Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Lista över övrig offentlig sektors bästa webbplatser Oktober, 2019

Lista över övrig offentlig sektors bästa webbplatser Oktober, 2019

Jämförelse över övrig offentlig sektors webbplatser under Oktober står sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard och användbarhet.


Om kategorin Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 3.8 av 5.

Se aktuell lista med övrig offentlig sektor


Oktobers topplista är här. Precis som tidigare är det enbart startsidor som är uppmätta, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Betyget för användbarhet är dock inte meningsfullt att normalisera då det handlar om för små skillnader mellan det bästa betygen och de genomsnittliga. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de tester som ännu inte har en egen kategori.

 1. Polisen — 4.3
 2. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.3
 3. Svenska ILO-kommittén — 3.8
 4. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 3.7
 5. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 3.7
 6. Spel­inspektionen — 3.7
 7. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 3.6
 8. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 3.6
 9. Folkhälso­myndigheten — 3.6
 10. Första AP-fonden (AP1) — 3.6
 11. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 3.6
 12. Justitie­ombudsmannen (JO) — 3.6
 13. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 3.5
 14. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 3.5
 15. Smartare elektroniksystem — 3.5
 16. Andra AP-fonden — 3.4
 17. Arbetsmiljö­verket (AV) — 3.4
 18. Kammar­kollegiet — 3.4
 19. Luftfarts­verket (LFV) — 3.4
 20. Nämnden för hemslöjds­frågor — 3.4
 21. Upphandlings­myndigheten — 3.4
 22. Bokförings­nämnden (BFN) — 3.4
 23. Tillits­delegationen — 3.4
 24. Konkurrens­verket — 3.4
 25. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 3.4
 26. Bolagsverket — 3.3
 27. Länsstyrelserna — 3.3
 28. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 3.3
 29. Nämnden mot diskriminering — 3.3
 30. Statens Geotekniska Institut — 3.3
 31. Tillväxtverket — 3.3
 32. Trafikanalys — 3.3
 33. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 3.3
 34. Barnombudsmannen — 3.3
 35. SIO Grafen — 3.3
 36. Smart Built Environment — 3.3
 37. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 3.3
 38. Statens haveri­kommission (SHK) — 3.3
 39. Medlings­institutet — 3.3
 40. Boverket — 3.2
 41. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 3.2
 42. Ekobrotts­myndigheten — 3.2
 43. Finans­inspektionen (FI) — 3.2
 44. Försvarsmakten — 3.2
 45. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 3.2
 46. Universitetskanslers­ämbetet — 3.2
 47. Val­myndigheten — 3.2
 48. Vetenskaps­rådet (VR) — 3.2
 49. Drive Sweden — 3.2
 50. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 3.2
 51. Alingsås tingsrätt — 3.1
 52. Attunda tingsrätt — 3.1
 53. Blekinge tingsrätt — 3.1
 54. Borås tingsrätt — 3.1
 55. Eksjö tingsrätt — 3.1
 56. Eskilstuna tingsrätt — 3.1
 57. Falu tingsrätt — 3.1
 58. Förvaltningsrätten i Umeå — 3.1
 59. Förvaltningsrätten Växjö — 3.1
 60. Gotlands tingsrätt — 3.1
 61. Gävle tingsrätt — 3.1
 62. Göteborgs tingsrätt — 3.1
 63. Halmstads tingsrätt — 3.1
 64. Hudiksvalls tingsrätt — 3.1
 65. Hässleholms tingsrätt — 3.1
 66. Jönköpings tingsrätt — 3.1
 67. Kalmar tingsrätt — 3.1
 68. Kristianstads tingsrätt — 3.1
 69. Lunds tingsrätt — 3.1
 70. Lycksele tingsrätt — 3.1
 71. Malmö tingsrätt — 3.1
 72. Mora tingsrätt — 3.1
 73. Nacka tingsrätt — 3.1
 74. Norrtälje tingsrätt — 3.1
 75. Nyköpings tingsrätt — 3.1
 76. Skaraborgs tingsrätt — 3.1
 77. Skellefteå tingsrätt — 3.1
 78. Stockholms tingsrätt — 3.1
 79. Sundsvalls tingsrätt — 3.1
 80. Svea hovrätt — 3.1
 81. Södertälje tingsrätt — 3.1
 82. Södertörns tingsrätt — 3.1
 83. Uddevalla tingsrätt — 3.1
 84. Umeå tingsrätt — 3.1
 85. Vänersborgs tingsrätt — 3.1
 86. Värmlands tingsrätt — 3.1
 87. Västmanlands tingsrätt — 3.1
 88. Växjö tingsrätt — 3.1
 89. Ångerman­lands tingsrätt — 3.1
 90. Örebro tingsrätt — 3.1
 91. Östersunds tingsrätt — 3.1
 92. Vinnova - Verket för innovations­system — 3.1
 93. Forskarskatte­nämnden — 3.1
 94. Konsument­verket — 3.1
 95. Kust­bevakningen — 3.1
 96. Energi­myndigheten — 3.1
 97. Statens servicecenter — 3.1
 98. BioInnovation — 3.1
 99. LIGHTer — 3.1
 100. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 3.1
 101. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 3.1
 102. eSam — 3.1
 103. Kungliga biblioteket (KB) — 3.0
 104. Lantmäteriet — 3.0
 105. Strålsäkerhets­myndigheten — 3.0
 106. Trafikverket — 3.0
 107. Ehälso­myndigheten — 3.0
 108. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 3.0
 109. Göta hovrätt — 3.0
 110. Högsta domstolen (HD) — 3.0
 111. Kammarrätten i Göteborg — 3.0
 112. Kammarrätten i Jönköping — 3.0
 113. Statens Historiska Museer — 3.0
 114. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 3.0
 115. Rättshjälp­smyndigheten — 3.0
 116. Statens fastighetsverk — 3.0
 117. Statens institutions­styrelse (SiS) — 3.0
 118. Statens medieråd — 3.0
 119. Svenska ESF-rådet — 3.0
 120. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 3.0
 121. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 3.0
 122. Kemikamlie­inspektionen — 2.9
 123. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 2.9
 124. Revisors­inspektionen — 2.9
 125. Sveriges ambassader och konsulat — 2.9
 126. Arbets­domstolen (AD) — 2.9
 127. InnovAir — 2.9
 128. Statens ansvars­nämnd — 2.9
 129. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 2.9
 130. Brottsoffer­myndigheten — 2.9
 131. Sveriges domstolar — 2.9
 132. Exportkredit­nämnden (EKN) — 2.9
 133. Institutet för rymdfysik (IRF) — 2.9
 134. Riksrevisionen — 2.9
 135. Rymdstyrelsen — 2.9
 136. Svenska kraftnät — 2.9
 137. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 2.9
 138. Göteborgs­regionen — 2.9
 139. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 2.9
 140. Hyres­nämnden — 2.9
 141. Linköpings tingsrätt — 2.9
 142. Norrköpings tingsrätt — 2.9
 143. Solna tingsrätt — 2.9
 144. Statskontoret — 2.9
 145. Harpsunds­nämnden — 2.9
 146. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 2.9
 147. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 2.9
 148. Institutet för språk och folkminnen — 2.8
 149. Riksgälden — 2.8
 150. Sveriges författarfond — 2.8
 151. Skolforsknings­institutet — 2.8
 152. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 2.8
 153. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 2.8
 154. Arbetsgivarverket — 2.8
 155. Elsäkerhets­verket — 2.8
 156. Fortifikations­verket — 2.8
 157. Försäkringskassan (FK) — 2.8
 158. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 2.8
 159. Justitie­kanslern — 2.8
 160. Konjunktu­rinstitutet — 2.8
 161. Lagrådet — 2.8
 162. Regeringen — 2.8
 163. Riksarkivet — 2.8
 164. Skatterätts­nämnden — 2.8
 165. Delegationen mot segregation — 2.8
 166. Förvaltningsrätten i Linköping — 2.8
 167. Helsingborgs tingsrätt — 2.8
 168. Hovrätten för Nedre Norrland — 2.8
 169. Hovrätten för Skåne och Blekinge — 2.8
 170. Hovrätten för Västra Sverige — 2.8
 171. Hovrätten Övre Norrland — 2.8
 172. Kammarrätten i Stockholm — 2.8
 173. Kammarrätten i Sundsvall — 2.8
 174. Varbergs tingsrätt — 2.8
 175. Högsta förvaltnings­domstolen — 2.8
 176. SIP STRIM — 2.8
 177. VästKom — 2.8
 178. Polarforsknings­sekretariatet — 2.7
 179. Sjunde AP-fonden (AP7) — 2.7
 180. Riksbanken — 2.7
 181. Åklagar­myndigheten — 2.7
 182. Skaraborgs kommunal­förbund — 2.7
 183. Försvars­underrättelse­domstolen — 2.7
 184. InfraSweden — 2.7
 185. Re:Source — 2.7
 186. Naturvårds­verket — 2.7
 187. Pensions­myndigheten — 2.7
 188. Riksdagen — 2.7
 189. Datainspektionen (DI) — 2.7
 190. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 2.7
 191. Försvarets materielverk (FMV) — 2.7
 192. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 2.7
 193. Myndigheten för press, radio och tv — 2.7
 194. Kriminal­vården — 2.6
 195. Jämställdhets­myndigheten — 2.6
 196. Viable cities — 2.6
 197. Nordiska Afrika­institutet — 2.6
 198. Sameskol­styrelsen — 2.6
 199. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 2.6
 200. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 2.6
 201. Rättsmedicinal­verket — 2.6
 202. Kärnavfalls­fonden — 2.6
 203. Transport­styrelsen — 2.6
 204. Kronofogden — 2.6
 205. Skolverket — 2.6
 206. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 2.6
 207. Tredje AP-fonden (AP3) — 2.6
 208. Swedac — 2.5
 209. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 2.5
 210. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 2.5
 211. Rekrytering­smyndigheten — 2.5
 212. Migrationsverket — 2.4
 213. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 2.4
 214. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 2.4
 215. Energimarknads­inspektionen — 2.4
 216. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 2.4
 217. Sjätte AP-fonden (AP6) — 2.4
 218. Statens person­adress­register (SPAR) — 2.4
 219. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 2.4
 220. Tullverket — 2.4
 221. Sjöfarts­verket — 2.4
 222. Genteknik­nämnden — 2.4
 223. Svenska Institutet (SI) — 2.4
 224. Produktion2030 — 2.4
 225. Riksantikvarieämbetet — 2.3
 226. Karolinska Institutet — 2.3
 227. Kommers­kollegium — 2.3
 228. Livsmedels­verket — 2.3
 229. Skogsstyrelsen — 2.3
 230. Överklagande­nämnden — 2.3
 231. Jordbruks­verket — 2.3
 232. Kulturrådet — 2.3
 233. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 2.3
 234. Medtech4­Health — 2.3
 235. Metalliska material — 2.3
 236. Fyrbodal — 2.3
 237. Internet of Things Sverige — 2.3
 238. Boråsregionen — 2.3
 239. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 2.3
 240. Konstnärs­nämnden — 2.3
 241. Sametinget — 2.3
 242. Statens konstråd — 2.3
 243. Skatteverket — 2.2
 244. Elegnämnden — 2.2
 245. Läkemedels­verket — 2.2
 246. Säkerhetspolisen (SÄPO) — 2.2
 247. Finanspolitiska rådet — 2.2
 248. SWElife — 2.2
 249. Fjärde AP-fonden (AP4) — 2.2
 250. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 2.1
 251. Arvsfonden — 2.1
 252. Etikprövnings­myndigheten — 2.1
 253. Myndigheten för Kulturanalys — 2.1
 254. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 2.1
 255. Socialstyrelsen — 2.0
 256. Forskningsrådet Formas — 2.0
 257. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 1.9
 258. Försvarets radioanstalt (FRA) — 1.9
 259. Skol­inspektionen — 1.7

Webbstandard hos övrig offentlig sektor

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod.
Samt om webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. Upphandlings­myndigheten — 5.0
 2. Svenska ILO-kommittén — 4.8
 3. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 4.6
 4. Första AP-fonden (AP1) — 4.5
 5. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 4.5
 6. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 4.5
 7. Smartare elektroniksystem — 4.5
 8. Kemikamlie­inspektionen — 4.4
 9. Konkurrens­verket — 4.3
 10. Medlings­institutet — 4.3
 11. Polisen — 4.3
 12. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 4.3
 13. SIO Grafen — 4.3
 14. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 4.3
 15. Bokförings­nämnden (BFN) — 4.2
 16. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 4.2
 17. eSam — 4.2
 18. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 4.1
 19. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.1
 20. Bolagsverket — 4.0
 21. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 4.0
 22. Länsstyrelserna — 4.0
 23. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 4.0
 24. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 4.0
 25. Ekobrotts­myndigheten — 4.0
 26. Exportkredit­nämnden (EKN) — 4.0
 27. Harpsunds­nämnden — 4.0
 28. Institutet för rymdfysik (IRF) — 4.0
 29. Nämnden för hemslöjds­frågor — 4.0
 30. Regeringen — 4.0
 31. Rättshjälp­smyndigheten — 4.0
 32. Rättsmedicinal­verket — 4.0
 33. Statens Geotekniska Institut — 4.0
 34. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 4.0
 35. Barnombudsmannen — 4.0
 36. Drive Sweden — 4.0
 37. LIGHTer — 4.0
 38. Tillits­delegationen — 4.0
 39. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 3.9
 40. Statens haveri­kommission (SHK) — 3.9
 41. Försvars­underrättelse­domstolen — 3.8
 42. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 3.8
 43. Lantmäteriet — 3.8
 44. Trafikverket — 3.8
 45. Arbetsmiljö­verket (AV) — 3.8
 46. Finans­inspektionen (FI) — 3.8
 47. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 3.8
 48. Kust­bevakningen — 3.8
 49. Statens Historiska Museer — 3.8
 50. Spel­inspektionen — 3.8
 51. Luftfarts­verket (LFV) — 3.8
 52. Nämnden mot diskriminering — 3.8
 53. Justitie­ombudsmannen (JO) — 3.8
 54. Riksrevisionen — 3.8
 55. Rymdstyrelsen — 3.8
 56. Tillväxtverket — 3.8
 57. Trafikanalys — 3.8
 58. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 3.8
 59. SIP STRIM — 3.8
 60. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 3.8
 61. Institutet för språk och folkminnen — 3.6
 62. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 3.6
 63. InnovAir — 3.6
 64. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 3.6
 65. Boverket — 3.5
 66. Naturvårds­verket — 3.5
 67. Riksdagen — 3.5
 68. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 3.5
 69. Vinnova - Verket för innovations­system — 3.5
 70. Andra AP-fonden — 3.5
 71. Arbets­domstolen (AD) — 3.5
 72. Energimarknads­inspektionen — 3.5
 73. Försvarets materielverk (FMV) — 3.5
 74. Konsument­verket — 3.5
 75. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 3.5
 76. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 3.5
 77. Sametinget — 3.5
 78. Energi­myndigheten — 3.5
 79. Statens fastighetsverk — 3.5
 80. Statens institutions­styrelse (SiS) — 3.5
 81. Skolverket — 3.5
 82. Svenska ESF-rådet — 3.5
 83. Svenska Institutet (SI) — 3.5
 84. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 3.5
 85. Tredje AP-fonden (AP3) — 3.5
 86. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 3.5
 87. Vetenskaps­rådet (VR) — 3.5
 88. BioInnovation — 3.5
 89. Viable cities — 3.5
 90. Boråsregionen — 3.5
 91. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 3.4
 92. Polarforsknings­sekretariatet — 3.4
 93. Sameskol­styrelsen — 3.4
 94. Sjunde AP-fonden (AP7) — 3.4
 95. Sveriges ambassader och konsulat — 3.4
 96. Skolforsknings­institutet — 3.4
 97. SWElife — 3.4
 98. Statskontoret — 3.3
 99. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 3.3
 100. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 3.3
 101. Riksantikvarieämbetet — 3.3
 102. Arbetsgivarverket — 3.3
 103. Brottsoffer­myndigheten — 3.3
 104. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 3.3
 105. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 3.3
 106. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 3.3
 107. Folkhälso­myndigheten — 3.3
 108. Försvarsmakten — 3.3
 109. Genteknik­nämnden — 3.3
 110. Justitie­kanslern — 3.3
 111. Kammar­kollegiet — 3.3
 112. Myndigheten för press, radio och tv — 3.3
 113. Riksarkivet — 3.3
 114. Riksgälden — 3.3
 115. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 3.3
 116. Statens servicecenter — 3.3
 117. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 3.3
 118. Svenska kraftnät — 3.3
 119. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 3.3
 120. Tullverket — 3.3
 121. Val­myndigheten — 3.3
 122. InfraSweden — 3.3
 123. Kärnavfalls­fonden — 3.2
 124. Sjöfarts­verket — 3.1
 125. Åklagar­myndigheten — 3.1
 126. Rekrytering­smyndigheten — 3.1
 127. Internet of Things Sverige — 3.1
 128. Re:Source — 3.1
 129. Skaraborgs kommunal­förbund — 3.1
 130. Swedac — 3.0
 131. Transport­styrelsen — 3.0
 132. Forskarskatte­nämnden — 3.0
 133. Fortifikations­verket — 3.0
 134. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 3.0
 135. Konjunktu­rinstitutet — 3.0
 136. Kronofogden — 3.0
 137. Skogsstyrelsen — 3.0
 138. Statens medieråd — 3.0
 139. Universitetskanslers­ämbetet — 3.0
 140. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 3.0
 141. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 3.0
 142. Medtech4­Health — 3.0
 143. Produktion2030 — 3.0
 144. Göteborgs­regionen — 3.0
 145. VästKom — 3.0
 146. Fyrbodal — 3.0
 147. Fjärde AP-fonden (AP4) — 2.9
 148. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 2.9
 149. Konstnärs­nämnden — 2.9
 150. Revisors­inspektionen — 2.9
 151. Riksbanken — 2.9
 152. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 2.9
 153. Finanspolitiska rådet — 2.8
 154. Statens ansvars­nämnd — 2.8
 155. Migrationsverket — 2.8
 156. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 2.8
 157. Skatteverket — 2.8
 158. Strålsäkerhets­myndigheten — 2.8
 159. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 2.8
 160. Arvsfonden — 2.8
 161. Etikprövnings­myndigheten — 2.8
 162. Datainspektionen (DI) — 2.8
 163. Elsäkerhets­verket — 2.8
 164. Forskningsrådet Formas — 2.8
 165. Försäkringskassan (FK) — 2.8
 166. Kriminal­vården — 2.8
 167. Lagrådet — 2.8
 168. Läkemedels­verket — 2.8
 169. Skatterätts­nämnden — 2.8
 170. Överklagande­nämnden — 2.8
 171. Jordbruks­verket — 2.8
 172. Kulturrådet — 2.8
 173. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 2.8
 174. Säkerhetspolisen (SÄPO) — 2.8
 175. Smart Built Environment — 2.8
 176. Delegationen mot segregation — 2.8
 177. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 2.7
 178. Sveriges författarfond — 2.6
 179. Kungliga biblioteket (KB) — 2.5
 180. Pensions­myndigheten — 2.5
 181. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 2.5
 182. Ehälso­myndigheten — 2.5
 183. Elegnämnden — 2.5
 184. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 2.5
 185. Livsmedels­verket — 2.5
 186. Myndigheten för Kulturanalys — 2.5
 187. Sjätte AP-fonden (AP6) — 2.5
 188. Statens konstråd — 2.5
 189. Statens person­adress­register (SPAR) — 2.5
 190. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 2.5
 191. Nordiska Afrika­institutet — 2.4
 192. Socialstyrelsen — 2.3
 193. Karolinska Institutet — 2.3
 194. Kommers­kollegium — 2.3
 195. Jämställdhets­myndigheten — 2.3
 196. Metalliska material — 2.3
 197. Alingsås tingsrätt — 2.0
 198. Attunda tingsrätt — 2.0
 199. Blekinge tingsrätt — 2.0
 200. Borås tingsrätt — 2.0
 201. Sveriges domstolar — 2.0
 202. Eksjö tingsrätt — 2.0
 203. Eskilstuna tingsrätt — 2.0
 204. Falu tingsrätt — 2.0
 205. Försvarets radioanstalt (FRA) — 2.0
 206. Förvaltningsrätten i Linköping — 2.0
 207. Förvaltningsrätten i Umeå — 2.0
 208. Förvaltningsrätten Växjö — 2.0
 209. Gotlands tingsrätt — 2.0
 210. Gävle tingsrätt — 2.0
 211. Göta hovrätt — 2.0
 212. Göteborgs tingsrätt — 2.0
 213. Halmstads tingsrätt — 2.0
 214. Hovrätten för Nedre Norrland — 2.0
 215. Hovrätten för Skåne och Blekinge — 2.0
 216. Hovrätten för Västra Sverige — 2.0
 217. Hovrätten Övre Norrland — 2.0
 218. Hudiksvalls tingsrätt — 2.0
 219. Hyres­nämnden — 2.0
 220. Hässleholms tingsrätt — 2.0
 221. Högsta domstolen (HD) — 2.0
 222. Jönköpings tingsrätt — 2.0
 223. Kalmar tingsrätt — 2.0
 224. Kammarrätten i Göteborg — 2.0
 225. Kammarrätten i Jönköping — 2.0
 226. Kammarrätten i Stockholm — 2.0
 227. Kammarrätten i Sundsvall — 2.0
 228. Kristianstads tingsrätt — 2.0
 229. Linköpings tingsrätt — 2.0
 230. Lunds tingsrätt — 2.0
 231. Lycksele tingsrätt — 2.0
 232. Malmö tingsrätt — 2.0
 233. Mora tingsrätt — 2.0
 234. Nacka tingsrätt — 2.0
 235. Norrköpings tingsrätt — 2.0
 236. Norrtälje tingsrätt — 2.0
 237. Nyköpings tingsrätt — 2.0
 238. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 2.0
 239. Skaraborgs tingsrätt — 2.0
 240. Skellefteå tingsrätt — 2.0
 241. Solna tingsrätt — 2.0
 242. Skol­inspektionen — 2.0
 243. Stockholms tingsrätt — 2.0
 244. Sundsvalls tingsrätt — 2.0
 245. Svea hovrätt — 2.0
 246. Södertälje tingsrätt — 2.0
 247. Södertörns tingsrätt — 2.0
 248. Uddevalla tingsrätt — 2.0
 249. Umeå tingsrätt — 2.0
 250. Vänersborgs tingsrätt — 2.0
 251. Värmlands tingsrätt — 2.0
 252. Västmanlands tingsrätt — 2.0
 253. Växjö tingsrätt — 2.0
 254. Ångerman­lands tingsrätt — 2.0
 255. Örebro tingsrätt — 2.0
 256. Östersunds tingsrätt — 2.0
 257. Högsta förvaltnings­domstolen — 2.0
 258. Helsingborgs tingsrätt — 1.7
 259. Varbergs tingsrätt — 1.7

Tillgänglighet hos övrig offentlig sektor

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt med två olika verktyg. Det ena heter Axe, det andra Pa11y. Inte alla webbplatser har varit möjliga att testa med båda verktygen, men åtminstone ett verktyg har körts. Axe är inställd på att kontrollera ifall WCAG 2.0 nivå AA efterlevs och Pa11y kör både WCAG samt amerikanska Section 508. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

 1. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 5.0
 2. Kungliga biblioteket (KB) — 5.0
 3. Strålsäkerhets­myndigheten — 5.0
 4. Alingsås tingsrätt — 5.0
 5. Andra AP-fonden — 5.0
 6. Attunda tingsrätt — 5.0
 7. Blekinge tingsrätt — 5.0
 8. Borås tingsrätt — 5.0
 9. Eksjö tingsrätt — 5.0
 10. Eskilstuna tingsrätt — 5.0
 11. Falu tingsrätt — 5.0
 12. Folkhälso­myndigheten — 5.0
 13. Forskarskatte­nämnden — 5.0
 14. Förvaltningsrätten i Linköping — 5.0
 15. Förvaltningsrätten i Umeå — 5.0
 16. Förvaltningsrätten Växjö — 5.0
 17. Gotlands tingsrätt — 5.0
 18. Gävle tingsrätt — 5.0
 19. Göta hovrätt — 5.0
 20. Göteborgs tingsrätt — 5.0
 21. Halmstads tingsrätt — 5.0
 22. Hovrätten för Nedre Norrland — 5.0
 23. Hovrätten för Skåne och Blekinge — 5.0
 24. Hovrätten för Västra Sverige — 5.0
 25. Hovrätten Övre Norrland — 5.0
 26. Hudiksvalls tingsrätt — 5.0
 27. Hässleholms tingsrätt — 5.0
 28. Högsta domstolen (HD) — 5.0
 29. Svenska ILO-kommittén — 5.0
 30. Jönköpings tingsrätt — 5.0
 31. Kalmar tingsrätt — 5.0
 32. Kammarrätten i Göteborg — 5.0
 33. Kammarrätten i Jönköping — 5.0
 34. Kristianstads tingsrätt — 5.0
 35. Spel­inspektionen — 5.0
 36. Lunds tingsrätt — 5.0
 37. Lycksele tingsrätt — 5.0
 38. Malmö tingsrätt — 5.0
 39. Mora tingsrätt — 5.0
 40. Nacka tingsrätt — 5.0
 41. Norrtälje tingsrätt — 5.0
 42. Nyköpings tingsrätt — 5.0
 43. Riksgälden — 5.0
 44. Polisen — 5.0
 45. Skaraborgs tingsrätt — 5.0
 46. Skellefteå tingsrätt — 5.0
 47. Statens ansvars­nämnd — 5.0
 48. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 5.0
 49. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 5.0
 50. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 5.0
 51. Stockholms tingsrätt — 5.0
 52. Sundsvalls tingsrätt — 5.0
 53. Svea hovrätt — 5.0
 54. Södertälje tingsrätt — 5.0
 55. Södertörns tingsrätt — 5.0
 56. Uddevalla tingsrätt — 5.0
 57. Umeå tingsrätt — 5.0
 58. Universitetskanslers­ämbetet — 5.0
 59. Vänersborgs tingsrätt — 5.0
 60. Värmlands tingsrätt — 5.0
 61. Västmanlands tingsrätt — 5.0
 62. Växjö tingsrätt — 5.0
 63. Ångerman­lands tingsrätt — 5.0
 64. Örebro tingsrätt — 5.0
 65. Östersunds tingsrätt — 5.0
 66. Högsta förvaltnings­domstolen — 5.0
 67. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 5.0
 68. Smart Built Environment — 5.0
 69. Länsstyrelserna — 4.0
 70. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 4.0
 71. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 4.0
 72. Sveriges domstolar — 4.0
 73. Elsäkerhets­verket — 4.0
 74. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 4.0
 75. Kärnavfalls­fonden — 4.0
 76. Lagrådet — 4.0
 77. Nämnden mot diskriminering — 4.0
 78. Justitie­ombudsmannen (JO) — 4.0
 79. Statens medieråd — 4.0
 80. Statens servicecenter — 4.0
 81. Tillväxtverket — 4.0
 82. Trafikanalys — 4.0
 83. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 4.0
 84. Jämställdhets­myndigheten — 4.0
 85. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 4.0
 86. Boverket — 3.0
 87. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 3.0
 88. Lantmäteriet — 3.0
 89. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 3.0
 90. Arbets­domstolen (AD) — 3.0
 91. Ehälso­myndigheten — 3.0
 92. Fortifikations­verket — 3.0
 93. Helsingborgs tingsrätt — 3.0
 94. Hyres­nämnden — 3.0
 95. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 3.0
 96. Kammar­kollegiet — 3.0
 97. Kammarrätten i Stockholm — 3.0
 98. Kammarrätten i Sundsvall — 3.0
 99. Kriminal­vården — 3.0
 100. Linköpings tingsrätt — 3.0
 101. Medlings­institutet — 3.0
 102. Norrköpings tingsrätt — 3.0
 103. Nämnden för hemslöjds­frågor — 3.0
 104. Riksarkivet — 3.0
 105. Solna tingsrätt — 3.0
 106. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 3.0
 107. Statens institutions­styrelse (SiS) — 3.0
 108. Jordbruks­verket — 3.0
 109. Sveriges författarfond — 3.0
 110. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 3.0
 111. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 3.0
 112. Val­myndigheten — 3.0
 113. Varbergs tingsrätt — 3.0
 114. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 3.0
 115. Barnombudsmannen — 3.0
 116. Upphandlings­myndigheten — 3.0
 117. Delegationen mot segregation — 3.0
 118. Bolagsverket — 2.0
 119. Pensions­myndigheten — 2.0
 120. Skatteverket — 2.0
 121. Socialstyrelsen — 2.0
 122. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 2.0
 123. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 2.0
 124. Transport­styrelsen — 2.0
 125. Vinnova - Verket för innovations­system — 2.0
 126. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 2.0
 127. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 2.0
 128. Finans­inspektionen (FI) — 2.0
 129. Finanspolitiska rådet — 2.0
 130. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 2.0
 131. Försvars­underrättelse­domstolen — 2.0
 132. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 2.0
 133. Kommers­kollegium — 2.0
 134. Konkurrens­verket — 2.0
 135. Konstnärs­nämnden — 2.0
 136. Konsument­verket — 2.0
 137. Kust­bevakningen — 2.0
 138. Livsmedels­verket — 2.0
 139. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 2.0
 140. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 2.0
 141. Regeringen — 2.0
 142. Revisors­inspektionen — 2.0
 143. Skatterätts­nämnden — 2.0
 144. Skogsstyrelsen — 2.0
 145. Överklagande­nämnden — 2.0
 146. Statens fastighetsverk — 2.0
 147. Statens haveri­kommission (SHK) — 2.0
 148. Skol­inspektionen — 2.0
 149. Statskontoret — 2.0
 150. Svenska Institutet (SI) — 2.0
 151. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 2.0
 152. Svenska kraftnät — 2.0
 153. Tullverket — 2.0
 154. Vetenskaps­rådet (VR) — 2.0
 155. Smartare elektroniksystem — 2.0
 156. eSam — 2.0
 157. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 2.0
 158. Tillits­delegationen — 2.0
 159. Institutet för språk och folkminnen — 1.0
 160. Migrationsverket — 1.0
 161. Naturvårds­verket — 1.0
 162. Riksantikvarieämbetet — 1.0
 163. Riksdagen — 1.0
 164. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 1.0
 165. Swedac — 1.0
 166. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 1.0
 167. Trafikverket — 1.0
 168. Arbetsgivarverket — 1.0
 169. Arbetsmiljö­verket (AV) — 1.0
 170. Arvsfonden — 1.0
 171. Bokförings­nämnden (BFN) — 1.0
 172. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 1.0
 173. Brottsoffer­myndigheten — 1.0
 174. Etikprövnings­myndigheten — 1.0
 175. Datainspektionen (DI) — 1.0
 176. Elegnämnden — 1.0
 177. Ekobrotts­myndigheten — 1.0
 178. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 1.0
 179. Energimarknads­inspektionen — 1.0
 180. Exportkredit­nämnden (EKN) — 1.0
 181. Fjärde AP-fonden (AP4) — 1.0
 182. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 1.0
 183. Forskningsrådet Formas — 1.0
 184. Första AP-fonden (AP1) — 1.0
 185. Försvarets materielverk (FMV) — 1.0
 186. Försvarets radioanstalt (FRA) — 1.0
 187. Försvarsmakten — 1.0
 188. Försäkringskassan (FK) — 1.0
 189. Genteknik­nämnden — 1.0
 190. Harpsunds­nämnden — 1.0
 191. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 1.0
 192. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 1.0
 193. Institutet för rymdfysik (IRF) — 1.0
 194. Justitie­kanslern — 1.0
 195. Karolinska Institutet — 1.0
 196. Kemikamlie­inspektionen — 1.0
 197. Konjunktu­rinstitutet — 1.0
 198. Kronofogden — 1.0
 199. Statens Historiska Museer — 1.0
 200. Luftfarts­verket (LFV) — 1.0
 201. Läkemedels­verket — 1.0
 202. Myndigheten för Kulturanalys — 1.0
 203. Myndigheten för press, radio och tv — 1.0
 204. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 1.0
 205. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 1.0
 206. Nordiska Afrika­institutet — 1.0
 207. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 1.0
 208. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 1.0
 209. Polarforsknings­sekretariatet — 1.0
 210. Riksrevisionen — 1.0
 211. Rymdstyrelsen — 1.0
 212. Rättshjälp­smyndigheten — 1.0
 213. Rättsmedicinal­verket — 1.0
 214. Sameskol­styrelsen — 1.0
 215. Sametinget — 1.0
 216. Sjunde AP-fonden (AP7) — 1.0
 217. Sjätte AP-fonden (AP6) — 1.0
 218. Sjöfarts­verket — 1.0
 219. Energi­myndigheten — 1.0
 220. Statens Geotekniska Institut — 1.0
 221. Statens konstråd — 1.0
 222. Kulturrådet — 1.0
 223. Statens person­adress­register (SPAR) — 1.0
 224. Skolverket — 1.0
 225. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 1.0
 226. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 1.0
 227. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 1.0
 228. Svenska ESF-rådet — 1.0
 229. Riksbanken — 1.0
 230. Säkerhetspolisen (SÄPO) — 1.0
 231. Tredje AP-fonden (AP3) — 1.0
 232. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 1.0
 233. Åklagar­myndigheten — 1.0
 234. Sveriges ambassader och konsulat — 1.0
 235. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 1.0
 236. Skolforsknings­institutet — 1.0
 237. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 1.0
 238. Rekrytering­smyndigheten — 1.0
 239. BioInnovation — 1.0
 240. Drive Sweden — 1.0
 241. SIO Grafen — 1.0
 242. SIP STRIM — 1.0
 243. LIGHTer — 1.0
 244. Internet of Things Sverige — 1.0
 245. InnovAir — 1.0
 246. InfraSweden — 1.0
 247. Medtech4­Health — 1.0
 248. Metalliska material — 1.0
 249. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 1.0
 250. Produktion2030 — 1.0
 251. Viable cities — 1.0
 252. Re:Source — 1.0
 253. SWElife — 1.0
 254. Göteborgs­regionen — 1.0
 255. VästKom — 1.0
 256. Fyrbodal — 1.0
 257. Boråsregionen — 1.0
 258. Skaraborgs kommunal­förbund — 1.0
 259. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 1.0

Användbarhet inom övrig offentlig sektor

Användbarhet mäts än så länge enbart med Googles Pagespeed API v2. Det är en version som slutade supportas av Google sommaren 2018, men får duga tills vidare.

 1. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 5.0
 2. Lantmäteriet — 5.0
 3. Vinnova - Verket för innovations­system — 5.0
 4. Bokförings­nämnden (BFN) — 5.0
 5. Datainspektionen (DI) — 5.0
 6. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 5.0
 7. Folkhälso­myndigheten — 5.0
 8. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 5.0
 9. Försäkringskassan (FK) — 5.0
 10. Harpsunds­nämnden — 5.0
 11. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 5.0
 12. Justitie­kanslern — 5.0
 13. Kammar­kollegiet — 5.0
 14. Statens Historiska Museer — 5.0
 15. Luftfarts­verket (LFV) — 5.0
 16. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 5.0
 17. Revisors­inspektionen — 5.0
 18. Polisen — 5.0
 19. Riksrevisionen — 5.0
 20. Sameskol­styrelsen — 5.0
 21. Statens ansvars­nämnd — 5.0
 22. Energi­myndigheten — 5.0
 23. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 5.0
 24. Statens person­adress­register (SPAR) — 5.0
 25. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 5.0
 26. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 5.0
 27. Trafikanalys — 5.0
 28. Tredje AP-fonden (AP3) — 5.0
 29. Val­myndigheten — 5.0
 30. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 5.0
 31. Sveriges ambassader och konsulat — 5.0
 32. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 5.0
 33. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 5.0
 34. Upphandlings­myndigheten — 5.0
 35. InnovAir — 5.0
 36. Metalliska material — 5.0
 37. Smart Built Environment — 5.0
 38. VästKom — 5.0
 39. Tillits­delegationen — 5.0
 40. Bolagsverket — 4.0
 41. Boverket — 4.0
 42. Kungliga biblioteket (KB) — 4.0
 43. Länsstyrelserna — 4.0
 44. Migrationsverket — 4.0
 45. Pensions­myndigheten — 4.0
 46. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 4.0
 47. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 4.0
 48. Socialstyrelsen — 4.0
 49. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 4.0
 50. Strålsäkerhets­myndigheten — 4.0
 51. Swedac — 4.0
 52. Trafikverket — 4.0
 53. Alingsås tingsrätt — 4.0
 54. Arbetsmiljö­verket (AV) — 4.0
 55. Attunda tingsrätt — 4.0
 56. Blekinge tingsrätt — 4.0
 57. Borås tingsrätt — 4.0
 58. Brottsoffer­myndigheten — 4.0
 59. Sveriges domstolar — 4.0
 60. Ehälso­myndigheten — 4.0
 61. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 4.0
 62. Eksjö tingsrätt — 4.0
 63. Elsäkerhets­verket — 4.0
 64. Eskilstuna tingsrätt — 4.0
 65. Exportkredit­nämnden (EKN) — 4.0
 66. Falu tingsrätt — 4.0
 67. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 4.0
 68. Finans­inspektionen (FI) — 4.0
 69. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 4.0
 70. Försvarets radioanstalt (FRA) — 4.0
 71. Försvarsmakten — 4.0
 72. Förvaltningsrätten i Umeå — 4.0
 73. Förvaltningsrätten Växjö — 4.0
 74. Gotlands tingsrätt — 4.0
 75. Gävle tingsrätt — 4.0
 76. Göteborgs tingsrätt — 4.0
 77. Halmstads tingsrätt — 4.0
 78. Helsingborgs tingsrätt — 4.0
 79. Hudiksvalls tingsrätt — 4.0
 80. Hyres­nämnden — 4.0
 81. Hässleholms tingsrätt — 4.0
 82. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 4.0
 83. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 4.0
 84. Institutet för rymdfysik (IRF) — 4.0
 85. Jönköpings tingsrätt — 4.0
 86. Kalmar tingsrätt — 4.0
 87. Karolinska Institutet — 4.0
 88. Konjunktu­rinstitutet — 4.0
 89. Konsument­verket — 4.0
 90. Kriminal­vården — 4.0
 91. Kristianstads tingsrätt — 4.0
 92. Kronofogden — 4.0
 93. Kust­bevakningen — 4.0
 94. Linköpings tingsrätt — 4.0
 95. Livsmedels­verket — 4.0
 96. Spel­inspektionen — 4.0
 97. Lunds tingsrätt — 4.0
 98. Lycksele tingsrätt — 4.0
 99. Malmö tingsrätt — 4.0
 100. Mora tingsrätt — 4.0
 101. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 4.0
 102. Myndigheten för Kulturanalys — 4.0
 103. Myndigheten för press, radio och tv — 4.0
 104. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 4.0
 105. Nacka tingsrätt — 4.0
 106. Nordiska Afrika­institutet — 4.0
 107. Norrköpings tingsrätt — 4.0
 108. Norrtälje tingsrätt — 4.0
 109. Nyköpings tingsrätt — 4.0
 110. Nämnden för hemslöjds­frågor — 4.0
 111. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 4.0
 112. Nämnden mot diskriminering — 4.0
 113. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 4.0
 114. Polarforsknings­sekretariatet — 4.0
 115. Riksarkivet — 4.0
 116. Justitie­ombudsmannen (JO) — 4.0
 117. Sjunde AP-fonden (AP7) — 4.0
 118. Sjätte AP-fonden (AP6) — 4.0
 119. Sjöfarts­verket — 4.0
 120. Skaraborgs tingsrätt — 4.0
 121. Skatterätts­nämnden — 4.0
 122. Skellefteå tingsrätt — 4.0
 123. Skogsstyrelsen — 4.0
 124. Solna tingsrätt — 4.0
 125. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 4.0
 126. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 4.0
 127. Statens fastighetsverk — 4.0
 128. Statens Geotekniska Institut — 4.0
 129. Statens haveri­kommission (SHK) — 4.0
 130. Statens institutions­styrelse (SiS) — 4.0
 131. Statens konstråd — 4.0
 132. Kulturrådet — 4.0
 133. Statens medieråd — 4.0
 134. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 4.0
 135. Statskontoret — 4.0
 136. Stockholms tingsrätt — 4.0
 137. Sundsvalls tingsrätt — 4.0
 138. Svea hovrätt — 4.0
 139. Svenska ESF-rådet — 4.0
 140. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 4.0
 141. Svenska kraftnät — 4.0
 142. Riksbanken — 4.0
 143. Södertälje tingsrätt — 4.0
 144. Södertörns tingsrätt — 4.0
 145. Tillväxtverket — 4.0
 146. Uddevalla tingsrätt — 4.0
 147. Umeå tingsrätt — 4.0
 148. Universitetskanslers­ämbetet — 4.0
 149. Varbergs tingsrätt — 4.0
 150. Vetenskaps­rådet (VR) — 4.0
 151. Vänersborgs tingsrätt — 4.0
 152. Värmlands tingsrätt — 4.0
 153. Västmanlands tingsrätt — 4.0
 154. Växjö tingsrätt — 4.0
 155. Åklagar­myndigheten — 4.0
 156. Ångerman­lands tingsrätt — 4.0
 157. Örebro tingsrätt — 4.0
 158. Östersunds tingsrätt — 4.0
 159. Barnombudsmannen — 4.0
 160. Jämställdhets­myndigheten — 4.0
 161. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 4.0
 162. BioInnovation — 4.0
 163. Drive Sweden — 4.0
 164. SIP STRIM — 4.0
 165. LIGHTer — 4.0
 166. InfraSweden — 4.0
 167. Produktion2030 — 4.0
 168. Viable cities — 4.0
 169. Re:Source — 4.0
 170. Smartare elektroniksystem — 4.0
 171. Göteborgs­regionen — 4.0
 172. Skaraborgs kommunal­förbund — 4.0
 173. Delegationen mot segregation — 4.0
 174. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 4.0
 175. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 4.0
 176. Institutet för språk och folkminnen — 3.0
 177. Arbetsgivarverket — 3.0
 178. Etikprövnings­myndigheten — 3.0
 179. Forskarskatte­nämnden — 3.0
 180. Första AP-fonden (AP1) — 3.0
 181. Göta hovrätt — 3.0
 182. Högsta domstolen (HD) — 3.0
 183. Kammarrätten i Göteborg — 3.0
 184. Kammarrätten i Jönköping — 3.0
 185. Kammarrätten i Stockholm — 3.0
 186. Kammarrätten i Sundsvall — 3.0
 187. Konkurrens­verket — 3.0
 188. Lagrådet — 3.0
 189. Statens servicecenter — 3.0
 190. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 3.0
 191. Internet of Things Sverige — 3.0
 192. eSam — 3.0
 193. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 2.0
 194. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 2.0
 195. Riksantikvarieämbetet — 2.0
 196. Riksdagen — 2.0
 197. Skatteverket — 2.0
 198. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 2.0
 199. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 2.0
 200. Andra AP-fonden — 2.0
 201. Arvsfonden — 2.0
 202. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 2.0
 203. Elegnämnden — 2.0
 204. Forskningsrådet Formas — 2.0
 205. Fortifikations­verket — 2.0
 206. Svenska ILO-kommittén — 2.0
 207. Kemikamlie­inspektionen — 2.0
 208. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 2.0
 209. Regeringen — 2.0
 210. Skol­inspektionen — 2.0
 211. Skolverket — 2.0
 212. Tullverket — 2.0
 213. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 2.0
 214. Skolforsknings­institutet — 2.0
 215. Medtech4­Health — 2.0
 216. Naturvårds­verket — 1.0
 217. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 1.0
 218. Transport­styrelsen — 1.0
 219. Arbets­domstolen (AD) — 1.0
 220. Ekobrotts­myndigheten — 1.0
 221. Energimarknads­inspektionen — 1.0
 222. Finanspolitiska rådet — 1.0
 223. Fjärde AP-fonden (AP4) — 1.0
 224. Försvarets materielverk (FMV) — 1.0
 225. Försvars­underrättelse­domstolen — 1.0
 226. Förvaltningsrätten i Linköping — 1.0
 227. Genteknik­nämnden — 1.0
 228. Hovrätten för Nedre Norrland — 1.0
 229. Hovrätten för Skåne och Blekinge — 1.0
 230. Hovrätten för Västra Sverige — 1.0
 231. Hovrätten Övre Norrland — 1.0
 232. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 1.0
 233. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 1.0
 234. Kommers­kollegium — 1.0
 235. Konstnärs­nämnden — 1.0
 236. Kärnavfalls­fonden — 1.0
 237. Läkemedels­verket — 1.0
 238. Medlings­institutet — 1.0
 239. Riksgälden — 1.0
 240. Rymdstyrelsen — 1.0
 241. Rättshjälp­smyndigheten — 1.0
 242. Rättsmedicinal­verket — 1.0
 243. Överklagande­nämnden — 1.0
 244. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 1.0
 245. Jordbruks­verket — 1.0
 246. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 1.0
 247. Svenska Institutet (SI) — 1.0
 248. Sveriges författarfond — 1.0
 249. Säkerhetspolisen (SÄPO) — 1.0
 250. Högsta förvaltnings­domstolen — 1.0
 251. Rekrytering­smyndigheten — 1.0
 252. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 1.0
 253. SWElife — 1.0
 254. Fyrbodal — 1.0
 255. Boråsregionen — 1.0
 256. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 1.0

Webbprestanda bland övrig offentlig sektor

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en 4G-uppkoppling i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Pagespeed API v4.

 1. Sveriges författarfond — 5.0
 2. Alingsås tingsrätt — 4.5
 3. Andra AP-fonden — 4.5
 4. Attunda tingsrätt — 4.5
 5. Blekinge tingsrätt — 4.5
 6. Borås tingsrätt — 4.5
 7. Diskriminerings­ombudsmannen (DO) — 4.5
 8. Sveriges domstolar — 4.5
 9. Ekobrotts­myndigheten — 4.5
 10. Eksjö tingsrätt — 4.5
 11. Eskilstuna tingsrätt — 4.5
 12. Falu tingsrätt — 4.5
 13. Första AP-fonden (AP1) — 4.5
 14. Förvaltningsrätten i Linköping — 4.5
 15. Förvaltningsrätten i Umeå — 4.5
 16. Förvaltningsrätten Växjö — 4.5
 17. Gotlands tingsrätt — 4.5
 18. Gävle tingsrätt — 4.5
 19. Göta hovrätt — 4.5
 20. Göteborgs tingsrätt — 4.5
 21. Halmstads tingsrätt — 4.5
 22. Helsingborgs tingsrätt — 4.5
 23. Hovrätten för Nedre Norrland — 4.5
 24. Hovrätten för Skåne och Blekinge — 4.5
 25. Hovrätten för Västra Sverige — 4.5
 26. Hovrätten Övre Norrland — 4.5
 27. Hudiksvalls tingsrätt — 4.5
 28. Hyres­nämnden — 4.5
 29. Hässleholms tingsrätt — 4.5
 30. Högsta domstolen (HD) — 4.5
 31. Jönköpings tingsrätt — 4.5
 32. Kalmar tingsrätt — 4.5
 33. Kammarrätten i Göteborg — 4.5
 34. Kammarrätten i Jönköping — 4.5
 35. Kammarrätten i Stockholm — 4.5
 36. Kammarrätten i Sundsvall — 4.5
 37. Kristianstads tingsrätt — 4.5
 38. Linköpings tingsrätt — 4.5
 39. Luftfarts­verket (LFV) — 4.5
 40. Lunds tingsrätt — 4.5
 41. Lycksele tingsrätt — 4.5
 42. Malmö tingsrätt — 4.5
 43. Mora tingsrätt — 4.5
 44. Nacka tingsrätt — 4.5
 45. Norrköpings tingsrätt — 4.5
 46. Norrtälje tingsrätt — 4.5
 47. Nyköpings tingsrätt — 4.5
 48. Myndigheten för stöd till tros­samfund — 4.5
 49. Rättshjälp­smyndigheten — 4.5
 50. Skaraborgs tingsrätt — 4.5
 51. Skellefteå tingsrätt — 4.5
 52. Solna tingsrätt — 4.5
 53. Stockholms tingsrätt — 4.5
 54. Sundsvalls tingsrätt — 4.5
 55. Svea hovrätt — 4.5
 56. Södertälje tingsrätt — 4.5
 57. Södertörns tingsrätt — 4.5
 58. Uddevalla tingsrätt — 4.5
 59. Umeå tingsrätt — 4.5
 60. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor — 4.5
 61. Varbergs tingsrätt — 4.5
 62. Vänersborgs tingsrätt — 4.5
 63. Värmlands tingsrätt — 4.5
 64. Västmanlands tingsrätt — 4.5
 65. Växjö tingsrätt — 4.5
 66. Ångerman­lands tingsrätt — 4.5
 67. Örebro tingsrätt — 4.5
 68. Östersunds tingsrätt — 4.5
 69. Högsta förvaltnings­domstolen — 4.5
 70. Nationellt forensiskt centrum (NFC) — 4.3
 71. Polisen — 4.3
 72. Allmänna reklamations­nämnden (ARN) — 4.0
 73. Arbets­domstolen (AD) — 4.0
 74. Arbetsmiljö­verket (AV) — 4.0
 75. Bokförings­nämnden (BFN) — 4.0
 76. Ehälso­myndigheten — 4.0
 77. Folkhälso­myndigheten — 4.0
 78. Försvarsmakten — 4.0
 79. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen (IAF) — 4.0
 80. Kommers­kollegium — 4.0
 81. Konkurrens­verket — 4.0
 82. Spel­inspektionen — 4.0
 83. Medlings­institutet — 4.0
 84. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys — 4.0
 85. Justitie­ombudsmannen (JO) — 4.0
 86. Rymdstyrelsen — 4.0
 87. Special­pedagogiska skol­myndigheten (SPSM) — 4.0
 88. Statens Geotekniska Institut — 4.0
 89. Vetenskaps­rådet (VR) — 4.0
 90. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning — 4.0
 91. Skolforsknings­institutet — 4.0
 92. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket — 4.0
 93. BioInnovation — 4.0
 94. Smart Built Environment — 4.0
 95. Göteborgs­regionen — 4.0
 96. Bolagsverket — 3.5
 97. Boverket — 3.5
 98. Naturvårds­verket — 3.5
 99. Arbetsgivarverket — 3.5
 100. Fortifikations­verket — 3.5
 101. Försvarets materielverk (FMV) — 3.5
 102. Kammar­kollegiet — 3.5
 103. Konjunktu­rinstitutet — 3.5
 104. Konsument­verket — 3.5
 105. Nordiska Afrika­institutet — 3.5
 106. Revisors­inspektionen — 3.5
 107. Rättsmedicinal­verket — 3.5
 108. Energi­myndigheten — 3.5
 109. Statens haveri­kommission (SHK) — 3.5
 110. Statens servicecenter — 3.5
 111. Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA) — 3.5
 112. Svenska ESF-rådet — 3.5
 113. Svenska institutet för europa­politiska studier (SIEPS) — 3.5
 114. Riksbanken — 3.5
 115. Universitetskanslers­ämbetet — 3.5
 116. Rekrytering­smyndigheten — 3.5
 117. Drive Sweden — 3.5
 118. Centrala Studiestöds­nämnden (CSN) — 3.0
 119. Institutet för språk och folkminnen — 3.0
 120. Kungliga biblioteket (KB) — 3.0
 121. Pensions­myndigheten — 3.0
 122. Strålsäkerhets­myndigheten — 3.0
 123. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) — 3.0
 124. Transport­styrelsen — 3.0
 125. Vinnova - Verket för innovations­system — 3.0
 126. Brottsoffer­myndigheten — 3.0
 127. Ekonomistyrnings­verket (ESV) — 3.0
 128. Finans­inspektionen (FI) — 3.0
 129. Forskarskatte­nämnden — 3.0
 130. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd — 3.0
 131. Försvars­underrättelse­domstolen — 3.0
 132. Försäkringskassan (FK) — 3.0
 133. Genteknik­nämnden — 3.0
 134. Svenska ILO-kommittén — 3.0
 135. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) — 3.0
 136. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering (IFAU) — 3.0
 137. Karolinska Institutet — 3.0
 138. Kust­bevakningen — 3.0
 139. Läkemedels­verket — 3.0
 140. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) — 3.0
 141. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys — 3.0
 142. Nämnden för hemslöjds­frågor — 3.0
 143. Nämnden mot diskriminering — 3.0
 144. Skatterätts­nämnden — 3.0
 145. Överklagande­nämnden — 3.0
 146. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) — 3.0
 147. Statens fastighetsverk — 3.0
 148. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten (SIUN) — 3.0
 149. Statens medieråd — 3.0
 150. Statskontoret — 3.0
 151. Svenska kraftnät — 3.0
 152. Tillväxtverket — 3.0
 153. Val­myndigheten — 3.0
 154. Åklagar­myndigheten — 3.0
 155. Sveriges ambassader och konsulat — 3.0
 156. Barnombudsmannen — 3.0
 157. Jämställdhets­myndigheten — 3.0
 158. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd (MFoF) — 3.0
 159. Re:Source — 3.0
 160. Smartare elektroniksystem — 3.0
 161. eSam — 3.0
 162. VästKom — 3.0
 163. Skaraborgs kommunal­förbund — 3.0
 164. Delegationen mot segregation — 3.0
 165. Havs och Vatten­myndigheten (HaV) — 2.5
 166. Länsstyrelserna — 2.5
 167. Migrationsverket — 2.5
 168. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) — 2.5
 169. Trafikverket — 2.5
 170. Elegnämnden — 2.5
 171. Elsäkerhets­verket — 2.5
 172. Energimarknads­inspektionen — 2.5
 173. Fastighetsmäklar­inspektionen (FMI) — 2.5
 174. Finanspolitiska rådet — 2.5
 175. Fjärde AP-fonden (AP4) — 2.5
 176. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) — 2.5
 177. Justitie­kanslern — 2.5
 178. Kemikamlie­inspektionen — 2.5
 179. Konstnärs­nämnden — 2.5
 180. Kärnavfalls­fonden — 2.5
 181. Lagrådet — 2.5
 182. Statens Historiska Museer — 2.5
 183. Myndigheten för press, radio och tv — 2.5
 184. Patent- och registrerings­verket (PRV) — 2.5
 185. Polarforsknings­sekretariatet — 2.5
 186. Statens institutions­styrelse (SiS) — 2.5
 187. Jordbruks­verket — 2.5
 188. Statens person­adress­register (SPAR) — 2.5
 189. Skolverket — 2.5
 190. Statens väg- och transport­forsknings­institut (VTI) — 2.5
 191. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden — 2.5
 192. Säkerhetspolisen (SÄPO) — 2.5
 193. Trafikanalys — 2.5
 194. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård — 2.5
 195. LIGHTer — 2.5
 196. Medtech4­Health — 2.5
 197. Metalliska material — 2.5
 198. Fyrbodal — 2.5
 199. Boråsregionen — 2.5
 200. Government Offices of Sweden (Regeringen) — 2.5
 201. Statens Offentliga Utredningar (SOU) — 2.5
 202. Post- och tele­styrelsen (PTS) — 2.0
 203. Riksantikvarieämbetet — 2.0
 204. Riksdagen — 2.0
 205. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut (SMHI) — 2.0
 206. Arvsfonden — 2.0
 207. Datainspektionen (DI) — 2.0
 208. Exportkredit­nämnden (EKN) — 2.0
 209. Inspektionen för social­försäkringen (ISF) — 2.0
 210. Kronofogden — 2.0
 211. Livsmedels­verket — 2.0
 212. Regeringen — 2.0
 213. Riksarkivet — 2.0
 214. Riksrevisionen — 2.0
 215. Sjunde AP-fonden (AP7) — 2.0
 216. Sjätte AP-fonden (AP6) — 2.0
 217. Statens konstråd — 2.0
 218. Kulturrådet — 2.0
 219. Statens tjänste­pensions­verk (SPV) — 2.0
 220. Tullverket — 2.0
 221. InnovAir — 2.0
 222. Process­industriell IT och automation (PiiA) — 2.0
 223. Lantmäteriet — 1.5
 224. Skatteverket — 1.5
 225. Statistiska Centralbyrån (SCB) — 1.5
 226. Brotts­förebyggande rådet (BRÅ) — 1.5
 227. Folke Bernadotte­akademin (FBA) — 1.5
 228. Forskningsrådet Formas — 1.5
 229. Institutet för rymdfysik (IRF) — 1.5
 230. Myndigheten för delaktighet (MFD) — 1.5
 231. Riksgälden — 1.5
 232. Sjöfarts­verket — 1.5
 233. Total­försvarets forsknings­institut (FOI) — 1.5
 234. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) — 1.0
 235. Socialstyrelsen — 1.0
 236. Swedac — 1.0
 237. Etikprövnings­myndigheten — 1.0
 238. Försvarets radioanstalt (FRA) — 1.0
 239. Harpsunds­nämnden — 1.0
 240. Kriminal­vården — 1.0
 241. Myndigheten för Kulturanalys — 1.0
 242. Sameskol­styrelsen — 1.0
 243. Sametinget — 1.0
 244. Skogsstyrelsen — 1.0
 245. Statens ansvars­nämnd — 1.0
 246. Skol­inspektionen — 1.0
 247. Svenska Institutet (SI) — 1.0
 248. Tredje AP-fonden (AP3) — 1.0
 249. Överklagande­nämnden för studiestöd (ÖKS) — 1.0
 250. Upphandlings­myndigheten — 1.0
 251. SIP STRIM — 1.0
 252. Internet of Things Sverige — 1.0
 253. InfraSweden — 1.0
 254. Produktion2030 — 1.0
 255. Viable cities — 1.0
 256. SWElife — 1.0
 257. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap — 1.0
 258. Tillits­delegationen — 1.0
Till toppen