Gå direkt till sidans huvudinnehåll

SCB, Folkhälso­myndigheten, Polisen och MUCF bäst av övrig offentlig sektor i maj

SCB, Folkhälso­myndigheten, Polisen och MUCF bäst av övrig offentlig sektor i maj

Jämförelse över hur övrig offentlig sektors webbplatser under maj står sig när det gäller webbtillgänglighet, webbstandard och informationssäkerhet.


Om kategorin Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 4.1 av 5.

Se aktuell lista med övrig offentlig sektor


Majs topplista för övrig offentlig sektor är här. Det är enbart startsidor som är testade, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Hoppa direkt till kategoribetyg:

 1. Övergripande betyg
 2. Webbstandard
 3. Tillgänglighet
 4. Webbprestanda
 5. Integritet & säkerhet

Maxbetyget är 5.0 och en webbplats kan inte få lägre än 1 i betyg. Om en webbplats saknas för en kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar alla enskilda betyg. Genomsnittet för nedan listade webbplatser är 4.0 av 5.

 1. Statistiska Centralbyrån – 4.84
 2. Folkhälso­myndigheten – 4.75
 3. Polisen – 4.72
 4. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.72
 5. Finanspolitiska rådet – 4.71
 6. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.66
 7. Integritetsskydds­myndigheten – 4.63
 8. Andra AP-fonden – 4.62
 9. Val­myndigheten – 4.61
 10. Plikt- och prövningsverket – 4.59
 11. Pensions­myndigheten – 4.59
 12. Myndigheten för press, radio och tv – 4.58
 13. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.56
 14. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.56
 15. Konjunktu­rinstitutet – 4.55
 16. Kommunalförbundet Hälsingland – 4.53
 17. Ekonomistyrnings­verket – 4.50
 18. Åklagar­myndigheten – 4.49
 19. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.47
 20. Internet of Things Sverige – 4.46
 21. Medlings­institutet – 4.45
 22. Lagrådet – 4.45
 23. Vetenskaps­rådet – 4.45
 24. Tillväxtverket – 4.45
 25. Kronofogden – 4.44
 26. Forskarskatte­nämnden – 4.42
 27. Nordiska Afrika­institutet – 4.42
 28. Lantmäteriet – 4.41
 29. Arbetsgivarverket – 4.40
 30. Konstnärs­nämnden – 4.38
 31. Havs och Vatten­myndigheten – 4.38
 32. Energimarknads­inspektionen – 4.37
 33. Konsument­verket – 4.36
 34. Skatterätts­nämnden – 4.36
 35. Skolforsknings­institutet – 4.34
 36. Försäkringskassan – 4.34
 37. eSamverka – 4.34
 38. Höglandsförbundet – 4.33
 39. Diskriminerings­ombudsmannen – 4.33
 40. Arvsfonden – 4.32
 41. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.31
 42. Bokförings­nämnden – 4.31
 43. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 4.31
 44. Kammar­kollegiet – 4.30
 45. Svenska ILO-kommittén – 4.30
 46. Statens fastighetsverk – 4.28
 47. SWElife – 4.28
 48. Institutet för språk och folkminnen – 4.28
 49. Arbetsmiljö­verket – 4.28
 50. Justitie­ombudsmannen – 4.27
 51. Fortifikations­verket – 4.26
 52. Total­försvarets forsknings­institut – 4.26
 53. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.24
 54. Trafikanalys – 4.23
 55. Barnombudsmannen – 4.22
 56. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.21
 57. Re:Source – 4.21
 58. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.21
 59. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.20
 60. Ehälso­myndigheten – 4.19
 61. Fjärde AP-fonden – 4.19
 62. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.19
 63. Justitie­kanslern – 4.19
 64. Trafikverket – 4.18
 65. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.17
 66. Kemikalie­inspektionen – 4.17
 67. Ekobrotts­myndigheten – 4.17
 68. Spel­inspektionen – 4.17
 69. Jämställdhets­myndigheten – 4.17
 70. Post- och tele­styrelsen – 4.16
 71. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.16
 72. Transport­styrelsen – 4.15
 73. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.14
 74. VästKom – 4.13
 75. Tullverket – 4.13
 76. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 4.13
 77. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.12
 78. Myndigheten för Kulturanalys – 4.11
 79. Göliska IT – 4.11
 80. Universitetskanslers­ämbetet – 4.11
 81. Göteborgs­regionen – 4.10
 82. Rymdstyrelsen – 4.10
 83. Boverket – 4.10
 84. Arbetsförmedlingen – 4.09
 85. Fondtorgsnämnden – 4.09
 86. Sveriges författarfond – 4.09
 87. Riksbanken – 4.09
 88. Boråsregionen – 4.08
 89. Statens servicecenter – 4.08
 90. Försvars­underrättelse­domstolen – 4.08
 91. Statens tjänste­pensions­verk – 4.08
 92. Skolverket – 4.07
 93. Riksrevisionen – 4.07
 94. Naturvårds­verket – 4.07
 95. Centrala Studiestöds­nämnden – 4.06
 96. Kärnavfalls­fonden – 4.06
 97. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 4.06
 98. Svenska kraftnät – 4.05
 99. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 4.05
 100. Nämnden mot diskriminering – 4.03
 101. Vinnova - Verket för innovations­system – 4.03
 102. Brottsoffer­myndigheten – 4.02
 103. Inspektionen för vård och omsorg – 4.02
 104. Forskningsrådet Formas – 4.00
 105. Revisors­inspektionen – 4.00
 106. Kriminal­vården – 4.00
 107. Jordbruks­verket – 4.00
 108. Inspektionen för strategiska produkter – 3.99
 109. Första AP-fonden – 3.99
 110. Harpsunds­nämnden – 3.99
 111. Länsstyrelserna – 3.99
 112. Medtech4­Health – 3.98
 113. Kungliga biblioteket – 3.98
 114. Statskontoret – 3.98
 115. InnovAir – 3.97
 116. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.97
 117. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.97
 118. Migrationsverket – 3.96
 119. Sjätte AP-fonden – 3.96
 120. Upphandlings­myndigheten – 3.95
 121. Tredje AP-fonden – 3.94
 122. Statens institutions­styrelse – 3.94
 123. Sveriges ambassader och konsulat – 3.94
 124. Statens konstråd – 3.93
 125. Allmänna reklamations­nämnden – 3.93
 126. Sjunde AP-fonden – 3.93
 127. Konkurrens­verket – 3.93
 128. InfraSweden – 3.93
 129. Sameskol­styrelsen – 3.92
 130. Socialstyrelsen – 3.92
 131. Läkemedels­verket – 3.92
 132. Käppala – 3.92
 133. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 3.92
 134. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.91
 135. Riksarkivet – 3.90
 136. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.90
 137. Riksantikvarieämbetet – 3.90
 138. Luftfarts­verket – 3.90
 139. Riksdagen – 3.90
 140. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.90
 141. Swedac – 3.89
 142. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.89
 143. Inspektionen för social­försäkringen – 3.89
 144. Livsmedels­verket – 3.88
 145. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.85
 146. Afori – 3.84
 147. Säkerhets­polisen – 3.84
 148. Myndigheten för delaktighet – 3.83
 149. Statens Historiska Museer – 3.82
 150. Kommers­kollegium – 3.82
 151. Riksgälden – 3.81
 152. Kulturrådet – 3.80
 153. SIO Grafen – 3.80
 154. Svenska Institutet – 3.80
 155. Statens Geotekniska Institut – 3.80
 156. Skol­inspektionen – 3.79
 157. Swedish Mining Innovation – 3.79
 158. Exportkredit­nämnden – 3.79
 159. Institutet för rymdfysik – 3.79
 160. Process­industriell IT och automation – 3.78
 161. Försvarets radioanstalt – 3.78
 162. Energi­myndigheten – 3.76
 163. Skogsstyrelsen – 3.76
 164. Arbets­domstolen – 3.76
 165. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.74
 166. Smart Built Environment – 3.73
 167. Försvarets materielverk – 3.72
 168. Patent- och registrerings­verket – 3.71
 169. Genteknik­nämnden – 3.70
 170. Rättsmedicinal­verket – 3.69
 171. Elsäkerhets­verket – 3.67
 172. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.67
 173. Skatteverket – 3.66
 174. Brotts­förebyggande rådet – 3.65
 175. Statens medieråd – 3.65
 176. Svenska ESF-rådet – 3.63
 177. Bolagsverket – 3.62
 178. Statens person­adress­register – 3.59
 179. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.59
 180. Överklagande­nämnden – 3.58
 181. Kust­bevakningen – 3.58
 182. Finans­inspektionen – 3.56
 183. Statens haveri­kommission – 3.55
 184. Kärnavfallsrådet – 3.55
 185. BioInnovation – 3.54
 186. Metalliska material – 3.54
 187. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.53
 188. Polarforsknings­sekretariatet – 3.52
 189. Produktion2030 – 3.49
 190. LIGHTer – 3.49
 191. Sveriges domstolar – 3.47
 192. Fyrbodal – 3.45
 193. Försvarsmakten – 3.41
 194. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.41
 195. Smartare elektroniksystem – 3.40
 196. Etikprövnings­myndigheten – 3.39
 197. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.38
 198. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.37
 199. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.37
 200. Sjöfarts­verket – 3.36
 201. Regeringen – 3.33
 202. Drive Sweden – 3.28
 203. Folke Bernadotte­akademin – 3.28
 204. Viable cities – 3.09
 205. Sametinget – 3.07
 206. Länstrafiken Kronoberg – 3.01
 207. Skånes kommuner – 2.81

Webbstandard hos övrig offentlig sektor

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god deltagare på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod. Dessutom ifall webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

Genomsnittet i webbstandard för nedan listade webbplatser är 4.1 av 5.

 1. Folkhälso­myndigheten – 4.94
 2. Statistiska Centralbyrån – 4.86
 3. Polisen – 4.83
 4. Konjunktu­rinstitutet – 4.82
 5. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.82
 6. Havs och Vatten­myndigheten – 4.81
 7. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.81
 8. Vetenskaps­rådet – 4.80
 9. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.79
 10. Plikt- och prövningsverket – 4.78
 11. Statens fastighetsverk – 4.75
 12. Göteborgs­regionen – 4.75
 13. Institutet för språk och folkminnen – 4.74
 14. Universitetskanslers­ämbetet – 4.74
 15. Ekonomistyrnings­verket – 4.74
 16. Konsument­verket – 4.73
 17. Kammar­kollegiet – 4.72
 18. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.72
 19. Arvsfonden – 4.72
 20. Nordiska Afrika­institutet – 4.72
 21. VästKom – 4.72
 22. Andra AP-fonden – 4.71
 23. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.70
 24. Val­myndigheten – 4.69
 25. Sjunde AP-fonden – 4.69
 26. BioInnovation – 4.68
 27. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.68
 28. Första AP-fonden – 4.67
 29. InnovAir – 4.66
 30. Kommunalförbundet Hälsingland – 4.66
 31. Harpsunds­nämnden – 4.64
 32. Myndigheten för press, radio och tv – 4.64
 33. Trafikverket – 4.63
 34. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.63
 35. Integritetsskydds­myndigheten – 4.63
 36. Svenska Institutet – 4.62
 37. Internet of Things Sverige – 4.61
 38. Försäkringskassan – 4.61
 39. Energimarknads­inspektionen – 4.60
 40. Fortifikations­verket – 4.60
 41. Fondtorgsnämnden – 4.59
 42. Riksrevisionen – 4.59
 43. Sameskol­styrelsen – 4.59
 44. Svenska ILO-kommittén – 4.57
 45. Forskarskatte­nämnden – 4.57
 46. Statens medieråd – 4.56
 47. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 4.56
 48. Kemikalie­inspektionen – 4.55
 49. Boråsregionen – 4.55
 50. Skatterätts­nämnden – 4.55
 51. Kronofogden – 4.54
 52. Medlings­institutet – 4.54
 53. Konstnärs­nämnden – 4.52
 54. Jordbruks­verket – 4.51
 55. Re:Source – 4.51
 56. Jämställdhets­myndigheten – 4.50
 57. Forskningsrådet Formas – 4.50
 58. Medtech4­Health – 4.49
 59. Diskriminerings­ombudsmannen – 4.48
 60. Total­försvarets forsknings­institut – 4.47
 61. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.46
 62. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 4.46
 63. Swedish Mining Innovation – 4.45
 64. Process­industriell IT och automation – 4.45
 65. Migrationsverket – 4.45
 66. Kärnavfalls­fonden – 4.43
 67. SIO Grafen – 4.42
 68. SWElife – 4.42
 69. Polarforsknings­sekretariatet – 4.42
 70. Boverket – 4.41
 71. Luftfarts­verket – 4.41
 72. Skolforsknings­institutet – 4.41
 73. Upphandlings­myndigheten – 4.41
 74. Fjärde AP-fonden – 4.41
 75. Kriminal­vården – 4.39
 76. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 4.38
 77. Sjätte AP-fonden – 4.38
 78. Överklagande­nämnden för studiestöd – 4.36
 79. Sveriges ambassader och konsulat – 4.36
 80. Justitie­ombudsmannen – 4.36
 81. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 4.35
 82. Göliska IT – 4.34
 83. Riksantikvarieämbetet – 4.30
 84. Käppala – 4.30
 85. Säkerhets­polisen – 4.29
 86. Finanspolitiska rådet – 4.29
 87. Arbetsgivarverket – 4.28
 88. Svenska ESF-rådet – 4.27
 89. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.27
 90. Barnombudsmannen – 4.26
 91. Afori – 4.26
 92. Trafikanalys – 4.25
 93. Statens Historiska Museer – 4.25
 94. Åklagar­myndigheten – 4.24
 95. eSamverka – 4.24
 96. Pensions­myndigheten – 4.23
 97. Socialstyrelsen – 4.23
 98. Swedac – 4.23
 99. Statens konstråd – 4.22
 100. Justitie­kanslern – 4.22
 101. Riksarkivet – 4.22
 102. Lantmäteriet – 4.19
 103. Tredje AP-fonden – 4.19
 104. Revisors­inspektionen – 4.18
 105. Riksdagen – 4.16
 106. Kärnavfallsrådet – 4.16
 107. InfraSweden – 4.14
 108. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.14
 109. Myndigheten för delaktighet – 4.14
 110. LIGHTer – 4.12
 111. Brottsoffer­myndigheten – 4.12
 112. Konkurrens­verket – 4.11
 113. Höglandsförbundet – 4.11
 114. Statskontoret – 4.10
 115. Tillväxtverket – 4.09
 116. Skatteverket – 4.09
 117. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 4.08
 118. Drive Sweden – 4.07
 119. Sveriges författarfond – 4.06
 120. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.06
 121. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.06
 122. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 4.05
 123. Institutet för rymdfysik – 4.05
 124. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.05
 125. Bokförings­nämnden – 4.05
 126. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.05
 127. Fastighetsmäklar­inspektionen – 4.05
 128. Sametinget – 4.04
 129. Skaraborgs kommunal­förbund – 4.03
 130. Inspektionen för vård och omsorg – 4.02
 131. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 4.00
 132. Fyrbodal – 3.99
 133. Exportkredit­nämnden – 3.99
 134. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.99
 135. Energi­myndigheten – 3.98
 136. Statens servicecenter – 3.98
 137. Kommers­kollegium – 3.98
 138. Nämnden mot diskriminering – 3.97
 139. Lagrådet – 3.96
 140. Skogsstyrelsen – 3.96
 141. Ehälso­myndigheten – 3.95
 142. Brotts­förebyggande rådet – 3.94
 143. Smartare elektroniksystem – 3.93
 144. Post- och tele­styrelsen – 3.93
 145. Läkemedels­verket – 3.93
 146. Arbetsmiljö­verket – 3.93
 147. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.92
 148. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.92
 149. Genteknik­nämnden – 3.92
 150. Statens Geotekniska Institut – 3.90
 151. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.90
 152. Tullverket – 3.89
 153. Metalliska material – 3.88
 154. Transport­styrelsen – 3.88
 155. Arbetsförmedlingen – 3.87
 156. Folke Bernadotte­akademin – 3.86
 157. Kungliga biblioteket – 3.85
 158. Finans­inspektionen – 3.85
 159. Spel­inspektionen – 3.84
 160. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.83
 161. Svenska kraftnät – 3.83
 162. Skolverket – 3.82
 163. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.81
 164. Elsäkerhets­verket – 3.81
 165. Riksbanken – 3.80
 166. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.80
 167. Patent- och registrerings­verket – 3.80
 168. Inspektionen för strategiska produkter – 3.77
 169. Naturvårds­verket – 3.77
 170. Riksgälden – 3.77
 171. Ekobrotts­myndigheten – 3.76
 172. Försvarets materielverk – 3.75
 173. Smart Built Environment – 3.73
 174. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.71
 175. Skol­inspektionen – 3.69
 176. Livsmedels­verket – 3.69
 177. Länsstyrelserna – 3.67
 178. Statens person­adress­register – 3.65
 179. Statens institutions­styrelse – 3.64
 180. Allmänna reklamations­nämnden – 3.64
 181. Myndigheten för Kulturanalys – 3.64
 182. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.60
 183. Överklagande­nämnden – 3.60
 184. Rättsmedicinal­verket – 3.57
 185. Viable cities – 3.56
 186. Inspektionen för social­försäkringen – 3.56
 187. Regeringen – 3.55
 188. Statens haveri­kommission – 3.54
 189. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.54
 190. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.54
 191. Statens tjänste­pensions­verk – 3.53
 192. Kust­bevakningen – 3.49
 193. Länstrafiken Kronoberg – 3.49
 194. Rymdstyrelsen – 3.49
 195. Produktion2030 – 3.47
 196. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.42
 197. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.40
 198. Etikprövnings­myndigheten – 3.21
 199. Försvarets radioanstalt – 3.18
 200. Arbets­domstolen – 3.15
 201. Kulturrådet – 3.14
 202. Sjöfarts­verket – 3.13
 203. Sveriges domstolar – 3.11
 204. Försvarsmakten – 3.08
 205. Bolagsverket – 2.96
 206. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 2.84
 207. Skånes kommuner – 2.34

Tillgänglighet hos övrig offentlig sektor

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt både med verktyget Pa11y och Axe. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

Skillnaden mellan Axe och Pa11y är flera, bland annat att Axe bara räknar antal områden som en webbplats felar på och att Axe mer fokuserar på bekräftade fel. Betyget i Pa11y utgår från antalet unika fel snarare än unika sorters fel. Tanken är att dessa två ska balansera upp varandra.

Genomsnittet i tillgänglighet för nedan listade webbplatser är 4.5 av 5.

 1. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 5.00
 2. Statens fastighetsverk – 5.00
 3. Havs och Vatten­myndigheten – 5.00
 4. Statens servicecenter – 5.00
 5. Inspektionen för vård och omsorg – 5.00
 6. Myndigheten för psykologiskt försvar – 5.00
 7. Kammar­kollegiet – 5.00
 8. Tillväxtverket – 5.00
 9. Trafikanalys – 5.00
 10. Konsument­verket – 5.00
 11. Pensions­myndigheten – 5.00
 12. Riksdagen – 5.00
 13. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 5.00
 14. Lagrådet – 5.00
 15. Socialstyrelsen – 5.00
 16. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 5.00
 17. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 5.00
 18. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 5.00
 19. Myndigheten för press, radio och tv – 5.00
 20. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 5.00
 21. Integritetsskydds­myndigheten – 5.00
 22. Göteborgs­regionen – 5.00
 23. Finanspolitiska rådet – 5.00
 24. Folkhälso­myndigheten – 5.00
 25. Polisen – 5.00
 26. Försäkringskassan – 5.00
 27. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 5.00
 28. Svenska ILO-kommittén – 4.98
 29. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.97
 30. Nordiska Afrika­institutet – 4.97
 31. Boverket – 4.95
 32. Institutet för språk och folkminnen – 4.95
 33. Justitie­kanslern – 4.95
 34. Svenska institutet för europa­politiska studier – 4.95
 35. Plikt- och prövningsverket – 4.95
 36. Kust­bevakningen – 4.95
 37. Livsmedels­verket – 4.95
 38. Arbetsgivarverket – 4.95
 39. Energimarknads­inspektionen – 4.95
 40. Försvarets materielverk – 4.95
 41. Justitie­ombudsmannen – 4.95
 42. Riksrevisionen – 4.95
 43. Vinnova - Verket för innovations­system – 4.93
 44. Skolforsknings­institutet – 4.93
 45. Centrala Studiestöds­nämnden – 4.92
 46. Statens tjänste­pensions­verk – 4.92
 47. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.92
 48. Kemikalie­inspektionen – 4.92
 49. Konjunktu­rinstitutet – 4.92
 50. Kronofogden – 4.92
 51. Andra AP-fonden – 4.92
 52. Diskriminerings­ombudsmannen – 4.92
 53. eSamverka – 4.92
 54. Fortifikations­verket – 4.92
 55. Skatterätts­nämnden – 4.92
 56. Säkerhets­polisen – 4.90
 57. Kommers­kollegium – 4.90
 58. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.90
 59. Statistiska Centralbyrån – 4.90
 60. Åklagar­myndigheten – 4.90
 61. Medlings­institutet – 4.90
 62. Ekonomistyrnings­verket – 4.90
 63. Svenska kraftnät – 4.88
 64. Vetenskaps­rådet – 4.88
 65. Överklagande­nämnden för studiestöd – 4.88
 66. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 4.88
 67. Höglandsförbundet – 4.87
 68. Barnombudsmannen – 4.87
 69. Myndigheten för Kulturanalys – 4.87
 70. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.87
 71. Arbetsmiljö­verket – 4.87
 72. Ehälso­myndigheten – 4.87
 73. Arbetsförmedlingen – 4.87
 74. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.87
 75. Tullverket – 4.85
 76. Val­myndigheten – 4.85
 77. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.85
 78. Rymdstyrelsen – 4.85
 79. Kommunalförbundet Hälsingland – 4.85
 80. Tredje AP-fonden – 4.83
 81. Ekobrotts­myndigheten – 4.83
 82. SWElife – 4.82
 83. Kungliga biblioteket – 4.82
 84. Kriminal­vården – 4.82
 85. Riksantikvarieämbetet – 4.82
 86. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.82
 87. Sveriges Geologiska Undersökning – 4.82
 88. Trafikverket – 4.82
 89. Fastighetsmäklar­inspektionen – 4.82
 90. Energi­myndigheten – 4.80
 91. Konstnärs­nämnden – 4.80
 92. Forskarskatte­nämnden – 4.80
 93. Total­försvarets forsknings­institut – 4.78
 94. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 4.78
 95. Skogsstyrelsen – 4.78
 96. Re:Source – 4.77
 97. Spel­inspektionen – 4.77
 98. Sameskol­styrelsen – 4.77
 99. Statskontoret – 4.75
 100. Lantmäteriet – 4.75
 101. Myndigheten för delaktighet – 4.75
 102. Skol­inspektionen – 4.73
 103. Svenska Institutet – 4.73
 104. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.73
 105. Elsäkerhets­verket – 4.73
 106. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.73
 107. Statens institutions­styrelse – 4.72
 108. Inspektionen för strategiska produkter – 4.72
 109. Migrationsverket – 4.72
 110. Bokförings­nämnden – 4.72
 111. Universitetskanslers­ämbetet – 4.70
 112. Skolverket – 4.67
 113. Naturvårds­verket – 4.67
 114. Swedac – 4.67
 115. Upphandlings­myndigheten – 4.67
 116. Arvsfonden – 4.67
 117. Kulturrådet – 4.65
 118. Genteknik­nämnden – 4.65
 119. Jordbruks­verket – 4.63
 120. Statens konstråd – 4.63
 121. Brotts­förebyggande rådet – 4.63
 122. Riksbanken – 4.62
 123. Konkurrens­verket – 4.62
 124. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 4.62
 125. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.60
 126. Transport­styrelsen – 4.60
 127. Jämställdhets­myndigheten – 4.60
 128. Forskningsrådet Formas – 4.60
 129. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.58
 130. Exportkredit­nämnden – 4.57
 131. Skatteverket – 4.55
 132. Process­industriell IT och automation – 4.53
 133. Göliska IT – 4.53
 134. Polarforsknings­sekretariatet – 4.52
 135. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.50
 136. Inspektionen för social­försäkringen – 4.45
 137. Patent- och registrerings­verket – 4.45
 138. Fjärde AP-fonden – 4.45
 139. Riksarkivet – 4.45
 140. Smart Built Environment – 4.43
 141. Medtech4­Health – 4.42
 142. VästKom – 4.40
 143. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.38
 144. Käppala – 4.38
 145. Sveriges författarfond – 4.35
 146. Statens Historiska Museer – 4.35
 147. Kärnavfallsrådet – 4.35
 148. Post- och tele­styrelsen – 4.33
 149. Skaraborgs kommunal­förbund – 4.33
 150. Fondtorgsnämnden – 4.33
 151. Sjätte AP-fonden – 4.32
 152. Allmänna reklamations­nämnden – 4.30
 153. Institutet för rymdfysik – 4.28
 154. Försvars­underrättelse­domstolen – 4.28
 155. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 4.28
 156. Statens person­adress­register – 4.25
 157. Nämnden mot diskriminering – 4.25
 158. Boråsregionen – 4.23
 159. Rättsmedicinal­verket – 4.23
 160. Brottsoffer­myndigheten – 4.22
 161. Första AP-fonden – 4.22
 162. Arbets­domstolen – 4.20
 163. Läkemedels­verket – 4.18
 164. Harpsunds­nämnden – 4.15
 165. Statens veterinär­medicinska anstalt – 4.15
 166. Finans­inspektionen – 4.13
 167. Internet of Things Sverige – 4.12
 168. Regeringen – 4.10
 169. Statens Geotekniska Institut – 4.07
 170. Luftfarts­verket – 4.07
 171. InfraSweden – 4.02
 172. Kärnavfalls­fonden – 4.02
 173. InnovAir – 3.98
 174. Sveriges ambassader och konsulat – 3.98
 175. Svenska ESF-rådet – 3.92
 176. Folke Bernadotte­akademin – 3.92
 177. Fyrbodal – 3.88
 178. Statens medieråd – 3.87
 179. Metalliska material – 3.78
 180. Viable cities – 3.73
 181. Sveriges domstolar – 3.68
 182. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.67
 183. SIO Grafen – 3.63
 184. Smartare elektroniksystem – 3.63
 185. LIGHTer – 3.60
 186. BioInnovation – 3.55
 187. Sjunde AP-fonden – 3.55
 188. Drive Sweden – 3.53
 189. Överklagande­nämnden – 3.53
 190. Försvarets radioanstalt – 3.52
 191. Revisors­inspektionen – 3.50
 192. Sametinget – 3.50
 193. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.47
 194. Länstrafiken Kronoberg – 3.45
 195. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.45
 196. Swedish Mining Innovation – 3.43
 197. Riksgälden – 3.42
 198. Sjöfarts­verket – 3.42
 199. Bolagsverket – 3.38
 200. Länsstyrelserna – 3.33
 201. Statens haveri­kommission – 3.32
 202. Afori – 3.32
 203. Etikprövnings­myndigheten – 3.32
 204. Produktion2030 – 3.08
 205. Försvarsmakten – 3.08
 206. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.03
 207. Skånes kommuner – 1.98

Webbprestanda bland övrig offentlig sektor

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en ComHem 300 Mbit/s i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Lighthouse Performance.

Under semester på sommaren och jul/nyår körs testerna via mobilt bredband (4G via Telenor) - kolla vår changelog för att se hur det mättes i maj 2023.

Genomsnittet i prestanda för nedan listade webbplatser är 3.8 av 5.

 1. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.74
 2. Andra AP-fonden – 4.73
 3. Åklagar­myndigheten – 4.62
 4. Folkhälso­myndigheten – 4.59
 5. SIO Grafen – 4.57
 6. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.53
 7. Skolforsknings­institutet – 4.53
 8. Statistiska Centralbyrån – 4.46
 9. Nämnden mot diskriminering – 4.46
 10. SWElife – 4.45
 11. Arbetsgivarverket – 4.43
 12. Fjärde AP-fonden – 4.42
 13. Val­myndigheten – 4.40
 14. Första AP-fonden – 4.39
 15. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.38
 16. Myndigheten för press, radio och tv – 4.36
 17. Polisen – 4.35
 18. Medlings­institutet – 4.34
 19. Kärnavfalls­fonden – 4.31
 20. Sveriges ambassader och konsulat – 4.29
 21. Sjunde AP-fonden – 4.29
 22. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.28
 23. Svenska ILO-kommittén – 4.25
 24. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.24
 25. Integritetsskydds­myndigheten – 4.24
 26. Bokförings­nämnden – 4.23
 27. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.21
 28. Inspektionen för strategiska produkter – 4.21
 29. Justitie­kanslern – 4.21
 30. Sveriges författarfond – 4.21
 31. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 4.21
 32. Sameskol­styrelsen – 4.20
 33. Barnombudsmannen – 4.19
 34. Etikprövnings­myndigheten – 4.18
 35. Internet of Things Sverige – 4.15
 36. Konsument­verket – 4.14
 37. Höglandsförbundet – 4.14
 38. Boverket – 4.12
 39. BioInnovation – 4.12
 40. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.12
 41. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.12
 42. Statens haveri­kommission – 4.09
 43. Konstnärs­nämnden – 4.09
 44. Statens konstråd – 4.07
 45. Transport­styrelsen – 4.07
 46. Ekonomistyrnings­verket – 4.07
 47. Finanspolitiska rådet – 4.06
 48. Försvars­underrättelse­domstolen – 4.06
 49. Plikt- och prövningsverket – 4.05
 50. Riksbanken – 4.04
 51. Swedish Mining Innovation – 4.03
 52. Statens Historiska Museer – 4.03
 53. Allmänna reklamations­nämnden – 4.03
 54. Ekobrotts­myndigheten – 4.03
 55. Riksarkivet – 4.02
 56. Metalliska material – 4.01
 57. Kemikalie­inspektionen – 4.00
 58. Afori – 3.98
 59. Forskarskatte­nämnden – 3.98
 60. Statens institutions­styrelse – 3.97
 61. Lantmäteriet – 3.97
 62. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.97
 63. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.97
 64. Skatterätts­nämnden – 3.97
 65. Post- och tele­styrelsen – 3.96
 66. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.96
 67. Diskriminerings­ombudsmannen – 3.94
 68. Kommunalförbundet Hälsingland – 3.94
 69. Länsstyrelserna – 3.93
 70. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.93
 71. Statens Geotekniska Institut – 3.92
 72. Arbetsmiljö­verket – 3.91
 73. LIGHTer – 3.90
 74. Re:Source – 3.90
 75. Havs och Vatten­myndigheten – 3.89
 76. Rymdstyrelsen – 3.89
 77. Statskontoret – 3.88
 78. Spel­inspektionen – 3.88
 79. Säkerhets­polisen – 3.85
 80. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.85
 81. Revisors­inspektionen – 3.85
 82. Produktion2030 – 3.84
 83. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.84
 84. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 3.84
 85. Brottsoffer­myndigheten – 3.84
 86. Sjätte AP-fonden – 3.84
 87. Medtech4­Health – 3.83
 88. Tredje AP-fonden – 3.82
 89. Lagrådet – 3.82
 90. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.82
 91. Luftfarts­verket – 3.81
 92. Smart Built Environment – 3.80
 93. Göliska IT – 3.80
 94. Tillväxtverket – 3.79
 95. Konjunktu­rinstitutet – 3.79
 96. Kronofogden – 3.79
 97. Inspektionen för vård och omsorg – 3.78
 98. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 3.78
 99. Justitie­ombudsmannen – 3.78
 100. Konkurrens­verket – 3.77
 101. eSamverka – 3.77
 102. Statens fastighetsverk – 3.76
 103. Vetenskaps­rådet – 3.76
 104. VästKom – 3.76
 105. Trafikanalys – 3.75
 106. Upphandlings­myndigheten – 3.74
 107. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.74
 108. Tullverket – 3.72
 109. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.71
 110. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.71
 111. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.71
 112. Pensions­myndigheten – 3.70
 113. Harpsunds­nämnden – 3.69
 114. Svenska ESF-rådet – 3.68
 115. Göteborgs­regionen – 3.68
 116. Fortifikations­verket – 3.68
 117. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.67
 118. Försvarsmakten – 3.66
 119. Rättsmedicinal­verket – 3.66
 120. Kammar­kollegiet – 3.64
 121. Swedac – 3.64
 122. Kust­bevakningen – 3.62
 123. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 3.61
 124. Riksantikvarieämbetet – 3.61
 125. Jämställdhets­myndigheten – 3.61
 126. Elsäkerhets­verket – 3.61
 127. Boråsregionen – 3.61
 128. Finans­inspektionen – 3.61
 129. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.60
 130. InnovAir – 3.60
 131. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.60
 132. Naturvårds­verket – 3.60
 133. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.60
 134. Arbets­domstolen – 3.60
 135. Polarforsknings­sekretariatet – 3.60
 136. Drive Sweden – 3.59
 137. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.58
 138. Riksdagen – 3.58
 139. Energimarknads­inspektionen – 3.58
 140. Sjöfarts­verket – 3.58
 141. Skånes kommuner – 3.57
 142. Energi­myndigheten – 3.56
 143. Kommers­kollegium – 3.56
 144. Universitetskanslers­ämbetet – 3.56
 145. Käppala – 3.56
 146. Myndigheten för Kulturanalys – 3.55
 147. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.54
 148. InfraSweden – 3.53
 149. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 3.53
 150. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 3.53
 151. Myndigheten för delaktighet – 3.53
 152. Ehälso­myndigheten – 3.52
 153. Försvarets materielverk – 3.51
 154. Jordbruks­verket – 3.50
 155. Svenska Institutet – 3.50
 156. Arvsfonden – 3.50
 157. Inspektionen för social­försäkringen – 3.49
 158. Nordiska Afrika­institutet – 3.48
 159. Exportkredit­nämnden – 3.47
 160. Statens tjänste­pensions­verk – 3.46
 161. Total­försvarets forsknings­institut – 3.46
 162. Kriminal­vården – 3.46
 163. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.46
 164. Arbetsförmedlingen – 3.46
 165. Fyrbodal – 3.46
 166. Institutet för språk och folkminnen – 3.45
 167. Kulturrådet – 3.42
 168. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.41
 169. Försvarets radioanstalt – 3.41
 170. Statens servicecenter – 3.40
 171. Svenska kraftnät – 3.40
 172. Skol­inspektionen – 3.39
 173. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.38
 174. Fondtorgsnämnden – 3.38
 175. Forskningsrådet Formas – 3.38
 176. Riksgälden – 3.38
 177. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.32
 178. Skolverket – 3.31
 179. Livsmedels­verket – 3.31
 180. Migrationsverket – 3.30
 181. Regeringen – 3.29
 182. Patent- och registrerings­verket – 3.28
 183. Process­industriell IT och automation – 3.27
 184. Statens medieråd – 3.27
 185. Försäkringskassan – 3.27
 186. Folke Bernadotte­akademin – 3.26
 187. Överklagande­nämnden – 3.26
 188. Riksrevisionen – 3.25
 189. Kärnavfallsrådet – 3.24
 190. Läkemedels­verket – 3.23
 191. Sametinget – 3.21
 192. Bolagsverket – 3.18
 193. Kungliga biblioteket – 3.16
 194. Institutet för rymdfysik – 3.16
 195. Statens person­adress­register – 3.15
 196. Socialstyrelsen – 3.15
 197. Genteknik­nämnden – 3.15
 198. Skatteverket – 3.14
 199. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.08
 200. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.06
 201. Skogsstyrelsen – 3.06
 202. Länstrafiken Kronoberg – 3.05
 203. Trafikverket – 3.04
 204. Smartare elektroniksystem – 2.97
 205. Brotts­förebyggande rådet – 2.95
 206. Sveriges domstolar – 2.77
 207. Viable cities – 2.20

Integritet och säkerhet hos övrig offentlig sektor

Integritets och säkerhetstesten kontrollerar hur bra webbplatsen värnar sina användares personliga integritet och har god informations­säkerhet. Det består av flera olika tester:

Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 5 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnit testas åtminstone en gång med varje test.

Genomsnittet i integritet och säkerhet för nedan listade webbplatser är 3.7 av 5.

 1. Statistiska Centralbyrån – 4.95
 2. Pensions­myndigheten – 4.91
 3. Folkhälso­myndigheten – 4.84
 4. Plikt- och prövningsverket – 4.75
 5. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.73
 6. Konjunktu­rinstitutet – 4.71
 7. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.69
 8. Finanspolitiska rådet – 4.69
 9. Göteborgs­regionen – 4.68
 10. Kommunalförbundet Hälsingland – 4.67
 11. Arvsfonden – 4.66
 12. Polisen – 4.66
 13. Institutet för språk och folkminnen – 4.64
 14. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.58
 15. Vetenskaps­rådet – 4.58
 16. Energimarknads­inspektionen – 4.57
 17. Riksrevisionen – 4.57
 18. Fondtorgsnämnden – 4.56
 19. Integritetsskydds­myndigheten – 4.55
 20. eSamverka – 4.52
 21. Boråsregionen – 4.50
 22. Havs och Vatten­myndigheten – 4.48
 23. Nordiska Afrika­institutet – 4.46
 24. Statens medieråd – 4.45
 25. Åklagar­myndigheten – 4.43
 26. Försäkringskassan – 4.43
 27. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.39
 28. Tillväxtverket – 4.38
 29. Delegationen för cirkulär ekonomi – 4.38
 30. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.37
 31. Kammar­kollegiet – 4.33
 32. Trafikanalys – 4.31
 33. Inspektionen för social­försäkringen – 4.30
 34. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.29
 35. Internet of Things Sverige – 4.27
 36. VästKom – 4.27
 37. Institutet för rymdfysik – 4.26
 38. Brotts­förebyggande rådet – 4.26
 39. Medlings­institutet – 4.25
 40. Trafikverket – 4.23
 41. Universitetskanslers­ämbetet – 4.21
 42. Forskningsrådet Formas – 4.20
 43. Migrationsverket – 4.19
 44. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.17
 45. Val­myndigheten – 4.15
 46. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 4.14
 47. Ekonomistyrnings­verket – 4.14
 48. Statens fastighetsverk – 4.13
 49. Lagrådet – 4.13
 50. Fortifikations­verket – 4.12
 51. Finans­inspektionen – 4.10
 52. InfraSweden – 4.06
 53. Lantmäteriet – 4.05
 54. Andra AP-fonden – 4.04
 55. Total­försvarets forsknings­institut – 4.03
 56. Myndigheten för Kulturanalys – 4.02
 57. Försvarets radioanstalt – 4.02
 58. Skolforsknings­institutet – 4.01
 59. Länsstyrelserna – 3.99
 60. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.98
 61. Svenska kraftnät – 3.96
 62. Riksdagen – 3.96
 63. Institutet för mänskliga rättigheter – 3.94
 64. Tullverket – 3.93
 65. InnovAir – 3.91
 66. SWElife – 3.91
 67. Swedac – 3.91
 68. Justitie­ombudsmannen – 3.90
 69. Kronofogden – 3.88
 70. Kriminal­vården – 3.87
 71. Bolagsverket – 3.86
 72. Konsument­verket – 3.86
 73. Riksgälden – 3.86
 74. Försvarsmakten – 3.86
 75. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.84
 76. Sameskol­styrelsen – 3.84
 77. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 3.83
 78. Konstnärs­nämnden – 3.83
 79. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.83
 80. Göliska IT – 3.82
 81. Statens servicecenter – 3.81
 82. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.81
 83. LIGHTer – 3.80
 84. Drive Sweden – 3.79
 85. Käppala – 3.79
 86. Höglandsförbundet – 3.78
 87. Re:Source – 3.77
 88. Produktion2030 – 3.75
 89. Harpsunds­nämnden – 3.73
 90. Myndigheten för press, radio och tv – 3.73
 91. Ehälso­myndigheten – 3.73
 92. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.73
 93. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.71
 94. Medtech4­Health – 3.70
 95. Jämställdhets­myndigheten – 3.69
 96. Forskarskatte­nämnden – 3.69
 97. Statskontoret – 3.66
 98. Riksbanken – 3.66
 99. Arbetsgivarverket – 3.66
 100. Kärnavfalls­fonden – 3.65
 101. Diskriminerings­ombudsmannen – 3.65
 102. Rättsmedicinal­verket – 3.65
 103. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.64
 104. Luftfarts­verket – 3.64
 105. Swedish Mining Innovation – 3.63
 106. Process­industriell IT och automation – 3.63
 107. Socialstyrelsen – 3.63
 108. Arbetsmiljö­verket – 3.63
 109. Sveriges domstolar – 3.63
 110. Svenska ILO-kommittén – 3.62
 111. Svenska Institutet – 3.62
 112. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.62
 113. Patent- och registrerings­verket – 3.60
 114. Skolverket – 3.59
 115. Kungliga biblioteket – 3.57
 116. Fjärde AP-fonden – 3.57
 117. Genteknik­nämnden – 3.57
 118. Skol­inspektionen – 3.56
 119. Överklagande­nämnden – 3.56
 120. Bokförings­nämnden – 3.54
 121. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.53
 122. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.52
 123. Rymdstyrelsen – 3.52
 124. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.50
 125. Sveriges författarfond – 3.50
 126. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.49
 127. Nämnden mot diskriminering – 3.49
 128. Skatterätts­nämnden – 3.49
 129. Statens konstråd – 3.48
 130. Skatteverket – 3.48
 131. Post- och tele­styrelsen – 3.46
 132. Kemikalie­inspektionen – 3.45
 133. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 3.42
 134. Spel­inspektionen – 3.41
 135. Justitie­kanslern – 3.40
 136. Läkemedels­verket – 3.40
 137. Statens person­adress­register – 3.36
 138. Säkerhets­polisen – 3.36
 139. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.36
 140. Försvarets materielverk – 3.36
 141. Smartare elektroniksystem – 3.35
 142. Tredje AP-fonden – 3.35
 143. Barnombudsmannen – 3.35
 144. Statens tjänste­pensions­verk – 3.32
 145. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.31
 146. Jordbruks­verket – 3.31
 147. Kust­bevakningen – 3.30
 148. Arbetsförmedlingen – 3.30
 149. SIO Grafen – 3.29
 150. BioInnovation – 3.26
 151. Sjunde AP-fonden – 3.26
 152. Ekobrotts­myndigheten – 3.25
 153. Revisors­inspektionen – 3.24
 154. Kommers­kollegium – 3.23
 155. Boverket – 3.21
 156. Elsäkerhets­verket – 3.21
 157. Afori – 3.20
 158. Fyrbodal – 3.19
 159. Exportkredit­nämnden – 3.19
 160. Första AP-fonden – 3.18
 161. Kulturrådet – 3.17
 162. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.17
 163. Etikprövnings­myndigheten – 3.16
 164. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.16
 165. Riksantikvarieämbetet – 3.15
 166. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.14
 167. Transport­styrelsen – 3.13
 168. Allmänna reklamations­nämnden – 3.09
 169. Sjätte AP-fonden – 3.09
 170. Statens Geotekniska Institut – 3.08
 171. Vinnova - Verket för innovations­system – 3.08
 172. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.05
 173. Brottsoffer­myndigheten – 3.05
 174. Sveriges ambassader och konsulat – 3.04
 175. Viable cities – 3.03
 176. Naturvårds­verket – 3.03
 177. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.01
 178. Regeringen – 3.00
 179. Konkurrens­verket – 2.99
 180. Upphandlings­myndigheten – 2.99
 181. Statens institutions­styrelse – 2.96
 182. Svenska institutet för europa­politiska studier – 2.96
 183. Statens Historiska Museer – 2.96
 184. Livsmedels­verket – 2.96
 185. Svenska ESF-rådet – 2.94
 186. Skogsstyrelsen – 2.93
 187. Arbets­domstolen – 2.92
 188. Skånes kommuner – 2.91
 189. Energi­myndigheten – 2.88
 190. Kärnavfallsrådet – 2.88
 191. Smart Built Environment – 2.87
 192. Statens veterinär­medicinska anstalt – 2.87
 193. Riksarkivet – 2.87
 194. Sjöfarts­verket – 2.84
 195. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 2.82
 196. Inspektionen för strategiska produkter – 2.80
 197. Överklagande­nämnden för studiestöd – 2.75
 198. Sjukvårdsregion Mellansverige – 2.75
 199. Inspektionen för vård och omsorg – 2.73
 200. Sametinget – 2.68
 201. Folke Bernadotte­akademin – 2.65
 202. Polarforsknings­sekretariatet – 2.57
 203. Länstrafiken Kronoberg – 2.55
 204. Statens haveri­kommission – 2.45
 205. Myndigheten för delaktighet – 2.44
 206. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 2.37
 207. Metalliska material – 2.31

5 senaste rapporterna