Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Bäst på webben? patient­organisationers resultat Februari, 2020

Bäst på webben? patient­organisationers resultat Februari, 2020

Jämförelse över hur patient­organisationers webbplatser under februari står sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard och användbarhet.


Om kategorin Patient­organisationer

Patient­föreningar och organisationer som bevakar individers rättigheter i samhället.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 3.5 av 5.

Se aktuell lista med patient­organisationer


Februaris topplista är här. Precis som tidigare är det enbart startsidor som är uppmätta, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Betyget för användbarhet är dock inte meningsfullt att normalisera då det handlar om för små skillnader mellan det bästa betygen och de genomsnittliga. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de tester som ännu inte har en egen kategori.

 1. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP — 4.6
 2. Föreningen Fragile-X — 3.9
 3. Handikapp­förbunden (HSO) — 3.8
 4. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 3.7
 5. Förbundet unga rörelse­hindrade — 3.6
 6. Svenska narkomanvårds­förbundet (SNVF) — 3.6
 7. Svenska Marfan­föreningen — 3.6
 8. Länkarnas Riksförbund — 3.6
 9. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 3.5
 10. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam — 3.5
 11. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 3.5
 12. Svenska Down­föreningen — 3.5
 13. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga — 3.5
 14. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa — 3.5
 15. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 3.4
 16. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 3.4
 17. Ödemförbundet — 3.4
 18. Demens­förbundet — 3.3
 19. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 3.3
 20. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 3.3
 21. Riksförbundet för leversjuka — 3.2
 22. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 3.2
 23. Synskadades Riksförbud — 3.2
 24. Ataxiföreningen — 3.2
 25. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 3.2
 26. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) — 3.2
 27. Svenska Addisonföreningen — 3.2
 28. Afasiförbundet i Sverige — 3.1
 29. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 3.1
 30. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade — 3.0
 31. Förbundet Sällsynta diagnoser — 3.0
 32. Riksorganisationen Unga reumatiker — 3.0
 33. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 3.0
 34. Melanom­föreningen — 3.0
 35. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 2.9
 36. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige — 2.9
 37. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 2.9
 38. Cancerfonden — 2.9
 39. Njurförbundet — 2.9
 40. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 2.9
 41. Mun- och halscancerförbundet — 2.9
 42. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 2.9
 43. Bröstcancer­förbundet — 2.9
 44. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) — 2.9
 45. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 2.9
 46. Unga allergiker — 2.8
 47. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 2.8
 48. Riksförbundet Cystisk Fibros — 2.8
 49. Psoriasis­förbundet — 2.8
 50. Spädbarnsfonden — 2.8
 51. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 2.8
 52. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 2.8
 53. Alzheimerföreningen — 2.7
 54. Cancer Rehab Fonden — 2.7
 55. Stamnings­förbundet — 2.7
 56. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 2.7
 57. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 2.6
 58. Barncancerföreningarna — 2.6
 59. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 2.6
 60. Svensk Dysmeliförening — 2.6
 61. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 2.6
 62. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 2.6
 63. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 2.6
 64. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 2.6
 65. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 2.6
 66. Astma och Allergi­förbundet — 2.5
 67. Schizofreni­förbundet — 2.5
 68. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 2.5
 69. Riksförbundet Noaks Ark — 2.5
 70. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 2.5
 71. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 2.5
 72. Stroke-riksförbundet — 2.5
 73. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 2.4
 74. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 2.4
 75. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 2.4
 76. Svenska ödemförbundet — 2.4
 77. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 2.4
 78. Funktionsrätt Sverige — 2.4
 79. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 2.4
 80. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 2.4
 81. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 2.4
 82. Amningshjälpen — 2.4
 83. Riksförbundet för social och mental hälsa — 2.4
 84. Autism- och Asperger­förbundet — 2.3
 85. Svenska EB föreningen / Debra — 2.3
 86. Svenska Vitiligo­förbundet — 2.3
 87. El­överkänsligas riks­förbund — 2.3
 88. Prostatacancer­förbundet — 2.2
 89. Svenska diabetes­förbundet — 2.2
 90. Blodcancerförbundet — 2.2
 91. De handikappades riksförbund (DHR) — 2.2
 92. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 2.2
 93. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 2.2
 94. Reumatikerförbundet — 2.2
 95. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 2.2
 96. Lungcancer­förbundet Stödet — 2.2
 97. Apné­föreningen i Stockholm — 2.2
 98. Fibromyalgiförbundet — 2.1
 99. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 2.1
 100. Riks­förbundet Balans — 2.1
 101. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 2.1
 102. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 2.1
 103. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 2.1
 104. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 2.0
 105. SHEDO — 2.0
 106. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) — 2.0
 107. Spelberoendes Riksförbund — 2.0
 108. Svenska epilepsi­förbundet — 2.0
 109. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 1.9
 110. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 1.9
 111. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 1.9
 112. Hjärtebarns­förbundet — 1.9
 113. Huvudvärks­förbundet — 1.9
 114. Riksföreningen hjärnkraft — 1.7
 115. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 1.7
 116. Alopeiförbundet Sverige — 1.7

Webbstandard hos patient­organisationer

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod.
Samt om webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP — 5.0
 2. Svenska narkomanvårds­förbundet (SNVF) — 5.0
 3. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 4.8
 4. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa — 4.5
 5. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) — 4.2
 6. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 4.2
 7. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam — 4.2
 8. Mun- och halscancerförbundet — 4.2
 9. Ödemförbundet — 4.2
 10. Föreningen Fragile-X — 4.1
 11. Svenska Marfan­föreningen — 4.1
 12. Psoriasis­förbundet — 4.1
 13. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 4.1
 14. Länkarnas Riksförbund — 4.0
 15. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 4.0
 16. Melanom­föreningen — 3.9
 17. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 3.9
 18. Svensk Dysmeliförening — 3.9
 19. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 3.9
 20. Förbundet Sällsynta diagnoser — 3.9
 21. Synskadades Riksförbud — 3.9
 22. Alzheimerföreningen — 3.8
 23. Ataxiföreningen — 3.8
 24. Förbundet unga rörelse­hindrade — 3.8
 25. Handikapp­förbunden (HSO) — 3.8
 26. Svenska Down­föreningen — 3.8
 27. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 3.8
 28. Bröstcancer­förbundet — 3.8
 29. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 3.8
 30. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 3.8
 31. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 3.7
 32. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 3.6
 33. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige — 3.6
 34. Afasiförbundet i Sverige — 3.6
 35. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 3.6
 36. Demens­förbundet — 3.6
 37. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 3.6
 38. Riksorganisationen Unga reumatiker — 3.6
 39. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 3.5
 40. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 3.4
 41. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 3.4
 42. Unga allergiker — 3.4
 43. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga — 3.4
 44. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 3.3
 45. Astma och Allergi­förbundet — 3.3
 46. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 3.3
 47. Stamnings­förbundet — 3.3
 48. Stroke-riksförbundet — 3.3
 49. Riksförbundet Cystisk Fibros — 3.3
 50. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 3.3
 51. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade — 3.3
 52. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 3.3
 53. Schizofreni­förbundet — 3.3
 54. Njurförbundet — 3.2
 55. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 3.2
 56. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 3.1
 57. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 3.1
 58. Svenska ödemförbundet — 3.1
 59. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 3.0
 60. Autism- och Asperger­förbundet — 3.0
 61. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 3.0
 62. Riksförbundet för leversjuka — 3.0
 63. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 3.0
 64. Svenska Addisonföreningen — 3.0
 65. Cancer Rehab Fonden — 2.9
 66. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) — 2.9
 67. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 2.9
 68. Riksförbundet för social och mental hälsa — 2.9
 69. Svenska diabetes­förbundet — 2.9
 70. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 2.9
 71. Blodcancerförbundet — 2.9
 72. Cancerfonden — 2.9
 73. Prostatacancer­förbundet — 2.9
 74. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 2.9
 75. Svenska Vitiligo­förbundet — 2.8
 76. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 2.8
 77. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 2.8
 78. Spädbarnsfonden — 2.8
 79. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 2.7
 80. Fibromyalgiförbundet — 2.7
 81. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 2.7
 82. Svenska EB föreningen / Debra — 2.7
 83. Hjärtebarns­förbundet — 2.7
 84. Lungcancer­förbundet Stödet — 2.7
 85. SHEDO — 2.7
 86. Amningshjälpen — 2.7
 87. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 2.6
 88. Apné­föreningen i Stockholm — 2.5
 89. Riks­förbundet Balans — 2.5
 90. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) — 2.5
 91. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 2.5
 92. Svenska epilepsi­förbundet — 2.5
 93. Huvudvärks­förbundet — 2.4
 94. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 2.3
 95. Funktionsrätt Sverige — 2.3
 96. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 2.3
 97. Spelberoendes Riksförbund — 2.2
 98. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 2.2
 99. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 2.2
 100. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 2.1
 101. De handikappades riksförbund (DHR) — 2.1
 102. Barncancerföreningarna — 2.0
 103. Riksförbundet Noaks Ark — 2.0
 104. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 2.0
 105. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 1.9
 106. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 1.9
 107. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 1.9
 108. Reumatikerförbundet — 1.9
 109. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 1.9
 110. El­överkänsligas riks­förbund — 1.8
 111. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 1.8
 112. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 1.8
 113. Alopeiförbundet Sverige — 1.7
 114. Riksföreningen hjärnkraft — 1.6
 115. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 1.4
 116. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 1.1

Tillgänglighet hos patient­organisationer

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt med verktyget Pa11y. Pa11y kör tester för både WCAG samt amerikanska Section 508. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

 1. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam — 5.0
 2. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa — 5.0
 3. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 5.0
 4. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 5.0
 5. Synskadades Riksförbud — 5.0
 6. Handikapp­förbunden (HSO) — 4.0
 7. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 4.0
 8. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 4.0
 9. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 4.0
 10. Föreningen Fragile-X — 3.3
 11. Förbundet unga rörelse­hindrade — 3.0
 12. Länkarnas Riksförbund — 3.0
 13. Melanom­föreningen — 3.0
 14. Riksförbundet Cystisk Fibros — 3.0
 15. Svenska Down­föreningen — 3.0
 16. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 3.0
 17. Svenska Vitiligo­förbundet — 3.0
 18. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade — 3.0
 19. Förbundet Sällsynta diagnoser — 2.7
 20. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 2.7
 21. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 2.3
 22. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 2.3
 23. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga — 2.3
 24. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 2.0
 25. Ataxiföreningen — 2.0
 26. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 2.0
 27. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige — 2.0
 28. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 2.0
 29. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 2.0
 30. Riksförbundet för leversjuka — 2.0
 31. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 2.0
 32. Unga allergiker — 2.0
 33. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 2.0
 34. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 2.0
 35. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 2.0
 36. Funktionsrätt Sverige — 2.0
 37. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 1.7
 38. Afasiförbundet i Sverige — 1.0
 39. Alopeiförbundet Sverige — 1.0
 40. Alzheimerföreningen — 1.0
 41. Amningshjälpen — 1.0
 42. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 1.0
 43. Apné­föreningen i Stockholm — 1.0
 44. Astma och Allergi­förbundet — 1.0
 45. Autism- och Asperger­förbundet — 1.0
 46. Barncancerföreningarna — 1.0
 47. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 1.0
 48. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 1.0
 49. Blodcancerförbundet — 1.0
 50. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 1.0
 51. Bröstcancer­förbundet — 1.0
 52. Cancerfonden — 1.0
 53. Cancer Rehab Fonden — 1.0
 54. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 1.0
 55. De handikappades riksförbund (DHR) — 1.0
 56. Demens­förbundet — 1.0
 57. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 1.0
 58. El­överkänsligas riks­förbund — 1.0
 59. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 1.0
 60. Fibromyalgiförbundet — 1.0
 61. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 1.0
 62. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 1.0
 63. Riks­förbundet Balans — 1.0
 64. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 1.0
 65. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 1.0
 66. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) — 1.0
 67. Hjärtebarns­förbundet — 1.0
 68. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 1.0
 69. Huvudvärks­förbundet — 1.0
 70. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 1.0
 71. Lungcancer­förbundet Stödet — 1.0
 72. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 1.0
 73. Mun- och halscancerförbundet — 1.0
 74. Njurförbundet — 1.0
 75. Prostatacancer­förbundet — 1.0
 76. Psoriasis­förbundet — 1.0
 77. Reumatikerförbundet — 1.0
 78. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 1.0
 79. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 1.0
 80. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 1.0
 81. Riksförbundet Noaks Ark — 1.0
 82. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 1.0
 83. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 1.0
 84. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 1.0
 85. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) — 1.0
 86. Riksförbundet för social och mental hälsa — 1.0
 87. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 1.0
 88. Riksföreningen hjärnkraft — 1.0
 89. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 1.0
 90. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 1.0
 91. Riksorganisationen Unga reumatiker — 1.0
 92. Schizofreni­förbundet — 1.0
 93. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 1.0
 94. Spelberoendes Riksförbund — 1.0
 95. Spädbarnsfonden — 1.0
 96. Stamnings­förbundet — 1.0
 97. Stroke-riksförbundet — 1.0
 98. Svensk Dysmeliförening — 1.0
 99. Svenska Addisonföreningen — 1.0
 100. Svenska narkomanvårds­förbundet (SNVF) — 1.0
 101. Svenska diabetes­förbundet — 1.0
 102. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 1.0
 103. Svenska EB föreningen / Debra — 1.0
 104. Svenska epilepsi­förbundet — 1.0
 105. Svenska Marfan­föreningen — 1.0
 106. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 1.0
 107. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 1.0
 108. Svenska ödemförbundet — 1.0
 109. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 1.0
 110. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 1.0
 111. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 1.0
 112. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 1.0
 113. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) — 1.0
 114. Ödemförbundet — 1.0
 115. SHEDO — 1.0

Webbprestanda bland patient­organisationer

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en ComHem 600 Mbit/s i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Pagespeed API v4.

 1. Riksförbundet för leversjuka — 4.9
 2. Förbundet unga rörelse­hindrade — 4.5
 3. Föreningen Fragile-X — 4.5
 4. Handikapp­förbunden (HSO) — 4.5
 5. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 4.4
 6. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga — 4.3
 7. Länkarnas Riksförbund — 4.3
 8. Svenska Addisonföreningen — 4.3
 9. Svenska Down­föreningen — 4.3
 10. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 4.2
 11. Svenska Marfan­föreningen — 4.1
 12. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 4.0
 13. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 4.0
 14. Cancerfonden — 3.8
 15. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 3.7
 16. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 3.7
 17. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) — 3.6
 18. Ataxiföreningen — 3.6
 19. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 3.4
 20. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 3.4
 21. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade — 3.3
 22. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 3.3
 23. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 3.3
 24. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 3.3
 25. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 3.3
 26. El­överkänsligas riks­förbund — 3.2
 27. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 3.2
 28. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 3.2
 29. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 3.2
 30. Barncancerföreningarna — 3.2
 31. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 3.2
 32. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) — 3.2
 33. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam — 3.1
 34. Ödemförbundet — 3.1
 35. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 3.1
 36. Njurförbundet — 3.1
 37. Demens­förbundet — 3.0
 38. Riksförbundet Noaks Ark — 3.0
 39. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 3.0
 40. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige — 2.9
 41. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 2.9
 42. Cancer Rehab Fonden — 2.9
 43. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 2.9
 44. Riksförbundet Cystisk Fibros — 2.9
 45. Bröstcancer­förbundet — 2.8
 46. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 2.8
 47. Riksorganisationen Unga reumatiker — 2.8
 48. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 2.8
 49. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 2.7
 50. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 2.7
 51. Funktionsrätt Sverige — 2.7
 52. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 2.7
 53. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 2.7
 54. De handikappades riksförbund (DHR) — 2.6
 55. Svenska narkomanvårds­förbundet (SNVF) — 2.6
 56. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 2.6
 57. Spädbarnsfonden — 2.5
 58. Alzheimerföreningen — 2.5
 59. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 2.5
 60. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 2.5
 61. Mun- och halscancerförbundet — 2.5
 62. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 2.4
 63. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 2.4
 64. Afasiförbundet i Sverige — 2.4
 65. Riksförbundet för social och mental hälsa — 2.4
 66. Amningshjälpen — 2.4
 67. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 2.2
 68. Lungcancer­förbundet Stödet — 2.2
 69. Unga allergiker — 2.1
 70. Astma och Allergi­förbundet — 2.1
 71. Fibromyalgiförbundet — 2.1
 72. Schizofreni­förbundet — 2.1
 73. Synskadades Riksförbud — 2.1
 74. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 2.0
 75. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 2.0
 76. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 2.0
 77. Svenska diabetes­förbundet — 2.0
 78. Svenska EB föreningen / Debra — 2.0
 79. Melanom­föreningen — 1.9
 80. Autism- och Asperger­förbundet — 1.8
 81. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 1.8
 82. Svenska epilepsi­förbundet — 1.8
 83. Reumatikerförbundet — 1.8
 84. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 1.8
 85. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 1.7
 86. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 1.7
 87. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 1.7
 88. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 1.7
 89. Svenska ödemförbundet — 1.7
 90. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 1.7
 91. Psoriasis­förbundet — 1.6
 92. Prostatacancer­förbundet — 1.6
 93. Blodcancerförbundet — 1.6
 94. Förbundet Sällsynta diagnoser — 1.6
 95. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 1.5
 96. Apné­föreningen i Stockholm — 1.5
 97. Riksföreningen hjärnkraft — 1.5
 98. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 1.4
 99. Riks­förbundet Balans — 1.4
 100. Alopeiförbundet Sverige — 1.4
 101. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa — 1.4
 102. Spelberoendes Riksförbund — 1.4
 103. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 1.4
 104. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 1.4
 105. Svensk Dysmeliförening — 1.2
 106. Hjärtebarns­förbundet — 1.2
 107. Stroke-riksförbundet — 1.1
 108. Svenska Vitiligo­förbundet — 1.1
 109. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 1.1
 110. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 1.0
 111. Huvudvärks­förbundet — 1.0
 112. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 1.0
 113. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) — 1.0
 114. Stamnings­förbundet — 1.0
 115. SHEDO — 1.0

Integritet bland patient­organisationer

Integriteten är hur bra webbplatsen värnar sina användares personliga integritet. Det är en mätning genom Dataskydd.net's lösning Webbkoll. Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 15 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnits testas åtminstone två gånger.

 1. Bröstcancer­förbundet — 2.0
 2. Cancerfonden — 2.0
 3. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 2.0
 4. Förbundet Sällsynta diagnoser — 2.0
 5. Hjärtebarns­förbundet — 2.0
 6. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 2.0
 7. Riksförbundet Cystisk Fibros — 2.0
 8. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 2.0
 9. Afasiförbundet i Sverige — 1.0
 10. Alopeiförbundet Sverige — 1.0
 11. Alzheimerföreningen — 1.0
 12. Amningshjälpen — 1.0
 13. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 1.0
 14. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 1.0
 15. Apné­föreningen i Stockholm — 1.0
 16. Astma och Allergi­förbundet — 1.0
 17. Ataxiföreningen — 1.0
 18. Autism- och Asperger­förbundet — 1.0
 19. Barncancerföreningarna — 1.0
 20. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 1.0
 21. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 1.0
 22. Blodcancerförbundet — 1.0
 23. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 1.0
 24. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 1.0
 25. Cancer Rehab Fonden — 1.0
 26. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 1.0
 27. De handikappades riksförbund (DHR) — 1.0
 28. Demens­förbundet — 1.0
 29. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 1.0
 30. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 1.0
 31. El­överkänsligas riks­förbund — 1.0
 32. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 1.0
 33. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP — 1.0
 34. Fibromyalgiförbundet — 1.0
 35. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 1.0
 36. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 1.0
 37. Riks­förbundet Balans — 1.0
 38. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 1.0
 39. Föreningen Fragile-X — 1.0
 40. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 1.0
 41. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) — 1.0
 42. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 1.0
 43. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige — 1.0
 44. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam — 1.0
 45. Handikapp­förbunden (HSO) — 1.0
 46. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 1.0
 47. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 1.0
 48. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 1.0
 49. Huvudvärks­förbundet — 1.0
 50. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 1.0
 51. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa — 1.0
 52. Lungcancer­förbundet Stödet — 1.0
 53. Länkarnas Riksförbund — 1.0
 54. Melanom­föreningen — 1.0
 55. Mun- och halscancerförbundet — 1.0
 56. Njurförbundet — 1.0
 57. Prostatacancer­förbundet — 1.0
 58. Psoriasis­förbundet — 1.0
 59. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 1.0
 60. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 1.0
 61. Riksförbundet Noaks Ark — 1.0
 62. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 1.0
 63. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 1.0
 64. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 1.0
 65. Riksförbundet för leversjuka — 1.0
 66. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) — 1.0
 67. Riksförbundet för social och mental hälsa — 1.0
 68. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 1.0
 69. Riksföreningen hjärnkraft — 1.0
 70. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 1.0
 71. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 1.0
 72. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 1.0
 73. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 1.0
 74. Riksorganisationen Unga reumatiker — 1.0
 75. Schizofreni­förbundet — 1.0
 76. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 1.0
 77. Spelberoendes Riksförbund — 1.0
 78. Spädbarnsfonden — 1.0
 79. Stamnings­förbundet — 1.0
 80. Stroke-riksförbundet — 1.0
 81. Svensk Dysmeliförening — 1.0
 82. Svenska Addisonföreningen — 1.0
 83. Svenska diabetes­förbundet — 1.0
 84. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 1.0
 85. Svenska Down­föreningen — 1.0
 86. Svenska EB föreningen / Debra — 1.0
 87. Svenska epilepsi­förbundet — 1.0
 88. Svenska Marfan­föreningen — 1.0
 89. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 1.0
 90. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 1.0
 91. Svenska ödemförbundet — 1.0
 92. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 1.0
 93. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 1.0
 94. Svenska Vitiligo­förbundet — 1.0
 95. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 1.0
 96. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 1.0
 97. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 1.0
 98. Synskadades Riksförbud — 1.0
 99. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 1.0
 100. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga — 1.0
 101. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade — 1.0
 102. Unga allergiker — 1.0
 103. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) — 1.0
 104. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 1.0
 105. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 1.0
 106. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 1.0
 107. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 1.0
 108. Funktionsrätt Sverige — 1.0
 109. SHEDO — 1.0
Till toppen