Gå direkt till sidans huvudinnehåll

December 2020 – jämför övrig offentlig sektors prestation på webben

December 2020 – jämför övrig offentlig sektors prestation på webben

Bäst och sämst av övrig offentlig sektor. Hur står de sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard och användbarhet i december, 2020.


Om kategorin Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 4.0 av 5.

Se aktuell lista med övrig offentlig sektor


Decembers topplista för övrig offentlig sektor är här. Det är i vanlig ordning enbart startsidor som är testade, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Hoppa direkt till kategoribetyg:

 1. Övergripande betyg
 2. Webbstandard
 3. Tillgänglighet
 4. Webbprestanda
 5. Integritet

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de tester som ännu inte har en egen kategori.

 1. Myndigheten för press, radio och tv – 4.664
 2. Polisen – 4.607
 3. Nationellt forensiskt centrum (NFC) – 4.536
 4. Åklagar­myndigheten – 4.321
 5. Konjunktu­rinstitutet – 4.307
 6. Folkhälso­myndigheten – 4.236
 7. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.207
 8. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) – 4.193
 9. Sjätte AP-fonden (AP6) – 4.143
 10. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.129
 11. Statens fastighetsverk – 4.100
 12. Patent- och registrerings­verket (PRV) – 4.086
 13. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.064
 14. Medlings­institutet – 4.036
 15. eSamverka – 4.021
 16. Tillväxtverket – 3.971
 17. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) – 3.971
 18. Arvsfonden – 3.950
 19. Kammar­kollegiet – 3.936
 20. Myndigheten för delaktighet (MFD) – 3.936
 21. Svenska ILO-kommittén – 3.923
 22. Nordiska Afrika­institutet – 3.921
 23. Ekonomistyrnings­verket (ESV) – 3.907
 24. Fortifikations­verket – 3.900
 25. Svenska Institutet (SI) – 3.885
 26. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 3.885
 27. Universitetskanslers­ämbetet – 3.843
 28. Pensions­myndigheten – 3.838
 29. Arbetsmiljö­verket (AV) – 3.808
 30. Kungliga biblioteket (KB) – 3.807
 31. Barnombudsmannen – 3.793
 32. Kemikamlie­inspektionen – 3.786
 33. Forskarskatte­nämnden – 3.764
 34. Post- och tele­styrelsen (PTS) – 3.757
 35. Justitie­ombudsmannen (JO) – 3.757
 36. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – 3.743
 37. Luftfarts­verket (LFV) – 3.743
 38. InfraSweden – 3.731
 39. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.729
 40. Riksbanken – 3.714
 41. Nämnden mot diskriminering – 3.707
 42. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) – 3.700
 43. Statens servicecenter – 3.679
 44. Spel­inspektionen – 3.679
 45. Länsstyrelserna – 3.671
 46. Bokförings­nämnden (BFN) – 3.671
 47. Sveriges domstolar – 3.671
 48. SWElife – 3.657
 49. Rymdstyrelsen – 3.657
 50. Transport­styrelsen – 3.650
 51. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) – 3.643
 52. Riksrevisionen – 3.636
 53. Boverket – 3.621
 54. Försäkringskassan (FK) – 3.607
 55. Statens institutions­styrelse (SiS) – 3.600
 56. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) – 3.586
 57. Riksdagen – 3.579
 58. Trafikverket – 3.579
 59. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.577
 60. Finans­inspektionen (FI) – 3.577
 61. Tredje AP-fonden (AP3) – 3.571
 62. Rättshjälp­smyndigheten – 3.569
 63. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) – 3.564
 64. Ehälso­myndigheten – 3.557
 65. Polarforsknings­sekretariatet – 3.557
 66. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) – 3.550
 67. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) – 3.550
 68. Skatteverket – 3.550
 69. Riksgälden – 3.550
 70. Kärnavfalls­fonden – 3.538
 71. Finanspolitiska rådet – 3.538
 72. Skolverket – 3.536
 73. Upphandlings­myndigheten – 3.536
 74. Energi­myndigheten – 3.529
 75. Smart Built Environment – 3.529
 76. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.529
 77. Lantmäteriet – 3.521
 78. Myndigheten för Kulturanalys – 3.493
 79. Hyres­nämnden – 3.492
 80. Kammarrätten i Göteborg – 3.492
 81. Bolagsverket – 3.479
 82. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) – 3.479
 83. Sveriges ambassader och konsulat – 3.464
 84. Skatterätts­nämnden – 3.464
 85. SIO Grafen – 3.462
 86. Statens ansvars­nämnd – 3.458
 87. Tullverket – 3.457
 88. Statistiska Centralbyrån (SCB) – 3.457
 89. Försvarets materielverk (FMV) – 3.457
 90. Skolforsknings­institutet – 3.436
 91. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.429
 92. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) – 3.421
 93. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) – 3.421
 94. Riksarkivet – 3.421
 95. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) – 3.414
 96. Säkerhets­polisen (SÄPO) – 3.407
 97. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) – 3.400
 98. Jordbruks­verket – 3.400
 99. Vetenskaps­rådet (VR) – 3.400
 100. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) – 3.400
 101. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) – 3.393
 102. Kriminal­vården – 3.385
 103. Statens medieråd – 3.357
 104. Konsument­verket – 3.357
 105. Lagrådet – 3.357
 106. Forskningsrådet Formas – 3.357
 107. Konkurrens­verket – 3.350
 108. Arbetsförmedlingen – 3.350
 109. VästKom – 3.350
 110. Boråsregionen – 3.350
 111. Arbets­domstolen (AD) – 3.346
 112. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.343
 113. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.329
 114. Elsäkerhets­verket – 3.329
 115. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) – 3.308
 116. Läkemedels­verket – 3.300
 117. Andra AP-fonden – 3.300
 118. Sameskol­styrelsen – 3.300
 119. Överklagande­nämnden – 3.300
 120. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) – 3.286
 121. Svenska kraftnät – 3.286
 122. Sveriges författarfond – 3.286
 123. Göteborgs­regionen – 3.286
 124. Kust­bevakningen – 3.279
 125. InnovAir – 3.269
 126. Socialstyrelsen – 3.250
 127. Första AP-fonden (AP1) – 3.250
 128. Skol­inspektionen – 3.243
 129. Fyrbodal – 3.243
 130. Val­myndigheten – 3.236
 131. Statens haveri­kommission (SHK) – 3.229
 132. Institutet för rymdfysik (IRF) – 3.214
 133. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.208
 134. Swedac – 3.200
 135. Sjunde AP-fonden (AP7) – 3.186
 136. Kammarrätten i Sundsvall – 3.177
 137. Trafikanalys – 3.171
 138. Riksantikvarieämbetet – 3.171
 139. Viable cities – 3.164
 140. Institutet för språk och folkminnen – 3.164
 141. Kronofogden – 3.157
 142. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.157
 143. Harpsunds­nämnden – 3.154
 144. Statens Historiska Museer – 3.143
 145. Arbetsgivarverket – 3.143
 146. Statens Geotekniska Institut – 3.114
 147. Kommers­kollegium – 3.114
 148. Justitie­kanslern – 3.107
 149. Datainspektionen (DI) – 3.107
 150. Skogsstyrelsen – 3.107
 151. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) – 3.100
 152. Konstnärs­nämnden – 3.093
 153. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) – 3.079
 154. Smartare elektroniksystem – 3.077
 155. Genteknik­nämnden – 3.077
 156. Revisors­inspektionen – 3.071
 157. Drive Sweden – 3.057
 158. Statens konstråd – 3.038
 159. Statskontoret – 3.036
 160. Migrationsverket – 3.036
 161. BioInnovation – 3.021
 162. Naturvårds­verket – 3.014
 163. Regeringen – 3.014
 164. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.014
 165. Försvarsmakten – 3.007
 166. Delegationen mot segregation – 3.000
 167. Folke Bernadotte­akademin (FBA) – 2.993
 168. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 2.993
 169. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 2.986
 170. SIP STRIM – 2.962
 171. Internet of Things Sverige – 2.962
 172. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) – 2.957
 173. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 2.950
 174. Exportkredit­nämnden (EKN) – 2.950
 175. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) – 2.929
 176. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 2.929
 177. Process­industriell IT och automation (PiiA) – 2.923
 178. Etikprövnings­myndigheten – 2.923
 179. Kulturrådet – 2.907
 180. Svenska ESF-rådet – 2.893
 181. Rekrytering­smyndigheten – 2.886
 182. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) – 2.879
 183. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) – 2.871
 184. Livsmedels­verket – 2.836
 185. Brottsoffer­myndigheten – 2.829
 186. Re:Source – 2.808
 187. Rättsmedicinal­verket – 2.779
 188. Jämställdhets­myndigheten – 2.769
 189. Statens person­adress­register (SPAR) – 2.764
 190. LIGHTer – 2.721
 191. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) – 2.714
 192. Produktion2030 – 2.692
 193. Skaraborgs kommunal­förbund – 2.629
 194. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 2.621
 195. Ekobrotts­myndigheten – 2.621
 196. Fjärde AP-fonden (AP4) – 2.571
 197. Metalliska material – 2.536
 198. Sjöfarts­verket – 2.521
 199. Energimarknads­inspektionen – 2.493
 200. Medtech4­Health – 2.471
 201. Sametinget – 2.250
 202. Försvarets radioanstalt (FRA) – 2.200

Webbstandard hos övrig offentlig sektor

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod. Dessutom ifall webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. Sjätte AP-fonden (AP6) – 5.0
 2. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) – 4.8
 3. Myndigheten för press, radio och tv – 4.8
 4. InfraSweden – 4.7
 5. Svenska ILO-kommittén – 4.7
 6. Bokförings­nämnden (BFN) – 4.6
 7. Folkhälso­myndigheten – 4.6
 8. SIO Grafen – 4.5
 9. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) – 4.5
 10. Tillväxtverket – 4.5
 11. Kommers­kollegium – 4.5
 12. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.5
 13. Statens fastighetsverk – 4.4
 14. InnovAir – 4.4
 15. SWElife – 4.4
 16. Åklagar­myndigheten – 4.4
 17. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.4
 18. Medlings­institutet – 4.4
 19. Arvsfonden – 4.4
 20. eSamverka – 4.4
 21. Polisen – 4.4
 22. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – 4.3
 23. Trafikverket – 4.3
 24. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.3
 25. Patent- och registrerings­verket (PRV) – 4.3
 26. Harpsunds­nämnden – 4.2
 27. Drive Sweden – 4.2
 28. Nationellt forensiskt centrum (NFC) – 4.2
 29. Statens servicecenter – 4.2
 30. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) – 4.2
 31. Svenska Institutet (SI) – 4.2
 32. Kammar­kollegiet – 4.2
 33. Kemikamlie­inspektionen – 4.2
 34. Konjunktu­rinstitutet – 4.2
 35. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) – 4.2
 36. Universitetskanslers­ämbetet – 4.2
 37. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.2
 38. Myndigheten för delaktighet (MFD) – 4.2
 39. Nordiska Afrika­institutet – 4.2
 40. Polarforsknings­sekretariatet – 4.2
 41. Första AP-fonden (AP1) – 4.2
 42. Riksrevisionen – 4.2
 43. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 4.2
 44. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) – 4.1
 45. SIP STRIM – 4.1
 46. Skolverket – 4.1
 47. Kungliga biblioteket (KB) – 4.1
 48. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) – 4.1
 49. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) – 4.1
 50. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.1
 51. Länsstyrelserna – 4.1
 52. Tredje AP-fonden (AP3) – 4.1
 53. Tullverket – 4.1
 54. Barnombudsmannen – 4.1
 55. Upphandlings­myndigheten – 4.1
 56. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.1
 57. Sameskol­styrelsen – 4.1
 58. Viable cities – 4.0
 59. Smartare elektroniksystem – 4.0
 60. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) – 4.0
 61. VästKom – 4.0
 62. Justitie­ombudsmannen (JO) – 4.0
 63. Bolagsverket – 3.9
 64. Statens ansvars­nämnd – 3.9
 65. Energi­myndigheten – 3.9
 66. Jordbruks­verket – 3.9
 67. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) – 3.9
 68. Riksbanken – 3.9
 69. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) – 3.9
 70. Arbetsgivarverket – 3.9
 71. Arbetsmiljö­verket (AV) – 3.9
 72. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.9
 73. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) – 3.9
 74. Forskarskatte­nämnden – 3.9
 75. Fortifikations­verket – 3.9
 76. Försvarets materielverk (FMV) – 3.9
 77. Rymdstyrelsen – 3.9
 78. Boverket – 3.8
 79. LIGHTer – 3.8
 80. Process­industriell IT och automation (PiiA) – 3.8
 81. Statens medieråd – 3.8
 82. Smart Built Environment – 3.8
 83. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) – 3.8
 84. Lantmäteriet – 3.8
 85. Institutet för rymdfysik (IRF) – 3.8
 86. Konkurrens­verket – 3.8
 87. Post- och tele­styrelsen (PTS) – 3.8
 88. Riksantikvarieämbetet – 3.8
 89. Spel­inspektionen – 3.8
 90. Luftfarts­verket (LFV) – 3.8
 91. Transport­styrelsen – 3.8
 92. Sveriges ambassader och konsulat – 3.8
 93. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) – 3.8
 94. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.8
 95. Nämnden mot diskriminering – 3.8
 96. Sveriges domstolar – 3.8
 97. Ekonomistyrnings­verket (ESV) – 3.8
 98. Göteborgs­regionen – 3.8
 99. Fyrbodal – 3.8
 100. Finanspolitiska rådet – 3.8
 101. Folke Bernadotte­akademin (FBA) – 3.8
 102. Riksarkivet – 3.8
 103. Delegationen mot segregation – 3.8
 104. Genteknik­nämnden – 3.8
 105. Skatterätts­nämnden – 3.8
 106. Statens haveri­kommission (SHK) – 3.7
 107. Institutet för språk och folkminnen – 3.7
 108. Trafikanalys – 3.7
 109. Pensions­myndigheten – 3.7
 110. Skatteverket – 3.7
 111. Swedac – 3.7
 112. Läkemedels­verket – 3.7
 113. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) – 3.7
 114. Jämställdhets­myndigheten – 3.7
 115. Ehälso­myndigheten – 3.7
 116. Sjunde AP-fonden (AP7) – 3.7
 117. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) – 3.6
 118. BioInnovation – 3.6
 119. Internet of Things Sverige – 3.6
 120. Statens institutions­styrelse (SiS) – 3.6
 121. Statens konstråd – 3.6
 122. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) – 3.6
 123. Svenska kraftnät – 3.6
 124. Riksdagen – 3.6
 125. Kärnavfalls­fonden – 3.6
 126. Statistiska Centralbyrån (SCB) – 3.6
 127. Statens Historiska Museer – 3.6
 128. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.6
 129. Myndigheten för Kulturanalys – 3.6
 130. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) – 3.6
 131. Datainspektionen (DI) – 3.6
 132. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) – 3.6
 133. Forskningsrådet Formas – 3.6
 134. Skogsstyrelsen – 3.6
 135. Hyres­nämnden – 3.5
 136. Kammarrätten i Göteborg – 3.5
 137. Säkerhets­polisen (SÄPO) – 3.5
 138. Lagrådet – 3.5
 139. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.5
 140. Etikprövnings­myndigheten – 3.5
 141. Rättshjälp­smyndigheten – 3.5
 142. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.5
 143. Re:Source – 3.4
 144. Skol­inspektionen – 3.4
 145. Svenska ESF-rådet – 3.4
 146. Konsument­verket – 3.4
 147. Socialstyrelsen – 3.4
 148. Vetenskaps­rådet (VR) – 3.4
 149. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) – 3.4
 150. Andra AP-fonden – 3.4
 151. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) – 3.4
 152. Arbetsförmedlingen – 3.4
 153. Finans­inspektionen (FI) – 3.4
 154. Försäkringskassan (FK) – 3.4
 155. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) – 3.3
 156. Produktion2030 – 3.3
 157. Val­myndigheten – 3.3
 158. Skolforsknings­institutet – 3.3
 159. Arbets­domstolen (AD) – 3.3
 160. Riksgälden – 3.3
 161. Statens Geotekniska Institut – 3.2
 162. Migrationsverket – 3.2
 163. Naturvårds­verket – 3.2
 164. Kriminal­vården – 3.2
 165. Kust­bevakningen – 3.2
 166. Livsmedels­verket – 3.2
 167. Elsäkerhets­verket – 3.2
 168. Boråsregionen – 3.2
 169. Exportkredit­nämnden (EKN) – 3.2
 170. Regeringen – 3.2
 171. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.2
 172. Revisors­inspektionen – 3.2
 173. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.2
 174. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.2
 175. Kulturrådet – 3.1
 176. Justitie­kanslern – 3.1
 177. Kammarrätten i Sundsvall – 3.1
 178. Konstnärs­nämnden – 3.1
 179. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 3.1
 180. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.1
 181. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.1
 182. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) – 3.1
 183. Försvarsmakten – 3.1
 184. Rättsmedicinal­verket – 3.1
 185. Sametinget – 3.1
 186. Överklagande­nämnden – 3.1
 187. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) – 3.0
 188. Statens person­adress­register (SPAR) – 3.0
 189. Statskontoret – 3.0
 190. Sveriges författarfond – 3.0
 191. Rekrytering­smyndigheten – 3.0
 192. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) – 2.9
 193. Kronofogden – 2.9
 194. Brottsoffer­myndigheten – 2.9
 195. Ekobrotts­myndigheten – 2.8
 196. Energimarknads­inspektionen – 2.8
 197. Fjärde AP-fonden (AP4) – 2.8
 198. Sjöfarts­verket – 2.8
 199. Metalliska material – 2.7
 200. Skaraborgs kommunal­förbund – 2.7
 201. Medtech4­Health – 2.6
 202. Försvarets radioanstalt (FRA) – 2.2

Tillgänglighet hos övrig offentlig sektor

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt både med verktyget Pa11y och Axe. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

Skillnaden mellan Axe och Pa11y är flera, bland annat att Axe bara räknar antal områden som en webbplats felar på och att Axe mer fokuserar på bekräftade fel. Betyget i Pa11y utgår från antalet unika fel snarare än unika sorters fel. Tanken är att dessa två ska balansera upp varandra.

 1. Statens fastighetsverk – 5.0
 2. Nationellt forensiskt centrum (NFC) – 5.0
 3. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) – 5.0
 4. Svenska Institutet (SI) – 5.0
 5. Konjunktu­rinstitutet – 5.0
 6. Pensions­myndigheten – 5.0
 7. Riksdagen – 5.0
 8. Universitetskanslers­ämbetet – 5.0
 9. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) – 5.0
 10. Åklagar­myndigheten – 5.0
 11. Luftfarts­verket (LFV) – 5.0
 12. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 5.0
 13. Medlings­institutet – 5.0
 14. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 5.0
 15. Myndigheten för press, radio och tv – 5.0
 16. Arvsfonden – 5.0
 17. Ekonomistyrnings­verket (ESV) – 5.0
 18. Elsäkerhets­verket – 5.0
 19. Folkhälso­myndigheten – 5.0
 20. Polisen – 5.0
 21. Rymdstyrelsen – 5.0
 22. Statens ansvars­nämnd – 4.5
 23. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) – 4.5
 24. Smart Built Environment – 4.5
 25. Statens servicecenter – 4.5
 26. Kungliga biblioteket (KB) – 4.5
 27. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – 4.5
 28. Kammarrätten i Göteborg – 4.5
 29. Kemikamlie­inspektionen – 4.5
 30. Tillväxtverket – 4.5
 31. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) – 4.5
 32. Skatteverket – 4.5
 33. Socialstyrelsen – 4.5
 34. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.5
 35. Spel­inspektionen – 4.5
 36. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.5
 37. Myndigheten för delaktighet (MFD) – 4.5
 38. Andra AP-fonden – 4.5
 39. Arbetsmiljö­verket (AV) – 4.5
 40. Sveriges domstolar – 4.5
 41. Patent- och registrerings­verket (PRV) – 4.5
 42. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) – 4.5
 43. Fortifikations­verket – 4.5
 44. Riksgälden – 4.5
 45. Rättshjälp­smyndigheten – 4.5
 46. Boverket – 4.0
 47. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) – 4.0
 48. Hyres­nämnden – 4.0
 49. Statens medieråd – 4.0
 50. Svenska ILO-kommittén – 4.0
 51. Trafikanalys – 4.0
 52. Kriminal­vården – 4.0
 53. Post- och tele­styrelsen (PTS) – 4.0
 54. Kärnavfalls­fonden – 4.0
 55. Lagrådet – 4.0
 56. Statistiska Centralbyrån (SCB) – 4.0
 57. Skolforsknings­institutet – 4.0
 58. Nordiska Afrika­institutet – 4.0
 59. Nämnden mot diskriminering – 4.0
 60. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.0
 61. Finans­inspektionen (FI) – 4.0
 62. Justitie­ombudsmannen (JO) – 4.0
 63. Riksrevisionen – 4.0
 64. Överklagande­nämnden – 4.0
 65. Bolagsverket – 3.5
 66. Statens institutions­styrelse (SiS) – 3.5
 67. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) – 3.5
 68. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) – 3.5
 69. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) – 3.5
 70. Sveriges författarfond – 3.5
 71. Kammar­kollegiet – 3.5
 72. Kammarrätten i Sundsvall – 3.5
 73. Säkerhets­polisen (SÄPO) – 3.5
 74. Länsstyrelserna – 3.5
 75. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) – 3.5
 76. Tredje AP-fonden (AP3) – 3.5
 77. Riksantikvarieämbetet – 3.5
 78. Transport­styrelsen – 3.5
 79. Läkemedels­verket – 3.5
 80. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) – 3.5
 81. Barnombudsmannen – 3.5
 82. Upphandlings­myndigheten – 3.5
 83. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) – 3.5
 84. Myndigheten för Kulturanalys – 3.5
 85. Arbets­domstolen (AD) – 3.5
 86. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.5
 87. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.5
 88. eSamverka – 3.5
 89. Ehälso­myndigheten – 3.5
 90. Arbetsförmedlingen – 3.5
 91. Boråsregionen – 3.5
 92. Statens Geotekniska Institut – 3.0
 93. Jordbruks­verket – 3.0
 94. Statens konstråd – 3.0
 95. Skol­inspektionen – 3.0
 96. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) – 3.0
 97. Institutet för språk och folkminnen – 3.0
 98. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) – 3.0
 99. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) – 3.0
 100. Lantmäteriet – 3.0
 101. Justitie­kanslern – 3.0
 102. Svenska kraftnät – 3.0
 103. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.0
 104. Migrationsverket – 3.0
 105. Konkurrens­verket – 3.0
 106. Konstnärs­nämnden – 3.0
 107. Konsument­verket – 3.0
 108. Kust­bevakningen – 3.0
 109. Val­myndigheten – 3.0
 110. Vetenskaps­rådet (VR) – 3.0
 111. Swedac – 3.0
 112. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.0
 113. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) – 3.0
 114. Polarforsknings­sekretariatet – 3.0
 115. Exportkredit­nämnden (EKN) – 3.0
 116. Finanspolitiska rådet – 3.0
 117. Forskarskatte­nämnden – 3.0
 118. Forskningsrådet Formas – 3.0
 119. Revisors­inspektionen – 3.0
 120. Riksarkivet – 3.0
 121. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.0
 122. Delegationen mot segregation – 3.0
 123. Sjätte AP-fonden (AP6) – 3.0
 124. Genteknik­nämnden – 3.0
 125. Skogsstyrelsen – 3.0
 126. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) – 2.5
 127. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) – 2.5
 128. Energi­myndigheten – 2.5
 129. Statens haveri­kommission (SHK) – 2.5
 130. InfraSweden – 2.5
 131. Medtech4­Health – 2.5
 132. SWElife – 2.5
 133. Skolverket – 2.5
 134. Statskontoret – 2.5
 135. Institutet för rymdfysik (IRF) – 2.5
 136. Riksbanken – 2.5
 137. Kronofogden – 2.5
 138. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) – 2.5
 139. Sveriges ambassader och konsulat – 2.5
 140. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) – 2.5
 141. Rekrytering­smyndigheten – 2.5
 142. Brottsoffer­myndigheten – 2.5
 143. Nämnden för hemslöjds­frågor – 2.5
 144. Etikprövnings­myndigheten – 2.5
 145. Ekobrotts­myndigheten – 2.5
 146. Regeringen – 2.5
 147. Försvarets materielverk (FMV) – 2.5
 148. Försäkringskassan (FK) – 2.5
 149. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 2.5
 150. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 2.5
 151. Process­industriell IT och automation (PiiA) – 2.0
 152. Kulturrådet – 2.0
 153. Viable cities – 2.0
 154. Smartare elektroniksystem – 2.0
 155. Statens person­adress­register (SPAR) – 2.0
 156. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) – 2.0
 157. Tullverket – 2.0
 158. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 2.0
 159. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 2.0
 160. Statens Historiska Museer – 2.0
 161. Livsmedels­verket – 2.0
 162. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) – 2.0
 163. Bokförings­nämnden (BFN) – 2.0
 164. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) – 2.0
 165. Göteborgs­regionen – 2.0
 166. VästKom – 2.0
 167. Skaraborgs kommunal­förbund – 2.0
 168. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 2.0
 169. Skatterätts­nämnden – 2.0
 170. Harpsunds­nämnden – 1.5
 171. Drive Sweden – 1.5
 172. Internet of Things Sverige – 1.5
 173. InnovAir – 1.5
 174. Produktion2030 – 1.5
 175. Re:Source – 1.5
 176. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) – 1.5
 177. Svenska ESF-rådet – 1.5
 178. Naturvårds­verket – 1.5
 179. Arbetsgivarverket – 1.5
 180. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 1.5
 181. Datainspektionen (DI) – 1.5
 182. Energimarknads­inspektionen – 1.5
 183. Fyrbodal – 1.5
 184. Fjärde AP-fonden (AP4) – 1.5
 185. Folke Bernadotte­akademin (FBA) – 1.5
 186. Första AP-fonden (AP1) – 1.5
 187. Försvarets radioanstalt (FRA) – 1.5
 188. Försvarsmakten – 1.5
 189. Rättsmedicinal­verket – 1.5
 190. Sameskol­styrelsen – 1.5
 191. Sametinget – 1.5
 192. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 1.5
 193. Sjunde AP-fonden (AP7) – 1.5
 194. Sjöfarts­verket – 1.5
 195. BioInnovation – 1.0
 196. SIO Grafen – 1.0
 197. SIP STRIM – 1.0
 198. LIGHTer – 1.0
 199. Metalliska material – 1.0
 200. Kommers­kollegium – 1.0
 201. Trafikverket – 1.0
 202. Jämställdhets­myndigheten – 1.0

Webbprestanda bland övrig offentlig sektor

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en ComHem 600 Mbit/s i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Lighthouse Performance.

Under semester på sommaren och jul/nyår körs testerna via mobilt bredband (4G via Telenor) - kolla vår changelog för att se hur det mättes i 12 2020

 1. Nationellt forensiskt centrum (NFC) – 4.3
 2. Åklagar­myndigheten – 4.3
 3. Finanspolitiska rådet – 4.3
 4. Polisen – 4.3
 5. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) – 4.0
 6. Sveriges författarfond – 4.0
 7. Tullverket – 4.0
 8. Kärnavfalls­fonden – 4.0
 9. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.0
 10. Arbets­domstolen (AD) – 4.0
 11. Försäkringskassan (FK) – 4.0
 12. Konjunktu­rinstitutet – 3.9
 13. Barnombudsmannen – 3.9
 14. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) – 3.9
 15. Myndigheten för press, radio och tv – 3.9
 16. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.9
 17. eSamverka – 3.9
 18. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.9
 19. Forskarskatte­nämnden – 3.9
 20. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.9
 21. Konsument­verket – 3.8
 22. Sveriges ambassader och konsulat – 3.8
 23. Nämnden mot diskriminering – 3.8
 24. Göteborgs­regionen – 3.8
 25. Vetenskaps­rådet (VR) – 3.7
 26. Spel­inspektionen – 3.7
 27. Medlings­institutet – 3.7
 28. Statens fastighetsverk – 3.6
 29. Statens institutions­styrelse (SiS) – 3.6
 30. Hyres­nämnden – 3.6
 31. SWElife – 3.6
 32. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) – 3.6
 33. Kammarrätten i Sundsvall – 3.6
 34. Säkerhets­polisen (SÄPO) – 3.6
 35. Konstnärs­nämnden – 3.6
 36. Pensions­myndigheten – 3.6
 37. Kronofogden – 3.6
 38. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 3.6
 39. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 3.6
 40. Arvsfonden – 3.6
 41. Sveriges domstolar – 3.6
 42. Ehälso­myndigheten – 3.6
 43. VästKom – 3.6
 44. Folkhälso­myndigheten – 3.6
 45. Rättshjälp­smyndigheten – 3.6
 46. Överklagande­nämnden – 3.6
 47. SIO Grafen – 3.5
 48. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) – 3.5
 49. Statskontoret – 3.5
 50. Svenska ILO-kommittén – 3.5
 51. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) – 3.5
 52. Kammar­kollegiet – 3.5
 53. Riksbanken – 3.5
 54. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.5
 55. Kemikamlie­inspektionen – 3.5
 56. Tillväxtverket – 3.5
 57. Tredje AP-fonden (AP3) – 3.5
 58. Kust­bevakningen – 3.5
 59. Statens Historiska Museer – 3.5
 60. Transport­styrelsen – 3.5
 61. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 3.5
 62. Myndigheten för delaktighet (MFD) – 3.5
 63. Myndigheten för Kulturanalys – 3.5
 64. Arbetsgivarverket – 3.5
 65. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) – 3.5
 66. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.5
 67. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.5
 68. Revisors­inspektionen – 3.5
 69. Riksarkivet – 3.5
 70. Justitie­ombudsmannen (JO) – 3.5
 71. Skatterätts­nämnden – 3.5
 72. Boverket – 3.4
 73. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) – 3.4
 74. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) – 3.4
 75. Trafikverket – 3.4
 76. Skolforsknings­institutet – 3.4
 77. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) – 3.4
 78. Patent- och registrerings­verket (PRV) – 3.4
 79. Fortifikations­verket – 3.4
 80. Energi­myndigheten – 3.3
 81. Smart Built Environment – 3.3
 82. Skol­inspektionen – 3.3
 83. Skolverket – 3.3
 84. Justitie­kanslern – 3.3
 85. Kammarrätten i Göteborg – 3.3
 86. Länsstyrelserna – 3.3
 87. Lagrådet – 3.3
 88. Nordiska Afrika­institutet – 3.3
 89. Bokförings­nämnden (BFN) – 3.3
 90. Boråsregionen – 3.3
 91. Försvarets materielverk (FMV) – 3.3
 92. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.3
 93. Statens Geotekniska Institut – 3.2
 94. Metalliska material – 3.2
 95. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) – 3.2
 96. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) – 3.2
 97. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) – 3.2
 98. Naturvårds­verket – 3.2
 99. Post- och tele­styrelsen (PTS) – 3.2
 100. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.2
 101. Försvarsmakten – 3.2
 102. Sameskol­styrelsen – 3.2
 103. Sjunde AP-fonden (AP7) – 3.2
 104. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) – 3.1
 105. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) – 3.1
 106. Lantmäteriet – 3.1
 107. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – 3.1
 108. Konkurrens­verket – 3.1
 109. Val­myndigheten – 3.1
 110. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) – 3.1
 111. Rekrytering­smyndigheten – 3.1
 112. Fyrbodal – 3.1
 113. Rättsmedicinal­verket – 3.1
 114. Internet of Things Sverige – 3.0
 115. Svenska Institutet (SI) – 3.0
 116. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) – 3.0
 117. Kriminal­vården – 3.0
 118. Luftfarts­verket (LFV) – 3.0
 119. Elsäkerhets­verket – 3.0
 120. Finans­inspektionen (FI) – 3.0
 121. Fjärde AP-fonden (AP4) – 3.0
 122. Första AP-fonden (AP1) – 3.0
 123. Sjätte AP-fonden (AP6) – 3.0
 124. BioInnovation – 2.9
 125. Statens person­adress­register (SPAR) – 2.9
 126. Kommers­kollegium – 2.9
 127. Strålsäkerhets­myndigheten – 2.9
 128. Livsmedels­verket – 2.9
 129. Andra AP-fonden – 2.9
 130. Ekonomistyrnings­verket (ESV) – 2.9
 131. Skaraborgs kommunal­förbund – 2.9
 132. Rymdstyrelsen – 2.9
 133. Viable cities – 2.8
 134. Statens medieråd – 2.8
 135. Statens servicecenter – 2.8
 136. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) – 2.8
 137. Svenska kraftnät – 2.8
 138. Universitetskanslers­ämbetet – 2.8
 139. Arbetsförmedlingen – 2.8
 140. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) – 2.8
 141. Folke Bernadotte­akademin (FBA) – 2.8
 142. Forskningsrådet Formas – 2.8
 143. Riksrevisionen – 2.8
 144. Bolagsverket – 2.7
 145. Statens haveri­kommission (SHK) – 2.7
 146. Jordbruks­verket – 2.7
 147. Kulturrådet – 2.7
 148. Svenska ESF-rådet – 2.7
 149. Brottsoffer­myndigheten – 2.7
 150. Datainspektionen (DI) – 2.7
 151. Kungliga biblioteket (KB) – 2.6
 152. Statistiska Centralbyrån (SCB) – 2.6
 153. Vinnova - Verket för innovations­system – 2.6
 154. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 2.6
 155. Polarforsknings­sekretariatet – 2.6
 156. Re:Source – 2.5
 157. Trafikanalys – 2.5
 158. Riksdagen – 2.5
 159. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) – 2.5
 160. Arbetsmiljö­verket (AV) – 2.5
 161. Institutet för språk och folkminnen – 2.4
 162. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) – 2.4
 163. Läkemedels­verket – 2.4
 164. Riksgälden – 2.4
 165. Sjöfarts­verket – 2.4
 166. Upphandlings­myndigheten – 2.3
 167. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) – 2.3
 168. Energimarknads­inspektionen – 2.3
 169. Exportkredit­nämnden (EKN) – 2.3
 170. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 2.3
 171. Skatteverket – 2.2
 172. Regeringen – 2.2
 173. Drive Sweden – 2.1
 174. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 2.1
 175. Ekobrotts­myndigheten – 2.1
 176. Försvarets radioanstalt (FRA) – 2.1
 177. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 2.1
 178. Statens ansvars­nämnd – 2.0
 179. SIP STRIM – 2.0
 180. InnovAir – 2.0
 181. Smartare elektroniksystem – 2.0
 182. Migrationsverket – 2.0
 183. Riksantikvarieämbetet – 2.0
 184. Swedac – 2.0
 185. Jämställdhets­myndigheten – 2.0
 186. Etikprövnings­myndigheten – 2.0
 187. Skogsstyrelsen – 2.0
 188. LIGHTer – 1.9
 189. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) – 1.7
 190. Medtech4­Health – 1.7
 191. Institutet för rymdfysik (IRF) – 1.7
 192. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) – 1.7
 193. Harpsunds­nämnden – 1.5
 194. InfraSweden – 1.5
 195. Statens konstråd – 1.5
 196. Process­industriell IT och automation (PiiA) – 1.5
 197. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) – 1.5
 198. Genteknik­nämnden – 1.5
 199. Socialstyrelsen – 1.3
 200. Delegationen mot segregation – 1.3
 201. Produktion2030 – 1.0
 202. Sametinget – 1.0

Integritet bland övrig offentlig sektor

Integriteten är hur bra webbplatsen värnar sina användares personliga integritet. Det är en mätning genom Dataskydd.net's lösning Webbkoll. Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 15 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnits testas åtminstone två gånger.

 1. Polisen – 5.00
 2. Nationellt forensiskt centrum (NFC) – 5.00
 3. Datainspektionen (DI) – 4.00
 4. Försvarsmakten – 4.00
 5. Kammar­kollegiet – 4.00
 6. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) – 3.25
 7. Socialstyrelsen – 3.00
 8. Trafikverket – 3.00
 9. Arbetsmiljö­verket (AV) – 3.00
 10. Ehälso­myndigheten – 3.00
 11. Ekonomistyrnings­verket (ESV) – 3.00
 12. Finans­inspektionen (FI) – 3.00
 13. Fortifikations­verket – 3.00
 14. Institutet för rymdfysik (IRF) – 3.00
 15. Myndigheten för press, radio och tv – 3.00
 16. Riksgälden – 3.00
 17. Sjätte AP-fonden (AP6) – 3.00
 18. Riksbanken – 3.00
 19. Säkerhets­polisen (SÄPO) – 3.00
 20. SIO Grafen – 3.00
 21. Försäkringskassan (FK) – 2.80
 22. Riksdagen – 2.50
 23. Vinnova - Verket för innovations­system – 2.50
 24. Forskarskatte­nämnden – 2.50
 25. Kriminal­vården – 2.50
 26. Skatterätts­nämnden – 2.50
 27. Statens fastighetsverk – 2.50
 28. InfraSweden – 2.50
 29. eSamverka – 2.50
 30. Lantmäteriet – 2.38
 31. Konjunktu­rinstitutet – 2.25
 32. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) – 2.00
 33. Institutet för språk och folkminnen – 2.00
 34. Kungliga biblioteket (KB) – 2.00
 35. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) – 2.00
 36. Pensions­myndigheten – 2.00
 37. Post- och tele­styrelsen (PTS) – 2.00
 38. Skatteverket – 2.00
 39. Statistiska Centralbyrån (SCB) – 2.00
 40. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) – 2.00
 41. Transport­styrelsen – 2.00
 42. Brottsoffer­myndigheten – 2.00
 43. Ekobrotts­myndigheten – 2.00
 44. Försvarets radioanstalt (FRA) – 2.00
 45. Svenska ILO-kommittén – 2.00
 46. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) – 2.00
 47. Justitie­kanslern – 2.00
 48. Kronofogden – 2.00
 49. Läkemedels­verket – 2.00
 50. Medlings­institutet – 2.00
 51. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 2.00
 52. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 2.00
 53. Nordiska Afrika­institutet – 2.00
 54. Nämnden för hemslöjds­frågor – 2.00
 55. Sameskol­styrelsen – 2.00
 56. Sjunde AP-fonden (AP7) – 2.00
 57. Sveriges författarfond – 2.00
 58. Val­myndigheten – 2.00
 59. Åklagar­myndigheten – 2.00
 60. LIGHTer – 2.00
 61. Fyrbodal – 2.00
 62. Boråsregionen – 2.00
 63. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 2.00
 64. Delegationen för cirkulär ekonomi – 2.00
 65. Swedac – 1.75
 66. Myndigheten för Kulturanalys – 1.75
 67. Patent- och registrerings­verket (PRV) – 1.75
 68. Överklagande­nämnden – 1.75
 69. Statens konstråd – 1.75
 70. Skol­inspektionen – 1.75
 71. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 1.46
 72. Svenska kraftnät – 1.25
 73. Bolagsverket – 1.00
 74. Boverket – 1.00
 75. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) – 1.00
 76. Länsstyrelserna – 1.00
 77. Migrationsverket – 1.00
 78. Naturvårds­verket – 1.00
 79. Riksantikvarieämbetet – 1.00
 80. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 1.00
 81. Strålsäkerhets­myndigheten – 1.00
 82. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) – 1.00
 83. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) – 1.00
 84. Andra AP-fonden – 1.00
 85. Arbets­domstolen (AD) – 1.00
 86. Arbetsgivarverket – 1.00
 87. Arvsfonden – 1.00
 88. Bokförings­nämnden (BFN) – 1.00
 89. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) – 1.00
 90. Etikprövnings­myndigheten – 1.00
 91. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) – 1.00
 92. Sveriges domstolar – 1.00
 93. Elsäkerhets­verket – 1.00
 94. Energimarknads­inspektionen – 1.00
 95. Exportkredit­nämnden (EKN) – 1.00
 96. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) – 1.00
 97. Finanspolitiska rådet – 1.00
 98. Fjärde AP-fonden (AP4) – 1.00
 99. Folke Bernadotte­akademin (FBA) – 1.00
 100. Folkhälso­myndigheten – 1.00
 101. Forskningsrådet Formas – 1.00
 102. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 1.00
 103. Första AP-fonden (AP1) – 1.00
 104. Försvarets materielverk (FMV) – 1.00
 105. Försvars­underrättelse­domstolen – 1.00
 106. Genteknik­nämnden – 1.00
 107. Harpsunds­nämnden – 1.00
 108. Hyres­nämnden – 1.00
 109. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) – 1.00
 110. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) – 1.00
 111. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) – 1.00
 112. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) – 1.00
 113. Kammarrätten i Göteborg – 1.00
 114. Kammarrätten i Sundsvall – 1.00
 115. Kemikamlie­inspektionen – 1.00
 116. Kommers­kollegium – 1.00
 117. Konkurrens­verket – 1.00
 118. Konstnärs­nämnden – 1.00
 119. Konsument­verket – 1.00
 120. Kust­bevakningen – 1.00
 121. Kärnavfalls­fonden – 1.00
 122. Lagrådet – 1.00
 123. Statens Historiska Museer – 1.00
 124. Livsmedels­verket – 1.00
 125. Spel­inspektionen – 1.00
 126. Luftfarts­verket (LFV) – 1.00
 127. Myndigheten för delaktighet (MFD) – 1.00
 128. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) – 1.00
 129. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 1.00
 130. Nämnden mot diskriminering – 1.00
 131. Polarforsknings­sekretariatet – 1.00
 132. Regeringen – 1.00
 133. Revisors­inspektionen – 1.00
 134. Riksarkivet – 1.00
 135. Justitie­ombudsmannen (JO) – 1.00
 136. Riksrevisionen – 1.00
 137. Rymdstyrelsen – 1.00
 138. Rättshjälp­smyndigheten – 1.00
 139. Rättsmedicinal­verket – 1.00
 140. Sametinget – 1.00
 141. Sjöfarts­verket – 1.00
 142. Skogsstyrelsen – 1.00
 143. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) – 1.00
 144. Statens ansvars­nämnd – 1.00
 145. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) – 1.00
 146. Energi­myndigheten – 1.00
 147. Statens Geotekniska Institut – 1.00
 148. Statens haveri­kommission (SHK) – 1.00
 149. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) – 1.00
 150. Statens institutions­styrelse (SiS) – 1.00
 151. Jordbruks­verket – 1.00
 152. Kulturrådet – 1.00
 153. Statens medieråd – 1.00
 154. Statens person­adress­register (SPAR) – 1.00
 155. Statens servicecenter – 1.00
 156. Skolverket – 1.00
 157. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) – 1.00
 158. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) – 1.00
 159. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) – 1.00
 160. Statskontoret – 1.00
 161. Svenska ESF-rådet – 1.00
 162. Svenska Institutet (SI) – 1.00
 163. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) – 1.00
 164. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 1.00
 165. Tillväxtverket – 1.00
 166. Trafikanalys – 1.00
 167. Tredje AP-fonden (AP3) – 1.00
 168. Tullverket – 1.00
 169. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 1.00
 170. Universitetskanslers­ämbetet – 1.00
 171. Vetenskaps­rådet (VR) – 1.00
 172. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) – 1.00
 173. Sveriges ambassader och konsulat – 1.00
 174. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 1.00
 175. Barnombudsmannen – 1.00
 176. Jämställdhets­myndigheten – 1.00
 177. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) – 1.00
 178. Skolforsknings­institutet – 1.00
 179. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 1.00
 180. Rekrytering­smyndigheten – 1.00
 181. Upphandlings­myndigheten – 1.00
 182. BioInnovation – 1.00
 183. Drive Sweden – 1.00
 184. SIP STRIM – 1.00
 185. Internet of Things Sverige – 1.00
 186. InnovAir – 1.00
 187. Medtech4­Health – 1.00
 188. Metalliska material – 1.00
 189. Process­industriell IT och automation (PiiA) – 1.00
 190. Produktion2030 – 1.00
 191. Viable cities – 1.00
 192. Re:Source – 1.00
 193. Smartare elektroniksystem – 1.00
 194. SWElife – 1.00
 195. Smart Built Environment – 1.00
 196. Göteborgs­regionen – 1.00
 197. VästKom – 1.00
 198. Skaraborgs kommunal­förbund – 1.00
 199. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 1.00
 200. Delegationen mot segregation – 1.00
 201. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 1.00
 202. Arbetsförmedlingen – 1.00

5 senaste rapporterna