Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Lista över patient­organisationers bästa webbplatser i April, 2020

Lista över patient­organisationers bästa webbplatser i April, 2020

Jämförelse över hur patient­organisationers webbplatser under April står sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard och användbarhet.


Om kategorin Patient­organisationer

Patient­föreningar och organisationer som bevakar individers rättigheter i samhället.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 3.7 av 5.

Se aktuell lista med patient­organisationer


Aprils topplista är här. Precis som tidigare är det enbart startsidor som är uppmätta, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Betyget för användbarhet är dock inte meningsfullt att normalisera då det handlar om för små skillnader mellan det bästa betygen och de genomsnittliga. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de tester som ännu inte har en egen kategori.

 1. Riksförbundet för leversjuka — 3.9
 2. Förbundet unga rörelse­hindrade — 3.8
 3. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP — 3.7
 4. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam — 3.6
 5. Föreningen Fragile-X — 3.4
 6. Länkarnas Riksförbund — 3.4
 7. Melanom­föreningen — 3.4
 8. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 3.4
 9. Svenska narkomanvårds­förbundet (SNVF) — 3.4
 10. Svenska Marfan­föreningen — 3.4
 11. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga — 3.4
 12. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 3.4
 13. Njurförbundet — 3.3
 14. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 3.3
 15. Svenska Down­föreningen — 3.3
 16. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa — 3.2
 17. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 3.2
 18. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 3.2
 19. Ödemförbundet — 3.2
 20. Afasiförbundet i Sverige — 3.1
 21. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige — 3.1
 22. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 3.1
 23. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 3.1
 24. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 3.1
 25. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade — 3.1
 26. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) — 3.1
 27. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 3.1
 28. Ataxiföreningen — 3.0
 29. Bröstcancer­förbundet — 3.0
 30. Förbundet Sällsynta diagnoser — 3.0
 31. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) — 3.0
 32. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 3.0
 33. Stamnings­förbundet — 3.0
 34. Svenska Addisonföreningen — 3.0
 35. Synskadades Riksförbud — 3.0
 36. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 3.0
 37. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 2.9
 38. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 2.9
 39. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 2.9
 40. Riksförbundet Cystisk Fibros — 2.9
 41. Astma och Allergi­förbundet — 2.8
 42. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 2.8
 43. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 2.8
 44. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 2.8
 45. Spädbarnsfonden — 2.8
 46. Unga allergiker — 2.8
 47. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 2.7
 48. Demens­förbundet — 2.7
 49. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 2.7
 50. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 2.7
 51. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 2.7
 52. Psoriasis­förbundet — 2.7
 53. Svenska EB föreningen / Debra — 2.7
 54. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 2.7
 55. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 2.7
 56. Cancerfonden — 2.6
 57. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 2.6
 58. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 2.6
 59. Funktionsrätt Sverige — 2.6
 60. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 2.6
 61. Mun- och halscancerförbundet — 2.6
 62. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 2.6
 63. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 2.6
 64. Riksförbundet för social och mental hälsa — 2.6
 65. Riksorganisationen Unga reumatiker — 2.6
 66. Stroke-riksförbundet — 2.6
 67. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 2.6
 68. Svenska epilepsi­förbundet — 2.6
 69. Svenska ödemförbundet — 2.6
 70. Svenska Vitiligo­förbundet — 2.6
 71. Barncancerföreningarna — 2.5
 72. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 2.5
 73. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 2.5
 74. Alzheimerföreningen — 2.4
 75. Amningshjälpen — 2.4
 76. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 2.4
 77. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 2.4
 78. Cancer Rehab Fonden — 2.4
 79. De handikappades riksförbund (DHR) — 2.4
 80. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 2.4
 81. Prostatacancer­förbundet — 2.4
 82. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 2.4
 83. Riksförbundet Noaks Ark — 2.4
 84. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 2.4
 85. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 2.4
 86. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 2.4
 87. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 2.3
 88. Svensk Dysmeliförening — 2.3
 89. Svenska diabetes­förbundet — 2.3
 90. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 2.3
 91. Apné­föreningen i Stockholm — 2.2
 92. Blodcancerförbundet — 2.2
 93. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 2.2
 94. El­överkänsligas riks­förbund — 2.2
 95. Riks­förbundet Balans — 2.2
 96. Handikapp­förbunden (HSO) — 2.2
 97. Lungcancer­förbundet Stödet — 2.2
 98. Riksföreningen hjärnkraft — 2.2
 99. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 2.2
 100. Schizofreni­förbundet — 2.2
 101. Spelberoendes Riksförbund — 2.2
 102. Autism- och Asperger­förbundet — 2.1
 103. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 2.1
 104. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 2.1
 105. Hjärtebarns­förbundet — 2.1
 106. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 2.0
 107. Fibromyalgiförbundet — 2.0
 108. Reumatikerförbundet — 2.0
 109. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 2.0
 110. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) — 2.0
 111. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 2.0
 112. Alopeiförbundet Sverige — 1.9
 113. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 1.9
 114. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 1.9
 115. Huvudvärks­förbundet — 1.6
 116. SHEDO — 1.6

Webbstandard hos patient­organisationer

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod.
Samt om webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP — 5.0
 2. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 4.4
 3. Melanom­föreningen — 4.3
 4. Afasiförbundet i Sverige — 4.2
 5. Riksförbundet för leversjuka — 4.2
 6. Stamnings­förbundet — 4.2
 7. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 4.2
 8. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa — 4.0
 9. Psoriasis­förbundet — 4.0
 10. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 4.0
 11. Svenska narkomanvårds­förbundet (SNVF) — 4.0
 12. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 4.0
 13. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 4.0
 14. Astma och Allergi­förbundet — 3.8
 15. Länkarnas Riksförbund — 3.8
 16. Njurförbundet — 3.8
 17. Svenska Marfan­föreningen — 3.8
 18. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga — 3.8
 19. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) — 3.8
 20. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 3.8
 21. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 3.6
 22. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige — 3.6
 23. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 3.6
 24. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 3.6
 25. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 3.6
 26. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 3.6
 27. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 3.6
 28. Spädbarnsfonden — 3.6
 29. Svenska EB föreningen / Debra — 3.6
 30. Svenska epilepsi­förbundet — 3.6
 31. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 3.6
 32. Svenska ödemförbundet — 3.6
 33. Unga allergiker — 3.6
 34. Bröstcancer­förbundet — 3.5
 35. Mun- och halscancerförbundet — 3.5
 36. Stroke-riksförbundet — 3.5
 37. Svensk Dysmeliförening — 3.5
 38. Synskadades Riksförbud — 3.5
 39. Ödemförbundet — 3.5
 40. Demens­förbundet — 3.4
 41. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 3.4
 42. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 3.4
 43. Förbundet Sällsynta diagnoser — 3.4
 44. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam — 3.4
 45. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 3.4
 46. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 3.4
 47. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 3.4
 48. Föreningen Fragile-X — 3.3
 49. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) — 3.3
 50. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 3.3
 51. Svenska Addisonföreningen — 3.3
 52. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 3.3
 53. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 3.2
 54. Ataxiföreningen — 3.2
 55. Förbundet unga rörelse­hindrade — 3.2
 56. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 3.2
 57. Riksförbundet Cystisk Fibros — 3.2
 58. Riksorganisationen Unga reumatiker — 3.2
 59. Svenska Down­föreningen — 3.2
 60. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 3.2
 61. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 3.2
 62. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade — 3.2
 63. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 3.2
 64. De handikappades riksförbund (DHR) — 3.1
 65. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 3.1
 66. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 3.1
 67. Riksförbundet för social och mental hälsa — 3.1
 68. Alzheimerföreningen — 3.0
 69. Amningshjälpen — 3.0
 70. Apné­föreningen i Stockholm — 3.0
 71. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 3.0
 72. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 3.0
 73. Riks­förbundet Balans — 3.0
 74. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 3.0
 75. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 3.0
 76. Riksförbundet Noaks Ark — 3.0
 77. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 3.0
 78. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 3.0
 79. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 3.0
 80. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 2.9
 81. Blodcancerförbundet — 2.9
 82. Cancerfonden — 2.9
 83. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 2.9
 84. Hjärtebarns­förbundet — 2.9
 85. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 2.9
 86. Prostatacancer­förbundet — 2.9
 87. Schizofreni­förbundet — 2.9
 88. Autism- och Asperger­förbundet — 2.8
 89. Barncancerföreningarna — 2.8
 90. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 2.8
 91. Cancer Rehab Fonden — 2.8
 92. Funktionsrätt Sverige — 2.8
 93. Lungcancer­förbundet Stödet — 2.8
 94. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) — 2.8
 95. Spelberoendes Riksförbund — 2.8
 96. Svenska diabetes­förbundet — 2.8
 97. Svenska Vitiligo­förbundet — 2.8
 98. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 2.7
 99. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 2.6
 100. Reumatikerförbundet — 2.6
 101. Riksföreningen hjärnkraft — 2.6
 102. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 2.5
 103. Alopeiförbundet Sverige — 2.4
 104. Huvudvärks­förbundet — 2.4
 105. SHEDO — 2.4
 106. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 2.4
 107. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 2.4
 108. Fibromyalgiförbundet — 2.3
 109. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 2.3
 110. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 2.2
 111. Handikapp­förbunden (HSO) — 2.2
 112. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 2.2
 113. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 2.2
 114. El­överkänsligas riks­förbund — 2.1
 115. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 2.0
 116. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 1.5

Tillgänglighet hos patient­organisationer

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt med verktyget Pa11y. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

 1. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam — 5.0
 2. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa — 5.0
 3. Riksförbundet för leversjuka — 5.0
 4. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 5.0
 5. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 5.0
 6. Synskadades Riksförbud — 5.0
 7. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 4.0
 8. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 4.0
 9. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 4.0
 10. Förbundet unga rörelse­hindrade — 3.0
 11. Förbundet Sällsynta diagnoser — 3.0
 12. Föreningen Fragile-X — 3.0
 13. Länkarnas Riksförbund — 3.0
 14. Melanom­föreningen — 3.0
 15. Riksförbundet Cystisk Fibros — 3.0
 16. Svenska Down­föreningen — 3.0
 17. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 3.0
 18. Svenska Vitiligo­förbundet — 3.0
 19. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade — 3.0
 20. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 2.0
 21. Ataxiföreningen — 2.0
 22. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 2.0
 23. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 2.0
 24. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 2.0
 25. Funktionsrätt Sverige — 2.0
 26. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP — 2.0
 27. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 2.0
 28. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige — 2.0
 29. Handikapp­förbunden (HSO) — 2.0
 30. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 2.0
 31. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga — 2.0
 32. Unga allergiker — 2.0
 33. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 2.0
 34. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 2.0
 35. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 2.0
 36. Afasiförbundet i Sverige — 1.0
 37. Alopeiförbundet Sverige — 1.0
 38. Alzheimerföreningen — 1.0
 39. Amningshjälpen — 1.0
 40. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 1.0
 41. Apné­föreningen i Stockholm — 1.0
 42. Astma och Allergi­förbundet — 1.0
 43. Autism- och Asperger­förbundet — 1.0
 44. Barncancerföreningarna — 1.0
 45. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 1.0
 46. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 1.0
 47. Blodcancerförbundet — 1.0
 48. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 1.0
 49. Bröstcancer­förbundet — 1.0
 50. Cancerfonden — 1.0
 51. Cancer Rehab Fonden — 1.0
 52. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 1.0
 53. De handikappades riksförbund (DHR) — 1.0
 54. Demens­förbundet — 1.0
 55. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 1.0
 56. El­överkänsligas riks­förbund — 1.0
 57. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 1.0
 58. Fibromyalgiförbundet — 1.0
 59. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 1.0
 60. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 1.0
 61. Riks­förbundet Balans — 1.0
 62. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 1.0
 63. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 1.0
 64. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) — 1.0
 65. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 1.0
 66. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 1.0
 67. Hjärtebarns­förbundet — 1.0
 68. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 1.0
 69. Huvudvärks­förbundet — 1.0
 70. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 1.0
 71. Lungcancer­förbundet Stödet — 1.0
 72. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 1.0
 73. Mun- och halscancerförbundet — 1.0
 74. SHEDO — 1.0
 75. Njurförbundet — 1.0
 76. Prostatacancer­förbundet — 1.0
 77. Psoriasis­förbundet — 1.0
 78. Reumatikerförbundet — 1.0
 79. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 1.0
 80. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 1.0
 81. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 1.0
 82. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 1.0
 83. Riksförbundet Noaks Ark — 1.0
 84. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 1.0
 85. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 1.0
 86. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 1.0
 87. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) — 1.0
 88. Riksförbundet för social och mental hälsa — 1.0
 89. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 1.0
 90. Riksföreningen hjärnkraft — 1.0
 91. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 1.0
 92. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 1.0
 93. Riksorganisationen Unga reumatiker — 1.0
 94. Schizofreni­förbundet — 1.0
 95. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 1.0
 96. Spelberoendes Riksförbund — 1.0
 97. Spädbarnsfonden — 1.0
 98. Stamnings­förbundet — 1.0
 99. Stroke-riksförbundet — 1.0
 100. Svensk Dysmeliförening — 1.0
 101. Svenska Addisonföreningen — 1.0
 102. Svenska narkomanvårds­förbundet (SNVF) — 1.0
 103. Svenska diabetes­förbundet — 1.0
 104. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 1.0
 105. Svenska EB föreningen / Debra — 1.0
 106. Svenska epilepsi­förbundet — 1.0
 107. Svenska Marfan­föreningen — 1.0
 108. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 1.0
 109. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 1.0
 110. Svenska ödemförbundet — 1.0
 111. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 1.0
 112. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 1.0
 113. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 1.0
 114. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 1.0
 115. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) — 1.0
 116. Ödemförbundet — 1.0

Webbprestanda bland patient­organisationer

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en ComHem 600 Mbit/s i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Pagespeed API v4.

 1. Svenska Marfan­föreningen — 5.0
 2. Förbundet unga rörelse­hindrade — 4.7
 3. Föreningen Fragile-X — 4.7
 4. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam — 4.3
 5. Njurförbundet — 4.3
 6. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 4.3
 7. Svenska Down­föreningen — 4.3
 8. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga — 4.3
 9. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) — 4.0
 10. Länkarnas Riksförbund — 4.0
 11. Riksförbundet för leversjuka — 4.0
 12. Svenska Addisonföreningen — 4.0
 13. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 3.7
 14. Ataxiföreningen — 3.7
 15. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 3.7
 16. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 3.7
 17. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 3.7
 18. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 3.7
 19. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 3.7
 20. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 3.7
 21. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade — 3.7
 22. El­överkänsligas riks­förbund — 3.5
 23. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 3.5
 24. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 3.5
 25. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 3.3
 26. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 3.3
 27. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 3.3
 28. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige — 3.3
 29. Svenska narkomanvårds­förbundet (SNVF) — 3.3
 30. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) — 3.3
 31. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 3.3
 32. Ödemförbundet — 3.3
 33. Barncancerföreningarna — 3.0
 34. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 3.0
 35. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 3.0
 36. Bröstcancer­förbundet — 3.0
 37. Cancer Rehab Fonden — 3.0
 38. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 3.0
 39. Funktionsrätt Sverige — 3.0
 40. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP — 3.0
 41. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 3.0
 42. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 3.0
 43. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 3.0
 44. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 3.0
 45. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 3.0
 46. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 3.0
 47. Afasiförbundet i Sverige — 2.7
 48. Alzheimerföreningen — 2.7
 49. Cancerfonden — 2.7
 50. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 2.7
 51. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 2.7
 52. Handikapp­förbunden (HSO) — 2.7
 53. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 2.7
 54. Melanom­föreningen — 2.7
 55. Riksförbundet för social och mental hälsa — 2.7
 56. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 2.7
 57. Spädbarnsfonden — 2.7
 58. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 2.7
 59. Svenska Vitiligo­förbundet — 2.7
 60. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 2.7
 61. Demens­förbundet — 2.5
 62. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 2.5
 63. Förbundet Sällsynta diagnoser — 2.5
 64. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 2.5
 65. Riksförbundet Noaks Ark — 2.5
 66. Riksförbundet Cystisk Fibros — 2.5
 67. Riksorganisationen Unga reumatiker — 2.5
 68. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 2.5
 69. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 2.5
 70. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 2.5
 71. Amningshjälpen — 2.3
 72. Lungcancer­förbundet Stödet — 2.3
 73. Mun- och halscancerförbundet — 2.3
 74. Prostatacancer­förbundet — 2.3
 75. Riksföreningen hjärnkraft — 2.3
 76. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 2.3
 77. Stamnings­förbundet — 2.3
 78. Svenska diabetes­förbundet — 2.3
 79. Svenska EB föreningen / Debra — 2.3
 80. Synskadades Riksförbud — 2.3
 81. Astma och Allergi­förbundet — 2.0
 82. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 2.0
 83. Blodcancerförbundet — 2.0
 84. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 2.0
 85. De handikappades riksförbund (DHR) — 2.0
 86. Fibromyalgiförbundet — 2.0
 87. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 2.0
 88. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 2.0
 89. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 2.0
 90. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 2.0
 91. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 2.0
 92. Schizofreni­förbundet — 2.0
 93. Spelberoendes Riksförbund — 2.0
 94. Stroke-riksförbundet — 2.0
 95. Svenska epilepsi­förbundet — 2.0
 96. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 2.0
 97. Unga allergiker — 2.0
 98. Autism- och Asperger­förbundet — 1.7
 99. Psoriasis­förbundet — 1.7
 100. Reumatikerförbundet — 1.7
 101. Svensk Dysmeliförening — 1.7
 102. Alopeiförbundet Sverige — 1.5
 103. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 1.5
 104. Apné­föreningen i Stockholm — 1.5
 105. Riks­förbundet Balans — 1.5
 106. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa — 1.5
 107. Svenska ödemförbundet — 1.5
 108. Hjärtebarns­förbundet — 1.3
 109. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 1.3
 110. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 1.3
 111. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 1.0
 112. Huvudvärks­förbundet — 1.0
 113. SHEDO — 1.0
 114. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 1.0
 115. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) — 1.0
 116. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 1.0

Integritet bland patient­organisationer

Integriteten är hur bra webbplatsen värnar sina användares personliga integritet. Det är en mätning genom Dataskydd.net's lösning Webbkoll. Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 15 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnits testas åtminstone två gånger.

 1. Bröstcancer­förbundet — 2.0
 2. Cancerfonden — 2.0
 3. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 2.0
 4. Förbundet Sällsynta diagnoser — 2.0
 5. Hjärtebarns­förbundet — 2.0
 6. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 2.0
 7. Riksförbundet Cystisk Fibros — 2.0
 8. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 2.0
 9. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 1.4
 10. Riksförbundet Noaks Ark — 1.3
 11. Afasiförbundet i Sverige — 1.0
 12. Alopeiförbundet Sverige — 1.0
 13. Alzheimerföreningen — 1.0
 14. Amningshjälpen — 1.0
 15. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 1.0
 16. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 1.0
 17. Apné­föreningen i Stockholm — 1.0
 18. Astma och Allergi­förbundet — 1.0
 19. Ataxiföreningen — 1.0
 20. Autism- och Asperger­förbundet — 1.0
 21. Barncancerföreningarna — 1.0
 22. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 1.0
 23. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 1.0
 24. Blodcancerförbundet — 1.0
 25. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 1.0
 26. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 1.0
 27. Cancer Rehab Fonden — 1.0
 28. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 1.0
 29. De handikappades riksförbund (DHR) — 1.0
 30. Demens­förbundet — 1.0
 31. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 1.0
 32. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 1.0
 33. El­överkänsligas riks­förbund — 1.0
 34. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 1.0
 35. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP — 1.0
 36. Fibromyalgiförbundet — 1.0
 37. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 1.0
 38. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 1.0
 39. Riks­förbundet Balans — 1.0
 40. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 1.0
 41. Föreningen Fragile-X — 1.0
 42. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 1.0
 43. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) — 1.0
 44. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 1.0
 45. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige — 1.0
 46. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam — 1.0
 47. Handikapp­förbunden (HSO) — 1.0
 48. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 1.0
 49. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 1.0
 50. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 1.0
 51. Huvudvärks­förbundet — 1.0
 52. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 1.0
 53. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa — 1.0
 54. Lungcancer­förbundet Stödet — 1.0
 55. Länkarnas Riksförbund — 1.0
 56. Melanom­föreningen — 1.0
 57. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 1.0
 58. Mun- och halscancerförbundet — 1.0
 59. Njurförbundet — 1.0
 60. Prostatacancer­förbundet — 1.0
 61. Psoriasis­förbundet — 1.0
 62. Reumatikerförbundet — 1.0
 63. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 1.0
 64. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 1.0
 65. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 1.0
 66. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 1.0
 67. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 1.0
 68. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 1.0
 69. Riksförbundet för leversjuka — 1.0
 70. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) — 1.0
 71. Riksförbundet för social och mental hälsa — 1.0
 72. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 1.0
 73. Riksföreningen hjärnkraft — 1.0
 74. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 1.0
 75. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 1.0
 76. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 1.0
 77. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 1.0
 78. Riksorganisationen Unga reumatiker — 1.0
 79. Schizofreni­förbundet — 1.0
 80. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 1.0
 81. Spelberoendes Riksförbund — 1.0
 82. Spädbarnsfonden — 1.0
 83. Stamnings­förbundet — 1.0
 84. Stroke-riksförbundet — 1.0
 85. Svensk Dysmeliförening — 1.0
 86. Svenska Addisonföreningen — 1.0
 87. Svenska diabetes­förbundet — 1.0
 88. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 1.0
 89. Svenska Down­föreningen — 1.0
 90. Svenska EB föreningen / Debra — 1.0
 91. Svenska epilepsi­förbundet — 1.0
 92. Svenska Marfan­föreningen — 1.0
 93. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 1.0
 94. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 1.0
 95. Svenska ödemförbundet — 1.0
 96. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 1.0
 97. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 1.0
 98. Svenska Vitiligo­förbundet — 1.0
 99. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 1.0
 100. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 1.0
 101. Synskadades Riksförbud — 1.0
 102. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 1.0
 103. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga — 1.0
 104. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade — 1.0
 105. Unga allergiker — 1.0
 106. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) — 1.0
 107. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 1.0
 108. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 1.0
 109. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 1.0
 110. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 1.0
 111. Funktionsrätt Sverige — 1.0
 112. SHEDO — 1.0

5 senaste rapporterna