Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Hur bra var patient­organisationer på webben under December, 2019?

Hur bra var patient­organisationer på webben under December, 2019?

Rapport för patient­organisationers webbplatser under December står sig när det gäller tillgänglighet, webbprestanda och användbarhet.


Om kategorin Patient­organisationer

Patient­föreningar och organisationer som bevakar individers rättigheter i samhället.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 3.5 av 5.

Se aktuell lista med patient­organisationer


Decembers topplista är här. Precis som tidigare är det enbart startsidor som är uppmätta, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Betyget för användbarhet är dock inte meningsfullt att normalisera då det handlar om för små skillnader mellan det bästa betygen och de genomsnittliga. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de tester som ännu inte har en egen kategori.

 1. Föreningen Fragile-X — 3.7
 2. Svenska narkomanvårds­förbundet (SNVF) — 3.7
 3. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 3.7
 4. Förbundet unga rörelse­hindrade — 3.6
 5. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa — 3.5
 6. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 3.5
 7. Handikapp­förbunden (HSO) — 3.4
 8. Svenska föreningen för psykisk hälsa — 3.4
 9. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 3.4
 10. Ödemförbundet — 3.4
 11. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam — 3.3
 12. Svenska Marfan­föreningen — 3.3
 13. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 3.3
 14. Synskadades Riksförbud — 3.3
 15. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige — 3.2
 16. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 3.2
 17. Bröstcancer­förbundet — 3.1
 18. Cancerfonden — 3.1
 19. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 3.1
 20. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 3.1
 21. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 3.1
 22. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 3.1
 23. Svenska Ryggföreningen — 3.1
 24. Ataxiföreningen — 3.0
 25. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP — 3.0
 26. Förbundet Sällsynta diagnoser — 3.0
 27. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) — 3.0
 28. Länkarnas Riksförbund — 3.0
 29. Stroke-riksförbundet — 3.0
 30. Svenska Addisonföreningen — 3.0
 31. Svenska Down­föreningen — 3.0
 32. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 3.0
 33. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga — 3.0
 34. Unga allergiker — 3.0
 35. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) — 3.0
 36. Riksförbundet för leversjuka — 2.9
 37. Alzheimerföreningen — 2.8
 38. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 2.8
 39. Riksförbundet Cystisk Fibros — 2.8
 40. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade — 2.8
 41. Amningshjälpen — 2.7
 42. Demens­förbundet — 2.7
 43. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 2.7
 44. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 2.7
 45. Melanom­föreningen — 2.7
 46. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 2.7
 47. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 2.6
 48. Funktionsrätt Sverige — 2.6
 49. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 2.6
 50. Stamnings­förbundet — 2.6
 51. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 2.6
 52. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 2.6
 53. Barncancerföreningarna — 2.5
 54. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 2.5
 55. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 2.5
 56. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 2.5
 57. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 2.5
 58. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 2.5
 59. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 2.5
 60. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 2.5
 61. Psoriasis­förbundet — 2.5
 62. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 2.5
 63. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 2.5
 64. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 2.5
 65. Riksorganisationen Unga reumatiker — 2.5
 66. Svenska EB föreningen / Debra — 2.5
 67. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 2.4
 68. Apné­föreningen i Stockholm — 2.4
 69. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 2.4
 70. Mun- och halscancerförbundet — 2.4
 71. Njurförbundet — 2.4
 72. Prostatacancer­förbundet — 2.4
 73. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 2.4
 74. Schizofreni­förbundet — 2.4
 75. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 2.4
 76. Spädbarnsfonden — 2.4
 77. Svenska diabetes­förbundet — 2.4
 78. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 2.4
 79. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 2.4
 80. Svenska Vitiligo­förbundet — 2.4
 81. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 2.4
 82. Afasiförbundet i Sverige — 2.3
 83. Astma och Allergi­förbundet — 2.3
 84. Cancer Rehab Fonden — 2.3
 85. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 2.3
 86. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 2.3
 87. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 2.3
 88. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 2.3
 89. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 2.2
 90. De handikappades riksförbund (DHR) — 2.2
 91. Riks­förbundet Balans — 2.2
 92. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 2.2
 93. Riksförbundet för social och mental hälsa — 2.2
 94. Svensk Dysmeliförening — 2.2
 95. Autism- och Asperger­förbundet — 2.1
 96. Blodcancerförbundet — 2.1
 97. Fibromyalgiförbundet — 2.1
 98. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 2.1
 99. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 2.1
 100. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 2.0
 101. Lungcancer­förbundet Stödet — 2.0
 102. Svenska epilepsi­förbundet — 2.0
 103. Svenska ödemförbundet — 2.0
 104. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 1.9
 105. Riksförbundet Noaks Ark — 1.9
 106. Spelberoendes Riksförbund — 1.9
 107. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 1.9
 108. Alopeiförbundet Sverige — 1.8
 109. El­överkänsligas riks­förbund — 1.8
 110. Hjärtebarns­förbundet — 1.8
 111. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) — 1.7
 112. Riksföreningen hjärnkraft — 1.6
 113. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 1.6
 114. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 1.5
 115. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 1.4
 116. Huvudvärks­förbundet — 1.4
 117. Reumatikerförbundet — 1.2

Webbstandard hos patient­organisationer

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod.
Samt om webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 5.0
 2. Svenska Marfan­föreningen — 4.7
 3. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) — 4.4
 4. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP — 4.2
 5. Mun- och halscancerförbundet — 4.2
 6. Psoriasis­förbundet — 4.2
 7. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 4.2
 8. Stroke-riksförbundet — 4.2
 9. Svenska narkomanvårds­förbundet (SNVF) — 4.2
 10. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 4.1
 11. Bröstcancer­förbundet — 4.0
 12. Föreningen Fragile-X — 4.0
 13. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa — 4.0
 14. Svensk Dysmeliförening — 4.0
 15. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 4.0
 16. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 4.0
 17. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 4.0
 18. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige — 3.9
 19. Alzheimerföreningen — 3.8
 20. Ataxiföreningen — 3.8
 21. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 3.8
 22. Förbundet unga rörelse­hindrade — 3.8
 23. Handikapp­förbunden (HSO) — 3.8
 24. Melanom­föreningen — 3.8
 25. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 3.8
 26. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 3.8
 27. Svenska Down­föreningen — 3.8
 28. Unga allergiker — 3.8
 29. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 3.8
 30. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 3.7
 31. Länkarnas Riksförbund — 3.7
 32. Svenska Ryggföreningen — 3.7
 33. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 3.6
 34. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam — 3.6
 35. Riksförbundet Cystisk Fibros — 3.6
 36. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 3.6
 37. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade — 3.6
 38. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 3.5
 39. Förbundet Sällsynta diagnoser — 3.5
 40. Svenska föreningen för psykisk hälsa — 3.5
 41. Synskadades Riksförbud — 3.5
 42. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 3.5
 43. Svenska Addisonföreningen — 3.4
 44. Ödemförbundet — 3.4
 45. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 3.3
 46. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga — 3.3
 47. Afasiförbundet i Sverige — 3.2
 48. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 3.2
 49. Astma och Allergi­förbundet — 3.2
 50. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 3.2
 51. Cancerfonden — 3.2
 52. Demens­förbundet — 3.2
 53. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 3.2
 54. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) — 3.2
 55. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 3.2
 56. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 3.2
 57. Riksförbundet för social och mental hälsa — 3.2
 58. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 3.2
 59. Riksorganisationen Unga reumatiker — 3.2
 60. Spädbarnsfonden — 3.2
 61. Stamnings­förbundet — 3.2
 62. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 3.2
 63. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 3.2
 64. Amningshjälpen — 3.1
 65. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 3.0
 66. Apné­föreningen i Stockholm — 3.0
 67. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 3.0
 68. Riks­förbundet Balans — 3.0
 69. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 3.0
 70. Riksförbundet för leversjuka — 3.0
 71. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 3.0
 72. Schizofreni­förbundet — 3.0
 73. Funktionsrätt Sverige — 2.9
 74. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 2.9
 75. Svenska ödemförbundet — 2.9
 76. Autism- och Asperger­förbundet — 2.8
 77. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 2.8
 78. Cancer Rehab Fonden — 2.8
 79. Fibromyalgiförbundet — 2.8
 80. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 2.8
 81. Riksförbundet Noaks Ark — 2.8
 82. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 2.8
 83. Svenska EB föreningen / Debra — 2.8
 84. Svenska Vitiligo­förbundet — 2.8
 85. Hjärtebarns­förbundet — 2.7
 86. Njurförbundet — 2.7
 87. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 2.7
 88. Barncancerföreningarna — 2.6
 89. Blodcancerförbundet — 2.5
 90. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 2.5
 91. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 2.5
 92. Prostatacancer­förbundet — 2.5
 93. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 2.5
 94. Svenska diabetes­förbundet — 2.5
 95. Svenska epilepsi­förbundet — 2.5
 96. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 2.5
 97. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 2.4
 98. Huvudvärks­förbundet — 2.3
 99. Lungcancer­förbundet Stödet — 2.3
 100. Alopeiförbundet Sverige — 2.2
 101. De handikappades riksförbund (DHR) — 2.2
 102. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 2.2
 103. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 2.2
 104. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 2.2
 105. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 2.2
 106. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 2.2
 107. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 2.0
 108. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) — 2.0
 109. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 1.9
 110. Spelberoendes Riksförbund — 1.8
 111. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 1.7
 112. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 1.5
 113. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 1.3
 114. El­överkänsligas riks­förbund — 1.3
 115. Reumatikerförbundet — 1.2
 116. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 1.0
 117. Riksföreningen hjärnkraft — 1.0

Tillgänglighet hos patient­organisationer

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt med två olika verktyg. Det ena heter Axe, det andra Pa11y. Inte alla webbplatser har varit möjliga att testa med båda verktygen, men åtminstone ett verktyg har körts. Axe är inställd på att kontrollera ifall WCAG 2.0 nivå AA efterlevs och Pa11y kör både WCAG samt amerikanska Section 508. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

 1. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa — 5.0
 2. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam — 4.0
 3. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 4.0
 4. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 4.0
 5. Synskadades Riksförbud — 4.0
 6. Förbundet Sällsynta diagnoser — 3.5
 7. Svenska föreningen för psykisk hälsa — 3.5
 8. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 3.5
 9. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 3.0
 10. Förbundet unga rörelse­hindrade — 3.0
 11. Föreningen Fragile-X — 3.0
 12. Handikapp­förbunden (HSO) — 3.0
 13. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 3.0
 14. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 3.0
 15. Länkarnas Riksförbund — 2.5
 16. Melanom­föreningen — 2.5
 17. Svenska narkomanvårds­förbundet (SNVF) — 2.5
 18. Svenska Down­föreningen — 2.5
 19. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 2.5
 20. Svenska Ryggföreningen — 2.5
 21. Svenska Vitiligo­förbundet — 2.5
 22. Unga allergiker — 2.5
 23. Ödemförbundet — 2.5
 24. Ataxiföreningen — 2.0
 25. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 2.0
 26. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 2.0
 27. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 2.0
 28. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 2.0
 29. Funktionsrätt Sverige — 2.0
 30. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP — 2.0
 31. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 2.0
 32. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige — 2.0
 33. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 2.0
 34. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 2.0
 35. Riksförbundet Cystisk Fibros — 2.0
 36. Riksförbundet för leversjuka — 2.0
 37. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 2.0
 38. Stamnings­förbundet — 2.0
 39. Stroke-riksförbundet — 2.0
 40. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga — 2.0
 41. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade — 2.0
 42. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 2.0
 43. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 2.0
 44. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 2.0
 45. Alopeiförbundet Sverige — 1.5
 46. Alzheimerföreningen — 1.5
 47. Amningshjälpen — 1.5
 48. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 1.5
 49. Astma och Allergi­förbundet — 1.5
 50. Autism- och Asperger­förbundet — 1.5
 51. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 1.5
 52. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 1.5
 53. Blodcancerförbundet — 1.5
 54. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 1.5
 55. Bröstcancer­förbundet — 1.5
 56. Cancerfonden — 1.5
 57. De handikappades riksförbund (DHR) — 1.5
 58. Demens­förbundet — 1.5
 59. El­överkänsligas riks­förbund — 1.5
 60. Fibromyalgiförbundet — 1.5
 61. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 1.5
 62. Riks­förbundet Balans — 1.5
 63. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 1.5
 64. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 1.5
 65. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) — 1.5
 66. Hjärtebarns­förbundet — 1.5
 67. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 1.5
 68. Lungcancer­förbundet Stödet — 1.5
 69. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 1.5
 70. Mun- och halscancerförbundet — 1.5
 71. Prostatacancer­förbundet — 1.5
 72. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 1.5
 73. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 1.5
 74. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 1.5
 75. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) — 1.5
 76. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 1.5
 77. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 1.5
 78. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 1.5
 79. Riksorganisationen Unga reumatiker — 1.5
 80. Schizofreni­förbundet — 1.5
 81. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 1.5
 82. Spelberoendes Riksförbund — 1.5
 83. Svensk Dysmeliförening — 1.5
 84. Svenska Addisonföreningen — 1.5
 85. Svenska diabetes­förbundet — 1.5
 86. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 1.5
 87. Svenska EB föreningen / Debra — 1.5
 88. Svenska Marfan­föreningen — 1.5
 89. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 1.5
 90. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 1.5
 91. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 1.5
 92. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) — 1.5
 93. Afasiförbundet i Sverige — 1.0
 94. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 1.0
 95. Apné­föreningen i Stockholm — 1.0
 96. Barncancerföreningarna — 1.0
 97. Cancer Rehab Fonden — 1.0
 98. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 1.0
 99. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 1.0
 100. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 1.0
 101. Huvudvärks­förbundet — 1.0
 102. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 1.0
 103. Njurförbundet — 1.0
 104. Psoriasis­förbundet — 1.0
 105. Reumatikerförbundet — 1.0
 106. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 1.0
 107. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 1.0
 108. Riksförbundet Noaks Ark — 1.0
 109. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 1.0
 110. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 1.0
 111. Riksförbundet för social och mental hälsa — 1.0
 112. Riksföreningen hjärnkraft — 1.0
 113. Spädbarnsfonden — 1.0
 114. Svenska epilepsi­förbundet — 1.0
 115. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 1.0
 116. Svenska ödemförbundet — 1.0
 117. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 1.0

Användbarhet inom patient­organisationer

Användbarhet mäts än så länge enbart med Googles Pagespeed API v2. Det är en version som slutade supportas av Google sommaren 2018, men får duga tills vidare.

 1. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 5.0
 2. Barncancerföreningarna — 5.0
 3. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 5.0
 4. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 5.0
 5. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 5.0
 6. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 5.0
 7. Riks­förbundet Balans — 5.0
 8. Föreningen Fragile-X — 5.0
 9. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) — 5.0
 10. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 5.0
 11. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige — 5.0
 12. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa — 5.0
 13. Lungcancer­förbundet Stödet — 5.0
 14. Prostatacancer­förbundet — 5.0
 15. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 5.0
 16. Riksföreningen hjärnkraft — 5.0
 17. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 5.0
 18. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 5.0
 19. Svenska narkomanvårds­förbundet (SNVF) — 5.0
 20. Svenska EB föreningen / Debra — 5.0
 21. Svenska Vitiligo­förbundet — 5.0
 22. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 5.0
 23. Synskadades Riksförbud — 5.0
 24. Unga allergiker — 5.0
 25. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 5.0
 26. Alopeiförbundet Sverige — 4.0
 27. Alzheimerföreningen — 4.0
 28. Amningshjälpen — 4.0
 29. Apné­föreningen i Stockholm — 4.0
 30. Autism- och Asperger­förbundet — 4.0
 31. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 4.0
 32. Blodcancerförbundet — 4.0
 33. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 4.0
 34. Bröstcancer­förbundet — 4.0
 35. Cancerfonden — 4.0
 36. Cancer Rehab Fonden — 4.0
 37. De handikappades riksförbund (DHR) — 4.0
 38. Demens­förbundet — 4.0
 39. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 4.0
 40. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 4.0
 41. El­överkänsligas riks­förbund — 4.0
 42. Funktionsrätt Sverige — 4.0
 43. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP — 4.0
 44. Förbundet Sällsynta diagnoser — 4.0
 45. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 4.0
 46. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 4.0
 47. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 4.0
 48. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 4.0
 49. Njurförbundet — 4.0
 50. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 4.0
 51. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 4.0
 52. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 4.0
 53. Riksförbundet Noaks Ark — 4.0
 54. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 4.0
 55. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 4.0
 56. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) — 4.0
 57. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 4.0
 58. Riksorganisationen Unga reumatiker — 4.0
 59. Schizofreni­förbundet — 4.0
 60. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 4.0
 61. Spelberoendes Riksförbund — 4.0
 62. Spädbarnsfonden — 4.0
 63. Stamnings­förbundet — 4.0
 64. Svenska Addisonföreningen — 4.0
 65. Svenska diabetes­förbundet — 4.0
 66. Svenska Marfan­föreningen — 4.0
 67. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 4.0
 68. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 4.0
 69. Svenska ödemförbundet — 4.0
 70. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 4.0
 71. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 4.0
 72. Ödemförbundet — 4.0
 73. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 3.0
 74. Fibromyalgiförbundet — 3.0
 75. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 3.0
 76. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 3.0
 77. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 3.0
 78. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 3.0
 79. Svensk Dysmeliförening — 3.0
 80. Astma och Allergi­förbundet — 2.0
 81. Ataxiföreningen — 2.0
 82. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 2.0
 83. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam — 2.0
 84. Melanom­föreningen — 2.0
 85. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 2.0
 86. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 2.0
 87. Afasiförbundet i Sverige — 1.0
 88. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 1.0
 89. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 1.0
 90. Förbundet unga rörelse­hindrade — 1.0
 91. Handikapp­förbunden (HSO) — 1.0
 92. Hjärtebarns­förbundet — 1.0
 93. Huvudvärks­förbundet — 1.0
 94. Länkarnas Riksförbund — 1.0
 95. Mun- och halscancerförbundet — 1.0
 96. Psoriasis­förbundet — 1.0
 97. Reumatikerförbundet — 1.0
 98. Riksförbundet Cystisk Fibros — 1.0
 99. Riksförbundet för leversjuka — 1.0
 100. Riksförbundet för social och mental hälsa — 1.0
 101. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 1.0
 102. Stroke-riksförbundet — 1.0
 103. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 1.0
 104. Svenska Down­föreningen — 1.0
 105. Svenska epilepsi­förbundet — 1.0
 106. Svenska föreningen för psykisk hälsa — 1.0
 107. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 1.0
 108. Svenska Ryggföreningen — 1.0
 109. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 1.0
 110. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga — 1.0
 111. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade — 1.0
 112. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) — 1.0
 113. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 1.0
 114. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 1.0
 115. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 1.0

Webbprestanda bland patient­organisationer

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en 4G-uppkoppling i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Pagespeed API v4.

 1. Svenska föreningen för psykisk hälsa — 5.0
 2. Förbundet unga rörelse­hindrade — 4.7
 3. Handikapp­förbunden (HSO) — 4.7
 4. Riksförbundet för leversjuka — 4.7
 5. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga — 4.7
 6. Föreningen Fragile-X — 4.3
 7. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 4.3
 8. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 4.3
 9. Svenska Ryggföreningen — 4.3
 10. Cancerfonden — 4.0
 11. Länkarnas Riksförbund — 4.0
 12. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 4.0
 13. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 4.0
 14. Svenska Down­föreningen — 4.0
 15. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 4.0
 16. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 3.7
 17. Ataxiföreningen — 3.7
 18. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 3.7
 19. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) — 3.7
 20. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam — 3.7
 21. Stroke-riksförbundet — 3.7
 22. Svenska Addisonföreningen — 3.7
 23. Svenska Marfan­föreningen — 3.7
 24. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) — 3.7
 25. Ödemförbundet — 3.7
 26. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 3.5
 27. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 3.3
 28. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 3.3
 29. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige — 3.3
 30. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 3.3
 31. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 3.3
 32. Svenska narkomanvårds­förbundet (SNVF) — 3.3
 33. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 3.3
 34. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade — 3.3
 35. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 3.3
 36. Alzheimerföreningen — 3.0
 37. Amningshjälpen — 3.0
 38. Barncancerföreningarna — 3.0
 39. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 3.0
 40. Bröstcancer­förbundet — 3.0
 41. Demens­förbundet — 3.0
 42. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 3.0
 43. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 3.0
 44. Njurförbundet — 3.0
 45. Svenska epilepsi­förbundet — 3.0
 46. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 3.0
 47. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 3.0
 48. Afasiförbundet i Sverige — 2.7
 49. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 2.7
 50. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 2.7
 51. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 2.7
 52. Funktionsrätt Sverige — 2.7
 53. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 2.7
 54. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 2.7
 55. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 2.7
 56. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 2.7
 57. Stamnings­förbundet — 2.7
 58. Svenska diabetes­förbundet — 2.7
 59. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 2.7
 60. Svenska EB föreningen / Debra — 2.7
 61. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 2.7
 62. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 2.7
 63. Synskadades Riksförbud — 2.7
 64. Riksförbundet Cystisk Fibros — 2.5
 65. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 2.5
 66. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 2.3
 67. Apné­föreningen i Stockholm — 2.3
 68. Cancer Rehab Fonden — 2.3
 69. De handikappades riksförbund (DHR) — 2.3
 70. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 2.3
 71. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP — 2.3
 72. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa — 2.3
 73. Melanom­föreningen — 2.3
 74. Prostatacancer­förbundet — 2.3
 75. Riksförbundet för social och mental hälsa — 2.3
 76. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 2.3
 77. Unga allergiker — 2.3
 78. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 2.3
 79. Astma och Allergi­förbundet — 2.0
 80. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 2.0
 81. El­överkänsligas riks­förbund — 2.0
 82. Förbundet Sällsynta diagnoser — 2.0
 83. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 2.0
 84. Mun- och halscancerförbundet — 2.0
 85. Psoriasis­förbundet — 2.0
 86. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 2.0
 87. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 2.0
 88. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 2.0
 89. Riksorganisationen Unga reumatiker — 2.0
 90. Schizofreni­förbundet — 2.0
 91. Spelberoendes Riksförbund — 2.0
 92. Spädbarnsfonden — 2.0
 93. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 2.0
 94. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 2.0
 95. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 1.7
 96. Blodcancerförbundet — 1.7
 97. Fibromyalgiförbundet — 1.7
 98. Riksförbundet för trafik- och polioskadade — 1.7
 99. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 1.7
 100. Riksföreningen hjärnkraft — 1.7
 101. Svenska Vitiligo­förbundet — 1.7
 102. Autism- och Asperger­förbundet — 1.3
 103. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 1.3
 104. Hjärtebarns­förbundet — 1.3
 105. Lungcancer­förbundet Stödet — 1.3
 106. Reumatikerförbundet — 1.3
 107. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 1.3
 108. Alopeiförbundet Sverige — 1.0
 109. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 1.0
 110. Riks­förbundet Balans — 1.0
 111. Huvudvärks­förbundet — 1.0
 112. Riksförbundet Noaks Ark — 1.0
 113. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 1.0
 114. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) — 1.0
 115. Svensk Dysmeliförening — 1.0
 116. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 1.0
 117. Svenska ödemförbundet — 1.0

Integritet bland patient­organisationer

Integriteten är hur bra webbplatsen värnar sina användares personliga integritet. Det är en mätning genom Dataskydd.net's lösning Webbkoll. Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 15 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnits testas åtminstone två gånger.

 1. Bröstcancer­förbundet — 2.0
 2. Cancerfonden — 2.0
 3. Epilepsi­föreningen i Stor­stockholm — 2.0
 4. Förbundet Sällsynta diagnoser — 2.0
 5. Hjärtebarns­förbundet — 2.0
 6. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) — 2.0
 7. Riksförbundet Cystisk Fibros — 2.0
 8. Svenska OCD-förbundet, Ananke — 2.0
 9. HIV Sverige - Riks­förbundet för HIV-positiva — 1.8
 10. Afasiförbundet i Sverige — 1.0
 11. Alopeiförbundet Sverige — 1.0
 12. Alzheimerföreningen — 1.0
 13. Amningshjälpen — 1.0
 14. Anonyma Alkolister i Sverige (AA) — 1.0
 15. Anonyma narkomaner (Narcotics Anonymous) — 1.0
 16. Apné­föreningen i Stockholm — 1.0
 17. Astma och Allergi­förbundet — 1.0
 18. Ataxiföreningen — 1.0
 19. Autism- och Asperger­förbundet — 1.0
 20. Barncancerföreningarna — 1.0
 21. Barnlängtan – patient­föreningen för ofrivilligt barnlösa — 1.0
 22. Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochlea­implantat och hörapparat — 1.0
 23. Blodcancerförbundet — 1.0
 24. Borrelia- och TBE-föreningen i Sverige — 1.0
 25. Bota FA! - Friedreichs Ataxi — 1.0
 26. Cancer Rehab Fonden — 1.0
 27. Curo, riks­föreningen för cancer­sjuka — 1.0
 28. De handikappades riksförbund (DHR) — 1.0
 29. Demens­förbundet — 1.0
 30. Dyslexi­förbundet (FMLS) — 1.0
 31. Ehlers-Danlos syndrom riks­förbund Sverige (EDS) — 1.0
 32. El­överkänsligas riks­förbund — 1.0
 33. Epilepsi­föreningen norra Skåne — 1.0
 34. FAMY, patient­förening, Familjär amyloidos med poly­neuropati, FAP — 1.0
 35. Fibromyalgiförbundet — 1.0
 36. Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) — 1.0
 37. Förbundet Blödarsjuka i Sverige — 1.0
 38. Riks­förbundet Balans — 1.0
 39. Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklings­störning (FUB) — 1.0
 40. Föreningen Fragile-X — 1.0
 41. Föreningen för de Neurosedyn­skadade (FfdN) — 1.0
 42. Föräldra­föreningen mot narkotika (FMN) — 1.0
 43. Föräldra­föreningen för dyslektiska barn (FDB) — 1.0
 44. Guillain-Barrés syndrom stöd­gruppen, GBS Sverige — 1.0
 45. Gyncancer­föreningarnas nationella samarbets­organisation, Gynsam — 1.0
 46. Handikapp­förbunden (HSO) — 1.0
 47. Hjärt- och lungsjukas riksförbund — 1.0
 48. Hörselskadades riksförbund (HRF) — 1.0
 49. Huvudvärks­förbundet — 1.0
 50. Iktyos­föreningen - personer med ärftliga hudsjukdomar — 1.0
 51. Kilen – Konsument­föreningen läkemedel och hälsa — 1.0
 52. Lungcancer­förbundet Stödet — 1.0
 53. Länkarnas Riksförbund — 1.0
 54. Melanom­föreningen — 1.0
 55. Huvudvärks­föreningen Stockholm — 1.0
 56. Mun- och halscancerförbundet — 1.0
 57. Njurförbundet — 1.0
 58. Prostatacancer­förbundet — 1.0
 59. Psoriasis­förbundet — 1.0
 60. Reumatikerförbundet — 1.0
 61. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) — 1.0
 62. Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedels­beroende (RFHL) — 1.0
 63. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) — 1.0
 64. Riksförbundet Noaks Ark — 1.0
 65. Riksförbundet för stomi- och reservoar­opererade (ILCO) — 1.0
 66. Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) — 1.0
 67. Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) — 1.0
 68. Riksförbundet för leversjuka — 1.0
 69. Riksförbundet för mag- och tarmsjuka (RMT) — 1.0
 70. Riksförbundet för social och mental hälsa — 1.0
 71. Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES) — 1.0
 72. Riksföreningen hjärnkraft — 1.0
 73. Riksföreningen Osteoporotiker (ROP) — 1.0
 74. Riksföreningen för ME-patienter, personer med myalgic encephalo­myelitis/­chronic fatigue syndrome — 1.0
 75. Riksföreningen mot Porfyri­sjukdomar (RMP) — 1.0
 76. Riksföreningen Sjögrens syndrom — 1.0
 77. Riksorganisationen Unga reumatiker — 1.0
 78. Schizofreni­förbundet — 1.0
 79. Sköldkörtel­föreningen i Stockholm — 1.0
 80. Spelberoendes Riksförbund — 1.0
 81. Spädbarnsfonden — 1.0
 82. Stamnings­förbundet — 1.0
 83. Stroke-riksförbundet — 1.0
 84. Svensk Dysmeliförening — 1.0
 85. Svenska Addisonföreningen — 1.0
 86. Svenska diabetes­förbundet — 1.0
 87. Svenska Celiaki­förbundet (SCF) — 1.0
 88. Svenska Down­föreningen — 1.0
 89. Svenska EB föreningen / Debra — 1.0
 90. Svenska epilepsi­förbundet — 1.0
 91. Svenska föreningen för psykisk hälsa — 1.0
 92. Svenska Marfan­föreningen — 1.0
 93. Svenska glaukoma­förbundet (SGF) — 1.0
 94. Svenska HPN-föreningen – barn, unga och vuxna som får intravenös närings­tillförsel i hemmet — 1.0
 95. Svenska ödemförbundet — 1.0
 96. Svenska ångestsyndrom­sällskapet (ÅSS) — 1.0
 97. Svenska Ryggföreningen — 1.0
 98. Svenska föreningen för Tuberös skleros Complex — 1.0
 99. Svenska Vitiligo­förbundet — 1.0
 100. Sveriges dövas riksförbund (SDR) — 1.0
 101. Sveriges dövas ungdomsförbund (SDUF) — 1.0
 102. Sympaticus­opererade, föreningen FSO — 1.0
 103. Synskadades Riksförbud — 1.0
 104. Tandvårdsskade­förbundet (TF) — 1.0
 105. Thyroid, svensk mötesplats för sköldkörtel­sjuka personer och dess anhöriga — 1.0
 106. Transplant Sweden, Idrottsföreningen för transplanterade — 1.0
 107. Unga allergiker — 1.0
 108. Utbrändas Förening i Sverige (DUFiS) — 1.0
 109. Whiplash­skadades Rättsförening (WRF) — 1.0
 110. Williams syndrom­föreningen i Sverige — 1.0
 111. XLH svenska patient­föreningen, X-bunden hypofos­fatemisk rakitis — 1.0
 112. Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) — 1.0
 113. Funktionsrätt Sverige — 1.0
Till toppen