – 3.733
 59. Kemikalie­inspektionen – 3.733
 60. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.719
 61. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 3.718
 62. Skatteverket – 3.715
 63. Länsstyrelserna – 3.707
 64. Barnombudsmannen – 3.707
 65. Socialstyrelsen – 3.703
 66. Forskarskatte­nämnden – 3.693
 67. Myndigheten för Kulturanalys – 3.679
 68. Bokförings­nämnden – 3.679
 69. Finans­inspektionen – 3.676
 70. Kungliga biblioteket – 3.672
 71. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 3.671
 72. Tullverket – 3.659
 73. Inspektionen för strategiska produkter – 3.655
 74. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.654
 75. Kronofogden – 3.653
 76. Sveriges domstolar – 3.650
 77. Skolverket – 3.622
 78. Vetenskaps­rådet – 3.607
 79. VästKom – 3.606
 80. Ehälso­myndigheten – 3.605
 81. Kommers­kollegium – 3.591
 82. Val­myndigheten – 3.581
 83. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.577
 84. Statens institutions­styrelse – 3.574
 85. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.566
 86. Sjunde AP-fonden – 3.566
 87. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.552
 88. Käppala – 3.550
 89. Sveriges författarfond – 3.547
 90. Myndigheten för delaktighet – 3.546
 91. Smart Built Environment – 3.537
 92. Boråsregionen – 3.535
 93. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 3.531
 94. Statens medieråd – 3.525
 95. Lagrådet – 3.519
 96. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.517
 97. Riksantikvarieämbetet – 3.513
 98. Riksgälden – 3.511
 99. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.510
 100. Inspektionen för social­försäkringen – 3.503
 101. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.503
 102. Skatterätts­nämnden – 3.502
 103. Sjöfarts­verket – 3.497
 104. Livsmedels­verket – 3.493
 105. Konkurrens­verket – 3.481
 106. Luftfarts­verket – 3.475
 107. Finanspolitiska rådet – 3.473
 108. Revisors­inspektionen – 3.473
 109. Energi­myndigheten – 3.469
 110. Statskontoret – 3.468
 111. Läkemedels­verket – 3.465
 112. Försvarets materielverk – 3.460
 113. Försäkringskassan – 3.455
 114. Sveriges ambassader och konsulat – 3.450
 115. Statistiska Centralbyrån – 3.439
 116. Jordbruks­verket – 3.437
 117. Kriminal­vården – 3.436
 118. Sameskol­styrelsen – 3.435
 119. SWElife – 3.433
 120. Skolforsknings­institutet – 3.427
 121. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.417
 122. Statens konstråd – 3.413
 123. Rymdstyrelsen – 3.413
 124. Statens haveri­kommission – 3.409
 125. Första AP-fonden – 3.408
 126. Statens tjänste­pensions­verk – 3.392
 127. Nämnden mot diskriminering – 3.391
 128. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.382
 129. Säkerhets­polisen – 3.382
 130. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.378
 131. Migrationsverket – 3.346
 132. Riksarkivet – 3.346
 133. Harpsunds­nämnden – 3.342
 134. Institutet för rymdfysik – 3.336
 135. Kärnavfalls­fonden – 3.333
 136. Tredje AP-fonden – 3.330
 137. InfraSweden – 3.327
 138. Överklagande­nämnden – 3.326
 139. Transport­styrelsen – 3.317
 140. Trafikanalys – 3.310
 141. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.310
 142. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.306
 143. SIO Grafen – 3.293
 144. Trafikverket – 3.275
 145. Forskningsrådet Formas – 3.271
 146. Arbets­domstolen – 3.260
 147. Patent- och registrerings­verket – 3.246
 148. Elsäkerhets­verket – 3.245
 149. Statens Historiska Museer – 3.242
 150. Arbetsförmedlingen – 3.233
 151. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.231
 152. Statens person­adress­register – 3.224
 153. Statens Geotekniska Institut – 3.221
 154. Konstnärs­nämnden – 3.197
 155. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.197
 156. Exportkredit­nämnden – 3.195
 157. SIP STRIM – 3.185
 158. BioInnovation – 3.172
 159. Kärnavfallsrådet – 3.151
 160. Skol­inspektionen – 3.140
 161. Skogsstyrelsen – 3.109
 162. Svenska ESF-rådet – 3.087
 163. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.083
 164. Genteknik­nämnden – 3.075
 165. InnovAir – 3.062
 166. Internet of Things Sverige – 3.050
 167. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.047
 168. Delegationen mot segregation – 3.035
 169. LIGHTer – 3.017
 170. Rättsmedicinal­verket – 3.006
 171. Energimarknads­inspektionen – 3.000
 172. Regeringen – 2.994
 173. Etikprövnings­myndigheten – 2.993
 174. Process­industriell IT och automation – 2.978
 175. Swedac – 2.952
 176. Folke Bernadotte­akademin – 2.931
 177. Försvarsmakten – 2.877
 178. Kust­bevakningen – 2.863
 179. Drive Sweden – 2.847
 180. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 2.837
 181. Sjätte AP-fonden – 2.836
 182. Viable cities – 2.826
 183. Kulturrådet – 2.825
 184. Arbetsgivarverket – 2.823
 185. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 2.821
 186. Skaraborgs kommunal­förbund – 2.782
 187. Fyrbodal – 2.763
 188. Metalliska material – 2.754
 189. Överklagande­nämnden för studiestöd – 2.751
 190. Re:Source – 2.736
 191. Brotts­förebyggande rådet – 2.718
 192. Produktion2030 – 2.715
 193. Smartare elektroniksystem – 2.661
 194. Medtech4­Health – 2.645
 195. Fjärde AP-fonden – 2.575
 196. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 2.557
 197. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 2.533
 198. Polarforsknings­sekretariatet – 2.487
 199. Jämställdhets­myndigheten – 2.453
 200. Länstrafiken Kronoberg – 2.447
 201. Sametinget – 2.160
 202. Försvarets radioanstalt – 1.971

Webbstandard hos övrig offentlig sektor

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod. Dessutom ifall webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. Statens fastighetsverk – 4.90
 2. Nationellt forensiskt centrum – 4.90
 3. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.90
 4. Polisen – 4.90
 5. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.70
 6. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.70
 7. Myndigheten för press, radio och tv – 4.70
 8. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 4.70
 9. Konsument­verket – 4.60
 10. Havs och Vatten­myndigheten – 4.50
 11. Institutet för språk och folkminnen – 4.50
 12. Vinnova - Verket för innovations­system – 4.50
 13. Arbetsmiljö­verket – 4.50
 14. Brottsoffer­myndigheten – 4.50
 15. Inspektionen för vård och omsorg – 4.40
 16. Svenska Institutet – 4.40
 17. Kammar­kollegiet – 4.40
 18. Konjunktu­rinstitutet – 4.30
 19. Pensions­myndigheten – 4.30
 20. Universitetskanslers­ämbetet – 4.30
 21. Medlings­institutet – 4.30
 22. Bokförings­nämnden – 4.30
 23. Integritetsskydds­myndigheten – 4.30
 24. Sjöfarts­verket – 4.30
 25. Drive Sweden – 4.20
 26. Svenska ILO-kommittén – 4.20
 27. Tillväxtverket – 4.20
 28. Kommers­kollegium – 4.20
 29. Upphandlings­myndigheten – 4.20
 30. Arvsfonden – 4.20
 31. Ehälso­myndigheten – 4.20
 32. VästKom – 4.20
 33. Bolagsverket – 4.10
 34. Harpsunds­nämnden – 4.10
 35. InnovAir – 4.10
 36. SWElife – 4.10
 37. Riksbanken – 4.10
 38. Fortifikations­verket – 4.10
 39. Genteknik­nämnden – 4.10
 40. SIO Grafen – 4.00
 41. InfraSweden – 4.00
 42. Skolverket – 4.00
 43. Inspektionen för social­försäkringen – 4.00
 44. Institutet för rymdfysik – 4.00
 45. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.00
 46. Länsstyrelserna – 4.00
 47. Total­försvarets forsknings­institut – 4.00
 48. Skatteverket – 4.00
 49. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.00
 50. Nordiska Afrika­institutet – 4.00
 51. Folkhälso­myndigheten – 4.00
 52. Forskarskatte­nämnden – 4.00
 53. Riksrevisionen – 4.00
 54. Sjunde AP-fonden – 4.00
 55. Boverket – 3.90
 56. Statens servicecenter – 3.90
 57. Svenska kraftnät – 3.90
 58. Kemikalie­inspektionen – 3.90
 59. Naturvårds­verket – 3.90
 60. Spel­inspektionen – 3.90
 61. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 3.90
 62. Allmänna reklamations­nämnden – 3.90
 63. Myndigheten för delaktighet – 3.90
 64. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.90
 65. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.90
 66. eSamverka – 3.90
 67. Försvarets materielverk – 3.90
 68. SIP STRIM – 3.80
 69. Statens medieråd – 3.80
 70. Statens tjänste­pensions­verk – 3.80
 71. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.80
 72. Statskontoret – 3.80
 73. Lantmäteriet – 3.80
 74. Justitie­kanslern – 3.80
 75. Plikt- och prövningsmyndigheten – 3.80
 76. Tullverket – 3.80
 77. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.80
 78. Vetenskaps­rådet – 3.80
 79. Statens Historiska Museer – 3.80
 80. Åklagar­myndigheten – 3.80
 81. Läkemedels­verket – 3.80
 82. Rekrytering­smyndigheten – 3.80
 83. Andra AP-fonden – 3.80
 84. Finans­inspektionen – 3.80
 85. Sameskol­styrelsen – 3.80
 86. Skatterätts­nämnden – 3.80
 87. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.70
 88. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.70
 89. BioInnovation – 3.70
 90. Energi­myndigheten – 3.70
 91. Inspektionen för strategiska produkter – 3.70
 92. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.70
 93. Kronofogden – 3.70
 94. Riksantikvarieämbetet – 3.70
 95. Riksdagen – 3.70
 96. Socialstyrelsen – 3.70
 97. Livsmedels­verket – 3.70
 98. Göteborgs­regionen – 3.70
 99. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.70
 100. Justitie­ombudsmannen – 3.70
 101. Statens institutions­styrelse – 3.60
 102. Jordbruks­verket – 3.60
 103. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.60
 104. Kungliga biblioteket – 3.60
 105. Post- och tele­styrelsen – 3.60
 106. Lagrådet – 3.60
 107. Luftfarts­verket – 3.60
 108. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 3.60
 109. Barnombudsmannen – 3.60
 110. Kärnavfallsrådet – 3.60
 111. Myndigheten för Kulturanalys – 3.60
 112. Exportkredit­nämnden – 3.60
 113. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.60
 114. Första AP-fonden – 3.60
 115. Sjätte AP-fonden – 3.60
 116. Skogsstyrelsen – 3.60
 117. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.50
 118. Statens haveri­kommission – 3.50
 119. LIGHTer – 3.50
 120. Process­industriell IT och automation – 3.50
 121. Kust­bevakningen – 3.50
 122. Val­myndigheten – 3.50
 123. Sveriges ambassader och konsulat – 3.50
 124. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 3.50
 125. Sveriges domstolar – 3.50
 126. Polarforsknings­sekretariatet – 3.50
 127. Statens Geotekniska Institut – 3.40
 128. Smart Built Environment – 3.40
 129. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.40
 130. Svenska ESF-rådet – 3.40
 131. Konkurrens­verket – 3.40
 132. Konstnärs­nämnden – 3.40
 133. Tredje AP-fonden – 3.40
 134. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.40
 135. Transport­styrelsen – 3.40
 136. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.40
 137. Arbetsförmedlingen – 3.40
 138. Finanspolitiska rådet – 3.40
 139. Forskningsrådet Formas – 3.40
 140. Revisors­inspektionen – 3.40
 141. Försäkringskassan – 3.40
 142. Rättsmedicinal­verket – 3.40
 143. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.30
 144. Säkerhets­polisen – 3.30
 145. Kriminal­vården – 3.30
 146. Arbetsgivarverket – 3.30
 147. Viable cities – 3.20
 148. Migrationsverket – 3.20
 149. Statistiska Centralbyrån – 3.20
 150. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.20
 151. Käppala – 3.20
 152. Patent- och registrerings­verket – 3.20
 153. Ekobrotts­myndigheten – 3.20
 154. Ekonomistyrnings­verket – 3.20
 155. Folke Bernadotte­akademin – 3.20
 156. Riksarkivet – 3.20
 157. Riksgälden – 3.20
 158. Försvarsmakten – 3.20
 159. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.20
 160. Internet of Things Sverige – 3.10
 161. Statens konstråd – 3.10
 162. Kulturrådet – 3.10
 163. Kärnavfalls­fonden – 3.10
 164. Höglandsförbundet – 3.10
 165. Länstrafiken Kronoberg – 3.10
 166. Fyrbodal – 3.10
 167. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.10
 168. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.10
 169. Delegationen mot segregation – 3.10
 170. Sametinget – 3.10
 171. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.00
 172. Statens person­adress­register – 3.00
 173. Sveriges författarfond – 3.00
 174. Trafikverket – 3.00
 175. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.00
 176. Skolforsknings­institutet – 3.00
 177. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.00
 178. Diskriminerings­ombudsmannen – 3.00
 179. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.00
 180. Energimarknads­inspektionen – 3.00
 181. Boråsregionen – 3.00
 182. Re:Source – 2.90
 183. Smartare elektroniksystem – 2.90
 184. Skol­inspektionen – 2.90
 185. Sveriges Geologiska Undersökning – 2.90
 186. Arbets­domstolen – 2.90
 187. Rymdstyrelsen – 2.90
 188. Jämställdhets­myndigheten – 2.80
 189. Etikprövnings­myndigheten – 2.80
 190. Överklagande­nämnden – 2.80
 191. Trafikanalys – 2.70
 192. Regeringen – 2.70
 193. Produktion2030 – 2.50
 194. Elsäkerhets­verket – 2.50
 195. Fjärde AP-fonden – 2.40
 196. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 2.40
 197. Metalliska material – 2.30
 198. Nämnden mot diskriminering – 2.30
 199. Swedac – 2.20
 200. Brotts­förebyggande rådet – 2.00
 201. Medtech4­Health – 1.90
 202. Försvarets radioanstalt – 1.40

Tillgänglighet hos övrig offentlig sektor

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt både med verktyget Pa11y och Axe. Pa11y kör tester för både WCAG samt amerikanska Section 508. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

Skillnaden mellan Axe och Pa11y är flera, bland annat att Axe bara räknar antal områden som en webbplats felar på och att Axe mer fokuserar på bekräftade fel. Betyget i Pa11y utgår från antalet unika fel snarare än unika sorters fel. Tanken är att dessa två ska balansera upp varandra.

 1. Statens fastighetsverk – 5.00
 2. Nationellt forensiskt centrum – 5.00
 3. Havs och Vatten­myndigheten – 5.00
 4. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 5.00
 5. Svenska Institutet – 5.00
 6. Svenska kraftnät – 5.00
 7. Kammar­kollegiet – 5.00
 8. Konjunktu­rinstitutet – 5.00
 9. Pensions­myndigheten – 5.00
 10. Post- och tele­styrelsen – 5.00
 11. Riksdagen – 5.00
 12. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 5.00
 13. Socialstyrelsen – 5.00
 14. Åklagar­myndigheten – 5.00
 15. Luftfarts­verket – 5.00
 16. Vinnova - Verket för innovations­system – 5.00
 17. Käppala – 5.00
 18. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 5.00
 19. Upphandlings­myndigheten – 5.00
 20. Andra AP-fonden – 5.00
 21. Myndigheten för press, radio och tv – 5.00
 22. Arvsfonden – 5.00
 23. Nordiska Afrika­institutet – 5.00
 24. Diskriminerings­ombudsmannen – 5.00
 25. eSamverka – 5.00
 26. Sveriges domstolar – 5.00
 27. Ekobrotts­myndigheten – 5.00
 28. Ekonomistyrnings­verket – 5.00
 29. Elsäkerhets­verket – 5.00
 30. Göteborgs­regionen – 5.00
 31. Folkhälso­myndigheten – 5.00
 32. Polisen – 5.00
 33. Rymdstyrelsen – 5.00
 34. Boverket – 4.50
 35. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.50
 36. Statens person­adress­register – 4.50
 37. Statens servicecenter – 4.50
 38. Institutet för språk och folkminnen – 4.50
 39. Svenska ILO-kommittén – 4.50
 40. Kungliga biblioteket – 4.50
 41. Lantmäteriet – 4.50
 42. Inspektionen för vård och omsorg – 4.50
 43. Justitie­kanslern – 4.50
 44. Kemikalie­inspektionen – 4.50
 45. Tillväxtverket – 4.50
 46. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.50
 47. Plikt- och prövningsmyndigheten – 4.50
 48. Kriminal­vården – 4.50
 49. Universitetskanslers­ämbetet – 4.50
 50. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.50
 51. Sveriges Geologiska Undersökning – 4.50
 52. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 4.50
 53. Spel­inspektionen – 4.50
 54. Höglandsförbundet – 4.50
 55. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.50
 56. Rekrytering­smyndigheten – 4.50
 57. Arbetsmiljö­verket – 4.50
 58. Integritetsskydds­myndigheten – 4.50
 59. Fortifikations­verket – 4.50
 60. Riksgälden – 4.50
 61. Riksrevisionen – 4.50
 62. Naturvårds­verket – 4.00
 63. Konsument­verket – 4.00
 64. Kärnavfalls­fonden – 4.00
 65. Lagrådet – 4.00
 66. Skatteverket – 4.00
 67. Statistiska Centralbyrån – 4.00
 68. Medlings­institutet – 4.00
 69. Skolforsknings­institutet – 4.00
 70. Allmänna reklamations­nämnden – 4.00
 71. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.00
 72. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 4.00
 73. Nämnden mot diskriminering – 4.00
 74. Fastighetsmäklar­inspektionen – 4.00
 75. Finans­inspektionen – 4.00
 76. Revisors­inspektionen – 4.00
 77. Riksarkivet – 4.00
 78. Justitie­ombudsmannen – 4.00
 79. Bolagsverket – 3.50
 80. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.50
 81. Statens institutions­styrelse – 3.50
 82. Smart Built Environment – 3.50
 83. Statskontoret – 3.50
 84. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.50
 85. Inspektionen för social­försäkringen – 3.50
 86. Inspektionen för strategiska produkter – 3.50
 87. Sveriges författarfond – 3.50
 88. Säkerhets­polisen – 3.50
 89. Länsstyrelserna – 3.50
 90. Migrationsverket – 3.50
 91. Kommers­kollegium – 3.50
 92. Total­försvarets forsknings­institut – 3.50
 93. Trafikanalys – 3.50
 94. Kronofogden – 3.50
 95. Riksantikvarieämbetet – 3.50
 96. Val­myndigheten – 3.50
 97. Vetenskaps­rådet – 3.50
 98. Livsmedels­verket – 3.50
 99. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.50
 100. Barnombudsmannen – 3.50
 101. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 3.50
 102. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 3.50
 103. Myndigheten för Kulturanalys – 3.50
 104. Arbets­domstolen – 3.50
 105. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.50
 106. Brotts­förebyggande rådet – 3.50
 107. Brottsoffer­myndigheten – 3.50
 108. Boråsregionen – 3.50
 109. Forskarskatte­nämnden – 3.50
 110. Försvarets materielverk – 3.50
 111. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.50
 112. Skogsstyrelsen – 3.50
 113. Överklagande­nämnden – 3.50
 114. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.00
 115. Energi­myndigheten – 3.00
 116. Jordbruks­verket – 3.00
 117. Statens konstråd – 3.00
 118. Statens medieråd – 3.00
 119. Skolverket – 3.00
 120. Statens tjänste­pensions­verk – 3.00
 121. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.00
 122. Institutet för rymdfysik – 3.00
 123. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.00
 124. Tredje AP-fonden – 3.00
 125. Tullverket – 3.00
 126. Kust­bevakningen – 3.00
 127. Läkemedels­verket – 3.00
 128. Myndigheten för delaktighet – 3.00
 129. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.00
 130. Arbetsförmedlingen – 3.00
 131. Patent- och registrerings­verket – 3.00
 132. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.00
 133. Exportkredit­nämnden – 3.00
 134. Finanspolitiska rådet – 3.00
 135. Forskningsrådet Formas – 3.00
 136. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.00
 137. Försäkringskassan – 3.00
 138. Delegationen mot segregation – 3.00
 139. Sjöfarts­verket – 3.00
 140. Genteknik­nämnden – 3.00
 141. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 2.50
 142. InfraSweden – 2.50
 143. Medtech4­Health – 2.50
 144. Process­industriell IT och automation – 2.50
 145. SWElife – 2.50
 146. Skol­inspektionen – 2.50
 147. Svenska ESF-rådet – 2.50
 148. Svenska institutet för europa­politiska studier – 2.50
 149. Riksbanken – 2.50
 150. Konkurrens­verket – 2.50
 151. Konstnärs­nämnden – 2.50
 152. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 2.50
 153. Swedac – 2.50
 154. Transport­styrelsen – 2.50
 155. Sveriges ambassader och konsulat – 2.50
 156. Kärnavfallsrådet – 2.50
 157. Bokförings­nämnden – 2.50
 158. Ehälso­myndigheten – 2.50
 159. Polarforsknings­sekretariatet – 2.50
 160. VästKom – 2.50
 161. Regeringen – 2.50
 162. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 2.50
 163. Första AP-fonden – 2.50
 164. Försvarsmakten – 2.50
 165. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 2.50
 166. Skatterätts­nämnden – 2.50
 167. Harpsunds­nämnden – 2.00
 168. Statens Geotekniska Institut – 2.00
 169. Statens haveri­kommission – 2.00
 170. Internet of Things Sverige – 2.00
 171. Kulturrådet – 2.00
 172. Smartare elektroniksystem – 2.00
 173. Statens veterinär­medicinska anstalt – 2.00
 174. Statens Historiska Museer – 2.00
 175. Arbetsgivarverket – 2.00
 176. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 2.00
 177. Etikprövnings­myndigheten – 2.00
 178. Energimarknads­inspektionen – 2.00
 179. Skaraborgs kommunal­förbund – 2.00
 180. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 2.00
 181. Sjunde AP-fonden – 2.00
 182. Drive Sweden – 1.50
 183. LIGHTer – 1.50
 184. InnovAir – 1.50
 185. Metalliska material – 1.50
 186. Viable cities – 1.50
 187. Re:Source – 1.50
 188. Trafikverket – 1.50
 189. Fyrbodal – 1.50
 190. Fjärde AP-fonden – 1.50
 191. Folke Bernadotte­akademin – 1.50
 192. Försvarets radioanstalt – 1.50
 193. Rättsmedicinal­verket – 1.50
 194. Sameskol­styrelsen – 1.50
 195. Sametinget – 1.50
 196. Sjätte AP-fonden – 1.50
 197. BioInnovation – 1.00
 198. SIO Grafen – 1.00
 199. SIP STRIM – 1.00
 200. Produktion2030 – 1.00
 201. Länstrafiken Kronoberg – 1.00
 202. Jämställdhets­myndigheten – 1.00

Webbprestanda bland övrig offentlig sektor

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en ComHem 600 Mbit/s i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Lighthouse Performance.

Under semester på sommaren och jul/nyår körs testerna via mobilt bredband (4G via Telenor) - kolla vår changelog för att se hur det mättes i 12 2021

 1. Folkhälso­myndigheten – 5.00
 2. Konsument­verket – 4.70
 3. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.70
 4. Naturvårds­verket – 4.60
 5. Sveriges ambassader och konsulat – 4.60
 6. Ekonomistyrnings­verket – 4.60
 7. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.50
 8. Åklagar­myndigheten – 4.50
 9. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.40
 10. SIO Grafen – 4.30
 11. Nationellt forensiskt centrum – 4.30
 12. Svenska ILO-kommittén – 4.30
 13. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.30
 14. Sveriges författarfond – 4.30
 15. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.30
 16. Konjunktu­rinstitutet – 4.30
 17. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.30
 18. Barnombudsmannen – 4.30
 19. Arbets­domstolen – 4.30
 20. Myndigheten för press, radio och tv – 4.30
 21. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.30
 22. Nämnden mot diskriminering – 4.30
 23. Diskriminerings­ombudsmannen – 4.30
 24. Finanspolitiska rådet – 4.30
 25. Polisen – 4.30
 26. Statens haveri­kommission – 4.20
 27. Smart Built Environment – 4.20
 28. Institutet för språk och folkminnen – 4.20
 29. Inspektionen för strategiska produkter – 4.20
 30. Plikt- och prövningsmyndigheten – 4.20
 31. Arvsfonden – 4.20
 32. eSamverka – 4.20
 33. Statens fastighetsverk – 4.10
 34. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.10
 35. Inspektionen för vård och omsorg – 4.10
 36. Svenska Institutet – 4.10
 37. Tullverket – 4.10
 38. Trafikverket – 4.10
 39. Andra AP-fonden – 4.10
 40. Myndigheten för Kulturanalys – 4.10
 41. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.10
 42. Ehälso­myndigheten – 4.10
 43. Ekobrotts­myndigheten – 4.10
 44. Boråsregionen – 4.10
 45. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.10
 46. Statens konstråd – 4.00
 47. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.00
 48. Riksbanken – 4.00
 49. Pensions­myndigheten – 4.00
 50. Kärnavfalls­fonden – 4.00
 51. Transport­styrelsen – 4.00
 52. Allmänna reklamations­nämnden – 4.00
 53. Arbetsmiljö­verket – 4.00
 54. Forskarskatte­nämnden – 4.00
 55. Revisors­inspektionen – 4.00
 56. Justitie­ombudsmannen – 4.00
 57. Försvars­underrättelse­domstolen – 4.00
 58. Sjunde AP-fonden – 4.00
 59. Konkurrens­verket – 3.90
 60. Trafikanalys – 3.90
 61. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.90
 62. Spel­inspektionen – 3.90
 63. Höglandsförbundet – 3.90
 64. Upphandlings­myndigheten – 3.90
 65. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.90
 66. Skatterätts­nämnden – 3.90
 67. Boverket – 3.80
 68. Jordbruks­verket – 3.80
 69. Lantmäteriet – 3.80
 70. Kammar­kollegiet – 3.80
 71. Länsstyrelserna – 3.80
 72. Universitetskanslers­ämbetet – 3.80
 73. Swedac – 3.80
 74. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 3.80
 75. Rekrytering­smyndigheten – 3.80
 76. Etikprövnings­myndigheten – 3.80
 77. Integritetsskydds­myndigheten – 3.80
 78. VästKom – 3.80
 79. Delegationen mot segregation – 3.80
 80. Bolagsverket – 3.70
 81. Kemikalie­inspektionen – 3.70
 82. Vetenskaps­rådet – 3.70
 83. Medlings­institutet – 3.70
 84. Bokförings­nämnden – 3.70
 85. Göteborgs­regionen – 3.70
 86. Finans­inspektionen – 3.70
 87. Första AP-fonden – 3.70
 88. Energi­myndigheten – 3.60
 89. Statens institutions­styrelse – 3.60
 90. Metalliska material – 3.60
 91. Skolverket – 3.60
 92. Livsmedels­verket – 3.60
 93. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.60
 94. Brottsoffer­myndigheten – 3.60
 95. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.60
 96. Folke Bernadotte­akademin – 3.60
 97. Överklagande­nämnden – 3.60
 98. SIP STRIM – 3.50
 99. Havs och Vatten­myndigheten – 3.50
 100. Statens servicecenter – 3.50
 101. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.50
 102. Kommers­kollegium – 3.50
 103. Konstnärs­nämnden – 3.50
 104. Tredje AP-fonden – 3.50
 105. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.50
 106. Lagrådet – 3.50
 107. Statistiska Centralbyrån – 3.50
 108. Läkemedels­verket – 3.50
 109. Skolforsknings­institutet – 3.50
 110. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 3.50
 111. Nordiska Afrika­institutet – 3.50
 112. Riksarkivet – 3.50
 113. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.50
 114. Harpsunds­nämnden – 3.40
 115. Internet of Things Sverige – 3.40
 116. Statens medieråd – 3.40
 117. Skol­inspektionen – 3.40
 118. Statens tjänste­pensions­verk – 3.40
 119. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.40
 120. Statskontoret – 3.40
 121. Tillväxtverket – 3.40
 122. Kronofogden – 3.40
 123. Riksantikvarieämbetet – 3.40
 124. Myndigheten för delaktighet – 3.40
 125. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.40
 126. Patent- och registrerings­verket – 3.40
 127. Försäkringskassan – 3.40
 128. Sjöfarts­verket – 3.40
 129. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.30
 130. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.30
 131. Justitie­kanslern – 3.30
 132. Migrationsverket – 3.30
 133. Post- och tele­styrelsen – 3.30
 134. Statens Historiska Museer – 3.30
 135. Arbetsförmedlingen – 3.30
 136. Rättsmedicinal­verket – 3.30
 137. Sameskol­styrelsen – 3.30
 138. BioInnovation – 3.20
 139. Statens Geotekniska Institut – 3.20
 140. Kungliga biblioteket – 3.20
 141. Riksdagen – 3.20
 142. Käppala – 3.20
 143. Elsäkerhets­verket – 3.20
 144. Forskningsrådet Formas – 3.20
 145. Rymdstyrelsen – 3.20
 146. LIGHTer – 3.10
 147. Re:Source – 3.10
 148. Svenska ESF-rådet – 3.10
 149. Kriminal­vården – 3.10
 150. Skatteverket – 3.10
 151. Fjärde AP-fonden – 3.10
 152. Produktion2030 – 3.00
 153. Viable cities – 3.00
 154. Säkerhets­polisen – 3.00
 155. Socialstyrelsen – 3.00
 156. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 3.00
 157. Arbetsgivarverket – 3.00
 158. Brotts­förebyggande rådet – 3.00
 159. Energimarknads­inspektionen – 3.00
 160. Regeringen – 3.00
 161. Försvarets materielverk – 3.00
 162. Riksrevisionen – 3.00
 163. Statens person­adress­register – 2.90
 164. Val­myndigheten – 2.90
 165. Fyrbodal – 2.90
 166. Exportkredit­nämnden – 2.90
 167. Total­försvarets forsknings­institut – 2.80
 168. Sveriges domstolar – 2.80
 169. Riksgälden – 2.80
 170. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 2.80
 171. Institutet för rymdfysik – 2.70
 172. Svenska kraftnät – 2.70
 173. Kärnavfallsrådet – 2.70
 174. Fortifikations­verket – 2.70
 175. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 2.60
 176. Försvarsmakten – 2.60
 177. Skogsstyrelsen – 2.60
 178. Medtech4­Health – 2.50
 179. SWElife – 2.50
 180. Kust­bevakningen – 2.50
 181. Vinnova - Verket för innovations­system – 2.50
 182. Skaraborgs kommunal­förbund – 2.50
 183. Genteknik­nämnden – 2.50
 184. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 2.40
 185. InnovAir – 2.40
 186. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 2.40
 187. Smartare elektroniksystem – 2.20
 188. Inspektionen för social­försäkringen – 2.20
 189. Jämställdhets­myndigheten – 2.20
 190. Kulturrådet – 2.10
 191. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 2.10
 192. Överklagande­nämnden för studiestöd – 2.10
 193. InfraSweden – 2.00
 194. Luftfarts­verket – 2.00
 195. Länstrafiken Kronoberg – 2.00
 196. Process­industriell IT och automation – 1.80
 197. Drive Sweden – 1.70
 198. Försvarets radioanstalt – 1.70
 199. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 1.60
 200. Sjätte AP-fonden – 1.50
 201. Polarforsknings­sekretariatet – 1.20
 202. Sametinget – 1.00

Integritet och säkerhet hos övrig offentlig sektor

Integritets och säkerhetstesten kontrollerar hur bra webbplatsen värnar sina användares personliga integritet och har god informationssäkerhet. Det består av två olika tester:

Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 5 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnit testas åtminstone två gånger.

 1. Polisen – 4.80
 2. Myndigheten för press, radio och tv – 4.80
 3. Nationellt forensiskt centrum – 4.70
 4. Ekonomistyrnings­verket – 3.95
 5. Integritetsskydds­myndigheten – 3.95
 6. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 3.95
 7. Total­försvarets forsknings­institut – 3.90
 8. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 3.75
 9. Pensions­myndigheten – 3.50
 10. Justitie­kanslern – 3.40
 11. Havs och Vatten­myndigheten – 3.30
 12. Statens fastighetsverk – 3.00
 13. Kammar­kollegiet – 2.95
 14. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 2.90
 15. Fortifikations­verket – 2.90
 16. Svenska kraftnät – 2.90
 17. Diskriminerings­ombudsmannen – 2.90
 18. eSamverka – 2.90
 19. Konjunktu­rinstitutet – 2.85
 20. Riksdagen – 2.70
 21. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 2.60
 22. Vinnova - Verket för innovations­system – 2.50
 23. Lantmäteriet – 2.40
 24. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 2.40
 25. Val­myndigheten – 2.30
 26. InfraSweden – 2.25
 27. Arbetsmiljö­verket – 2.15
 28. Kriminal­vården – 2.15
 29. Åklagar­myndigheten – 2.10
 30. Försvarsmakten – 2.00
 31. Säkerhets­polisen – 2.00
 32. Jämställdhets­myndigheten – 1.95
 33. Försvarets radioanstalt – 1.90
 34. Försvars­underrättelse­domstolen – 1.90
 35. LIGHTer – 1.90
 36. Boråsregionen – 1.90
 37. Riksrevisionen – 1.90
 38. Statens servicecenter – 1.90
 39. Institutet för rymdfysik – 1.90
 40. Nämnden för hemslöjds­frågor – 1.90
 41. Sveriges författarfond – 1.90
 42. Svenska ILO-kommittén – 1.90
 43. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 1.90
 44. Finans­inspektionen – 1.90
 45. Sameskol­styrelsen – 1.90
 46. Medlings­institutet – 1.90
 47. Höglandsförbundet – 1.90
 48. Sjätte AP-fonden – 1.90
 49. Institutet för språk och folkminnen – 1.90
 50. Socialstyrelsen – 1.85
 51. Trafikverket – 1.80
 52. Patent- och registrerings­verket – 1.80
 53. Plikt- och prövningsmyndigheten – 1.80
 54. Post- och tele­styrelsen – 1.80
 55. Rekrytering­smyndigheten – 1.80
 56. Myndigheten för Kulturanalys – 1.80
 57. Statens medieråd – 1.75
 58. Riksbanken – 1.75
 59. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 1.70
 60. Andra AP-fonden – 1.70
 61. Delegationen för cirkulär ekonomi – 1.70
 62. Riksgälden – 1.65
 63. Överklagande­nämnden – 1.60
 64. Sveriges domstolar – 1.55
 65. Swedac – 1.50
 66. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 1.50
 67. Kronofogden – 1.45
 68. Etikprövnings­myndigheten – 1.40
 69. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 1.40
 70. Ehälso­myndigheten – 1.25
 71. Centrala Studiestöds­nämnden – 1.20
 72. Skol­inspektionen – 1.20
 73. Statens Geotekniska Institut – 1.20
 74. Kungliga biblioteket – 1.20
 75. Nordiska Afrika­institutet – 1.10
 76. Tredje AP-fonden – 1.10
 77. Ekobrotts­myndigheten – 1.05
 78. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 1.05
 79. Skatteverket – 1.05
 80. Försäkringskassan – 1.00
 81. Riksarkivet – 1.00
 82. Statens tjänste­pensions­verk – 1.00
 83. SWElife – 1.00
 84. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 1.00
 85. Vetenskaps­rådet – 1.00
 86. Statens veterinär­medicinska anstalt – 1.00
 87. Arbetsgivarverket – 1.00
 88. Sametinget – 1.00
 89. Kärnavfallsrådet – 1.00
 90. Boverket – 1.00
 91. Första AP-fonden – 1.00
 92. Energi­myndigheten – 1.00
 93. Överklagande­nämnden för studiestöd – 1.00
 94. Statistiska Centralbyrån – 1.00
 95. Rättsmedicinal­verket – 1.00
 96. Produktion2030 – 1.00
 97. Barnombudsmannen – 1.00
 98. Konkurrens­verket – 1.00
 99. Kärnavfalls­fonden – 1.00
 100. Process­industriell IT och automation – 1.00
 101. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 1.00
 102. Kulturrådet – 1.00
 103. Skogsstyrelsen – 1.00
 104. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 1.00
 105. Konstnärs­nämnden – 1.00
 106. Svenska Institutet – 1.00
 107. Metalliska material – 1.00
 108. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 1.00
 109. Statens konstråd – 1.00
 110. Delegationen mot segregation – 1.00
 111. Statens Historiska Museer – 1.00
 112. Brotts­förebyggande rådet – 1.00
 113. Harpsunds­nämnden – 1.00
 114. Myndigheten för delaktighet – 1.00
 115. Rymdstyrelsen – 1.00
 116. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 1.00
 117. Viable cities – 1.00
 118. Migrationsverket – 1.00
 119. Sjöfarts­verket – 1.00
 120. Internet of Things Sverige – 1.00
 121. Skolverket – 1.00
 122. InnovAir – 1.00
 123. Upphandlings­myndigheten – 1.00
 124. SIP STRIM – 1.00
 125. Finanspolitiska rådet – 1.00
 126. Justitie­ombudsmannen – 1.00
 127. Forskarskatte­nämnden – 1.00
 128. BioInnovation – 1.00
 129. Svenska ESF-rådet – 1.00
 130. Nämnden mot diskriminering – 1.00
 131. Regeringen – 1.00
 132. Länsstyrelserna – 1.00
 133. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 1.00
 134. Revisors­inspektionen – 1.00
 135. Re:Source – 1.00
 136. Livsmedels­verket – 1.00
 137. Smart Built Environment – 1.00
 138. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 1.00
 139. Arvsfonden – 1.00
 140. Statens haveri­kommission – 1.00
 141. Riksantikvarieämbetet – 1.00
 142. Kust­bevakningen – 1.00
 143. Exportkredit­nämnden – 1.00
 144. Inspektionen för social­försäkringen – 1.00
 145. VästKom – 1.00
 146. Länstrafiken Kronoberg – 1.00
 147. SIO Grafen – 1.00
 148. Genteknik­nämnden – 1.00
 149. Brottsoffer­myndigheten – 1.00
 150. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 1.00
 151. Kemikalie­inspektionen – 1.00
 152. Medtech4­Health – 1.00
 153. Bolagsverket – 1.00
 154. Strålsäkerhets­myndigheten – 1.00
 155. Smartare elektroniksystem – 1.00
 156. Skolforsknings­institutet – 1.00
 157. Göteborgs­regionen – 1.00
 158. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 1.00
 159. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 1.00
 160. Sveriges Geologiska Undersökning – 1.00
 161. Bokförings­nämnden – 1.00
 162. Käppala – 1.00
 163. Arbets­domstolen – 1.00
 164. Tullverket – 1.00
 165. Polarforsknings­sekretariatet – 1.00
 166. Sjunde AP-fonden – 1.00
 167. Naturvårds­verket – 1.00
 168. Inspektionen för strategiska produkter – 1.00
 169. Statskontoret – 1.00
 170. Skatterätts­nämnden – 1.00
 171. Fyrbodal – 1.00
 172. Transport­styrelsen – 1.00
 173. Statens institutions­styrelse – 1.00
 174. Konsument­verket – 1.00
 175. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 1.00
 176. Inspektionen för vård och omsorg – 1.00
 177. Försvarets materielverk – 1.00
 178. Folke Bernadotte­akademin – 1.00
 179. Fastighetsmäklar­inspektionen – 1.00
 180. Spel­inspektionen – 1.00
 181. Trafikanalys – 1.00
 182. Myndigheten för tillgängliga medier – 1.00
 183. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 1.00
 184. Drive Sweden – 1.00
 185. Universitetskanslers­ämbetet – 1.00
 186. Arbetsförmedlingen – 1.00
 187. Forskningsrådet Formas – 1.00
 188. Svenska institutet för europa­politiska studier – 1.00
 189. Luftfarts­verket – 1.00
 190. Jordbruks­verket – 1.00
 191. Allmänna reklamations­nämnden – 1.00
 192. Tillväxtverket – 1.00
 193. Fjärde AP-fonden – 1.00
 194. Sveriges ambassader och konsulat – 1.00
 195. Elsäkerhets­verket – 1.00
 196. Kommers­kollegium – 1.00
 197. Statens person­adress­register – 1.00
 198. Skaraborgs kommunal­förbund – 1.00
 199. Läkemedels­verket – 1.00
 200. Folkhälso­myndigheten – 1.00
 201. Lagrådet – 1.00
Till toppen