Gå direkt till sidans huvudinnehåll

April 2020 – sammanställning av utbildning och forskning på webben

April 2020 – sammanställning av utbildning och forskning på webben

Bäst och sämst av utbildning och forskning. Hur står de sig när det gäller tillgänglighet, webbstandard och användbarhet i April, 2020.


Om kategorin Utbildning och forskning

Högskolor, universitet, institut och andra verksamheter som bedriver forskning, utbildning eller akademisk verksamhet. Även samverkans­arenor likt science parks där minst en akademisk part är grundare.

Aktuellt genomsnitt för totalbetyg: 3.7 av 5.

Se aktuell lista med utbildning och forskning


Aprils topplista är här. Precis som tidigare är det enbart startsidor som är uppmätta, samt att felsidor anropats med flit för att testa 404-meddelanden.

Maxbetyget är 5.0, en webbplats kan inte få mindre än 1.0, samt att genomsnittsbetyget 3 kan avvika något månader emellan. Betyget för användbarhet är dock inte meningsfullt att normalisera då det handlar om för små skillnader mellan det bästa betygen och de genomsnittliga. Om en webbplats saknas för ett kategori av tester har den inte lyckats testas denna månad, det händer dessvärre ibland.

Övergripande betyg

Det övergripande betyget summerar de andra betygen. Så dels inkluderas de andra kategorierna av tester som finns men också de tester som ännu inte har en egen kategori.

 1. Örebro universitet — 4.2
 2. Mitt­universitetet — 3.5
 3. Luleå Tekniska Universitet (LTU) — 3.4
 4. Högskolan i Skövde — 3.3
 5. Linné­universitetet — 3.3
 6. Högskolan Dalarna — 3.2
 7. Kungliga Musik­högskolan — 3.2
 8. Högskolan i Gävle — 3.1
 9. Överklagande­nämnden för högskolan — 3.1
 10. Sophiahemmet högskola — 3.1
 11. Högskolan Kristianstad — 3.0
 12. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) — 3.0
 13. Umeå universitet — 3.0
 14. Uppsala universitet — 3.0
 15. Linköpings Universitet — 3.0
 16. Antagning.se — 3.0
 17. University­admission.se — 3.0
 18. Gymnastik- och idrotts­högskolan (GIH) — 3.0
 19. Kungliga Konst­högskolan — 2.9
 20. Mälardalens Högskola — 2.9
 21. Förbundet Folkhögskol­lärarna — 2.9
 22. Försvars­högskolan (FHS) — 2.9
 23. Södertörns högskola — 2.8
 24. Dalarna Science Park — 2.8
 25. Krinova Science Park (Kristianstad) — 2.8
 26. Luleå Science Park — 2.8
 27. Piteå Science Park — 2.8
 28. Sandbacka Park (Sandviken) — 2.8
 29. Södertälje Science Park — 2.8
 30. Videum Science Park (Växjö) — 2.8
 31. Högskolans avskiljande­nämnd — 2.7
 32. Högskolan i Halmstad — 2.6
 33. Högskolan Väst — 2.6
 34. Karlstads Universitet — 2.6
 35. Lindholmen Science Park (Göteborg) — 2.6
 36. Uminova Innovation (Umeå) — 2.6
 37. Johanneberg Science Park (Göteborg) — 2.6
 38. Myndigheten för yrkes­högskolan — 2.6
 39. Netport Science Park (Karlshamn) — 2.6
 40. Science Park Gotland (Visby) — 2.6
 41. Högskolan i Borås — 2.5
 42. Stockholms universitet (SU) — 2.5
 43. Jönköpings Universitet — 2.5
 44. Kalmar Science Park — 2.5
 45. Science Park (Jönköping) — 2.5
 46. Stockholms konstnärliga högskola — 2.4
 47. Sveriges lantbruks­universitet (SLU) — 2.4
 48. Universitets- och högskolerådet — 2.4
 49. Lunds Universitet — 2.4
 50. Malmö Universitet — 2.4
 51. Karlstad Innovation Park — 2.4
 52. Innovatum Science Center (Trollhättan) — 2.4
 53. Skellefteå Science City — 2.4
 54. Västerås Science Park — 2.4
 55. Studera.nu — 2.4
 56. Göteborgs Universitet (GU) — 2.3
 57. Kista Science City (Stockholm) — 2.3
 58. Mjärdevi Science Park (Linköping) — 2.3
 59. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) — 2.3
 60. Konstfack — 2.2
 61. Medicon Village Science Park (Lund) — 2.2
 62. Sahlgrenska Akademin — 2.2
 63. KI Innovations (Stockholm) — 2.1
 64. Science Park Borås — 2.0
 65. Sahlgrenska Science Park (Göteborg) — 2.0
 66. BizMaker (Västernorrland) — 2.0
 67. Ideon Science Park (Lund) — 2.0
 68. Medeon Science Park (Malmö) — 2.0
 69. Alfred Nobel Science Park (Örebro) — 1.9
 70. Norrköping Science Park — 1.9
 71. Peak Region Science Park (Östersund) — 1.8
 72. Blue Science Park (Blekinge) — 1.7
 73. Chalmers tekniska högskola — 1.6

Webbstandard hos utbildning och forskning

Webbplatserna utvärderas om de följer webbstandard. Det vill säga de uppsatta standarder och konventioner för att vara en god publicist på webben. Deltest som utgör detta betyg är bland annat HTML- och CSS-valideringen hos W3C, men också om man har en bra 404-felsida som skickar rätt statuskod.
Samt om webbplatsen använder en modern version av HTTP-protokollet.

 1. Örebro universitet — 4.4
 2. Sandbacka Park (Sandviken) — 4.1
 3. Dalarna Science Park — 4.0
 4. Högskolan i Borås — 3.8
 5. Högskolan i Skövde — 3.8
 6. Mitt­universitetet — 3.8
 7. Luleå Science Park — 3.8
 8. Mälardalens Högskola — 3.8
 9. Videum Science Park (Växjö) — 3.8
 10. Lindholmen Science Park (Göteborg) — 3.7
 11. Antagning.se — 3.7
 12. University­admission.se — 3.7
 13. Högskolan i Gävle — 3.6
 14. Södertörns högskola — 3.6
 15. Umeå universitet — 3.6
 16. Piteå Science Park — 3.6
 17. Försvars­högskolan (FHS) — 3.6
 18. Högskolan Kristianstad — 3.5
 19. Gymnastik- och idrotts­högskolan (GIH) — 3.5
 20. Jönköpings Universitet — 3.4
 21. Linné­universitetet — 3.4
 22. Luleå Tekniska Universitet (LTU) — 3.4
 23. Netport Science Park (Karlshamn) — 3.4
 24. Science Park Gotland (Visby) — 3.4
 25. Södertälje Science Park — 3.4
 26. Förbundet Folkhögskol­lärarna — 3.4
 27. Högskolan Dalarna — 3.3
 28. Sveriges lantbruks­universitet (SLU) — 3.3
 29. Uppsala universitet — 3.3
 30. Kungliga Konst­högskolan — 3.2
 31. Kungliga Musik­högskolan — 3.2
 32. Linköpings Universitet — 3.2
 33. Karlstad Innovation Park — 3.2
 34. Innovatum Science Center (Trollhättan) — 3.2
 35. Kalmar Science Park — 3.2
 36. Sophiahemmet högskola — 3.2
 37. Högskolan i Halmstad — 3.1
 38. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) — 3.1
 39. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) — 3.0
 40. Kista Science City (Stockholm) — 3.0
 41. Science Park (Jönköping) — 3.0
 42. Mjärdevi Science Park (Linköping) — 3.0
 43. Stockholms konstnärliga högskola — 2.9
 44. Konstfack — 2.9
 45. Karlstads Universitet — 2.9
 46. Universitets- och högskolerådet — 2.9
 47. Lunds Universitet — 2.9
 48. Uminova Innovation (Umeå) — 2.9
 49. Västerås Science Park — 2.9
 50. Stockholms universitet (SU) — 2.8
 51. Överklagande­nämnden för högskolan — 2.8
 52. Högskolans avskiljande­nämnd — 2.8
 53. BizMaker (Västernorrland) — 2.8
 54. Johanneberg Science Park (Göteborg) — 2.8
 55. Malmö Universitet — 2.7
 56. Ideon Science Park (Lund) — 2.7
 57. Krinova Science Park (Kristianstad) — 2.7
 58. Myndigheten för yrkes­högskolan — 2.7
 59. Medicon Village Science Park (Lund) — 2.7
 60. Studera.nu — 2.7
 61. Göteborgs Universitet (GU) — 2.6
 62. Högskolan Väst — 2.6
 63. Science Park Borås — 2.6
 64. Sahlgrenska Science Park (Göteborg) — 2.6
 65. KI Innovations (Stockholm) — 2.6
 66. Alfred Nobel Science Park (Örebro) — 2.5
 67. Skellefteå Science City — 2.5
 68. Blue Science Park (Blekinge) — 2.4
 69. Norrköping Science Park — 2.4
 70. Sahlgrenska Akademin — 2.4
 71. Chalmers tekniska högskola — 2.3
 72. Medeon Science Park (Malmö) — 2.2
 73. Peak Region Science Park (Östersund) — 2.1

Tillgänglighet hos utbildning och forskning

Webbplatsernas tillgänglighet är oftast mätt med verktyget Pa11y. Pa11y kör tester för både WCAG samt amerikanska Section 508. Notera dock att knappt hälften av tillgänglighetsbristerna på webben kan upptäckas med verktyg som dessa, så se det som en fingervisning snarare än facit.

 1. Södertörns högskola — 5.0
 2. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) — 5.0
 3. Uppsala universitet — 5.0
 4. Linné­universitetet — 5.0
 5. Örebro universitet — 5.0
 6. Överklagande­nämnden för högskolan — 5.0
 7. Luleå Tekniska Universitet (LTU) — 4.0
 8. Gymnastik- och idrotts­högskolan (GIH) — 4.0
 9. Högskolan Dalarna — 3.0
 10. Högskolan i Skövde — 3.0
 11. Kungliga Musik­högskolan — 3.0
 12. Mitt­universitetet — 3.0
 13. Mälardalens Högskola — 3.0
 14. Science Park Gotland (Visby) — 3.0
 15. Försvars­högskolan (FHS) — 3.0
 16. Högskolan Kristianstad — 2.0
 17. Kungliga Konst­högskolan — 2.0
 18. Linköpings Universitet — 2.0
 19. Johanneberg Science Park (Göteborg) — 2.0
 20. Luleå Science Park — 2.0
 21. Göteborgs Universitet (GU) — 1.0
 22. Högskolan i Gävle — 1.0
 23. Högskolan i Borås — 1.0
 24. Högskolan i Halmstad — 1.0
 25. Högskolan Väst — 1.0
 26. Stockholms konstnärliga högskola — 1.0
 27. Konstfack — 1.0
 28. Stockholms universitet (SU) — 1.0
 29. Sveriges lantbruks­universitet (SLU) — 1.0
 30. Karlstads Universitet — 1.0
 31. Chalmers tekniska högskola — 1.0
 32. Jönköpings Universitet — 1.0
 33. Umeå universitet — 1.0
 34. Universitets- och högskolerådet — 1.0
 35. Lunds Universitet — 1.0
 36. Malmö Universitet — 1.0
 37. Högskolans avskiljande­nämnd — 1.0
 38. Science Park Borås — 1.0
 39. Lindholmen Science Park (Göteborg) — 1.0
 40. Sahlgrenska Science Park (Göteborg) — 1.0
 41. Uminova Innovation (Umeå) — 1.0
 42. Alfred Nobel Science Park (Örebro) — 1.0
 43. BizMaker (Västernorrland) — 1.0
 44. Blue Science Park (Blekinge) — 1.0
 45. Dalarna Science Park — 1.0
 46. Ideon Science Park (Lund) — 1.0
 47. Karlstad Innovation Park — 1.0
 48. Innovatum Science Center (Trollhättan) — 1.0
 49. Kalmar Science Park — 1.0
 50. KI Innovations (Stockholm) — 1.0
 51. Kista Science City (Stockholm) — 1.0
 52. Krinova Science Park (Kristianstad) — 1.0
 53. Myndigheten för yrkes­högskolan — 1.0
 54. Medeon Science Park (Malmö) — 1.0
 55. Medicon Village Science Park (Lund) — 1.0
 56. Netport Science Park (Karlshamn) — 1.0
 57. Norrköping Science Park — 1.0
 58. Peak Region Science Park (Östersund) — 1.0
 59. Piteå Science Park — 1.0
 60. Sandbacka Park (Sandviken) — 1.0
 61. Science Park (Jönköping) — 1.0
 62. Mjärdevi Science Park (Linköping) — 1.0
 63. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) — 1.0
 64. Skellefteå Science City — 1.0
 65. Södertälje Science Park — 1.0
 66. Västerås Science Park — 1.0
 67. Videum Science Park (Växjö) — 1.0
 68. Sahlgrenska Akademin — 1.0
 69. Förbundet Folkhögskol­lärarna — 1.0
 70. Antagning.se — 1.0
 71. University­admission.se — 1.0
 72. Studera.nu — 1.0
 73. Sophiahemmet högskola — 1.0

Webbprestanda bland utbildning och forskning

Webbprestandan mäts med Sitespeed.io som rapporterar genomsnittet av två anrop till startsidan (på en ComHem 600 Mbit/s i centrala Göteborg), Yellow Lab Tools samt Google Pagespeed API v4.

 1. Örebro universitet — 4.0
 2. Krinova Science Park (Kristianstad) — 4.0
 3. Sophiahemmet högskola — 4.0
 4. Högskolan Dalarna — 3.7
 5. Högskolan i Gävle — 3.7
 6. Högskolan Väst — 3.7
 7. Kungliga Musik­högskolan — 3.7
 8. Linköpings Universitet — 3.7
 9. Luleå Tekniska Universitet (LTU) — 3.7
 10. Överklagande­nämnden för högskolan — 3.7
 11. Högskolans avskiljande­nämnd — 3.7
 12. Högskolan i Skövde — 3.3
 13. Kungliga Konst­högskolan — 3.3
 14. Umeå universitet — 3.3
 15. Linné­universitetet — 3.3
 16. Mitt­universitetet — 3.3
 17. Uminova Innovation (Umeå) — 3.3
 18. Myndigheten för yrkes­högskolan — 3.3
 19. Skellefteå Science City — 3.3
 20. Förbundet Folkhögskol­lärarna — 3.3
 21. University­admission.se — 3.3
 22. Högskolan i Halmstad — 3.0
 23. Högskolan Kristianstad — 3.0
 24. Stockholms universitet (SU) — 3.0
 25. Johanneberg Science Park (Göteborg) — 3.0
 26. Södertälje Science Park — 3.0
 27. Antagning.se — 3.0
 28. Göteborgs Universitet (GU) — 2.7
 29. Stockholms konstnärliga högskola — 2.7
 30. Karlstads Universitet — 2.7
 31. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) — 2.7
 32. Universitets- och högskolerådet — 2.7
 33. Uppsala universitet — 2.7
 34. Lunds Universitet — 2.7
 35. Malmö Universitet — 2.7
 36. Piteå Science Park — 2.7
 37. Science Park (Jönköping) — 2.7
 38. Västerås Science Park — 2.7
 39. Sahlgrenska Akademin — 2.7
 40. Studera.nu — 2.7
 41. Gymnastik- och idrotts­högskolan (GIH) — 2.7
 42. Kalmar Science Park — 2.3
 43. Medeon Science Park (Malmö) — 2.3
 44. Videum Science Park (Växjö) — 2.3
 45. Jönköpings Universitet — 2.0
 46. Lindholmen Science Park (Göteborg) — 2.0
 47. Karlstad Innovation Park — 2.0
 48. Innovatum Science Center (Trollhättan) — 2.0
 49. KI Innovations (Stockholm) — 2.0
 50. Kista Science City (Stockholm) — 2.0
 51. Mälardalens Högskola — 2.0
 52. Medicon Village Science Park (Lund) — 2.0
 53. Netport Science Park (Karlshamn) — 2.0
 54. Peak Region Science Park (Östersund) — 2.0
 55. Sandbacka Park (Sandviken) — 2.0
 56. Försvars­högskolan (FHS) — 2.0
 57. Konstfack — 1.7
 58. Sveriges lantbruks­universitet (SLU) — 1.7
 59. Sahlgrenska Science Park (Göteborg) — 1.7
 60. Dalarna Science Park — 1.7
 61. Ideon Science Park (Lund) — 1.7
 62. Norrköping Science Park — 1.7
 63. Science Park Borås — 1.5
 64. Alfred Nobel Science Park (Örebro) — 1.5
 65. Luleå Science Park — 1.5
 66. Mjärdevi Science Park (Linköping) — 1.5
 67. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) — 1.5
 68. Högskolan i Borås — 1.3
 69. Södertörns högskola — 1.3
 70. Chalmers tekniska högskola — 1.0
 71. BizMaker (Västernorrland) — 1.0
 72. Blue Science Park (Blekinge) — 1.0
 73. Science Park Gotland (Visby) — 1.0

Integritet bland utbildning och forskning

Integriteten är hur bra webbplatsen värnar sina användares personliga integritet. Det är en mätning genom Dataskydd.net's lösning Webbkoll. Betyget som visas nedan är webbplatsens genomsnittliga betyg för mätningar genomförda de senaste 15 veckorna. De flesta webbplatser har på den tiden hunnits testas åtminstone två gånger.

 1. Örebro universitet — 3.5
 2. Dalarna Science Park — 2.7
 3. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) — 2.5
 4. Mitt­universitetet — 2.4
 5. Karlstads Universitet — 2.0
 6. Kungliga Musik­högskolan — 2.0
 7. Luleå Tekniska Universitet (LTU) — 2.0
 8. Mjärdevi Science Park (Linköping) — 2.0
 9. Försvars­högskolan (FHS) — 1.8
 10. Konstfack — 1.7
 11. Linköpings Universitet — 1.4
 12. Sophiahemmet högskola — 1.2
 13. Högskolan i Gävle — 1.0
 14. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) — 1.0
 15. Gymnastik- och idrotts­högskolan (GIH) — 1.0
 16. Göteborgs Universitet (GU) — 1.0
 17. Högskolan Dalarna — 1.0
 18. Högskolan i Borås — 1.0
 19. Högskolan i Halmstad — 1.0
 20. Högskolan i Skövde — 1.0
 21. Högskolan Kristianstad — 1.0
 22. Högskolan Väst — 1.0
 23. Kungliga Konst­högskolan — 1.0
 24. Linné­universitetet — 1.0
 25. Lunds Universitet — 1.0
 26. Malmö Universitet — 1.0
 27. Myndigheten för yrkes­högskolan — 1.0
 28. Mälardalens Högskola — 1.0
 29. Stockholms konstnärliga högskola — 1.0
 30. Stockholms universitet (SU) — 1.0
 31. Sveriges lantbruks­universitet (SLU) — 1.0
 32. Södertörns högskola — 1.0
 33. Umeå universitet — 1.0
 34. Universitets- och högskolerådet — 1.0
 35. Uppsala universitet — 1.0
 36. Överklagande­nämnden för högskolan — 1.0
 37. Högskolans avskiljande­nämnd — 1.0
 38. Förbundet Folkhögskol­lärarna — 1.0
 39. Antagning.se — 1.0
 40. University­admission.se — 1.0
 41. Studera.nu — 1.0
 42. Science Park Borås — 1.0
 43. Lindholmen Science Park (Göteborg) — 1.0
 44. Sahlgrenska Science Park (Göteborg) — 1.0
 45. Uminova Innovation (Umeå) — 1.0
 46. Alfred Nobel Science Park (Örebro) — 1.0
 47. BizMaker (Västernorrland) — 1.0
 48. Blue Science Park (Blekinge) — 1.0
 49. Ideon Science Park (Lund) — 1.0
 50. Karlstad Innovation Park — 1.0
 51. Innovatum Science Center (Trollhättan) — 1.0
 52. Johanneberg Science Park (Göteborg) — 1.0
 53. Kalmar Science Park — 1.0
 54. KI Innovations (Stockholm) — 1.0
 55. Kista Science City (Stockholm) — 1.0
 56. Krinova Science Park (Kristianstad) — 1.0
 57. Luleå Science Park — 1.0
 58. Medeon Science Park (Malmö) — 1.0
 59. Medicon Village Science Park (Lund) — 1.0
 60. Netport Science Park (Karlshamn) — 1.0
 61. Norrköping Science Park — 1.0
 62. Peak Region Science Park (Östersund) — 1.0
 63. Piteå Science Park — 1.0
 64. Sandbacka Park (Sandviken) — 1.0
 65. Science Park Gotland (Visby) — 1.0
 66. Science Park (Jönköping) — 1.0
 67. Skellefteå Science City — 1.0
 68. Södertälje Science Park — 1.0
 69. Västerås Science Park — 1.0
 70. Videum Science Park (Växjö) — 1.0
 71. Sahlgrenska Akademin — 1.0
 72. Chalmers tekniska högskola — 1.0
 73. Jönköpings Universitet — 1.0
Till toppen