Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Hur står sig övrigt digitalt på webben i September, 2019?

Hur står sig övrigt digitalt på webben i September, 2019?

Jämförelse över övrigt digitalts webbplatser under September står sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard och användbarhet.


Om kategorin Övrigt viktigt för ett digitalt Sverige

Andra webbplatser och tjänster för ett fungerande digitalt samhälle.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 3.9 av 5.

Se aktuell lista med övrigt viktigt för ett digitalt sverige


Septembers topplista är här. Precis som tidigare är det enbart startsidor som är uppmätta, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Betyget för användbarhet är dock inte meningsfullt att normalisera då det handlar om för små skillnader mellan det bästa betygen och de genomsnittliga. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de tester som ännu inte har en egen kategori.

 1. Digitaliserad (Region Halland) — 4.3
 2. Design Guidelines (Region Halland) — 4.1
 3. Efterlevande­guiden — 3.7
 4. Stoppa spionerna — 3.7
 5. Wikipedia — 3.7
 6. Skoldigitplan (SKL) — 3.6
 7. Min myndighets­post — 3.4
 8. Webbdagarna (IDG) — 3.4
 9. Telia Wholesale (fd Skanova) — 3.4
 10. Dataskydd.net — 3.3
 11. Digidel — 3.3
 12. Bredbands­kollen — 3.2
 13. AI Innovation of Sweden — 3.2
 14. Estonia­samlingen — 3.2
 15. Nationella Diabetes­registret (NDR) — 3.2
 16. Föreningen Vetenskap och Folkbildning — 3.1
 17. Vården i siffror (Inera) — 3.1
 18. Mina Meddelanden — 3.1
 19. Spetspatienterna — 3.1
 20. Svensk Nationell Datatjänst (SND, Göteborgs Universitet) — 3.1
 21. Internet­stiftelsen — 3.0
 22. IT & Telekom­företagen (Almega) — 3.0
 23. BankID — 3.0
 24. AI Sustainability Center — 2.9
 25. Sitevision — 2.9
 26. Svensk Film­databas — 2.9
 27. Svenska Unescorådet — 2.9
 28. Svenska Handelsbanken — 2.9
 29. AI Competence for Sweden — 2.9
 30. Digitala lektioner (Internetstiftelsen) — 2.8
 31. Skolbanken — 2.8
 32. Nordea — 2.8
 33. Svenska Bankföreningen — 2.8
 34. Svenskarna och internet (Internetstiftelsen) — 2.8
 35. Projekt Runeberg — 2.7
 36. Humanisterna — 2.7
 37. Vizzit International — 2.7
 38. Forsknings­konsortiet Digital förvaltning (Göteborgs Universitet) — 2.6
 39. KIA-index — 2.6
 40. Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) — 2.5
 41. Folkbildnings­rådet (SKL, mfl) — 2.5
 42. Sveriges advokat­samfund — 2.4
 43. Svenska Film­institutet — 2.3
 44. Dataföreningen — 2.3
 45. Globala målen (United Nations Development Programme - UNDP) — 2.3
 46. Geoforum Sverige — 2.2
 47. Almedalsveckan (Region Gotland) — 2.1
 48. Digilär (Natur & Kultur) — 2.1
 49. Klarna — 2.1
 50. Digitaliseringsrådet — 2.1
 51. IAB Sverige — 2.1
 52. Nationellt kunskapsc­entrum för dövblind­frågor (Lund) — 2.1
 53. Vitalis (Svenska Mässan) — 2.0
 54. Swedbank — 2.0
 55. Studiefrämjandet — 1.9
 56. Swish — 1.9
 57. Summit and Friends — 1.5

Webbstandard hos övrigt viktigt för ett digitalt sverige

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod.
Samt om webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. Digitaliserad (Region Halland) — 5.0
 2. Spetspatienterna — 4.8
 3. Skoldigitplan (SKL) — 4.7
 4. Webbdagarna (IDG) — 4.7
 5. Design Guidelines (Region Halland) — 4.6
 6. Wikipedia — 4.4
 7. Föreningen Vetenskap och Folkbildning — 4.3
 8. Telia Wholesale (fd Skanova) — 4.1
 9. Efterlevande­guiden — 4.0
 10. AI Innovation of Sweden — 3.9
 11. Nationella Diabetes­registret (NDR) — 3.9
 12. Dataskydd.net — 3.8
 13. Stoppa spionerna — 3.8
 14. Svenska Unescorådet — 3.8
 15. Skolbanken — 3.8
 16. Digidel — 3.8
 17. Svensk Nationell Datatjänst (SND, Göteborgs Universitet) — 3.8
 18. AI Competence for Sweden — 3.8
 19. Svensk Film­databas — 3.7
 20. Bredbands­kollen — 3.5
 21. KIA-index — 3.5
 22. Svenskarna och internet (Internetstiftelsen) — 3.5
 23. BankID — 3.5
 24. Min myndighets­post — 3.4
 25. AI Sustainability Center — 3.4
 26. Almedalsveckan (Region Gotland) — 3.3
 27. Internet­stiftelsen — 3.3
 28. Dataföreningen — 3.3
 29. Svenska Bankföreningen — 3.3
 30. IT & Telekom­företagen (Almega) — 3.3
 31. Forsknings­konsortiet Digital förvaltning (Göteborgs Universitet) — 3.3
 32. Estonia­samlingen — 3.2
 33. Svenska Film­institutet — 3.0
 34. Mina Meddelanden — 3.0
 35. Swish — 3.0
 36. Folkbildnings­rådet (SKL, mfl) — 3.0
 37. Digitala lektioner (Internetstiftelsen) — 3.0
 38. Sveriges advokat­samfund — 2.9
 39. Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) — 2.8
 40. Swedbank — 2.8
 41. Vården i siffror (Inera) — 2.8
 42. Humanisterna — 2.7
 43. IAB Sverige — 2.6
 44. Geoforum Sverige — 2.6
 45. Globala målen (United Nations Development Programme - UNDP) — 2.6
 46. Vitalis (Svenska Mässan) — 2.5
 47. Nordea — 2.5
 48. Sitevision — 2.5
 49. Vizzit International — 2.5
 50. Projekt Runeberg — 2.3
 51. Digitaliseringsrådet — 2.3
 52. Studiefrämjandet — 2.1
 53. Nationellt kunskapsc­entrum för dövblind­frågor (Lund) — 2.1
 54. Digilär (Natur & Kultur) — 2.0
 55. Summit and Friends — 1.9
 56. Svenska Handelsbanken — 1.8
 57. Klarna — 1.8

Tillgänglighet hos övrigt viktigt för ett digitalt sverige

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt med två olika verktyg. Det ena heter Axe, det andra Pa11y. Inte alla webbplatser har varit möjliga att testa med båda verktygen, men åtminstone ett verktyg har körts. Axe är inställd på att kontrollera ifall WCAG 2.0 nivå AA efterlevs och Pa11y kör både WCAG samt amerikanska Section 508. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

 1. Min myndighets­post — 3.0
 2. Bredbands­kollen — 2.0
 3. Svensk Nationell Datatjänst (SND, Göteborgs Universitet) — 2.0
 4. Dataskydd.net — 1.0
 5. Dataföreningen — 1.0
 6. KIA-index — 1.0
 7. Skolbanken — 1.0
 8. Webbdagarna (IDG) — 1.0
 9. Vitalis (Svenska Mässan) — 1.0
 10. IT & Telekom­företagen (Almega) — 1.0
 11. Studiefrämjandet — 1.0
 12. BankID — 1.0
 13. Nationellt kunskapsc­entrum för dövblind­frågor (Lund) — 1.0
 14. Digitaliseringsrådet — 1.0

Användbarhet inom övrigt viktigt för ett digitalt sverige

Användbarhet mäts än så länge enbart med Googles Pagespeed API v2. Det är en version som slutade supportas av Google sommaren 2018, men får duga tills vidare.

 1. Dataskydd.net — 5.0
 2. Efterlevande­guiden — 5.0
 3. Design Guidelines (Region Halland) — 5.0
 4. Webbdagarna (IDG) — 5.0
 5. IT & Telekom­företagen (Almega) — 5.0
 6. Vården i siffror (Inera) — 5.0
 7. Spetspatienterna — 5.0
 8. Vizzit International — 5.0
 9. Internet­stiftelsen — 4.0
 10. Bredbands­kollen — 4.0
 11. Stoppa spionerna — 4.0
 12. Dataföreningen — 4.0
 13. AI Innovation of Sweden — 4.0
 14. KIA-index — 4.0
 15. Svensk Film­databas — 4.0
 16. Svenska Film­institutet — 4.0
 17. Föreningen Vetenskap och Folkbildning — 4.0
 18. Humanisterna — 4.0
 19. Digitaliserad (Region Halland) — 4.0
 20. IAB Sverige — 4.0
 21. Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) — 4.0
 22. Svenska Handelsbanken — 4.0
 23. Nordea — 4.0
 24. Svenska Bankföreningen — 4.0
 25. Mina Meddelanden — 4.0
 26. Digidel — 4.0
 27. Folkbildnings­rådet (SKL, mfl) — 4.0
 28. Min myndighets­post — 4.0
 29. Digitala lektioner (Internetstiftelsen) — 4.0
 30. Klarna — 4.0
 31. Forsknings­konsortiet Digital förvaltning (Göteborgs Universitet) — 4.0
 32. BankID — 4.0
 33. Nationella Diabetes­registret (NDR) — 4.0
 34. Nationellt kunskapsc­entrum för dövblind­frågor (Lund) — 4.0
 35. AI Sustainability Center — 4.0
 36. Sitevision — 4.0
 37. Globala målen (United Nations Development Programme - UNDP) — 3.0
 38. Svenska Unescorådet — 2.0
 39. Skoldigitplan (SKL) — 2.0
 40. Digilär (Natur & Kultur) — 2.0
 41. Geoforum Sverige — 2.0
 42. Studiefrämjandet — 2.0
 43. Svensk Nationell Datatjänst (SND, Göteborgs Universitet) — 2.0
 44. AI Competence for Sweden — 2.0
 45. Digitaliseringsrådet — 2.0
 46. Projekt Runeberg — 1.0
 47. Estonia­samlingen — 1.0
 48. Sveriges advokat­samfund — 1.0
 49. Wikipedia — 1.0
 50. Skolbanken — 1.0
 51. Vitalis (Svenska Mässan) — 1.0
 52. Swedbank — 1.0
 53. Swish — 1.0
 54. Svenskarna och internet (Internetstiftelsen) — 1.0
 55. Almedalsveckan (Region Gotland) — 1.0
 56. Summit and Friends — 1.0
 57. Telia Wholesale (fd Skanova) — 1.0

Webbprestanda bland övrigt viktigt för ett digitalt sverige

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en 4G-uppkoppling i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Pagespeed API v4.

 1. Projekt Runeberg — 5.0
 2. Estonia­samlingen — 4.7
 3. Digitaliserad (Region Halland) — 4.5
 4. Bredbands­kollen — 4.0
 5. Skoldigitplan (SKL) — 4.0
 6. Svenska Handelsbanken — 4.0
 7. Wikipedia — 3.7
 8. Design Guidelines (Region Halland) — 3.7
 9. Sitevision — 3.7
 10. Skolbanken — 3.5
 11. Min myndighets­post — 3.5
 12. Vården i siffror (Inera) — 3.5
 13. Stoppa spionerna — 3.3
 14. Mina Meddelanden — 3.3
 15. IT & Telekom­företagen (Almega) — 3.3
 16. Svensk Nationell Datatjänst (SND, Göteborgs Universitet) — 3.3
 17. Humanisterna — 3.0
 18. Sveriges advokat­samfund — 3.0
 19. Webbdagarna (IDG) — 3.0
 20. Nordea — 3.0
 21. Telia Wholesale (fd Skanova) — 3.0
 22. Internet­stiftelsen — 2.7
 23. Digitala lektioner (Internetstiftelsen) — 2.7
 24. Vizzit International — 2.7
 25. Dataskydd.net — 2.5
 26. AI Innovation of Sweden — 2.5
 27. Svenska Unescorådet — 2.5
 28. Efterlevande­guiden — 2.5
 29. Vitalis (Svenska Mässan) — 2.5
 30. Svenskarna och internet (Internetstiftelsen) — 2.5
 31. Digilär (Natur & Kultur) — 2.5
 32. Digidel — 2.5
 33. Nationella Diabetes­registret (NDR) — 2.5
 34. AI Sustainability Center — 2.5
 35. AI Competence for Sweden — 2.5
 36. Svensk Film­databas — 2.3
 37. Svenska Bankföreningen — 2.3
 38. Klarna — 2.3
 39. Digitaliseringsrådet — 2.3
 40. KIA-index — 2.0
 41. Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) — 2.0
 42. Geoforum Sverige — 2.0
 43. Studiefrämjandet — 2.0
 44. Globala målen (United Nations Development Programme - UNDP) — 2.0
 45. BankID — 2.0
 46. Nationellt kunskapsc­entrum för dövblind­frågor (Lund) — 2.0
 47. Svenska Film­institutet — 1.5
 48. Föreningen Vetenskap och Folkbildning — 1.5
 49. Folkbildnings­rådet (SKL, mfl) — 1.5
 50. Almedalsveckan (Region Gotland) — 1.5
 51. Forsknings­konsortiet Digital förvaltning (Göteborgs Universitet) — 1.5
 52. Dataföreningen — 1.3
 53. Summit and Friends — 1.3
 54. IAB Sverige — 1.0
 55. Swedbank — 1.0
 56. Swish — 1.0
 57. Spetspatienterna — 1.0

5 senaste rapporterna

Till toppen