Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Statliga myndigheter och övrig offentlig sektors bästa webbplatser i maj, 2024

Statliga myndigheter och övrig offentlig sektors bästa webbplatser i maj, 2024

Se majs lista över hur övrig offentlig sektors webbplatser står sig i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, personlig integritet och informationssäkerhet.


Om kategorin Övrig offentlig sektor

De myndigheter, nämnder, delegationer och andra verksamheter som finns inom svensk offentlig sektor.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 4.0 av 5.

Se aktuell lista med övrig offentlig sektor


Majs topplista för övrig offentlig sektor är här. Det är enbart startsidor som är testade. Felsidor anropas avsiktligt för att testa 404-meddelanden, vi tittar efter filer som har med webbstandard att göra. Exempelvis robots.txt och sitemaps.

Hoppa direkt till kategoribetyg:

 1. Totalbetyg
 2. Webbstandard
 3. Tillgänglighet
 4. Webbprestanda
 5. Integritet & säkerhet

Maxbetyget är 5 och en webbplats kan inte få lägre än 1 i betyg. Ibland har inte samtliga tester lyckats köra på en webbplats sedan föregående månad. I de fallen kommer det senast fungerande testet räknas med i betyget.

Totalbetyg

Det övergripande betyget summerar alla enskilda betyg. Genomsnittet för nedan listade webbplatser är 4.0 av 5.

 1. Statistiska Centralbyrån – 4.87
 2. Polisen – 4.81
 3. Kommunalförbundet Hälsingland – 4.76
 4. Finanspolitiska rådet – 4.74
 5. Folkhälso­myndigheten – 4.72
 6. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.70
 7. Val­myndigheten – 4.69
 8. Andra AP-fonden – 4.64
 9. Kronofogden – 4.64
 10. Justitie­ombudsmannen – 4.63
 11. Utbetalningsmyndigheten – 4.60
 12. Plikt- och prövningsverket – 4.58
 13. Lagrådet – 4.58
 14. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.58
 15. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.55
 16. Konjunktu­rinstitutet – 4.55
 17. Tillväxtverket – 4.54
 18. Försäkringskassan – 4.50
 19. Ekobrotts­myndigheten – 4.49
 20. Konstnärs­nämnden – 4.48
 21. Forskarskatte­nämnden – 4.47
 22. Åklagar­myndigheten – 4.47
 23. SWElife – 4.46
 24. Kammar­kollegiet – 4.44
 25. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.44
 26. Diskriminerings­ombudsmannen – 4.44
 27. Havs och Vatten­myndigheten – 4.42
 28. Pensions­myndigheten – 4.41
 29. Internet of Things Sverige – 4.41
 30. Skatterätts­nämnden – 4.40
 31. Nationellt cybersäkerhetscenter – 4.39
 32. Riksdagen – 4.39
 33. Energimarknads­inspektionen – 4.38
 34. Länsstyrelserna – 4.37
 35. Nordiska Afrika­institutet – 4.37
 36. Medlings­institutet – 4.37
 37. eSamverka – 4.35
 38. Höglandsförbundet – 4.34
 39. Justitie­kanslern – 4.32
 40. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.32
 41. Institutet för språk och folkminnen – 4.32
 42. Kemikalie­inspektionen – 4.31
 43. Integritetsskydds­myndigheten – 4.31
 44. Fortifikations­verket – 4.30
 45. Afori – 4.30
 46. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.30
 47. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.29
 48. Tullverket – 4.29
 49. Svenska ILO-kommittén – 4.28
 50. Svenska kraftnät – 4.28
 51. Mediemyndigheten – 4.27
 52. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.27
 53. Brottsoffer­myndigheten – 4.27
 54. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 4.26
 55. Transport­styrelsen – 4.26
 56. Arvsfonden – 4.25
 57. Fjärde AP-fonden – 4.25
 58. Konsument­verket – 4.25
 59. Myndigheten för Kulturanalys – 4.25
 60. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.25
 61. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.24
 62. Arbetsgivarverket – 4.24
 63. Bokförings­nämnden – 4.24
 64. Skolverket – 4.23
 65. Vetenskaps­rådet – 4.23
 66. Trafikverket – 4.22
 67. Göliska IT – 4.22
 68. Jordbruks­verket – 4.22
 69. Statens fastighetsverk – 4.22
 70. Räddningstjänsten Karlstadsregionen – 4.21
 71. InfraSweden – 4.21
 72. Barnombudsmannen – 4.20
 73. Arbetsförmedlingen – 4.20
 74. Sveriges författarfond – 4.19
 75. Arbetsmiljö­verket – 4.18
 76. Ekonomistyrnings­verket – 4.18
 77. Jämställdhets­myndigheten – 4.18
 78. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.18
 79. Total­försvarets forsknings­institut – 4.17
 80. Upphandlings­myndigheten – 4.17
 81. Boråsregionen – 4.16
 82. Sjätte AP-fonden – 4.15
 83. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 4.14
 84. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.14
 85. VästKom – 4.13
 86. Försvars­underrättelse­domstolen – 4.13
 87. Säkerhets­polisen – 4.12
 88. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 4.12
 89. Spel­inspektionen – 4.12
 90. Nämnden mot diskriminering – 4.12
 91. Göteborgs­regionen – 4.10
 92. Re:Source – 4.10
 93. Universitetskanslers­ämbetet – 4.09
 94. Socialstyrelsen – 4.09
 95. Kungliga biblioteket – 4.09
 96. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.07
 97. Sjunde AP-fonden – 4.07
 98. Ehälso­myndigheten – 4.06
 99. Harpsunds­nämnden – 4.05
 100. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.04
 101. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.04
 102. Centrala Studiestöds­nämnden – 4.04
 103. Inspektionen för vård och omsorg – 4.04
 104. Kärnavfalls­fonden – 4.03
 105. Statens Historiska Museer – 4.03
 106. Första AP-fonden – 4.02
 107. Inspektionen för social­försäkringen – 4.02
 108. Riksrevisionen – 4.02
 109. Sveriges domstolar – 4.02
 110. Inspektionen för strategiska produkter – 4.01
 111. Svenska Institutet – 4.01
 112. Riksbanken – 4.00
 113. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 4.00
 114. Luftfarts­verket – 4.00
 115. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.99
 116. Forskningsrådet Formas – 3.99
 117. Allmänna reklamations­nämnden – 3.98
 118. Fondtorgsnämnden – 3.97
 119. Genteknik­nämnden – 3.97
 120. Läkemedels­verket – 3.96
 121. Migrationsverket – 3.96
 122. Kulturrådet – 3.96
 123. Käppala – 3.96
 124. SIO Grafen – 3.96
 125. Lantmäteriet – 3.95
 126. Vinnova – 3.95
 127. Skatteverket – 3.95
 128. Statens institutions­styrelse – 3.94
 129. Naturvårds­verket – 3.94
 130. Statens konstråd – 3.94
 131. Livsmedels­verket – 3.94
 132. Rymdstyrelsen – 3.93
 133. Sveriges ambassader och konsulat – 3.93
 134. Exportkredit­nämnden – 3.93
 135. Smart Built Environment – 3.93
 136. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.93
 137. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.92
 138. Statens medieråd – 3.92
 139. Sameskol­styrelsen – 3.92
 140. InnovAir – 3.92
 141. Skolforsknings­institutet – 3.91
 142. Sjöfarts­verket – 3.91
 143. Riksantikvarieämbetet – 3.90
 144. Tredje AP-fonden – 3.90
 145. Kust­bevakningen – 3.89
 146. Revisors­inspektionen – 3.89
 147. Myndigheten för delaktighet – 3.89
 148. Konkurrens­verket – 3.86
 149. Statens servicecenter – 3.86
 150. Kriminal­vården – 3.85
 151. Trafikanalys – 3.85
 152. Svenska ESF-rådet – 3.84
 153. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.84
 154. Statens tjänste­pensions­verk – 3.83
 155. Brotts­förebyggande rådet – 3.83
 156. Arbets­domstolen – 3.83
 157. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.83
 158. Statens Geotekniska Institut – 3.82
 159. Försvarsmakten – 3.81
 160. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.81
 161. Överklagande­nämnden – 3.80
 162. Swedish Mining Innovation – 3.79
 163. Riksgälden – 3.79
 164. Skol­inspektionen – 3.78
 165. Kommers­kollegium – 3.77
 166. Boverket – 3.76
 167. Process­industriell IT och automation – 3.76
 168. Institutet för rymdfysik – 3.75
 169. Post- och tele­styrelsen – 3.74
 170. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.73
 171. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.72
 172. Elsäkerhets­verket – 3.71
 173. Skogsstyrelsen – 3.71
 174. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.69
 175. Etikprövnings­myndigheten – 3.68
 176. Riksarkivet – 3.67
 177. Statens person­adress­register – 3.66
 178. Statens haveri­kommission – 3.66
 179. Försvarets radioanstalt – 3.64
 180. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.64
 181. Försvarets materielverk – 3.64
 182. Patent- och registrerings­verket – 3.64
 183. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.63
 184. Energi­myndigheten – 3.62
 185. Rättsmedicinal­verket – 3.62
 186. Folke Bernadotte­akademin – 3.62
 187. Swedac – 3.60
 188. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.60
 189. Statskontoret – 3.59
 190. Medtech4­Health – 3.58
 191. Regeringen – 3.57
 192. Finans­inspektionen – 3.57
 193. Drive Sweden – 3.56
 194. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.56
 195. Vafabmiljö – 3.55
 196. Bolagsverket – 3.54
 197. Smartare elektroniksystem – 3.53
 198. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.53
 199. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.52
 200. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.51
 201. Polarforsknings­sekretariatet – 3.51
 202. Produktion2030 – 3.51
 203. LIGHTer – 3.49
 204. Fyrbodal – 3.47
 205. BioInnovation – 3.47
 206. Viable cities – 3.45
 207. Metalliska material – 3.44
 208. Sametinget – 3.23
 209. Skånes kommuner – 3.17
 210. Länstrafiken Kronoberg – 3.11

Webbstandard hos övrig offentlig sektor

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god deltagare på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod.

Genomsnittet i webbstandard för nedan listade webbplatser är 4.1 av 5.

 1. Folkhälso­myndigheten – 4.93
 2. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.90
 3. Val­myndigheten – 4.81
 4. Statens fastighetsverk – 4.80
 5. Statistiska Centralbyrån – 4.77
 6. Första AP-fonden – 4.69
 7. SIO Grafen – 4.68
 8. Andra AP-fonden – 4.67
 9. Svenska Institutet – 4.66
 10. BioInnovation – 4.65
 11. Internet of Things Sverige – 4.65
 12. Harpsunds­nämnden – 4.64
 13. InnovAir – 4.64
 14. Lagrådet – 4.63
 15. Swedish Mining Innovation – 4.62
 16. Justitie­ombudsmannen – 4.62
 17. Sjunde AP-fonden – 4.62
 18. SWElife – 4.60
 19. Göteborgs­regionen – 4.60
 20. InfraSweden – 4.59
 21. Upphandlings­myndigheten – 4.58
 22. Kemikalie­inspektionen – 4.57
 23. Länsstyrelserna – 4.57
 24. Nordiska Afrika­institutet – 4.57
 25. Energimarknads­inspektionen – 4.57
 26. Re:Source – 4.56
 27. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.55
 28. Konjunktu­rinstitutet – 4.55
 29. Havs och Vatten­myndigheten – 4.54
 30. Räddningstjänsten Karlstadsregionen – 4.54
 31. Polarforsknings­sekretariatet – 4.54
 32. Kommunalförbundet Hälsingland – 4.54
 33. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.53
 34. Konsument­verket – 4.53
 35. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 4.53
 36. Total­försvarets forsknings­institut – 4.52
 37. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.52
 38. VästKom – 4.52
 39. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 4.52
 40. Kammar­kollegiet – 4.51
 41. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.51
 42. Ekonomistyrnings­verket – 4.51
 43. Regeringen – 4.51
 44. Vetenskaps­rådet – 4.50
 45. Skolforsknings­institutet – 4.50
 46. Trafikanalys – 4.49
 47. Diskriminerings­ombudsmannen – 4.48
 48. Polisen – 4.48
 49. Institutet för språk och folkminnen – 4.46
 50. Svenska ILO-kommittén – 4.45
 51. Afori – 4.45
 52. Fjärde AP-fonden – 4.45
 53. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.44
 54. eSamverka – 4.43
 55. Försäkringskassan – 4.43
 56. Göliska IT – 4.43
 57. Fyrbodal – 4.42
 58. Sameskol­styrelsen – 4.41
 59. Skatterätts­nämnden – 4.40
 60. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.39
 61. Sveriges ambassader och konsulat – 4.39
 62. Smartare elektroniksystem – 4.38
 63. Mediemyndigheten – 4.38
 64. Arvsfonden – 4.38
 65. Konstnärs­nämnden – 4.37
 66. Kronofogden – 4.37
 67. Läkemedels­verket – 4.37
 68. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.37
 69. Brottsoffer­myndigheten – 4.37
 70. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.37
 71. Genteknik­nämnden – 4.37
 72. Riksantikvarieämbetet – 4.36
 73. Universitetskanslers­ämbetet – 4.36
 74. Säkerhets­polisen – 4.35
 75. Åklagar­myndigheten – 4.35
 76. Statens Historiska Museer – 4.34
 77. Skaraborgs kommunal­förbund – 4.34
 78. Medtech4­Health – 4.32
 79. Migrationsverket – 4.31
 80. Medlings­institutet – 4.31
 81. Boråsregionen – 4.31
 82. Utbetalningsmyndigheten – 4.30
 83. Bokförings­nämnden – 4.30
 84. Drive Sweden – 4.29
 85. Överklagande­nämnden för studiestöd – 4.29
 86. Forskarskatte­nämnden – 4.29
 87. Riksrevisionen – 4.29
 88. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 4.28
 89. Tullverket – 4.27
 90. Ehälso­myndigheten – 4.27
 91. Process­industriell IT och automation – 4.26
 92. Plikt- och prövningsverket – 4.26
 93. Myndigheten för delaktighet – 4.26
 94. Fondtorgsnämnden – 4.26
 95. Ekobrotts­myndigheten – 4.25
 96. Nationellt cybersäkerhetscenter – 4.25
 97. Fortifikations­verket – 4.25
 98. Finanspolitiska rådet – 4.24
 99. Forskningsrådet Formas – 4.24
 100. Pensions­myndigheten – 4.22
 101. Luftfarts­verket – 4.22
 102. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 4.21
 103. Arbetsmiljö­verket – 4.21
 104. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 4.20
 105. Brotts­förebyggande rådet – 4.19
 106. Jämställdhets­myndigheten – 4.18
 107. Institutet för rymdfysik – 4.17
 108. Swedac – 4.17
 109. Exportkredit­nämnden – 4.17
 110. Jordbruks­verket – 4.16
 111. Patent- och registrerings­verket – 4.15
 112. Skatteverket – 4.14
 113. Barnombudsmannen – 4.12
 114. Statens konstråd – 4.10
 115. Kulturrådet – 4.10
 116. Viable cities – 4.10
 117. Riksarkivet – 4.10
 118. Inspektionen för vård och omsorg – 4.09
 119. Svenska kraftnät – 4.09
 120. Kriminal­vården – 4.09
 121. Käppala – 4.09
 122. Arbetsgivarverket – 4.09
 123. Produktion2030 – 4.08
 124. Tillväxtverket – 4.08
 125. Riksdagen – 4.08
 126. Socialstyrelsen – 4.08
 127. Spel­inspektionen – 4.08
 128. Vinnova – 4.07
 129. Naturvårds­verket – 4.06
 130. Kärnavfalls­fonden – 4.06
 131. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.05
 132. Riksbanken – 4.05
 133. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 4.04
 134. Sjätte AP-fonden – 4.03
 135. LIGHTer – 4.01
 136. Inspektionen för social­försäkringen – 4.01
 137. Kungliga biblioteket – 4.00
 138. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.00
 139. Höglandsförbundet – 4.00
 140. Boverket – 3.99
 141. Skolverket – 3.99
 142. Vafabmiljö – 3.99
 143. Arbetsförmedlingen – 3.99
 144. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 3.98
 145. Revisors­inspektionen – 3.98
 146. Sveriges domstolar – 3.97
 147. Statens medieråd – 3.96
 148. Livsmedels­verket – 3.96
 149. Svenska ESF-rådet – 3.95
 150. Tredje AP-fonden – 3.95
 151. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.95
 152. Statens servicecenter – 3.93
 153. Etikprövnings­myndigheten – 3.93
 154. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.92
 155. Riksgälden – 3.92
 156. Myndigheten för Kulturanalys – 3.91
 157. Elsäkerhets­verket – 3.87
 158. Konkurrens­verket – 3.85
 159. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.83
 160. Folke Bernadotte­akademin – 3.82
 161. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.81
 162. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.79
 163. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.79
 164. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 3.79
 165. Skol­inspektionen – 3.78
 166. Transport­styrelsen – 3.77
 167. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.76
 168. Statens tjänste­pensions­verk – 3.75
 169. Sametinget – 3.75
 170. Statskontoret – 3.73
 171. Justitie­kanslern – 3.71
 172. Trafikverket – 3.71
 173. Kommers­kollegium – 3.69
 174. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.69
 175. Inspektionen för strategiska produkter – 3.68
 176. Lantmäteriet – 3.68
 177. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.68
 178. Post- och tele­styrelsen – 3.67
 179. Rättsmedicinal­verket – 3.67
 180. Kust­bevakningen – 3.66
 181. Försvarets materielverk – 3.66
 182. Skånes kommuner – 3.63
 183. Allmänna reklamations­nämnden – 3.63
 184. Statens institutions­styrelse – 3.62
 185. Nämnden mot diskriminering – 3.62
 186. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.62
 187. Statens person­adress­register – 3.61
 188. Sjöfarts­verket – 3.60
 189. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.53
 190. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.52
 191. Statens Geotekniska Institut – 3.49
 192. Sveriges författarfond – 3.48
 193. Metalliska material – 3.45
 194. Smart Built Environment – 3.45
 195. Skogsstyrelsen – 3.45
 196. Energi­myndigheten – 3.41
 197. Överklagande­nämnden – 3.41
 198. Länstrafiken Kronoberg – 3.38
 199. Finans­inspektionen – 3.38
 200. Statens haveri­kommission – 3.37
 201. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.37
 202. Integritetsskydds­myndigheten – 3.36
 203. Arbets­domstolen – 3.31
 204. Rymdstyrelsen – 3.30
 205. Försvarsmakten – 3.28
 206. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.27
 207. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.21
 208. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.21
 209. Försvarets radioanstalt – 2.83
 210. Bolagsverket – 2.80

Tillgänglighet hos övrig offentlig sektor

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt både med verktyget Pa11y och Axe. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än ett facit.

Skillnaden mellan Axe och Pa11y är flera. Bland annat att Axe bara räknar antal områden som en webbplats felar på och att Axe mer fokuserar på bekräftade fel. Betyget i Pa11y utgår från antalet unika fel snarare än unika sorters fel. Tanken är att dessa två ska balansera upp varandra.

Det finns andra Webperf-tester som påverkar betyget i tillgänglighet, exempelvis om det finns en sidtitel och huvudrubrik på webbplatsens 404-sida.

Genomsnittet i tillgänglighet för nedan listade webbplatser är 4.5 av 5.

 1. Havs och Vatten­myndigheten – 5.00
 2. Inspektionen för vård och omsorg – 5.00
 3. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 5.00
 4. Myndigheten för psykologiskt försvar – 5.00
 5. Länsstyrelserna – 5.00
 6. Tillväxtverket – 5.00
 7. Plikt- och prövningsverket – 5.00
 8. Trafikanalys – 5.00
 9. Konsument­verket – 5.00
 10. Pensions­myndigheten – 5.00
 11. Kronofogden – 5.00
 12. Lagrådet – 5.00
 13. Socialstyrelsen – 5.00
 14. Statistiska Centralbyrån – 5.00
 15. Vetenskaps­rådet – 5.00
 16. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 5.00
 17. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 5.00
 18. Utbetalningsmyndigheten – 5.00
 19. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 5.00
 20. Andra AP-fonden – 5.00
 21. Integritetsskydds­myndigheten – 5.00
 22. Diskriminerings­ombudsmannen – 5.00
 23. Sveriges domstolar – 5.00
 24. Finanspolitiska rådet – 5.00
 25. Folkhälso­myndigheten – 5.00
 26. Fortifikations­verket – 5.00
 27. Polisen – 5.00
 28. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 5.00
 29. Kommunalförbundet Hälsingland – 5.00
 30. Svenska ILO-kommittén – 4.97
 31. Mediemyndigheten – 4.97
 32. Nordiska Afrika­institutet – 4.97
 33. Institutet för språk och folkminnen – 4.95
 34. Inspektionen för social­försäkringen – 4.95
 35. Tullverket – 4.95
 36. Riksdagen – 4.95
 37. Ehälso­myndigheten – 4.95
 38. Göteborgs­regionen – 4.95
 39. Justitie­ombudsmannen – 4.95
 40. Skogsstyrelsen – 4.95
 41. Skolverket – 4.93
 42. Statens tjänste­pensions­verk – 4.93
 43. Kammar­kollegiet – 4.93
 44. Skolforsknings­institutet – 4.93
 45. Brottsoffer­myndigheten – 4.93
 46. Försäkringskassan – 4.93
 47. Skatterätts­nämnden – 4.93
 48. Konstnärs­nämnden – 4.92
 49. Överklagande­nämnden för studiestöd – 4.92
 50. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 4.92
 51. Medlings­institutet – 4.90
 52. Ekonomistyrnings­verket – 4.90
 53. Kemikalie­inspektionen – 4.88
 54. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 4.88
 55. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.88
 56. Sveriges Geologiska Undersökning – 4.88
 57. Vinnova – 4.88
 58. eSamverka – 4.88
 59. Arbetsförmedlingen – 4.88
 60. Elsäkerhets­verket – 4.88
 61. Energimarknads­inspektionen – 4.88
 62. Svenska kraftnät – 4.87
 63. Säkerhets­polisen – 4.87
 64. Konjunktu­rinstitutet – 4.87
 65. Tredje AP-fonden – 4.87
 66. Strålsäkerhets­myndigheten – 4.87
 67. Myndigheten för tillgängliga medier – 4.87
 68. Boverket – 4.85
 69. Statens fastighetsverk – 4.85
 70. Kungliga biblioteket – 4.85
 71. Migrationsverket – 4.85
 72. Räddningstjänsten Karlstadsregionen – 4.85
 73. Arbetsmiljö­verket – 4.85
 74. Svenska Institutet – 4.83
 75. Svenska institutet för europa­politiska studier – 4.83
 76. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.83
 77. Åklagar­myndigheten – 4.83
 78. Ekobrotts­myndigheten – 4.83
 79. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 4.82
 80. Statens institutions­styrelse – 4.82
 81. Justitie­kanslern – 4.82
 82. Total­försvarets forsknings­institut – 4.82
 83. Kust­bevakningen – 4.82
 84. Höglandsförbundet – 4.82
 85. Upphandlings­myndigheten – 4.82
 86. Arbetsgivarverket – 4.82
 87. Fastighetsmäklar­inspektionen – 4.82
 88. Kulturrådet – 4.80
 89. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.80
 90. Riksrevisionen – 4.80
 91. Genteknik­nämnden – 4.80
 92. Smart Built Environment – 4.78
 93. Inspektionen för strategiska produkter – 4.77
 94. Riksantikvarieämbetet – 4.77
 95. Swedac – 4.77
 96. Forskarskatte­nämnden – 4.77
 97. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 4.75
 98. Post- och tele­styrelsen – 4.75
 99. Sjöfarts­verket – 4.75
 100. Energi­myndigheten – 4.73
 101. Kriminal­vården – 4.73
 102. Universitetskanslers­ämbetet – 4.73
 103. Val­myndigheten – 4.73
 104. Transport­styrelsen – 4.73
 105. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 4.73
 106. Sameskol­styrelsen – 4.73
 107. Statens servicecenter – 4.72
 108. Jämställdhets­myndigheten – 4.72
 109. Afori – 4.72
 110. Myndigheten för Kulturanalys – 4.72
 111. Bokförings­nämnden – 4.72
 112. Lantmäteriet – 4.70
 113. Trafikverket – 4.70
 114. Statens Geotekniska Institut – 4.68
 115. Jordbruks­verket – 4.68
 116. Statens konstråd – 4.67
 117. Statens person­adress­register – 4.67
 118. Skol­inspektionen – 4.67
 119. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.67
 120. Barnombudsmannen – 4.67
 121. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.67
 122. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.65
 123. Statens medieråd – 4.63
 124. Riksbanken – 4.63
 125. InfraSweden – 4.62
 126. Statskontoret – 4.62
 127. Livsmedels­verket – 4.62
 128. Arvsfonden – 4.62
 129. Svenska ESF-rådet – 4.60
 130. Fjärde AP-fonden – 4.60
 131. Försvarets materielverk – 4.60
 132. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.58
 133. Spel­inspektionen – 4.57
 134. Göliska IT – 4.57
 135. SWElife – 4.53
 136. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.53
 137. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 4.53
 138. Patent- och registrerings­verket – 4.53
 139. Forskningsrådet Formas – 4.53
 140. Re:Source – 4.52
 141. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 4.52
 142. Process­industriell IT och automation – 4.50
 143. Sveriges författarfond – 4.50
 144. Myndigheten för delaktighet – 4.50
 145. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.48
 146. Skatteverket – 4.48
 147. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 4.48
 148. Sjunde AP-fonden – 4.48
 149. Sjätte AP-fonden – 4.47
 150. Polarforsknings­sekretariatet – 4.45
 151. Centrala Studiestöds­nämnden – 4.43
 152. Läkemedels­verket – 4.43
 153. Riksarkivet – 4.43
 154. Brotts­förebyggande rådet – 4.42
 155. Nämnden för hemslöjds­frågor – 4.42
 156. Försvarsmakten – 4.42
 157. Luftfarts­verket – 4.38
 158. Internet of Things Sverige – 4.37
 159. Statens Historiska Museer – 4.37
 160. Nationellt cybersäkerhetscenter – 4.37
 161. Käppala – 4.33
 162. VästKom – 4.32
 163. Institutet för rymdfysik – 4.30
 164. Konkurrens­verket – 4.28
 165. Allmänna reklamations­nämnden – 4.28
 166. Fondtorgsnämnden – 4.25
 167. Försvars­underrättelse­domstolen – 4.25
 168. Smartare elektroniksystem – 4.23
 169. Skaraborgs kommunal­förbund – 4.23
 170. Nämnden mot diskriminering – 4.22
 171. Boråsregionen – 4.22
 172. Rättsmedicinal­verket – 4.22
 173. Arbets­domstolen – 4.17
 174. Första AP-fonden – 4.15
 175. Naturvårds­verket – 4.12
 176. Harpsunds­nämnden – 4.05
 177. Finans­inspektionen – 4.03
 178. Statens veterinär­medicinska anstalt – 4.02
 179. Kärnavfalls­fonden – 4.02
 180. Kommers­kollegium – 3.98
 181. InnovAir – 3.97
 182. Sveriges ambassader och konsulat – 3.97
 183. Medtech4­Health – 3.95
 184. Drive Sweden – 3.93
 185. Metalliska material – 3.83
 186. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.83
 187. Regeringen – 3.83
 188. Fyrbodal – 3.78
 189. Folke Bernadotte­akademin – 3.73
 190. Swedish Mining Innovation – 3.70
 191. SIO Grafen – 3.68
 192. Etikprövnings­myndigheten – 3.65
 193. Viable cities – 3.62
 194. Länstrafiken Kronoberg – 3.62
 195. Vafabmiljö – 3.60
 196. BioInnovation – 3.57
 197. LIGHTer – 3.57
 198. Sametinget – 3.57
 199. Revisors­inspektionen – 3.53
 200. Överklagande­nämnden – 3.52
 201. Riksgälden – 3.45
 202. Försvarets radioanstalt – 3.43
 203. Rymdstyrelsen – 3.43
 204. Bolagsverket – 3.35
 205. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.35
 206. Statens haveri­kommission – 3.33
 207. Exportkredit­nämnden – 3.30
 208. Produktion2030 – 3.22
 209. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.18
 210. Skånes kommuner – 2.00

Webbprestanda bland övrig offentlig sektor

Webbprestandan, alltså webbplatsens hastighet, mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan, samt Google Lighthouse Performance. Internet­uppkopplingen där anropen görs påverkar dessa två betyg. Anropen görs antingen från ett datacenter i Norden med 100 Mbit/s uppkoppling, alternativt från en uppkoppling på upp till 1Gbit/s via svenska Bahnhof. Dessa två tester recenserar prestanda på serversidan och hur pass prestanda­optimerat innehåll som bilder är.
Dessutom görs tester med Yellow Lab Tools som i större utsträckning utvärderar kvaliteten på hur hantverket är utfört ur webbläsarens perspektiv.

Genomsnittet i prestanda för nedan listade webbplatser är 4.0 av 5.

 1. Sveriges författarfond – 4.95
 2. Statistiska Centralbyrån – 4.94
 3. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 4.84
 4. Val­myndigheten – 4.84
 5. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 4.83
 6. Försvars­underrättelse­domstolen – 4.82
 7. Andra AP-fonden – 4.81
 8. Fjärde AP-fonden – 4.81
 9. Skatterätts­nämnden – 4.81
 10. Lagrådet – 4.78
 11. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 4.77
 12. Konstnärs­nämnden – 4.75
 13. Skolforsknings­institutet – 4.75
 14. SIO Grafen – 4.74
 15. SWElife – 4.73
 16. Nämnden mot diskriminering – 4.73
 17. Statens institutions­styrelse – 4.70
 18. Justitie­ombudsmannen – 4.65
 19. Havs och Vatten­myndigheten – 4.63
 20. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 4.63
 21. Konjunktu­rinstitutet – 4.62
 22. Folkhälso­myndigheten – 4.62
 23. Kommunalförbundet Hälsingland – 4.61
 24. Ekobrotts­myndigheten – 4.60
 25. Mediemyndigheten – 4.58
 26. Nationellt cybersäkerhetscenter – 4.58
 27. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 4.58
 28. Första AP-fonden – 4.57
 29. Åklagar­myndigheten – 4.55
 30. Kronofogden – 4.53
 31. Statens Historiska Museer – 4.51
 32. Justitie­kanslern – 4.49
 33. Institutet för mänskliga rättigheter – 4.49
 34. Integritetsskydds­myndigheten – 4.48
 35. Sameskol­styrelsen – 4.48
 36. Arbetsmiljö­verket – 4.47
 37. Sveriges ambassader och konsulat – 4.46
 38. Boråsregionen – 4.45
 39. Polisen – 4.44
 40. Säkerhets­polisen – 4.40
 41. Plikt- och prövningsverket – 4.40
 42. Kärnavfalls­fonden – 4.39
 43. Afori – 4.38
 44. Exportkredit­nämnden – 4.38
 45. Länsstyrelserna – 4.37
 46. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.36
 47. Svenska Institutet – 4.35
 48. Arbetsgivarverket – 4.35
 49. Internet of Things Sverige – 4.33
 50. Inspektionen för strategiska produkter – 4.32
 51. Konkurrens­verket – 4.30
 52. Smart Built Environment – 4.29
 53. Konsument­verket – 4.29
 54. Allmänna reklamations­nämnden – 4.27
 55. Sjätte AP-fonden – 4.27
 56. Barnombudsmannen – 4.26
 57. Statens fastighetsverk – 4.25
 58. Upphandlings­myndigheten – 4.25
 59. Forskarskatte­nämnden – 4.25
 60. Fortifikations­verket – 4.25
 61. Riksarkivet – 4.25
 62. Sjunde AP-fonden – 4.25
 63. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.24
 64. Myndigheten för Kulturanalys – 4.24
 65. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 4.23
 66. Pensions­myndigheten – 4.23
 67. Försäkringskassan – 4.23
 68. Swedish Mining Innovation – 4.22
 69. Riksdagen – 4.22
 70. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 4.21
 71. Jämställdhets­myndigheten – 4.20
 72. Finanspolitiska rådet – 4.20
 73. Spel­inspektionen – 4.19
 74. Brottsoffer­myndigheten – 4.19
 75. Göliska IT – 4.19
 76. Re:Source – 4.18
 77. Tullverket – 4.18
 78. Göteborgs­regionen – 4.18
 79. Kammar­kollegiet – 4.17
 80. Riksbanken – 4.17
 81. Höglandsförbundet – 4.16
 82. Överklagande­nämnden för studiestöd – 4.15
 83. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 4.15
 84. Statens konstråd – 4.12
 85. Rymdstyrelsen – 4.12
 86. Överklagande­nämnden – 4.11
 87. Käppala – 4.10
 88. Polarforsknings­sekretariatet – 4.10
 89. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 4.09
 90. Vinnova – 4.05
 91. Ekonomistyrnings­verket – 4.05
 92. Kemikalie­inspektionen – 4.04
 93. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.04
 94. Revisors­inspektionen – 4.04
 95. Skatteverket – 4.03
 96. Nordiska Afrika­institutet – 4.03
 97. Diskriminerings­ombudsmannen – 4.03
 98. VästKom – 4.03
 99. Inspektionen för vård och omsorg – 4.02
 100. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.02
 101. Svenska kraftnät – 4.01
 102. Etikprövnings­myndigheten – 4.01
 103. Tillväxtverket – 4.00
 104. Transport­styrelsen – 4.00
 105. Bokförings­nämnden – 4.00
 106. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 3.99
 107. Statens haveri­kommission – 3.97
 108. Svenska ILO-kommittén – 3.96
 109. Trafikverket – 3.96
 110. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.95
 111. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.94
 112. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.94
 113. Tredje AP-fonden – 3.94
 114. Livsmedels­verket – 3.93
 115. Arvsfonden – 3.93
 116. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.92
 117. Försvarets radioanstalt – 3.92
 118. Kust­bevakningen – 3.91
 119. eSamverka – 3.91
 120. Statens Geotekniska Institut – 3.90
 121. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 3.90
 122. Medlings­institutet – 3.90
 123. Utbetalningsmyndigheten – 3.90
 124. Arbets­domstolen – 3.90
 125. Statens servicecenter – 3.88
 126. Sjukvårdsregion Mellansverige – 3.88
 127. Sveriges domstolar – 3.88
 128. LIGHTer – 3.87
 129. Sjöfarts­verket – 3.86
 130. Genteknik­nämnden – 3.85
 131. BioInnovation – 3.84
 132. InfraSweden – 3.84
 133. Metalliska material – 3.84
 134. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 3.84
 135. Fondtorgsnämnden – 3.84
 136. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.83
 137. Jordbruks­verket – 3.82
 138. Riksgälden – 3.81
 139. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.80
 140. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.79
 141. Regeringen – 3.79
 142. Kungliga biblioteket – 3.78
 143. Finans­inspektionen – 3.78
 144. Rättsmedicinal­verket – 3.77
 145. Harpsunds­nämnden – 3.76
 146. Energimarknads­inspektionen – 3.76
 147. Inspektionen för social­försäkringen – 3.75
 148. Räddningstjänsten Karlstadsregionen – 3.75
 149. Forskningsrådet Formas – 3.74
 150. Skolverket – 3.73
 151. Arbetsförmedlingen – 3.72
 152. Sametinget – 3.71
 153. Svenska ESF-rådet – 3.70
 154. Trafikanalys – 3.70
 155. Ehälso­myndigheten – 3.70
 156. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.70
 157. Skol­inspektionen – 3.69
 158. Swedac – 3.69
 159. Elsäkerhets­verket – 3.69
 160. Försvarets materielverk – 3.69
 161. Luftfarts­verket – 3.68
 162. Skogsstyrelsen – 3.68
 163. Folke Bernadotte­akademin – 3.67
 164. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 3.66
 165. Statens medieråd – 3.65
 166. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.65
 167. Naturvårds­verket – 3.64
 168. Drive Sweden – 3.63
 169. Produktion2030 – 3.62
 170. Riksantikvarieämbetet – 3.61
 171. Energi­myndigheten – 3.60
 172. Läkemedels­verket – 3.60
 173. Myndigheten för delaktighet – 3.60
 174. Migrationsverket – 3.58
 175. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 3.58
 176. Vafabmiljö – 3.57
 177. Kommers­kollegium – 3.55
 178. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 3.54
 179. Institutet för språk och folkminnen – 3.54
 180. Universitetskanslers­ämbetet – 3.54
 181. Post- och tele­styrelsen – 3.53
 182. Brotts­förebyggande rådet – 3.53
 183. Total­försvarets forsknings­institut – 3.52
 184. Bolagsverket – 3.50
 185. InnovAir – 3.50
 186. Statskontoret – 3.50
 187. Vetenskaps­rådet – 3.49
 188. Institutet för rymdfysik – 3.48
 189. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.45
 190. Process­industriell IT och automation – 3.43
 191. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 3.43
 192. Skånes kommuner – 3.43
 193. Länstrafiken Kronoberg – 3.40
 194. Kulturrådet – 3.39
 195. Viable cities – 3.37
 196. Socialstyrelsen – 3.37
 197. Riksrevisionen – 3.36
 198. Försvarsmakten – 3.35
 199. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.33
 200. Smartare elektroniksystem – 3.31
 201. Fyrbodal – 3.31
 202. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.28
 203. Kriminal­vården – 3.18
 204. Boverket – 3.12
 205. Lantmäteriet – 3.09
 206. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.09
 207. Statens tjänste­pensions­verk – 3.08
 208. Medtech4­Health – 3.02
 209. Patent- och registrerings­verket – 3.00
 210. Statens person­adress­register – 2.96

Integritet och säkerhet hos övrig offentlig sektor

Integritets- och säkerhetstesten kontrollerar hur bra webbplatsen värnar om sina användares personliga integritet och har god informations­säkerhet. Det består av flera olika tester:

Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 5 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnit testas åtminstone en gång med varje test.

Genomsnittet i integritet och säkerhet för nedan listade webbplatser är 3.8 av 5.

 1. Statistiska Centralbyrån – 4.90
 2. Polisen – 4.89
 3. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor – 4.82
 4. Kommunalförbundet Hälsingland – 4.80
 5. Folkhälso­myndigheten – 4.75
 6. DIGG - Myndigheten för digital förvaltning – 4.73
 7. Riksdagen – 4.72
 8. Utbetalningsmyndigheten – 4.72
 9. Finanspolitiska rådet – 4.72
 10. Fondtorgsnämnden – 4.71
 11. Myndigheten för psykologiskt försvar – 4.69
 12. Justitie­ombudsmannen – 4.68
 13. Val­myndigheten – 4.67
 14. Göteborgs­regionen – 4.64
 15. Havs och Vatten­myndigheten – 4.62
 16. Institutet för språk och folkminnen – 4.62
 17. Plikt- och prövningsverket – 4.61
 18. SWElife – 4.59
 19. Räddningstjänsten Karlstadsregionen – 4.59
 20. Statens fastighetsverk – 4.58
 21. Boråsregionen – 4.53
 22. Forskningsrådet Formas – 4.53
 23. Arvsfonden – 4.52
 24. Tillväxtverket – 4.51
 25. Tandvårds- och läkemedels­förmåns­verket – 4.49
 26. Energimarknads­inspektionen – 4.47
 27. Kammar­kollegiet – 4.46
 28. Kronofogden – 4.46
 29. Myndigheten för familjerätt och föräldraskaps­stöd – 4.46
 30. eSamverka – 4.46
 31. Nordiska Afrika­institutet – 4.43
 32. Statens väg- och transport­forsknings­institut – 4.41
 33. Konjunktu­rinstitutet – 4.40
 34. Försäkringskassan – 4.39
 35. Konstnärs­nämnden – 4.34
 36. Universitetskanslers­ämbetet – 4.34
 37. Kemikalie­inspektionen – 4.33
 38. Länsstyrelserna – 4.33
 39. Pensions­myndigheten – 4.30
 40. Genteknik­nämnden – 4.30
 41. Inspektionen för social­försäkringen – 4.29
 42. Trafikverket – 4.29
 43. Riksrevisionen – 4.28
 44. Vetenskaps­rådet – 4.27
 45. Åklagar­myndigheten – 4.27
 46. VästKom – 4.27
 47. Ekobrotts­myndigheten – 4.26
 48. Brotts­förebyggande rådet – 4.25
 49. Migrationsverket – 4.24
 50. Nationellt cybersäkerhetscenter – 4.24
 51. Medlings­institutet – 4.22
 52. Myndigheten för stöd till tros­samfund – 4.19
 53. Afori – 4.16
 54. Finans­inspektionen – 4.14
 55. Svenska kraftnät – 4.13
 56. Skatteverket – 4.12
 57. Institutet för rymdfysik – 4.09
 58. Riksgälden – 4.09
 59. Myndigheten för tillväxt­politiska utvärderingar och analyser – Tillväxtanalys – 4.08
 60. Läkemedels­verket – 4.07
 61. Ekonomistyrnings­verket – 4.07
 62. Fortifikations­verket – 4.06
 63. Transport­styrelsen – 4.05
 64. InfraSweden – 4.02
 65. Total­försvarets forsknings­institut – 4.00
 66. Myndigheten för Kulturanalys – 3.99
 67. Andra AP-fonden – 3.96
 68. Nämnden för hemslöjds­frågor – 3.96
 69. Diskriminerings­ombudsmannen – 3.94
 70. Konsument­verket – 3.93
 71. Luftfarts­verket – 3.93
 72. Re:Source – 3.92
 73. Tullverket – 3.92
 74. Upphandlings­myndigheten – 3.92
 75. Bolagsverket – 3.90
 76. Integritetsskydds­myndigheten – 3.90
 77. Försvarsmakten – 3.89
 78. Sameskol­styrelsen – 3.89
 79. Lagrådet – 3.88
 80. Socialstyrelsen – 3.87
 81. Jämställdhets­myndigheten – 3.87
 82. Göliska IT – 3.86
 83. Drive Sweden – 3.85
 84. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklings­samarbete) – 3.85
 85. Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap – 3.84
 86. Harpsunds­nämnden – 3.83
 87. Trafikanalys – 3.81
 88. Statens inspektion för försvars­underrättelse­verksamheten – 3.80
 89. Försvarets radioanstalt – 3.80
 90. Käppala – 3.79
 91. Kriminal­vården – 3.78
 92. Höglandsförbundet – 3.78
 93. Tredje AP-fonden – 3.76
 94. Arbetsförmedlingen – 3.76
 95. Skaraborgs kommunal­förbund – 3.76
 96. Kulturrådet – 3.75
 97. Fjärde AP-fonden – 3.75
 98. Myndigheten för arbetsmiljö­kunskap – 3.75
 99. Internet of Things Sverige – 3.74
 100. Sveriges författarfond – 3.73
 101. Justitie­kanslern – 3.72
 102. Svenska Institutet – 3.72
 103. InnovAir – 3.71
 104. Kommers­kollegium – 3.71
 105. Kärnavfalls­fonden – 3.70
 106. LIGHTer – 3.69
 107. Försvars­underrättelse­domstolen – 3.69
 108. Skolverket – 3.68
 109. Statens tjänste­pensions­verk – 3.68
 110. Institutet för mänskliga rättigheter – 3.68
 111. Forskarskatte­nämnden – 3.68
 112. Statskontoret – 3.67
 113. Centrala Studiestöds­nämnden – 3.66
 114. Mediemyndigheten – 3.66
 115. Jordbruks­verket – 3.65
 116. Statens medieråd – 3.65
 117. Svenska ILO-kommittén – 3.65
 118. Forte - forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – 3.65
 119. Säkerhets- och integritets­skydds­nämnden – 3.64
 120. Skånes kommuner – 3.64
 121. Government Offices of Sweden (Regeringen) – 3.64
 122. Fastighetsmäklar­inspektionen – 3.63
 123. Kust­bevakningen – 3.62
 124. Regeringen – 3.61
 125. Överklagande­nämnden – 3.61
 126. Swedac – 3.60
 127. Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård – 3.60
 128. Arbetsgivarverket – 3.60
 129. Säkerhets­polisen – 3.59
 130. Produktion2030 – 3.58
 131. Statens servicecenter – 3.57
 132. Statens veterinär­medicinska anstalt – 3.57
 133. Skolforsknings­institutet – 3.57
 134. Arbetsmiljö­verket – 3.57
 135. Viable cities – 3.56
 136. Barnombudsmannen – 3.55
 137. Skol­inspektionen – 3.54
 138. Spel­inspektionen – 3.53
 139. Bokförings­nämnden – 3.51
 140. Boverket – 3.50
 141. Lantmäteriet – 3.50
 142. Institutet för arbetsmarknads- och utbildnings­politisk utvärdering – 3.50
 143. Swedish Mining Innovation – 3.49
 144. Vafabmiljö – 3.49
 145. Brottsoffer­myndigheten – 3.49
 146. Patent- och registrerings­verket – 3.47
 147. Riksantikvarieämbetet – 3.46
 148. Rymdstyrelsen – 3.46
 149. Riksbanken – 3.45
 150. Myndigheten för tillgängliga medier – 3.45
 151. Försvarets materielverk – 3.44
 152. Statens konstråd – 3.42
 153. Sveriges domstolar – 3.41
 154. Statens person­adress­register – 3.40
 155. Sveriges ambassader och konsulat – 3.40
 156. Konkurrens­verket – 3.39
 157. Nämnden mot diskriminering – 3.39
 158. Rättsmedicinal­verket – 3.39
 159. Kungliga biblioteket – 3.38
 160. Revisors­inspektionen – 3.37
 161. Skatterätts­nämnden – 3.37
 162. Elsäkerhets­verket – 3.35
 163. Etikprövnings­myndigheten – 3.34
 164. Sjöfarts­verket – 3.34
 165. BioInnovation – 3.32
 166. Sveriges meteoro­logiska och hydrologiska institut – 3.32
 167. Ehälso­myndigheten – 3.32
 168. Första AP-fonden – 3.31
 169. SIO Grafen – 3.30
 170. Process­industriell IT och automation – 3.28
 171. Sveriges Geologiska Undersökning – 3.28
 172. Sjätte AP-fonden – 3.25
 173. Energi­myndigheten – 3.23
 174. Statens institutions­styrelse – 3.23
 175. Exportkredit­nämnden – 3.22
 176. Statens Geotekniska Institut – 3.21
 177. Vinnova – 3.21
 178. Strålsäkerhets­myndigheten – 3.19
 179. Medtech4­Health – 3.17
 180. Allmänna reklamations­nämnden – 3.16
 181. Sjunde AP-fonden – 3.15
 182. Inspektionen för strategiska produkter – 3.14
 183. Svenska ESF-rådet – 3.13
 184. Fyrbodal – 3.13
 185. Myndigheten för vård- och omsorgs­analys – 3.12
 186. Delegationen för cirkulär ekonomi – 3.12
 187. Special­pedagogiska skol­myndigheten – 3.11
 188. Svenska institutet för europa­politiska studier – 3.11
 189. Naturvårds­verket – 3.11
 190. Folke Bernadotte­akademin – 3.10
 191. Statens Offentliga Utredningar (SOU) – 3.10
 192. Inspektionen för arbetslöshets­försäkringen – 3.07
 193. Statens Historiska Museer – 3.06
 194. Sametinget – 3.04
 195. Överklagande­nämnden för studiestöd – 3.03
 196. Riksarkivet – 3.02
 197. Post- och tele­styrelsen – 3.01
 198. Arbets­domstolen – 3.01
 199. Skogsstyrelsen – 2.98
 200. Livsmedels­verket – 2.97
 201. Sjukvårdsregion Mellansverige – 2.96
 202. Smart Built Environment – 2.95
 203. Smartare elektroniksystem – 2.88
 204. Myndigheten för delaktighet – 2.87
 205. Länstrafiken Kronoberg – 2.83
 206. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – 2.81
 207. Inspektionen för vård och omsorg – 2.81
 208. Polarforsknings­sekretariatet – 2.60
 209. Statens haveri­kommission – 2.59
 210. Metalliska material – 2.34

5 senaste rapporterna