Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Aprils topplista för övrig offentlig sektor

Aprils topplista för övrig offentlig sektor

Bäst och sämst av övrig offentlig sektor. Hur står de sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard, personlig integritet och informationssäkerhet i april, 2024.


Om kategorin Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 4.0 av 5.

Se aktuell lista med övrig offentlig sektor


Aprils topplista för övrig offentlig sektor är här. Det är enbart startsidor som är testade. Felsidor anropas avsiktligt för att testa 404-meddelanden, vi tittar efter filer som har med webbstandard att göra. Exempelvis robots.txt och sitemaps.

Hoppa direkt till kategoribetyg:

 1. Totalbetyg
 2. Webbstandard
 3. Tillgänglighet
 4. Webbprestanda
 5. Integritet & säkerhet

Maxbetyget är 5 och en webbplats kan inte få lägre än 1 i betyg. Ibland har inte samtliga tester lyckats köra på en webbplats sedan föregående månad. I de fallen kommer det senast fungerande testet räknas med i betyget.

Totalbetyg

Det övergripande betyget summerar alla enskilda betyg. Genomsnittet för nedan listade webbplatser är 4.0 av 5.

 1. Statistiska Centralbyrån – 4.86
 2. Polisen – 4.84
 3. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.82
 4. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.78
 5. Finanspolitiska rådet – 4.76
 6. Kommunalförbundet Hälsingland – 4.75
 7. Utbetalningsmyndigheten – 4.69
 8. Folkhälso­myndigheten – 4.68
 9. Val­myndigheten – 4.65
 10. Kronofogden – 4.65
 11. Justitie­ombudsmannen – 4.64
 12. Lagrådet – 4.61
 13. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.60
 14. Konjunktu­rinstitutet – 4.58
 15. Andra AP-fonden – 4.58
 16. Tillväxtverket – 4.54
 17. Pensions­myndigheten – 4.52
 18. Konstnärs­nämnden – 4.50
 19. Plikt- och prövningsverket – 4.50
 20. Försäkringskassan – 4.50
 21. SWElife – 4.48
 22. Riksdagen – 4.46
 23. Diskriminerings­ombudsmannen – 4.45
 24. Åklagar­myndigheten – 4.45
 25. Forskarskatte­nämnden – 4.40
 26. eSamverka – 4.39
 27. Institutet för språk och folkminnen – 4.38
 28. Havs och Vatten­myndigheten – 4.38
 29. Medlings­institutet – 4.37
 30. Svenska ILO-kommittén – 4.37
 31. Internet of Things Sverige – 4.36
 32. Energimarknads­inspektionen – 4.35
 33. Konsument­verket – 4.35
 34. Höglandsförbundet – 4.35
 35. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.34
 36. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.34
 37. Justitie­kanslern – 4.34
 38. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.33
 39. Vetenskaps­rådet – 4.33
 40. Skatterätts­nämnden – 4.32
 41. Kammar­kollegiet – 4.32
 42. Fortifikations­verket – 4.31
 43. Kemikalie­inspektionen – 4.30
 44. Integritetsskydds­myndigheten – 4.30
 45. Ekobrotts­myndigheten – 4.30
 46. Afori – 4.30
 47. Svenska kraftnät – 4.29
 48. Tullverket – 4.29
 49. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.28
 50. Arvsfonden – 4.27
 51. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.25
 52. Trafikverket – 4.24
 53. Transport­styrelsen – 4.24
 54. Jordbruks­verket – 4.24
 55. Ekonomistyrnings­verket – 4.23
 56. Skolverket – 4.23
 57. Nationellt cybersäkerhetscenter – 4.23
 58. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.22
 59. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.22
 60. Arbetsgivarverket – 4.22
 61. Sveriges författarfond – 4.21
 62. Brottsoffer­myndigheten – 4.21
 63. Nordiska Afrika­institutet – 4.20
 64. Myndigheten för Kulturanalys – 4.20
 65. Bokförings­nämnden – 4.20
 66. Barnombudsmannen – 4.20
 67. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.20
 68. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.19
 69. Mediemyndigheten – 4.18
 70. Boråsregionen – 4.18
 71. Räddningstjänsten Karlstadsregionen – 4.18
 72. Göliska IT – 4.16
 73. Arbetsmiljö­verket – 4.16
 74. Total­försvarets forsknings­institut – 4.16
 75. Upphandlings­myndigheten – 4.15
 76. Ehälso­myndigheten – 4.14
 77. Fjärde AP-fonden – 4.13
 78. Spel­inspektionen – 4.13
 79. Försvars­underrättelse­domstolen – 4.11
 80. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 4.11
 81. Arbetsförmedlingen – 4.11
 82. Vinnova – 4.11
 83. Jämställdhets­myndigheten – 4.09
 84. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.09
 85. Statens fastighetsverk – 4.09
 86. Inspektionen för vård och omsorg – 4.09
 87. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 4.09
 88. Svenska ESF-rådet – 4.08
 89. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.08
 90. Kungliga biblioteket – 4.08
 91. Re:Source – 4.07
 92. Universitetskanslers­ämbetet – 4.07
 93. InfraSweden – 4.06
 94. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 4.06
 95. Luftfarts­verket – 4.05
 96. Centrala Studiestöds­nämnden – 4.05
 97. Nämnden mot diskriminering – 4.05
 98. Första AP-fonden – 4.05
 99. Göteborgs­regionen – 4.05
 100. VästKom – 4.05
 101. Sjätte AP-fonden – 4.04
 102. Säkerhets­polisen – 4.04
 103. Inspektionen för social­försäkringen – 4.04
 104. Kärnavfalls­fonden – 4.03
 105. Exportkredit­nämnden – 4.03
 106. Post- och tele­styrelsen – 4.03
 107. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 4.02
 108. Harpsunds­nämnden – 4.02
 109. Socialstyrelsen – 4.02
 110. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.01
 111. Statens Historiska Museer – 3.99
 112. Käppala – 3.98
 113. Naturvårds­verket – 3.98
 114. Inspektionen för strategiska produkter – 3.97
 115. Sjunde AP-fonden – 3.97
 116. Sveriges domstolar – 3.97
 117. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.96
 118. Fondtorgsnämnden – 3.96
 119. Riksrevisionen – 3.96
 120. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.95
 121. Rymdstyrelsen – 3.95
 122. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.95
 123. Allmänna reklamations­nämnden – 3.95
 124. SIO Grafen – 3.95
 125. Forskningsrådet Formas – 3.95
 126. Riksbanken – 3.94
 127. Tredje AP-fonden – 3.94
 128. Kriminal­vården – 3.92
 129. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.91
 130. Statens medieråd – 3.91
 131. Skatteverket – 3.91
 132. Livsmedels­verket – 3.91
 133. Migrationsverket – 3.91
 134. Läkemedels­verket – 3.90
 135. Revisors­inspektionen – 3.89
 136. Lantmäteriet – 3.89
 137. Myndigheten för delaktighet – 3.88
 138. Kulturrådet – 3.88
 139. InnovAir – 3.87
 140. Skogsstyrelsen – 3.87
 141. Smart Built Environment – 3.87
 142. Boverket – 3.87
 143. Statens konstråd – 3.86
 144. Statens servicecenter – 3.86
 145. Riksantikvarieämbetet – 3.86
 146. Sameskol­styrelsen – 3.86
 147. Skolforsknings­institutet – 3.85
 148. Sveriges ambassader och konsulat – 3.85
 149. Trafikanalys – 3.84
 150. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.84
 151. Statens tjänste­pensions­verk – 3.83
 152. Sjöfarts­verket – 3.83
 153. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.83
 154. Riksarkivet – 3.82
 155. Statens person­adress­register – 3.82
 156. Svenska Institutet – 3.82
 157. Statens institutions­styrelse – 3.82
 158. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.80
 159. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.80
 160. Länsstyrelserna – 3.79
 161. Swedish Mining Innovation – 3.77
 162. Arbets­domstolen – 3.77
 163. Produktion2030 – 3.76
 164. Institutet för rymdfysik – 3.76
 165. Riksgälden – 3.75
 166. Process­industriell IT och automation – 3.74
 167. Statens Geotekniska Institut – 3.73
 168. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.71
 169. Brotts­förebyggande rådet – 3.68
 170. Försvarsmakten – 3.68
 171. Konkurrens­verket – 3.68
 172. Skol­inspektionen – 3.67
 173. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.66
 174. Försvarets radioanstalt – 3.66
 175. Medtech4­Health – 3.65
 176. Statens haveri­kommission – 3.62
 177. Folke Bernadotte­akademin – 3.61
 178. Elsäkerhets­verket – 3.61
 179. Försvarets materielverk – 3.61
 180. Swedac – 3.60
 181. Etikprövnings­myndigheten – 3.60
 182. Patent- och registrerings­verket – 3.60
 183. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.60
 184. Genteknik­nämnden – 3.59
 185. Smartare elektroniksystem – 3.59
 186. Rättsmedicinal­verket – 3.59
 187. Kommers­kollegium – 3.58
 188. Överklagande­nämnden – 3.56
 189. Kust­bevakningen – 3.56
 190. Regeringen – 3.56
 191. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.56
 192. Drive Sweden – 3.54
 193. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.53
 194. Energi­myndigheten – 3.53
 195. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.50
 196. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.50
 197. Viable cities – 3.50
 198. Statskontoret – 3.48
 199. Polarforsknings­sekretariatet – 3.47
 200. LIGHTer – 3.46
 201. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.46
 202. BioInnovation – 3.44
 203. Metalliska material – 3.44
 204. Vafabmiljö – 3.43
 205. Fyrbodal – 3.43
 206. Finans­inspektionen – 3.41
 207. Bolagsverket – 3.38
 208. Sametinget – 3.28
 209. Skånes kommuner – 3.13
 210. Länstrafiken Kronoberg – 3.12

Webbstandard hos övrig offentlig sektor

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god deltagare på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod.

Genomsnittet i webbstandard för nedan listade webbplatser är 4.2 av 5.

 1. Folkhälso­myndigheten – 4.91
 2. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.88
 3. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.86
 4. Polisen – 4.86
 5. Konsument­verket – 4.78
 6. Statistiska Centralbyrån – 4.76
 7. Statens fastighetsverk – 4.72
 8. Andra AP-fonden – 4.71
 9. BioInnovation – 4.70
 10. Lagrådet – 4.70
 11. Första AP-fonden – 4.69
 12. SIO Grafen – 4.68
 13. Val­myndigheten – 4.67
 14. InnovAir – 4.66
 15. Exportkredit­nämnden – 4.66
 16. Justitie­ombudsmannen – 4.66
 17. Sjunde AP-fonden – 4.66
 18. Harpsunds­nämnden – 4.64
 19. Internet of Things Sverige – 4.63
 20. Trafikanalys – 4.63
 21. Ekonomistyrnings­verket – 4.63
 22. InfraSweden – 4.61
 23. Svenska Institutet – 4.61
 24. Afori – 4.61
 25. SWElife – 4.60
 26. Swedish Mining Innovation – 4.58
 27. Upphandlings­myndigheten – 4.58
 28. Brottsoffer­myndigheten – 4.58
 29. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 4.57
 30. Sameskol­styrelsen – 4.57
 31. Svenska ILO-kommittén – 4.56
 32. Kommunalförbundet Hälsingland – 4.56
 33. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.55
 34. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.54
 35. Polarforsknings­sekretariatet – 4.54
 36. Vetenskaps­rådet – 4.53
 37. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.52
 38. Havs och Vatten­myndigheten – 4.51
 39. Smartare elektroniksystem – 4.51
 40. Kemikalie­inspektionen – 4.51
 41. Konjunktu­rinstitutet – 4.51
 42. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.51
 43. Regeringen – 4.51
 44. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 4.51
 45. Re:Source – 4.50
 46. Skolforsknings­institutet – 4.50
 47. Diskriminerings­ombudsmannen – 4.50
 48. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 4.50
 49. Total­försvarets forsknings­institut – 4.49
 50. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.48
 51. Konstnärs­nämnden – 4.48
 52. Vinnova – 4.48
 53. Göteborgs­regionen – 4.48
 54. VästKom – 4.48
 55. Institutet för språk och folkminnen – 4.47
 56. Nordiska Afrika­institutet – 4.47
 57. Åklagar­myndigheten – 4.46
 58. eSamverka – 4.46
 59. Energimarknads­inspektionen – 4.46
 60. Kronofogden – 4.45
 61. Räddningstjänsten Karlstadsregionen – 4.45
 62. Mediemyndigheten – 4.45
 63. Skaraborgs kommunal­förbund – 4.45
 64. Process­industriell IT och automation – 4.44
 65. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.44
 66. Försäkringskassan – 4.44
 67. Fortifikations­verket – 4.43
 68. Kammar­kollegiet – 4.42
 69. Fjärde AP-fonden – 4.41
 70. Sjätte AP-fonden – 4.41
 71. Sveriges ambassader och konsulat – 4.39
 72. Universitetskanslers­ämbetet – 4.38
 73. Arvsfonden – 4.38
 74. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.38
 75. Läkemedels­verket – 4.37
 76. Göliska IT – 4.36
 77. Arbetsgivarverket – 4.34
 78. Forskarskatte­nämnden – 4.34
 79. Skatterätts­nämnden – 4.34
 80. Medtech4­Health – 4.33
 81. Säkerhets­polisen – 4.32
 82. Utbetalningsmyndigheten – 4.30
 83. Bokförings­nämnden – 4.30
 84. Myndigheten för delaktighet – 4.27
 85. Forskningsrådet Formas – 4.27
 86. Boverket – 4.26
 87. Drive Sweden – 4.26
 88. Fyrbodal – 4.26
 89. Finanspolitiska rådet – 4.26
 90. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 4.25
 91. Transport­styrelsen – 4.25
 92. Fondtorgsnämnden – 4.25
 93. Nationellt cybersäkerhetscenter – 4.25
 94. Boråsregionen – 4.24
 95. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.23
 96. Pensions­myndigheten – 4.23
 97. Barnombudsmannen – 4.23
 98. Ehälso­myndigheten – 4.23
 99. Kriminal­vården – 4.22
 100. Riksantikvarieämbetet – 4.22
 101. Luftfarts­verket – 4.22
 102. Ekobrotts­myndigheten – 4.22
 103. Jordbruks­verket – 4.21
 104. Statens konstråd – 4.21
 105. Justitie­kanslern – 4.21
 106. Migrationsverket – 4.21
 107. Plikt- och prövningsverket – 4.21
 108. Statens Historiska Museer – 4.21
 109. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 4.21
 110. Riksrevisionen – 4.19
 111. Swedac – 4.18
 112. Tullverket – 4.17
 113. Käppala – 4.16
 114. Produktion2030 – 4.15
 115. Sveriges domstolar – 4.14
 116. Höglandsförbundet – 4.13
 117. Viable cities – 4.11
 118. Kungliga biblioteket – 4.11
 119. Inspektionen för social­försäkringen – 4.11
 120. Svenska ESF-rådet – 4.11
 121. Patent- och registrerings­verket – 4.10
 122. Inspektionen för vård och omsorg – 4.09
 123. Institutet för rymdfysik – 4.09
 124. Svenska kraftnät – 4.08
 125. Naturvårds­verket – 4.08
 126. Tredje AP-fonden – 4.08
 127. Post- och tele­styrelsen – 4.08
 128. Skatteverket – 4.08
 129. Riksarkivet – 4.08
 130. Riksdagen – 4.07
 131. Spel­inspektionen – 4.06
 132. Medlings­institutet – 4.06
 133. Riksbanken – 4.05
 134. Tillväxtverket – 4.05
 135. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 4.04
 136. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.03
 137. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.03
 138. Socialstyrelsen – 4.02
 139. Jämställdhets­myndigheten – 4.02
 140. Statens servicecenter – 4.00
 141. Skolverket – 3.98
 142. Revisors­inspektionen – 3.98
 143. Folke Bernadotte­akademin – 3.96
 144. Riksgälden – 3.96
 145. Statens medieråd – 3.95
 146. Vafabmiljö – 3.95
 147. Arbetsmiljö­verket – 3.94
 148. Brotts­förebyggande rådet – 3.94
 149. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.94
 150. Etikprövnings­myndigheten – 3.94
 151. Kulturrådet – 3.93
 152. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.93
 153. Livsmedels­verket – 3.93
 154. Energi­myndigheten – 3.91
 155. LIGHTer – 3.90
 156. Trafikverket – 3.90
 157. Statens tjänste­pensions­verk – 3.89
 158. Arbetsförmedlingen – 3.88
 159. Genteknik­nämnden – 3.88
 160. Elsäkerhets­verket – 3.87
 161. Statskontoret – 3.86
 162. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.85
 163. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.82
 164. Försvarets materielverk – 3.82
 165. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.81
 166. Statens person­adress­register – 3.80
 167. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.80
 168. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.79
 169. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 3.79
 170. Myndigheten för Kulturanalys – 3.79
 171. Nämnden mot diskriminering – 3.79
 172. Försvarsmakten – 3.78
 173. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.77
 174. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.77
 175. Konkurrens­verket – 3.76
 176. Allmänna reklamations­nämnden – 3.76
 177. Sametinget – 3.74
 178. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.73
 179. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.72
 180. Inspektionen för strategiska produkter – 3.71
 181. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.71
 182. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.71
 183. Kommers­kollegium – 3.70
 184. Lantmäteriet – 3.69
 185. Statens institutions­styrelse – 3.68
 186. Skol­inspektionen – 3.68
 187. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.68
 188. Rättsmedicinal­verket – 3.65
 189. Statens Geotekniska Institut – 3.64
 190. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.60
 191. Sjöfarts­verket – 3.60
 192. Överklagande­nämnden – 3.59
 193. Integritetsskydds­myndigheten – 3.58
 194. Skogsstyrelsen – 3.58
 195. Skånes kommuner – 3.57
 196. Finans­inspektionen – 3.57
 197. Kärnavfalls­fonden – 3.56
 198. Rymdstyrelsen – 3.56
 199. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.53
 200. Arbets­domstolen – 3.52
 201. Smart Built Environment – 3.51
 202. Sveriges författarfond – 3.50
 203. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.38
 204. Statens haveri­kommission – 3.37
 205. Metalliska material – 3.14
 206. Länstrafiken Kronoberg – 3.13
 207. Försvarets radioanstalt – 3.13
 208. Länsstyrelserna – 3.11
 209. Kust­bevakningen – 2.91
 210. Bolagsverket – 2.56

Tillgänglighet hos övrig offentlig sektor

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt både med verktyget Pa11y och Axe. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än ett facit.

Skillnaden mellan Axe och Pa11y är flera. Bland annat att Axe bara räknar antal områden som en webbplats felar på och att Axe mer fokuserar på bekräftade fel. Betyget i Pa11y utgår från antalet unika fel snarare än unika sorters fel. Tanken är att dessa två ska balansera upp varandra.

Det finns andra Webperf-tester som påverkar betyget i tillgänglighet, exempelvis om det finns en sidtitel och huvudrubrik på webbplatsens 404-sida.

Genomsnittet i tillgänglighet för nedan listade webbplatser är 4.5 av 5.

 1. Havs och Vatten­myndigheten – 5.00
 2. Statens tjänste­pensions­verk – 5.00
 3. Inspektionen för social­försäkringen – 5.00
 4. Inspektionen för vård och omsorg – 5.00
 5. Myndigheten för psykologiskt försvar – 5.00
 6. Kammar­kollegiet – 5.00
 7. Tillväxtverket – 5.00
 8. Trafikanalys – 5.00
 9. Kronofogden – 5.00
 10. Lagrådet – 5.00
 11. Socialstyrelsen – 5.00
 12. Statistiska Centralbyrån – 5.00
 13. Vetenskaps­rådet – 5.00
 14. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 5.00
 15. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 5.00
 16. Utbetalningsmyndigheten – 5.00
 17. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 5.00
 18. Andra AP-fonden – 5.00
 19. Integritetsskydds­myndigheten – 5.00
 20. Diskriminerings­ombudsmannen – 5.00
 21. Elsäkerhets­verket – 5.00
 22. Göteborgs­regionen – 5.00
 23. Finanspolitiska rådet – 5.00
 24. Folkhälso­myndigheten – 5.00
 25. Fortifikations­verket – 5.00
 26. Polisen – 5.00
 27. Försäkringskassan – 5.00
 28. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 5.00
 29. Kommunalförbundet Hälsingland – 5.00
 30. Riksdagen – 4.98
 31. Svenska ILO-kommittén – 4.97
 32. Mediemyndigheten – 4.97
 33. Nordiska Afrika­institutet – 4.97
 34. Institutet för språk och folkminnen – 4.95
 35. Konstnärs­nämnden – 4.95
 36. Konsument­verket – 4.95
 37. Tullverket – 4.95
 38. Post- och tele­styrelsen – 4.95
 39. Sveriges Geologiska Undersökning – 4.95
 40. Sveriges domstolar – 4.95
 41. Ehälso­myndigheten – 4.95
 42. Arbetsförmedlingen – 4.95
 43. Justitie­ombudsmannen – 4.95
 44. Skogsstyrelsen – 4.95
 45. Konjunktu­rinstitutet – 4.93
 46. Plikt- och prövningsverket – 4.93
 47. Tredje AP-fonden – 4.93
 48. Pensions­myndigheten – 4.93
 49. Vinnova – 4.93
 50. Skolforsknings­institutet – 4.93
 51. Brottsoffer­myndigheten – 4.93
 52. Skatterätts­nämnden – 4.93
 53. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.92
 54. Överklagande­nämnden för studiestöd – 4.92
 55. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 4.92
 56. Boverket – 4.90
 57. Kungliga biblioteket – 4.90
 58. Justitie­kanslern – 4.90
 59. Medlings­institutet – 4.90
 60. Ekonomistyrnings­verket – 4.90
 61. Skolverket – 4.88
 62. Svenska institutet för europa­politiska studier – 4.88
 63. Kemikalie­inspektionen – 4.88
 64. Åklagar­myndigheten – 4.88
 65. Energimarknads­inspektionen – 4.88
 66. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 4.87
 67. Statens fastighetsverk – 4.87
 68. Svenska kraftnät – 4.87
 69. Säkerhets­polisen – 4.87
 70. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.87
 71. Upphandlings­myndigheten – 4.87
 72. Myndigheten för Kulturanalys – 4.87
 73. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.87
 74. eSamverka – 4.87
 75. Migrationsverket – 4.85
 76. Räddningstjänsten Karlstadsregionen – 4.85
 77. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.85
 78. Ekobrotts­myndigheten – 4.83
 79. Svenska Institutet – 4.82
 80. Riksantikvarieämbetet – 4.82
 81. Arbetsgivarverket – 4.82
 82. Statens institutions­styrelse – 4.80
 83. Total­försvarets forsknings­institut – 4.80
 84. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.80
 85. Swedac – 4.80
 86. Fastighetsmäklar­inspektionen – 4.80
 87. Genteknik­nämnden – 4.80
 88. Kulturrådet – 4.78
 89. Kriminal­vården – 4.78
 90. Spel­inspektionen – 4.78
 91. Höglandsförbundet – 4.78
 92. Arbetsmiljö­verket – 4.78
 93. Riksrevisionen – 4.78
 94. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 4.78
 95. Statens servicecenter – 4.77
 96. Jämställdhets­myndigheten – 4.77
 97. Lantmäteriet – 4.75
 98. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 4.75
 99. Forskarskatte­nämnden – 4.75
 100. Sjöfarts­verket – 4.75
 101. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 4.73
 102. Jordbruks­verket – 4.73
 103. Val­myndigheten – 4.73
 104. Transport­styrelsen – 4.73
 105. Sameskol­styrelsen – 4.73
 106. Energi­myndigheten – 4.72
 107. Inspektionen för strategiska produkter – 4.72
 108. Bokförings­nämnden – 4.72
 109. SWElife – 4.68
 110. Trafikverket – 4.68
 111. Afori – 4.68
 112. Statens Geotekniska Institut – 4.67
 113. Statens konstråd – 4.67
 114. Skol­inspektionen – 4.67
 115. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.67
 116. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.67
 117. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.67
 118. Försvarets materielverk – 4.67
 119. Barnombudsmannen – 4.65
 120. Statens medieråd – 4.63
 121. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.63
 122. Statskontoret – 4.62
 123. Riksbanken – 4.62
 124. Livsmedels­verket – 4.62
 125. Arvsfonden – 4.62
 126. Forskningsrådet Formas – 4.60
 127. Svenska ESF-rådet – 4.58
 128. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.58
 129. Re:Source – 4.57
 130. Skatteverket – 4.55
 131. Fjärde AP-fonden – 4.55
 132. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 4.53
 133. Exportkredit­nämnden – 4.53
 134. Göliska IT – 4.53
 135. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 4.52
 136. Process­industriell IT och automation – 4.50
 137. Försvarsmakten – 4.50
 138. Centrala Studiestöds­nämnden – 4.48
 139. Sveriges författarfond – 4.48
 140. Myndigheten för delaktighet – 4.48
 141. Polarforsknings­sekretariatet – 4.48
 142. Riksarkivet – 4.48
 143. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.47
 144. Smart Built Environment – 4.47
 145. Universitetskanslers­ämbetet – 4.47
 146. Sjätte AP-fonden – 4.47
 147. Luftfarts­verket – 4.43
 148. Läkemedels­verket – 4.43
 149. Brotts­förebyggande rådet – 4.43
 150. Nationellt cybersäkerhetscenter – 4.43
 151. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.42
 152. Patent- och registrerings­verket – 4.42
 153. Rättsmedicinal­verket – 4.38
 154. VästKom – 4.37
 155. Statens person­adress­register – 4.33
 156. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.33
 157. Statens Historiska Museer – 4.33
 158. Internet of Things Sverige – 4.32
 159. Käppala – 4.32
 160. Länstrafiken Kronoberg – 4.32
 161. Institutet för rymdfysik – 4.28
 162. Konkurrens­verket – 4.28
 163. Allmänna reklamations­nämnden – 4.28
 164. Skaraborgs kommunal­förbund – 4.28
 165. Försvars­underrättelse­domstolen – 4.28
 166. Smartare elektroniksystem – 4.25
 167. Fondtorgsnämnden – 4.25
 168. Första AP-fonden – 4.23
 169. Boråsregionen – 4.20
 170. Sjunde AP-fonden – 4.18
 171. Nämnden mot diskriminering – 4.15
 172. Naturvårds­verket – 4.12
 173. Sveriges ambassader och konsulat – 4.08
 174. Arbets­domstolen – 4.07
 175. Statens veterinär­medicinska anstalt – 4.05
 176. Kommers­kollegium – 4.05
 177. Harpsunds­nämnden – 4.03
 178. Drive Sweden – 4.02
 179. Kärnavfalls­fonden – 3.98
 180. Medtech4­Health – 3.95
 181. InnovAir – 3.93
 182. Finans­inspektionen – 3.93
 183. Folke Bernadotte­akademin – 3.83
 184. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.82
 185. Fyrbodal – 3.82
 186. Regeringen – 3.73
 187. InfraSweden – 3.72
 188. Metalliska material – 3.72
 189. Swedish Mining Innovation – 3.67
 190. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.67
 191. Etikprövnings­myndigheten – 3.65
 192. Sametinget – 3.65
 193. SIO Grafen – 3.62
 194. BioInnovation – 3.58
 195. Viable cities – 3.58
 196. LIGHTer – 3.55
 197. Rymdstyrelsen – 3.53
 198. Revisors­inspektionen – 3.52
 199. Överklagande­nämnden – 3.52
 200. Försvarets radioanstalt – 3.48
 201. Vafabmiljö – 3.45
 202. Länsstyrelserna – 3.43
 203. Riksgälden – 3.43
 204. Bolagsverket – 3.42
 205. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.38
 206. Kust­bevakningen – 3.35
 207. Produktion2030 – 3.33
 208. Statens haveri­kommission – 3.32
 209. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.18
 210. Skånes kommuner – 1.97

Webbprestanda bland övrig offentlig sektor

Webbprestandan, alltså webbplatsens hastighet, mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan, samt Google Lighthouse Performance. Internet­uppkopplingen där anropen görs påverkar dessa två betyg. Anropen görs antingen från ett datacenter i Norden med 100 Mbit/s uppkoppling, alternativt från en uppkoppling på upp till 1Gbit/s via svenska Bahnhof. Dessa två tester recenserar prestanda på serversidan och hur pass prestanda­optimerat innehåll som bilder är.
Dessutom görs tester med Yellow Lab Tools som i större utsträckning utvärderar kvaliteten på hur hantverket är utfört ur webbläsarens perspektiv.

Genomsnittet i prestanda för nedan listade webbplatser är 3.8 av 5.

 1. Lagrådet – 4.86
 2. SIO Grafen – 4.74
 3. SWElife – 4.70
 4. Statistiska Centralbyrån – 4.63
 5. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.60
 6. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.56
 7. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.55
 8. Andra AP-fonden – 4.54
 9. Ekobrotts­myndigheten – 4.54
 10. Första AP-fonden – 4.54
 11. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.53
 12. Val­myndigheten – 4.53
 13. Folkhälso­myndigheten – 4.52
 14. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.50
 15. Skolforsknings­institutet – 4.50
 16. Justitie­kanslern – 4.48
 17. Åklagar­myndigheten – 4.46
 18. Polisen – 4.44
 19. Statens Historiska Museer – 4.38
 20. Kärnavfalls­fonden – 4.37
 21. Nämnden mot diskriminering – 4.37
 22. Justitie­ombudsmannen – 4.36
 23. Fjärde AP-fonden – 4.34
 24. Sveriges författarfond – 4.33
 25. Konsument­verket – 4.33
 26. Produktion2030 – 4.28
 27. Utbetalningsmyndigheten – 4.28
 28. Sameskol­styrelsen – 4.27
 29. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 4.27
 30. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.25
 31. Svenska ILO-kommittén – 4.24
 32. Finanspolitiska rådet – 4.24
 33. Sjunde AP-fonden – 4.23
 34. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.21
 35. Konstnärs­nämnden – 4.21
 36. Spel­inspektionen – 4.21
 37. Barnombudsmannen – 4.20
 38. Höglandsförbundet – 4.19
 39. Konjunktu­rinstitutet – 4.18
 40. Försvars­underrättelse­domstolen – 4.18
 41. Rymdstyrelsen – 4.17
 42. Riksdagen – 4.15
 43. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 4.13
 44. Sveriges ambassader och konsulat – 4.11
 45. Mediemyndigheten – 4.10
 46. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.09
 47. Säkerhets­polisen – 4.09
 48. Diskriminerings­ombudsmannen – 4.08
 49. Allmänna reklamations­nämnden – 4.07
 50. Arbetsgivarverket – 4.07
 51. Kommunalförbundet Hälsingland – 4.07
 52. Skatterätts­nämnden – 4.07
 53. Internet of Things Sverige – 4.06
 54. Swedish Mining Innovation – 4.05
 55. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 4.05
 56. Metalliska material – 4.04
 57. Havs och Vatten­myndigheten – 4.04
 58. Transport­styrelsen – 4.04
 59. Inspektionen för vård och omsorg – 4.03
 60. Afori – 4.03
 61. Svenska ESF-rådet – 4.02
 62. Plikt- och prövningsverket – 4.01
 63. Tredje AP-fonden – 4.01
 64. Riksarkivet – 4.01
 65. BioInnovation – 4.00
 66. Vinnova – 3.99
 67. Forskarskatte­nämnden – 3.98
 68. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 3.97
 69. Integritetsskydds­myndigheten – 3.97
 70. Regeringen – 3.97
 71. Revisors­inspektionen – 3.97
 72. Tullverket – 3.96
 73. Smart Built Environment – 3.95
 74. Svenska Institutet – 3.95
 75. Re:Source – 3.94
 76. Tillväxtverket – 3.94
 77. Kronofogden – 3.94
 78. Riksbanken – 3.93
 79. Göliska IT – 3.93
 80. Medlings­institutet – 3.92
 81. Upphandlings­myndigheten – 3.92
 82. eSamverka – 3.92
 83. Ekonomistyrnings­verket – 3.92
 84. Nationellt cybersäkerhetscenter – 3.92
 85. Statens medieråd – 3.91
 86. Länsstyrelserna – 3.91
 87. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.91
 88. Brottsoffer­myndigheten – 3.89
 89. Statens institutions­styrelse – 3.88
 90. Statens konstråd – 3.88
 91. Statens person­adress­register – 3.88
 92. Boråsregionen – 3.88
 93. Göteborgs­regionen – 3.87
 94. Luftfarts­verket – 3.86
 95. Exportkredit­nämnden – 3.86
 96. Statens haveri­kommission – 3.85
 97. Arbetsmiljö­verket – 3.85
 98. Bokförings­nämnden – 3.85
 99. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.85
 100. Kust­bevakningen – 3.84
 101. Arvsfonden – 3.84
 102. Sjätte AP-fonden – 3.84
 103. LIGHTer – 3.83
 104. Inspektionen för strategiska produkter – 3.83
 105. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 3.83
 106. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.83
 107. Fortifikations­verket – 3.82
 108. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.80
 109. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 3.79
 110. Statens fastighetsverk – 3.77
 111. Myndigheten för Kulturanalys – 3.77
 112. Harpsunds­nämnden – 3.76
 113. Käppala – 3.76
 114. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.76
 115. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.75
 116. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.74
 117. Trafikverket – 3.74
 118. Svenska kraftnät – 3.73
 119. Livsmedels­verket – 3.73
 120. Arbets­domstolen – 3.73
 121. Polarforsknings­sekretariatet – 3.73
 122. Viable cities – 3.72
 123. Smartare elektroniksystem – 3.72
 124. Etikprövnings­myndigheten – 3.72
 125. Kammar­kollegiet – 3.71
 126. Kemikalie­inspektionen – 3.71
 127. Naturvårds­verket – 3.71
 128. Pensions­myndigheten – 3.71
 129. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.71
 130. Försäkringskassan – 3.71
 131. Ehälso­myndigheten – 3.69
 132. Statens Geotekniska Institut – 3.68
 133. Konkurrens­verket – 3.68
 134. Swedac – 3.66
 135. Universitetskanslers­ämbetet – 3.65
 136. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.64
 137. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.64
 138. Lantmäteriet – 3.63
 139. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 3.63
 140. Institutet för språk och folkminnen – 3.62
 141. Jämställdhets­myndigheten – 3.62
 142. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.62
 143. Riksantikvarieämbetet – 3.60
 144. Sveriges domstolar – 3.60
 145. Total­försvarets forsknings­institut – 3.59
 146. Folke Bernadotte­akademin – 3.59
 147. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.58
 148. Försvarets radioanstalt – 3.58
 149. Drive Sweden – 3.57
 150. Elsäkerhets­verket – 3.57
 151. Försvarets materielverk – 3.57
 152. Skatteverket – 3.55
 153. Vetenskaps­rådet – 3.55
 154. Energimarknads­inspektionen – 3.54
 155. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.54
 156. Finans­inspektionen – 3.53
 157. Sjöfarts­verket – 3.52
 158. Arbetsförmedlingen – 3.51
 159. Fondtorgsnämnden – 3.51
 160. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.50
 161. Statens servicecenter – 3.50
 162. Trafikanalys – 3.49
 163. Myndigheten för delaktighet – 3.49
 164. Riksgälden – 3.48
 165. InfraSweden – 3.47
 166. Kungliga biblioteket – 3.47
 167. Post- och tele­styrelsen – 3.47
 168. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.47
 169. Nordiska Afrika­institutet – 3.47
 170. Forskningsrådet Formas – 3.47
 171. Skogsstyrelsen – 3.47
 172. Skånes kommuner – 3.44
 173. Statens tjänste­pensions­verk – 3.42
 174. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 3.42
 175. Kommers­kollegium – 3.41
 176. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.41
 177. Skolverket – 3.40
 178. Inspektionen för social­försäkringen – 3.40
 179. Försvarsmakten – 3.40
 180. Jordbruks­verket – 3.38
 181. Vafabmiljö – 3.38
 182. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.37
 183. InnovAir – 3.37
 184. Boverket – 3.34
 185. Process­industriell IT och automation – 3.34
 186. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.32
 187. Institutet för rymdfysik – 3.32
 188. Medtech4­Health – 3.31
 189. Patent- och registrerings­verket – 3.31
 190. VästKom – 3.31
 191. Genteknik­nämnden – 3.31
 192. Läkemedels­verket – 3.29
 193. Överklagande­nämnden – 3.28
 194. Räddningstjänsten Karlstadsregionen – 3.27
 195. Energi­myndigheten – 3.26
 196. Rättsmedicinal­verket – 3.25
 197. Migrationsverket – 3.24
 198. Brotts­förebyggande rådet – 3.21
 199. Fyrbodal – 3.17
 200. Skol­inspektionen – 3.16
 201. Socialstyrelsen – 3.12
 202. Riksrevisionen – 3.11
 203. Kriminal­vården – 3.10
 204. Statskontoret – 3.08
 205. Kulturrådet – 3.02
 206. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.02
 207. Sametinget – 3.00
 208. Bolagsverket – 2.96
 209. Statens veterinär­medicinska anstalt – 2.88
 210. Länstrafiken Kronoberg – 2.85

Integritet och säkerhet hos övrig offentlig sektor

Integritets- och säkerhetstesten kontrollerar hur bra webbplatsen värnar om sina användares personliga integritet och har god informations­säkerhet. Det består av flera olika tester:

Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 5 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnit testas åtminstone en gång med varje test.

Genomsnittet i integritet och säkerhet för nedan listade webbplatser är 3.8 av 5.

 1. Statistiska Centralbyrån – 4.94
 2. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.91
 3. Polisen – 4.89
 4. Kommunalförbundet Hälsingland – 4.87
 5. Fondtorgsnämnden – 4.82
 6. Pensions­myndigheten – 4.76
 7. Riksdagen – 4.75
 8. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.73
 9. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.73
 10. Utbetalningsmyndigheten – 4.72
 11. Finanspolitiska rådet – 4.72
 12. Justitie­ombudsmannen – 4.72
 13. Folkhälso­myndigheten – 4.71
 14. Havs och Vatten­myndigheten – 4.70
 15. Göteborgs­regionen – 4.68
 16. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.67
 17. InfraSweden – 4.64
 18. Arvsfonden – 4.64
 19. Institutet för språk och folkminnen – 4.62
 20. Räddningstjänsten Karlstadsregionen – 4.60
 21. SWElife – 4.59
 22. Boråsregionen – 4.59
 23. Konjunktu­rinstitutet – 4.57
 24. Energimarknads­inspektionen – 4.54
 25. Forskningsrådet Formas – 4.53
 26. Tillväxtverket – 4.51
 27. Plikt- och prövningsverket – 4.49
 28. Kronofogden – 4.47
 29. Försäkringskassan – 4.47
 30. Inspektionen för social­försäkringen – 4.44
 31. Kemikalie­inspektionen – 4.43
 32. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.43
 33. Konstnärs­nämnden – 4.42
 34. Vetenskaps­rådet – 4.42
 35. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.41
 36. eSamverka – 4.41
 37. Nordiska Afrika­institutet – 4.40
 38. Statens fastighetsverk – 4.39
 39. Riksrevisionen – 4.35
 40. Universitetskanslers­ämbetet – 4.34
 41. VästKom – 4.34
 42. Kammar­kollegiet – 4.33
 43. Brotts­förebyggande rådet – 4.33
 44. Trafikverket – 4.32
 45. Åklagar­myndigheten – 4.31
 46. Svenska kraftnät – 4.24
 47. Riksgälden – 4.23
 48. Migrationsverket – 4.22
 49. Medlings­institutet – 4.22
 50. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.21
 51. Val­myndigheten – 4.20
 52. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 4.19
 53. Afori – 4.17
 54. Nationellt cybersäkerhetscenter – 4.17
 55. Fortifikations­verket – 4.14
 56. Institutet för rymdfysik – 4.13
 57. Länsstyrelserna – 4.11
 58. Svenska ILO-kommittén – 4.10
 59. Ekonomistyrnings­verket – 4.09
 60. Läkemedels­verket – 4.07
 61. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.05
 62. Andra AP-fonden – 4.05
 63. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.04
 64. Myndigheten för Kulturanalys – 4.03
 65. Skatteverket – 4.02
 66. Finans­inspektionen – 4.01
 67. Re:Source – 4.00
 68. Tullverket – 3.99
 69. Lagrådet – 3.99
 70. Integritetsskydds­myndigheten – 3.98
 71. Total­försvarets forsknings­institut – 3.97
 72. Drive Sweden – 3.95
 73. Diskriminerings­ombudsmannen – 3.94
 74. Konsument­verket – 3.93
 75. Luftfarts­verket – 3.93
 76. Göliska IT – 3.92
 77. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.90
 78. Försvarets radioanstalt – 3.90
 79. Kriminal­vården – 3.89
 80. Käppala – 3.89
 81. Socialstyrelsen – 3.87
 82. Upphandlings­myndigheten – 3.87
 83. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.86
 84. Trafikanalys – 3.84
 85. Internet of Things Sverige – 3.83
 86. Sveriges författarfond – 3.83
 87. Fjärde AP-fonden – 3.82
 88. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.81
 89. InnovAir – 3.80
 90. Institutet för mänskliga rättigheter – 3.80
 91. Bolagsverket – 3.79
 92. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.79
 93. Höglandsförbundet – 3.78
 94. Harpsunds­nämnden – 3.77
 95. Tredje AP-fonden – 3.77
 96. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.77
 97. Statskontoret – 3.76
 98. Jordbruks­verket – 3.75
 99. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.75
 100. LIGHTer – 3.73
 101. Skolverket – 3.73
 102. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.73
 103. Skånes kommuner – 3.73
 104. Arbetsgivarverket – 3.73
 105. Sameskol­styrelsen – 3.73
 106. Justitie­kanslern – 3.72
 107. Statens servicecenter – 3.71
 108. Ekobrotts­myndigheten – 3.69
 109. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.68
 110. Forskarskatte­nämnden – 3.68
 111. Produktion2030 – 3.67
 112. Säkerhets­polisen – 3.67
 113. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.67
 114. Swedac – 3.66
 115. Jämställdhets­myndigheten – 3.66
 116. Kulturrådet – 3.65
 117. Statens medieråd – 3.65
 118. Kärnavfalls­fonden – 3.65
 119. Mediemyndigheten – 3.65
 120. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.64
 121. Genteknik­nämnden – 3.63
 122. Statens tjänste­pensions­verk – 3.62
 123. Kust­bevakningen – 3.62
 124. Post- och tele­styrelsen – 3.61
 125. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 3.60
 126. Viable cities – 3.59
 127. Försvarsmakten – 3.59
 128. Vafabmiljö – 3.58
 129. Brottsoffer­myndigheten – 3.58
 130. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.57
 131. Svenska Institutet – 3.57
 132. Skolforsknings­institutet – 3.57
 133. Swedish Mining Innovation – 3.56
 134. Arbetsmiljö­verket – 3.56
 135. Rättsmedicinal­verket – 3.56
 136. Överklagande­nämnden – 3.56
 137. Skol­inspektionen – 3.55
 138. Barnombudsmannen – 3.55
 139. Spel­inspektionen – 3.53
 140. Regeringen – 3.53
 141. Riksantikvarieämbetet – 3.52
 142. Bokförings­nämnden – 3.51
 143. Boverket – 3.50
 144. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.48
 145. Arbetsförmedlingen – 3.48
 146. Kungliga biblioteket – 3.47
 147. Transport­styrelsen – 3.47
 148. Lantmäteriet – 3.46
 149. Kommers­kollegium – 3.46
 150. Rymdstyrelsen – 3.46
 151. Statens person­adress­register – 3.45
 152. Konkurrens­verket – 3.45
 153. Nämnden mot diskriminering – 3.43
 154. Statens konstråd – 3.42
 155. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.42
 156. Sveriges ambassader och konsulat – 3.41
 157. Sveriges domstolar – 3.41
 158. BioInnovation – 3.40
 159. Riksbanken – 3.40
 160. Försvarets materielverk – 3.40
 161. Revisors­inspektionen – 3.37
 162. Ehälso­myndigheten – 3.36
 163. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.35
 164. Statens Historiska Museer – 3.34
 165. Etikprövnings­myndigheten – 3.34
 166. Exportkredit­nämnden – 3.34
 167. Första AP-fonden – 3.34
 168. Sjöfarts­verket – 3.34
 169. Skatterätts­nämnden – 3.34
 170. SIO Grafen – 3.30
 171. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.30
 172. Process­industriell IT och automation – 3.29
 173. Svenska ESF-rådet – 3.28
 174. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.28
 175. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.26
 176. Patent- och registrerings­verket – 3.25
 177. Sjätte AP-fonden – 3.23
 178. Energi­myndigheten – 3.22
 179. Elsäkerhets­verket – 3.22
 180. Sjunde AP-fonden – 3.22
 181. Statens institutions­styrelse – 3.21
 182. Medtech4­Health – 3.21
 183. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.21
 184. Vinnova – 3.21
 185. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.21
 186. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.17
 187. Statens Geotekniska Institut – 3.16
 188. Naturvårds­verket – 3.16
 189. Allmänna reklamations­nämnden – 3.15
 190. Inspektionen för strategiska produkter – 3.13
 191. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.11
 192. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.10
 193. Folke Bernadotte­akademin – 3.06
 194. Arbets­domstolen – 3.01
 195. Riksarkivet – 3.01
 196. Fyrbodal – 3.00
 197. Sametinget – 3.00
 198. Livsmedels­verket – 2.99
 199. Överklagande­nämnden för studiestöd – 2.98
 200. Sjukvårdsregion Mellansverige – 2.97
 201. Smartare elektroniksystem – 2.94
 202. Skogsstyrelsen – 2.94
 203. Smart Built Environment – 2.88
 204. Inspektionen för vård och omsorg – 2.83
 205. Myndigheten för delaktighet – 2.82
 206. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 2.74
 207. Länstrafiken Kronoberg – 2.62
 208. Statens haveri­kommission – 2.59
 209. Polarforsknings­sekretariatet – 2.55
 210. Metalliska material – 2.25

5 senaste rapporterna